Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 19   2009-2010 > Dorpsnieuws  jaargang 19  nummer 46

Dorpsnieuws  jaargang 19  nummer 46

18 aug  - 1sept 2010

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nl

 

Klik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 19 nr 46
KERKBERICHTEN

 

Zondag: 22 augustus 9.30 u. Pater van Delden (Samenzang).

Wij gedenken in deze viering:

Anna Vervoort–van Eijndhoven (vanwege verjaardag); Jrgt. Gerard Kremers; Jan en Jaan van den Tillaart–van Asseldonk; Jrgt. overl.oud. van der Linden-van der Asdonk; Mnd.ged. Marietje van Hoof–van Asseldonk; Jan van de Ven en overl.familie.

Zondag: 29 augustus 9.30 u. Pater van Delden (Samenzang).

Wij gedenken in deze viering:

Has en Miet Vissers–Hermans (vanwege verjaardag); Gerardus Verhoeven en overl.familie Verhoeven–van Lankvelt; Mnd.ged. Cor Oppers; Richard van Nunen en Bertha van Nunen–van Doorn; Willem Jonkers; Overl.oud. Jonkers–van Asseldonk en overl.familie; Overl.oud. Timmers–van Asseldonk en overl.familie; Adrianus van den Tillart; Wilhelmina van Doorn, zoon Jan, schoondochter Maria en kleinzoon Piet; Jrgt. Rob van de Ven.

Mededeling:

Zondag 29 augustus wordt weer de jaarlijkse kerkdeurcollecte voor de MIVA (medische missie aktie) gehouden Dit jaar is de opbrengst bestemd voor de campagne “Het helpen van onschuldige kinderen.” Deze collecte wordt van harte bij U aanbevolen

De MOV-groep

 

 

VAN DE REDACTIE

De vakantietijd is weer aangebroken. In de week van 23 augustus verschijnt er daarom geen Dorpsnieuws Zijtaarts Belang. Wij wensen iedereen een fijne vakantie!

 

 

Najaarsfietstocht

 

De Evenementengroep Zijtaart is volop bezig met de voorbereiding van de najaarsfietstocht. Het is nu nog wel vakantie, maar op zondag 5 september a.s. zullen we er klaar voor zijn.

 

De tocht is ongeveer 37 kilometer lang en gaat op een kilometer na over verharde wegen en fietspaden. Voor iedereen moet dit te doen zijn. Heeft u familie buiten Zijtaart wonen? Ook zij mogen aan deze fietstocht meedoen.

 

Wij gaan door met de voorbereiding en over 2 weken hoort u meer van ons. Noteer toch de datum maar alvast zodat we op u kunnen rekenen.

 

EGZ

 

 

Belangrijke Telefoonnummers:

Kerkberichten C.v. Helvoirt                   (0413) 36 58 61

Huisartsenpost:

  Avond, nacht en Het  weekend            0900-8860

Huisarts J.M.Bonnet                              (0413) 35 22 23

Meldpunt Ouderenzorg                          0900-8803

Thuiszorg en Kraamzorg                        0900-8803

Centraal Alarm nummer                          1 1 2

Politie/Brandweer/Ambulance spoed       1 1 2

Politie          direct                                  0900 8844

Brandweer   direct                                 (073) 612 31 23

Ambulance  direct                                 (0412) 63 15 15

Stadhuis Veghel                                    (0413) 38 66 44

Gem. Veghel Storingsnummer                (0413) 38 66 66

Basisschool "Edith Stein"                        (0413) 36 51 68

Tennispark Zijtaart                                 (0413) 76 90 25

De Korenmolen (dorpshuis)                   (0413) 36 66 79

De Vonders                                          (0413) 35 03 77

De Molensteen                                      (0413) 36 73 73

 

 

Prikpost in Zijtaart.

 

De prikpost is gevestigd in Dorpshuis de Korenmolen aan de Past. Clercxstraat 66a. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend (vanaf 8.15u. aanwezig zijn).

 

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

 

 

Meldingen en klachten in de openbare ruimte

Wanneer u gebreken in de openbare ruimte constateert, kunt u hiervan melding maken bij de gemeente. U kunt een melding doen over bijvoorbeeld de volgende zaken: reiniging (zwerfvuil), onderhoud groen, verharding (losliggende stoeptegels, gaten in de weg), riolering, verlichting, straatmeubilair, verkeer, ongediertebestrijding (overlast van wespen, ratten, muizen etc.).

