Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 20   2010-2011 > Dorpsnieuws  jaargang 20  nummer 13

Dorpsnieuws  jaargang 20  nummer 13

22 dec - 29 dec  2010

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nlKlik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 20 nr 13

De redactie bedankt:

 

de adverteerders

de sponsors

de donateurs

 

voor de ontvangen steun in

2010

 

 

en wenst de lezers

 

 

een voorspoedig en

 

gezond

 

2011

 

 

 

 

KERSTGEDACHTE

 

Er was eens een gezin met vier kinderen, 2 jongens en 2 meisjes. Alle vier tussen de 5 en 12 jaar. Die konden best aardig met elkaar opschieten, maar ze waren alle vier ook heel goed in staat om hun ‘eigendommen’ te verdedigen en hun eigen wil door te drijven. Dat ging niet altijd even rustig. Er was dus vaak nogal wat herrie. Niet dat ze letterlijk met elkaar vochten, maar ze beschikten over een behoorlijk stemgeluid waarmee zij probeerden hun ‘recht’ te halen.

Een paar dagen voor Kerstmis zei hun moeder bij het uitpakken van de kerstinkopen: ‘Zo kinderen, alles is in huis om er een heerlijk feest van te maken. Maar het mooiste kerstcadeau wat jullie mij kunnen geven is een paar kerstdagen zonder ruzie en zonder geschreeuw”

Dat is toen niet gelukt, en vele Kerstmissen daarna ook niet, of net niet, of alleen maar met wat minder lawaai. Moeder zuchtte dan wat en dacht bij zichzelf: het zal wel aan de omstandigheden liggen.

Daar had ze wel een beetje gelijk in, of misschien wel helemaal gelijk in.

Die kinderen mochten altijd mee naar de nachtmis, en die was vroeger om vijf uur op Kerstmorgen. Dan werden de kinderen om vier uur gewekt en dat was best spannend. Na die nachtmis was er dan een feestelijk ontbijt en gingen ze alle vier wat lezen of spelen. Dat was echt ‘vrede op aarde’ dacht die moeder dan. Om tien uur allemaal naar de plechtige hoogmis. Als ze dan thuis kwamen gingen ze weer samen spelen, maar vochten tegen de slaap en spoedig tegen elkaar. Dan dacht die moeder: het zal wel aan de omstandigheden liggen. Ze hebben gebrek aan slaap en zijn doodmoe. Eigenlijk moesten ze allemaal naar bed, maar dat willen ze niet, bang om iets te missen van het feest. Ik zal maar proberen om rustig te blijven en zelf in ieder geval wat vrede blijven uitstralen. Einde verhaal.

Allerlei omstandigheden maken het ons vaak moeilijk. De goede wil is er wel, maar je kunt de omstandigheden niet altijd naar je wil zetten. We kunnen er niet ‘boven’ staan, zodat ze geen rol spelen in de omgang met elkaar.

Het kerstverhaal speelt zich af in barre omstandigheden. Een lange tocht naar Bethlehem om zich op bevel van een vreemde keizer te laten registreren. Maria in de laatste weken van haar zwangerschap. Geen onderdak te vinden voor ‘vreemdelingen’ zonder rechten en zonder hulp. Toch straalt het hele verhaal een grote rust en vrede uit. Geen boosheid, geen verwijten, nog voldoende energie om de herders te ontvangen. ‘Neem het leven zoals het komt’ lijken Maria en Jozef te zeggen. ‘Maak er het beste van’. Dat klinkt heel verstandig, maar het kerstverhaal zegt méér. Dat kleine kind wordt een man die zwaar te lijden had onder allerlei omstandigheden. De bezetting door de Romeinen, een groep Farizeeën en Wetgeleerden die Hem bestreden, een groep leerlingen die Hem niet begrepen. Ik weet niet hoeveel moeite dat Jezus heeft gekost. Ik weet wel dat Hij doordrongen was van de opdracht van God: geef vrede aan mensen die je ontmoet, wees barmhartig en vergevend, zoals Ik, God, ook ben. Die opdracht heeft heel zijn doen en laten bepaald, onder alle omstandigheden. Niet dat Hij ongevoelig werd voor wat mensen Hem aandeden, maar de omstandigheden hebben zijn relatie met mensen niet bepaald.

