Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 19   2009-2010 > Dorpsnieuws  jaargang 19  nummer 25

Dorpsnieuws  jaargang 19  nummer 25

17 maart - 24 maart 2010

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Veghel-Erp

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nl

 

 

Klik hier voor pdf-versie : Zijtaarts Belang jrg 19 nr 25

 

Voor de Tekst versie zie hieronder 

KERKBERICHTEN

 

Zondag: 21 maart 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor).

Wij gedenken in deze viering:

Marietje van de Ven–van Grotel; Jrgt. Wim van der Burgt; Cor Oppers (nms.Kath.Bond.van Ouderen); Overl.oud. Brugmans-Kanters; Overl.oud. Langens–Gevers en zoon Harrie; Jrgt. Jas van Erp en overl.familie.

Zaterdag: 27 maart 17.00 u. Peuter/Kleuterviering.

Mededeling:

Op weg naar Pasen willen wij weer even stil staan bij de Vastenactie.

Het project is dit jaar “Malawi”. De zakjes zijn inmiddels huis aan huis verspreid en worden

 in de week van 22 t/m 28 maart huis aan huis opgehaald, door dames van de K.V.B.Z.

                                                  De MOV-groep.

 

 

 

Belangrijke Telefoonnummers:

Kerkberichten C.v. Helvoirt                   (0413) 36 58 61

Huisartsenpost:

  Avond, nacht en Het  weekend            0900-8860

Huisarts J.M.Bonnet                              (0413) 35 22 23

Meldpunt Ouderenzorg                          0900-8803

Thuiszorg en Kraamzorg                        0900-8803

Centraal Alarm nummer                          1 1 2

Politie/Brandweer/Ambulance spoed       1 1 2

Politie          direct                                  0900 8844

Brandweer   direct                                 (073) 612 31 23

Ambulance  direct                                 (0412) 63 15 15

Stadhuis Veghel                                    (0413) 38 66 44

Gem. Veghel Storingsnummer                (0413) 38 66 66

Basisschool "Edith Stein"                        (0413) 36 51 68

Tennispark Zijtaart                                 (0413) 76 90 25

De Korenmolen (dorpshuis)                   (0413) 36 66 79

De Vonders                                          (0413) 35 03 77

De Molensteen                                      (0413) 36 73 73

 

 

 

 

PLOTSELING  NEERHALEN  VAN  KLOOSTERTUIN  ONBEGRIJPELIJKE  ACTIE

VAN  DE  GEMEENTE !!!

 

Met verbijstering, verbazing en teleurstelling hebben wij afgelopen donderdag en vrijdag geconstateerd dat de kloostertuin rigoureus is neergehaald. Als Dorpsraad staan wij perplex over deze actie van de gemeente Veghel. We voelen ons totaal gepasseerd en samen met ons de dorpsgenoten die aanwezig waren bij het politiek café van zondag 28 februari jl.  Op die bijeenkomst werd onze stelling “Het bouwen in de kloostertuin wordt voorlopig geparkeerd”

door geen enkele politieke partij van de tafel geveegd. In de reacties van de lijsttrekkers van de 7 politieke partijen, inclusief die van de verantwoordelijke wethouder, bleek dat onze stelling serieus overwogen werd en dat er toegezegd werd te kijken naar mogelijkheden om de kloostertuin voorlopig te behouden. Deze reacties gaven ons een goed gevoel; we hadden een heel duidelijke hoop gekregen dat er voorlopig niets zou gebeuren en dat we daardoor als dorpsraad ook de kans zouden krijgen bij de toekomstige plannen betrokken te worden.

Helaas niets van dat! Onze verbazing was afgelopen donderdag zeer groot toen we vernamen dat met het omzagen van de bomen was begonnen. We hebben onmiddellijk met de gemeente contact opgenomen, maar alles wees erop dat het niet zou worden stilgelegd. Het resultaat is bekend.

Wat ons het meeste raakt in deze materie is dat we helemaal niet op de hoogte zijn gesteld van de plannen, die naar nu blijkt, bij de gemeente op de rol stonden voor 15 maart.

 

Een stukje achtergrondinformatie over de situatie van de kloostertuin.

Toen de gemeente het kloostergebouw aankocht, werden wij al op de hoogte gebracht van het feit dat het realiseren van de nieuwe bestemming de nodige financiële zorgen met zich mee zou brengen. In juni 2005 hebben wij in een brief aan toenmalig wethouder Kerkhof aangegeven om op enkele voorwaarden bereid te zijn in te stemmen met de bouw van een aantal woningen in de kloostertuin. Wij toonden hiermee begrip voor het feit dat de gemeente de financiële bronnen nodig heeft voor de verbouwing van het klooster en dat er voor het optimaal realiseren van de nieuwe bestemming van het kloostergebouw (het hoofddoel) er ook iets ingebracht zal moeten worden vanuit de Zijtaartse gemeenschap. Het een kan nodig zijn om het andere te kunnen bereiken.

 

In onze brief hebben wij wel vermeld ernaar te streven zoveel mogelijk van de kloostertuin te behouden als wandelparkje.

Op basis van deze communicatie waren wij als Dorpsraad op de hoogte van toekomstige plannen in de kloostertuin. Tussentijds hebben wij in de gesprekken over het nieuwe centrumplan (waar nu school en gymzaal staan) aangegeven, dat het uitgeven van bouwkavels in het vrijkomende deel van ons dorpscentrum voorrang moet krijgen boven woningen in de kloostertuin en dat er met het eventueel bouwen in de kloostertuin nog gewacht kan worden. Zeker nu in deze  economisch minder gunstige periode.

 

Door onze ruime aandacht voor de invulling van het nieuwe centrumplan is er nauwelijks gesproken over woningen in de kloostertuin. Het was ons wel bekend dat de gemeente een bepaald plan hiervoor (plan Leenders) had afgewezen en dat men een eigen plan zou gaan opzetten. Wij zijn echter nooit op de hoogte gebracht daarvan, we hebben niets concreets gezien daarover en wij hebben ook geen uitnodiging voor overleg “woningen in de kloostertuin” ontvangen. Hierdoor kregen wij de indruk dat er voorlopig niets zou gebeuren en dat we in de loop van 2010 bij het overleg over de invulling van de kloostertuin betrokken zullen worden. De reacties tijdens het politiek café versterkten deze indruk. Helaas is de gemeente toch zonder overleg met de dorpsraad rigoureus te werk gegaan; wij voelen ons daarom op een listige manier gepasseerd!

 

Afgelopen zaterdag hebben wij besloten om ons nu geheel te richten op de toekomst; de tuin

is helaas helemaal weg en er is niets meer terug te draaien. We hebben reeds een brief aan het college verstuurd waarin wij nadrukkelijk het volgende eisen:

-binnen 10 dagen inzage in de bouwplannen van de kloostertuin

-uitgifte van kavels in 2010; we nemen het standpunt in om nu absoluut door te zetten; de verdwenen kloostertuin mag zeker geen braakliggend terrein worden; als de tuin in de visie van de gemeente zo snel weg moet, dan ook snel bouwrijp maken, kavels aanbieden aan belangstellenden, bouwen en herinrichten!

-een excuus van de verantwoordelijke wethouder aan de bevolking van Zijtaart.

