Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 20   2010-2011 > Dorpsnieuws  jaargang 20  nummer 23

Dorpsnieuws  jaargang 20  nummer 23

2 maart - 9 maart  2010

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nlKlik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 20 nr 23

KERKBERICHTEN

Zondag: 6 maart 9.30 u. Carnavalsviering Pater van Delden m.m.v. het koor “Vivace” en blaaskapel “De Boemelaars”.

Wij gedenken in deze viering:   Alle overleden leden van Carnavalsvereniging “De Reigers” en in het bijzonder Toon van den Akker; Jan Henst (nms.buurtver.Leinserondweg/Hoolstraat en Pater Vervoortstraat); Marinus van der Heijden, Anna Fassbender en Mien Vonk; Overl.oud. Coppens-van Bakel en Frans; Overl.oud. van Asseldonk-Rutten, dochter Marietje en zoon Bert; Overl.oud. van Berkel-van der Steen; Harrie van Berkel.

Woensdag: 9 maart 19.00 u. Aswoensdagviering Pater van Delden (Gem.Koor).

Tijdens deze viering wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om een askruisje te ontvangen.

 

 

Openbare vergadering Dorpsraad woensdag 16 maart

 

De openbare vergadering van de Dorpsraad van 6 april a.s. wordt een paar weken naar voren gehaald en wel naar woensdag 16 maart a.s. Op deze datum wordt door de gemeente Veghel informatie gegeven over het nieuwe centrumplan, de plek waar nu nog de basisschool en het dorpshuis staan. Deze informatie zou ook op de openbare vergadering een belangrijk onderwerp zijn geweest, maar nu dit eerder komt (wat geen enkel probleem is) laten wij de andere onderwerpen ook op 16 maart aan bod komen. De exacte agenda volgt komende week nog in Zijtaarts Belang. Met dit artikel maken wij alvast de nieuwe datum bekend en nodigen wij u bij deze graag uit voor het bijwonen van deze bijeenkomst. Samen met medewerkers van de gemeente Veghel hebben we de laatste maanden nauwkeurig naar het nieuwe plan gekeken en o.a. een aantal bijstellingen gedaan. Nu is het in de fase om aan de Zijtaartse bevolking concreet kenbaar te maken wat er komt op de huidige plek van school en dorpshuis/gymzaal. Zeer zeker de moeite waard om deze avond bij te wonen. Iedereen is van harte welkom. Woensdag 16 maart a.s. inloop vanaf 19.30 uur in de Ereprijszaal van ons dorpshuis; aanvang onderwerp 20.00 uur.

Dorpsraad Zijtaart

 

 

 

 

Een kapelaan voor Zijtaart en Eerde.

Het Bisdom Den Bosch heeft toegezegd dat er per 1 mei a.s. een kapelaan beschikbaar komt voor Zijtaart en Eerde. Wij zijn erg blij met deze aanstelling voor onze parochie. Pater van Delden, die nu de pastorale zaken op zich neemt, is hiervan volledig op de hoogte. De nieuwe kapelaan zal hier dan invulling geven aan zijn werk. De naam zal U allen bekend in de oren klinken, het is Eugêne van Eerd,

de zoon van ‘mister van Eerd’. Hij is 55 jaar oud en was voorheen kapelaan in Vught en Oss. Wij heten hem nu al van harte welkom.

 

 

 

Ter introductie voor onze parochie H.Lambertus Zijtaart.

 

Geachte lezer,

Mij is gevraagd om wat over mij te vertellen, nu ik als kapelaan per 1 mei werkzaam zal gaan zijn in de parochies Zijtaart en Eerde.

Eén december 1955 ben ik geboren in Veghel. Ik ben het zesde kind van Frans van Eerd en Mary Agnes van Eerd–Ghysbrecht. Ik heb drie broers en drie zussen. Mijn vader is steeds hoofd van de lagere school, de toenmalige Jacobusschool, in Zijtaart geweest. Mijn moeder was pianolerares en directrice van de Veghelse muziekschool.

In Zijtaart heb ik op de lagere school gezeten en de laatste klas van de lagere school op de Lambertusschool in de Stationsstraat. Mijn middelbare school heb ik gevolgd op het Mgr. Zwijsencollege; eerst drie jaar gymnasium en daarna het atheneum.

Na mijn middelbare schooltijd ben ik voor apotheker gaan studeren in Utrecht. Nadat ik mijn studie had afgerond, heb ik als apotheker gewerkt voor Weleda in Den Haag en daarna ben ik beherend apotheker geweest in Ouddorp op Goeree Overflakkee.

Vier oktober 1992 ben ik naar het seminarie van het bisdom gegaan in Den Bosch (het St. Janscentrum). In 2000 op 17 juni ben ik tot priester gewijd in de St. Jan in Den Bosch.

In Oss in de Paulusparochie en in Vught in de Edith Steinparochie ben ik werkzaam geweest als kapelaan.

Wat betreft mijn katholieke geloof. In de Lambertuskerk in Veghel ben ik gedoopt. Mijn eerste communie heb ik gedaan in Zijtaart en wanneer en waar ik mijn vormsel heb ontvangen, weet ik niet meer. Omstreeks mijn zestiende heb ik het geloof de rug toegekeerd en heb ik een hele zoektocht gemaakt. Ik ben tweemaal in de New Age leefgemeenschap van Findhorn geweest in Schotland. Op het einde van mijn studie farmacie ben ik door iemand, die mij hielp om mijn studie farmacie af te ronden, weer teruggekomen bij het katholieke geloof. Toen was er al een verlangen om me te engageren in het geloof. Uiteindelijk heb ik de knoop doorgehakt en ben ik naar het seminarie in Den Bosch gegaan. Ik heb niet voor een studie aan de universiteit gekozen, omdat ik een opleiding zocht waar de spiritualiteit en de intellectuele vorming meer waren geïntegreerd.

 

Ik hoop voor de kerkdorpen van Veghel vruchtbaar  te kunnen zijn ten aan zien van het geloof.

