Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 19   2009-2010 > Dorpsnieuws  jaargang 19  nummer 43

Dorpsnieuws  jaargang 19  nummer 43

21 juli - 28 juli 2010

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nl

 

Klik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 19 nr 43


KERKBERICHTEN

 

Zondag: 25 juli 9.30 u. Pastoor A. Claes (Samenzang).

Wij gedenken in deze viering:

Overl.oud. J. van Lankvelt–van der Linden en zoon Harrie; Overl.oud. Rooijakkers–van Lankvelt, Johanna Rooijakkers-van Hoof, en kleinzoon Erik; Overl.oud. van Berkel–van der Steen.

Getrouwd: Jorg Barten en Dayenne van der Linden.

 

 

 

 

 

Belangrijke Telefoonnummers:

Kerkberichten C.v. Helvoirt                   (0413) 36 58 61

Huisartsenpost:

  Avond, nacht en Het  weekend            0900-8860

Huisarts J.M.Bonnet                              (0413) 35 22 23

Meldpunt Ouderenzorg                          0900-8803

Thuiszorg en Kraamzorg                        0900-8803

Centraal Alarm nummer                          1 1 2

Politie/Brandweer/Ambulance spoed       1 1 2

Politie          direct                                  0900 8844

Brandweer   direct                                 (073) 612 31 23

Ambulance  direct                                 (0412) 63 15 15

Stadhuis Veghel                                    (0413) 38 66 44

Gem. Veghel Storingsnummer                (0413) 38 66 66

Basisschool "Edith Stein"                        (0413) 36 51 68

Tennispark Zijtaart                                 (0413) 76 90 25

De Korenmolen (dorpshuis)                   (0413) 36 66 79

De Vonders                                          (0413) 35 03 77

De Molensteen                                      (0413) 36 73 73

 

 

 

Prikpost in Zijtaart.

 

De prikpost is gevestigd in Dorpshuis de Korenmolen aan de Past. Clercxstraat 66a. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend (vanaf 8.15u. aanwezig zijn).

 

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

 

 

Meldingen en klachten in de openbare ruimte

Wanneer u gebreken in de openbare ruimte constateert, kunt u hiervan melding maken bij de gemeente. U kunt een melding doen over bijvoorbeeld de volgende zaken: reiniging (zwerfvuil), onderhoud groen, verharding (losliggende stoeptegels, gaten in de weg), riolering, verlichting, straatmeubilair, verkeer, ongediertebestrijding (overlast van wespen, ratten, muizen etc.).

De gemeente onderzoekt naar aanleiding van uw melding het probleem en zorgt voor een passende oplossing. De melding wordt afgehandeld binnen een vastgestelde normtijd (afhankelijk van de melding).

U kunt uw melding telefonisch doorgeven aan de Servicemelddesk: (0413) 38 66 44.

 

 

 

Vakantiesluiting dorpshuis en gymzaal

Wij maken u erop attent dat zowel dorpshuis De Korenmolen als gymzaal De Molensteen in verband met de zomervakantie gesloten zijn vanaf maandag 2 augustus tot en met zondag 5 september 2010. Vanaf maandag 6 september bent u weer van harte welkom.

Uitzonderingen op de vakantiesluiting zijn: op alle dinsdagen het Eetpunt van 12.00 tot 13.00 uur en op alle donderdagen de prikdienst van 8.00 tot 9.00 uur en het Eetpunt van 12.00 tot 13.00 uur. Voor deze 3 activiteiten kunt u dus ook tijdens de vakantieperiode gewoon in het dorpshuis terecht!

 

 

 

BELANGETJES

 

Te koop: John van Zutphen Diervoeders, Antoniusstraat 40, Keldonk, tel. (0413) 21 20 24. Voor al uw voeders, vogelzaden, meststoffen, kalk, moskiller, houtvezel, zaagsel enz. (ook kleinverpakkingen). Afhalen dinsdag en vrijdag na 18.00 uur, zaterdag na 13.00 uur.