In onze openbare vergadering van dinsdag 6 april a.s. komt dit onderwerp op de agenda. We wijzen de gemeente erop dat wij dan over concrete informatie dienen te beschikken om aan onze achterban bekend te kunnen maken.

 

Dorpsraad Zijtaart.

 

 

BELANGETJES

 

Te koop: John van Zutphen Diervoeders, Antoniusstraat 40, Keldonk, tel. (0413) 21 20 24. Voor al uw voeders, vogelzaden, meststoffen, kalk, moskiller, houtvezel, zaagsel enz. (ook kleinverpakkingen). Afhalen dinsdag en vrijdag na 18.00 uur, zaterdag na 13.00 uur.

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

Uitverkoop aan huis: kleinvakartikelen, ritsen, garen, knopen, kant, band, enz.. Tevens ook reparatie van kapotte ritsen, jassen, broeken en rokken. Tiny van Kasteren, Biezendijk 26, 5465LD Zijtaart, tel. (0413) 36 57 42.

 

 

Opbrengst collecte Reumafonds

 

De afgelopen week zijn de collectanten van het reumafonds weer bij u aan de deur geweest. Dit heeft het mooie bedrag van 607 euro opgeleverd wat besteed wordt aan wetenschappelijk onderzoek, het Voorlichting en Reuma Informatie Centrum ((RIC), en de patiëntenverenigingen.

Allen van harte bedankt!

 

Het Reumafonds

 

 

 

 

 

  Gemeente Veghel beter in kappen dan in aanplanten

 

In Zijtaart is verbaasd gereageerd op de kap van de bomen in de kloostertuin afgelopen donderdag. Nog geen twee weken nadat alle lijsttrekkers, ook van de coalitie, in het politiek café konden instemmen met het ‘parkeren’ van de bouwplannen in de kloostertuin, zijn alle aanwezige bomen gerooid. Dat is op zijn zachts gezegd niet netjes.

Natuurlijk wist ook de Dorpsraad al lang dat bebouwing in de kloostertuin, vanwege de hoge kosten van de verbouwing van het klooster, op termijn onvermijdelijk zou zijn. Concrete plannen daarvoor zijn echter nooit met ons overlegd. We hadden daarom ook de indruk dat andere in- en uitbreidingslocaties in Zijtaart voorrang zouden krijgen, waardoor we de tijd zouden krijgen een mooi plan te maken voor de kloostertuin. Mèt behoud van zoveel mogelijk bestaand groen!

Kappen gaat de gemeente Veghel duidelijk een stuk beter af dan het aanbrengen van groen. De plannen voor een groenstrook tussen bedrijventerrein Doornhoek en ons dorp zijn al meer dan 10 jaar oud en nog steeds moet er een begin worden gemaakt met de aanleg van een fatsoenlijke buffer. Als de gemeente Veghel dezelfde slagvaardigheid had getoond als bij het rooien van de kloostertuin, dan was het bedrijventerrein al lang aan het zicht onttrokken geweest.

Willem Timmers

Dorpsraad Zijtaart

 

 

 

Bloedend hart

 

Het is toch wel schrikken als je op zondagmorgen je honden uitlaat en langs de ‘kloostertuin’ in Zijtaart loopt. Alles plat, bijna niets staat nog overeind. De gemeente maakte zich erg druk over een paar eikenboompjes op de Leinserondweg, maar gooit met het grootste gemak het groene hart van Zijtaart plat. Onbegrijpelijk. En bezwaar indienen, ja het zal wel, is daar iemand die naar je luistert?

Natuurlijk ben ik blij dat het klooster behouden blijft en vele functies zal hebben in de toekomst, maar was dit nu wel nodig?

Aan alle kanten wordt Zijtaart het groen ontnomen en nu zelfs van binnenuit.

Gemeente bedankt, ook namens de vele al broedende vogels, de eekhoorntjes en alle mensen die van dat kleine, maar belangrijke stukje groen genoten.

Nogmaals bedankt.

Franci Verhagen.

 

 

Zijtaartse Jeugdnatuurvereniging: voorjaarswandeling

Voor aanstaande zondag 21 maart staat een voorjaarswandeling op het programma in het Wijbosch Broek. “Broek” betekent ‘n nat en moerassig gebied,  het is dus zeker erg nat.

Maar ook zijn al veel planten aan het uitlopen. We kunnen katjes van wilgen en elzen zien en veel vogels bouwen ’n nest of zijn net teruggekomen van hun trek uit Afrika. Daarom is er in het Wijbosch Broek een heleboel te zien.

Zorg dat je op tijd aanwezig bent bij de school. We vertrekken om 8.00 uur met de fiets naar het Wijbosch Broek. Als het koud en nat weer is, kleed je warm en doe zeker laarzen aan.

 

 

PROFICIAT!

 

BV SOFFELT

 

Met het behalen van de eerste prijs in de halfvastenoptocht in Zeeland.

 

Namens  bestuur

buurtvereniging Soffelt.

 

 

 

LENTECONCERT 'DE ECHO DER BERGEN' TE EERDE

 
Een nieuwe lente breekt aan. De eerste zonnestralen breken door. Fanfare 'De Echo
Der Bergen' uit Eerde (gemeente Veghel) grijpt dit bijzondere moment aan om 
a.s. zondag bezoekers van het lenteconcert te verwarmen met 'zonnige' klanken.
Aan dit concert neemt tevens
de drumband van deze vereniging en fanfare Sint Joris 1872 uit Dorst deel.
De drumband van 'De Echo Der Bergen' uit Eerde speelt, onder leiding van 
instructeur René van Lokven, o.a. muziekstukken waarbij de warmte van
het Afrikaanse continent gevoeld kan worden (in compositie D'Afrique)
 en waarbij de slagwerkinstrumenten van dit werelddeel centraal zullen staan
 (in compositie Bongo Solomatic).
Fanfare Sint Joris 1872 uit Dorst (gemeente Oosterhout) bereidt zich momenteel, 
onder leiding van dirigent Jules van de Loo, voor op het concours waaraan deze
 vereniging in het najaar gaat deelnemen. Fanfare Sint Joris 1872 zal o.a.
de herkenningsmelodie van de vroeger zeer populaire televisieserie
 Ivanhoe - in een arrangement van de Vlaming Bert Appermont - ten gehore
 brengen. Verder vertolkt zij prachtige muziek van de Russische componist
 Dmitri Shostakovitch en de Amerikaanse componist George Gershwin.
Fanfare 'De Echo Der Bergen' uit Eerde speelt - onder leiding van 
dirigent Jules van de Loo - o.a. Moondance, Kolo en Raneffa.
 
Dit concert is gratis toegankelijk en vangt a.s. zondag 21 maart om 10.30 uur 
aan in gemeenschapshuis De Brink te Eerde (gemeente Veghel).
 
 
 

Crèmes en Zalven 4

Even terug naar het recept van de Coldcrème.

10 g Bijenwas (witte of gele), 10 g Walschotvervanging, 1,5 g Cetylalcohol, 90 ml Amandelolie.

Doe nu alle bestanddelen in een jampot of maatbeker die je in een heet waterbad hebt gezet. Bij een temperatuur van ca. 80 graden C is alles gesmolten en kan men het gemakkelijk door elkaar roeren.

