Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 20   2010-2011 > Dorpsnieuws  jaargang 20  nummer 2

Dorpsnieuws  jaargang 20  nummer 2

6 okt  - 14 okt 2010

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nl

 

Klik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 20 nr 2


KERKBERICHTEN

 

Zondag: 10 oktober 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor).

Wij gedenken in deze viering:

Mnd.ged. Riek van Zutphen-Daniëls; Overl.oud. van Lankvelt-van der Linden en kleinzoon René; Overl.oud. Verbruggen-Ketelaars; Toon van den Akker (nms.buurt/Leinserondweg/ Hoolstraat/ Pater Vervoortstraat). Miet en Toon Klaassen-Kerkhof en dochter Lianne; Marietje van Hoof-van Asseldonk (nms.Kath.Bond van Ouderen); Henrica van den Tillaart (vanwege verjaardag); Overl.oud. van Asseldonk-van Kessel; André van der Heijden en overl.familie.

Gedoopt:

Pim: zoon van Dirck en Lisette van der Linden–Ketelaars.

Amber: dochter van Mark en Ingrid van den Hurk-van Lankvelt.

Silke: dochter van Rohald en Kim van der Linden–Welte.

 

 

Basisschool Edith Stein genomineerd voor subsidie Rabobank Uden-Veghel.

 

Voor de zomervakantie heeft bs Edith Stein een subsidie aanvraag van € 1.500,00 ingediend bij het Coöperatiefonds 2010 van de Rabobank Uden Veghel. Een subsidie voor het realiseren van een insectenmuur in de toekomstige natuurspeelleertuin bij onze toekomstige nieuwe school.

Voor de aanvraag van deze subsidie is er een kort filmpje gemaakt (40 sec.) om de meerwaarde van de insectenmuur heel in het kort te promoten.

Alle leden van de Rabobank Uden Veghel hebben per 1 oktober een brief ontvangen waarin er de gelegenheid wordt geboden te stemmen op een van de 25 genomineerden. Elke genomineerde heeft een kort filmpje staan op de site (staat vermeld in de brief naar alle leden van Rabobank Uden Veghel) waar u op kunt stemmen. Basisschool Edith Stein is een van deze genomineerden!

U raadt het al, allemaal stemmen op de insectenmuur voor bs Edith Stein. Hoe meer stemmen hoe meer kans we maken om ook daadwerkelijk voor deze subsidie in aanmerking te komen.

Dus…. allemaal stemmen op de insectenmuur voor de natuurspeelleertuin bij bs Edith Stein. Zegt het voort.

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke Telefoonnummers:

 

Huisartsenpost:

  Avond, nacht en Het  weekend            0900-8860

Huisarts J.M.Bonnet                              (0413) 35 22 23

Meldpunt Ouderenzorg                          0900-8803

Thuiszorg en Kraamzorg                        0900-8803

Centraal Alarm nummer                          1 1 2

Politie/Brandweer/Ambulance spoed       1 1 2

Politie          direct                                  0900 8844

Brandweer   direct                                 (073) 612 31 23

Ambulance  direct                                 (0412) 63 15 15

Stadhuis Veghel                                    (0413) 38 66 44

Gem. Veghel Storingsnummer                (0413) 38 66 66

Basisschool "Edith Stein"                        (0413) 36 51 68

Tennispark Zijtaart                                 (0413) 76 90 25

De Korenmolen (dorpshuis)                   (0413) 36 66 79

De Vonders                                          (0413) 35 03 77

De Molensteen                                      (0413) 36 73 73

 

 

 

Prikpost in Zijtaart.

 

De prikpost is gevestigd in Dorpshuis de Korenmolen aan de Past. Clercxstraat 66a. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend (vanaf 8.15u. aanwezig zijn).

 

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

 

Meldingen en klachten in de openbare ruimte

Wanneer u gebreken in de openbare ruimte constateert, kunt u hiervan melding maken bij de gemeente. U kunt een melding doen over bijvoorbeeld de volgende zaken: reiniging (zwerfvuil), onderhoud groen, verharding (losliggende stoeptegels, gaten in de weg), riolering, verlichting, straatmeubilair, verkeer, ongediertebestrijding (overlast van wespen, ratten, muizen etc.).

