Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 20   2010-2011 > Dorpsnieuws  jaargang 20  nummer 20

Dorpsnieuws  jaargang 20  nummer 20

9 febr - 16 febr  2010

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nlKlik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 20 nr 20


KERKBERICHTEN

Zondag: 13 februari 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor).

Wij gedenken in deze viering:

Jrgt. Gerardus Verhoeven; Overl.oud. van Asseldonk-Rutten, dochter Marietje en zoon Bert; Willem van Eert (vanwege 100 ste verjaardag nms. Theo, Anita en Willem); Overl.oud. Theo en Tineke van Zutphen-Pepers, zoon Rob en dochter Ellie.

Gedoopt:

Sharon: dochter van Resi Ista.

Juul: zoon van Mark en Miranda Fleskens-van Lankvelt.

Sara: dochter van Harm en Gerjanne van de Ven-Deckers.

 

 

DORPSRAAD  EN  DENKGROEPEN

 

Vorige week is de tweede bijeenkomst geweest van de dorpsraad met denkgroepen. De opkomst was gering, maar met de aanwezige dorpsgenoten is zinvol nagedacht over de drie thema’s. Daardoor weren er nog enkele aandachtspunten toegevoegd aan die van de eerste avond (9 dec.jl.).

Met name werd het belang van de inrichting voor kinderdagopvang in het nieuwe multifunctionele kloostergebouw als eerste aangehaald; het is een gemiste kans als dit nu niet wordt meegenomen.

Wat betreft woningbouw is wederom aandacht gevraagd voor meer mogelijkheden voor starters door bijvoorbeeld kleinere percelen aan te bieden of een grote tweekapper inrichten voor 4 appartementen.

In het kader van recreatie werden ideeën aangedragen over fiets- en wandelroutes waarvoor in en rondom Zijtaart goede kansen zijn; hierop mag concrete actie worden gezet door eigen initiatieven.

De bereikbaarheid van Logtenburg dient gehandhaafd te blijven en recreatieve voorzieningen mogen worden uitgebreid. Ook contacten leggen met een weidevogelvereniging wordt waardevol geacht.

Er werd ook gesproken over verkeerssituaties en de problematiek van het toenemende verkeer dat dagelijks langs en door Zijtaart komt. De inschatting was dat het verkeersgedrag van weggebruikers en het kiezen van een woon-werkroute nauwelijks te beïnvloeden zijn. Alert blijven op verbeteringen en voorkomen van onveilige situaties is de belangrijkste taak voor de dorpsraad.

Afsluitend werd geconstateerd dat de bijeenkomst met een klein groepje een goede uitwerking heeft gehad en dat een vervolg van “Dorpsraad en denkgroepen” beslist jaarlijks ingeroosterd mag worden.

In de openbare vergadering van 6 april komt er nog een kort vervolg op de twee bijeenkomsten die er  nu zijn geweest.

 

Dorpsraad Zijtaart

 

 

Belangrijke Telefoonnummers:

Kerkberichten C.v. Helvoirt                   (0413) 36 58 61

Huisartsenpost:

  Avond, nacht en Het  weekend            0900-8860

Huisarts J.M.Bonnet                              (0413) 35 22 23

Meldpunt Ouderenzorg                          0900-8803

Thuiszorg en Kraamzorg                        0900-8803

Centraal Alarm nummer                          1 1 2

Politie/Brandweer/Ambulance spoed       1 1 2

Politie          direct                                  0900 8844

Brandweer   direct                                 (073) 612 31 23

Ambulance  direct                                 (0412) 63 15 15

Stadhuis Veghel                                    (0413) 38 66 44

Gem. Veghel Storingsnummer                (0413) 38 66 66

Basisschool "Edith Stein"                        (0413) 36 51 68

Tennispark Zijtaart                                 (0413) 76 90 25

De Korenmolen (dorpshuis)                   (0413) 36 66 79

De Vonders                                          (0413) 35 03 77

De Molensteen                                      (0413) 36 73 73

 

 

 

Prikpost in Zijtaart.

De prikpost is gevestigd in Dorpshuis de Korenmolen aan de Past. Clercxstraat 66a. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend (vanaf 8.15u. aanwezig zijn).

 

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

Meldingen en klachten in de openbare ruimte

Wanneer u gebreken in de openbare ruimte constateert, kunt u hiervan melding maken bij de gemeente. U kunt een melding doen over bijvoorbeeld de volgende zaken: reiniging (zwerfvuil), onderhoud groen, verharding (losliggende stoeptegels, gaten in de weg), riolering, verlichting, straatmeubilair, verkeer, ongediertebestrijding (overlast van wespen, ratten, muizen etc.).

De gemeente onderzoekt naar aanleiding van uw melding het probleem en zorgt voor een passende oplossing. De melding wordt afgehandeld binnen een vastgestelde normtijd (afhankelijk van de melding).

U kunt uw melding telefonisch doorgeven aan de Servicemelddesk: (0413) 38 66 44.

