Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 20   2010-2011 > Dorpsnieuws  jaargang 20  nummer 48

Dorpsnieuws  jaargang 20  nummer 48

7 sept 2011 - 14 sept 2011

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nl


Klik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 20 nr 48


KERKBERICHTEN

 

 

Zondag: 11 september 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor).

Wij gedenken in deze viering:

Ties van Zutphen; Nel van der Linden-van Berkel; Wim van der Burgt en overl.ouders van der Burgt-Timmers; Johan en Dora van der Heijden-Pepers en zoon Hans; Overl.oud. Jonkers-van Asseldonk en overl.familie.

Mededeling:

De kerkdeurcollecte voor de MIVA heeft €. 131,38 opgebracht, hiervoor hartelijk dank.

De MOV-groep

 

Beste VOW-ers en supporters.

 

Elke zaterdag en zondag genieten we weer van de wedstrijden van de teams van VOW.

Hiervoor is een tegenstander nodig, enthousiaste toeschouwers en begeleiders, goede faciliteiten en niet te vergeten de scheidsrechters.

 

Deze scheidsrechters zijn onontbeerlijk om ervoor te zorgen dat alle regels goed worden toegepast en daarmee de wedstrijden fair worden gespeeld.

Ongetwijfeld zult u als voetballer, leider, trainer of toeschouwer al eens verbaasd hebben gestaan over een beslissing van de scheidsrechter, waarvan blijkt dat deze beslissing geheel volgens de regels is genomen.

Kortom, om echt van het spel te kunnen genieten is het noodzakelijk om ook de regels goed te kennen en te begrijpen!

 

Daarom willen we jullie graag uitnodigen voor een spelregelavond:

            Op dinsdag 13 september, aanvang om 20.30 uur

            in de kantine van VOW.

 

Deze avond wordt verzorgd door Scheidsrechtersvereniging Helmond e.o. Zij zullen op deze avond op een leuke, leerzame en interactieve manier ingaan op de spelregels en de interpretatie hiervan.

 

We hopen op een grote opkomst en misschien krijgen we zelfs enkelen van jullie enthousiast voor het fluiten van een wedstrijdje. Want zonder scheidsrechter om de regels toe te passen kan er nu eenmaal niet gevoetbald worden!

 

Met vriendelijke groet,

 

Werkgroep scheidsrechters:

Chris van de Ven

Wim Reijbroek

André van Zutphen

Peter van de Braak

 

 

 

 

Prikpost in Zijtaart.

De prikpost is gevestigd in Dorpshuis de Korenmolen aan de Past. Clercxstraat 66a. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend (vanaf 8.15u. aanwezig zijn).

 

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

 

 

BELANGETJES

 

Te koop: John van Zutphen Diervoeders, Antoniusstraat 40, Keldonk, tel. (0413) 21 20 24. Voor al uw voeders, vogelzaden, meststoffen, kalk, moskiller, houtvezel, zaagsel enz. (ook kleinverpakkingen). Afhalen dinsdag en vrijdag na 18.00 uur, zaterdag na 13.00 uur.

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

 

 

 

Nieuwe shows voor majoretten

 

Zaterdag 10 september a.s. van 16.00 uur tot 17.00 uur vindt er een generale repetitie plaats voor de majoretten van St. Cecilia Zijtaart. In oktober en november zullen zij namelijk deelnemen aan diverse concoursen. Om zich goed voor te kunnen bereiden, zal een jurylid van de Brabantse Bond de optredens voorzien van tips en suggesties. Tijdens deze middag zullen alle nieuwe shows opgevoerd worden met de thema’s; Los/vast, Indie Ghetto, Tegenstellingen, Robots, Indianen en Circus.

Iedereen is van harte welkom om deze middag te komen kijken in Dorpshuis de Korenmolen.

Tot ziens op zaterdag 10 september!

Groetjes van de majoretten

Zijtaartse Jeugdnatuurvereniging: Aa-broeken   

 

Zondag 11 september gaan we voor een wandeling naar de Aa-broeken in Veghel. In dit laaggelegen en vochtige natuurgebied is van alles te zien. In een warme periode zoeken dieren de schaduw van bomen en struiken op en gaan op zoek naar vochtige en koele plekken om er te eten en drinken.

In de Aa-broeken is het een en ander aangelegd en verbeterd, hierover krijgen jullie uitleg, met speciale aandacht tijdens de wandeling voor: Masterplan Aa en natuurontwikkeling en over de herinrichting van het gebied.

Om nog eens een keer echt van de natuur te gaan genieten gaan we daarom zondag 11 september een rondwandeling maken in de Aa Broeken. We lopen door de Aa-broeken naar de Aa en laten de veranderingen zien in het Beekdal de Aa met ecologische aanplant van de oevers, waterberging, poelen, en vistrappen. We hopen dat iedereen mee gaat, ook ouders zijn van harte welkom. Zorg dat je op tijd bent, we vertrekken vanaf de school om 8:00 uur met de fiets.

 

 

 

Grote Clubactie komt wederom naar Zijtaart

 

Ook dit jaar zal fanfare St. Cecilia deelnemen aan de Grote Clubactie. De Grote Clubactie is een organisatie die het Nederlandse verenigingsleven financieel steunt. Maar liefst 80% van de verkochte loten gaat direct naar de clubkas van de vereniging. Zo kunnen wij weer nieuwe instrumenten aanschaffen, opleidingen verzorgen en deelnemen aan diverse wedstrijden en optredens.

Hoe werkt de Grote Clubactie?

Jeugdleden van fanfare St. Cecilia zullen van 10 september tot en met 1 november huis-aan-huis komen om loten te verkopen. Een lot van de Grote Clubactie kost € 3,00. Daarvan gaat € 2,40 naar de vereniging. De trekking van de Grote Clubactie loterij is op 24 november 2011. De uitslagen kunt u diezelfde dag nog vinden op www.clubactie.nl, maar ook in de landelijke huis-aan-huis bladen is de uitslag te lezen in de week nadat de trekking heeft plaats gevonden.

