Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 20   2010-2011 > Dorpsnieuws  jaargang 20  nummer 15

Dorpsnieuws  jaargang 20  nummer 15

5 jan - 12 jan  2010

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nlKlik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 20 nr 15KERKBERICHTEN

Zondag: 9 januari 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor).

Wij gedenken in deze viering:

Overl.oud. de Wit–van Rijzingen en Janus Rooijakkers; Overl.oud. Rijkers–van Zutphen en overl.fam.leden; Overl.oud. Rooijakkers–van Lankvelt, JohannaRooijakkers-van Hoof en kleinzoon Erik.

Mededeling:

Zondag 9 januari a.s. wordt na de H.Mis van 9.30 uur  weer onze jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie gehouden in Dorpshuis “De Korenmolen”. Iedereen is hier van harte welkom om onder het genot van `n kopje koffie en `n drankje, elkaar `n zalig Nieuwjaar te wensen. Tijdens deze bijeenkomst zal de Pastorale Kerngroep en het Kerkbestuur het een en ander uitleggen, over de nieuw te vormen Pastorale-Eenheid-Veghel. Graag tot ziens a.s zondag.

 

KERSTBOOMVERBRANDING 2011: ZATERDAG 8 JANUARI 2011

Plaats: Ponyterrein de Leinsehoefslag

Inleveren van de kerstbomen kan vanaf 16.00 uur tot 17.30 uur op ponyterrein de Leinsehoefslag.

Per ingeleverde kerstboom krijg je wederom een lotje, waarmee je kans maakt op leuke prijzen!

Prijsuitreiking is om 17.45 uur. Vanaf 17.30 uur staat de warme chocolademelk klaar.

Om 18.00 uur wordt de stapel kerstbomen in de fik gestoken.

Dus jongens en meisjes doe je best en verzamel (maximaal 10) kerstbomen en breng deze naar het ponyterrein. We hebben dit jaar voor iedereen die een kerstboom of meerdere kerstbomen inlevert

een leuke attentie.

 

 

Belangrijke Telefoonnummers:

Kerkberichten C.v. Helvoirt                   (0413) 36 58 61

Huisartsenpost:

  Avond, nacht en Het  weekend            0900-8860

Huisarts J.M.Bonnet                              (0413) 35 22 23

Meldpunt Ouderenzorg                          0900-8803

Thuiszorg en Kraamzorg                        0900-8803

Centraal Alarm nummer                          1 1 2

Politie/Brandweer/Ambulance spoed       1 1 2

Politie          direct                                  0900 8844

Brandweer   direct                                 (073) 612 31 23

Ambulance  direct                                 (0412) 63 15 15

Stadhuis Veghel                                    (0413) 38 66 44

Gem. Veghel Storingsnummer                (0413) 38 66 66

Basisschool "Edith Stein"                        (0413) 36 51 68

Tennispark Zijtaart                                 (0413) 76 90 25

De Korenmolen (dorpshuis)                   (0413) 36 66 79

De Vonders                                          (0413) 35 03 77

De Molensteen                                      (0413) 36 73 73

 

Prikpost in Zijtaart.

De prikpost is gevestigd in Dorpshuis de Korenmolen aan de Past. Clercxstraat 66a. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend (vanaf 8.15u. aanwezig zijn).

 

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

Meldingen en klachten in de openbare ruimte

Wanneer u gebreken in de openbare ruimte constateert, kunt u hiervan melding maken bij de gemeente. U kunt een melding doen over bijvoorbeeld de volgende zaken: reiniging (zwerfvuil), onderhoud groen, verharding (losliggende stoeptegels, gaten in de weg), riolering, verlichting, straatmeubilair, verkeer, ongediertebestrijding (overlast van wespen, ratten, muizen etc.).

De gemeente onderzoekt naar aanleiding van uw melding het probleem en zorgt voor een passende oplossing. De melding wordt afgehandeld binnen een vastgestelde normtijd (afhankelijk van de melding).

U kunt uw melding telefonisch doorgeven aan de Servicemelddesk: (0413) 38 66 44.