 

 

 

BELANGETJES

 

Te koop: John van Zutphen Diervoeders, Antoniusstraat 40, Keldonk, tel. (0413) 21 20 24. Voor al uw voeders, vogelzaden, meststoffen, kalk, moskiller, houtvezel, zaagsel enz. (ook kleinverpakkingen). Afhalen dinsdag en vrijdag na 18.00 uur, zaterdag na 13.00 uur.

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

Te koop: Bata werkschoenen, hoog model, maat 46 en 47, nieuw € 12,50 per paar. M. v. Berkel, tel (06) 475 760 74.

 

 

 

 

Open repetitie Majoretten St. Cecilia

Op zaterdag 19 februari a.s. houden de majoretten van St. Cecilia een open repetitie. Deze keer is het van 9.30 uur tot 10.30 uur in Dorpshuis de Korenmolen.

Tijdens dit uur willen wij graag laten zien wat wij zoal doen tijdens een repetitie en zullen we een demonstratie geven van een aantal showtjes. Tevens is er de gelegenheid om zelf mee te doen met de majoretten. Na afloop van de demonstratie is er de gelegenheid om je op te geven voor proeflessen. Je moet dan wel voor 1 januari 2012 zes jaar zijn of worden. De proeflessen starten op 26 maart en zijn tot en met 30 april gratis. Wanneer je daarna door wilt gaan, kun je je opgeven als lid van St. Cecilia.

Bij vragen kun je altijd even contact opnemen met Anne-Marie van Dinter, tel. (0413) 34 44 14 of Marjan van Asseldonk, tel (0413) 35 56 64 of marjanvanasseldonk@home.nl.

Hopelijk zien we jou op zaterdag 19 februari!!   

Groetjes van de majoretten St. Cecilia.

 

 

 

Zijtaartse Jeugdnatuurvereniging: Wintertocht

Na een rustperiode in de winter, worden de dieren weer wat actiever. De eerste vogels komen terug van de trek uit Afrika. Ook al is het nog koud, voor vogels begint het liefdesleven als de zon vroeger opkomt. ’s Morgens vroeg zijn ze al actief en wordt er, zodra het licht begint te worden, al volop gefloten. Voor sommige vogels betekent dit bijvoorbeeld dat ze langzaam aan beginnen met het bouwen van een nestje. Reigers zijn bijvoorbeeld van die vroege vogels die al een nest hebben.

Om te bekijken welke vogels er allemaal actief zijn in het bos, gaan we zondag 13 februari maar eens zelf kijken. Zorg daarom dat je al om 08:30 uur aanwezig bent bij de school. We vertrekken van daaruit met de fiets naar de Roost.

 

 

 

 


DRIEBANDENTOERNOOI POEDELPRET ZIJTAART

 

Vanaf donderdag 31 maart tot en met donderdag 7 april a.s. organiseert biljartvereniging Poedelpret haar jaarlijkse driebandentoernooi. De mogelijkheid tot deelname aan dit toernooi is voor alle inwoners vanaf 16 jaar uit de gemeente Veghel. Het maximale aantal deelnemers is 84.

Het driebandentoernooi is niet alleen voor de hogere spelers maar ook voor de minder geoefende speler. Er wordt gespeeld in sets en per set moet men tussen de 5 en 18 caramboles maken. De partijen gaan over 2 gewonnen sets. Verder wordt er gespeeld volgens het knock-out systeem en na de eerste ronde is er een verliezersronde. Men mag dus minimaal 2 keer spelen. Dagelijks wordt er in zaal Kleijngeld gespeeld van 18.45 uur tot 24.00 uur. Op zaterdag en zondag kunnen de wedstrijden al om 13.00 uur beginnen (afhankelijk van het aantal deelnemers).

Het driebandentoernooi wordt in een kort tijdsbestek afgewerkt. De spelers die meedoen moeten er daarom rekening mee houden dat zij iedere dag moeten spelen, het verplaatsen van partijen is nagenoeg onmogelijk. Het inschrijfgeld bedraagt € 7,00.

Wie mee wil doen, kan zich t/m donderdag 10 maart a.s. opgeven bij Gerard Oppers, Past. Clercxstraat 79 in Zijtaart. Ook voor nadere informatie en het reglement kan men hier terecht, tel. (0413) 35 10 39. Het inschrijven kan alleen schriftelijk gebeuren en het inschrijfgeld moet bij de inschrijving worden voldaan.

 

 

KBO

 

AGENDA:

Maandag 14 februari 13.00 uur: Biljarten

Maandag 14 februari 13.30 uur: Kaarten

Dinsdag 15 februari 09.30 uur: Seniorenkoor

Dinsdag 15 februari 12.00 uur: Eetpunt

Dinsdag 15 februari 13.00 uur: Vrij biljarten

Dinsdag 15 februari 14.00 uur: Line dansen

Woensdag 16 februari 09.00 uur: Gym

Woensdag 16 februari 13.30 uur: Kaarten

Donderdag 17 februari 12.00 uur: Eetpunt

Donderdag 17 februari 13.00 uur: Competitie biljarten

Donderdag 17 februari 13.30-14.30 uur: Bibliotheek

Vrijdag 18 februari 13.30 uur: Bridgen

 

KAARTEN

De uitslag van de kaartmiddag op woensdag 2 febr 2011:

Rikken:          1.Henk v.d.Linden        90 pnt.

