Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 20   2010-2011 > Dorpsnieuws  jaargang 20  nummer 47

Dorpsnieuws  jaargang 20  nummer 47

31 aug 2011 - 7 sept 2011

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nl


Klik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 20 nr 47

KERKBERICHTEN

Zondag: 4 september 9.30 u. Pater van Delden (Samenzang).

Overl.oud. Rooijakkers-van Lankvelt, Johanna Rooijakkers-van Hoof en kleinzoon Erik; Marinus en Jos van den Akker; Nolda van Zutphen-van Boxmeer en dochter Joke (vanwege verjaardag); André van den Oever; Lies van Bakel-van Alphen (vanwege verjaardag); Johan en Jos Schepers; Overl.oud. Vromans-de Swart.

 

 

 

NAJAARSFIETSTOCHT ZIJTAART

Op zondag 4 september a.s. organiseert de Evenementengroep Zijtaart haar jaarlijkse najaarsfietstocht.

Het is de Evenementengroep weer gelukt een leuke tocht van zo’n 34 kilometer uit te zetten.

De tocht is bedoeld als een middagje ontspanning op de fiets, hopelijk met mooi weer. De deelname staat voor iedereen open.

Tijdens de tocht zijn er twee kleine rustpauzes waar men een gratis versnapering krijgt aangeboden. Daarnaast is er een grote rustpauze waar men het een en ander kan nuttigen, zoals koffie en fris.

Bij de tweede kleine pauze ontvangt de deelnemer bovendien een gratis lotnummer, zodat er een mogelijkheid is dat er op het eindpunt nog een prijsje klaar ligt.

De deelnemers kunnen zich inschrijven bij ’t Dorpskaffee aan de Pastoor Clercxstraat 31 in Zijtaart. Men kan dit doen tussen 12.00 uur en 13.30 uur. De kosten voor deelname bedraagt € 1,00 per persoon. Heeft u zin om aan deze fietstocht mee te doen, dan zien we u graag op zondagmiddag 4 september a.s.

Evenementengroep Zijtaart

 

 

 

Verloren spullen tijdens JAZ-dagen

 

Tijdens de JAZ-dagen zijn er weer een aantal spullen zoek geraakt. Deze zijn terug te halen t/m 4 september bij Anja van Boxmeer, tel. nr. 06 432 302 92. Daarna gaan de spullen in de zak van Max.

 

 

Belangrijke Telefoonnummers:

Kerkberichten C.v. Helvoirt                  (0413) 36 58 61

Huisartsenpost:

  Avond, nacht en Het  weekend           0900-8860

Huisarts J.M.Bonnet                             (0413) 35 22 23

Meldpunt Ouderenzorg                         0900-8803

Thuiszorg en Kraamzorg                       0900-8803

Centraal Alarm nummer                          1 1 2

Politie/Brandweer/Ambulance spoed      1 1 2

Politie          direct                                 0900 8844

Brandweer  direct                                 (073) 612 31 23

Ambulance  direct                                 (0412) 63 15 15

Stadhuis Veghel                                    (0413) 38 66 44

Gem. Veghel Storingsnummer               (0413) 38 66 66

Basisschool "Edith Stein"                       (0413) 36 51 68

Tennispark Zijtaart                                (0413) 76 90 25

De Korenmolen (dorpshuis)                  (0413) 36 66 79

De Vonders                                          (0413) 35 03 77

De Molensteen                                     (0413) 36 73 73

 

 

 

Prikpost in Zijtaart.

De prikpost is gevestigd in Dorpshuis de Korenmolen aan de Past. Clercxstraat 66a. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend (vanaf 8.15u. aanwezig zijn).

 

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

 

 

Meldingen en klachten in de openbare ruimte

Wanneer u gebreken in de openbare ruimte constateert, kunt u hiervan melding maken bij de gemeente. U kunt een melding doen over bijvoorbeeld de volgende zaken: reiniging (zwerfvuil), onderhoud groen, verharding (losliggende stoeptegels, gaten in de weg), riolering, verlichting, straatmeubilair, verkeer, ongediertebestrijding (overlast van wespen, ratten, muizen etc.).

