Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 20   2010-2011 > Dorpsnieuws  jaargang 20  nummer 17

Dorpsnieuws  jaargang 20  nummer 17

19 jan - 26 jan  2010

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nlKlik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 20 nr 17

KERKBERICHTEN

 

Zondag: 23 januari 9.30 u.Pater van Delden (Vivace).

Wij gedenken in deze viering:

Mnd.ged. Marietje van Hoof-van Asseldonk; Herman en Anna Rovers-van den Biggelaar (nms.Kath.Bond van Oud.); Rien Pennings; Piet en Grarda van Asseldonk-van Erp, zoon Jan, dochter Dinie en tante Mien; Overl.oud. Munsters-de Visser, Mien Munsters-van de Ven, Harrie en Lenie

Maas–Munsters en Mariet Laurijssen; Antoon en Nolda Pepers-van den Tillaart; Jrgt. Antonia van den Biggelaar; Overl.oud. van Nunen-Thijssen en overl.familie; Jan van Zutphen; Johan van Nunen en Zuster Ludovica van Nunen; Wim van Zutphen (nms. de biljartvrienden).

14.30 u. Doop, in het bijzijn van de 1e Communicantjes, van:

              Raf, zoon van Tom en Hilde Verhoeven–Dortmans.

Zaterdag: 29 januari 17.00 u. Peuter/Kleuterviering.

Zaterdag: 29 januari 19.00 u .Presentatieviering 1e H.Communie (verzorgd door de werkgroep Gezinsvieringen).

 

 

 

DORPSRAAD EN DENKGROEPEN

 

De tweede bijeenkomst van de Dorpsraad met belangstellenden voor de 3 denkgroepen is verplaatst naar donderdag 3 februari, aanvang 20.30 uur in het dorpshuis.

De speciale uitnodiging wordt volgende week geplaatst.

 

Dorpsraad Zijtaart

 

 

 

 

Verslag Talentenshow

 

Op 15 januari j.l. was het dan eindelijk zover: de grote talentenshow voor de jeugd van de basisschool. Om half 2 begon de middag, totaal waren er 10 optredens. Voor de pauze was de bovenbouw aan de beurt en na de pauze mochten de jongste van de basisschool hun talent showen.

De middag was heel afwisselend met playback, live zingen, dans en er was iemand die een gedicht voordroeg.

Na ieder optreden mocht één van de juryleden zijn of haar commentaar geven, natuurlijk alleen maar positief! Rond half 4 was de jury eruit. Na een goed beraad kwamen de volgende winnaars uit de bus:

Onderbouw: Annelie en Nienke, playbackact, Zware jongens - Jodeljump

Bovenbouw: Liz en Marloes, zij zongen live Welkom in mijn leven – Caylee

De originaliteitsprijs werd bij de onderbouw gewonnen door Nomi, Jesse en Marit Zij kregen de prijs voor hun dansje. Bij de bovenbouw won Bieke met een mooi gedicht over talent. De presentatie was in handen van Mimi en in de jury zaten jeugdprins Milan, jeugdprinses Femke en hun adjudanten, Prins Twan, adjudant Henri en de vriendin van Twan, Moniek.

Het was een geslaagde middag. We kunnen zeggen dat we in Zijtaart volop talent hebben!

 

 

 

 

Belangrijke Telefoonnummers:

Kerkberichten C.v. Helvoirt                   (0413) 36 58 61

Huisartsenpost:

  Avond, nacht en Het  weekend            0900-8860

Huisarts J.M.Bonnet                              (0413) 35 22 23

Meldpunt Ouderenzorg                          0900-8803

Thuiszorg en Kraamzorg                        0900-8803

Centraal Alarm nummer                          1 1 2

Politie/Brandweer/Ambulance spoed       1 1 2

Politie          direct                                  0900 8844

Brandweer   direct                                 (073) 612 31 23

Ambulance  direct                                 (0412) 63 15 15

Stadhuis Veghel                                    (0413) 38 66 44

Gem. Veghel Storingsnummer                (0413) 38 66 66

Basisschool "Edith Stein"                        (0413) 36 51 68

Tennispark Zijtaart                                 (0413) 76 90 25

De Korenmolen (dorpshuis)                   (0413) 36 66 79

De Vonders                                          (0413) 35 03 77

De Molensteen                                      (0413) 36 73 73

 

 

 

 

Prikpost in Zijtaart.

De prikpost is gevestigd in Dorpshuis de Korenmolen aan de Past. Clercxstraat 66a. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend (vanaf 8.15u. aanwezig zijn).

 

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

Meldingen en klachten in de openbare ruimte

Wanneer u gebreken in de openbare ruimte constateert, kunt u hiervan melding maken bij de gemeente. U kunt een melding doen over bijvoorbeeld de volgende zaken: reiniging (zwerfvuil), onderhoud groen, verharding (losliggende stoeptegels, gaten in de weg), riolering, verlichting, straatmeubilair, verkeer, ongediertebestrijding (overlast van wespen, ratten, muizen etc.).

De gemeente onderzoekt naar aanleiding van uw melding het probleem en zorgt voor een passende oplossing. De melding wordt afgehandeld binnen een vastgestelde normtijd (afhankelijk van de melding).

U kunt uw melding telefonisch doorgeven aan de Servicemelddesk: (0413) 38 66 44.

 

 

 

BELANGETJES

 

Te koop: John van Zutphen Diervoeders, Antoniusstraat 40, Keldonk, tel. (0413) 21 20 24. Voor al uw voeders, vogelzaden, meststoffen, kalk, moskiller, houtvezel, zaagsel enz. (ook kleinverpakkingen). Afhalen dinsdag en vrijdag na 18.00 uur, zaterdag na 13.00 uur.

