Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 19   2009-2010 > Dorpsnieuws  jaargang 19  nummer 44

Dorpsnieuws  jaargang 19  nummer 44

28 juli - 4 aug 2010

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nl

 

Klik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 19 nr 44


KERKBERICHTEN

 

Zondag: 1 augustus 9.30 u. Pater van Delden (Samenzang).

Wij gedenken in deze viering:

Mnd.ged. Betsie van Rijbroek; Theo en Tineke van Zutphen–Pepers,  zoon Rob en dochter Ellie; Mnd.ged. Cor Oppers; Herman Rovers; Marietje van Hoof–van Asseldonk.

 

Dopen:

14.00 u. Yenthe: dochter van Toine Egelmeers en Saskia Coppens.

14.45 u. Lucas: zoon van Dennis en Linda van den Donk–van Zutphen.

15.30 u. Roan: zoon van Edwin en Mariska Donkers–Oppers.

Overleden: Marietje van Hoof–van Asseldonk in de leeftijd van 81 jaar.

 

Mededeling:

Afgelopen zondag is Herman Rovers in de leeftijd van 87 jaar overleden. Voor hem wordt woensdag 28 juli om 19.00 uur de Avondwake gehouden en de plechtige Uitvaart vindt donderdag 29 juli om 10.30 uur plaats,waarna hij hier op onze parochiebegraafplaats zal worden begraven.

 

 

 

VAN DE REDACTIE

 

De vakantietijd is weer aangebroken en ook Dorpsnieuws Zijtaarts belang is aan vakantie toe.

In de week van 9 augustus en in de week van 23 augustus wordt er geen Dorpsnieuws Zijtaarts Belang van de pers gerold.  Ik verzoek u daarmee rekening te houden en kopie tijdig aan te leveren. Wij wensen iedereen een fijne vakantie.

 

 

 

Vakantiesluiting dorpshuis en gymzaal

 

Wij maken u erop attent dat zowel dorpshuis De Korenmolen als gymzaal De Molensteen in verband met de zomervakantie gesloten zijn vanaf maandag 2 augustus tot en met zondag 5 september 2010. Vanaf maandag 6 september bent u weer van harte welkom.

Uitzonderingen op de vakantiesluiting zijn: op alle dinsdagen is het Eetpunt van 12.00 tot 13.00 uur open en op alle donderdagen is de prikdienst van 8.00 tot 9.00 uur open en het Eetpunt van 12.00 tot 13.00 uur open.

Voor deze 3 activiteiten kunt u dus ook tijdens de vakantieperiode gewoon in het dorpshuis terecht!

 

 

 

 

Belangrijke Telefoonnummers:

Kerkberichten C.v. Helvoirt                  (0413) 36 58 61

Huisartsenpost:

  Avond, nacht en Het  weekend           0900-8860

Huisarts J.M.Bonnet                             (0413) 35 22 23

Meldpunt Ouderenzorg                         0900-8803

Thuiszorg en Kraamzorg                       0900-8803

Centraal Alarm nummer                          1 1 2

Politie/Brandweer/Ambulance spoed      1 1 2

Politie          direct                                 0900 8844

Brandweer  direct                                 (073) 612 31 23

Ambulance  direct                                 (0412) 63 15 15

Stadhuis Veghel                                    (0413) 38 66 44

Gem. Veghel Storingsnummer               (0413) 38 66 66

Basisschool "Edith Stein"                       (0413) 36 51 68

Tennispark Zijtaart                                (0413) 76 90 25

De Korenmolen (dorpshuis)                  (0413) 36 66 79

De Vonders                                          (0413) 35 03 77

De Molensteen                                     (0413) 36 73 73

 

 

Prikpost in Zijtaart.

 

De prikpost is gevestigd in Dorpshuis de Korenmolen aan de Past. Clercxstraat 66a. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend (vanaf 8.15u. aanwezig zijn).

 

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

 

 

Meldingen en klachten in de openbare ruimte

Wanneer u gebreken in de openbare ruimte constateert, kunt u hiervan melding maken bij de gemeente. U kunt een melding doen over bijvoorbeeld de volgende zaken: reiniging (zwerfvuil), onderhoud groen, verharding (losliggende stoeptegels, gaten in de weg), riolering, verlichting, straatmeubilair, verkeer, ongediertebestrijding (overlast van wespen, ratten, muizen etc.).