De gemeente onderzoekt naar aanleiding van uw melding het probleem en zorgt voor een passende oplossing. De melding wordt afgehandeld binnen een vastgestelde normtijd (afhankelijk van de melding).

U kunt uw melding telefonisch doorgeven aan de Servicemelddesk: (0413) 38 66 44.

 

 

 

 

BELANGETJES

 

Te koop: John van Zutphen Diervoeders, Antoniusstraat 40, Keldonk, tel. (0413) 21 20 24. Voor al uw voeders, vogelzaden, meststoffen, kalk, moskiller, houtvezel, zaagsel enz. (ook kleinverpakkingen). Afhalen dinsdag en vrijdag na 18.00 uur, zaterdag na 13.00 uur.

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

Aangeboden: Een aanhangwagen om een grote carnavalswagen op te bouwen. Wielbasis 5 mtr. en spoorbreedte 3 mtr., ook zit er een lange triangel aan. Er zit wel wat werk aan. Voor inlichtingen Erick van Zutphen, tel. (06) 126 132 35.

 

Gratis af te halen: lieve poesjes. Mogen al weg bij de moeder. Voor meer informatie tel. (0413) 35 14 92 of kom kijken op de Corsica 13A, Zijtaart

 

 

Buurtbusvereniging Keldonk

 

Ons bereikte het droeve bericht van het overlijden van

onze trouwe buurtbuschauffeur

 

de heer Richard van Duijnhoven

 

Wij denken met gevoelens van respect en waardering aan hem en aan wat hij voor onze vereniging heeft betekend.

Wij wensen zijn echtgenote Mieke samen met de kinderen veel sterkte toe om dit verlies te kunnen verwerken.

 

Leden en bestuur van  Buurtbusvereniging Keldonk.

Keldonk, oktober 2010.

 

 

 

Collecte Fonds Verstandelijk Gehandicapten

De collecte Fonds Verstandelijk Gehandicapten heeft in Zijtaart heeft € 688,52 opgebracht, waarvoor heel hartelijk dank. Speciale dank aan de collectanten, die weer klaar stonden om medewerking te verlenen.

 

 

Nierstichting

De collecte voor de Nierstichting van afgelopen week heeft het mooie bedrag van € 817,12 opgebracht. Ik wil de gevers hartelijk bedanken voor hun bijdrage en ook veel dank aan de collectanten. Coördinator Willie van Asseldonk

 

 

 

Geachte besturen van verenigingen uit Zijtaart

 

Ook in 2011 zal er weer een kalender komen van de ZOV. Om deze zo goed mogelijk in te vullen met alle activiteiten in ons dorp verzoeken wij u met enige spoed, in ieder geval voor 30 oktober uw verenigingactiviteiten door  te geven. Dit kunt u doen door uw brieven in de bus te doen bij martien Verbruggen, Keslaerstraat 29 of bij Raaijmakers Drukwerk. Nog liever hebben wij dat u het per email stuurt naar info@raaijmakersdrukwerk.nl.

Bij voorbaat dank.

 

 

 

 

Jeugdnatuurvereniging

Herfstwandeling

Zondag 10 oktober a.s. gaan we met z’n allen naar het Slabroek voor een herfstwandeling. Slabroek is een natuurgebied bij Uden waar veel te zien is. Er zijn bossen maar ook open stukken met heide en poelen. Je kunt er allerlei dieren tegen komen zoals reeën, eekhoorntjes, kikkers en padden, goudhaantjes, roofvogels en spechten. De meeste dieren zijn al begonnen om zich voor te bereiden voor de winter, verzamelen voedsel of krijgen nieuwe veren om er straks warm bij te zitten. Maar ook de bomen beginnen al te verkleuren en er zullen al paddenstoelen te zien zijn.  Om dit allemaal te zien, gaan we zondag 10-10-10 zelf kijken. Zorg dat je om 08.00 uur bij de school bent. We vertrekken van daaruit met de auto naar Natuurcentrum Slabroek.

