Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 20   2010-2011 > Dorpsnieuws  jaargang 20  nummer 18

Dorpsnieuws  jaargang 20  nummer 18

26 jan - 2 febr  2010

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nlKlik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 20 nr 18

KERKBERICHTEN

 

Zaterdag: 29 januari 17.00 u. Kleuter/Peuterviering.

Zaterdag: 29 januari 19.00 u. Presentatieviering 1e H.Communie.

Zondag: 30 januari 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor).

Wij gedenken in deze viering:

Frans en Hanneke van Schaijk-Habraken (vanwege verjaardag); Mari en Henriëtte van den Hurk-de Koning; Grard van Kessel (vanwege verjaardag); Jrgt.Corry van den Berkmortel-Verbrugge; Jrgt. Cor Oppers; Jrgt. Pater Harry van de Ven; Overl.oud. Jonkers-van Asseldonk en overl.fam.; Sientje van Nunen-van de Burgt (vanwege verjaardag); Overl.oud. Schepers-Verbakel (nms. de kinderen); Overl.oud. Langens-Gevers en zoon Harrie; Jrgt. Henrica van den Tillaart; Maria van den Tillart-van Duijnhoven; Martien van de Braak; Miek Willems en Dina van den Hurk; Uit Dankbaarheid.

Zaterdag: 5 februari 17.00 u. Marialichtmisviering (verzorgd door de Doopselvoorbereidings-werkgroep).

Gedoopt: Raf: zoon van Tom en Hilde Verhoeven–Dortmans.

 

 

 

DORPSRAAD  EN  DENKGROEPEN

 

Donderdag 3 februari a.s. is de tweede bijeenkomst van de Dorpsraad met 3 denkgroepen.

Er wordt dan verder nagedacht over de toekomstige ontwikkelingen van ons dorp aan de hand van

3 thema’s:

1)  Leefbaarheid: wonen en woningbouw, voorzieningen in ons dorp, voortbestaan verenigingen, speelgelegenheid in de wijk. 

2)  Ruimtelijke omgeving:  agrarische gebieden, recreatie en milieu, bedrijventerreinen in de buurt, behoud natuur.

3)  Lokale economie en infrastructuur:  plaatselijke ondernemingen, bestaansmogelijkheden, onveilige verkeerssituaties.

In de vorige bijeenkomst op 9 december jl. zijn door aanwezigen reeds belangrijke opmerkingen en aan-dachtspunten ingebracht; daarop wordt nu verder gegaan.

Degenen die vorige keer aanwezig waren, worden ook nu weer van harte uitgenodigd (al zijn enkele verhinderingen reeds bekend). Daarnaast is het belangrijk dat ook andere dorpsgenoten op deze avond aanschuiven bij een van de 3 denkgroepen. Iedereen is van harte welkom om mee na te denken over de toekomst van Zijtaart. Daarom zien wij graag uw deelname op:

DONDERDAG  3  februari  a.s.;  aanvang 20.30 uur  in de Ereprijszaal van ons dorpshuis.

 

Dorpsraad Zijtaart

 

 

 

Belangrijke Telefoonnummers:

 

Kerkberichten C.v. Helvoirt                  (0413) 36 58 61

Huisartsenpost:

  Avond, nacht en Het  weekend           0900-8860

Huisarts J.M.Bonnet                             (0413) 35 22 23

Meldpunt Ouderenzorg                         0900-8803

Thuiszorg en Kraamzorg                       0900-8803

Centraal Alarm nummer                          1 1 2

Politie/Brandweer/Ambulance spoed         1 1 2

Politie          direct                                0900 8844

Brandweer  direct                                (073) 612 31 23

Ambulance  direct                               (0412) 63 15 15

Stadhuis Veghel                                  (0413) 38 66 44

Gem. Veghel Storingsnummer               (0413) 38 66 66

Basisschool "Edith Stein"                      (0413) 36 51 68

Tennispark Zijtaart                                    (0413) 76 90 25

De Korenmolen (dorpshuis)                  (0413) 36 66 79

De Vonders                                        (0413) 35 03 77

De Molensteen                                   (0413) 36 73 73

 

 

 

 

 

BELANGETJES

 

Te koop: John van Zutphen Diervoeders, Antoniusstraat 40, Keldonk, tel. (0413) 21 20 24. Voor al uw voeders, vogelzaden, meststoffen, kalk, moskiller, houtvezel, zaagsel enz. (ook klein-verpakkingen). Afhalen dinsdag en vrijdag

na 18.00 uur, zaterdag na 13.00 uur.

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

Rode Kruis

 

Maandag 31 januari 2011 om 14.00 uur is er door de werkgroep  van  het Rode Kruis een ontspanningsmiddag gepland. Deze bijeenkomst is in het Dorpshuis de Korenmolen. Nieuwe belangstellenden kunnen zich melden bij Mevr. Th. v. d. Hurk-v.d. Biggelaar, tel. 36 37 34 of  bij Mevr. M. Hooijmans-Swinkels.  tel. 34 01 13.

