Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 19   2009-2010 > Dorpsnieuws  jaargang 19  nummer 42

Dorpsnieuws  jaargang 19  nummer 42

14 juli - 21 juli 2010

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nl

 

Klik hier voor pdf-versie: 

    Zijtaarts Belang jrg 19 nr 42

KERKBERICHTEN

Zaterdag: 17 juli 14.00 u. Pastoor A. Claes Huwelijksviering van:

Jorg Barten en Dayenne van der Linden.

Zondag: 18 juli 9.30 u. Woord- en Communieviering (Gem.Koor).

Wij gedenken in deze viering:

Adriaan van Dommelen; Richard van Nunen en Bertha van Nunen-van Doorn;

Overl.oud. Habraken-van den Bosch (vanwege verjaardag).

 

Dorpsraad Zijtaart

In de reguliere vergadering van afgelopen donderdag 8 juli hebben wij als Dorpsraad de volgende aandachtspunten besproken:

 

1. De situatie Hoolstraat – Zondveldstraat.  Meteen op maandagochtend 28 juni (de dag na het laatste ongeval) hebben wij in het gemeentehuis de betreffende ambtenaren wederom verwezen naar verbeteringen in de verkeerssituaties in Zijtaart, met genoemde kruising als hoogste prioriteit. Wij zijn van mening dat de beste oplossing,een rotonde of een knik in de Erpsesteeg of in de Hoolstraat, voorlopig niet aan bod zal komen. Daarom hebben wij wederom gevraagd voor het plaatsen van extra borden langs 4 richtingen met het verkeersteken “gevaarlijke kruising”, maar vooral ook borden met de tekst: “Let op: u nadert een gevaarlijke kruising”.  Ook de zigzag-strepen moeten weer terugkomen,  het huidige waarschuwingsbord moet duidelijker geplaatst worden en bij de kruising moet het uitzicht verbeterd worden. Een waarschuwings- licht lijkt ons op deze kruising niet overdreven.

We hebben deze opmerkingen op 28 juni kenbaar gemaakt en afgelopen donderdag in onze vergadering uitvoerig toegelicht aan de medewerker van de gemeente, die hierin een sturende rol zal vervullen.

2.  De groenstrook aan de rand van bedrijventerrein Doornhoek.

Op 5 juli jl. is er een uitvoerig en constructief gesprek geweest met wethouder Annemieke van de Ven. Er wordt grondig nagegaan welke afspraken er indertijd zijn gemaakt, er wordt contact gelegd met het waterschap en met het kadaster om de exacte perceelsgrenzen te weten en in het najaar worden er diverse aanplantingen gedaan. We zijn tevreden met de toegezegde activiteiten en de afspraak ligt vast om rond eind november samen met de wethouder ter plekke de resultaten te beoordelen.

3.  Ontwikkeling nieuw centrumplan locatie Edith Stein-school.

Als dorpsraad hebben wij zitting in het projectteam dat de procedures gaat voorbereiden voor het nieuwe bestemmingsplan, waarbij de indeling van de nieuwe ruimte overeenkomt met hetgeen tot nu toe met de gemeente is besproken. Wij zullen in het voorjaar van 2011 een informatiebijeenkomst houden om belangstellenden op de hoogte te brengen van de kavels en bouwmogelijkheden in het nieuwe plan. Indien dit eerder van belang is, kan het een agendapunt zijn in onze openbare vergadering op 3 november 2010.

 

Dorpsraad Zijtaart.

 

 

 

Belangrijke Telefoonnummers:

Kerkberichten C.v. Helvoirt                   (0413) 36 58 61

Huisartsenpost:

  Avond, nacht en Het  weekend            0900-8860

Huisarts J.M.Bonnet                              (0413) 35 22 23

Meldpunt Ouderenzorg                          0900-8803

Thuiszorg en Kraamzorg                        0900-8803

Centraal Alarm nummer                          1 1 2

Politie/Brandweer/Ambulance spoed       1 1 2

Politie          direct                                  0900 8844

Brandweer   direct                                 (073) 612 31 23

Ambulance  direct                                 (0412) 63 15 15

Stadhuis Veghel                                    (0413) 38 66 44

Gem. Veghel Storingsnummer                (0413) 38 66 66

Basisschool "Edith Stein"                        (0413) 36 51 68

Tennispark Zijtaart                                 (0413) 76 90 25

De Korenmolen (dorpshuis)                   (0413) 36 66 79

De Vonders                                          (0413) 35 03 77

De Molensteen                                      (0413) 36 73 73

 

 

Prikpost in Zijtaart.

