Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 20   2010-2011 > Dorpsnieuws  jaargang 20  nummer 6

Dorpsnieuws  jaargang 20  nummer 6

3 nov - 10 nov  2010

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nl

 

Klik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 20 nr 6

KERKBERICHTEN

Zaterdag: 6 november 17.00 u. Peuter/Kleuterviering.

Zondag: 7 november 9.30 u. Pater van Delden (Vivace).

Wij gedenken in deze viering:

Overl.oud. J.van Lankvelt- van der Linden en zoon Harrie; Harrie en Betsie Bolk- van Doorn en Johan en Harrie; Antoon en Nolda Pepers- van den Tillaart; Theo en Tineke van Zutphen- Pepers, zoon Rob en dochter Ellie; Overl.oud. Henst- Vogels; Marietje van Hoof- van Asseldonk (nms.Buurtver. Krijtenburg); Overl.oud. van der Burgt- van den Broek en overl.fam.leden; Evert Bosch (vanwege verjaardag); Overl.oud.Versteegden- der Kinderen en Rinie Versteegden- Verbruggen; Overl.fam. van de Ven- Coppens en van Asseldonk.

 

 

Mariakapel officieel in gebruik.

 

Met een flink applaus werd het vakmanschap, de deskundigheid en de kwaliteit, die onder regie van Bertus door al zijn vrijwillige medewerkers tot stand is gekomen, door alle aanwezigen luid ondersteund. 

Onder grote belangstelling en aan de hand van een passend programma is afgelopen zaterdagmiddag de nieuwe Mariakapel ingezegend en officieel in gebruik genomen.

Pater Van Delden wees tijdens de inzegening op de religieuze betekenis van het kapelletje,

waardoor bezoekers op een persoonlijke manier de mogelijkheid hebben om gebruik te maken van deze plek. “Dit kapelletje zal ook voor de kinderen van nu in de toekomst een betekenis hebben”.

De inzegening vond plaats met medewerking van de Zijtaartse koren en van fanfare Sint-Cecilia. Op de plek van samenkomst waren voor de ontvangst van genodigden en alle andere belangstellenden perfecte voorbereidingen gedaan, zodat iedereen de verschillende onderdelen van het programma goed kon volgen. Na het welkomstwoord door de voorzitter van de Stichting Mariakapel Zijtaart bracht seniorenkoor “De Vrolijke Zangers” twee liederen ten gehore terwijl zonnestralen de enigszins grauwe lucht doorbraken. Daarna werd officieel de eerste-steen-plaquette aangebracht aan de voorzijde van de kapel door zuster Germana en Bertus v.d. Tillaart.

Met een mooie toespraak voor en na de inzegening verrichtte pater Van Delden het hoofdmoment van het programma,  dat door de fanfare met feestmuziek werd ondersteund. Nadat koor “Vivace” haar medewerking had verleend met twee liederen, hield voorzitter Ad van Nunen een terugblik op het ontstaan van het idee en het verloop van de totale realisatie. Hierin werd vooral gewezen op de fantastische medewerking die door alle vrijwilligers, sponsoren, ondernemingen en instanties werd verleend tijdens de bouw. Ook werd nog nadrukkelijk de opbrengst van de huis-aan-huis-actie in april genoemd, die maar liefst € 6.350,-- opbracht. Met een flink applaus werd het vakmanschap, de deskundigheid en de kwaliteit, die onder regie van Bertus door al zijn vrijwillige medewerkers tot stand is gekomen, door alle aanwezigen luid ondersteund.

Na dit onderdeel van het programma werd door 2 vrijwilligers onder trompetgeluid een mooi kruis op het torentje van de kapel bevestigd; hiermee was dit nieuwe gebouw compleet. Wethouder Rini van Rinsum vertegenwoordigde het gemeentebestuur en gaf blijk van grote waardering voor de wijze waarop de Zijtaartse gemeenschap dit bouwproject heeft aangepakt en uitgevoerd. Hij was het geheel met het stichtingsbestuur eens, dat de Mariakapel een zeer passend element is in het grote kloostercomplex in het centrum van Zijtaart. De wethouder maakte bekend dat de gemeente over enige tijd een nieuwe bank en tafel zal schenken.

