Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 19   2009-2010 > Dorpsnieuws  jaargang 19  nummer 47

Dorpsnieuws  jaargang 19  nummer 47

18 aug  - 1sept 2010

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nl

 

Klik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 19 nr 47


KERKBERICHTEN

 

Zondag: 5 september 9.30 u. Pater van Delden (Samenzang)

Wij gedenken in deze viering:

Mnd.ged. Betsie van Rijbroek; Overl.oud. Rooijakkers–van Lankvelt, Johanna Rooijakkers-van Hoof en kleinzoon Erik; Grard en Antje van Veggel; Bert en Nolda van Zutphen–van Boxmeer en dochter Joke (vanwege verjaardag); Jos en Marinus van den Akker; Johan en Jos Schepers; Marietje van Hoof–van Asseldonk (nms.Broederschap Hakendover); Johan Schoenmakers en overl.familie.

Zaterdag: 11 september 15.00 u. Doop van: Lisanne, dochter van Patrick en Marloes Pepers–van Gorp.

 

RENOVATIE ORGEL H.LAMBERTUSKERK AANGEMELD BIJ HET RABOBANK COÕPERATIEFONDS

Met goedkeuring van het Bisdom Den Bosch en op advies van de Katholieke Klokken en Orgelraad, wordt het orgel van onze H. Lambertus in Zijtaart grondig gerenoveerd. Dit is dringend noodzakelijk, maar wel een erg kostbare zaak. Het Kerkbestuur heeft dit project aangemeld bij het RABObank-Coõperatiefonds. De aanvraag is reeds getoetst en voldoet aan de gestelde criteria., waarna deze wordt voorgelegd aan de ledenraad, die kiezen dan in september de genomineerden. Tijdens de leden-ontmoetings-bijeenkomsten in de maand november a.s. wordt de verdeling van de gelden bekend gemaakt. Wij hopen van ganser harte, dat wij hiervoor in aanmerking komen.

De restauratie wordt uitgevoerd door de Fa. Pels en Van Leeuwen uit ‘s-Hertogenbosch. Er hebben 3 bedrijven ingeschreven, waaruit deze firma het gunstigste tevoorschijn kwam. Dit alles heeft plaatsgevonden onder supervisie van de Katholieke-Klokken en Orgelraad.

Zoals eerder vermeld kost dit een flink bedrag, maar uitstel is niet langer verantwoord.

Mochten er mensen zijn, die een financiële bijdrage willen schenken, dan is ons bankrekeningnr. 1608.90.616 t.n.v. het R.K.Kerkbestuur Zijtaart.

Bij voorbaat hartelijk dank.

Het Kerkbestuur

 

 

Belangrijke Telefoonnummers:

Kerkberichten C.v. Helvoirt                   (0413) 36 58 61

Huisartsenpost:

  Avond, nacht en Het  weekend            0900-8860

Huisarts J.M.Bonnet                              (0413) 35 22 23

Meldpunt Ouderenzorg                          0900-8803

Thuiszorg en Kraamzorg                        0900-8803

Centraal Alarm nummer                          1 1 2

Politie/Brandweer/Ambulance spoed       1 1 2

Politie          direct                                  0900 8844

Brandweer   direct                                 (073) 612 31 23

Ambulance  direct                                 (0412) 63 15 15

Stadhuis Veghel                                    (0413) 38 66 44

Gem. Veghel Storingsnummer                (0413) 38 66 66

Basisschool "Edith Stein"                        (0413) 36 51 68

Tennispark Zijtaart                                 (0413) 76 90 25

De Korenmolen (dorpshuis)                   (0413) 36 66 79

De Vonders                                          (0413) 35 03 77

De Molensteen                                      (0413) 36 73 73

 

 

 

Meldingen en klachten in de openbare ruimte

Wanneer u gebreken in de openbare ruimte constateert, kunt u hiervan melding maken bij de gemeente. U kunt een melding doen over bijvoorbeeld de volgende zaken: reiniging (zwerfvuil), onderhoud groen, verharding (losliggende stoeptegels, gaten in de weg), riolering, verlichting, straatmeubilair, verkeer, ongediertebestrijding (overlast van wespen, ratten, muizen etc.).