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

Gerardus Kalender

Vanaf heden is de Gerardus Kalender te koop bij Door Peters, Biezendijk 31, Zijtaart. Tel (0413) 36 34 09.

 

Rode Kruis

Maandag 26 juli 2010 om 14.00 uur is er door de werkgroep van  het Rode Kruis een ontspanningsmiddag gepland. Deze bijeenkomst is in het dorpshuis de Korenmolen. Nieuwe belangstellenden kunnen zich melden bij mevr. Th. v. d. Hurk-v.d. Biggelaar, tel. 36 37 34 of bij mevr. M. Hooijmans-Swinkels, tel. 34 01 13.

 

 

W.T.C. Zijtaart

 

Heren: zondag 25 juli, De Vesting, pauze in Heusden, 95 km, vertrek 8.30 uur.

Dames: zondag 25 juli, Den Bok, pauze in Bokhoven, 80 km, vertrek 8.30 uur.

Senioren: woensdag 28 juli, Grashoek, pauze in Helenaveen, 97 km, vertrek 8.30 uur.

 

 

 

Bert van Dijk

Bezoek onze stand tijdens de jaarmarkt te Eerde,

die plaats vindt op zondag 25 juli 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCO ZWEMMEN

 

Voor wie:

- iedereen die op het voortgezet onderwijs zit

- iedereen die dit jaar naar het voortgezet onderwijs gaat

 

Wanneer:

Vrijdag 23 juli 2010

 

Hoe laat:

18:30 uur verzamelen op het plein in Zijtaart

 

Prijs:

€ 2,00 incl. vervoer en versnapering aan het einde van de avond.

 

 

KBO

 

AGENDA:

Maandag 26 juli 13.30 uur: Kaarten

Maandag 26 juli 13.30 uur: Fietsen

Dinsdag 27 juli 09.30 uur: Seniorenkoor

Dinsdag 27 juli 12.00 uur: Eetpunt

Dinsdag 27 juli 13.00 uur: Vrij biljarten

Woensdag 28 juli 09.00 uur: Gym

Woensdag 28 juli 13.30 uur: Kienen

Donderdag 29 juli 12.00 uur: Eetpunt

Donderdag 29 juli 13.00 uur: Competitie biljarten

Donderdag 29 juli 13.30-14.30 uur: Bibliotheek

Vrijdag 30 juli 13.30 uur: Bridgen

 

BRIDGEN:

De uitslagen van vrijdag 16 juli 2010:

 

A-lijn:

1.Marcel v.d. Akker & Wim v. Os                    63,02 %

2. Pieter v. Geffen & Tonnie Kivits                   61,88 %

3. Marlies v. Geffen & Lida v. Houtum             55,63 %

4. Anny v.d. Hurk & Anny v.d.Berkmortel        54,17 %

5. Bert & Anneke v. Helvoort                          50,63 %

6. Bert & Diny Kanters                                    50,00 %

7. Mien vd.Crommenacker & Anny vd.Ven      49,48 %

8. Jo Delisse & Jan Rijkers                               46,88 %

9. Maria Rijken & Willemien Verhoeven           43,75 %

10. Cor v.d. Berg & Cor Mollen                        39,38 %

11. Harry & Jana v.d. Acker                            33,13 %

 

B-lijn:

1.Marietje v.d. Horst & Pieta Verbakel             58,85 %

2. Mies & Joke v.d. Burgt                                56,25 %

3. Jan v. Gerwen & Wim v. Schaijk                  55,21 %

4. Mien v. Asseldonk & Nelly v.d. Berg            53,13 %

5. Chris & Christien v. Helvoirt                         52,60 %

6. Fien v. Boxmeer & An Thijssen                    48,44 %

7. Harry v. Boxmeer & Harry Ploegmakers      46,35 %

8. Henk & Marietje v.d. Linden                        43,75 %

9. Jo Verhoeven & Tonny Rijkers                     42,71 %

    Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk           42,71 %

 