Net als ieder jaar worden er weer fantastische prijzen weggegeven. De hoofdprijs is maar liefst € 100.000,00.

 

 

 

Gezocht hulp

 

Op melkveebedrijf voor alle

voorkomende werkzaamheden.

 

Leeftijd vanaf 16 jaar.

 

         Melkveebedrijf Van den Hurk.

         Krijtenburg 14

         Zijtaart.

 

Voor informatie kunt u bellen met:

 

         Huib van Dijk

         Tel. nr. 06 553 427 78

 

 

 

 

KBO

 

BRIDGEN:

De uitslagen van vrijdag 2 september 2011:

A-lijn:

1. Mien Verhoeven en Mien Vissers                 60,42 %

2. Wim en Tiny v.Lieshout                                59,58 %

3. Chris en Christien v. Helvoirt                        58,75 %

4. Jan Rijkers en Cor v.d. Berg                         57,08 %

5. Jan v. Helvoirt en Mien v. Asseldonk             55,42 %

6. Harrie en Marietje v.d. Wijgert                     54,58 %

7. Bert en Anneke v. Helvoort                          44,58 %

8. Adriaan v.d. Tillart                                       43,33 %

    Toon v. Creij en Wim v. Os                          43,33 %

10. Toos v. Berlo en Willemien Verhoeven        42,50 %

11. Wim en Piet v. Schaijk                                40,42 %

12.Bert en Diny Kanters                                  40,00 %

B-lijn:

1. Henk v.d. Linden en Jo v. Boxtel                  63,33 %

2. Martien v. Cleef en Marietje v.d. Horst         56,67 %

3. Mien vd. Crommenacker & Maria Rijken      55,83 %

4. Mies en Joke v.d. Burgt                                54,17 %

5. Nellie v.d. Berg en Pieta Verbakel                53,75 %

6. Fien v. Boxmeer en An Thijssen                   53,33 %

7. Jo Verhoeven en Tonny Rijkers                    52,50 %

8. Cor en Marietje Mollen                                 47,08 %

9.Diny v.d. Zanden en José v.Kessel                 43,33 %

10.Mieke Toebast en Riek Vervoort                  41,67 %

11.Anny en Josien v.d. Berkmortel                    40,42 %

12.Harrie v. Boxmeer enTonn Verbruggen        37,92 %

BILJARTEN:

De uitslagen van donderdag 1 september 2011:

Wim v.d. Sanden          54 91-Jan v.d. Oever    17 23

Jan Rijkers                   18 28-Gerard Oppers    14   8

Cor v. Zutphen             64 80-Jos Claassen       22 23

Jan de Wit                    29 35-Mies Gibbels       42 28

Piet v.d. Hurk               39 46-Jan v. Uden        19 18

Jan v.d. Oever              17 17-Rien v. Tiel         25 24

Willy Henst                  30 30-Tonnie v. Uden   32 25

Jos Claassen                22 21-Mart.v.Zutphen   17 14

Grard v.Eert                 18 17-Cor v. Zutphen    64 47

Rien Kemps                 37 36-Piet vd. Tillaart    38 18

Joh.v. Zutphen              23 14-Cor Coppens       20 10

 

Zijtaartse Bridge Club 2001 (ZBC’01)

De uitslagen van dinsdag 30 augustus 2011:

A-lijn:

1. Cor v.d. Berg en Toon v. Schaijk                  64,58 %

2. Bert en Diny Kanters                                   62,50 %
3. Jan Rijkers en Toos v. Berlo                         60,00 %

4. Piet Thijssens en Riek Rijkers                       55,83 %

5. Wim en Piet v. Schaijk                                 55,42 %

6. Mien v. Berkel en Mien Verhoeven               47,50 %

7. Jana v.d. Acker en Anny v.d. Hurk               47,08 %

8. Riet v. Hout en Corry Kastelijn                     46,67 %

9. Anneke Jans en Maria Pepers                        45,42 %

10. Harrie en Marietje v.d. Wijgert                    45,00 %

     Cees v. Hout en Jo Verhoeven                    43,75 %

12. Mieke Toebast en Toos Vissers                   28,25 %

B-lijn:

1. Mien Vermeulen en Mien Vissers                 63,33 %

2. Anny en Josien v.d. Berkmortel                    54,58 %

3. Harrie en Rina v. Berlo                                53,75 %

4. Ad en Riet Koevoets                                    53,75 %

5. Cor en Marietje Mollen                                 53,33 %

6. Joke Petit en Maria Rijken                            50,42 %

7. Noud en Toos v. Zutven                               50,42 %

8. Albert en Petra v.d. Hurk                             45,42 %

9. Adriaan v.d. Tillart en Jack Sebrechts          44,58 %

10. Mientje v.d. Tillaart en Ria Veldhuis            44,17 %

11.Piet en Toos Reijbroek                                 44,17 %

12.Nellie v.d. Berg en Marietje v. Schaijk          42,08 %

 

 

 

KOM OOK BIJ DE DANSMARIEKES !!!

Wij zijn al weer volop bezig aan ons nieuwe dansseizoen en de gardedansen zijn al een heel eind klaar. Nu de zomervakantie alweer achter de rug is, zullen we dan ook weer aan de slag gaan met onze showdans. Iedere week trainen we 1 uur en dan leer je een gardedans en natuurlijk een leuke showdans die we diverse keren mogen laten zien.

Ook mag je dan optreden o.a. bij de jeugd pronkzitting, jeugd receptie, 11-11 bal, prinsenrecepties, pronkzittingen, avond voor ouderen en genodigden en natuurlijk met carnaval.

 

Vindt jij dansen ook zo leuk?

Kom dan bij de dansmariekes!

 

Opgeven kan nog steeds!

Lever je naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum op papier in bij:

Miranda van der Zanden

             Keslaerstraat 23

Geef je snel op, want dansmariekes is top!

