Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 19   2009-2010 > Dorpsnieuws  jaargang 19  nummer 45

Dorpsnieuws  jaargang 19  nummer 45

4 aug  - 18 aug 2010

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nl

 

Klik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 19 nr 45

KERKBERICHTEN

 

Zondag: 8 augustus 9.30 u. Pater van Delden (samenzang).

Wij gedenken in deze viering:

Nolda van Zutphen–van Boxmeer en dochter Joke (vanwege verjaardag); Overl.oud. van den Hurk-van den Nieuwenhuizen en zoon Jan; Mnd.ged. Riek van Zutphen–Daniëls; Overl.oud. Reijbroek-van Montfort en overl.fam.leden; Toon van den Akker (vanwege verjaardag); Jrgt. Bert Peters; Overl.fam. Kuijpers–Kuijpers; Jrgt. en verjaardag Albert van de Wetering, overl.oud. van de Wouw-van Esch en Riek van de Wouw–Sterke; Herman Rovers.

 

Gedoopt:

Yenthe: dochter van Toine Egelmeers en Saskia Coppens.

Lucas: zoon van Dennis en Linda van den Donk–van Zutphen.

Roan: zoon van Edwin en Mariska Donkers–Oppers.

Overleden: Herman Rovers in de leeftijd van 87 jaar.

 

Zondag: 15 augustus Maria ten Hemelopneming 9.30 u. Pater van Delden

(samenzang). Wij gedenken in deze viering:

Fam. de Wit–van Rijzingen en Janus Rooijakkers; Marietje van de Ven–van Grotel; Dora en Johan van der Heijden–Pepers en zoon Hans; Overl.oud.van den Oever-Verhoeven; Jrgt. Harrie van Eert; Overl.oud. Hendricus de Wit en Hendrika Opheij (nms. fam. Raaijmakers); Overl.oud. Reijbroek-van Doorn.

 

MEDEDELING:

Zaterdag 28 augustus wordt weer de jaarlijkse bedevaart voor Veghel e.o. naar KEVELAER gehouden. Men kan zich hiervoor opgeven bij Christien van Helvoirt, Ceciliastraat 6, Zijtaart, tel.nr. 36 58 61 in de week van maandag 9 augustus t/m vrijdag 13 augustus. De kosten zijn: volwassenen € 17,50 en kinderen € 7,50.

 

Belangrijke Telefoonnummers:

Kerkberichten C.v. Helvoirt                   (0413) 36 58 61

Huisartsenpost:

  Avond, nacht en Het  weekend            0900-8860

Huisarts J.M.Bonnet                              (0413) 35 22 23

Meldpunt Ouderenzorg                          0900-8803

Thuiszorg en Kraamzorg                        0900-8803

Centraal Alarm nummer                          1 1 2

Politie/Brandweer/Ambulance spoed       1 1 2

Politie          direct                                  0900 8844

Brandweer   direct                                 (073) 612 31 23

Ambulance  direct                                 (0412) 63 15 15

Stadhuis Veghel                                    (0413) 38 66 44

Gem. Veghel Storingsnummer                (0413) 38 66 66

Basisschool "Edith Stein"                        (0413) 36 51 68

Tennispark Zijtaart                                 (0413) 76 90 25

De Korenmolen (dorpshuis)                   (0413) 36 66 79

De Vonders                                          (0413) 35 03 77

De Molensteen                                      (0413) 36 73 73

 

Prikpost in Zijtaart.

De prikpost is gevestigd in Dorpshuis de Korenmolen aan de Past. Clercxstraat 66a. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend (vanaf 8.15u. aanwezig zijn).

 

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

Meldingen en klachten in de openbare ruimte

Wanneer u gebreken in de openbare ruimte constateert, kunt u hiervan melding maken bij de gemeente. U kunt een melding doen over bijvoorbeeld de volgende zaken: reiniging (zwerfvuil), onderhoud groen, verharding (losliggende stoeptegels, gaten in de weg), riolering, verlichting, straatmeubilair, verkeer, ongediertebestrijding (overlast van wespen, ratten, muizen etc.).

De gemeente onderzoekt naar aanleiding van uw melding het probleem en zorgt voor een passende oplossing. De melding wordt afgehandeld binnen een vastgestelde normtijd (afhankelijk van de melding).

U kunt uw melding telefonisch doorgeven aan de Servicemelddesk: (0413) 38 66 44.

 

Vakantiesluiting dorpshuis en gymzaal

Wij maken u erop attent dat zowel dorpshuis De Korenmolen als gymzaal De Molensteen in verband met de zomervakantie gesloten zijn vanaf maandag 2 augustus tot en met zondag 5 september 2010. Vanaf maandag 6 september bent u weer van harte welkom.