 

 

 

KBO

 

AGENDA:

Maandag 11 oktober 13.30 uur Kaarten

Dinsdag 12 oktober 09.30 uur Seniorenkoor

Dinsdag 12 oktober 12.00 uur Eetpunt

Dinsdag 12 oktober 13.00 uur Vrij biljarten

Dinsdag 12 oktober 14.00 uur Line dansen

Woensdag 13 oktober 09.00 uur Gym

Woensdag 13 oktober 13.30 uur Kaarten

Donderdag 14 oktober 12.00 uur Eetpunt

Donderdag 14 oktober 13.00 uur Competitie biljarten

Donderdag 14 oktober 13.30-14.30 uur Bibliotheek 

Vrijdag 15 oktober 13.30 uur Bridgen

 

BRIDGEN:

De uitslagen van vrijdag 1 oktober 2010:

A-lijn:

1. Toos v.Berlo en Willemien Verhoeven           54,17 %

2. Ben en Tiny v.d.Steen                                  53,75 %

3. Pieter v.Geffen en Tonnie Kivits                   52,92 %

    Cor en Marietje Mollen                                52,92 %

5. Wim v.Os en Jo Verhoeven                          51,25 %

6. Bert & Diny Kanters                                     49,58 %

    Harrie en Jana v.d.Acker                             49,58 %

8. Marcel v.d.Akker en Toon v.Creij                 49,17 %

9. Wim en Tiny v.Lieshout                                48,33 %

10. Jo Delisse en Jan Rijkers                            47,92 %

11. Cor v.d.Berg en Mari v.d.Steen                   47,50 %

12. Bert en Anneke v.Helvoort                         47,08 %

13. Mien Verhoeven en Mien Vissers                45,83 %

B-lijn:

1. Adriaan v.d.Tillart en Petra v.d.Hurk             65,97 %

2. Mien v.d.Crommenacker en Maria Rijken      58,89 %

3. Pieta Verbakel en Marietje v.d.Horst             58,75 %

4. Chris en Christien v.Helvoirt                         52,64 %

5. Anny v.d.Berkmortel en Anny v.d.Hurk        50,69 %

6. Mien v.Asseldonk en Nellie v.d.Berg             43,06 %

7. Harry v.Boxmeert en Tonn Verbruggen        43,06 %

8. Mies en Joke v.d.Burgt                                 38,89 %

9. Fien v.Boxmeer en An Thijssen                    38,06 %

 

Zijtaartse Bridge Club 2001 (ZBC’01)

De uitslagen van dinsdag 28 september 2010:

A-lijn:

1. Bert en Diny Kanters                                     77,00 %

2. Anny v.d.Ven en Jeanne v.d.Zanden             56,47 %

3. Jo Verhoeven en Jana v.d.Acker                  55,88 %

4. Mientje v.d.Tillaart en Ria veldhuis                51,78 %

    Jan Rijkers en Toos v.Berlo                          51,78 %

6. Hilly v.Bosbeek en Ria Swinkels                   51,00 %

7. Cor en Marietje Mollen                                 49,56 %

8. Mien v.Berkel en Mien Verhoeven                47,67 %

9. Mari v.d.Steen en Toon v.d.Zanden               45,33 %

10. Mari en Nellie v.d.Vleuten                          42,44 %

11. Toon en Marietje v.Schaijk                          36,00 %

12. Piet Thijssens en Riek Rijkers                     35,78 %

B-lijn:

1. Wim en Piet v.Schaijk                                  62,59 %

2. Tonny Rijkers en Mien Vermeulen                56,71 %

3. Harry en Marietje v.d.Wijgert                       54,54 %

4. Adriaan v.d.Tillart en Jack Sebrechts            54,40 %

    Joke Petit en Maria Rijken                            53,61 %

6. Chris en Christien v. Helvoirt                        50,23 %

7. Henk en Marietje v.d.Linden                         48,98 %

8. Anneke Jans en Maria Pepers                       48,70 %

9. An Thijssen en Riek Vervoort                       47,13 %

10. Noud en Toos v.Zutven                              46,85 %

11. Albert en Petra v.d.Hurk                            46,57 %

12. Harrie en Rina v. Berlo                               46,06 %

13. Cor en Nellie v.d.Berg                                42,69 %

14. Mieke Toebast en Toos Vissers                  40,20 %

 

BILJARTEN:

De uitslagen van de onderlinge wedstrijden op

donderdag 30 september 2010:

