Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 20   2010-2011 > Dorpsnieuws  jaargang 20  nummer 25

Dorpsnieuws  jaargang 20  nummer 25

16 maart - 23 maart  2010

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nlKlik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 20 nr 25KERKBERICHTEN

 

Zondag: 20 maart 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor).

Wij gedenken in deze viering:

Mnd.ged. Marietje van Hoof-van Asseldonk; Jrgt. Adriaan van Dommelen; Overl.oud. Pepers-van Lankvelt; Overl.oud. Langens-Gevers en zoon Harrie; Jrgt. Wim van der Burgt en overl.oud. van der Burgt-Timmers; Overl.oud. Brugmans-Kanters; Jrgt. Henricus en Jans van Rijbroek-Thijssen; Johan Versantvoort en zoon Riny; Sientje Pennings-van der Eerden; Nel van der Linden-van Berkel.

Vrijdag: 25 maart 13.00 u. 50-jarige Huwelijksviering van Jan en Nelie Schoenmakers–Wijgerde. Voorganger Pastoor A.Claes m.m.v. het Seniorenkoor.

Overleden:     Sientje Pennings-van der Eerden in de leeftijd van 91 jaar.

Nel van der Linden-van Berkel in de leeftijd van 93 jaar.

 

Mededeling:   De solidariteitsmaaltijd wordt dit jaar woensdag 30 maart in ‘Den Hazenpot’ in Boerdonk gehouden, de kosten zijn €. 7,50 p.p. (meer mag ook). De opbrengst van deze maaltijd wordt op de rekening van de Vastenactie gestort en is dit jaar bestemd voor de Filippijnen. Men kan zich hiervoor opgeven bij mevr. Cor van de Wetering, tel.nr. 36 55 52, of bij mevr. Hennie van Asseldonk, tel.nr. 37 93 90.             De MOV-groep.

 

 

Verbouwing Klooster

De verbouwing van het klooster verloopt zeer voorspoedig. De school heeft de allerlaatste schooldagen van dit school jaar, 7 en 8 juli, gereserveerd voor de verhuizing. Dit betekent dat op woensdag 6 juli de allerlaatste lessen zijn in de huidige Edith Stein school.

Op 22 augustus start het nieuwe schooljaar in het klooster, dan zal ook de verharding, waaronder de nieuwe speelplaats, klaar zijn. 

De vorderingen van de verbouwing zijn te zien op foto’s die Jan van Oort regelmatig maakt. De foto’s worden geplaatst op internet en zijn te vinden via www.zijtaart.nl/ver-bouw.html

We kunnen ons voorstellen dat u de vorderingen met eigen ogen wilt zien. Hiervoor moet u nog even geduld hebben. Na het succes van de inloopdag in november 2010 wordt op 21 mei a.s. opnieuw een inloopdag georganiseerd. U ontvangt hiervoor t.z.t. een uitnodiging.

Enkele data om te noteren

           21 mei: inloopdag om de vorderingen van de bouw te bekijken

           7-8 juli: verhuizing basisschool

           22 augustus: start schooljaar 2011/2012 in het klooster

           14 oktober: in namiddag officiële opening

           14-15-16 oktober: div. activiteiten i.v.m. met opening.

Bouwcommissie Dorpshuis De korenmolen klooster@zijtaart.nl

 

 

Belangrijke Telefoonnummers:

Kerkberichten C.v. Helvoirt                   (0413) 36 58 61

Huisartsenpost:

  Avond, nacht en Het  weekend            0900-8860

Huisarts J.M.Bonnet                              (0413) 35 22 23

Meldpunt Ouderenzorg                          0900-8803

Thuiszorg en Kraamzorg                        0900-8803

Centraal Alarm nummer                          1 1 2

Politie/Brandweer/Ambulance spoed       1 1 2

Politie          direct                                  0900 8844

Brandweer   direct                                 (073) 612 31 23

Ambulance  direct                                 (0412) 63 15 15

Stadhuis Veghel                                    (0413) 38 66 44

Gem. Veghel Storingsnummer                (0413) 38 66 66

Basisschool "Edith Stein"                        (0413) 36 51 68

Tennispark Zijtaart                                 (0413) 76 90 25

De Korenmolen (dorpshuis)                   (0413) 36 66 79

De Vonders                                          (0413) 35 03 77

De Molensteen                                      (0413) 36 73 73

 

Prikpost in Zijtaart.

De prikpost is gevestigd in Dorpshuis de Korenmolen aan de Past. Clercxstraat 66a. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend (vanaf 8.15u. aanwezig zijn).