De gemeente onderzoekt naar aanleiding van uw melding het probleem en zorgt voor een passende oplossing. De melding wordt afgehandeld binnen een vastgestelde normtijd (afhankelijk van de melding).

U kunt uw melding telefonisch doorgeven aan de Servicemelddesk: (0413) 38 66 44.

 

 

BELANGETJES

 

Te koop: John van Zutphen Diervoeders, Antoniusstraat 40, Keldonk, tel. (0413) 21 20 24. Voor al uw voeders, vogelzaden, meststoffen, kalk, moskiller, houtvezel, zaagsel enz. (ook kleinverpakkingen). Afhalen dinsdag en vrijdag na 18.00 uur, zaterdag na 13.00 uur.

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

Getrouwd: Mike Verweij en Lidy Cissen op 2-8-2010 in Salo, Italie.

 

Gevonden: rode sporttas Jokapi, op VOW terrein. Terug te halen bij W. v. Hoof, Keslaerstraat 63.

 

KBO

AGENDA:

Maandag 6 september 10.00 uur: Onderonsje

Maandag 6 september 13.30 uur: Kaarten

Dinsdag 7 september 09.30 uur: Seniorenkoor

Dinsdag 7 september 12.00 uur: Eetpunt

Dinsdag 7 september 13.00 uur: Vrij biljarten

Dinsdag 7 september 14.00 uur: Line dansen

Woensdag 8 september 09.00 uur: Gym

Woensdag 8 september 13.30 uur: Kienen

Donderdag 9 september 12.00 uur: Eetpunt

Donderdag 9 september 13.00 uur: Competitie biljarten

Donderdag 9 september 13.30-14.30 uur: Bibliotheek

Vrijdag 10 september 13.30 uur: Bridgen

 

Burgerjaarverslag online
Het Burgerjaarverslag 2009 staat online, u kunt het lezen op www.veghel.nl. In het Burgerjaarverslag 2009 doet burgemeester Ina Adema in vogelvlucht verslag van het jaar 2009, gericht op gemeentelijke dienstverlening en burgerparticipatie.

 
 
 
 

Oproep: slecht bereik KPN mobiel.

 

Algemene oproep aan de mensen met een mobiele telefoon met als provider KPN. Al een hele tijd is er een zeer slechte ontvangst in Zijtaart, vooral rondom de kerk. Hier wonen verschillende mensen die zeer goed bereikbaar moeten zijn. Heeft u ook zo’n klacht, bel dan mobiel naar 1200 en geef uw klacht gratis door. Via de vaste lijn belt u 06-12001200. Hoe meer u belt, hoe meer klachten des te eerder er wat aan gedaan wordt, aldus KPN.

Namens verschillende bewoners, Bert Raaijmakers.

 

P.s. Zit je bij een andere provider en je ontvangst is slecht bel dan ook. Elke klacht telt!!!

 

 

 

NAJAARSFIETSTOCHT ZIJTAART

 

Op zondag 5 september a.s. organiseert de Evenementengroep Zijtaart haar jaarlijkse najaarsfietstocht. Het is de Evenementengroep weer gelukt een leuke tocht van zo’n 37 kilometer uit te zetten. De tocht is bedoeld als een middagje ontspanning op de fiets, hopelijk met mooi weer. De deelname staat voor iedereen open.

Tijdens de tocht zijn er twee kleine rustpauzes waar men een gratis versnapering krijgt aangeboden. Daarnaast is er een grote rustpauze waar men het een en ander kan nuttigen, zoals koffie en fris. Bij de tweede kleine pauze ontvangt de deelnemer bovendien een gratis lotnummer, zodat er een mogelijkheid is dat er op het eindpunt nog een prijsje klaar ligt.