Het parochieel dames- en herenkoor was toen aan de beurt om twee mooi Marialiedjes te laten horen. Vervolgens kreeg zuster Germana het woord en zij was vol lof over al die medewerkers die in de afgelopen maanden zo gezellig hebben samengewerkt. Naast deze welgemeende dank klonk ook haar trots door over de uiteindelijke realisatie van haar idee, dat zij in november 2007 te kennen gaf. In de afsluiting werd nog verwezen naar een enkele kenmerkende eigenschappen die de Zijtaartse gemeenschap bezit bij het uitvoeren van zelfwerkzaamheid, zoals dat ook nu weer is gebleken. Terecht werd samen met de fanfare een loflied gezongen als blijk van dat belangrijke gemeenschapsgevoel, van dankbaarheid en van succes. Met een algemene dank aan de hele Zijtaartse gemeenschap sloot de voorzitter namens de Stichting Mariakapel het programma af en kon men nog even genieten van een heerlijk kopje koffie met cake.

 

Voor alle vrijwilligers begon aansluitend een bedankavond op De Hooizolder, dat een gezellig samenzijn en nabuurten werd onder het genot van hetgeen door twee Zijtaartse ondernemers werd aangeboden. Met het overhandigen van een passende attentie aan elke vrijwillige medewerker werd de bedankavond afgesloten.

 

Het stichtingsbestuur kan terugkijken op een zeer geslaagd project, dat op de dag van inzegening en officiële opening is afgerond. Vanzelfsprekend blijft dagelijks beheer en onderhoud aan de orde en zal er nagedacht worden over toekomstige activiteiten.

Voor één daarvan mag men voor 15 november a.s. een idee doorgeven: 

het laten luiden van het klokje op een dagelijks moment en op bijzondere dagen of bij bijzondere gebeurtenissen. Ideeën zijn (bij voorkeur schriftelijk) welkom bij elk bestuurslid:

zuster Germana, Ad van Nunen, Bertus v.d. Tillaart, Phil van der Heijden, Piet v.d. Hurk en Chris van Helvoirt.

 

 

 

Belangrijke Telefoonnummers:

Kerkberichten C.v. Helvoirt                  (0413) 36 58 61

Huisartsenpost:

  Avond, nacht en Het  weekend           0900-8860

Huisarts J.M.Bonnet                             (0413) 35 22 23

Meldpunt Ouderenzorg                         0900-8803

Thuiszorg en Kraamzorg                       0900-8803

Centraal Alarm nummer                          1 1 2

Politie/Brandweer/Ambulance spoed      1 1 2

Politie          direct                                 0900 8844

Brandweer  direct                                 (073) 612 31 23

Ambulance  direct                                 (0412) 63 15 15

Stadhuis Veghel                                    (0413) 38 66 44

Gem. Veghel Storingsnummer               (0413) 38 66 66

Basisschool "Edith Stein"                       (0413) 36 51 68

Tennispark Zijtaart                                (0413) 76 90 25

De Korenmolen (dorpshuis)                  (0413) 36 66 79

De Vonders                                          (0413) 35 03 77

De Molensteen                                     (0413) 36 73 73

 

 

Prikpost in Zijtaart.

De prikpost is gevestigd in Dorpshuis de Korenmolen aan de Past. Clercxstraat 66a. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend (vanaf 8.15u. aanwezig zijn).

 

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

 

BELANGETJES

 

Te koop: John van Zutphen Diervoeders, Antoniusstraat 40, Keldonk, tel. (0413) 21 20 24. Voor al uw voeders, vogelzaden, meststoffen, kalk, moskiller, houtvezel, zaagsel enz. (ook kleinverpakkingen). Afhalen dinsdag en vrijdag na 18.00 uur, zaterdag na 13.00 uur.

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

Verloren: armband met houten vierkantjes en daarop een engeltje, duiveltje, Maria, Jezus, enz.. Terug te bezorgen bij Kyra Versantvoort. Tel. (0413) 34 18 12.

 

Weggevlogen  :2 pauwen: 1 haan en 1 hen terug te brengen bij v.d. Oever, Leinserondweg 14, Tel.: 0413-367328

 

 

 

Wij zijn opzoek naar

iemand die tijd over heeft

op de maandag en/of vrijdag/zaterdag

voor werkzaamheden

op ons paardenbedrijf.