 

Zijtaartse Jeugdnatuurvereniging: Sporentocht.

 

Het vorige jaar werd in december afgesloten met het maken van kerststukjes. Voor sommige leden betekende dat het afscheid van de Jeugdnatuurvereniging, maar we vinden het vet als je toch nog mee gaat, of niet Maikel? In 2011 gaat de vereniging natuurlijk wel gewoon door met onze activiteiten en zijn er ook weer nieuwe leden bijgekomen.

Op zondag 30 januari worden alle leden voor het eerst weer verwacht.

Zorg dat je om 8:30 uur bij de school bent met ’n goede fiets!

Van daaruit wordt namelijk in een gezamenlijke fietstocht vertrokken voor een wandeling in de Eerdse Bergen. De Eerdse Bergen zijn honderden jaren geleden ontstaan, nadat er veel turfplaggen waren gewonnen in de Schijndelse Heide. Het stuifzand dat daardoor vrij kwam, werd door de wind in de richting van Eerde geblazen. Het stuifzand hoopte zich daar op. Om te voorkomen dat Eerde werd bedolven, werden de stuifzandwallen beplant met eikenbomen. Zondag zul je zien dat er nog altijd eiken groeien, maar dat er later ook naaldbomen zijn aangeplant.

 

 

 

Boemelaars in het nieuw

 

Tijdens de pronkzitting van CV De Reigers op zaterdag 15 januari hebben de Boemelaars hun nieuwe outfit getoond aan het grote publiek. Slagwerker Henri is in een mooi nieuw pak adjudant geworden van Prins Twan. Daarbij konden de Boemelaars niet achter blijven. De Boemelaars hebben een frisse nieuwe uitstraling gekregen met een rode blouse. Dit is mogelijk gemaakt door de sponsoring van Graafmachineverhuur C. van Kessel uit Zijtaart. De Boemelaars danken Ine en Carlo van Kessel hartelijk voor de spontane sponsoring en zullen de kleding met verve dragen.

Nieuwsgierig geworden? Kom kijken een evenement of kijk op www.boemelaars.nl.

Met muzikale groeten, De Boemelaars

 

 

ONDERONSJE ZIJTAART OVER KRUIDEN

 

In het maandelijkse Onderonsje in Zijtaart verschijnt regelmatig een gast, die iets komt vertellen over zijn of haar werk of hobby. Op maandag 7 februari komt Bernard Liesandt uitleg geven over kruiden. Van 10.00 tot 11.00 uur kunnen 55+-ers uit Zijtaart in De Korenmolen onder het genot van een kop koffie of thee horen of er in deze tijd van moderne techniek nog wel plaats is voor kruiden. Als smaakmaker worden kruiden in veel keukens gebruikt. De toepassing als geneesmiddel is sterk afgenomen met de komst van de chemische medicijnen.

In vroeger tijden waren er in ieder dorp wel enkele mensen die de werking van de talloze kruiden in de leefomgeving heel precies kenden. Mensen maakten veelvuldig gebruik van de geneeskrachtige werking. Kruiden waren immers overal om hen heen aanwezig en kostten niets. De toediening ging niet zelden gepaard met allerlei min of meer geheimzinnige rituelen die deel uitmaakten van de natuurreligie, die de mensen aanhingen. Dit was in de ogen van de kerk ketterij. De mensen met de medicinale kennis werden in bepaalde tijden bestempeld als heksen en meedogenloos vervolgd. Daardoor en door de opkomst van medicijnen ging de kennis over de werking van kruiden geleidelijk aan verloren. De laatste decennia is er weer meer aandacht voor.

‘t Onderonsje is een initiatief van het ouderenwerk van Vivaan. Er zijn steeds enkele vrijwilligers aanwezig die de bezoekers gastvrij ontvangen en, als dat nodig is, de gesprekken in goede banen leiden. De toegang is gratis, de consumpties niet.

 

 

Bezorgdheid optochtdeelnemers.

 

Woensdag 5 januari was er voor de deelnemers aan de optocht in Zijtaart een bijeenkomst waar het concept reglement voor de optochten in de gemeente Veghel werd besproken. Uit het concept blijkt dat de gemeente in de optocht veiligheid wil waarborgen en overmatig alcoholgebruik wil uitbannen. De Zijtaartse wagenbouwers, die maanden bezig zijn om een leuke creatie te maken, kunnen zich heel goed vinden deze uitgangspunten. In samenwerking met de optochtcommissie wordt al jaren gewerkt aan maximale veiligheid voor deelnemer en publiek. Ook kan men zich heel goed vinden in de regel die stelt dat "speciaal daartoe ingerichte wagens waarop zuipfeesten gehouden worden" niet in de optocht worden toegelaten. Ze zijn dan ook blij dat de optochtcommissie van Zijtaart al jaren kritisch naar de uitstraling van de deelnemers kijkt en ze hopen dat dit voorbeeld in de regio gevolgd gaat worden. De enthousiaste wagenbouwers zouden het jammer vinden als het toelaten van "zuipkarren" zou leiden tot een algeheel alcoholverbod in de optocht. Ze laten al jaren zien dat een praalwagen presenteren heel goed samen gaat met een pilsje in de hand. Het is tenslotte Carnaval. 

