Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 20   2010-2011 > Dorpsnieuws  jaargang 20  nummer 16

Dorpsnieuws  jaargang 20  nummer 16

12 jan - 19 jan  2010

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nlKlik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 20 nr 16

KERKBERICHTEN

 

Zondag: 16 januari 9.30 u. Woord- en Communieviering (Gem.Koor).

Wij gedenken in deze viering:

Jrgt. Anna van Sleuwen-Ketelaars, dochter Riny en zoon Ad; Theo en Tineke van Zutphen-Pepers, zoon Rob en dochter Ellie; Jrgt. Riek van Zutphen–Daniëls; Adriaan van Dommelen; Overl.oud. van den Hurk-van den Nieuwenhuizen en zoon Jan; Overl.oud. van Zutphen-van Asseldonk en overl.familie.

 

 

 

Belangrijke Telefoonnummers:

Kerkberichten C.v. Helvoirt                   (0413) 36 58 61

Huisartsenpost:

  Avond, nacht en Het  weekend            0900-8860

Huisarts J.M.Bonnet                              (0413) 35 22 23

Meldpunt Ouderenzorg                          0900-8803

Thuiszorg en Kraamzorg                        0900-8803

Centraal Alarm nummer                          1 1 2

Politie/Brandweer/Ambulance spoed       1 1 2

Politie          direct                                  0900 8844

Brandweer   direct                                 (073) 612 31 23

Ambulance  direct                                 (0412) 63 15 15

Stadhuis Veghel                                    (0413) 38 66 44

Gem. Veghel Storingsnummer                (0413) 38 66 66

Basisschool "Edith Stein"                        (0413) 36 51 68

Tennispark Zijtaart                                 (0413) 76 90 25

De Korenmolen (dorpshuis)                   (0413) 36 66 79

De Vonders                                          (0413) 35 03 77

De Molensteen                                      (0413) 36 73 73

 

 

 

Prikpost in Zijtaart.

De prikpost is gevestigd in Dorpshuis de Korenmolen aan de Past. Clercxstraat 66a. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend (vanaf 8.15u. aanwezig zijn).

 

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

 

 

De aanhouder wint

 

Wat eerst als onmogelijk bespreekbaar werd gehouden, is dan toch gelukt. In vele gesprekken werd er over de groenstrook gesproken met veel ontevredenheid en frustratie. Er was niet zoveel terecht gekomen van de veelbelovende plannen om het bedrijventerrein De Doornhoek uit zicht te houden met een brede groenstrook voor de Zijtaartse bevolking. Het resultaat was dat er niet meer stond dan een armetierig dun strookje groen met bomen die ofwel afgebroken waren of volledig belemmerd werden in hun groei door te weinig aan water en overwoekering van onkruid.

Ik ben hierover in 2009 benaderd door Cor en Ricky Egelmeer met de vraag om de situatie ter plekke mee te bekijken. Daarop ben ik in gesprek gegaan met het gemeentebestuur en de verantwoordelijke ambtenaar die dan ook bereid waren om de situatie te komen bekijken. De dorpsraad, bewoners en / of grondeigenaren zijn betrokken bij de gesprekken die plaatsvonden maar ook bij de momenten dat ter plekke werd gekeken naar de situatie. Het was voor iedereen wel duidelijk dat een oplossing niet gemakkelijk uit de kast getrokken kon worden. De ruimte voor een brede groenstrook van 4 meter was gewoon niet aanwezig. In eerste instantie dreigde alles vast te lopen doordat de belangen van de verschillende partijen bv. waterschap, grondeigenaren gemeente om tot eenzelfde gedachte te komen, mislukten.

Gelukkig is in tweede instantie een positieve zwengel gegeven om het idee van Cor Egelmeer uit te werken bermbeplanting aan te brengen in de straten tussen het industrieterrein en de kom van Zijtaart. Hierdoor ontstaat dan een breeklijn in de skyline waardoor de grote gebouwen (bv. witte muur Sligro) meer uit zicht raken. De straten die hiervoor in aanmerking kwamen, zijn De Hemel en de Bresser.

Tevens was duidelijk dat intussen na een opmeting van de percelen ook de groenstrook iets breder gemaakt kon worden. Dit alles heeft geresulteerd in een opgekrikte groenstrook met 80 bomen en 600 struiken. De struiken staan nu nog ingekuild maar zullen bij beter weer direct worden geplant. In de Hemel zijn nu 16 noten- en 11 beukenbomen geplant en toont zich nu als een hele mooie laan. Er zullen vooraan in de Hemel en op de hoek Corsica nog 10 beukenbomen en 10 eiken worden geplant. In de Bresser zijn 12 populieren geplant. Op het industrieterrein is tegelijkertijd een rij bomen geplant en in het voorjaar zal daar dan nog een tweede rij bijkomen. Twee maal per jaar zal de gemeente aan onderhoud doen. We mogen hopen dat dit samen over enkele jaren een mooie groen uitzicht zal bieden vanuit Zijtaart richting industrieterrein.

