Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 20   2010-2011 > Dorpsnieuws  jaargang 20  nummer 24

Dorpsnieuws  jaargang 20  nummer 24

9 maart - 16 maart  2010

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nlKlik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 20 nr 24


KERKBERICHTEN

Zondag: 13 maart 9.30 u. Presentatieviering H.Vormsel, Pater van Delden m.m.v. Gitaarclub “Pizzicato”.

Wij gedenken in deze viering:

Marietje van Hoof-van Asseldonk; Overl.oud. van den Hurk-van den Nieuwenhuizen en zoon Jan; Dien Cissen-van Zutphen (vanwege verjaardag); Jrgt. Joke van Zutphen; Riek van Zutphen-Daniëls; Jrgt. Ida van Eert-Relou; Martien van den Tillaart; Jrgt. Lise van den Donk.

Overleden

Afgelopen maandag 7 maart is Sientje Pennings- van der Eerden in de leeftijd van 91 jaar overleden, de plechtige Uitvaart vindt a.s. zaterdag 12 maart om 10.30 u. plaats, waarna zij hier op onze parochiebegraafplaats zal worden begraven.

 

 

Openbare vergadering Dorpsraad Zijtaart.

Hiermee worden belangstellende dorpsgenoten uitgenodigd voor het bijwonen van de openbare vergadering van onze dorpsraad.

Deze wordt gehouden op woensdag 16 maart a.s. in de Ereprijszaal van het dorpshuis; aanvang 20.00 uur.

Na de opening wordt meteen het belangrijkste agendapunt van deze avond aan de orde gesteld: “Het nieuwe bestemmingsplan kom Zijtaart / herziening dorpskern”.Dit agendapunt zal worden toegelicht door medewerkers van de gemeente Veghel in aanwezigheid van wethouder Van Burgsteden en Woonbelang Veghel. Bij dit onderwerp wordt uiteengezet hoe de nieuwe invulling zal plaatsvinden van het terrein waar nu nog de basisschool, gymzaal en dorpshuis staan. Daarnaast komt hierbij ook aan bod de vervangende woningbouw in de Meester v.d. Venstraat en de uitbreiding van Eethuis De Reiger. Deze drie onderdelen gaan de nieuwe dorpskern bepalen aan weerszijden van het kloostergebouw, de grote nieuwe multifunctionele accommodatie voor ons dorp. Tijdens dit agendapunt zal een toelichting worden gegeven op de plannen en zaken in relatie tot het bestemmingsplan en wordt er de gelegenheid gegeven voor het stellen van vragen.

 

Na dit onderwerp zullen de volgende agendapunten nog worden behandeld:

- stand van zaken woningen in de kloostertuin

- stand van zaken verbouwing van het klooster

- evaluatie bijeenkomsten “Dorpsraad en denkgroepen”

- enkele andere korte actuele onderwerpen.

 

Doordat medewerkers van de gemeente Veghel aan deze openbare bijeenkomst een belangrijke bijdrage leveren is het wederzijdse contact dorpsbewoners – dorpsraad – gemeentebestuur ter plekke ingevuld.

Wij stellen het daarom bijzonder op prijs dat belangstellenden deze openbare vergadering bezoeken. Het is het juiste moment om informatie te ontvangen en eventuele vragen of opmerkingen in te brengen. Graag zien wij een flinke opkomst op woensdag 16 maart a.s.; inloop is al mogelijk van 19.30 uur.

Dorpsraad Zijtaart.

 

 

 

Belangrijke Telefoonnummers:

Kerkberichten C.v. Helvoirt                  (0413) 36 58 61

Huisartsenpost:

  Avond, nacht en Het  weekend           0900-8860

Huisarts J.M.Bonnet                             (0413) 35 22 23

Meldpunt Ouderenzorg                         0900-8803

Thuiszorg en Kraamzorg                       0900-8803

Centraal Alarm nummer                          1 1 2

Politie/Brandweer/Ambulance spoed      1 1 2

Politie          direct                                 0900 8844

Brandweer  direct                                 (073) 612 31 23

Ambulance  direct                                 (0412) 63 15 15

Stadhuis Veghel                                    (0413) 38 66 44

Gem. Veghel Storingsnummer               (0413) 38 66 66

Basisschool "Edith Stein"                       (0413) 36 51 68

Tennispark Zijtaart                                (0413) 76 90 25

De Korenmolen (dorpshuis)                  (0413) 36 66 79

De Vonders                                          (0413) 35 03 77

De Molensteen                                     (0413) 36 73 73

 

Prikpost in Zijtaart.

De prikpost is gevestigd in Dorpshuis de Korenmolen aan de Past. Clercxstraat 66a. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend (vanaf 8.15u. aanwezig zijn).

 

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

Meldingen en klachten in de openbare ruimte

Wanneer u gebreken in de openbare ruimte constateert, kunt u hiervan melding maken bij de gemeente. U kunt een melding doen over bijvoorbeeld de volgende zaken: reiniging (zwerfvuil), onderhoud groen, verharding (losliggende stoeptegels, gaten in de weg), riolering, verlichting, straatmeubilair, verkeer, ongediertebestrijding (overlast van wespen, ratten, muizen etc.).

De gemeente onderzoekt naar aanleiding van uw melding het probleem en zorgt voor een passende oplossing. De melding wordt afgehandeld binnen een vastgestelde normtijd (afhankelijk van de melding).

U kunt uw melding telefonisch doorgeven aan de Servicemelddesk: (0413) 38 66 44.

 


 

BELANGETJES

 

Te koop: John van Zutphen Diervoeders, Antoniusstraat 40, Keldonk, tel. (0413) 21 20 24. Voor al uw voeders, vogelzaden, meststoffen, kalk, moskiller, houtvezel, zaagsel enz. (ook kleinverpakkingen). Afhalen dinsdag en vrijdag na 18.00 uur, zaterdag na 13.00 uur.

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

Gratis afhalen: 2 woenstijnratjes, blijven klein. Plus kooi, voer en zaagsel. Jaimy Hendriks, tel. (0413) 36 74 86.

 

Te huur gevraagd: halve hectare grond met gedeelte van loods/schuur, ongeveer 10x10 meter. Tel: (06) 236 676 06.

 

 

 

W.T.C. Zijtaart

Heren: zondag 13 maart, Oventje, pauze in Zeeland, 60 km, vertrek 9.00 uur.