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

Verloren: Sleutelbos met drie sleutels, op dinsdag 11 januari. Zou degene die deze sleutelbos gevonden heeft, contact op willen nemen via tel.nr. (06) 555 010 92. Alvast bedankt!

 

 

 

 

 

Eens was er…

…..Eens was er in Zijtaart een toneelvereniging voor volwassenen, maar sinds 1 september 2010 is er binnen deze vereniging ook plaats voor de jeugd. Op 6 september zijn Mark, Jorg, Koen, Kim, Romy, Suzan, Poppy, Amber, Yente, Wouter, Stan en Myrne gestart met hun eerste repetitie. Iedere maandagavond wordt er hard gewerkt om er samen met regisseur Jürgen een mooie uitvoering van te maken.

Lijkt het je leuk om een uitvoering van deze jeugd te zien, schrijf dan alvast de volgende data in je agenda. Zaterdag 26 en zondag 27 maart om 14.00 uur zullen onze nieuwe jeugdspelers  in zaal de Korenmolen in Zijtaart hun acteertalent laten zien.

Een jeugdtoneelvereniging in Zijtaart……… het lijkt wel een sprookje.

Wil je weten of dit sprookje werkelijkheid wordt?

Dan zien wij jullie graag in maart ergens in de zaal plaatsnemen en neem gerust je hele familie mee!

De Zijtaartse Toneelvereniging..

 

 

 

 

Voor Nienke en Annelie

 

Proficiat met het behalen van

de “1e prijs”

tijdens de talentenshow afgelopen zaterdag

in de Korenmolen te Zijtaart.

Keigoed gedaan,

“we zijn apetrots op jullie.”

 

Groetjes “de Buurtjes”

 

 

 

ONDERONSJE ZIJTAART OVER KRUIDEN

 

In het maandelijkse Onderonsje in Zijtaart verschijnt regelmatig een gast, die iets komt vertellen over zijn of haar werk of hobby. Op maandag 7 februari komt Bernard Liesandt uitleg geven over kruiden. Van 10.00 tot 11.00 uur kunnen 55+-ers uit Zijtaart in De Korenmolen onder het genot van een kop koffie of thee horen of er in deze tijd van moderne techniek nog wel plaats is voor kruiden. Als smaakmaker worden kruiden in veel keukens gebruikt. De toepassing als geneesmiddel is sterk afgenomen met de komst van de chemische medicijnen.

 

heks

In vroeger tijden waren er in ieder dorp wel enkele mensen die de werking van de talloze kruiden in de leefomgeving heel precies kenden. Mensen maakten veelvuldig gebruik van de geneeskrachtige werking. Kruiden waren immers overal om hen heen aanwezig en kostten niets. De toediening ging niet zelden gepaard met allerlei min of meer geheimzinnige rituelen die deel uitmaakten van de natuurreligie, die de mensen aanhingen. Dit was in de ogen van de kerk ketterij. De mensen met de medicinale kennis werden in bepaalde tijden bestempeld als heksen en meedogenloos vervolgd. Daardoor en door de opkomst van medicijnen ging de kennis over de werking van kruiden geleidelijk aan verloren. De laatste decennia is er weer meer aandacht voor.

 

‘t Onderonsje is een initiatief van het ouderenwerk van Vivaan. Er zijn steeds enkele vrijwilligers aanwezig die de bezoekers gastvrij ontvangen en, als dat nodig is, de gesprekken in goede banen leiden. De toegang is gratis, de consumpties niet.

 

 

 

 

In de Bron

 

 

Agenda:

 

        Zondag 23 januari: 9.30 uur: viering m.m. van koor “Vivace”.

        Maandag 24 januari:20.00 uur: Lezing; “Calvijn, ketter naar de letter.”

        Zaterdag 29 januari: 17.00 uur; Peuter-kleuterviering.

        Zaterdag 29 januari: 19.00 uur: Presentatieviering 1e H.Communie.

        Zaterdag 5 februari: 17.00 uur: Marialichtmisviering.

      

 

                 Calvijn, ketter naar de letter?

                                                              Inleider: Pieter Butz.

 

Op maandag 24 januari organiseert de werkgroep “Vorming en toerusting” een lezing over de reformator Joannes Calvijn. Deze avond wordt gehouden in de H. Hartkerk en duurt van 20.00 uur tot 22.00 uur. De toegang is gratis.

 

In 2009 herdachten we de geboorte van de reformator Joannes Calvijn, vijfhonderd jaar geleden.

Wie was deze reformator en in hoeverre was hij een ‘kind van zijn tijd?’

Is het terecht dat wij aan hem het weinig vleiende woord ‘calvinistisch’ te danken hebben?

Of was hij iemand die uit liefde voor de kerk ijverde voor een noodzakelijke reformatie?

Zowel voor de kerkstructuur als voor de volkszang heeft Calvijn veel betekend. Door zijn ideeën werden we een zanglustig volkje.

Hoe is de leer van Calvijn in de Nederlanden ontvangen?

Tot welke strijdpunten in onze vaderlandse geschiedenis heeft zijn theologische opvatting geleid?

Lijkt de kerk die de reformator voor ogen stond, nog wel op de calvinistische kerken anno heden?

En wat was zijn betekenis voor de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland?

 

Pieter Butz, gepokt en gemazeld in het protestantse erfgoed, zal op deze vragen ingaan en met tal van dia’s en geluidsfragmenten zijn gedachten illustreren

 

Het wordt een zeer boeiende en verhelderende avond.

U bent van harte welkom.