De deelnemers kunnen inschrijven bij ’t Dorpskaffee aan de Past. Clercxstraat 31 in Zijtaart. Men kan dit doen tussen 12.00 uur en 13.30 uur. De kosten voor deelname bedraagt € 1,00 per persoon. Heeft u zin om aan deze fietstocht mee te doen, dan zien we u graag op zondagmiddag 5 september a.s..

Evenementengroep Zijtaart

 

BOODSCHAPPENPLUSBUS

Mensen van 55 jaar en ouder uit de gemeenten Uden en Veghel en uit Heeswijk, Dinther en Loosbroek worden op afspraak thuis opgehaald om met een groepje boodschappen te gaan doen. Na de boodschappen is er tijd voor een kopje koffie, waarna de deelnemers weer thuis worden afgezet. Vrijwilligers helpen de deelnemers bij het winkelen, als dat nodig is.

Woensdag

1

9.30 uur

Uit-stapje

Toon Kortooms Park in Griendtsveen

Donderdag

2

13.00 uur

 

EM-TÉ Uden

Vrij-dag

3

10.00 uur

Uit-stapje

Winkelen in de beneden-stad van Kleef (D)

Maandag

6

 9.00 uur

 

Markt Uden, AH en andere winkels

Donderdag

9

13.00 uur

 

EM-TÉ  Uden

Vrijdag

10

10.00 uur

Uit-stapje

Meierijtocht met diner om 12.00 uur in Schijndel

Maandag

13

 9.00 uur

 

Markt Uden, AH en andere winkels

Dins-dag

14

13.30 uur

Uit-stapje

Meierijtocht met diner 17.00 uur in Schijndel

Woens-dag

15

10.00 uur

Uit-stapje

Winkelen in de benedenstad van Kleef (D)

Donderdag

16

13.00 uur

 

EM-TÉ Uden

Vrij-dag

17

 9.00 uur

Uit-stapje

Fruitroute omgeving Betuwe

Maandag

20

 9.00 uur

18.30

Uit-stapje

Markt Uden, AH en andere winkels

Lichtjesroute Eindhoven

Dins-dag

21

10.00 uur

18.15 uur

Uit-stapje

Route Ooijpolder Nijmegen

Alzheimercafé in Eigen Herd

Woensdag

22

12.30 uur

18.15 uur

Uit-stapje

Huifkarrentocht Nistelrode

Liederentafel Eigen Herd Uden

Donderdag

23

13.00 uur

18.30

Uit-stapje

 EM-TÉ Uden

Lichtjesroute Eindhoven

 

Vrijdag

24

10.00 uur

Uit-stapje

Winkelen in de beneden-stad van Kleef (D)

Maandag

27

9.00u

18.30uur

Uit-stapje

Markt Uden, AH en andere winkels

Lichtjesroute Eindhoven

Dins-dag

28

13.00 uur

Uit-stapje

Rondrit “Duits Lijntje” en bezoek Steltenberg

Woensdag

29

10.00 uur

Uit-stapje

Meierijtocht met diner om 12.00uur in Schijndel

Donderdag

30

13.00

18.30uur

Uit-stapje

EM-TÉ Uden

Lichtjesroute Eindhoven

 

Wilt u mee?

Bel Vivaan Ouderenwerk tel (0413) 36 73 09 op werkdagen tussen 09.00 en 13.00 uur en vraag het programma aan. U kunt dan thuis op uw gemak uitzoeken op welke tijd u met de BoodschappenPlusbus mee wilt. Geef dat weer door en op de afgesproken tijd komt de bus voorrijden. U kunt ook een e-mail sturen naar de coördinatrice van de BoodschappenPlusbus: carmen.van.den.boom@vivaan.nl.

Voor het winkelen kunt u zich elke werkdag van 09.00 – 13.00 uur opgeven.

Voor de uitstapjes van september kunt u op woensdag 25 augustus van 9.00 – 12.00 uur bellen of daarna op werkdagen voor de middag.