 

De prikpost is gevestigd in Dorpshuis de Korenmolen aan de Past. Clercxstraat 66a. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend (vanaf 8.15u. aanwezig zijn).

 

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

3.  Ontwikkeling nieuw centrumplan locatie Edith Stein-school.

Als dorpsraad hebben wij zitting in het projectteam dat de procedures gaat voorbereiden voor het nieuwe bestemmingsplan, waarbij de indeling van de nieuwe ruimte overeenkomt met hetgeen tot nu toe met de gemeente is besproken. Wij zullen in het voorjaar van 2011 een informatiebijeenkomst houden om belangstellenden op de hoogte te brengen van de kavels en bouwmogelijkheden in het nieuwe plan. Indien dit eerder van belang is, kan het een agendapunt zijn in onze openbare vergadering op 3 november 2010.

 

Dorpsraad Zijtaart.

 

 

BELANGETJES

 

Te koop: John van Zutphen Diervoeders, Antoniusstraat 40, Keldonk, tel. (0413) 21 20 24. Voor al uw voeders, vogelzaden, meststoffen, kalk, moskiller, houtvezel, zaagsel enz. (ook kleinverpakkingen). Afhalen dinsdag en vrijdag na 18.00 uur, zaterdag na 13.00 uur.

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

Gevonden: een zwart/witte hond, aan komen lopen op zaterdagavond, terug te halen bij Krol, Zondveldstraat 15, tel (0413) 47 77 99.

 

 

 

Dankbetuiging

 

Heel hartelijk bedankt voor alle belangstelling en felicitaties die wij mochten ontvangen bij ons

50-jarig huwelijksfeest.

Ook de buurt voor de prachtige versiering en de fanfare voor de prachtige serenade. Het was allemaal geweldig. Het is voor ons een onvergetelijke dag geworden.

 

Jan en Annie van Zutphen van Schaijk, kinderen en kleinkinderen.

 

 

Zijtaartse Jeugd Natuurvereniging

 

Onthulling Zwaluwentil

Na vele voorbereidingen en het bouwen van de zwaluwentil heeft de Jeugd natuurvereniging de til geplaatst op 19 juni 2010 nabij de putten Jekschotstraat 5a te Zijtaart.

Dit willen vieren met een hapje en een drankje.

Graag nodigen u uit voor de onthulling van de zwaluwentil. Dit zal plaatsvinden op zaterdag 17 juli om 1400 uur.

Programma :

13:45u Aanvang

14:00u Opening voorzitter

14:10u Leven van een zwaluw

14:15u Woordvoerder van de Rabobank

14:20u Koffie/thee en een drankje

16:00u Afsluiting

 

Namens Zijtaartse Jeugd Natuurvereniging

Toon Tielemans

 

 

 

Zijtaartse Jeugd Natuurvereniging

 

Slootonderzoek

 

Zondag 18 juli trekken we er ook weer op uit om van de natuur te genieten, maar dit keer gaan we bekijken welke planten en dieren er allemaal onder water leven.

Er zijn ontzettend veel mooie natuurgebieden waar allemaal verschillende planten en dieren te vinden zijn. Dat kan op heel veel plaatsen, dus houden we het kort bij huis. We gaan namelijk naar de sloot naast het kanaal voor een slootonderzoek. We vertrekken om 10:00 uur met de fiets vanaf school. Zorg dat je op tijd bent!

Omdat dit de laatste keer is dat we er opuit trekken voor de vakantie hebben we een extraatje als afsluiting. En we wensen iedereen een fijne vakantie toe en tot ziens 12 september.

