Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 20   2010-2011 > Dorpsnieuws  jaargang 20  nummer 34

Dorpsnieuws  jaargang 20  nummer 34

18 mei - 25 mei  2010

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nl


Klik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 20 nr 34


KERKBERICHTEN

Zondag: 22 mei 10.00 u. toediening 1e H.Communie Pastoor A. Claes.

Wij gedenken in deze viering:

Mnd.ged. Marietje van Hoof-van Asseldonk; Martina van Sleuwen-van Dooren (vanwege trouwdag);

Jan van Erp (opa van Luuk van den Oever); Jrgt. opa Jan van Zutphen;

Oma van de Ven en opa van Tuijl (nms. Emma en Janne).

 

 

Voorverkoop toegangskaartjes “PETAZZIE”

 

Aanstaande zaterdag tijdens de Open-Dag van het kloostergebouw

tussen 10.00 uur en 15.00 uur

worden toegangskaartjes verkocht voor het optreden

van de Helmondse cabaretgroep “Petazzie”.

Prijs per kaartje:  € 10,00

Er kunnen maximaal 8 kaartjes per persoon worden aangekocht.

Het optreden vindt plaats op vrijdag 18 november 2011

in de nieuwe accommodatie van het dorpshuis in het kloostergebouw.

 

Dorpsraad Zijtaart

 

 

 

Grote belangstelling voor de eerste buitenviering bij de Mariakapel

 

Afgelopen zondagmorgen waren ongeveer 225 belangstellenden aanwezig bij de eucharistie- viering in de buitenlucht bij de Maria-kapel. Het frisse weer en een regenbui werden getrotseerd om de viering bij te wonen. De zo vertrouwde woorden van voorganger pater Van Delden, de medewerking van het parochieel dames- en herenkoor en de inrichting van de plek waren de basis voor een fijne viering. Er werd gewezen op de betekenis van de Maria-kapel en de verering in de maand mei. Na afloop werd middels de medewerking van carnavals- vereniging De Reigers een kopje koffie of thee aangeboden. Velen maakten daarvan dankbaar gebruik, zodat er onder de steeds sterker wordende zonnestralen nog flink werd nagebuurt.

Hartelijk dank aan alle betrokkenen, die deze eerste buitenviering mede mogelijk gemaakt hebben.

 

Stichting Maria-kapel Zijtaart

 

 

 

Vakantiesluiting dorpshuis en gymzaal
Wij maken u erop attent dat Dorpshuis De Korenmolen en gymzaal De Molensteen in verband met de zomervakantie gesloten zijn vanaf maandag 18 juli tot en met zondag 21 augustus 2011. Vanaf maandag 22 augustus bent u weer van harte welkom.

Uitzonderingen op de vakantiesluiting zijn het Eetpunt op dinsdag en donderdag en de prikdienst op de donderdagochtend. Voor deze activiteiten kunt u dus ook tijdens de vakantieperiode gewoon in het dorpshuis terecht!

 

 

Belangrijke Telefoonnummers:

Kerkberichten C.v. Helvoirt                   (0413) 36 58 61

Huisartsenpost:

  Avond, nacht en Het  weekend            0900-8860

Huisarts J.M.Bonnet                              (0413) 35 22 23

Meldpunt Ouderenzorg                          0900-8803

Thuiszorg en Kraamzorg                        0900-8803

Centraal Alarm nummer                          1 1 2

Politie/Brandweer/Ambulance spoed       1 1 2

Politie          direct                                  0900 8844

Brandweer   direct                                 (073) 612 31 23

Ambulance  direct                                 (0412) 63 15 15

Stadhuis Veghel                                    (0413) 38 66 44

Gem. Veghel Storingsnummer                (0413) 38 66 66

Basisschool "Edith Stein"                        (0413) 36 51 68

Tennispark Zijtaart                                 (0413) 76 90 25

De Korenmolen (dorpshuis)                   (0413) 36 66 79

De Vonders                                          (0413) 35 03 77

De Molensteen                                      (0413) 36 73 73

 

 

 

Prikpost in Zijtaart.

De prikpost is gevestigd in Dorpshuis de Korenmolen aan de Past. Clercxstraat 66a. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend (vanaf 8.15u. aanwezig zijn).

 

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

 

 

Meldingen en klachten in de openbare ruimte

Wanneer u gebreken in de openbare ruimte constateert, kunt u hiervan melding maken bij de gemeente. U kunt een melding doen over bijvoorbeeld de volgende zaken: reiniging (zwerfvuil), onderhoud groen, verharding (losliggende stoeptegels, gaten in de weg), riolering, verlichting, straatmeubilair, verkeer, ongediertebestrijding (overlast van wespen, ratten, muizen etc.).

De gemeente onderzoekt naar aanleiding van uw melding het probleem en zorgt voor een passende oplossing. De melding wordt afgehandeld binnen een vastgestelde normtijd (afhankelijk van de melding).