 

Groetjes,

leidsters van de dansmariekes.

 

 

SPORTAGENDA

 

V.O.W. Jeugd   07-september-2011

VOW C1       uit         Erp C2                                18:30u

VOW C2       thuis     WEC C2                             18:30u

VOW MC1    thuis     Boekel Sport MC2               18:30u

V.O.W. Jeugd   11-september-2011

VOW B1       uit         Venhorst B1                       14:30u

VOW C1       uit         Sparta'25 C3                       13:00u

VOW C2       thuis     DVG C3                             13:00u

VOW D1       thuis     Blauw Geel'38/OtterW D5   11:30u

VOW E1       thuis     Bruheze E3                         9:30u

VOW E2       uit         SCMH E2                           9:30u

VOW E3       9thuis    Blauw Geel'38/OtterW E13  9:30u

VOW F1       thuis     Gemert F3                          10:30u

VOW F2       thuis     Rood Wit'62 F4                   10:30u

VOW F3       uit         Irene F2                              10:30u

VOW F4       uit         Boekel Sport F6                  9:30u

VOW MA1   thuis     SV Lottum MA1                 14:30u

VOW MC1    uit         Nulandia MC1                     11:15u

VOW MD1   uit         SDDL MD1                        11:30u

 

V.O.W. senioren zondag 11 september2011

VOW H1         thuis     ODILIAPEEL/BG       14.30u

VOW H2         thuis     HVCH 3                      11.30u

VOW H3         uit        SCHIJNDEL/VITAM 6           12.00u

VOW H4         thuis     BLAUW-GEEL’38 18 11.00u

DAMES zondag 11 september2011

Dam VOW 1    uit        MIERLO-HOUT         10.00u

Dam VOW D2             thuis     WHV                          10.00u

VETERANEN

Vet VOW        uit        GEMERT                    ????

 

SPORTUITSLAGEN

 

VOW jeugd 31 augustus 2011

VOW B1       Mariahout B1                               4-2

VOW MA1   UDI'19/Beter Bed MA1               1-5

VOW jeugd 03 september 211

VOW B1       Boekel Sport B2                           4-2

VOW C1       Gemert C4                                   7-1

VOW C2                                                         ---

VOW D1       Rood Wit'62 D4                           4-4

VOW E1       ASV'33 E2                                  6-3

VOW E2       Gemert E6                                   5-0

VOW E3       Handel E2                                    3-10

VOW F1       Blauw Geel'38/OtterW F3             3-3

VOW F2       SC Helmondia F2G                       4-2

VOW F3       SCMH F1                                    13-0

VOW F4       DVG F5                                      0-14

VOW MA1   DSV MA1                                   1-3

VOW MC1    Blauw Geel'38/OtterW MC1         13-2

VOW MD1   DAW MD2                                 5-2

 

V.O.W. senioren zondag 4 september 2011

VOW H1         MAASKANTSE-BOYS          6 - 0

VOW H2         ASV’33 2                                 1- 4

VOW H3         SCMH H3                                0 - 4

VOW H4         HVCH 9                                  0 - 1

DAMES VOW D1       AVANTI’31                0 - 2

DAMES VOW D2       OLYMPIA’18                         1 - 5

VETERANEN VOW   UDI’19            0 – 2

 

 

 

 

W.T.C. Zijtaart

 

Heren: zondag 11 september, Beiaard, pauze in Asten, 90 km, vertrek 8.30 uur.

Dames: zondag 11 september, Beiaard, pauze in Asten, 80 km, vertrek 8.30 uur.

Senioren: woensdag 14 september, Dijkentocht: Lithoijen/Koolwijk, pauze in Megen ‘Op de Poort’, 88 km, vertrek 8.30 uur.

 

 

 

Snack bij Roosje

 

Iedere laatste vrijdag van de maand

 

Schotel Döner   € 5,25

 

Telefonisch bestellen om

af te halen mogelijk:

06- 28 756 151

 

Standplaats:

VANAF 1 september

elke vrijdag op

het kerkplein van

15.oo uur tot 19.oo uur

 

 

 

 

 

VOW huldigt drie vrijwilligers

 

Tijdens de jaarlijkse contactavond voor vrijwilligers zijn drie vrijwilligers die zich al jaren voor VOW inzetten, extra in het zonnetje gezet en benoemd tot Lid van Verdienste.

Jan van Uden is als vrijwilliger begonnen in het bestuur van Soffelt, de vereniging die later met VOW is gefuseerd. Bij Soffelt is Jan ook begonnen met fluiten van wedstrijden en hij heeft dit inmiddels 32 jaar volgehouden. Bijzonder is dat in al die jaren Jan slechts éénmaal genoodzaakt was een wedstrijd te staken. De laatste jaren is Jan ook actief in de VUT-ploeg en zal daarnaast de nieuwe scheidsrechters mee gaan begeleiden.  Ad de Koning is eveneens als vrijwilliger in 1973 begonnen bij Soffelt als leider van het tweede elftal en daarna de veteranen. Vorig jaar is hij bij zijn 25-jarig jubileum in deze functie door de KNVB Veteranenbond gehuldigd met een zilveren penning. Daarnaast heeft Ad als scheidsrechter veel wedstrijden geleid. Opmerkelijk is de nauwgezetheid waarmee alle feitjes over de veteranen zijn bijgehouden. Zo kan uit het beroemde boekje over vele jaren gelezen worden wie in het veld stonden en wie scoorden. Vorig jaar zou Ad al stoppen, maar op verzoek van het bestuur is Ad nog een jaar doorgegaan om de reorganisatie bij de veteranen in goede banen te leiden. Derde decorandus is Martien Habraken, binnen de vereniging beter bekent als Tieske. Begonnen met vrijwilligerswerk bij de jeugd als leider en chauffeur, verzorgt hij nu al 32 jaar de zondagsdienst. Iedere zondag is Tieske om 8:00 uur op het sportpark paraat. De dag begint dan met het hijsen van de vlaggen, doelnetten naar beneden laten, hoekvlaggen plaatsen, verenigingen verwelkomen en naar hun lokaal wijzen, thee zetten voor onder de rust, na afloop sleutels innemen, scheidsrechters begeleiden, bal en vlaggen voor de scheids klaarleggen, de scheids van thee voorzien, tussendoor de was aanzetten en nog vele kleine taakjes. En als iedereen uitgevoetbald is, het geheel in omgekeerde volgorde! Na 23 jaar is Ties helaas gestopt en het bestuur is nog naarstig op zoek naar opvolgers.   Drie mensen die enorm veel voor VOW hebben betekend en zullen blijven betekenen. Met trots spelde voorzitter Toine Adriaans dan ook bij ieder van hun het speldje behorende bij de titel van Lid van Verdienste op.