Uitzonderingen op de vakantiesluiting zijn: op alle dinsdagen is het Eetpunt van 12.00 tot 13.00 uur open en op alle donderdagen is de prikdienst van 8.00 tot 9.00 uur open en het Eetpunt van 12.00 tot 13.00 uur open. Voor deze 3 activiteiten kunt u dus ook tijdens de vakantieperiode gewoon in het dorpshuis terecht!

 

 

BELANGETJES

 

Te koop: John van Zutphen Diervoeders, Antoniusstraat 40, Keldonk, tel. (0413) 21 20 24. Voor al uw voeders, vogelzaden, meststoffen, kalk, moskiller, houtvezel, zaagsel enz. (ook kleinverpakkingen). Afhalen dinsdag en vrijdag na 18.00 uur, zaterdag na 13.00 uur.

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

Verloren: Op woensdag 28 juli 2010 heb ik, Joep Albers,  mijn mobiel LG cookie laten liggen bij het kleine veldje van VOW op het gras bij de speeltuin. Heeft iemand het gevonden? Graag terugbezorgen bij Wim van Hoof, Krijtenburg 2.

 

 

Wij willen iedereen bedanken

voor de steun en het medeleven,

bij het ziek zijn en na het overlijden,

van mijn vrouw en ons mam,

 

Marietje van Hoof-van Asseldonk.

 

Speciale dank aan de avondwake groep en aan buurtvereniging Krijtenburg

voor hun eerbetoon

 op de dag van de uitvaart.

 

Wim van Hoof en kinderen

 

.

 

 
In de weken 31 en 32 is er vanwege vakantie geen Visboerinneke

 

Iedereen een fijne vakantie toegewenst.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


W.T.C. Zijtaart

 

Heren: zondag 8 en 15 augustus, vakantietocht.

Dames: zondag 8 en 15 augustus, vakantietocht.

Senioren: woensdag 11 augustus, ‘Kiste Trui Route’, pauze in Middelaar ‘Kiste Trui’, 93 km, vertrek 8.30 uur.

Senioren: woensdag 18 augustus, Dagtocht Posbank, 3 stops, 150 km, vertrek 8.30 uur

 

 

KBO

 

BRIDGEN:

De uitslagen van vrijdag 30 juli 2010:

Rode lijn:

1. Harrie & Jana v.d. Acker                             58,72 %

2. Harrie & Marietje v.d. Wijgert                     56,94 %

3. Cor & Marietje Mollen                                 53,47 %

4. Cor v.d. Berg & Toon v. Schaijk                   52,78 %

5. Jo Delisse & Jan Rijkers                               49,31 %

6. Mien v. Asseldonk & Pieta Verbakel            46,53 %

7. Anny v.d. Hurk & Mientje v.d. Tillaart          40,97 %

8. Jan v. Gerwen & Henk v.d. Linden               40,28 %

Gele lijn:

1. Mies & Joke v.d. Burgt                               60,00 %

    Martien v. Cleef & Marietje v.d. Horst        60,00 %

3. Wim v. Schaijk & Maria Rijken                     55,83 %

4. Harrie Ploegmakers & Mien v.d.

                                            Crommenacker   53,33 %

5. Jo Verhoeven & Tonny Rijkers                     52,50 %

6. Chris & Christien v. Helvoirt                        51,39 %

7. Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk          43,75 %

8. Harrie v. Boxmeer & Tonn Verbruggen       40,00 %

9. Fien v. Boxmeer & An Thijssen                   36,81 %

 

BILJARTEN:

De uitslagen van donderdag 29 juli 2010:

Tonnie v. Uden      28 44-Jan de Wit                 32 24

Cor Coppens          20 28-Jan Rijkers                18 24

Mies Gibbels           40 59-Wim Kremers          30 18

Mies Gibbels           40 48-Wim v.d. Sanden      53 62

Gerard Oppers       14 16-Tonn Verbruggen      19 15

Tonnie v. Uden      28 30-Tonn Verbruggen       19 16  

Chris v. Helvoirt    20 20-Wim Kremers            30 21

Jos Claassen           22 24-Cor Coppens            20   8

Wim v.d. Sanden   53 48-Mart. v. Zutphen        20 13

Jan de Wit              32 22-Cor Coppens            20   9

 

Zijtaartse Bridge Club 2001 (ZBC’01)

De uitslagen van dinsdag 27 juli 2010:

 

A-lijn:

1. Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk                63,02 %

2. Toos v. Berlo & Maria Rijken                       55,21 %

3. Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels                   53,13 %