U kunt uw melding telefonisch doorgeven aan de Servicemelddesk: (0413) 38 66 44.

 

 

 

BELANGETJES

 

Te koop: John van Zutphen Diervoeders, Antoniusstraat 40, Keldonk, tel. (0413) 21 20 24. Voor al uw voeders, vogelzaden, meststoffen, kalk, moskiller, houtvezel, zaagsel enz. (ook kleinverpakkingen). Afhalen dinsdag en vrijdag na 18.00 uur, zaterdag na 13.00 uur.

 

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

Gevonden:  Een bossleutels ter hoogte van De Lage Biezen 1, op te halen bij Raaijmakers Drukwerk

 

 Zaterdag 21 mei

Inloopdag  Klooster Zijtaart

Van 10.00 uur tot 15.00 uur

 
 

 

 

 

 

 

 


Wandeling door het AA-broeken

 

IVN Veghel organiseert op 22 mei a.s   een wandeling door de Aa-broeken met als thema: Op zoek naar de Kamsalamander. De kamsalamander is een van de doelsoorten waarvoor de Aa-broeken zijn ingericht. Het beestje is tijdens inventarisaties nog niet gezien, maar het biotoop is er klaar voor.

We verzamelen op de parkeerplaats bij Pieter Breughel om 10.00 uur. De wandeling zal plm 2 uur duren en voert -ondanks de droogte- door soms drassig gebied. Goede schoenen worden aanbevolen.

 

 

 

 

Bertha Oppers – van Erp

 

De vele brieven, kaarten, bloemen

en warme woorden

bij het afscheid van Bertha

hebben ons diep ontroerd

en waren voor ons allen een grote steun.

 

Middels deze advertentie willen wij

u hartelijk danken

voor al uw medeleven en steun.

 

Familie Oppers    Familie van Erp

 

Zijtaart, 12 mei 2011

 

 

 

BZB geeft op zondag 22 mei Unplugged Show

in Zaal Kleijngeld Zijtaart

Helaas ging de geplande show op 27 februari in Zaal Kleijngeld niet door wegens ziekte.

Nu is er de herkansing op zondag 22 mei. De kaartjes van 27 februari zijn geldig voor 22 mei.

BZB presenteerde in januari en februari hun Unplugged Tour, stamppot op tafel betekent immers BZB de unplugged tour op. De formule is natuurlijk ook geniaal; oude en nieuwe BZB-klassiekers in een knusse cafésetting en de pilseners binnen handbereik.

De tour is voor het eerst zonder Robert in de gelederen. Niemand minder dan Clemens van de Ven komt de Unplugged Shows van BZB versterken. Deze rasmuzikant heeft de hele wereld al gezien en heeft in Nederland o.a. opgetreden tijdens Oerol en het North Sea Jazz Festival.

Er zijn een flink aantal nummers van de nieuwe CD ‘Bart’ bewerkt en geschikt gemaakt voor het akoestische feest. Evenals in vorige tournees resulteert dit in een aantal zeer verrassende versies, waarbij maar weinig muziekstijlen gespaard zullen blijven. Door de combinaties van zeer verschillende muziekstijlen, gebracht met een aanstekelijk enthousiasme, is het bijwonen van een Unplugged Show een aanbeveling voor iedere muziek-, feest- danwel sfeerliefhebber.

De Unplugged Show is op zondag 22 mei om 17.00 uur in Zaal Kleijngeld in Zijtaart.

Kaartjes zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Zaal Kleijngeld en kosten € 12,00 per stuk. Aan de dagkassa € 14,00.

 

 

 

KBO

 

AGENDA:

 

Maandag 23 mei 13.30 uur: Kaarten

Dinsdag 24 mei 09.30 uur: Seniorenkoor

Dinsdag 24 mei 12.00 uur: Eetpunt

Dinsdag 24 mei 13.00 uur: Vrij biljarten

Dinsdag 24 mei 14.00 uur: Line dansen

Woensdag 25 mei 09.00 uur: Gym

Woensdag 25 mei 13.30 uur: Kaarten

Donderdag 26 mei 13.00 uur: Eetpunt

Donderdag 26 mei 13.00 uur: Competitie biljarten

Donderdag 26 mei 13.30-14.30 uur: Bibliotheek

Vrijdag 27 mei 13.30 uur: Bridgen

 

KAARTEN

 

De uitslagen van de kaartmiddag op maandag 9 mei 2011:

 

Rikken:  1. Jan v. Zutphen                  80 pnt

                2. Narda v. Stiphout              67 pnt.

                3. Jan Rijkers                       64 pnt

 

Poedelprijs: Jans v. Eert                     - 30 pnt.