 

 

 

BILJARTEN:

De uitslagen van de onderlinge wedstrijden op

donderdag 15 juli 2010:

 

Rien v. Tiel          23 37  -Cor v. Zutphen         60 100

Chris v. Helvoirt   19 28  -Martien v. Zutphen   20 16

Rien v. Tiel          23 32  -Mies Gibbels            40 25

Jan Rijkers           18 22  -Grard v. Eert           19 16

Cor Coppens        20 24  -Jos Claassen            22 12

Cor Coppens        20 23  -Grard v. Eert           19 14

Cor Coppens        20 23  -Gerard Oppers         14 10

Jos Claassen        22 22  -Jan Rijkers               18 10

Cor Coppens        20 15  -Jan v.d. Oever         15   4

Rien v. Tiel          23 26  -Tonnie v. Uden        28 28

Jan Rijkers           18 19  -Grard v. Eert           19 16

 

 

Zijtaartse Bridge Club 2001 (ZBC’01)

De uitslagen van dinsdag 13 juli 2010:

 

A-lijn:

1. Petra v.d. Hurk & Wim v. Schaijk                 66,37 %

2. Ria Veldhuis & Mien Vermeulen                  62,14 %

3. Mien v. Berkel & Mien Verhoeven               55,65 %

    Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk               55,65 %

5. Cor Mollen & Willemien Verhoeven              55,06 %

6. Harry & Marietje v.d. Wijgert                       53,93 %

7. Jo Verhoeven & Riet v. Hout                        52,98 %

8. Cor & Nelly v.d. Berg                                  50,89 %

9. Jan v. Gerwen & Jan Rijkers                        50,30 %

10. Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts          49,40 %

11. Diny v.d. Boogaard & Betsie v. Gerwen      48,51 %

12. Joke Petit & Maria Rijken                           47,32 %

13. Harry & Rina v. Berlo                                43,57 %

14. Chris & Christien v. Helvoirt                       41,07 %

15. Anny & Josien v.d. Berkmortel                   39,29 %

      Anneke Jans & Maria Pepers                     39,29 %

17. Tonny Rijkers & An Thijssen                      34,29 %

 

 

 

 


BOODSCHAPPENPLUSBUS

Mensen van 55 jaar en ouder uit de gemeenten Uden en Veghel en uit Heeswijk, Dinther en Loosbroek worden op afspraak thuis opgehaald om met een groepje boodschappen te gaan doen. Na de boodschappen is er tijd voor een kopje koffie, waarna de deelnemers weer thuis worden afgezet. Vrijwilligers helpen de deelnemers bij het winkelen, als dat nodig is.

Wilt u mee?

Bel Vivaan, Ouderenwerk (0413) 36 73 09 op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur en vraag het programma aan. U kunt dan thuis op uw gemak uitzoeken op welke tijd u met de BoodschappenPlusbus mee wilt. Geef dat weer door en op de afgesproken tijd komt de bus voorrijden.

U kunt ook een e-mail sturen naar de coördinatrice van de BoodschappenPlusbus: carmen.van.den.boom@vivaan.nl.

Voor het winkelen kunt u zich elke werkdag van 9.00 – 13.00 uur opgeven. Voor de uitstapjes van juli kunt u op woensdag 28 juli van 9.00 – 12.00 uur bellen of daarna op werkdagen voor de middag.