 

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

Meldingen en klachten in de openbare ruimte

Wanneer u gebreken in de openbare ruimte constateert, kunt u hiervan melding maken bij de gemeente. U kunt een melding doen over bijvoorbeeld de volgende zaken: reiniging (zwerfvuil), onderhoud groen, verharding (losliggende stoeptegels, gaten in de weg), riolering, verlichting, straatmeubilair, verkeer, ongediertebestrijding (overlast van wespen, ratten, muizen etc.).

De gemeente onderzoekt naar aanleiding van uw melding het probleem en zorgt voor een passende oplossing. De melding wordt afgehandeld binnen een vastgestelde normtijd (afhankelijk van de melding).

U kunt uw melding telefonisch doorgeven aan de Servicemelddesk: (0413) 38 66 44.

 

 

 

BELANGETJES

 

Te koop: John van Zutphen Diervoeders, Antoniusstraat 40, Keldonk, tel. (0413) 21 20 24. Voor al uw voeders, vogelzaden, meststoffen, kalk, moskiller, houtvezel, zaagsel enz. (ook kleinverpakkingen). Afhalen dinsdag en vrijdag na 18.00 uur, zaterdag na 13.00 uur.

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

Te huur gevraagd: halve hectare grond met gedeelte van loods/schuur, ongeveer 10x10 meter. Tel: 06 236 676 06.

 

Te koop: twee-onder-éénkap hoekwoning aan de Keslaerstraat 71 te Zijtaart.

Perceelsgrootte circa 450 m², inhoud circa 600 m³.

Geïnteresseerd? Bel 06 427 556 77.

 

 

 

 

Collecte Reumafonds

De collecte van het Reumafonds heeft dit jaar in Zijtaart een mooi bedrag van € 578,53 opgeleverd. Samen met Eerde, Veghel en Mariaheide is een totaalbedrag van € 8.457,29 opgehaald.

Dankzij de inzet van de trouwe collectanten en al degenen die een financiële bijdrage hebben gedaan, is de collecte van 2011 weer succesvol verlopen. Iedereen van harte bedankt!

 

 

 

 

                   Zoveel bloemen,
                   zoveel kaarten,
                   zoveel warme woorden,
                   zoveel belangstelling en
                   zoveel troost.

 

Hartelijk dank voor uw blijk van medeleven na het overlijden van mijn man en onze papa:

 

André van den Oever

 

Helaas is het voor ons onmogelijk u allen persoonlijk onze oprechte dank te betuigen.

 

José, Nena en Romy van den Oever.

 

 

 

 

Beste dorpsgenoot.

 

Bent u benieuwd naar hetgeen er komt op de plek van school en gymzaal?

Kom dan vanavond (woensdag 16 maart) naar ons dorpshuis.

Dan krijgt u tijdens de openbare vergadering alle informatie die van toepassing is!

U bent dus van harte welkom!

Aanvang 20.00 uur;

inloop vanaf 19.30 uur.

                            Dorpsraad Zijtaar

Open repetitie Slagwerkgroep

Dinsdag 29 maart houdt de slagwerkgroep van fanfare Sint Cecilia een open repetitie voor alle geïnteresseerden van jong tot oud. Ook degene die denkt ‘dat had ik vroeger moeten doen’ nodigen we van harte uit om te komen kijken of slagwerk iets voor je is.

De repetitie avond start om 19.30 uur in zaal de “Korenbloem”, beter bekend als het podium van het dorpshuis. Na ontvangst met koffie, thee of fris zal de slagwerkgroep enkele muziekstukken laten horen.

De slagwerkgroep staat sinds september 2010 onder de bevlogen leiding van Henk Schellekens uit Erp en is o.a. van de partij tijdens de jaarlijkse pronkzittingen, Zijtaart Biedt Meer het Jumbo Muziek festival en (voor de jeugd) het muziekweekend.

Na het officiële gedeelte van de avond is er de mogelijkheid om de slagwerkinstrumenten uit te proberen en je aan te melden voor gratis proeflessen. De proeflessen starten op korte termijn.

Tot dinsdag 29 maart 19.30 uur in het Dorpshuis!

