Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 19   2009-2010 > Dorpsnieuws  jaargang 19  nummer 50

Dorpsnieuws  jaargang 19  nummer 50

18 aug  - 1sept 2010

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nl

 

Klik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 19 nr 50
KERKBERICHTEN

 

Zondag: 26 september 9.30 u. Pater van Delden (Vivace).

Wij gedenken in deze viering:

Jrgt. Riek van de Wetering; Theo en Tineke van Zutphen–Pepers, zoon Rob en dochter Ellie; Mnd.ged. Cor Oppers; Jrgt. Dien Cissen-van Zutphen; Adrianus van den Tillart, Wilhelmina van Doorn, zoon Jan, schoondochter Maria en kleinzoon Piet; Johan van den Bogaard.

 

Overleden:

Dinsdag 21 september is Jan Henst in de leeftijd van 70 jaar overleden voor hem wordt as donderdag 23 september om 19.00 uur de avondwake gehouden.

De plechtige uitvaart vindt a.s vrijdagmiddag 24 september om 14.30 u plaats waarna de crematie plechtigheid in het crematorium te Rosmalen wordt gehouden

 

MEDEDELING:
Het was afgelopen zondag een gezellige drukte op het kerkplein, vanwege het feest van onze patroonheilige de H.Lambertus.
Graag willen wij Joop en Anja Versantvoort hartelijk danken, voor het aangeboden kopje koffie.
                        De MOV-groep.

 

Officiële opening en inzegening Mariakapel.

 

Na veel ijverige inzet, enthousiasme en spontane medewerking nadert het einde van de bouw, inrichting en afwerking van de Mariakapel Zijtaart. Er is een hoge kwaliteit geleverd door alle betrokkenen om er een fantastisch resultaat van te maken. Dit is al tijdens de maanden van de bouw te zien geweest en het is nu al overduidelijk merkbaar. Met de komende laatste afwerkingen in het vooruitzicht, is het kapelletje met directe omgeving zeer zeker een bezienswaardige aanwinst voor ons dorp.

Afgelopen weekeinde heeft het stichtingsbestuur het moment van officiële opening en inzegening vastgesteld. De datum is: zaterdag 30 oktober a.s. ’s middags om 16.00 uur.

Over het programma volgt binnenkort nog nader informatie, maar alle vrijwilligers die aan de realisatie hebben meegewerkt, mogen deze datum reeds vastleggen in hun agenda. Ook voor alle belangstellende dorpsgenoten en sponsoren is het van belang om tijdig de datum van de opening te weten. Vandaar deze aankondiging.

Stichting Mariakapel Zijtaart.

 

 

 

Belangrijke Telefoonnummers:

Kerkberichten C.v. Helvoirt                   (0413) 36 58 61

Huisartsenpost:

  Avond, nacht en Het  weekend            0900-8860

Huisarts J.M.Bonnet                              (0413) 35 22 23

Meldpunt Ouderenzorg                          0900-8803

Thuiszorg en Kraamzorg                        0900-8803

Centraal Alarm nummer                          1 1 2

Politie/Brandweer/Ambulance spoed       1 1 2

Politie          direct                                  0900 8844

Brandweer   direct                                 (073) 612 31 23

Ambulance  direct                                 (0412) 63 15 15

Stadhuis Veghel                                    (0413) 38 66 44

Gem. Veghel Storingsnummer                (0413) 38 66 66

Basisschool "Edith Stein"                        (0413) 36 51 68

Tennispark Zijtaart                                 (0413) 76 90 25

De Korenmolen (dorpshuis)                   (0413) 36 66 79

De Vonders                                          (0413) 35 03 77

De Molensteen                                      (0413) 36 73 73

 

 

Prikpost in Zijtaart.

De prikpost is gevestigd in Dorpshuis de Korenmolen aan de Past. Clercxstraat 66a. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend (vanaf 8.15u. aanwezig zijn).

 

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

 

Meldingen en klachten in de openbare ruimte

Wanneer u gebreken in de openbare ruimte constateert, kunt u hiervan melding maken bij de gemeente. U kunt een melding doen over bijvoorbeeld de volgende zaken: reiniging (zwerfvuil), onderhoud groen, verharding (losliggende stoeptegels, gaten in de weg), riolering, verlichting, straatmeubilair, verkeer, ongediertebestrijding (overlast van wespen, ratten, muizen etc.).

De gemeente onderzoekt naar aanleiding van uw melding het probleem en zorgt voor een passende oplossing. De melding wordt afgehandeld binnen een vastgestelde normtijd (afhankelijk van de melding).

U kunt uw melding telefonisch doorgeven aan de Servicemelddesk: (0413) 38 66 44.

 

 

 

 

BELANGETJES

 

Te koop: John van Zutphen Diervoeders, Antoniusstraat 40, Keldonk, tel. (0413) 21 20 24. Voor al uw voeders, vogelzaden, meststoffen, kalk, moskiller, houtvezel, zaagsel enz. (ook kleinverpakkingen). Afhalen dinsdag en vrijdag na 18.00 uur, zaterdag na 13.00 uur.