Loterij:        Annie Vissers

 

Uitslagen van de kaartmiddag op woensdag 11 mei 2011:

 

Jokeren: Marie Habraken                   104 pnt.

Rikken: 1.Pieta v.d. Hurk                     86 pnt.

               2.Jan v. Zutphen                      81 pnt.

Poedelprijs: Diny v. Heertum  -             56 pnt.

Loterij:        Harry Rooijakkers

 

BRIDGEN:               

De uitslagen van vrijdag 13 mei 2011:

 

A-lijn:

1. Toos v. Berlo en Willemien Verhoeven          59,90 %

2. Wim en Piet v. Schaijk                                 57,81 %

3. Pieter v. Geffen en Tonnie Kivits                  56,46 %

4. Jos en Bep v.d. Goor                                    54,17 %

5. Bert en Anneke v. Helvoort                          53,13 %

6. Wim en Tiny v. Lieshout                               51,04 %

7. Jan v. Helvoirt en Mien v. Asseldonk             49,90 %

8. Toon v. Creij en Wim v. Os                          45,94 %

9. Ben en Tiny v.d. Steen                                 41,98 %

10. Bert en Diny Kanters                                 40,10 %

11. Jan Rijkers en Jo Verhoeven                       39,58 %

 

B-lijn:

1. Martien v. Cleef en Marietje v.d. Horst         64,86 %

2. Anny en Josien v.d. Berkmortel                    63,89 %

3. Adriaan v.d. Tillart en Mari v.d. Steen           59,44 %

4. Mien vd. Crommenacker & Maria Rijken      49,44 %

5. Harrie en Rina v. Berlo                                49,31 %

6. Nellie v.d. Berg en Pieta Verbakel                48,61 %

7. Fien v. Boxmeer en Jo v. Boxtel                   43,06 %

8. Chris en Christien v. Helvoirt                        37,36 %

9. Harrie v. Boxmeer en Tonn Verbruggen        34,03 %

 

BILJARTEN:                       

De uitslagen van de onderlinge competitie op

donderdag 12 mei 2011:

Johan v. Zutphen          23 46-Rien v. Tiel         23 24

Jan v. Uden                  20 30 –Jan de Wit         31 30

Wim Kremers              28 40-Grard v. Eert       18 23

Rien v. Tiel                  23 34-Tonnie v. Uden   30 36

Willy Henst                  29 40-Wim Kremers     28 27

Willy v.d. Berkmortel    23 30-Jan Rijkers          18 11

Tonn Verbruggen         19 23-Tonnie v. Uden   30 28

Rien Kemps                 37 43-Wim Kremers     28 32

Willy Henst                  29 33-Piet v.d. Tillaart   42 33

Jos Claassen                22 26-Gerard Oppers    14 10

Jan Rijkers                   18 19-Cor Coppens       20 19

Jan v.d. Oever              15 16-Piet v.d. Hurk     43 24

Chris v. Helvoirt           20 21-Piet v.d. Hurk     43 21

Zijtaartse Bridge Club 2001 (ZBC’01)

De uitslagen van dinsdag 10 mei 2011:

A-lijn:

1. Jan v. Stiphout en Adrie v. Gemert                60,83 %

2. Jo Verhoeven en Cees v. Hout                     60,42 %

3. Hilly v. Bosbeek en Ria Swinkels                  59,72 %

4. Jan Rijkers en Toos v. Berlo                         48,33 %

    Jana v.d.Acker en Anny v.d. Hurk                48,33 %

6. Bert en Dinie Kanters                                  44,17 %

7. Anneke Jans en Maria Pepers                     43,75 %

8. Ria Delisse en Riet v. Hout                           41,67 %

9. Mari v.d. Steen en Josien v.d. Berkmortel      40,00 % 

B-lijn:

1. Toon en Marietje v. Schaijk                           67,71 %

2. Adriaan v.d. Tillart en Jack Sebrechts           61,46 %

3. Mari en Nellie v.d. Vleuten                           59,85 %

4. Mieke Toebast en Toos Vissers                    53,13 %

5. Harrie en Rina v. Berlo                                49,48 %

6. Chris en Christien v. Helvoirt                        43,23 %

7. Tonny Rijkers en Mien Vermeulen                  42 71 %

8. Joke Petit en Maria Rijken                            42,19 %

9. Noud en Toos v. Zutphen                             41,15 %

10. An Thijssen en Riek Vervoort                     40,10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te Koop

 

Woonhuis 2 onder 1 kap

Talingstraat 21

Mariahout

 

Kijk ook op Funda.

 

Tel.: 06 21 67 37 30

 

 

 

 

SPORTAGENDA

 

VOW jeugd vrijdag 20 mei 2011

A-1               uit         toernooi Avanti           17:30-21.30u

B-1                thuis     toernooi VOW           18:00-21:00u

 

VOW jeugd zaterdag 21 mei 2011

MA1 M1       uit         toernooi EVVC               12:30u

M11B1 M2    uit         toernooi Nemelaer      ?

