Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 20   2010-2011 > Dorpsnieuws  jaargang 20  nummer 5

Dorpsnieuws  jaargang 20  nummer 5


27 okt   - 3 nov 2010

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nl

 

Klik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 20 nr 5


KERKBERICHTEN

Zondag: 31 oktober 9.30 u. Allerheiligenviering Pater van Delden (Gem.Koor).

Wij gedenken in deze viering:

Jrgt. Grard van Kessel; Cees Janssen en overl.oud.van den Biggelaar-van der Linden; 
Overl.oud. van Zutphen-van Asseldonk; Overl.oud. Langens–Gevers en zoon Harrie;
Overl.oud. Brugmans-Kanters; Overl.oud. van den Oever-Verhoeven;
Overl.oud. van Eert-van Eijndhoven; Riek van Zutphen-Daniëls (nms.de zwemsters);
Jrgt. Adrianus van den Akker en zoon Toon; Jrgt. Zuster Stefanie Schevers;
Pater de Koning, Toon en Ant Kanters en Tonny Kanters; Gerard Kremers;
Overl.fam. van Uden-van Stiphout; Overl.oud. Raaijmakers-Gevers en overl.fam.;
Broeder Christinus van den Acker en overl.fam.;
Henk en Adriaan Brugmans en overl.fam. Brugmans-van Asseldonk;
Overl.ouders van Berkel-van der Heijden en jrgt. Hans Rooijackers;
Toon van der Aa, Bert en Tonnie van der Heijden-Termeer en Andre van der Heijden.

 

Dinsdag: 2 november 19.00 u. Allerzielenviering, verzorgd door de Avondwake-

Werkgroep m.m.v. het “Gemengd Koor”.

Tijdens deze viering worden alle overleden parochianen van het afgelopen jaar persoonlijk herdacht.

 

 

Solistenconcours voor alle muzikanten van Zijtaart

 

Jaarlijks organiseert fanfare St.Cecilia een solistenconcours voor alle leden van de vereniging. Tijdens deze dag verschijnen vrijwel alle muzikanten alleen of met een groep op het podium om te strijden voor de eerste plaats. Alle optredens worden beoordeeld door een jury die aan het einde van de dag de winnaar bekend maakt.

 

Dit jaar vindt het solistenconcours plaats op zondag 12 december. Net zoals vorig jaar kunnen er ook weer muzikanten uit Zijtaart deelnemen aan het solistenconcours die geen lid zijn van St.Cecilia. Dit geeft een prachtige mogelijkheid om je muzikale talent aan een breed publiek te laten horen en je te laten beoordelen door de deskundige jury. Om deel te kunnen nemen moet je in Zijtaart wonen, muziekles volgen en over een eigen instrument beschikken. Tevens moet het uit te voeren nummer door de jury te beoordelen zijn.

 

Lijkt het je leuk om je muzikale talent aan alle inwoners van Zijtaart te laten horen?

Geef je dan vóór 12 november 2010 op door een mail te sturen met daarin: je naam en adres, naam van het te spelen stuk, instrument en een leuke foto van jezelf naar: marjanvanasseldonk@hotmail.com

Je wordt dan automatisch ingedeeld.

 

Tot dan!

 

Belangrijke Telefoonnummers:

Kerkberichten C.v. Helvoirt                  (0413) 36 58 61

Huisartsenpost:

  Avond, nacht en Het  weekend           0900-8860

Huisarts J.M.Bonnet                             (0413) 35 22 23

Meldpunt Ouderenzorg                         0900-8803

Thuiszorg en Kraamzorg                       0900-8803

Centraal Alarm nummer                          1 1 2

Politie/Brandweer/Ambulance spoed      1 1 2

Politie          direct                                 0900 8844

Brandweer  direct                                 (073) 612 31 23

Ambulance  direct                                 (0412) 63 15 15

Stadhuis Veghel                                    (0413) 38 66 44

Gem. Veghel Storingsnummer               (0413) 38 66 66

Basisschool "Edith Stein"                       (0413) 36 51 68

Tennispark Zijtaart                                (0413) 76 90 25

De Korenmolen (dorpshuis)                  (0413) 36 66 79

De Vonders                                          (0413) 35 03 77

De Molensteen                                     (0413) 36 73 73

 

 

Prikpost in Zijtaart.

De prikpost is gevestigd in Dorpshuis de Korenmolen aan de Past. Clercxstraat 66a. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend (vanaf 8.15u. aanwezig zijn).

 

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

 

Meldingen en klachten in de openbare ruimte

Wanneer u gebreken in de openbare ruimte constateert, kunt u hiervan melding maken bij de gemeente. U kunt een melding doen over bijvoorbeeld de volgende zaken: reiniging (zwerfvuil), onderhoud groen, verharding (losliggende stoeptegels, gaten in de weg), riolering, verlichting, straatmeubilair, verkeer, ongediertebestrijding (overlast van wespen, ratten, muizen etc.).

