Dorpsnieuws  jaargang 20  nummer 3

14 okt  - 21 okt 2010

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nl

 

Klik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 20 nr 3
KERKBERICHTEN

Zondag: 17 oktober 9.30 u. Woord- en Communieviering (Gem.Koor).

Wij gedenken in deze viering:

Cees Janssen (vanwege verjaardag); Piet en Cisca van Lankvelt-Aalders en kleinzonen Wilco en Piet; Marietje van Hoof-van Asseldonk (nms.het kaartclubje); Herman en Anna Rovers-van den Biggelaar (nms.Broederschap Hakendover); Jrgt. Jan van den Hurk; Overl.oud. van Asseldonk- Rutten; Voor de 11 geallieerde militairen, die in september 1944 nabij de Keldonkse-Brug zijn omgekomen; Wim van Zutphen.

Woensdag: 20 oktober 13.30 u. 45-jarig jubileum Kath.Bond van Ouderen,

                                               Pater van Delden (Seniorenkoor).

Overleden: Wim van Zutphen in de Leeftijd van 67 jaar

 

 

Majoretten Zijtaart behalen ZILVER op EK

 

Afgelopen donderdag 7 oktober zijn zo’n 13 deelnemers en 4 begeleiders uit Zijtaart vertrokken naar Zwitserland om deel te nemen aan de Europese Kampioenschappen voor majoretten. Op vrijdag 8 oktober vond de centrale opening plaats. De majoretten namen hierbij deel aan het defilé waarbij de Nederlandse Equipe zich goed heeft gepresenteerd. Er was een zeer goede onderlinge sfeer en alle Nederlandse stadionliederen zijn deze dag gepasseerd, met als gevolg diverse hese stemmen.

Op zaterdag stond de eerste wedstrijddag op het programma. Deze dag hebben de deelnemers uit Zijtaart de andere Nederlandse deelnemers aangemoedigd.

Op zondag 10 oktober werd laat in de middag de tijdshow opgevoerd voor diverse juryleden uit alle deelnemende landen van Europa. Tegenstand konden zij verwachten van Italië, Engeland, Frankrijk, Kroatië, Tsjechië en België. Na afloop van de tweede wedstrijddag begon de afsluitende ceremonie met natuurlijk de prijsuitreiking. Nederland behaalde diverse podiumplaatsen, waar de Zijtaartse meiden er 1 van wisten te bemachtigen. Met een zilveren plak werden zij afgelopen maandagavond ontvangen bij Kleijngeld met een gezellige bijeenkomst.

 

Voor het behalen van dit geweldige resultaat bieden wij het EK-team een receptie aan op vrijdag 22 oktober in Zaal Kleijngeld van 19.00-21.00 uur.

 

 

Belangrijke Telefoonnummers:

 

Kerkberichten C.v. Helvoirt                   (0413) 36 58 61

Huisartsenpost:

  Avond, nacht en Het  weekend            0900-8860

Huisarts J.M.Bonnet                              (0413) 35 22 23

Meldpunt Ouderenzorg                          0900-8803

Thuiszorg en Kraamzorg                        0900-8803

Centraal Alarm nummer                          1 1 2

Politie/Brandweer/Ambulance spoed       1 1 2

Politie          direct                                  0900 8844

Brandweer   direct                                 (073) 612 31 23

Ambulance  direct                                 (0412) 63 15 15

Stadhuis Veghel                                    (0413) 38 66 44

Gem. Veghel Storingsnummer                (0413) 38 66 66

Basisschool "Edith Stein"                        (0413) 36 51 68

Tennispark Zijtaart                                 (0413) 76 90 25

De Korenmolen (dorpshuis)                   (0413) 36 66 79

De Vonders                                          (0413) 35 03 77

De Molensteen                                      (0413) 36 73 73

 

 

Prikpost in Zijtaart.

 

De prikpost is gevestigd in Dorpshuis de Korenmolen aan de Past. Clercxstraat 66a. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend (vanaf 8.15u. aanwezig zijn).

 

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

Meldingen en klachten in de openbare ruimte

Wanneer u gebreken in de openbare ruimte constateert, kunt u hiervan melding maken bij de gemeente. U kunt een melding doen over bijvoorbeeld de volgende zaken: reiniging (zwerfvuil), onderhoud groen, verharding (losliggende stoeptegels, gaten in de weg), riolering, verlichting, straatmeubilair, verkeer, ongediertebestrijding (overlast van wespen, ratten, muizen etc.).

De gemeente onderzoekt naar aanleiding van uw melding het probleem en zorgt voor een passende oplossing. De melding wordt afgehandeld binnen een vastgestelde normtijd (afhankelijk van de melding).

U kunt uw melding telefonisch doorgeven aan de Servicemelddesk: (0413) 38 66 44.

 

 

 

BELANGETJES

 

Te koop: John van Zutphen Diervoeders, Antoniusstraat 40, Keldonk, tel. (0413) 21 20 24. Voor al uw voeders, vogelzaden, meststoffen, kalk, moskiller, houtvezel, zaagsel enz. (ook kleinverpakkingen). Afhalen dinsdag en vrijdag na 18.00 uur, zaterdag na 13.00 uur.

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

In memoriam

 

Wim van Zutphen,

 

erelid rijvereniging Sint Gregorius.

 

Helaas is afgelopen donderdag

Wim van Zutphen overleden.

 

Wim was vanaf 1957 lid van rijvereniging Sint Gregorius, eerst als actief ruiter, later als bestuurslid.

Speciale herinneringen zijn er aan de vele concoursen waarvoor hij zijn grond telkens ter beschikking stelde. Wim was altijd behulpzaam.

Hij was zijn gehele leven erg betrokken

 bij de ruitersport.

Vanwege de grote verdiensten voor de ruitersport in Zijtaart werd hij benoemd tot erelid van rijvereniging “Sint Gregorius”.

 

Wij wensen zijn vrouw Tiny, zijn kinderen en verdere familie veel sterkte met het verlies van Wim.

 

Bestuur en leden van ruitersport Zijtaart.