C-1                thuis     toernooi VOW           13:00-16:00u

D-1               uit         toernooi Boekel          9:00-13:15u

D-2               uit         toernooi Blauw Geel   8:45-12:15u

F-1                thuis     toernooi VOW           8:45-13:00u

F-2                thuis     toernooi VOW           8:45-13:00u

F-3                thuis     toernooi VOW           8:45-13:00u

F-4                thuis     toernooi VOW           8:45-13:00u

F-5                thuis     toernooi VOW           8:45-13:00u

 

VOW jeugd zondag 22 mei 2011

MD1 M3       uit         Toernooi HVCH           ?

MD2 M4       uit         Toernooi HVCH           ?

 

SPORTUITSLAGEN

 

VOW jeugd zaterdag  14 mei 2011

MA1 M1          Festelint Ma1                           3-1

MD1 M3          OSS'20 MD1                           2-4

 

V.O.W. senioren zondag 15 mei 2011

VOW H3         FC DE RAKT  VOW 3                        0-12

VOW H4         RKVV KELDONK 4                            9-2

 

Dames

VOW D1         SV OOSTRUM                                   2-3

VOW D2         OSS’20                                            10-0

 

Veteranen

VOW Vet        MARIAHOUT                                    2-4

 

 

 

W.T.C. Zijtaart

 

Heren: zondag 22 mei, Grote Peel, pauze in Meijel, 90 km, vertrek 8.30 uur.

Dames: zondag 22 mei, Grote Peel, pauze in Meijel, 80 km, vertrek 8.30 uur.

Senioren: woensdag 5 mei, Strabrechtseheide, pauze in Heeze ‘De Zwaan’, 86 km, vertrek 8.30 uur.

 

 

 

 

Buurtcompetitie Biljarten Zijtaart

 

Zaterdag 7 mei jl. heeft in Zaal Kleijngeld de afsluiting plaatsgevonden van het 13e seizoen van de Buurtcompetitie Biljarten Zijtaart. Aan deze competitie werd deelgenomen door 10 buurtverenigingen/ buurtschappen met een totaal van 115 spelers, te weten 110 mannen en 5 vrouwelijke deelnemers.

De competitie begint half september en duurt tot eind april. In deze periode wordt een dubbele competitie afgewerkt, wat betekent, dat er 18 speelavonden ingepland worden met in totaal 90 wedstrijden. Elke wedstrijd bestaat uit 6 partijen, wat inhoudt, dat er 540 partijen gespeeld dienen te worden. Door de 115 deelnemende spelers moesten maar liefst 29.899 caramboles gemaakt worden, waarvan er daadwerkelijk 27.029 gemaakt zijn. In elke partij krijgt iedere speler 20 beurten, dus in totaal zijn er 21.600 beurten gespeeld. Het gemiddelde per beurt komt hiermee uit op 1,25 caramboles. In de 90 wedstrijden werden in totaal 9.121 punten bij elkaar gespeeld, ofwel bijna 51 punten per team per wedstrijd. Dit delen door 6 partijen betekent 8,45 punten gemiddeld per speler per partij. Opmerkelijk was wel het verschil tussen de nummer 1 en de nummer 10, namelijk 159 punten over 18 wedstrijden is 8,8 punten per wedstrijd.

De hoogste score in één wedstrijd was voor Rond de Kerk in de wedstrijd tegen Grootveld/Corsica, te weten 70 wedstrijdpunten. De laagste score was voor Krijtenburg uit tegen Het Einde v.d. Straat en voor Rond de Bulte uit tegen Jekschotstraat, met 6 spelers wisten zij slechts 35 punten te behalen. Er was dit jaar geen enkele speler, die het maximum aantal van 20 punten wist te behalen. Frans van Leuken van Jekschotstraat was met 19 punten de hoogst scorende speler. Ook dit jaar was er weer 1 speler, die in een zijner partijen geen enkel punt wist te behalen : Piet v.d. Wassenberg tegen Rens Verhoeven 0 punten. Het hoogste partijgemiddelde werd gespeeld door Hans van Erp, die in 20 beurten maar liefst 112 caramboles wist te maken. De hoogste serie werd door Wim v.d. Sanden gemaakt, 33 caramboles.

Alvorens de bekers overhandigd werden aan de diverse prijswinnaars, sprak de wedstrijdleider een bijzonder woord van dank uit richting Franc en Yvonne Kleijngeld voor het beschikbaar stellen van de prachtige zaal, waarin de feestavond alweer voor de 7e keer plaatsvond. Met een opkomst van 101 personen, die op deze avond aanwezig willen zijn, is het mogen gebruiken van hun zaal een absolute zegen.