Zo leven, zo met elkaar kunnen omgaan trekt ons wel aan.

Misschien dat ons geloof in de opdracht die iedere mens van God

ontvangt, ook ons kan helpen om minder beïnvloed te worden

door omstandigheden die gewoon op ons afkomen en waar we

zelf ook niets aan kunnen veranderen. De opdracht om te

proberen onder alle omstandigheden vrede te blijven uitstralen.

 

Vrede voor u allen en een gezegend en gezond nieuw jaar.

 

pater Ben van Delden ss.cc.

 

 

KERKBERICHTEN

Vrijdag: 24 december 15.30 u. “Kindje Wiegen” voor de allerkleinsten.

Vrijdag: 24 december 19.00 u. Gezinsviering Pater van Delden (Vivace).   Wij gedenken in deze viering:

Cees Janssen (nms. Moeder, Yvonne, Franc, Thomy en Richelle); Antoon en Nolda Pepers-van den Tillaart; Theo en Tineke van Zutphen-Pepers, zoon Rob en dochter Ellie; Frans en Riny Reijbroek; Toon van den Akker (nms.Buurtver. Leinserondweg/Hoolstraat en Pater Vervoortstraat); Marietje van Hoof-van Asseldonk; Wim van der Burgt; Graard van de Ven en Anton van Sleuwen; Simon Hooijdonk (vanwege verjaardag).

Vrijdag: 24 december 21.00 u. Nachtmis Pater van Delden (Gem.Koor).  Wij gedenken in deze viering:

Jan Henst (nms.Buurtver.Leinserondweg/Hoolstraat en Pater Vervoortstraat); Overl.oud. Bosch-Vlemmings, Jurrie, Toos en Willem, Piet en Evert; André van der Heijden en overl.familieleden.

Zaterdag: 25 december 9.30 u. 1e Kerstdag Pater van Delden (Gem.Koor).   Wij gedenken in deze viering:

Mnd.ged. Cor Oppers; Jrgt. Frits van Nunen; Johan en Jos Schepers; Johan Versantvoort en zoon Riny; Jan van Zutphen.

Zondag: 26 december 9.30 u. 2e Kerstdag  Pater van Delden (Samenzang).   Wij gedenken in deze viering:

Has en Miet Vissers-Hermans (nms.Broederschap Hakendover); Anna van Sleuwen-Ketelaars, zoon Ad en dochter Riny; Johan en Dora van der Heijden-Pepers en zoon Hans; Marinus van der Heijden, Anna Fassbender en Mien Vonk; Overl.oud. Bert en Pieta Raaijmakers-Termeer (nms. fam.Raaijmakers); Jos Schepers (nms. Bert en Thea); Overl.oud. Zomers-Vissers en overl.fam.leden.

Vrijdag: 31 december 19.00 u. Oudejaarsviering Pater van Delden m.m.v. het opleidingsorkest van fanfare “St Cecilia”.

Zaterdag: 1 januari 9.30 u. Nieuwjaarsviering Pater van Delden (Gem.Koor).

 

 

 

Belangrijke Telefoonnummers:

Kerkberichten C.v. Helvoirt                 (0413) 36 58 61

Huisartsenpost:

  Avond, nacht en het weekend            0900-8860

Huisarts J.M.Bonnet                              (0413) 35 22 23

Meldpunt Ouderenzorg                        0900-8803

Thuiszorg en Kraamzorg                      0900-8803

Centraal Alarm nummer                                   1 1 2

Politie/Brandweer/Ambulance spoed             1 1 2

Politie   direct                                      0900 8844

Brandweer       direct                         (073) 612 31 23

Ambulance       direct                         (0412) 63 15 15

Stadhuis Veghel                                (0413) 38 66 44

Gem. Veghel Storingsnummer           (0413) 38 66 66

Basisschool "Edith Stein"                  (0413) 36 51 68

Tennispark Zijtaart                           (0413) 76 90 25

De Korenmolen (dorpshuis)              (0413) 36 66 79

De Vonders (VOW)                           (0413) 35 03 77

De Molensteen                                 (0413) 36 73 73

 

 

 

BELANGETJES

 

Te koop: John van Zutphen Diervoeders, Antoniusstraat 40, Keldonk, tel. (0413) 21 20 24. Voor al uw voeders, vogelzaden, meststoffen, kalk, moskiller, houtvezel, zaagsel enz. (ook kleinverpakkingen). Afhalen dinsdag en vrijdag na 18.00 uur, zaterdag na 13.00 uur.