Kapelaan Eugène van Eerd

 

 

 

Correctie

 

Op 16 en 23 maart is

’t Visboerinneke niet aanwezig in Zijtaart

 

Dus op 9 maart is ’t Visboerinneke wel aanwezig in Zijtaart

 

 

 

 

Belangrijke Telefoonnummers:

 

Kerkberichten C.v. Helvoirt                   (0413) 36 58 61

Huisartsenpost:

  Avond, nacht en Het  weekend            0900-8860

Huisarts J.M.Bonnet                              (0413) 35 22 23

Meldpunt Ouderenzorg                          0900-8803

Thuiszorg en Kraamzorg                        0900-8803

Centraal Alarm nummer                          1 1 2

Politie/Brandweer/Ambulance spoed       1 1 2

Politie          direct                                  0900 8844

Brandweer   direct                                 (073) 612 31 23

Ambulance  direct                                 (0412) 63 15 15

Stadhuis Veghel                                    (0413) 38 66 44

Gem. Veghel Storingsnummer                (0413) 38 66 66

Basisschool "Edith Stein"                        (0413) 36 51 68

Tennispark Zijtaart                                 (0413) 76 90 25

De Korenmolen (dorpshuis)                   (0413) 36 66 79

De Vonders                                          (0413) 35 03 77

De Molensteen                                      (0413) 36 73 73

 

 

BELANGETJES

 

Te koop: John van Zutphen Diervoeders, Antoniusstraat 40, Keldonk, tel. (0413) 21 20 24. Voor al uw voeders, vogelzaden, meststoffen, kalk, moskiller, houtvezel, zaagsel enz. (ook kleinverpakkingen). Afhalen dinsdag en vrijdag na 18.00 uur, zaterdag na 13.00 uur.

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

Te huur gevraagd: halve hectare grond met gedeelte van loods/schuur, ongeveer 10x10 meter. Tel. (06) 236 676 06.

 

 

 

KBO

 

 

AGENDA:

 

Maandag 7 maart: Carnaval

Dinsdag 8 maart: Carnaval

Woensdag 9 maart 09.00 uur: Gym

Woensdag 9 maart 13.30 uur: Kienen

Donderdag 10 maart 12.00 uur: Eetpunt

Donderdag 10 maart 13.00 uur: Competitie biljarten

Donderdag 10 maart 13.30-14.30 uur: Bibliotheek

Vrijdag 11 maart 13.30 uur: Bridgen

 

KAARTEN

 

De uitslag van de kaartmiddag op maandag 21 febr. 2011:

 

Jokeren: 1. Marie Habraken               186 pnt.

 

Rikken:  1. Anny  Vissers                  124 pnt

                2. Grard Pepers                      81 pnt.

                3. Harrie Rooijakkers              60 pnt.

                4. Piet v.d. Tillaart                  56 pnt.

 

Poedelprijs: Jan v. Zutphen                - 37 pnt.

 

Loterij:        Annemieke v.d. Linden

 

BRIDGEN:

 

De uitslagen van vrijdag 25 februari 2011:

 

A- lijn:

 

1. Pieter v. Geffen en Tonnie Kivits                  60,83 %

2. Jan Rijkers en Cor v.d. Berg                         59,58 %

3. Bert en Diny Kanters                                               55,83 %

4. Ben en Tiny v.d. Steen                                 54,58 %

5. Mien Verhoeven en Mien Vissers                 52,50 %

6. Marcel v.d. Akker en Toon v. Creij               48,75 %

7. Adriaan v.d. Tillart en Riek Vervoort             48,33 %

8. Wim en Piet v. Schaijk                                 47,50 %

9. Wim v. Os en Cor Rovers                            44,58 %

10. Bert en Anneke v. Helvoort                        44,17 %

11. Cor en Marietje Mollen                               43,33 %

12. Harry en Marietje v.d. Wijgert                    40,00 %

 

B-lijn:

 

1. Mari v.d. Steen en Jan v. Helvoirt                 68,75 %

2. Mies en Joke v.d. Burgt                                67,00 %

3. Jo Verhoeven en Tonny Rijkers                    60,42 %

4. Martien v. Cleef en Marietje v.d. Horst         58,33 %

5. Harrie en Jana v.d. Acker                            54,00 %

6. Harrie Ploegmakers en Jo v. Boxtel               50,83 %

7. Anny v.d. Hurk rn Mientje v.d. Tillaart          50,00 %

8. Anny en Josien v.d. Berkmortel                    48,50 %

9. Mien v. Asseldonk en Nellie v.d. Berg           47,50 %

10. Chris en Christien v. Helvoirt                      43,50 %

11. Wim en Tiny v. Lieshout                             40,42 %

12. Fien v. Boxmeer en An Thijssen                  30,42 %

13. Harrie v. Boxmeer en Tonn Verbruggen      29,00 %

 

BILJARTEN:

 

De uitslagen van de regiowedstrijd op donderdag 24 februari 2011 in Beek en Donk:

Jan Verbakel           51 76-Cor v. Zutphen              67 65

Ger.v.Osch             39 50-Mies Gibbels                 42 35

Ad de Koning          37 31-Johan v.Zutphen            25 20

Martien Swinkels     28 49-Jos Claassen                 21 17

Jan v. Neerven        26 29-Cor Coppens                 20 23

Frits Poulisse           20 28-Willy v.d. Berkmortel    21 30

Hans de Jager         15 13-Jan Rijkers                    20 15

Theo Verheijen       15 15-Jan v. Uden                  18   9

 

De uitslagen van de onderlinge competitie op donderdag 24 februari 2011:

Rien v. Tiel             23 49-Jan Rijkers                    18 19

Grard v. Eert           18 26-Martien v. Zutphen        20 18

Tonn Verbruggen    19 27-Piet v.d. Hurk               43 37

Willy Henst             29 42-Jan de Wit                    31 20

Jan v.d. Oever        15 20-Cor Coppens                 20 17

Piet v.d. Tillaart       42 51-Jan v.d. Oever              15 14

Tonnie v. Uden       30 35-Rien Kemps                  37 31

Wim Kremers         28 31-Johan v. Zutphen           23 17

Piet v.d. Hurk         43 44-Tonnie v. Uden             30 31

Wim Kremers         28 26-Jan v. Uden                  20 17

Cor Coppens           20 19-Willy v.d. Berkmortel    23 18

Gerard Oppers        14 10-Rien v. Tiel                   23 16

 

Zijtaartse Bridge Club 2001 (ZBC’01)

 

De uitslagen van dinsdag 22 februari 2011:

 

A-lijn:

 

1. Jan Rijkers en Toos v. Berlo                         66,67 %

2. Piet Thijssens en Riek Rijkers                       62,15 %

3. Jan v.Stiphout en Adrie v. Gemert                 55,21 %

4. Wim en Piet v. Schaijk                                 53,82 %

5. Mari v.d. Steen en Toon v.d. Zanden             53,13 %

6. Ria Delisse en Sybille v.d.Rijdt                      52,78 %

7. Mien v. Berkel en Mien Verhoeven               51,04 %

8. Cor en Nellie v.d. Berg                                 49,31 %

9. Henk en Marietje v.d. Linden                                    46,88 %

    Bert en Dinie Kanters                                  46,88 %

11. Jana v.d. Acker en Anny v.d. Hurk             46,53 %

12. Jo Verhoeven en Cees v. Hout                    44,44 %

13. Cor en Marietje Mollen                               39,58 %

14. Chris en Christien v. Helvoirt                      31,60 %

 