 

 

 

Bert van Dijk CV installatie en montage

 

Bezoek onze stand tijdens de jaarmarkt te Eerde,

die plaats vindt op zondag 25 juli 2010

 

Meldingen en klachten in de openbare ruimte

Wanneer u gebreken in de openbare ruimte constateert, kunt u hiervan melding maken bij de gemeente. U kunt een melding doen over bijvoorbeeld de volgende zaken: reiniging (zwerfvuil), onderhoud groen, verharding (losliggende stoeptegels, gaten in de weg), riolering, verlichting, straatmeubilair, verkeer, ongediertebestrijding (overlast van wespen, ratten, muizen etc.).

De gemeente onderzoekt naar aanleiding van uw melding het probleem en zorgt voor een passende oplossing. De melding wordt afgehandeld binnen een vastgestelde normtijd (afhankelijk van de melding).

U kunt uw melding telefonisch doorgeven aan de Servicemelddesk: (0413) 38 66 44.

 

 

 

W.T.C. Zijtaart

Heren: zondag 18-jul starttijd 8.30u Grote Peeltocht, pauze Meijel, 90km

Dames zondag 18 juli starttijd 8.30u Grote Peel tocht pauze Meijel 80km

Dames zaterdag 17-juli start 8.00 uur, Maasheggentocht vertrek Zijtaart 110km

 

 

 

 

SAMEN ZINGEN IN ALZHEIMERCAFÉ

Voor het eerst in haar bestaan is het Alzheimercafé ook in de zomermaanden juli en augustus open. Zoals gebruikelijk kunnen mensen uit Zeeland, Bernheze, Boekel, Uden, Veghel en Sint-Oedenrode, die iets met dementie hebben, elkaar op de derde dinsdagavond in een informele sfeer ontmoeten. Gewoonlijk wordt er tijdens de avond in de Eigen Herd aan de Rooijsestraat in Uden een thema aangesneden, maar in juli en augustus gebeurt dat niet. Op dinsdagavond 20 juli is er een liederencafé. De bezoekers kunnen dan gezellig meezingen of, als ze dat liever doen, lekker gaan zitten luisteren. Tijdens de avond zijn ook enkele mensen aanwezig van de organiserende instellingen Alzheimer Nederland, BrabantZorg, GGZ en Vivaan. Bezoekers kunnen bij hen terecht voor een luisterend oor en voor informatie. De deuren van het Alzheimercafé in Uden gaan om 19.00 uur open, het programma duurt van 19.30 uur tot ongeveer 21.30 uur. De toegang is gratis.

 

 

Castel Marguerite – een verrassend vakantieadres!

 

Ik moet bekennen dat ik in gebreke ben gebleven. Ik had namelijk onze oud-dorpsgenoten Nellie en Theo Reintjes beloofd een stukje te schrijven over hun karakteristieke villa in St. Nectaire, een klein dorpje in Auvergne, ten zuiden van Clermont-Ferrand in Frankrijk. Je kunt bij hen voor een heel schappelijke prijs een door Nellie kleurig ingerichte kamer (met ontbijt) of een appartement (met alles erop en eraan) huren. Het is bijna twee maanden geleden, dat we er geweest zijn, maar ik maak het hierbij hopelijk weer goed.

Samen met mijn man Ruud, zijn broer en zijn vrouw hadden we in mei voor de tweede maal een appartement gehuurd en de week in het “Castel Marguerite” is opnieuw ongelofelijk prettig verlopen. Je wordt er met alle égards ontvangen en ze zijn altijd heel blij als het dorpsgenoten zijn die de laatste nieuwtjes weten. Je moet minstens een avond op de koffie en/of wijn komen en als Theo eenmaal op z’n praatstoel zit is de avond veel te kort om bijgepraat te raken.

Wij gaan er heen om in de prachtige omgeving naar hartenlust te wandelen. Het heuvellandschap in deze oude vulkanenstreek is zeer afwisselend met glooiende bossen, prachtige meren en hogerop weiden vol stromende watertjes en overal een fantastische bloemenpracht. In de dorpjes onderweg kun je ’s middags heerlijk lunchen en als je moe en voldaan weer in St.Nectaire bent zijn daar meerdere terrasjes en eetgelegenheden om de dag plezierig af te sluiten.

Kortom…. een verblijf bij Nellie en Theo is zeer aan te raden. De reis er naar toe (ongeveer 900 km) neemt weliswaar ruim tien autoroute-uren in beslag, maar de mooie omgeving en de fijne accommodatie maken het echt waard om hier een vakantie te boeken.