De gemeente onderzoekt naar aanleiding van uw melding het probleem en zorgt voor een passende oplossing. De melding wordt afgehandeld binnen een vastgestelde normtijd (afhankelijk van de melding).

U kunt uw melding telefonisch doorgeven aan de Servicemelddesk: (0413) 38 66 44.

 

 

 

 

BELANGETJES

 

Te koop: John van Zutphen Diervoeders, Antoniusstraat 40, Keldonk, tel. (0413) 21 20 24. Voor al uw voeders, vogelzaden, meststoffen, kalk, moskiller, houtvezel, zaagsel enz. (ook kleinverpakkingen). Afhalen dinsdag en vrijdag na 18.00 uur, zaterdag na 13.00 uur.

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

 

 

 

 

Nieuwe shows voor majoretten

 

Zaterdag 10 september a.s. van 16.00 uur tot 17.00 uur vindt er een generale repetitie plaats voor de majoretten van St.Cecilia Zijtaart. In oktober en november zullen zij namelijk deelnemen aan diverse concoursen. Om zich goed voor te kunnen bereiden, zal een jurylid van de Brabantse Bond de optredens voorzien van tips en suggesties. Tijdens deze middag zullen alle nieuwe shows opgevoerd worden met de thema’s; los/vast, indie ghetto, tegenstellingen, robots, indianen en circus.

Iedereen is van harte welkom om deze middag te komen kijken in Dorpshuis de Korenmolen.

Tot ziens op zaterdag 10 september!

Groetjes van de Majoretten

 

 

 

 

Collecte Kankerbestrijding

 

In de week van 5 tot en met 10 september wordt weer de jaarlijkse collecte gehouden voor KWF Kankerbestrijding.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuw kindcentrum in Zijtaart

 

 

Stichting Kinderopvang Schijndel (SKS) de Plu heeft met ingang van 22 augustus haar deuren geopend van een nieuw kindcentrum in het voormalig klooster in Zijtaart. Een unieke locatie voor kinderopvang. In samenwerking met Peuterspeelzaal het Pompeltje wordt er kinderopvang en VVE aangeboden voor kinderen van 0-4 jaar in een voor deze leeftijd ingerichte ruimte met slaapkamer en verschoonruimte. De buitenruimte sluit aan op de speelplaats van de onderbouw van de Edith Stein school. Voor de kinderen van 4 tot en met 12 is er een BSO ingericht, een huiskamer waar kinderen zich prettig voelen. Daarnaast kan er in BSO tijd gebruik gemaakt worden van verschillende ruimte zoals het atelier (voormalige kapel) en de gymzaal.

Heeft u interesse om uw kind te plaatsen dan bent u welkom om een kijkje te komen nemen. Wilt u meer informatie, neem dan contact op met het hoofdkantoor tel nr. (073) 750 28 40 elke dag tijdens kantooruren bereikbaar.

Bij de SKS de Plu staat voorop dat zij uw kind een veilige plek wil bieden en waar het kind, kind mag zijn en spelenderwijs groot mag worden.

 

 

Gezocht hulp

 

Op melkveebedrijf voor alle

voorkomende werkzaamheden.

 

Leeftijd vanaf 16 jaar.

 

         Melkveebedrijf Van den Hurk.

         Krijtenburg 14

         Zijtaart.

 

Voor informatie kunt u bellen met:

 

         Huib van Dijk

         Tel. nr. 06 553 427 78

 

 

 

W.T.C. Zijtaart

Heren: zaterdag 3 september, Bommelerwaard, 135 km, vertrek 8.00 uur Zijtaart.

Dames: zaterdag 3 september, Berg en Dal, 110 km, vertrek 8.00 uur Zijtaart.

Heren: zondag 4 september, Over de Maas, pauze in Altforst, 95 km, vertrek 8.30 uur.

 

Dames: zondag 4 september, Over de Maas, pauze in Niftrik, 80 km, vertrek 8.30 uur.

Senioren: woensdag 7 september, De Krim / Vredepaal / Siberië, pauze in Overloon ‘Duivenbos’, 86 km, vertrek 8.30 uur.