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of  (06) 222 477 39.

 

 

 

JAZ

Bedankt           Bedankt            Bedankt

Namens alle kinderen en JAZ leden willen wij U bedanken voor uw financiële bijdrage die wij mochten ontvangen voor de kalender. Hiermee kunnen we weer onvergetelijke JAZ dagen organiseren.

Wij wensen u prettige feestdagen.

Het JAZ team

 

 

 

 

Winterwandeling  2010.

De Evenementen Groep Zijtaart organiseert dit jaar voor de eerste keer, in samenwerking met Eethuis de Reiger, op 29 december 2010 een winterwandeling in en rondom Zijtaart. Er worden 2 tochten uitgezet met een lengte van 5 en 10 km. U kunt starten tussen 12.00 uur en 13.00 uur bij Eethuis de Reiger in Zijtaart. Kosten deelname € 2,50 per persoon. We hebben bij kijkboerderij De Daltonhoeve van Fam. van Zutphen aan de Heisteeg (http://www.zijtaart.nl/daltonhoeve.html) een pauze waar voor de deelnemers gratis koffie, thee, chocolademelk of ranja wordt geschonken. De finish is weer bij Eethuis de Reiger en hier krijgt u, tegen inlevering van uw inschrijfkaart, een kopje erwten- of tomatensoep aangeboden.

Tot ziens op 29 december bij de eerste winterwandeltocht.

Evenementen Groep Zijtaart.

 

 

Verslag bijeenkomst  “Dorpsraad en denkgroepen”

 

Donderdag 9 december jl. is de eerste avond geweest waarop belangstellenden konden meedenken over de toekomst van ons dorp. De opkomst was redelijk en net genoeg om de drie denkgroepen op deze avond samen te stellen. Na een korte inleiding over de bedoeling van deze bijeenkomsten tussen december en eind maart 2011, werden er in kleine groepen aandachtspunten besproken, die in een volgend overleg verder aan bod komen.

In de denkgroep “Leefbaarheid” was de belangrijkste opmerking meer kansen te bieden voor starters in de nabije en toekomstige uitbreidingslocaties van Zijtaart. Kleinere percelen zijn nodig om aan die vraag tegemoet te komen. Ook werd in deze groep de aandacht gevestigd op het behoud van een kruidenierswinkel/versmarkt waarvoor in de toekomst mogelijk ook vrijwilligers nodig zullen zijn. Een ander onderwerp ging over de speelgelegenheid op meerdere plaatsen in ons dorp en over het behouden van het verenigingenbestand in Zijtaart. Dit kan alleen blijven voortbestaan als jonge gezinnen zich in Zijtaart kunnen vestigen. Betaalbare percelen, betaalbare woningen, kansen voor

beginners vormen de basis voor de complete samenhang van de leefbaarheid in een klein dorp als Zijtaart.

In de denkgroep “Ruimtelijke omgeving, agrarische sector” ging het vooral over mogelijke LOG-gebieden, waarbij communicatie met omwonenden altijd heel belangrijk is. Ook de combinatie van agrarisch gebied met recreatie en natuur werd belicht: behoud van zandwegen, fietsroutes en wandelroutes uitbreiden, bosgebied Logtenburg handhaven. In het kader van milieu werd gewezen op gescheiden hemelwatervoer en de verwerking daarvan. Tevens werd aangegeven, dat het in het kader van milieuzorg noodzakelijk is kritisch te volgen wat voor bedrijven zich willen vestigen op nieuwe en bestaande industrieterreinen. Ook in deze groep werd de zorg geuit over de mogelijke aanleg van een verbrede N279 kort langs Zijtaart.