 
Parkeren nabij het ziekenhuis

Per 1 oktober staan er slagbomen op het parkeerterrein van ziekenhuis Bernhoven en geldt daar betaald parkeren. Hiermee tracht het ziekenhuis parkeerders te weren die niet voor het ziekenhuis komen, maar daar wel hun auto lang parkeren. De maatregel van het ziekenhuis betekent dat u ofwel moet gaan betalen voor parkeren op dit terrein, ofwel dat u uw auto verder weg moet zetten van uw bestemming. Langparkeerders die niet voor het ziekenhuis komen, zetten hun auto vaak in de aangrenzende wijken. Het is de taak van de gemeente en de politie om toe te zien op parkeren in de wijk. Bij controles in de afgelopen dagen hebben ambtenaren van de gemeente op verschillende plekken nabij het ziekenhuis situaties aangetroffen, waarvoor zij bonnen moeten uitschrijven. Zorg ervoor dat uw auto goed geparkeerd staat. Een bon voor foutparkeren kost € 60,00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opening en inzegening Maria-kapel.

 

Enkele weken geleden hebben wij via Zijtaarts Belang bekend gemaakt, dat de officiële opening en inzegening op zaterdag 30 oktober a.s. zal plaatsvinden. Dit artikel dient ter herinnering hieraan.  

Door middel van de medewerking van de 3 koren in Zijtaart, fanfare Sint-Cecilia en van pater Van Delden zal er een mooi programma worden gehouden. De aanvang vindt plaats door het verzamelen van alle genodigden en andere belangstellenden om 15.45 uur op het kerkplein. Vanaf daar vertrekt de stoet naar de nieuwe kapel.

Het volledige programma staat volgende week in ons Zijtaarts weekblad, zodat iedereen daarvan tijdig op de hoogte is.

Alle vrijwilligers hebben reeds een uitnodiging ontvangen. De genodigden ontvangen deze week een uitnodiging met programma. 

Stichting Maria-kapel Zijtaart

 

 

 

 

Uitnodiging zondag 17 oktober 14.00 uur zaal Kleijngeld

 

Fanfare Sint Cecilia geeft uitwisselingsconcert met harmonie St. Servaes uit Dinther op zondag 17 oktober a.s..

Wij nodigen u uit om naar het concert van 2 muziekkorpsen te komen luisteren. Als voorbereiding op het Jumbo Muziek Festival op 6 en 7 november a.s. geven het fanfareorkest van Sint Cecilia en het harmonieorkest van St. Servaes uit Dinther een concert in Zaal Kleijngeld.

Zij zullen o.a. de stukken spelen die zij ook op het Jumbo Muziek Festival spelen. Dit uitwisselingsconcert is een goede try out voor dit festival.

Fanfare Sint Cecilia speelt o.a. Persis. Godspeed en Children of Sanchez.

Het concert start om 14.00 uur en duurt tot ± 16.00 uur.

Graag tot zondag 17 oktober in Zaal Kleijngeld in Zijtaart.

 

 

 

 

Kledinginzameling Mensen in Nood.
 
Vrijdag 22 oktober is weer de halfjaarlijkse Sam's kledingactie van Mensen in Nood.
In 2010 steunt de kledingactie een project in Kenia waarin "droogte cyclus management" centraal staat. Droogte is een van de meest serieuze problemen  in Kenia. Dit leidt regelmatig tot ondervoeding, ziekte en sterfte van mensen en dieren 
en veroorzaakt conflicten om de schaarse waterbronnen.
Voor meer informatie over sam's kledingsactie voor Mensen in nood en de gesteunde projecten kunt u kijken op www.samskledingsactie.nl
Vrijdag 22 oktober van 8.00 uur tot 12.30 uur kunt u goede draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten zakken brengen naar de volgende adressen.
In Zijtaart bij:
               J.v.Zutphen Krijtenburg 11
               A. Egelmeers             Jekschotstraat 62
               J. Dortmans               Past.Clercxstraat 44
               A.v.d.Heijden            Past.Clercxstraat 10
Op de volgende adressen  kunt u ook het hele jaar kleding brengen.
               T.v.Kasteren              Biezendijk 26
               J.v.Boxmeer              Pater Vervoortstraat 18

 

 Tekstvak: Omdat we niemand willen vergeten, willen we iedereen bedanken die ons bijgestaan en ondersteund heeft na het overlijden van mijn man,
ons pap en opa,
Jan Henst.
Uw aanwezigheid tijdens de avondwake en de uitvaart en de vele condoleances die we hebben mogen ontvangen, hebben ons geholpen om het verlies draagbaar te maken.
Lenie Henst – van Asseldonk
Kinderen en kleinkinderen

 

 

 

 

 

SPORTAGENDA

 

VOW jeugd zaterdag 16 oktober 2010

A-1                  thuis     Rhode A2         14:00u

MA1 M1                      vrij      

B-1                  uit        RKPVV B1     14:30u

M11B1 M2       thuis     EVVC M11B1 13:00u

C-1                 uit        Gemert C3       13:15u

D-1                 uit        Gemert D3       11:45u

D-2                 thuis     Erp D3             11:30u

MD1 M3          uit        NLC'03 MD1   9:00u

MD2 M4          thuis     DAW MD1      9:30u

E-1                  thuis     Rhode E3         9:30u

E-2                  uit        MVC E3          10:30u

F-1                  uit        Erp F2              10:30u

F-2                  thuis     Rhode F5         10:30u

F-3                  vrij      

F-4                  thuis     Rhode F10        10:30u

 

VOW veteranen zaterdag 16 okt 2010   

VOW Vet        thuis     RHODE                                  16.30u

 

VOW Senioren zondag 17 oktober 2010

VOW H1         thuis     MVC                           14.30u

VOW H2         uit        WEC 2                        12.00u

VOW H3         thuis     RHODE 5                    11.00 UUR

VOW H4         thuis     DVG 5                         11.00 UUR

VOW DAMES zondag 17 oktober 2010

VOW D1         thuis     ROOD-WIT’62                       11.30u

VOW D2         uit        DAMES SES               10.00u

 

 

SPORTUITSLAGEN

 