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

Gevonden: bij de school in Zijtaart, een roze kleine kinderfiets, terug te halen bij Raaijmakers Drukwerk.

 

 

Rode Kruis

Maandag 27 september 2010 om 14.00 uur is er door de werkgroep van  het Rode Kruis een ontspanningsmiddag gepland. Deze bijeenkomst is in het Dorpshuis de Korenmolen.

Nieuwe belangstellenden kunnen zich melden bij mevr. Th. v. d. Hurk-v.d. Biggelaar, tel. 36 37 34 of bij mevr. M. Hooijmans-Swinkels, tel. 34 01 13.

 

 
Langs deze weg willen wij
iedereen bedanken
die ons gouden feest tot een
onvergetelijke dag heeft gemaakt.
Speciaal dank aan de buren voor de
mooie versiering. 
Verder iedereen bedankt voor de kaarten, bloemen en kado's.
 
Het was voor ons een bijzondere dag.
Fam. v.d. Wetering - Timmermans
Past. Clercxstraat 13

 

 

 

Collecte KWF Kankerbestrijding

Namens KWF Kankerbestrijding hartelijk dank aan alle gevers en speciaal de collectanten voor het mooie bedrag van € 1.147,99 euro.

 

 

Gezocht:

 

enthousiaste creatieve mensen!

 

Wij zijn een groep dames die vanaf

oktober tot april wekelijks op dinsdag-morgen van 9.30-11.30 uur in Zijtaart bij elkaar komen om creatief bezig te zijn. Denk hierbij aan borduren, schilderen, kleien, poppen maken etc..

Nu zijn wij op zoek naar nieuwe creatieve mensen, jong of oud.

Dus heb je interesse of heb je nog vragen, bel dan even naar :

Sjaan van der Sanden, tel (0413) 36 55 49.

 

Tot ziens op onze creatieve morgen!

 

 

 

VRIJWILLIGERSCENTRALE IN ONDERONSJE ZIJTAART

 

Iedere eerste maandag van de maand van 10.00 uur tot 11.00 uur kunnen Zijtaartse mensen van 55 jaar en ouder terecht in De Korenmolen, voor een goed gesprek onder het genot van een kop koffie of thee. Regelmatig verschijnt daar een gast die iets komt vertellen over zijn of haar werk. Op maandag 4 oktober komt iemand van Vrijwilligerscentrale De Wis uit Uden uitleg geven over het werk en het doel van deze organisatie, die ook in de gemeente Veghel actief is. Dat dit vrijwilligerssteunpunt bemiddelt in vrijwilligerswerk ligt voor de hand. Maar dat het cursussen organiseert voor vrijwilligers is minder bekend. Voor de meeste mensen is helemaal onbekend dat de Wis voor Uden en omgeving de maatschappelijke stages voor middelbare scholieren coördineert. Interessant voor ouderen is het werk van de Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg, die ook onder de Wis ressorteert. Om de naasten te ontlasten, kunnen die vrijwilligers ’s nachts de zorg voor iemand in de allerlaatste levensfase overnemen.

Voor de bezoekers van ’t Onderonsje is er volop gelegenheid om mee te praten.

Het Onderonsje is een initiatief van het ouderenwerk van Vivaan. Er zijn steeds enkele vrijwilligers aanwezig die de bezoekers gastvrij ontvangen en, als dat nodig is, de gesprekken in goede banen leiden.

De toegang is gratis.

 

 

 

 

INSCHRIJVEN BILJARTKAMPIOENSCHAPPEN ZIJTAART 2010

De inschrijvingen voor de Zijtaartse biljartkampioenschappen zijn nog in volle gang. Tot afgelopen zondag hebben zich al meer dan 70 deelnemers ingeschreven, waaronder diverse spelers die voor de eerste keer gaan deelnemen. De organisatie is daar natuurlijk heel blij mee. Tot en met vrijdag 24 september a.s. kunnen degenen die zich nog niet hebben ingeschreven dit alsnog doen.

De 25e kampioenschappen worden gehouden vanaf maandag 25 oktober tot en met vrijdag 5 november a.s. in zaal Kleijngeld. Aan dit toernooi mogen alle inwoners van Zijtaart vanaf 15 jaar en de leden van Poedelpret en De Zwijntjes meedoen. Daarnaast krijgen ook oud inwoners de mogelijkheid om mee te doen. Onder oud inwoners wordt verstaan, zij die het afgelopen jaar hebben meegedaan en zij die in de jaren 2005 t/m 2009 minimaal 3 keer hebben meegedaan.

Het inschrijfgeld bedraagt € 6,00 en moet bij het inschrijven worden voldaan.

INSCHRIJVEN

Inschrijven voor de Zijtaartse biljartkampioenschappen kan t/m vrijdag 24september a.s. bij:

-           Café Kleijngeld, Past. Clercxstraat 55;

-           ’T Dorpskaffee, Past. Clercxstraat 31;

-           Gerard Oppers, Past. Clercxstraat 79.

Bij het inschrijven kan men opgeven wanneer men verhinderd is. In de voorrondes van maandag 25 oktober t/m maandag 1 november kunnen we hiermee rekening houden..