B-lijn:

 

1. Harrie en Marietje v.d. Wijgert                     57,85 %

2. Riet v. Hout en Corry Kastelijn                     54,81 %

3. Albert en Petra v.d. Hurk                             54,69 %

4. Joke Petit en Maria Rijken                            51,38 %

5. Anneke Jans en Maria Pepers                                  48,88 %

6. Tonny Rijkers en Mien Vermeulen                48,75 %

    Adriaan v.d. Tillart en Jack Sebrechts             48,75 %

8. Mientje v.d. Tillaart en Ria Veldhuis              46,88 %

9. Harrie en Rina v. Berlo                                45,83 %

10. Anny en Josien v.d. Berkmortel                   40,00 %

11. Riek Vervoort en Toos Vissers                   39,38 %

 

 

 

SPORTAGENDA

 

V.O.W. jeugd      niet ontvangen

 

V.O.W. veteranen zaterdag 12 maart 2011

VOW vet   uit   VETERANEN BLAUW-GEEL’38  16.30u

 

V.O.W. senioren zondag 13 maart 2011

VOW H2          Uit VORSTENBOSSCHE-BOYS 2 12.00u

VOW H3          Uit  SCHIJNDEL/VITAM 6            12.00u

VOW H4          Uit   BLAUW-GEEL’38/OW 12      10.00u

 

Dames

VOW D1          Uit  DAMES AVANTI’31              10.00u

VOW D2          Thuis    GVV’57                             10.00u

 

 

SPORTUITSLAGEN

 

V.O.W. jeugd      niet ontvangen

 

V.O.W. veteranen zaterdag 26 febr 2011

VETERANEN VOW   - STIPHOUT-VOORUIT        2-4

 

V.O.W. senioren zondag 27 februari

VOW H1                     MARIAHOUT                         2-4

VOW H2                     VOLKEL 3      AFGELAST

VOW H3                     - AVESTEYN 5                      2-2

VOW H4                     BOERDONK 4                       1-3

DAMES

VOW D1         VIANEN-VOORUIT                          2-2

VOW D2         DAMES HEESWIJK                           0-1

 

 

 

Aan bewoners plangebied en andere geinteresseerden in Zijtaart

 

 

Informatieavond in De Korenmolen m.b.t. de geplande woningbouw Kom Zijtaart

Veghel,

 

Geachte dames, heren,

Hiermee nodigen wij u, mede namens de Dorpsraad Zijtaart, uit voor een informatiebijeenkomst

over het nieuwe bestemmingsplan Kom Zijtaart 'herziening dorpskern' en de geplande

woningbouw in de kom van Zijtaart:

• vervangende woningbouw Mr. van de Venstraat;

• uitbreiding Eethuis de Reiger;

• woningen locatie dorpshuis, school en speelplaats.

De bijeenkomst wordt gehouden in dorpshuis De Korenmolen op woensdag 16 maart 2011 en

start om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) en sluiting om ca. 21.30 uur.

Wethouder de heer J. van Burgsteden en Woonbelang Veghel zijn eveneens aanwezig,

Tijdens deze bijeenkomst zal een toelichting worden gegeven op de plannen en zaken in relatie

tot het bestemmingsplan. Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Voor eventuele vragen vooraf kunt u contact opnemen met ondergetekende, bereikbaar op

telefoonnummer 0413 - 38 66 07 of via e-mail Ewald.grentzius@veghel.nl

 

 

Wmo consulent nu ook op donderdagavond aanwezig

 

In het kader van een betere dienstverlening van het KlantContactCentrum is tegenwoordig ook een Wmo consulent aanwezig tijdens de avondopstelling van het stadhuis. Dat betekent dat u op donderdagavond tot 20.30 uur terecht kunt met al uw vragen over de Wmo of een Wmo aanvraag kunt indienen.

De aanwezige consulent kan u helpen bij vragen over hulp bij het huishouden, een vervoersvoorziening, een woonvoorziening, rolstoelvoorzieningen of bijvoorbeeld een gehandicaptenparkeerkaart. U hoeft vooraf geen afspraak te maken, u kunt zich bij de receptie melden of een volgnummer nemen bij de zelfbedieningszuil.

 

 

 

 

F-16 demoteam traint op Volkel

Kapitein-vlieger Tobias Schutte, vlieger van het F-16 demonstratieteam van de Koninklijke Luchtmacht, voert op 3 en 4 maart een trainingsvlucht uit boven vliegbasis Volkel. Afhankelijk van het weer en het vliegprogramma vliegt Schutte de demonstratievlucht in de voor- en namiddag. Een trainingsvlucht duurt ongeveer 15 minuten.

Het F-16 demoteam komt op woensdag 2 maart aan op de vliegbasis Volkel. De trainingsvluchten op donderdag en vrijdag zijn noodzakelijk voor het team om zich goed voor te bereiden op het demonstratieseizoen. De Koninklijke Luchtmacht spreidt deze vluchten zoveel mogelijk over verschillende velden.

De F-16 Solo Display Team, dit jaar gestationeerd op vliegbasis Leeuwarden, maakt onderdeel uit van de publieke presentatie van Defensie en wordt onder andere ingezet bij wervingsactiviteiten voor vliegers bij de luchtmacht. Daarnaast neemt het F-16 Solo Display Team internationaal ook deel aan verschillende vliegshows. Het demonstratieseizoen begint in mei. Uiteraard geeft het F-16 Solo Display Team acte de présence tijdens de Luchtmachtdagen van de Koninklijke Luchtmacht, die dit jaar plaatsvinden op vrijdag 16 en zaterdag 17 september op vliegbasis Leeuwarden.

 

De F-16 Solo Display van de Koninklijke Luchtmacht demonstreert de capaciteiten van het toestel en de vaardigheden van de vlieger. Een show van het demoteam bevat daarom manoeuvres die gedurende iedere operationele missie met een F-16 kunnen voorkomen. Het bijzondere is dat de bewegingen direct achter elkaar worden gevlogen, waarbij ze vloeiend in elkaar overlopen.

 

Voor informatie over vliegbewegingen zie www.defensie.nl/actueel/vliegbewegingen of Teletekst pagina 766. Voor nadere vragen en eventuele klachten kan worden gebeld met sectie Communicatie vliegbasis Volkel, bereikbaar onder telefoonnummer 0413 27 66 01. Klachten kunnen eveneens worden ingediend via www.defensie.nl/actueel/vliegbewegingen of via het gratis nummer 0800-0226033.

 

 

 

 

 

 

Uitnodiging Jeugdmiddag

 

Op maandagmiddag tijdens de carnaval is er weer een jeugdmiddag.

De middag begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur

 

Het is een programma met enkele leuke verassingen voor de kinderen.