Zodra er een gladde massa is ontstaan, laat je alles afkoelen en opstijven. Tenslotte het glas goed afsluiten en wanneer het volledig afgekoeld is in de koelkast zetten. Nu heb je een kant en klare vetcomponent die beslist een heerlijk ruikende substantie is en waarmee je ongeveer een half jaar vooruit kunt.

En nu dan de eigenlijke bereiding van de crème.

Weeg nu 30 g van de vetcomponent af en doe dat in een voorverwarmde glas. Dan weeg je 12,5 g tot 20 g gedistilleerd water af, dat vervolgens afzonderlijk tot 80 graden C verwarmd wordt.

Roer de vetcomponent in het warme glas glad en laat het geheel tot ca. 75 graden C afkoelen.

Onder voortdurend roeren wordt nu het water met het vloeibaar geworden vet gemengd; dit kun je slechts bereiken door te roeren, te roeren en nog eens te roeren. Laat je daarbij niet storen.

Je mag pas ophouden als de crème afgekoeld is, hetgeen bij coldcrème rustig wat versneld kan worden door bijv. het potje in koud water te zetten. Als de crème daarbij stolt dan warm je de crème weer op en weer roeren tot dat deze afgekoeld is.

Vlak voor de crème volledig afgekoeld is kun je er een druppeltje parfumolie doorheen roeren. ij de keuze van de parfum mag je van je eigen smaak uitgaan.

Tot slot doen we de crème in een potje dat niet veel groter mag zijn dan de aangemaakte hoeveelheid.

Als je het potje zachtjes met de onderkant op tafel tikt wordt het oppervlak van de crème mooi glad en verdwijnen de luchtbellen die bij het roeren zijn ontstaan.

Succes en veel plezier,

Bernhard Liesandt         5465rr16@hetnet.nl

PS. Een onderdeel gemist laat het maar weten.

 

 

 

Veghel Paasbest en Erp Kei Skôn:

Zwerfafval opruimacties op 25, 26 en 27 maart 2010

 

Op 15 maart is  de week van Nederland Schoon van start gegaan: de grote lenteschoonmaak. Doel is zoveel mogelijk plekken in de openbare ruimte vrij te maken van zwerfafval. Binnen gemeente Veghel houden we, samen met basisscholen, scholen in het voortgezet onderwijs en dorps- en wijkraden, de laatste vrijdag en zaterdag van maart al jaren vrij voor de schoonmaakacties ‘Veghel Paasbest’ en ‘Erp Kei Skôn’.
Op vrijdag 26 en zaterdag 27 maart 2010 staan de opruimacties op stapel. Zo worden onze openbare ruimten eens per jaar extra grondig schoongemaakt.
Het Centrummanagement vraagt aandacht voor een schoner centrum door middel van een actie op donderdagmiddag 25 maart, lees meer verderop in dit persbericht

 

Wij nodigen iedereen uit, jong en oud, verenigingen, om op diverse locaties in de gemeente Veghel mee te helpen opruimen. Want: “Een schonere gemeente Veghel ligt voor het oprapen!

 

Opruimactiviteiten

Op vrijdag 26 maart gaan leerlingen van verschillende basisscholen en het Fioretti College zwerfafval opruimen in dorpen en wijken.
In Mariaheide gaat basisschool Maria ter Heide opruimen, in Zijtaart Edith Stein, in Eerde Petrus en Paulus, in Keldonk de Antoniusschool ,in Boerdonk basisschool St. Nicolaas. Basisschool de Ieme, ruimt samen met het Fioretti College zwerfvuil op in De Bunders, de scholen in het Ven pakken hun wijk aan en de Bernadetteschool en scholen in Veghel-Zuid gaan in hun buurten opruimen.

 

Afvalzakken

Iedereen die op een van deze plaatsen wil meedoen met de grootscheepse opruimactie, maar geen afvalzak heeft, kan vanaf 22 maart (een) afvalzak(ken) ophalen op het stadhuis, in wijkgebouw De Spil in De Bunders, wijkgebouw De Golfstroom in Veghel-Zuid of in Erp op 27 maart bij het JJC gebouw in de Ottenstraat.

 

Sluit nu nog aan met je vereniging

De gemeente hoopt op nog meer nieuwe aanmeldingen, met name van verenigingen uit de hele gemeente. Zo hopen we nog meer gebieden een keer per jaar goed vrij te kunnen maken van zwerfafval: de nodige lenteschoonmaak!
Zelfs nu kunnen verenigingen zich nog aanmelden om op zaterdag een gebied schoon te gaan maken met hun (jeugd)leden. Goed voor de openbare ruimte, bewustwording en voor de bekendheid van je vereniging!

Om aan te melden of meer informatie te krijgen, kun je contact opnemen met het Publieksplein: (0413) 38 66 44 of Marja.van.voorst@veghel.nl (ook te bereiken via genoemd tel. nr.).

 

 

Reünie voormalige Demonstratiecompagnie ( Demcie)

 

Op woensdag 22 april 2010 zal in de Oranje kazerne te Schaarsbergen bij Arnhem  door de Stichting Regiment Limburgse Jagers een reünie worden georganiseerd voor de oud leden, beroeps en dienstplichtig, van de Demonstratiecompagnie die van 1951-1970 in het Kazcplx Kranenburg-Zuid in Harderwijk was gelegerd. Opgave bij voorkeur via www.limburgsejagers.nl  cq  per brief /kaart Reuniecomite Demcie , Ulenpas 3 6825 ED  Arnhem , naam, voorletters, adres en Liplg/periode.  Deelname aan reünie kost € 11 pp (echtgenote/partner/begeleider welkom), over te maken op rekening 72752 t.n.v. Stichting Regiment Limburgse Jagers, Melick  met de toevoeging van  Demcie, naam, voorletters en adres , Liplg!!!.

Nadere informatie zie www.limburgsejagers.nl

 

 

 

 

Rabobank nodigt starters en doorstromers uit voor één van de inloopavonden Hypotheken op 23, 29 en 30 maart a.s.

 

UDEN/ VEGHEL - Rabobank Uden Veghel introduceert voor alle geïnteresseerden op de woningmarkt inloopavonden Hypotheken op dinsdag 23, maandag 29 en dinsdag 30 maart aanstaande tussen 17.30 uur en 20.30 uurop de Rabobank vestigingen: Uden Centrum, Brabantplein 30 en Veghel aan de Rembrandtlaan 70.

 

Voorafgaand aan de NVM Open Huizen Dag op zaterdag 27 maart aanstaande organiseert Rabobank Uden Veghel drie inloopavonden Hypotheken. Het doel van deze inloopavonden is om iedereen op een laagdrempelige manier te voorzien van meer informatie over hypotheken. Hoeveel kan ik lenen? Is mijn droomwoning binnen handbereik?

 

Naast het verkrijgen van een indicatie van de maandelijkse woonlasten kunnen alle geïnteresseerden ook op individueel niveau hun hypotheekvragen aan de financieel adviseur stellen. Iedereen is op deze avonden tussen 17.30 uur en 20.30 uur van harte welkom op één van de Rabobank vestigingen: Uden Centrum of Veghel. Een afspraak maken is niet nodig.