Annelies Weterings

  

Adres: Castel Marguerite
Rue Principale
63710 - St. Nectaire, Frankrijk
tel. 0033 616943845
email nelliereintjes@gmail.com
website www.castelmarguerite.com

 

 

 

KBO

 

AGENDA:

maandag 19 juli 13.30 uur Kaarten

maandag 19 juli 13.30 uur Fietsen

dinsdag 20 juli 09.30 uur Seniorenkoor

dinsdag 20 juli 12.00 uur Eetpunt

dinsdag 20 juli 13.00 uur Vrij biljarten

woensdag 21 juli 09.00 uur Gym

woensdag 21 juli 13.30 uur Kaarten

donderdag 22 juli 12.00 uur Eetpunt

donderdag 22 juli 13.00 uur Competitie biljarten

donderdag 22 juli 13.30-14.30 uur Bibliotheek

vrijdag 23 juli 13.30 uur Bridgen

 

BRIDGEN:

De uitslagen van vrijdag 9 juli 2010:

A-lijn:

1.Cor v.d.Berg & Cor Mollen                           59,90 %

2. Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk           55,00 %

3. Wim & Tiny v. Lieshout                               54,38 %

4. Jo Verhoeven & Tonny Rijkers                     53,13 %

5. Harrie & Marietje v.d. Wijgert                      51,04 %

6. An Thijssen & Wim v. Schaijk                      49,48 %

7. Marcel v.d. Akker & Wim v. Os                   48,96 %

8. Mien Verhoeven & Mien Vissers                  47,92 %

9. Chris & Christien v. Helvoirt                         46,88 %

10. Harrie & Jana v.d. Acker                           41,25 %

11. Annie & Josien v.d. Berkmortel                  40,63 %

 

BILJARTEN:

De uitslagen van de onderlinge wedstrijden op

donderdag 8 juli 2010:

Cor Coppens         20 36-Wim v.d. Sanden        53 40

Tonnie v. Uden    28 35-Wim v.d. Sanden         53 36

Tonnie v. Uden    28 29-Jos Claassen                22 22

Jos Claassen          22 23-Jan v.d. Oever            15 16

Jan v.d. Oever       15 15-Martien v. Zutphen     20   7

Grard v. Eert         19 20-Martien v. Zutphen     20 19

Jan v. Uden           20 20-Rien v. Tiel                23 19

Cor Coppens         20 18-Jan v. Uden               20 13

 

Zijtaartse Bridge Club 2001 (ZBC’01)

De uitslagen van dinsdag 6 juli 2010:

A-lijn:

1. Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels                   59,90 %

2. Piet Thijssens & Riek Rijkers                        59,38 %

3. Ria Veldhuis & Jo Verhoeven                       55,21 %

4. Maria Rijken & Willemien Verhoeven           53,65 %

5. Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk               53,13 %

6. Annie & Josien v.d. Berkmortel                    51,04 %

7. Jan v. Gerwen & Jan Rijkers                        50,52 %

8. Christien v. Helvoirt & Marietje v.d.

                                                        Wijgert    47,40 %

9. Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts                        40,10 %

10. Tonny Rijkers & An Thijssen                      29,69 %

 

Vocal-/Theatergroep KLIK

 

 

Regio West-Brabant is een gedreven zanggroep rijker, nl. Vocal-/Theatergroep KLIK. De optredens zijn tot nu toe met enthousiasme ontvangen. De leden komen uit o.a. Eindhoven, Best, Oss, Vught en ook twee leden uit Zijtaart, Hélène v.d. Hurk en Ellen Habraken.

KLIK is erin geslaagd na slechts vier maanden in haar bestaan het publiek versteld te doen staan. Door een mooie mix van liedjes en show weet KLIK het publiek te boeien en te vermaken. Het repertoire bestaat uit lichte muziek met een mix van diverse muziekstijlen.

De artistieke leiding van KLIK is in handen van Martine Grünwald (vocaalcoach en regie/choreo) en Loek van Vugt (repetitor/pianist). Beiden hebben hun sporen al verdiend in de wereld van muziek en theater.

Bijwonen optreden KLIK?