De gemeente onderzoekt naar aanleiding van uw melding het probleem en zorgt voor een passende oplossing. De melding wordt afgehandeld binnen een vastgestelde normtijd (afhankelijk van de melding).

U kunt uw melding telefonisch doorgeven aan de Servicemelddesk: (0413) 38 66 44.

 

 

Vakantiesluiting dorpshuis en gymzaal

 

Wij maken u erop attent dat zowel dorpshuis De Korenmolen als gymzaal De Molensteen in verband met de zomervakantie gesloten zijn vanaf maandag 2 augustus tot en met zondag 5 september 2010. Vanaf maandag 6 september bent u weer van harte welkom.

Uitzonderingen op de vakantiesluiting zijn: op alle dinsdagen is het Eetpunt van 12.00 tot 13.00 uur open en op alle donderdagen is de prikdienst van 8.00 tot 9.00 uur open en het Eetpunt van 12.00 tot 13.00 uur open. Voor deze 3 activiteiten kunt u dus ook tijdens de vakantieperiode gewoon in het dorpshuis terecht!

 

 

BELANGETJES

 

Te koop: John van Zutphen Diervoeders, Antoniusstraat 40, Keldonk, tel. (0413) 21 20 24. Voor al uw voeders, vogelzaden, meststoffen, kalk, moskiller, houtvezel, zaagsel enz. (ook kleinverpakkingen). Afhalen dinsdag en vrijdag na 18.00 uur, zaterdag na 13.00 uur.

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

Beste mensen,

 

Sinds 29 april van dit jaar zijn wij geopend als

zichtstal De Dalton hoeve.

Dagelijks kunt u vrijblijvend een bezoekje brengen in de zichtruimtes en zo kijken naar de varkens en biggen op ons bedrijf.

Nu zijn wij in Juni verrast door het programma de Tuinruimers van sbs 6 ze hebben opname gemaakt in en rondom de stal.  En de tuin en het terras aangekleed. Dit ter promotie van het weekend van het varken wat op 11 en 12 september landelijk gehouden wordt.

Maar daarover meer in een volgende editie van het Zijtaarts belang.

Bent u nieuwschierig geworden kijk dan op zaterdag 28 augustus om 17.00 uur naar SBS 6 de herhaling  is de volgende ochtend te zien om 10.00 uur.

Wilt u meer weten over ons bedrijf kijk dan op www.zijtaart.nl en of   www.stapindestal.nl.

 

Tot ziens Eric van Zutphen en Jacqueline van Krieken.

Heisteeg 9 in Zijtaart.

 

 

Let op

 

Morgen donderdag 19 aug

 

Visconcours

 

18.00 u Jeugd

19.00 u volwassenen

 

‘t Dorpskaffee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra mededeling:

 

Jeu de Boules

 

Ut Butje

 

 

Moet STOPPEN!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W.T.C. Zijtaart

 

 

Heren: zaterdag 21 augustus, Reichswald, vertrek Zijtaart, 120 km.

Dames: zondag 22 augustus, De Hei, pauze in Heeze, 95 km, vertrek 8.30 uur.

Dames: zondag 22 augustus, De Hei, pauze in Heeze, 80 km, vertrek 8.30 uur.

Senioren: woensdag 25 augustus, Zevenheuvelenweg, pauze in Groesbeek ‘Oude Molen’, 98 km, vertrek 8.30 uur.

 

 

Minicursus over Levende Heide.

 

Begin september organiseert IVN Veghel een minicursus over heide, een vegetatie die nog geen honderd jaar geleden in de omgeving van Veghel en in heel Nederland veel meer voorkwam dan nu.

Heide vertegenwoordigt een levensgemeenschap van allerlei planten en dieren die afgestemd zijn op de specifieke omstandigheden die op de heide gelden. Hoe die samenhangen wordt begrijpelijk gemaakt in de cursus “Levende Heide”, die gegeven wordt door Rini Kerstens.

De cursus bestaat uit 2 binnen lessen op woensdag 8 en 15 september en 1 buitenles op zondag 19 september. De kosten bedragen € 15,00 voor niet-leden en € 5,00 voor IVN-leden.