 

 

 

 

GEZOCHT: KLUSSERS EN SCHOONMAKERS (M/V)

 

Aan alle inwoners van Zijtaart,

Sinds 2005 beschikt Jong Nederland eindelijk over een eigen accommodatie en daar zijn we nog steeds erg blij mee. Wel kost het veel tijd en energie om onze blokhut en het terrein netjes te houden. De meeste vrijwilligers van Jong Nederland zitten nog op school of werken de hele week en de meesten hebben, naast het clubdraaien, niet veel vrije tijd over.

Gelukkig zijn er enkele enthousiaste dames, die onze blokhut regelmatig schoonmaken. Deze dames zoeken echter naar mannen en vrouwen die hen bij willen staan bij het onderhoud van onze blokhut. Dus niet alleen het schoonmaken, maar ook het verrichten van kleine klusjes in en rondom het gebouw. Om te beginnen lijkt ons één ochtend of middag in de twee weken meer dan voldoende.

Mocht je interesse hebben in een plek in onze ‘Klusploeg’, dan kan je geheel vrijblijvend contact opnemen met Willem Timmers, tel. 37 70 92 of een mailtje sturen naar info@jongnederlandzijtaart.nl

Alvast bedankt!

Leiding en leden Jong Nederland Zijtaart

 

 

 

 

Dorpshuis De Korenmolen (6)

 

In november 2007 kwam de projectgroep Multifunctioneel gebouw klooster voor het eerst bij elkaar. Onder leiding van een projectmanager van Hevo BV werkten in deze projectgroep vertegenwoordigers van de gemeente, het dorpshuis, de peuterspeelzaal en de school samen met architecten van Leenders om te komen tot een ontwerp voor de verbouwing van het klooster. Daarnaast werd een ontwerpgroep gevormd waarin de architect, een installatieadviesbureau, een constructieadviesbureau en een bouwfysisch adviseur werkten aan het ontwerp van de verbouwing.

De projectgroep kwam een keer per maand samen om te komen tot een goed ontwerp voor de verbouwing van het klooster.

Eind 2008 was het voorlopig ontwerp (V.O.) klaar. Een berekening van de investeringskosten maakte duidelijk dat de verbouwing van het klooster niet gerealiseerd kon worden met het door de gemeente beschikbaar gestelde budget. Voordat het V.O. goedgekeurd kon worden, diende er door de gemeenteraad extra budget beschikbaar gesteld te worden. In de vergadering van de gemeenteraad in januari 2009 werd het voorstel van het college van B&W om extra budget beschikbaar te stellen goedgekeurd en daarmee het V.O.

Het V.O. werd verder uitgewerkt waarna in juli 2009 uiteindelijk het Definitief Ontwerp (D.O.) door de leden van de projectgroep werd vastgesteld.

Met het definitieve ontwerp kon de aanbesteding voor de bouw in gang gezet worden. Na een voorselectie werden voor elk van de drie onderdelen van de bouw, Bouwkundig, Electra en Werktuigbouwkundig vijf aannemers uitgenodigd voor het uitbrengen van een offerte.

Op 9 oktober 2009 hebben de aannemers hun aanbieding ingeleverd bij de gemeente waarna het college van B&W het werk eind november heeft gegund aan de laagste inschrijvers die een geldige inschrijving hebben ingediend.

1.         Bouwkundig, wordt verzorgd door Wijnenbouw uit Someren

2.         Werktuigbouwkundig, wordt verzorgd door Immens Installatietechniek uit St. Michielsgestel

3.         Electrotechnisch, wordt verzorgd door Van Dijnsen Installatiewerken uit Breda.

Aannemer Wijnen heeft nog net voor kerstmis 2009 bouwhekken rond het klooster geplaatst, de officiële start van de verbouwing was op 11 februari 2010.