 

We beginnen met een openingswoordje van onze Jeugdprins Milan en Jeugdprinses Femke.

 

Daarna volgt meteen de showdans van al onze dansmariekes.

Ook hebben we nog optredens van de winnaars van de talentenshow

Kortom, het wordt dus kei gezellig op deze middag.

Tot maandagmiddag !!!!!!!!!!!

 

Jeugdcommissie C.V. De Reigers.

 

 

 

Gewijzigde openingstijden tijdens carnaval

 

In verband met carnaval is het stadhuis op maandag 7 en dinsdag 8 maart gesloten voor alle activiteiten, behalve voor aangifte van geboorte en aangifte van overlijden. Alleen daarvoor kan men op carnavalsmaandag en -dinsdag terecht van 9.00 uur tot 10.00 uur.

De Milieustraat is op 7 en 8 maart gesloten.

Vanaf woensdag 9 maart gelden weer de normale openingstijden van het stadhuis en de Milieustraat.

 

 

 

Carnavalsvereniging

De Reigers Zijtaart

Secretariaat:                Keslaerstraat 24

                                   5465 RN Zijtaart

                                   Tel. 0413-377485

                          secretariaat@cvdereigers.nl

 

OPTOCHT REIGERLAND 2011

 

De 45e optocht trekt a.s. zaterdag door Reigerland. Met 63 startnummer lijkt de optocht korter dan vorig jaar, maar gezien het aantal deelnemers is dit zeker niet het geval. Als je de samenstelling bekijkt, zijn alle ingrediënten aanwezig voor wederom een prachtige optocht. Elders in dit blad vindt u de opstelling.

Op maandag 21 februari 2011 is er op het gemeentehuis een convenant ondertekend, waarbij alle optochtcommissies uit de gemeente Veghel het eens zijn voor het voeren van een strakker beleid m.b.t. de optochten. Speerpunten daarin zijn: het matigen van het alcoholgebruik; het weren van “zuipwagens” en het verhogen van de veiligheid. De Zijtaartse optochtcommissie heeft deze punten al jaren hoog in het vaandel staan.

 

DE ROUTE/HET EINDPUNT

De start a.s. zaterdag is om 13.30 uur ter hoogte van Gebr. v Lankvelt, Zondveldstraat 10a. De route is: Zondveldstraat – Past. Clercxstraat– Kapt. S. Klapwijkstraat – Keslaerstraat. Het eindpunt is aan het einde van de Keslaerstraat (bij de Reibroekstraat).

 

VERSIERDE GEVELS

Al jaren kunnen we rekenen op prachtig versierde gevels bij de optochtroute. Ook dit jaar hopen we dat de bewoners langs de route hun gevel weer willen versieren. Het geeft de hele optocht een nog feestelijkere tint en het is tevens een waardering voor de deelnemers die vaak al maanden hebben gebouwd.

 

PUBLIEKSPRIJS

U, als publiek, heeft ook een stem in te brengen. Aan het begin van de optocht worden kaarten uitgedeeld, waarop u mag aangeven wat u de mooiste creatie vindt. Deze wordt dan beloond met de publieksprijs. Op de publieksprijskaart staan alle startnummers met onderwerpen vermeld, ook in dit blad staan ze alvast vermeld.

 

Niet alleen wagens komen voor de publieksprijs in aanmerking, maar ook andere deelnemers. Daarom is alleen het onderwerp vermeld.

 

HAMBURGERS TE KOOP

Evenals  het afgelopen jaar zijn er ook nu hamburgers te koop bij het startpunt. Tussen 11.30 uur en 12.45 uur zal er een kraam staan.

 

 

PRIJSUITREIKING

De prijsuitreiking is als vanouds in de Molensteen en begint om exact 17.30 uur. De zaal gaat open direct na de optocht. Na de prijsuitreiking blijft de zaal nog tot ongeveer 23.00 uur open.

Heeft u familie en/of kennissen, nodig deze dan uit om te komen kijken. Hou er wel rekening mee dat de route vanaf 13.30 uur afgesloten wordt voor al het verkeer. Ter hoogte van Van Lankvelt is de weg al vanaf 12.00 uur afgesloten.

De Optochtcommissie.

 

 

Die lastige emoties

 

(columns na te lezen op www.interpunctie-praktijkgevallen.nl)

Een mens is een emotioneel wezen. Emoties kunnen lastig zijn, maar horen er nu eenmaal bij. Toch zijn mensen vaak bang voor emoties. Daarom houdt men (vooral negatieve emoties) binnen. Emoties worden echter juist heftiger wanneer ze niet geuit worden. Positieve emotionele reacties worden wel gewaardeerd.

Onderdrukking van emoties veroorzaakt meer druk. Er is steeds meer nodig om het deksel erop te houden, daarom wordt men moe. Daarom kan een huilbui ook zo opluchten. Het toelaten van emoties is belangrijk, wat niet wil zeggen dat iedereen overal maar zijn diepste emoties moet gaan lopen uiten. Emoties toelaten is helend en veel mensen kijken graag naar emoties van anderen (bv. op TV). Als er niet wordt gehuild, is het niks.

Vrouwen kijken graag naar een “huilfilm” omdat ze zich dan toe kunnen staan om te huilen. Maar deze tranen zaten diep van binnen vanwege eigen verdriet. De tranen worden niet veroorzaakt door de film, maar worden er wel door opgeroepen. Door te huilen neemt de druk af.

Een echte positieve levenshouding is gezonder, men ervaart het leven als plezieriger. Aan de andere kant slaat het “positieve” gedoe door. Iedereen vindt alles geweldig! Het wordt nep, men ontkent en onderdrukt negatieve emoties. Dit is niet de realiteit.

Bovendien bestaat het ene slechts bij de gratie van het andere. Het positieve is er slechts doordat er ook een negatieve kant is, het licht is er alleen als er ook donker is, de dag bestaat omdat er een nacht is, yin en yang.

Het doorleven van pijnlijke, verdrietige, mooie, boze momenten hoort bij het leven. Je komt in je kracht als je er doorheen gaat en als je er met een boog omheen gaat, vergroot je juist het gevoel van dreigend gevaar. Er ontstaat angst voor de angst. Verzet tegen negatieve emoties verhevigt deze emoties. Het is vermoeiend. Aanvaarding van emoties betekent erover kunnen praten. Daarmee wordt op een acceptabele manier, in kleine stukjes, geuit wat eruit moet. Niet willen voelen is gevaarlijk. Er ontstaat een vulkaan die plotseling kan uitbarsten.

Mw. N. Timmermans-van de Kamp

Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA  Veghel

tel. 06-21.59.24.35.   www.interpunctie.nl

 

 

 

Ervaren Mariahout wint van vechtlustig VOW   2-4.