 

 

 

expositie atelierklas Pieter Brueghel

 

Al jarenlang organiseert Pieter Brueghel iedere week een atelierklas: een vrije werkplaats voor schilders, beeldhouwers  en ruimtelijk vormgevers. Zelfstandig werken ze hun ideeën uit, met elkaar praten ze over vorm, kleur, inhoud en werkproces. Vrijdag 21 januari 2011 opent in de publieksruimte van Pieter Brueghel een expositie met werken van deelnemers aan de atelierklas.

Na enige jaren beheersen amateurkunstenaars vaak voldoende vaardigheden om binnen hun discipline zelfstandig te werken. Ze ontwikkelen hun eigen ideeën en weten hoe ze deze kunnen vertalen naar een doek, in klei of anderszins.

Tegelijkertijd vindt ieder creatief brein het prettig om regelmatig te klankborden en om samen met andere amateurkunstenaars – zeer of minder ervaren maakt niet uit – te praten over dat waar ze mee bezig zijn. Dit is precies wat in de atelierklas van Pieter Brueghel gebeurt. Een hechte groep die zich ervan bewust is dat iets moois maken hard werken met zich mee brengt, komt wekelijks bij elkaar om samen aan de slag te gaan, ideeën uit te wisselen, te discussiëren en zo nu en dan een museum te bezoeken. Belangstelling voor elkaars werk inspireert en houdt de creatieve zoektocht van een ieder gaande.

De deelnemers aan de atelierklas verzorgen een gezamenlijke expositie in de publieksruimte van Pieter Brueghel. Werken uit verschillende disciplines zijn vertegenwoordigd.

De expositie van de atelierklas wordt vrijdag 21 januari 2011 om 16.00 uur geopend.

Hierbij zijn alle belangstellenden van harte welkom!

De expositie blijft vervolgens gratis toegankelijk tot 16 februari 2011.

 

 

 

KBO

 

 

AGENDA:

Maandag 24 januari 13.00 uur:       Biljarten

Maandag 24 januari 13.30 uur:       Kaarten

Dinsdag 25 januari 09.30 uur:        Seniorenkoor

Dinsdag 25 januari 12.00 uur:        Eetpunt

Dinsdag 25 januari 13.00 uur:        Vrij biljarten

Dinsdag 25 januari 14.00 uur:        Line dansen

Woensdag 26 januari 09.00 uur:     Gym

Woensdag 26 januari 13.30 uur:     Kienen

Donderdag 27 januari 12.00 uur:    Eetpunt

Donderdag 27 januari 13.00 uur:    Competitie biljarten

Donderdag 27 januari 13.30-14.30 uur:   Bibliotheek

Vrijdag 28 januari 13.30 uur:          Bridgen

KAARTEN

De uitslag van de kaartmiddag op maandag 10 jan. 2011:

Rikken:

1.Annie Gibbels            117 pnt.

2.Gerard Pepers             80 pnt.

3.Karel Bekkers             79 pnt.

4.Piet v.d.Tillaart            74 pnt.

5.Annie Vissers               52 pnt.

Poedelprijs:    Lies v.Zutphen           -   16 pnt.

Loterij:           Anneke Bekkers

BRIDGEN: De uitslagen van vrijdag 14 januari 2011:

A- lijn:

1. Harrie en Marietje v.d.Wijgert                      65,42 %

2. Pieter v.Geffen en Tonnie Kivits                   58,75 %

3. Jan v.Helvoirt en Jana v.d.Acker                  53,75 %

4. Wim v.Os en Cor Rovers                             53,33 %

5. Wim en Tiny v.Lieshout                                52,50 %

6.  Marcel v.d.Akker en Toon v.Creij                49,58 %

7. Mien Verhoeven en Mien Vissers                 49,17 %

8. Ben en Tiny v.d.Steen                                  481754 %

9. Jan Rijkers en Bert Kanters                          46,25 %

10. Toos v.Berlo en Willemien Verhoeven         44,58 %

11. Marlies v.Geffen en Lida v.Houtum             39,58 %

12. Bert en Anneke v.helvoort                          38,33 %    

B-lijn:

1. Harrie en Rina v.Berlo                                 63,33 %

2. Cor en Marietje Mollen                                 59,38 %

3. Wim en Piet v.Schaijk                                  59,17 %

4. Fien v.Boxmeer en An Thijssen                    56,94 %

5. Mien vd.Crommenacker en Maria Rijken       56,67 %

6. Chris en Christien v.Helvoirt                         54,17 %

7. Jo Verhoeven en Tonny Rijkers                    52,78 %

8. Henk en Marietje v.d.Linden                         48,96 %

9. Mies en Joke v.d.Burgt                                 48,61 %

 

10. Martien v. Cleef en Marietje v.d.Horst        47,92 %

11. Anny en Josien v.d.Berkmortel                    43,40 %

12. Adriaan v.d.Tillart en Petra v.d.Hurk           43,06 %

13. Anny v.d.Hurk en Mientje v.d.Tillaart          40,63 %

14. Harrie Ploegmakers en Jo v.Boxtel              39,58 %

15.Harrie v.Boxmeer en Tonn Verbruggen        37,08 %

 

BILJARTEN:

De uitslagen van donderdag 13 januari 2011:”

Jan v.d.Oever            15 27-Piet v.d.Hurk             43 45

Tonn Verbruggen       19 31-Martien v.Zutphen      20 17

Johan v.Zutphen         23 34-Tonn Verbruggen       19 15

Piet v.d.Tillaart           42 55-Cor Coppens              20 18

Jan de Wit                 31 43-Johan v.Zutphen         23 21

Grard v.Eert               18 24-Gerard Oppers           14 10

Jan v.Uden                20 25-Jos Claassen              22 26

Wim Kremers            28 36-Rien Kemps               37 44

Rien v.Tiel                 23 29-Grard v.Eert              18 18

Willy Henst                29 30-Rien Kemps               37 36

Willy v.d.Berkmortel   23 24-Tonnie v.Uden           30 28

Gerard Oppers           14 10-Willy Henst                29 20

Jan Rijkers                 18 10-Chris v.Helvoirt          20   9

Uitslag van de regiowedstrijd in Mariahout

op donderdag 13 januari 2011:

C. v.Veggel               74 61-Mies Gibbels              42 38

A.v.d.Heuvel             47 38-Willy vd.Berkmortel   21 31

A.Leenders                46 19-Wim v.d.Sanden         52 48

A.Maas                     37 52-Tonnie v.Uden           29 23

T.Manders                 33 33-Chris v.Helvoirt          20 13

A.v.d.Broek               23 22-Martien v.Zutphen      20 16

K.Eleveld                   18 13-Tonn Verbruggen       20 15

W.v.d.Berg                17 26-Jan Rijkers                 20 28

                                 295 264                               224 212

                                 89,49 %                              94,64 %

 

Zijtaartse Bridge Club 2001 (ZBC’01)

De uitslagen van dinsdag 11 januari 2011:

A-lijn:

1. Cor Mollen en Hilly v.Bosbeek                      60,42 %

2. Bert en Diny Kanters                                   58,33 %

3. Jan v.Stiphout en Adrie v.Gemert                  54,58 %

4. Mari v.d.Steen en Toon v.d.Zanden               51,67 %

   Wim en Piet v.Schaijk                                   51,67 %

6. Jan Rijkers en Toos v.Berlo                          50,42 %

7. Anny en Josien v.d.Berkmortel                     50,00 %

8. Piet Thijssens en Riek Rijkers                       47,92 %

9. Jana v.d.Acker en Anny v.d.Hurk                 45,42 %

10. Mien v.Berkel en Mien Verhoeven              45,00 %

11. Ria Delisse en Sybille v.d.Rijdt                    42,92 %

12. Cees v.Hout en Jo Verhoeven                     41,67 %

B-lijn:

1. Harrie en Rina v.Berlo                                 60,42 %

2. Jeanne v.d.Zanden en Ria Veldhuis               57,81 %

3. Adriaan v.d.Tillart en Jack Sebrechts             56,77 %

4. Joke Petit en Maria Rijken                            54,17 %

5. Albert en Petra v.d.Hurk                              52,60 %

6. Riet v.Hout en Corrie Kastelijn                     52,60 %

7. Chris en Christien v.Helvoirt                           47,40 %

8. Harry en Marietje v.d.Wijgert                       46,35 %

9. Tonny Rijkers en An Thijssen                       37,50 %

10. Mieke Toebast en Toos Vissers                  34,38 %

 

 

SPORTAGENDA

V.O.W.   jeugd zaterdag 22 jan 2011

A-1      uit        Handel A1                               14:30u

MA1 M1          thuis     Boerdonk MA1              14:30u

B-1      thuis     Blauw Geel'38/OtterW B4        14:30u

M11B1 M2       thuis     JVC Cuijk M11B1           13:00u

C-1      uit        Boekel Sport C4                        13:00u

D-1      thuis     Bavos D1G                                11:30u

D-2      uit        Erp D3                                       12:15u

MD1 M3     vrij      

MD2 M4    uit        ASV Md2        10:45u

E-1       thuis     blauw geel e9   9:30u

E-2       thuis     Sparta'25 E7     9:30u

F-1       uit        Blauw geel F6  10:15u

F-2       uit        Sparta'25 F4     10:30u

F-3       thuis     Keldonk F1       10:30u

F-4       thuis     Venhorst F3     10:30u

F-5       thuis     Keldonk F2       11.30u

 

 

V.O.W. senioren zondag 23 januari 2011

VOW H2         uit        AVESTEYN 2             12.00u        VRIENDSCHAPPELIJK

VOW H3         uit        RKVV KELDONK 3   11.30u           VRIENDSCHAPPELIJK

V.O.W. senioren dinsdag 25 januari 2011

VOW H1         uit        HANDEL 1                       19.30u    VRIENDSCHAPPELIJK

V.O.W. senioren zondag  30 januari 2011

VOW H1         thuis     ASV’33                            14.30u

VOW H2         thuis     FC UDEN 2                      12.00u

VOW H3         uit        SCHIJNDEL/VITAM 6         12.00u

BLAUW-GEEL’38/OW 12      - VOW 4                  10.00u

Dames

VOW D1         uit        DAMES AVANTI’31            10.00u

VOW D2         thuis     GVV’57                            10.00u

zaterdag

VOW ??          thuis     KVC                                13.45u

 
 
 

Openbare DDB-avond over jeugd en jongeren

DDB houdt op maandag 24 januari een openbare bijeenkomst in Ontmoetingscentrum Ter Aa aan Wasaa in Erp. De partij praat met belangstellenden onder meer over de nota Jeugd- en Jongerenwerk.

Binnenkort worden de nota’s Speelruimtebeleid en Jeugd- en Jongerenbeleid vastgesteld. In de nota Speelruimtebeleid ‘De Smaak van Spelen’ staat het streefbeeld omschreven, waaraan de gemeente wil voldoen. Dat houdt in dat er in een achttal wijken extra speelvoorzieningen moeten worden gerealiseerd.

Met de nota Jeugd- en Jongerenbeleid ondersteunt de gemeente Veghel de ontwikkeling van jongeren. Dat doet zij door basisvoorzieningen te bieden op de terreinen waarop jongeren zich begeven, zoals jeugdgezondheidszorg, vrije tijdsbesteding of het onderwijs. In dit kader vallen de thema’s JOP’s en het nieuw te bouwen jongerencentrum.