 

 

 

 

 

Inwoners van Zijtaart

 

Altijd al eens willen weten of

tennis

een sport voor U is?

 

Tennisvereniging Zijtaart brengt U de mogelijkheid dit eens uit te proberen.

Op woensdag 21 september 2011 en donderdag 22 september 2011  is er van 18.00 uur tot 20.00 uur de gelegenheid om een tennis-racket (reeds aanwezig) in de hand te nemen.

Een lid van onze vereniging zal U dan proberen de basis-begrippen uit te leggen.

Zo kunt U kennismaken met de tennissport.

 

Voor eventuele vragen kunt U contact opnemen met het Secretariaat, info@tvzijtaart.nl of

 tel.nr. 0413-353742.

 

Tot dan en vergeet niet Uw sportieve kledij  (sportschoenen).

TV Zijtaart, Corsica 17, 5465 PS  Zijtaart

 

 

 

 

Spijt betuigen (columns worden geplaatst op www.interpunctie-praktijkgevallen.nl)

Wanneer iemand ergens oprecht spijt over betuigt dan kan bijna alles hersteld worden. Spijt betuigen is een buitengewoon herstellend gebaar. Het is bijna magie. De ergste dingen die een mens kan doen, en waarvan hij oprecht spijt heeft, kunnen de wonden bij het slachtoffer helen.

Politici hebben dat inmiddels ook ontdekt en denken dat ze overal vanaf zijn als ze eenmaal hun excuses hebben aangeboden. Maar zo eenvoudig ligt het nu ook weer niet. Politici moeten soms de verantwoordelijkheid op zich nemen, ook al hadden zij geen schuld aan de fout.

Een diep gemeend “sorry” maakt de ander vergevingsgezind. Het lijkt erg eenvoudig, maar net als je ongelijk toegeven, een oprecht dankjewel zeggen, is het voor sommige mensen bijna ondoenlijk. Met excuses aanbieden (gemeende excuses!) kunnen vriendschappen gered en rechtszaken voorkomen worden. Sorry is dus een magisch woord. Mensen denken vaak dat ze door spijt te betuigen respect verliezen. Het tegendeel is echter waar. Door oprechte excuses aan te bieden voor iets waarvan men beseft dat het verkeerd was, win je juist respect. Sommige mensen putten zich uit in spijtbetuigingen en verontschuldigingen tot St.Juttemis. Dat is nu ook weer niet nodig. Na “het spijt me” hoef je niets uit te leggen. Sterker nog, dat kan weer afbreuk doen aan de spijtbetuiging.

Je kunt hoogstens nog zeggen: “ik zal erop letten dat dit niet meer gebeurt”. That’s it.

Verder kan ik nog een ding zeggen voor verontschuldigingen aanbieden: doe het zo snel mogelijk.

Mw. N. Timmermans-van de Kamp

Interpunctie, Smientdonk 2,

5467 CA  Veghel

tel. 06-21.59.24.35.   www.interpunctie.nl

 

Veghelse Biljartkampioenschappen LIBRE 2011

 

 

Sluitingsdatum inschrijving woensdag 14 september.

Het succes van het vorige kampioenschap is voor de organisatie reden om weer een mooi toernooi op poten te gaan zetten. Van 5 tot en met 14 oktober a.s. zal het kampioenschap gespeeld gaan worden in de zaal van het clubhuis “De Stapperij” aan de Bunders 3.

Dit jaarlijks terugkerende evenement wordt georganiseerd door biljartverenging "Krijt Op Tijd". Deelname is alleen mogelijk voor inwoners uit de gemeente Veghel. De organisatie wordt mede mogelijk gemaakt door de hoofdsponsors “Reclame-adviesbureau Verwegen Communicatie BV” en “Van Herwaarden interieurs”.Inschrijving is mogelijk tot woensdag 14 september. Er wordt gespeeld in 4 klassen.  De winnaars van de diverse klassen spelen kruisfinales om tot de uiteindelijke kampioen te komen.

Er kan worden ingeschreven via de website: http//:www.krijt-op-tijd.nl. Ook zijn inschrijfformulieren verkrijgbaar bij "De Stapperij" of bij Joep van Creij, Vondelstraat 4, Veghel, tel. (06) 105 853 10.

De kampioen zal op 2 september 2012 Veghel mogen vertegenwoordigen in de strijd om de supercup. Dat zal het eerste lustrum worden voor dit evenement en dan zal ook voor het eerst in Veghel gespeeld gaan worden, nl. bij “De Stapperij”.  Inleveradressen: De Bunders 3, Vondelstraat 4 of Vensestraat 13. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met voorzitter van "Krijt Op Tijd"

Ad van Dongen, tel. 35 35 45.

