Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 20   2010-2011 > Dorpsnieuws  jaargang 20  nummer 33

Dorpsnieuws  jaargang 20  nummer 33

11 mei - 18 mei  2010

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nl


Klik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 20 nr 33


KERKBERICHTEN

 

Vrijdag: 13 mei 19.00 u. toediening H.Vormsel door Deken Vincent Blom

m.m.v. gitaarclub `Pizzicato`.

Wij gedenken in deze viering:

Overl.oud. Kuijpers–Kuijpers en overl.fam. Johan Versantvoort, zoon Riny, Toon Aalders en Albert Aalders. Opa Jan van Zutphen.

Zondag: 15 mei 9.30 u. openluchtmis bij de Maria Kapel,

Pater van Delden m.m.v. het Gemengd Koor.

Wij gedenken in deze viering:

Overl.oud. van Zutphen-van Asseldonken overl.fam.; Cor en Bertha Oppers-van Erp (vanwege trouwdag); Jrgt. Hendricus Vogels; Mnd.ged. Herman Rovers; Marinus en Jos van den Akker; Gerard Kremers; Sientje Pennings-van der Eerden en jrgt. zoon Rien; Riek van Zutphen-Daniëls (vanwege verjaardag); Overl.oud. Kanters-de Koning, Tonny Kanters en Pater de Koning; Dorke Vissers en overl.fam. Vissers en Rovers; Overl.oud. van den Oever-Verhoeven; Cisca en Piet van Lankvelt-Aalders en overl.fam.leden; Overl.oud. van den Hurk-de Visser en overl.familie; Harrie Raaijmakers (vanwege trouwdag); Marinus van der Heijden, Anna Fassbender en Mien Vonk; Uit Dankbaarheid voor 25-jarig Huwelijk.

 

Aanstaande zondag 15 mei eerste buitenviering bij Maria Kapel.

Zoals vorige week reeds aangekondigd, houden we op zondag 15 mei a.s. de eerste buitenviering bij de Maria-kapel. Daardoor is er geen eucharistieviering in ons kerkgebouw, maar gaan alle bezoekers deze ochtend buiten plaatsnemen bij het kapelletje aan de Meester van de Venstraat. Zoals vertrouwd zal pater Van Delden de voorganger zijn en zal het parochieel dames- en herenkoor de dienst met zang opluisteren. Er is een speciaal boekje samengesteld voor deze viering. Er wordt gezorgd voor voldoende stoelen en zelfs voor een overkapping als de weersomstandigheden minder gunstig zijn. Na afloop van de dienst wordt een kopje koffie of thee aangeboden. Graag ontmoeten wij veel belangstellenden voor deze buitenviering. Tot a.s. zondag om 9.30 uur bij de Maria-kapel.

Stichting Maria-kapel Zijtaart.

 

 

 

Vakantiesluiting dorpshuis en gymzaal

 

Wij maken u erop attent dat Dorpshuis De Korenmolen en gymzaal De Molensteen in verband met de zomervakantie gesloten zijn vanaf maandag 18 juli tot en met zondag 21 augustus 2011. Vanaf maandag 22 augustus bent u weer van harte welkom.
Uitzonderingen op de vakantiesluiting zijn het Eetpunt op dinsdag en donderdag en de prikdienst op de donderdagochtend. Voor deze activiteiten kunt u dus ook tijdens de vakantieperiode gewoon in het dorpshuis terecht!

 

Bestuur Dorpshuis

 

 

 

 

 

 

 

BELANGETJES

 

Te koop: John van Zutphen Diervoeders, Antoniusstraat 40, Keldonk, tel. (0413) 21 20 24. Voor al uw voeders, vogelzaden, meststoffen, kalk, moskiller, houtvezel, zaagsel enz. (ook kleinverpakkingen). Afhalen dinsdag en vrijdag na 18.00 uur, zaterdag na 13.00 uur.

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of  (06) 222 477 39.

 

 

Gevonden : Mobiele telfoon merk Samsung bij het VOW terrein terug te halen bij Raaijmakers drukwerk

 

 

 

Verkoop entreekaartjes cabaretavond “PETAZZIE”

 

In onze openbare vergadering op woensdag 16 maart jl. hebben wij bekend gemaakt, dat we als Dorpsraad een aanbod doen aan de Zijtaartse inwoners in het kader van de opening van de nieuwe multifunctionele accommodatie in het kloostergebouw.

Dit aanbod resulteert in het aanbieden van de entreekaartjes tegen een gereduceerde prijs van € 10,00 per kaartje. Hiervoor kunt u de volledige avondvoorstelling van “Petazzie” met hun show “Nei Skoen” bijwonen. Deze ontspannende avond zal worden gehouden op vrijdag 18 november 2011.

Tijdens de “Open-Dag” van het kloostergebouw op zaterdag 21 mei a.s. vindt de voorverkoop plaats van de entreekaartjes voor het bijwonen van het optreden van deze Helmondse cabaretgroep.

De voorverkoop is in de entreehal van het kloostergebouw en begint om 10.00 uur en duurt tot 15.00 uur (gelijk met de openingstijden van de Open Dag). Men kan maximaal 6 kaartjes per persoon aankopen.

Dorpsraad Zijtaart

 

 

 

 

 
Graag wil ik iedereen bedanken voor 
de vele felicitaties en bloemen
bij de ontvangst van
de Koninklijke Onderscheiding
als lid van Oranje-Nassau.
Het is een ervaring met een goed gevoel 
voor de waardering van het vrijwilligerswerk.
Nogmaals hartelijk dank en 
alle goeds toegewenst.
 
Cisca Coppens - van Asseldonk

 

 

 

 

 

Opleiding EHBO

 

Heeft u het ook wel eens meegemaakt dat u machteloos moest toekijken bij een ongeval omdat u simpelweg niet wist wat er moest gebeuren?? Vanaf volgend jaar hoeft dat niet meer…………

In september willen we namelijk bij voldoende animo een nieuwe cursus EHBO gaan verzorgen. Bij deze cursus leren we u op een plezierige wijze hoe je de medemens kunt helpen bij een ongeval. Dit kan variëren van het verbinden van een bloedende vinger tot en met het reanimeren van een slachtoffer.