KLIK heeft de smaak te pakken en gaat zich voorbereiden op het volgende optreden tijdens het Slokdarmfestival in Veghel op zaterdagavond 17 juli, waar zij zal optreden van 20.30-21.00 uur op Podium 2. Voor meer informatie over het Slokdarmfestival zie: www.slokdarmfestival.

Meer weten over KLIK? Kijk dan op de website: www.vocalklik.nl of neem contact op via: info@vocalklik.nl

 

 

 

 

Warm concours te Meijel

 

Afgelopen zondag 11 juli zijn de majoretten van St.Cecilia op concours geweest in Meijel. In de enorme hitte hebben 4 groepen hun nieuwe shows voor de juryleden opgevoerd.

Het spits werd afgebeten door het D-team. Zij hebben een show in het thema foto; een hele mooie routine. De choreografie zit heel goed in elkaar, nu is het belangrijk dat zij gaan werken aan de afwerking. Zij behaalden 75,9 punten; een heel mooi resultaat.

 

Het tweede optreden was voor het C-team. Met hun verschillende muziekstijlen lieten zij de jury genieten van onder andere ballet en rock. Een zeer gewaagde show, maar zij hebben het goed over weten te brengen. Zij behaalden 76,9 punten.

 

Na de middag was het Tijd voor de A-groep. Een extra oefening voor de Europese Kampioenschappen in oktober 2010. De attributen zijn perfect uitgekozen binnen het thema en de show wordt goed neergezet. Ga werken aan de details zodat het allemaal nog strakker over komt. Zij behaalden 82,79 punten.

 

Tot slot was het de beurt aan de E-groep. Zij traden voor het laatst op met de Sound of Music show. De jury vond de kleding perfect bij het thema passen en de meiden hadden heel enthousiast opgetreden. Zij behaalden 70,39 punten.

Na de prijsuitreiking kon iedereen moe maar voldaan naar huis om de finale van het Nederlands Elftal te bekijken.

 

INTERPUNCTIE

 

Wat is nu een goede relatie???

Slechts weinig relaties overleven. En het is ook de vraag of de relaties die stand houden ook altijd “goede” relaties zijn. En zijn alle relaties die tot een scheiding leiden ook “slechte” relaties geweest?

Een relatie begint meestal vanuit romantiek. Men is verliefd en leeft in een roes en men besluit de relatie te bestendigen (officieel met een huwelijk of samenwonen, soms besluit men kinderen te nemen). Maar beide partners hebben een verleden, wat ze met zich meebrengen.

Gezinsculturen kunnen net zo botsen als buitenlandse culturen. De cultuur waarin je bent opgegroeid bepaalt voor een deel je overtuigingen (hoe het hoort, waarden en normen).

In eerste instantie vind je elkaar op de overeenkomsten. Je bent het met elkaar eens over een aantal zaken. In tweede instantie voel je je uitgedaagd door datgene wat je juist niet met elkaar deelt. Het leert je om bepaalde eigenschappen of een andere visie te ontwikkelen. Het verrijkt je. Pas als er irritaties komen worden de verschillen vervelend. Je wilt niet zelf veranderen, maar de ander moet veranderen!

Kort samengevat is in een goede relatie sprake van vriendschappelijkheid. Daarbij komt kijken:

-          communicatie en onderhandeling

-          vertrouwen

-          samenwerking

-          tijd en aandacht voor elkaar

Waar gaat het fout?

Vaak begint het fout te lopen in de communicatie. Men gaat ervan uit dat men weet wat de ander denkt, vindt en wil terwijl dit niet zo is. De samenwerking loopt fout, het vertrouwen neemt af, de aandacht voor elkaar neemt af. Negatieve interpretaties van gedragingen en opmerkingen van de partner leiden tot ruzies en de relatiebreuk is daar.

Toch is het van belang om eerst de communicatieproblemen op te lossen. Je zult ook na je huwelijk moeten communiceren, bijvoorbeeld over de kinderen. Het blijkt vaak dat mensen die niet leren communiceren na verloop van tijd met een nieuwe partner tegen dezelfde problemen aanlopen.

Mw. N. Timmermans-van de Kamp

Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA  Veghel

tel. 06-21.59.24.35.   www.interpunctie.nl