                        2.Piet v.d.Hurk             80 pnt.

                        3.Tiny v.Kasteren         78 pnt.

Poedelprijs:    Diny v.Heertum            - 8 pnt.

Loterij:           Marie Habraken

                        Gerard Pepers

 

BRIDGEN:

De uitslagen van vrijdag 4 februari 2011:

A- lijn:

1. Marcel v.d.Akker en Toon v. Creij                63,19 %

2. Bert en Diny Kanters                                   59,03 %

3. Ben en Tiny v.d. Steen                                 55,56 %

4. Mien Verhoeven en Mien Vissers                 54,51 %

5. Jan Rijkers en Cor v.d. Berg                         53,82 %

6. Marlies v. Geffen en Lida v. Houtum             51,04 %

7. Pieta Verbakel en Tonny Kivits                     50,69 %

8. Bert en Anneke v. Helvoort                          49,65 %

9. Harrie en Marietje v.d. Wijgert                     48,96 %

10. Toos v. Berlo en Willemien Verhoeven        48,26 %

11. Harrie en Jana v.d. Acker                           43,75 %

12. Wim v. Os en Cor Rovers                           41,32%

13. Mari v.d. Steen en Toon v. Schaijk              40,28%

14. Wim en Tiny v. Lieshout                             39,93%

B-lijn:

1. Cor en Marietje Mollen                                 59,82 %

2. Cris en Christien v. Helvoirt                          59,23 %

3. Harrie en Rina v. Berlo                                55,65 %

    Adriaan v.d. Tillart en Petra v.d. Hurk          55,65 %

    Mien vd. Crommenacker en Maria Rijken     55,65 %

6. Anny v.d. Hurk en Mientje v.d. Tillaart          54,76 %

7. Mien v. Asseldonk en Nellie v.d. Berg           54,17 %

    Fien v. Boxmeer en An Thijssen                   54,17 %

9. Wim en Piet v. Schaijk                                 52,68 %

10. Martien v. Cleef en Marietje v.d. Horst       51,19 %

11. Harrie Ploegmakers en Jo v. Boxtel             45,24 %

12. Henk en Marietje v.d. Linden                      44,05 %

13. Mies en Joke v.d. Burgt                              43,15 %

14. Anny en Josien v.d. Berkmortel                   41,67 %

15. Jo Verhoeven en Tonny Rijkers                   36,90 %

16. Harrie v. Boxmeer en Tonn Verbruggen      36,01 %

 

BILJARTEN:

De uitslagen van de regiowedstrijd op maandag 31 januari thuis tegen St.Oedenrode A:

 

Cor v. Zutphen     67 46  -Mart.vd.Vorstenbosch 84 90

Mies Gibbels        42 37  -Fons Terken                48 36

Piet v.d. Tillaart    39 37  -Wim v.d.Rijt                40 18

Tonnie v. Uden    29 26  -Ad Hastenberg             36 21

Johan v. Zutphen  25 24  -Leo v. Breugel            24 23

Jos Claassen        24 23  -Wim v.d. Boogaart      30 29

Grard v. Eert        19 17  -Thijn v. Tartwijk          15 12

Jan v. Uden         18 19  -Harrie Bekkers            24 13

           87,07 %  263 229                      80,39 %  301 242

 

De uitslagen van de regiowedstrijd op woensdag 2 februari uit tegen St.Oedenrode A:

Mart.Vorstenbosch       84 97-Cor v. Zutphen      67 87

Fons Terken                 48 44-Wim v.d. Sanden    52 50

Wim v.d.Rijt                 40 37-Chris v.Helvoirt        20 14

Ad Hastenberg             36 19-Martien v. Zutphen  20   7

Wim v.d. Boogaard       30 22-Jan Rijkers              20 19

Leo v. Breugel           24 16-Tonn Verbruggen       20 25

Harrie Bekkers          24 27-Jan v. Uden                 18 15

Thijn v. Tartwijk         15 17-Jan v.d. Oever           15 11

 

De uitslagen van donderdag 3 februari 2011:

Willy v.d.Berkmortel   23 46-Martien v. Zutphen     20 13  

Piet v.d. Hurk            43 83-Piet v.d. Tillaart         42 39

Chris v. Helvoirt         20 32-Tonnie v. Uden          30 34

Rien v. Tiel                23 32-Rien Kemps               37 31

Johan v. Zutphen        23 28-Jos Claassen            22 15

Wim Kremers            28 33-Jan v. Uden               20 17

Mies Gibbels              41 48-Tonn Verbruggen       19 13

Mies Gibbels              41 39-Gerard Oppers           14 12

Cor Coppens              20 18-Cor v. Zutphen           62 50

Jan v.d. oever            15 11-Jan Rijkers                 18 12

Jan de Wit                 31 23-Grard v. Eert             18   5

 

 

Zijtaartse Bridge Club 2001 (ZBC’01)

De uitslagen van dinsdag 1 februari 2011.