Als teken van dank werd door de wedstrijdleider een kadobon en een mooie bos bloemen overhandigd. Franc en Yvonne, namens alle deelnemers nogmaals hartelijk dank voor dit geweldige gebaar.

Tevens was er een woord van dank voor alle contactpersonen, die ervoor zorgen dat de geplande wedstrijden op het juiste tijdstip gespeeld worden. Ook was er een bloemetje voor onze barhulp Maria v.d. Heijden, die het werk achter de bar wederom prima wist te verzorgen. Tevens werd een woord van dank gericht aan Riek Jansen, die voor de voortreffelijke verzorging van het “hapje tussendoor” had gezorgd, waarvan door de aanwezigen naar hartelust gebruik zou worden gemaakt.

Dan de bekers die bij een prijsuitreiking horen. Dit jaar werden de bekers beschikbaar gesteld door Eethuis De Reiger. Als dank voor dit prachtige gebaar is aan Joop en Anja een bos bloemen uitgereikt. Joop, Anja en Mike, namens alle deelnemers nogmaals dank voor jullie bijdrage en succes met jullie bloeiende horecazaak. Vervolgens werden de bekers overhandigd door Toon Verbruggen en ondergetekende. Aangezien de kampioen van vorig seizoen dezelfde buurtvereniging was als dit jaar werd de wisselbeker uitgereikt door Toon Verbruggen. Gerard van Tiel nam de beker in ontvangst namens kampioen Leins./Hoolstraat, die op de laatste speelavond hun concurrenten Jekschotstraat en Het Einde v.d. Straat nipt voor wisten te blijven en daarmee voor de 3e keer het kampioenschap binnen wisten te halen. Heren van Leins./Hoolstraat van harte proficiat !

Toon Verbruggen bedankte namens alle deelnemers de wedstrijdleider voor zijn betoonde inzet. De grootste waardering voor de wedstrijdleider was echter de geweldige opkomst op deze feestavond, want daar doe je het uiteindelijk voor.

Tot slot werden de wedstrijdverslagen en de behaalde resultaten per team uitgedeeld en werd de avond voortgezet met de nodige bijbehorende drank en het bekijken van de diverse resultaten, waarbij het te maken aantal caramboles voor het volgende seizoen altijd voor voldoende discussie zorgt.

Hieronder volgt nog de eindstand van het voorbije seizoen.

 

 

Eindstand Buurtcompetitie Biljarten Zijtaart 2010-2011

 

Plaats Naam deelnemer    Gesp.    Punten Punten  Gesp.

                                                   Voor     tegen    gem

1    Leins./Hoolstraat        18         983       907       54,61

2    Het Einde v.d. Straat  18         979       891       54,39

3    Jekschotstraat            18         974       856       54,11

4    Rond de Kerk            18         949       892       52,72

5    Grootveld/Corsica       18         909       928       50,50

6    Rond de Bulte            18         900       915       50,00

7    Den Doornhoek          18         890       918       49,44

8    Rudebroeck               18         876       946       48,67

9    Het Begin v.d. Straat  18         837       912       46,50

10   Krijtenburg                 18         824       956       45,78

 

Alle spelers van Leins./Hoolstraat nogmaals van harte gefeliciteerd met het kampioenschap.

Namens de wedstrijdleider, Toon Cissen.

 

 

 

INTERPUNCTIE

 

 

“Als je 12 bent mag je kiezen”

Als adviseur op www.stiefmoeders.nl hoor ik vaak dat mensen tegen hun kinderen zeggen: Als je 12 jaar bent mag je kiezen”. Het gaat dan om het wonen bij vader of bij moeder na een scheiding. Dit klopt echter niet. Een kind van 12 jaar kan gehoord worden bij de kinderrechter en hij mag dan weliswaar aangeven waar hij het liefst zou wonen maar de kinderrechter beslist.

Er zijn ook wel ex-partners die daarmee schermen, omdat men denkt dat ze daarmee het kind helpen. Dit is beslist niet zo. Kinderen die dit te horen krijgen, worden ertoe uitgenodigd (mogelijk zelfs gedwongen) om disloyaal aan de andere ouder te worden. Het gezag van de ouder waarbij het kind verblijft wordt hiermee ondermijnd. Dat is zeer kwalijk.

Kinderen kunnen niet kiezen en als ze wel kiezen, maken ze vaak op verschillende momenten verschillende keuzes. Bij moeder zeggen ze dit, bij vader dat (vooral bij kleinere kinderen). Bij pubers gaat het vaak anders: hebben ze ruzie met moeder, dan willen ze naar vader omdat het daar beter zou zijn. In sommige situaties leidt dit ertoe dat de moeder (of vader) die het kind waarden en normen aanleert of grenzen stelt, het verliest t.o.v. de ouder die nauwelijks aandacht heeft voor dit soort zaken.