De gemeente onderzoekt naar aanleiding van uw melding het probleem en zorgt voor een passende oplossing. De melding wordt afgehandeld binnen een vastgestelde normtijd (afhankelijk van de melding).

U kunt uw melding telefonisch doorgeven aan de Servicemelddesk: (0413) 38 66 44.

 

 

BELANGETJES

 

Te koop: John van Zutphen Diervoeders, Antoniusstraat 40, Keldonk, tel. (0413) 21 20 24. Voor al uw voeders, vogelzaden, meststoffen, kalk, moskiller, houtvezel, zaagsel enz. (ook kleinverpakkingen). Afhalen dinsdag en vrijdag na 18.00 uur, zaterdag na 13.00 uur.

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij danken iedereen voor de overweldigende hoeveelheid belangstelling, mooie woorden, prachtige bloemen, fijne kaarten

die wij mochten ontvangen

na het overlijden van

mijn man, ons pap en opa

 

WIM van ZUTPHEN

 

De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar zoveel betrokkenheid

verzacht het verdriet en vergroot de moed om verder te gaan.

 

Tiny van Zutphen

kinderen en kleinkinderen.

 

 

Vlooienmarkt Sportcentrum de Beemd

Zondag 7 november wordt er weer een grote vlooienmarkt gehouden in Sportcentrum de Beemd, Vlas en Graan 101 te Veghel. Er zullen meer dan honderd particuliere standhouders aanwezig zijn.

De openingstijden zijn van 10.00 -17.00 uur en de entree bedraagt € 2,50 per persoon. Kinderen tot 10 jaar hebben gratis toegang.

 

 

 

OPENBARE VERGADERING DORPSRAAD ZIJTAART

 

Beste inwoners van Zijtaart,

U bent van harte uitgenodigd op de openbare vergadering van Dorpsraad Zijtaart op woensdag 3 november om 20:45 uur in Dorpshuis De Korenmolen. We beginnen iets later dan gebruikelijk, vanwege de informatiebijeenkomst over de natuurleertuin van de basisschool. Deze bijeenkomst vindt voorafgaand aan onze vergadering plaats vanaf 19.30u tot 20.45u in de Ereprijszaal.

Op de agenda staan de volgende punten:

 

1.         Opening

2.         Notulen van de openbare vergadering

            op 6 april 2010

3.         Diverse mededelingen

4.         Noordoostcorridor (omleiding N279)

5.         Centrumplan Zijtaart

6.         Verbouw klooster

7.         Contact met onze achterban - Werkgroepen

8.         Rondvraag

9.         Sluiting

 

Dorpsraad Zijtaart

 

 

 

Storingen Rabobank geldautomaat in Zijtaart opgelost.

In oktober was de geldautomaat van Rabobank Uden Veghel in Zijtaart slecht beschikbaar. Hierover ontving de bank een aantal klachten. Klantservice staat bij de Rabobank hoog in het vaandel. De bank stelde dan ook direct een onderzoek in en doet er alles aan om storingen te voorkomen.

Maandelijks controleert de Rabobank al haar geldautomaten op de beschikbaarheid hiervan. De beschikbaarheid van de geldautomaat in Zijtaart was tot oktober 2010 boven de 98%. In oktober daalde dit percentage fors. De oorzaak van de storingen zat in een defect onderdeel, zo bleek uit het onderzoek. Inmiddels is de geldautomaat weer operationeel en functioneert deze weer goed.

Rabobank Uden Veghel bedankt al haar klanten voor het melden van klachten en biedt haar excuses aan voor dit ongemak.

 

 

 

LET OP

Opgave evenementen voor in de ZOV-kalender graag met de grootste spoed inleveren in de brievenbus bij:

            Martien Verbruggen of

via een Email naar        Bert.Raaijmakers@hetnet.nl

 

 

 

Uitslag voortuinenwedstrijd KMTP Zijtaart

 

1e prijs Fam. Schepers Jekschotstraat 5

2e prijs Fam Raaijmakers Reibroekstraat 5

 

 

ZIJTAARTSE JEUGDNATUURVERENIGING

 

Paddestoelwandeling

 

Na de zomer beginnen de nachten wat kouder te worden en de bladeren al weer wat te verkleuren. Voor de dieren is dat ook ‘n teken om zich weer voor te bereiden voor de winter. Voor de vogels betekent dat bijvoorbeeld dat ze veel moeten eten om reserves op te bouwen en er zijn ook veel dieren die een wintervoorraad aanleggen van allerlei zaden. Met het vochtige en soms warme weer komen er verschillende paddestoelen uit de grond geschoten.