Aanmelden graag vóór 1 september bij Annie Oudendijk, tel: 36 50 72 of per e-mail secretariaat@ivn-veghel. Aanmelden via www.ivn.nl/veghel kan ook.

 

 

CONSULTATIEBUREAU VOOR 55+-ERS IN ZIJTAART

 

 

Inwoners van de gemeente Veghel van 55 jaar en ouder kunnen op afspraak gratis gebruik maken van het consultatiebureau voor senioren. Op 10 september, 8 oktober, 12 november en 10 december zit het consultatiebureau in Zijtaart in de Korenmolen. Mensen kunnen zich voor een consult aanmelden op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur bij het ouderenwerk van Vivaan op telefoonnummer (0413) 36 73 09 en via het e-mailadres ouderenwerk@vivaan.nl. Na de aanmelding belt Vivaan om een afspraak te maken.

Een consult duurt in totaal een uur. De eerste helft van een consult staat in het teken van lichamelijk onderzoek en advies. Een verpleegkundige van BrabantZorg controleert o.a. bloeddruk en hartslag, gewicht, cholesterol- en bloedsuikergehalte. Ook krijgt de bezoeker advies over beweging, voeding, gewicht en horen en zien. In het tweede half uur bespreekt een professionele ouderenadviseur van Vivaan hoe het met de bezoeker gaat. Onderwerpen als wonen, tijdsbesteding, geheugen, sociale contacten en bekendheid met de voorzieningen komen dan aan de orde. Het consultatiebureau, dat gesubsidieerd wordt door de gemeente Veghel, is ook wekelijks op maandagmiddag geopend in Veghel. Mensen uit Zijtaart kunnen ook daar op afspraak terecht.

Zeker als je ouder wordt, is het belangrijk er een gezonde leefstijl op na te houden. Vanuit de gedachte “Bewust actief en gezond ouder worden” willen BrabantZorg en de Vivaan senioren hierin ondersteunen door een belangrijke bijdrage te leveren op het gebied van preventie: klachten voorkomen of die vroeg signaleren. Elke bezoeker krijgt na afloop een kaart met gegevens uit het consult en eventuele adviezen.

Het consultatiebureau kan de eerste schakel zijn in de keten van professionele zorg. Zo kunnen bezoekers deskundig en snel doorverwezen worden naar bijvoorbeeld huisarts, maatschappelijk werk, diëtiste, GGZ of andere disciplines.

Het bureau is hiermee een waardevolle aanvulling op bestaande voorzieningen.

 

In de praktijk blijkt het consultatiebureau ook een goed alternatief te zijn voor mensen die met pensioen zijn en voor die tijd jaarlijks gekeurd werden vanuit het werk.

 

Biljarten om de supercup 2010

 

 

Op zaterdag 28 augustus a.s. zullen in Den Brink in Eerde de kampioenen libre van Eerde, Keldonk, Boerdonk, Mariaheide, Erp en Veghel gaan strijden om de supercup.

 

Dit jaar zou Cor v Zutphen Zijtaart mogen vertegen-woordigen, helaas is hij (i.v.m. het huwelijk van zijn dochter) verhinderd. Op deze avond zullen het tegen elkaar opnemen  Jacke vd Heijden (Eerde), Ad Verkuijlen (Veghel), Jan v Wanrooij (Keldonk), Ton Kanters (Boerdonk), Harrie v Berlo (Erp) en Mari Vogels (Mariaheide).

Om 19.00 is de officiële opening en vindt de loting plaats. Vanaf 19.15 uur zal er worden gebiljart. Rond de klok van 23.00 uur hoopt de organisatie dat de nieuwe supercupwinnaar bekend is. U als publiek bent natuurlijk van harte welkom in Den Brink in Eerde om de kampioenen aan te moedigen.

 

 

 

 

SPORTAGENDA      VOW

 

PROGRAMMA AUGUSTUS SEPTEMBER

V= VRIENDSCHAPPELIJK/ B= BEKER/C=COMP.