Dames: zondag 13 maart, Oventje, pauze in Zeeland, 50 km, vertrek 9.00 uur.

Senioren: woensdag 16 maart, Voorjaarstocht, pauze in Vresselseweg ‘Kamphuis’, 45 km, vertrek 9.00 uur.

 

 

 

Uitnodiging

 

Zondag a.s. start WTC Zijtaart met het zomer fietsseizoen. Bij deze willen wij iedereen die op zondagochtend sportief bezig wil zijn, uitnodigen voor een paar proefritjes. Om exact 9 uur zondagmorgen wordt er vanaf Café Kleijngeld gestart in 4 groepen (1 damesgroep en 3 herengroepen), iedere groep met een eigen tempo.

De eerste rit is c.a. 50km lang. Halverwege is een koffiepauze. Naar gelang het seizoen vordert worden de ritten langer met een maximale afstand tot c.a. 100km. De snelheden variëren per groep van gemiddeld 25 t/m ruim 30 km per uur. Een race- of sportfiets met meerdere versnellingen is daarom een must. Voor pechvogels is een volgwagen ter beschikking.

 

 

 

Driebandentoernooi Poedelpret Zijtaart

 

Vanaf donderdag 31 maart tot en met donderdag 7 april a.s. organiseert biljartvereniging Poedelpret haar jaarlijkse driebandentoernooi. De mogelijkheid tot deelname aan dit toernooi is voor alle inwoners vanaf 16 jaar uit de gemeente Veghel. Het maximale aantal deelnemers is 84.

Het driebandentoernooi is niet alleen voor de hogere spelers, maar ook voor de minder geoefende speler. Er wordt gespeeld in sets en per set moet men tussen de 5 en 18 caramboles maken. De partijen gaan over 2 gewonnen sets. Verder wordt er gespeeld volgens het knockout systeem en na de eerste ronde is er een verliezersronde. Men mag dus minimaal 2 keer spelen.

Dagelijks wordt er in zaal Kleijngeld gespeeld van 18.45 uur tot 24.00 uur. Op zaterdag en zondag kunnen de wedstrijden al om 13.00 uur beginnen (afhankelijk van het aantal deelnemers). Het driebandentoernooi wordt in een kort tijdsbestek afgewerkt. De spelers die meedoen moeten er daarom rekening mee houden dat zij iedere dag moeten spelen, het verplaatsen van partijen is nagenoeg onmogelijk. Het inschrijfgeld bedraagt € 7,00.

Wie mee wil doen kan zich tot en met donderdag 10 maart a.s. opgeven bij Gerard Oppers, Past. Clercxstraat 79 in Zijtaart. Ook voor nadere informatie en het reglement kan men hier terecht, tel. (0413) 35 10 39. Het inschrijven kan alleen schriftelijk gebeuren en het inschrijfgeld moet bij de inschrijving worden voldaan.

 

 

’t Visboerinneke

 

Vanaf 12 maart ben ik er 2 weken

niet. M.i.v. maandag 28 maart sta

ik weer voor u klaar.

 

Suzan

             

 

 

KBO

 

AGENDA:

Maandag 14 maart 13.30 uur: Kaarten

Dinsdag 15 maart 09.30 uur: Seniorenkoor

Dinsdag 15 maart 12.00 uur: Eetpunt

Dinsdag 15 maart 13.00 uur:Vrij biljarten

Dinsdag 15 maart 14.00 uur: Line dansen

Woensdag 16 maart 09.00 uur: Gym

Woensdag 16 maart 13.30 uur: JAARVERGADERING

Donderdag 17 maart 12.00 uur: Eetpunt

Donderdag 17 maart 13.00 uur: Competitie biljarten

Donderdag 17 maart 13.30-14.30 uur: Bibliotheek

Vrijdag 18 maart 13.30 uur: Bridgen

 

KAARTEN

De uitslag van de kaartmiddag op maandag 28 febr. 2011:

Jokeren: 1. Maja Rovers                    146 pnt. 

Rikken:  1. Martien v. Zutphen             93 pnt

                2. Jans v. Eert                       71 pnt.

                3. Henk v.d. Linden                71 pnt.

                4. Annie Vissers                     42 pnt.


Poedelprijs: Riek v.d. Heijden               -47 pnt.


Loterij:        Grard Pepers                  


De uitslag van de kaartmiddag op woensdag 2 maart 2011:

Jokeren: 1. Lies v. Zutphen                86 pnt.

Rikken:  1. Pieta v.d. Hurk                 90 pnt.

                2. Piet v.d. Tillaart                74 pnt.

                3. Henk v.d. Linden              70 pnt.

                4. Tiny v. Kasteren               68 pnt.


Poedelprijs: Martien v. Zutphen          -15 pnt.


Loterij:        Anny Gibbels                  

 

BILJARTEN:           

De uitslagen van de onderlinge competitie op donderdag 3 maart 2011:

Tonn Verbruggen    19 29  -Rien Kemps                  37 53  

Piet v.d.Tillaart        42 59  -Gerard Oppers              14 16

Jan Rijkers              18 25  -Wim Kremers               28 28

Willy Henst             29 40  -Cor v. Zutphen              62 40

Jan de Wit              31 40  -Piet v.d. Hurk               43 38

Johan v. Zutphen     23 27  -Mies Gibbels                 41 40

Mies Gibbels           41 46  -Martien v. Zutphen        20 16

Cor Coppens           20 23  -Jos Claassen                 22 18

Jan v.d. Oever        15 17  -Jan v. Uden                  20   8

Grard v. Eert           18 18 -Willy v.d. Berkmortel    23 20

Tonnie v. Uden       30 26  -Wim Kremers               28 25

Johan v. Zutphen     23 18  -Chris v. Helvoirt            20 15

 

Zijtaartse Bridge Club 2001 (ZBC’01)

De uitslagen van dinsdag 1 maart 2011:

A-lijn:

1. Mien v. Berkel en Mien Verhoeven               65,63 %

2. Jo Verhoeven en Cees v. Hout                     59,03 %

3. Bert en Diny Kanters                                    57,29 %

4. Piet Thijssens en Riek Rijkers                       54,86 %

5. Jan Rijkers en Toos v. Berlo                         54,17 %

6. Jan v. Stiphout en Adrie v. Gemert                53,47 %

7. Mari v.d. Steen en Toon v.d. Zanden             52,99 %

8. Cor Mollen en Jeanne v.d. Zanden                51,53 %

9. Cor en Nellie v.d. Berg                                 48,96 % 

10. Mari en Nellie v.d. Vleuten                         48,61 %

11. Henk en Marietje v.d. Linden                      44,86 %

12. Chris en Christien v. Helvoirt                      41,39 %

13. Ria Delisse en Sybille v.d. Rijdt                   40,56 %

      Jana v.d. Acker en Anny v.d. Hurk             40,56 %

15. Wim en Piet v. Schaijk                                36,11 %

B-lijn:

1. Harry en Marietje v.d. Wijgert                      65,63 %

2. Anneke Jans en Maria Pepers                      57,29 %

3. Riet v. Hout en Corry Kastelijn                     52,81 %

4. Albert en Petra v.d. Hurk                             51,88 %

5. Mientje v.d. Tillaart en Ria Veldhuis              51,56 %

6. Mieke Toebast en Toos Vissers                    50,94 %

7. Tonny Rijkers en Mien Vermeulen                  50,52 %

    Joke Petit en Maria Rijken                            50,52 %

9. Anny en Josien v.d. Berkmortel                    44,69 %

10. An Thijssen en Riek Vervoort                     43,33 %

11. Adriaan v.d. Tillart en Jack Sebrechts          30,83 %

 

 

 

SPORTAGENDA

 

V.O.W. jeugd      niet ontvangen

 

V.O.W. veteranen zaterdag 12 maart 2011

VOW vet   uit   VETERANEN BLAUW-GEEL’38   16.30u

 

V.O.W. senioren zondag 13 maart 2011

VOW H2          Uit VORSTENBOSSCHE-BOYS 2     12.00u

VOW H3          Uit  SCHIJNDEL/VITAM 6               12.00u

VOW H4          Uit BLAUW-GEEL’38/OW 12          10.00u

Dames

VOW D1          Uit  DAMES AVANTI’31                   10.00u

VOW D2          Thuis    GVV’57                             10.00u

 

 

Ja, ja, mensen we zijn er weer, en nu niet met 1 stuk maar zelfs met 2 stukken.

Want zoals u misschien wel weet zijn we dit seizoen naast de volwassenen begonnen met het jeugdtoneel. Dit is een groep van een 13-tal jeugdige spelers tussen de 8 en 15 jaar oud, die later misschien wel in de voetsporen van onze volwassenen willen gaan treden. Want ja, de jeugd is de toekomst zeggen ze. Deze kleine en soms erg enthousiaste spelers zullen voor u een soort van sprookje gaan brengen, genaamd: “Eens was er….. “

Dit is niet zomaar een sprookje zoals u gewend bent, maar juist het tegenovergestelde. Het begint allemaal als de verteller zijn boeken kwijt raakt en de sprookjesfiguren zich wel erg vreemd gaan gedragen. Zo zijn er de heksen die wel heel lief geworden zijn en is roodkapje echt niet zo aardig als ze zich voor doet. Maar ook zien we de keizer die wel erg vreemde kleren gaat dragen en volgen we de liefdesperikelen van prins charmant. Zal dit sprookje wel eindigen met de tekst: “Ze leefden nog lang en gelukkig?”

 

Daarnaast zijn er ook 3 voorstellingen van onze volwassen cast. Zij brengen het stuk: “Er loopt een streepje door.” Hier heten wij u welkom in het hotel “Het oude slot”. De heer Ollivier, een rijke hotelier, is plotseling aan zijn eind gekomen. De kokkin Pleun en haar zoon Wilberfost, de kelnerhuisknecht, beheren het hotel totdat twee nichten van Ollivier, Tirza en Marijke, samen de scepter in het hotel gaan zwaaien. Voorlopig voor één maand, want daarna moet blijken wie de werkelijke eigenaar wordt. Er moet dus aan een bepaalde eis worden voldaan. Of daaraan voldaan word? De vrienden van wijlen heer Ollivier en de gasten van het hotel maken het er allemaal niet eenvoudiger op. Neem je daarnaast de twee halfgare zussen en een paar onnozele verhuizers, dan is de puinhoop niet meer te overzien.

De uitvoeringen van de jeugd zijn op zaterdag- en zondagmiddag 26 en 27 maart 2011om 14.00u.

De volwassenen kunt u zien op vrijdag, zaterdag en zondag 25, 26 en 27 maart 2011 om 20.00u.

In zaal de Korenmolen te Zijtaart.

Kaartverkoop voor beide voorstellingen bij Marian van den Acker, tel. (0413) 36 62 66.

  
1e Pronkzitting  Kleats uitverkocht,

gezellig, goed van niveau en de Wisselromkan als resultaat.

 

SEITERT - Afgelopen zaterdag was de eerste van twee pronkzittingen van De Kleats. In een uitverkocht Seitert zat de stemming er vanaf het begin goed in. Dit begon al met het zingen van het Kleats-lied waarbij iedereen uit volle borst meezong.

Als eerste traden de rose dansmariekes op die lieten zien dat ze op hun leeftijd nog prima meekunnen in de regio. Menig jeugdprins keek jaloers toe. Jan de Flauwe van Ad de Kouwe uit Skijndel kwam als buitendorpse tonprater in de ton en had een depressief verhaal als clowntje sikkepit. Een goed debuut voor hem in Reigerland. Hierna stond Bart van Maiske van Nunen in de ton. Deze kersverse nieuwe tonpraoter deed een verhaal over wat er allemaal kan gebeuren als zwerver op de straten van Seitert. Laura van der Aa van het Keeldonks brugke ging de ton is als toiletjuffrouw. Het geheel zat goed in elkaar, maar de eveneens goed gevonden toiletachtige woordspelingen werden door het publiek niet altijd begrepen. Hierna kwam de showdans van alle dansmariekes. Een heel kleurrijk geheel waarbij alle twee de dames hun beste beentje voor zetten en lieten zien dat er veel en hard was geoefend. De Mega-Boemelaars lieten zich ook dit jaar weer van hun beste kant horen en zien. Ze waren met hun nieuwe outfit weer in de supervorm die we van hen gewend zijn. Tevens een groot compliment aan alle dames die de mooie pakken hiervoor gemaakt hebben. Ôk C tot en met Z Zegge stond ook dit jaar weer traditiegetrouw in de ton met hun Rundje Slappe Kleats. Verschillende dorpsgenoten werden op de korrel genomen met waar- en onwaarheden. Drieske van het Geerbos kwam dit jaar in de ton als monnik die last had van vleermuizen. Hierna kwam ons Gerty van Boering die als waarzegster veel waarheden en onwaarheden vertelde. Ze wist als enige al hoe haar buut zou eindigen, omdat voor haar de toekomst geen geheimen kent. Nadat de dansmariekes ter afsluiting hun prinsendans hadden laten zien ging iedereen in polonaise zaal Kleyngeld in om er daar tot in de late uurtjes een gezellig feest van te maken. En dat er wat gevierd mocht worden was duidelijk. De Kleats won dit jaar zowel de wisselromkan als de 3e prijs wagens. Een geweldige prestatie voor ons allen en een dikke waardering dat pronkzittingen tijdens de optocht prima kunnen. Laat dat een voorbeeld zijn voor de CV! Het licht en geluid werd ook dit jaar natuurlijk weer goed verzorgd door DJ Tony (TLG) die ook nu weer liet horen en zien dat er veel tijd en energie was gestoken in de voorbereidingen. De presentatie was in handen van Kim, als Alco B, en Bas als Chris V.