Optochtcommissie

C.V. De Reigers

 

 

Uitnodiging Fanfare Februari Fest.

 

Herinnert u zich nog de gezellige muziekfeesten van fanfare Sint Cecilia in de jaren ’80?

Wij laten deze tijd weer enigszins herleven met een concert dat bol staat van muziek uit Tsjechië, Oostenrijk en Duitsland.

U wordt op dit Fanfare Februari Fest (met een knipoog naar de oktoberfeesten in München) verwend met een topconcert verzorgt door ons eigen fanfare orkest en de Aa-Länder muzikanten uit Bakel.

Hierbij wordt Zaal Kleijngeld gedompeld in een Duitse sfeer compleet met bier in pullen.

Deze avond wordt geheel verzorgd inclusief drankjes aangeboden voor € 15,- per persoon.

Graag verwelkomen wij U in onze bierstube op zaterdag 5 februari a.s.

Aanvang: 20.30 uur. Zaal open: 20.00 uur

 

 

 

 

KBO

 

AGENDA:

 

Maandag 31 januari 13.00 uur:    Biljarten

Dinsdag 1 februari 09.30 uur:       Seniorenkoor

Dinsdag 1 februari 12.00 uur:       Eetpunt

Dinsdag 1 februari 13.00 uur:       Vrij biljarten

Dinsdag 1 februari 14.00 uur:       Line dansen

Woensdag 2 februari 09.00 uur:   Gym

Woensdag 2 februari 13.30 uur:   Kaarten

Donderdag 3 februari 12.00 uur:    Eetpunt

Donderdag 3 februari 13.00 uur:    Competitie biljarten

Donderdag 3 februari 13.30-14.30 uur: Bibliotheek

Vrijdag 4 februari 13.30 uur:            Bridgen

 

KAARTEN

 

De uitslag van de kaartmiddag op maandag 17 jan. 2011.

 

Rikken:

 

1.Henk v.d.Linden       82 pnt.

2.Narda v.Stiphout      75 pnt.

   Jan v.Zutphen           75 pnt.

4.Gerard Pepers          73 pnt.

5.Riek v.d.Heijden       66 pnt.

6.Tiny v.Zutphen          60 pnt.

 

Poedelprijs:    Piet v.d.Tillaart             -16 pnt.

 

Loterij:           Grard v.Eert

 

De uitslag van de kaartmiddag op woensdag 19 jan. 2011.

Jokeren:         Lies v.Zutphen             149 pnt.

Rikken:

1.Grard Pepers            101 pnt

2.Anny Gibbels             91 pnt.

3.Piet v.d.Tillaart          77 pnt.

4.Martien v.Zutphen       71 pnt.

 

Poedelprijs:    Diny v.Heertum            - 35 pnt.

 

Loterij:           Harrie v.Asseldonk.

 

BRIDGEN:

 

A- lijn:

De uitslagen van vrijdag 21januari 2011.

1. Harrie en Jana v.d. Acker                            57,29 %

2. Jan Rijkers en Cor v.d. Berg                         56,94 %

3. Pieter v. Geffen en Tonnie Kivits                  56,90 %

4. Harrie en Marietje v.d. Wijgert                    54,86 %

5. Marlies v. Geffen en Lida v. Houtum              53,47 %

    Jan v. Helvoirt  en Toon v. Creij                  53,47 %

7. Mien Verhoeven en Mien Vissers                  51,39 %

8. Toos v. Berlo en Mientje v.d. Tillaart            50,69 %

9. Bert en Anneke v. Helvoort                         48,96 %

10. Ben en Tiny v.d. Steen                              47,57 %

      Wim v. Os en Cor Rovers                          47,57 %

12. Bert en Dinie Kanters                                47,22 %

13. Wim en Tiny v. Lieshout                            39,24 %

14. Toon v.Schaijk en Mari v.d. Steen               35,42 %

B-lijn:

1. Martien v. Cleef en Marietje v.d. Horst        65,00 %

2. Cor en Marietje Mollen                               63,33 %

3. Adriaan v.d. Tillart en Anny v.d. Ven            59,58 %

4. Wim v. Schaijk en Joke v.d. Burgt               55,50 %

5. Henk en Marietje v.d. Linden                                  54,58 %

6. Harrie Ploegmakers en Jo v. Boxtel             51,00 %

7. Anny en Jozien v.d. Berkmortel                   48,75 %

8. Tonny Rijkers en Jo Verhoeven                   46,67 %

9. Mien.vd.Crommenacker en Maria Rijken        45,83 %

10. Harrie en Rina v. Berlo                              45,00 %

11. Mien v. Asseldonk en Nellie v.d. Berg         43,00 %

12. Fien v. Boxmeer en An Thijssen                36,50 %

13. Harrie v. Boxmeer en Pieta Verbakel         34,58 %

 