In de denkgroep “Lokale economie en infrastructuur” werd vooral gesproken over het behoud van een winkelbestemming met noodzakelijke vrijwilligers in de toekomst en met ondersteuning van grotere bedrijven zoals Jumbo en Sligro. Een postloket aanhouden bij Van Kessel of eventueel in het kloostergebouw. Winkelbestemming met woning of kantoor met woning aan rand van een industrieterrein is een optie voor de toekomst.

Het is van groot belang dat verkeersproblemen eerst worden opgelost voordat uitbreiding van industrie wordt geregeld/ toegestaan. Een verbrede N279 aan weerszijden van het kanaal i.p.v. het doorsnijden van Zijtaart/Zondveld.

De eerste aanzet is gedaan en dat heeft al best wat opgeleverd. Daarom zien we met vertrouwen uit naar de tweede bijeenkomst die zal worden gehouden op woensdag 26 januari 2011 in het dorpshuis; aanvang 20.30 uur. De deelnemers van de eerste avond zien we dan weer graag terug met mogelijk nog meer belangstellenden. Een aankondiging volgt in januari.

Dorpsraad Zijtaart

 

 

 

Cursus EHBO bij kinderen (vooraankondiging)

Het GVO van de Stichting Gezondheidszorg te Veghel organiseert in 2011 wederom een cursus EHBO bij kinderen. De cursusdata zijn; woensdag 26 januari, 2, 9 en 16 februari. Dinsdag 22 februari is er een terugkomavond voor de cursisten van september 2010. De aanvangstijd van de cursus is 20.00 uur. Locatie: Thuiszorg Pantein, Stadhuisplein 47 te Veghel.

De cursisten betalen €. 25,00 voor de gehele cursus, inclusief cursusboek. Een certificaat van het Oranje Kruis kost €. 15,00. De Stichting Gezondheidszorg Veghel neemt een aanzienlijk deel van de meerkosten voor haar rekening. Als ouder, verzorger, oppas of begeleider is het goed te weten wat te doen bij wonden met ernstige bloedingen, kneuzingen, botbreuken, brandwonden, vergiftigingen, enz. enz.. De cursus wordt gegeven door mevrouw Hannie van Teeffelen.

U kunt zich aan melden bij: Anny van den Hurk-Verhoeven, tel. (0413) 36 31 87, e-mail: pvdhurk@hetnet.nl

 

 

 

KBO

 

AGENDA:

maandag 27 december 13.30 uur Kaarten

dinsdag 28 december 09.30uur Seniorenkoor

dinsdag 28 december 12.00 uur Eetpunt

dinsdag 28 december 13.00 uur Vrij biljarten

dinsdag 28 december 14.00 uur Line dansen

woensdag 29 december 09.00 uur Gym

woensdag 29 december 13.30 uur Kienen

donderdag 30 december 12.00 uur  Eetpunt

donderdag 30 december 13.00 uur Competitie biljarten

donderdag 30 december 13.30-14.30 uur Bibliotheek 

vrijdag 31 december 13.30 uur Bridgen

 

 

 

Kerstsfeer in Zijtaart

 

Afgelopen zondag heeft het Zijtaarts popkoor

Vivace in de parochiekerk een concert verzorgd

in Kerstsferen.

 

Kon het nog mooier, sfeervoller? Alles werkte mee. Buiten was alles bedekt onder een helder en nog bijna ongeschonden pak sneeuw, waar vele lichtjes trachtten doorheen te glinsteren. Binnen was de kerk reeds prachtig versierd voor de naderende feestdagen.

Vivace had zich verzekerd van de muzikale bijdragen van het Seniorenkoor “De Vrolijke Zangers”, de jeugdgroep van Gitaarclub Pizzicato, beide uit Zijtaart, en het Jan Van Lee Mannenkoor uit Veghel.

Vivace zelf heeft zowel het openingsoptreden als de afsluiting voor zijn rekening genomen. Het is al met al een stemmig, afwisselend programma geworden, dat 2 uur duurde.

Er werden kerstliederen vertolkt in 7 talen, à cappella, of begeleid door het combo van Vivace, gitaren van Pizzicato of de piano van Wim van Asseldonk.