 

Om te bekijken welke paddestoelen er zijn in het bos, gaan we zondag 31 oktober maar eens zelf kijken. Zorg daarom dat je om 8:00 uur aanwezig bent bij de school. We vertrekken van daaruit  met de fiets naar ‘t Lijnt.

 

LET OP DE WINTERTIJD!

Als het wintertijd wordt, gaat de klok van 3 uur 's nachts naar 2 uur 's nachts, achteruit dus, kun je toch 1 uur langer slapen.

 

 

Gezondheidsonderzoek bij verbreding N279

 

Afgelopen vrijdag, 22 oktober 2010 werd het voorstel verbreding van de N279 besproken in een commissievergadering op het provinciehuis in Den Bosch. Als inwoner van Zijtaart sprak ik in. Mijn inbreng is na te lezen op www.telveghel.nl. De commissie waardeerde mijn inbreng positief. Twee van de drie door mij ingebrachte punten werden omarmd door de meeste aanwezige commissieleden. Het betrof het verzoek om niet geld, maar uitgangspunten van het provinciale beleid het kader te laten vormen voor het bepalen van de uiteindelijke variant. Op de vraag of de GES (gezondheidseffectscreening) ingezet kan worden bij het bepalen van de definitieve variant van de N279, reageerden nagenoeg alle commissies positief. Gedeputeerde De Boer gaf vervolgens aan dat hij onderzoekt of de GES een onderdeel kan zijn van de MER. De GES kan uitstekend worden geďntegreerd in een milieueffectrapportage, vanwege de sterke overeenkomsten in systematiek en omdat deels dezelfde gegevens nodig zijn. Daarom is het toegezegde onderzoek slechts een formele stap en mag verwacht worden dat de GES daadwerkelijk ingezet zal worden. Door de inzet van de GES zal duidelijk worden of de gezondheidsituatie in Zijtaart inderdaad nog verder verslechterd als gevolg van de komst van een snelweg om Zijtaart, of dat wij ons voor niks zorgen maken.

Als de provincie weer een stap verder is in het proces, dan volgt een inspraakavond in Veghel. Spreek hier dan ook uw zorgen uit, volgens mij heeft dit effect. Overigens ook de burgemeester van Asten en een wethouder uit Laarbeek spraken hun zorgen uit over de voorliggende varianten. Het viel mij op dat leden van het college van B&W Veghel of Veghelse ambtenaren niet inspraken. Een gemiste kans.

Erik de Vries.

 

 

 

Jong Nederland Zomerkamp 2011

 

Met het geslaagde kamp in Zeilberg nog in ons geheugen zijn we alweer gestart met de voorbereidingen voor het zomerkamp van volgend jaar. In 2011 gaan we op zomerkamp van zondag 10 juli tot vrijdagmiddag 15 juli.

Komend jaar zetten we onze tenten neer op het terrein de Brugsche Berg van Scouting Mill. Voor foto’s kan je alvast kijken op www.scoutingmill.nl.

Voor het thema kun je misschien binnenkort al iets uitzoeken als je toch de kerstboom gaat versieren. Het thema is namelijk Winter Wonderland!! We gaan sleetje rijden, kerstbrood bakken, kerststukjes maken en krijgen een heus kerstdiner voorgeschoteld. Dus vergeet je muts, das en handschoenen niet!

Belangrijk om te weten is dat als je mee wilt gaan, je dan de hele week moet kunnen. Later komen of eerder gaan is niet mogelijk.

Houd hier dus rekening mee met het plannen van je vakantie!

Groetjes Jong Nederland Zijtaart

 

 

KBO

AGENDA

Maandag 1 november 10.00 uur: Onderonsje met als thema

                         Verliefd, Verloofd Getrouwd.

Maandag 1 november 13.30 uur: Kaarten

Dinsdag 2 november 09.30 uur: Seniorenkoor

Dinsdag 2 november 12.00 uur: Eetpunt

Dinsdag 2 november 13.00 uur: Vrij biljarten

Dinsdag 2 november 14.00 uur: Line dansen

Woensdag 3 november 09.00 uur: Gym

Woensdag 3 november 13.30 uur: Kaarten

Donderdag 4 november 12.00 uur: Eetpunt

Donderdag 4 november 13.00 uur: Competitie biljarten

Donderdag 4 november 13.30-14.30 uur: Bibliotheek

Vrijdag 5 november 13.30 uur: Bridgen

 

 

 

VEGHELSE BILJARTKAMPIOEN-SCHAPPEN DRIEBANDEN 2010

Sluitingsdatum inschrijving woensdag 10 november.