DDB wil over beide nota’s in gesprek met belangstellenden. Daarnaast komen de ontwikkelingen en wensen omtrent het cultuurcluster aan de Noordkade aan de orde en actuele thema’s die momenteel in Erp spelen, zoals de ontwikkelingen rond de nieuwbouw van  Simeonshof.

Tijdens de rondvraag kunnen aanwezigen andere onderwerpen inbrengen. De raadsleden en wethouders van DDB zijn die avond aanwezig en – voor wie dat wil – na afloop persoonlijk aanspreekbaar. De bijeenkomst begint om 20.30 uur. Iedereen die mee wil praten, is welkom.

 

 

 

Rijvereniging St. Gregorius

Meerdere prijzen voor de leden.

 

Afgelopen hebben verschillende ruiters mooie resultaten behaald in de spring- en dressuursport. Zo hebben Paula van den Tillaart en Glen van de Ven zich weten te plaatsen voor de Brabantse kampioenschappen, springen klasse M. Sophie van Leest is meerdere malen bovenaan geëindigd in de klasse Z1.

 

De resultaten:  Springen te Uden

Klasse M

Glenn van de Ven   Ziezo        1x foutloos  Barrage 9strafpt

Paula v.d. Tillaart  Cantio vdt  2x foutloos     3e in totaal

Dressuur te Gendt

Klasse Z1                   Eerste proef   Tweede proef

                                                Pl.  Pnt.             Pl.  Pnt.

Sophie van Leest  Ushi ter Kwincke      1de   219               1e      224

Dressuur te Zevenaar          

Klasse Z1                                                      Pl.     Pnt.

Sophie van Leest          Ushi ter Kwincke         2e         216

 

 

 

 

1e Pronkzitting uitverkocht, gezellig en goed van niveau.

 

 

Afgelopen zaterdag was de eerste van de drie pronkzittingen van C.V. De Reigers.

In een uitverkochte zaal zat de stemming er vanaf het begin goed in. Dit begon al met het zingen van het Seiterts Volkslied waarbij iedereen uit volle borst meezong.

Als eerste traden de rose dansmariekes op die lieten zien dat ze in de regio gezien mogen worden als ze met de jeugdprins en prinses op receptie gaan bij andere jeugdprinsen.

 

Meer as Elf stond ook dit jaar weer op de planken. Met maar liefst 24 personen waande zij zich in het wilde westen en kwamen zowel de cowboys en indianen en zelfs de Daltons ten tonele. Een gevarieerd stuk met zang en dans wat eindigde met een gezellige meezinger.

Hierna was de showdans van alle dansmariekes. Een heel kleurrijk geheel waarbij alle dames hun beste beentje voor zetten en lieten zien dat er veel en hard was geoefend. Tevens een groot compliment aan alle dames die de mooie pakken hiervoor gemaakt hebben.

 

De Raad van Elf kreeg de lachers op hun hand met hun act: Magic in Reigerland.

Het was een show waarbij 5 grootheden uit de magiewereld hun act aan het publiek lieten zien. Hoogtepunt was zonder twijfel de verdwijntruc van Hans Klok waarbij menigeen in de zaal zich afvroeg hoe hij zo snel, ongezien van de ene naar de andere kant van de zaal kon komen.

Frans Bevers uit Oirschot kwam als buitendorpse tonprater in de ton en had een leuk verhaal als gepimpte boer. Een goed debuut voor hem in Reigerland.

 

Hullie kwamen dit jaar niet uit d’n hof maar waren heel “relaxed” een dagje in de sauna.

Met goed gevonden woordspelingen en gevatte teksten wisten zij het publiek te boeien. De liedjes die zij live vertolkten waren van hoog niveau.

 

Hierna stond Patrick van den Elzen voor het tweede jaar in de ton. Het kersverse Raad van Elf lid vertelde in zijn verhaal wat er allemaal kan gebeuren als geheim agent in de crime scene investagations. Het geheel zat goed in elkaar maar de eveneens goed gevonden woordspelingen werden door het publiek niet altijd begrepen.

 

Na de pauze was het de Slagwerkgroep die ook dit jaar weer liet zien dat je echt overal muziek uit kan halen. Of het nu een kliko, een mok en bord of een basketbal is.

Een vlot lopend stuk met komische noten.

 

Ôk B Zegge stond ook dit jaar weer traditiegetrouw in de ton met hun Rundje Seiturt.

Verschillende dorpsgenoten werden op de korrel genomen met waar en onwaarheden.

Kortom een goed samenhangend verhaal waarbij de zaal aandachtig luisterde om te horen of zij ook gespot waren.

 

Z.O.T. kwam dit jaar met het zotte sprookje. Door de crisis hebben de ondernemers allemaal wat meer tijd om hun hobby’s uit te oefenen. Dit alles was gefilmd en werd vertoond op het grote scherm. Samen muziek maken was hun ambitie maar het gezegde “schoenmaker, blijf bij je leest” werd uiteindelijk ook door hen begrepen.

 

De Penthouse Boys waren de grote afwezigen, door een zieke medespeler moesten zij helaas afgelopen zaterdagmorgen afmelden maar ze hadden wel zelf voor vervanging gezorgd. Een entertainer die al 17 jaar niet meer op de planken had gestaan liet zien en horen dat je het vak nooit verleert en wist de zaal kostelijk te vermaken met leuke teksten en mooie liedjes.

 

De Stamgasten waren terug van weggeweest. Met hun dansshow Villa Macabre waren zij een lust voor het oog. Een vlotte dans waarbij veel aandacht was besteed aan decor en kleding. Kortom, een hele sterke comeback.