A-lijn:

1. Mari en Nellie v.d. Vleuten                           71,50 %

2. Bert en Diny Kanters                                   58,00 %

3. Cees v. Hout en Jo Verhoeven                     56,67 %

4. Piet Thijssens en Riek Rijkers                       56,25 %

5. Ria Delisse en Sybille v.d. Rijdt                     52,50 %

6. Jan v.Stiphout en Adrie v. Gemert                 49,00 %

7. Mien v. Berkel en Mien Verhoeven               47,50 %

8. Annie en Josien v. Berkmortel                      46,50 %

9. Jana v.d. Acker en Anny v.d. Hurk               45,83 %

10. Mari v.d. Steen en Toon v.d. Zanden           43,75 %

11. Jan Rijkers en Toos v. Berlo                       42,50 %

12. Piet en Wim v. Schaijk                                41,67 %

13. Jeanne vd. Zanden & Marietje v.Schaijk      41,50 %

B-lijn:

1. Cor en Nellie v.d. Berg                                 69,03 %

2. Anneke Jans en Maria Pepers                       57,22 %

3. Adriaan v.d. Tillart en Jack Sebrechts            57,19 %

4. Henk en Marietje v.d. Linden                        57,01 %

5. Harrie en Marietje v.d. Wijgert                     56,16 %

6. Chris en Christien v. Helvoirt                        50,45 %

7. Tonny Rijkers en Mien Vermeulen                  49,90 %

8. Joke Petit en Maria Rijken                            47,46 %

9. Albert en Petra v.d. Hurk                             45,66 %

10. Mientje v.d. Tillaart en Ria Veldhuis            45,21 %

11. Riet v. Hout en Corrie Kastelijn                   44,72 %

12. Mieke Toebast en Toos Vissers                  42,88 %

13. Harrie en Rina v. Berlo                               42,08 %

14. An Thijssen en Riek Vervoort                     35,17 %

 

 

 

 

Nieuws van de judomat uit Keldonk

 

Afgelopen zondag 6 februari hebben weer de eerste wedstrijden plaatsgevonden van dit jaar, deze keer in Sint Michielgestel. Er deden 155 judoka’s van 9 verenigingen mee en onze judoka’s zijn allemaal op het podium beland. Een aantal hebben reeds meer wedstrijden gedraaid en dat kun je wel zien. Ze kunnen deze ervaring omzetten in winstpartijen, door te wachten op het juiste moment en dan te scoren. Vandaag was Niels voor de allereerste keer meegegaan op wedstrijd en hij heeft het prima gedaan. De eerst wedstrijd was even wennen maar daarna had hij snel een goed ritme te pakken en werd uiteindelijk heel netjes 2e.

Ook voor Stef was het de eerste keer dat hij aan deze toernooien meedeed en ook hij werd uiteindelijk 2e.

 

De uitslagen van dit toernooi voor onze judoka’s zijn als volgt:

1e plaats:Daan en Tim Sledsens

2e plaats:Niels van Dommelen, Stef v/d Oever en

              Bram Verbruggen

3e plaats:Thijs Verbruggen

Jongens, allemaal hartelijk gefeliciteerd

Namens het bestuur van judoclub "De Jigoro's" te Keldonk

Voor meer informatie judoclubkeldonk@upcmail.nl

 

 

SPORTAGENDA

 

VOW  jeugd zaterdag 12 feb 2011

A-1      thuis     SCMH A1                                14:30u

MA1 M1 thuis  Vorstenbossche Boys MA1      14:30u

B-1      uit        Boskant B1                              14:30u

M11B1 M2                                         vrij      

C-1      thuis     Gemert C4                               13:00u

D-1      uit        Blauw Geel'38/OtterW D3        11:30u

D-2      thuis     Nijnsel D2                                11:30u

MD1 M3          thuis     Constantia MD1           9:30u

MD2 M4                     vrij      

E-1       uit        Rhode E6                                 9:15u

E-2       uit        Gemert E7                                9:15u

F-1       thuis     Gemert F3                                10:30u

F-2       thuis     Nijnsel F1                                 10:30u

F-3       uit        Rhode F9                                 10:15u

F-4       uit        Rhode F12                                10:15u

F-5       uit        Blauw Geel'38/OtterW F12       10:15u

 

V.O.W. veteranen zaterdag 12 februari: 2011

Vet 1    uit        VET. BLAUW-GEEL’38         16.30u

 

V.O.W. senioren zondag 13 februari: 2011

VOW H1         uit        NIJNSEL                     14.30u

VOW H2         thuis     UDI’19/BB 5               12.00u

VOW H3         thuis     FC DE RAKT 3             11.00u

VOW H4         thuis     RKVV KELDONK 4       11.00u

DAMES

VOW D1         uit        S.V OOSTRUM            10.00u

VOW D2         uit        DAMES OSS’20            12.00u

 

 

 

SPORTUITSLAGEN

 