Dit thema is een voorbeeld dat met gebundelde krachten en overtuiging toch het een en ander bereikt kan worden. Met dank aan de constructieve samenwerking met de dorpsraad, de bestuurders van gemeente Veghel, enkele grondeigenaren en enkele bewoners die actief meedachten en tijdens de gesprekken vaak de koffie klaar hadden. Het heeft een hele tijd geduurd maar na ruim een jaar onderhandelen, ziet het ernaar uit dat we over een poos tevreden en zonder frustratie kunnen spreken over de groenstrook.

Alda Gloudemans

Raadslid namens de fractie

Hart voor Veghel

 

 

 

 

 

BELANGETJES

 

Te koop: John van Zutphen Diervoeders, Antoniusstraat 40, Keldonk, tel. (0413) 21 20 24. Voor al uw voeders, vogelzaden, meststoffen, kalk, moskiller, houtvezel, zaagsel enz. (ook kleinverpakkingen). Afhalen dinsdag en vrijdag na 18.00 uur, zaterdag na 13.00 uur.

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

 

 

 

 

Correctie ZOV Kalender 2011

 

Op week 14 staat een advertentie van Bouwbedrijf van Boxmeer. Hierbij staat een foutief telefoonnummer vermeld. Het correcte nummer moet zijn: 36 34 79.

 

 

 

Toneelvereniging Gèr Gespeuld uit Boerdonk presenteert….

Aantrekkelijke heer zoekt dame.

Na een aantal maanden van noest repeteren zijn we er klaar voor. We geven hem weer van katoen tijdens de Boerdonkse Toneeldagen.

U kunt opnieuw kennismaken met de familie Bruinsma, die u misschien nog kent van de camping, maar nu wordt u uitgenodigd bij hen thuis. Dit keer komt ook de familie van de familie Bruinsma op de proppen, je weet wel, de familie Bakker. Nou, als die komen dan is er meestal wel iets loos of er gaat iets goed mis. In ieder geval, zij zullen er zijn en ook nog een paar figuren die je misschien liever niet als schoonzoon of schoondochter krijgt.

De speeldagen zijn zaterdag 29 en zondag 30 januari en woensdag 2, vrijdag 4 en zaterdag 5 februari, telkens om 20.00 uur. Plaats van handeling is gemeenschapshuis Den Hazenpot, Pastoor van Schijndelstraat 37 te Boerdonk. Kaartjes zijn te koop bij Peter en Arna Vogels, Coxsebaan 5 te Boerdonk, tel (0492) 36 65 16 en kosten € 5,00. De kaartverkoop loopt al sinds 1 december en de beide zaterdagen zijn al bijna uitverkocht, de vrijdag begint ook al aardig vol te lopen. Opschieten is het devies, want “op is op” en aan de zaal wordt niet verkocht.

Toneelvereniging Gèr Gespeuld hoopt u te mogen begroeten.

 

 

 

Bomen scheiden Zijtaart visueel van Doornhoek

 

De gemeente Veghel heeft in samenwerking met de dorpsraad Zijtaart een verbetering uitgevoerd aan de groenstroken die het dorp visueel afschermen van het industrieterrein Doornhoek. Daarvoor zijn op verschillende plekken bomen geplant.

Zowel de dorpsraad, als de verantwoordelijk wethouder zijn blij met deze aanpak. Wethouder Annemieke van de Ven: “Dit was een van de eerste vraagstukken, die ik voorgelegd kreeg in het voorjaar van 2010. In overleg met de dorpsraad hebben we in beeld gebracht wat er mogelijk is om de Zijtaartse gemeenschap tegemoet te komen. Dit heeft geresulteerd in 2 stevige groenstroken, waarop bomen en gedeeltelijk struiken zijn of worden geplant. Dit betekent uiteraard dat grondeigenaren rekening moeten houden met de perceelsgrens, zodat de bomen en struiken ook alle kans krijgen om te groeien. Samen met de dorpsraad hebben we het resultaat ter plekke bekeken en ik ben zeer tevreden over de prettige samenwerking met dorpsraad en perceeleigenaren.”

Ook de dorpsraad toont zich bij monde van voorzitter Ad van Nunen zeer positief: “De noodzaak van gewenste aanplantingen was al lange tijd aanwezig. Na een impasse over dit actiepunt werden er in juni 2010 concrete afspraken gemaakt over de uit te voeren werkzaamheden. Dankzij deze voortvarende aanpak van beide partijen en mede door de betrokkenheid van een Zijtaarts raadslid zijn in de afgelopen weken, volgens afspraak, de aanplantingen verricht. Bij het aanschouwen van het resultaat kwam ook de dorpsraad tot de conclusie zeer tevreden te zijn over de uitgevoerde werkzaamheden. De dorpsraad heeft vertrouwen in de medewerking van de perceelseigenaren om de aangegeven grens aan te houden in het belang van de groenstrook”.