 

 

ONDERONSJE IN ZIJTAART OVER SAMEN DOEN

Iedere eerste maandagochtend van de maand zijn alle Zijtaartse mensen van 55 jaar en ouder welkom in de Korenmolen voor een kop koffie en een goed gesprek tijdens het zogeheten Onderonsje. Vrijwel iedere keer komt daar een gastspreker, die met de bezoekers komt praten over zijn werk of zijn hobby. Op maandag 6 september van 10.00 tot 11.00 uur is Suzanne Cochius van Vivaan, Ouderenwerk te gast, de coördinator van het project Samen Doen. Zij komt praten over dat project van Vivaan, dat ouderen met de zelfde interesse met elkaar in contact brengt, zodat zij samen leuke dingen kunnen gaan doen. “Samen Doen is er niet alleen voor alleenstaanden, er doen ook getrouwde mensen aan mee,” vertelt Suzanne. “De vrouw zoekt dan bijvoorbeeld iemand die het leuk vindt om te winkelen en de man iemand om samen mee te gaan vissen.” Samen Doen werkt met een advertentiekrantje, dat onder de leden verspreid wordt. Mensen kunnen de eerste keer alleen via Vivaan contact met elkaar leggen. Voor ouderen is het vaak een plezierige gedachte dat er niet zomaar ineens iemand op de stoep staat, omdat hij een advertentie heeft gelezen. Vivaan is ook bij de eerste afspraak tussen twee mensen aanwezig als die dat willen. De laatste tijd zijn er naast de een-op-eencontacten groepjes ontstaan van mensen met dezelfde interesse; er zijn al een kookclubje, een schildergroep en een wandelgroep actief. Het project is een paar jaar geleden gestart en momenteel zijn er ongeveer 120 actieve deelnemers.

Voor bezoekers van ’t Onderonsje is er volop gelegenheid om mee te praten en hun ideeën naar voren te brengen. Zoals altijd zijn er twee vrijwilligers die de bezoekers gastvrij ontvangen en de gesprekken in goede banen leiden als dat nodig is. De toegang is gratis.

Zijtaarts talent op 24 uurs SOLEX race

 

Na 3 jaar zwoegen is het afgelopen weekend toch gelukt: de eerste Zijtaartse coureurs in de top 10 van de 24 uurs Solex race van Heeswijk-Dinther.

Na een zware start (500 mtr rennen met helm op) lukte het Thijs Brugmans om als 40ste van de 100 teams de eerste ronde in te gaan. Het bidden was begonnen, onze Solex gaat als de brandweer en monteur Dirk van den Oever hoeft dan ook alleen maar de tank vol te houden. Na 2 uur keihard trappen en zweten kon Roy van Eert de weg vervolgen vanaf de 12de plaats. Heel de nacht door, enkele biertjes, blikken Redbull, liters benzine en kruiwagens zweet verder, heeft Ton van de Ven ons over de finish getrapt. 5e Plaats, een wereldprestatie van rijders en Solex.

Wij willen daarom onze sponsoren bedanken die ons een warm hart hebben toegedragen, zonder jullie was dit niet gelukt.

-               Avedo Tegelwerken

         Broks Bloemen
-        Van den Tillaart Infra

         NLG Productions
-        Loonwerkersbedrijf van Lankvelt
-        Café Kleijngeld

Bedankt, Team 34, NIE TE HOUWE

 

 

Jong Nederland

 

CLUBINDELING VOOR HET NIEUWE SEIZOEN!

Op zaterdag 11 september is de openingsdag van het nieuwe seizoen. Opgeven voor de openingsdag kan je doen via het emailadres: openingsdag@jongnederlandzijtaart.nl.

Vanaf maandag 13 september starten de clubbijeenkomsten.