 

 

 

MEGA VLOOIENMARKT  UDEN

Tijdens het evenement zullen er  250 marktkramen opgesteld staan, waarbij particulieren uit Uden e.o. hun gebruikte overtollige huisraad zullen verkopen. Dus kom ook op deze gigantische buiten- vlooienmarkt, en steun de Reddingsbrigade Uden.  Let Op :  Al jaren werd deze markt georganiseerd in het Bevrijdingspark te Uden. Maar de  gemeente heeft dit park opnieuw ingericht, met als resultaat dat het niet meer geschikt is om daar onze markten te organiseren : Het park is te klein geworden. Daarom hebben we dit jaar uit moeten wijken naar een ander groot park :

Het Sportpark aan de Parklaan – 5404NH te Uden. Het park is gelegen nabij de Volkelseweg

De openingstijden zijn van 10-17 uur en de entree bedraagt 2.50 Euro per persoon. Kinderen  tot 10 jaar hebben gratis toegang. Parkeren rondom het terrein is gratis.

Dus maak er een gezellige dag van op zondag 18 September .a.s. en kom lekker snuffelen.  Voor nadere informatie kunt u bellen met Hans Kohl van de Reddingsbrigade  0161-456291

 

 

Kwartet zilveren jubilarissen bij  Jong Nederland Zijtaart

 

“Ben ik al zo lang leider bij Jong Nederland?” vraagt de verbaasde Willy van Boxmeer zich hardop af. Veel tijd om daarover na te denken heeft hij niet, want samen met de drie andere jubilarissen baant hij zich een weg tussen de Zijtaartse jeugd naar voren. Sinds 1 september 1986 zijn Agnes Hovens, Mariëlle van den Broek, José van Zutphen en Willy van Boxmeer als vrijwilliger betrokken bij deze club. De meesten echter zijn al sinds hun zesde jaar lid van Jong Nederland, maar die jaren zijn niet meegeteld. De jubilarissen werden één voor één door voorzitter Ton van Hout persoonlijk bedankt voor hun jarenlange inzet en enthousiasme. Gezamenlijk werd een ‘overleven bij het kampvuur’ pakket opengemaakt.

Het komt maar zelden voor dat binnen een jeugdclub vrijwilligers zijn die hun zilveren jubileum vieren. “Normaal gesproken kennen we een vrij groot verloop onder onze vrijwilligers,” vertelt de voorzitter. “De meesten beginnen als leider of leidster op hun zestiende, maar stoppen ermee als ze gaan studeren en verhuizen. Gelukkig hebben we ook een aantal echte clubmensen, zoals de vier jubilarissen, die een stabiele factor vormen. Ook naar buiten toe is dat belangrijk, want Jong Nederland heeft jarenlang onterecht een slecht imago gehad.”

Agnes Hovens is de grote ledenwerfster van Jong Nederland. In haar werk als leidster op de peuterspeelzaal maakt zij jonge kinderen enthousiast om lid te worden. De jongste minioren voelen zich daarom ook meteen thuis bij ‘juffrouw’ Agnes. Samen met haar man Gérard vormt ze al jarenlang de kookstaf op het zomerkamp en zoon Willem is opgegroeid tussen de Jong Nederlanders. Ook heeft Agnes jarenlang in het bestuur gezeten en was ze begin jaren negentig als penningmeester actief.

José van Zutphen was lid van de ‘beroemde’ seniorengroep, die halverwege de jaren tachtig nationaal kampioen werd. Snel daarna is ze als leiding begonnen bij de jongste groepen. José staat bekend om haar creativiteit en zeer afwisselende clubprogramma’s. Veel goede ideeën voor spelletjes, knutselen en tochten komen dan ook uit haar koker en worden nog steeds gebruikt. Daarnaast heeft ze jarenlang het clubblad Prikbord gemaakt en zorgt ze ervoor dat de blokhut met sinterklaas, kerst, carnaval en pasen leuk versierd is.

Mariëlle van den Broek komt oorspronkelijk uit Zijtaart, maar woont al jaren in Schijndel. Toch is ze Jong Nederland al die jaren trouw gebleven. Eerst al leidster van de oudste meidengroepen en later als bestuurslid en actief in de werkgroep huisvesting. Haar boerderij dient regelmatig als post voor de oudste groepen tijdens de primitieve voettocht. De laatste tijd zijn Mariëlle en haar man Anton de grootste sponsors van onze club, door jaarlijks een deel van hun verdiensten aan het parkeren van Paaspop te doneren aan Jong Nederland.

Ook Willy van Boxmeer is niet weg te denken bij Jong Nederland. Meer dan tien jaar was hij actief als penningmeester en nog steeds maakt hij, met al zijn ervaring, deel uit van het bestuur. Als directeur van Bouwbedrijf Van Boxmeer heeft hij enorm bijgedragen aan de realisatie van het huidige onderkomen aan de Corsica. Ook kan de club altijd beroep doen op aanhangers, steigermateriaal en niet te vergeten stookhout. Dat komt Willy dan ieder jaar naar het zomerkamp brengen in steeds grotere hoeveelheden. Tenslotte is hij mede de initiatiefnemer geweest voor het Ardennenkamp voor de oudste leden.

De vier jubilarissen krijgen geen receptie aangeboden. “Dat hoort echt niet bij Jong Nederland,” vindt de voorzitter. “En daar zitten we ook niet op te wachten,” sluit Willy af.

 

 

 

Nieuws van de Prinsen Commissie:

 

Naar aanleiding van de door ons geplaatste advertentie in het Zijtaarts belang voor de vacature Prins van de Reigers hebben wij enorm veel reacties ontvangen.

Uit de selectie hebben wij enkele personen voor een gesprek uitgenodigd. Jammer is wel dat niet iedereen is komen opdagen voor hun gesprek. Of dit te maken heeft met podiumvrees of andere redenen is bij ons niet bekend. Gebleken is dat het erg moeilijk is een Prins te selecteren uit deze groep. Dit vooral omdat veel kandidaten beschikken over de juiste papieren en een enorme portie enthousiasme. Voor ons de uitdaging om hier mee verder te gaan. Binnenkort komen we bij u terug met meer nieuws.