4. Toon & Marietje v. Schaijk                           51,56 %

5. Jo Verhoeven & Riet v. Hout                      50,52 %

6. Mientje v.d. Tillaart & Ria Veldhuis              50,00 %

7. Harrrie & Marietje v.d. Wijgert                     46,92 %

8. Bert Kanters & Mien Vermeulen                 46,88 %

9. Henk & Marietje vd. Linden                        41,67 %

10. Jan v. Gerwen & Jan Rijkers                     40,10 %

B-lijn:

1. Chris & Christien v. Helvoirt                        62,50 %

2. Wim & Piet v. Schaijk                                 56,77 %

3. Albert & Petra v.d. Hurk                             53,65 %

4. Piet Thijssens & Riek Rijkers                        53,13 %

5. Cor & Nellie v.d. Berg                                51,56 %

6. Harrie & Rina v. berlo                                 5052 %

7. Anneke Jans & Maria Pepers                      46,88 %

8. Anny & Josien v.d. Berkmortel                    45,83 %

9. Adriaan v.d. Tillart & Betsie v. Gerwen       40,63 %

10. Tonny Rijkers & An Thijssen                     38,54 % 

 

 

 

 

 

INTERPUNCTIE

 


Tips om beter om te gaan met een “slechte” baas.

 (columns na te lezen op www.interpunctie.nl, klick op web-log onderaan op de pagina)

De vakantieperiode geeft de mogelijkheid om nog eens na te denken over je leven, je werk, je partner, kortom: je evalueert alles weer eens. In deze column leek het mij wel goed om tips te geven om beter te kunnen omgaan met een vervelende baas. Tenslotte is het ongezond om alles in te slikken. Soms moet dat wel, maar er zijn ook mogelijkheden (maar wees voorzichtig) om erover te praten.

Een lastige baas is erg vervelend. Je bent ervan afhankelijk. Natuurlijk kun je de situatie ontlopen en een andere baan zoeken. Dat is niet altijd de beste oplossing. Hoe kun je de situatie “leefbaar” maken?

Veel slechte bazen verbergen achter hun autoritaire houding onzekerheid en angst. Het heeft dus niets met jou te maken! Dat is op zichzelf al geruststellend.

Tips:

-     doe normaal je werk

-     wees correct (ook als de baas nog zo vervelend doet)

-     (bij overmatig controlerende bazen) geef extra openheid geef hem/haar het gevoel de baas te zijn

-     wil je hem aanspreken op zijn gedrag: onder vier ogen

-     blijf rustig

-     benoem ook positieve kanten van zijn leiding geven

-     geef “ik”-boodschappen (ik vind het niet fijn als…..of  ik zou het fijn vinden als…)

-     geef aan wat jouw wensen zijn t.a.v. de samenwerking

-     sluit af met een positieve opmerking (bedankt dat u  even wilde luisteren of ik ben blij dat u ziet dat ik een goede verstandhouding met u wil houden)

Natuurlijk moet je dat dan ook menen!

 

Mw. N. Timmermans-van de Kamp

Interpunctie, Smientdonk 2,

5467 CA  Veghel

tel. 06-21.59.24.35.   www.interpunctie.nl

 

DO. 19 AUGUSTUS

VISCOnCOURS

INSCHRIJVEN BIJ ’T DORPSKAFFEE VOOR JE GAAT VISSEN.

* VISPLAATSEN WORDEN TOEGEWEZEN *

DE JEUGD t/m 15 JAAR HEEFT EEN APART VISGEBIED.

 INSCHRIJVEN  VANAF 17.00 UUR, STARTSCHOT OM 18.00 UUR.

PER KIND € 3.00 INCLUSIEF EEN GRATIS LOT & DRANKJE.

 

INSCHRIJVEN VOOR 16 JARIGE EN OUDER VANAF 18.00 UUR, STARTSCHOT OM 19.00 UUR.

 PER PERSOON € 5.00 INCLUSIEF EEN GRATIS LOT & DRANKJE.

OM KLOKSLAG 21.00 UUR WORDT DE LAATSTE VIS OPGEMETEN.

! ER MAG MAAR MET EEN HENGEL GEVIST WORDEN !

 

 

LOTEN OOK TE KOOP VOOR  € 1.- PER STUK, 3 VOOR  € 2.50, 7 VOOR € 5.- EN 15 VOOR € 10,-

 ER ZIJN WEER VOLOP LEUKE PRIJZEN TE VERLOTEN

TEVENS EEN BEKER VOOR DE GROOTSTE & KLEINSTE VIS

 

JEUGD                         VOLWASSENE

                      1E BEKER + € 15.-           1E BEKER + € 25.-

                      2E BEKER + € 10.-           2E BEKER + € 20.-

                      3E BEKER + € 5.-             3E BEKER + € 15.-

ZORG DAT JE ERBIJ BENT

TOT ZIENS