Als het kind van 15/16 jaar daarom niet meer op school verschijnt, of met drugs of criminaliteit in de weer gaat, is het wel duidelijk dat dit slecht is. Kinderen maken gebruik (misbruik?) van de situatie, maar soms ook om de ouders zo ver te krijgen dat ze gaan overleggen. Een kind wil zich afzetten, maar vindt de veiligheid (wat mag wel en wat mag niet) ook wel handig en duidelijk.

Ouders mogen elkaar niet dwars zitten via de kinderen, ook al is de wens om dat te doen nog zo groot. Ze moeten echter (in het belang van de kinderen) hun kinderen de kans geven om van hun vader en hun moeder te mogen houden, hoezeer de ouders elkaar ook haten. Dat is een bijzonder lastige opdracht, maar überhaupt is kinderen opvoeden geen gemakkelijke taak.

Mw. N. Timmermans-van de Kamp

Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA  Veghel

tel. 06-21.59.24.35.   www.interpunctie.nl

 

 

Podotherapie in Keldonk.

 

Vanaf 1 juni 2011 zal Podotherapie Brugmans een praktijk starten in Keldonk.

Podotherapeut Jeanne Brugmans heeft al 17 jaar een goedlopende praktijk Podotherapie in Sint-Oedenrode en gaat nu ook op het adres Hool 56 in Keldonk mensen met voetklachten/voetproblemen helpen.

De praktijkdagen zijn op maandag en donderdag.

Alleen op afspraak.

 

Het is vervelend als u pijn heeft aan of in uw voeten, enkels, knieën, heupen of rug…..

De podotherapeut weet raad. De podotherapeut is een erkend specialist op het gebied van de voet. Voetklachten en pijn aan de enkels, knieën, heupen of rug ontstaan vaak door een afwijkend functioneren van de voeten en/of het looppatroon. Voor het onderzoeken en behandelen van deze klachten kunt u terecht bij de podotherapeut. Ook behandelen zij huid- en nagelaandoeningen en geven preventieve adviezen, bv. schoenadvies.

De podotherapeut werkt op verwijzing van huisarts of specialist.

 

·         Wordt uw behandeling vergoed?

Afhankelijk van uw aanvullende verzekeringspolis komt u in aanmerking voor vergoeding.

·         Waarvoor kunt u terecht bij de podotherapeut?

Stand- en/of vormafwijkingen van de voet, teenafwijkingen, nagelproblemen, huidproblemen (eelt en likdoorns), overbelastingsklachten, diabetische en rheumatische voeten.

 

Jeanne Brugmans is lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten en is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

 

Podotherapie Brugmans

Hool 56

5469 KC Keldonk

Tel. (0413) 20 93 25 / (06) 241 487 76

E-mail: info@podotherapiebrugmans.nl

www.podotherapiebrugmans.nl

 

 

 

Vlooienmarkt JJC Erp

 

Zondagmiddag 26 juni organiseert het Jeugd- en Jongerencentrum JJC in Erp weer een gezellige vlooienmarkt met ongeveer 40 kramen. Particulieren die overtollige gebruikte spullen willen verkopen, kunnen voor € 10,00 een tafel huren, afmeting 2.50x0.75m. De markt duurt van 10.00 uur tot 14.00 uur en vindt plaats in JJC gebouw aan de Ottenstraat in Erp. Aanmelden kan door een mail te sturen naar vlooienmarkt@jjc-erp.nl. of te bellen tel (06) 152 573 66, en wees er snel bij, want VOL = VOL!  Meer informatie op www.jjc-erp.nl.

 

 

Geheugensteunpunt Veghel:

Herinneringen ophalen uit de oude doos

 

Op maandag 23 mei 2011 organiseert geheugensteunpunt Veghel de activiteit: herinneringen ophalen uit de oude doos.

Naast de ‘open inloop’ organiseert het geheugensteunpunt elke twee weken ook activiteiten. Tijdens de activiteit ‘Herinneringen ophalen uit de oude doos’ wordt het geheugen opgefrist onder leiding van een activiteitenbegeleidster van dagbehandeling De Donk. Met behulp van spelmateriaal komen o.a. cultuur en muziek van vroeger aan bod.

Bij geheugensteunpunt Veghel dat plaatsvindt in De Peppelhof (Wilgenstraat 15 in Veghel), kan iedereen terecht die geheugenproblemen heeft of betrokken is bij zorg voor mensen met geheugenproblemen. Het geheugensteunpunt is iedere maandag geopend van 14.00-16.45 uur, iedereen is welkom om eens binnen te lopen. Het geheugensteunpunt biedt informatie over onderzoek naar (beginnende) dementie, behandeling, begeleiding en zorgmogelijkheden. Naast de open inloop van het geheugensteunpunt, worden er elke twee weken activiteiten georganiseerd.