 

DONDERDAG 19-8 

V.     FC DE RAKT 2            - VOW 2          19.30u

ZATERDAG     21-8

B.      HEESWIJK 1               - VOW 1          18.00u

ZONDAG         22-8  

B.      ERP 3                           - VOW 2         11.00u

V.     DAMES VOW             - AVESTEIJN 1 11.00u

DINSDAG        24-8  

B.      VOW 1                        - OLYMPIA'18 1 18.45u

DONDERDAG 26-8  

B.      VOW 2                        - WHV 2          18.45u

ZATERDAG     28-8  

B.      VOW 1                        - ROOD-WIT'62 1    18.00u

ZONDAG         29-8  

B.      VOW 2                        ODILIAPEEL/BG 2 11.00u

B.      RHODE 4                    - VOW 3          11,00u

B.      DAMES SCHIJNDEL/V - VOW 1       11.00u

DINSDAG      31-8  

V.     HAPSE-BOYS             - VOW 1          19.30u

V.     DAMES MARIAHOUT - VOW 2        19.30u

DONDERDAG  2-9 

B.      VOW 3                        - AVANTI '31 3 18.30u

B.      DAMES VOW 1          - GEMERT 1    18.30u

ZONDAG          5-9   

C.      VOW                           - NIJNSEL       14.30u

C.      UDI'19/BB 5                - VOW 2          13.00u

B.      VOW 3                        - SCHIJNDEL/V 9 11.00u

B.      DAMES ERP 1            - VOW 1          10.00u

 

 

 

 

 

Bond van Alleengaanden Kring Uden: Uitnodiging voor een dagtocht op 9 sep 2010

 

Beste leden,

Wij hebben voor jullie weer een mooie dagtocht bij EMA reizen uitgezocht.

Dit keer gaan we naar Sint Niklaas voor een leerzame excursie bij Den Ouden advocaat. Daar kunt u met eigen ogen zien hoe bij dit bedrijf op ambachtelijke wijze advocaat, pralines en advocaattaartjes worden gemaakt. Ook is er gelegenheid om al deze lekkernijen te proeven en te kopen.

Na de lunch in de Graanmaat in Sint Niklaas rijden we naar Oudenbosch voor een rondleiding in de basiliek van Oudenbosch. Deze basiliek is gebouwd naar het voorbeeld van de Sint Pieter in Rome. Na de rondleiding rijden we naar de Gouden Leeuw in Terheijden waar om 18.00 uur een heerlijk 3-gangendiner zal worden geserveerd.

Wij vertrekken om 8.00 uur vanaf het Hertog Janplein bij de kerk in Erp (de bus staat voor om 7.45 uur) en zijn rond de klok van 21.00 uur weer terug in Erp. De kosten voor deze mooie dagtocht zijn € 55,00 per persoon, te voldoen voor 1 september 2010 op rekeningnr.1201.93.221 van de Rabobank t.n.v. Bond van Alleengaanden, A.van Berlo.

Wanneer dit bedrag op onze rekening is bijgeschreven bent u deelnemer aan deze reis.

Wij wensen alle deelnemers een fijne dag.

Namens de werkgroep,

A.van Berlo. Tel. (0492) 32 17 33 of mobiel 06 - 224 901 71.

 

 

 

Jong Nederland Zijtaart


CLUBINDELING VOOR HET NIEUWE SEIZOEN!

Op zaterdag 11 september is de openingsdag van het nieuwe seizoen. Opgeven voor de openingsdag kan je doen via het emailadres: openingsdag@jongnederlandzijtaart.nl.

Vanaf maandag 13 september starten de clubbijeenkomsten.

Hieronder de indeling voor het komende seizoen:

Groep Jong Nederland

Groep
School

Clubdag

Clubtijden

Minioren 1

Groep 1+2

Vrijdag

18:00–19:00u

Minioren 2

Groep 3

Dinsdag

18:30–20:00u

Maxioren 1

Groep 4

Dinsdag

18:30–20:00u

Maxioren 2

Groep 5

Donderdag

18:30–20:00u

Maxioren 3

Groep 6

Donderdag

18:30–20:00u

Junioren 1

Groep 7

Vrijdag

18:30–20:00u

Junioren 2

Groep 8

Vrijdag

19:15–20:45u

Senioren 1

1e, 2e en
3e klas

Woensdag

18:30–20:00u

16+

16+

Woensdag

18:30–20:00u

17+

17+

Vrijdag

20:00–21:30u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mochten er problemen, vragen en/of opmerkingen zijn m.b.t. de clubindeling, dan kunt u hiervoor contact opnemen met Sonja Timmers.