De Zwijntjes en Poedelpret

 

Mieke’s verspreiding

 

Krijtenburg 19

 

Voor het verspreiden van:

stencils, programmaboekjes

en berichten

in Zijtaart ca 660 adressen.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KBO

 

AGENDA:

Maandag 27 september 13.00 uur: Biljarten

Dinsdag 28 september 09.30 uur: Seniorenkoor

Dinsdag 28 september 12.00 uur: Eetpunt

Dinsdag 28 september 13.00 uur: Vrij biljarten

Dinsdag 28 september 14.00 uur: Line dansen

Woensdag 29 september 09.00 uur: Gym

Woensdag 29 september 14.00 uur: MODESHOW

Donderdag 30 september 12.00 uur: Eetpunt

Donderdag 30 september 13.00 uur: Competitie biljarten

Donderdag 30 september 13.30-14.30 uur: Bibliotheek

Vrijdag 1 oktober 13.30 uur: Bridgen

 

BRIDGEN:

De uitslagen van vrijdag 17 september 2010:

Rode lijn:

1. Mien Verhoeven en Mien Vissers                             57,08 %

2. Cor en Marietje Mollen                                 55,42 %

3. Pieter en Marlies v.Geffen                            53,75 %

4. Harrie en Jana v.d. Acker                                        52,08 %

5. Jo Delisse en Jan Rijkers                             51,67 %

6. Bert en Anneke v. Helvoort                          50,42 %

7. Toon v.Schaijk en Mari v.d. Steen                 50,00 %

8. Ben en Tiny v.d. Steen                                 49,17 %

9. Wim en Tiny v. Lieshout                               48,75 %

10. Marcel v.d. Akker en Toon v. Creij             45,00 %

11. Bert en Diny Kanters                                             44,58 %

12. Toos v. Berlo en Willemien Verhoeven        42,08 %

Gele lijn:

1. Martien v. Cleef en Marietje v.d. Horst        60,00 %

2. Jan v. Helvoirt en Cor Rovers                      60,00 %

3. Harrie v. Boxmeer en Wim v. Schaijk          55,83 %

4. Mies en Joke v.d. Burgt                                53,33 %

5. Harrie en Marietje v.d. Wijgert                    52,50 %

6. Henk en Marietje v.d. Linden                        51,39 %

7. Mien v. Asseldonk en Nellie v.d. Berg           43,75 %

8. Mien vd. Crommenacker & Maria Rijken      40,00 %

9. Chris en Christien v. Helvoirt                       36,81 %

10. Jo Verhoeven en Tonny Rijkers                   41,67 %

11. Adriaan v.d. Tillart en Petra v.d. Hurk         41,25 %

12. Fien v.Boxmeer en An Thijssen                   37,08 %

 

BILJARTEN:

De uitslagen van donderdag 16 september 2010:

Rien v. Tiel             23 39-Wim Kremers          28 21

Rien v. Tiel             23 38-Piet v.d. Hurk           43 27

Piet v.d. Tillaart       42 64-Willy Henst              29 23

Jan Rijkers                   18 23-Gerard Oppers                14 10

Tonn Verbruggen    19 22-Chris v. Helvoirt                   20 11

Willy Henst                  29 30-Tonnie v. Uden               30 32 

Grard v. Eert                18 17-Cor v. Zutphen                62 44

Cor Coppens          20 18-Cor v. Zutphen         62 31

Jos Claassen                22 19-Martien v.Zutphen           20 16

Cor Coppens          20 16-Johan v. Zutphen      23 14

Jan v. Uden                  20 16-Piet v.d. Hurk     43 14

Jan de Wit                    31 27-Grard v. Eert                  18   4

Zijtaartse Bridge Club 2001 (ZBC’01)

De uitslagen van dinsdag 14 september 2010:

A-lijn:

1. Mari en Nellie v.d. Vleuten                           66,67 %

2. Toos v. Berlo en Mien Verhoeven                 57,92 %

3. Piet Thijssens en Riek Rijkers                      55,83 %

4. Annie v.d. Ven en Jeanne v.d. Zanden         54,58 %

5. Bert en Dinie Kanters                                              53,75 %

6. Cor en Marietje Mollen                                 51,25 %

7. Jan v. Stiphout en Adrie v. Gemert                50,42 %

8. Toon en Marietje v. Schaijk                          49,17 %

9. Jo Verhoeven en Riet v. Hout                       46,67 %

10. Hilly v. Bosbeek en Ria Swinkels                45,00 %

11. Jana v.d. Acker en Anny v.d. Hurk            44,17 %

12. Ria Delisse en Sybille v.d. Rijdt                   37,50 %

13. Mari v.d. Steen en Toon v.d. Zanden           37,08 %

B-lijn:

1. Anneke Jans en Maria Pepers                     62,50 %

    Wim & Piet v. Schaijk                                 56,77 %

3. Harrie en Rina v. Berlo                                            53,65 %

4. Adriaan v.d. Tillart en Jack Sebrechts          53,13 %

5. Mientje v.d. Tillaart en Ria Veldhuis              51,56 %

6. Henk en Marietje v.d. Linden                        5052 %

7. Christien v. Helvoirt en Mien Vermeulen      46,88 %

8. Anny & Josien v.d. Berkmortel                    45,83 %

9. Noud en Toos v. Zutven                               40,63 %

10. Albert en Petra v.d. Hurk                          38,54 %

11. Joke Petit en Maria Rijken                          44,17 %

12. Cor en Nellie v.d. Berg                               43,75 %

13. An Thijssen en Riek Vervoort                    29,58 %

 