Tijdens de gezellige pauze was er achterin de kerk voor iedereen gratis koffie, thee of warme chocolademelk. De Matinee werd besloten met een samenzang onder leiding van Vivace dirigente Dorien Nieuwint, waarvoor alle deelnemende muzikanten op het altaarpodium werden genodigd.  Het publiek liet zich evenmin onbetuigd, en gaf blijk van zijn enthousiasme door massaal mee te zingen en te klappen met het slotlied:  ”Een heel gelukkig Kerstfeest”.

 

 

Ouderverstoting

Het ergste wat gescheiden ouders kunnen doen is de andere ouder weghouden bij hun kind. Ouderschapsplannen en allerlei andere maatregelen ten spijt, ouderverstoting blijkt een veelvoorkomend probleem.

Ik hoor moeders zo vaak zeggen: “mijn kind wil niet naar zijn vader!” (bijvoorbeeld: “mijn zoontje is bang voor hem”of “ik vertrouw hem niet, hij heeft al eens geslagen…” of “hij doet zich beter voor dan hij is, maar hij begrijpt niks van kinderen”)Hoewel er vaders zijn die niet deugen, deugen de meeste vaders wel. (Waar ik hier spreek over moeders in een negatieve vorm, kan ook vaders staan, het gaat erom dat moeder meestal hoofdopvoeder is).

Het is mijn ervaring dat kinderen heel goed aanvoelen (ook kleine kindjes van plm. 3-4 jr.) dat hun moeder niet enthousiast is over de omgangsregeling. Op een subtiele manier zendt moeder zodanige signalen uit dat haar kind begrijpt dat het moeder een plezier doet als het zich verzet tegen vader. Uit loyaliteit met moeder begint het kind te huilen als papa het komt halen. Moeder wordt bevestigd in haar zorg en de vicieuze cirkel is daar. Moeder vindt hem als vader “niet goed genoeg” voor haar kind. (Precies zoals ouders het vriendje voor de dochter “niet goed genoeg” vinden).

Moeder brengt daarmee (meestal onbewust en onbedoeld, zelden welbewust) haar kind in een loyaliteitsconflict. Zij is niet voor niks gaan scheiden. Mogelijk zit de haat zo diep dat er geen ontsnappen aan is. Deze moeders wijzen op de gevolgen voor de toekomst (het kind kan immers bij volwassenheid het moeder kwalijk nemen dat vader buitenspel werd gezet) werkt niet, want dan ga je ervan uit dat deze moeders hier bewust voor kiezen. Ik denk dat de meeste moeders niet zo slecht zijn. Hulp aan deze moeder om haar agressie jegens de ex-partner bewust te maken en om te zetten in een constructieve houding is nodig. Dat is beter voor henzelf, maar ook voor hun kinderen. (En, mooi meegenomen, ook voor de vaders.) Het probleem is dat moeder het inzicht hulp nodig te hebben vaak mist.

Mw. N. Timmermans-van de Kamp

Interpunctie,

Smientdonk 2, 5467 CA  Veghel

tel. (06) 215 924 35   www.interpunctie.nl

 

 

 

Donkere dagen?

Mooi niet bij Hemelrijk!

In de kerstvakantie zijn er dagelijks allerlei feestelijke activiteiten te beleven bij BillyBird Park Hemelrijk in het Brabantse Volkel. En dat niet alleen, want gedurende de hele carnavalsperiode van 11-11 t/m 08-03 trakteert het park alle bezoekers gratis op onbeperkt friet. Dus ook in de kerstvakantie!

Speciaal voor de feestweek vanaf Eerste Kerstdag tot en met 31 december, wordt de Smulkajuit in Zeeroversland omgetoverd tot een grote knutselhoek. Hier kunnen kinderen allerlei prachtige versieringen maken, zoals feestslingers voor het 25-jarig bestaan van Hemelrijk in 2011. Maar ook een creatieve bijdrage leveren aan de prachtige jubileumwand of een feestelijk figuur weven. Uiteraard mag de kerststal niet ontbreken in deze periode: middenin Zeeroversland vind je een nostalgisch exemplaar!