Uiteraard kunt u, als u wilt, de vereniging na het behalen van het EHBO-diploma behulpzaam zijn bij het assisteren van diverse Zijtaartse evenementen, zoals de JAZ-dagen, de dorpszeskamp, de motorcross enz enz.

De avonden zullen vanaf september worden verzorgd bij Café-zaal Kleijngeld, waarbij de cursus om de week zal worden gegeven op de maandagavond. Dit betekent dat het examen medio maart zal plaatsvinden. De kosten van een opleiding zullen € 150,00 bedragen, waarbij het lesmateriaal, het examen en de koffie tijdens de pauze zijn inbegrepen.

Mocht u geïnteresseerd zijn in deze opleiding en nog meer informatie willen of uzelf aanmelden voor de opleiding, dan verzoeken wij u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 15 juli aanstaande, contact met ons op te nemen. Het is ook mogelijk om u aan te melden op onze stand bij Zijtaart Biedt Meer!

We hopen u in september te zien op de cursus!

E-mail: EHBO-zijtaart@hotmail.com

Peter Jonkers  :                        tel.34 38 78      

Gerard Hooijmans:        tel. (06) 230 308 80

EHBO Zijtaart 

De EGZ organiseert 

Teenageparty 12+

 

Voor wie:

iedereen die op het voortgezet onderwijs zit t/m 16 jaar.

Wanneer:

Vrijdag 20 mei 2011

20:00 – 22:30

Hoe laat:

19:30 uur verzamelen op het plein in Zijtaart

met de fiets.

Waar:

Clubgebouw in Vorstenbosch

Entree:

Free

Info: 

paulschepers334@hotmail.com

            –tel. 06-527 167 65

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bibliotheekpunt voor Zijtaart

 

Inwoners van Zijtaart kunnen na de zomervakantie terecht in hun eigen bibliotheek! In het prachtig verbouwde klooster wordt een bibliotheekpunt ingericht. Behalve basisschoolleerlingen en senioren kunnen alle leesliefhebbers er boeken en tijdschriften komen lenen. Bovendien kunnen zij lenen uit de complete collectie van Bibliotheek Veghel en Basisbibliotheek Maasland. De materialen worden gratis bezorgd in Zijtaart.

 

Tot 2008 werd Zijtaart wekelijks bezocht door de bibliobus. Toen die stopte met rijden plaatste Bibliotheek Veghel een kinderboekencollectie in basisschool Edith Stein. Daarnaast werden via de KBO al grootletterboeken uitgeleend aan ouderen. In samenwerking met Stichting Dorpshuis De Korenmolen, de KBO en de basisschool worden beide collecties nu samengevoegd, uitgebreid en aangevuld met romans en tijdschriften. Alle boeken verhuizen naar het klooster, waar een echte bibliotheekruimte beschikbaar is.

 

Vrijwilligers

Het nieuwe bibliotheekpunt is bedoeld voor alle inwoners van Zijtaart. Zij kunnen er boeken lenen, maar ook via internet gereserveerde materialen ophalen. Bovendien kunnen boeken die bijvoorbeeld in Veghel geleend zijn, straks in Zijtaart teruggebracht worden en andersom. De uitlening wordt verzorgd door een bibliothecaris van Bibliotheek Veghel, met hulp van vrijwilligers. Wie belangstelling heeft om vrijwilliger te worden in het nieuwe bibliotheekpunt kan een e-mail sturen naar avuden@bibliotheekveghel.nl

 

Abonnement

Wie een bibliotheekpas heeft van Bibliotheek Veghel is straks automatisch lid van het bibliotheekpunt in Zijtaart. Verder hopen de oprichters van het bibliotheekpunt natuurlijk dat alle inwoners van Zijtaart lid worden en met deze nieuwe voorziening de leefbaarheid van het dorp steunen. De abonnementsgelden zijn te vinden op www.bibliotheekveghel.nl

 

 

 

 

Fietsliefhebbers ontmoeten elkaar

 

Het ouderenwerk van Vivaan brengt met Samen Doen mensen van 55 jaar en ouder, die de zelfde interesses hebben met elkaar in contact. Dat gebeurt door een advertentiekrantje waarin deelnemers hun profiel kunnen plaatsen en door het organiseren van ontmoetingsbijeenkomsten voor mensen die dezelfde interesse hebben. Op maandag 16 mei van 10.00 tot 12.00 uur is er bij Vivaan, Wilgenstraat 17 in Veghel zo’n bijeenkomst voor mensen uit de gemeente Veghel en uit Heeswijk-Dinther en Loosbroek, die een fietsmaatje zoeken. Op maandag 23 mei, zelfde tijd, zelfde plaats, is het de beurt aan fietsliefhebbers uit de gemeenten Uden en Boekel.

Op deze bijeenkomst zijn ook mensen die nog geen lid zijn van Samen Doen van harte welkom. Voor leden van Samen Doen is de toegang gratis, niet-leden betalen € 2,00. Tijdens de bijeenkomst kunnen de aanwezigen nader kennismaken met elkaar en eventueel afspraken maken om met een ander of met een groep te gaan fietsen.

 

 

 

 

21 mei inloop dag klooster

 

De verbouwing van het klooster verloopt redelijk volgens schema, de planning is wel enigszins aangepast. Besloten is dat de basisschool de spullen op 7 en 8 juli verhuist van de huidige school naar het klooster, afwerking van de basisschool vindt daarom met voorrang plaats. Het schooljaar 2011-2012 begint op 22 augustus in het klooster.

Op 6 november was de eerste inloopdag, op 21 mei organiseert de gemeente een tweede inloopdag, dit is minder dan zeven weken voor de verhuizing van de school. Vanaf 10.00 uur tot 15.00 uur is iedereen in de gelegenheid om de vorderingen van de bouw met eigen ogen te zien. Net als bij de vorige inloopdag wordt u door gidsen in groepjes rondgeleid door het gebouw.