 

SPORTAGENDA

 

V.O.W. Jeugd zaterdag 25 sept 2010

A-1               Uit        Blauw Geel'38/OtterW A3   14:30u

MA1 M1       Thuis    Vorstenbossche Boys MA1 14:30u

B-1                Thuis    Boekel Sport B2                  14:30u

M11B1 M2    Uit        Avanti'31 M11B1                13:00u

C-1                Thuis    Avanti'31 C2                       13:00u

D-1               Thuis    Blauw Geel'38/OtterW D4   11:30u

D-2               Uit        Blauw Geel'38/OtterW D7   11:30u

MD1 M3       Thuis    ASV'33 MD1                      9:30u

MD2 M4       Uit        UDI'19/Beter Bed MD1      9:15u

E-1                Uit        ELI E2                               11:00u

E-2                Thuis    Rood Wit'62 E10                 9:30u

F-1                Uit        WEC F1                             10:30u

F-2                Thuis    Erp F4                                10:30u

F-3                Thuis    Nijnsel F2                           10:30u

F-4                Uit        Gemert F11                         10:30u

VOW Veteranen zaterdag 25 sept. 2010

VOW   Thuis    ROOD-WIT ’62           16.30u

V.O.W. senioren  zondag 26 sept. 2010

VOW 1                        Uit       MARIAHOUT            14.30u

VOW 2                        Thuis    VOLKEL 3                  12.00u

VOW 3                        Uit       AVESTEYN 5             12.00u

VOW 4                        Thuis    BOERDONK              10.00u

DAMES VOW 2          Thuis    HEESWIJK     10.00u

 

W.T.C. Zijtaart

Heren: zondag 26 september, Siberië, pauze in Merselo, 90 km, vertrek 8.30 uur.

Dames: zondag 26 september, Siberië, pauze in Merselo, 80 km, vertrek 8.30 uur.

Senioren: woensdag 29 september, Defensiekanaal / Peelkanaal, pauze in De Rips ‘De Viersprong’, 82 km, vertrek 8.30 uur.

 

 

SPORTUITSLAGEN

 

V.O.W. Jeugd zaterdag 18 sept 2010

A-1                  Boekel Sport A2                       2-4

MA1 M1          Erp MA1                                 0-1

B-1                  Blauw Geel'38/OtterW B4        2-0

M11B1 M2       Hapse Boys M11B1                 1-3

C-1                  Rhode C2                                2-5

D-1                  Schijndel/VITAM D3               3-2

D-2                  Boekel Sport D4                       7-5

MD1 M3          OSS'20 MD1                           8-1

MD2 M4          Heeswijk MD1                         1-18

E-1                  ASV'33 E2                              0-13

E-2                   RKPVV E2                              11-6

F-1                   Blauw Geel'38/OtterW F3         3-1

F-2                   Sparta'25 F5                             6-0

F-3                   Gemert F9                               8-2

F-4                   Sparta'25 F8                             1-5

V.O.W Senioren  zondag 19 september

H1                   VORSTENBOSSCHE-BOYS 0-1

H2                   SCHIJNDEL/VITAM 4           3-4

H 4                  RHODE 7                               0-0

DAMES VOW               SSE                           2-1

D2                   DAMES FESTILENT 2           6-0

Vet                  VET. HELMONDIA               6-2

 

Vorstenbossche Boys pakt vlak voor tijd de 3 punten bij VOW

 

Net voor het duel tegen Vorstenbosch moet aanvoerder Ruud van Asseldonk afhaken voor deze streekderby. Jochem van de Donk neemt zijn positie in. Maikel van Zutphen (overkomend van Mariahout) maakte vandaag zijn debuut in de hoofdmacht van VOW. In de openingsfase was de eerste mogelijkheid om te scoren voor Michel Tielemans maar zijn schot ging rakelings naast. In het eerste kwartier werd er van beide kanten erg veel balverlies geleden. Het spel golfde op en neer. Na een saaie eerste 20 minuten was het wederom Michel Tielemans die goed voor zijn man kwam na een voorzet van Rick van der Linden, maar Michel schampte de bal net naast. Daarna kreeg Vorstenbossche Boys wat meer grip op de wedstrijd. Met vaak wat lange ballen in de 16 probeerde Vorstenbosch Rob van de Wijst te bereiken, maar in die duels was Bert van Erp vaak de winnaar. In de 26e minuut kwam Vorstenbossche Boys gevaarlijk door op de rechterflank en een voorzet vanaf de achterlijn werd superieur uit de lucht geplukt door Remco van den Baar. In de 28e minuut werd Terwindt met een steekpass in scoringspositie gebracht maar Remco van den Baar was wederom op zijn hoede om een tegentreffer te voorkomen. Op slag van rust had Rob van der Wijst een opgelegde kans op de 0-1 maar hij zag zijn inzet net naast gaan.