De gemeente onderzoekt naar aanleiding van uw melding het probleem en zorgt voor een passende oplossing. De melding wordt afgehandeld binnen een vastgestelde normtijd (afhankelijk van de melding).

U kunt uw melding telefonisch doorgeven aan de Servicemelddesk: (0413) 38 66 44.

 

 

 

 

BELANGETJES

 

Te koop: John van Zutphen Diervoeders, Antoniusstraat 40, Keldonk, tel. (0413) 21 20 24. Voor al uw voeders, vogelzaden, meststoffen, kalk, moskiller, houtvezel, zaagsel enz. (ook kleinverpakkingen). Afhalen dinsdag en vrijdag na 18.00 uur, zaterdag na 13.00 uur.

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

TE KOOP

Yamaha DT 50 X, kleur blauw, bouwjaar 2008. T. vd Oever, tel. (06) 463 081 05

 

 

 

 

 

Te huur:

 

woonruimte voor 2 pers. in de bosrijke omgeving van Boerdonk.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen via tel. (06) 137 681 14.

 

 

 

 

 

 

W.T.C. Zijtaart

Heren: zondag 1 augustus, Vakantietocht.

Dames: zondag 1 augustus, Vakantietocht.

Senioren: woensdag 4 augustus, Nederhemert Noord/Zuid, pauze in Giersbergen ‘’t Wellse Veerhuis’, 95 km, vertrek 8.30 uur.

 

 

 

 

Rectificatie

 

In het stukje over “Castel Marguerite” van Nellie en Theo Reintjes in St. Nectaire in Frankrijk, dat onlangs in dit blad stond, is een verkeerd telefoonnummer vermeld.

Het juiste nummer is  0033473- 885496 of mobiel 00336- 16943845.

 
 
 

 

 

Van de redactie

Ook bij Dorpsnieuws Zijtaarts Belang hebben we te maken met de crisis. Het blijkt dat de opbrengsten niet meer opwegen tegen de kosten die we moeten maken. Een pagina dubbelzijdig bedrukt kost € 52,-. Er staat tegenover dat we wekelijks € 100,- te spenderen hebben vanuit de inkomsten van de donateurs.. Als je bekijkt dat  op pagina 1 en 2 van de Zijtaartse krant praktisch nooit geen advertentie staat, gaat al € 52,-- van de wekelijks te spenderen € 100,- hieraan op. Mochten er die week nog meer pagina’s zijn zonder advertentie, dan kun je wel begrijpen dat er weinig tot niets overblijft van de € 100,- als er al geen geld bij moet.  Daarom is besloten om met ingang van 1 augustus 2010 de volgende tarieven aan te passen:

Adverteren :

Bedrijven          hele pagina € 35,-

Bedrijven          halve pagina € 23,-

Vereniging        hele pagina zonder advertentieblok € 25,-

Vereniging        halve pagina € 15,-

Vereniging        hele pagina met advertentieblok €17,50

Bedrijven en verenigingen   achterzijde hele pagina € 50,-

Bedrijven en verenigingen  achterzijde halve pagina € 27,50

Helaas moeten we voor verenigingen de tarieven ook verhogen. Wij zijn echter van mening als de vereniging de advertentie/aankondiging zelf zou moeten laten drukken en huis aan huis verspreiden, voor hen de kosten hoger zijn.

 

LET OP: het gaat hier over compleet aangeleverde pagina’s. Als de aangeleverde stukken gewoon als redactioneel artikel mogen worden geplaatst, dan zijn er geen kosten aan verbonden. Redactioneel artikel betekent dat de redactie het artikel mag aanpassen naar kolomgrootte, het lettertype mag veranderen, de grootte mag veranderen m.a.w. het artikel geheel mag aanpassen zoals voor het uitbrengen van de krant het beste uitkomt.

 

Verder zullen wij met de 20e jaaringang van Dorpsnieuws Zijtaarts Belang in september 2010 ook andere tarieven aan moeten passen om de krant kostendekkend te houden. Hier komen wij te zijner tijd nog bij u op terug. Wij hopen dat u begrip kunt opbrengen voor de ontstane situatie

 

 

HETTY’S  DORPSWINKEL

 

De vakantieperiode zit er weer aan te komen. Ook wij gaan er even tussenuit. Daarom sluit ik mijn winkel van:

zondag 1 augustus tot en met

zondag 22 augustus

 

 

 

Jong Nederland Zijtaart

Uitnodiging  Openingsdag

  Zaterdag  11 September

 

Dit jaar bestaat Jong Nederland Zijtaart 65 Jaar en is het 5 jaar geleden dat we ons eigen clubgebouw hebben geopend.