 

 

 

BELANGETJES

 

Te koop: John van Zutphen Diervoeders, Antoniusstraat 40, Keldonk, tel. (0413) 21 20 24. Voor al uw voeders, vogelzaden, meststoffen, kalk, moskiller, houtvezel, zaagsel enz. (ook kleinverpakkingen). Afhalen dinsdag en vrijdag na 18.00 uur, zaterdag na 13.00 uur.

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

Niet-pluisgevoel in beginstadium van dementie

Elke maand staat in het Alzheimercafé voor de regio Boekel, Uden, Veghel, Bernheze, Sint-Oedenrode en omgeving een thema centraal dat met de ziekte dementie te maken heeft. Op dinsdag 18 januari gaat het in Den Eigen Herd, Rooijsestraat 32 in Uden van 19.30 uur tot 21.30 uur over het niet-pluisgevoel. De heer Graat, huisarts in Uden en de dementieconsulenten Gemke Goorsenberg en Carla van der Zanden bespreken met de bezoekers het gevoel van onbehagen en onduidelijkheid, dat patiënten en hun familie in het begin van het ziekteproces heel vaak hebben. Zij leggen uit waar mensen in dat geval terecht kunnen en wat zij het beste kunnen doen. De toegang tot het Alzheimercafé is gratis. De deuren van het café gaan om 19.00 uur open.

kleine veranderingen

Vergeetachtigheid is een veel voorkomende kwaal bij mensen als ze ouder worden. Soms gebeuren er echter dingen, waarvan de mensen zelf en mensen in hun omgeving zich afvragen of dat wel gewoon vergeetachtigheid is. Er kunnen bijvoorbeeld gedragsveranderingen optreden. Iemand trekt zich steeds meer terug of is juist veel vrijer in de omgang met anderen dan men van hem of haar gewend is. Omdat het vaak gaat om kleine, subtiele veranderingen kan men de veranderingen niet plaatsen en zoekt men naar een logische verklaring. Zowel voor diegene die het betreft als voor de naasten is deze onzekerheid erg moeilijk en dit kan zorgen voor spanningen in het gezin. Het is volgens de inleiders van deze avond verstandig om dat gevoel van onbehagen en ongerustheid te bespreken met een deskundige. Die kan luisteren en de weg naar hulp wijzen. En niet zelden mensen geruststellen, want de problemen zijn lang niet altijd het gevolg van dementie.

informele sfeer

Het Alzheimercafé is een plaats waar mensen die iets met dementie te maken hebben elkaar elke derde dinsdag van de maand in een informele sfeer ontmoeten. Er zijn iedere maand enkele tientallen bezoekers. Dat zijn niet alleen mensen met dementie en hun familieleden, maar ook mensen die beroepshalve met dementie in aanraking komen. Bezoekers krijgen ruim de gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen en daarnaast zijn er altijd deskundigen aanwezig om informatie te verstrekken. De organiserende instanties stellen elke maand een bepaald aspect van de ziekte dementie centraal, waarvoor gastsprekers of ervaringsdeskundigen worden uitgenodigd. Het Alzheimercafé is een initiatief van Alzheimer Nederland, afdeling Uden/Veghel, GGZ, BrabantZorg en het ouderenwerk van Vivaan.

 

 

 

Te koop

 

Riant vrijstaand woonhuis

Gelegen aan

Keslaerstraat 1A

Inhoud 800 m3

Peceelsopp. 777 m2

Vraagprijs € 535.000

Voor inlichtingen tel (0413) 21 35 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KBO

AGENDA:

Maandag 10 januari 13.30 uur: Kaarten

Dinsdag 11 januari 09.30 uur: Seniorenkoor

Dinsdag 11 januari 12.00 uur: Eetpunt

Dinsdag 11 januari 13.00 uur: Vrij biljarten

Dinsdag 11 januari 14,00 uur: Line dansen

Woensdag 12 januari 09.00uur: Gym

Woensdag 12 januari 13.30 uur: Kienen

Donderdag 13 januari 12.00 uur: Eetpunt

Donderdag 13 januari 13.00 uur: Competitie biljarten

Donderdag 13 januari 13.30-14.30 uur: Bibliotheek

Vrijdag 14 januari 13.30 uur: Bridgen

 

KAARTEN

De uitslag van de kaartmiddag op maandag 27 december

Jokeren:         Anny Gibbels                112 pnt.