De foto’s van de pronkzittingen zijn te vinden op www.kleats.nl.

Gegroet allen, De Kleats

  

Optocht weer fantastisch

 

Optocht 2011 in Reigerland zag er ook dit jaar weer keurig verzorgd uit. Het aantal startnummers was iets minder, maar de kwaliteit zeker niet.

Het spits wordt traditiegetrouw afgebeten door de kinderen. Stijn en Thijs hadden overal lak an, maar wonnen er wel een 1e prijs mee. Een grote pan hadden de M-kids. Alles reist er de pan uit. Toch moesten zij Kwitnie voor laten gaan met hun “carnaval” maken.

Het is te hopen dat komend jaar weer enkele jongerengroepen gaan bouwen, want het aantal wagens in deze categorie is helaas dalende. Slecht 2 wagens. Maar de eerste prijs mocht er wel zijn. Ut Geklooi stemde dit jaar alles af op carnaval. Met hun muziekinstrumenten lieten zij zien dat er in hun groep muziek zit. Nu, maar ook voor de toekomst.

Het aantal individuele was minder dan voorgaande jaren. Dat is jammer, want in deze categorie kun je vaak verrassend voor de dag komen. Dat kwam “Ut kumt goet” zeker. Met hun ballon-vaart draaiden ze proef en deelden daarnaast ook loten uit waarmee het publiek een ballonvaart kon winnen. Of de proef geslaagd is, hebben de dames helaas niet bekend gemaakt.

Bij de kleine groepen was het verschil aan de top klein. De Flügelgirls gingen met carnavalspéksküs welke gestrikt waren vur d’n optocht met de 1e prijs strijken, het onderwerp waarmee de Goas 2e werden.

Bij de grote groepen is de concurrentie de laatste jaren groot. Stuk voor stuk prachtige creaties die eigenlijk allemaal een hoge prijs verdienen. Tussen de nummer 2 en nummer 7 zat dan ook weinig verschil in punten. De nummer 1 stak er wel bovenuit. De Boskamp liet met “Egypte loat zich nie kiste, zelfs de mummie gi mee fiste” een fantastische act zien en werden verdiend 1e.

Aan grote wagens heeft Zijtaart nog geen gebrek. In totaal reden er 19 mee, die er ook allemaal mochten zijn. Bij de buitendorpse wagen waren de Promillikantjes duidelijk de beste met hun ijstijd. De Kneup vierde carnaval in Hollandse sferen en won afgetekend de 1e prijs in de binnendorpse categorie. Verrassend was de 3e prijs van de Kleats. Of toch niet? Met het winnen van de wisselromkan wordt die vraag misschien wel beantwoord. Origineel was het om in een optocht een complete pronkzitting te kunnen brengen.

Op zondag was de optocht in Veghel. Verrassend bij de wagens was de plaats van B.V. Niks. Zij werden daar achter de Promillikantjes en Kneup keurig 3e. B.V. Niks laat daarmee zien dat zij nog steeds met de top mee kunnen.

Elders in dit blad vindt u de uitslag van de optocht van Zijtaart en de gewonnen prijzen in Veghel.

 

 

 

MiK djembé-lessen voor beginners!

Op dinsdag 22 maart a.s. start MiK met een reeks van 15 lessen djembé voor beginners (vanaf 16 jaar), in ’t Spectrum te Schijndel van 19.30 tot 20.30 uur. Inspannend bezig zijn en toch ontspannen thuis komen, dat is wat djembé spelen met je doet. Deelnemers komen uit de gehele regio. Heb je interesse, meld je nu aan. De Douns en Afrikaanse dans en zang komen later in de cursus ook aan bod. Het lesmateriaal is uniek en je hoeft geen noten te kunnen lezen .De kosten bedragen € 89,00 (dat is nog geen € 6,00 per les!} Voor meer info en aan-melding kijk op www.mikweb.nl of bel: (073) 549 29 01.

 

 

 

UITSLAG 45e OPTOCHT REIGERLAND 2011

Kinderen individueel

1

Mi carnaval hebben wij overal lak an - Stijn en Thijs

2

Een bietje - Michel

Kinderen groepen

1

Carnaval maken we samen - Kwitnie?

2

Ut reist de pan uit!! - M-kids

3

De malle dieven - De Kammerui

4

Oewe moat houwe - De Moaten

5

Mi dees doag gooien wij de turbo los - De Klungels

6

Rokken en rollen - Lolly pops

Wagens jongeren

1

Wij stemmen alles af op carnaval - ût Geklooi

2

"Prinsenwagen" - Wurrum ok nie

Wagens buitendorps

1

In de ijstijd wisten ze het al, alles draait om carnaval - C.V. De Promillikantjes