Ook in de zomerperiode vinden deze activiteiten plaats. De toegang tot het geheugensteunpunt is gratis, evenals de eerste consumptie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor ons kantoorpand aan

de Corridor 2a

zijn wij op zoek naar een

 

schoonmaakster.

 

Tijdens kantooruren

(1 à 2 dagdelen per week).

Heb je interesse??

Bel TMPS tel. (0413) 32 10 51

en vraag naar Carlijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRIENDEN VOETBALTOERNOOI 2011

 

Dit jaar hebben zich 8 teams opgegeven die gaan strijden om de Seiturse titel op het vrienden voetbaltoernooi dat gehouden wordt op zondag 22 mei 2011 op sportpark De Vonders.

-         De wedstrijden duren 2 x 12,5 minuten en er wordt centraal gefloten bij begin/wissel/einde wedstrijd.

-         Elk team speelt 3 wedstrijden in de poule, waarna kruiswedstrijden plaatsvinden tegen de andere poule. Hierna speelt men om de plaatsen.

-         Bij gelijke plaatsen in de poule wordt vervolgens gekeken naar het doelgemiddelde. Is dit ook gelijk dan worden er 5 strafschoppen genomen.

-         Elk team zorgt zelf voor shirtjes en een vlagger

-         Er moeten minimaal 2 dames in het veld staan of 2 jeugdspelers van 12 t/m 15 jaar of een combinatie hiervan. Is dit niet het geval, dan wordt het spel gespeeld met een speler minder.

-         Bij gelijke kleur shirts moet de uitspelende ploeg hesjes aan.

-         Elk team dient 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn. Is men niet op tijd aanwezig, dan is de wedstrijd met 5-0 verloren.

We wensen iedereen een gezellige en sportieve dag toe.

Activiteitencommissie V.O.W

 

De poule-indeling is als volgt:

poule A                                  poule B
FC Veghel                              Boerdonk 6
De Flos                                  FC de Kleats
De Zutjes                                Gieltjes Effe Brasse
De Bazen+Jelle Bosch             Driprope Trousk

 

Het wedstrijdschema:

Aanvang       veld                teams

10.30 Uur       veld 1     FC Veghel - De Flos

10.30 Uur       veld 2     De Zutjes  - De Bazar+Jelle Bosch

11.00 Uur       veld 1     Boerdonk 6 - FC de Kleats

11.00 Uur       veld 2     Gieltjes Effe Brasse - Driprope Trousk

11.30 Uur       veld 1     FC Veghel - De Zutjes 

11.30 Uur       veld 2     De Flos - De Bazar+Jelle Bosch

12.00 Uur       veld 1     Boerdonk 6 - Gieltjes Effe Brasse

12.00 Uur       veld 2     FC de Kleats - Driprope Trousk

12.30 Uur       veld 1     FC Veghel - De Bazar+Jelle Bosch     

12.30 uur        veld 2     De Flos - De Zutjes 

13.00 Uur       veld 1     Boerdonk 6 - Driprope Trousk

13.00 uur        veld 2     FC de Kleats - Gieltjes Effe Brasse

13.30 Uur       veld 1     4e poule A- 3e poule B

13.30 Uur       veld 2     3e poule A- 4e poule B

14.00 Uur       veld 1     1e poule A-2e poule B

14.00 Uur       veld 2     2e poule A- 1e poule B

14.45 Uur       veld 1     5-6 plaats winnaars ronde 13.30 uur

14.45 uur        veld 2     7-8 plaats verliezers ronde 13.30 uur

15.15 Uur       veld 1     1-2 plaats winnaars ronde 14.15 uur

15.15 Uur       veld 2     3-4 plaats verliezers ronde 14.15 uur

 

 

 

 

Schijndelse formatie Exile speelt bij De Compagnie

 

VEGHEL – Op zondagmiddag 22 mei vindt in het galeriecafé van Kunstgroep De Compagnie aan het Middegaal in Veghel een optreden plaats van de Schijndelse formatie Exile. Deze band maakt enigszins psychedelische pop en rockmuziek die geïnspireerd is door bands als Radiohead, Millionare, The Beatles, Muse en Coldplay. De Compagnie is elke zondag vanaf 14.00 uur geopend. Het optreden vindt plaats tussen 15.00 en 17.00 uur en de toegang is zoals gebruikelijk gratis.