 

 

 

KBO

 

AGENDA:

Maandag 21 maart 13.30 uur: Kaarten

Dinsdag 22 maart 09.30 uur: Seniorenkoor

Dinsdag 22 maart 12.00 uur: Eetpunt

Dinsdag 22 maart 13.00 uur: Vrij biljarten

Dinsdag 22 maart 14.00 uur: Line dansen

Woensdag 23 maart 09.00 uur: Gym

Woensdag 23 maart 13.30 uur: Kienen

Donderdag 24 maart 12.00 uur: Eetpunt

Donderdag 24 maart 13.00 uur: Competitie biljarten

Donderdag 24 maart 13.30-14.30 uur: Bibliotheek

Vrijdag 25 maart 13.30 uur: Bridgen

 

BRIDGEN

De uitslagen van vrijdag 11 maart 2011:

A-lijn:

1.Bert en Anneke v. Helvoort                           60,42 %

2.Pieter v. Geffen en Tonnie Kivits                   58,33 %

   Bert en Diny Kanters                                    58,33 %

4.Wim en Piet v. Schaijk                                  52,50 %

   Marcel v.d. Akker en Toon v. Creij                52,50 %

6.Mien Verhoeven en Mien Vissers                  51,67 %

7.Toos v. Berlo en Willemien Verhoeven           51,25 %

8.Mien vd. Crommenacker en Maria Rijken       50,00 %

9.Cor v.d. Berg en Jan Rijkers                          44,17 %

10.Cor en Marietje Mollen                                41,67 %

11.Ben en Tiny v.d. Steen                                40,00 %

12.Harrie en Marietje v.d. Wijgert                     39,17 %

B-lijn:

1.Mien v. Asseldonk en Jan v. Helvoirt              64,58 %

2.Wim en Tiny v. Lieshout                                61,90 %

3.Harrie en Jana v.d. Acker                             59,82 %

4.Adriaan v.d. Tillart en Petra v.d. Hurk                        55,65 %

5.Fien v. Boxmeer en An Thijssen                    53,57 %

6.Nellie v.d. Berg en Pieta Verbakel                 52,08 %

7.Chris en Christien v. Helvoirt                         51,79 %

8.Henk v.d. Linden en Mari v.d. Steen              51,19 %

9.Jo Verhoeven en Tonnie Rijkers                     49,40 %

10.Harrie v. Boxmeer en Tonn Verbruggen       46,73 %

11.Harrie Ploegmakers en Jo v. Boxtel              46,43 %

12.Anny v.d. Hurk en Mientje v.d. Tillaart         44,64 %

13.Harrie en Rina v. Berlo                                44,35 %

14.Martien v. Cleef en Marietje v.d. Horst        41,07 %

15.Anny en Josien v.d. Berkmortel                    39,88 %

16.Mies en Joke v.d. Burgt                               36,90 %

 

 

BILJARTEN:           

De uitslagen van de onderlinge competitie op donderdag 10 maart 2011:

Jan v.d. Oever        15 34-Gerard Oppers              14 14

Rien Kemps            37 77-Wim v.d. Sanden           54 51

Wim v.d. Sanden     54 84-Wim Kremers               28 26

Tonn Verbruggen    19 28-Wim Kremers               28 28

Willy Henst             29 43-Martien v. Zutphen        20   6

Johan v. Zutphen     23 32-Willy Henst                   29 31

Johan v. Zutphen     23 30-Tonn Verbruggen          19 15

Jos Claassen           22 27-Grard v. Eert                18 16

Jan v.d. Oever        15 18-Tonnie v. Uden             30 22

Jan Rijkers              18 21-Piet v.d. Tillaart            42 37

Chris v. Helvoirt      20 22-Martien v. Zutphen        20 10

Cor v. Zutphen        62 62-Piet v.d. Hurk               43 32

 

 

 

Jaarlijkse vergadering Dorpshuis De Korenmolen

 

Het bestuur van Stichting Dorpshuis De Korenmolen vindt het een goed gebruik om minimaal één keer per jaar een bijeenkomst te organiseren voor alle gebruikers en potentiële gebruikers van het Dorpshuis. Via deze weg nodigen wij belangstellenden, die niet reeds op een andere wijze door ons zijn uitgenodigd, van harte uit voor het bijwonen van deze vergadering.

De vergadering wordt gehouden op woensdag 30 maart a.s. aanvang 20.00 uur en bevat de volgende agenda:

1.         Opening.

2.         Verslag vorige bijeenkomst d.d. 12 april 2010.

3.         Financieel verslag.

4.         Stand van zaken nieuwbouw.

5.         Vrijwilligers.

6.         Huur en gebruik van de ruimten.

7.         Opening klooster.

8.         Rondvraag.

9.         Sluiting.

Wij hopen u in grote getale te mogen ontmoeten op deze vergadering.

Bestuur Dorpshuis De Korenmolen

 

 

 

Inschrijven JAZ dagen 2011

 

Wij zijn al weer volop bezig met de voorbereiding voor de komende

JAZ dagen op

16-17-18 augustus 2011.