2

Dit jaar geen circus in onze stad - C.V. De Pullenvullers

3

Zeeën van tijd - De Pilsviltjes

4

Diep in de zee - C.V. De Flügelaars

5

Met een oliezuiger in de schuit kan BeePee op zee vooruit - De Zumpers

6

De kerk - Goedzat

7

Vur carnaval meren wij gezellig an - C.V. De Skoefels

8

Apreski - V.G. kromme lat

9

Met de auto achter op de kar….. - C.V. De Lamzakken

Volwassen individueel

1

Ballon-Vaart -  'T kumt Goet

2

Carnaval valt laat dit jaar, maar de paashaas valt vroeg - X Factor

3

Ik zit in de Kou(w) - Jan v Nunen

4

Met z'n alle aan de lijn - Dorienne & Anja

5

Ik stô …… - Martien v Boxmeer

6

Ik krijg hem niet meer omhoog - Comiek

Volwassen groepen klein

1

Wai carnavals pékskûs zén gestrikt vur d'n optocht - De Flügelgirls

2

We gaan met de prijzen strijken - Goas

3

Wij komen goed uit de verf - Krijtenburg

4

Publiekstrekkers - De Powerdufgirls

5

Publieksprijs! - HaKaBeBo

6

Hij wit ginne moat te houwe - B.V. Krijt oew Tupke

7

De Polen-naise - Martijn vd Heijden

Volwassen groepen groot

1

Egypte loat zich nie kiste, zelfs de mummie gi mee fiste - Boskamp

2

Big Party - De Fusie

3

Wij zijn opgewonden voor de optocht - B.V. Soffelt

4

Wij hebben de best lopende tent - De Kistjes

5

Wit ouwe moat te houwe! - Dames C.V. de Reigers

6

Wit ouwe moat te houwe - Familie van de prins en adjudant

7

 'N Spektakel - Toffe Vaders

Wagens algemeen

1

Kneup viert carnaval in Hollandse sferen - neup

2

Met de 90's in ons hart gaat de carnaval goed van start - De Dupkes

3

Slappe Kleats - Kleats

4

Carnaval trekt als een film voorbij - B.V. Niks

5

Carnaval gi nie heilig, maar alles gi veilig - ût Boeit Nie

6

We hoale alles van stal mi carnaval - De Motjes

7

Wij stemmen alles af op carnaval - ût Geklooi

8

Wit oewe maot te houwe! - Ut Flos

9

Dildo - De Knuppels

10

"Prinsenwagen" - Wurrum ok nie

Publieksprijs     KNEUP

Wisselromkan    KLEATS

 

 

Behaalde prijzen in Veghel

Individueel en paren

3

Ik zit in de Kou(w) - Jan v Nunen

Groepen klein

2

Wij komen goed uit de verf - Krijtenburg

Groepen groot

1

Egypte loat zich nie kiste, zelfs de mummie gi mee fiste - Boskamp

2

Big Party - De Fusie

4

Wit ouwe moat te houwe! - Dames C.V. de Reigers

5

Wij zijn opgewonden voor de optocht - B.V. Soffelt

Wagens

2

Kneup viert carnaval in Hollandse sferen - Kneup

3

Carnaval trekt als een film voorbij - B.V. Niks

5

Met de 90's in ons hart gaat de carnaval goed van start - De Dupkes

6

Slappe Kleats - Kleats

10

Carnaval gi nie heilig, maar alles gi veilig - ût Boeit Nie

11

We hoale alles van stal mi carnaval - De Motjes

15

Dildo - De Knuppels

18

Wij stemmen alles af op carnaval - ût Geklooi

24

"Prinsenwagen" - Wurrum ok nie

Publieksprijs

Wij hebben de best lopende tent - De Kistjes

Mooiste trekker       KNEUP

 

 

 

Informatiebijeenkomst Eerdse Bergen

 

De gemeente Veghel wil in de gemeentelijke bossen historische elementen, zoals oude eiken, in stand houden. Om die reden zijn deze elementen geïnventariseerd en in kaart gebracht. Donderdag 10 maart worden de resultaten van de inventarisatie van de Eerdse Bergen gepresenteerd tijdens een informatieavond van de gemeente Veghel en de dorpsraad Eerde.
De presentatie wordt gegeven door Bert Maes, historisch ecoloog en deskundige op dit gebied.

Hij zal vertellen over de bijzondere stuifzandwallen en de oude eiken in de Eerdse Bergen, en uitleggen hoe de opmerkelijke

boomvormen zijn ontstaan.

Ook wordt informatie gegeven over de maatregelen die uitgevoerd zullen worden naar aanleiding van de inventarisatie. Een van deze maatregelen is de afsluiting van paden op de toppen van de stuifzandwal, die worden gebruikt door mountainbikers en crossers. Deze paden slijten uit en het zand spoelt weg, waardoor de wortels van de oude eiken te veel bloot komen te liggen en de zandwal wordt aangetast. Om de oude eiken en de stuifzandwal te beschermen worden deze paden afgesloten. Dit gebeurt door het leggen van barrières van bomen en takken.

Verder wordt er uitleg gegeven over het initiatief om een gezamenlijk beheerplan op te stellen. Boseigenaren in het gebied kunnen zich aansluiten bij dit initiatief van de natuurwerkgroep Vlagheide, dat ook gesteund wordt door de dorpsraad van Eerde.

De informatieavond wordt gehouden in dorpshuis De Brink in Eerde en begint om 19.30 uur. Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd.

Achtergrond

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Noord-Brabant.Interpunctie

Fundamenten van het huis

(columns zijn na te lezen op www.interpunctie.praktijkgevallen.nl

Onderzoeken tonen aan dat getrouwde mensen over het algemeen gelukkiger zijn en meer tevreden met het leven dan alleenstaanden of mensen die gescheiden zijn, of op een andere manier hun partner hebben verloren. Toch ontstaan in veel huwelijken conflicten, grote en kleine ruzies en soms zelfs langdurige grote problemen. Als de fundamenten deugen, dan komt het goed. Ook in vriendschappen speelt de basis waarop gebouwd is een rol. Een huis met ondeugdelijke fundamenten scheurt en stort uiteindelijk in. Relaties die gebaseerd zijn op rijkdom, macht of positie brokkelen af wanneer deze basis (rijkdom, etc.) wegvalt. Een goede relatie is pas mogelijk als er een goed fundament voor langdurige vriendschap is. Romantiek, verliefdheid, seksuele aantrekkingskracht zijn van tijdelijke aard. Een relatie die alleen daarop gebaseerd is, is onbetrouwbaar, hoe prachtig en spannend het ook allemaal lijkt.