 

Elma Mieras, manager Hypotheken van Rabobank Uden Veghel: “Woonwensen veranderen in de loop van een mensenleven. Een huis dat past bij een nieuwe fase is altijd maatwerk. Dat geldt ook voor de hypotheek. En daarvoor nemen wij graag ruimschoots de tijd. Wanneer het de consument uitkomt. Ook in de avonduren op de daarvoor bestemde inloopavonden. Dat is de extra service die we bieden."

 

Meer informatie over de inloopavonden Hypotheken vindt u op www.rabobankudenveghel.nl of u kunt contact opnemen met de afdeling Hypotheken via (0413) 219 344.

Kerk, politiek en de media

 

Er is in de media veel te doen over de kerk. Er is critiek op het doen en laten van het bisdom met betrekking tot het communie uitreiken aan homosexuelen. Er is heel veel te doen over het misbruiken van leerlingen op de toenmalige internaten. Critiek mag en moet, er is vrijheid van spreken en wat niet goed gaat in de kerk mag en moet iedereen weten. Als het maar bij spreken – soms schelden – blijft, is er wel schade voor de kerk, maar politici en journalisten willen meer: macht over de kerk. Daarover gaat deze bijdrage.

Er is scheiding van kerk en staat in Nederland. Dat betekent dat elke godsdienst in ons land vrij is om zich hier te vestigen en dat alle gelovigen vrij hun godsdienst mogen uitoefenen, binnen hun gebouwen – kerk of moskee -  maar buiten de kerk volgens bestaande regels. Wat die kerken aan leer verkondigen is hun eigen zaak  Scheiding van kerk en staat betekent dus allereerst dat de overheid geen godsdienst aan de samenleving mag opleggen en de vreedzame uitoefening van de vrijheid van godsdienst niets in de weg mag leggen. Die scheiding betekent ook dat de overheid geen macht of gezag heeft over de geloofsleer en de geloofspraktijk van de kerken. Als een kerk vrouwen verbiedt om diaken of priester of bisschop te worden, dan is dat haar zaak. Als de kerk volgens haar eigen leer homosexuelen verbiedt om als getrouwd paar in liefde samen te leven dan is dat haar eigen zaak. En als die kerk volgens haar eigen leer en praktijk aan die homosexuelen de hostie weigert, dan is dat haar zaak.

Het is begrijpelijk dat politieke partijen en publicisten dit zien als discriminatie. Zij sluiten daarbij aan bij de meerderheid in onze samenleving en kunnen dus op de sympathie rekenen onder de bevolking. Zij gaan echter te ver wanneer zij van de kerk eisen om zich aan te passen aan wat de meerderheid in ons land denkt over homosexualiteit en de beleving daarvan. Zoals een kerk geen macht of gezag heeft over de inrichting van de staat, over de wetten en regels die de staat in democratisch overleg met alle partijen maakt, zo heeft de staat geen macht of gezag over een kerk, zelfs niet als die kerk niet democratisch kan of wil zijn. Politieke leiders gingen de afgelopen weken dus te ver, door van de kerk te eisen dat zij zich aanpast aan de ‘eisen van deze tijd’. Zij kunnen niet eisen dat ieders persoonlijke en kerkelijke opvatting een plaats behoren te krijgen in de kerk.

We moeten er echter nog wel het volgende aan toevoegen. Er is al heel lang binnen de katholieke kerk verdeeldheid over de regels die de kerk stelt aan gelovige/kerkelijke homosexuelen: verbod van het ‘practiseren’ van hun sexualiteit. Er zijn kerken waar zij gewoon ter communie kunnen gaan. Er is al heel lang de ‘uitweg’ gevonden om het aan het geweten van iedere gelovige over te laten of hij/zij ter communie gaat of niet. Er is al heel lang de ervaring van oprechte trouw en liefde tussen homosexuelen. Het is noodzakelijk dat de leiders van de kerk zich op die ontwikkelingen bezinnen, en daar bedoel ik niet mee dat zij die moet verbieden. Het is niet alleen verstandig, maar ook vanuit het evangelie en het pastorale werk nodig, dat de kerk haar pastorale zorg voor de gelovige/kerkelijke homosexuelen durft te herzien.

                                   pastor Ben van Delden ss.cc.

 

 

Schoolvakantierooster 2010-2011 (rectificatie)
Aan (ouders/verzorgers van) schoolgaande kinderen in de gemeente Veghel,
Het vakantierooster 2010-2011 van Noord-Brabant wijkt in de herfst- en Kerstvakantie van 2010 af van het landelijke rooster. Het correcte rooster staat op de websites van de SKIPOV-scholen. Hieronder hebben wij de herfst- en Kerstvakantie 2010 en de meivakantie 2011 weergegeven.
Let op: de herfst- en Kerstvakantie 2010 gelden ook voor de leerlingen van het Fioretti en Zwijsen College, maar de meivakantie wijkt af!
Op het voortgezet onderwijs in gemeente Veghel hebben leerlingen in 2011 slechts 1 week meivakantie, namelijk de week van 2 mei 2011.

Basisonderwijs

Herfstvakantie 2010

 25 oktober 2010

 t/m 

 29 oktober 2010

Kerstvakantie

 27 december 2010

 t/m

   7 januari 2011

Meivakantie

   2 mei 2011

 t/m

 13 mei 2011

 

 

 

KBO

Agenda:

Maandag 22 maart 13.30 uur: Kaarten

Dinsdag 23 maart 09.30 uur: Seniorenkoor

Dinsdag 23 maart 12.00 uur: Eetpunt

Dinsdag 23 maart 13.00 uur: Vrij biljarten

Dinsdag 23 maart 14.00 uur: Line dansen

Woensdag 24 maart 09.00 uur: Gym

Woensdag 24 maart 13.30 uur: Kienen

Donderdag 25 maart 12.00 uur: Eetpunt

Donderdag 25 maart 13.00 uur: Competitie biljarten

Donderdag 25 maart 13.30-14.30 uur: Bibliotheek

Vrijdag 26 maart 13.30 uur: Bridgen

 