 

Na het zeer succesvol en gezellig verlopen Veghelse Kampioenschap Libre staat nu alweer het Veghels Kampioenschap Driebanden te wachten. Van 1 tot en met 10 december a.s. zal dit kampioenschap gespeeld gaan worden in de zaal van ons clubhuis “De Stapperij” aan de Bunders 3.

Dit jaarlijks terugkerend evenement wordt georganiseerd door biljartverenging "Krijt Op Tijd".

Deelname is alleen mogelijk voor inwoners uit de gemeente Veghel.

Evenals voorgaande jaren is de organisatie financieel mede mogelijk gemaakt door "Van Ooijen thermische Olie Systemen BV".

Inschrijving is mogelijk tot woensdag 10 november.

Er wordt gespeeld in 4 klassen. De winnaars van de diverse klassen spelen kruisfinales om tot de uiteindelijke kampioen te komen.

Er kan worden ingeschreven via de website: http//:www.krijt-op-tijd.nl . Ook zijn inschrijfformulieren verkrijgbaar bij "De Stapperij" of bij Joep van Creij, Vondelstraat 4, Veghel, tel. (06) 10 5853 10. Verder bestaat de mogelijkheid om in te schrijven via de bijlage bij het artikel van Krijt Op Tijd op Kliknieuws Veghel, onder clubnieuws.

Inleveradressen De Bunders 3, Vondelstraat 4 of Vensestraat 13.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met voorzitter van "Krijt Op Tijd" Ad van Dongen, tel. 35 35 45.

 

 

 

IVN-excursie,  “Lijntse luimen

 

Natuurvereniging IVN- Veghel organiseert op zondag 31 oktober een herfstexcursie naar natuurgebied ’t Lijnt/’t Gerecht. Het vertrek is om 10.00 uur per auto vanaf het parkeerterrein naast het stadhuis van Veghel. Omstreeks 12.30 uur bent u weer terug.

’t Lijnt/’t Gerecht ligt op slechts enkele kilometers van de kern van Veghel, aan de overzijde van de Zuid- Willemsvaart ter hoogte van Keldonk.

IVN-natuurgidsen zullen u over de natuurlijke luimen van de herfst in dit gebied vertellen. Ze laten u zien hoe de natuur zich richt op de naderende winter en dat de voorbereidingen voor het voorjaar reeds nu zichtbaar zijn. “Rood met witte stippen” komen we evenals allerlei andere prachtige zwammen zeker tegen.

Deelname is kosteloos

Voor informatie kunt u contact opnemen met IVN- Veghel, tel (06) 533 222 34 of www.ivn-veghel.nl

 

 

 

JEUGDPRONKZITTING 2010

 

Hallo jongens en meisjes,

Over enkele weken is het al weer zover. Op zaterdagmiddag 13 november wordt in gymzaal “De Molensteen” de jeugdpronkzitting gehouden.

Dan gaan we kijken wie komend carnavalsjaar de opvolgers zullen zijn van Jeugdprins Koen, Jeugdprinses Loes en hun gevolg.

 

De leerlingen van groep 6, 7 en 8 hebben ondertussen, de inschrijfformulieren gekregen, om zich kandidaat te stellen voor jeugdprins(es), adjudant(e), nar of lid van de jeugdraad van 11. Lijkt het je leuk om de komende carnaval, samen met ons, een onvergetelijke en geweldige carnaval mee te gaan maken? Geef je dan op, dit kan nog tot en met maandag 1 november a.s., door het inschrijfformulier in te vullen en in te leveren bij je leraar op school.

Groetjes en graag tot ziens bij de jeugdpronkzitting.

 

Jeugdcommissie C.V. De Reigers

 

 

SPORTUITSLAGEN

VOW senioren zondag 24 oktober 2010

VOW H1        RKVV KELDONK         5-2

VOW H2        ERP 2                       0-5

VOW H3        GEMERT 8                 1-3

VOW Vet        VET PVV                   4-4

SPORTAGENDA

Zat 30 okt Vet VOW        Thuis    ELI          15.30u

VOW senioren zondag  31 oktober: 2010

VOW H1        Uit       ODILIAPEEL/BG           14.30u

VOW H2        Thuis    - SCMH 2                    12.00u

VOW H3        Uit       AVANTI’31 4                10.00u

VOW H4        Uit       NIJNSEL 5                   10.00u

Dames VOW 1      Uit    DAMES VENHORST     11.00u

Dames VOW 2      Thuis    MARGRIET            10.00u

 

 

 

Eric van Gogh stopt na dit seizoen als trainer bij VOW

 

Trainer Eric van Gogh heeft zondagmorgen 24 oktober de spelersgroep van VOW laten weten dat hij aan het einde van het lopende seizoen de club zal gaan verlaten. De in Uden woonachtige oefenmeester heeft er dan drie jaren op Sportpark De Vonders te Zijtaart opzitten.