Relatieproblemen hebben betrekking op de fundamenten (vriendschap en respect) van de relatie. Als de fundamenten goed zijn, dan is het probleem te verhelpen, zelfs als de seksuele aantrekkingskracht lijkt te zijn verdwenen. Men denkt vaak dat er geen kans meer is voor de relatie als de seksuele aantrekking is verdwenen. Men zegt dan wanhopig: “We leven als broer en zus”. Voor sommige paren blijft seks belangrijk, voor anderen is dat niet zo. Maar behoefte aan seks kan terugkomen wanneer de liefde voor de persoon weer gevoeld kan worden. Negatieve emoties moeten worden opgeruimd. Kleine haarscheurtjes in het begin, kunnen leiden tot grote diepe scheuren op den duur. Net als bij huizen. Hoe eerder je ze verhelpt hoe beter.

Mw. N. Timmermans-van de Kamp

Interpunctie, Smientdonk 2,

5467 CA  Veghel

tel. (06) 215 924 35.  

www.interpunctie.nl

 

 

 

Van woensdag 9 t/m zaterdag 12 maart 2011 kledinginzamelingsactie bij Duthler

 

Lever herbruikbare kleding in bij de Duthler-vestiging bij u in de buurt en profiteer van aantrekkelijke kortingen op verrassende mode!

Lever 1 volle tas herbruikbare kleding in en ontvang een kortingsbon t.w.v. € 5,00* of lever 1 herbruikbare jas in en ontvang een kortingsbon t.w.v. € 10,00 ** bij aankoop van een nieuwe jas. Zo luidt de kledinginzamelingsactie bij Duthler die begin maart in alle 29 Duthler-vestigingen door heel Nederland plaatsvindt.

Op woensdag 9 maart 2011 gaat Duthler van start met deze kledinginzamelingsactie. Iedereen is van harte welkom om bij de inzamelpunten in de Duthler-vestigingen nog herbruikbare kleding in te leveren en daarmee te profiteren van diverse kortingsbonnen. De herbruikbare kleding die wordt ingeleverd tijdens deze dagen gaat ook nog eens naar het goede doel! Duthler, één van de formules van de Brova-Groep, werkt hiervoor samen met Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood, welke jaarlijks ruim 3.5 miljoen kilo kleding inzamelt voor het goede doel. Bruikbare kleding krijgt op deze manier een tweede leven en met de opbrengst van de verkoop van die kleding worden diverse noodhulp-, wederopbouw- en preventieprojecten gesteund van Cordaid Mensen in Nood.

Voor deze kledingsinzamelingsactie werkten Duthler en Sam’s Kledingactie ook al samen: vanaf 2009 doneert Duthler retourgoederen, afgekeurde goederen en restant partijen aan Sam’s Kledingactie. Hiermee versterken zij het beleid op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord en Betrokken Ondernemen. Sam’s Kledingactie zorgt voor een professionele en verantwoorde afvoer van minder courante partijen schoenen en kleding van bedrijven uit de kleding- en schoenenbranche.

Kijk voor meer informatie over deze actie, de openingstijden en de 29 vestigingen op www.duthler.com

* Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt u € 5,00 korting bij een besteding van € 30,00 bij Duthler.

U kunt twee waardebonnen inleveren vanaf € 60,00 en zo verder.

** Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt u € 10,00 korting bij aankoop van een jas bij Duthler, 1 waardebon per jas.

De waardebonnen zijn geldig tot en met zaterdag 19 maart 2011. Niet geldig i.c.m. andere acties en/of aanbiedingen en niet geldig op Basic-, Manfield-, Oxxy- en Vernissage-artikelen.

 

 

 

Muziek, de taal van het gevoel

 

Op dinsdag 15 maart opent het Alzheimercafé voor Boekel, Uden, Veghel, Landerd, Bernheze, Sint-Oedenrode en omgeving weer zijn deuren in de Eigen Herd, Rooijsestraat 32 in Uden. Van 19.00 tot 21.30 uur ontmoeten daar mensen met dementie, hun familie, vrienden, kennissen en hulpverleners elkaar. In een ongedwongen sfeer wisselen zij informatie uit. Zoals elke derde dinsdag van de maand is er ook deze keer een thema: muziek, de taal van het gevoel. Muziektherapeute Leen Gelders vertelt voor de pauze hoe mensen thuis muziek kunnen gebruiken als hulpmiddel in de omgang met mensen met dementie. Na de pauze gaat zij samen met een collega muziek maken en de theorie in praktijk brengen. Zoals altijd is het Alzheimercafé is gratis toegankelijk voor iedereen die iets met dementie heeft.

Muziek is belangrijk, zeker voor mensen met een vorm van dementie. Het kan een middel zijn om gemakkelijker in contact te komen met gevoelens, die mensen met dementie soms moeilijker kunnen uiten. Muziek brengt lichtheid, vrolijkheid. Mensen zijn er actief mee bezig, door er naar te luisteren of door zelf te spelen. In de praktijk blijkt dat muziek bij mensen met dementie van alles oproept: passie, verhalen, humor. Met muziek kan het sociale isolement worden doorbroken, het kan een hulpmiddel zijn om beter contact te maken, een positief zelfbeeld na te streven, innerlijke rust te bevorderen en muziek kan een uitlaatklep bieden voor opgekropte emoties. Daarnaast is muziek natuurlijk ontspanning. Onderzoeken hebben aangetoond dat muziektherapie positieve effecten kan hebben op mensen met dementie. Leen Gelders is afgestudeerd als creatief therapeut muziek aan de hogeschool Limburg en al ruim 10 jaar werkzaam als muziektherapeute in de ouderenzorg in Eindhoven. In het Alzheimercafé laat zij de bezoekers kennis maken met de mogelijkheden van muziektherapie bij mensen met dementie in de thuissituatie.

 

 

BRABANT PLAT WOENSDAG 16 MAART IN UDEN

 

Het is zo langzamerhand al een echte traditie geworden. Al jaren lang trekt  het populaire humorgezelschap Brabant Plat met een oergezellige Brabantse avond langs de Brabantse theaters en schouwburgen. Met keigoede nieuwe conferences en spectaculaire nieuwe comedy acts doet Brabant Plat elk seizoen weer een aanslag op de lachspieren. En er is goed nieuws voor de inwoners van Uden en omgeving, want Brabant Plat komt ook dit jaar weer naar Uden. Op woensdag 16 maart speelt dit unieke gezelschap weer een daverende voorstelling in Theater Markant en dat belooft een regelrechte happening te worden.