Zuster Germana nam hierbij persoonlijk de slopershamer ter hand. (Op de foto samen met wethouder van Rinsum)

 

 

 

KBO

 

AGENDA

maandag 5 september 10.00 uur Onderonsje

Dinsdag 6 september 09.30 uur Seniorenkoor

Dinsdag 6 september 12.00 uur Eetpunt

Dinsdag 6 september 13.00 uur Vrij biljarten

Dinsdag 6 september 14.00 uur Line dansen.

Woensdag 7 september 09.00 uur Gym

Woensdag 7 september 13.30 uur Kaarten

Donderdag 8 september 12.00 uur Eetpunt

Donderdag 8 september 13.00 uur Competitie biljarten

Donderdag 8 september 13.30-14.30 uur Bibliotheek

Vrijdag 9 september 13.30 uur Bridgen

 

 

BRIDGEN

De uitslagen van vrijdag 26 augustus 2011:

 

A-lijn:

1. Pieter v. Geffen en Tonnie Kivits                  64,58 %

2. Adriaan v.d. Tillart en Jo Verhoeven             60,00 %

3. Toos v. Berlo en Willemien Verhoeven          58,13 %

4. Bert en Diny Kanters                                   55,21 %

5. Chris en Christien v. Helvoirt                        52,08 %

6. Mien Verhoeven en Mien Vissers                 51,04 %

7. Wim en Piet v. Schaijk                                 45,63 %

8. Harrie en Marietje v.d. Wijgert                     43,75 %

9. Cor en Marietje Mollen                                 42,50 %

10. Marcel v.d. Akker en Toon v. Creij             40,63 %

11. Jan v. Helvoirt en Toon v. Schaijk                34,90 %

 

B-lijn:

1. Henk v.d. Linden en Marietje v.d. Horst        56,94 %

2. Diny v.d. Zanden en José v. Kessel               55,56 %

3. Mies en Joke v.d. Burgt                                54,17 %

4. Mien vd. Crommenacker & Maria Rijken      50,00 %

5. Harrie en Fien v. Boxmeer                           48,61 %

6. Ger Aarts en Tonnie Lukassen                      46,53 %

7. Mieke Toebast en Riek Vervoort                  45,14 %

8. Ad en Riet Koevoets                                    43,06 %

 

 

BILJARTEN

De uitslagen van donderdag 25 augustus 2011:

Willy Henst                  30 50-Jan v. Uden        19 27

Jan v.d. Oever              17 27-Jan Rijkers          18 20

Chris v. Helvoirt           20 31-Tonnie v. Uden   32 28

Piet v.d. Tillaart            38 59-Wim Kremers     29 20

Jos Claassen                22 35-Joh. v. Zutphen   23 14

Rien v. Tiel                  25 33-Rien Kemps        37 31

Jan de Wit                    29 38-Grard v. Eert       18 12

Jan v.d. Oever              17 23-Gerard Oppers    14   8

Willy vd. Berkmortel     24 26-Mart.v.Zutphen   17 15

Cor Coppens                20 19-Cor v. Zutphen    64 47

Wim Kremers              29 24-Wim vd.Sanden   54 35

Tonn Verbruggen         20 16-Mies Gibbels       42 25

 

 

Zijtaartse Bridge Club 2001 (ZBC’01)

 

De uitslagen van dinsdag 23 augustus 2011:

 

A-lijn:

1. Mien Verhoeven en Mien Vissers                 63,00 %

2. Hilly v. Bosbeek en Ria Swinkels                  59,58 %

3. Cor v.d. Berg en Toon v. Schaijk                  58,75 %

4. Jan Rijkers en Toos v. Berlo                         57,50 %

5. Bert en Diny Kanters                                  53,00 %

6. Anneke Jans en Maria Pepers                      52,50 %

7. Piet Thijssens en Riek Rijkers                       50,50 %

8. Harrie en Marietje v.d. Wijgert                     50,00 %

9. Jana v.d. Acker en Anny v.d. Hurk               49,17 %

10.Riet v. Hout en Corry Kastelijn                    41,50 %

     Cees v. Hout en Jo Verhoeven                    41,50 %

12.Wim en Piet v. Schaijk                                 37,92 %

13.Mieke Toebast en Toos Vissers                   35,42 %

 

B-lijn:

 

