Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 20   2010-2011 > Dorpsnieuws  jaargang 20  nummer 26

Dorpsnieuws  jaargang 20  nummer 26

23 maart - 30 maart 2010

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nl
Klik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 20 nr 26

KERKBERICHTEN

 

 

Kerkberichten:

Vrijdag: 25 maart 13.00 u. 50-jarige Huwelijksviering van: Jan en Nelie Schoenmakers-Wijgerde, voorganger Pastoor A. Claes m.m.v. het Seniorenkoor.

Zondag: 27 maart 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor).

Wij gedenken in deze viering:

Jrgt. Anna Rovers-van den Biggelaar; Jrgt. Pastoor Magis; Jrgt. Overl.oud. Raaijmakers-Adriaans; Bertha van der Heijden-van der Linden en overl.fam.; Jrgt. Jas van Erp en overl.fam.leden; Overl.fam. van der Linden-Verbruggen; Overl.oud. van den Tillaart-van de Ven; Uit dankbaarheid voor het 60-jarig kloosterjubileum van Zuster Bernadette van den Acker.

 

Inschrijven JAZ dagen 2011

 

Wij zijn al weer volop bezig met de voorbereiding voor de komende

JAZ dagen op

16-17-18 augustus 2011.

 

Het thema zal zijn HOLLAND

 

Willen jullie mee op reis?

Kom je dan inschrijven voor dit avontuur

op zondag 27 maart

van 11.00 uur tot 13.00 uur in het dorpshuis.

Natuurlijk zijn jullie ouders dan ook van harte welkom

om zich op te geven als vrijwilliger.

 

 

Het JAZ team

 

 

 

 

Belangrijke Telefoonnummers:

Kerkberichten C.v. Helvoirt                   (0413) 36 58 61

Huisartsenpost:

  Avond, nacht en Het  weekend            0900-8860

Huisarts J.M.Bonnet                              (0413) 35 22 23

Meldpunt Ouderenzorg                          0900-8803

Thuiszorg en Kraamzorg                        0900-8803

Centraal Alarm nummer                          1 1 2

Politie/Brandweer/Ambulance spoed       1 1 2

Politie          direct                                  0900 8844

Brandweer   direct                                 (073) 612 31 23

Ambulance  direct                                 (0412) 63 15 15

Stadhuis Veghel                                    (0413) 38 66 44

Gem. Veghel Storingsnummer                (0413) 38 66 66

Basisschool "Edith Stein"                        (0413) 36 51 68

Tennispark Zijtaart                                 (0413) 76 90 25

De Korenmolen (dorpshuis)                   (0413) 36 66 79

De Vonders                                          (0413) 35 03 77

De Molensteen                                      (0413) 36 73 73

 

 

 

Prikpost in Zijtaart.

 

De prikpost is gevestigd in Dorpshuis de Korenmolen aan de Past. Clercxstraat 66a. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend (vanaf 8.15u. aanwezig zijn).

 

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

Meldingen en klachten in de openbare ruimte

Wanneer u gebreken in de openbare ruimte constateert, kunt u hiervan melding maken bij de gemeente. U kunt een melding doen over bijvoorbeeld de volgende zaken: reiniging (zwerfvuil), onderhoud groen, verharding (losliggende stoeptegels, gaten in de weg), riolering, verlichting, straatmeubilair, verkeer, ongediertebestrijding (overlast van wespen, ratten, muizen etc.).

De gemeente onderzoekt naar aanleidiang van uw melding het probleem en zorgt voor een passende oplossing. De melding wordt afgehandeld binnen een vastgestelde normtijd (afhankelijk van de melding).

U kunt uw melding telefonisch doorgeven aan de Servicemelddesk: (0413) 38 66 44.

 

 

Zondag 27 maart speelt VOW 1 de volgende wedstrijd:

VOW 1 Eli 1

Aanvang 14:30

 

Voorafgaand aan deze wedstrijd spelen de eerste E teams van beide clubs een vóór wedstrijd:

 

Zondag 27 maart

VOW E1- Eli  E1

Aanvang 13:30

 

Iedereen is welkom om de E jeugd aan te moedigen en vervolgens het eerst team van VOW

 

 

BELANGETJES

 

Te koop: John van Zutphen Diervoeders, Antoniusstraat 40, Keldonk, tel. (0413) 21 20 24. Voor al uw voeders, vogelzaden, meststoffen, kalk, moskiller, houtvezel, zaagsel enz. (ook kleinverpakkingen). Afhalen dinsdag en vrijdag na 18.00 uur, zaterdag na 13.00 uur.

 

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

 

Te huur gevraagd: halve hectare grond met gedeelte van loods/schuur, ongeveer 10x10 meter.

Tel: 06-236 676 06.

 

 

De BRON

 

Agenda:

 

25 maart: Feestdag van Maria Boodschap.

Zondag 17 april: Viering Palmzondag.

 

Filmavond: ‘De Schepping’.

Wanneer: dinsdag 29 maart.

Waar: Zaal Kleijngeld.

Aanvang: 19.00 uur.

Zoals elk jaar in de vastentijd, nodigt de pastorale kerngroep ons uit, om een toepasselijke film te bekijken. De film van dit jaar gaat over de schepping en de zondvloed.

Er zijn prachtige beelden over de schepping van de aarde. Het scheppingsverhaal is een fantastische katechese : God is de Schepper. In den beginne schiep God de hemel en de aarde.

Maar wat was het vóór het begin? De aarde was woest en ledig.

Het scheppingsverhaal is daarom een beginverhaal om God te leren kennen, maar niet bedoeld als een natuurkundig traktaat. Het is bedoeld als een Godsgeschenk.

Het tweede deel is het mooie verhaal van Noach, die in opdracht van God een ark bouwde.

En terwijl het water het land overspoelt, komt de duif die Noach stuurde, terug met een olijftak. Het teken van nieuw leven. Een nieuw begin met God.

                                                                                              Veel kijkplezier: pastorale kerngroep.

 

Vastenaktie en Solidariteitsmaaltijd.

Ook in 2011 wordt er weer een Vastenaktie gehouden. Dit jaar steunt zij diverse projecten in de Filippijnen. Vastenaktie werkt samen met een organisatie van inheemse groepen op het eiland Mindoro. Zij wonen in het bos en leven van wat daar groeit. Maar deze unieke leefwijze wordt bedreigd, steeds meer bos wordt gekapt door grote bosbouwbedrijven. Ook de oprukkende mijnbouw is een bedreiging voor de bewoners van Mindoro. Vastenaktie zet zich samen met de bevolking in voor een duurzame toekomst. Wij kunnen daarbij helpen. Het thema van de vastenaktie is dan ook: Plant iets moois voor een ander.

 

 

In het kader van de Vastenaktie vindt er in Boerdonk een Solidariteitsmaaltijd plaats.

Wanneer: woensdag 30 maart a.s.

Waar: De Hazenpot in Boerdonk. (Pastoor van Schijndelstraat, naast de kerk)

Tijd: De zaal is open om 17.30 uur. Aanvang stipt om 18.00 uur. Sluiting om 20.00 uur.

Kosten: € 7,50 per persoon. Meer mag ook, graag zelfs.

Aanmelden: tot 23 maart. Per telefoon 0492-462378 of 0413-211643

                                          Per e-mail: vofvandenberg@hetnet.nl of mariacoolen@home.nl

Verder: Wilt u a.u.b. uw eigen bord, bestek en beker meenemen?

De opbrengst van deze maaltijd wordt gestort op rekening van Vastenaktie en is voor de Filippijnen.

U bent van harte welkom in Boerdonk.

 

 

 

 

Peuter en kleuter vieringen

 

Als werkgroep van de peuter en kleuter viering, vinden wij het jammer om te zeggen maar helaas is de belangstelling zo minimaal dat het voor ons niet langer de moeite loont om hier nog mee door te gaan. Wij hebben met veel plezier aan de vieringen gewerkt en willen dan ook een ieder bedanken voor de belangstelling.

Met vriendelijke groet

Werkgroep Peuter kleuter viering Zijtaart.

 

 

Rode kruis

 

Maandag 28 maart 2011 om 14.00 uur is er door de werkgroep van het Rode Kruis een ontspanningsmiddag gepland. Deze bijeenkomst is in Dorpshuis de Korenmolen. Nieuwe belangstellenden kunnen zich melden bij: mevr. Th. v. d. Hurk-v.d. Biggelaar, tel. 36 37 34

of bij mevr. M. Hooijmans Swinkels, tel. 34 01 13.

 

 

 

ZIJTAARTSE JEUGDNATUURVERENIGING

 

Nestkasten maken

 

Als het winter is dan kunnen de dieren rondom het huis wel wat hulp gebruiken. Voor de vogels kunnen we zorgen dat hun vetreserves op peil blijven door vetbollen op te hangen, een snoer pinda’s aan te rijgen of ergens een appel neer te leggen. Als je dat vlak bij een raam doet, kun je ze ook nog eens mooi bekijken. Maar in de winter kunnen vogels ook altijd een goede schuilplaats gebruiken. Nu het langer licht wordt, gaan veel vogels al op zoek naar een plaats om straks de jongen groot te brengen. Een goede schuilplaats is misschien ook een goede plaats om een nest bouwen.


Tip: www.beleefdelente.nl


Dag en nacht meegluren in een vogelnest

Ook dit jaar volgt Vogelbescherming een aantal vogels vanaf het moment dat ze aankomen op hun broedplaats na een reis van soms wel duizenden kilometers. Wie naar de site www.beleefdelente.nl gaat, kan vanaf 1 maart zien hoe de vogels een nest bouwen, met elkaar flirten, eieren leggen en uitbroeden en vervolgens hun jongen grootbrengen.

Nestkasten kunt je ook zelf maken. Daarom gaan we op zaterdag 26 maart naar Timmerbedrijf vd Linden. Zorg dat je om 14.00 uur bij de school bent! Van daaruit gaan we gezamenlijk met de fiets naar het industrieterrein in Veghel en rond 15.30 uur zijn weer terug.