 

Nadat de zwarte dansmariekes ter afsluiting hun prinsendans hadden laten zien was de grote finale waarbij onze Prins en Adjudant hun prinsenlied ten gehore brachten. Daarna gingen alle artiesten in polonaise de zaal in om er daar tot in de late uurtjes een gezellig feest van te maken.

 

De Boemelaars lieten zich ook dit jaar weer van hun beste kant horen en zien. Ze waren met hun nieuwe outfit weer in de supervorm die we van hen gewend zijn.

 

Het licht en geluid werd ook dit jaar natuurlijk weer goed verzorgd door de mensen van NLG productions die ook nu weer lieten horen en zien dat er veel tijd en energie was gestoken in de voorbereidingen.

 

Kortom, dit belooft veel goeds voor de twee resterende pronkzittingen van komend weekend waarbij we tevens afscheid nemen van de gymzaal als pronkzitting locatie. Volgend jaar gaan we over naar het klooster als nieuwe locatie en zullen we tevens terug gaan naar twee avonden.

Beide pronkzittingen zijn overigens uitverkocht.

 

Pronkzittingcomissie C.V. De Reigers.

 

 

 

 

Rommelende pubers

 (columns na te lezen op www.interpunctie-praktijkgevallen.nl)

Pubers hebben in hun hoofd een warboel en dat zie je vaak ook terug in hun omgeving. Ik hoor vaak dat moeders de haren uit het hoofd trekken, hoe ze hun kinderen kunnen motiveren om hun rotzooi op te ruimen. Jassen worden in de hal en op stoelen neergegooid, schooltassen slingeren in de huiskamer. De slaapkamer van pubers wordt nogal eens beschreven als een varkensstal.

Ouders die zelf bijzonder keurig en geordend zijn, kunnen maar beter niet alles willen zien. Want al hun gemopper en bestraffende woorden zullen weinig zoden aan de dijk zetten. Ouders die zich wat laconieker opstellen, zullen er zelf ook minder last van hebben dat pubers zo slordig zijn.

Het goede voorbeeld geven is weliswaar belangrijk, maar onvoldoende om een puber te motiveren. Jong beginnen met leren opruimen is ook verstandig, maar helpt in deze rumoerige tijd ook weinig. Toch willen ouders hun huis toonbaar houden.

Tips om het gerommel een halt toe te roepen:

-           praat op een rustige toon met zoon/dochter en geef je grenzen aan

-           praat in ik-boodschappen (ik wil afspreken dat je iedere week je kamer opruimt)

-           doe dat op een rustig moment, breng het serieus (beleg een soort kort familieoverleg)

-           belonen i.p.v. straffen (bv. langer opblijven, shoppen, liever geen geld)

-           maak concrete afspraken: wekelijkse controle, bij goed gedrag volgt een beloning

-           kleine wekelijkse beloningen, grotere beloning bij langdurig positief gedrag

-           laat de puber zomogelijk mee onderhandelen over de afspraken

-           wees consequent (bij slecht gedrag vervalt dus de beloning)

Veel succes.

Mw. N. Timmermans-van de Kamp

Interpunctie,

Smientdonk 2,

5467 CA Veghel

tel. (06) 215 924 35. www.interpunctie.nl

 

 

TOP 100 allertijden van ZIJTAART

 

29 januari

zaal Kleijngeld

 

 

 

 

Bigband Big Deal bij De Compagnie

 

 

Op zondag 23 januari a.s. vindt een optreden plaats van de Brabantse Bigband ‘Big Deal’ in het galariecafé van Kunstgroep De Compagnie in Veghel. Deze zestienkoppige formatie speelt geen traditionele ‘swing’ maar een mix van soul, funk latin en jazz, dus swingen doet het zeker. Kunstgroep de Compagnie, gevestigd aan het Middegaal 23-25 in Veghel, is elke zondag vanaf 14.00 uur geopend. Het optreden vindt plaats tussen 15.00 uur tot 17.00 uur en de toegang is gratis. Kijk op www.kunstgroepdecompagnie.nl

De eigenzinnige bigband Big Deal, afkomstig uit Vught, heeft er bewust voor gekozen om een breder publiek aan te spreken. Op het repertoire staan o.a. nummers van The Blues Brothers, Jaco Pastorius, Rose Royce, Earth Wind & Fire, Antonio Carlos Jobim en Charles Mingus. De formatie bestaat inmiddels ruim 16 jaar en staat onder leiding van dirigent Roger Monsieur. Big Deal heeft eerder in Veghel opgetreden tijdens het Slokdarmfestival en trok toen veel bekijks.

 

 

 

Stadswandeling met rondleiding door het klooster van de Zusters Franciscanessen

Bijzonder bezoek aan Veghels klooster met Stadsgids

 

 

Uitpunt en Thuispunt organiseren, in samenwerking met Heemkundekring Vehchele, een stadswandeling met een bijzonder bezoek aan het klooster van de Zusters Franciscanessen. Deze wandeling is uniek, aangezien je onder deskundige leiding van de stadsgids Veghel André Velthausz een kijkje kunt nemen achter de gesloten deuren van het klooster. Je komt op plaatsen die normaal gesproken niet toegankelijk zijn voor het publiek. De stadswandeling duurt ongeveer 2 uur.

Zaterdag 22 januari 14.00 uur

Stadswandeling Zusters Franciscanessen met rondleiding klooster, kloosterkapel en tuin.