 

Het thema zal zijn HOLLAND

 

Willen jullie mee op reis?

Kom je dan inschrijven voor dit avontuur

op zondag 27 maart

van 11.00 uur tot 13.00 uur in DORPSHUIS DE KORENMOLEN.

 

Natuurlijk zijn jullie ouders dan ook van harte welkom

om zich op te geven als vrijwilliger.

 

Het JAZ team

 

 

Indoor dressuurUden

 

Het was even rustig voor de ponyruiters gedurende de winterperiode maar zondag 13 maart werd de laatste indoor dressuur wedstrijd voor de pony’s  gereden. Dirkje Aarts werd met haar pony Silvano in de klasse EM1 3emet 184 punten. Emma Boes is met Perry 2e geworden in de klasse CL1 met 186 punten. Aniek van Kemenade heeft haar eerste wedstrijd gereden in Uden wat ze erg spannend vond. Ze is met Pebbles in de klasse BB 3e geworden met 187 punten. Joyce van Heertumheeft een mooie proef gereden met Sally in de klasse BB en behaalde 177 punten. Proficiat allemaal met deze mooie resultaten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bond van Alleengaanden Kring Uden Algemene Ledenvergadering

Beste leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering op maandag 21 maart 2011. De aanvang van de vergadering is 18.30 u, de zaal is open vanaf 18.00u. Deze vergadering is in zaal van Haandel aan het Hertog Janplein 20 te Erp, tel.(0413) 21 15 79.

Agenda:

1.         Opening door de voorzitter.

2.         Notulen algemene ledenvergadering 2010

3.         Jaarverslag.

4.         Kasverslag.

5.         Bestuursverkiezing. Aftredend dhr. Martien van
            Kessel die zich niet herkiesbaar stelt.

6.         Afscheid van Martien

7.         Mededelingen.

8.         Rondvraag.

9.         Sluiting.

10.       Pauze.

 

Het bestuur stelt het op prijs als er leden zijn die het bestuur willen komen versterken. Graag opgave voor de vergadering of telefonisch bij een van de bestuursleden. Tijdens de pauze zal er een loterij gehouden worden met leuke prijsjes. Na de pauze een zeer verrassende en leuke modeshow (wat heet mode) Kom allemaal en laat je verrassen. Ook de heren zullen zich op deze avond vermaken. Het wordt beslist een gezellige avond. De kosten voor deze avond zijn € 10,00 per persoon, graag gepast bij de ingang van de zaal te voldoen.

Wat bieden wij u hiervoor:

·         Koffie/thee (2x) met vlaai

·         Een consumptie en een lot voor de loterij.

·         Amusement

 

Als u deze vergadering wilt bijwonen dan graag even opgeven bij je contactpersoon. Per e-mail kan natuurlijk ook. Wij hopen weer velen van u te ontmoeten en wensen jullie een fijne avond. De sluiting van de avond is rond de klok van 22.30uur.

Met vriendelijke groeten en tot ziens,

Namens de werkgroep,

A. van Berlo, tel.(0492) 32 17 33

                     mobiel 06 224 901 71

E-mailadres. F2hamvanber@hetnet.nl

 

 

Zijtaartse Toneelvereniging met  Twee groepen op de planken

 

De lente kan niet beter beginnen!!!!!

De Z.T.V. staat met 2 jeugdvoorstellingen en 3 volwassenen uitvoeringen in het weekend van 25,26,27 Maart voor U klaar.

 

De jeugd met een geweldig sprookjesachtig optreden. Namelijk Eens was er , geschreven door Felicia van Rij

Een heel spannende maar mooie ervaring voor onze jeugdige leden.

We hopen dan ook dat we vele mensen  op zaterdag en zondag middag om 14.00u mogen verwelkomen in zaal de Korenmolen.

Voor de volwassenen zijn er 3 avonden om de mensen te laten te genieten van een ouderwetse klucht.

Het stuk heet, ”Er loopt een streepje door “. Geschreven door Berend en Rob Heemskerk

Na een avondje lachen zult U erachter komen waarom het deze titel heeft.

De vele typetjes die meedoen hopen we op een mooie manier neer te zetten.

 

Dus wilt U een weekend flink genieten kom dan s’middags om14.00 uur en s’ avonds om 20.00 uur gerust een kijkje nemen in de Korenmolen.

De beide stukken zijn aanraders voor jong en oud.

De kaartverkoop is een half uur voor aanvang aan de kassa van de zaal.