Met vriendelijke groet:

 

 

 

Vraag het de varkenshouder tijdens het Weekend van het Varken

 

Op zaterdag 10 en zondag 11 september kan iedereen varkens komen kijken bij de Daltonhoeve in Zijtaart van de fam. Van Zutphen. Tijdens het Weekend van het Varken kunt u vragen stellen aan de varkenshouders en voor kinderen wordt er van alles georganiseerd zoals schilderactiviteit, schminken, speeltoestel met zandbak, springkussen en er is een biggenrace. De opbrengst van de biggenrace gaat naar Big Challenge varkenshouderij tegen kanker.

Vijfde jaar Weekend van het Varken

Dit jaar stellen 30 varkensbedrijven in heel Nederland hun bedrijf open tijdens het Weekend van het Varken. Op www.stapindestal.nl staan alle locaties. Het weekend wordt dit jaar voor de 5e keer georganiseerd door de Stichting Varkens in Zicht om de moderne varkenshouderij voor iedereen toegankelijk en inzichtelijk te maken.

Stap in de Stal bij de Daltonhoeve.

De Daltonhoeve is een vermeerderingsbedrijf. Op dit bedrijf kunt u de zeugen in het stro zien liggen en de biggen bij de zeug. Tijdens het Weekend van het Varken zijn er meerdere varkenshouders aanwezig om alle vragen te beantwoorden. Dus wilt u weten waarom varkens in een speciaal kraamhok liggen als ze biggetjes krijgen? Of wat ze eten? Stel uw vragen gerust! De openingstijden zijn op zaterdag en zondag van 11.00 uur tot 16.30 uur. U vindt het bedrijf aan de Heisteeg 9 in Zijtaart .

Het hele jaar door

Geen tijd dit weekend? Geen probleem, want de Daltonhoeve is één van de 17 zichtstallen in Nederland waar iedereen het hele jaar door gratis en zonder afspraak naar varkens kan kijken in een speciale kijkruimte. Familie Van Zutphen vind het altijd leuk als mensen interesse hebben in hun werk, dus aarzel niet en kom langs wanneer het uitkomt!

Twitter mee en win een fotoshoot voor het hele gezin

Twitteraars opgelet! Zet de mooiste foto van je bezoek aan een varkensstal op Twitter met de hashtag #WvhV, word volger van @stap_indestal en maak kans op één van de drie professionele fotoshoots voor het hele gezin! Kijk op www.stapindestal.nl voor meer informatie.

 

 

 

Maaskantse Boys-VOW (0-1) 0-6

De eerste wedstrijd voor VOW tegen Maaskantse Boys, die via de nacompetitie zijn gepromoveerd naar de vijfde klasse. In de eerste helft bleek het een redelijk taaie tegenstander om tegen te voetballen en vooral gevaarlijk met stilstaande situaties. VOW kreeg enkele goede mogelijkheden, maar verzaakte hier kansen van te maken en zodoende bleef het 0-0. Tien minuten voor rust werd het dan toch verdiend 0-1. Michel Tielemans verzilverde een foutje achterin bij MKB. Hij lobde de bal mooi over hun keeper ‘hinne’. Dit bleef ook de ruststand.

In de tweede helft zou het krachtverschil snel tot uitdrukking worden gebracht. Bij een corner van VOW werd Michel Tielemans in de zestien van MKB onderuit getrokken. Een penalty voor VOW. Jochem verzilverde deze kans en het was in de 47ste minuut 0-2. Binnen 8 minuten leek de wedstrijd helemaal gespeeld. Eerst was het Ruud van Asseldonk, die de 0-3 binnenschoot na een mooie aanval. Juul v. Erp bracht Ruud in stelling en die schoot zodoende de 0-3 binnen. Even later zorgde een afgeslagen corner voor een mooie schietkans voor Juul van Erp vanaf randje zestien. Hij draaide de bal met binnenkantje voet schitterend in de bovenhoek, geen kans voor de keeper. 0-4.

Hierna was het zaak geen onnodige gele kaarten op te lopen en proberen de 0 te houden. Invaller Martijn van der Heijden liet de keeper even later kansloos, toen hij de bal over de keeper heen knalde en zo voor de 0-5 zorgde. VOW gaf niets meer weg en een mooie goal van Ruud van Asseldonk zorgde voor de eindstand. Zo waren de eerste drie punten een feit. Volgende week speelt VOW tegen mede degradant uit de Peel en zal het zeker niet zo makkelijk gaan als vandaag.

 

            Michel Tielemans juicht na zijn 0 - 1.

 

 

Dorpshuis De Korenmolen (7)

 

In het begin van 2010 startte de verbouwing van het klooster. In de eerste maanden was er nauwelijks sprake van bouw, sloopwerkzaamheden vormde de boventoon. Het gehele gebouw werd gestript, niet originele delen zoals de uitbouw van de keuken, een groot dakkapel, de uitbouw aan de kant van de bejaardenwoningen, de voormalige boerderij, de recreatiezaal van de zusters, etc. werden gesloopt. Al tijdens de sloop en opruimwerkzaamheden werd in april gewerkt aan de herbouw en herinrichting van het klooster. In de loop van 2010 werd steeds meer van de nieuwe indeling van het klooster duidelijk.

Omdat de Zijtaartse bevolking heel nieuwsgierig was naar de vorderingen van de bouw werden maandelijks foto’s gemaakt die op Internet geplaatst werden. Daarnaast werd in overleg met de aannemer de bouwplaats tot twee keer toe opengesteld voor belangstellenden. Op de eerste inloopdag in november 2010 kwamen ruim 500 mensen een kijkje nemen in het klooster, op de tweede inloopdag, in mei 2011, kwamen zelfs 1.000 mensen de nieuwbouw bewonderen.

Omdat het voor de kinderen van de basisschool het makkelijkst was als het nieuwe schooljaar in het klooster kon starten, werd de afwerking van de school met voorrang ter hand genomen. Op 8 juli, na afsluiting van het schooljaar, kon de school de spullen overbrengen naar het klooster. Vanaf 15 augustus volgde nog een intensieve week voor de medewerkers van de school om alles op tijd klaar te hebben voor de opening van het nieuwe schooljaar op 22 augustus in het klooster.