VOW Jeugd  zaterdag  9 oktober 2010

VOW A-1                    Gemert A3                   2-2

VOW MA1 M1                       SCV'58 MA1               0-7

VOW B-1                    UDI'19/Beter Bed B4   3-1

VOW M11B1 M2        HVCH M11B1             0-1

VOW C-1                    Boskant C1                  0-20

VOW D-1                    Nijnsel D1                    5-1

VOW D-2                    ASV'33 D3                  3-4

VOW MD1 M3                       Olympia'18 MD1          5-3

VOW MD2 M4                       TOP MD1                   0-9

VOW E-1                    Gemert E4                    11-1

VOW E-2                    ASV'33 E4                   16-4

VOW F-1                     Gemert F3                    7-1

VOW F-2                     Boekel Sport F4            6-1

VOW F-3                     WEC F4                       8-4

VOW F-4                     Blauw Geel'38/Otter-W F11      0-9

 

UITSLAGEN ZONDAG 10 OKTOBER

VOW H1         ELI                                                      2-4

VOW H2         RKVV KELDONK 2                          5-2

VOW H3         BLAUW-GEEL’38/OW 10  -               4-5

VOW H4         AVANTI ’31 8                                    0-5

DAMES VOW D1       DAMES DAW                                    1-4

DAMES VOW D2       MAASKANTSE-BOYS          4-1

VOW Vet        VETERANEN NIJNSEL           -         0-2

 

 

Gratis Survival activiteit voor de jeugd van Veghel

 

Rabobank Uden-Veghel doet ieder jaar vrijwilligerswerk voor een steeds een andere doelgroep. Op zaterdag 16 oktober is de jeugd van 10 t/m 16 jaar en de doelgroep ouderen aan de beurt.

 

Op zaterdag 16 oktober worden via Vivaan Ouderen de vrijwilligers van de Rabobank ingezet bij het winterklaar maken van tuinen en het opruimen van schuurtjes en meer van dat soort kleine klusjes. Dit alles zal afgesloten worden met een gezellig samen zijn.

Voor de jeugd van Veghel organiseert de Rabobank i.s.m. met Vivaan Jongerenwerk een survival bij NL Outdoor in de Mortel. Bij NL Outdoor zullen we verschillende survival activiteiten doen als klimmen, tokkelen en katapult schieten. Om 11.45 uur verzamelen bij de Rabobank kantoor Veghel en om 17.00 uur zijn we weer terug. Vervoer en begeleiding is geregeld Alle jongeren tussen de 10 en 16 jaar mogen mee, aanmelden is verplicht via Sylvester.Rodrigues.bonito@vivaan.nl of (0413) 34 08 42.

 

 

 

Geslaagde thuiswedstrijd voor de ponyruiters.

 

Afgelopen zondag vond er op het ruitersportterrein aan de Leinserondweg een ponywedstrijd dressuur plaats.  De wedstrijd werd georganiseerd door ponyclub De Reigertjes. De vrijwilligers hebben hun best gedaan om alles soepeltjes te laten verlopen. De sfeer was erg gezellig en het zonnetje liet zich zelfs goed zien. Er waren in totaal 44 deelnemers. Joyce van Heertum heeft haar eerste wedstrijd gereden en behaalde 196 punten wat goed was voor een 3e plaats. Gefeliciteerd! Erg knap gedaan.  Hieronder de uitslagen van onze ruiters.

                                   pony                klasse plaats

Sharen van Malsen       Amirha             DB       186 pt  8e 

Niels Krol         Kelly                            EL2      181 pt  3e

Joyce van Heertum       Sally                BB       196 pt  3e

Emma Boes                 Perry               CL1     194 pt  1e

Dirkje Aarts                 Silvano            EM1     193 pt  3e

 

 

 

 

Aankomend weekend indoor dressuurwedstrijd voor paarden

op ruiterterrein de Leinse Hoefslag!

 

Op 16 en 17 oktober zullen er weer verschillende ruiters uit de regio hun prestaties laten zien op de wedstrijd in Zijtaart. Zaterdagmiddag wordt de klasse B verreden. Op zondag zullen de overige klassen t.w. L, M en Z worden verreden. Helaas kan er nog niet gereden op de nieuwe buitenbak die wel bijna klaar is. In de toekomst zullen hier veel ruiters plezier van hebben!

De afgelopen weken zijn er wederom goede resultaten behaald:

Selectie springen te Nistelrode:

Klasse M                                             Pl.        Pnt.

Glenn van de Ven         Ziezo                6de       2x foutloos (50 combinaties)

Dressuur te Nijmegen

Klasse Z1                                            Pl.        Pnt.

Sophie van Leest          Ushi                 3de        219

 

 

 

 

KIENEN

MET VLEESPRIJZEN

Datum: dinsdag 19 oktober

Plaats: zaal Kleijngeld, Zijtaart

Aanvang: 20.00 uur

Zaal open:  19.30 uur

De kosten zijn € 8.00 (alle 90 nummers)

16 rondes en 1 hoofdprijsronde.

Een gezellige avond voor iedereen!

Dus neem gerust een buur of familielid mee.

W.T.C. Zijtaart
 
Heren: zondag 17 oktober, Joe Mann, pauze in Best, 70 km, vertrek 8.30 uur. 
Dames: zondag 17 oktober, Joe Mann, pauze in Best, 65 km, vertrek 8.30 uur.
Senioren: woensdag 21 oktober, afsluitingstocht Son, pauze in Vresselseweg, 50 km, vertrek 9.00 uur. 

 

 

 

 JEUGDPRONKZITTING 2010

 

Hallo jongens en meisjes,

 

Over enkele weken is het al weer zover. Op zaterdagmiddag 13 november wordt in gymzaal “De Molensteen” de jeugdpronkzitting gehouden. Dan gaan we kijken wie komend carnavalsjaar de opvolgers zullen zijn van Jeugdprins Koen, Jeugdprinses Loes en hun gevolg.

Binnenkort krijgen de leerlingen van groep 6, 7 en 8 de inschrijfformulieren om zich kandidaat te stellen voor jeugdprins(es), adjudant(e), nar of lid van de jeugdraad van 11

Dus lijkt het je leuk om eens een jaar het carnaval op een heel andere manier te beleven, geef je dan op!

 

Groetjes en graag tot ziens bij de jeugdpronkzitting.