U kunt ook voor beide voorstellingen telefonisch bestellen bij Marian van den Acker.(0413-366266)

 

 

 

Vanwege asfalteringswerkzaamheden zijn de Reibroekstraat en Corsica (klein gedeelte) op maandag 21 maart en dinsdag 22 maart a.s. afgesloten

 

Het aannemingsbedrijf EVVM uit Velddriel  gaat voor de gemeente Veghel het asfaltonderhoud uitvoeren aan de Corsica (klein gedeelte) en Reibroekstraat in Zijtaart.

De asfaltverharding wordt vernieuwd op maandag 21 maart en dinsdag 22 maart en in wk 11wordt de betonverharding langs de Reibroekstraat omhoog gestraat.

Inmiddels zijn de hulpdiensten, busmaatschappij, etc. op de hoogte gebracht van de werkzaamheden, die op maandag 21 maart en dinsdag 22 maart a.s. zullen plaatsvinden. De direct aanwonende krijgen nog een persoonlijke brief.

Er wordt een omleidingroute aangegeven, Ook  heeft de gemeente Veghel op haar website een link naar “Haal meer uit de weg” waar deze omleiding en afsluiting ook aangegeven staan.

 

 

 

Vlooienmarkt Erp

 

Zondagmiddag 27 maart is er in het JJC aan de Ottenstraat in Erp van 10.00 tot 14.00 uur weer een gezellige vlooienmarkt waar particulieren hun tweedehands spullen kunnen aanbieden. De entree is € 1,00 per persoon, kinderen t/m 12 jaar gratis. Er zijn nog enkele tafels te huur, kosten € 10,00 per tafel, afmeting 2.50x0.75m. Aanmelden kan op vlooienmarkt@jjc-erp.nl. of via tel 06 152 573 66. Meer informatie op www.jjc-erp.nl.

 

 

 

 

SPORTAGENDA

 

V.O.W.JEUGD  zaterdag 19 maart 2011

A-1            uit      Boskant A1                           14:30u

MA1 M1    uit      EVVC MA1                         14:30u

B-1             thuis  Venhorst B1                         14:30u

M11B1 M2          vrij          

C-1             thuis  Mariahout C2                        13:00u

D-1            thuis  Venhorst D1                         11:30u

D-2            uit      Boekel Sport D4                  11:45u

MD1 M3    uit      Juliana Mill MD1                 11:00u

MD2 M4    thuis  HVCH MD2                         9:30u

E-1             uit      Rood Wit'62 E8                   10:30u

E-2             thuis  Blauw Geel'38/OtterW E12  9:30u

F-1             uit      Blauw Geel'38/OtterW F4    10:15u

F-2             uit      Blauw Geel'38/OtterW F5    10:15u

F-3             thuis  Sparta'25 F7                        10:30u

F-4             thuis  Boekel Sport F9                  10:30u

F-5             uit      MVC F3                             9:30u

 

V.O.W.veteranen zaterdag 19 maart 2011

 

VOW vet1       Thuis    HELMONDIA             16.30u

 

V.O.W. senioren zondag 20 maart 2011

VOW H1         Uit       VENHORST               14.30u

VOW H2         Thuis    BLAUW-GEEL’38 7    12.00u

VOW H3         Uit       GEMERT 8                  10.00u

VOW H4         UIT      UDI’19/BB 13              10.00u

DAMES

VOW D1         Uit       MIERLO-HOUT         12.00u

 

W.T.C. Zijtaart

Heren: zondag 20 maart, Joe Mann, pauze in Best,70 km, vertrek 9.00 uur.

Dames: zondag 20 maart, Joe Mann, pauze in Best, 65 km, vertrek 9.00 uur.

Senioren: woensdag 23 maart, Kampina Velder, pauze in Oirschot, 87 km, vertrek 9.00 uur.

 

 

 

 

 

SPORTUITSLAGEN

 

V.O.W.JEUGD  zaterdag 12 maart 2011

A-1      en    MA1 M1                                       vrij

B-1                         WEC B1                             0-4

M11B1 M2             Ulysses M11B1                   2-2

C-1                         DVG C2                             4-0

D-1                        Schijndel/VITAM D3          1-2

D-2                        Rhode D4                           2-11

MD1 M3                OSS'20 MD1                      3-5

MD2 M4                Estria MD1                         3-5

E-1                         Ollandia E2                         4-4

E-2                         Schijndel E6                        7-4

F-1                         Venhorst F1                        0-4

F-2                         SC Helmondia F2                2-4

F-3                         Rood Wit'62 F7                   1-3

F-4                         Schijndel/VITAM F10         6-4

F-5                         vrij

 

