Zijtaarts Belang Dorpsnieuws






Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 20   2010-2011 > Dorpsnieuws  jaargang 20  nummer 11

Dorpsnieuws  jaargang 20  nummer 11

8 dec - 15 dec  2010

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nl



Klik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 20 nr 11






KERKBERICHTEN

Zondag: 12 december 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor).

Wij gedenken in deze viering:

Mari en Henriëtte van den Hurk-de Koning; Martina van Sleuwen-van Dooren (vanwege verjaardag); Jos en Marinus van den Akker; Mnd.ged. Riek van Zutphen-Daniëls; Overl.oud. van Lankvelt-van der Linden en kleinzoon René; Overl.oud. van Boxmeer-van den Hoogen en overl.fam.leden; Johannes van Nunen en echtgenote Henrica van Doorn; Willem Jonkers(vanwege verjaardag); Jan Henst (nms. “De Buurt”); Frits van Nunen (nms.Ad en Ellie) Tonnie van Erp-van Eert (vanwege verjaardag); Martien van Kessel; Overl.oud. van Asseldonk-van Roosmalen en overl.familie; Wim van Zutphen (nms.het oude bestuur van het Paardenfonds).

Dopen:

14.00 u. Xenna: dochter van Robert en Bianca Coppens-van der Aa.

14.45 u. Sara: dochter van Jeroen en Jolanda Schepers-Donkers.

15.30 u. Luuk: zoon van Peter van den Broek en Mirjan van Gorkum.

 

KAARTVERKOOP PRONKZITTINGEN 2011

 

De pronkzittingen staan weer voor de deur. In 2011 kunt u mee komen genieten op zaterdag 15, vrijdag 21 en zaterdag 22 januari.

Elke avond wordt natuurlijk opgeluisterd door Prins Twan d’n Urste en Adjudant Henri. De gehele Raad van Elf zal hierbij niet ontbreken en onze talrijke dansmariekes zullen weer een wervelende show brengen. Onze Zijtaartse artiesten zijn natuurlijk ook weer van de partij. Terug van weggeweest zijn de Stamgasten die natuurlijk weer een wervelende show zullen brengen. Ook de Slagwerkgroep zal dit jaar niet ontbreken en natuurlijk zullen Frans en Christ op hun eigen wijze verschillende Zijtaartse mensen onder de loep nemen.

Na een leuk debuut vorig jaar, kruipt ook dit jaar Patrick van den Elzen weer in de ton. Natuurlijk mag Meer as Elf niet ontbreken. Ellen en Laura zijn ook al weer aan het oefenen voor hun nieuwe optreden. Onze eigen Zijtaartse ondernemers willen op deze avonden weer graag het podium betreden om u op geheel eigen wijze te vermaken.

Buutreedner Frans Bevers zal op 15 en 21 januari in de ton stappen en op 22 januari is die plek voor Robert van Lamoen. Voor de zang en de nodige klets komen op 15 en 21 januari De Penthouse Boys en op 22 januari Dè Vèlt Op.

Al met al denken wij een veelbelovend programma te kunnen presenteren, waarbij u niet mag ontbreken. Alles zal muzikaal ondersteund worden door Blaaskapel De Boemelaars.

Het programma begint op alle avonden om 20.00 uur.

Op 8 januari start de kaartverkoop van deze zittingen. De kaarten kosten € 10,00 per stuk en u kunt maximaal 8 kaarten per persoon kopen.

 

De verkoop is op 8 januari van 8.00 uur tot 9.00 uur in Dorpshuis de Korenmolen.

 

Mochten er dan nog kaarten over zijn, dan kunt u die kopen bij:

            Café Zaal Kleijngeld

‘t Dorpskaffee

Eethuis De Reiger

Autocentrum Mari van der Heijden .

 

We zijn er van overtuigd dat het weer 3 gezellige avonden gaan worden met fantastische optredens. Zorg dus dat je van de partij bent, want dit mag je zeker niet missen!

 

Pronkzittingcommissie CV De Reigers.

 

 

Belangrijke Telefoonnummers:

Kerkberichten C.v. Helvoirt                   (0413) 36 58 61

Huisartsenpost:

  Avond, nacht en Het  weekend            0900-8860

Huisarts J.M.Bonnet                              (0413) 35 22 23

Meldpunt Ouderenzorg                          0900-8803

Thuiszorg en Kraamzorg                        0900-8803

Centraal Alarm nummer                          1 1 2

Politie/Brandweer/Ambulance spoed       1 1 2

Politie          direct                                  0900 8844

Brandweer   direct                                 (073) 612 31 23

Ambulance  direct                                 (0412) 63 15 15

Stadhuis Veghel                                    (0413) 38 66 44

Gem. Veghel Storingsnummer                (0413) 38 66 66

Basisschool "Edith Stein"                        (0413) 36 51 68

Tennispark Zijtaart                                 (0413) 76 90 25

De Korenmolen (dorpshuis)                   (0413) 36 66 79

De Vonders                                          (0413) 35 03 77

De Molensteen                                      (0413) 36 73 73

 

Prikpost in Zijtaart.

De prikpost is gevestigd in Dorpshuis de Korenmolen aan de Past. Clercxstraat 66a. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend (vanaf 8.15u. aanwezig zijn).

 

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

 

 

BELANGETJES

 

Te koop: John van Zutphen Diervoeders, Antoniusstraat 40, Keldonk, tel. (0413) 21 20 24. Voor al uw voeders, vogelzaden, meststoffen, kalk, moskiller, houtvezel, zaagsel enz. (ook kleinverpakkingen). Afhalen dinsdag en vrijdag na 18.00 uur, zaterdag na 13.00 uur.

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

GEVONDEN: op 30 nov. een Hollandse herder een teef  kleur:  bruin-zwart, terug te halen  bij Hokazo Dierenasiel Uden 0413-260546

 

TVZijtaart

Op Dinsdag 28  Dec om 18.30 uur is er weer een oliebollentoernooi bij de tennisvereniging .

Er kan ingeschreven worden op de vereniging op het prikbord en de kosten zijn 2.50 p.p.

 

 

 

 

JAZ

 

Ook dit jaar is er weer de jaarlijkse kalender van de ZOV. Deze wordt door de leden van de JAZ verspreid. U kunt ons verwachten vanaf zaterdag 11 december tot 18 december.

Wij mogen 1 kalender per adres afgeven. De kalender is gratis, maar een vrijwillige bijdrage voor de JAZ dagen wordt natuurlijk zeer op prijs gesteld. (Vanaf 20 december voor € 5,00 te koop bij de Fietswinkel Zijtaart).

Via deze weg wensen wij iedereen alvast prettige feestdagen!                                                 De JAZ

 

Solistenconcours St.Cecilia

12 december 2010

Zondag 12 december a.s. wordt weer het jaarlijkse solistenconcours gehouden voor alle leden van fanfare Sint Cecilia en overige muzikanten uit Zijtaart, die het leuk vinden om voor publiek op te treden! Helemaal alleen, in duo´s of met een groep is er hard gerepeteerd om de jury en het publiek te laten horen wat ze allemaal in hun mars hebben. Zij zullen allen gaan strijden om de Albert van Zutphen wisseltrofee! De majorettes zullen in de ochtend optreden vanaf 11.00 uur. De slagwerkers en blazers in de middag vanaf 13.00 uur. Dus kom gezellig langs in het dorpshuis, de toegang is gratis. 

 

vanuit de Bron

 

 

     Agenda:

                                                    

     Woensdag 8 december: Feest van Maria Onbevlekte Ontvangenis.

     Vrijdag 24 december: 15.30 uur; Kindje wiegen.

     Vrijdag 24 december: 19.00 uur; Kerst - gezinsviering m.m.v. koor ‘Vivace’.

     Vrijdag 24 december: 21.00 uur; Nachtmis m.m.v. Gemengd Koor.

     25 december, 1e Kerstdag:9.30 uur; Viering m.m.v. Gemengd Koor.

     26 december, 2e Kerstdag: 9.30 uur; Viering.