Ook zijn er in de kerstvakantie dagelijks (met uitzondering van Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag), voorstellingen van 'De Cijferfee' in het Poppentheater. De Cijferfee gaat over het kleine feetje in Cijferland dat bijna jarig is. Van haar oma krijgt ze ieder jaar een cijfer kado. De cijfers 1 t/m 9 heeft ze al, alleen de 0 nog niet. Als een fee 10 jaar wordt is dat heel bijzonder, want dan kan ze namelijk toveren! Maar…, er is slechts één 0 in heel Cijferland! En niet alleen het feetje wil die 0 graag hebben, ook heks Xavier probeert de 0 in haar bezit te krijgen voor een portie extra toverkracht. Waar zal de 0 uiteindelijk belanden? O spannend…, kom kijken in het Poppentheater hoe dit afloopt!

GRATIS FRIET VOOR IEDEREEN EN VERLAAGDE ENTREEPRIJS!

Carnaval is een belangrijk feest in Noord-Brabant. Ieder dorp of stad heeft tijdens carnaval een speciale carnavalsnaam, zo is het gezellige Brabantse dorpje Volkel vanaf 11-11 weer officieel omgedoopt tot ‘Pieperland’. Pas daags na carnaval, op woensdag 9 maart, zal de rust wederkeren in dit kleine, maar fanatiek carnaval vierend dorp. BillyBird Park Hemelrijk in Volkel sluit zich graag aan bij deze gekte, en hoe! Zij trakteren alle bezoekers tijdens de Piepertijd van 11 november t/m 8 maart gratis én onbeperkt op friet (‘piepers’)! Dat wordt smullen! In het kader van het aankomend jubileum (Hemelrijk bestaat in 2011 25 jaar) heeft het park ook nog eens de entreeprijs verlaagd! Vanaf nu bedraagt het IJspegeltarief geen € 8,95 per persoon, maar slechts € 5,95 per persoon!

BILLYBIRD PARK HEMELRIJK

BillyBird Park Hemelrijk biedt de bezoeker een unieke combinatie van zowel binnen als buiten plezier. Kinderen kunnen zich uitleven in de grote binnenspeeltuinen Zeeroversland en de Kinderkermis. Buiten is er een nieuwe familie-achtbaan, een Verkeersspeeltuin en een uitgestrekt survivalgebied met daarin o.a. de klimberg Hemelaya, een touwenparcours en de bootjesglijbaan Splash. Hemelrijk is 365 dagen per jaar geopend van 10.00 tot 18.00 uur. Het park bevindt zich aan de Zeelandsedijk in het Brabantse Volkel. De all-in toegangsprijs in december (IJspegeltarief) bedraagt € 5,95 per persoon. Voor abonnementhouders en kinderen tot 3 jaar is de toegang gratis. Voor meer informatie kunt u de infolijn: (0413) 27 29 87 of www.billybird.nl raadplegen.

 

 

‘Dunne Klets’ presenteert weer nieuwe tonpraoters

In september organiseerde de Veghelse Tonpraoters Akkademie Dunne Klets voor de tweede keer de workshop tonpraten. Het niveau van de aanstormende tonpraattalenten was dusdanig hoog dat vier workshopdeelnemers (waarvan twee uit Veghel) hun buut mogen gaan vertolken op het 9e Dunne Kletsweekend wat in februari in Ambiance wordt gehouden.

Op 7 januari gaat de kaartverkoop voor de zittingen van start bij het Uitpunt en Zalencentrum Ambiance. Na het succes van vorig jaar, in een uitverkocht Ambiance, heeft de Akkademie ook dit jaar weer besloten drie kletsvoorstellingen te houden. Twee avondvoorstellingen, op vrijdag 18 en zaterdag 19 februari en een afsluiting op zondagmiddag 20 februari. Ook deze 9e editie belooft er weer een te worden met heel veel grappen, grollen en een heleboel slappe klets.

Sponsors

Om de traditioneel lage entreeprijs van € 3,50 incl. consumptie niet te hoeven verhogen, zijn de leden van de Akkademie nog op zoek naar sponsors/begunstigers. Voor een bedrag van € 25,00 krijgt een sponsor twee gratis toegangskaartjes incl. consumptie en gereserveerde plaatsen. Bovendien worden alle sponsors in het programmaboekje vermeld.