V.O.W.veteranen zaterdag 12 maart 2011

VOW vet 1      Vet BLAUW-GEEL’38            2-2  

V.O.W. senioren zondag 13 maart

VOW H1         WEC                                       2-1

VOW H2         VORSTENBOSSCHE-B 2       1-1

VOW H3         SCHIJNDEL/VITAM 6           5-2 

VOW H4         BLAUW-GEEL’38/OW 12      0-5

DAMES

VOW D1         AVANTI’31                                        6-2

VOW D2         GVV’57                                   1-4

 

 

IVN-wandeling  “bij volle maan”

 

Natuurvereniging IVN-Veghel organiseert op vrijdagavond 18 maart een wandeling bij volle maan in bosgebied Het Lijnt. Het vertrek is om 19.30 uur per auto vanaf het parkeerterrein naast het Stadhuis. Omstreeks 22.00 uur bent u weer terug.

Enkele IVN-natuurgidsen zullen u tijdens deze wandeling veel kunnen vertellen over het nachtleven van dieren. Hoe deze dieren van de duisternis gebruik maken en waarom ze licht zoveel mogelijk mijden. Als het stil genoeg is, zult u zelfs verschillende van de nachtdieren kunnen horen zoals bijvoorbeeld de bosuil.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het IVN-Veghel, tel 06 553 322 234 of www.ivn-veghel.nl

 

 

 

Open Dag bij BrabantZorg

 

Op zaterdag 19 maart a.s. neemt BrabantZorg deel aan de landelijke Open Dag van de Zorg. Iedereen is die dag welkom voor een kijkje in de keuken van elf locaties, BrabantZorg Thuiszorg Oss, BrabantZorg Revalidatie Oss en BrabantZorg Revalidatie Veghel.

Tijdens de Open Dag kunnen belangstellenden sfeer proeven en informatie verzamelen over de producten en diensten van BrabantZorg, waaronder BrabantZorg Thuiszorg, acute zorg, maaltijden, dagbehandeling, tijdelijke zorg en wonen met zorg. Wilt u bijvoorbeeld meer weten over de mogelijkheden van zorg en ondersteuning thuis, dagbehandeling op een zorgboerderij, kleinschalig wonen of revalidatiemogelijkheden? Onze medewerkers staan klaar om al uw vragen te beantwoorden.

Wilt u meer weten over werken en leren binnen BrabantZorg? Loop dan even langs bij de praktijkopleiders of bij een personeelsadviseur. Zij vertellen graag alles over bestaande vacatures, arbeidsvoorwaarden en opleidingsmogelijkheden. Ook over vrijwilligerswerk is er volop informatie beschikbaar.

 

Van 11.00 tot 16.00 uur ontmoeten wij u graag bij:

-           De Watersteeg / BrabantZorg Revalidatie Veghel / Palliatieve terminale zorg / Behandel- en kenniscentrum / Dagbehandeling De Donk en ’t Ven, Reigerdonk 37, Veghel

-           Odendael, Odendael 1,

            Sint-Oedenrode

-           Sint Jan, Kerkstraat 8, Uden

 

 

 

Cursus ‘Mantelzorg, wat bezielt me?’

Op 21 maart a.s. start de cursus ‘Mantelzorg, wat bezielt me?’ Deze cursus is een initiatief van De Mantelzorgwinkel, de organisatie voor mantelzorgers in de gemeenten Boekel, Landerd, Sint-Oedenrode, Uden en Veghel. De cursus wordt gegeven door Jos Hermens, consulente van De Mantelzorgwinkel en een collega van het Expertisecentrum Familiezorg uit Tilburg.

Jos Hermens: “Mantelzorgers die al geruime tijd zorgen voor hun naaste, hebben aan de levende lijve ondervonden wat dit betekent voor hun eigen leven. Ze doen het vaak uit liefde. Maar ze weten ook dat langdurig zorgen voor een ander zwaar kan zijn. Wij willen mantelzorgers met deze cursus een inspirerende zoektocht aanbieden. Om een antwoord te vinden op de vraag: ‘Mantelzorg, wat bezielt me?’ Aan de hand van schilderijen, filosofische teksten en dagboekfragmenten vertellen mantelzorgers over hun persoonlijke ervaringen hoe het is om zorg te bieden.”

Dankzij de steun vanuit het Coöperatiefonds van de Rabobank is het mogelijk om deze cursus aan mantelzorgers uit de regio aan te bieden.

Voor nadere informatie over deze cursus of over mantelzorg kunt u contact opnemen met De Mantelzorgwinkel op tel. (0413) 33 47 80 of info@demantelzorgwinkel.nl

 

 

 

DDB-avond: ‘Hoe ervaart Veghel vliegtuigoverlast?’