Hieronder de indeling voor het komende seizoen:

 

 

Groep Jong Nederland

Groep
School

Clubdag

Clubtijden

Minioren 1

Groep 1+2

Vrijdag

18:00–19:00u

Minioren 2

Groep 3

Dinsdag

18:30–20:00u

Maxioren 1

Groep 4

Dinsdag

18:30–20:00u

Maxioren 2

Groep 5

Donderdag

18:30–20:00u

Maxioren 3

Groep 6

Donderdag

18:30–20:00u

Junioren 1

Groep 7

Vrijdag

18:30–20:00u

Junioren 2

Groep 8

Vrijdag

19:15–20:45u

Senioren 1

1e, 2e en
3e klas

Woensdag

18:30–20:00u

16+

16+

Woensdag

18:30–20:00u

17+

17+

Vrijdag

20:00–21:30u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mochten er problemen, vragen en/of opmerkingen zijn m.b.t. de clubindeling, dan kunt u hiervoor contact opnemen met Sonja Timmers.

 

Aan- en afmeldingen kunnen alléén doorgegeven worden aan:   Sonja Timmers via (0413) 37 70 92 of info@jongnederlandzijtaart.nl.

Aanmelden onder vermelding van de naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en zwemdiploma’s. Afmeldingen graag vóór 1 september doorgeven, i.v.m. heffing contributie.

Jong Nederland Zijtaart

 

 

Jong Nederland

 

 

GEZOCHT: kinderen uit groep 1, 2 en 3

Op zaterdag 11 september is de openingsdag van het nieuwe seizoen.

Als jij het leuk vindt om ook lid te worden van Jong Nederland Zijtaart geef je dan nu op bij Sonja Timmers (37 70 92). Twijfel je nog, kom dan op zaterdag 11 september naar de openingsdag of kom een keertje vrijblijvend kijken tijdens een clubbijeenkomst. We starten in de week na 11 september.

 

Ook in de oudere groepen is er nog plaats voor enkele nieuwe leden. Natuurlijk mag je ook bij deze groepen een keertje vrijblijvend kijken.

 

Groep Jong Nederland

Groep School

Club-dag

Club-
tijden

Minioren 1

Groep 1+2

Vrijdag

18:00–19:00u

Minioren 2

Groep 3

Dinsdag

18:30–20:00u

 

 

 

 

 

 

 

Informatie voor de ouders:

De contributie bedraagt € 40,00 voor de minioren 1 en

 € 45,00 voor de minioren 2. Dat is voor het hele jaar, inclusief deelname aan alle extra activiteiten zoals de Miniorendag en het Mixiorenweekend. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij Sonja Timmers, tel. (0413) 37 70 92 of stuur een e‑mail naar: info@jongnederlandzijtaart.nl

Groeten en wie weet tot snel,

Jong Nederland Zijtaart

 

 

 

 

 

11de JAZdagen in volle gang.

 

In China zijn we op zoek naar de grote draak. Daar leeft de oude keizer Kaatoo. Zijn ouderdom speelt hem parten om nog langer keizer te zijn van het grote China. Nu heeft hij echter een dochter Yin en een zoon Yang aan wie hij het keizerschap over kan dragen. Er is echter een probleem: zijn kinderen hebben alsmaar ruzie met elkaar. Maar op een dag herinnert keizer Kaatoo zich de oude legende van de grote draak die ergens in China zou leven. Hij besluit dat wie van zijn kinderen die draak vindt, zich tot keizer van China mag laten kronen.

De kinderen Yin en Yang krijgen hierbij hulp van 173 kinderen uit Zijtaart. Zij zijn dinsdag 31 augustus al gestart met het bouwen en schilderen van Chinese wachttorens en bij de spelletjes hebben zij stukjes landkaart verdiend voor de tocht, die ze op woensdag gemaakt hebben. Tijdens de tocht ontvingen zij stukjes rebus, zou die oplossing bieden op zoek naar de grote draak?

Morgen, donderdag 2 september, is er nog een vrijmarkt waar de kinderen zich creatief vermaken en een zeskamp met vele waterspelen. Hierbij verdienen zij stukjes foto van de grote draak.