     Vrijdag 31 december: 19.00 uur; Oudejaarsviering m.m.v. Opleidingsorkest Fanfare.

    

       8 december, feestdag van Maria Onbevlekte ontvangenis.

 

De kerk volgt het leven van Maria dwars door het jaar. Vandaag viert men haar Onbevlekte Ontvangenis, wat betekent dat dit joodse meisje als enig mensenkind zonder de erfzonde werd verwekt, en over negen maanden op 8 september valt het feest Maria Geboorte. Zij groeide op bij haar ouders Joachim en Anna en verloofde zich rond haar veertiende met de timmerman Jozef. God openbaarde Maria haar plaats in zijn heilsplan door uitzending van de aartsengel Gabriël, die haar meedeelde dat zij als maagd, via ‘overschaduwing’ door de Heilige Geest, de moeder van de Verlosser zou worden; die gebeurtenis staat  als Maria Boodschap op 25 maart op de kalender, zodat men de geboorte van haar zoon Jezus Christus, in een stal te Bethlehem, op 25 december viert. Jozef, door een engel ingelicht, had het goddelijke plan inmiddels aanvaard door haar te huwen. Veertig dagen na haar bevalling diende zij een reinigingsritueel te ondergaan, op 2 februari herdacht als Maria Lichtmis. Jezus, Maria en Jozef, bekend als de Heilige Familie met een afzonderlijk feest op de zondag na Kerstmis, vestigden zich in het dorp Nazareth, waar Jozef na een aantal jaren overleed. Ronde zijn dertigste verliet Christus zijn moeder om na zijn ‘verborgen leven’ het ‘openbare leven’ van zijn prediking te beginnen, maar op de achtergrond bleef Maria tijdens die anderhalf tot drie jaar (de duur is zeer onzeker) in zijn leven aanwezig.

Toen hij ter dood was veroordeeld volgde zij hem bij de kruisdraging door de straten van Jeruzalem en gedurende zijn doodsstrijd stond zij, gesteund door de apostel Johannes, onder het kruis. ‘Moeder, ziedaar uw zoon’, waren Christus’ laatste woorden tot haar, en tot Johannes zei hij: ‘Zoon, ziedaar uw moeder.’ Na die afronding van wat hem op aarde nog bond, bezweek hij. Om haar rouwklacht uit te spreken ontving Maria zijn dode lichaam op haar schoot, een tragisch moment dat vaak is uitgebeeld en vermeerderd met andere droefenissen in Maria’s leven inspireerde haar leed op de Calvarieberg tot de titel Mater Dolorosa of Moeder van Smarten, waar de Kerk op 15 september bij stilstaat.

Zij volgde Johannes naar Efese in Klein-Azië, zegt men, waar zij stierf. Omdat zij niet met de erfzonde besmet was, gold het vonnis ‘het loon der zonde is de dood’ echter niet voor haar: zij werd op bijzondere wijze verheerlijkt doordat God niet enkel haar ziel, maar ook haar lichaam in de hemel opnam (Maria Tenhemelopneming, 15 augustus).

Hoewel er nog meer Mariadagen op de kalender staan, lichten de opgegeven feesten haar positie als ‘koningin van alle heiligen’ voldoende toe. En toch vindt men in de oude Kerk weinig sporen van verering; zo is zij in de Romeinse catacomben maar éénmaal afgebeeld, in een tafereeltje met de wijzen uit het oosten, dus niet eens als hoofdpersoon.

Haar actualiteit dateert uit de tijd der vroege ketterijen, met bijvoorbeeld de menselijke of goddelijke natuur van Christus als inzet. Maria bewees zijn menselijkheid.

Na het Onzevader is het Weesgegroet het bekendste gebed van de christenheid. Ontelbaar zijn de wonderdadige madonnabeelden, en ook de Mariaverschijningen plus de mensenmassa’s die naar genade-oorden pelgrimeren, bewijzen hoe sterk de verering leeft. Als opvolgster der moedergodin verplettert zij met haar kleine voet de kop van de duivel-slang, zij is de ‘zoete moeder’ die bemiddelt tussen de nietige mens en de Almacht.

Hoe weinig ook over de moeder van Jezus bekend is, vijftig generaties gelovigen hebben bijgedragen aan een beeldvorming, zo rijk, dat zij in de geschiedenis misschien geen weerga heeft.

 

 

 

 

 

 

SPORTAGENDA

 

V.O.W. Jeugd zaterdag 11 dec. 2010

VOW A-1              uit         Sparta'25 A2           14:30

VOW MA1 M1                  vrij 

VOW B-1               thuis     Rhode B3               14:30

VOW M11B1 M2               vrij 

VOW C-1               uit         Eli C2                     13:00

VOW D-1              thuis     Erp D2                   11:30

VOW D-2              uit         SCMH D2              11:30

VOW MD1 M3      thuis      gymzaal Zijtaart      13:30

VOW MD2 M4)*   uit         Ruwaard MD1        11:30

VOW E-1)*            uit         Sparta'25 E3           9:15

VOW E-2)*            thuis     Sparta'25 E7           9:30

VOW F-1)*            thuis     Irene F1                  10:30

VOW F-2)*            uit         Sparta'25 F4            10:30

VOW F-3)*            uit         Sparta'25 F6            10:30

VOW F-4               thuis         gymzaal Zijtaart   12:45

* Bij afgelastingen in de gymzaal te Zijtaart
 

V.O.W. Veteranen zaterdag 11 dec. 2010

Vet VOW        Uit       VETERANEN ELI      Zaterdag

V.O.W. Senioren zondag 12 dec. 2010

VOW H1         Thuis    AVESTEYN                14.30u

VOW H2         Uit       NIJNSEL 3                  12.00u

VOW H3         Uit       BOEKEL-SPORT 5     11.00u

VOW H4         Uit       ERP 8                          10.00u

DAMES VOW            - SJVV                         11.30u

 

SPORTUITSLAGEN

V.O.W. Jeugd Zaterdag 4 dec. 2010

Alles afgelast

 

V.O.W. senioren Zondag 5 dec. 2010

Alles afgelast

 

 

Rommelmarkt Erp


Op zondag 12 december a.s. organiseert het Jeugd- en JongerenCentrum JJC in Erp wederom een gezellige rommelmarkt met ongeveer 40 kramen. De rommelmarkt is geopend van 10.00 uur tot 14.00 uur. De entree bedraagt € 1,00, kinderen t/m 12 jaar mogen gratis naar binnen. Het JJC-gebouw is te vinden aan de Ottenstraat 4 te Erp, tegenover de kerk de straat in.

Meer informatie op www.jjc-erp.nl.

 

 

KBO AGENDA

 

Maandag 13 december 13.30 uur: Kienen

Dinsdag 14 december 09.30 uur: Seniorenkoor

Dinsdag 14 december 12.00 uur: Eetpunt

Dinsdag 14 december 13.00 uur: Vrij biljarten

Dinsdag 14 december 14.00 uur: Line dansen

Woensdag 15 december 09.00 uur: Gym

Woensdag 15 december 14.00 uur: Kerstviering

Donderdag 16 december 12.00 uur: Eetpunt

Donderdag 16 december 13.00 uur: Competitie biljarten

Donderdag 16 december 13.30-14.30 uur: Bibliotheek

Vrijdag 17 december 13.30 uur: Bridgen

 

RIKKEN:

De uitslag van woensdag 24 november 2010:

1. Lies v.Zutphen                                 162 pnt.

2. Harrie Rooijakkers                130 pnt.

3. Jan v.Zutphen                                    70 pnt.

4. Riek v.d.Heijden                                 57 pnt.

Poedelprijs: Annie Gibbels       - 45 pnt.