DDB houdt op maandag 21 maart een openbare bijeenkomst in Gemeenschapshuis De Brink aan het St. Antoniusplein in Eerde. De partij praat met belangstellenden over de verbouwing van De Brink en over de toename van vliegtuigoverlast.

DDB heeft in haar partijprogramma gemeld dat het plaatselijke gemeenschapshuis aan een opknapbeurt toe is. De partij wil aanwezigen bijpraten over de stand van zaken en hoort graag de meningen van de Eerdse bevolking.

De toename van vliegtuigoverlast boven Veghel is een veelbesproken thema: niet alleen wil Eindhoven Airport uitbreiden, maar ook over Volkel worden op korte termijn besluiten genomen. Het Udense college strooit met verwijten naar het Veghelse gemeentebestuur. Is dat terecht of dreigt Veghel echt de dupe te worden van de veranderingen. DDB hoort graag van Veghelse inwoners hoe men de overlast ervaart.

Tijdens de rondvraag kunnen aanwezigen ook andere onderwerpen inbrengen. De raadsleden en wethouders van DDB zijn die avond aanwezig en – voor wie dat wil – na afloop persoonlijk aanspreekbaar. De bijeenkomst begint om 20.30 uur. Iedereen die mee wil praten, is welkom.

 

 

 

Emoties en gedachtes beïnvloeden lichamelijke reacties 

(columns na te lezen op www.interpunctie-praktijkgevallen.nl)

Ik las niet lang geleden een kritisch stuk waarin in twijfel werd getrokken dat bepaalde lichamelijke klachten een psychische oorzaak zouden hebben. Ik ben geen onderzoeker en kan dus niets aantonen met cijfers. Maar denk eens aan een vreselijk zure sinaasappel die je aan het pellen bent. Stel je voor dat je zo meteen een hapje zult nemen... Hoe beter je het jezelf voorstelt, hoe sneller je speekselklieren beginnen te werken. Gewoon door eraan te denken, reageert je lichaam met de aanmaak van speeksel. Jeuk is ook zoiets. Denk aan jeuk en je krijgt jeuk. Mensen voelen zich vaak zo aangevallen als lichamelijke klachten bezien worden met een psychische bril. Alsof het dan aanstellerij zou zijn!

Lachen is een goede medicijn na een operatie, zo schijnt het. Dit heeft te maken met het middenrif waardoor een goede bloedcirculatie op gang komt, maar zeker ook met de psychische (vrolijke) kant. Optimisme maakt ook vaak dat je een betere kans hebt, als je ziek bent.

En dan wordt weer aangetoond dat er een bacterie aanwezig moet zijn voor het krijgen van een maagzweer. Voorheen zag men de oorzaak in de psyche. Ik denk dat we af moeten van de gedachte dat het of lichamelijk of psychisch is maar dat beide zaken elkaar beïnvloeden en versterken.

Mensen die depressief zijn, lopen bv. ook vaak met het hoofd tussen de schouders, een beetje naar beneden te kijken. Ramses Shaffy zong het al “Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy…”. Het aannemen van een andere houding (lichamelijk) kan ook psychische klachten verminderen. Kortom: er is nog zoveel dat we niet weten!

 

Mw. N. Timmermans-van de Kamp

Interpunctie, Smientdonk 2,

5467 CA  Veghel

tel. 06 215 924 35.   www.interpunctie.nl

 

 

KIENEN V.O.W.

 

 

WOENSDAG 23 MAART 2011

 

KANTINE SPORTPARK

DE VONDERS

 

HOOFDPRIJS € 250,00

 

AANVANG 20.00 UUR

 

 

 

Swingende MiK dansworkshops

 

Dansen met Julia Mitomi van So You Think You Can Dance! Dat is een van de drie leuke  workshops tijdens het weekend van 26 en 27 maart aanstaande. Afrikaans dansen en Modern,  dat zijn de twee andere keuzes. Hiervoor is nog een enkele plaats beschikbaar, dus meld je snel aan! De workshops zijn bedoeld voor jongeren vanaf ongeveer 11 jaar tot en met volwassenen. Kijk op www.mikweb.nl voor meer info. De kosten bedragen 7,00 euro per workshop. Aanmelden of meer info via telefoonnummer 0413-364480 tussen 14:00 uur en 21:00 uur.