Direct na rust voerde Vorstenbossche Boys het tempo wat op en creëerde zij wat meer mogelijkheden. Het werd drukker en drukker in de 16 van VOW. Na eerst een keer de paal te raken kopte Ronald Bijl vrij voor goal net langs en nog geen minuut later kopte van Kessel net over. In de 57e minuut werd René van Zutphen goed de diepte ingestuurd na een mooie aanval via Jochem van den Donk en Michel Tielemans. Juul van Erp werd goed bij de 2e paal in scoringspositie gebracht maar Juul miste op een haar na de 1-0 te scoren. In de 70e minuut haalde Martijn van de Ven (na een corner van René van Zutphen) verwoestend uit maar zijn schot dwarrelde net over de kruising. In de 80e minuut moest Bert van Erp de strijd staken na een botsing met Remco van den Baar en Ronald van Eert, hij werd vervangen door Dorus Dortmans. In de 82e minuut zagen we in de 16 meter van Remco een ware scrimmage voor het doel van VOW maar de bal werd door Ruud Cissen op het laatste moment nog goed weggewerkt. In de 86e minuut viel dan alsnog dat gevreesde doelpunt. Een corner werd op zijn 30 meter teruggelegd en Langenhuijzen haalde verwoestend uit en net als tegen Nijnsel thuis vloog de bal net voor tijd in de kruising. Wederom staat VOW met lege handen, waar het zolang ernaar uit zag dat men een punt zou gaan pakken tegen een titelkandidaat als Vorstenbosch. Volgende week moet het dan maar gebeuren, uit tegen Mariahout de nummer laatst in de 4e klasse G.

 

CDA-VEGHEL INFORMEERT EN DISCUSSIEERT

A.s. dinsdag 28 september houdt de CDA-fractie een bijeenkomst waarbij informatie wordt verstrekt over en met de aanwezigen. Van gedachten wordt gewisseld over het gemeentelijk beleid voor de komende vier jaren. Natuurlijk komen daarbij de onontkoombare bezuinigingen aan de orde, maar tevens zal duidelijk worden gemaakt welke ambitieuze plannen in het verschiet liggen. Ook wordt alle aanwezigen de mogelijkheid geboden de komende tijd actief mee te denken met het CDA. U bent van harte welkom op dinsdag 28 september om 20.00 uur in zaal Ambiance aan de NCB-laan 95 te Veghel.

 

 

 

Spannende strijd om Cor Coppens bokaal

Op zaterdag 18 september j.l. werden in Zijtaart de jaarlijkse clubkampioenschappen verreden. Het bijzondere aan dit dressuur evenement is dat ponyruiters en de ruiters van paarden tegen elkaar rijden om de Cor Coppens bokaal.

Iedere ruiter rijdt op zijn eigen niveau waarmee in het kader van de wedstrijd rekening wordt gehouden. Dit jaar namen 26 ruiters deel. Na de eerste ronde, mochten er 6 combinaties overkampen. Het werd nog een spannende finale waarin de ruiters elkaar niet veel toegaven. Uiteindelijk werd de Cor Coppens bokaal persoonlijk door Cor Coppens uitgereikt aan Emma Boes. Zij behaalde met haar pony Perry het beste resultaat. De jaarlijkse kampioenschappen werden 's-avonds afgesloten met de traditionele barbecue. Hieronder volgen de individuele eigenschappen: 

 

Klasse BB

Lieke Timmermans       met Iris            175 punten

Danique Doesburg        met Fenny        181 punten

Joyce van Heertum       met Sally          189 punten

Kyra Versantvoort        met Iris            178 punten

klasse B

Hein Vogels                 met Zijl             175 punten

Caitlin Boes                  met Sheila        179 punten

Yaniek Jussen                          met Emiel         193 punten

Lieke van Dijk              met Amigo       179 punten

July Schrama                met Zamienta  194 punten

Caitlin Boes                  met Tanja         185 punten

Hein Vogels                 met Varsa        169 punten

klasse M1/M2

Marina van Hunen        met Wish          177 punten

Noortje van Dijk           met Welldone   190 punten

Dirkje Aarts                 met Silvano       192 punten

Marina van Hunen        met Una           178 punten

KLasse L1/L2

Mark van Asseldonk     met Wish          180  punten

Monique van Berkel      met Vasari       175 punten

Peter van Asseldonk     met Tanja         185  punten

Niels Krol                    met Kelly         170 punten

Emma Boes                 met Perry         186 punten

Indira Jussen                met Fenny        185 punten

Loes van Asseldonk      met Aida          184 punten

Noortje van Dijk           met Walette      182 punten

Mark van Asseldonk     met Lamarzo    182 punten

overkampen

Emma Boes Perry           195+189= 384

July Schrama  Zamienta  196+188= 384

Dirkje Aarts  Silvano        195+188= 383

Indira Jussen  Fenny       190+190= 380

Joyce van Heertum  Sally 181+180= 361

Yaniek Jussen  Emiel      180+178= 358

 

 

 

 

 

 

 

VEGHELSE BILJARTKAMPIOEN-SCHAPPEN LIBRE 2010.