1. Harrie en Rina v. Berlo                                62,50 %

2. Ad en Riet Koevoets                                    60,42 %

3. Cor en Marietje Mollen                                 59,17 %

4. Mientje v.d. Tillaart en Ria Veldhuis              53,33 %

5. Noud en Toos v. Zutven                               52,92 %

6. Adriaan v.d. Tillart en Tonny Rijkers             52,50 %

7. Nellie v.d. Berg en Marietje v. Schaijk           52,08 %

8. Anny en Josien v.d. Berkmortel                    45,42 %

9. Albert en Petra v.d. Hurk                             42,50 %

10. Piet en Toos Reijbroek                                41,67 %

11.Chris en Christien v. Helvoirt                       39,58 %

12.Joke Petit en Maria Rijken                           37,92 %

 

 

 

Geheugensteunpunt Veghel: informatiebijeenkomst over

‘De Kopgroep’ en de creatieve werkplaats

 

Geheugensteunpunt Veghel organiseert op maandag 12 september van 14.00-16.45 uur een bijeenkomst waarin informatie wordt gegeven over behandelgespreksgroep ‘De Kopgroep’ en de creatieve werkplaats.

Tijdens de informatiebijeenkomst in het geheugensteunpunt zullen Alzheimer Nederland, afdeling Uden/Veghel en GGZ Oost Brabant uitgebreid ingaan op de mogelijkheden van ‘De Kopgroep’ en de mogelijkheden van de creatieve werkplaats.

‘De Kopgroep’ is bedoeld voor mensen met geheugen­problemen en/of een vorm van dementie. De bijeenkomsten van de behandelgespreksgroep staan in het teken van thema’s die op dat moment in de groep leven. Ook besteedt ‘De Kopgroep’ aandacht aan psychomotorische therapie.

De creatieve werkplaats is een plek waar mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers kunstzinnige activiteiten kunnen uitvoeren. In een vertrouwde en veilige omgeving,  waar iedereen zichzelf mag en kan zijn, wordt gezamenlijk een passende en creatieve activiteit uitgevoerd, zoals schilderen of tekenen.

Bij geheugensteunpunt Veghel, dat plaatsvindt in De Peppelhof (Wilgenstraat 15 in Veghel) kan iedereen terecht die geheugenproblemen heeft of betrokken is bij zorg voor mensen met geheugenproblemen. Het geheugensteunpunt is iedere maandag geopend van 14.00-16.45 uur, iedereen is welkom om eens binnen te lopen. Het geheugensteunpunt biedt informatie over onderzoek naar (beginnende) dementie, behandeling, begeleiding en zorgmogelijkheden. Naast de open inloop van het geheugensteunpunt, worden er elke twee weken activiteiten georganiseerd. Ook in de zomerperiode vinden deze activiteiten plaats. De toegang tot het geheugensteunpunt is gratis, evenals de eerste consumptie.

 

DDB komt buurten in Zijtaart

Democratisch Dorpsbelang (DDB) houdt op maandag 5 september haar activiteit ‘Buurten in de Buurt’ in Zijtaart. Vanaf 18.30 uur wandelen leden van de partij door het dorp en gaan daar in gesprek met bewoners en verenigingen. Het bezoek wordt om 20.30 uur afgerond met een bijeenkomst in Dorpshuis De Korenmolen .

Tijdens haar rondgang door het dorp maken de fractie- en bestuursleden en wethouders van DDB de balans op van hetgeen de partij in haar programma heeft staan en hoe de stand van zaken nu is. In Zijtaart zal vooral gekeken worden naar uitbreidingsplan Rudebroeck en de ontwikkeling van de dorpskern nu de school verhuisd is. Ook de infrastructuur rond Zijtaart heeft de aandacht: de leefbaarheid van buurtschappen moet zo mogelijk behouden blijven.

De DDB’ers bezoeken tevens een aantal verenigingen. De partij gaat – onder meer – even luisteren bij de repetitie van het opleidingsorkest van fanfare Sint Cecilia. Particulieren die prijs stellen op een persoonlijk bezoek kunnen zich aanmelden bij het secretariaat via info@ddb-veghel.nl.