VOW jeugd zaterdag  5 feb 2011

A-1      vrij       -

MA1 M1          Erp MA1                      1-3

B-1      MVC B1                                  0-0

M11B1 M2       Volkel M11B1              3-0

C-1      MULO C2                                1-2

D-1      Gemert D2                               1-3

D-2      SC Helmondia D4                     3-2

MD1 M3          HVCH MD1                    6-1

MD2 M4          TOP MD1                      0-7

E-1       MULO E7                                3-2

E-2       Mariahout E2                           20-1

F-1       Schijndel/VITAM F3                  1-1

F-2       Gemert F5                                2-1

F-3       WEC F4                                    5-2

F-4       Nijnsel F3                                 6-5

F-5       Avanti'31 F5                             2-5

 

V.O.W. senioren zondag 6 febr 2011

VOW H1         AVESTEYN                  0-2

VOW H2         NIJNSEL 3                  2-3

VOW H3         BOEKEL-SPORT 5        0-1

VOW H4         ERP 8                          0-4

VOW D1         SJVV                           3-4

VOW D2         SDDL                          1-3

 

 

 

VOW - Avesteijn  0 - 2

Vandaag pakte VOW de draad weer op na maandenlang maar vriendschappelijk te voetballen.

VOW mocht het veld in tegen de verrassende nummer 2 op de ranglijst Avesteijn. VOW begon erg scherp aan dit duel, al in de 2e minuut had Juul van Erp de score al kunnen openen maar Juul zijn inzet belande op de lat. In de 10e minuut kwam de counterploeg uit Dinther er gevaarlijk uit. Arne Jacobs de vliegensvlugge spits van de oranje-zwarten kwam oog in oog met Remco maar de VOW goalie redde ternauwernood. In de 18e minuut trof Juul van Erp voor de 2e keer het houtwerk. Op aangeven van Michel Tielemans lobte Juul de bal tegen de lat aan. In het eerste half uur domineerde en heerste VOW tegen het altijd op de luur zijnde counterende Avesteijn. In de 23e minuut negeerde de scheidsrechter volledig onterecht het vlagsignaal van Toon Cissen en Arne Jacobs kwam voor de tweede keer oog in oog met Remco van den Baar. Arne Jacobs passte de bal net naast. In de 28e minuut kreeg mann of the match Martijn van de Ven een mogelijkheid op de openingstreffer maar zijn inzet ging net over. In de 37e minuut werd er dan eindelijk gescoord maar helaas scoorde de ploeg die daar het meeste recht op had niet het net. Het was Aevesteijn die doel trof, Roel Wijlaarts was de doelpuntenmaker. Dit was tevens de ruststand. Na de rust moest Michel Tielemans de strijd staken en kwam Maikel van Zutphen in het veld. In de 5e minuut had Mark van de Ven een uitgelezen kans om de gelijkmaker te scoren. Daar waar hij achteraf zelf op doel had moeten schieten gaf  hij de voorkeur op de breedtepass op Jan van der Heijden die net nog afgeblokt werd. Avesteijn gaf daarna niet veel meer weg en loerde op die ene splijtende counter. In de 69e minuut kopte Bert van Erp uit een corner de bal op doel maar die bal werd nog van de lijn gehaald door een verdediger van Avesteijn. Kort daarna had Avesteijn 2 goede mogelijkheden om de wedstrijd op slot te gooien maar Remco keerde beide inzetten. In de 77e minuut had Rick van der Linden nog de kans op de 1-1 maar bij de 2e paal miste hij net de bal om die bevrijdende 1-1 alsnog binnen te koppen.  In de 85e minuut werd het dan toch nog 0-2. Arne Jacobs dook op snelheid de diepte in en scoorde uiterst beheerst de 0-2. Volgende week meer geluk, dan uit naar Nijnsel.

 

 

 

Aan alle Senioren van Zijtaart

Zoals jullie ongetwijfeld weten, bestaat er in Zijtaart al jaren een Jeugdnatuurvereniging. Kinderen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool kunnen lid zijn van onze vereniging.

In 2011 starten wij met natuurwandelingen voor Senioren, leeftijd vanaf 55 jaar. Wij organiseren meestal een keer per maand een wandeling,op de vroege zondagmorgen. We vertrekken om 08.00 uur altijd vanaf de school en meestal fietsen we naar het beginpunt, maar heel soms gaan we met auto’s.

Wil je graag lid worden van onze vereniging, vul dan onderstaand strookje in en lever dat in bij een van de bestuursleden. De contributie willen we graag tegelijk met het aanmeldingsstrookje ontvangen! De contributie bedraagt € 15,00 per 2 jaar.

De eerste bijeenkomst voor onze nieuwe leden is in maart van 2011. Of een activiteit door gaat en hoe laat je aanwezig moet zijn, kun je altijd lezen in het progammablad van de vereniging.