 

 

Vandaag stond de derby VOW - Mariahout op het programma. VOW ging furieus van start zoals de afgelopen weken. In de 2e minuut suisde een vrije trap van Yoeri Vissers rakelings voorlangs. In de 5e minuut kon de bal er zomaar aan de andere kant in liggen. Na een omschakelingsfoutje van Bert van Erp kwam een Mariahout spits oog in oog met Remco van den Baar en Remco redde ternauwernood de 0-1. Daarna golfde het spel op en neer waar VOW meer dicteerde over de wedstrijd dan Mariahout. Het duurde tot aan de 22e minuut totdat Rick van der Linden de mogelijkheid had op een terechte voorsprong maar zijn inzet ging net over. Kort daarna kreeg Dorus Dortmans een kansje om met het hoofd de openingstreffer te scoren, maar hij kopte de bal ook net over. Nog geen minuutje later behield René van Zutphen het overzicht om de vrijstaande Dorus Dortmans opnieuw in stelling te brengen en nu prikte Dorus Dortmans wel de bal in het doel. 1-0. In de 28e minuut was het wederom Remco van den Baar die VOW aan die 1-0 voorsprong hield door wederom een 1 op 1 duel winnend af te sluiten. Mariahout pakte het initiatief over en creëerde behoorlijk wat kansen om al snel op gelijke hoogte te komen. Zo werd er op 6 meter afstand een kopbal over en langs gekopt. In de 32e minuut kwam VOW er zeldzaam gevaarlijk uit, Yoeri Vissers schoot vanaf de linkerflank de bal net in het zijnet. In de 45e minuut haalde Bert van Erp nog van de lijn af. Ruststand 1-0.

Na rust pakte Mariahout met de wind in de rug het initiatief. Een wegdwarrelende voorzet vanaf rechts zweefde over Remco van den Baar heen en zo werd het snel

 

na rust 1-1. Nog geen 2 minuten later stond VOW weer op voorsprong. Na een prachtige aanval over 5 schijven zette René van Zutphen nu Jan van der Heijden in stelling om de 2-1 binnen te tikken. Kort daarna werd Dorus Dortmans vervangen door Koen Kerkhof. Mariahout bleef het initiatief houden en drong gevaarlijk aan. In de 59e minuut werd Remco van den Baar uit een corner aangevallen en de 2e bal werd ingetikt door een Mariahout speler. Daar waar iedereen dacht dat de scheidsrechter voor een overtreding floot, keurde hij het doelpunt goed: 2-2. In de 63e minuut trof Mariahout de paal en in de rebound schoten zij de bal langs. De druk door de blauw-gelen werd nog eens opgevoerd en het speelveld werd één groot slagveld. Niemand kon meer wenden en keren en combinaties konden er niet meer gemaakt worden. In de 71e minuut counterde Mariahout over rechts door en scoorde Mariahout de 2-3. Martijn van der Heijden werd in het veld gebracht voor Martijn van de Ven en in de 76e minuut had Bert van Erp de kans op de gelijkmaker maar tot 2 maal toe schoot hij vrij voor goal recht op de keeper. In de 78e minuut scoorde Mariahout wederom uit een counter de 2-4. In de 86e minuut had Yoeri Vissers nog een mogelijkheid om VOW terug in de wedstrijd te schieten vanuit een vrije trap, maar de goed keepende doelman van Mariahout hield Yoeri van het scoren af.

Na deze nederlaag van VOW zal het een moeilijk opgave worden om degradatie te ontlopen. Nummer 11 Odiliapeel is nog wel in het zicht op 2 punten maar nummer 10 ELI, dat vandaag van Odiliapeel met 3-0 won, staat al op 8 punten van VOW met een wedstrijd minder gespeeld. De eerstvolgende 5 wedstrijden zijn Venhorst (uit), ELI (thuis), ASV'33 (thuis), MVC (uit) en Odiliapeel (thuis). Om weer aansluiting te krijgen met nummer 10 ELI moet VOW winnen van Venhorst.

 

 

 
 

 

Carnavalsvereniging

 

De Reigers Zijtaart

 

 

 

Secretariaat: Keslearstraat 24

 

                      5465 RN Zijtaart

 

                      Tel. 0413-377485

 

                secretariaat@cvdereigers.nl

 

 

45ste Optocht Reigerland

start- nummer

ONDERWERP

 

1

Fanfare

 

2

Uitdelers publieksprijs

 

3

Jeugdprinsenwagen

 

4

Een bietje

 

5

Mi carnaval hebben wij overal lak an

 

6

Oewe moat houwe

 

7

NN

 

8

Blaaskapel

 

9

Wij investeren in tonnen

 

10

Rokken en rollen

 

11

De malle dieren

 

12

Apreski

 

13

Mi dees doag gooien wij de turbo los

 

14

Carnaval maken we samen

 

15

Ut rijst de pan uit!!

 

16

Met de auto achter op de kar…..

 

17

NN

 

18

 'N Spektakel

 

19

Met z'n alle aan de lijn

 

20

"Prinsenwagen"

 

21

NN

 

22

Wit ouwe moat te houwe

 

23

Hij wit ginne moat te houwe

 

24

Muziekinstrumenten afstemmen op carnaval

 

25

Hofleverancier van prinsen en adjudanten

 

26

Vur carnaval meren wij gezellig an

 

27

Bankzaken

 

28

Wit oewe maot te houwe!

 

29

NN

 

30

NN

 

31

Ik stô ……

 

32

NN

 

33

Wij komen goed uit de verf

 

34

Slappe Kleats

 

35

Met een oliezuiger in de schuit kan BeePee op zee vooruit

 

36

Wij hebben de ………

 

37

We hoale alles van stal mi carnaval

 

38

Ballon-Vaart

 

39

Ik zit in de Kou(w)

 

40

Carnaval gi nie heilig, maar alles gi veilig

 

41

We gaan met de prijzen strijken

 

42

NN

 

43

Publiekstrekkers

 

44

Zeeën van tijd

 

45

Wai carnavals pékskûs zén gestrikt vur d'n optocht

 

46

Diep in de zee

 

47

Dildo

 

48

Carnaval valt laat dit jaar, maar de paashaas valt vroeg

 

49

Publieksprijs!

 

50

Dit jaar geen circus in onze stad

 

51

De kerk

 

52

Egypte loat zich nie kiste, zelfs de mummie gi mee fiste

 

53

NN

 

54

Carnaval trekt als een film voorbij

 

55

NN

 

56

Big Party

 

57

In de ijstijd wisten ze het al, alles draait om carnaval

 

58

Met de 90's in ons hart gaat de carnaval goed van start

 

59

Wij zijn opgewonden voor de optocht

 

60

Kneup viert carnaval in Hollandse sferen

 

61

Wit ouwe moat te houwe!