Vanaf 20.30 uur is er koffie én cake in Dorpshuis De Korenmolen. Daar is iedereen welkom.

 

 

 

SPORTAGENDA

 

V.O.W. jeugd 

 

31-aug-2011

VOW B1       thuis     Mariahout B1                      18:30u

VOW MA1   uit         UDI'19/Beter Bed MA1      18:30u

 

03-sep-11

VOW B1       thuis     Boekel Sport B2                  14:30u

VOW C1       thuis     Gemert C4                          13:00u

VOW D1       uit         Rood Wit'62 D4                  12:30u

VOW E1       uit         ASV'33 E2                         10:45u

VOW E2       thuis     Gemert E6                          9:30u

VOW E3       uit         Handel E2                           10:00u

VOW F1       uit   Blauw Geel'38/OtterW F3         10:15u

VOW F2       SC Helmondia F2G                          10:00u

VOW F3       thuis     SCMH F1                           10:30u

VOW F4       thuis     DVG F5                             10:30u

VOW MA1   uit         DSV MA1                          13:15u

VOW MC1    thuis Blauw Geel'38/OtterW MC1    13:00u

VOW MD1   thuis     DAW MD2                        9:30u

 

07-sep-11

VOW C1       uit         Erp C2                                18:30u

VOW C2       thuis     WEC C2                             18:30u

VOW MC1    thuis     Boekel Sport MC2               18:30u

 

VOW VETERANEN  zaterdag 3 sept 2011

VOW Vet        Thuis    UDI’19                                    16.30u

 

V.O.W. senioren zondag 4 september 2011

VOW H1         Uit       Maaskantse-Boys         14.30u

VOW H2         Uit       ASV’33 2                    11.30u

VOW H3         Thuis    SCMH 3                      11.00u

VOW H4         Uit       HVCH 9                      10.00u

 

VOW DAMES zondag 4 september 2011

VOW D1         Thuis    AVANTI’31                     11.30u

VOW D2         Uit       DAMES OLYMPIA’18           10.00u

 

 

W.T.C. Zijtaart

 

Heren: zaterdag 3 september, Bommelerwaard, 135 km, vertrek 8.00 uur Zijtaart.

Dames: zaterdag 3 september, Berg en Dal, 110 km, vertrek 8.00 uur Zijtaart.

Heren: zondag 4 september, Over de Maas, pauze in Altforst, 95 km, vertrek 8.30 uur.

Dames: zondag 4 september, Over de Maas, pauze in Niftrik, 80 km, vertrek 8.30 uur.

Senioren: woensdag 7 september, De Krim / Vredepaal / Siberië, pauze in Overloon ‘Duivenbos’, 86 km, vertrek 8.30 uur.

 

 

 

Atelier-opruiming  Help, mijn atelier staat vol!

 

In de afgelopen jaren heb ik nogal wat schilderijen gemaakt waar ik nu eigenlijk niks meer mee doe en dat vind ik jammer. Ik heb schilderijen van bloemen,paarden, stieren en landschappen staan, keuze genoeg. Dus kom bij me langs en kies wat uit, over de prijs zullen we het vast wel eens worden, want ik wil ze echt kwijt.

De laatste tijd heb ik me gestort op het maken van portretten, ik vind dit geweldig om te doen en wil me er professioneel mee bezig gaan houden. Daarom ben ik op zoek naar opdrachten, dus als U een portret wilt laten schilderen neem dan contact met mij op, dan kunnen we de mogelijkheden bespreken. Als U bijvoorbeeld op zoek bent naar een origineel kerstkado, kom daar dan nu mee, want een portret schilderen kost natuurlijk wat tijd. U kunt vrijblijvend een portretopdracht geven vanaf € 250,00.

Binnenkort heb ik samen met 6 andere kunstenaars een expositie in Beek en Donk, waar U een aantal van mijn portretten en ook ander werk kunt bekijken. De expositie is in de weekenden van 3 en 4, en 10 en 11 september in Galerie het Berkendijkje, Berkendijkje 8 in Beek en Donk. Zelf ben ik zaterdag 3 en zondag 11 september aanwezig. Ik zou het leuk vinden om wat bekende gezichten uit Zijtaart te zien.