Jeugdcommissie C.V. De Reigers

KBO

 

Zijtaartse Bridge Club 2001 (ZBC’01)

 

Bridgevakantie aan de Costa Brava

In week 40 zijn tien leden van de Zijtaatrse bridge club in het gezelschap van 66 Limburgers op bridgevakantie geweest. Locatie was het Indalo Park Hotel te Santa Susanne aan de zonovergote Costa Brava. Dagelijks werden er uitstapjes gemaakt. De avonden waren natuurlijk gereserveerd voor de Bridge-competitie die werd gehouden in de bridge ruimte van het Hotel, waar de Zijtaartse bridge Club voor eens en altijd op de kaart is gezet! De sfeer was fantastisch, we hebben elke dag volop kunnen genieten van de heerlijke buffetten en de prettige entourage. Het geheel was erg goed georganiseerd. Een bijzonder leuke en prettige ervaring die wat de Zijtaartse Bridge Club betreft zeer zeker voor herhaling vatbaar is.

Hieronder de uitslagen:  

In de A-groep. 18 paren

  8. Jan en Tonny Rijkers

10. Harrie en Rina v. Berlo

13. Joke Petit en Gerry v.d. Akker

15. Chris en Christien v. Helvoirt

 

In de B-groep 16 paren.

  7. Piet v. Schaijk en Annie Sonnemans   

 

 

 

 

Nieuws van de Judomat uit Keldonk:

 

Afgelopen zondag 10 oktober hebben een aantal judoka’s mee gedaan aan twee regio toernooien, een in Veghel met 150 deelnemers in verschillende gewicht- en leeftijdklassen en het andere in Bakel met 100 deelnemers. We waren benieuwd hoe ze het er vanaf brachten, aangezien we zaterdags een zware dag hadden gehad met onze jeugdleden op Bedaf in Uden, maar het was onterecht.

Ze hebben allemaal heel goed gepresteerd en een aantal mooie technieken tijdens de wedstrijden laten zien, maar bovenal een goede inzet en veel plezier.

Veghel:

1e plaats Thijs Verbruggen, Roan Koolen en Tim Sledgens

5e plaats Daan Sledgens

Bakel:

1e plaats Niels v/d Broek          2e plaats Jelle Pepers

3e plaats Kimberly v Houten

 

Allemaal hartelijk gefeliciteerd.

Het bestuur Judovereniging De Jigoro's Keldonk.

 

 

Kinderopvang, voor- en naschoolse opvang in Zijtaart

 

Aan alle ouders met kinderen tot 12 jaar uit Zijtaart en omgeving. In ons dorp is er, als een van de weinige in de regio, geen kinderdagverblijf.

Noch is er, buiten particuliere opvang, voor- of naschoolse opvang. Voor veel ouders biedt het voordelen als deze kinderopvang in het dorp Zijtaart aanwezig zou zijn.

Denk aan:

-          F regelmaat en structuur voor kind(eren) en ouders door o.a. mogelijk opvang in hetzelfde pand als de basisschool/ dorpshuis/ peuterspeelzaal

-          F gezellige opvang samen met klas/school/dorpsgenoten en bijvoorbeeld de mogelijkheid huiswerk te maken.

-          F gecertificeerde opvang en beperkte kosten door kinderopvangtoeslag van de belastingdienst.

-          F eventueel naschoolse opvang gecombineerd met naschoolse activiteiten (sport/muziek)

-          F opvang tijdens vakanties

Om een passend aanbod te creëren willen we weten hoeveel interesse er is in deelname. We vragen u dan ook het onderstaand strookje in te vullen en in de brievenbus van bs Edith Stein te deponeren.

Op dit moment alles geregeld, maar andere mogelijkheden zijn het overwegen waard?

Heeft u ideeën of wensen waaraan deze opvang moet voldoen? REAGEER!

Hoe meer reacties, des te groter de kans dat deze opvang gerealiseerd kan worden.

 

Nu al vragen? Mail deze naar m.gloudemans4@kpnplanet.nl

 

Met vriendelijke groet,

de initiatiefgroep: Wendy Vissers, Mariette van der Pas

 

 

 

 

 

==========================================

Inventarisatie belangstelling naar Voor- en naschoolse opvang / Kinderdagverblijf Zijtaart

 

Heeft interesse: ………….

            o         voor en naschoolse opvang

      o         kinderopvang/kinderdagverblijf

 

Aantal kinderen: ……………………………………….…

Leeftijd kinderen:…………………………………………

Naam: ……………………………………………………

Adres:  ……………………………………………………

Postcode, woonplaats: ………………………………….…

Tel.nr: ………………………………………………….

e-mail: …………………………………………………...

 

Het verzoek om dit strookje in te leveren bij bs Edith Stein.

Past. Clercxstraat 64

5465 RJ Zijtaart

 

 

 

Aan de E, F en M3 pupillen en leeftijdgenootjes.

 

Hallo voetballer(ster)s,

 

Jullie zitten alweer een week of 4 op school en de herfstvakantie komt in zicht!

Ook dit jaar zal VOW weer een spelletjesmiddag organiseren in de herfstvakantie voor de jongens en meisjes van de E, F, M3 en M4 en leeftijdgenootjes. Dus ook niet-leden tot 10 jaar zijn op deze dag van harte welkom.

De woensdag in de herfstvakantie valt dit jaar op 27 oktober a.s. en de spelletjesmiddag zal om 13.00 uur beginnen en om 17.00 uur eindigen.

Tijdens deze middag gaan we een 4 tegen 4 voetbaltoernooi houden waarbij de spelers van E, F, M3 en M4 door elkaar gemixed worden.

Op deze middag zien we jullie graag in voetbaltenue verschijnen. Tijdens het toernooi zullen jullie getrakteerd worden op een consumptie, zodat jullie géén honger en dorst hoeven te hebben. Voor de winnaars zijn er leuke prijzen beschikbaar.

Tussen de wedstrijden door kunnen jullie je vermaken met een aantal voetbalspelen die uitgezet worden. Wij zullen zorgen dat jullie je de hele middag kunnen vermaken.

Jullie kunnen je opgeven voor deze middag door te mailen naar Jan de Koster of het  strookje bij hem in de brievenbus te stoppen voor 23 oktober a.s.

Mijn e-mailadressen zijn j.de.koster@hetnet.nl of j.de.koster@nijmegen.nl.

 

==========================================

Ik geef mij op voor de spellertjesmiddag van VOW op woensdag 27 oktober a.s.

 

Naam: …………………………………………………..

Adres: …………………………………………………..

Team: …………………………………………………...

Tel:………………………………………………………

 

Mijn papa of mama wil wel/niet meehelpen tijdens de spelletjesmiddag.