 

62

Grote prinsenwagen

 

63

Ophalers publieksprijs

 

 

 

 

 

 

 

De Kleats presenteert Pronkzitting 2011

 

 

Eindelijk is het dan zover; de Kleats presenteert een pronkzitting. In navolging van de succesvolle en drukbezocht pronkzittingen van de Reigers

is het toch zover gekomen.

 

Pronkzittingen 2011.

 

Zaterdag 5 maart

Zondag 6 maart.

Aanvang 13.30 uur

 

Met medewerking van:

 

Prins Twan d’n Urste
de Raad van II

De Mega-Boemelaars

Alle twee d’n dansmariekes
Jan de Flauwe van Ad d’n Kouwe

Jet de Toiletslet

Ôk C tot Z zegge
Heilige Harrie

Koos Dakloos

Clowntje Sikkepit

Gijs Wegwijs

Margot Merlot

Isabellie Voorspelli

DJ Tony licht en geluid (TLG)Zaterdag 5 maart is bijna UITVERKOCHT

Zondag 6 maart, nog enkele plaatsen langs de route beschikbaar.

 

Voor meer info….

www.kleats.nl
Met vriendelijke groet… De Kleats

 

 

 

 

Prikpost in Zijtaart.

 

De prikpost is gevestigd in Dorpshuis de Korenmolen aan de Past. Clercxstraat 66a. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend (vanaf 8.15u. aanwezig zijn).

 

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

Meldingen en klachten in de openbare ruimte

 

Wanneer u gebreken in de openbare ruimte constateert, kunt u hiervan melding maken bij de gemeente. U kunt een melding doen over bijvoorbeeld de volgende zaken: reiniging (zwerfvuil), onderhoud groen, verharding (losliggende stoeptegels, gaten in de weg), riolering, verlichting, straatmeubilair, verkeer, ongediertebestrijding (overlast van wespen, ratten, muizen etc.).

De gemeente onderzoekt naar aanleiding van uw melding het probleem en zorgt voor een passende oplossing. De melding wordt afgehandeld binnen een vastgestelde normtijd (afhankelijk van de melding).

U kunt uw melding telefonisch doorgeven aan de Servicemelddesk: (0413) 38 66 44.

 

 

 

 

Aanzet en Brabantzorg starten groep voor mantelzorgers van mensen met dementie

 

Nederland telt naar schatting 250.000 mensen die lijden aan dementie. Ruim een miljoen mensen zijn betrokken bij de zorg voor dementerenden. Meestal wordt deze taak verricht door partners, kinderen en/of andere familieleden. Maar ook vrienden, buren, e.d. kunnen deze rol op zich nemen. Al deze verzorgers worden mantelzorgers genoemd.

Veel mantelzorgers ervaren het krijgen van voorlichting, informatie en praktische tips om met de dementerende om te gaan als erg belangrijk. De combinatie van informatie en bruikbare omgangsadviezen heeft het grootste effect. Daarom organiseert Aanzet (maatschappelijk werk) in samenwerking met Brabantzorg een cursus voor deze mantelzorgers van thuiswonende dementerenden. Deze cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2 uur na drie maanden gevolgd door een terugkombijeenkomst. Informatie overdracht over dementie staat hierin centraal. Daarnaast is er veel aandacht voor het omgaan met de dementerende en de positie van u als mantelzorger.

Bij voldoende deelname start de cursus op donderdagochtend 7 april van 10.00 tot 12.00 uur. De cursus wordt gegeven bij Vivaan, Wilgenstraat 17 te Veghel.

Voor meer informatie en/of aanmelden kunt u contact opnemen met Femke Goorsenberg van Brabantzorg tel (0412) 62 26 78 of Marius Oosterling, (Aanzet) tel. (0413) 25 39 00.

Na aanmelding vindt er een kennismakingsgesprek plaats met de begeleider waarna u besluit of u deel wilt nemen aan de groep. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.aanzet.nu

 

 

BEZOEKDIENSTEN OUD EN WIJS ZOEKEN VERSTERKING

 

“Mensen met een luisterend oor, die het leuk vinden om andere mensen te informeren en die bovenal graag iets betekenen voor ouderen, dat zijn de mensen die wij zoeken.” Aan het woord is Esther de Bie van Vivaan, Ouderenwerk. Zij coördineert de Bezoekdienst Oud en Wijs in de gemeente Veghel. Omdat er enkele vrijwilligers gestopt zijn, zoekt deze Bezoekdienst versterking. Mensen die dit leuke vrijwilligerswerk willen doen, kunnen op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur contact opnemen met Vivaan, telefoonnummer (0413) 36 73 09 of een e-mail sturen naar esther.de.bie@vivaan.nl.

“Onze samenleving lijkt met de dag ingewikkelder te worden met al haar regeltjes en instellingen,” zegt Esther de Bie. “Met name ouderen hebben vaak moeite om de veranderingen bij te houden.” Vrijwilligers van de Bezoekdienst Oud en Wijs Veghel bezoeken ieder jaar een kleine 600 mensen van 75 jaar en ouder. “Onze vrijwilligers brengen deze ouderen één keer in de twee jaar een bezoek en informeren hen over allerlei voorzieningen en regelingen op het gebied van wonen, zorg en welzijn,” volgens Esther. “Ook voor mensen die nog volop in het leven staan, kan de informatie die ze krijgen tijdens het bezoek een aanvulling zijn. Misschien is die niet direct voor hen van toepassing, maar kunnen ze er een ander weer mee helpen.” Als mensen dat willen, laat de vrijwilliger van de bezoekdienst de nodige folders achter, zodat men de informatie nog eens op zijn gemak kan nalezen. De bezoekdienst informeert en signaleert niet alleen, de vrijwilligers bieden vooral een luisterend oor voor de mensen. “Deze persoonlijke aandacht wordt door de ouderen zeer op prijs gesteld,” weet De Bie uit de ervaringen die zij hoort.

De vrijwilligers worden door Vivaan, Ouderenwerk niet onvoorbereid op pad gestuurd. Voordat zij hun eerste bezoek afleggen, worden ze goed geïnformeerd over wat van hen verwacht wordt. Zo hoeven zij mensen geen advies te geven, alleen maar informatie te verstrekken en te luisteren. Vivaan, Ouderenwerk verstrekt de vrijwilligers een map vol folders van allerlei belangrijke voorzieningen en regelingen op het gebied van wonen, vrije tijd, hulp aan huis, vervoer, gezondheid, belangenbehartiging, geldzaken en rondom overlijden. Een deel van deze folders kan de Bezoekdienst achterlaten bij de ouderen. Tevens organiseert Vivaan regelmatig themabijeenkomsten om de vrijwilligers op de hoogte te houden van de voorzieningen en regelingen. “Mochten de vrijwilligers tijdens een huisbezoek op problemen stuiten, dan hoeven ze die niet zelf op te lossen, “ zegt Esther de Bie. “Zij kunnen die doorgeven aan ons en wij zorgen dan dat de juiste mensen worden ingeschakeld om hulp te bieden. Deze werkwijze wordt ook uitgelegd tijdens de toerustingscursussen, waarin de vrijwilligers informatie en tips krijgen aangereikt over hoe ze hun werk kunnen doen.