Ik hoop U snel te mogen begroeten om eens lekker rond te snuffelen. Ik ben meestal wel aan het werk in mijn atelier, maar als U zeker wilt weten dat ik er ben bel dan even, Jacqueline Klein Breteler, Pater Thijssenstraat 47, tel.nr. 06 526 252 74.De omgeving van mensen die willen veranderen

(meer lezen: www.interpunctie-praktijkgevallen.nl)

Mensen die willen veranderen, worden vaak per ongeluk tegengewerkt in hun veranderingsproces. Het hoeft niks te maken te hebben met “niet willen dat de ander verandert”. Ook dat komt voor, maar daar gaat het hier niet om.

 

Maar soms saboteert de omgeving de verandering ongemerkt door hun eigen gedrag. Wat nodig is voor verandering is dat de omgeving:

-           het verleden loslaat

-           ondersteunt en behulpzaam is (niet cynisch!!)

-           iets uitkiest om zichzelf te verbeteren (focus op “verbeteren” i.p.v. op “oordelen”)

-           geen plagerijtjes of grapjes erover maken

Het verleden loslaten, is voor de omgeving lastig. Men is zo gewend zich op een bepaalde manier te gedragen, het is een vaste gewoonte. Zo zie je bv. regelmatig ouders die gewend zijn om allerlei dingen uit handen te nemen van de kinderen, die ze best zelf kunnen (of onderhand zouden moeten kunnen). Deze kinderen worden “klein” gehouden, leren allerlei handelingen niet zelf te doen. En ouders maar klagen dat ze het te druk hebben……

Maar ook bv. een samenwonend paar waarbij de vrouw wil dat haar man meer in het huishouden doet. Ze heeft zoveel kritiek dat hij het nooit goed kan doen. Het vouwen van de was moet precies zoals zij dat altijd deed, om over het strijken maar helemaal niet te praten.

Verandering moet aangemoedigd worden. Toch hoor ik in mijn spreekkamer vaak dat mensen alleen maar kritiek hebben wanneer ik vraag om een positieve verandering van de ander te benoemen. Het ene is dan wel beter gegaan, maar het andere is nog steeds niet goed!

Wij mensen hebben nogal eens commentaar en kijken vaak naar datgene wat (nog) niet goed gaat.

 

Mw. N. Timmermans-van de Kamp

Interpunctie, Smientdonk 2,

5467 CA  Veghel

tel. 06-21.59.24.35.  

www.interpunctie.nl

 

 

Opvoedcursus: Peuter in Zicht

Binnenkort organiseert Thuiszorg Pantein de opvoedcursus “Peuter in Zicht” in Veghel. De cursus is bedoeld voor zowel vaders als moeders van peuters van 2 en 3 jaar en wordt begeleid door speciaal opgeleide verpleegkundigen jeugdgezondheidszorg. Uitgangspunt van deze avonden is om u te informeren over de ontwikkelingsfase van uw kind, herkenbare situaties te schetsen en in groepjes te bespreken en handvatten aan te reiken om het gedrag van uw kind te sturen. Het betreft dus interactieve thema-avonden. Er zijn geen kosten aan deelname verbonden.

De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van 19.30-21.30 uur.

Locatie: Thuiszorgkantoor Veghel

Adres: Stadhuisplein 47 in Veghel

Data: 3, 10, 17 en 24 oktober 2011

Tijd: 19.30-21.30 uur, vanaf 19.45 uur is de deur open

Voor informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met het bedrijfsbureau JGZ, via tel. 0900 8803. U kunt ook meer informatie vinden op de website van Thuiszorg Pantein www.thuiszorgpantein.nl.

Een voorbeeld

Job van 3 heeft ontdekt dat hij ook ‘nee’ kan zeggen als papa en mama hem iets vragen. Daar maakt hij flink gebruik van. Hij wil ook alles zelf doen. Dat is voor zijn ouders erg vermoeiend. Job kan aardig driftig worden als zijn ouders tegen hem in gaan. Het wordt er niet gezelliger op thuis, bij anderen, in de winkel etc.