De ingevulde strookjes en contributie zijn in te leveren (vóór 1 maart) bij:

·   Ton van de Tillart                        Pastoor Clercxstraat 65

·   Thea Bouw                                 Corridor 22

·   Toon Tielemans               De Bresser 13

·   Maarten Kanters             Pastoor Clercxstraat 18

·   Bernhard Liesandt           Pastoor Kampstaart 16

 

 

#

Voor en achternaam

 

 

Straat en huisnummer

 

Postcode

 

Telefoon

 

e-mail

 

Geboortedatum

 

Handtekening

 

 

 

 

 

 

 

 

Vow B1 ongeslagen najaarskampioen in 3e klasse B09

 

Zaterdag 5 februari is VOW B1 gehuldigd voor het behalen van het najaarskampioenschap in de 3e klasse B09. Uit 8 wedstrijden werden 24 punten gehaald met een doelsaldo van 40 goals voor en 7 goals tegen. Spelers, leiders en trainers proficiat met dit prachtige resultaat.

 

 

 

Uitnodiging voor deelname aan de carnavalsoptocht 2011

 

Hallo carnavalsvrienden!

Het is weer bijna zover, nog een kleine 4 weken en dan is het carnaval met op zaterdag 5 maart natuurlijk de mooie optocht van Reigerland. De wagenbouwers zijn inmiddels alweer druk bezig en de andere deelnemers zijn misschien nog druk aan het vergaderen. Om het allemaal weer mooi op een rijtje te krijgen, houden we weer een inschrijfavond op 18 februari a.s. in ’t Dorpskaffee, aanvang 19.30 uur. We hopen dat het erg gezellig wordt.

Graag tot dan.

De optochtcommissie.

 

 

Rijvereniging St. Gregorius – Knappe resultaten behaald!

Ook al is het winter, de paardensport gaat gewoon door! Verschillende ruiters en niet te vergeten hun paarden, hebben laten zien wat zij in hun mars hebben. Er zijn nu weer andere leden die goede prestaties neergezet hebben. Yanieke en haar zus Indira Jussen hebben beiden laten zien dat zij foutloos kunnen rondspringen in Berlicum. Helaas zorgde een balkje in de barrage ervoor dat ze beiden net geen prijs hadden.

De overige resultaten:  Dressuurwedstrijd te Vught

Klasse L1                               Pl.        Pnt.         Pl.         Pnt.

July Schrama    Ziementa          5de        191       5de  190

Dressuurwedstrijd te Oirschot

Klasse L1                                          Pl.        Pnt.

July Schrama                Ziementa          5de        189

Dressuurwedstrijd te Gendt 

Klasse Z1                                       Pl.        Pnt.     Pl.    Pnt.

Sophie van Leest Ushi ter Kwincke  1ste   224    1ste   221

 

 

 

Dirkje naar Brabantse kampioenschappen in Schijndel

 

Afgelopen weekend werden de indoor Brabantse kampioenschappen voor pony’s gehouden in Schijndel.  Dirkje Aarts was hiervoor afgevaardigd met haar pony Silvano.   Zij heeft een mooie proef gereden in de klasse E M1.  Zij behaalde 180 en 181 punten wat goed was voor een 8ste plaats. Graag willen haar namens de ponyclub “De Reigertjes” met deze geweldige prestatie feliciteren!! Zij heeft een stalplaat gekregen met een mooie foto van ruiter en paard

 

 

 

Finale BreakOut / OpenErrup.

Zondag 20 februari is het dan zover, de finale van de BreakOut / Open Errup bandwedstrijd seizoen 2010/2011. In drie spannende voorrondes zijn uit de twaalf deelnemers, via publieks- en jurystemming, vijf bands overgebleven. Deze zullen in de final battle strijden om twee plaatsen voor Open Errup, het succesvolle 2-daagse Erpse Koninginnedag festival. Een plaats is te winnen wederom via publieksstemming en een plaats zal vergeven worden door een deskundige jury o.a. bestaande uit leden van de in Erp niet onbekende band Rezult. De volgende vijf groepen zijn tot de eindstrijd doorgedrongen.

* The Barefoot Trilbies, rock, blues, funk uit den Bosch

* Moped, psychedelic space rock uit Eindhoven

* NoiseSick, poprock covers uit Gemert

* The Skillls, rockcovers uit Boekel.

* Without Warning, hard rock uit Veghel

Een finale met een breed scala aan muzikale stijlen en als special act zal de rock band Black Bone tijdens het juryberaad hun 1e video clip presenteren. Tijd en plaats van handeling is zondagmiddag 20 februari in het Jeugd en Jongerencentrum JJC aan de Ottenstraat in Erp. De aanvang is 14.00 uur, de zaal is open vanaf 13.30 uur en de entree is gratis. Dus Come in en Break out. Beginnende bands kunnen zich voor het nieuwe seizoen aanmelden op breakout@jjc-erp.nl. Meer informatie op www.jjc-erp.nl.

 

 

 

 

Compensatie

(voor meer artikelen zie www.interpunctie-praktijkgevallen.nl)

Ouders vinden het vaak moeilijk om grenzen te stellen. Dat is ook niet eenvoudig. Je kind teleurstellen is nu eenmaal niet leuk. Tegelijk moeten kinderen leren om met teleurstellingen om te gaan. Tenslotte is het leven niet altijd een feest.