Het VOW bestuur wil graag benadrukken dat zij erg content is met de wijze waarop deze gedreven oefenmeester met zijn spelersgroep heeft gewerkt.

De reële doelstelling van VOW om zich de afgelopen twee seizoenen te handhaven met een jonge en talentvolle selectie in de 4e klasse is gelukt. Van Gogh spreekt dan ook van een mooie periode die hij dit seizoen hoopt af te sluiten met handhaving in de 4e klasse G. Uiteraard respecteert VOW zijn besluit maar toch vindt men het jammer dat Eric van Gogh hen gaat verlaten.

Een nieuwe trainer is nog niet voorhanden, maar daar wordt binnen de Zijtaartse vereniging wel druk aan gewerkt.  De technische commissie buigt zich binnenkort over een opvolger.

Men zal op zeer korte termijn in gesprek gaan met selectie en kader om een profielschets op te stellen. VOW wil zo snel mogelijk duidelijkheid hebben hoe in het seizoen 2011/2012 verder zal worden gegaan.

Men is op zoek naar een trainer voor het verzorgen van de trainingen op dinsdag en donderdag van de selectieteams en de begeleiding van het vaandelteam op zondag. 

Eventuele geďnteresseerden kunnen voor informatie en/of sollicitatie terecht Cor van der Aa, Grootveld 13, 5465 PX Zijtaart, tel. (0413) 36 68 58.

 

 

 

Oppasdiploma

Je oppasdiploma halen

Oppassen bij jonge kinderen, thuis of als bijbaantje. Dat is vaak iets waar je zomaar in rolt, maar waar stiekem heel wat bij komt kijken. Ga je graag goed voorbereid naar je oppaskindjes én wil je een streepje voor op andere meiden en jongens die als oppas wat willen bijverdienen, haal dan je oppas diploma.

In een cursus van 4 lessen hebben we het o.a. over kennismaken met kinderen, verwachtingen van ouders, veiligheid, spelen, eten en bedtijd. We leren door oefenen, voorbeelden kijken op DVD, stukje theorie en het uitwisselen van ervaringen. Na afloop van de cursus krijg je een 'diploma' waarop staat dat je aan deze cursus hebt meegedaan en wat je allemaal geleerd hebt. Handig voor als je een bijbaantje zoekt en ouders wilt laten zien dat je aan jou een goede oppas hebben.

Doe mee aan deze leuke en gevarieerde cursus om je voor te bereiden op het zorgen voor de kinderen van een ander.

Wanneer:         Maandag 1, 8, 15 en 22 november

Tijd:                 18.30 uur tot 20.00 uur

Locatie:            Jeugdcentrum Chill Out (Witte de Withstraat 24)

Wie:                 Meiden en jongens vanaf 12 jaar

Kosten             € 5,- per les (totaal € 20,-)

Aanmelden:      Mieke.pepers@vivaan.nl of info@cjggeeftantwoord.nl

 

 

 

26e Jumbocup 2010 in theater Blauwe Kei te Veghel met deelname van slagwerkgroep en fanfare St.Cecilia Zijtaart

Op zaterdag 6 en zondag 7 november zal in Veghel het jaarlijkse Jumbo Muziekfestival voor slagwerkgroepen, fanfares en harmonieën plaatsvinden. Tien slagwerkgroepen en elf orkesten zullen dit jaar hun muzikale prestaties laten horen tijdens dit festival, georganiseerd door de commissie uit de aangesloten muziekverenigingen.

Dit jaar vindt het Kringfestival voor de 26ste keer plaats in theater De Blauwe Kei. De inzet van het weekend is de JumboCup, de wisselbeker voor de best spelende slagwerkgroep en het fanfare of harmonieorkest, maar het plezier in muziek, zowel voor de deelnemers als voor het publiek, staat voorop.

Theater De Blauwe Kei te Veghel vormt de locatie voor het Jumbo Muziekfestival 2010.  Deze locatie bevat de vele faciliteiten nodig voor dit muziekgebeuren: inspeelruimten, opbergruimten, concertpodium, horeca en voldoende parkeergelegenheid in de nabijheid.

Het programma start op zaterdagmiddag 6 november om 13.30 uur wanneer harmonie ‘De Eendracht’ uit Uden het festival opent. Gedurende de dag krijgt het publiek een afwisselend programma van slagwerkgroepen en fanfare-/harmonieorkesten voorgeschoteld, waarna om 20.30 uur de dag wordt afgesloten door slagwerkgroep van ‘Eendracht maakt Macht’ uit Boekel.