Dat gaan we vieren in een feestelijk weekend in september met een

    

Reis door de Jong Nederland Tijd

 

We stappen met z’n allen in een tijdmachine en reizen door de afgelopen 65 jaar.

 

van 13.30 tot 17.00 uur voor Minioren / Maxioren en Junioren

 

van 16.30 tot 20.30 uur  voor Senioren en 16 +

 

Van 16.30 tot 17.00 uur zijn ook alle ouders en familie uitgenodigd voor een feestelijke onthulling! 

 

Graag willen we weten of jij ook komt.

Je kunt je opgeven door een email te sturen naar openingsdag@jongnederlandzijtaart.nl

 

 

 

 

KBO

 

BRIDGEN:

De Uitslagen van vrijdag 23 juli 2010.

1. Mien v.d.Commenacker & Maria Rijken       61,46 %

2. Marcel v.d.Akker & Wim v. Os                    59,11 %

3. Harrie & Marietje v.d.Wijgert                       85 %

4. Pieter v.Geffen & Tonnie Kivits                    58,33 %

5. Henk & Marietje v.d.Linden                         55,99 %

6. Jan Rijkers & vele anderen                           55,21 %

7. Marlies v.Geffen & Lida v.Houtum               53,91 %

8. Cor v.d.Berg & Toon v.Schaijk                     53,65 %

9. Cor & Marietje Mollen                                 52,08 %

10. Jan v.Gerwen & Joke v.d. Burgt                 51,56 %

11. Bert Kanters & Wim v.Schaijk                    49,22 %

12. Harrie & Jana v.d. Acker                           48,44 %

13. Mien v. Asseldonk & Nellie v.d. Berg         46,61 %

14. Jo Verhoeven & Tonny Rijkers                   44,53 %

15. Martien v. Cleef & Marietje v.d. Hors         42,19 %

16. Chris & Christien v. Helvoirt                       38,54 %

17. Fien v. Boxmeer & An Thijssen                  36,72 %

18. Harry v.Boxmeer & Harry Ploegmakers    33,59 %

 

BILJARTEN:

De uitslagen van donderdag 22 juli 2010:

Jan v.d. Oever        15 25-Cor Coppens            20 27

Jan Rijkers              18 28-Tonnie v. Uden       28 27

Cor Coppens           20 30-Rien v. Tiel             23 16

Cor Coppens          20 26-Jos Claassen           22 17

Cor v. Zutphen       60 73-Wim v.d. Sanden     53 58

Grard v. Eert           18 21-Rien v. Tiel               23 19

Tonn Verbruggen    18 18-Jan Rijkers                18 15

 

Zijtaartse Bridge Club 2001 (ZBC’01)

De uitslagen van dinsdag 20 juli 2010.

1. Hilly v.Bosbeek & Ria Swinkels                    60,00 %

2. Anny & Josien v.d. Berkmortel                     55,65 %

3. Jan v. Gerwen & Jan Rijkers                        54,46 %

    Diny v.d. Boogaard & Betsie v. Gerwen      54,46 %

5. Mientje v.d. Tillaart & Ria Veldhuis              53,93 %

6. Wim v. Schaijk & Anneke Jans                     52,86 %

7. Harrie & Rina v. Berlo                                51,79 %

8. Jo Verhoeven & Riet v. Hout                      50,60 %

9. Henk vd.Linden & Willemien Verhoeven       50,00 %

    Mien v. Berkel & Mien Verhoeven              50,00 %

11. Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk              48,81 %

12. Noud & Toos v. Zutven                              48,51 %

13. Harry & Marietje v.d. Wijgert                     47,86 %

      Chris & Christien v. Helvoirt                        47,86 %

15. Joke Petit & Maria Rijken                           46,79 %

16. Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts          39,58 %

17. Tonny Rijkers & An Thijssen                      38,39 %

 

 

 

 

 

 


 

Als blijk van waardering voor onze inzet in de kickbokswereld, heeft Gerry 2 diploma’s ontvangen.