Wanneer er extra factoren zijn die voor het kind moeilijk zijn, vindt men het nòg moeilijker om “nee” te zeggen. Bijvoorbeeld na een echtscheiding, bij een verlies, wanneer het kind ernstig ziek is geweest of een kind waarop erg lang gewacht is en waarvoor men zich veel ontzegd heeft.

Begrijpelijk, menselijk, dat allemaal wel, maar het is belangrijk om ook kinderen die veel meemaken toch grenzen te stellen. Kinderen die altijd hun zin krijgen, leren niet omgaan met tegenslagen.

Kinderen voelen zich ook goed als ze weten wat wel mag en wat niet. Grenzen geven duidelijkheid, scheppen een kader. Ontbrekende kaders in de opvoeding hebben hetzelfde effect als werken zonder taakomschrijving. Waar liggen de grenzen, waar eindigt jouw verantwoordelijkheid? Dat geeft onzekerheid. Zo geven een gebrek aan kader ook het kind onzekerheid. Deze grenzen hoeven niet star te zijn, liever niet zelfs, maar dienen te worden aangepast aan de mogelijkheden en verantwoordelijkheid van het kind.

Een kind wat zichzelf kan aankleden, laat je dat zelf doen. Een puber die zelf een eitje kan bakken, laat je dat rustig zelf doen. Een kind van 4 jaar laat je niet tot 11 uur ’s avonds op straat, een jongen van 17 jaar wel.

Kinderen varen wel bij grenzen, ook als ze ziek zijn, ook als hun ouders gescheiden zijn. Ouders voelen zich vaak schuldig (ook al weten zij dat ze niet schuldig zijn) aan alle ellende die hun kind overkomt. Maar het is niet jouw schuld als je niet meer met je partner overweg kunt en gaat scheiden. Compenseren is dus ook niet nodig.

 

Mw. N. Timmermans-van de Kamp

Interpunctie, Smientdonk 2,

5467 CA  Veghel

tel. (06) 215 924 35.   www.interpunctie.nl

 

 

Alzheimercafé over ondersteuning van de mantelzorgers

 

Ondersteuning van partners, familie en vrienden die nauw betrokken zijn bij het leven van mensen met dementie is van groot belang. In het Alzheimercafé in de Eigen Herd in Uden op dinsdagavond 15 februari is die ondersteuning het thema van de avond. José de Boer van de Alzheimerafdeling Uden/Veghel heeft een gesprek met een mevrouw die jarenlang thuis de zorg gehad heeft voor haar man, totdat die onlangs in een verpleeghuis is opgenomen. Marij de Jong neemt ook deel aan dat gesprek. Zij is sociaal-pedagogisch verpleegkundige bij de GGZ en heeft de familie lange tijd begeleid. De deuren van het Alzheimercafé gaan om 19.00 uur open, het programma begint om 19.30 uur. Alle mensen die betrokken zijn bij of geïnteresseerd zijn in dementie zijn van harte welkom. De toegang is gratis.

In Nederland zijn naar schatting 230.000 mensen die lijden aan dementie. Ruim een miljoen mensen is betrokken bij de vaak intensieve zorg aan hen. Meestal wordt die gegeven door partners, kinderen en/of andere familieleden. Al deze verzorgers en helpers worden mantelzorgers genoemd. Dementie heeft langzaam maar zeker gevolgen voor de hele leefomgeving. Naast zorg en praktische problemen als gevolg van de vergeetachtigheid en verwardheid krijgen de naasten te maken met een dierbaar persoon die gaandeweg verandert, soms zelfs onherkenbaar wordt. Het leren omgaan met deze ingrijpende veranderingen en de vaak heftige en wisselende emoties is erg zwaar. Geleidelijk aan moet de familie hulp van professionele krachten accepteren, wat in het begin veel moeite kost. Dit alles kan leiden tot gevoelens van verdriet, boosheid, eenzaamheid, onzekerheid, schaamte, schuld en machteloosheid. In het Alzheimercafé worden de verschillende ervaringen en reacties van mantelzorgers besproken.

Mantelzorgers krijgen op deze avond veel tips over allerlei aspecten van de zorg voor een dierbare die dementie heeft. Hoe kun je iemand met dementie het beste benaderen in de verschillende fasen van de ziekte? Kinderen die voor een van hun ouders zorgen, vinden het vaak ontzettend moeilijk om voor vader of moeder beslissingen te moeten nemen. Mantelzorgers denken vaak dat zij de zieke beter niet lastig kunnen vallen met hun eigen gevoelens, maar is dat ook zo? Hoe vaak hebben partners en andere familieleden niet het gevoel dat zij er alleen voor staan? Wat moet je ook als hulpverleners te weinig tijd en aandacht lijken te hebben? Naast de praktische kant van het zorgen, dringen zich zoveel ingewikkelde vragen op, dat het niet verwonderlijk is dat mantelzorgers niet zelden overbelast raken. In het Alzheimercafé komen deze vragen aan bod en de bezoekers krijgen tips hoe zij met hun situatie kunnen omgaan en de zorg beter kunnen volhouden. In de regio Boekel, Uden, Landerd, Veghel, Bernheze, Sint-Oedenrode en omgeving zijn er verschillende instanties waar mantelzorgers terecht kunnen voor ondersteuning. Ook daarover krijgen de bezoekers van het Alzheimercafé deze avond ook informatie.