BILJARTEN:

 

De uitslagen van donderdag 20 januari 2011:

Willy v.d.Berkmortel  23 49  -Cor v.Zutphen          62 96

Tonn Verbruggen       19 32  -Willy v.d.Berkmortel  23 23

Wim v.d.Sanden        54 77  -Chris v.Helvoirt        20 17

Piet v.d.Hurk             43 59  -Gerard Oppers        14   8

Wim Kremers            28 36  -Jan v.d.Oever          15 17

Gerard Oppers          14 16  -Wim Kremers          28 18

Jan v.d.Oever           15 16  -Rien Kemps             37 34

Rien v.Tiel               23 24  -Mies Gibbels            41 38

Cor Coppens            20 20  -Jan v.Uden               20 19

Jan Rijkers              18 18  -Willy Henst              29 25

Wim v.d.Sanden       54 56  -Martien v.Zutphen    20 12

Grard v.Eert             18 17  -Piet v.d.Tillaart         42 30

Tonnie v.Uden         30 22  -Jos Claassen            22 16

 

Uitslag van de Regiowedstrijd in Nuenen

Op maandag 17 januari 2011:

Sjef Teunisse           58 54  -Cor v.Zutphen         67 71

Jan Migchels            38 19  -Wim v.d.Sanden      52 77

Noud Leenders         35 28  -Mies Gibbels           42 28

Gerard Donkers        38 36  -Jan de Wit              31 22

Ton Konings            30 16  -Johan v.Zutphen      25 35

Sjef Bollen              27 36  -Jos Claassen           24 21

Marinus Renders      22 18  -Tonn Verbruggen       20 13

Jan Bekkers            20 15  -Jan v.Uden               18 13

                          268 221                              279 280

                             82,46 %                         100,35 %

 

Zijtaartse Bridge Club 2001 (ZBC’01)

De uitslagen van dinsdag 18 januari 2011.

A-lijn:

1. Mari en Nellie v.d.Vleuten                         57,29 %

2. Jan v.Stiphout en Adrie v.Gemert                56,94 %

    Mien v.Berkel en Mien Verhoeven               56,94 %

4. Piet Thijssens en Riek Rijkers                    55,21 %

5. Mari v.d.Steen en Toon v.d.Zanden             54,51 %

6. Cees v.Hout en Jo Verhoeven                     54,17 %

7. Jan Rijkers en Toos v.Berlo                         53,82 %

8. Wim v.Schaijk en Jeanne v.d.Zanden           51,67 %

9. Bert en Diny Kanters                                 51,39 %

10. Cor Mollen en Hilly v.Bosbeek                   47,57 %

11. Ria Delisse en Sybille v.d.Rijdt                  43,75 %

      Jana v.d.Acker en Anny v.d.Hurk               43,75%

13. Toon en Marietje v.Schaijk                        38,54 %

14. Anny en Josien v.d.Berkmortel                  34,03 %

 

B-lijn:

1. Harrie en Marietje v.d.Wijgert                      65,83 %

2. Anneke Jans en Maria Pepers                        57,50 %

3. Joke Petit en Maria Rijken                            54,50 %

4. Chris en Christien v.Helvoirt                         53,75 %

5. Mieke Toebast en Toos Vissers                     53,00 %

6. Mientje v.d.Tillaart en Ria veldhuis                52,50 %

7. Henk en Marietje v.d.Linden                         49,50 %

8. Albert en Petra v.d.Hurk                              47,92 %

9. Harrie en Rina v.Berlo                                 47,50 %

10. Tonny Rijkers en Mien Vermeulen               44,17 %

11. Adriaan v.d.Tillart en Jack Sebrechts           42,50 %

12. An Thijssen en Riek Vervoort                     40,50 %

13. Riet v.Hout en Corry Kastelijn                    40,42 %

 

 

SPORTAGENDA

 

V.O.W. jeugd  Zaterdag 29 jan 2011

VOW A-1       thuis     Irene A1                         14:30u

VOW MA1 M1                     vrij      

VOW B-1       uit        WEC B1                           14:30u

VOW M11B1 M2      thuis     Ulysses M11B1          14:30u

VOW C-1       12:15   thuis     DVG C2                  13:00u

VOW D-1       9:30     uit        Schijndel/VITAM D3  10:30u

VOW D-2       9:15     thuis     Rhode D4               10:00u

VOW MD1 M3          thuis     OSS'20 MD3                9:30u

VOW MD2 M4                     vrij      

VOW E-1       uit        Ollandia E2                10:30u

VOW E-2       uit        RKVV Keldonk E1        10:30u

VOW F-1       thuis     Venhorst F1               10:30u

VOW F-2       uit        SC Helmondia F2          9:00u

VOW F-3       uit        Rood Wit'62 F7             9:00u

VOW F-4       thuis     Schijndel/VITAM F10    10:30u

VOW F-5       uit        Mariahout F4               10:00u

 