Dus wie verzekerd wil zijn van kaartjes, kan contact opnemen met de Akkademie: info@dunneklets.nl of via telefoonnummer (06) 156 093 04.

Kaarten á € 3.50 (inclusief één consumptie) zijn vanaf 7 januari te koop bij het Uitpunt in Veghel en bij Zaal Ambiance.

 

 

 

Ook in Veghel tekort aan strooizout

 

Wegens een tekort aan strooizout moet ook de gemeente Veghel noodgedwongen haar strooibeleid aanpassen. Zoutleveranciers als Akzo Nobel, Frisia Zout en Euro Salt kunnen niet voldoen aan de grote vraag naar strooizout van het rijk, de provincies en de gemeenten. De gemeente Veghel is nog met de leveranciers in gesprek.

“Ook in Veghel zijn we verrast door het tekort aan zout. De gemeente Veghel heeft deze zomer een contract afgesloten en verwachtte deze week nog 200 ton zout. De leverancier heeft de levering opgeschort en levert pas eind januari”, zegt wethouder Annemieke van de Ven. “Wij hopen dat de hoeveelheid zout die we nu nog op voorraad hebben, toereikend is voor drie complete strooirondes. Iedereen is de dupe van het tekort aan zout.”

Gevolgen gladheidbestrijding

Vanaf vrijdag 17 december zijn wij genoodzaakt de gladheidbestrijding aan te passen. Dat houdt in dat de routes gereden worden zoals in de strooiroute is vermeld. Deze vindt u op www.veghel.nl. We strooien minder intensief en op een later tijdstip dan we normaal zouden doen. Met ingang van vrijdag 17 december worden de geplaatste zoutbakken bij de bruggen op het Ven niet meer bijgevuld.

Extra aandachtspunt

De gemeente wijst iedereen erop dat de stoepen en voetgangersgebieden op veel plekken gevaarlijk glad zijn vanwege de huidige weersomstandigheden. De gemeente doet ook een beroep op de medewerking van de inwoners om hun directe omgeving sneeuwvrij te houden. En dat geldt ook voor eigen terreinen van bedrijven en instellingen. De eigenaren zijn hier zelf verantwoordelijk voor het sneeuwvrij houden van de weg en het parkeerterrein.

De gemeente Veghel vraagt u extra voorzichtig te zijn.

 

 

 

BreakOut 3e voorronde Open Errup.

 

BreakOut, het Erpse zondagmiddagpodium voor beginnende bands, heeft de line-up klaar voor de 3e en laatste voorronde van de Open Errup bandwedstrijd seizoen 2010/2011.

In een sfeervolle zaal met een ‘vette’ geluidsinstallatie en een wervelende lichtshow kunnen de groepen podiumervaring opdoen en zich aan het grote publiek voorstellen. Even weg uit die kleine oefenruimtes en proeven aan het echte werk.

Ook dit jaar is er weer de samenwerking met Open Errup. In drie voorrondes en een finale, zullen de groepen, via een publieks- en een juryprijs, strijden om twee fel begeerde plaatsen voor dit succesvolle 2-daagse Erpse Koninginnedag festival. Winnaars uit voorronde 1 en 2 zijn the Barefoot Trilbies en Noisesick. In de 3e voorronde zullen de volgende bands optreden:

  • Echoes of Industry, covers uit Uden, Heeswijk-Dinther
  • Evedence, pop/rock covers uit Gemert
  • the Harlets, garagerock uit Eindhoven
  • Without Warning, 60/70’s rock uit Veghel

Wederom een gevarieerd programma met een breed scala muzikale stijlen, om de vingers bij af te likken. Tijd en plaats van handeling, zondagmiddag 16 januari in het Jeugd en Jongerencentrum JJC aan de Ottenstraat in Erp. Aanvang 14.00 uur, zaal open vanaf 13.30uur en de entree is gratis. Dus Come in en Break out. Beginnende bands kunnen zich aanmelden op breakout@jjc-erp.nl. Meer informatie op www.jjc-erp.nl.