Willy v.d. Berkmortel23 40 17-Cor Coppens           20 15   7

Rien v.Tiel                 23 39 16-Gerard Oppers      14 15 10

Tonn Verbruggen       19 30 15-Willy Henst           29 36 12

Jan Rijkers                 18 26 14-Wim Kremers       28 26   9

Piet v.d.Hurk             43 57 13-Tonn Verbruggen  19 11   5

Martien v.Zutphen      20 23 11-Grard v.Eert          18 19 10

Jan v.d.Oever            15 17 11-Piet v.d.Tillaart      42 28   6

Mies Gibbels              41 43 10-Johan v.Zutphen    23 24 10

Wim Kremers            28 29 10-Jan v.Uden            20 19   9

Jan v.Uden                20 21 10-Chris v.Helvoirt     20 13   6

Jan de Wit                 31 32 10-Mies Gibbels         21 20   4

Willy Henst      29 30 10-Jan de Wit      31 16   5

 

 

 

 

 

 

SPORTAGENDA

 

VOW Jeugd zaterdag 9 okt 2010

A-1               uit      Gemert A3                         15:00u

MA1 M1       thuis  SCV'58 MA1                        14:30u

B-1                thuis  UDI'19/Beter Bed B4         14:30u

M11B1 M2    uit      HVCH M11B1                       13:30u

C-1                thuis  Boskant C1                        13:00u

D-1               thuis  Nijnsel D1                          11:30u

D-2               uit      ASV'33 D3                           10:45u

MD1 M3       thuis  Olympia'18 MD1                   9:30u

MD2 M4       uit      TOP MD1                             9:00u

E-1                uit      Gemert E4                         9:15u

E-2                thuis  ASV'33 E4                        9:30u

F-1                thuis  Gemert F3                         10:30u

F-2                uit      Boekel Sport F4                 9:30u

F-3                thuis  WEC F4                            10:30u

F-4                uit      Blauw Geel'38/Otter-W F11  10:15u

VOW Veteranen zaterdag 9 okt 2010

VOW Vet        Uit       Veteranen NIJNSEL

V.O.W Senioren zondag 10 okt 2010

VOW H1         Uit       ELI                                        14.30u

VOW H2         Thuis    RKVV KELDONK 2                 12.00u

VOW H3         Uit BLAUW-GEEL’38/OW 10             12.00u

VOW H4         Uit       AVANTI ’31 8                        12.30u

V.O.W Dames zondag 10 okt 2010

VOW D1         Uit       DAMES DAW                        10.00u

VOW D2         Thuis    MAASKANTSE-BOYS            10.00 u

 

 

 

SPORTUITSLAGEN

 

VOW Jeugd zaterdag 2 okt 2010

VOW A-1           ELI A1                                    0-4

VOW MA1 M1   Boerdonk MA1                        2-1

VOW B-1            Blauw Geel'38/OtterW B5      7-1

VOW M11B1 M2                                                 vrij 

VOW C-1            Blauw Geel'38/OtterW C3      0-7

VOW D-1           Avanti'31 D2                           2-0

VOW D-2           Irene D2                                 2-1

VOW MD1 M3   HVCH MD1                               4-1

VOW MD2 M4   OSS'20 MD3                            afg

VOW E-1            Blauw Geel'38/OtterW E5      1-11

VOW E-2            S.V. Brandevoort E4              8-6

VOW F-1            Boekel Sport F2                     3-5

VOW F-2            Boerdonk F1                          1-4

VOW F-3            SCMH F2                              3-5

VOW F-4            vrij                                        

 

V.O.W. uitslagen zondag 3 oktober

VOW H1                     VENHORST                    0-3

VOW H2         BLAUW-GEEL’38/OW 7             1-2

VOW H3                     GEMERT 8      AFGELAST

VOW H4                     UDI’19/BB 13                4-2

Dames

VOW D1         MIERLO-HOUT                        2-5

VOW D2         DAM. VORSTENB.BOYS           7-1

 

W.T.C. Zijtaart

Heren: zondag 3 oktober, De Renstal, pauze in Esch, 80 km, vertrek 8.30 uur

Dames: zondag 3 oktober, De Renstal, pauze in Esch, 70 km, vertrek 8.30 uur.

Senioren: woensdag 13 oktober, Vught/Esch, pauze in Boxtel ‘Het Renpaard’, 67 km, vertrek 9.00 uur.