 

 

 

ONDERONSJE ZIJTAART OVER HULP BIJ ADMINISTRATIE

Voor een goed gesprek onder het genot van een kopje koffie kunnen mensen van 55 jaar en ouder uit Zijtaart elke eerste maandagochtend van de maand terecht bij ‘t Onderonsje in De Korenmolen. Daar wordt regelmatig een gastspreker uitgenodigd die met de bezoekers komt praten over zijn werk of zijn hobby.

Op maandag 4 april om 10.00 uur komt Suzanne Cochius met de bezoekers praten over de dienst thuisadministratie van het ouderenwerk van Vivaan. De Nederlandse samenleving zit ingewikkeld in elkaar en mensen krijgen veel papieren thuisgestuurd. Bankafschriften, rekeningen, verzekeringspolissen, papieren van de zorgverzekering, papieren van de belasting, formulieren van de thuiszorg, aanslagen van de gemeente, te veel om op te noemen. Door allerlei oorzaken kunnen mensen even of voor langere tijd het overzicht kwijtraken. Vrijwilligers van Vivaan kunnen ouderen en mensen met een beperking helpen om hun administratie op orde te brengen. Suzanne Cochius coördineert deze gratis dienst en zij zal de bezoekers uitleggen hoe mensen er gebruik van kunnen maken. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen.

Het Onderonsje in Zijtaart is er een van de 16 die het ouderenwerk van Vivaan in zijn werkgebied organiseert. De leiding is in handen van enkele vrijwilligers die als gastvrouw optreden en de gesprekken in goede banen leiden als dat nodig is. De toegang is gratis, de koffie moet betaald worden.

 

 

 

Vandalisme op Bs Edith Stein

 

De afgelopen jaren heeft bs Edith Stein met regelmaat te maken met vandalisme.

Elke keer proberen we te achterhalen wie hieraan schuldig is of zijn. Getuigen zijn er niet, wel van horen zeggen, maar daar kunnen we helaas niets mee. Het kost de school elke keer opnieuw veel tijd en zorg om het vernielde weer gerepareerd en bekostigd te krijgen. Er wordt telkens aangifte gedaan bij de politie. Als we een vermoeden hebben van dader(s) wordt er contact opgenomen met betreffende ouder(s).

Om u een indruk te geven van wat er zoal voorgevallen is, geef ik u hierbij een opsomming in willekeurige volgorde:

-   Vuurwerk door een raampje naar binnen: kosten vervangen gesmolten marmoleum en schilderen muur: € 600,00;

-   Brievenbus vernield: € 60,00;

-   Regenpijpen vernield: € 300,00;

-   Meerdere malen besmeurde ramen, klinken en deuren (frites, mayonaise, milkshakes): schoonmaak door conciërge;

-   Bitterballen tegen alle ramen aan voorzijde school: schoonmaak € 180,00;

-   Prullenbak in opengebroken fietsenberging in brand gestoken: € 15,00;

-   Ingetrapte houten wand gr 6: € 600,00;

-   Glasschade, tennisbal door de ruit: € 60,00;

-   Bekladden muren met fallussen en teksten: schoonmaak door conciërge;

-   Houten wand ingetrapt: kosten € 150,00 (met lapwerk opgelost i.v.m. verhuizing naar nieuwbouw);

-   Brievenbus slot vernield en hangslot meegenomen: € 15,00;

-   Ordeverstoring tijdens oudergesprekken;

-   Fietsenhok opengebroken: mobiele basketbalpaal vernield:€ 200,00

-  Prullenbak uit elkaar geknald met vuurwerk € 15,00;

-  Regenpijpen vernield: € 220,00;

-   Naam onder logo Edith Stein van de muur gesloopt. Gelukkig niet vernield.

 

We willen hiermee een signaal afgeven en u vragen om alert te zijn op wat er in en om de school na schooltijd, in het weekend en in de vakanties gebeurd. We willen niet alleen het vandalisme een halt toeroepen maar ook de daders weten, zodat zij hierop aangesproken kunnen worden, de schade kunnen vergoeden en/of via bureau Halt een taakstraf kunnen ondergaan. Zij moeten weten dat dit niet kan. Het is nu nog vandalisme, maar iedereen weet dat het ook criminaliteit in de dop kan zijn. Daar moeten we de daders voor behoeden. Daar moeten we met z’n allen voor waken.

(Be)hoed uw kinderen!

 

 

 

Wmo consulent nu ook op donderdagavond aanwezig

 

In het kader van een betere dienstverlening van het KlantContactCentrum is tegenwoordig ook een Wmo consulent aanwezig tijdens de avondopstelling van het stadhuis. Dat betekent dat u op donderdagavond tot 20.30 uur terecht kunt met al uw vragen over de Wmo of een Wmo-aanvraag kunt indienen.

De aanwezige consulent kan u helpen bij vragen over hulp bij het huishouden, een vervoersvoorziening, een woonvoorziening, rolstoelvoorzieningen of bijvoorbeeld een gehandicaptenparkeerkaart. U hoeft vooraf geen afspraak te maken, u kunt zich bij de receptie melden of een volgnummer nemen bij de zelfbedieningszuil.

 

 

Notulen Dorpsraad Zijtaart 16 maart 2011

 

Aanwezig : Namens Dorpsraad Zijtaart: Ad van Nunen (voorzitter), Peggy van Sleuwen, Jac Schuurmans, Joop Versantvoort, Hélène van den Hurk, Henry van de Ven en Willem Timmers (secretaris). Er zijn 118 belangstellenden aanwezig.

Afmeldingen: Cor van der Aa

 

1.       Opening om 20:00 uur.

·         Voorzitter Ad van Nunen heet iedereen van harte welkom. Hij is verheugd over de grote opkomst, vooral in verband met de presentatie over het nieuwe Centrumplan Zijtaart.

·         Een speciaal woord van welkom voor wethouder Jan van Burgsteden, stedebouwkundige Petri van der Aa en Ad Stas van Woonbelang Veghel.

·         Ad kijkt kort terug op enkele gebeurtenissen in het afgelopen halfjaar met als hoogtepunt de open dag in het nieuwe kloostergebouw.

 

2.       Vaststellen notulen van de openbare vergadering op 3 november 2010. Er zijn geen op- of aanmerkingen en de notulen zijn hierbij vastgesteld.

 

3.      Mededelingen

·         Verkeerssituatie Hoolstraat: Het is de bedoeling dat er fietssuggestiestroken komen in de Hoolstraat en dat de kruising met de Zondveldstraat wordt aangepast. Er zou dan een knik moeten komen in de Hoolstraat. Verder moet de stofoverlast in de Hoolstraat worden aangepakt, misschien door het aanbrengen van extra grasbetonstenen. We zijn hierover in overleg met de bewoners en de gemeente Veghel.

·         Samen met aanwonenden is de Dorpsraad bezig de drempel op de Corsica, ter hoogte van de Hemel, verwijderd te krijgen. De gemeente Veghel heeft dat keer op keer al toegezegd en we hopen dat 2011 het jaar wordt van aanpakken.

·         Enkele bewoners van Rudebroeck hebben een plan gemaakt voor een speeltuintje in de wijk (op de lege plek aan het einde van de Ceciliastraat). We geven aan dat we als dorpsraad dit initiatief van harte ondersteunen.

·         De drempel in de bocht van Corsica / Reibroekstraat is ons ook al jaren een doorn in het oog.

 

·         We zullen, zeker gezien de aanstaande opknapwerkzaamheden, deze week daarover nog contact opnemen met de gemeente Veghel.

·         Afgelopen herfst is de groenstrook bij bedrijventerrein Doornhoek opnieuw beplant en zijn er langs de Hemel een flink aantal nieuwe bomen bijgekomen. We zijn tevreden met het eindresultaat en we hopen dat de grondeigenaren de nieuwe aanplant ook zullen respecteren. Over een paar jaar zal het resultaat pas goed zichtbaar worden, maar het uitgangspunt is in ieder geval beter dan een paar jaar geleden.

·         De opwaardering van de N279 is onderwerp van onderhandeling tussen de verschillende partijen bij de vorming van een nieuwe coalitie op provinciaal niveau. Dat is de reden waarom er de laatste weken weinig nieuws naar buiten komt. Dorpsraad Zijtaart heeft eind november haar zienswijze ingediend en ook het College van Veghel heeft dat gedaan. Opvallend was in die zienswijze de verwijzing naar ‘ons’ alternatief: een scheiding van de rijbanen aan weerszijden van de Zuid-Willemsvaart. We vinden het zeer positief dat het College ons alternatief nu ook bij de provincie heeft ondersteund!

 

4.       Centrumplan Zijtaart (door Petri van der Aa en Jan van Burgsteden)

·         Wethouder Van Burgsteden verzorgt een korte introductie en stelt zich beschikbaar voor vragen na afloop.

·         Petri van der Aa, stedebouwkundige van de gemeente Veghel, houdt een presentatie over het nieuwe bestemmingsplan en het daaraan gekoppelde beeldkwaliteitsplan en verkavelingsplan voor het nieuwe Centrumplan Zijtaart.

·         Op de inbreidingslocatie Edith Stein (inclusief Dorpshuis en gymzaal) komen 24 nieuwe woningen.

·         Er komt een grote diversiteit aan woningtypes. Er is plek voor vrijstaande woningen, hofjeswoningen, twee onder één kapwoningen, rijwoningen en multifunctionele woningen. De (tien) multifunctionele woningen die worden gerealiseerd door Woonbelang hebben alle voorzieningen op de begane vloer.

·         In vergelijking met bijvoorbeeld de nieuwbouwwijk Rudebroeck, krijgen de (zelf)bouwers te maken met strengere beeldkwaliteitseisen. Zo zal er bijvoorbeeld gebouwd moeten gaan worden met dezelfde kleur baksteen en dakpan.

·         Aan de Past. Clercxstraat, tegenover de Oude Pastorie, komt een verblijfsplein. De inrichting daarvan zal grotendeels door Dorpsraad Zijtaart aangestuurd worden. De bewoners van Zijtaart zullen hierbij, ook in de ontwerpfase, betrokken worden.

·         In de plannen zijn ook de uitbreidingsplannen van Eethuis de Reiger opgenomen. Aan de kant van het verblijfsplein komt een nieuwe serre. Daarachter zal een nieuwe cateringkeuken verrijzen.