PROGRAMMA BOODSCHAPPENPLUSBUS AUGUSTUS 2010

Maandag

2

  9.00 u

 

Markt en winkels Uden

Dinsdag

3

12.45 u

uitstapje

Rozannie’s Hof Mariaheide

Woensdag

4

13.30 u

uitstapje

Meierijtocht met diner in Schijndel

Donderdag

5

13.00 u

 

EM-TÉ  Uden

Zondag

8

13.00 u

uitstapje

Concert in Religieus Museum Uden

Maandag

9

  9.00 u

 

Markt en winkels Uden

Dinsdag

10

  9.30 u

uitstapje

Kunstwerkroute Veghel

Woensdag

11

  9.30 u

uitstapje

Toon Kortooms Park Griendtsveen

Donderdag

12

13.00 u

 

EM-TÉ Uden

Vrijdag

13

12.45 u

uitstapje

Vlindertuin Gemert

Maandag

16

  9.00 u

 

Markt Uden, AH en andere winkels

Dinsdag

17

  9.00 u

18.15 u

uitstapje

Fruitroute omgeving Betuwe

Alzheimercafé in Eigen Herd

Woensdag

18

13.00 u

uitstapje

Rondrit “Duits Lijntje” + Steltenberg

Donderdag

19

13.00 u

 

EM-TÉ Uden

Vrijdag

20

10.00 u

uitstapje

Boottocht in Veghel inclusief lunch

Maandag

23

  9.00 u

 

Markt en winkels Uden

Dinsdag

24

12.45 u

 

Bibliotheek Veghel

Woensdag

25

10.30 u

uitstapje

Pannenkoekenboot Nijmegen

Donderdag

26

13.00 u

 

EM-TÉ Uden

Vrijdag

27

10.00 u

uitstapje

Meierijtocht met diner in Schijndel

Maandag

30

  9.00 u

 

Markt Uden, AH en andere winkels

Dinsdag

31

  9.00 u

uitstapje

Winkelen in Kleef

 

 

 

 Sunbreaks op reis!

Tijdens Sunbreaks zijn er allerlei leuke activiteiten voor jongeren tussen de 10 en 16 jaar in de zomervakantie georganiseerd door het jongerenwerk Vivaan.

Voor de zesde keer organiseert Vivaan zomeractiviteiten onder de naam Sunbreaks. Ook dit jaar weer zal het jongerenwerk de jeugd een uitgebreid en gevarieerd programma aanbieden. "Sunbreaks" is opgezet om de jeugd van Veghel die niet op vakantie kan, om welke reden dan ook, een leuke zomer te bezorgen. Hiernaast kan natuurlijk iedereen die voor of na de vakantie nog tijd heeft aan activiteiten meedoen. Er worden vijf verschillende activiteiten worden aangeboden met een recreatief, educatief en sportief karakter. Het programma beslaat de volgende activiteiten:

·         Op vrijdag 23 juli is er een Summer Beach Party. Met een groot zwembad en lekkere muziek, laat de zomer maar komen. Van 19.30 uur tot 23.00 uur in Jeugdcentrum Chill Out, Witte de Withstraat 24 in Veghel. Voor iedereen vanaf 10 jaar t/m 16 jaar. Meedoen is gratis!

·         Op donderdag 29 en vrijdag 30 juli activiteiten in het thema van ons eigen landje. Donderdag- en vrijdagmiddag diverse Hollandse spellen met als afsluiting op vrijdag 30 juli een Spetterende Hollandse disco met DJ Hanzel, DJ Twan en DJ Dave. Donderdag 29 juli van 14.30 uur tot 17.30 uur. Vrijdag 30 juli van 14.30 uur tot 17.30 uur en de disco van 19.30 uur tot 22.30 uur. Deze activiteiten zijn bij Jeugdcentrum Chill Out. Voor iedereen vanaf 10 jaar t/m 16 jaar. Meedoen is gratis!

·         Donderdag 19 augustus staat in het teken van Zuid-Amerika met een Salsa en Zumba workshop. Latin joy verzorgt deze Zuid-Amerikaanse middag. Van 14.00 uur tot 17.00 uur bij Jeugdcentrum Chill Out. Voor iedereen vanaf 10 jaar t/m 16 jaar. Meedoen is gratis!