In materieel opzicht biedt Vivaan de vrijwilligers vergoeding van de gemaakte onkosten en er is voor hen een WA-verzekering en een ongevallenverzekering afgesloten. Vrijwilligers zelf vinden het een groot voordeel, dat zij door dit werk te doen, zelf goed op de hoogte zijn van allerlei regelingen en instanties. En dat ze ontzettend veel verschillende mensen ontmoeten, maakt dit werk boeiend. De vrijwilligers kunnen zelf bepalen hoeveel tijd zij er aan kwijt willen zijn. Een bezoek duurt ongeveer één uur. Sommige vrijwilligers bezoeken één oudere per week, anderen houden het bij een bezoek per twee weken.

 

 

GEBRUIK JE HANDEN EENS!

 

Een kennismaking met verschillende kunstdisciplines voor jongeren tussen 11 - 16 jaar.

Pieter Brueghel en Vivaan bieden jongeren tussen 11 en 16 jaar een afwisselend en boeiend programma aan om eens met kunst en cultuur in aanraking te komen. We bieden een zestal technieken aan in de vorm van workshops. Deze worden gegeven op vrijdagavond van 18.30 uur tot 20.30 uur. De kosten per bijeenkomst zijn €3,00.

*Workshop 6: Keramiek - Pottenbakken

In twee lessen proeven aan het werken met klei. Durf maar eens een pot te draaien, veel spannender dan je denkt. In twee lessen leer je werken met klei. Met klei is bijna alles te maken. Er zijn oneindig veel mogelijkheden om op een creatieve en persoonlijke wijze een eigen pot te bakken. Door middel van een draaischijf wordt de klei hol opgebouwd tot een vaas, asbak of pot. Het is moeilijker dan het lijkt. Ook zie je het proces van het bakken van de klei, glazuren en schilderen. Altijd al eens een echte pottenbakker willen zijn? Dan is dit je kans. Er zijn nog maar een paar plekken over, dus schrijf je snel in.

 

Datum:             vrijdag 18 en 25 maart 2011

Tijd:                 18:30 - 20:30 uur

Locatie:            Pieter Brueghel, Middegaal 23-25, Veghel

Kosten:            € 3,00 per bijeenkomst (totaal € 4,00)

 

Inschrijven kan bij Mieke Pepers van Stichting Vivaan Veghel, tel. (0413) 34 08 42 of mieke.pepers@vivaan.nl

 

 

*Maak je eigen animatieclip of 3D-wereld

 

Urenlang op de bank voor de tv hangen of als een zombie achter de computer zitten is hartstikke suf! Programma’s kijken die iedereen ziet en spelletjes spelen die je al lang kent, is echt niet spannend.

Bij Pieter Brueghel kun je ontdekken hoe leuk het is om je eigen animaties te maken of een compleet nieuwe 3D-wereld te bedenken.

 

Animatieclip maken

Alles kan met animatie! Zelf verzonnen karakters tot leven brengen, je fantasiewereld werkelijkheid laten worden of supersnel zijn en een heel leven in dertig seconden laten afspelen. In deze workshop wordt aandacht besteed aan verschillende technieken, zoals klei-animaties, stop motion en cut-out animatie. Iedere deelnemer maakt met verschillende materialen zelf een animatiefilm, die ook nog echt in ‘première’ gaat.

 

            Workshop:                    Animatieclip maken     

            Leeftijd:                       Vanaf 10 jaar

            Duur:                           6 bijeenkomsten

            Aanvang:                     Woensdag 16 maart 2011

            Tijd:                             18.30-20.30 uur

            Locatie:                        Pieter Brueghel, Middegaal 23-25 in Veghel

            Kosten:                        € 50,00 (inclusief alle materialen)

            Docent:                        Maik Hagens

 

*SketchUp – 3D ontwerpen

Professionele designers, game-ontwerpers en architecten: ze gebruiken SketchUp allemaal! Met SketchUp kan iedereen in 3D figuren en voorwerpen tekenen en ze vervolgens laten zien als ruimtelijke ontwerpen. Ontwerp je eigen waanzinnige 3-dimensionale wereld… Jij bedenkt en bepaalt. Weg met de zwaartekracht, alles is mogelijk!

 

            Workshop:                    SketchUp – 3D ontwerpen

            Leeftijd:                       Vanaf 12 jaar

            Duur:                           6 bijeenkomsten

            Aanvang:                     Vrijdag 25 maart 2011

            Tijd:                             18.30-20.30 uur

            Locatie:                        Pieter Brueghel, Middegaal 23-25 in Veghel

            Kosten:                        € 50,00 (inclusief alle materialen)

            Docent:                        Ellis van Dingenen

 

 

 

Gemeente Veghel geeft antwoord via 14 0413 Antwoord©.

Het algemene telefoonnummer van de gemeente Veghel is 14 0413. Hieronder vindt u de meest gestelde vragen.

Waarvoor bel ik naar 14 0413?
U belt dit nummer als u vragen hebt aan de gemeente of een melding wilt doen. U kunt hiervoor ook terecht op www.veghel.nl. Steeds meer gemeentelijke producten en diensten kunt u via de gemeentelijke website aanvragen.

Waarom moet ik ‘Veghel’ uitspreken?
De gemeente Veghel deelt het nummer met de gemeente Uden in het kader van intergemeentelijke samenwerking. Een computerstem vraagt u daarom de naam in te spreken van de gemeente die u wilt bereiken. Door middel van spraakherkenning wordt u doorverbonden met de gemeente Veghel.

Hoe werkt het spraakkeuzemenu precies?
1.Toets de cijfers 14 0413 in.
2. U hoort ‘Welkom bij 14 0413 Antwoord’ en u wordt gevraagd na de piep in te spreken voor welke gemeente u belt.
3. Zeg na de piep duidelijk ‘Veghel’.
4. U wordt doorverbonden met een medewerker van de gemeente Veghel.

Wat gebeurt er als ik onverstaanbaar ben voor de spraakrecorder?
Mocht de spraakherkenning u onverhoopt niet verstaan, wordt u verzocht om nog een keer ‘Veghel’ te zeggen. Als u voor de tweede keer niet wordt verstaan, wordt u te woord gestaan door een telefonist van de gemeente Uden, en kunt u vragen naar de gemeente Veghel. Dat lijkt verwarrend, maar Veghel en Uden hebben afgesproken dat Uden de taak op zich neemt om mensen goed door te verbinden als het met spraakherkenning niet lukt.