·         Uit de vergadering komen behoorlijk wat vragen over de parkeerdruk in het nieuwe plan, met name vanwege de uitbreidingsplannen van Eethuis de Reiger. Vanwege het verdwijnen van de meeste parkeerhavens langs de Past. Clercxstraat zal de parkeerdruk op het kerkplein toenemen. De gemeente erkent dit probleem.

·         Aangegeven wordt dat er onvoldoende parkeergelegenheid is als er evenementen zijn in het klooster en/of de feestzaal van Kleijngeld bezet is. De dorpsraad deelt deze zorgen, maar geeft ook aan dat niet voorzien kan worden in parkeergelegenheid voor deze (uitzonderlijke) situaties.

·         Ook komt er een vraag over de grote kavels in het plan (rond de 800 m²). De gemeente verwacht niet dat deze kavels als eerste worden uitgegeven, maar legt de nadruk op de diversiteit aan woningtypes. Bij de uitgifte van de kavels in de kloostertuin is gebleken dat de grotere kavels juist erg gewild zijn.

5.       Nieuwe seniorenwoningen aan de Meester Van de Venstraat (door Ad Stas)

·         De huidige seniorenwoningen voldoen niet meer aan de huidige wooneisen.

·         Woonbelang Veghel heeft de architect (Leenders) de opdracht gegeven het nieuwe complex te ontwerpen in de sfeer van het klooster.

·         Tijdens de avond voor bewoners (september 2010) werd het plan enthousiast ontvangen.

·         De nieuwe huurwoningen in het Centrumplan zullen worden gebruikt voor tijdelijke (of definitieve) opvang van de bewoners van het seniorencomplex.

·         Het nieuwe complex biedt plaats aan 9 seniorenappartementen en 6 startersappartementen in twee losstaande gebouwen.

·         Als alles voorspoedig verloopt zal het nieuwe complex over drie jaar zijn gerealiseerd.

 

6.      Stand van zaken verbouw het Klooster.

·         Zaterdag 21 mei is er weer een Open Middag in het klooster. Iedereen is van harte welkom.

·         Op 7 en 8 juli zullen de leerlingen van de basisschool verhuizen naar de nieuwe locatie.

·         Op vrijdag 14 oktober vindt de officiële opening plaats van het klooster. In het weekend van 15 en 16 oktober vinden andere openingsfestiviteiten plaats.

 

7.       Stand van zaken woningbouw kloostertuin.

·         De vijver is inmiddels verlegd. De vijver wordt zo ingericht dat deze in de winter te gebruiken is als schaatsbaan.

·         De uitgifte van de 8 percelen in de kloostertuin is in volle gang en op 7 percelen daarvan ligt inmiddels een optie. De belangstellenden hiervoor krijgen twee maanden bedenktijd.

·         Uit de zaal komt een vraag over de grootte van de vijver. Het waterbergbassin langs de Ceciliastraat wordt betrokken bij de vijver. Ook zal de vijver gaan dienen als afscheiding tussen de natuurspeeltuin en de woningen. Dat is de reden waarom de vijver richting de begraafplaats is uitgebreid.

·         Hoe is de toegang tot de natuurspeeltuin (en school) voorzien? Vanaf de wijk Rudebroeck komt een pad tussen de vijver en de woningen in de Ceciliastraat. Vanaf de parkeerplaats komt een toegang en ook vanaf het fiets/wandelpad tussen klooster en seniorencomplex. De speelplaats bovenbouw, inclusief de natuurspeeltuin, zijn ook toegankelijk na schooltijd. De speelplaats onderbouw zal na schooltijd worden afgesloten.

 

8.      Denkgroepen dorpsraad

·         Er zijn twee bijeenkomsten geweest met de drie denkgroepen.

·         Ondanks de geringe opkomst waren alle aanwezigen positief over deze twee avonden en werd voorgesteld deze avond ieder jaar te houden.

·         Belangrijke punten die zijn besproken zijn het bouwen voor starters, kinderdagopvang, speelgelegenheden in de wijken, recreatieve wandel- en fietsroutes en de verkeersproblematiek.

 

9.       Afscheid Peggy van Sleuwen

·         Na ruim drie jaar neemt Peggy van Sleuwen afscheid van Dorpsraad Zijtaart.

·         We bedanken haar voor haar inzet en wensen haar alle goeds toe.

·         Ad doet een openbare oproep voor een nieuwe kandidaat, waarbij onze voorkeur sterk uitgaat naar een vrouw.

 

10.  Rondvraag

·         Waarom staan er niet meer waarschuwingsborden bij de gevaarlijke kruisingen op de Corsica / Zondveldstraat? We hebben dit al meerder keren bij de gemeente aangegeven, maar hun beleid is om zo min mogelijk borden te plaatsen.

·         Waarom geen Open Dag in het klooster, i.p.v. een Open Middag? Gezien de drukte van de vorige kijkdag is dat zeker een goed voorstel. Het bestuur van het Dorpshuis zal deze opmerking meenemen.

·         Hoe zit het met de realisatie van de natuurspeeltuin, omdat sprake is van een financieel tekort. De gemeente is inderdaad nog op zoek naar de nodige middelen om de tuin te kunnen realiseren. Het is ons niet duidelijk wat er nu precies gaat gebeuren. We zullen dit navragen bij de gemeente.

·         Op vrijdag 18 november organiseert Dorpsraad Zijtaart een optreden van de Helmondse cabaretgroep Petazzi in het nieuwe klooster. Binnenkort volgt meer informatie over de kaartverkoop in het Zijtaarts Belang.

 

11.   Sluiting om 22:00 uur.

 

Willem Timmers

Secretaris
 

 

 

 

KBO

 

AGENDA

 

Maandag 28 maart 13.00 uur Biljarten

Dinsdag 29 maart 09.30 uur Seniorenkoor

Dinsdag 29 maart 12.00 uur Eetpunt

Dinsdag 29 maart 13.00 uur Vrij biljarten

Dinsdag 29 maart 14.00 uur Line dansen

Woensdag 30 maart 09.00 uur Gym

Woensdag 30 maart 13.30 uur Kaarten

Donderdag 31 maart 12.00 uur Eetpunt

Donderdag 31 maart 13.00 uur Competitie biljarten

Donderdag 31 maart 13.30-14.30 uur Bibliotheek

Vrijdag 1 april 13.30 uur Bridgen

 

 

KAARTEN

 

De uitslag van de kaartmiddag op maandag 14 maart 2011:

 

Rikken:  1. Anneke Bekkers               118 pnt

                2. Lies v. Zutphen     115 pnt.

                3. Karel Bekkers      111 pnt.

                4. Jan v.d. Oever        66 pnt.

                5. Henk v.d. Linden    63 pnt.

 

Poedelprijs: Jan v. Zutphen     - 23 pnt.

 

Loterij:        An Thijssen

 

 

BRIDGEN:                

 

De uitslagen van vrijdag 18 maart 2011:

A-lijn:

1. Bert en Diny Kanters                                               59,58 %

2. Pieter v. Geffen en Tonnie Kivits                  59,17 %

    Ben en Tiny v.d. Steen                                 59,17 %

4. Cor en Marietje Mollen                                 55,42 %

5. Harry en Marietje v.d. Wijgert                      51,25 %

6. Jan Rijkers en Cor v.d. Berg                         48,75 %

7. Mien Verhoeven en Mien Vissers                 47,08 %

8. Lida v. Houtum en Jo v. Boxtel                     46,67 %

9. Marcel v.d. Akker en Toon v. Creij               45,83 %

10. Toos v. Berlo en Willemien Verhoeven        45,00 %

11. Wim en Piet v. Schaijk                                41,25 %

12. Mien v.d. Crommenacker en Maria Rijken   40,83 %

 

B-lijn:

1. Wim en Tiny v. Lieshout                               66,67 %

2. Jo Verhoeven en Tonny Rijkers                    59,17 %

3. Harrie en Rina v. Berlo                                57,92 %

4. Henk en Marietje v.d. Linden                                   54,17 %

5. Adriaan v.d. Tillart en Petra v.d. Hurk           50,42 %

    Fien v. Boxmeer en An Thijssen                   50,42 %

7. Mien v. Asseldonk en Jana v.d. Acker          47,50 %

8. Anny en Josien v.d. Berkmortel                    45,00 %

9. Toon v. Schaijk en Mari v.d. Steen                44,17 %

10. Nellie v.d. Berg en Pieta Verbakel              43,33 %

11. Martien v. Cleef en Marietje v.d. Horst       42,92 %

12. Harrie v. Boxmeer en Tonn Verbruggen      38,33 %

 

 

BILJARTEN:           

 

Uitslagen onderlinge competitie donderdag 17 maart 2011:

Willy Henst                29 45-Jan v. Uden            20 14  

Mies Gibbels              41 54-Jos Claassen           22 22

Cor v. Zutphen           62 80-Chris v. Helvoirt      20 14

Gerard Oppers           14 17-Tonny v. Uden        30 27

Piet v.d. Tillaart          42 51-Wim v.d. Sanden     54 43

Cor Coppens              20 24-Grard v. Eert          18 11

Willy vd. Berkmortel   23 27-Chris v. Helvoirt      20 22

Piet v.d. Hurk            43 49-Johan v. Zutphen     23 14

Tonn Verbruggen       19 20-Jan v.d. Oever        15 13

Jan Rijkers                 18 19-Jan v. Uden            20   8

 

 

Zijtaartse Bridge Club 2001 (ZBC’01)

De uitslagen van dinsdag 15 maart 2011.