Het dorpshuis verwacht na de zomervakantie te starten in het klooster. De officiële opening van het klooster is op 14 oktober. Op zondag 16 oktober is er een opendag in het gehele gebouw. Daarnaast zijn er op 14 en 15 oktober diverse activiteiten.

Kom kijken op de

 

Inloopdag Klooster Zijtaart

21 mei

10.00 uur tot 15.00 uur.

 

Wilt u nu alvast een kijkje nemen, bekijk dan de foto’s op internet. U kunt deze vinden via www.zijtaart.nl/ver-bouw.html.

Voor vragen en opmerkingen kunt u gebruik maken van e-mail adres; klooster@zijtaart.nl

KBO

 

AGENDA:

Maandag 16 mei 13.30 uur: Kaarten

Dinsdag 17 mei 09.30 uur: Seniorenkoor

Dinsdag 17 mei 12.00 uur: Eetpunt

Dinsdag 17 mei 13.00 uur: Vrij biljarten

Dinsdag 17 mei 14.00 uur: Line dansen

Woensdag 18 mei 09.00 uur: Gym

Woensdag 18 mei 13.30 uur: Kienen

Donderdag 19 mei 12.00 uur: Eetpunt

Donderdag 19 mei 13.00 uur: Competitie biljarten

Donderdag 19 mei 13.30-14.30 uur: Bibliotheek

Vrijdag 20 mei 13.30 uur: Bridgen

 

 

 

SPORTAGENDA

 

VOW jeugd vrijdag 13 mei 2011

B-1             uit      toernooi Keldonk   7:30-21:30u

zaterdag 14 mei

MA1 M1    uit      Festelint Ma1       12:30u

C-1             uit      toernooi SCMH      ???  u

D-1            thuis  toernooi VOW     8:45-12:00u

D-2            thuis  toernooi VOW     8:45-12:00u

MD1 M3    uit      OSS'20 MD1       11:30u

E-1             uit      toernooi Boekel    13:00-17:00u

E-2             uit      toernooi Boekel    13:00-17:00u

F-1             uit      toernooi Avanti     8:45-12:30u

F-2             uit      toernooi Boekel    8:45-12:30u

F-3             uit      toernooi Avanti     8:45-12:30u

F-4             uit      toernooi Boekel    8:45-12:30u

F-5             uit      toernooi Boekel    8:45-12:30u

MA1 M1    uit         Festelint Ma1           12:30u

 

V.O.W. senioren zondag 15 mei 2011

VOW H3         Uit       FC DE RAKT                10.00u

RKVV KELDONK 4   - VOW 4 (BIJ VOW)        11.00u

DAMES VOW            SV OOSTRUM                10.30u

DAMES VOW 2          OSS’20                        10.00u

 

VOW veteranen zaterdag 14 mei2011

VETERANEN VOW   - MARIAHOUT          16.30u

 

 

 

SPORTUITSLAGEN

 

VOW jeugd zaterdag  7 mei2011

VOW E-1        Avanti'31 E4     3-3

VOW F-3         MULO F7        8-3

VOW F-4         Ollandia F2       0-4

VOW F-5         Gemert F11      4-4

 

V.O.W. senioren donderdag 5 mei 2011

DAMES VOW            – HBV                         4-0

 

V.O.W. senioren zondag 8 mei 2011

 

VOW H1         STIPHOUT-VOORUIT           1-1

VOW H3         DVG 4                                     1-5

VOW H4         MARIAHOUT 5                      0-5

 

VOW Dames

 

VOW D1         DAMESJVC CUIJK                0-3

VOW D2         NOOIT-GEDACHT 2              2-1

 

VETERANEN

 

VOW vet 1      - GEMERT      2-1

 

 

W.T.C. Zijtaart

Heren: zondag 15 mei, Den Broeder, pauze in Udenhout, 90 km, vertrek 8.30 uur.

Dames: zondag 15 mei, Den Broeder, pauze in Udenhout, 80 km, vertrek 8.30 uur.

Senioren: woensdag 18 mei, Kaathovenroute, pauze in Nuland, 84 km, vertrek 8.30 uur.

 

 

 

De 21e Hel van Brabant op zaterdag 14 mei 2011 en zondag 15 mei 2011

 

 

״De Hel van Brabant״ is DE tweedaagse wielerklassieker met wederom het maximale aantal van

200 amateur wielrenners uit Nederland, België en Duitsland aan de start. Begeleid door 12 politiemotoren, enkele politiewagens, 15 verkeersregelaars op de motor, begeleidende auto’s met jury, organisatie, Rode Kruis, materiaalwagens, ploegleiders, pers en volgers en een gepeilde route.

De wielrenners strijden twee dagen door onze mooie provincie Noord Brabant om de fel begeerde Mies van der Heijden Bokaal, de gele trui, de bloemen, de kussen van de rondemissen en de prijzen.

Zaterdag 14 mei, start 13.00 uur: 1e etappe door de ”Meierij” 111 kilometer.

Zondag 15 mei, start 13.00 uur: 2e etappe door de ”Kempen”125 kilometer.

De finish is beide dagen op de Boschdijk ter hoogte van GGzE en wordt verwacht rond 15.50 uur.

Beide dagen is de Permanence in het conferentiegebouw op het GGzE terrein Eindhoven v.a. 10.30 uur. Het startsein op de Boschdijk wordt gegeven om 13.00 uur door wethouders Mary Fiers en Joost Helms.

De routes die zeer geliefd zijn, omgeven door prachtige natuur en liefelijke steden en dorpen, gaan ook over vele kilometers kasseienwegen die moeilijk te bereiden zijn voor de renners en daardoor een uitdaging zijn. Deze tweedaagse wielerklassieker is wederom de meest besproken, bekendste, geliefdste, best georganiseerde en uitgeroepen als de mooiste en zwaarste wielerklassieker van het land. Onder de deelnemers o.a. Nederlands kampioen van de KNWU, Marc v.Grinsven, NWB Pioter Korfnagel Belgische kampioen, sterke ploegen uit Nederland, België, Duitsland: kortom de crème de la crème aan de start. Zie ook deelnemerslijst op onze site www.helvanbrabant.nl

De wielrenners komen op zaterdag 14 mei om circa 13.40 uur door Zijtaart via de route Jekschotstraat, Zondveldstraat, Past. Clercxstraat, Reibroekstraat en Corsica naar Eerdsebaan.