BRIDGEN:
De uitslagen van vrijdag 12 maart 2010.
Rode lijn:
1. Pieter v.Geffeh & Tonnie Kivits                     63,89 %
2. Marlies v.Geffen & Lida v.Houtum                62,15 %
3. Cor & Marietje Mollen                                  55,21 %
4. Jo Delisse & Jan Rijkers                                54,17 %
5. Wim & Tiny v.Lieshout                                 53,82 %
6. Bert & Diny Kanters                                      52,08 %
7. Ben & Tiny v.d. Steen                                    50,69 %
8. Marcel v.d. Akker & Anny v.d. Wijngaard      50,00 %
9. Henk & Marietje v.d. Linden                         48,26 %
10. Harry vd. Acker & Willemien Verhoeven     47,22 %
11. Jana vd.Acker & Maria Rijken                    43,06 %
12. Martien Appelhof & Cor v.d. Berg              41,32 %
13. Mien Verhoeven & Mien Vissers                 39,58 %
14. Jan v. Gerwen & Mari v.d. Steen                38,54 %
Gele lijn:
1. Frans Hoefs & Mien vd.Crommenacker         72,08 %
2. Bert & Anneke v. Helvoort                             65,00 %
3. Jo Verhoeven & Tonny Rijkers                     60,42 %
4. Mien v. Asseldonk & Nellie v.d. Berg             51,25 %
5. Fien v. Boxmeer & An Thijssen                      50,83 %
6. Piet & Wim v. Schaijk                                    48,33 %
7. Anny v.d. Hurk & Mientje v.d.Tillaart            48,33 %
8. Harry & Marietje v.d. Wijgert                        47,92 %
9. Martien v. Cleef & Marietje v.d. Horst          47,50 %
10. Mies & Joke v.d. Burgt                               47,08 %
11. Harry v.Boxmeer & Tonn Verbruggen         32,50 %
12. Harry Ploegmakers & Adriaan vd.Tillart       28,75 %
Biljarten:
De uitslagen van de Regiowedstrijd in Breugel op
maandag 9 maart 2010.
M.Swinkels             46 55-Cor v. Zutphen              64 71
B.Swinkels              41 38-Rien Kemps                  38 46
A.Habraken            38 25-Jan de Wit                     32 24
B.Swinkels              36 30-Tonnie v. Uden              29 29
F.Strijbosch             33 28-Jos Claassen                  23 26
C.de Beer               31 33-Grard v. Eert                 20 29
J.de Beer                18 12-Tonn Verbruggen           19 16
P.v.Haandel            15 23-Jan v. Uden                   18 12
De uitslagen van donderdag 11 maart 2010:
Chris v. Helvoirt  19 32 16-Grard v. Eert            19 22 11
Rien Kemps         36 61 16-W.vd.Berkmortel      22 26 11
W.vd.Berkmortel 22 34 15-Piet v.d. Hurk           42 46 10
Tonnie v. Uden    28 41 14-Jan v. Uden              20 19   9
Mart. v. Zutphen 20 27 13-Rien Kemps             36 25   6
Piet v.d. Hurk      42 54 12-Jos Claassen            22 20   9
Cor v. Zutphen    60 76 12-Willy Henst             28 26   9
Mies Gibbels        40 45 11-Grard v. Eert            19 17   8
Rien v. Tiel          23 26 11-Jan de Wit                31 27   8
Willy Henst          28 26   9-Jos Claassen            22 17   7
Jan Rijkers           18 13   7-Johan v.Zutphen       23 15   6
Wim vd. Sanden   53 35   6-Cor v. Zutphen         60 38   6
De uitslagen van de vriendschappelijke wedstrijd
thuis tegen Erp op maandag 15 maart:
Cor v. Zutphen        64 87-Harrie v. Zutphen          100 33
Wim v.d. Sanden     53 43-Antoon Hagelaars          85 51
Mies Gibbels            45 16-Bart de Haas                 76 49
Rien Kemps            38 40-Wim Engelsbel                38 45
Johan v. Zutphen     25 29-Harrie v.d. Linden          35 33
Jos Claassen            23 13-Wim Bekkers                30 35
Martien v. Zutphen 20 23-Piet Pittens                    30   9
Grard v. Eert           20 25-Mart.vd.Cammen           19 12
Tonn Verbruggen     19 28-Hennie Leppers             25 18
Jan Rijkers              18 18-Cor Verwijst                  23 13
          Zijtaart    99 % Pnt.23          Erp  65 % Pnt.15
 
Zijtaartse Bridge Club 2001 (ZBC'01)
De uitslagen van dinsdag 9 maart 2010.
A-lijn:
1. Mien v. Berkel & Mien Verhoeven                         63,19 %
    Piet Thijssens & Riek Rijkers                                            63,19 %
3. Toon & Marietje v. Schaijk                                     60,07 %
4. Bert & Diny Kanters                                                         55,56 %
5. Jo Verhoeven & Riet v. Hout                                            52,08 %
6. Joke Petit & Maria Rijken                                                 51,04 %
7. Jan v. Stiphout & Adrie v. Gemert                          48,61 %
8. Jana v.d. Acker & Ria Veldhuis                                         47,22 %
9. Jan v. Gerwen & Jan Rijkers                                             46,18 %
10. Ria Delisse & Sybille v.d. Rijdt                                         45,14 %
11. Diny v.d.Boogaart & Betsie v. Gerwen                            44,44 %
      Mari & Nellie v.d. Vleuten                                   44,44 %
13. Toos v. Berlo & Anny v.d. Ven                                       41,67 %
14. Cor & Marietje Mollen                                        37,15 %
B-lijn:
1. Cor & Nellie v.d. Berg                                   57,50 %
2. Mien Vermeulen & Truus Vissers                  56.25 %
    Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts             56,25 %
4. Noud & Toos v. Zutphen                               55,83 %
    Harry & Marietje v.d. Wijgert                        55,83 %
6. Albert & Petra v.d. Hurk                               55,00 %
7. Henk & Marietje v.d. Linden                          52,08 %
8. Anneke Jans & Maria Pepers                        50,42 %
9. Harry & Rina v. Berlo                                   49,17 %
10. Anny & Jozien v.d. Berkmortel                     42,92 %
11. Piet & Wim v. Schaijk                                  35,83 %
12. Tonny Rijkers & An Thijssen                        32,92 %
 
 

W.T.C. Zijtaart

Heren: zondag 21 maart, Munnikes Vinkel, pauze in Vinkel, 65 km, vertrek 9.00 uur.

Dames: zondag 21 maart, Munnikes Vinkel, pauze in Vinkel, 60 km, vertrek 9.00 uur.

Senioren: woensdag 24 maart, Kampina Velder, pauze in Oirschot, 60 km, vertrek 9.00 uur.

 

 

SPORTAGENDA

 

V.O.W. Jeugd zaterdag 20 maart 2010

VOW A-1           Uit        Boskant A1                   14:30u

VOW MA1 M1   vrij

VOW B-1            Thuis    Sparta'25 B3                 14:30u

VOW C-1            Thuis    Boekel Sport C2G         13:00u

VOW M11C1 M2            Uit OSS/Verbruggen MS M11C1 11:30u

VOW D-1           Thuis    Handel D1                    11:30u

VOW MD1 M3   Thuis    DSV MD1                    9:30u

VOW E-1            Thuis    Gemert E1                    9:30u

VOW E-2            Uit        Blauw Geel'38/OtterW E6  9:15u

VOW E-3            Uit        RKVV Keldonk E1       10:30u

VOW F-1            Thuis    Rood Wit'62 F2             10:30u

VOW F-2            Thuis    RKVV Keldonk F2       10:30u

VOW F-3            Uit        WEC F4                       10:30u

VOW F-4            Uit        Boekel Sport F9            9:30u

 

V.O.W. veteranen zaterdag 20 maart 2010

Vet.  VOW a   Thuis    - DAW                                     16.30u

Vet.  VOW b   Thuis    - Klein Arsenal                         15.00u

 

V.O.W. Senioren zondag 21 maart 2010

VOW H1         Uit       Erp                              14.30u

VOW H3         Thuis    Gemert 7                      11.00u

VOW H4         Uit       Nijnsel 6                       10.00u

Beker dames VOW    Someren                       11.00u

VOW D 2        Uit       Dames Rhode               10.00u

 

 

 

SPORTUITSLAGEN

 