 

 

 

www.actiefspeelgoed.nl is gestart en dit willen we het heel Nederland laten weten.

Door actief, sportief en creatief bezig te zijn, ontdekken en leren onze kinderen. De werkelijkheid is soms anders. Kinderen worden zwaarder en zijn minder fit. Het actief en creatief spelen neemt af en de uren dat ze naar de TV kijken en internetten, neemt toe. Wij willen kinderen in beweging brengen en houden.

Op www.actiefspeelgoed.nl bieden we sport, spel en speelgoed aan dat kinderen in beweging brengt, motorische vaardigheden ontwikkelt en de fantasiewereld vergroot.

Advies op maat.

Particulieren ondersteunen via telefoon en e-mail. Voor de professionele markt, zoals kinderdagverblijven, recreatiebedrijven, zorg- en onderwijsinstellingen, bieden we ook de mogelijkheid voor een afspraak op locatie. We kunnen dan een advies op maat geven.

www.actiefspeelgoed.nl

Pastoor van de Bultstraat 3

5465 CJ Zijtaart

Telefoon: +31(0)615 609 304

E-mail:   info@actiefspeelgoed.nl

Website:  www.actiefspeelgoed.nl

 

 

 

 

Opendag

 

Ût Geklooi

 

Hallo mensen, wij zijn

Ût Geklooi en willen jullie graag onze wagen voor de carnaval van 2011 laten zien.

Jullie zijn welkom op

20 februari 2011

De opendag is van

13:00 uur tot 17:00 uur.

Het adres is Krijtenburg 15

bij Bert Langens.

De koffie en thee staat klaar en er is natuurlijk een lekker hapje!

 

Wij hopen jullie te zien tijdens onze opendag

 

 

 

 

Informatiebijeenkomst Maatschappelijke Stage

 

De Maatschappelijke Stage - kort gezegd MaS; u heeft er ongetwijfeld meer over gehoord of gelezen. Wellicht behoort u tot de vijfenzeventig organisaties of instellingen in Uden, Veghel of Landerd die al stageplekken aanbieden aan jongeren? Alle leerlingen van het voortgezet onderwijs lopen met ingang van dit schooljaar verplicht een Maatschappelijke Stage bij een vrijwilligersorganisatie of professionele instelling die met vrijwilligers werkt. Het moet gaan om een (extra) activiteit die niet door betaalde krachten gedaan zal worden. De leerlingen verrichten hun werkzaamheden voor een specifieke doelgroep en worden daarvoor niet betaald. Er ontstaan opeens vele nieuwe kansen om jongeren te werven en te behouden. Want het streven is natuurlijk dat jongeren ook na hun stage actief blijven. Voor organisaties en instellingen in de gemeenten Uden, Veghel en Landerd die hierin kansen zien, organiseert Vrijwilligerscentrale De Wis op maandagavond 21 februari een gratis informatiebijeenkomst.

De stagemakelaars Tommy van Loosdregt en Nico Schoenmakers van Vrijwilligerscentrale De Wis hebben de taak om zoveel mogelijk stageplekken te creëren voor de leerlingen van de middelbare scholen in Uden en Veghel. Zij zorgen voor de juiste match tussen leerlingen en stagebieders. Ook uw organisatie of instelling kan één van die nieuwe stagebieders worden. Kampt u met een vrijwilligerstekort, wilt u werken aan verjonging van uw vrijwilligersbestand of kunt u altijd wel wat extra handen gebruiken, dan is de Maatschappelijke Stage een goede manier om in contact te komen met jongeren in de leeftijdscategorie van 14 tot 17 jaar. Vaak hebben zij een frisse kijk op zaken en allerlei leuke ideeën voor de doelgroep waar u zich op richt.

We kunnen ons voorstellen dat de Maatschappelijke Stage voor u nog een vaag begrip is. Tijdens de informatiebijeenkomst op maandagavond 21 februari wordt u door de stagemakelaars bijgepraat. Zij vertellen wat de MaS inhoudt, hoe dit landelijke project op lokaal niveau is uitgerold, wat voor soort stages de scholen voor hun leerlingen zoeken, wat de stages uw organisatie kunnen opleveren, wat het van u als organisatie vraagt en wat de Vrijwilligerscentrale voor u kan betekenen. Er is ook gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. Kortom, een informatieve en boeiende avond, waar u als toekomstige stagebieder of als geïnteresseerde uw voordeel mee kunt doen.

U kunt zich inschrijven voor deze bijeenkomst door een email met uw contactgegevens te sturen naar mas@vcdewis.nl. Voor meer informatie kunt u ook bellen met één van de stagemakelaars, tel.(0413) 26 09 13. De bijeenkomst vindt plaats in het gebouw van Vrijwilligerscentrale De Wis, Herpenstraat 60 in Uden. Het programma start om 19:30 uur en is om 21:30 uur afgelopen. Deelname is gratis.