Zou het lukken om alle opdrachten goed te vervullen en de grote draak te vinden???? En wie wordt er tot keizer gekroond??

Nieuwsgierig geworden, kom dan naar de laatste JAZdag naar het JAZterrein aan de Leinserondweg in Zijtaart . We beginnen om 09.00 uur en om 16.00 uur worden de kinderen opgehaald door de frietgezinnen.

We verwachten alle kinderen vanaf 18.00 uur weer terug op het terrein waar we dan de JAZdagen 2010 gaan afsluiten. Uiteraard is iedereen ook hierbij van harte welkom.

TOT ZIENS AAN DE LEINSERONDWEG!

JAZ ZIJTAART.

 

 

 

 

 

 

 

 

VOW

 

 

Op dit moment hebben we nog de volgende vacatures:

 

·   LEIDER(STER) + TRAIN(ST)ER M1

·  LEIDER(STER)S C1

·  LEIDER(STER)S F-PUPILLEN

 

Met name bij de M1 zijn we dringend op zoek naar een train(st)er. Ben jij de persoon die wij zoeken of heb je interesse in één van de andere bovenstaande functies dan kun je contact opnemen met:

Jos de Wit  

Tel. 06-10906905

 

 

 
Te koop 
 
Riant vrijstaand woonhuis 
aan het: Grootveld 9, 
5465 PX te Zijtaart
 
Inhoud woning            ca. 950 m3
Woonoppervlakte       ca. 250 m2
Perceels oppervlakte  ca. 930 m2
 
Vraagprijs € 675.000,00 kosten koper.
 
Telefoon: Raadhage Makelaars
(0413) 37 89 21  of (06) 531 765 48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inwoners van Zijtaart

 

Altijd al eens willen weten of

tennis

een sport voor U is?

 

Tennisvereniging Zijtaart biedt U de mogelijkheid dit eens uit te proberen.

 

Op dinsdag 7 september 2010 en woensdag 8 september 2010

is er van 18.00 uur tot 20.00 uur

de gelegenheid om een tennisracket (reeds aanwezig) in de hand te nemen.

Een lid van onze vereniging zal

U dan proberen de basisbegrippen

uit te leggen.

Zo kunt U kennismaken met de tennissport.

 

Voor eventuele vragen kunt U contact opnemen met het Secretariaat, info@tvzijtaart.nl of tel.nr. 0413-353742.

 

Tot dan en vergeet niet Uw sportieve kledij (sportschoenen).

 

TV Zijtaart, Corsica 17, 5465 PS  Zijtaart

 

 

 

 

Werkzaamheden Sluis 4 en 5

 

Bouwcombinatie Sluizen 4-5-6 legt de komende tijd de laatste hand aan het inrichten van de sluisterreinen. Van 16 augustus tot en met 10 september zullen ook de laatste werkzaamheden uitgevoerd worden aan de spuileidingen (grote rioolbuizen) bij sluizen 4 en 5.

Deze spuileidingen worden voorzien van een nieuwe binnenvoering. Dit betekent dat er een soort kous in de bestaande spuileidingen aangebracht wordt. De kous zal uitharden waardoor er een nieuwe voering ontstaat. Deze methode heeft als voordeel dat er geen straten hoeven opengebroken te worden of te worden gegraven. Hierdoor zult u als bewoner weinig overlast ondervinden van de werkzaamheden.

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode van 16 augustus tot en met 27 augustus voor sluis 4. Het uitharden van de kous start in de middag en kan uitlopen tot in de avonduren. De werkzaamheden bij sluis 5 worden uitgevoerd in de periode van 30 augustus tot 10 september.

 

Geur

Tijdens het uitharden van de kous kan er een sterke geur vrijkomen, de geur die tijdens het uithardingproces in zeer geringe hoeveelheid vrijkomt heeft een zeer lage reukgrens. Dat betekent, dat de geur snel is waar te nemen en voor mogelijke overlast kan zorgen op de werk- en lozing locatie. Deze geur is niet schadelijk voor de gezondheid.