Loterij: Annie v.Asseldonk

 

BRIDGEN:

De uitslagen van vrijdag 3 december 2010:

Rode lijn:

1. Pieter v.Geffen en Tonnie Kivits                               64,58 %

2. Bert en Diny Kanters                                               59,58 %

3. Harry en Marietje v.d.Wijgert                      54,17 %

4. Cor v.d.Berg en Mari v.d.Steen                   53,75 %

5. Marlies v.Geffen en Lida v. Houtum             52,08 %

6. Wim v.Os en Cor Rovers                            51,67 %

7. Marcel v.d.Akker en Toon v.Creij                 50,00 %

8. Mien v.Asseldonk en Jan Rijkers                   48,75 %

9. Henk v.d.Linden en Anny v.d.Hurk               47,08 %

10. Ben en Tiny v.d. Steen                              46,25 %

11. Cor en Marietje Mollen                               44,58 %

12. Bert en Anneke v.Helvoort                        38,75 %

     Mien Verhoeven en Mien Vissers                38,75 %

Gele lijn:

1. Harrie Ploegmakers en Jo v.Boxtel               64,58 %

2. Wim en Tiny v.Lieshout                               60,69 %

3. Harrie en Rina v.Berlo                                             52,22 %

4. Mies en Joke v.d.Burgt                                 51,39 %

5. Christien v.Helvoirt en Jo Verhoeven           49,86 %

6. Adriaan v.d.Tillart en Petra v.d.Hurk             47,92 %

7. Mien vd.Crommenacker en Maria Rijken       45,69 %

8. Harrie en Jana v.d. Acker                                        43,19 %

9. Martien v.Cleef en Marietje v.d.Horst          34,44 %

 

BILJARTEN:

De uitslagen van donderdag 2 december 2010:

Jan Rijkers              18 34-Martien v. Zutphen        20 11

Grard v. Eert           18 31-Piet v.d.Hurk                       43 40

Mies Gibbels           41 67-Cor v. Zutphen                     62 82

Wim v.d. Sanden     54 82-Johan v. Zutphen                  23 32

Rien v. Tiel             23 36-Willy Henst                          29 28

Chris v. Helvoirt      20 31-Willy Henst                          29 22

Tonn Verbruggen    19 27-Jan v. Uden                         20 19

Mies Gibbels           41 46-Piet v.d. Hurk                      42 18

Gerard Oppers        14 16-Willy vd. Berkmortel     20 18

Tonn Verbruggen    19 19-Piet v.d. Tillaart            42 31

Cor Coppens           20 20-Wim Kremers                      28 19

Grard v. Eert           18 17-Rien Kemps                         37 36

Jos Claassen           22 20-Jan v.d. Oever                     15   5

 

De uitslagen van de regiowedstrijd Zijtaart - Zijtaart

van vrijdag 3 december 2010:

Piet v.d.Tillaart        39 56-Rien der Kinderen    39 55

Rien Kemps                 37 55-Rien v.Eertwegh             22 23

Tonnie v.Uden       29 28-Ad Hurkmans          22 23

Johan v.Zutphen      25 16-Mart Versantvoort    22 26

W.v.d.Berkmortel    21 16-Leo Sanders             19 22

Martien v.Zutphen   20   8-Mart v.Nuland         17 13

Grard v.Eert                 19 21-Rien v.Haaren                17 34

Jan v.Uden                   18 22-Harry Raaymakers          16 15

 

 

Zijtaartse Bridge Club 2001 (ZBC'01)

De uitslagen van dinsdag 30 november 2010:

A-lijn:

1. Jan Rijkers en Toos v.Berlo                          61,81 %

2. Toon en Marietje v.Schaijk                           60,07 %

3. Piet Thijssens en Riek Rijkers                       59,03 %

4. Cees v.Hout en Jo Verhoeven                     55,21 %

    Mien v.Berkel en Mien Verhoeven               55,21 %

6. Cor Mollen en Jeanne v.d.Zanden                 50,35 %

7. Ria Delisse en Sybille v.d.Rijdt                      48,96 %

    Bert en Diny Kanters                                               48,96 %

9. Mari v.d.Steen en Toon v.d.Zanden               48,61 %

10. Mari en Nellie v.d. Vleuten                        48,26 %

11. Jana v.d. Acker en Anny v.d. Hurk             44,79 %

      Cor en Nellie v.d. Berg                             44,79 %

13. Mientje v.d. Tillaart en Ria Veldhuis            37,85 %

14. Riet v.Hout en Corrie Kastelijn                    36,11 %

 

B-lijn:

1. Joke Petit en Maria Rijken                            57,92 %

2. Chris en Christien v. Helvoirt                       56,67 %

3. Harrie en Marietje v.d.Wijgert                     56,50 %

4. Noud en Toos v. Zutven                              56,00 %

5. Harrie en Rina v. Berlo                                            53,50 %

6. Wim en Piet v. Schaijk                                53,33 %

7. Anneke Jans en Maria Pepers                     52,50 %

8. Albert en Petra v.d. Hurk                            50,83 %

9. Anny en Josien v.d. Berkmortel                   46,25 %

10. Henk en Marietje v.d. Linden                      45,00 %         

      Mieke Toebast en Toos Vissers                  45,00 %

12. Adriaan v.d.Tillart en Jack Sebrechts           40,50 %

13. Tonny Rijkers en Mien Vermeulen              36,67 %

 

Informatie voor deelname aan de carnavalsoptocht 2011

 

Hallo carnavalsvrienden,

 

Onze nieuwe prins Twan d’n Urste is op het 11-11 bal onthuld en de prinsenrecepties zijn geweest. De eerste wagens voor de 45ste optocht in Reigerland zijn in aanbouw. We hopen dat het allemaal weer mooie, kleurrijke en sprekende creaties worden. De optocht is op 5 maart 2011, we hebben dus nog zo’n 3 maanden te gaan.

Een mooi moment om iedereen in te lichten dat er een nieuw reglement van de gemeente Veghel aan staat te komen, welke naar aanleiding van de problemen van vorig jaar (b.v. in Erp) is opgesteld. Dit reglement wordt van kracht bij alle optochten in de gemeente Veghel, dit zijn dus de optochten in Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Veghel en Zijtaart. Boerdonk heeft nl. nu nog geen optocht. Het reglement is samengesteld door de gemeente Veghel i.s.m. alle optochtcommissies en zal tot gevolg hebben dat er t.a.v. de optocht meer gecontroleerd zal gaan worden vanuit de overheid (gemeente). Het reglement moet nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad maar houdt in grote lijnen in, dat de reglementen die tot op heden door de commissies werden gemaakt nu als basis een gemeentelijk reglement hebben. Dit houdt ook in dat wagens dan officieel door de politie t.a.v. de wegenverkeerswet kunnen worden gecontroleerd en dat de constructie, op last van de gemeente gecontroleerd kan worden door een deskundige. Daarnaast kan het zijn dat er bijvoorbeeld ineens na een optocht een blaastest moet worden gedaan door de chauffeurs van de wagens. Het is een punt om rekening mee te houden. Indien men niet voldoet aan het reglement kan dat uitsluiting van de optocht betekenen.

 

We verwachten dat het reglement voor het eind van het jaar 2010 door de gemeente geaccordeerd wordt. Bij de optocht van 2011 zal het dus al van kracht zijn. Als dit gebeurt, wordt het gepubliceerd in het ZB en via mail/de post naar de contactpersonen gestuurd, zodat jullie er rekening mee kunnen gaan houden.

Maar voor nu, veel bouwplezier en succes met het maken van andere creaties!

 

De optochtcommissie

 

 

 

MiK danst voor goed doel!

Tijdens het Open Podium op zaterdag 18 december 2010 in gemeenschapshuis ter Aa in Erp presenteren de leerlingen van MiK eigen werk, individueel of in groepsverband. De leerlingen hebben zelf de choreografie bedacht en muziek gezocht. Ze presenteren dit voor het eerst op 18 december aan het grote publiek. De leerlingen zorgen ervoor dat het hele plaatje is aangekleed, inclusief kleding en decor. En dat allemaal voor een goed doel: Dance4Life!