 

Exile staat voor banneling. En dat is precies de plaats van deze Schijndelse band ten opzichte van andere bands: een buitenstaander ten opzichte van de doorsnee muziek die veelal te horen is. Geïnspireerd door eerder genoemde bands, hebben toetsenist Florian Verhagen en zanger/gitarist Tomas Mathijsen met hun ietwat psychedelische nummers een eigen sound weten neer te zetten die nauwelijks in een genre te plaatsen valt. De kracht van de nummers wordt versterkt door drummer Cas Mathijsen, bassist Bram van Paridon en gitarist Guus Arts die met ieder hun eigen sound en stijl elke song tot leven brengen. Deze sterke combinaties maken Exile een band waar je niet alleen naartoe gaat om ‘m te zien; naar Exile moet je vooral beluisteren…

 

 

 

 

 

 

Blijvend Thuis laat 55-plussers nadenken over hun huis

In opdracht van de gemeenten Uden en Veghel pakt het ouderenwerk van Vivaan het project Blijvend Thuis weer op. Doel van dat project is om zowel eigenaren als huurders na te laten denken over de vraag of zij nog met plezier in hun huis kunnen wonen als ze ouder worden. Mensen van 55 jaar en ouder uit de gemeenten Veghel en Uden kunnen op de computer of op papier een lijst met vragen over hun woning en woonomgeving invullen. Zij krijgen dan meteen een advies over mogelijke verbeteringen van hun woning. Het advies is gratis en geheel vrijblijvend. Het kan helpen bij het beantwoorden van de vraag of mensen in hun huis kunnen blijven wonen of beter kunnen verhuizen. Belangstellenden kunnen op de website www.blijvendthuis.nl/vivaan meer informatie over het project vinden. Om de vragenlijst in te vullen dienen ze via die website een wachtwoord aan te vragen. Binnen een week stuurt Vivaan een wachtwoord toe, waarmee deelnemers toegang krijgen tot de vragenlijst. Mensen kunnen bij Vivaan ook een papieren vragenlijst aanvragen die hen gratis toegestuurd wordt. Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden contact opnemen met Vivaan, ouderenwerk. Dat kan op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur op telefoonnummer (0413) 367309 en via het e-mailadres blijvendthuis@vivaan.nl

 

voor eigenaren en huurders

Naar verwachting is over 9 jaar een kwart van de Nederlandse bevolking 55 jaar of ouder. Het is onmogelijk om woonruimte te bouwen, die passend is voor alle mensen die dan minder mobiel en zorgbehoevend zijn. Daarom is het noodzakelijk om te kijken of bestaande woningen geschikt zijn of geschikt te maken zijn voor ouderen. Het project is acht jaar geleden ook uitgevoerd. Toen bleek dat ongeveer een kwart van de 55-plussers met een eigen huis op korte of wat langere termijn willen gaan verhuizen, de meeste naar het centrum van hun dorp. Omdat er de komende jaren niet genoeg geschikte woningen beschikbaar zullen komen, zullen veel ouderen in hun woning moeten blijven wonen. Blijvend Thuis is intussen enigszins aangepast. Deze keer kunnen zowel eigenaren als huurders een woonverbeteradvies aanvragen. De woningcorporaties Woonbelang en SVU ondersteunen Blijvend Thuis en zijn in de projectgroep vertegenwoordigd.

 

hulp bij invullen

Deelnemers kunnen thuis op hun computer of op papier 50 antwoorden in een vragenlijst aankruisen. Vivaan heeft vrijwilligers bereid gevonden om mensen te helpen bij het invullen van de antwoorden, als dat nodig is. Met een telefoontje naar Vivaan kan die hulp geregeld worden. De vragen gaan over de woning van de deelnemers. Gevraagd wordt naar de grootte van kamers, de breedte van deuren, de hoogte van drempels en eventuele aanpassingen die al gedaan zijn. Er worden ook vragen gesteld over de bereikbaarheid van voorzieningen, over het gevoel van veiligheid en over de wensen van de bewoners. Meteen na het invullen van de lijst op de computer krijgt elke deelnemers een advies op het scherm over zijn of haar woning. Mensen die de papieren vragenlijst invullen, moeten de lijst naar Vivaan sturen en krijgen dan op papier een advies thuisgestuurd. Het advies helpt mensen bij het maken van keuzes voor de toekomst. Als mensen dat willen kan een consulent van Vivaan met hen dat advies doorspreken.

 

verbouwing

Blijvend Thuis heeft ook het doel om 55-plusserse te informeren over mogelijkheden van woningaanpassing. Niet zelden gaan mensen hun woning verbouwen als de kinderen het huis uit zijn. Dat is een uitgelezen moment om meteen aanpassingen aan te brengen die het wooncomfort verhogen en het mogelijk maken om ook in het huis te blijven wonen als men zorg nodig heeft. Op de website van Blijvend Thuis staan vele voorbeelden en tips die het wonen plezieriger kunnen maken. Van veel verbeteringen worden ook globale kosten vermeld. Die kosten voor de aanpassingen komen in het algemeen voor rekening van de woningeigenaar. Voor bepaalde aanpassingen kunnen mensen een tegemoetkoming van overheidswege krijgen. Daarover is informatie te krijgen bij de gemeente en bij de ouderenadviseurs van Vivaan.