V.O.W. Jeugd zaterdag 13 maart 2010

VOW A-1              Milheezer Boys A1           3-2

VOW MA1 M1      WHV MA1                          3-1

VOW B-1               Rhode/r+b B4                  2-1

VOW C-1               WEC C2                          4-1

VOW M11C1 M2   Nulandia M11C1              8-0

VOW D-1              Rhode/r+b D3G                2-3

VOW MD1 M3      Olympia'18 MD1               1-10

VOW E-1               Schijndel/VITAM E1         4-2

VOW E-2               Elsendorp E1                    0-6

VOW E-3               Schijndel/VITAM E8         2-2

VOW F-1               WEC F1                           4-3

VOW F-2               Sparta'25 F6                     3-2

VOW F-3               Rhode/r+b F8                   5-0

VOW F-4               Irene F4                           8-2

 

V.O.W. senioren zondag 14 maart 2010

VOW H1                     EVVC                           4-3

VOW H2                     Udi’19/bb 5                  4-6

VOW H3                     Volkel 4                       2-7

VOW H4                     SCHM 5                       1-4

VOW D1                     Dam. S.V. Oostrum      0-3

VOW D2                     Juliana Mill                   5-0

Veteranen

VOW A                       Vet. Stiphout-v.           0-5

VOW B                       Vet. Erp                       2-3

 

 

 

VOW- EVVC 4-3 (3-2)             14-03-2010

Vandaag kon er bij winst worden aangesloten bij een groep clubs net iets boven de streep. Uit waren we terecht met 3-1 de boot in gegaan en dus hadden we zeker revanche gevoelens t.o.v. Vinkel. EVVC dacht hier anders over en na een minuut of 6 een mooie pass binnendoor bij onze verdediging en de Vinkelaar maakte schitterend af en zorgde voor de 0-1. Vroeg in de westrijd al, maar VOW liet zich hierdoor niet van de wijs brengen en deed aardig mee. Toen een vrije trap van Yoeri Vissers, en zoals Michel Tielemans vorige week geen pingel kreeg, kreeg hij hem vandaag wel en zo kon Jochem van de Donk aanleggen vanaf elf meter. Hij maakte geen fout en de 1-1 stond op het scorebord. De ploegen bleven aan elkaar gewaagd en een leuke wedstrijd was in de maak. Na een half uurtje kreeg VOW een vrije trap op 35 meter van de goal. Wind in de rug en Yoeri wilde het ineens proberen. Een poeier richting goal was te zien en de keeper wist niet goed om te gaan met dit schot, kon de bal niet baas worden en Rick van der Linden tikte uit de rebound de 2-1 binnen. EVVC bleef echter goed in de wedstrijd en binnen enkele minuten was het verschil van een alweer weg en via een slimme voetbeweging van een van de Vinkelaren was het weer gelijk. 2-2. Ondanks de enorme wind en regen en mooie pot voetbal in Zijtaart. Twee minuten voor rust een schitterende pass van Ruud van Asseldonk op Yoeri Vissers die vrij voor de keeper kwam en van de kans gebruik maakte en voor een voorsprong voor VOW zorgde. Met een 3-2 voorsprong gingen we de rust in. Het ‘’windvoordeel’’ hadden we gehad en in de tweede helft zou er een flinke stormloop van EVVC aan gaan komen, was te verwachten. Echter een mooi schot van Yoeri Vissers in de 53ste minuut gaf VOW wat meer lucht richting de 3 punten en hij liet de 4-2 aantekenen. Hierna was het veelal Vinkel wat de klok sloeg maar echte grote kansen bleven uit. Met nog een 20 minuten te gaan, maakte Vinkel op een mooie pass van achteruit de 4-3 en was alles weer mogelijk. VOW kreeg nog wat kleine mogelijkheden in het laatste kwartier tegen een paar grote kansen voor Vinkel maar het net werd niet meer gevonden en zo deed VOW goede zaken in strijd tegen degradatie door de volle buit te pakken tegen EVVC. Twee overwinningen op rij brengen weer even wat lucht bij de oranje witten!!!

 

 

 

BillyBird Park Hemelrijk start met avondopenstelling

Vanaf 27 maart start BillyBird Park Hemelrijk in Volkel met een maandelijkse avondopenstelling en is het mogelijk om met een speciaal avondarrangement tot maar liefst 21.00 uur als echte VIP’s het park te bezoeken.
Deze avondopenstelling vindt telkens plaats op de laatste zaterdag van de maand in maart, april, mei, juni en september. Alleen met het speciale Saturday Night Arrangement heeft men op die avonden van 17.00 tot 21.00 uur exclusieve toegang tot het park. Zowel Zeeroversland, de familie-achtbaan als de bootjesglijbaan Splash zijn op deze avonden tot 21.00 uur geopend.

 Het avondarrangement is op de genoemde zaterdagen vanaf 17.00 uur voor iedereen verkrijgbaar bij de receptie van het park en bestaat uit een lekker menu (frietje, frisdrank en snack), een ijsje, chips, een breaklight armband en eventuele deelname aan het BlingBling CD spel. Wanneer men deel wil nemen aan het gratis BlingBling CD spel wordt geadviseerd om vooraf via www.billybird.nl het arrangement te reserveren, want de spelcapaciteit is beperkt. De prijs van het Saturday Night Arrangement bedraagt € 13,95 per persoon, abonnementhouders betalen € 6,75 per persoon.  

 

 

 

UITGEBREIDER MENU BIJ MAALTIJDSERVICE VAN VIVAAN

 

Vanaf 1 maart hebben mensen die gebruik maken van de maaltijdservice van Vivaan, Ouderenwerk keuze uit meer gerechten. Het aantal hoofdgerechten op het menu steeg van 20 naar 40. Bovendien zijn er drie verschillende salades op de menukaart gezet. Met deze uitbreiding komt Vivaan tegemoet aan de behoefte aan meer variatie in gezonde maaltijden voor mensen die zelf niet in staat zijn om hundagelijkse warme maaltijd te bereiden. Al jarenlang bezorgt Vivaan koelverse maaltijden aan huis in de gemeenten Boekel, Uden, Veghel en Sint-Oedenrode en in Heeswijk, Dinther en Loosbroek. Met name ouderen maken veelvuldig gebruik van deze maaltijdservice.

 “Om voldoende goede voedingsstoffen binnen te krijgen is een dagelijkse warme maaltijd onontbeerlijk,” zegt Carmen van den Boom, die de maaltijdservice bij Vivaan coördineert. “Te vaak zien we dat die warme maaltijd er bij ouderen bij inschiet. Dat kan allerlei oorzaken hebben. Sommige mensen worden bijvoorbeeld minder mobiel, waardoor ze nog moeilijk boodschappen kunnen doen. Maar ook financiële redenen kunnen een oorzaak zijn om niet elke dag te koken; recent onderzoek in Bernheze toont aan dat een op de zeven 60-plussers volgens eigen zeggen moeilijk rond kan komen.” De maaltijdservice van Vivaan rust op drie pijlers. De eerste is gezondheid. “Voorop staat, dat de maaltijden die wij bezorgen, voldoen aan de richtlijn voor goede voeding zijn,” vervolgt Carmen van den Boom, die diëtiste is. “Onze maaltijden worden bereid in de keukens van Culivers. Daar worden de maaltijden zo samengesteld, dat ze alle voor ouderen noodzakelijke voedingsstoffen bevatten. Daarnaast speelt ook de smaak van ouderen een belangrijke rol bij het samenstellen en bereiden van de maaltijden.”