Geïnteresseerde leerlingen zijn in de voorbereidingen naar het open podium een nieuw coachingstraject aangegaan. Zij werden tijdens de ontwikkeling van de dans begeleid door dansmaker Yvonne den Dekker. Het eigen idee van de dans blijft centraal staan en middels tips en aanwijzingen wordt diezelfde dans nóg mooier, spannender of leuker. Leerzaam en leuk tegelijkertijd!

Bijzondere dancebattle

Na de presentaties vindt een ware dancebattle plaats! Dat wordt erg bijzonder. De battle vindt plaats tussen klassieke dansers, hip-hop dansers en modern jazzdansers.

Kaarten zijn te koop bij de administratie van MiK aan de Mr. van Coothstraat in Veghel, op werkdagen vanaf 14.00 uur. Jongeren t/m 18 jaar betalen € 2,50 voor een kaartje, volwassenen € 5,00.

Dance4Life

Dance4Life is de internationale organisatie die zich samen met jongeren inzet om de verspreiding van hiv en aids terug te dringen. En dat is hard nodig! Wereldwijd leven ruim 33 miljoen mensen met deze ziekte en dagelijks sterven duizenden mensen aan de gevolgen van aids. Nog steeds raken elke dag 7.400 mensen geïnfecteerd met hiv, waarvan de helft jonger is dan 25 jaar. Dance4lLife inspireert daarom juist jongeren om in actie te komen! Dance4Life Nederland is de jongerencampagne van STOP AIDS NOW!

 

 

 

Openbare danslessen bij MiK Veghel

In de week van 13 t/m 17 december a.s. opent de dansafdeling de deuren aan de mr. Van Coothstraat. Ouders, vriendjes en vriendinnen worden uitgenodigd om naar de lessen te komen kijken. Er is hard gewerkt en daarom zeker de moeite waard om hiermee naar buiten te treden. Ook andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd een kijkje te nemen in de 'keuken' van de dansafdeling. Minidans, Dansmiks, Modern Jazz, Klassieke dans, Hip-hop en streetdance zijn dansdisciplines die het MiK op haar programma heeft staan. Voor het weekoverzicht van de lessen kun je het beste even op de website www.mikweb.nl<http://www.mikweb.nl/> kijken.

 

 

 

Ziekte op de werkvloer

(columns ook na te lezen op www.interpunctie.nl, onderaan de pagina, zie weblog of op de nieuwe  site www.interpunctie-praktijkgevallen.nl) 

 

Steeds vaker blijven mensen die ernstig ziek zijn zoveel mogelijk werken. Alleen wanneer men veel last heeft van de ziekteverschijnselen, bijvoorbeeld de chemo’s bij kanker, dan blijft men enkele weken thuis, maar daarna probeert men steeds vaker het werk op te pakken.

Niet iedereen die ziek is, wil werken en ook niet iedereen kan dat. Het is belangrijk dat men eerlijk en open kan praten over datgene wat de zieke bezighoudt. Collega’s, leidinggevenden of andere mensen waar de medewerker mee te maken heeft, moeten ermee om kunnen gaan.

Meestal zal de werkgever het erg waarderen als de zieke toch komt werken. Tegelijk kan het juist onrustig zijn, als je niet kunt bouwen op zijn aanwezigheid en is het gemakkelijker als iemand zich volledig ziek meldt, omdat dan vervanging kan worden geregeld. Hoe ga je hiermee om? Wat wilt u? Wat wil de medewerker? En wat als de medewerker steeds zieker wordt en de prognose slechter wordt?

Sommige leidinggevenden en personeelsfunctionarissen vinden het moeilijk daarmee om te gaan. Tips:

      -     communiceer goed: vraag of contact op prijs wordt gesteld, bv.

-           hou contact bij afwezigheid als de werknemer dat wenst

-           wees eerlijk in wat u hem wel/niet te bieden heeft

-           hou contact met de bedrijfsarts en maak een plan van aanpak voor werkhervatting met twee scenario’s: een voor als de medewerker zich goed voelt en een ander scenario voor als hij zich minder goed voelt

-           houdt er rekening mee dat men nog lange tijd vermoeid kan blijven

 

Nellie Timmermans-van de Kamp

Interpunctie, Smientdonk 2,

5467 CA  Veghel

www.interpunctie.nl    info@interpunctie.nl

tel.0413-310795 of tel.  06-21.59.24.35

 

 

 

 

KERKBERICHTEN

Zondag: 12 december 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor).

Wij gedenken in deze viering:

Mari en Henriëtte van den Hurk-de Koning; Martina van Sleuwen-van Dooren (vanwege verjaardag); Jos en Marinus van den Akker; Mnd.ged. Riek van Zutphen-Daniëls; Overl.oud. van Lankvelt-van der Linden en kleinzoon René; Overl.oud. van Boxmeer-van den Hoogen en overl.fam.leden; Johannes van Nunen en echtgenote Henrica van Doorn; Willem Jonkers(vanwege verjaardag); Jan Henst (nms. “De Buurt”); Frits van Nunen (nms.Ad en Ellie) Tonnie van Erp-van Eert (vanwege verjaardag); Martien van Kessel; Overl.oud. van Asseldonk-van Roosmalen en overl.familie; Wim van Zutphen (nms.het oude bestuur van het Paardenfonds).

Dopen:

14.00 u. Xenna: dochter van Robert en Bianca Coppens-van der Aa.

14.45 u. Sara: dochter van Jeroen en Jolanda Schepers-Donkers.

15.30 u. Luuk: zoon van Peter van den Broek en Mirjan van Gorkum.

 

KAARTVERKOOP PRONKZITTINGEN 2011

 

De pronkzittingen staan weer voor de deur. In 2011 kunt u mee komen genieten op zaterdag 15, vrijdag 21 en zaterdag 22 januari.

Elke avond wordt natuurlijk opgeluisterd door Prins Twan d’n Urste en Adjudant Henri. De gehele Raad van Elf zal hierbij niet ontbreken en onze talrijke dansmariekes zullen weer een wervelende show brengen. Onze Zijtaartse artiesten zijn natuurlijk ook weer van de partij. Terug van weggeweest zijn de Stamgasten die natuurlijk weer een wervelende show zullen brengen. Ook de Slagwerkgroep zal dit jaar niet ontbreken en natuurlijk zullen Frans en Christ op hun eigen wijze verschillende Zijtaartse mensen onder de loep nemen.

Na een leuk debuut vorig jaar, kruipt ook dit jaar Patrick van den Elzen weer in de ton. Natuurlijk mag Meer as Elf niet ontbreken. Ellen en Laura zijn ook al weer aan het oefenen voor hun nieuwe optreden. Onze eigen Zijtaartse ondernemers willen op deze avonden weer graag het podium betreden om u op geheel eigen wijze te vermaken.

Buutreedner Frans Bevers zal op 15 en 21 januari in de ton stappen en op 22 januari is die plek voor Robert van Lamoen. Voor de zang en de nodige klets komen op 15 en 21 januari De Penthouse Boys en op 22 januari Dè Vèlt Op.

Al met al denken wij een veelbelovend programma te kunnen presenteren, waarbij u niet mag ontbreken. Alles zal muzikaal ondersteund worden door Blaaskapel De Boemelaars.

Het programma begint op alle avonden om 20.00 uur.

Op 8 januari start de kaartverkoop van deze zittingen. De kaarten kosten € 10,00 per stuk en u kunt maximaal 8 kaarten per persoon kopen.

 

De verkoop is op 8 januari van 8.00 uur tot 9.00 uur in Dorpshuis de Korenmolen.

 

Mochten er dan nog kaarten over zijn, dan kunt u die kopen bij:

            Café Zaal Kleijngeld

‘t Dorpskaffee

Eethuis De Reiger

Autocentrum Mari van der Heijden .

 

We zijn er van overtuigd dat het weer 3 gezellige avonden gaan worden met fantastische optredens. Zorg dus dat je van de partij bent, want dit mag je zeker niet missen!

 

Pronkzittingcommissie CV De Reigers.