 

 

 

 

 

Verbouwing klooster op schema

De verbouwing van het klooster ligt op schema, in de aanloop is enige vertraging ontstaan vanwege archeologisch onderzoek. Door de aannemer is de opgelopen achterstand weer goed gemaakt. Planning is nog steeds om op te leveren vóór de bouwvakvakantie van 2011. Inmiddels heeft de voorgevel, zoals iedereen kan zien, een beter aanzicht gekregen nu de nieuwe kozijnen zijn geplaatst. Ook achter de voorgevel wordt hard gewerkt, de vorderingen die gemaakt worden, kunt u zien via internet op via www.zijtaart.nl/ver-bouw.html. Jan van Oort heeft toestemming van de uitvoerder om het bouwterrein te betreden en foto’s te maken. De foto’s worden geplaatst op internet en zijn via bovengenoemde internetpagina te vinden.

Door Jan van Oort worden overigens ook regelmatig foto’s gemaakt van de bouw van de nieuwe Maria kapel, deze foto’s zijn te vinden op www.zijtaart.nl/kapel.html.

 

Verbouwing kapel naar aula voor de school

 

 

 

Ouderschap geeft vermoeidheid

 (columns na te lezen op de weblog, zie www.interpunctie.nl onderaan de homepagina)

Enkele maanden geleden heeft De Volkskrant een onderzoek gedaan naar “hyperouders”.

Uit dit onderzoek bleek dat ouders veel piekeren en stress oplopen omdat zij perfectie nastreven. Natuurlijk gunt iedereen zijn kinderen het beste, en proberen de meeste ouders hun best te doen. Ouders maken zich soms grote zorgen om hun kinderen en soms is dit terecht, maar vaak ook niet! Het gaat erom dat je “goed genoeg” opvoedt. Perfecte ouders bestaan niet. Perfecte kinderen evenmin.

Het leven van een kind (en van een mens) is niet maakbaar, ook al zouden we dat nog zo graag willen. We kunnen er niet voor zorgen dat onze kinderen gelukkige en verantwoordelijke volwassenen worden. Geluk is afhankelijk van veel niet te beïnvloeden omstandigheden.

We kunnen zeggen dat we geluk hebben gehad, omdat ons wiegje in West-Europa heeft gestaan. Maar daarnaast is er nog zoveel ellende die we kunnen meemaken: ziekte, armoede, ongelukken, scheidingen, overleden naasten, aangeboren afwijkingen.

Ouders die proberen te voorkomen dat hun kinderen ook maar iets vervelends meemaken, leren hun kinderen niet omgaan met tegenslagen. Tegenslagen horen bij het leven. Het gaat erom hoe je ermee omgaat. Je leert je kinderen het meest door hoe je zelf in elkaar zit. Kinderen lijken vaak meer op hun ouders dan ze zelf beseffen. Denk maar eens aan uzelf. Uw partner zegt misschien net iets te vaak: “je bent precies je moeder!” Meestal zijn deze uitspraken niet complimenteus benoemd. Vaak spreek ik ouders die klagen over hun extreem lastige puber. Vaak blijkt bij navraag dat ze zelf ook niet bepaald gemakkelijk zijn geweest in hun puberteit.

Problemen zijn niet te voorkomen. Je kunt ze dus alleen zo goed mogelijk te lijf gaan en voor de rest een beetje proberen te genieten. Want door jouw eigen manier van leven, jouw eigen manier van omgaan met tegenslagen, leer je ze het meest.

 

Mw. N. Timmermans-van de Kamp

Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA  Veghel

tel. 06-21.59.24.35.   www.interpunctie.nl

 

VOW verliest van Venhorst

 

 