De tweede pijler onder de maaltijdservice is de prijs. De dagelijkse warme maaltijden moeten volgens Carmen van den Boom betaalbaar zijn. Tien dagdelen per week zijn er twee koelwagens van Vivaan op pad om de bestelde maaltijden te bezorgen. Ieder auto wordt bemand door twee vrijwilligers, een chauffeur en een bezorger. Dankzij de inzet van deze vrijwilligers slaagt Vivaan erin om de prijs laag te houden. “Een hoofdgerecht kost nog geen vijf euro,” weet Carmen van den Boom, “daar kun je het zelf bijna niet meer voor maken.” Toch beseft zij zich maar al te goed, dat ook dit lage bedrag hoog is voor mensen die rond moeten komen van een AOW-uitkering. “Als je vijf dagen per week een hoofdgerecht gebruikt, kost dat toch zo’n 100 euro per maand,” rekent zij voor. “Gelukkig kunnen wij, dankzij steun van de gemeenten, mensen met een laag inkomen uit Uden, Veghel en Bernheze een tegemoetkoming in de kosten geven. En mensen uit Boekel en Sint-Oedenrode kunnen wellicht financiële ondersteuning krijgen van de gemeente; wij helpen hen graag om dat uit te zoeken.”

De derde pijler is het gemak. De maaltijden worden thuisgebracht. Dat is al een groot gemak. Bovendien worden de maaltijden voor een hele week tegelijk bezorgd. “Door de speciale bereidingswijze zijn de koelversmaaltijden enkele weken houdbaar, zonder dat er conserveringsmiddelene aan toegevoegd zijn,” zegt Carmen van den Boom. Het feit dat er een keer per week bezorgd wordt, geeft de maaltijdgebruikers veel vrijheid. Ze hoeven maar op een ochtend of middag thuis te zijn. Bovendien kunnen ze eten wanneer dat henzelf het beste uitkomt. De maaltijden worden bewaard in de koelkast en kunnen in een magnetronoven worden verwarmd en afgegaard. Carmen van den Boom: “Op het tijdstip waarop het hen het beste uitkomt, kunnen onze maaltijdgebruikers in een minuut of tien een gezond en smakelijk warm hoofdgerecht op tafel zetten. Wie ook graag soep eet, moet daar een minuut of drie bij optellen.”

De menukaart van Vivaan biedt veel variatie. Iedere week kunnen de maaltijdgebruikers kiezen uit tien verschillende soepen, vijf gebonden en vijf heldere. Voor het eerst staan er vanaf maart drie salades op de kaart, een aangename aanvulling voor veel mensen. De 40 hoofdgerechten die wekelijks besteld kunnen worden bieden een enorme variatie. Er zijn gerechten met varkensvlees, rundvlees of kippenvlees, steeds gecombineerd met aardappelen of pasta en diverse groenten. Daarnaast is er keus uit vijf hoofgerechten met vis en acht vegetarische hoofdgerechten.

Ook mensen met een dieet kunnen gebruik maken van de maaltijdservice van Vivaan. In de brochure die twee keer per jaar bij de maaltijden wordt bezorgd, is aangegeven welke gerechten geschikt zijn voor een natriumarm dieet of een gemalen dieet. Aan de hand van de voedingswijzers in die brochure kunnen mensen met een ander dieet zelf bepalen welke gerechten voor hen het beste zijn. Mensen met allergieën kunnen bij Vivaan lijsten aanvragen waarop alle ingrediënten van de gerechten vermeld zijn.

De maaltijdservice van Vivaan brengt ook maaltijden bij mensen, die korte tijd niet in staat zijn om hun warme maaltijden te bereiden. Dat is bijvoorbeeld vaak het geval na een operatie of als de partner die gewoonlijk kookt naar het ziekenhuis moet. Maar ook als kinderen of buren, die voor het warme eten zorgen op vakantie gaan, zitten ouderen soms zonder kok. De maaltijdservice kan in die gevallen voor enkele weken of zelfs enkele dagen maaltijden bezorgen. Als mensen drie weken tevoren doorgeven wanneer ze de maaltijden willen gebruiken, kunnen ze bestellen wat ze willen eten. Maar ook bij onverwachte calamiteiten kan er bezorgd worden, als het moet nog dezelfde dag, al kunnen mensen dan niet kiezen wat ze willen eten. Vivaan heeft bijna altijd wel maaltijden op voorraad om juist in deze gevallen snel te kunnen beginnen met de maaltijdservice.

Mensen die kennis willen maken met de maaltijdservice kunnen een proefpakket bestellen bij Vivaan. Zij krijgen dan vijf maaltijden thuis bezorgd, waarvan er twee gratis zijn. Het menu in het proefpakket wordt samengesteld door Culivers, zodat de proever een goed beeld krijgt van de maaltijden die door Vivaan bezorgd worden. Voor meer informatie kunnen belangstellenden contact opnemen met Vivaan, Ouderenwerk in Veghel. Dat kan op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur via telefoonnummer (0413) 36 73 09 en via het e-mailadres ouderenwerk@vivaan.nl. De nodige informatie is ook te vinden op de website www.vivaan.nl.

 

 

 

Los Fulanos bij OOZON

 

Zondag 21 maart as. zal de band Los Fulanos tussen 15.00 – 17.00 uur  een optreden verzorgen bij OOZON de Compagnie. Iedereen is van harte welkom aan de  Middegaal 23-25 te Veghel; toegang gratis.

Los Fulanos is een zeer interessante groep van musici met verschillende achtergronden die werkelijk een unieke kruisbestuiving teweeg brengt tussen diverse muzieksoorten en genres. Van onvergetelijke Nederlandstalige melodieën zoals ‘Wilde orchidee en ‘Eenmaal komen er tranen’ tot echte jazzstandards als ‘Night in Tunesia’ en ‘Tenderly’. Uiteraard mogen de echte Cubaanse en Caraïbische klassiekers zoals ‘Gandinga Mondongo Sandunga, El cuarto de Tula, Bilongo, El cumbanchero, Perfidia, Tico Tico’ etc. niet ontbreken.

Maar als u denkt dat we het dan gehad hebben dan vergist u zich want op originele wijze wordt ook geput uit de geweldig rijke Cubaanse folklore die vooral door de ritmesectie verweven wordt tot een dynamisch en spannend geheel.

 

De bezetting bestaat uit:

Henk Koekkoek - tenor/zang

Michiel Westerhuis - drums/percussie

Koos Janssens - piano

Erik Oly - contrabas/zang

Jack Maas - conga’s/percussie/zang

http://www.losfulanos.nl/

*Kunstgroep de Compagnie is elke zondag vanaf 11.00 uur geopend.

 

Kunstgroep De Compagnie, Middengaal 23-25 te Veghel

Voor meer info : www.kunstgroepdecompagnie.nl / http://www.cantesk.nl

 

 

Van uit de Bron

 

Agenda:

                                                    

        Zaterdag 27 maart: 17.00 uur: Peuter-kleuterviering.  

        Zondag 28 maart: Palmzondagviering.

        Donderdag 1 april:19.00 uur: Witte Donderdagviering.

        Vrijdag 2 april: 19.00 uur: Goede Vrijdagviering.

        Zaterdag 3 april: 20.00 uur: Paaswake.

        Zondag 4 april: 9.30 uur: 1e Paasdagviering.