Aan de bestaande afscheiding die aan de waterschapssloot ligt, zijn 80 bomen toegevoegd. Het gaat om eiken en populieren. Ook zijn er 600 struiken bijgekomen. Daarmee wordt de ruimte onder de bomen opgevuld, zodat er veel minder van het industrieterrein vanuit het dorp zichtbaar zal zijn.

Om dat verder aan te vullen zijn aan De Hemel, 16 noten- en 11 beukenbomen geplant. Op de hoek Corsica en De Hemel komen nog 10 eiken en 10 beuken. Aan het nabijgelegen zandpad staan inmiddels 12 populieren.Aerobics alleen voor vrouwen!

 

Er wordt iedere maandagavond in de gymzaal van de Bernadetteschool één uurtje aerobic gegeven: Ladies Only!

Voor € 2,00 per keer wordt er op een leuke, gezellige en sportieve manier les gegeven door een erkende sportinstructrice.

- Wanneer: Iedere maandagavond.

- Tijdstip: 19:00 tot 20:00 uur

- Waar: Basisschool Bernadette, Vondelstraat 1 in Veghel

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nezahat Akbal of Latifa Laaroussi.

Nezahat.akbal@vivaan.nl of latifa.laaroussi@vivaan.nl

 

 

 

INTERPUNCTIE

 

Altijd maar “lieve vader” spelen

Stiefmoeders vertellen mij vaak dat de gescheiden vader vaak “de lieve vader” blijft spelen t.o.v. hun eigen kinderen, terwijl de kinderen uit hun nieuwe relatie (of de kinderen van hun nieuwe partner) minder aandacht krijgen. Vaders die gescheiden zijn, hebben meestal veel minder contact met hun kinderen dan moeders die gescheiden zijn. Kinderen wonen meestal bij moeder en vader krijgt vaak een omgangsregeling van 1x per 14 dagen een weekend of zoiets. Schuldgevoel, verdriet, het gemis zijn allemaal gevoelens die hier een grote rol in spelen. Men heeft het gevoel ze al zoveel tekort te doen, dat ze meer van hun kinderen accepteren dan ze zouden doen als ze niet gescheiden waren.

Als stiefmoeder hier kritisch op reageert, dan zie je een ander fenomeen: stiefmoeder wordt beschuldigd van jaloezie of iets dergelijks. Kritiek op jouw kinderen (door derden) is ook altijd al onverdraaglijk en wordt nog heviger door het schuldgevoel, gemis en verdriet.

Misschien kent u het van uzelf: Hoe lichtgeraakt reageert u als men iets van uw kind zegt? Leerkrachten zullen bevestigen dat kritiek op hun kinderen ouders furieus maakt: “Zoiets doet ons ……... niet!”, is een veelgehoorde uitspraak van ouders.

Daarom is stiefouderschap zo moeilijk, daarom zijn relaties tussen ouders en stiefouders zo vreselijk ingewikkeld. De kinderen accepteren het gezag van de stiefouder niet, maar de andere ouder kan het gezag niet uit handen geven! Het is geen wonder dat stiefgezinnen zo vaak uit elkaar vallen.

 

Mw. N. Timmermans-van de Kamp

Interpunctie, Smientdonk 2,

5467 CA  Veghel

tel. 06-21.59.24.35.   www.interpunctie.nl

 

 

 

Openbare repetitie Musica Vocalis

 

Kamerkoor Musica Vocalis in Uden staat al meer dan 25 jaar bekend om zijn concerten op hoog muzikaal niveau, zoals u jaarlijks kunt beluisteren bij onze uitvoeringen van Engelse koormuziek en aansprekende Passieconcerten in de Paastijd. Wij willen iedereen die graag zingt of op andere wijze belangstelling heeft voor ons koor, uitnodigen voor een openbare repetitie. Natuurlijk allereerst onze trouwe donateurs en oud-leden. Wij denken echter ook aan dames en heren die graag zingen en kennis willen nemen van ons repertoire. Wij nodigen u uit op maandag 24 januari  om 20.30 uur in onze repetitie ruimte, de Samen op Weg kerk, Schepenhoek 157 te Uden. De (korte) repetitie sluiten wij af met een hapje en een drankje. Met het oog op de catering willen wij u vragen op onderstaand adres te laten weten of u wilt komen. Bij voorkeur per email.