 

 

Belangrijke Telefoonnummers:

Kerkberichten C.v. Helvoirt                   (0413) 36 58 61

Huisartsenpost:

  Avond, nacht en Het  weekend            0900-8860

Huisarts J.M.Bonnet                              (0413) 35 22 23

Meldpunt Ouderenzorg                          0900-8803

Thuiszorg en Kraamzorg                        0900-8803

Centraal Alarm nummer                          1 1 2

Politie/Brandweer/Ambulance spoed       1 1 2

Politie          direct                                  0900 8844

Brandweer   direct                                 (073) 612 31 23

Ambulance  direct                                 (0412) 63 15 15

Stadhuis Veghel                                    (0413) 38 66 44

Gem. Veghel Storingsnummer                (0413) 38 66 66

Basisschool "Edith Stein"                        (0413) 36 51 68

Tennispark Zijtaart                                 (0413) 76 90 25

De Korenmolen (dorpshuis)                   (0413) 36 66 79

De Vonders                                          (0413) 35 03 77

De Molensteen                                      (0413) 36 73 73

 

Prikpost in Zijtaart.

De prikpost is gevestigd in Dorpshuis de Korenmolen aan de Past. Clercxstraat 66a. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend (vanaf 8.15u. aanwezig zijn).

 

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

 

 

BELANGETJES

 

Te koop: John van Zutphen Diervoeders, Antoniusstraat 40, Keldonk, tel. (0413) 21 20 24. Voor al uw voeders, vogelzaden, meststoffen, kalk, moskiller, houtvezel, zaagsel enz. (ook kleinverpakkingen). Afhalen dinsdag en vrijdag na 18.00 uur, zaterdag na 13.00 uur.

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

GEVONDEN: op 30 nov. een Hollandse herder een teef  kleur:  bruin-zwart, terug te halen  bij Hokazo Dierenasiel Uden 0413-260546

 

TVZijtaart

Op Dinsdag 28  Dec om 18.30 uur is er weer een oliebollentoernooi bij de tennisvereniging .

Er kan ingeschreven worden op de vereniging op het prikbord en de kosten zijn 2.50 p.p.

 

 

 

 

JAZ

 

Ook dit jaar is er weer de jaarlijkse kalender van de ZOV. Deze wordt door de leden van de JAZ verspreid. U kunt ons verwachten vanaf zaterdag 11 december tot 18 december.

Wij mogen 1 kalender per adres afgeven. De kalender is gratis, maar een vrijwillige bijdrage voor de JAZ dagen wordt natuurlijk zeer op prijs gesteld. (Vanaf 20 december voor € 5,00 te koop bij de Fietswinkel Zijtaart).

Via deze weg wensen wij iedereen alvast prettige feestdagen!                                                 De JAZ

 

Solistenconcours St.Cecilia

12 december 2010

Zondag 12 december a.s. wordt weer het jaarlijkse solistenconcours gehouden voor alle leden van fanfare Sint Cecilia en overige muzikanten uit Zijtaart, die het leuk vinden om voor publiek op te treden! Helemaal alleen, in duo´s of met een groep is er hard gerepeteerd om de jury en het publiek te laten horen wat ze allemaal in hun mars hebben. Zij zullen allen gaan strijden om de Albert van Zutphen wisseltrofee! De majorettes zullen in de ochtend optreden vanaf 11.00 uur. De slagwerkers en blazers in de middag vanaf 13.00 uur. Dus kom gezellig langs in het dorpshuis, de toegang is gratis. 

 

vanuit de Bron

 

 

     Agenda:

                                                    

     Woensdag 8 december: Feest van Maria Onbevlekte Ontvangenis.

     Vrijdag 24 december: 15.30 uur; Kindje wiegen.

     Vrijdag 24 december: 19.00 uur; Kerst - gezinsviering m.m.v. koor ‘Vivace’.

     Vrijdag 24 december: 21.00 uur; Nachtmis m.m.v. Gemengd Koor.

     25 december, 1e Kerstdag:9.30 uur; Viering m.m.v. Gemengd Koor.

     26 december, 2e Kerstdag: 9.30 uur; Viering.

     Vrijdag 31 december: 19.00 uur; Oudejaarsviering m.m.v. Opleidingsorkest Fanfare.

    

       8 december, feestdag van Maria Onbevlekte ontvangenis.

 

De kerk volgt het leven van Maria dwars door het jaar. Vandaag viert men haar Onbevlekte Ontvangenis, wat betekent dat dit joodse meisje als enig mensenkind zonder de erfzonde werd verwekt, en over negen maanden op 8 september valt het feest Maria Geboorte. Zij groeide op bij haar ouders Joachim en Anna en verloofde zich rond haar veertiende met de timmerman Jozef. God openbaarde Maria haar plaats in zijn heilsplan door uitzending van de aartsengel Gabriël, die haar meedeelde dat zij als maagd, via ‘overschaduwing’ door de Heilige Geest, de moeder van de Verlosser zou worden; die gebeurtenis staat  als Maria Boodschap op 25 maart op de kalender, zodat men de geboorte van haar zoon Jezus Christus, in een stal te Bethlehem, op 25 december viert. Jozef, door een engel ingelicht, had het goddelijke plan inmiddels aanvaard door haar te huwen. Veertig dagen na haar bevalling diende zij een reinigingsritueel te ondergaan, op 2 februari herdacht als Maria Lichtmis. Jezus, Maria en Jozef, bekend als de Heilige Familie met een afzonderlijk feest op de zondag na Kerstmis, vestigden zich in het dorp Nazareth, waar Jozef na een aantal jaren overleed. Ronde zijn dertigste verliet Christus zijn moeder om na zijn ‘verborgen leven’ het ‘openbare leven’ van zijn prediking te beginnen, maar op de achtergrond bleef Maria tijdens die anderhalf tot drie jaar (de duur is zeer onzeker) in zijn leven aanwezig.

Toen hij ter dood was veroordeeld volgde zij hem bij de kruisdraging door de straten van Jeruzalem en gedurende zijn doodsstrijd stond zij, gesteund door de apostel Johannes, onder het kruis. ‘Moeder, ziedaar uw zoon’, waren Christus’ laatste woorden tot haar, en tot Johannes zei hij: ‘Zoon, ziedaar uw moeder.’ Na die afronding van wat hem op aarde nog bond, bezweek hij. Om haar rouwklacht uit te spreken ontving Maria zijn dode lichaam op haar schoot, een tragisch moment dat vaak is uitgebeeld en vermeerderd met andere droefenissen in Maria’s leven inspireerde haar leed op de Calvarieberg tot de titel Mater Dolorosa of Moeder van Smarten, waar de Kerk op 15 september bij stilstaat.

Zij volgde Johannes naar Efese in Klein-Azië, zegt men, waar zij stierf. Omdat zij niet met de erfzonde besmet was, gold het vonnis ‘het loon der zonde is de dood’ echter niet voor haar: zij werd op bijzondere wijze verheerlijkt doordat God niet enkel haar ziel, maar ook haar lichaam in de hemel opnam (Maria Tenhemelopneming, 15 augustus).

Hoewel er nog meer Mariadagen op de kalender staan, lichten de opgegeven feesten haar positie als ‘koningin van alle heiligen’ voldoende toe. En toch vindt men in de oude Kerk weinig sporen van verering; zo is zij in de Romeinse catacomben maar éénmaal afgebeeld, in een tafereeltje met de wijzen uit het oosten, dus niet eens als hoofdpersoon.

Haar actualiteit dateert uit de tijd der vroege ketterijen, met bijvoorbeeld de menselijke of goddelijke natuur van Christus als inzet. Maria bewees zijn menselijkheid.

Na het Onzevader is het Weesgegroet het bekendste gebed van de christenheid. Ontelbaar zijn de wonderdadige madonnabeelden, en ook de Mariaverschijningen plus de mensenmassa’s die naar genade-oorden pelgrimeren, bewijzen hoe sterk de verering leeft. Als opvolgster der moedergodin verplettert zij met haar kleine voet de kop van de duivel-slang, zij is de ‘zoete moeder’ die bemiddelt tussen de nietige mens en de Almacht.