Hoewel er een uitgebrek bestek is geschreven voor de verbouwing werden ook tijdens de bouw nog vele keuzes en aanpassingen gemaakt. De projectgroep bleef nog actief, samen met adviseurs vanuit de Zijtaartse gemeenschap werden door het bestuur keuzes en wensen duidelijk gemaakt en waar mogelijk verwerkt in het project. Gedurende de bouw werd ook duidelijk dat naast de peuterspeelzaal ook kinderopvang en buitenschoolse opvang in het klooster gerealiseerd zou gaan worden. Ook dit maakte aanpassing van de oorspronkelijke plannen.

Na de verhuizing zal het dorpshuis niet alleen maar het dorpshuis exploiteren, ook het beheer van de gymzaal komt onder verantwoordelijkheid van het dorpshuis. Omdat het gebouw eigendom is van de gemeente en daarnaast de school in het klooster is gehuisvest werd een nieuwe werkgroep opgericht: de werkgroep beheer en exploitatie. In deze werkgroep worden afspraken gemaakt m.b.t. sleutelplan, alarmering, zonering, beheer, etc. etc..

Op 13 juli is er een eerste oplevering geweest door de aannemers, hierbij is een lange lijst van nog af te werken onderdelen opgesteld. Nog voor de bouwvak werden de bouwketen en hekken opgeruimd. Na de vakantie is begonnen met de laatste afwerking door de aannemers. Als deze werkzaamheden klaar zijn kan het dorpshuis overgedragen worden aan het bestuur van het dorpshuis. Voordat de activiteiten uit de Korenmolen overgaan naar het klooster wordt het gebouw eerst ingericht waarna onze gebruikers van harte welkom zijn in het klooster. Ook rond De Korenmolen en de gymzaal komen hekken te staan van de sloper.

 

Foto: sloop van de uitgebouwde keuken. Alle foto’s zijn te vinden via www.zijtaart.nl

 

 

 

Stichting Vivaan Veghel, centrum voor participatie &Pieter Brueghel, Centrum voor Kunst en Cultuur, Veghel presenteren:

 

GEBRUIK JE HANDEN EENS!

 

 Een kennismaking met verschillende kunstdisciplines

voor jongeren tussen 11 * 16 jaar.

Pieter Brueghel en Vivaan bieden jongeren tussen 11 en 16 jaar een afwisselend en boeiend programma aan om eens met kunst en cultuur in aanraking te komen. We bieden een drietal technieken aan in de vorm van workshops. Deze worden gegeven op vrijdagavond van 18.30 uur tot 20.30

uur. De kosten per bijeenkomst zijn ¤3,50

De eerste workshop is IJzersmeden. Voor stoere jongens en meiden. Ervaar aan den lijve hoe het is om als échte smid aan het werk te gaan. Je gaat het ijzer opwarmen in het vuur zodat het gaat gloeien. Daarna ga je met hamer en aambeeld aan de slag om het in een vorm te krijgen. Edelsmid Niek Eikelenboom gaat je leren een pook te maken.

 Datum:  vrijdag 23 september   Tijd:  18. 30 uur * 20.30 u

Locatie:  Pieter Brueghel, Middegaal 23-25, Veghel

Kosten: €  ¤ 3,50 per bijeenkomst  Inschrijven kan bij Latifa Laaroussi van Stichting Vivaan Veghel, via 0413-340842 of Latifa.laaroussi@vivaan.nl Houd de komende maanden ook de aankondigingen van de andere workshops in de gaten!

 

 

Deelnemers Slokdarmfestival 2012 kunnen zich nu aanmelden

 

VEGHEL – De inschrijving voor deelnemers aan het Slokdarmfestival 2012 is geopend. Vanaf heden kan men zich aanmelden voor dit grote culturele festival dat in Veghel gehouden wordt op 29-30 juni en 1 juli 2012. Dus iedereen die als muzikant, band, solist, koor het podium wil betreden met zang en andere muzikale kwaliteiten krijgt een unieke kans om straks voor het grote publiek op te treden. Ook mensen die toneelspelen, gedichten schrijven, straattheater maken of op een andere wijze kunstzinnig bezig zijn, worden van harte uitgenodigd zich via de website www.slokdarmfestival.nl bij de organisatie melden.

 

De vernieuwde website is bovendien leuk om te bekijken. Men vindt er onder andere foto’s en een sfeerimpressie van het festival in 2010.  De 1e lustrum editie in 2012 wordt zeker weer zo verrassend als de voorgaande edities. Een team van ruim 60 personen zijn al druk in de weer om bijzondere projecten uit te kunnen voeren. Scholen worden benaderd om mee te doen, de culturele instellingen en Vivaan jongerenwerk  en alsmede bewoners van het voormalige Veghelse Raadhuis gaan ook weer bedenken wat zij kunnen bijdragen in 2012.

 

Stadsdichters, hoeden en bloemetjesstof gezocht

Voor de werkgroep beeldende kunst is men al op zoek naar materialen voor Slokdarmfestival 2012. Hierbij is vooral belangstelling voor (oude) hoeden en petten, alsmede katoen of linnenstof met een bloemetjesmotief. Dus iedereen die nog gordijnen, lakens, blouses of andere stukken over heeft met een dergelijke print of overtollige hoofddeksels kan deze afgeven bij het secretariaat van het Slokdarmfestival, Markt 1 (oude Raadhuis)te Veghel. Een eerdere oproep voor De Dichter van Veghel heeft al enkele reacties opgeleverd, maar nog steeds kunnen potentiële gemeentedichters zich aanmelden via mas@slokdarmfestival.nl

 

Slokdarmfestival

Markt 1
5461 JJ Veghel
Telefoon: 0413 - 35 35 51
Mail: info@slokdarmfestival.nl

 

 

 

Stichting Vivaan Veghel, centrum voor participatie &Pieter Brueghel,

Centrum voor Kunst en Cultuur, Veghel presenteren:

 

GEBRUIK JE HANDEN EENS!