V.O.W. Veteranen zaterdag 29 januari 2011

VOW Vet 1     uit        KVC                        13.45u

 

V.O.W. senioren zondag 30 januari 2011

VOW H1        Thuis    ASV’33                         14.30u

VOW H2        Thuis    - FC UDEN 2                  12.00u

VOW H3        Uit       SCHIJNDEL/VITAM 6        12.00u

VOW H4        Uit BLAUW-GEEL’38/OW 12         10.00u

V.O.W.  Dames

VOW D1        Uit       dames AVANTI’31           10.00u

VOW 2          Thuis    GVV’57                         10.00u

 

 

SPORTUITSLAGEN

 

V.O.W. jeugd teams  zaterdag  22  jan  2011

VOW A-1             Handel A1                          1-5

VOW MA1 M1     Boerdonk MA1                      5-1

VOW B-1              Blauw Geel'38/OtterW B4     2-5

VOW M11B1 M2 JVC Cuijk M11B1                    4-0

VOW C-1             Boekel Sport C4                  3-0

VOW D-1             Bavos D1G                        0-3

VOW D-2             Erp D3                               0-7

VOW MD1 M3     DSV MD1                             17-1

VOW MD2 M4     ASV Md2                              1-4

VOW E-1              blauw geel e9                     3-4

VOW E-2              Sparta'25 E7                      6-5

VOW F-1              Blauw geel F6                    7-1

VOW F-2              Sparta'25 F4                      2-4

VOW F-3              Keldonk F1                        0-7

VOW F-4              Venhorst F4                       3-12

VOW F-5              Keldonk F2                        7-4

 

 

Interpunctie         Moeilijke moeders

 

Annelies zag er moe uit. Ze vertelde dat ze haar moeder al zo vaak had gevraagd om niet meer te  zeuren over kleinkinderen. Annelies wilde heel graag kinderen. Zij  had daar wel enige tijd over getwijfeld. Annelies had een leuke baan, had een lieve vriend met wie ze oud wilde worden, maar kinderen??

Moeder drong echter steeds vaker aan om snel kinderen te nemen. Ze waarschuwde Annelies dat haar vriend het misschien uit zou maken als ze geen kinderen wilde. Enkele keren had Annelies aan moeder gezegd dat ze het niet prettig vond dat moeder dit steeds benadrukte.

Maar moeder hield niet op.  Ook op andere vlakken bemoeide moeder zich met haar leven en vaak op zeer negatieve manier. Als Annelies een andere baan wilde,

ging moeder vertellen dat het haar vast niet zou lukken, dat ze beter vast kon houden aan haar huidige baan. Moeder stond bekend om haar moeilijke gedrag, met haar zoon en diens kinderen had ze al enkele jaren geen contact meer, puur omdat men haar niet langer kon verdragen.

Annelies had medelijden met haar moeder, maar bemerkte de laatste tijd dat ze haar telefoon niet opnam als ze haar moeders telefoonnummer herkende. Ze wilde het contact niet verbreken maar was er eigenlijk wel een beetje mee bezig.

De tip die ik gaf was: vertel je moeder duidelijk wat je wel en niet wilt en geef aan dat je er consequenties aan verbindt als ze het toch doet. Zeg erbij dat je er niet op uit bent om het contact te verbreken, maar dat je wel naar huis gaat als moeder zich bemoeit met dingen die haar niet aangaan. Zeg ook dat je wel gewoon terug zult komen, maar dat je telkens als ze dit gedrag vertoont, jezelf beschermt door weg te gaan. In het gesprek daarna vertelde Annelies dat ze 2x de telefoon had neergelegd nadat moeder weer begon, en dat ze een keer was weggegaan. Daarna was het gedrag van moeder een stuk verbeterd. Een jaartje later bleek het lastige gedrag nog hoogst zelden voor te komen. Niet altijd slaag ik erin in twee gesprekken het doel te bereiken.

Mw. N. Timmermans-van de Kamp

Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA  Veghel

tel. 06-21.59.24.35.   www.interpunctie.nl

 

 

BOODSCHAPPENPLUSBUS

 

Mensen van 55 jaar en ouder uit de gemeenten Uden en Veghel en uit Heeswijk, Dinther en Loosbroek worden op afspraak thuis opgehaald om met een groepje boodschappen te gaan doen. Na de boodschappen is er tijd voor een kopje koffie, waarna de deel-nemers weer thuis worden afgezet. Vrijwilligers helpen de deelnemers bij het winkelen, als dat nodig is.