De overige deelnemers welke op zaterdag optreden zijn de orkesten en slagwerkgroepen van harmonie ‘Sint-Willibrord’ uit Heeswijk, ‘Sint-Caecilia’ uit Lieshout, fanfare ‘Echo der Bergen’ uit Eerde en harmonie ‘Oefening Baart Kunst’ uit Erp

Het festival gaat verder op zondag 7 november. Om 11.15 uur start het programma met  fanfare ‘Echo der Peel’ uit Venhorst.  Vervolgens treden op de slagwerkgroepen en fanfare-/harmonieorkesten van harmonie‘Sint-Servaes’ uit Dinther, fanfare ‘St.Cecilia’ uit Zijtaart, muziekvereniging ‘De Notenkrakers’ uit Vorstenbosch, harmonie ‘Sint-Caecilia’ uit Volkel en harmonie ‘St.Antonius’ uit Nijnsel.

Als laatste orkest treedt het harmonieorkest van muziekvereniging ‘Frisselstein’ uit Veghel op om 19.45 uur, waarna om 21.30 uur de prijsuitreiking plaatsvindt.

Alle muziekgeledingen krijgen 25 minuten de gelegenheid om zich te presenteren voor publiek en jury.

De deelnemers spelen 2 onderdelen: onderdeel 1 bevat een muziekwerk uit het ‘Groot- of Klein Repertorium. Dit werk wordt uitgebreid beoordeeld met het ‘tienrubrieken’- puntensysteem.

De werken uit onderdeel 2 worden gezamenlijk beoordeeld.

Het gemiddelde van de twee onderdelen vormt de uitslag van de deelnemers. Zowel de categorie slagwerkgroepen als de categorie orkesten zijn in 3 nivo groepen ingedeeld. Voor elke groep is er een 1e prijs en voor de beste slagwerkgroep en het beste orkest is er de JumboWisseltrofee te behalen. Hamonieorkest ‘Sint-Servaes’ uit Dinther en slagwerkgroep van ‘Oefening Baart Kunst’ uit Erp zullen de wisseltrofee van 2009 verdedigen. Het geheel wordt vakkundig gejureerd door Arie Stolk uit Goudswaard en Peter Smits uit Arnhem. Al met al beloofd het een mooi programma te worden. Veel verenigingen brengen een programma dat ook bij het brede publiek zeer goed in het gehoor zal liggen. Bovendien vormt het Jumbo Muziekfestival voor enkele orkesten de try-out voor deelname aan een bondsconcours later in de maand, dus zij zullen het beste van zich laten horen en muziek van zeer hoog niveau brengen.

Het Jumbo Muziekweekend is gedurende het hele weekend voor iedereen gratis toegankelijk, mede dankzij de hoofsponsor JumboSupermarkten. Iedereen is dan ook van harte uitgenodigd om te komen kijken en luisteren naar de optredens van de bijna 1000 deelnemers tijdens dit muziekspektakel in de professionele omgeving van theater De Blauwe Kei te Veghel!

Hopelijk zullen vele Zijtaartse supporters zondag 7 november aanwezig zijn om de slagwerkgroep te beluisteren om 13.30 uur en het fanfare orkest om 14.15 uur in de Blauwe Kei.

 

 

INTERPUNCTIE

 

Invloed van geest op lichaam en respect voor de natuur

Het lichaam is gevoelig voor wat de geest (zelfs onbewust!!) meemaakt. Ik heb eens een lezing van de inmiddels overleden psycholoog en schrijver Piet Vroon gehoord. Die vertelde dat bevriende chirurgen hem vertelden dat gemaakte opmerkingen tijdens een operatie het verloop van een ziekte zouden beďnvloeden.  Door positieve opmerkingen te maken als “die maakt een goede kans”of “het valt mee” zou de patiënt een betere prognose hebben dan wanneer tijdens de operatie bv. gezegd werd: “dit is foute boel!” Zelfs als het niet waar was!

Ik kan dit niet controleren, maar ik kan me wel voorstellen dat dingen die gehoord worden invloed hebben, ook al weten mensen niet dat ze het gehoord hebben. Daarnaast kent bijna iedereen wel verhalen over iemand die langer leefde dan verwacht was, omdat hij of zij wachtte op de geboorte van een kleinkind.

Mensen met een positieve levenshouding overwinnen een ziekte vaker dan mensen die negatief zijn. Daarmee is het natuurlijk nooit iemand zijn eigen “schuld” als je ziek bent. Op de eerste plaats is je emotionele conditie in eerste instantie een gegeven, waar je wel enigszins aan kan sleutelen, maar een depressieve persoon wordt zelden een opgewekt mens, zelfs niet als men alle cursussen van “positief denken” van A tot Z doorloopt.