 

In café-zaal-biljart De Stapperij zal de heer Max van Ooijen op woensdag 29 september a.s. de officiële opening verrichten van de Veghelse biljartkampioen-schappen libre 2010.

Van 29 september t/m 7 oktober zullen de Veghelse biljarters volop actief zijn in de zaal van “De Stapperij”. Op de 3 biljarts, die daar opgesteld staan, zullen de 56 deelnemers gaan uitmaken wie de Veghels Kampioen libre 2010 gaat worden en volgend jaar Veghel zal dus gaan vertegenwoordigen tijdens de supercup.

Van woensdag 29 september t/m zondag 2 oktober zullen de voorrondes ge-speeld worden, waarna op woensdag 6 en donderdag 7 oktober, respectievelijk de klassenfinales, kruisfinales en uiteindelijk de finale gespeeld zullen gaan worden.

Onder de deelnemers mogen we ook veel mensen uit de kerkdorpen rekenen.

Alle biljartliefhebbers worden uitgenodigd een kijkje te komen nemen tijdens dit altijd spannende en gezellige toernooi.

Op donderdag 7 oktober zullen om 19.00 uur de halve finales gespeeld worden, waarna aansluitend de finalepartij de uiteindelijke kampioen zal bepalen.

De organisatie is in handen van biljartvereniging “Krijt Op Tijd” en Tiny van der Sanden, eigenaar van “De Stapperij” staat als gastheer garant voor een goede ontvangst van spelers en publiek.

 

 

INTERPUNCTIE

 

Preventie

Wanneer je je lichamelijk niet lekker voelt dan ga je naar de huisarts. Hoe eerder, hoe beter. Dit geldt ook voor psychische problemen. Zit je niet lekker in je vel, gaat het tussen jou en andere mensen niet goed, voel je je gespannen of depressief, heb je last van een hoge werkdruk, relatieproblemen, opvoedingsvragen, dan geldt hetzelfde. Door op tijd hulp te vragen, voorkom je erger.

Psychosociale problemen worden (net als lichamelijke klachten) erger als je er niets aan doet. In het begin zijn de problemen klein en denk je: dat los ik zelf wel op. Als je merkt dat dit niet werkt, ga je misschien eens praten met een goede vriend. Dat kan soms heel goed helpen. Een praatpaal is hierin belangrijk. Soms zal je vriend(in) niet reageren zoals je wilt, of voel je je daarna nog ellendiger. Of hij doet zijn best, maar je schiet er niks mee op!

Praten met een deskundige helpt! De koudwatervrees wordt al minder, ook al vindt men het meestal gemakkelijker om naar de dokter te gaan.. Toch wacht men vaak langer dan nodig is. Men heeft het gevoel dat men “de vuile was buiten hangt”.

Ook denkt men vaak dat het een lang traject gaat worden: jaren therapie en maar afwachten of het helpt. Het is niet verstandig om na twee gesprekken te stoppen (behalve als je zeker weet dat het niks voor je is), maar mijn ervaring is dat er (zeker bij snelle hulpverlening) in drie tot vijf gesprekken veel te bereiken is. Praten helpt, vooral als je open durft te staan voor hetgeen de hulpverlener je aanreikt. Steeds vaker zijn er telefoonnummers beschikbaar waarheen je kunt bellen om te praten over je vragen en problemen. Natuurlijk kan dat helpen. Maar zeker wanneer er meer partijen in het spel zijn (relatie-, familie- en gezinsproblemen of collega’s op het werk) is face-to-face-contact noodzakelijk om de communicatie op gang te brengen.

Mw. N. Timmermans-van de Kamp

Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA  Veghel

tel. 06-21.59.24.35.   www.interpunctie.nl

 

 

VOW   Data activiteiten seizoen 2010/2011


Noteer deze data alvast in uw agenda of op uw kalender

 

17 november 2010:     Kienen

2 januari 2011:           Zaalvoetbaltoernooi

9 januari 2011:           Brunch

19 januari 2011:         Kienen

23 maart 2011:           Kienen

11 mei 2011:              Buurtvoetbaltoernooi

18 mei 2011:              Buurtvoetbaltoernooi

22 mei 2011:              Familie/vriendenvoetbaltoernooi

25 mei 2011:              Buurtvoetbaltoernooi

 

Creatieve seizoen van start bij Pieter Brueghel

Het ritme van school en werk is weer opgepakt en avonden worden al langer. Tijd om ‘iets leuks’ te gaan doen, ‘lekker voor jezelf’. Maar wat? Iets creatiefs misschien?

Het nieuwe creatieve seizoen bij Pieter Brueghel gaat maandag 27 september a.s. van start!

Veel mensen lijken wel iets te voelen voor een creatieve uitdaging. De open dag van Pieter Brueghel op zondag 19 september werd druk bezocht. Voor het eerst konden de bezoekers actief deelnemen aan een aantal activiteiten. Zo werden veel van hen vereeuwigd op een portret in 19de eeuwse sferen, gemaakt in de mobiele openlucht doka van Pieter Brueghel. Kinderen gingen enthousiast naar huis met een foto van een zelfgemaakte hoed in een barok lijstje.