BOODSCHAPPENPLUSBUS PROGRAMMA FEBRUARI 2011

Dinsdag

1

12.30 u

uitstapje

Weverijmuseum in Geldrop

Woensdag

2

10.00 u

uitstapje

Rondrit Plasmolen incl. pannenkoek

Donderdag

3

  9.00 u

13.00 u

 

JUMBO Veghel

EM-TÉ Uden

Vrijdag

4

  9.30 u

uitstapje

Rondrit omgeving St. Oedenrode incl. diner

Maandag

7

  9.00 u

 

Markt Uden en andere winkels

Dinsdag

8

  9.30 u

uitstapje

Rondrit omgeving St. Oedenrode incl. diner

Woensdag

9

  9.30 u

uitstapje

Rondrit De Acht Zaligheden incl. entree

Donderdag

10

  9.00 u

13.00 u

 

JUMBO Veghel

EM-TÉ Uden

Vrijdag

11

  9.00 u

 

Van Tilburg in Nistelrode en andere winkels

Maandag

14

  9.00 u

 

Markt Uden en andere winkels

Dinsdag

15

  8.15 u

18.15 u

uitstapje

Rondleiding door studio’s Omroep Brabant

Alzheimercafé Uden in Eigen Herd

Woensdag

16

10.00 u

uitstapje

Vrije markt Wamel incl. entree

Donderdag

17

  9.00 u

13.00 u

 

JUMBO Veghel

EM-TÉ Uden

Vrijdag

18

10.00 u

uitstapje

Rondrit Heusden incl. pannenkoek

Maandag

21

  9.00 u

 

Markt Uden en andere winkels

Dinsdag

22

13.00 u

uitstapje

Meierijtocht

Woensdag

23

10.00 u

18.15 u

 

winkelcentrum Helftheuvel ‘s-Hertogenbosch

Liederentafel in Eigen Herd

Donderdag

24

  9.00 u

13.00 u

 

JUMBO Veghel

EM-TÉ Uden

Vrijdag

25

12.30 u

uitstapje

Weverijmuseum in Geldrop

Maandag

28

 9.00 u

 

Markt Uden en andere winkels

 

Wilt u mee met de BoodschappenPlusBus?

Bel Vivaan, Ouderenwerk, tel. (0413) 36 73 09 op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur en vraag het programma aan. U kunt ook een e-mail sturen naar: bplusb@vivaan.nl.

U kunt dan thuis op uw gemak uitzoeken op welke tijd u met de Boodschap-penPlusbus mee wilt. Geef dat weer door en op de afgesproken tijd komt de bus voorrijden.U kunt het programma ook bekijken op de website www.vivaan.nl.

Voor het winkelen kunt u zich elke werkdag van 9.00 – 13.00 uur opgeven. Voor de uitstapjes van februari kunt u op woensdag 26 januari van 9.00 – 12.00 uur bellen of daarna op werkdagen voor de middag.

 

 

 

Aanzet: algemeen maatschappelijk werk

 

Het maatschappelijk werk ondersteunt mensen met allerlei problemen. Denk aan psychische problemen, relatieproblemen, problemen thuis, op school of werk, geldproblemen, overmatige stress.

Voor Zijtaart vindt u een kantoor van Aanzet (zo heet het maatschappelijk werk tegenwoordig) in Veghel aan de Pater van den Elsenlaan 13. Iedere werkdag is er spreekuur van 09.00 tot 10.00 uur.

Suzanne Spierings is daar maatschappelijk werker.

uit haar praktijk……

Mevrouw de Bok, 72 jaar, meldt zich bij Aanzet op een koude winterdag begin december.  Ze vertelt dat het niet zo goed met haar gaat.

Haar man is drie jaar geleden overleden. Samen maakten ze met de auto veel uitstapjes. Sinds zijn overlijden voelt ze zich erg eenzaam. Ze kan nauwelijks ergens naar toe omdat ze geen auto kan rijden. Haar zoon woont ver weg en heeft zijn eigen drukke leven en gezin. In de omgeving van mevrouw zijn veel vrienden en familieleden overleden.  Door dit alles voelt ze zich niet lekker in haar vel en alleen, en ze ziet erg op tegen de komende feestdagen. Ze zou graag deel willen nemen aan activiteiten waar ze nieuwe mensen leert kennen. Ook wil ze het verlies van haar man verwerken.  Ik laat mevrouw de cursuswijzer van Vivaan zien. In eerste instantie vindt mevrouw het een beetje eng. Maar ze besluit toch mee te gaan doen aan het tekenen, cursus internet en bloemschikken. Ook geeft ze zich op voor de groep Rouwverwerking van Aanzet, voor mensen die hun partner zijn verloren.

Het gesprek lucht op en ze vertelt de maatschappelijk werker dat ze weer zin krijgt om dingen te ondernemen. Ze heeft het ook heel het fijn gevonden om over het verlies van haar man te kunnen praten, zonder zich daarbij bezwaard naar de ander te voelen.  Ze hoopt dat ze haar leven weer wat meer kleur kan geven.