 

A-lijn:

1. Piet Thijssens en Riek Rijkers                       61,11 %

    Mien v. Berkel en Mien Verhoeven              61,11 %

3. Jan Rijkers en Toos v. Berlo                         58,68 %

4. Mari v.d. Steen en Toon v.d. Zanden             56,94 %

5. Hilly v. Bosbeek en Jeanne v.d. Zanden        56,60 %

6. Henk en Marietje v.d. Linden                                   49,65 %

    Jo Verhoeven en Cees v. Hout                     49,65 %

8. Ria Delisse en Sybille v.d. Rijdt                     45,49 %

9. Cor en Marietje Mollen                                 45,14 % 

10. Jana v.d. Acker en Anny v.d. Hurk             44,44 %

      Cor en Nellie v.d. Berg                              44,44 %

12. Chris en Christien v. Helvoirt                      44,10 %

13. Wim en Piet v. Schaijk                                41,32 %

      Bert en Diny Kanters                                 41,32 %

 

B-lijn:

1. Riet v. Hout en Corry Kastelijn                     64,58 %

2. Tonny Rijkers en Mien Vermeulen                56,25 %

    Marietje v. Schaijk en Anny v.d. Ven                        56,25 %

4. Anneke Jans en Maria Pepers                                  53,75 %

5. Adriaan v.d. Tillart en Jack Sebrechts                       53,33 %

6. Harrie en Rina v. Berlo                                48,33 %

    Harrie en Marietje v.d. Wijgert                       48,33 %

8. Mientje v.d. Tillaart en Ria Veldhuis              46,25 %

9. Mieke Toebast en Toos Vissers                    45,42 %

10. Joke Petit en Maria Rijken                          43,33 %

11. An Thijssen en Riek Vervoort                     42,08 %

     Albert en Petra v.d. Hurk                            42,08 %

 

 

 

 

 

Trainingen voor nieuwe leden

 

Heb je zin om komend seizoen te gaan voetballen en ben je in augustus 2011 6 jaar of ouder? Meld je dan aan voor 23 mei 2011 bij de ledenadministratie van VOW.

Alle jongens en meisjes van 6, 7 en 8 jaar, die komend seizoen willen gaan voetballen, kunnen vanaf woensdagavond 13 april komen trainen. Voordat je start met de training moet je je naam en geboortedatum doorgeven aan de ledenadministratie van VOW:

Ruud v/d Aa.

Pater de Koningstraat 15

5465 SE Zijtaart

Tel. (0413) 78 60 38.

Email: ledenadm.vow@zonnet.nl

 

De proeftrainingen zijn op de woensdagavond 13, 20, 27 april van 18.00 – 19.00 uur.

Als je je na 23 mei opgeeft als lid van VOW kunnen wij niet garanderen dat je direct in een team geplaatst kunt worden. Wij moeten namelijk de teamindeling voor het seizoen 2011-2012 voor eind mei 2011 doorgeven aan de KNVB.

Indien je nog vragen hebt, hoor ik het graag.

Tot ziens bij de trainingen van VOW!

 

Patrick van Asseldonk

Jeugdbestuur VOW

Tel. (0413) 35 56 64.

Email: pvasseldonk@home.nl

 
 
 

Rijvereniging St. Gregorius – Winstpunten gehaald!

 

De laatste binnenwedstrijden werden verreden en niet zonder resultaat. July Schrama behaalde twee keer de eerste plaats met haar paard Ziementa. Loes van Asseldonk heeft met haar paard in Mariahout gereden en behaalde goede punten. Helaas viel ze beide keren net buiten de prijzen.

 

De resultaten:

 

Dressuurwedstrijd te Vught

Klasse L2                              Pl.        Pnt.     Pl.    Pnt.

July Schrama    Ziementa          1de        191       1de    186

 

Dressuurwedstrijd te Mariahout

Klasse L2                              Pl.        Pnt.     Pl.    Pnt.

Loes van Asseldonk      Aida     4de        195       4e         197

 
 
 
Dinsdag 29 maart open repetitie Slagwerkgroep

 

Dinsdag 29 maart houdt de slagwerkgroep van fanfare Sint Cecilia een open repetitie voor alle geïnteresseerden van jong tot oud. Ook degene die denkt ‘dat had ik vroeger moeten doen’ nodigen we van harte uit om te komen kijken of slagwerk iets voor je is.

De repetitieavond start om 19.30 uur in zaal de “Korenbloem”, beter bekend als het podium van het dorpshuis. Na ontvangst met koffie, thee of fris zal de slagwerkgroep enkele muziekstukken laten horen. De slagwerkgroep staat, sinds september 2010, onder de bevlogen leiding van Henk Schellekens uit Erp en is o.a. van de partij tijdens de jaarlijkse pronkzittingen, Zijtaart Biedt Meer, het Jumbo Muziek festival en (voor de jeugd) het muziekweekend.

Na het officiële gedeelte van de avond is er de mogelijkheid om de slagwerkinstrumenten uit te proberen en je aan te melden voor gratis proeflessen. De proeflessen starten op korte termijn.

Tot dinsdag 29 maart 19.30 uur Dorpshuis!

 

 

SPORTAGENDA

 

VOW jeugd  zaterdag 26 maart 2011

A-1            uit         Bruheze A1                        15:00u

MA1 M1    thuis     Schijndel/VITAM MA1       14:30u

B-1             thuis     Avanti'31 B2                       14:30u

M11B1 M2 thuis     Sparta'25 M11B1                13:00u

C-1             uit         Blauw Geel'38/OtterW C7   13:00u

D-1            thuis     Blauw Geel'38/OtterW D2   11:30u

D-2            thuis     Mierlo Hout D6                   11:30u

MD1 M3    thuis     Ruwaard MD1                    9:30u

MD2 M4    uit         NLC'03 MD1                      9:00u

E-1             thuis     Sparta'25 E7                       9:30u

E-2             uit         Schijndel/VITAM E5           9:15u

F-1             thuis     ELI F1                                10:30u

F-2             thuis     Rood Wit'62 F5                   10:30u

F-3             uit         Erp F7                                10:30u

F-4             uit         RKVV Keldonk F2             10:30u

F-5             thuis     ASV'33 F5                          10:30u

 

VOW jeugd  zondag 27 maart 2011

E-1             thuis     Eli E1   13:30u

 

V.O.W. senioren zondag 27 maart 2011

VOW H1         thuis     ELI                              14.30u

VOW H2         uit        RKVV KELDONK 2   11.30u

VOW H3         thuis     BLAUW-GEEL‘38/OW 10 11.00u

VOW H4         thuis     AVANTI ’31 8            11.00u

Dames VOW 1            thuis     DAW                           11.30u

Dames VOW 2            uit        Dames Maaskantseboys 11.00u

VOW vet         uit        Vet ROOD-WIT ’62    15.00u

 

 

SPORTUITSLAGEN

 

VOW jeugd zaterdag 19 maart  2011

A-1               Boskant A1                               2-5

MA1 M1       EVVC MA1                             2-5

B-1                Venhorst B1                             0-2

M11B1 M2    vrij                                            -

C-1                Mariahout C2                            10-0

D-1               Venhorst D1                             5-3

D-2               Boekel Sport D4                        2-4

MD1 M3       Juliana Mill MD1                       3-3

MD2 M4       HVCH MD2                             afg-

E-1                Rood Wit'62 E8                         4-0

E-2                Blauw Geel'38/OtterW E12        12-6

F-1                Blauw Geel'38/OtterW F4          0-8

F-2                Blauw Geel'38/OtterW F5          0-3

F-3                Sparta'25 F7                              14-2

F-4                Boekel Sport F9                        3-3

F-5                MVC F3                                   6-0

 

 

 

W.T.C. Zijtaart

 

Heren: zondag 27 maart, Munnikes Vinkel, pauze in Vinkel, 75 km, vertrek 9.00 uur.

Dames: zondag 27 maart, Munnikes Vinkel, pauze in Vinkel, 65 km, vertrek 9.00 uur.

Senioren: woensdag 30 maart, Escharen, pauze in Grave ‘De Elft’, 61 km, vertrek 9.00 uur.

 

 

V.O.W. senioren zondag 20 maart 2011

VOW H1         VENHORST                           3-1

VOW H2         BLAUW-GEEL ’38 7              3-2

VOW H3         GEMERT 8                             0-2

VOW h4          UDI’19/BB 13                         0-5

Dames VOW 1            Dames MIERLO-HOUT          1-4

VET VOW      HELMONDIA             AFGELAST

 

 

 

 

Jochem van de Donk tilt  VOW naar overwinning toe

 

Eindelijk was het weer zover, na de winst vorige week vriendschappelijk tegen WEC kon men vandaag 3 punten bijschrijven na een uitstekende overwinning op de nummer 2 van de ranglijst in de 4e klasse G Venhorst. VOW begon uiterst fel aan de wedstrijd, ze zaten er bovenop maar al snel bleek dat de scheidsrechter niet mee wilde gaan in het felle gedreven spel van VOW. VOW pakte in de beginfase van de wedstrijd het initiatief, maar de beste kans was in de 13e minuut voor Venhorst. Na een vrije trap stonden 2 spelers volkomen vrij om de 1-0 binnen te koppen, maar de tweede koppoging eindigde en spatte tegen de lat. In de 16e minuut dook Jan van der Heijden gevaarlijk op in het 16 metergebied van Venhorst. Na zijn mooie solo op de rechterflank schoot hij via de keeper de bal in het zijnet. Uit die corner schoot Yoeri Vissers de bal net naast de 2e paal. Daarna pakte de scheidsrechter het initiatief. Op een erg flauwe manier pakte VOW maar liefst 6 gele kaarten in een tijdbestek van 25 minuten. Hij liet het felle en over het algemeen geoorloofde spel van VOW niet toe. De frustraties liepen hoog op bij VOW. Trainer Eric van Gogh telde af naar de rust maar in de 41e minuut scoorde René van Zutphen totaal onverwacht de 0-1 in de kruising. Op slag van rust scoorde Venhorst tegen vanuit een spelhervatting.

In de rust werden de puntjes op de -i- gezet en zag men een totaal ander VOW uit de kleedkamer komen. De gemoederen waren gesust en VOW stond na rust als een huis en gaf Venhorst weinig ruimte om tot goed voetbal toe te komen. De om de titel strijdende Venhorstenaren hadden percentsgewijs meer balbezit maar tot echte kansen leidde dat niet. VOW kwam onder aanvoering van Jochem van de Donk en de in uitstekende vorm verkerende Dorus Dortmans erg gevaarlijk uit.