 

Mijn huisadres is Pastoor Clercxstraat 23 en voor eventuele vragen kun je bellen, tel. 06-539 309 80.

 

Wij hopen jullie te zien op woensdag 27 oktober a.s.. Tot dan!

Groetjes,           Namens het jeugdbestuur

                        Nicole van Zutphen en Jan de Koster

 

 

 

 

Accordeon- en slagwerkgroep van MiK op concertreis naar Slowakije

The Javes uit Veghel is uitgenodigd voor een concertreis naar Humenné. Op 23 oktober zal het accordeonorkest vertrekken voor een 8 daagse tournee om een vijftal concerten te verzorgen in Slowakije. Hierbij zullen zij vergezeld worden door slagwerkgroep “Frissbeat 2 beat”. Aanleiding voor de reis is een langdurig uitwisselingsverband tussen de muziekscholen van Veghel en Humenné. Zo zijn al eerder Veghelse orkesten naar Humenné en ook zijn al regelmatig orkesten uit Humenné in Veghel geweest.

The Javes is een 29-koppig accordeonensemble o.l.v. Niels Tiebosch. Zij spelen een divers repertoire waarbij popmuziek een belangrijke pijler is. Zo staat onder meer muziek van Keane, Robbie Williams en The Beatles op het programma. Daarnaast zullen zij ook stukken uit De Efteling en uiteraard van Astor Piazzolla ten gehore brengen. Speciaal voor de tournee is ook “Frissbeat 2 beat” benaderd om het programma uit te breiden. Naast enkele eigen stukken spelen beide groepen de bekende Samba de Janeiro en Hey Jude. De slagwerkgroep staat onder leiding van Peter van Horik.

De optredens in Slowakije zullen plaatsvinden in en rondom Humenné, een stad in het oosten van Slowakije. Een flink stuk rijden, aangezien een enkele busreis 21 uur bedraagt. Ook in Košice zal een optreden plaatsvinden. Gedurende de 8 dagen zal de groep worden ondergebracht in gastgezinnen die geregeld zijn door de lokale muziekschool. Ook op deze muziekschool is een groot accordeonorkest opgericht. De plannen liggen dan ook klaar voor een tegenbezoek in 2011.

Om ook het Nederlandse publiek te laten genieten van de concerten die in Slowakije gegeven gaan worden, trakteren The Javes en Frissbeat 2 beat op een try-out concert. Dit concert zal plaatsvinden op vrijdag 22 oktober om 18:00 uur in de aula van de muziekschool aan de Mr. van Coothstraat 8 te Veghel.. De entree is gratis. Voor meer informatie over de groepen en de reis kunt u terecht op http://javes.hyves.nl/

 

 

 

 

Openbare lessen dansafdeling MiK Veghel

 

Volgende week, van 18 t/m 22 oktober, staan de deuren van de dansafdeling van MiK in Veghel (mr. Van Coothstraat) wagenwijd open! Ouders, vriendjes en vriendinnen worden uitgenodigd om naar de lessen te komen kijken. Er is hard gewerkt sinds de start van het seizoen en het is zeker de moeite waard om hiermee naar buiten te treden. Ook andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om een kijkje te nemen in de’ keuken’ van de dansafdeling. Minidans, Dansmiks, Modern Jazz, Klassieke dans, Hip-hop en Streetdance zijn dansdisciplines die het MiK op haar programma heeft staan. Kijk voor het overzicht op de website www.mikweb.nl 

 

 

OPENHEID BELANGRIJK BIJ DEMENTIE

 

“De winst van het weten” is het thema van het eerstvolgende Alzheimercafé in Uden. De deuren van de Eigen Herd gaan op dinsdag 19 oktober open om 19.00 uur, het programma begint om 19.30 uur. Zoals gebruikelijk is de toegang gratis en iedereen uit de gemeente Sint-Oedenrode, Boekel, Uden, Veghel, Bernheze en Landerd die iets heeft met dementie is van harte welkom. In een gesprek met iemand die onlangs de diagnose dementie kreeg, wordt besproken wat die diagnose teweeg bracht. Ook de naasten worden in het gesprek betrokken. Bezoekers van het Alzheimercafé krijgen de gelegenheid hun ervaringen en reacties te delen.

Opluchting

Het thema van oktober sluit aan op dat van de vorige maand. Toen het ging over het verschil tussen vergeetachtigheid en dementie en de verschillende vormen van dementie. De diagnose dementie kan vaak pas na een lange periode van geheugenklachten gesteld worden. Voor veel mensen is het een opluchting als eindelijk duidelijk wordt wat de oorzaak is van hun geheugenklachten. Niet zelden hebben zij veranderingen in hun doen en laten ervaren, zoals moeilijkheden om nieuwe dingen aan te leren, om de juiste woorden te vinden en om mensen te herkennen. Als de diagnose gesteld wordt, is er eindelijk een verklaring voor alle onzekerheden, twijfels en spanningen. Hun problemen krijgen het een naam.

Winst

De praktijk heeft geleerd, dat mensen eerst enorm schrikken als de diagnose dementie gesteld wordt en dat er veel verdriet is. Maar na de eerste schrik en het geleidelijk afnemen van het verdriet kunnen zij met behulp van anderen gaan werken aan het leren leven met dementie. Dat is niet gemakkelijk, maar wel noodzakelijk om verder te gaan, zowel voor de mensen die aan dementie lijden als voor hun naasten. Er valt heel veel te winnen door met openheid te praten over de gevolgen van de ziekte. Familie en vrienden tonen meer begrip, voor hen is het gemakkelijker om te helpen als het even niet gaat en op die manier blijven ze betrokken. Behandeling en ondersteuning van deskundigen is van groot belang. Als de betrokkenen open kunnen spreken over de situatie, kunnen de deskundigen hen beter begeleiden. Ze kunnen dan meedenken, in elk stadium steeds weer uitleg over de ziekte geven, passende adviezen geven en de voor dat moment juiste zorg regelen voor de patiënt en voor de partner en de overige familieleden.

 

 

 

 

 

 

 

INTERPUNCTIE

 

 

De onrechtstreekse baas …                                                                                  

   (columns ook na te lezen op www.interpunctie.nl, onderaan de pagina, zie weblog)

Regelmatig hoor ik mensen zeggen: “Ik heb een goede baas, maar ik wou dat hij wat rechtstreekser was!” Men bedoelt dan dat leidinggevenden (net als andere doodgewone mensen) het moeilijk vinden om iemand rechtstreeks aan te spreken op ongewenst gedrag.