Maar het is wel mooi dat in sommige situaties de geest zoveel invloed kan uitoefenen op lichamelijke processen. Dat geldt echter ook in negatieve zin: je kunt jezelf ziek maken door je gedachten. Er is aangetoond dat allerlei bepaalde verbindingen en zenuwen in het lichaam worden aangemaakt, versterkt of verzwakt naarmate bepaalde gedachten en gedragingen meer of minder aanwezig zijn.

Kortom: het lichaam beďnvloedt de geest en omgekeerd. Ook hormonen, voeding, het milieu spelen een onvoorstelbaar grote rol, en wie weet wat allemaal nog meer. Het is een geweldige machine, een fantastisch ingewikkeld mechanisme, waarvan we nog lang niet alles hebben ontdekt. Respect voor de natuur, zowel op meganiveau (de aarde) als op microniveau (ons lichaam) is beslist niet overbodig. En heeft ook weer onderlinge samenhang. Hoe mooi is dat!!

Mw. N. Timmermans-van de Kamp

Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA  Veghel

Privé ( (0413) 31 07 95 of (06) 21.59.24.35.   www.interpunctie.nl

 

 

 

Circustheater MiKkenie met fantastische eindproductie

In november 2010 start MiK met een hele bijzondere nieuwe cursus. MiK Mikkenie,  circustheater van de bovenste plank! In 26 lessen waarin vele facetten van het veelzijdige circusvak behandeld worden, werkt de groep kinderen samen toe naar een hele bijzondere circustheaterproductie, o.l.v. zeer enthousiaste en uiterst bekwame docenten.

De talenten en interesses van de individuele kinderen worden aangesproken en ontwikkeld Dit zul je zien tijdens de afsluitende voorstelling die gepresenteerd wordt aan het hoog geëerde publiek. Creativiteit is daarbij belangrijker dan traditie. Er wordt les gegeven in de gebruikelijke disciplines zoals jongleren met balletjes en met kegels, devilsticks, diabolo’s, bordjes, eenwiel-fietsen, koorddansen en tonlopen. Natuurlijk leer je hoe je clowngrappen kunt maken en hoe je een menselijke piramide bouwt. De cursus MiK Mikkenie besteedt veel aandacht aan hoe je de kunsten het beste kunt laten zien aan je toeschouwers. 

In de laatste weken van de cursus werken de kinderen met een extra dans- en theaterdocent toe naar die fraaie circustheater eindproductie met een echt circusdecor, bijhorend licht, geluid en grime. 

Gezien het unieke karakter van MiK Mikkenie, worden kinderen uit omliggende gemeenten nadrukkelijk uitgenodigd om mee te doen.

De cursus wordt gegeven in Vught, in gymzaal Molenwijk. Het zijn 26 groepslessen van 1 uur voor kinderen in de leeftijd tussen 6 en 12 jaar op de woensdagmiddag. De cursus kost € 195,- dat is € 7.50 per les. 

Meer informatie?

Kijk even op onze website: www.mikweb.nl

Leuk weetje: De naam Mikkenie is afkomstig van een befaamd Nederlands circus dat in de jaren ’40

en ’50 door Europa trok, gesticht door Frans Mikkenie.

 

 

 

LEEF JE UIT OP DE NATUURWERKDAG ZATERDAG 6 NOV.  IN DE AA BROEKEN

 

Op zaterdag 6 november 2010 vindt de 10e Natuurwerkdag plaats op meer dan 300 locaties verspreid over heel Nederland.  IVN Veghel doet hiermee een oproep aan iedereen om die dag mee te werken bij de Aa Broeken 

 

Een Natuurwerkdag is behoorlijk aanpoten. Je hebt er een goede regenjas, een paar laarzen of stevige schoenen en een behoorlijke conditie voor nodig. Maar dan heb je ook wat! Het is heerlijk om jezelf een dagje uit te leven in natuur en landschap met bijvoorbeeld het schoonmaken van poelen, het knotten van wilgen het onderhoud aan heidevelden en vele andere activiteiten. Een nuttige en gezellige dag om met vrienden en familie gezond bezig te zijn in het landschap. Bovendien wordt er in elke provincie en landelijk een Natuuruitje verloot (weekendje weg, etentje, etc.).

 

Van 10.00 – 14.00 uur gaan we aan de slag om de wilgen te knotten.

We gaan aan het werk in een ecologische verbindingszone; leuk voor eenieder om de mogelijkheid te hebben in zo’n zone te mogen meewerken. Ecologische verbindingszones zijn stroken grond die als een klein natuurgebiedje zijn ingericht en de verbinding tussen grotere natuurgebieden vormen.  Bij het einde van de werkzaamheden zorgt het IVN voor heerlijke soep.

Bereikbaarheid

We verzamelen op de parkeerplaats direct langs de spoorlijn in de Aa broeken.

 

Meedoen en aanmelden
Voor mogelijkheid tot inschrijving kunnen belangstellenden terecht op www.natuurwerkdag.nl.