 

Rikken:

1.Martien v.Zutphen     119 pnt.

2.Piet v.d.Hurk              93 pnt.

3.Henk v.d.Linden          53 pnt.

4.Harry Rooijakkers        47 pnt..

 

Poedelprijs:    Gerard Pepers              - 77 pnt.

 

Loterij:           Annie Vissers

 

 

BRIDGEN:

 

Rode lijn:

De uitslagen van vrijdag 31 december 2010.

1. Wim en Piet v.Schaijk                                  59,38 %

3. Bert en Anneke v.Helvoort                           57,92 %

4. Pieter v.Geffen en Tonnie Kivits                   54,17 %

5. Henk v.d.Linden en Adriaan v.d.Tillart          53,47 %

6. Harrie en Rina v.Berlo                                 50,83 %

    Toon v.Schaijk en Mari v.d.Steen                 50,83 %

8. Mies en Joke v.d.Burgt                                 49,17 %

9. Jan Rijkers en Mien v.Asseldonk                   48,75 %

10. Chris en Christien v.Helvoirt                        47,92 %

11. Harry Ploegmakers en Jo v.Boxtel               46,88 %

     Mien vd.Crommenacker & Maria Rijken      46,88 %

13.Harrie en Marietje v.d.Wijgert                      43,40 %

14.Tonn Verbruggen en An Thijssen                 43,06 %

15.Jo Verhoeven en Tonny Rijkers                    38,19 %

 

BILJARTEN:

De uitslagen van donderdag 30 december 2010.

Tonnie v.Uden        30 46-Johan v.Zutphen         30 45

Cor Coppens           20 30-Wim v.d.Sanden         54 35

Willy Henst             29 38-Wim Kremers            28 32

Wim v.d.Sanden      54 65-Jos Claassen              22 28

Piet v.d.Tillaart        42 54-Willy v.d.Berkmortel  23 24

Chris v.Helvoirt       20 22-Jan v.d.Oever            15 16

Martien v.Zutphen   20 22-Jan v.Uden                20 14

Willy Henst             29 32-Mies Gibbels              41 29

Jan Rijkers              18 17-Grard v.Eert              18 14

Tonn Verbruggen    19 18-Cor v.Zutphen            62 49

Jan Rijkers              18 15-Rien Kemps               37 17

Rien Kemps            37 28-Piet v.d.Hurk             43 27

 

Uitslag van de Regiowedstrijd in St.Oedenrode op woensdag 22 december 2010:

Hans v.Dijk             46 39-Cor v.Zutphen            67 46

Cor v.Alphen          42 28-Wim v.d.Sanden         52 35

Ben v.Genugten      35 16-Johan v.Zutphen         25 25

Piet Vorstenbosch   28 19-Jos Claassen              24 25

Toon v.d.Aa            26 37-Willy v.d.Berkmortel  21 28

Peter v.Kempen      25 27-Chris v.Helvoirt          20 14

Joke v.Roosmalen   22 15-Tonn Verbruggen       20 26

Hans Schiffers        18 18-Jan v.Uden                18 18

                              242 199                               247 217

                              82,23 %                              87,85 %

 

Zijtaartse Bridge Club 2001 (ZBC’01)

De uitslagen van dinsdag 28 december 2010.

A-lijn:

1. Piet Thijssens en Riek Rijkers                       59,72 %

2. Toon en Marietje v.Schaijk                            55,00 %

3. Mari v.d.Steen en Toon v.d.Zanden               53,33 %

4. Mien v.Berkel en Riet v.Hout                       49,17 %

5. Jan Rijkers en Toos v.Berlo                          47,92 %

6. Mientje v.d.Tillaart en Ria Veldhuis               47,50 %

7. Cees v.Hout en Jo Verhoeven                      46,53 %

8. Bert en Diny Kanters                                     45,83 %

9. Harrie en Marietje v.d.Wijgert                      44,17 %

 