Hoe weinig ook over de moeder van Jezus bekend is, vijftig generaties gelovigen hebben bijgedragen aan een beeldvorming, zo rijk, dat zij in de geschiedenis misschien geen weerga heeft.

 

 

 

 

 

 

SPORTAGENDA

 

V.O.W. Jeugd zaterdag 11 dec. 2010

VOW A-1              uit         Sparta'25 A2           14:30

VOW MA1 M1                  vrij 

VOW B-1               thuis     Rhode B3               14:30

VOW M11B1 M2               vrij 

VOW C-1               uit         Eli C2                     13:00

VOW D-1              thuis     Erp D2                   11:30

VOW D-2              uit         SCMH D2              11:30

VOW MD1 M3      thuis      gymzaal Zijtaart      13:30

VOW MD2 M4)*   uit         Ruwaard MD1        11:30

VOW E-1)*            uit         Sparta'25 E3           9:15

VOW E-2)*            thuis     Sparta'25 E7           9:30

VOW F-1)*            thuis     Irene F1                  10:30

VOW F-2)*            uit         Sparta'25 F4            10:30

VOW F-3)*            uit         Sparta'25 F6            10:30

VOW F-4               thuis         gymzaal Zijtaart   12:45

* Bij afgelastingen in de gymzaal te Zijtaart
 

V.O.W. Veteranen zaterdag 11 dec. 2010

Vet VOW        Uit       VETERANEN ELI      Zaterdag

V.O.W. Senioren zondag 12 dec. 2010

VOW H1         Thuis    AVESTEYN                14.30u

VOW H2         Uit       NIJNSEL 3                  12.00u

VOW H3         Uit       BOEKEL-SPORT 5     11.00u

VOW H4         Uit       ERP 8                          10.00u

DAMES VOW            - SJVV                         11.30u

 

SPORTUITSLAGEN

V.O.W. Jeugd Zaterdag 4 dec. 2010

Alles afgelast

 

V.O.W. senioren Zondag 5 dec. 2010

Alles afgelast

 

 

Rommelmarkt Erp

Op zondag 12 december a.s. organiseert het Jeugd- en JongerenCentrum JJC in Erp wederom een gezellige rommelmarkt met ongeveer 40 kramen. De rommelmarkt is geopend van 10.00 uur tot 14.00 uur. De entree bedraagt € 1,00, kinderen t/m 12 jaar mogen gratis naar binnen. Het JJC-gebouw is te vinden aan de Ottenstraat 4 te Erp, tegenover de kerk de straat in.

Meer informatie op www.jjc-erp.nl.

 

 

KBO AGENDA

 

Maandag 13 december 13.30 uur: Kienen

Dinsdag 14 december 09.30 uur: Seniorenkoor

Dinsdag 14 december 12.00 uur: Eetpunt

Dinsdag 14 december 13.00 uur: Vrij biljarten

Dinsdag 14 december 14.00 uur: Line dansen

Woensdag 15 december 09.00 uur: Gym

Woensdag 15 december 14.00 uur: Kerstviering

Donderdag 16 december 12.00 uur: Eetpunt

Donderdag 16 december 13.00 uur: Competitie biljarten

Donderdag 16 december 13.30-14.30 uur: Bibliotheek

Vrijdag 17 december 13.30 uur: Bridgen

 

RIKKEN:

De uitslag van woensdag 24 november 2010:

1. Lies v.Zutphen                                 162 pnt.

2. Harrie Rooijakkers                130 pnt.

3. Jan v.Zutphen                                    70 pnt.

4. Riek v.d.Heijden                                 57 pnt.

Poedelprijs: Annie Gibbels       - 45 pnt.

Loterij: Annie v.Asseldonk

 

BRIDGEN:

De uitslagen van vrijdag 3 december 2010:

Rode lijn:

1. Pieter v.Geffen en Tonnie Kivits                               64,58 %

2. Bert en Diny Kanters                                               59,58 %

3. Harry en Marietje v.d.Wijgert                      54,17 %

4. Cor v.d.Berg en Mari v.d.Steen                   53,75 %

5. Marlies v.Geffen en Lida v. Houtum             52,08 %

6. Wim v.Os en Cor Rovers                            51,67 %

7. Marcel v.d.Akker en Toon v.Creij                 50,00 %

8. Mien v.Asseldonk en Jan Rijkers                   48,75 %

9. Henk v.d.Linden en Anny v.d.Hurk               47,08 %

10. Ben en Tiny v.d. Steen                              46,25 %

11. Cor en Marietje Mollen                               44,58 %

12. Bert en Anneke v.Helvoort                        38,75 %

     Mien Verhoeven en Mien Vissers                38,75 %

Gele lijn:

1. Harrie Ploegmakers en Jo v.Boxtel               64,58 %

2. Wim en Tiny v.Lieshout                               60,69 %

3. Harrie en Rina v.Berlo                                             52,22 %

4. Mies en Joke v.d.Burgt                                 51,39 %

5. Christien v.Helvoirt en Jo Verhoeven           49,86 %

6. Adriaan v.d.Tillart en Petra v.d.Hurk             47,92 %

7. Mien vd.Crommenacker en Maria Rijken       45,69 %

8. Harrie en Jana v.d. Acker                                        43,19 %

9. Martien v.Cleef en Marietje v.d.Horst          34,44 %

 

BILJARTEN:

De uitslagen van donderdag 2 december 2010:

Jan Rijkers              18 34-Martien v. Zutphen        20 11

Grard v. Eert           18 31-Piet v.d.Hurk                       43 40

Mies Gibbels           41 67-Cor v. Zutphen                     62 82

Wim v.d. Sanden     54 82-Johan v. Zutphen                  23 32

Rien v. Tiel             23 36-Willy Henst                          29 28

Chris v. Helvoirt      20 31-Willy Henst                          29 22

Tonn Verbruggen    19 27-Jan v. Uden                         20 19

Mies Gibbels           41 46-Piet v.d. Hurk                      42 18

Gerard Oppers        14 16-Willy vd. Berkmortel     20 18

Tonn Verbruggen    19 19-Piet v.d. Tillaart            42 31

Cor Coppens           20 20-Wim Kremers                      28 19

Grard v. Eert           18 17-Rien Kemps                         37 36

Jos Claassen           22 20-Jan v.d. Oever                     15   5

 

De uitslagen van de regiowedstrijd Zijtaart - Zijtaart

van vrijdag 3 december 2010:

Piet v.d.Tillaart        39 56-Rien der Kinderen    39 55

Rien Kemps                 37 55-Rien v.Eertwegh             22 23

Tonnie v.Uden       29 28-Ad Hurkmans          22 23

Johan v.Zutphen      25 16-Mart Versantvoort    22 26

W.v.d.Berkmortel    21 16-Leo Sanders             19 22

Martien v.Zutphen   20   8-Mart v.Nuland         17 13

Grard v.Eert                 19 21-Rien v.Haaren                17 34

Jan v.Uden                   18 22-Harry Raaymakers          16 15

 

 

Zijtaartse Bridge Club 2001 (ZBC'01)

De uitslagen van dinsdag 30 november 2010:

A-lijn:

1. Jan Rijkers en Toos v.Berlo                          61,81 %

2. Toon en Marietje v.Schaijk                           60,07 %

3. Piet Thijssens en Riek Rijkers                       59,03 %

4. Cees v.Hout en Jo Verhoeven                     55,21 %

    Mien v.Berkel en Mien Verhoeven               55,21 %

6. Cor Mollen en Jeanne v.d.Zanden                 50,35 %

7. Ria Delisse en Sybille v.d.Rijdt                      48,96 %

    Bert en Diny Kanters                                               48,96 %

9. Mari v.d.Steen en Toon v.d.Zanden               48,61 %

10. Mari en Nellie v.d. Vleuten                        48,26 %

11. Jana v.d. Acker en Anny v.d. Hurk             44,79 %

      Cor en Nellie v.d. Berg                             44,79 %

13. Mientje v.d. Tillaart en Ria Veldhuis            37,85 %

14. Riet v.Hout en Corrie Kastelijn                    36,11 %

 