 

 

Zaterdag 14 mei

Kampioensreceptie

VOW F3 en

VOW E2

18.00 tot 19.00 uur

in de kantine van V.O.W.

 

Kom de kampioenen feliciteren op 14 mei !!!!!

 
Buurtvereniging Leinserondweg/Hoolstraat

 

Maandag 25 april jl., 2e Paasdag, is de onderlinge biljartcompetitie seizoen 2010 - 2011 weer op feestelijke wijze afgesloten. Aan deze competitie, die gehouden wordt in de zaal bij Bart en Erna Vissers, werd door 13 spelers deelgenomen. Na het spelen van 78 partijen (een halve competitie) streden de nummers 1 t/m 4 op de finaleavond om de bekers, die dit jaar wederom beschikbaar gesteld werden door Installatiebedrijf Coppens. De nummer 1 (Toine Cissen) was al verzekerd van een plaats in de finale en de nummers 2, 3 en 4 (resp. Gerard v. Tiel, Toon Cissen en Bart Vissers) streden onderling in een halve competitie om de andere finaleplaats. De partijen werden gespeeld over 20 beurten en volgens het 10-puntenbonussysteem. Toon (56 car.) en Gerard (28 car.) speelden als eerste tegen elkaar, waarbij Toon als winnaar te voorschijn kwam met 10 tegen 5 punten. Gerard speelde vervolgens tegen Bart (16 car.) en deze partij eindigde in het voordeel van Bart met 8 tegen 6 punten. In de laatste partij speelde Bart tegen Toon. Laatstgenoemde was zeer gedreven om ook deze partij winnend af te sluiten, om zodoende in de finale tegen zoon Toine te kunnen spelen. Toon won de partij dan ook overtuigend met 10 tegen 5 punten. De strijd om de 3e en 4e plaats wordt omwille van tijdsbesparing niet meer gespeeld. Besloten is, dat van de spelers die niet de finale halen, degene die in de eindstand de hoogste positie heeft behaald, op de 3e plaats zal eindigen en de ander op de 4e plaats. Dit had tot gevolg dat Bart als 4e eindigde en Gerard als 3e.

In de strijd om het kampioenschap (Toine 26 tegen Toon 56) speelde Toine vanaf het begin erg sterk, maar Toon wist met series van 12 (2x) en 10 goed bij te houden. Toine liet er echter geen gras over groeien en liet zien dat het vele oefenen zijn vruchten wel degelijk opleverde. Met 37 car. (14 punten) bleef hij zijn vader ruim voor (60 car., 10 punten), waarmee hij een prima seizoen als winnaar wist af te sluiten. Ook Toon kan met zijn 2e plaats terugzien op een prima seizoen.

Alvorens de prijzen uitgereikt werden, werd aan Bart en Erna een bos bloemen en een cadeaubon overhandigd voor hun gastvrijheid en goede zorgen. Ook was er nog een woord van dank voor Ben en Fien van Installatiebedrijf Coppens voor het wederom beschikbaar stellen van de bekers, waarvoor wij hen al jaren zeer erkentelijk zijn. Vervolgens werden de diverse prijzen overhandigd en werd Toon Cissen door Jan v. Boxmeer namens de deelnemers bedankt voor zijn betoonde inzet. In het bijzijn van de partners van de deelnemers werd de avond afgesloten onder het genot van een prima verzorgd hapje en de daarbij behorende drank, dit jaar ook weer bekostigd en gesponsord door Vissers Vloerenbedrijf, dat op deze wijze een zeer welkome bijdrage leverde aan alweer een geslaagde seizoensafsluiting.

Nogmaals een hartelijk woord van dank aan de sponsors en de bekerwinnaars van harte gefeliciteerd.

Eindstand : 1 Toine Cissen, 2 Toon Cissen, 3 Gerard v. Tiel, 4 Bart Vissers.

Namens de wedstrijdleider, Toon Cissen

 

 

 

Vlooienmarkt C.V. De Reigers

 

Zondag 29 mei organiseert carnavalsvereniging De Reigers weer haar jaarlijkse vlooienmarkt. Deze vlooienmarkt is in de Pastoor Clercxstraat tussen Café zaal Kleijngeld en ’t Dorpskaffee. De verkoop van de vele waardevolle spullen start om 10.00 uur en duurt tot 14.30 uur. Er wordt geen entree gevraagd, dus is er ook geen controle bij de toegang. Om de organisatie de kans te geven om alles rustig klaar te kunnen zetten, blijft het terrein tot 10.00 uur voor alle publiek en kopers gesloten.

Om veel handel aan te kunnen bieden gaan we wederom huis-aan-huis spullen ophalen en wel op de volgende dagen.

Donderdag 26 mei vanaf 18.30 uur:

Hoolstraat, Leinserondweg, Pater Vervoortstraat, Pastoor Clercxstraat vanaf garage vd Heijden richting het kanaal, Doornhoek, De Hemel, Corsica, Hoge en Lage Biezen.

Vrijdag 27 mei vanaf 18.30 uur:

Pastoor Clercxstraat vanaf H vd Heijden richting Zondveldstraat, Korenmolenweg, Zondveldstraat, Jekschotstraat t/m Heihoef. Krijtenburg, Zijtaartseweg,  Weievenseweg, Biezendijk, Logtenburg, Laarsweg, Kempkes

Zaterdag 28 mei vanaf 09.00 uur:

Centrum Past. Clercxstraat, Rudebroeck, De Voortstraat, Mr. Van de Venstraat, Keslaerstraat, Past. Kampstraat, Bresser, Boskamp, Grootveld en Reibroekstraat.