 

Een kennismaking met verschillende kunstdisciplines

voor jongeren tussen 11 * 16 jaar.

 

Pieter Brueghel en Vivaan bieden jongeren tussen 11 en 16 jaar een

afwisselend en boeiend programma aan om eens met kunst en cultuur in

aanraking te komen. We bieden een drietal technieken aan in de vorm van

workshops. Deze worden gegeven op vrijdagavond van 18.30 uur tot 20.30

uur. De kosten per bijeenkomst zijn ¤3,50

 

De eerste workshop is IJzersmeden. Voor stoere jongens en meiden.

Ervaar aan den lijve hoe het is om als échte smid aan het werk te gaan.

Je gaat het ijzer opwarmen in het vuur zodat het gaat gloeien. Daarna ga

je met hamer en aambeeld aan de slag om het in een vorm te krijgen.

Edelsmid Niek Eikelenboom gaat je leren een pook te maken.

 

Datum:            vrijdag 23 september

Tijd:                 18. 30 uur * 20.30 uur

Locatie:           Pieter Brueghel, Middegaal 23-25, Veghel

Kosten:           ¤ 3,50 per bijeenkomst

Inschrijven kan bij Latifa Laaroussi van Stichting Vivaan Veghel, via

0413-340842 of Latifa.laaroussi@vivaan.nl

 

Houd de komende maanden ook de aankondigingen van de andere workshops

in de gaten!

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Mieke Volk-Pepers

Jongerenwerker

Ouderenconsulent Peppelhof

 

Vivaan, locatie Brigantijn

Witte de Withstraat 24

5463 ET Veghel

0413-340842

06-30172092

www.vivaan.nl ( http://www.vivaan.nl/ )

mieke.pepers@vivaan.nl

 

Centraal kantoor

Schadewijkstraat 6

Postbus 329, 5340 AH. Oss

0412-647975

 

 

 

Fietstocht Veghels Trots

 

Op vrijdag 16 september 2011 organiseert de gemeente Veghel, samen met diverse partners, een gratis fietstocht langs ‘smaakmakende’ plekjes in Veghel. Iedereen is welkom om mee te fietsen en Veghel op een gezellige en actieve manier te ervaren.

 

Informatiepakketje

De startpunten van de fietsroute ‘Veghels Trots’ bevinden zich op de Markt in Veghel en in het souterrain van het  raadhuis in Erp (aan het Hertog Janplein). Hier kunt u tussen 10.00 uur en 14.00 uur, op elk gewenst moment, starten. Op deze locaties ontvangt u een informatiepakketje.

 

Route

De route leidt u langs verschillende mooie projecten die Veghel rijk is en biedt u een kijkje achter de schermen van een aantal ‘smaakmakers’. Op de route zijn twee informatiestoppunten; het Raadhuis in Erp en Natuurtuin ‘t Bundertje, waar gidsen voor u klaar staan. Naast het informatieve karakter van de fietstocht wordt gezorgd voor koffie, thee en wat lekkers. De fietsroute is 35 kilometer lang.

 

Prijsvraag

Beantwoord tijdens de fietstocht de vragen. Zo maakt u kans op prachtige prijzen!

 

 

 

 

 

MEGA VLOOIENMARKT  UDEN

 

Geachte redactie ;

 

Zou u in uw media aandacht willen besteden aan het volgende :

           

Om de clubkas te spekken van de Reddingsbrigade  Uden zal er een gigantisch grote Buiten-

VLOOIENMARKT georganiseerd worden op Zondag 18 September

 

Let Op :

Al jaren werd deze markt georganiseerd in het Bevrijdingspark te Uden.

Maar de  gemeente heeft dit park opnieuw ingericht, met als resultaat dat het niet meer

geschikt is om daar onze markten te organiseren : Het park is te klein geworden.

Daarom hebben we dit jaar uit moeten wijken naar een ander groot park :

Het Sportpark aan de Parklaan – 5404NH te Uden. Het park is gelegen nabij de Volkelseweg.

 

De Reddingsbrigade Uden heeft in totaal zo’n 120 leden. Ruim 40 leden zijn actief m.b.t. het

concreet uitvoeren van  beveiligings-werkzaamheden, waaronder in het waterrecreatiegebied

van Recreatiepark Hemelrijk te Volkel. Hier heeft de reddingsbrigade de beschikking over een aantal reddingsboten met de daarbij behorende communicatiemiddelen.

 

De opbrengst van de vlooienmarkt zal aangewend worden voor de aanschaf van extra oefen-

materiaal. Zo kan men dan praktisch oefenen m.b.t. reddingswerkzaamheden in  of rondom het water.

 

Tijdens het evenement zullen er  250 marktkramen opgesteld staan, waarbij particulieren

uit Uden e.o. hun gebruikte overtollige huisraad zullen verkopen.

Dus kom ook op deze gigantische buiten- vlooienmarkt, en steun de Reddingsbrigade Uden.

 

U zult er werkelijk duizenden en duizenden koopjes tegenkomen : ruim 1 km aan

planklengte ligt gevuld met leuke spullen !!

Zo zal er van alles te vinden zijn : speelgoed, aardewerk, dvd’s, audio-apparatuur, fietsen,

kleding, gereedschappen, meubilair, boeken, sierraden, keuken- apparatuur, etc.

Ook zullen er een aantal standhouders aanwezig zijn met decoratieve spullen. Het gaat dan

voornamelijk om landelijke en nostalgische spullen uit grootmoeders tijd.

 

De openingstijden zijn van 10-17 uur en de entree bedraagt 2.50 Euro per persoon. Kinderen

tot 10 jaar hebben gratis toegang. Parkeren rondom het terrein is gratis.

 

Dus maak er een gezellige dag van op zondag 18 September .a.s. en kom lekker snuffelen.  Voor nadere informatie kunt u bellen met Hans Kohl van de Reddingsbrigade  0161-456291