 

 

Achtergrondinformatie over het project is te vinden op www.rijkswaterstaat.nl/zuidwillemsvaart

 

 

 

 

 

MiK muziekcursus speciaal voor kinderen uit groep 4 en 5

 

DOREMI: muziek is plezier!

Wil je je kind kennis laten maken met muziek? In september start de MiK jaarcursus DOREMI-Na-School-LATIDO. Op een speelse manier maken de kinderen kennis met muziek, ritme en notenschrift. Ze ontwikkelen hiermee hun melodisch en ritmisch gevoel en leren veel liedjes. Gedurende het schooljaar wordt door de enthousiaste docent tal van instrumenten gepresenteerd, zoveel mogelijk in samenwerking met de plaatselijke muziekvereniging. Daarom is deze cursus is een goede voorbereiding voor de keuze van een muziekinstrument. De kosten bedragen € 187,00 voor een heel schooljaar, dat is inclusief een leuke rugzak, map en klokkenspel! Er is hier en daar nog plek, meld je snel aan via www.mikweb.nl of bel naar tel (073) 549 29 01.

 

 

 

W.T.C. Zijtaart

Heren: zondag 5 september, Dijkentocht, pauze in Lith, 95 km, vertrek 8.30 uur.

Dames: zondag 5 september, Dijkentocht, pauze in Lith, 80 km, vertrek 8.30 uur.

Senioren: woensdag 8 september, De Krim/Siberië, pauze in Overloon ‘Duivenbos’, 86 km, vertrek 8.30 uur.

 

 

 

VOW uitslagen  zaterdag 28 aug 2010

VOW A-1        -           Boekel Sport A2           4-1

VOW B-1        -           Mariahout B1              3-3

VOW M11B1 M2 -      Nulandia M11B1          1-2

VOW C-1        -           ELI C1                        1-13

 

 

 

Opdringerige kraamhulp??

(columns ook na te lezen op www.interpunctie.nl, onderaan de pagina, zie weblog)

Marieke had net haar eerste kindje gekregen. De kraamhulp (Maria) leek een aardige vrouw, wat ouder, dus waarschijnlijk met veel levenservaring. Marieke was er wel blij mee. Totdat bleek dat Maria zich meer gebieden toe-eigende dan het jonge stel wilde. Natuurlijk is het ook niet gemakkelijk om een kraamhulp in huis te hebben. Dan duikt ze hier de kast in, dan trekt ze daar een lade open. Je voelt je bijna niet meer thuis in je eigen huis! Het is daarbij belangrijk om je grenzen op tijd aan te geven en anderzijds ook begrip te hebben voor de kraamhulp, die zich zo maar bij iedereen “in moet voegen” en waarvan zoveel aanpassing wordt gevraagd.

Marieke belde mij op, omdat ze me kende en hoopte dat ik wel wat oplossingen had. Natuurlijk is het een kwestie van assertiviteit om grenzen aan te geven. Dus duidelijk zijn in wat je niet wilt, maar vooral ook wat je WEL wilt, en dat het liefst meteen bij de start. Dat was hier al niet gebeurd. Marieke zei “ik heb het al enkele keren laten merken dat ik sommige gedragingen vervelend vind, maar ze doet er niks mee!!”

Daar zit hem nu net de knoop! “Laten merken” is niet genoeg. Je moet het duidelijk zeggen! Dus: benoem concreet zichtbaar gedrag, zeg hoe dat bij jou overkomt, wat je erbij voelt en doe een verzoek om het in de toekomst anders te doen (liefst met een voorbeeld). Daarbij was Marieke bang dat ze zou gaan huilen als ze Maria erop aansprak. Tenslotte zitten de emoties hoog als je net bevallen bent. Maar huilen is niet erg. Juist als je moet huilen, zal de ander niet gauw boos worden maar eerder vriendelijk reageren en begrip tonen. Huilen mag best. Een kraamhulp is ermee bekend dat kraamvrouwen snel huilen, dus als het goed is, schrikken ze niet eens!