 

 

Rick van der Linden sleurde zich voorin kapot en had een belangrijk aandeel in de omschakeling naar balbezit en hield de bal voorin goed vast. In de 59e minuut dook Jan van der Heijden voor de 2e keer gevaarlijk op in het strafschopgebied van Venhorst en wederom miste hij net doel, hij schoot de bal nu net voorlangs. In de 67e minuut pareerde Remco van den Baar een bal uit de kruising en in de daaropvolgende corner trof een Venhorst speler de paal. Hier kwam VOW door het oog van de naald. In de 73e minuut stuurde René van Zutphen opnieuw de al moegestreden Jan van der Heijden de diepte in. Jan zette op karakter nog maar eens aan en zag zijn poeier stuiten op de Venhorstse doelman. In de 75e minuut pikte Jochem van de Donk de bal op op het middenveld en stuurde hij Yoeri Vissers de diepte in. Yoeri Vissers hield zijn hoofd koel en tikte de bal met een lage schuiver in de verre hoek, 1-2. In de 82e minuut moest wederom Remco van den Baar aan de bak. Met een uitgestrekt lichaam dook hij wederom een bal uit de kruising. In de 85e minuut kregen de VOW aanhangers het nog spaans benauwd, VOW counterde naar een eventuele 1-3 toe, maar na die gemiste kans counterde Venhorst naar een eventuele 2-2. Bert van Erp haalde de bal nog net van de lijn af. De afstand tussen de linies werden alsmaar groter en René van Zutphen gaf in de 92e minuut een splijtende steekpass op de altijd scherp staande Yoeri Vissers en de laatstgenoemde scoorde op sublieme wijze de bevrijdende 1-3. Zo pakte VOW totaal onverwacht de 3 punten mee uit Venhorst. Met deze mooie opsteker in de 1e wedstrijd van de 3e periode kan men de inhaalslag om degradatie te ontlopen met veel vertrouwen ingaan. Volgende week gaan we opnieuw knallen tegen ELI, dan thuis op de Vonders in Zijtaart met de Bavaria Babes op de bank.

 

 

 

Nieuws van de judomat uit Keldonk:
 
Afgelopen zondag 20 maart werd er een regionaal druk bezocht judotoernooi gehouden in Keldonk. 
De 140 deelnemers van 9 verschillende verenigingen uit de regio in de leeftijdscategorie van 5 t/m 14 jaar, 
verdeelt over 35 poules, hebben mooie en spannende wedstrijden voort gebracht.
Om stipt 9.15 uur werd aangevangen met de wedstrijden en iets eerder dan gepland 
was iedereen weer huiswaarts gekeerd. Het was een geslaagd toernooi dat soepel verlopen is
dankzij een aantal vrijwilligers die meegeholpen hebben. Nogmaals bedankt voor jullie inzet.
De judoka’s uit Keldonk hebben het op eigen bodem prima gedaan en hebben een aantal 
mooie prijzen in de wacht gesleept. Sommigen van ons stonden niet op de hoogste treden maar
ze hebben wel allemaal inzet en plezier getoond, en daar gaat het uiteindelijk om.
Hieronder volgende de uitslagen van onze judoka’s:
Een 1 plaats:Daan Sledsens, Roy v/d Heijden.
Een 2 plaats:Thijs Verbruggen, Jelle Pepers
Een 3 plaats:Niels v Dommelen, Gijs Roelofsen
Een 4 plaats:Bram Verbruggen, Stef v/d Oever, Stef v/d Heijden, Rick Bierman
 
Jongens, allemaal hartelijk gefeliciteerd, ga zo door en wij hopen dat jullie bij de volgende wedstrijd in
Den Dungen ook weer met zo velen meedoen. Dat is een goede reclame voor onze club.
De judogroeten en tot een volgende keer.
Namens het bestuur van judoclub "De Jigoro's" te Keldonk
Voor meer inlichtingen judoclubkeldonk@upcmail.nl of kom eens langs tijdens een training 
op maandagavond van 17.30u-21.30u.
Het is een sport voor jong en oud.

 

 

 

 

TV Zijtaart

 

Hoi tennis vrienden.

 

Op 3 april van 13.00 tot 17.00 uur is het

 

maxi - mini toernooi.

 

Senioren!!!!  Zoek een jeugd speler om een potje mee te tennissen.  De jeugd speler mag mee doen vanaf 9 jaar tot 17 jaar.

Schrijf je nu in op het prikbord van het tennis paviljoen.

Snel doen want vol=vol. 

Kleine Toernooien Commissie  

 

 

 

Wel goed, maar niet gek…

(over hulp aan medewerkers met problemen, waar uw grenzen liggen, wat u beter wel en niet kunt doen).

 

Uw mensen hebben problemen van allerlei aard. Financiële problemen, drank-/ of drugsproblemen, relatie-/ of gezinsproblemen, problemen rondom opvoeding van pubers, stress of wat dan ook. Problemen beïnvloeden de werkmotivatie, de psychische toestand van uw werknemer, mogelijk verzuim, stressbestendigheid, enthousiasme, oplettendheid, humeur, klantvriendelijkheid en prestaties. Kortom: het welzijn van uw werknemer is uw belang. U kunt daar veel in betekenen, zelfs zonder dat u dat veel geld in hoeft te investeren. U kweekt wel goodwill en loyaliteit.

 

Waar is goodwill en loyaliteit voor nodig?

Allereerst voor een goede relatie. Dat kan van pas komen als u eens een extra beroep op uw medewerkers moet doen. Maar bedenk ook dat in de toekomst een tekort aan arbeidskrachten dreigt. Zodra ze bij uw buurman € 10,00 meer kunnen verdienen, zijn ze weg!! Behalve wanneer ze beseffen dat ze een goede baas hebben. Sterker nog: ze zullen vertellen over hun betrokken werkgever, waardoor u gemakkelijker aan personeel komt. Besef dat investeren (niet zozeer in geld, maar in aandacht) vruchten afwerpt.

U kunt het zich niet veroorloven het welzijn van uw medewerkers te negeren.

 

Hoe weet u wat uw personeel nodig heeft?

De een heeft grote financiële problemen, vraagt regelmatig om voorschotten en telkens weer herhalen dezelfde problemen zich. De ander heeft relatieproblemen. Weer een ander maakt steeds ruzie met collega’s, en u weet niet wat er aan de hand is. Wat heeft men nodig? En moet u zich daar allemaal mee bezig houden? Alsof u niks anders te doen heeft. Als u uw medewerker erop wijst dat hij naar een instelling voor maatschappelijk werk kan gaan, en/of naar een schuldhulpverlener dan doet u al goed werk. Hulp vragen is de eerste stap.

 

Bemoeizucht wordt niet gewaardeerd, zorg wel.

 

Nellie Timmermans, Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA  Veghel          

www.interpunctie.nl    info@interpunctie.nl

tel. (0413) 31 07 95 of 06 215 924 35.
 
 
 

 

Vlooienmarkt Erp

Op zondag 27 maart a.s. organiseert het Jeugd-en JongerenCentrum JJC in Erp wederom een gezellige vlooienmarkt met ongeveer 40 kramen. De vlooienmarkt is geopend van 10.00 tot 14.00 uur. De entree bedraagt  € 1,00, kinderen t/m 12 jaar mogen gratis naar binnen. Het JJC-gebouw is te vinden aan de Ottenstraat 4 te Erp (tegenover de kerk de straat in). Meer informatie op www.jjc-erp.nl.

 

 

 

BOODSCHAPPENPLUSBUS

 

Mensen van 55 jaar en ouder uit de gemeenten Uden en Veghel en uit Heeswijk, Dinther en Loosbroek worden op afspraak thuis opgehaald om met een groepje boodschappen te gaan doen. Na de boodschappen is er tijd voor een kopje koffie, waarna de deelnemers weer thuis worden afgezet. Vrijwilligers helpen de deelnemers bij het winkelen, als dat nodig is.

 

BOODSCHAPPENPLUSBUS PROGRAMMA APRIL 2011

Vrijdag

1

10.00 u

uitstapje

Rondrit omgeving Boekel, diner in Sint Petrus

Maandag

4

  9.00 u

 

Markt Uden en andere winkels

Dinsdag

5

  8.15 u

uitstapje

Rondleiding studio’s Omroep Brabant

Woensdag

6

10.00 u

 

Overdekt winkelen ’s-Hertogenbosch Helftheuvel

Donderdag

7

  9.00 u

13.00 u

 

JUMBO Veghel

EM-TÉ Uden

Vrijdag

8

12.30 u

uitstapje

EDAH Museum Helmond

Zaterdag

9

10.00 u

uitstapje

Kunst Eier Beurs in v/d Valk Hotel Arnhem

Zondag

10

12.00 u

uitstapje

Historische optocht in Gemert

Maandag

11

  9.00 u

13.30 u

 

uitstapje

Markt Uden en andere winkels

“Tijd voor Max” Live bijwonen in Hilversum

Dinsdag

12

  9.30 u

uitstapje

Rondrit omgeving Nijmegen – Berg en Dal – Beek

inclusief pannenkoek in Slijk-Ewijk

Woensdag

13

10.00 u

uitstapje

Rondrit naar Oisterwijk via Oirschot

Donderdag

14

  9.00 u

13.00 u

 

JUMBO Veghel

EM-TÉ Uden

Vrijdag

15

10.00 u

uitstapje

Tuincentrum Beuningen ivm Pasen

Maandag

18

  9.00 u

 

Markt Uden en andere winkels

Dinsdag

19

12.30 u

18.15 u

uitstapje

Oudheid Museum Hoeve Strobol in Nijnsel

Alzheimercafé in Eigen Herd te Uden

Woensdag

20

10.00 u

uitstapje

Linge - Betuwetocht

Donderdag

21

  9.00 u

13.00 u

 

JUMBO Veghel

EM-TÉ Uden

Vrijdag

22

  9.00 u

 

Intratuin Veghel

Dinsdag

26

  9.30 u

uitstapje

Rondrit omgeving Nijmegen – Berg en Dal – Beek

inclusief pannenkoek in Slijk-Ewijk

Woensdag

27

10.00 u

18.15 u

uitstapje

Linge – Betuwetocht

Liederentafel

Donderdag

28

  9.00 u

13.00 u

 

JUMBO Veghel

EM-TÉ Uden

Vrijdag

29

10.00 u

uitstapje

Linge – Betuwetocht

 

Wilt u mee met de BoodschappenPlusBus?

Bel Vivaan, Ouderenwerk (0413-367309) op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur en vraag het programma aan. U kunt ook een e-mail sturen naar: bplusb@vivaan.nl.