Bazen zijn vaak in twee categorieën te onderscheiden: de subassertieve baas: degene die via anderen laat horen dat je niet goed functioneert (soms gebracht als grapje) en de agressieve baas, die uitvalt en woedend tekeer gaat. Niet assertief dus. Leidinggevenden vinden het lastig toe te geven dat zij onvoldoende assertief zijn. Bovendien verwarren zij assertief gedrag nog wel eens met agressief gedrag.

Andere subassertieve werkgevers laten moeilijke boodschappen over aan hun vrouw of zwijgen (en krijgen lichamelijke klachten). Iemand die een eigen bedrijf begint, start daarmee meestal uit liefde voor het vak. Personeel wordt gezien als een (lastige) bijkomstigheid. Je bent echter niet direct een leidinggevende als je “eigen baas” wordt.

Mensen ontvluchten d.m.v. een eigen bedrijf ook het werknemerschap om niet meer te hoeven gehoorzamen aan een baas. Ook dat klopt uiteindelijk niet: je klanten nemen nu de plaats in van je baas (en dat zijn er veel méér).

Mensen met een eigen bedrijf zijn meestal wat eigenwijs, maar vragen ook niet gemakkelijk om hulp. In hun ogen is hulp vragen een teken van zwakte. Daarom modderen ze maar door in de hoop dat het ooit goed komt met dat leiding geven. Een coach met oog voor dit fenomeen, kan zeer behulpzaam zijn. Door officieel “de baas” te zijn, heb je weliswaar macht, maar nog geen gezag! Gezag moet je eerst verdienen. Inderdaad: bazen zijn net gewone mensen!

 

Mw. N. Timmermans-van de Kamp

Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA  Veghel

tel. 0413-310795  tel.06-21.59.24.35.   www.interpunctie.nl

 

 

. 

 

 

 

 

Tines Mannes verrassende kampioen libre 2010

Onder grote publieke belangstelling wist Tinus Mannes op donderdagavond 7 oktober de titel Veghelse Kampioen libre 2010 in de wacht te slepen. In de finale versloeg hij zijn opponent Marcel van Berkel.

Vanaf 29 september waren 56 deelnemers in de strijd om de titel binnen te halen. Na 109 partijen kon dan eindelijk beslist worden, wie de Veghelse Kampioen libre 2010 zou gaan worden.

Op woensdag 6 oktober werden de klassenfinales gespeeld. In de D-klasse werd Tines Mannes de kampioen door de tot dan toe zeer goed spelende Tonn Verbruggen ruim te verslaan. In de C-klasse werd Marcel van Berkel de winnaar door de mentaal zeer sterke Jan van Uden uit Erp te verslaan. Hans van Erp uit Zijtaart, had na zijn benauwde zege op Ad Verkuylen uit Eerde, een zeer sterke finalestrijd tegen Cor v.d. Hurk. In 12 beurten maakte hij zijn 75 caramboles vol en werd zo winnaar van de B-klasse. De finale in de A-klasse ging tussen Toon Verbruggen uit Zijtaart, die al enkele partijen in een klein aantal beurten had uitgemaakt en de ervaren Theo van Os. Theo trok in 19 beurten de overwinning naar zich toe.

Op donderdag 7 oktober kon dan worden begonnen met de kruisfinales. De winnaar van de A-klasse Theo van Os speelde tegen Marcel van Berkel, de winnaar van de C-klasse. De opening van de partij verliep heel stroef. Beide spelers speelden duidelijk onder hun niveau. Marcel van Berkel wist zich met enkele kleine series te hervatten en bouwde zo een voorsprong op. Theo van Os had hierop geen antwoord. Van het goede spel dat hij eerder tijdens het kampioenschap had laten zien was weinig meer over. Uiteindelijk werd het een ruime overwinning voor Marcel, die daarmee een finaleplaats veilig stelde. De andere halve finalestrijd ging tussen Hans van Erp, winnaar van de B-klasse en de kampioen van de D-klasse Tines Mannes. Tines die 41 caramboles moest maken tegenover Hans 75, caramboles, speelde zeer geconcentreerd en ook de moeilijkste spelsituaties leken voor hem geen probleem. Hans, die uiteindelijk ook in deze partij ook een goed moyenne speelde, kwam toch te kort. Tines Mannes bereikte daarmee dus de finale.

Een finalestrijd dus tussen Marcel van Berkel (50 caramboles) tegen Tinus Mannes (41 caramboles). Vanaf het begin liet Tines blijken mentaal de sterkste te zijn in deze partij. Met zeer beheerst spel en een goede concentratie wist hij door regelmatige scores een veilige voorsprong op te bouwen. Hij gaf deze ook niet meer uit handen en met 41 caramboles in 25 beurten wist hij winnend af te sluiten, Marcel bleef ver achter met 33 caramboles.

De prijsuitreiking werd verricht door mevrouw van Ooijen en haar zoon. Max van Ooijen zei tijdens de uitreiking toe ook volgend jaar weer als hoofdsponsor te willen optreden, waarmee de voortzetting van de Veghelse Kampioenschappen libre en driebanden weer gewaarborgd is. Voorzitter Ad van Dongen dankte de eigenaren van De Stapperij voor hun inzet. Max van Ooijen werd ook weer hartelijk bedankt voor zijn al jarenlange sponsoring. Joep van Creij werd bedankt voor de opzet van het kampioenschap en ook wedstrijdleider Ad Verbruggen werd hartelijk bedankt voor zijn tomeloze inzet. Ook de overige leden van de vereniging, die hand- en spandiensten hebben verleend werden bedankt door de voorzitter. Uiteindelijk nam Wim Verwegen ook nog even de microfoon ter hand om de organisatie te bedanken voor dit geslaagde kampioenschap en dan in het bijzonder Ad van Dongen, die heel veel goede zaken doet voor de biljartsport in het algemeen en voor dit kampioenschap in het bijzonder.

De hoogste serie van 67 tijdens het kampioenschap werd gescoord door Ad van der Rijdt en het algemeen toernooigemiddelde kwam uit op 2,225.