Het is alweer het achtste seizoen, dat het populaire gezelschap in de Brabantse theaters te bewonderen is. Brabantse humor in het theater blijkt een schot in de roos. Vanaf het begin trekt Brabant Plat al bomvolle zalen en vandaar, dat de groep nu al in vier provincies is te zien. Van ‘s-Hertogenbosch tot Vlissingen en van Arnhem tot Venlo, theaterdirecteuren ruimen in hun programmering graag een plaatsje in voor Brabant Plat. Hoofdbestanddeel van deze heerlijke humorvoorstelling is natuurlijk de prachtige, onnavolgbare Brabantse conference. Drie van Brabants allerbeste humoristen zorgen met hun grappen en grollen, dubbele bodems en onverwachte wendingen voor een avond lang lekker lachen. Rien Bekkers is de uit Sint Oedenrode afkomstige humorist, die al jarenlang het publiek steeds op prachtige nieuwe conferences trakteert. Frans Bevers is de man, die de laatste jaren bij alle grote kampioenschappen de publieksprijs voor zich opeist. En Ton Brekelmans is met zijn unieke verschijning misschien wel de meest originele grappenmaker die Brabant kent. Met hun gloednieuwe conferences zullen de lachspieren het zwaar te verduren krijgen. Natuurlijk wordt ook dit seizoen Brabant Plat gecompleteerd door het viertal De Turfstekers, die met hun spectaculaire comedy acts het publiek op het puntje van de stoel krijgen.

Brabant Plat komt weer naar Uden en dat mag U absoluut niet missen. Op woensdag 16 maart is Brabant Plat te zien in het Theater Markant, Markt 32, tel. (0413) 25 61 10. De entreekaarten voor deze oergezellige, onvergetelijke avond uit zijn nu reeds in voorverkoop verkrijgbaar aan de theaterkassa. Haast U met de aanschaf van Uw kaarten, want de belangstelling is groot.

Voor meer info en toerdata : www.brabantplat.com

 

 

Nog enkele toegangskaarten verkrijgbaar voor Internationale Vrouwendag Veghel!

 

Op maandag 14 maart wordt in Veghel weer Internationale Vrouwendag gevierd. De organisatie is in handen van de Stichting Internationale Vrouwendag. De avond zal gevierd worden in de Blauwe Kei, Stadhuisplein, Veghel. De zaal is open om 19.00 uur. Het programma begint om 19.30 uur. Er zijn nog kaarten verkrijgbaar, deze kosten € 4,50 inclusief één consumptie

Kaarten zijn te koop bij:

·         Veghel: Het Uitpunt, Markt 1, tel: (0413) 35 35 40

·         Blauwe Kei, tel. (0413) 34 25 55

Op de website www.blauwekei.nl vindt u meer informatie, alsook op de website van Uitpunt Veghel: http://www.uitinbrabant.nl/uib/veghel/site/info/Home

 

Het programma zal dit jaar bestaan uit de volgende onderdelen:

Fayza Oum’Hamed

In haar boek “De uitverkorene” laat Fayza zien welke impact vrijheidsberoving, dwang en mishandeling hebben gehad op haar psychische en fysieke gezondheid. Door haar kracht, intelligentie en de speling van het lot, wist zij zich aan haar situatie te ontworstelen en kan zij nu haar verhaal vertellen.

Stichting Inti Huahuacuna

Marianne Schepers geeft een presentatie over het project Inti Huahuacuna, een opvanghuis voor kansarme wijk- en straatkinderen in de Peruaanse stad Cusco. Samen met Dolores Suárez begeleidt zij dit project. Het opvanghuis biedt dagelijks een veilig onderdak en ondersteunende activiteiten aan 60 tot 80 kinderen. Al deze kinderen zijn straatverkopertjes. De opvang betekent voor hen een warm “thuis” en voorkomt dat de kinderen afglijden naar een definitief leven op straat.

Basily Boys

De Basily Boys laten de Gipsy jazz van Django Reinhardt weer herleven. Zij weten het publiek te raken met hun virtuositeit en uitstraling. Inmiddels hebben de Basily Boys ruime ervaring op het podium en treden regelmatig op bij nationale en internationale festivals. Ook hebben zij opgetreden in tv-programma’s zoals De Wereld Draait Door en Holland’s Got Talent. Hun debuutalbum “The New Gipsy Generation” is een groot succes.

Uitreiking ‘Vrouw Actief’ prijs

Om 22.00 uur zal de Vrouw Actief Prijs worden uitgereikt door wethouder Riny van Rinsum, samen met de voorzitter van de stichting Internationale Vrouwendag. De prijs wordt aan een actieve vrouw uit de gemeente Veghel uitgereikt, die veel voor de maatschappij betekent of heeft betekend. Deze prijs is ontworpen door Jan Hooimeijer en gemaakt in samenwerking met Instituut Pieter Brueghel te Veghel.

Meer informatie kunt u verkrijgen bij mevr. Ferda Angay, tel: (0413) 35 19 41 of bij het secretariaat van de stichting Internationale Vrouwendag: tel: (0413) 31 90 92.

 

 

 

Workshop: Ornament smeden

 

Smeden is een oeroude techniek, waarbij metaal wordt verhit in het smidsvuur om vervolgens met behulp van een hamer en een aambeeld in de juiste vorm slaan. Maar smeden is ook van deze tijd! Veel mensen worden nog altijd geboeid door het gloeiende ijzer in het smidsvuur. Tijdens deze workshop wordt aandacht besteed aan de fijne kneepjes van het smidsvak, met bijzondere aandacht voor het ornament smeden. Ornamenten uit verschillende stijlperioden worden besproken, evenals moderne sierobjecten en het op authentieke wijze aanbrengen van deze smeedproducten. Er wordt gewerkt met zowel de voorhamer als de mechanische smeedhamer.

Pieter Brueghel biedt al ruim 25 jaar smeedcursussen aan en heeft hierin een unieke positie verworven binnen Nederland. Docent Gerard Daamen is een ervaren vakman met een grote liefde voor de smeedkunst.