Vandaag moest VOW het opnemen tegen de nummer 2 op de ranglijst: Venhorst. Met René van Zutphen en Ruud van Asseldonk als afwezigen ging men toch met veel vertrouwen deze wedstrijd in. In de 2e minuut al had Michel Tielemans een goede mogelijkheid om de score te openen na een goede corner van Yoeri Vissers bij de 2e paal, Michel miste net doel. Nog geen minuut later had Rick van der Linden de kans op de 1-0, na goed aangeven van Michel Tielemans werd Rick vrij voor de keeper gepositioneerd maar Rick zag zijn inzet stranden op de Venhorst doelman Peters. Als snel in de wedstrijd werden de linies groter en gaven beide ploegen veel ruimte weg, toch waren het betere spel en de beste kansen voor VOW. Een volley van Michel Tielemans en een goed afstandschot van Bert van Erp hadden op dat moment meer verdiend. Met gevaarlijke counters van Venhorst werd veelvuldig J. Emonds in stelling gebracht. Door goed ingrijpen van Ruud Cissen en Bert van Erp voorkwamen zij een tegendoelpunt. In de 43e minuut werd een ware scrimmage in het zestienmetergebied nog op tijd weggewerkt door Bert van Erp. Op slag van rust verloor VOW de bal op het middenveld en counterde Venhorst naar de 0-1, een steekpass door de as van het veld bracht Venhorst tot scoren.

 

 

 

KIENEN

MET VLEESPRIJZEN

Datum: dinsdag 19 oktober

Plaats: zaal Kleijngeld, Zijtaart

Aanvang: 20.00 uur

Zaal open:  19.30 uur

De kosten zijn € 8.00 (alle 90 nummers)

16 rondes en 1 hoofdprijsronde.

Een gezellige avond voor iedereen!

Dus neem gerust een buur of familielid mee.

 

 

 

 

Direct na rust had Juul van Erp de kans op de gelijkmaker maar zo’n 5 meter van doel werd zijn inzet nog net langs getikt door de keeper van Venhorst. Diezelfde Juul van Erp had na een goede dieptepass van Michel Tielemans de kans om alsnog de 1-1 te scoren maar net voor zijn genadeschot werd zijn inzet nog geblokt.

Kort daarna pakte Venhorst het initiatief en met goed counterspel werd de VOW verdediging behoorlijk op de proef gesteld. In de 61e minuut schoot Yoeri Vissers na goed afleggen van Rick van der Linden recht op de keeper. In de 63e minuut had Venhorst de kans op de 0-2 maar de spits kopte de bal net naast. In de 66e minuut taste Martijn van der Heijden net mis bij de 2e paal na een voorzet van Rick van der Linden. In de 68e minuut miste Venhorst opnieuw een zeer grote kans, voor open doel schieten zij naast. In de 75e en 77e minuut countert Venhorst in wel of net niet buitenspelpositie naar 0-3. Na de 0-3 dringt VOW nog wel aan maar valt er niet veel meer uit deze wedstrijd te halen. Erg sneu dat VOW na zo’n goede eerste helft alsnog de wedstrijd uit handen geeft. Volgende week gaat VOW op bezoek bij Eli. Nieuwe kansen, nieuwe prijzen.

 

 

 

 

 

Goeieeeeeeeeendag mensen.

 

Het is een verrassing als ze je vragen om Prins te worden, ruim voor m’n vakantie, spannend tegelijk. Komt allemaal wel goed, zeggen ze dan. Natuurlijk “ja” gezegd en dan begint het. Overal “mag “ je straks iets zeggen, blijkt te zijn dat je overal iets “moet” gaan zeggen. Stukjes in het ZB zetten, ik denken dat wordt voor je gedaan, nee hoor, zelf schrijven. Waar het dan zoal over moet gaan. Niet belangrijk, als je maar niet zegt wie je bent. Nou, dat valt dus niet mee als je jezelf niet bekend mag maken. Toch maar eens een poging doen, zonder te laten merken wie ik ben. Oh ja, ik mag mijn nieuwe zwarte schoenen niet te opvallend inlopen, dan kunnen ze je herkennen. Net nog even naar Van Tilburg geweest, druk man, geen Sijterse gezien, of toch, was dat niet Anja die daar liep. Pak gekocht, moet nog een keer terug, even op maat laten maken. Wel een witte blouse meenemen, of ik die zomaar in m’n kast heb hangen. Steek krijg je van de vereniging, strikje ook. Zo, ik ben compleet. En adjudantje wat is het volgende, proclamatie maken, een motto verzinnen (wie heeft nog een leuke). Er komt toch heel wat over ons heen, goh ik begin toch een beetje zenuwen te krijgen. Maar nu nog iets over mezelf, ik heb op de lagere school gezeten, ben daarna verder gaan leren, omdat je op je twaalfde nu eenmaal niet mag werken. Ben gaan werken en moet dit voorlopig nog wel even blijven doen. Of er een vrouw in mijn leven voorkomt, jazeker, kan mijn moeder, vriendin, zus, dochter zijn. Ik heb zelfs vrienden. Maar ik hoor net dat ik voor 11-11 nog een stukje mag schrijven. Laat ik de rest dan vertellen, lukt dat nou niet en ben je nieuwsgierig wie ik ben, dan zien we je natuurlijk op het 11-11 in de gymzaal. Toch!!!!!!!!!!