De organisatie mag terug zien op een zeer geslaagd toernooi en hoopt voor de Veghelse Kampioenschappen driebanden, welke van 1 t/m 10 december gespeeld gaan worden weer iedereen te mogen begroeten.

 

 

Funky jazzformatie Captain Hook bij Oozon

 

VEGHEL – Op zondag 17 oktober a.s. treedt het vermaarde Jazz Funk kwintet Captain Hook op bij Kunstgroep De Compagnie in Veghel tijdens Ontmoetingen op Zondag (Oozon). Het is het eerste optreden in een reeks die Stichting Jazz Veghel samen met Kunstgroep De Compagnie organiseert. De Compagnie is gevestigd aan het Middengaal 23-25 (Pieter Brueghel) te Veghel en is elke zondag vanaf 14.00 uur geopend. Het optreden vindt plaats tussen 15.00 uur tot 17.00 uur en de toegang is gratis.

Captain Hook is een jonge veelbelovende formatie die inmiddels op veel grote jazzpodia heeft gestaan. Vorig jaar was het een van de opvallendste bands tijdens Jazz in Duketown en maakte indruk tijdens een uitzending van VPRO ’s Vrije Geluiden. In 2005 kwamen ze met hun debuutalbum, Hooked Up. In 2007 brachten ze het album F.ex uit. Muzikaal handelsmerk van de band zijn energieke grooves die worden gecombineerd met subtiele melodische en harmonische tonen. Captain Hook maakt funky jazz, voortgestuwd door een uitstekende ritmesectie. De muziek klinkt fris en elke compositie is origineel. Ze kunnen gemakkelijk meten aan de jazz-funk helden van de vroege jaren zeventig. Kijk voor meer informatie op www.captain-hook.nl

 

Captain Hook bestaat uit:

- Iman Spaargaren (sax, bas-klarinet)

- Santeri Sulkunen (gitaar)

- Daan Herweg (rhodes, piano)

- Pieter-Hoogervorst (elektrische bas)

- Pieter-Jan Nijessen (drums)

 

 

 

 

 

VOW is ELI de baas

 

Vandaag mocht VOW het opnemen tegen ELI uit Lieshout. VOW moest het doen zonder de geblesseerde Jochem van de Donk en Ruud van Asseldonk. VOW begon furieus aan de wedstrijd en na 2 minuten lag de bal in het net van ELI. Na een voorzet (uit een vrije trap) van Yoeri Vissers kopte Juul van Erp prachtig binnen. In de daaropvolgende 10 minuten drong ELI fel aan. Mede door wat domme fouten op het middenveld kreeg ELI wat goede mogelijkheden om al snel de gelijkmaker te scoren. Met name Ruud Cissen en Remco van den Baar stonden de vroege gelijkmaker in de weg. In de 21e minuut had VOW een goede mogelijkheid op de 0-2. Op aangeven van Yoeri Vissers had Michel Tielemans op zo’n 10 meter vanaf het doel de hoek voor het uitzoeken, maar de doelman van ELI kon Michel’s inzet nog goed pareren. In de 23e minuut kwam ELI gevaarlijk op en werd er de achterlijn gehaald, na een goede voorzet bij de 2e paal had de spits van ELI de bal maar in hoeven te koppen, maar hij kopte gelukkig voor de VOW aanhangers net over. ELI bleef het initiatief houden en mede door het slordige spel van VOW bleef het kansen krijgen in de omschakeling. Na balverlies van ELI en direct daarna van VOW werd er een goede steekpass gespeeld van ELI en de redder in nood Ruud Cissen voorkwam door een goed blok te zetten een zo goed als zeker doelpunt van ELI’s middenvelder Christian de Louw. In de 36e minuut kon VOW gevaarlijk oprukken over de rechterflank een voorzet van Yoeri Vissers werd goed ingekopt door Bert van Erp en de afvallende bal werd goed ingeschoten en benut door Michel Tielemans, maar de scheidsrechter zag daar een handsbal van VOW aan vooraf gaan. Zo ging VOW met een 0-1 de rust in.

In de rust gaf Ruud Cissen aan dat hij niet verder kon spelen, opnieuw een flinke domper voor trainer Eric van Gogh die nu nog een verdediger zag afhaken. Jan van der Heijden, de stand-in voor alle posities, nam zijn taak waar in de 2e helft en René van Zutphen kwam voor Ruud Cissen in het veld. Direct na rust schoof ELI een mannetje naar het middenveld. VOW kreeg daardoor wat meer ruimte in de voorste linie en daarvan kunnen profiteren. In de 46e minuut was de eerste kans in de 2e helft voor ELI, door goed keeperswerk van Remco van den Baar bleef VOW op 0-1. Kort daarna had Yoeri Vissers 2 goede mogelijkheden vanuit de vrije trap om de score uit te breiden maar tot 2 keer toe schoot hij de bal in de ELI muur. In de 53e minuut stapte Jan van der Heijden te vroeg uit en dribbelde de linkerspits van ELI door de VOW defensie heen en scoorde Jorg Beijers de gelijkmaker, 1-1. In de 62e minuut kwam eindelijk de zeer ijverige Rick van der Linden gevaarlijk door op de rechterflank, de eindpass van Juul van Erp was precies op maat en Rick schoof de bal netjes onder de ELI doelman Erwin Biemans door, 1-2. Daarna zag je dat VOW op hun eigen helft maar moeilijk meer vooruit kon verdedigen en liep men wat verder naar achteren. Opnieuw kwam ELI weer terug in de wedstrijd in de 75e minuut, in een ware scrimmage belandde de bal net over de achterlijn, 2-2. Nog geen 2 minuten later lag de bal wederom in het net, maar nu gelukkig aan de andere kant. Een uitstekende strakke corner werd met volle overtuiging binnengekopt door Bert van Erp, 2-3. Daarna was het de scheidsrechter die de wedstrijd naar zich toetrok. VOW kreeg geen bal meer mee, alles werd tegen de Zijtaarters gefloten. De druk werd opgevoerd en ELI haalde alles uit de kast om alsnog voor de derde keer op gelijke hoogte te komen. Na de dubbele wissel, Yoeri Vissers en Juul van Erp werden vervangen voor Dorus Dortmans en Martijn van der Heijden, had Martijn van der Heijden een goede mogelijkheid op de 2-4, maar de kopbal van Martijn werd nog net gepareerd door de ELI doelman. In de 94ste minuut ging alles wat blauw wit gekleurd was mee naar voren inclusief de doelman. Remco van den Baar stompte de bal (uit een corner) uit de 16 en Rick van der Linden pikte de bal op onze eigen helft op. Rick passeerde z’n directe opponent en schoot vanaf zo’n 65 tot 70 meter op het leegstaande doel. De bal had de goede richting en misschien de juiste snelheid om de 2-4 te scoren maar het duurde wel erg lang totdat die bal het ELI doel zag naderen. Waar de VOW aanhangers nog dachten dat de bal het doel niet zou naderen rolde de bal nog net over de doellijn heen en kon VOW eindelijk eens een feestje vieren, 2-4. Daar waar ons vaandelteam goede wedstrijden speelden en vaker met lege handen bleef staan, werd vandaag door wat minder voetbal de volle buit meegenomen vanuit Lieshout. Volgende week mag VOW het opnemen tegen MVC wat we tegenwoordig ook wel FC Siebers kunnen gaan noemen want deze spits heeft er inmiddels al 11 in liggen. Tot zondag.