 

Aan- en afmeldingen kunnen alléén doorgegeven worden aan:   Sonja Timmers via (0413) 37 70 92 of info@jongnederlandzijtaart.nl.

Aanmelden onder vermelding van de naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en zwemdiploma’s. Afmeldingen graag vóór 1 september doorgeven, i.v.m. heffing contributie.

Jong Nederland Zijtaart

 

 

Jong Nederland Zijtaart

 

GEZOCHT: kinderen uit groep 1, 2 en 3

Op zaterdag 11 september is de openingsdag van het nieuwe seizoen.

Als jij het leuk vindt om ook lid te worden van Jong Nederland Zijtaart geef je dan nu op bij Sonja Timmers (37 70 92). Twijfel je nog, kom dan op zaterdag 11 september naar de openingsdag of kom een keertje vrijblijvend kijken tijdens een clubbijeenkomst. We starten in de week na 11 september.

 

 

Groep Jong Nederland

Groep School

Club-dag

Club-
tijden

Minioren 1

Groep 1+2

Vrijdag

18:00–19:00u

Minioren 2

Groep 3

Dinsdag

18:30–20:00u

 

 

 

 

 

 

Ook in de oudere groepen is er nog plaats voor enkele nieuwe leden. Natuurlijk mag je ook bij deze groepen een keertje vrijblijvend kijken.

Informatie voor de ouders:

De contributie bedraagt € 40,00 voor de minioren 1 en  € 45,00 voor de minioren 2. Dat is voor het hele jaar, inclusief deelname aan alle extra activiteiten zoals de Miniorendag en het Mixiorenweekend. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij Sonja Timmers, tel. (0413) 37 70 92 of stuur een e‑mail naar: info@jongnederlandzijtaart.nl

Groeten en wie weet tot snel,

Jong Nederland Zijtaart

 

 

 

 

 

Aardige mensen

(columns ook na te lezen op www.interpunctie.nl, onderaan homepagina: klick op weblog)

Heeft u de SIRE-campagne op TV over “aardige mensen” ook gezien? Het filmpje is opvallend herkenbaar. Totaal niet gewend als we zijn dat mensen gewoon aardig kunnen zijn zonder bijbedoelingen. We zijn niet gewend om aardig gedrag te waarderen of we worden enigszins achterdochtig. Wat moet ie van me? Wil hij me wat verkopen of moet ik meewerken aan een vervelende enquête? Toch zijn veel mensen best aardig. Vraag maar eens aan iemand de weg in een vreemde plaats. Meestal willen mensen met plezier uitleggen hoe je moet rijden of lopen. Ook zou je zelf iemand daarmee graag vooruit helpen, indien nodig. Het is ook prettig voor jezelf om een ander te helpen, een goede daad te doen.

Zo heb ik zelf eens iemand € 0,50 gegeven die heel even betaald moest parkeren en geen portemonnee bij zich had. Ik kende deze mevrouw niet, maar ik zag haar geschokt reageren toen ze ontdekte dat ze haar portemonnee vergeten was. Mevrouw was mij erg dankbaar! En dat voor vijftig cent!!

Ik merk ook vaak dat mensen die bij mij in de assertiviteitscursus komen, denken dat ze minder aardig moeten worden. Het gekke is echter dat ze vaak juist veel aardiger worden! Want als iemand iets uit zichzelf voor je doet is dat 100 keer beter dan iemand die zich “verplicht voelt” om iets te doen. Dus assertiviteit bevordert juist vriendelijkheid.

In een assertiviteitscursus wordt mensen wel aangeleerd om grenzen aan te geven. Als men iets echt niet wil doen kan men zijn grenzen leren aangeven. Aangeven dat er teveel van hem/haar gevraagd wordt.

Assertief gedrag is op een gepaste, vriendelijke manier aangeven waar de grens ligt van wat mensen van je kunnen verwachten. Het geeft extra mogelijkheden om uit te kiezen bij het reageren op lastige vragen. Het geeft de mogelijkheid om een bepaald verzoek te weigeren, maar je kunt ook kiezen om op het verzoek in te gaan.

 

Mw. N. Timmermans-van de Kamp

Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA  Veghel

tel. 06-21.59.24.35.   www.interpunctie.nl

 

 

 

 

Stoere survival met overnachting!