Creatief bezig zijn smaakt blijkbaar naar meer, want veel bezoekers schreven zich tijdens de open dag in voor een jaarcursus of workshop bij Pieter Brueghel.

De meeste cursussen voor komend seizoen lopen nu snel vol. Voor de volgende jaarcursussen zijn nog ruim voldoende plaatsen beschikbaar:

·   Theater voor groep 3, 4 en 5 – woensdagmiddag 13.30 uur – docent Hanneke Jansen

·   Tekenen en schilderen – maandagavond 20.00 uur – docent Pierre Cops

·   Portret en model tekenen en schilderen – maandagavond 19.30 uur – docent Laura Hoek

·   Model boetseren/sculpturale keramiek – donderdagavond 19.30 uur – docent Huub Biezemans

Voor andere cursussen en workshops is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Meer informatie over alle cursussen en workshops van Pieter Brueghel is te vinden op www.pieterbrueghel.nl.

 

Opritten A50 afgesloten

Van maandag 20 september tot en met vrijdag 24 september en van maandag 27 september tot en met vrijdag 6 oktober werkt Rijkswaterstaat aan het asfalt op de A50 tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Ekkersweijer. Tijdens de werkzaamheden van deze week zijn oprit 10 Eerde richting Oss en opritten 10 Eerde en 13 Volkel richting Eindhoven afwisselend van elkaar afgesloten voor al het verkeer. Volgende week zijn de opritten 11 Veghel, 12 Veghel-Noord en 13 Volkel richting Oss afgesloten voor al het verkeer. Omleidingen worden aangegeven. Rijkswaterstaat verwacht nauwelijks verkeershinder.

Oprit 11 Veghel naar de A50 is afgesloten voor verkeer richting Eindhoven van woensdag 22 september 19.00 uur tot donderdag 23 september 0.30 uur

Oprit 10 Eerde naar de A50 is afgesloten voor verkeer richting Eindhoven van donderdag 23 september 0.30 uur tot donderdag 23 september 6.00 uur

Oprit 10 Eerde naar de A50 is afgesloten voor verkeer richting Oss van donderdag 23 september 19.00 uur tot vrijdag 24 september 6.00 uur

Oprit 11 Veghel naar de A50 is afgesloten voor verkeer richting Oss van maandag 27 september 19.00 uur tot dinsdag 28 september 6.00 uur.

Weersgevoelig

Onderhoudswerkzaamheden aan het wegdek zijn weersgevoelig. Bij slecht weer kunnen de werkzaamheden mogelijk geen doorgang vinden en worden ze opnieuw ingepland.

Meer informatie?

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Kijk op www.rijkswaterstaat.nl of bel 0800 8002.

 

 

 

NEEM EVEN TIJD

Dit is de titel van een nieuwe gedichtenbundel die wordt uitgegeven door Tonny Tielemans. In de bundel “NEEM EVEN TIJD” zijn 50 gedichten opgenomen.

Evenals in de eerder verschenen bundel  “ALLEDAAGSE DINGEN” zijn ook deze gedichten heel gewoon en heel herkenbaar. Men vindt er dingen in terug die veel mensen ook meemaken. In gedichten kan je heel dicht bij de kern van een onderwerp komen. De eenvoud is de kracht van de gedichten. Als je vraagt welk gedicht uit deze bundel vind je het mooist, is daar eigenlijk geen antwoord op te geven, gewoon omdat ze over heel verschillende onderwerpen gaan.

De dichtbundel “Neem even tijd” kost € 10,00 en is te koop bij Tonny Tielemans, Morgenstraat 15, Keldonk, tel. (0413) 21 15 73.

 

 

Gratis wegwijzer in cursusaanbod voor senioren

Mensen van 55 jaar en ouder kunnen bij Vivaan in Uden en Veghel en bij de bibliotheken in de gemeenten Boekel, Uden en Veghel en in Heeswijk-Dinther gratis de Cursuswijzer ophalen. In deze gids geven verschillende instellingen een overzicht van al hun cursussen waar ouderen in deze regio aan kunnen deelnemen. Wie in de Cursuswijzer een cursus naar zijn zin heeft gevonden, moet zich inschrijven als cursist bij de instelling die de cursus organiseert. Geïnteresseerden kunnen de Cursuswijzer ook bestellen bij Vivaan, ouderenwerk, telefonisch op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur, tel. (0413) 367309 en via e-mailadres ouderenwerk@vivaan.nl. Een derde mogelijkheid is downloaden vanaf de website www.vivaan.nl.