 

Nader informatie bij: Mw. Gu Kingma-Bakkum, tel. (0413) 26 35 92; email: gu.kingma@kpnmail.nl

 

KBO

 

 

AGENDA:

Maandag 17 januari 13.30 uur:   Kaarten

Dinsdag 18 januari 09.30 uur:    Seniorenkoor

Dinsdag 18 januari 12.00 uur:    Eetpunt

Dinsdag 18 januari 13.00 uur:    Vrij biljarten

Dinsdag 18 januari 14.00 uur:    Line dansen

Woensdag 19 januari 09.00 uur: Gym

Woensdag 19 januari 13.30 uur: Kaarten

Donderdag 20 januari 12.00 uur: Eetpunt

Donderdag 20 januari 13.00 uur: Competitie biljarten

Donderdag 20 januari 13.30-14.30 uur: Bibliotheek

Vrijdag 21 januari 13.30 uur: Bridgen

Nieuwe leden voor het Line dansen op dinsdagmiddag zijn van harte welkom. U mag ook gerust eerst eens komen kijken.

 

 

KAARTEN

Uitslagen van de kaartmiddag op maandag 3 jan.2011

 

Rikken:

1.Annie v.Asseldonk     164 pnt.

2.Piet v.d.Hurk             123 pnt.

3.Harry Rooijakkers      100 pnt.

Poedelprijs:    Henk v.d.Ven               -31 pnt.

Loterij:           Henk v.d.Linden.

 

 

Uitslagen van de kaartmiddag op woensdag 5 jan.2011:

Rikken:

1.An Thijssen               119 pnt.

2.Narda v.Stiphout        112 pnt.

3.Piet v.d.Hurk               90 pnt.

4.Martien v.Zutphen       87 pnt.

5.Jan v.Zutphen            83 pnt.

Poedelprijs:    Karel Bekkers              -25 pnt.

Loterij:           Harrie v.Zutphen

 

 

BRIDGEN:

De uitslagen van vrijdag 7 januari 2011:

A- lijn:

1. Marlies v.Geffen en Lida v.Houtum               61,46 %

2. Pieter v.Geffen en Tonnie Kivits                   61,11 %

3. Jan Rijkers en Mien v.Asseldonk                   57,64 %

4. Ben en Tiny v.d.Steen                                  56,60 %

5. Mien Verhoeven en Mien Vissers                 55,90 %

6. Wim v.Os en Cor Rovers                             54,51 %

7. Wim en Tiny v.lieshout                                 53,13 %

8. Bert en Dinie Kanters                                  51,04 %

9. Toos v.Berlo en Willemien Verhoeven           47,57 %

10. Bert en Anneke v.Helvoort                         45,49 %

11. Harrie en Marietje v.d.Wijgert                     44,44 %

12. Toon v.Schaijk en Mari v.d.Steen                38,19 %

      Marcel v.d.Akker en Toon v.Creij               38,19 %

14.Harrie en Jana v.d.Akker                             34,72 %

 

B-lijn:

1. Henk en Marietje v.d.Linden                         62,85 %

2. Mien vd.Crommenacker en Maria Rijken       61,11 %

3. Jo Verhoeven en Tonny Rijkers                    59,03 %

4. Wim en Piet v.Schaijk                                  57,64 %

5. Anny v.d.Hurk rn Jan v. Helvoirt                  57,29 %

6. Harrie Ploegmakers en Jo v. Boxtel               54,86 %

7. Adriaan v.d. Tillart en Petra v.d. Hurk           49,65 %

8. Harrie en Rina v. Berlo                                48,61 %

9. Cor en Marietje Mollen                                 45,83 %

10. Martien v. Cleef en Marietje v.d.Horst        45,14 %

11. Anny v.d. Berkmortel en Christien

                                                     v.Helvoirt   43,06 %

12. Mies en Joke v.d. Burgt                              42,71 %

13. Harry v. Boxmeer en Tonn Verbruggen       40,63 %

14. Fien v. Boxmeer en An Thijssen                  31,60 %

 

 

BILJARTEN:

De uitslagen van donderdag 6 januari 2011:

Jan de Wit                 31 47-Jan Rijkers                    18 18

Jan de Wit                 31 45-Cor v.Zutphen               62 55

Rien v.Tiel                 23 31-Willy v.d.Berkmortel     23 23

Wim Kremers            28 37-Piet v.d.Hurk                43 30

Grard v.Eert               18 22-Wim v.d. Sanden           54 48

Willy Henst                29 32-Wim v.d. Sanden           54 38

Tonn Verbruggen       19 19-Jos Claassen                 22 21

Piet v.d. Tillaart          42 42-Chris v.Helvoirt             20 19

Mies Gibbels              41 43-Jan Rijkers                    18 14

Tonnie v.Uden           30 32-Martien v.Zutphen         20 15

Cor Coppens              20 19-Rien v.Tiel                    23 18

Willy v.d.Berkmortel   23 22-Jan v.Uden                   20 11

Piet v.d.Tillaart           42 28-Jos Claassen                 22 13

 

 

Uitslag van de regiowedstrijd in Lieshout op maandag 3 januari 2011:

Antoon Korsten o.b.   68 59-Cor v.Zutphen               67 103

Jozef v. Leuken          57 37-Wim v.d. Sanden           52 54

Jan Aalders                28 25-Mies Gibbels                 42 25

Martien vd. Biggelaar 27 23-Tonnie v. Uden             29 37

Jan Bastiaans             27 34-Jos Claassen                 24   6

Hans Berkers             19 29-Willy v.d. Berkmortel    21 22

Wim Verhoeven         17 22-Jan v.Uden                   18 21

Gerrit v.d. Broek        15   4-Jan v.d. Oever              15   7

                                                                              258 233                               268 275

                                 90,3 %                                 102,6 %

 

 

Zijtaartse Bridge Club 2001 (ZBC’01)

De uitslagen van dinsdag 4 januari 2011:

A-lijn:

1. Mien v.Berlo en Toos v.Berlo                       62,92 %

2. Adrie v.Gemert en Jan v.Stiphout                  62,08 %

3. Mari en Nellie v.d.Vleuten                            55,83 %

4. Ria Delisse en Sybille v.d. Rijdt                     54,58 %

5. Riet v.Hout en Corrie Kastelijn                     52,08 %

6. Toon en Marietje v. Schaijk                           51,25 %

7. Jana v.d.Acker en Anny v.d.Hurk                 49,58 %

8. Cor Mollen en Hilly v.Bosbeek                      48,75 %

9. Piet Thijssens en Riek Rijkers                       47,50 %

10. Mientje v.d. Tillaart en Ria Veldhuis            45,00 %

11. Bert en Diny Kanters                                 44,17 %

12. Mari v.d. Steen en Toon v.d. Zanden           39,17 %

13. Cees v.Hout en Jo Verhoeven                     37,08 %

B-lijn:

1. Chris en Christien v. Helvoirt                        62,08 %

2. Adriaan v.d. Tillart en Jack Sebrechts          58,33 %

3. Wim en Piet v.Schaijk                                  57,92 %

4. Henk en Marietje v.d. Linden                       55,83 %

5. Harrie en Marietje v.d. Wijgert                     55,00 %

6. Petra v.d.Hurk en Mien Vermeulen               54,17 %

7. Anny en Josien v.d. Berkmortel                      52,92 %

8. Anneke Jans en Maria Pepers                      46,25 %

9. Joke Petit en Maria Rijken                            45,83 %

10. Anny v.d. Ven en Frans Pepers                  41,67 %

      Harrie en Rina v. Berlo                              41,67 %

12. Mieke Toebast en Toos Vissers                  40,00 %

13. An Thijssen en Riek Vervoort                     38,33 %

 

 

 

SPORTAGENDA

 

V.O.W.  jeugd Zaterdag 15 jan 2011

VOW A-1        uit        Vorstenbossche Boys A1 14:30u

VOW MA1 M1            thuis    Vorstenbossche Boys MA1 14:30u

VOW B-1        uit        Blauw Geel B3             14:30u

VOW M11B1 M2                    vrij      

VOW C-1        uit        keldonk C1                   13:00u

VOW D-1        thuis     Vorstenbossche Boys D1 10:30u

VOW D-2        uit        WHV D1                     10:30u

VOW MD1 M3              9:00    thuis     DSV MD1       9:30u

VOW MD2 M4                       vrij      

VOW E-1        thuis     VOW E2                      9:30u

VOW E-2        thuis     VOW E1                      9:30u

VOW F-1         thuis     VOW F2                      10:30u

VOW F-2         thuis     VOW F1                      10:30u

VOW F-3         thuis     VOW F4 VOW f 5       10:30u

VOW F-4         thuis     VOW F3-VOW F5       10:30u

VOW F-5         thuis     VOW F4 VOW F3       10:30u

 

 

 

 

KIENEN V.O.W.

 

WOENSDAG19 januari 2011

 

KANTINE SPORTPARK

DE VONDERS

 

HOOFDPRIJS € 250,00

 

AANVANG 20.00 UUR

 

 

Op zaterdag 29 januari gaan we jullie favoriete nummers weer draaien in Zaal Kleijngeld. Om de Top 100 te kunnen samenstellen hebben we JOUW hulp weer nodig. Vul daarom je persoonlijke top 10 in. Je kunt het  formulier of een duidelijk zelfgemaakt briefje tot en met 17 januari inleveren bij:

 

Café-Zaal Kleijngeld

JN Blokhut “Bij JoNZ” (Corsica 17a)

 

Je kunt je top 10 ook per e-mail opsturen naar: top100@jongnederlandzijtaart.nl

 

Spelregels:

- Per persoon mag je maar 1 formulier inleveren.

 - Alle nummers moeten minimaal 1 jaar oud zijn.

- Per artiest is er maar 1 nummer toegestaan in jouw lijst 

 

Pronkzittingen 2011

Zaterdag 15, vrijdag 21 en zaterdag 22 januari. Aanvang 20.00 uur

 

Met medewerking van:

 

Prins Twan d’n Urste Adjudant Henri

Raad van 11

De Boemelaars

Alle dansmariekes

Patrick van den Elzen

Ôk B zegge

Z.O.T.