Prins van Sijtert 2010/2011

 

 

 

Broks Bloemen viert 35e verjaardag: “We zijn trots op wat hier staat”

 

Al vanaf de lagere school wist Christ Broks dat hij iets met bloemen zou gaan doen in zijn latere leven. Dat “iets” werd realiteit in 1975 toen hij aan het Kapeleind in Wijbosch zijn bloemenhandel begon. Nu, vijfendertig jaar later, is Broks Bloemen B.V. uitgegroeid tot een bloeiend bedrijf.

“Komend weekend zetten we ter gelegenheid van deze mijlpaal twee dagen de deuren van ons bedrijf in Zijtaart open”, vertelt Christ Broks. “We zijn trots op wat hier staat en we willen dat ook graag eens laten zien aan de buitenwereld.”

Groei

Christ begon met het venten van bloemen en stond vervolgens al gauw met een kraam op de markt. Later kwamen er winkels in Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel. Maar daar bleef het niet bij. Broks ging zich steeds meer, en met succes, richten op de retail, de levering van snijbloemen en potplanten aan vooral supermarkten en aan de groothandel. Jongste loot aan het bedrijf is de site www.verstuureenbloemetje.nl waarmee Broks zich presenteert als de grootste online bloemenwinkel van Nederland.

Broks Bloemen is een modern geautomatiseerd bedrijf. Wekelijks is men drie tot vier dagen in Aalsmeer om daar de verse bloemen in te kopen terwijl ook online nog de nodige bestellingen worden gedaan. Vervolgens worden de bloemen naar Zijtaart gehaald, verwerkt en verpakt tot boeketten in een vrijwel compleet geautomatiseerd proces.

De grote koelcellen zorgen ervoor dat bloemen en planten, vanaf het moment dat ze in Zijtaart arriveren, onder optimale omstandigheden worden bewaard tot ze naar de klanten gaan. Broks Bloemen beschikt over eigen transport zodat men het hele proces, en de bewaking van de kwaliteit, vanaf de veiling tot aan de levering aan de klant, in eigen hand heeft.

De groei is gestaag gegaan. “We zijn stap voor stap te werk gegaan en dat heeft ertoe geleid dat we nu een supermooi, modern geautomatiseerd bedrijf hebben wat zo kan worden overgegeven aan een volgende generatie.” Broks doelt daarbij op zijn zonen Rick en Kevin die beiden in de zaak werken. Niet dat Christ al van plan is om te gaan stoppen overigens, daarvoor is hij nog altijd te zeer verknocht aan zijn onderneming.

Online

Uiteraard is Broks Bloemen online te vinden en daarbij hoort ook de reeds genoemde site verstuureenbloemetje.nl. “Het is een mooie site geworden” aldus Broks. “Een klant kan er in drie stappen zijn bestelling doen. Zowel de zakelijke als de particuliere markt bedienen we hiermee en we maken het de klant zo gemakkelijk mogelijk. Een bedrijf kan bijvoorbeeld de verjaardagen van het personeel aan ons doorgeven en wij zorgen dat er op de juiste dag een mooi boeket bezorgd wordt. Dat doen we door heel Nederland vanaf hier. Mensen weten dus precies wat ze krijgen en dat is onze sterke kant. De bezorgkosten bedragen € 7,50 maar men weet dan ook precies wat men krijgt. Voor Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode bedragen die kosten slechts € 5,00. En het blijkt uitstekend te werken. Vanuit allerlei plaatsen in Nederland krijgen we de bestellingen binnen.

Wie wil zien hoe Broks Bloemen in 35 jaar is uitgegroeid en hoe er gewerkt wordt, is zaterdag 9 en zondag 10 oktober welkom van 10.00 tot 17.00 uur op het adres Corsica 13a in Zijtaart. Zie ookwww.broksbloemen.nl