 

 

 

IVN klust met hulp van Oranje Fonds

Natuurvereniging IVN heeft een klus in de insectentuin aangemeld bij de landelijke vrijwilligersactie NL Doet.  Op zaterdag 19 maart van 10 tot 14 uur wordt een deel van de insectentuin omheind met gaas. Dit is een flinke klus waar vrijwilligers aan mee kunnen helpen. Aanmelden kan via www.nldoet.nl of secretariaat@ivn-veghel.nl. Het Oranje Fonds zorgt, behalve voor de feestelijke aankleding, ook voor financiële ondersteuning. De wens om een hek te plaatsen in de insectentuin bestaat al lang en gaat dit jaar dankzij de inzet van vrijwilligers lukken! Meer informatie bij Lidou van Beurden 0413-365712.

NL Doet is een grote vrijwilligersactie georganiseerd door het Oranje Fonds. Tijdens deze actie steken vrijwilligers in heel het land de handen uit de mouwen. Tijdens NL Doet 2010 waren al 150.000 vrijwilligers actief!  Natuurvereniging IVN ziet NL Doet als een goede gelegenheid om juist dat beetje extra te doen waar normaal de menskracht voor ontbreekt.

Het Oranje Fonds is het grootste, nationale fonds op sociaal gebied en steunt organisaties die een betrokken samenleving bevorderen in Nederland en in het Caribische deel van het Koninkrijk. Vrijwilligers vormen de basis van alle organisaties die door het Oranje Fonds worden gesteund. Met NL DOET geeft het Fonds hier een collectieve impuls aan. Het Oranje Fonds wordt onder andere gesteund door de Nationale Postcode Loterij en De Lotto. De Prins van Oranje en Prinses Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.

 

 

 

EEN VERZAMELING  VOKSWAGEN KEVERS OP DE VERZAMELAARSBEURS IN VEGHEL.

 

zondag 20 maart 2011 houdt stichting verzamelbeurs veghel weer een verzamelaarsbeurs met een expositie van een verzameling volkswagen kevers

 in wijkgebouw 'de golfstroom' aan de van diemenstraat la te veghel-zuid.

van half tien tot half een zijn de deuren geopend voor het publiek.

Is uw interesse gewekt of heeft u nog iets aan de verzameling van Henk Hendriks toe te voegen dan bent u van harte welkom op de verzamelaarsbeurs van 20 maart in de Golfstroom.

De verzamelaars kunnen dan weer hun hart ophalen, met het uitbreiden van hun verzameling door middel van uitwisseling van hun meegebrachte spulletjes en hun dubbele waren te ruil aan te bieden. Er is vraag en aanbod van postzegels, munten, speelkaarten, jokers, kwartetten, speldjes, telefoonkaarten, theezakjes, keycords, winkelwagenmunten, miniatuurauto's, pennen, flippo´s, lucifersetiketten, markclips, pins, sleutelhangers, stripboeken, suikerzakjes, ansichtkaarten, bidprentjes, voetbalplaatjes en militaria zoals baretemblemen en/of kraagspiegels.

 

Bekijk ook eens onze website http://www.verzamelbeursveghel.nl

Voor inlichtingen Marcel Bosch tel./fax 0413 – 367786 of E-mail verzamelbeursveghel@home.nl

Entree Volwassen € 1,-

            Jeugd t/m 15 gratis.

 

Wethouders Veghel en andere vrijwilligers doen mee met NL-DOET.

 

Op 18 en 19 maart aanstaande wordt in Nederland de grote vrijwilligersactie NL DOET gehouden. Een dag waarop het vrijwilligerswerk centraal staat.

Ook binnen de gemeente Veghel worden diverse activiteiten georganiseerd waar vrijwilligers, maar ook enkele wethouders zich belangeloos zullen inzetten.

 

Wethouder van Burgsteden gaat op 18 maart van 11.00 tot 15.00 samen met andere vrijwilligers helpen bij Vluchtelingenwerk Veghel. De spreekkamer en ontvangstruimte van Vluchtelingenwerk Veghel is toe aan een opknapbeurt zodat mensen weer in een mooie frisse en gezellige ruimte ontvangen kunnen worden.

Ook Wethouder van den Elzen is op deze dag actief als vrijwilliger bij de Wereldwinkel in Veghel.

Wethouder van Rinsum zal op 13 april gaan helpen bij activiteit bij Den Hazenpot in Boerdonk.

 

Vrijwilligerscentrale “De Wis” is ook dit jaar weer als intermediair betrokken bij de organisatie van  NL-DOET  in deze regio.

Tijdens deze dag zetten ook het Koninklijke huis, diverse politica en andere bekende Nederlanders zich in.

 

Wilt u meer weten over NL Doet of zelf een dagje de handen uit de mouwen steken, kijk dan op www.nldoet.nl of op www.vcdewis.nl/servicepunt