Maandag 23 en dinsdag 24 augustus is er voor de 3e keer een Backpack survival kamp met overnachting! hier in de omgeving, met overnachting bij kampeerboerderij 'de Leijgraaf' in Vorstenbosch. We gaan kanoën, katapult bouwen, tokkelen, vlotten bouwen en nog veel meer! Deze activiteit is voor jongeren vanaf 12 jaar tot 16 jaar en meedoen kost € 7,50.

·         Zondag 29 augustus een Amerikaanse Honkbalclinic. De enige sport waar je mag slaan en stelen! Naast zelf leren honkballen gaan we kijken naar een officiële honkbalwedstrijd van de Red Sox uit Uden! Met als lunch een Amerikaanse barbecue. Meedoen is €3,00, inclusief vervoer en bbq lunch.

Geef je voor al deze activiteiten op via: chillout-veghel@live.nl of via chillout-veghel.hyves.nl

Voor meer informatie over "Sunbreaks", of om je op te geven voor een van de activiteiten kun je terecht bij de jongerenwerkers Mieke Pepers en Sylvester Rodrigues Bonito. Zij zijn te bereiken onder tel.nr.(0413) 34 08 42 of M. Pepers (06) -301 720 92 .Je kunt ook mailen naar chillout-veghel@live.nl. Kijk verder ook op de website www.vivaan.nl.

 

 

 

Hitte en gezondheid

 

In de afgelopen tien jaar is het aantal warme dagen toegenomen. Veel mensen gaan er dan lekker op uit, pikken een terrasje of gaan naar het strand. Maar hitte kan ook heel vervelend zijn. Let erop dat u voldoende drinkt en inspanning vermijdt. Blijf uit de hitte en zorg voor koelte. Zorg ook goed voor elkaar!

Drink voldoende

Bij hoge temperaturen koelt het lichaam zichzelf door te zweten. Om goed te kunnen zweten is het belangrijk om extra te drinken. In een warme omgeving heeft het lichaam minimaal twee liter vocht per dag per dag nodig. Bij zware lichamelijke arbeid of een sportieve inspanning nog meer.

Vermijd inspanning

Vermijd grote inspanning als het buiten heet is, vooral tussen 12.00 en 16.00 uur. Bent u een sporter? Let dan extra op bij hitte. Op www.sportzorg.nl vindt u informatie over veel voorkomende warmteaandoeningen en tien tips om deze te voorkomen.

Blijf uit de hitte

Zoek de schaduw op. Blijft u in de zon? Draag dan een zonnehoedje om een zonnesteek te voorkomen. Bedek de huid en draag een zonnebril met uv-werende glazen. Smeer de onbedekte huid goed in met een anti-zonnebrandmiddel en herhaal dit elke twee uur.

Zorg voor koelte

           Doe de zonwering in uw huis omlaag van
             zonsopgang tot zonsondergang.

           Ventileer en lucht uw huis, óók ’s nachts.

           Als het kan; zet ramen en/of deuren in tegenover
            elkaar liggende gevels open.

           Gebruik zo weinig mogelijk apparaten die warmte
            produceren, zoals computers.

           Maak gebruik van ventilatoren of (mobiele) airco’s.

           Houd eventueel het platte dak nat.

 

Zorg voor elkaar

Let bij hitte vooral op mensen die extra kwetsbaar zijn, zoals kleine kinderen en ouderen. Zorg dat kleine kinderen genoeg drinken en het niet te warm krijgen. Bescherm ze tegen zonnestraling. Kijk op www.johnnyshadow.nl voor tips, speciaal gericht op kinderen. Voor ouderen is het belangrijk om in koele ruimtes te verblijven en genoeg te drinken, ook als ze geen dorst hebben.

 

Meer informatie

Heeft u bij hitte vragen of klachten over uw gezondheid of medicijngebruik? Neem dan contact op met uw huisarts. Wilt u meer informatie over goed omgaan met hitte? Neem dan contact op met Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid van de GGD’en Brabant en Zeeland, tel. (0900) 368 68 68. Of kijk op www.ggdhvb.nl bij Milieu en gezondheid.