B-lijn:

1. Joke Petit en Maria Rijken                            57,92 %

2. Chris en Christien v. Helvoirt                       56,67 %

3. Harrie en Marietje v.d.Wijgert                     56,50 %

4. Noud en Toos v. Zutven                              56,00 %

5. Harrie en Rina v. Berlo                                            53,50 %

6. Wim en Piet v. Schaijk                                53,33 %

7. Anneke Jans en Maria Pepers                     52,50 %

8. Albert en Petra v.d. Hurk                            50,83 %

9. Anny en Josien v.d. Berkmortel                   46,25 %

10. Henk en Marietje v.d. Linden                      45,00 %         

      Mieke Toebast en Toos Vissers                  45,00 %

12. Adriaan v.d.Tillart en Jack Sebrechts           40,50 %

13. Tonny Rijkers en Mien Vermeulen              36,67 %

 

Informatie voor deelname aan de carnavalsoptocht 2011

 

Hallo carnavalsvrienden,

 

Onze nieuwe prins Twan d’n Urste is op het 11-11 bal onthuld en de prinsenrecepties zijn geweest. De eerste wagens voor de 45ste optocht in Reigerland zijn in aanbouw. We hopen dat het allemaal weer mooie, kleurrijke en sprekende creaties worden. De optocht is op 5 maart 2011, we hebben dus nog zo’n 3 maanden te gaan.

Een mooi moment om iedereen in te lichten dat er een nieuw reglement van de gemeente Veghel aan staat te komen, welke naar aanleiding van de problemen van vorig jaar (b.v. in Erp) is opgesteld. Dit reglement wordt van kracht bij alle optochten in de gemeente Veghel, dit zijn dus de optochten in Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Veghel en Zijtaart. Boerdonk heeft nl. nu nog geen optocht. Het reglement is samengesteld door de gemeente Veghel i.s.m. alle optochtcommissies en zal tot gevolg hebben dat er t.a.v. de optocht meer gecontroleerd zal gaan worden vanuit de overheid (gemeente). Het reglement moet nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad maar houdt in grote lijnen in, dat de reglementen die tot op heden door de commissies werden gemaakt nu als basis een gemeentelijk reglement hebben. Dit houdt ook in dat wagens dan officieel door de politie t.a.v. de wegenverkeerswet kunnen worden gecontroleerd en dat de constructie, op last van de gemeente gecontroleerd kan worden door een deskundige. Daarnaast kan het zijn dat er bijvoorbeeld ineens na een optocht een blaastest moet worden gedaan door de chauffeurs van de wagens. Het is een punt om rekening mee te houden. Indien men niet voldoet aan het reglement kan dat uitsluiting van de optocht betekenen.

 

We verwachten dat het reglement voor het eind van het jaar 2010 door de gemeente geaccordeerd wordt. Bij de optocht van 2011 zal het dus al van kracht zijn. Als dit gebeurt, wordt het gepubliceerd in het ZB en via mail/de post naar de contactpersonen gestuurd, zodat jullie er rekening mee kunnen gaan houden.

Maar voor nu, veel bouwplezier en succes met het maken van andere creaties!

 

De optochtcommissie

 

 

 

MiK danst voor goed doel!

Tijdens het Open Podium op zaterdag 18 december 2010 in gemeenschapshuis ter Aa in Erp presenteren de leerlingen van MiK eigen werk, individueel of in groepsverband. De leerlingen hebben zelf de choreografie bedacht en muziek gezocht. Ze presenteren dit voor het eerst op 18 december aan het grote publiek. De leerlingen zorgen ervoor dat het hele plaatje is aangekleed, inclusief kleding en decor. En dat allemaal voor een goed doel: Dance4Life!

Geïnteresseerde leerlingen zijn in de voorbereidingen naar het open podium een nieuw coachingstraject aangegaan. Zij werden tijdens de ontwikkeling van de dans begeleid door dansmaker Yvonne den Dekker. Het eigen idee van de dans blijft centraal staan en middels tips en aanwijzingen wordt diezelfde dans nóg mooier, spannender of leuker. Leerzaam en leuk tegelijkertijd!

Bijzondere dancebattle

Na de presentaties vindt een ware dancebattle plaats! Dat wordt erg bijzonder. De battle vindt plaats tussen klassieke dansers, hip-hop dansers en modern jazzdansers.

Kaarten zijn te koop bij de administratie van MiK aan de Mr. van Coothstraat in Veghel, op werkdagen vanaf 14.00 uur. Jongeren t/m 18 jaar betalen € 2,50 voor een kaartje, volwassenen € 5,00.

Dance4Life

Dance4Life is de internationale organisatie die zich samen met jongeren inzet om de verspreiding van hiv en aids terug te dringen. En dat is hard nodig! Wereldwijd leven ruim 33 miljoen mensen met deze ziekte en dagelijks sterven duizenden mensen aan de gevolgen van aids. Nog steeds raken elke dag 7.400 mensen geïnfecteerd met hiv, waarvan de helft jonger is dan 25 jaar. Dance4lLife inspireert daarom juist jongeren om in actie te komen! Dance4Life Nederland is de jongerencampagne van STOP AIDS NOW!

 

 

 

Openbare danslessen bij MiK Veghel

In de week van 13 t/m 17 december a.s. opent de dansafdeling de deuren aan de mr. Van Coothstraat. Ouders, vriendjes en vriendinnen worden uitgenodigd om naar de lessen te komen kijken. Er is hard gewerkt en daarom zeker de moeite waard om hiermee naar buiten te treden. Ook andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd een kijkje te nemen in de 'keuken' van de dansafdeling. Minidans, Dansmiks, Modern Jazz, Klassieke dans, Hip-hop en streetdance zijn dansdisciplines die het MiK op haar programma heeft staan. Voor het weekoverzicht van de lessen kun je het beste even op de website www.mikweb.nl<http://www.mikweb.nl/> kijken.

 

 

 

Ziekte op de werkvloer

(columns ook na te lezen op www.interpunctie.nl, onderaan de pagina, zie weblog of op de nieuwe  site www.interpunctie-praktijkgevallen.nl) 

 

Steeds vaker blijven mensen die ernstig ziek zijn zoveel mogelijk werken. Alleen wanneer men veel last heeft van de ziekteverschijnselen, bijvoorbeeld de chemo’s bij kanker, dan blijft men enkele weken thuis, maar daarna probeert men steeds vaker het werk op te pakken.

Niet iedereen die ziek is, wil werken en ook niet iedereen kan dat. Het is belangrijk dat men eerlijk en open kan praten over datgene wat de zieke bezighoudt. Collega’s, leidinggevenden of andere mensen waar de medewerker mee te maken heeft, moeten ermee om kunnen gaan.

Meestal zal de werkgever het erg waarderen als de zieke toch komt werken. Tegelijk kan het juist onrustig zijn, als je niet kunt bouwen op zijn aanwezigheid en is het gemakkelijker als iemand zich volledig ziek meldt, omdat dan vervanging kan worden geregeld. Hoe ga je hiermee om? Wat wilt u? Wat wil de medewerker? En wat als de medewerker steeds zieker wordt en de prognose slechter wordt?

Sommige leidinggevenden en personeelsfunctionarissen vinden het moeilijk daarmee om te gaan. Tips:

      -     communiceer goed: vraag of contact op prijs wordt gesteld, bv.