B-lijn:

1. Henk en Marietje v.d.Linden                         54,17 %

2. Chris en Christien v.Helvoirt                         52,08 %

3. Wim en Piet v.Schaijk                                  51,39 %

4. Adriaan v.d.Tillart en Jack Sebrechts             51,39 %

5. Anny en Josien v.d.Berkmortel                     50,69 %

6. Tonny Rijkers en Mien Vermeulen                47,92 %

7. Harrie en Rina v.Berlo                                 46,53 %

8. Anny v.d.Hurk en Maria Rijken                    45,83 %

9. Wim en Piet v.Schaijk                                  43,96 %

10. An Thijssen en Riek Vervoort                     38,02 %

11. Anny en Josien v.d.Berkmortel                    36,25 %

 

 

INTERPUNCTIE

 

Ondeskundig of juist ervaren?

Myrthe vertelde mij dat ze er zo’n last van had dat haar baas zo ondeskundig was. Ze liep stage bij een grote onderneming en leerde op de opleiding hoe personeelsafdelingen behoren te worden geleid. Haar baas (hoofd P en O) leidde de organisatie met veel “boerenverstand” maar maakte weinig gebruik van de theorieën, zoals Myrthe die leerde.

Ze had een aantal keren geprobeerd haar visie naar voren te brengen, maar zonder resultaat. Ze voelde zich niet gehoord en niet serieus genomen. Myrthe was een verstandige meid, wist ook heel goed waarover ze het had. Ik zag ook dat ze voor haar baas veel zou kunnen betekenen als hij daarvoor kon open staan. Nadat zij accepteerde dat ook mensen “uit de praktijk” deskundigheid hebben, maar vaak een eigen manier van werken prefereren, begreep ze dat ze zich beter moest inleven in de manier van werken van haar baas.

Deskundigheid komt niet altijd (niet alleen) uit boekjes, maar heeft vaak ook te maken met ervaring. Juist de combinatie tussen ervaring en theorie kan een heel grote meerwaarde bieden.

Gaandeweg besefte ze dat het ook met haarzelf te maken had: zij wilde een baas die haar vertelde “hoe het moest” en niet een baas die haar aan het twijfelen bracht. Ze had altijd al iets van zwart/wit-denken gehad (is het nu goed of fout?) en besefte dat er ook grijstinten waren.

Daarnaast heb ik met haar geoefend hoe Myrthe haar zorg naar voren kon brengen op een manier die minder bedreigend was voor haar baas, waardoor deze beter naar haar ging luisteren. Zo leerden ze van elkaar en brachten ze elkaar op goede ideeën.

 

Mw. N. Timmermans-van de Kamp

Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA  Veghel

tel. 06-21.59.24.35.   www.interpunctie.nl

 

NOOIT TE OUD OM TE LEREN

In januari en februari starten veel educatieve instellingen weer nieuwe cursussen op. Vaak cursussen, die voor de zomervakantie weer afgelopen zijn en korte cursussen, die maar een paar weken duren. In zijn Cursuswijzer geeft Vivaan, Ouderenwerk een overzicht van de meeste cursussen voor 55+-ers die in de gemeenten Boekel, Uden, Veghel en Bernheze worden georganiseerd. Ook cursussen die niet speciaal voor ouderen worden georganiseerd, maar wel voornamelijk door ouderen worden bezocht, zijn vermeld. Er is een enorme variatie in het aanbod, zowel wat inhoud als opleidingsniveau betreft. De Cursuswijzer is gratis af te halen bij de bibliotheken in de gemeente Boekel, Uden en Veghel en in Heeswijk-Dinther. Hij kan ook gratis besteld worden bij Vivaan, Ouderenwerk. Dat is op werkdagen van 9 tot 13 uur telefonisch bereikbaar op nummer (0413) 367309 en via e-mail: ouderenwerk@vivaan.nl. Op de website www.vivaan.nl (kies een plaats en klik onder  ‘ons aanbod’ op Cursuswijzer) is de Cursuswijzer te bekijken.

DISCOSCHAATSEN

 

Voor wie:

Iedereen die op het voortgezet onderwijs zit t/m 16 jaar.