U kunt dan thuis op uw gemak uitzoeken op welke tijd u met de BoodschappenPlusbus mee wilt. Geef dat weer door en op de afgesproken tijd komt de bus voorrijden.

U kunt het programma ook bekijken op de website www.vivaan.nl.

Voor het winkelen kunt u zich elke werkdag van 9.00 – 13.00 uur opgeven. Voor de uitstapjes van maart kunt u op woensdag 23 februari van 9.00 – 12.00 uur bellen of daarna op werkdagen voor de middag.

 

 

 

 

 

Nieuw: Café Brein in Oss en Uden

NAH… en hoe nu verder?

 

Uden, 21 maart 2011

 

Het thema NAH… en hoe nu verder? staat centraal tijdens het nieuwe Café Brein op 7 april in Oss en 12 april in Uden. Café Brein is een trefpunt voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), mantelzorgers, partners, familieleden, vrienden en professionals. NAH kan bijvoorbeeld ontstaan na een beroerte, ongeval, hersentumor of reanimatie. Informatie op www.nahnobrabant.nl.

 

Het oplopen van een Niet Aangeboren Hersenletsel heeft vaak grote gevolgen voor het leven van de getroffene en zijn of haar naasten. Het heeft invloed op het zelfbeeld, het uitvoeren van activiteiten en het participeren in de samenleving.

Sam heeft NAH als gevolg van een hersenbloeding. Zij vertelt haar verhaal in Café Brein Oss en Uden. Wat betekent het hebben van een Niet Aangeboren Hersenletsel voor haar in het dagelijks leven. En hoe heeft Sam haar leven weer opgepakt na het oplopen van een NAH. Na de pauze is er gelegenheid tot het uitwisselen van ervaringen in kleine groepjes aan de hand van het thema. Café Brein Oss is op donderdag 7 april in Buurthuis De Kortfoort, Floraliastraat 93.

Café Brein Uden is op dinsdag 12 april in D’n Eigen Herd, Rooijsestraat 32.

Beide bijeenkomsten starten om 19.30 uur (19.00 uur zaal open) en duren tot 21.30 uur. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig.

 

In Café Brein worden wisselende onderwerpen besproken in een gezellige ontspannen sfeer. Het accent ligt op contact, erkenning, herkenning en voorlichting. Een plek waar je niet steeds hoeft uit te leggen wat er aan de hand is. Vrijwilligers organiseren Café Brein samen met SWZ, Thuiszorg Pantein, Brabant Zorg, Revalidatiecentrum Tolbrug, Pluryn, De Mantelzorgwinkel en MEE Noordoost Brabant.

 

 

Tuberculose: een ziekte van nu

 

Behoort u tot de oudere generatie? Dan schrikt u misschien van het woord tuberculose. Vroeger verbleven tuberculosepatiënten voor hun genezing namelijk maandenlang in kuuroorden. Soms was genezing niet mogelijk. Met de medicijnen die tegenwoordig beschikbaar zijn kunnen tbc-patiënten meestal goed genezen.

Toch onderschatten Nederlanders de omvang en ernst van tuberculose. Wereldwijd krijgen jaarlijks ruim 9 miljoen mensen tuberculose. Jaarlijks zijn er in Nederland zo’n 1.000 tuberculosepatiënten. Tuberculose is dus geen ziekte van vroeger zoals velen denken, maar ook een ziekte van nu. Aandacht voor tuberculose blijft daarom hard nodig. Vandaar dat het 24 maart Wereldtuberculosedag is.

Wat is tuberculose?

Tuberculose is een infectieziekte. Veroorzaker is de tuberculosebacterie. Een infectie met deze bacterie kan leiden tot longtuberculose. Patiënten met deze ziekte moeten vaak hoesten. Daarbij kunnen de tuberculosebacteriën vrijkomen. Wie deze bacteriën inademt, loopt het risico op een infectie. Niet iedereen die in contact komt met de tuberculosebacterie krijgt tuberculose. Vaak zijn de afweerstoffen die het lichaam zelf maakt krachtig genoeg om de ziekte te voorkómen.

Tuberculose in Nederland

In Nederland zetten GGD’en en ziekenhuizen zich in om tbc-patiënten op te sporen en te behandelen. Het aantal tbc-patiënten is de afgelopen tien jaar sterk gedaald. Maar ook in Nederland blijft tuberculose nog een risicovolle ziekte.

Wereldwijd vele slachtoffers

Het aantal tbc-patiënten in Nederland daalt, maar tuberculose is naast aids en malaria de infectieziekte die in de hele wereld de meeste slachtoffers maakt. KNCV Tuberculosefonds blijft daarom aandacht vragen voor tuberculose en benadrukken dat tuberculose door vroegtijdige opsporing en juiste behandeling volledig kan genezen.

Verre reis?

Gaat u een verre reis maken? Dan is het van belang om het risico op een eventuele besmetting goed in te schatten. Neem uiterlijk acht weken voor het begin van uw reis (of zo spoedig mogelijk als de tijd tot vertrek minder dan acht weken is) contact op met de GGD. Kijk voor meer informatie over tuberculose op www.ggdhvb.nl of www.stoptbc.nl. Telefonisch contact met de GGD Hart voor Brabant via tel. (0900) 463 64 43 (lokaal tarief).

 

 

Speeddaten met DDB’ers

 

Veghels grootste politieke partij, Democratisch Dorpsbelang, geeft op woensdag 30 maart een ‘kijkje in de politieke keuken’. De informatieavond is in Koffie- en Theeschenkerij De Vlagheide, aan Vlagheide 5 in Eerde. In korte ‘speeddates’ vertellen DDB-wethouders, -fractieleden en -bestuursleden over de dynamiek binnen de gemeentepolitiek, over hun eigen beleidsterrein én over hun motivatie. De bijeenkomst begint om 20.30 uur.

 

DDB hoopt die avond in contact te komen met enthousiaste mannen en vrouwen die zich maatschappelijk betrokken voelen en die willen meedenken en meepraten over zaken die spelen in de gemeente Veghel. Dit kan gaan over alles, waar we in de samenleving mee te maken hebben: huizenbouw, groenvoorzieningen, verenigingsleven, maar ook ruimtelijke ordening, milieu, verkeer of openbaar vervoer; afhankelijk van iemands persoonlijke interesse.

 

Filosofie

DDB is een lokale, ongebonden groepering. De kerntaak van de partij is het waarborgen van de eigen identiteit en vitaliteit van de dorpen en wijken. Dit alles vanuit de erkenning dat Veghel de hoofdkern is, met een regionale taak voor werkgelegenheid, onderwijs, zorg en cultuur. Het is de filosofie van DDB dat op deze manier de leefbaarheid van de hele gemeente Veghel het best te behouden is. DDB stimuleert de betrokkenheid van de burgers onder meer door het houden van openbare bijeenkomsten en ‘buurten in de buurt’-activiteiten.

Wie deze filosofie onderschrijft en graag méér wil weten is van harte welkom bij de informatieavond.

 

 

De buurtbank komt naar Veghel

 

Veghel – Zaterdag 26 maart komt de Buurtbank van Erfgoed Brabant naar Veghel. Tussen 13.00 en 16.00 uur kunnen bezoekers hun verhalen kwijt bij het THUISpunt Veghel in de bibliotheek aan de Markt. Verhalen waarbij de graansilo van de CHV een rol speelt. Heeft u gewerkt bij de CHV in de silo of ernaast gewoond? Heeft u uw vrouw of man bij de CHV ontmoet of bent u een echte CHV-familie? Kom dan zeker zaterdag 26 maart naar het THUISpunt. De Buurtbank is een initiatief van Erfgoed Brabant en bestaat uit een bankje en een ingenieus verstopte camera waarmee de verhalen in beeld en geluid opgenomen worden. De Buurtbank in Veghel is onderdeel van een serie van 18 bezoeken van de Buurtbank aan industrieel erfgoedlocaties die een subsidie van de provincie Noord-Brabant hebben ontvangen in het kader van de regeling ‘Impuls Restauratie Monumenten 2009’. De graansilo, een rijksmonument, is een ontwerp van architect Wiebenga. Dit beeldbepalende monument uit 1916 wordt momenteel helemaal gerestaureerd.

Generaties vrouwen en mannen hebben in de graansilo gewerkt. Zij kunnen er verhalen over vertellen. Over hun werk, over de arbeidsomstandigheden, over gereedschappen en natuurlijk over wat ze er meemaakten. Het loon dat nog wekelijks in een zakje werd uitbetaald. Lief en leed werd vaak op de werkvloer gedeeld. Naar die verhalen zijn we op zoek. De verhalen worden op de Buurtbank in beeld en geluid opgenomen. Mensen die hieraan mee willen werken en hun verhaal willen delen, zijn van harte welkom. Ook foto’s van de graansilo zijn welkom. Ze worden ter plekke gescand en voorzien van de nodige gegevens (jaartal, personen die erop te zien zijn, etc.). Ook wordt nog gezocht naar voorwerpen die met de silo of met het werk in het gebouw te maken hebben.

Om een idee te krijgen op hoeveel verhalen we mogen rekenen, vragen we geïnteresseerden zich op te geven bij het Uitpunt in Veghel via het telefoonnummer (0413) 35 35 40. Dan kunnen we ook beter inschatten hoeveel koffie we moeten zetten!

 

Opmaat voor Thuispunt Veghel

2011 en 2012 zijn de jaren van het immateriële erfgoed, van de verhalen en gebruiken. Erfgoed Brabant gaat met de buurtbank langs 18 rijksmonumenten die van de provincie extra subsidie voor hun restauratiewerkzaamheden hebben gekregen. Op deze manier worden de verhalen bewaard en vastgelegd voor generaties die nog komen gaan. Thuispunt Veghel heeft een eigen buurtbank en gaat in 2011 op eenzelfde manier verhalen vastleggen. Verhalen die niet alleen met de graansilo van de CHV te maken hebben maar met alle industrie in Veghel. Verhalen die voor iedereen beschikbaar komen. Via www.buurtbankbrabant.nl zijn nu al verschillende voorbeelden te bekijken.

BrabantLeeft!