 

 

 

 

Kleurplatenwedstrijd 2010

Isa en Cheyenne winnen kleurplatenwedstrijd bibliotheek

 

Sinds 1 november 2010 heeft de bibliotheek Veghel nieuwe openingstijden. Voortaan kun je de bieb beleven op elke werkdag van 11.00 tot 19.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur. In de eerste week werd hier extra aandacht aan geschonken. Bezoekers konden genieten van een krentenbol bij de koffie, nieuwe leden kregen een originele bibliotheektas mee. Daarnaast werd er voor kinderen die lid zijn een kleurplatenwedstrijd gehouden. Vele kinderen deden hier aan mee. Gelukkige winnaars van deze wedstrijd zijn Isa van den Tillaart (5 jaar oud) en Cheyenne Bissels (6 jaar oud). Beide kregen een toepasselijk cadeau van de bibliotheek Veghel: een leuk boek als beloning voor hun mooie tekening.

Meer informatie: www.bibliotheekveghel.nl

 

 

 

Warm onthaal topmusici bij winters concert Compagnie

 

VEGHEL – Buiten vroor het stevig op zaterdagavond 18 december en viel er een flink pak sneeuw. Binnen was het door de heteluchtkachels, terrasverwarmers, honderden waxinelichtjes en liters Glühwein best aangenaam vertoeven. Toch hielden twee van ’s werelds beste kamermusici, Pieter Wispelwey en Paolo Giacometti even hun adem in toen ze de voormalige ‘koekfabriek’ op het oude CHV-terrein voor het eerst betraden. Na afloop waren ze het samen eens: “Dit was een onvergetelijk concert op een van de meest bijzondere plaatsen waar we ooit gespeeld hebben”, aldus Wispelwey

 

Organisatoren van Kunstgroep De Compagnie hadden er voor artiesten en bezoekers weliswaar alles aan gedaan om het verblijf zo aangenaam mogelijk te maken, toch wilde Wispelwey zijn voor meer dan een miljoen euro verzekerde cello niet zondermeer aan de extreme temperatuurswisselingen blootgeven. Toen na het treffen van extra voorzieningen ook dat probleem uit de wereld geholpen was, konden de ruim 100 bezoekers genieten van een fantastisch concert. Daarbij waren werken te beluisteren van Felix Mendelssohn-Bartholdy, Frederic Chopin en Franz Schubert. Van de laatste componist maakte het stuk Fantazie in C voor Cello 3 vanwege de buitengewone techniek op cello zeer veel indruk. Een langdurige staande ovatie was de terechte waardering voor een magnifiek optreden dat de bezoekers niet gemakkelijk zullen vergeten.

 

 

 

SPORTUITSLAGEN

 

V.O.W. Senioren zondag 19 december 2010

ALLES AFGELAST

 

 

AGENDA

 

V.O.W.      WINTERSTOP
PRONKZITTINGEN 2011

 

za. 15 januari

en vr. 21 en za. 22 januari

 

Start kaartverkoop: 8 januari.

Locatie: Dorpshuis De Korenmolen.

Tijd: van 08.00 tot 09.00 uur.

Prijs: € 10,= (max. 8 kaarten p.p.).

 

Daarna zijn kaarten te koop bij:

Café Zaal Kleijngeld

‘t Dorpskaffee

Eethuis De Reiger

Autocentrum Van Der Heijden

 

 

 

 

Eethuis en Partyservice

“De Reiger”

 

 

 

Voor de jaarwisseling:

 

Haal tijdig uw bestellijst.

 

Deze liggen er voor U in ons Eethuis of Cafetaria.

 

Op Kerstavond 24 december,

1e Kerstdag 25 december en

2e Kerstdag 26 december

zijn wij gesloten.

 

Oudejaarsavond

zijn wij gesloten.

 

Nieuwjaarsdag 1 januari

zijn wij geopend vanaf 16.00 uur.

 

Ook 2 januari zijn wij vanaf 16.00 uur geopend.

 

Eethuis “De Reiger”

Pastoor Clercxstraat 62

Zijtaart

Tel. (0413) 34 33 82

 

Wij wensen u allen prettige en smakelijke Feestdagen!