 

De carnavalsvereniging moet zelf de stortkosten betalen. Daarom vragen wij u beleefd geen waardeloze, kapotte en volstrekt onbruikbare spullen aan te bieden. Ook t.v.-toestellen, koelkasten , diepvriezers, betontegels, betonramen, wc-potten, wastafels en bankstellen worden door de carnavalsvereniging niet mee genomen.

Toch blijft er nog voldoende over wat u niet meer gebruikt maar wat voor anderen nog waardevol kan zijn. Denk o.a. eens aan boeken, speelgoed, laarzen, schaatsen, glaswerk, curiosa, bloemen enz. enz.

Ruimt dus nu allen uw zolders en garages op zodat we de overtollige spullen bij u op kunnen komen halen. Wij verzoeken u deze spullen niet aan de weg te zetten. De leden van de carnavalsvereniging zullen huis-aan-huis aanbellen.

De vlooienmarkt op zondag 29 mei is nog een echte ouderwetse vlooienmarkt. Men kan er nog snuffelen tussen de spullen die staan uitgestald op de kramen of die nog in dozen zitten. Een bezoekje aan de Zijtaartse vlooienmarkt is daarom supergezellig en zeker de moeite waard.

C.V. De Reigers.

 

 

 

INTERPUNCTIE

Gevolgen van pesten : onderschat dit niet

(voor meer artikelen zie www.interpunctie-praktijkgevallen.nl)

Steeds vaker hoor je verhalen over mensen die vroeger gepest zijn. Onlangs nog op TV. Een leuke jonge vrouw, die vertelde over haar jeugd en hoe pestkoppen haar insloten met haar fiets, meiden die haar mooie lange haar wilde afknippen en ga zo maar door.

Dit kan leiden tot allerlei problemen op lichamelijk, geestelijk en sociaal gebied. Men is bang voor vriendschappen, bang om “toch weer” uitgestoten te worden. Men is bang dat men er zelf om heeft gevraagd en gaat zichzelf minderwaardig voelen. Perfectionisme kan ook een gevolg zijn van gepest zijn (als ik alles perfect doe dan kunnen ze me niet meer pesten).

Mensen kunnen achterdochtig worden, men vertrouwt niemand meer.

Het leven wordt een gevaarlijk avontuur als je gepest bent. Tenslotte kan je ieder moment weer een doelwit worden van pesterijen. Degenen die zelf pesten, hebben het vaak niet in de gaten. Het lijkt slechts kattenkwaad, men ziet het als onschuldig, men ziet het als plagerijtje.

Maar een plagerijtje is niet zo erg. De scheidslijn tussen plagen en pesten is soms best moeilijk. Soms begint iets met een plagerijtje en wordt dit van lieverlee pesten.

Sommige ouders, die zelf negatieve ervaringen hebben op dat gebied, zijn gepreoccupeerd met pesten. In alles wat er met hun kinderen gebeurt, denken ze dat hun kinderen gepest worden. Zij zijn overgevoelig geworden voor alles wat ook maar enigszins uit de hand kan lopen. Daarmee doen ze ook hun kinderen kwaad. Want kinderen mogen gerust weerbaar worden.

Dus juist als je zelf gepest bent als kind, kun je soms het onderscheid niet meer goed maken als het om jouw kind gaat. Of je reageert te heftig, omdat het jouw eigen pijn activeert. Kortom: wees alert maar het is soms ook goed om dingen maar even “niet op te merken”. Uw kind komt zelf misschien wel met briljante oplossingen voor de dag.

Opvoeden is de lastigste taak die een mens in zijn leven krijgt.

 

Mw. N. Timmermans-van de Kamp

Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA  Veghel

tel. 06-21.59.24.35.   www.interpunctie.nl

 

 

 

BZB geeft op zondag 22 mei Unplugged Show in Zaal Kleijngeld Zijtaart

 

Helaas ging de geplande show op 27 februari in Zaal Kleijngeld niet door wegens ziekte.

Nu is er de herkansing op zondag 22 mei. De kaartjes van 27 februari zijn geldig voor 22 mei.

BZB presenteerde in januari en februari hun Unplugged Tour, stamppot op tafel betekent immers BZB de uplugged tour op. De formule is natuurlijk ook geniaal; oude en nieuwe BZB-klassiekers in een knusse cafésetting en de pilseners binnen handbereik. De tour is voor het eerst zonder Robert in de gelederen. Niemand minder dan Clemens van de Ven komt de Unplugged Shows van BZB versterken. Deze rasmuzikant heeft de hele wereld al gezien en heeft in Nederland o.a. opgetreden tijdens Oerol en het North Sea Jazz Festival. Er zijn een flink aantal nummers van de nieuwe CD ‘Bart’ bewerkt en geschikt gemaakt voor het akoestische feest. Evenals in vorige tournees resulteert dit in een aantal zeer verrassende versies, waarbij maar weinig muziekstijlen gespaard zullen blijven. Door de combinaties van zeer verschillende muziekstijlen gebracht met een aanstekelijk enthousiasme, is het bijwonen van een Unplugged Show een aanbeveling voor iedere muziek-, feest- danwel sfeerliefhebber.

De Unplugged Show is op zondag 22 mei om 17.00 uur in Zaal Kleijngeld in Zijtaart.

Kaartjes zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Zaal Kleijngeld en kosten € 12,00 per stuk.

Aan de dagkassa € 14,00.

 

 

 

 

 

 

 

Wie wordt het gezicht van de nieuwe CECILIA?

OPROEP AAN ZIJTAARTSE JONGE VROUWEN VAN 17 – 25 JAAR !

 

 

Iedere inwoner van Zijtaart kent het fraaie beeld van de jonge vrouw met het klein tafelorgeltje in haar handen. Het verhuisde dertig jaar geleden van boven de ingang naar de tuin en is sinds kort weer teruggeplaatst boven de ingang.