 

 

 

 

 

 

Interpunctie

Pubers kunnen niet anders dan puberen.

De laatste tijd wordt er steeds meer duidelijk over puberhersenen. De ontwikkeling van de hersenen is nog niet klaar na bv. het 12e, het 15e of het 18e jaar. Daarom is alcoholgebruik op deze leeftijd zo beschadigend. Ouders weten allang dat pubers impulsief zijn, emotioneel, vreemde keuzes maken die vaak niet te doorgronden zijn.

Ook zijn pubers erg gericht op sensatie: hoe spannender hoe leuker. Zij zien vooral de sensatie en helaas veel minder het gevaar. Ze nemen grote risico’s. Ook als zij weten dat zij hun lichaam schade toebrengen, wimpelen ze de risico’s vaak weg omdat de schade meestal niet meteen ontstaat. Gehoorbeschadigingen door harde muziek, leverbeschadigingen door alcoholgebruik en andere gevaren komen vaak pas na jaren tot uiting. Wie dan leeft…….

Als zij ergens behoefte aan hebben, willen ze er niet voor sparen (of ten hoogste 3 weken…) maar ze willen het NU. Besef van tijd is nauwelijks aanwezig. Ze hebben seks met het vriendje zonder condoom want ze kennen hem al 3 weken.

Het is daarom nodig ze tegen zichzelf te beschermen. Door afspraken te maken, door ze meer vrijheid te geven, stukje bij beetje. Ze te leren zien dat ze door zich aan de afspraken te houden een stukje vrijheid kunnen “verdienen” (het belonen van goed gedrag, het bestraffen van slecht gedrag).

Helaas denken veel ouders tegenwoordig dat ze de vriend van hun kind moeten zijn. Kinderen hebben leiding nodig en daarom is het belangrijk dat ouders de grenzen aangeven. Ouders moeten hun kinderen leren om zich aan afspraken te houden en tegelijk moeten zij beseffen dat juist pubers daar veel moeite mee hebben. Dus niet overmatig straffen, liever belonen en hen stap voor stap steeds iets meer verantwoordelijkheid geven, naarmate dat beter gaat.

Maar steeds de vinger aan de pols houden.

En wat als uw puber de grens niet wil accepteren? Praten. Onderhandelen over de mogelijkheid de grens wat te verschuiven door bepaald gedrag te laten zien. Hij mag zijn mening geven, U geeft de grenzen aan!

 

Mw. N. Timmermans-van de Kamp

Interpunctie,

Smientdonk 2,

5467 CA  Veghel

tel. 06-21.59.24.35.   www.interpunctie.nl

 

 

CJG geeft antwoord

 

In 2011 is in elke gemeente een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) operationeel. Dat is een verplichting vanuit de overheid. Met dat doel hebben de gemeenten Boekel, Landerd, Sint-Oedenrode, Uden en Veghel de handen ineen geslagen en treden zij naar buiten onder de noemer CJGgeeftantwoord. In CJGgeeftantwoord werken organisaties uit deze gemeenten samen die zich met jeugd, opgroeien en opvoeden bezighouden.

 

Want opgroeien en opvoeden gaan niet altijd vanzelf. Het is normaal om vragen te hebben over je kind, je vader of moeder, of over jezelf. Iedereen twijfelt wel eens of bepaald gedrag ‘normaal’ is. Praktische tips, informatie en advies zijn dan welkom.

 

 

Vanaf nu kunnen kinderen, jongeren en ouders op één punt terecht met al hun opgroei- en opvoedvragen: het CJGgeeftantwoord. Daar werken deskundige medewerkers die met u meedenken. U kunt het CJG bellen, e-mailen en binnenlopen, de hulp is gratis en anoniem.

 

 

In iedere gemeente vindt u een inlooppunt.

In Veghel vindt u dit inlooppunt op Stadhuisplein 47.

 

 

Kijk voor openingstijden en andere inlooppunten op de website