Tijdens de cursus “Peuter in Zicht’ leren de ouders van Job dat peuters een ontwikkelingsfase doormaken, waarin dit gedrag thuis hoort. Ze leren hoe zij Job kunnen stimuleren een aantal dingen zelf te doen, hoe ze hem kunnen steunen, wanneer het ‘zelfdoen’ nog niet zo goed lukt en hoe te sturen, wanneer Job ongewenst gedrag vertoont.

 

 

 

Fietstocht Veghels Trots

Op vrijdag 16 september 2011 organiseert de gemeente Veghel, samen met diverse partners, een gratis fietstocht langs ‘smaakmakende’ plekjes in Veghel. Iedereen is welkom om mee te fietsen en Veghel op een gezellige en actieve manier te ervaren.

Informatiepakketje

De startpunten van de fietsroute ‘Veghels Trots’ bevinden zich op de Markt in Veghel en in het souterrain van het  raadhuis in Erp (aan het Hertog Janplein). Hier kunt u tussen 10.00 uur en 14.00 uur, op elk gewenst moment, starten. Op deze locaties ontvangt u een informatiepakketje.

Route

De route leidt u langs verschillende mooie projecten die Veghel rijk is en biedt u een kijkje achter de schermen van een aantal ‘smaakmakers’. Op de route zijn twee informatiestoppunten; het Raadhuis in Erp en Natuurtuin ‘t Bundertje, waar gidsen voor u klaar staan. Naast het informatieve karakter van de fietstocht wordt gezorgd voor koffie, thee en wat lekkers. De fietsroute is 35 kilometer lang.

Prijsvraag

Beantwoord tijdens de fietstocht de vragen. Zo maakt u kans op prachtige prijzen!

 

 

 

Indrukwekkend tangoconcert bij De Compagnie

 

Het openingsconcert dat de Argentijnse tangoformatie San Telmo Lounge op zondagmiddag 28 augustus jl. bij Kunstgroep De Compagnie in Veghel gaf, was indrukwekkend. De kunstgalerie was voor deze gelegenheid in gebruik genomen als concertzaal. De publieke belangstelling was zo groot dat velen het virtuoze concert staande moesten bijwonen. Met een unieke combinatie van authentieke tango, eigentijdse elektronische muziek en jazz, wist de band het publiek van begin tot eind te boeien. Het was het enige concert dat San Telmo Lounge in Nederland gaf, als afsluiting van een Europese tournee. Als het aan de Veghelse politiek ligt zijn dergelijke unieke concerten, die gratis toegankelijk zijn voor een breed publiek, vanaf volgend jaar verleden tijd. De aangekondigde bezuinigingen treffen met name Kunstgroep De Compagnie zo hard dat voor het voortbestaan gevreesd moet worden.

 

 

 

Fietsparkeren op het Bolkenplein verbeterd

 

Op het Bolkenplein zijn de afgelopen weken nieuwe fietsenstallingen geplaatst, zogenaamde ‘nietjes’. Tegelijkertijd is de capaciteit uitgebreid waardoor er nu ruim 160 fietsen geplaatst kunnen worden. Op deze manier wordt geprobeerd om de overlast door wild geparkeerde fietsen te verminderen en het gebruik van de fiets en de bus verder te stimuleren.

D’n Doortrapper

Naast de uitbreiding van de fietsenstallingen op het Bolkenplein om fietsen te stallen, is er eveneens voldoende ruimte om de fiets bij D’n Doortrapper gratis en bewaakt te parkeren. Op werkdagen kunnen mensen van 6.45 uur tot 19.15 uur terecht om hun fiets of brommer te parkeren. Tegelijkertijd kunnen mensen hun fiets ook laten repareren.

D’n Doortrapper bestaat sinds 1996 en is een project van de gemeente Veghel en GGZ. Het biedt een dagbesteding aan ruim 12 deelnemers van GGZ, die hulp krijgen van een groep vrijwilligers uit Veghel.