 

Deelnemers wordt aangeraden stevige schoenen en werkkleding mee te nemen. Afhankelijk van het weer: laarzen en regenkleding. Per locatie is er een beperkte deelname mogelijk, dus meld je snel aan en leef je uit!

 

 

De Natuurwerkdag wordt georganiseerd door Landschapsbeheer Nederland in samenwerking met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Scouting Nederland en wordt ondersteund door IVN vereniging voor natuur- en milieueducatie, Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN), ANWB en KNNV vereniging voor veldbiologie. De Natuurwerkdag wordt mede gefinancierd door de Nationale Postcode Loterij.

 

 

 

 

Lichte Dichter Jesse van den Elsen bij Oozon

 

VEGHEL - Op zondagmiddag 31 oktober a.s. is het bijna een thuiswedstrijd voor singer/songwriter Jesse van den Elsen. Als Lichte Dichter met band treedt hij op bij Kunstgroep de Compagnie te Veghel tijdens Ontmoetingen op Zondagen (Oozon). Kunstgroep de Compagnie, gevestigd aan het Middegaal 23-25 is elke zondag vanaf 14.00 uur geopend. Het optreden vindt plaats tussen 15.00 uur en 17.00 uur en de toegang is helemaal gratis.

Sinds de uit Erp afkomstige Jesse van den Elsen in 1993 zichzelf heeft leren gitaarspelen, veranderde het sporadisch gedichtjes schrijven al rap in met grote regelmaat schrijven van melodieuze liedjes. Deze zijn geschreven in een mooie en eenvoudig taal. Autodidact Van den Elsen beperkt zijn schrijven niet tot (Brabantse) liedjes, maar is inmiddels ook actief met musicals, gedichten en spreuken op kinderschilderijtjes.

Overwegend akoestisch

Met zijn vijfkoppige band brengt 'Lichte Dichter' Jesse van den Elsen poëtische Nederpop van eigen hand. De sound is melodieus en overwegend akoestisch. De songs hebben een sterk romantische invloed. Thema's als 'vrijheid, individualisme en vluchten uit de werkelijkheid' worden in warmbloedige lyrics uitgewerkt. Tussen de nummers door draagt Jesse enkele van zijn puntige, vaak humoristische gedichten voor.

 

Jesse van den Elsen zang, gitaar
Merijn Smeets gitaar 
Mina Homma viool 
Jimmy van der Burgt bas 
Bart Jansen percussie 
Elke van den Elsen zang

 

 

31 oktober mountainbiketocht in de vrije natuur van de Peel

 

Zin in een sportieve zondag in de frisse buitenlucht en wil jij je lekker uitleven op de mountainbike? Toer-en Wielerclub (TWC) Gemert organiseert op zondag 31 oktober voor de 12e keer de Jumbo ATB Classic. Er kan op vier mogelijke afstanden worden ingeschreven en er zijn diverse verzorgingspunten aanwezig. Vanaf 8.00 uur kan worden gestart vanaf manege het Zwarte Water in de Mortel. (gemeente Gemert-Bakel)


De vier afstanden die aangeboden worden zijn 25, 40, 55 en 80 kilometer. TWC heeft er weer voor gezorgd dat er een mooi en duidelijk parcours is uitgezet. Het traject is opnieuw afwisselend, van bochtige en heuvelachtige gedeelten tot sloot- en waterkanten. Natuurlijk zitten er ook vlakke bospaden bij waar lekker snelheid gemaakt kan worden, natuurlijk is er zo min mogelijk verhard terrein in de parkoersen opgenomen.

 

De organisatie onder leiding van André Smits en Edwin van Extel heeft wederom gekeken naar de ambiance. Op de pauzepunten is er voldoende gelegenheid voor verfrissing en het verzorgen van de inwendige mens. De rustplaats in Milheeze wordt traditioneel opgeluisterd door livemuziek. Leuk voor vrienden en familie om hier hun deelnemer op te wachten. Voor de die-hard mountainbikers op de 85 kilometer zijn zelfs drie verzorgingspunten aanwezig.

 

Ben je enthousiast en wilt je deelnemen aan de Jumbo ATB Classic?

 Inschrijven kan op 31 oktober van 8.00 tot 10.30 uur bij manege het Zwarte Water, Breemhorstsedijk 65 De Mortel (gemeente Gemert-Bakel). De kosten voor het inschrijven variëren van €3,00 tot €5,50, afhankelijk van welke afstand gereden wordt. Kinderen tot 12 jaar fietsen gratis mee en leden van NTFU krijgen korting op de inschrijfprijzen.
Kom je uitleven tijdens de Jumbo ATB Classic op 31 oktober!

Meer informatie kunt u vinden op www.twcgemert.nl