-           hou contact bij afwezigheid als de werknemer dat wenst

-           wees eerlijk in wat u hem wel/niet te bieden heeft

-           hou contact met de bedrijfsarts en maak een plan van aanpak voor werkhervatting met twee scenario’s: een voor als de medewerker zich goed voelt en een ander scenario voor als hij zich minder goed voelt

-           houdt er rekening mee dat men nog lange tijd vermoeid kan blijven

 

Nellie Timmermans-van de Kamp

Interpunctie, Smientdonk 2,

5467 CA  Veghel

www.interpunctie.nl    info@interpunctie.nl

tel.0413-310795 of tel.  06-21.59.24.35

 

 

 

KAARTVERKOOP CONCERT WISPELWEY INMIDDELS BEGONNEN

 

Wereldberoemde cellist Pieter Wispelwey naar Veghel

VEGHEL – Op zaterdag 18 december 20.00 uur vindt in de bijzondere ambiance van het voormalige CHV-terrein aan de NCB Laan te Veghel een uniek klassiek concert plaats. Kunstgroep De Compagnie is er in geslaagd de internationaal vermaarde cellist Pieter Wispelwey samen met pianist Paolo Giacometti een optreden te laten verzorgen in Veghel. Het duo brengt o.a. werken van Chopin en Schubert. De kaartverkoop voor dit unieke concert is begonnen. Kaarten kosten slechts € 10,00 en zijn verkrijgbaar bij het UitPunt aan de Markt of via Kunstgroep De Compagnie tel. (06) 212 574 85. Kijk voor meer informatie op www.kunstgroepdecompagnie.nl

 

STICHTING OMBUDSMAN IN ONDERONSJE HERTOGHOF VEGHEL

Iedere tweede dinsdagmorgen van 10.00  tot 11.30 uur is het in De Hertoghof in Veghel een gezellige boel. Alle Veghelse mensen van 55 jaar en ouder zijn daar dan welkom voor een kop koffie of thee en een goed gesprek. Meestal komt er een gastspreker, die met de bezoekers komt praten over zijn werk of zijn hobby. Op 14 december is Piet van den Krommenacker te gast. Hij komt praten over het werk van de Stichting Ombudsman. Mensen die donateur zijn van deze stichting kunnen er terecht voor persoonlijk advies, juridische tips en bemiddeling bij geschillen met organisaties, bedrijven en instanties. De Stichting Ombudsman verzamelt en inventariseert ook klachten van consumenten. Mensen kunnen een beroep doen op de stichting met vragen en geschillen over arbeid en pensioen, gezondheid en zorg, energie en wonen, geld en bankzaken, telecommunicatie, verzekering en schade, koop en garantie.

De Onderonsjes in De Hertoghof zijn een initiatief van het ouderenwerk van Vivaan. Er zijn altijd twee vrijwilligers aanwezig om de bezoekers te ontvangen. De toegang is gratis, de koffie en de thee niet.

 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR EETPUNT IN VEGHEL

Elke dag, ook in het weekend, kunnen inwoners van Veghel van 55 jaar en ouder samen met anderen de warme maaltijd gebruiken, als zij thuis niet goed kunnen koken of gewoon als ze dat gezelliger vinden. Zij kunnen daarvoor op verschillende plaatsen terecht, onder andere bij het eetpunt in Dienstencentrum de Peppelhof. Voor het bedienen van de gasten in dat eetpunt zoekt het ouderenwerk van Vivaan enkele vrijwilligers. Vooral voor de zaterdag en de zondag zijn dringend nieuwe vrijwilligers nodig, maar ook voor de doordeweekse dagen is Vivaan op zoek naar nieuwe krachten.

Van de vrijwilligers wordt verwacht, dat zij op hun vaste dag van 12.00 tot 14.00 uur aanwezig zijn. In die tijd dekken zij de tafel, serveren ze het eten uit en ruimen na de maaltijd de tafels af. Bovendien doen de gastheren en –dames hun best om het gezellig te maken voor de gasten. Vrijwilligers die zich voor zaterdag of zondag aanmelden, zullen gemiddeld één keer per maand dienst hebben. De gastheren en –dames die op doordeweekse dagen willen helpen, zullen elke week op een vaste dag ingezet worden.

Omdat er iedere dag twee vrijwilligers dienst hebben, is dit werk heel geschikt voor echtparen. Maar uiteraard zijn ook individuele vrijwilligers van harte welkom.

Voor meer informatie over dit leuke vrijwilligerswerk kan men contact opnemen met Vivaan in Veghel, vraag naar Gonnie Smulders. Vivaan is op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur bereikbaar op tel. (0413) 36 73 09 en op het e-mailadres ouderenwerk@vivaan.nl en.

 

 

GASTDAMES EN -HEREN VOOR DE PEPPELHOF GEZOCHT

Dienstencentrum de Peppelhof in Veghel is een plaats waar talloze mensen van 55 jaar en ouder elkaar ontmoeten. Er is de hele week wat te doen. Biljarters en kaarters zijn er praktisch altijd te vinden en er zijn 3 beweeggroepen thuis, het koor repeteert er, men kan boeken lenen, er is een tekengroep, regelmatig zijn er informatiebijeenkomsten of vergaderingen en elke twee weken is er een dansavond. In het dienstencentrum zitten bovendien nog een kapper en een pedicure en altijd kan iedereen er terecht voor een praatje. De Peppelhof wordt gerund door vrijwillige gastdames en –heren, die een ochtend of middag per week dienst hebben. Het ouderenwerk van Vivaan is op zoek naar enkele nieuwe gastdames en -heren. Wie geïnteresseerd is in dit leuke, afwisselende vrijwilligerswerk kan contact opnemen met Vivaan. Dat kan door op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur te bellen naar (0413) 36 73 09 en via het e-mailadres ouderenwerk@vivaan.nl.

Vast dagdeel

De gastdames en -heren zorgen voor koffie en drankjes en verrichten lichte werkzaamheden rond de bar. Er werken steeds twee vrijwilligers per dienst, zodat er ook nog tijd is voor een gesprekje met de bezoekers van de Peppelhof. De gastdames en –heren werken op een vaste ochtend, middag of avond. Momenteel is er een vacature voor de woensdagmiddag, een keer in de twee weken. Behalve enkele vaste krachten zoekt Vivaan ook enkele invallers. De invallers kunnen gebeld worden als een andere vrijwilliger uitvalt of als het erg druk is. Ook zij kunnen voor een vast dagdeel kiezen. Alle gastheren en -dames kunnen terugvallen op een van de beroepskrachten van Vivaan die de vrijwilligers van de Peppelhof ondersteunt. Nieuwe gastheren en -dames kunnen gedurende enkele weken proberen of het werk hen bevalt.

 

 

 

 

 

KAARTVERKOOP CONCERT WISPELWEY INMIDDELS BEGONNEN

 

Wereldberoemde cellist Pieter Wispelwey naar Veghel

VEGHEL – Op zaterdag 18 december 20.00 uur vindt in de bijzondere ambiance van het voormalige CHV-terrein aan de NCB Laan te Veghel een uniek klassiek concert plaats. Kunstgroep De Compagnie is er in geslaagd de internationaal vermaarde cellist Pieter Wispelwey samen met pianist Paolo Giacometti een optreden te laten verzorgen in Veghel. Het duo brengt o.a. werken van Chopin en Schubert. De kaartverkoop voor dit unieke concert is begonnen. Kaarten kosten slechts € 10,00 en zijn verkrijgbaar bij het UitPunt aan de Markt of via Kunstgroep De Compagnie tel. (06) 212 574 85. Kijk voor meer informatie op www.kunstgroepdecompagnie.nl

 

De Nederlandse cellist Pieter Wispelwey heeft zich met een volstrekt eigen stijl en een volmaakte beheersing van het instrument als een markant musicus ontwikkeld en grote nationale en internationale faam verworven. Dat maakt zijn concerten bijzonder avontuurlijk en vitaal. Het programma dat hij samen met pianist Paolo Giacometti voor kunstgroep De Compagnie samenstelde heeft alles in zich om de grote kwaliteiten en virtuositeit van hen beiden volledig uit de verf te laten komen. En vooral het plezier waarmee zij dat doen, want dat staat voor hen helemaal voorop! Zijn agenda laat optredens zien in Frankrijk, Duitsland, Finland, USA, Spanje, Ierland, Israël, Australië, enz. Nu dus in Veghel. http://www.pieterwispelwey.com