Slagwerkgroep

Hullie…..

Meer as 11

Stamgasten

 

 

Op 15 en 21 januari: Frans Bevers en Penthouse Boys

Op 22 januari: Robert van Lamoen en Dé Vélt Op

 

Zaterdag 22 januari is UITVERKOCHT

Voor zaterdag 15 en vrijdag 21 januari

zijn nog enkele kaarten beschikbaar bij

 

 

Café Zaal Kleijngeld,

 ’t Dorpskaffee, 

Eethuis De Reiger en

Autocentrum van der Heijden

 

 

 

 

 

 

 

SAMENWERKINGSVERBAND TUSSEN VIVAAN, PIETER BRUEGHEL EN RIJKERS NAAIMACHINES TIJDENS WORKSHOP ‘MODE TEKENEN EN –ONTWERPEN’

Pieter Brueghel organiseert samen met Vivaan, centrum voor participatie Veghel, onder de naam ‘Gebruik je handen eens!’ een serie creatieve kennismakingsworkshops voor jongeren. Vrijdag 14 januari 2011 gaat de workshop ‘Mode tekenen en –ontwerpen’ van start, waarvoor Rijkers Naaimachines Veghel vier naaimachines beschikbaar heeft gesteld.

Mode is hot, maar je eigen kleding ontwerpen is helemaal hip! Pieter Brueghel en Vivaan bieden alle jonge meiden en mannen uit de gemeente Veghel de gelegenheid om model te leren tekenen en om een sfeerbord te maken met stijlen en kleuren die ieder voor zich het allermooist vindt.

Tijdens de tweede bijeenkomst gaat iedereen (op papier) zijn of haar droomkledingstuk, -schoen of -tas ontwerpen. Om ook daadwerkelijk iets te maken stelt Rijkers Naaimachines Veghel voor deze workshop vier naaimachines beschikbaar.

 

Datum:             vrijdagavond 14 en 21 januari 2011

Tijd:                 18.30 – 20.30 uur

Voor:               Jongeren tussen 11 en 16 jaar

Kosten :           € 3,00 per bijeenkomst             

Docent:            Anita    Eijgermans

Locatie:            Pieter Brueghel, Middegaal 23-25 in Veghel

Inschrijven:       Via Mieke Pepers van Vivaan: (0413) 34 08 42 of Mieke.pepers@vivaan.nl

 

Jongeren die enthousiast geworden zijn, kunnen aansluitend deelnemen aan de vijfdelige workshop ‘Mode ontwerpen & maken’ van Pieter Brueghel, die op zaterdag 22 januari 2011 van start gaat. 

www.pieterbrueghel.nl – info@pieterbrueghel.nl

 

 

 

 

LEERLINGEN ZWIJSEN COLLEGE VEGHEL EXPOSEREN PROFIELWERKSTUK ‘Kijk ze Nou’ BIJ PIETER BRUEGHEL Drie leerlingen uit 6 VWO van het Zwijsen College in Veghel gaan voor hun profielwerkstuk foto’s exposeren in de publieksruimte van Pieter Brueghel. De expositie opent vrijdag 14 januari a.s. en is een week gratis toegankelijk voor belangstellenden.

Aniek van Rooij heeft voor haar profielwerkstuk van het vak Kunst en Beeldende Vorming tien fotowerken gemaakt waarop jonge kinderen te zien zijn die dingen doen waar ze nog niet aan toe zijn, zoals trouwen, werken en feesten. Ze zijn niet volwassen, maar ze doen alsof ze volwassen zijn.

Coralie Oerbekke en Sara Vonk organiseren voor hun profielwerkstuk van het vak Management en Organisatie een expositie rondom de foto’s van Aniek van Rooij.

“Pieter Brueghel juicht het van harte toe dat leerlingen met zoveel creativiteit en enthousiasme invulling geven aan hun profielwerkstuk”, aldus Myriam Simons, programmacoördinator bij Pieter Brueghel. “Ze stimuleren op deze manier elkaars interesse in kunst en cultuur, evenals die van hun medeleerlingen. Wij werken hier graag aan mee door expositieruimte beschikbaar te stellen.”

De fototentoonstelling van Aniek, Coralie en Sara wordt vrijdag 14 januari a.s. om 16.30 uur geopend en blijft vervolgens gratis toegankelijk tot 20 januari 2011.

 

 

 

BreakOut 3e voorronde Open Errup.

 

Golven, het op-en neergaan van water, de natuurkundige beschrijving van licht en geluid, de bezigheid van welgestelde Brabanders op de Hooge Vorssel. Muzikale stromingen komen ook in golven. Met genoegen hoor ik steeds meer groepen die op de golfbeweging van de sixties en seventies zitten.

BreakOut, het Erpse zondagmiddagpodium voor beginnende bands, heeft de line-up klaar voor de 3e en laatste voorronde van de BreakOut-Open Errup bandwedstrijd seizoen 2010/2011.