 

 

 

 

Accordeon- en slagwerkgroep van MiK op concertreis naar Slowakije

 

The Javes uit Veghel is uitgenodigd voor een concertreis naar Humenné. Op 23 oktober zal het accordeonorkest vertrekken voor een 8 daagse tournee om een vijftal concerten te verzorgen in Slowakije. Hierbij zullen zij vergezeld worden door slagwerkgroep “Frissbeat 2 beat”. Aanleiding voor de reis is een langdurig uitwisselingsverband tussen de muziekscholen van Veghel en Humenné. Zo zijn al eerder Veghelse orkesten naar Humenné en ook zijn al regelmatig orkesten uit Humenné in Veghel geweest.

The Javes is een 29-koppig accordeonensemble o.l.v. Niels Tiebosch. Zij spelen een divers repertoire waarbij popmuziek een belangrijke pijler is. Zo staat onder meer muziek van Keane, Robbie Williams en The Beatles op het programma. Daarnaast zullen zij ook stukken uit De Efteling en uiteraard van Astor Piazzolla ten gehore brengen. Speciaal voor de tournee is ook “Frissbeat 2 beat” benaderd om het programma uit te breiden. Naast enkele eigen stukken spelen beide groepen de bekende Samba de Janeiro en Hey Jude. De slagwerkgroep staat onder leiding van Peter van Horik.

De optredens in Slowakije zullen plaatsvinden in en rondom Humenné, een stad in het oosten van Slowakije. Een flink stuk rijden, aangezien een enkele busreis 21 uur bedraagt. Ook in Košice zal een optreden plaatsvinden. Gedurende de 8 dagen zal de groep worden ondergebracht in gastgezinnen die geregeld zijn door de lokale muziekschool. Ook op deze muziekschool is een groot accordeonorkest opgericht. De plannen liggen dan ook klaar voor een tegenbezoek in 2011.

Om ook het Nederlandse publiek te laten genieten van de concerten die in Slowakije gegeven gaan worden, trakteren The Javes en Frissbeat 2 beat op een try-out concert. Dit concert zal plaatsvinden op vrijdag 22 oktober om 18:00 uur in de aula van de muziekschool aan de Mr. van Coothstraat 8 te Veghel.. De entree is gratis. Voor meer informatie over de groepen en de reis kunt u terecht op http://javes.hyves.nl/

 

 

 

 

 

NIEUWE FOTOEXPOSITIE IN VEGHEL

 

Veghel – donderdag 7 oktober 2010

Ideeën geschreven met licht, de nieuwe expositie van fotowerkgroep ‘Zien en Doorzien’, is per heden tot en met woensdag 3 november 2010 te zien in de publieksruimte van Pieter Brueghel.

De expositie toont werk van vijf amateurfotografen – Huub Beckers, Willie Jan Bons, Han Seijger, Margreet Hoefnagels en Gerard Holtkamp – allen lid van de fotowerkgroep ‘Zien en Doorzien’ van Pieter Brueghel.

De vijf fotografen werkten o.l.v. docent en fotograaf Jeroen de Wijs een jaar lang van concept naar realisatie; een proces van veel experimenteren, ideeën uitwerken, beelden bespreken met anderen en vooral van veel keuzes maken. Dit leidde uiteindelijk tot de gevarieerde expositie ‘Ideeën geschreven met licht’, met werk binnen onder meer de thema’s consumptie, reizen, stills en vormen. Er is gebruik gemaakt van zowel oude als nieuwe technieken.

 

Vrijdag 15 oktober a.s. om 19.30 uur wordt de expositie officieel geopend in het bijzijn van de vijf fotografen en Jeroen de Wijs.

Locatie: Publieksruimte Pieter Brueghel, Middegaal 23-25, 5461 XB Veghel

 

 

 

NIEUWE WORSHOP VAN START:

VAN WASFIGUUR NAAR BRONSGIETSEL

Voor iedereen die al enige ervaring heeft met boetseren naar model biedt de nieuwe workshop ‘Van wasfiguur naar bronsgietsel’ een enorme uitdaging. Boetseren in was biedt bijzondere mogelijkheden om figuratieve beelden te creëren. Aspecten van waarneming en anatomie krijgen bij het bestuderen van het model volop aandacht, evenals het vervaardigen van een eenvoudige armatuur. Zowel strikt naar de natuur werken als een vrije interpretatie maken is mogelijk. Was is een flexibel materiaal. Het aanbrengen van persoonlijke sfeer en stijl is in was heel goed mogelijk Wanneer het beeld in brons gegoten wordt, blijft dit zichtbaar. Tijdens de workshop wordt er ook aandacht besteed aan het voorbereiden en afwerken van een bronzen beeld.

Aanvang:          dinsdag 2 november, 18.30-22.30 uur

Duur:               8 bijeenkomsten van drie uur:

                        2 november tot en met 7 december 2010 + afwerken op 11 en 18 januari 2011

Prijs:                € 190,00 (exclusief materiaal. Bronsprijs bedraagt ca.€ 25,00 per kilo)

Docenten:         Jos Willems en Sias Fanoembi

Locatie:            Pieter Brueghel, Middegaal 23-25 in Veghel

 

Voor meer informatie en inschrijving: www.pieterbrueghel.nl of (0413) 36 56 75.