Maar liefst 16 instellingen presenteren in de Cursuswijzer hun cursusaanbod voor ouderen. Dat zijn bijvoorbeeld instellingen in de zorgsector, zoals Vivaan, ouderenwerk zelf, Aanzet (maatschappelijk werk) en de GGZ. Het aandeel van de bibliotheken op het gebied van cursussen is bescheiden te noemen. De Volksuniversiteiten uit Boekel en Veghel en de Eijnderic in Bernheze daarentegen presenteren een groot aantal cursussen. Ook de ouderenbonden, die de laatste jaren steeds meer cursussen organiseren, nemen een prominente plaats in. Ouderen kunnen uiteraard ook deelnemen aan cursussen die voor volwassenen in het algemeen worden georganiseerd. Die staan echter niet allemaal in de Cursuswijzer, omdat die dan veel te dik en te onoverzichtelijk zou worden. Achter in de gids staan tenslotte nog namen van enkele andere organisaties waar ouderen cursussen kunnen volgen. Met name worden daar de creatieve instellingen genoemd en een instelling voor hoger onderwijs. Hoewel op internet veel cursussen gevolgd kunnen worden, noemt de Cursuswijzer slechts twee websites.

Het aanbod van al deze instellingen is zeer gevarieerd. Opvallend is nog steeds het grote aantal computercursussen, dat zowel door de onderwijsinstellingen als door verschillende ouderenbonden wordt verzorgd. Ook zijn er zijn veel cursussen over zaken die verband houden met ouderen. Voor mensen die hun talenkennis willen ophalen of bijschaven, is er een behoorlijk aanbod van talencursussen. Men kan al jarenlang terecht voor de West-Europese talen Duits, Engels, Frans, Spaans of Italiaans. Wie echter een meer exotische taal als Roemeens, Pools, Indonesisch, Turks of Arabisch wil leren, kan daar in de Cursuswijzer een adres voor vinden. Voor mensen die iets willen leren op het gebied van persoonlijke groei of een gezonde levenshouding is er een aanzienlijk aanbod. In de ontspannende activiteiten lijkt groei te zitten. Opvallend is de toename van korte cursussen en workshops, op allerlei gebied. Wie geen zin heeft om 24 weken een talencursus te volgen, kan ook één middag of ochtend met de kleinkinderen bonbons gaan maken of leren hoe je de perfecte high tea moet organiseren.

 

 

Lotgenotengroep voor jongeren die iemand door de dood zijn verloren.

 

Iemand verliezen door de dood komt altijd onverwachts. Niet alleen volwassenen lopen hier tegenaan, ook kinderen en jongeren weten vaak niet hoe ze hier mee verder kunnen. Net als bij volwassenen kan het ze helpen met anderen hun gevoelens te delen. Naast praten gaan we op een andere manier vorm geven aan dit verdriet. Dit kan door o.a tekenen, luisteren naar muziek, herinneringen ophalen en nog veel meer. Belangrijk is dat jij je er prettig bij voelt en dat je meer haalt uit het contact met deze leeftijd- en lotgenoten.

 

Jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar

(Middelbare school) zijn welkom vanaf vrijdag 5 november.

Zij komen acht keer bij elkaar, wekelijks van 19.00 uur tot 20.30 uur. Deelname bedraagt in totaal € 240, - inclusief het kennismakingsgesprek.

Informeer voor vergoedingen bij je zorgverzekeraar.

De groep gaat van start bij voldoende deelnemers (min.5 en max. 8)

 

De organisatie van de lotgenotengroep wordt gedaan door ondergetekende in samenwerking met Marna van Hoof. Sinds 2003 heb ik een praktijk voor Verliesbegeleiding in Veghel. Hier begeleid ik kinderen, jongeren jongvolwassene en hun ouders individueel of in een groep. Door mijn brede ervaring ben ik overtuigd van de kracht van lotgenotencontact.

 

Voor informatie of aanmelden

Neem contact op met:

 

Praktijk verliesbegeleiding.

Tineke van Asseldonk.

Keslaerstraat 49

5465 RM Veghel

Tel: 0413-851416 / Mob: 06-16994441

info@praktijkverliesbegeleiding.nl

www.praktijkverliesbegeleiding.nl

 

Bond van Alleengaanden Kring Uden

 

De bond van alleengaanden nodigt U uit voor een middagje Jeu de Boules op woensdag 13 oktober a.s. aanvang 14 uur, bij de petanquevereniging Jeu de Bouckles te Boekel Bernhardstraat 74. U vind hun clubgebouw, sancta maria, door op de rotonde bij de kerk richting Handel/Venhorst te gaan. U neemt de eerste weg links (achter de kerk) en dan voorbij het zorgcentrum St. Petrus, de eerste weg rechts, na ± 100m bent u er.

Deze vereniging beschikt over 16 buiten banen en 10 binnen banen en ze hebben ook een mooie kantine.

We zijn dus niet afhankelijk van het weer om een mooie en gezellige middag te hebben.

De kosten voor deze middag zijn € 8,- per persoon te voldoen bij binnenkomst.

Voor deze prijs krijgt u 2 kopjes koffie met een stukje cake, een consumptie, 2 keer een hapje,

Huur van de accommodatie met wedstrijdbegeleiding en begeleiding op de baan.

Als u wilt deelnemen ,meld u dan aan voor vrijdag 8 oktober bij uw contactpersoon of een van de leden van de werkgroep dan kunnen we een en ander goed organiseren.

Wij wensen alle deelnemers een plezierige en gezellige middag

Namens de werkgroep, Toon van Berlo. Tel.0492-321733 of M.0622490171