In een sfeervolle zaal met een ‘vette’ geluidsinstallatie en een wervelende lichtshow kunnen de groepen podiumervaring opdoen en zich aan het grote publiek voorstellen. Even weg uit die kleine oefenruimtes en proeven aan het echte werk.

Het festival, dat regionaal een goede naam heeft opgebouwd, vanwege het intieme karakter en haar mooie concertzaal, is voortaan extra interessant. BreakOut nieuwe stijl, in drie voorrondes op 10 oktober, 28 november en 16 januari en een grote finale op 20 februari, zullen de groepen via een publieks- en een deskundige juryprijs strijden om twee felbegeerde plaatsen voor Open Errup, het succesvolle 2-daagse Erpse Koninginnedag festival.

Uit de 1e en de 2e voorronde hebben The Barefoot Trilbies uit Den Bosch en Noisesick uit Gemert, zich al van een finaleplaats verzekert. De volgende bands zullen in de 3e voorronde om een finaleplaats gaan spelen:

·         Echoes of Industry, uit Uden en Heeswijk-Dinther, een energieke coverband met een breed repertoire van Jimmy Hendrix en Neil Young, via REM en Red Hot Chili Peppers tot Di-rect en Kings of Leon.

·         Evedence, een coverband met een aantal jonge muzikanten uit Gemert en omstreken. Op het moment zijn ze hard aan het sleutelen aan hun eigen nummers en zo hopen ze binnenkort hun eerste single te presenteren.

·         The Harlets, een trio uit Eindhoven, speelt in de traditie van 60's & 70's rock, een mengeling van blues & garage. Waar stadgenoot Peter Pan up-tempo speelt a la Motorhead, zitten deze jongens meer op de relaxte stroom van Cream.

·         Without Warning uit Veghel, voortgekomen uit Severe Outburst, speelt jaren 90 grunge/rock met de heavy 70’s, met invloeden van Black Sabbath, Alice in Chains, Nirvana en Led Zeppelin.

Wederom een gevarieerd programma, met verschillende muzikale stijlen, om de vingers bij af te likken. Tijd en plaats van handeling: zondagmiddag 16 januari in het Jeugd en Jongerencentrum JJC aan de Ottenstraat in Erp. Aanvang 14.00 uur, zaal open vanaf 13.30 uur en de entree is gratis.

Dus Come in en Break out. Beginnende bands kunnen zich weer aanmelden op breakout@jjc-erp.nl. Meer informatie op www.jjc-erp.nl.

 

 

 

Singer Songwriter duo Sam’s Falling bij Oozon

 

Op zondagmiddag 16 januari treedt duo Sam’s Falling op tijdens Ontmoetingen op Zondagen bij Kunstgroep De Compagnie. Het duo weet tijdens optredens menigeen te raken met hun door Cynthia gezongen en door Pim geschreven prachtige liedjes. Het is goed te merken dat zij al vanaf de jaren 90 samen muziek maken. En dat in de typische subtiele stijl van Sam’s Falling, een zeer opvallende warme, vloeiende, zachte muzikale mix van blues, pop, jazz en folk. Kunstgroep de Compagnie is elke zondag vanaf 14.00 uur geopend. Het optreden vindt plaats tussen 15.00 uur tot 17.00 uur en de toegang is gratis. Kijk op www.kunstgroepdecompagnie.nl

Singer songwriter Cynthia Hall is van Nederlands-Indonesisch afkomst en verhuisde naar Canada op 9-jarige leeftijd. Creatief als ze is, vult ze haar dagen met pop/rock muziek en al vroeg toerde ze met diverse bandjes door British Columbia en Alberta. Multi-instrumentalist, songwriter, arrangeur en producer Pim Bouwens is geboren en getogen in Nederland. Zijn muzikale carrière begon met drummen in metalbands, hij toerde door Europa en jamde met Metallica en Anthrax. Bekijk hun website op www.samsfalling.com.

 

 

 

Kwintet Bert Boeren swingt in Blauwe Kei

 

Op vrijdagavond 14 januari vindt in het theatercafé van De Blauwe Kei te Veghel een optreden plaats van een vermaard jazzkwintet o.l.v. trombonist Bert Boeren. Het optreden begint om 21.00 uur en de toegang is als vanouds gratis. Het optreden vormt de opmaat voor het evenement Veghel Jazz Proms, dat gehouden wordt op zaterdag 29 januari. Kijk voor meer informatie op www.stichtingjazzveghel.nl

De in Vught geboren Bert Boeren deed na een klassieke opleiding en een studie bij Bart van Lier in Hilversum zijn intrede in de fameuze Dutch Swing College band. Met die groep is hij sindsdien wereldwijd onderweg en maakte hij tot nu toe 13 CD’s. In 1988 werd hij al benoemd tot hoofdvakdocent aan de conservatoria van zowel Rotterdam als Den Haag. Daarnaast is hij ook programmeur van Jazz in Duketown.