 

            Workshop:        Ornament smeden

            Voor:               Volwassenen (enige smeedervaring is gewenst)

            Duur:               5 bijeenkomsten

            Aanvang:          Zaterdag 26 maart 2011

            Tijd:                 9.30-12.30 uur

            Locatie:            Pieter Brueghel, Middengaal 23-25 in Veghel

            Kosten:             € 120,00 (en € 15,00 kolengeld) 

            Docent:                        Gerard Daamen

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pieter Brueghel, via tel. (0413) 36 56 75. Zie ook: www.pieterbrueghel.nl

 

 

Informatieavond: werken met een beperking

 

Het vinden en houden van een geschikte baan kan wat voeten in aarde hebben als je een beperking hebt. Daarom organiseert MEE Noordoost Brabant op dinsdag 22 maart op haar kantoor aan de Volkelseweg 2 in Uden een informatieavond over dit thema. De toegang is gratis en iedereen die meer wil weten over werken met een beperking is welkom. Meer informatie op www.mee-nob.nl.

MEE ondersteunt mensen met een beperking en hun naasten, ook op het gebied van arbeid. Tijdens de informatieavond op 22 maart vertellen Ruud Meeuwsen en Aty van Hoorn, beide consulent bij MEE Noordoost Brabant, over werken als u een beperking heeft. Welke mogelijkheden zijn er en hoe kan MEE hierbij kosteloos ondersteunen. Er is voldoende ruimte voor het stellen van vragen. De avond start om 19.30 uur, duurt tot 21.30 uur en is in het kantoor van MEE aan de Volkelseweg 2 in Uden. Aanmelden kan tot 21 maart. Stuur een e-mail aan info@mee-nob.nl met daarin uw naam en het aantal personen waarmee u de avond wilt bezoeken. Of neem telefonisch contact op met MEE Noordoost Brabant, (0413) 33 47 33. De toegang is gratis.

Werken is belangrijk. Het geeft het gevoel nuttig te zijn, ergens bij te horen, en het is goed voor de sociale contacten. Ook geeft werken structuur aan het leven. Dit geldt voor iedereen en voor ieder soort werk, ook voor onbetaald werk. Op het gebied van werken en dagbesteding voor mensen met een beperking is tegenwoordig veel mogelijk. Er zijn veel regelingen die te maken hebben met werk. Deze regelingen moeten er voor zorgen dat iedereen aan het werk kan. Tijdens deze informatieavond hoort u meer over deze en andere zaken rondom werken met een beperking.

 

 

Pleegzorg zoekt nieuwe gezinnen: ieder kind verdient een thuis

 

Sara van 6 jaar heeft haar zwemdiploma gehaald. Haar pleegouders stonden aan de rand van het zwembad. Pleegmoeder Jolanda; “Ik heb zo van dat blije gezichtje genoten, fijn om daar bij te mogen zijn.” Help kinderen zoals Sara en wordt pleegouder!

Pleegouders gezocht

Het komt regelmatig voor dat een kind voor korte of langere tijd door omstandigheden niet meer bij zijn ouders kan wonen. Een pleeggezin biedt dan uitkomst. Stichting Oosterpoort is dringend op zoek naar gezinnen in noordoost Noord-Brabant die deze kinderen een veilige plek willen bieden.

Voor korte of lange tijd een kind in huis

Er zijn verschillende vormen van pleegzorg. Soms blijven kinderen maar voor een korte periode in een pleeggezin wonen omdat de ouders nadat de problemen opgelost zijn zelf weer voor hun kind zorgen. Ook komt het voor dat kinderen voor een lange periode bij een pleeggezin gaan wonen. Verder is het mogelijk dat een kind maar één keer per maand een weekeind naar een pleeggezin gaat om gewoon gezellige dagen door te brengen.

Sara woont sinds drie maanden bij Jolanda en Ben. Jolanda: ”Onze kinderen zijn het huis uit en wij hebben gewoon graag kinderen om ons heen.”

Pleegouder worden

Iedereen vanaf 21 jaar met gezond verstand, doorzettingsvermogen, geduld en humor kan pleegouder worden. Getrouwd, samenwonend of alleenstaand, homo of hetero, arm of rijk, autochtoon of allochtoon, het maakt niet uit. Wat wel uitmaakt is dat u er kunt zijn voor een pleegkind. Dat u uw eigen leven op orde heeft en dat u een kind warmte en structuur kunt bieden.

Meer informatie

Tijdens een informatieavond worden alle kanten van pleegzorg op een heldere en realistische manier belicht. Er is ook een pleegouder aanwezig die uit de praktijk iets vertelt. Uiteraard is er voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen. Deelname is vrijblijvend en verplicht tot niets.

U bent van harte welkom op:

Woensdag 16 maart 2011 in Boxmeer, van 20:00 tot 22:00 uur

De Weyer Cultureel centrum, De Raetsingel 1, Boxmeer

Dinsdag 12 april 2011 in Oss, van 20:00 tot 22:00 uur

Stichting Oosterpoort, Kamperfoeliestraat 60, Oss

Voor een informatiepakket of inschrijving voor de informatieavond kunt u contact opnemen met Oosterpoort pleegzorg.

E: pleegzorg@oosterpoort.org

Tel: (0412) 46 53 00.

www.oosterpoort.org

 

 

 

Nieuwe voorjaarsworkshop:

Een tuinbeeld maken (keramiek)

 

 

Het voorjaar komt eraan en de natuur komt weer tot leven. Maak uw eigen tuin tot een persoonlijke plek met een bijzondere blikvanger: een zelf ontworpen en gemaakt tuinbeeld.

 

Een eigen beeld geeft uw tuin een unieke sfeer. Tijdens deze workshop maakt iedere deelnemer een beeld van klei, dat hol wordt opgebouwd, gebakken en gekleurd. Eventueel kan het werk dan nog worden voorzien van een glazuurlaag, waarna er een mooi plekje voor kan worden gezocht.

 

Huub Biezemans studeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten in Maastricht. Hij is werkzaam als beeldend kunstenaar in Achel, België.

 

 

            Workshop:     Een tuinbeeld maken (keramiek)

            Voor:               Volwassenen (beginners en gevorderden)

            Duur:               5 bijeenkomsten

            Aanvang:          Zaterdag 26 maart 2011

            Tijd:                 10.00-12.30 uur

            Locatie:            Pieter Brueghel, Middengaal 23-25 in Veghel

            Kosten: € 110,00 (exclusief materiaalkosten)     

            Docent:            Huub Biezemans

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pieter Brueghel, via telefoonnummer 0413-365675. Zie ook: www.pieterbrueghel.nl