Start- en eindpunt zijn het Raadhuis op Markt 1 in Veghel. De kosten zijn € 5,00 p.p.. Er kunnen maximaal 25 personen deelnemen. Aanmelden kan bij het UITpunt aan de balie of via info@uitinveghel.nl

Meer informatie: www.uitinveghel.nl

 

 

 

Met Alveare van Bach tot Estefan

 

 

Kamerorkest Alveare op zondag 23 januari a.s. om 12.00 uur. Meer gevarieerd kan het programma haast niet zijn, dat dit orkest als koffieconcert brengt in de Raadzaal van het Raadhuis aan de Markt in Veghel. Er zullen werken te horen zijn van Bach, Mozart, maar ook van Bernard en zelfs van Gloria Estefan. Kamerorkest Alveare, dat in april het oratorium Die Schöpfung van Joseph Haydn met groot koor zal uitvoeren in de Johanneskerk in Veghel, komt als nieuwjaarsconcert met een lekker licht verteerbaar programma. De Ouverture nr. 2 met de bekende fluitsolo van J.S. Bach, een deel uit het klarinetconcert van W.A. Mozart met een zeer jonge soliste, een stuk voor blazers van Bernard en enkele moderne songs als Letting you en Special met een teenage soliste en Rythm van Gloria Estefan in een arrangement van de dirigent. Kaarten à € 7,50 zijn verkrijgbaar bij UITpunt Veghel, Markt 1, tel. (0413) 35 35 40. info@uitinveghel.nl of te reserveren bij: pieterjansen@home.nl

 

 

 

 

 

BOODSCHAPPENPLUSBUS

 

Mensen van 55 jaar en ouder uit de gemeenten Uden en Veghel en uit Heeswijk, Dinther en Loosbroek worden op afspraak thuis opgehaald om met een groepje boodschappen te gaan doen. Na de boodschappen is er tijd voor een kopje koffie, waarna de deelnemers weer thuis worden afgezet. Vrijwilligers helpen de deelnemers bij het winkelen, als dat nodig is.

 

BOODSCHAPPENPLUSBUS PROGRAMMA FEBRUARI 2011

Dinsdag

1

12.30 u

uitstapje

Weverijmuseum in Geldrop

Woensdag

2

10.00 u

uitstapje

Rondrit Plasmolen incl. pannenkoek

Donderdag

3

  9.00 u

13.00 u

 

JUMBO Veghel

EM-TÉ Uden

Vrijdag

4

  9.30 u

uitstapje

Rondrit omgeving St. Oedenrode incl. diner

Maandag

7

  9.00 u

 

Markt Uden en andere winkels

Dinsdag

8

  9.30 u

uitstapje

Rondrit omgeving St. Oedenrode incl. diner

Woensdag

9

  9.30 u

uitstapje

Rondrit De Acht Zaligheden incl. entree

Donderdag

10

  9.00 u

13.00 u

 

JUMBO Veghel

EM-TÉ Uden

Vrijdag

11

  9.00 u

 

Van Tilburg in Nistelrode en andere winkels

Maandag

14

  9.00 u

 

Markt Uden en andere winkels

Dinsdag

15

  8.15 u

18.15 u

uitstapje

Rondleiding door studio’s Omroep Brabant

Alzheimercafé Uden in Eigen Herd

Woensdag

16

10.00 u

uitstapje

Vrije markt Wamel incl. entree

Donderdag

17

  9.00 u

13.00 u

 

JUMBO Veghel

EM-TÉ Uden

Vrijdag

18

10.00 u

uitstapje

Rondrit Heusden incl. pannenkoek

Maandag

21

  9.00 u

 

Markt Uden en andere winkels

Dinsdag

22

13.00 u

uitstapje

Meierijtocht

Woensdag

23

10.00 u

18.15 u

 

winkelcentrum Helftheuvel ‘s-Hertogenbosch

Liederentafel in Eigen Herd

Donderdag

24

  9.00 u

13.00 u

 

JUMBO Veghel

EM-TÉ Uden

Vrijdag

25

12.30 u

uitstapje

Weverijmuseum in Geldrop

Maandag

28

 9.00 u

 

Markt Uden en andere winkels

 

Wilt u mee met de BoodschappenPlusBus?

Bel Vivaan, Ouderenwerk, tel. (0413) 36 73 09 op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur en vraag het programma aan. U kunt ook een e-mail sturen naar: bplusb@vivaan.nl.

U kunt dan thuis op uw gemak uitzoeken op welke tijd u met de BoodschappenPlusbus mee wilt. Geef dat weer door en op de afgesproken tijd komt de bus voorrijden.

U kunt het programma ook bekijken op de website www.vivaan.nl.

Voor het winkelen kunt u zich elke werkdag van 9.00 – 13.00 uur opgeven. Voor de uitstapjes van februari kunt u op woensdag 26 januari van 9.00 – 12.00 uur bellen of daarna op werkdagen voor de middag.

 

 

Oproep aan koorzangers

 

 

Kamerkoor Musica Vocalis in Uden staat bekend om zijn concerten op hoog musicaal niveau, zoals jaarlijks blijkt bij onze aansprekende passieconcerten in de Paastijd. Ook dit jaar willen we weer graag een dergelijk concert uitvoeren, en wel op 3 april 2011 te Geldrop en op 10 april te Uden. We voeren dit jaar geen passion van JS Bach uit, maar enkele kortere stukken met hetzelfde onderwerp en dezelfde sfeer. Wilt u ook eens kennis maken met deze muziek, dan bieden wij u de kans, vrijblijvend met ons mee te doen. Vooral onze sopranen en tenoren kunnen enige versterking gebruiken. Wij nodigen u uit te komen luisteren op onze repetities iedere maandagavond om 20.30 uur in de Samen op weg Kerk te Uden.