Wie goed naar haar gezicht kijkt, ziet dat het er levensecht uitziet: niet gefantaseerd of volgens bepaalde regels uitgevoerd. Margriet Kemper wil een replica, een zo exact mogelijke maar verkleinde kopie van het origineel, laten maken en die in september van dit jaar onder de prachtige magnoliaboom op de binnenplaats zetten.

Voor deze replica is zij op zoek naar een Zijtaarts jonge vrouw. Een beeldhouwer in Italië, die gespecialiseerd is in het maken van kopieën, zal aan de hand van foto’s niet alleen een nieuwe Cecilia maken, maar ook deze het gezicht van een jonge vrouw uit het Zijtaart van nu geven.

Ben je geïnteresseerd, lever dan een briefje met je naam,

adres, telefoonnummer, in onder vermelding van St.Cecilia:

bij Bert Raaijmakers   Reibroekstraat 5  5465 PN Zijtaart

of mail vóór 15 mei naar cwmk@xs4all.nl. Kandidaten

krijgen dan te horen wanneer en waar foto’s worden

gemaakt. Het is géén missverkiezing, want het gaat om

welk gezicht het beste past voor de 21e-eeuwse versie

van de Cecilia, die al meer dan honderd jaar bij het dorp

hoort.

DOE MEE!

 

 

 

 

 

 

MiK geeft voorproef!

 

Muziekdocenten van MiK bezoeken komende weken ruim zestig basisscholen in de regio om kinderen te trakteren op een voorproefje van de cursus DOREMI-na-school-LATIDO, die na de zomervakantie van start gaat. Muziek kan zoveel betekenen in je leven. De leeftijd van deze kinderen is bij uitstek geschikt om ze te laten proeven en ervaren wat muziek met je doet. Daarvoor is de cursus dan ook ontwikkeld. Bij DOREMI-na-school-LATIDO maken kinderen van groep 4 en 5 op een leuke en speelse manier kennis met muziek. MiK Kunsteducatie start hiermee na de grote vakantie in de gemeenten Boxtel, Haaren, Schijndel, Sint Oedenrode, Sint Michielsgestel, Veghel en Vught. De basisschoolleerlingen beleven nu dus een soort preview in de klas!

Bij minimaal tien aanmeldingen per school wordt alles in werking gezet om de cursus op de eigen school plaats te laten vinden. Alle leerlingen die nu in groep drie en vier zitten kunnen zich via www.mikweb.nl aanmelden voor de cursus DOREMI-na-School-LATIDO. De kosten zijn € 191,00 voor een heel schooljaar, inclusief een klokkenspel, leuke rugzak en lesmap.

Waaruit bestaat de cursus?

De naschoolse MiK cursus DOREMI-na-school-LATIDO gaat dus van start na de zomervakantie. Op een speelse manier wordt de eerste kennis van muziek, ritme en notenschrift bijgebracht aan leerlingen uit groep vier en vijf. De kinderen ontwikkelen melodisch en ritmisch gevoel en leren veel liedjes die ondersteund worden door spel en beweging. Daarnaast worden gedurende het schooljaar tal van instrumenten gepresenteerd, zoveel mogelijk in samenwerking met plaatselijke muziekverenigingen. Het uitgangspunt van de cursus is het plezier hebben in muziek.

 

 

 

SWINGENDE 4E EDITIE DEN BOSCH ZINGT

 

Zondag 5 juni 2011 gaat om 16.00 uur de vierde editie van Den Bosch Zingt van start op de Parade in ‘s-Hertogenbsoch. Dan kan het publiek onder leiding van de Vlaamse band Ad Fundum inzingen en de kelen smeren. Om 17.00 uur, aansluitend aan de koopzondag, barst het echte samenzangspektakel los.

Den Bosch Zingt is voor iedereen die van zingen houdt, voor jong een oud en gratis toegankelijk. Verwachte eindtijd: tussen 20.00 en 21.00 uur. De formule van Den Bosch Zingt is simpel: er worden veertig bekende Nederlandse en buitenlandse liedjes gezongen door niet-professionele zangers op het podium en het publiek op de Parade. Het meezingen wordt vergemakkelijkt doordat de teksten van alle liedjes in een gratis verspreide liedjeskrant staan. Alles draait om de interactie tussen het koor en het publiek. Zij zijn dé sterren van Den Bosch Zingt. En of je nu zuiver zingt of vals: dat doet er niet toe. Onder leiding van de Vlaamse presentator Marc Dhollander, grondlegger van Vlaanderen Zingt, ontstaat vervolgens een waar zangspektakel. Zijn gevleugelde uitspraak dat ‘zingen het beste middel is tegen de verzuring’ en goed is voor het gevoel van saamhorigheid, kunnen de duizenden bezoekers van Den Bosch Zingt, al drie jaar op een rij, bevestigen.

Ook dit jaar is het repertoire in nauw overleg met Vlaanderen Zingt samengesteld. Met oude bekenden van Den Bosch Zingt zoals ‘Les Lacs du Connemara’, ‘Thank you for the music’ en ‘Proud Mary’, maar natuurlijk vooral veel nieuwe meezingnummers van onder andere Robert Long, Black Eyed

Peas, Dooby Brothers, Doe Maar, Kinderen voor kinderen…

Ook nieuw is de hoofdsponsor van Den Bosch Zingt: Ziggo. Ziggo biedt als landelijk bedrijf beleving en entertainment. Genieten van muziek hoort daar bij, vindt Ziggo. Door het ondersteunen van een evenement als Den Bosch Zingt willen zij hier een concrete bijdrage aan leveren. Voormalig hoofdsponsor van Den Bosch Zingt Rabobank, blijft aan boord als subsponsor, evenals Het Brabants Dagblad en De Ridder Communicatie.