1 voor het kickboksen en 1 voor het Thaiboksen.

 

Uitgereikt door Rick Cocu technical director van de WFCA (World Full Contact Association).

Meer info  www.WFCA.nl.

 

 

 

Interpunctie

 

Spelen goed tegen depressie ???

(columns ook na te lezen op www.interpunctie.nl, onderaan homepagina: klick op weblog)

Ik las ergens dat agressieve computerspelletjes goed zijn tegen depressies. Ik heb het onderstaande niet onderzocht, maar ik heb er wel ideeën over. Het is mij al meerdere malen opgevallen dat depressieve mensen vaak ook boos zijn (op de maatschappij, op hun partner, op anderen, maar vooral op zichzelf). De link tussen depressie en agressie leg ik dus ook.

Het valt mij ook op als deze mensen assertief gaan reageren (opkomen voor zichzelf), dus in zekere mate een portie gezonde agressie durven gebruiken, zij zich minder depressief voelen.

Dus in die zin begrijp ik dat een bepaalde vorm van agressie goed werkt bij depressies.

Alleen ……  het gaat er niet van over, denk ik. Want deze depressieve mensen laten toch weer toe dat anderen over hen heen lopen en worden dan weer opnieuw depressief, waardoor ze telkens opnieuw moeten gaan spelen. Zo kweek je volgens mij alleen een verslaving!

Bovendien zou het ook nog kunnen leiden tot agressie (zoals je ook mensen die onvoldoende assertief zijn, ziet doorslaan in woede-uitbarstingen). Dus als je depressief bent, lijkt het me niet verstandig om een agressief spel te gaan doen (tenzij het eenmalig is).

Als je daarnaast bedenkt dat mensen geneigd zijn om te kiezen voor de snelle oplossing (ook al is het geen goede), zou dat ook betekenen dat men niet op zoek gaat naar een betere oplossing! Je voelt je rot, achter de computer voel je niet zo veel meer, dus voor je het weet slijt je je leven achter de computer. Het is dezelfde soort verdoving als drugs en drank.

Ik denk wel dat het goed is als ouders een bepaalde limiet stellen bij hun kinderen om achter de computer te zitten, of het nu gaat om msn-nen of spelletjes. De echte wereld is vele malen leerzamer en uiteindelijk ook leuker.

 

Mw. N. Timmermans-van de Kamp

Interpunctie,

Smientdonk 2,

5467 CA  Veghel

tel. 06-21.59.24.35.   www.interpunctie.nl

 

 

 

Tonpraoters gezocht

Nog nooit in de ton gestaan, maar wel vaak gedacht:”Dat is ook wel iets voor mij?” Meld je dan nu aan bij de  Tonpraotakkademie Dunne klets voor de Workshop Tonpraoten.

De Veghelse Akkademie organiseert in september voor de tweede keer de gratis workshop. Gedurende vier avonden krijgen de aspirant tonpraoters les in de fijne kneepjes van het vak. Na een kennismakingsles staan tijdens de volgende avonden de onderdelen de tekst –  de performance en het typetje centraal. De lessen worden verzorgd door oude rotten in het Tonpraotvak t.w. Jo Deckers, Rini van Os en Jan Peters.

De workshop wordt gehouden op vier maandagen: 6, 13, 20 en 27 september, telkens om 20:00 uur. Daarnaast moeten de aankomende kletsers er rekening mee houden dat er thuis nog wat voorbereidingstijd bij komt kijken. Het is immers de bedoeling dat iedereen aan het eind van de cursus zijn eigen buut (van ongeveer vijf minuten) geschreven heeft.

De cursus wordt afgesloten met een Proeve van Bekwaamheid waarin de tonpraoters hun buut voor een deskundige jury en zelf meegebracht publiek mogen uitvoeren.

Het zou geweldig zijn als de beste workshopdeelnemers hun buut zouden vertolken tijdens het Dunne Klets Weekend wat van 18 t/m 20 februari 2011 wordt gehouden.

Belangstellenden kunnen zich telefonisch aanmelden bij Rini van Os, tel.(0413) 36 31 18) of Patrick van den Elzen tel. (0413) 34 36 70, mailen mag ook: info@dunneklets.nl