Aanzet is bereikbaar via tel. (0412) 62 38 80, per mail: info@aanzet.nu en via de website: www.aanzet.nu

 

 

 

Vivaan zoekt vrijwilligers voor tuinonderhoud

 

In Eerde, Zijtaart, Mariaheide, Erp, Boerdonk en Keldonk gaat het ouderenwerk van Vivaan binnenkort beginnen met tuinonderhoud voor mensen van 55 jaar en ouder en voor mensen met een beperking. Vivaan zoekt nu vrijwilligers, die klein tuinonderhoud willen doen. Het gaat om werkzaamheden die in maximaal twee uur gedaan kunnen worden, zoals wieden, maaien en eenvoudig snoeiwerk. De vrijwilligers hoeven geen hovenier te zijn; zij zorgen er voor dat een tuin toonbaar blijft. Mensen die het leuk vinden om dit werk te doen, kunnen voor meer informatie en om zich als vrijwilliger aan te melden, contact opnemen met Vivaan, ouderenwerk. Dat kan telefonisch op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur op tel.nr. (0413) 36 73 09 en via het e-mailadres ouderenwerk@vivaan.nl.

Voor het tuinonderhoud zoekt Vivaan mensen die het leuk vinden om op aanwijzing van de eigenaar klein onderhoudswerk te doen. Uiteraard moeten de vrijwilligers netjes werken en het werk is pas klaar als alles opgeruimd is, het tuinafval ligt in de groene container of op de composthoop en het gereedschap staat weer op zijn plaats. De vrijwilligers gebruiken het gereedschap van de tuinbezitter of hun eigen gereedschap; Vivaan heeft vooralsnog geen tuingereedschap. Voor het gebruik van de eigen auto kunnen de vrijwilligers een kilometervergoeding declareren. Voor al zijn vrijwilligers heeft Vivaan een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Het werk kost een ochtend of middag per week. Werktijden kunnen in overleg met de tuineigenaar vastgesteld worden. Als er vragen of problemen zijn, kunnen de vrijwilligers altijd een beroep doen op de beroepskracht van Vivaan die het tuinonderhoud coördineert.

 

 

 

 

 

 

 

Oproep aan koorzangers

 

Kamerkoor Musica Vocalis in Uden staat bekend om zijn concerten op hoog musicaal niveau, zoals jaarlijks blijkt bij onze aansprekende passieconcerten in de Paastijd. Ook dit jaar willen we weer graag een dergelijk concert uitvoeren, en wel op 3 april 2011 te Geldrop en op 10 april te Uden. We voeren dit jaar geen passion van JS Bach uit, maar enkele kortere stukken met hetzelfde onderwerp en dezelfde sfeer. Wilt u ook eens kennis maken met deze muziek, dan bieden wij u de kans, vrijblijvend met ons mee te doen. Vooral onze sopranen en tenoren kunnen enige versterking gebruiken. Wij nodigen u uit te komen luisteren op onze repetities iedere maandagavond om 20.30 uur in de Samen op weg Kerk te Uden.

Nader informatie bij: Mw. G.Kingma-Bakkum; tel. (0413) 26 35 92 ; email: gu.kingma@kpnmail.nl

 

 

 

 

2 Februari lezing en workshop in Bibliotheek Veghel:

De Apple iPad: revolutie of hype?

 

Jan de Waal geeft op woensdag 2 februari 2011 een herhaling van de lezing en workshop in Bibliotheek Veghel over de iPad. Hij zal het hebben over de mogelijkheden van de tablet-pc, de voor- en nadelen en de veranderingen die Apple ermee teweeg heeft gebracht. Natuurlijk krijgen aanwezigen ook de kans om de iPad uit te proberen. De lezing duurt van 20.00 tot 22.00 uur. Kaartjes kosten € 2,00 voor bibliotheekleden en € 3,00 voor niet-leden. Aanmelden kan aan de balie van de bibliotheek. In verband met de enorme belangstelling zijn er nog maar enkele plaatsen beschikbaar.

Jan de Waal is digitaal coördinator van Basis Bibliotheek Maasland en al tien jaar bezig met de ontwikkelingen rond eBooks en tablet-pc’s. Hij beantwoordt de vraag of de iPad van Apple werkelijk zo innovatief is als wordt gezegd.

De iPad is bedoeld voor het lezen van boeken, het luisteren naar muziek, het bekijken van foto's en films, spelen van videogames, e-mailen, browsen op internet, het bijhouden van een agenda en uitvoeren van vele andere computertaken. Het platte apparaat in A4-formaat is net iets dikker dan 1 centimeter, weegt 680 gram en bevat een touchscreen toetsenbord. Is het een volwaardige pc? Of is het een soort kruising tussen een smartphone en een laptop? Is de iPad eenvoudig in het gebruik? Met vingerbewegingen kun je scrollen, klikken en inzoomen, maar werkt dat handig? En is het daardoor mogelijk om op een vernieuwende manier met techniek om te gaan?