Mw. N. Timmermans-van de Kamp

Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA  Veghel

tel. 06-21.59.24.35.   www.interpunctie.nl

 

Darters let op! Richt samen met Kids Day je pijlen op het zieke kind!

 

Op zaterdag 04 september 2010 organiseert Stichting Organisatie Kidsday wederom een dartstoernooi.

We hopen natuurlijk op een grote opkomst!

Wij jij jouw pijlen gooien voor het goede doel?

Schrijf je dan snel in en beleef het mee!

Voorinschrijving 8 euro.

Inschrijven aan de wedstrijdtafel 10 euro.

Inschrijfgeld is prijzengeld.

Mits er genoeg dames zijn wordt er een aparte heren- en damespoule gespeeld.

Speltype is 501 best of 5

Halve finale en finale 501 best of 7.

Aanvang van het toernooi is 12.00 uur, maar de deuren zijn al geopend om 10.00 uur.

Met de opbrengst van het toernooi wordt er zondag 5 september een uniek evenement georganiseerd voor langdurig, ernstig zieke kinderen en hun familie.

Maar ALLE kinderen zijn welkom, en voor ALLE kinderen is het GRATIS...!!!

Het doel is om zieke en gezonde kinderen samen te laten spelen en leren en genieten! Twijfel dus niet langer en schrijf je in via info@kidsday.nl.  Het dartstoernooi vindt plaats aan het evenemententerrein van Erp aan de Steengraaf.

Volg in Erp de bordjes Kids Day.

 

Met vriendelijke groet,

Stichting Organisatie Kidsday

Patrick Kweens, voorzitter

Postadres: De Bosberg 5

5427 TC Boekel

Tel: 06-57583074          E-mail: info@kidsday.nl

 Kids Day, een dag om (niet) te vergeten..

 

.


Zondag 12 september

Open Dag

  en Tentoonstelling

 

65 jaar Jong Nederland Zijtaart

 

Dit jaar bestaat Jong Nederland Zijtaart 65 jaar en is het 5 jaar geleden dat we ons eigen clubgebouw hebben geopend.

Om dit te vieren houden we voor iedereen die interesse heeft een open dag waarop u een kijkje kunt nemen in onze blokhut. Voor de kinderen zijn er leuke activiteiten.

Ook is er een tentoonstelling met foto’s van de afgelopen

65 jaar en worden er oude films vertoond. 

Graag tot ziens op zondag 12 september tussen

13.30 en 16.30 uur op ons terrein aan de Corsica 17A.

 

 

 

Stormtroopers landen dit jaar wederom bij Kids Day in Erp

Ondanks de tegenslag die de spelers van Dutch Garrison het afgelopen jaar te verwerken kregen tijdens hun optreden op Kids Day 2009, landen de stormtroopers dit jaar toch weer op Kids Day.

Op zondag 5 september 2010 is van 12.00 uur tot 19.00 uur Kids Day aan het evenemententerrein de Steengraaf in Erp. Het unieke evenement is GRATIS voor ALLE kinderen.

Kinderen hebben gratis toegang en krijgen een gratis braskaart waarmee zij zomaar een frietje, een snack, een lekkere wafel, een ijsje, een suikerspin en nog véééél meer kunnen krijgen. Verder kunnen zij de hele dag genieten van allerlei attracties, shows, clowns, knutselen, schminken en noem maar op…. Kom dit jaar dus naar Kids Day, beleef een leuke dag, ga met een voldaan gevoel naar huis...en steun hierbij ook nog eens het goede doel….

Tevens vindt op zaterdag 4 september de Kids Day rommelmarkt en darts toernooi plaats. Komt allen kijken….

Op www.kidsday.nl vindt u alle informatie die u nodig heeft. Alles vindt plaats aan het evenemententerrein de Steengraaf in Erp. Volg de gele bordjes “Kids Day”.