Nederlandse jazzscene

Met de Dutch Swing Collegeband, maar ook als solist en speelde hij over de hele wereld. Daarnaast speelde hij als gast bij zowel het Metropole Orkest als bij de The Skymasters en maakte hij platen met zowel vooraanstaande jazzmusici als popformaties en zangers als Doe Maar, Herman Brood, Marco Borsato, maar ook met o.a. Scott Hamilton, Clark Terry, Peter Appleyard, Ferdinand Povel, Toots Thielemans, Greetje Kauffeld, Hans Dulfer en Urbie Green. Voor het optreden in Veghel laat Bert Boeren zich omringen door vier andere topmusici uit de Nederlandse jazzscene, waaronder pianist Rob van Bavel die reeds eerder te gast was in Veghel.

De bezetting:

Bert Boeren – trombone

Marc van Rooij - bas

Rob van Bavel – piano

Hans van Oosterhout – drums

Johnny Boston – saxofoon

 

 

 

Advies op maat 2011

 

Gratis adviezen voor culturele amateur- en/of vrijwilligersorganisaties

Hoe werf je nieuwe leden en vrijwilligers? Wat maakt je zo bijzonder dat iemand je wil sponsoren? Hoe wek je de belangstelling op van de pers? Wat is het belang van een goede website? Kan onze organisatie professioneler? Culturele vrijwilligersorganisaties krijgen met de waardebonnenactie ‘Advies op maat 2011’ gratis advies over dit soort vraagstukken.

Kunstbalie, BKKC (Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur), Erfgoed Brabant en de UITpunten nodigen alle culturele vrijwilligersorganisaties van harte uit om mee te doen aan de waardebonnenactie ‘Advies op maat 2011’.

De bon is goed voor vijf dagdelen ondersteuning van een adviseur die meedenkt en vragen beantwoordt op het gebied van marketing en strategie. Gratis adviezen dus over bijvoorbeeld professionalisering van het bestuur en/of de organisatie, ontwikkeling van vrijwilligersbeleid, financiële planning en fundraising, PR, communicatiebeleid of coaching. De adviseurs komen van de SESAM Academie en zijn vrijwilligers die een professionele loopbaan achter de rug hebben met bijvoorbeeld een leidinggevende achtergrond.

Veertig stuks

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant en de provincie Noord-Brabant stellen voor 2011 veertig waardebonnen beschikbaar.

Organisaties kunnen zich aanmelden van 17 januari tot 6 februari. Aanmeldformulier, selectiecriteria en nadere informatie: www.cultuurfonds.nl/noord-brabant. Het Prins Bernhard Cultuurfonds bepaalt, samen met SESAM Academie en steuninstellingen, óf en welke aanmelders een bon ontvangen. De bonnen worden op 1 maart 2011 officieel overhandigd.

Probleemoplossend vermogen

In 2010 hielpen de adviseurs van de Sesam Academie 40 organisaties met beleids-, marketing- en communicatieplannen. De adviseurs legden daarbij steeds de nadruk op verbetering van het probleemoplossend vermogen van een instelling. Ook betrokken ze landelijke trends in de advisering. Denk daarbij aan het beperken van structurele subsidiëring door overheden, de matige belangstelling van de media voor lokale culturele activiteiten en de terughoudendheid van particuliere fondsen.

Wegens succes herhaald

Alle deelnemers die in 2010 een bon inwisselden, waren tevreden over wat ze opstaken van de SESAM-adviseurs. Ze kijken sindsdien met andere, meer professionele ogen naar hun eigen organisatie. De meeste ondersteuning werd gevraagd bij het opzetten van een goed beleidsplan en een daarmee samenhangend plan om meer inkomsten te genereren. De adviezen zijn als heel effectief ervaren. Reden voor het Prins Bernhard Cultuurfonds en de provincie om ook in 2011 weer tijd en geld in de waardebonnenactie te steken. “Het één op één advies dat de instellingen met deze actie krijgen, verdient zich tienvoudig terug.

Selectiecriteria

  • Alleen organisaties die een rechtspersoon zonder winstoogmerk zijn komen in aanmerking voor een waardebon.
  • Opgegeven motivatie: de reden waarom men in aanmerking wil komen voor een waardebon.
  • De ambities van de organisatie op korte en lange termijn.
  • Het aantal vrijwilligers dat betrokken is bij de organisatie.
  • De verhouding tussen aantal amateurs/vrijwilligers enerzijds en beroepskrachten anderzijds binnen de organisatie.
  • Ontvangt de organisatie (meerjarig) subsidie van gemeente en/of andere overheid.
  • Geografische spreiding over Brabant.
  • Gelijkmatige spreiding over de diverse culturele werkvelden.

Informatie

Tijdens het telefonisch spreekuur op woensdag 19 en 26 januari en 2 februari tussen 14.00-16.00 uur, tel. (073) 681 22 09.