Op welke tijden kan ik 14 0413 bereiken?
U kunt de gemeente via 14 0413 elke werkdag bellen tussen 8.30 en 17.00 uur.

Kan ik 14 0413 ook met een mobiele telefoon bellen?
14 0413 kan in de meeste gevallen ook gebeld worden met een mobiele telefoon. Met een zakelijke mobiele telefoon kan het zijn dat u eerst een ‘0’ moet kiezen of een speciale code moet invoeren voor een buitenlijn en dus ook voor 14 0413.

Kan ik vanuit het buitenland bellen naar 14 0413?
Vanuit het buitenland en via bepaalde internetproviders (zoals Skype) is het nog niet mogelijk 14 0413 te bellen. Men krijgt dan een ingesprektoon te horen of een ingesproken bericht. Voor deze bellers blijft (0413) 386 644 in gebruik. Zij worden automatisch doorgeschakeld naar 14 0413.

Wat kost bellen met 14 0413?
14 0413 is geen gratis telefoonnummer. De kosten zijn afhankelijk van uw telefoonabonnement. Via een vaste lijn kost bellen naar 14 0413 u ongeveer evenveel als bellen naar een vast nummer binnen uw regio. Mobiele bellers betalen de kosten van het bellen naar een vast nummer. Dit valt in de regel binnen de belbundel, prepaid abonnementen uitgezonderd. De gemeente heeft geen invloed op de abonnementstarieven. Nadere informatie over de kosten kunt u zelf opvragen bij uw provider.

Waarom is 14 0413 ingevoerd?
14 0413 is gemakkelijk te onthouden. De komende jaren krijgen steeds meer gemeenten een nieuw algemeen nummer dat begint met 14, gevolgd wordt door het netnummer van de gemeente. Dit is onderdeel van het landelijke project  ‘Gemeente heeft Antwoord©’. Het Rijk wil dat gemeenten in de toekomst antwoord kunnen geven op de meest gestelde vragen aan de hele overheid.
U heeft met 14 0413 nu al één duidelijke telefonische ingang bij uw gemeente

 

 

 

Geen bus meer? Bel dan de Regiotaxi

 

Het gemak en de zekerheid dat reizigers van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat met het openbaar vervoer kunnen reizen. Ook op tijdstippen dat de (buurt)bus geen dienst meer heeft. Dat kan in heel Brabant met het ‘Tarief Kleine Kernen’. De Regiotaxi rijdt voor 55 cent per strippenkaartzone vanaf een huisadres in een kleine kern naar een OV-knooppunt, waar de reiziger desgewenst kan overstappen op bus of trein.

 

De Regiotaxi maakt kleine kernen beter bereikbaar wanneer er overdag, in de avonduren en weekeinden geen buurt- of streekbussen rijden. Handig dus voor mensen die aangewezen zijn op het openbaar vervoer. Of voor diegenen die de auto een keer willen laten staan. De reiziger betaalt slechts het bustarief van 55 cent per strippenkaartzone contant aan de taxichauffeur. De regeling is een vorm van openbaar vervoer en geldt dus voor iedereen die reist van en naar een kleine kern.

 

Regio Noordoost-Brabant

De Regiotaxi brengt reizigers op en neer van een kleine kern naar een vast (aan de kern gekoppeld) OV-knooppunt. Dat zijn bestaande trein- en busstations of belangrijke bushaltes, van waaruit zij hun reis kunnen voortzetten met de bus of de trein. Vanaf een OV-knooppunt kan de reiziger later ook weer terugreizen naar de kleine kern. Voor de regio Noordoost-Brabant gaat het om 61 kleine kernen. De OV-knooppunten zijn: station Oss centraal, station Cuijk, station Boxmeer, busstation Veghel, busstation Uden en busstation Grave.

 

In de regio Noordoost-Brabant rijdt de Regiotaxi tegen het Tarief Kleine Kernen van maandag tot en met zondag vanaf 17.00 uur of zoveel eerder als er geen (buurt)bussen rijden. Een volledige lijst waarop van de kleine kernen, de OV-knooppunten én een overzicht van de dagen en tijdstippen waarop deze Regiotaxi rijdt, staat op www.goedbezigbus.nl.

 

Reserveren of meer informatie?

Reserveren rit: 0900 – 892 44 67

Klachtenmeldpunt: klantenservice@regiotaxinoordoostbrabant.nl of 0413 – 33 69 05.

 

 

Servicepunt biedt gratis cursussen aan voor vrijwilligers.

 

Het Servicepunt vrijwilligerswerk heeft voor 2011 weer een interessant cursusaanbod waar vrijwilligers gratis gebruik van kunnen maken.

In het voorjaar van 2011 staan de volgende cursussen gepland: Notuleren en secretaristaken, Vrijwilligerscoördinator en Publiciteit en Pr (een verdieping).

Ook voor het najaar zijn de cursussen al bekend: Voorzitterstaken en Interne communicatie, Sponsoring en werving en Nieuwe mediamiddelen.

 

Aanmelden

Alle cursussen die door het Servicepunt worden aangeboden zijn voor vrijwilligers gratis, wel is het belangrijk dat u zich tijdig aanmeldt. Wilt u meer informatie over de cursussen of  u aanmelden dan kunt u telefonisch contact opnemen op (0413) 260913. Of per mail: Servicepunt@vcdewis.nl

 

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief is verspreid onder alle vrijwilligersorganisaties. Hierin staat het schematisch overzicht van alle cursussen met op de achterzijde de cursusomschrijving.

Verder wordt er in de nieuwsbrief aandacht besteed aan het Europees jaar van het vrijwilligerswerk en staat er een leuk interview in met de EHBO vereniging uit Zeeland. In de rubriek “Activiteiten” kunt u lezen welke projecten er in de regio lopen. De  laatste nieuwtjes op het gebied van vrijwilligerswerk kunt u op de achterpagina vinden.
Heeft u de nieuwsbrief niet ontvangen dan kunt u deze ook inzien op www.vcdewis.nl/servicepunt

Beantwoorden vrijwilligersvragen
De consulenten van het Servicepunt vrijwilligerswerk beantwoorden vragen van mensen die zich belangeloos inzetten voor hun (vrijwilligers)organisatie.
Voor al uw vragen of een vrijblijvend gesprek kunt u contact opnemen met een van onze consulenten.
Annemiek van Boxmeer, Cassandra Wintjes en Floor Jilesen telefoon ( 0413) 260913 email servicepunt@vcdewis.nl.