Ga je niet op vakantie of ben je al weer terug, vind je het leuk om sportief bezig te zijn en een nachtje te gaan logeren? Doe dan met vrienden, vriendinnen, broers, zussen mee met de traditionele survival van het jongerenwerk van Vivaan. Dit jaar vindt het survivalkamp plaats op maandag 23 en dinsdag 24 augustus. Onder professionele begeleiding van jongerenwerkers gaan we op maandag kanoën, katapult bouwen en diverse survivalactiviteiten doen op Bedaf. Daarna gaan we naar de kampeerboerderij de Leijgraaf in Vorstenbosch voor bbq, avondactiviteit en overnachting. Dinsdags gaan we ook nog vlotten bouwen en andere waterspelletjes op, in en rond de Leijgraaf. Neem je fiets, slaapspullen, lunchpakket, zaklamp, sportieve en droge kleding mee. Voor iedereen vanaf de brugklas tot 16 jaar. Meedoen kost € 7,50!

Geef je nu op via chillout-veghel@live.nl of bel naar Mieke Pepers of Sylvester Rodrigues Bonito (0413) 34 08 42.

Op zondag 29 augustus is er een Amerikaanse Honkbal clinic met bbq bij de Red Sox in Uden. Ook daar kun je je voor opgeven. Kosten hiervoor zijn: €3,00 incl. lunch en vervoer.

Meer info bij jongerenwerkers Mieke Pepers of Sylvester Rodrigues Bonito Jeugdcentrum Chill Out, Witte de Withstraat 24 in Veghel, tel. (0413) 34 08 42 of chillout-veghel@live.nl of www.vivaan.nl

 

VOOR KLUSSENDIENST VAN VIVAAN IS GEEN KLUS TE KLEIN

 

Na hun vakantie gaan de klussenmannen van het ouderenwerk van Vivaan weer op volle kracht aan de slag. Zij komen op afspraak bij mensen van 55 jaar en ouder en bij mensen met een beperking klusjes doen waarvoor je een commercieel bedrijf niet kunt laten komen. Klussen voor de Klussendienst van Vivaan moeten binnen twee uur te maken zijn. Wie de Klussendienst laat komen betaalt behalve de materiaalkosten € 6,00 voor het eerste half uur en daarna € 3,00 per kwartier. Een afspraak maken kan nu al, telefonisch bij het ouderenwerk van Vivaan, op werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur op telefoonnummer (0413) 36 73 09. Een klus aanmelden kan ook via de website www.vivaan.nl (ouderenwerk).

De Klussendienst wordt bij Vivaan gecoördineerd door René Tielemans. “We hebben het wel eens meegemaakt, dat iemand belde omdat er een lamp in de hal kapot was”, vertelt hij. “En die man hebben wij geholpen. Veel mensen vinden dat in eerste instantie flauwekul. Maar als je uitlegt dat die man zelf niet op een trap durft te klimmen en met zijn slechte ogen via de hal naar de wc en naar boven moet, dan snappen de mensen wel waarom wij dat doen”, vervolgt René Tielemans enthousiast zijn verhaal. Hij heeft die man trouwens wel geadviseerd meteen ook enkele andere klusjes te laten doen, een piepende deur loopt nu gesmeerd en de klink van de achterdeur werd vastgezet. Alle drie de klusjes konden binnen een half uur gedaan worden, waardoor de man toch maar € 6,00 hoefde te betalen, plus een nieuwe lamp. “Ja, € 6,00 om alleen een lamp in te draaien vinden wij ook veel,” zegt René Tielemans“, en voor dat geld kun je een half uur over de Klussendienst beschikken.”

De Klussendienst doet trouwens geen tuinonderhoud (geen beginnen aan) en ook werkzaamheden aan de computer (een vak apart) horen niet tot de taak van de klussenmannen. Maar verder kunnen ze vrijwel elke reparatie in huis verrichten.