Iedereen die meer wil weten over de iPad en ‘m zelf wil zien, ervaren en proberen, is welkom op 2 februari in Bibliotheek Veghel. Wordt dit het multimedia-apparaat van de toekomst?

 

 

 

MiK korte cursus MATTHäUS PASSION

 

Een bijzondere korte cursus, geschikt voor alle liefhebbers. MiK start op donderdag 3 februari a.s. met deze unieke cursus, gegeven door musicus Mark van Platen. Hij neemt de deelnemers mee op een bijzondere reis waarbij de vele aspecten worden uitgediept van de Matthäus Passion. Onder de loep wordt genomen de wijze waarop Bach de tekst muzikaal weergeeft, de muzikale middelen en hoe de tekst wordt ondersteund. De essentie van de tekst en de muziek zijn nog steeds actueel. Bevlogen docent Mark van Platen presenteert dit alles op een luchtige en boeiende wijze. De cursus is in samenwerking met CKVU opgezet en wordt gegeven in Boxtel en/of in Uden, afhankelijk van de aanmeldingen. De lesdata zijn 3,10,17 en 24 februari en 3,17 en 24 maart 2011. De cursus kost € 75,00 voor 7 lessen van 1,5 uur. Meer info en aanmelding: www.mikweb.nl

 

 

 

GEBRUIK JE HANDEN EENS!

 

Een kennismaking met verschillende kunstdisciplines voor jongeren tussen 11 - 16 jaar.

Pieter Brueghel en Vivaan bieden jongeren tussen 11 en 16 jaar een afwisselend en boeiend programma aan om eens met kunst en cultuur in aanraking te komen. We bieden een zestal technieken aan in de vorm van workshops. Deze worden gegeven op vrijdagavond van 18.30 uur tot 20.30 uur. De kosten per bijeenkomst zijn € 3,00.

De vijfde workshop is ijzersmeden. Voor stoere jongens en meiden. Edelsmid Niek Eikelenboom gaat je leren een 'vuurslag' te smeden. Dat is een ijzer waarmee je vonken van een vuursteen kan slaan om vuur mee te maken. In één les ervaar je hoe het is om onbuigbaar ijzer, door middel van vuur om te vormen naar een vorm die je zelf wilt.

 

Datum:            vrijdag 4 en 11 februari

Tijd:                 18. 30 uur - 20.30 uur

Locatie:           Pieter Brueghel, Middegaal 23-25, Veghel

Kosten:           € 3,00 per bijeenkomst

Inschrijven kan bij Mieke Pepers van Stichting Vivaan Veghel, via (0413) 34 08 42 of mieke.pepers@vivaan.nl

Houd de komende maanden ook de aankondigingen van de andere workshops in de gaten!

 

 

Oproep Jaarkalender Evenementen Veghel

 

UITpunt Veghel organiseerde op 18 november 2010 een bijeenkomst voor culturele instellingen uit Veghel en de omgeving. Uit deze bijeenkomst is naar voren gekomen dat er behoefte is aan een jaarkalender, zodat evenementen beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Om dit te verwezenlijken, willen wij aan alle culturele instellingen uit Veghel en omgeving een oproep doen om jaarplanningen zo snel mogelijk naar het UITpunt te sturen, zodat wij alle gegevens kunnen samenvoegen met als doel sneller feedback te kunnen geven bij het afstemmen van evenementen.

Deze jaaroverzichten kunnen o.v.v. naam van de organisatie, activiteit, datum, tijd, kosten en beschrijving evenement worden opgestuurd naar info@uitinveghel.nl.

Graag zien we uw jaarplanning snel tegemoet!

 

 

 

 

 

Prikpost in Zijtaart.

 

De prikpost is gevestigd in Dorpshuis de Korenmolen aan de Past. Clercxstraat 66a. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend (vanaf 8.15u. aanwezig zijn).

 

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

 

 

 

Meldingen en klachten in de openbare ruimte

 

Wanneer u gebreken in de openbare ruimte constateert, kunt u hiervan melding maken bij de gemeente. U kunt een melding doen over bijvoorbeeld de volgende zaken: reiniging (zwerfvuil), onderhoud groen, verharding (losliggende stoeptegels, gaten in de weg), riolering, verlichting, straatmeubilair, verkeer, ongediertebestrijding (overlast van wespen, ratten, muizen etc.).

De gemeente onderzoekt naar aanleiding van uw melding het probleem en zorgt voor een passende oplossing. De melding wordt afgehandeld binnen een vastgestelde normtijd (afhankelijk van de melding).

U kunt uw melding telefonisch doorgeven aan de Servicemelddesk: (0413) 38 66 44.