Een deel van de verhalen in combinatie met interviews met eigenaren en toekomstige gebruikers van de graansilo van Wiebenga worden ook omgewerkt tot radioreportages voor BrabantLeeft! van Omroep Brabant. Een twee uur durend programma waarin de Brabantse cultuurhistorie en natuur een podium heeft. Presentator Eric Kolen zal zelf zaterdag 26 maart ook bij de buurtbank aanwezig zijn.

 

 

CDA wil opvatting weten van bevolking en 
belanghebbenden over horeca- en evenementenbeleid
 
De komende weken wordt door de gemeenteraad gesproken over het horeca- en 
evenementenbeleid in de gemeente Veghel. Gesproken wordt o.a. over het al dan niet
verruimen van de sluitingstijden. Ook wordt gesproken over de vraag of het aantal
locaties moeten worden uitgebreid waar evenementen kunnen plaatsvinden, of
de geluidsnormen voor een aantal evenementen op deze locaties losgelaten dient te
worden en of aan deze evenementen een vaste eindtijd dient te worden gekoppeld.
Verder wordt gesproken over het gegeven of organisatoren van deze evenementen
een vergoeding voor de dienstverlening van de gemeente dienen te betalen en of voor
de vergunningen van alle evenementen leges betaald moet worden. Het CDA nodigt
alle inwoners en belanghebbenden uit om wensen en/of opmerkingen wat betreft het
al dan niet verruimen van de sluitingstijden op het gebied van de horeca en zaken
ten aanzien van te organiseren evenementen te melden
via het e-mailadres info@cdaveghel.nl.
De CDA-fractie betrekt deze inbreng bij haar besluitvorming over deze agendapunten.
Voor nadere informatie kan men zich wenden tot de voorzitter van de
CDA-fractie: de heer Frans Zegers, Boomstraat 2, tel. (0413) 34 17 03.
e-mail: f.zegers@veghelraad.nl

 

 

Informatieavond autisme in Uden

 

Uden, 21 maart 2011

 

Tijdens de autismeweek van 2 tot en met 9 april organiseren GGZ Oost Brabant en MEE Noordoost Brabant op donderdag 7 april een informatieavond over autisme bij kinderen en jongvolwassenen van 6 tot 20 jaar. De gratis toegankelijke avond is in het kantoor van MEE, Volkelseweg 2 in Uden. Iedereen die meer wil weten over dit thema is welkom. Meer informatie op www.mee-nob.nl.

 

Autisme is een stoornis in de informatieverwerking van de hersenen. Hierdoor hebben mensen met autisme problemen met communicatie, sociale interactie en verbeelding. Maar waaraan kunt u merken dat iemand autisme heeft? Hoe uit autisme zich? Is autisme te behandelen? Waar kunt u terecht met autisme? Deze en andere vragen komen tijdens de informatieavond aan bod. Een consulent van MEE en een preventiewerker jeugd van de GGZ gaan op deze onderwerpen in. De avond start om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur), duurt tot 21.30 uur en is in het kantoor van MEE aan de Volkelseweg 2 in Uden. Aanmelden kan tot 6 april. Stuur een e-mail aan info@mee-nob.nl met daarin uw naam en het aantal personen waarmee u de avond wilt bezoeken. Of neem telefonisch contact op met MEE Noordoost Brabant, (0413) 33 47 33. U kunt via dit nummer ook meer informatie opvragen bij Marjon van Herpen. De toegang is gratis.

 

 

 

 

 

 

WANDELGROEP VOOR MENSEN MET GEHEUGENPROBLEMEN

 

Blijf Actief! ook bij geheugenproblemen is een wandelgroep voor mensen met geheugenproblemen en hun mantelzorgers uit de gemeenten Sint-Oedenrode, Landerd, Boekel, Uden, Veghel en Bernheze. Elk donderdagmiddag komen de deelnemers in Pieter Brueghel aan het Middegaal in Veghel bij elkaar. Van daaruit gaan ze wandelen in de fraaie omgeving, onder leiding van een gekwalificeerde bewegingsdocente. Onderweg doet de groep enkele eenvoudige bewegingsoefeningen en na de wandeling is er tijd voor een kopje koffie. Blijf Actief! is een initiatief van Alzheimer Nederland, afdeling Uden/Veghel en het ouderenwerk van Vivaan. Er is momenteel plaats voor nieuwe deelnemers. Deelname is gratis. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij het ouderenwerk van Vivaan. Dat kan telefonisch, op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur via telefoonnummer (0413-367309 en via e-mail: laila.witteveen@vivaan.nl. Aanmelden is ook mogelijk bij Alzheimer Nederland (0413-351588), vragen naar José de Boer.

 

hippocampus

Dat bewegen goed is voor mensen is inmiddels algemeen bekend. Ook mensen met geheugenproblemen hebben baat bij bewegen. Bewegen is de beste hersengymnastiek die er is en dan met name wandelen. Amerikaanse onderzoekers van de universiteit van Pittsburgh gaven 60 vrijwilligers de opdracht om drie keer per week 40 minuten te wandelen. Evenveel andere vrijwilligers moesten wekelijks 40 minuten rek- en strekoefeningen doen. Na een jaar bleek de hippocampus van de wandelaars gegroeid te zijn. Dit gebied in de hersenen is betrokken bij de vorming van herinneringen. Bij de mensen die de rek- en strekoefeningen deden, was de hippocampus niet groter geworden. De wandelaars presteerden in de loop van het proefjaar ook beter bij geheugentesten. Wandelen heeft dus een gunstige invloed op het geheugen. Bovendien geeft deze activiteit ontspanning, nieuwe energie en houdt de conditie op peil.

 

contact

Bij Blijf Actief! gaat het overigens niet alleen om het bewegen. Het contact met anderen is zeker zo belangrijk. En omdat geheugenprobleem niet alleen hard aankomen bij de persoon die er aan lijdt, maar ook enorme consequenties hebben voor mensen in de directe omgeving, is Blijf Actief! ook belangrijk voor de mantelzorger. Het is de bedoeling dat iedere deelnemer met geheugenproblemen vergezeld wordt door een partner, familielid, vriend of goede bekende. In de wandelgroep lopen ook altijd enkele vrijwilligers mee om de deelnemers met geheugenproblemen te begleiden. Daardoor kunnen de mantelzorgers contact hebben met lotgenoten en kunnen ze met elkaar ervaringen uitwisselen. Dat geeft lucht en bovendien zijn ze er even uit.

 

 

 

 

 

Swingende MiK dansworkshops

 

Dansen met Julia Mitomi van So You Think You Can Dance! Dat is een van de drie leuke workshops tijdens het weekend van 26 en 27 maart a.s.. Afrikaanse dansen en Modern, dat zijn de twee andere keuzes. Hiervoor is nog een enkele plaats beschikbaar, dus meld je snel aan! De workshops zijn bedoeld voor jongeren vanaf ongeveer 11 jaar tot en met volwassenen. Kijk op www.mikweb.nl voor meer info. De kosten bedragen € 7,00 per workshop. Aanmelden of meer info via tel.nr. (0413) 36 44 80 tussen 14:00 uur en 21:00 uur.

 

 

Kinderhulp dringend op zoek naar extra collectanten

 

De landelijke collecte van het Nationaal Fonds Kinderhulp wordt in 2011 gehouden in de week van 10 tot en met 16 april. Vrijwel overal in Nederland is nog dringend behoefte aan extra vrijwilligers voor deze collecte. Daarom doet Kinderhulp een oproep aan iedereen die een paar uurtjes vrij kan maken voor kinderen met minder kansen, om zich aan te melden als collectant.

 

Kinderhulp zet zich al meer dan 50 jaar in voor kinderen in Nederland die te maken krijgen met jeugdzorg. Maar liefst 1 op de 20 kinderen zit zodanig in de problemen dat professionele hulp noodzakelijk is. In (pleeg)gezinnen met financiële beperkingen of jeugdzorginstellingen is vaak geen geld voor extraatjes. Een dagje uit, Sinterklaas, lid zijn van een sportclub, een computer of zelfs zwemles is niet voor elk kind vanzelfsprekend. Kinderhulp maakt dit mogelijk door een financiële bijdrage te leveren.

 

Loopt u ook mee?

Vindt u ook dat alle kinderen in Nederland recht hebben op een beetje gewoon geluk? Heeft u een paar uurtjes tijd? Word dan collectant voor Kinderhulp. Collecteren hoeft echt niet veel tijd te kosten. U bepaalt zelf hoeveel tijd u wilt besteden. Samen met de collecteorganisator in uw eigen wijk of woonplaats overlegt u welke straat/straten u voor uw rekening wilt nemen. Aanmelden kan bij:

 

Lea van den Elzen, Pastoor van de Bultstraat 3, tel. (0413) 34 36 70.

Aanmelden via e-mail kan ook: info@kinderhulp.nl.

Voor nadere informatie kunt u bellen met de bovengenoemde plaatselijke organisator van de collecte.

 

 

Cheque Jazz Veghel voor Ronald McDonald Kinderfonds

 

VEGHEL - Op zaterdagavond 19 maart, voorafgaande aan het concert van jazztrompettist Rob van de Wouw in Ambiance, reikte Stichting Jazz Veghel een cheque van € 2.364,00 uit ten bate van het Ronald McDonald Kinderfonds. Deze stichting werd vertegenwoordigd door Roelien van Haersma Buma. Het bedrag was door de Veghelse jazzstichting bijeengebracht tijdens Veghel Jazz Proms, het jubileumconcert op 29 januari ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de jazzstichting.

 

Tijdens Veghel Jazz Proms werd een loterij gehouden met prijzen, beschikbaar gesteld door Veghelse bedrijven. Daarnaast was er de netto-opbrengst uit de verkoop van entreekaarten. Het was aan de vrijwilligers die de loten verkocht hadden de eer om de cheque te overhandigen. Mevrouw Haersma Buma, assistent-manager van het Ronald McDonald huis in Veldhoven, toonde zich zichtbaar ingenomen met de royale gift. In haar dankwoord verzekerde ze de aanwezige jazzfans dat het bedrag goed besteed zal worden door haar stichting, die volledig afhankelijk is van giften en schenkingen. Het Ronald McDonald Kinderfonds biedt al 25 jaar een helpende hand aan zieke of gehandicapte kinderen en hun familie in Nederland.

 

 

 

De gemeente vraagt uw mening!