De klussenbonnen laten zien welke klussen de klussenmannen in de afgelopen maand gedaan hebben. Al snel wordt duidelijk hoe veelzijdig zij zijn. “Het zijn twee handige jongens, die afkomstig zijn uit de bouwwereld,” legt René Tielemans uit, “het zijn ervaren vaklui.” Lampen vervangen en nieuwe lampen ophangen komt nogal eens voor, zowel binnen als buiten. Eigenlijk zijn de klussenmannen vrij vaak met stopcontacten, snoeren en lampen in de weer. Ook kranen moeten nogal eens gerepareerd of vervangen worden. In badkamers zijn randen afgekit, douchestangen opgehangen, doucheschermen geplaatst en een douchekrukje en handgrepen gemonteerd. Voor het boren van een paar gaatjes, het monteren van een bureaustoel of het ophangen van een schilderijtje draaien de klussenmannen hun hand niet om. En natuurlijk ontbreekt het bijvullen van de cv-ketel niet in het lijstje.

 

 

Zumba workshop bij Jeugdcentrum Chill Out

 

Op donderdagmiddag 19 augustus verzorgt Latin Joy een Zuid-Amerikaanse middag tijdens Sunbreaks. Van 14.00 uur tot 17.30 uur zijn er Zumba en Salsa workshops voor jongeren vanaf 10 jaar.

Zumba is een fitnessprogramma dat is gebaseerd op Latijns-Amerikaanse dans, zoals de salsa, merengue, axé, samba en cumbia. Het is opgezet door Alberto 'Beto' Perez, een Colombiaanse danser en choreograaf uit Miami. Bij zumba doe je fitnessoefeningen op muziek, vergelijkbaar met aerobics. Latin Joy, 2e bij NK-Salsa 2010 in de klasse semi-professionals on2, geeft deze zumba workshops in Veghel. Op donderdag 19 augustus komt Latin Joy naar Jeugdcentrum Chill Out voor een echt zumba workout.

Meedoen is gratis voor iedereen vanaf 10 jaar t/m 17 jaar, dus kom op donderdag vanaf 14.00 uur tot 17.30 uur naar Jeugdcentrum Chill Out, Witte de Withstraat 24 te Veghel.

Meer info: Mieke.pepers@vivaan.nl of (0413) 34 08 42.

 

 

 

Brabantse Kampioenschappen in Nijnsel op 7 en 8 augustus

 

Het afgelopen weekend vonden de Brabantse kampioenschappen voor Pony’s plaats in Nijnsel. Op dit grote evenement strijden de beste ponyruiters uit Brabant om de titel Brabants Kampioen van hun klasse. Meedoen is al een hele eer. Ponyclub de Reigertjes was met 4 ruiters vertegenwoordigd op deze belangrijke wedstrijd.

Indira Jussen debuteerde met haar Pony Amber in de klasse EB (springen). Op zaterdag ging ze foutloos rond. Op basis van dit resultaat mocht ze door voor het kampioenschap op zondag. Op zondagmiddag had Indira helaas een aantal balkjes waardoor ze niet meer in aanmerking kwam voor een goede eindklassering.

Sharen van Malsen werd met haar pony Yellow op zaterdag 1e in de klasse CZZ. Helaas kon ze op zondag haar kampioenstitel van vorig jaar niet prolongeren en werd ze 2e. Op basis van deze uitslag is Sharen afgevaardigd naar de Hippiade in Ermelo.

Dirkje Aarts reed op zaterdag een sterke proef en werd met haar pony Silvano 1e in de klasse EL2 (dressuur). Helaas had Dirkje op zondag een minder goede dag en zat het ook een beetje tegen in de proef. In een sterk deelnemersveld werd ze uiteindelijk 13e.

Voor Emma Boes kan het seizoen niet meer stuk. Dit jaar nam ze voor het eerst met haar pony Perry deel aan de dressuurwedstrijden in de klasse CB. Nadat ze overtuigend kringkampioen was geworden, mocht ze deelnemen aan de Brabantse Kampioenschapen. Op zaterdag behaalde ze met haar pony Perry een knappe 3e plaats in de klasse CB. Ook op zondag reed ze een uitstekende proef. In het zeer sterke deelnemersveld, waar de verschillen klein waren, behaalde Emma uiteindelijk een 9e plaats.

Indira, Sharen, Dirkje en Emma kunnen trots zijn op de behaalde resultaten. Ze hebben uitstekend hun best gedaan en ze zijn weer een bijzondere ervaring rijker. Namens alle leden van de ponyclub, proficiat allemaal met deze goede prestatie.

 

 

 

 

 

 

 

Emma en Perry Brab. Kamp. Nijnsel 2010

 

 

 

 

 

 

Dirkje Aarts - Silvano Brab. Kamp. Nijnsel 2010