 

 

 

Organisatie Slokdarmfestival zoekt nog vrijwilligers

 

 

VEGHEL – De komende editie van het Slokdarmfestival, eind juni 2012, mag dan misschien nog ver weg lijken, maar voor de organisatie zijn de voorbereidingen alweer in volle gang. Het Veghelse festival dat in 2010 in drie dagen tijd zo’n 60.000 bezoekers kreeg, legt voor de volgende editie de lat voor wat betreft omvang en inhoud weer wat hoger. Daarvoor wordt opnieuw een beroep gedaan op een groot aantal vrijwilligers die vanuit verschillende werkgroepen het Slokdarmfestival willen ondersteunen. Ter aanvulling van deze werkgroepen is de organisatie thans op zoek naar een aantal nieuwe vrijwillige festivalmedewerkers.

Zo zoekt de werkgroep Theater nog enkele personen die geïnteresseerd zijn in theaterproducties en de theaterwereld. De werkgroep Beeldende Kunst is op zoek naar één of twee creatieve en flexibele personen die affiniteit hebben met beeldende kunst, maar daarnaast ook goed kunnen organiseren. De werkgroep Educatie zoekt twee personen die gericht zijn op onderwijs en zo mogelijk contacten hebben met onderwijs of hierin werkzaam zijn. Voor het Secretariaat op het festivalkantoor zoekt men een flexibele persoon die secretariële ondersteuning kan bieden en handig is met programma’s als Word en Excel. Tenslotte zoekt de werkgroep vrijwilligers twee à drie personen voor regeltaken vooraf en tijdens het festival. Affiniteit met jongeren, van aanpakken weten en kunnen structureren zijn belangrijke eigenschappen

Mensen die interesse hebben, of meer informatie willen, kunnen een e-mail sturen naar info@slokdarmfestival.nl

 

Feestelijke start nieuwbouw WoonZorgPark Simeonshof

 

 

Op donderdag 12 mei, de dag van de zorg, is de feestelijke en symbolische start van de nieuwbouw van Woonzorgpark Simeonshof. De bouw van het woonzorgpark in Erp is gestart. Er is begonnen met het voorbereiden van het werkterrein en het uitzetten en uitgraven van de te bouwen dorpsvilla’s. De feestelijke aftrap wordt georganiseerd door BrabantZorg en Woonbelang Veghel. Om 16.00 uur zal Pastoor Rombauts de grond van het terrein wijden en een zegen uitspreken. Vervolgens zal door de heer Oppers een kist onder het bouwterrein worden ingegraven. De kist bevat persoonlijke berichtjes, foto’s en spulletjes van bewoners, medewerkers, vrijwilligers en betrokkenen bij het nieuw te bouwen Simeonshof. De inhoud van de kist is bedoeld als nalatenschap aan Erp. Wanneer het nieuw te bouwen woonzorgpark over een aantal decennia wordt gesloopt wordt de kist gevonden. Een stukje geschiedenis komt dan boven. Volgende generaties kunnen op dat moment iets van de huidige situatie terugzien. De heer Oppers woont in Simeonshof en heeft jarenlang bij allerlei dagelijkse en wekelijkse activiteiten geholpen. Hij kan op deze manier een bijdrage leveren aan de nieuwbouw. Aansluitend gaat het gezelschap naar de ontmoetingsruimte van het huidige Simeonshof waar door Anita van Hoof, locatiemanager Simeonshof en Ad Stas, directeur Woonbelang Veghel een toost wordt uitgebracht op WoonZorgPark Simeonshof.

 

 

 

Kijk hoe welzijn werkt!

Maatschappelijke stages voor beleidsmakers

Uden, 9 mei 2011

 

In de praktijk wordt pas echt duidelijk welk verschil organisaties op het terrein van welzijn en maatschappelijke dienstverlenging kunnen maken. Daarom slaan Aanzet, MEE, RIGOM en Vivaan de handen ineen en zetten in mei en juni 2011 hun deuren open voor Noordoost Brabantse beleidsmakers. Onder het motto ‘Kijk hoe welzijn werkt!’ bieden zij korte stages aan .

Wethouders, beleidsambtenaren en raadscommissieleden die over welzijn en maatschappelijke dienstverlening gaan, kunnen een korte stage lopen bij Aanzet, MEE, RIGOM of Vivaan. Enkele maanden geleden hebben vier Noordoost Brabantse wethouders al een dergelijke stage gelopen. “In een paar uur leer je meer van hoe het er in dit werk aan toe gaat dan in menige vergadering”, aldus de heer Hoeksema van gemeente Oss. Hij bezorgde als stage maaltijden aan huis. “Het was niet alleen leerzaam, maar ook erg leuk!” Ook de heer Willems van gemeente Boekel, mevrouw Van de Brand van gemeente Uden en mevrouw Van den Elsen van gemeente Veghel zijn positief over de stages die ze hebben gelopen. Ze geven aan dat zo’n kijkje in de keuken meer indruk maakt dan menige vergadering of beleidsnota. Er is contact met de mensen om wie het gaat en het is zichtbaar hoe zij gebruik maken van de hulp- en dienstverlening.

Half mei starten Aanzet, MEE, RIGOM en Vivaan opnieuw met korte maatschappelijke stages. Nu niet alleen voor wethouders, maar ook voor beleidsambtenaren en raadscommissieleden. Er is keuze uit een breed aanbod van stages, zoals het bijwonen van een overleg van de Formulierenbrigade, een huisbezoek met een ouderenadviseur, aanwezig zijn bij een cursus voor jongeren met een beperking of ervaring opdoen bij jongerenwerk. De vier organisatie willen beleidsmakers zo een beeld geven van de vragen en problematiek waarmee burgers een beroep doen op welzijn, hulp- en dienstverlening. Ook wordt zichtbaar hoe professionele hulp en begeleiding wordt geboden om mensen en hun sociaal netwerk sterker te maken, zodat ze zelf beter de regie over hun eigen leven kunnen voeren. De ervaringen naar aanleiding van deze stages staan centraal tijdens een conferentie over welzijn en maatschappelijke dienstverlening die op 12 september 2011 wordt georganiseerd.

U woont en U werkt, maar wat is Uw wens?