Hoe denkt u over uw woonomgeving? Wat is uw mening over ons gemeentebestuur? Wat vindt u van de gemeentelijke regels? Hoe is de dienstverlening aan onze loketten? Als gemeentebestuur vinden wij het belangrijk wat u van onze gemeente vindt. Wij houden graag rekening met uw mening!

Binnenkort krijgen 1.200 willekeurig gekozen inwoners een brief met een vragenlijst. Ook is er de mogelijkheid om tijdens een bezoek aan ons stadhuis, een vragenlijst in te vullen over de dienstverlening aan onze loketten. Wij vragen u, als u de vragenlijst heeft ontvangen, of als u ons stadhuis bezoekt, even de tijd te nemen om één of wellicht beide vragenlijsten in te vullen.

In de vragenlijsten kunt u uw waardering geven over een aantal aspecten van de gemeente. Als een groot aantal inwoners dit doet, kunnen wij op hoofdlijnen zien hoe onze gemeente er op dit moment volgens onze inwoners voor staat? Wij hopen dat u een zo eerlijk mogelijk oordeel geeft over de gemeente en over het gemeentebestuur, zodat deze staat van de gemeente ook daadwerkelijk weergeeft wat u als inwoner denkt.

De vragenlijsten van Waarstaatjegemeente.nl worden ook in een aantal andere gemeenten aan burgers voorgelegd, zodat wij onze prestaties als gemeente kunnen vergelijken met deze andere gemeenten.

Wij willen u nu al bedanken voor uw moeite. Hiermee helpt u ons het werk voor u als inwoner beter te doen.

 

 

 

Bouwen aan een visie op wonen

Rabobank en Bouwfonds doen onderzoek naar de woningmarkt in regio Uden Veghel

 

Rabobank Uden Veghel en Bouwfonds Ontwikkeling zetten zich in voor een nog beter woon- en leefklimaat in de regio. Dit doen zij door het uitvoeren van een onafhankelijk onderzoek naar de woningmarkt, waaronder een uitgebreid consumentenonderzoek dat in het voorjaar van start gaat. Alle verzamelde gegevens bij elkaar moeten leiden tot een visie op wonen, waarmee de betrokken partijen in Uden, Veghel, Boekel en Zeeland in de toekomst hun voordeel kunnen doen.

 

Het idee om de aantrekkelijkheid van de regio als woonomgeving te vergroten, vloeit voort uit het coöperatieve karakter van de bank en het economisch onderzoek dat zij in 2009 uitvoerde. Hieruit bleek dat wonen naast werken (food en industrie) een belangrijke pijler is in deze regio. Vanuit dit perspectief hebben Rabobank Uden Veghel en Bouwfonds Ontwikkeling hun krachten gebundeld. Want net als de bank wil de projectontwikkelaar haar maatschappelijke betrokkenheid bij de regio Uden Veghel tonen. De grootste kracht van het onderzoek zit echter in de samenwerking met inwoners en lokale marktpartijen.

 

Vraag en aanbod

Het eerste stadium van het onderzoek bestond uit het inventariseren van de vraag en het aanbod op de woningmarkt in de regio. Hiervoor zijn de gemeenten, de provincie, een makelaar, woningcorporaties en andere marktpartijen ondervraagd over hoe de woningmarkt in de regio Uden Veghel er uit zou moeten zien. Deze gesprekken zijn inmiddels afgerond. Op dit moment wordt de woningmarkt in de regio cijfermatig in kaart gebracht. Er wordt onder andere gekeken naar de demografische ontwikkelingen, de bestaande woningmarkt en de toekomstige plannen.

 

Het volgende stadium is een grootschalig consumentenonderzoek, dat bestaat uit een aantal panelgesprekken en een grootschalige enquête. In het voorjaar worden hiervoor een paar duizend huishoudens in de regio Uden Veghel benaderd. Woonconsumenten  kunnen dan aangeven wat hun woonvoorkeuren zijn. Deze gegevens vullen Rabobank Uden Veghel en Bouwfonds Ontwikkeling vervolgens aan met de cijfermatige resultaten uit het onderzoek, hun eigen kennis van de woningmarkt en die van diverse woningmarktpartijen. Op die manier worden diverse bouwstenen ontwikkeld die bijdragen aan een brede woonvisie. En nog belangrijker: die bij kunnen dragen aan een positieve ontwikkeling van het woonaanbod in de regio.

 

Presentatie onderzoeksresultaten

Voordat de onderzoeksresultaten gepresenteerd worden, volgen er eerst nog gesprekken met diverse lokale marktpartijen, die invloed hebben op de woningmarkt. Het doel hiervan is om samen te bekijken hoe men in kan spelen op de resultaten, om zo de aantrekkelijkheid van de regio te vergroten. Op donderdag 6 oktober worden het onderzoek en de visie op wonen van Rabobank Uden Veghel en Bouwfonds Ontwikkeling gepresenteerd in Theater De Blauwe Kei in Veghel.

gepresenteerd in Theater De Blauwe Kei in Veghel.

 

 

Storm op komst!

Pieter Brueghel presenteert met trots:

Theaterfestival Windkracht 11

 

 

Roodk@pje die voor haar oma een leuke vent zoekt op een datingsite, de klassieker Antigone, boeken van Jacques Vriens en Daan Remmerts de Vries, een woestijn waarin wordt gedanst, gedronken en geflirt, het overleven van projectonderwijs, Othello in een hip jasje. Het zijn slechts een paar van de inspiratiebronnen waarop de in totaal 12 voorstellingen van Theaterfestival Windkracht 11 zijn gebaseerd.

 

Tijdens Windkracht 11 brengen alle theater- en musicalgroepen van Pieter Brueghel hun voorstellingen op de planken in Theater Mariëndael Sint-Oedenrode. Van vrijdag 8 april tot en met zaterdag 16 april 2011 laten ze aan elkaar en aan het grote publiek zien waar ze maanden aan hebben gewerkt. Een uniek spektakel van zang, spel en dans, dat vorig jaar ruim 2500 enthousiaste bezoekers trok.

De tijd staat even stil en de sterren nemen het over… Er is storm op komst!

 

Kaarten voor de voorstellingen zijn te reserveren bij Pieter Brueghel via info@pieterbrueghel.nl of 0413-365675. Tijdens het festival zijn er toegangskaarten te koop aan de kassa van Mariëndael. Kosten: Tot 16 jaar € 2,00 per voorstelling, vanaf 16 jaar € 3,00 per voorstelling.

 

 

 

Veghelse Maickel start “All In One” bedrijf.

 

 

De Veghelse Martien van de Beeten, beter bekend als de zanger Maickel is gestart met zijn eigen bedrijf.

In het verleden heeft hij ruim 30 jaar opgetreden met zijn drive In show en als zanger.

Echter nu wil hij de mensen laten meegenieten van de vele contacten  die hij daaruit heeft overgehouden. Inmiddels is zijn prachtige site met veel informatie online onder de naam: www.maickelsparty.nl. Een droom komt uit voor 55 jarige Martien van de Beeten.

Naast een groot artiestenbureau, waarbij men werkelijk alle bekende, regionale en Brabantse dialectartiesten kan boeken, personalities, kindershows, goochelaars, mentalisten, levende standbeelden en straattheater, gaat Maickel nog veel verder. Met zijn “all In one” Party Service organiseert hij complete feestjes bij de mensen thuis. Hij bemiddelt en begeleid in wat voor vorm dan ook. Opzet hiervoor is dat veel mensen denken dat feesten onbetaalbaar is geworden, terwijl men thuis of op locatie met een laag budget een heel mooi feest kan organiseren. Ook een bruiloft lijkt onbetaalbaar, maar men kan met eigen ideeën en wensen het eigen feest zoveel meer geven. Een weddingplanner ligt al klaar. Maickel heeft alles onder een dak zoals verhuur van tafels en stoelen, tenten, drank, muziek, elektriciteit, etc.. Uw feest is dichterbij dan u denkt en Maickel neemt alles voor u uit handen.

Ook voor bedrijven heeft Maickel diverse exclusieve personeelsfeesten op zijn site staan met de Tropical en Super Party waarbij kleine bedrijven kunnen aanschuiven en zo een betaalbaar All In feest hebben. Ook themafeesten waarbij men al vanaf twee personen kan aanschuiven.

Zo ook Maickel’s buffetten en bbq’s zijn een groot onderdeel. Maar liefst ruim veertien buffetten welke men gewoon thuis of op het bedrijf kan laten komen voor zeer aantrekkelijke prijzen. Maickel’s motto is dan ook: “ieder feestje moet voor U betaalbaar en mogelijk zijn, voor ieder budget van A t/m Z”. Zelfs “Maickel’s Oriënt buffet compleet” ontbreekt niet. Een compleet diner aan huis welk netjes thuis gebracht en uitgestald wordt, en zelfs de afwas gaat mee terug.

Men kan ook een mobiele snackkar inhuren voor een feestje, met maar liefst tien snacks voor een prijs.

Ook heeft het bedrijf de boekingen van tickets voor concerten weten binnen te halen. James Last, de Flippers en Roger Whittaker, maar ook Bon Jovi, Roxette, Glenn Miller, Pink Floyd en Guns ’n Roses. Maickel zoekt rechtstreeks voor u de plaatsen uit en legt deze meteen vast.  Vaak kosten ze meer dan 40 euro duurder door de provisies.

Tot slot kan men zelfs terecht voor een Ferrari, Lamborghini, Limousine, Cadillac, evenals een helikoptervlucht, luchtballonvaart of vliegen met een vliegtuig boven uw eigen woning. Tevens wanneer men op zoek is naar een feest/trouwlocatie kan men op de site locaties aanvinken. Hierop staan de meeste regionale partyzalen. U kunt zich ook voor de nieuwsbrief aanmelden.

Maickel wil ieder feest laten knallen en voor iedereen betaalbaar en mogelijk maken. Een gesprek maakt veel duidelijk!

Kijk op: www.maickelsparty.nl naar de vele mogelijkheden of neem telefonisch contact op onder nummer (0413) 25 42 07 of 06-542 071 09. Inmiddels bevind het bedrijf zich in de nieuwbouw van Veghel Centre aan de Mgr.v.d.Tillaartstraat 14 in Veghel. Loop rustig eens langs.