        Maandag 5 april: 9.30 uur: 2e Paasdagviering m.m.v. koor “Vivace”.

 

                                                  Ga mee naar Taizé.

 

In de week van 2 t/m 9 mei (eerste week meivakantie) gaan een groep jongeren uit de regio, waaronder Rosmalen, Heeswijk, Dinther, Uden en Veghel, op reis naar Taizé. Er is nog plaats om je aan te sluiten.

Taizé staat voor…..

De gemeenschap van Taizé telt rond de honderd broeders, katholiek en van verschillende protestantse afkomt, uit bijna

dertig landen. Het leven van de broeders speelt zich af rond de woorden ‘vreugde, eenvoud, vrede en vertrouwen’.

In de loop der jaren zijn er steeds grotere aantallen jongeren naar Taizé gekomen. Ze komen uit alle werelddelen en nemen deel aan de wekelijkse ontmoetingen die door de broeders georganiseerd worden. Jij kunt daar ook bij zijn.

Welke jongeren tref je dar eigenlijk aan in Taizé?

Punkers, hockeyfanaten, fans van PSV, hardrockers, plattelanders, mensen net als jij vind je in Taizé.

Ga je mee?

We reizen met een touringcar. Als je meegaat naar Taizé wordt bijna alles voor je geregeld, de reis, het verblijf inclusief de maaltijden en het programma. Hiervoor betaal je € 200,-.

Met de broeders kom je drie keer per dag samen voor het gebed. Met jongeren uit allerlei landen neem je deel aan ontmoetingen, de maaltijden, gespreksgroepen en praktische taken. Er wordt ook Nederlands gesproken. Voor een goed beeld van het verblijf daar, kun je kijken naar een clip op http://www.taize,fr/nl article4792.html.

Begeleiding en informatie….

Als begeleiding gaan mee Antoon van der Steen: 0413-363115, E-mailadres: antoonvdsteen@hotmail.com

en Manon van den Broek: 06-330500794, e-mailadres: mvdbroek.pw@hetnet.nl. Zij zijn pastoraal werkers in Veghel en Heeswijk, Dinther, Loosbroek. Heb je interesse dan kun je met hen contact opnemen.

Op de website van de Pastorale Eenheid Veghel vind je een speciale pagina met alle informatie over de reis en een inschrijfformulier www.parochieveghel.nl

 

 

 

 

 

 

18 maart Dag van de Leerplicht

School? Bekijk het eens anders!

 

Dit jaar vindt de Dag van de Leerplicht plaats op donderdag 18 maart. Doel is onder de aandacht brengen van de leerplicht bij leerlingen, ouders, scholen en andere betrokkenen. Niet door met het vingertje te wijzen, maar door de positieve kant van de leerplicht te benadrukken; School? Bekijk ’t eens… anders!

 

Waarom is school belangrijk?
Op de Dag van de Leerplicht wordt per gemeente in de regio Uden / Veghel / Cuijk één klas van groep 8 uitgekozen. Daar komt de leerplichtambtenaar op bezoek. Hij/zij gaat in gesprek met de leerlingen over waarom school en het behalen van een diploma belangrijk is. De leerlingen bereiden zich vast voor door op papier te zetten waarom school belangrijk is, wat ze wel of niet leuk vinden en wat ze later willen worden.

 

 

 

Lessen over relaties en seksualiteit op basisscholen

 

Als de lente begint, gaat het kriebelen. Alles groeit en bloeit en je wilt naar buiten. Je bent vrolijker en alles is leuker en mooier. Je krijgt ineens kriebels van iemand in je buik. Ook kinderen kunnen verliefd worden. Een goed moment voor relationele en seksuele vorming op school. Dat doet de Week van de Lentekriebels van 22 tot en met 26 maart.

 

De GGD Hart voor Brabant ondersteunt ruim 40 basisscholen in haar werkgebied bij het uitvoeren van deze week. Elke deelnemende school begint met een feestelijke opening met ballonnen. Dagelijks geven zij een les of activiteit over ‘relaties en seksualiteit’. De lessen sluiten aan bij de belevingswereld en leeftijd van kinderen. Met onderwerpen zoals: kriebels in je buik, het verschil tussen vriendschap en verliefdheid, weerbaarheid, respect, homoseksualiteit, beelden in de media en waar baby's vandaan komen. Ook richten de scholen een hoek in met materialen over het onderwerp en organiseren ze een ouderavond.

 

Tijdens de Week van de Lentekriebels besteden landelijk veel basisscholen aandacht aan relationele en seksuele vorming. Het is een nationale projectweek voor groep 1 tot en met 8 van het basisonderwijs. De Rutgers Nisso Groep (kenniscentrum seksualiteit) organiseert deze Week van de Lentekriebels in samenwerking met de GGD’en.

 

Wilt u meer weten over de Week van de Lentekriebels? Dan kunt u terecht bij Tamara van Waardenburg, GGD Hart voor Brabant, afdeling Gezondheidsbevordering, via tel: 0900-463 64 43 (lokaal tarief). Of kijk op onze website www.ggdhvb.nl of www.weekvandelentekriebels.nl.

 

 

 

 

Aanbieden huishoudelijk afval
Wekelijks wordt door SITA uw huishoudelijk afval huis-aan-huis opgehaald. De inzameldagen vindt u op de afvalkalender 2010. Tegenwoordig kunt u de afvalkalender ook digitaal op de website van de gemeente Veghel raadplegen (www.veghel.nl).
U kunt het afval bij de inzameling alleen aanbieden in de daarvoor bestemde afvalcontainers en kunststofverpakkingen alleen in de speciale transparante zakken.

rum Erp, Boterhoek)

Om de inzameling in goede banen te leiden, is het van belang dat u:

 

Inzameling rest- en gft-afval:

1.                 De afvalcontainer vóór 7:30 uur op de inzameldag aan de straat zet. Let op: containers die te laat aan de straat staan worden niet geleegd.

2.                 De afvalcontainer zodanig aanbiedt dat deze geen hinder, gevaar of schade veroorzaakt.

3.                 De container aanbiedt langs de inzamelroute op of aan de openbare weg.

4.                 De container niet zwaarder belaadt dan 75 kg en de container helemaal kan sluiten. Het deksel mag niet open blijven staan en er mag niks uit de container steken.

5.                 De geleegde container uiterlijk om 20:00 uur op de inzameldag weer mee terugneemt.

 

Inzameling kunststofverpakkingen:

1.                 De zakken alleen op de inzameldag zelf, vóór 7:30 uur, aan straat zet. Let op: als de zakken te laat aan de straat staan, worden ze niet meegenomen.

2.                 De zakken zodanig aanbiedt dat deze geen hinder, gevaar of schade veroorzaken.

3.                 De zakken aanbiedt langs de inzamelroute op of aan de openbare weg.

4.                 Alleen zakken met het logo ‘Plastic Heroes’ gebruikt. Andere zakken worden niet meegenomen door de inzamelaar. 

5.                 Bij erg harde wind maatregelen treft om te voorkomen dat de zakken wegwaaien. U kunt bijvoorbeeld meerdere zakken aan elkaar vastbinden.

 

Meer informatie over de gescheiden inzameling van huishoudelijk afval of plastic verpakkingsmateriaal vindt u op www.veghel.nl. Ook kunt u bellen naar het Publieksplein, telefoon 0413-386644.