Woningmarktonderzoek regio Uden Veghel 

Hoe tevreden zijn inwoners uit de regio Uden Veghel met hun huidige woonsituatie? Wat voor soort woning wensen ze dan, nu en in de toekomst? En wat vinden zij belangrijk als het gaat om de woonomgeving en voorzieningen? In de maanden mei en juni worden duizenden huishoudens in de regio Uden Veghel benaderd voor deelname aan een enquête over hun woonvoorkeuren. Door inzicht in de woonwensen kunnen partijen, die verantwoordelijk zijn voor een passende huisvesting, hun woonbeleid hierop aan laten sluiten.
Onafhankelijk onderzoeksbureau
De enquête maakt deel uit van een groot onderzoek naar de toekomstige woningmarkt in deze regio, waarvoor in de afgelopen weken – naast gesprekken met diverse stakeholders en het analyseren van huidige planopgaven – ook dertig inwoners van Uden en Veghel in discussiebijeenkomsten hun woonwensen hebben aangegeven. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onafhankelijk onderzoeksbureau USP Marketing Consultancy uit Rotterdam in opdracht van Rabobank Uden Veghel en Bouwfonds Ontwikkeling. De gegevens die het onderzoeksbureau verzamelt, worden anoniem verwerkt.
U wenst…
Samen met de overige onderzoeksresultaten vormen uw woonwensen de basis voor een visie op wonen in de regio Uden Veghel, die door de Rabobank en Bouwfonds ontwikkeld wordt. Hiermee kunnen diverse partijen in de woningmarkt hun voordeel doen in de planvorming voor de toekomstige woningvoorraad. Daarom is dit onderzoek naar huidige en toekomstige woonwensen zo belangrijk. Hoe meer huishoudens aan dit onderzoek deelnemen, hoe beter de plannen afgestemd kunnen worden op de woonwensen. Wij verzoeken u dan ook om deel te nemen aan het onderzoek, als u hiervoor benaderd wordt. In oktober worden de onderzoeksresultaten verwacht. Wilt u op de hoogte blijven van het onderzoek, kijk dan op www.uwenst.nu

 

 

 

 

 

 

 

Bandoneonist Carel Kraayenhof treedt op in Veghel

 

 

VEGHEL - Op zaterdagavond 18 juni a.s. vindt in Veghel een concert plaats van de wereldberoemde bandoneonist Carel Kraayenhof met de Argentijnse pianist Juan Pablo Dobal. Het optreden is een initiatief van Kunstgroep De Compagnie. Het duo brengt een mooi gevarieerd tango programma. Het concert begint om 20.30 uur op het voormalige CHV terrein, ingang NCB laan 52/54. De zaal is open om 20.00 uur. De toegangsprijs is slechts € 12,50 inclusief een kopje koffie of thee. Kaarten zijn verkrijgbaar bij het UitPunt in Veghel. Er zijn slechts 200 kaarten voor het optreden beschikbaar, dus wees er snel bij. Voorafgaande aan het concert krijgen belangstellenden gelegenheid om een tango dansworkshop te volgen.

Kijk voor meer informatie op www.kunstgroepdecompagnie.nl

 

Carel Kraayenhof (1958), bandoneonist componist en arrangeur, is een veelzijdige bandoneonspeler. Uniek in zijn speelstijl en door z’n grote kennis van de Argentijnse tango, beroert hij wereldwijd elk publiek met zijn betoverende spel. Door zijn samenwerking met Astor Piazzola in 1987 en zijn jarenlange persoonlijke band met tangomaestro Osvaldo Pugliese ontwikkelde hij zich tot één van de meest geliefde bandoneonisten van deze tijd. Een van zijn hoogtepunten was op 2-2-2002 toen hij tijdens het huwelijk van Prins Willem-Alexander en Prinses Máxima op hartstochtelijke wijze het gevoelige ‘Adiós Nonino’ van Astor Piazzolla ten gehore bracht.

 

Samenwerking met Sting

Naast zijn werk de afgelopen 21 jaar met zijn Sexteto Canyengue, werkte hij ook met grootheden uit de klassieke muziek zoals: Ennio Morricone, Yo-Yo-Ma, de violisten Janine Jansen, Joshua Bell, en de celliste Quirine Viersen. Hij is een internationaal graag geziene bandoneonsolist bij de verschillende internationale symfonieorkesten zoals het London Symphony Orchestra, Berliner Philharmoniker, Hong Kong Philharmonic Orchestra en London Philharmonic Orchestra. Dat Carel zichzelf niet beperkt tot één muziekstijl bewijst zijn samenwerking met de zangers Dulce Pontes en Sting. In Nederland nam hij nummers op met o.a. André Hazes , Blof, Trijntje Oosterhuis, Dana Winner, Guus Meeuwis en trad hij op met Marco Borsato. Carel ontving veel onderscheidingen, waaronder in 2003 de Edison Publieksprijs voor zijn CD ‘Tango Royal’ en in 2005 ontving hij van de Argentijnse regering een hoge onderscheiding voor zijn onuitputtelijke inzet voor de Argentijnse tango wereldwijd.

 

Juan Pablo Dobal

Juan Pablo Dobal (Argentinie 1964)haalde zijn eerste diploma in 1981 op het 'Conservatorio de Música de Buenos Aires Alberto Williams'. Waar hij werd begeleid door zijn eerste lerares Blanca Barquín, die trouw leerling was van de oprichter Alberto Williams. Zij heeft zijn muziek aan Juan Pablo doorgegeven. In 1986 haalde hij zijn tweede diploma op het 'Conservatorio Nacional de Música'. Verder heeft Dobal piano studies gevolgd met Antonio De Raco, en andere leermeesters in het gebied van klassieke én populaire/geïmproviseerde muziek. Vanaf zijn 25e speelt hij ook in Nederland. Eerder was hij in theater te zien met zijn soloprogramma's 'Argentijnse Vleugels' en 'Buenos Aires Piano Bar'. Juan Pablo is sinds 2010 vast pianist van de andere tangoformaties van Carel Kraayenhof: Sexteto Canyengue en Kraayenhof tango Ensemble.Meer informatie: www.carelkraayenhof.nl