Nader informatie bij: Mw. G.Kingma-Bakkum; tel. (0413) 26 35 92 ; email: gu.kingma@kpnmail.nl

 

 

 

 

2 Februari lezing en workshop in Bibliotheek Veghel: De Apple iPad: revolutie of hype?

Jan de Waal geeft op woensdag 2 februari 2011 een herhaling van de lezing en workshop in Bibliotheek Veghel over de iPad. Hij zal het hebben over de mogelijkheden van de tablet-pc, de voor- en nadelen en de veranderingen die Apple ermee teweeg heeft gebracht. Natuurlijk krijgen aanwezigen ook de kans om de iPad uit te proberen. De lezing duurt van 20.00 tot 22.00 uur. Kaartjes kosten € 2,00 voor bibliotheekleden en € 3,00 voor niet-leden. Aanmelden kan aan de balie van de bibliotheek. In verband met de enorme belangstelling zijn er nog maar enkele plaatsen beschikbaar.

Jan de Waal is digitaal coördinator van Basis Bibliotheek Maasland en al tien jaar bezig met de ontwikkelingen rond eBooks en tablet-pc’s. Hij beantwoordt de vraag of de iPad van Apple werkelijk zo innovatief is als wordt gezegd.

De iPad is bedoeld voor het lezen van boeken, het luisteren naar muziek, het bekijken van foto's en films, spelen van videogames, e-mailen, browsen op internet, het bijhouden van een agenda en uitvoeren van vele andere computertaken. Het platte apparaat in A4-formaat is net iets dikker dan 1 centimeter, weegt 680 gram en bevat een touchscreen toetsenbord. Is het een volwaardige pc? Of is het een soort kruising tussen een smartphone en een laptop? Is de iPad eenvoudig in het gebruik? Met vingerbewegingen kun je scrollen, klikken en inzoomen, maar werkt dat handig? En is het daardoor mogelijk om op een vernieuwende manier met techniek om te gaan?

Iedereen die meer wil weten over de iPad en ‘m zelf wil zien, ervaren en proberen, is welkom op 2 februari in Bibliotheek Veghel. Wordt dit het multimedia-apparaat van de toekomst?

 

 

 

MiK korte cursus MATTHäUS PASSION

 

Een bijzondere korte cursus, geschikt voor alle liefhebbers. MiK start op donderdag 3 februari a.s. met deze unieke cursus, gegeven door musicus Mark van Platen. Hij neemt de deelnemers mee op een bijzondere reis waarbij de vele aspecten worden uitgediept van de Matthäus Passion. Onder de loep wordt genomen de wijze waarop Bach de tekst muzikaal weergeeft, de muzikale middelen en hoe de tekst wordt ondersteund. De essentie van de tekst en de muziek zijn nog steeds actueel. Bevlogen docent Mark van Platen presenteert dit alles op een luchtige en boeiende wijze. De cursus is in samenwerking met CKVU opgezet en wordt gegeven in Boxtel en/of in Uden, afhankelijk van de aanmeldingen. De lesdata zijn 3,10,17 en 24 februari en 3,17 en 24 maart 2011. De cursus kost € 75,00 voor 7 lessen van 1,5 uur. Meer info en aanmelding: www.mikweb.nl

 

 

 

ANATOMIE: HANDEN EN VOETEN SCHILDEREN

 

Handen en voeten vormen - op het gezicht na - de meest expressieve onderdelen van een lichaam. Toch worden handen en voeten binnen de teken- en schilderkunst vaak onderbelicht. Amateurschilders vinden het vaak moeilijk om handen en voeten natuurgetrouw op het doek te zetten. Soms hangen ze er ‘als washandjes’ bij.

Om deze redenen organiseert Pieter Brueghel een unieke workshop, waarin de focus geheel ligt op die beweeglijke uitsteeksels van ons lijf. Nadat de constructie van handen en voeten is bestudeerd, gaat iedere workshopdeelnemer zelf aan de slag met het schilderen van deze lichaamsdelen.

 

Datum:             zaterdag 29 januari 2011

Duur:               10.00 – 16.00 uur

Prijs:                € 60,00 (inclusief lunch, exclusief materiaalkosten)

Docent:            Laura Hoek

Locatie:            Pieter Brueghel, Middegaal 23-25 in Veghel

Voor meer informatie en inschrijving: www.pieterbrueghel.nl of tel (0413) 36 56 75.

 

 

GEBRUIK JE HANDEN EENS!

 

Een kennismaking met verschillende kunstdisciplines voor jongeren tussen 11 - 16 jaar.

Pieter Brueghel en Vivaan bieden jongeren tussen 11 en 16 jaar een afwisselend en boeiend programma aan om eens met kunst en cultuur in aanraking te komen. We bieden een zestal technieken aan in de vorm van workshops. Deze worden gegeven op vrijdagavond van 18.30 uur tot 20.30 uur. De kosten per bijeenkomst zijn € 3,00.

De vijfde workshop is ijzersmeden. Voor stoere jongens en meiden. Edelsmid Niek Eikelenboom gaat je leren een 'vuurslag' te smeden. Dat is een ijzer waarmee je vonken van een vuursteen kan slaan om vuur mee te maken. In één les ervaar je hoe het is om onbuigbaar ijzer, door middel van vuur om te vormen naar een vorm die je zelf wilt.

 

Datum:            vrijdag 4 en 11 februari

Tijd:                 18. 30 uur - 20.30 uur

Locatie:           Pieter Brueghel, Middegaal 23-25, Veghel

Kosten:           € 3,00 per bijeenkomst

Inschrijven kan bij Mieke Pepers van Stichting Vivaan Veghel, via (0413) 34 08 42 of mieke.pepers@vivaan.nl

Houd de komende maanden ook de aankondigingen van de andere workshops in de gaten!