 

Wanneer:

Vrijdag 7 Januari 2011.

 

Hoe laat:

19:00 uur verzamelen op het plein in Zijtaart met de fiets.

 

Entree:

€3,00 incl. warme chocolademelk.

 

Voor degene die geen schaatsen hebben,

Ze zijn daar te huur voor €4,00.

 

Organisatie jeugd tot 16 jaar (EGZ)

Info: 06-52716765

 

 

 

 

TOP 100

 

Op zaterdag 29 januari gaan we jullie favoriete nummers weer draaien in Zaal Kleijngeld. Om de Top 100 te kunnen samenstellen hebben we JOUW hulp weer nodig. Vul daarom je persoonlijke top 10 in. Je kunt het  formulier of een duidelijk zelfgemaakt briefje tot en met 17 januari inleveren bij:

 

Café-Zaal Kleijngeld

JN Blokhut “Bij JoNZ” (Corsica 17a)

Je kunt je top 10 ook per e-mail opsturen naar: top100@jongnederlandzijtaart.nl 

 

Spelregels:

- Per persoon mag je maar 1 formulier inleveren.

 - Alle nummers moeten minimaal 1 jaar oud zijn.

- Per artiest is er maar 1 nummer toegestaan in jouw lijst

 

 

 

 

Stichting Vivaan Veghel, centrum voor participatie &Pieter Brueghel, Centrum voor Kunst en Cultuur, Veghel presenteren:

 

GEBRUIK JE HANDEN EENS!

 

Een kennismaking met verschillende kunstdisciplines voor jongeren tussen 11 - 16 jaar.

 

Pieter Brueghel en Vivaan bieden voor het 3e jaar een afwisselend en boeiend programma aan om eens met kunst en cultuur in aanraking te komen voor jongeren tussen 11 en 16 jaar. We bieden een zestal technieken aan in de vorm van workshops. Deze worden gegeven op vrijdagavond van 18.30 uur tot 20.30 uur. De kosten per bijeenkomst zijn €3,-

 

Deze keer de workshop Mode tekenen. Vind jij mode ook zo leuk? Wil je graag mode tekenen en ontwerpen? Dat kan in deze workshop. Op 2 vrijdagavonden leer je een model tekenen. We maken een sfeerbord met stijlen en kleuren en je ontwerpt op papier je eigen kleding, tas of paar schoenen!

 

Datum:            vrijdag 14 en 21 janurai.

Tijd:                 18.30 uur - 20.30 uur

Locatie:           Pieter Brueghel, Middegaal 23-25, Veghel

Kosten:           € 3,- per bijeenkomst

 

Inschrijven kan bij Mieke Pepers van Stichting Vivaan Veghel, via 0413-340842 of mieke.pepers@vivaan.nl

 

Houd de komende maanden ook de aankondigingen van de andere workshops in de gaten!

 

 

 

Monique Smit bij Kick Off JOGG

 

 

 

Op 5 januari gaat JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) Veghel officieel van start met een recordpoging calorieën verbranden op de schaats. Iedereen die kan schaatsen is van harte welkom in het Julia Winterpark in Veghel. De recordpoging wordt muzikaal ondersteund door Monique Smit. De Volendamse zangeres die onder de jeugd vooral bekend is als presentatrice van het populaire kinderprogramma Kids Top 20.

 

De ijsbaan biedt ruimte aan circa 1000 schaatsers, jong en oud. Om 15.30 uur start de recordpoging waarvoor iedereen van harte welkom is. Het aantal calorieën dat wordt verbruikt door een ronde te schaatsen is bekend, zowel voor kinderen als volwassenen. De rondes worden onder toezicht van een notaris geteld.

 

Wethouder Riny van Rinsum heeft tijdens de landelijke aftrap van Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) in Den Haag de ambitie uitgesproken de gezondste jongeren van Nederland te krijgen. De gemeente Veghel heeft samen met Mars Nederland, Jumbo Supermarkten, Sligro Food Group en Maison van den Boer de verantwoordelijkheid genomen om van Veghel een JOGG- koplopergemeente te maken.