 

Mirelle van Kemenade

Tel..nr.  06-43257021

Of   06-53761806

 

 

 

Openbare vergadering Dorpsraad

 

Woensdag 3 november (vanavond)

Aanvang: 20.45 uur

In de Ereprijszaal van het dorpshuis.

Met de volgende agendapunten:

nieuw centrumplan, woningen in de kloostertuin, stand van zaken kloostergebouw, de omleiding van de N279 en een voorstel voor het versterken van het contact met de achterban

 

 

 

INLOOPMIDDAG

 

De verbouwing van het klooster in Zijtaart tot multifunctionele accommodatie is in volle gang.

De nieuwbouw van de gymzaal/evenementenruimte aan de achterzijde begint vorm te krijgen. En ook in de bestaande bouw is inmiddels de nieuwe inrichting  herkenbaar.

Graag stellen wij iedereen die geïnteresseerd is in de gelegenheid de voortgang en het resultaat van het project met eigen ogen te aanschouwen.

U bent van harte welkom op de inloopmiddag

zaterdag 6 november 2010

van 13:00 tot 17:00 uur

aan de Past. Clercxstraat 50-52, te Zijtaart

Tip: zorg voor stevige schoenen.

 

 

 

 

 

VOW

 

Op dit moment hebben we nog een aantal vacatures binnen onze jeugdafdeling

        LEIDER(STER)S M4

        TRAINER(STER)S/LEIDER(STER)S F5

        TECHNISCH JEUGDCOORDINATOR

 

Heb je interesse in één van de bovenstaande functies of wil je meer informatie over de bovenstaande functies dan kun je contact opnemen met:

 

Patrick van Asseldonk

Tel. (0413) 35 56 64

Email: pvasseldonk@home.nl

 

 

 

SPORTAGENDA

 

V.O.W. Jeugd  niet ontvangen

 

V.O.W. veteranen  zaterdag 6 nov. 2010

VOW VETERANEN  Uit        GEMERT

 

V.O.W. senioren  zondag 7 november 2010

VOW H1        Uit       EVVC                         14.30u

VOW H2        Uit       VORSTENB.BOYS 2      12.00u

VOW H3        Thuis    BOSKANT 4              11.00u

VOW H4        Thuis    BOEKEL-SPORT 8       11.00u

DAMES

VOW D1        Thuis    HBV                         11.30u

 

SPORTUITSLAGEN

 

V.O.W. Jeugd  niet ontvangen

 

V.O.W. Senioren zondag 31 oktober 2010

VOW H1        ODILIAPEEL/BG                   0-3

VOW H2        SCMH 2                              2-1

VOW H3        AVANTI’31 4                        2-2

VOW H4        NIJNSEL 5                          2-4

DAMES VOW D1      VENHORST                 3-5

DAMES VOW D2      MARGRIET                  3-1

VETERANEN VOW  ELI                              2-0

 

Spannende wedstrijd bij

“De drie Linden” Zeeland

 

Afgelopen zondag heeft Joyce van Heertum haar eerste officiele dressuurwedstrijd gereden. Sally haar pony had er veel zin in. Ze is vijfde geworden met 180 punten, gefeliciteerd! Emma Boes is met haar pony Perry in de klasse CL1  2e geworden met 179 punten. De voorbereidingen voor de komst van de Sint zijn begonnen. Hopelijk zal hij ons bezoeken met zijn pieten.

 

 

Jong Nederland Zijtaart: Lampiontocht 2010

 

Aanstaande vrijdag 12 november is het weer zover: de jaarlijkse lampiontocht van Jong Nederland. Deze tocht is voor zowel leden als niet-leden, dus iedereen mag meedoen. Het is gewenst dat je ouders meelopen.

De leden van Jong Nederland hebben tijdens hun clubavond al een lampion gemaakt. Als je geen lid bent, dan maak je gewoon thuis een mooie lampion. Mocht je nog een waxinelichtje nodig hebben, dan krijg je die van ons. We verzamelen om 18:30 uur bij het clubhuis Bij JoNZ aan de Corsica 17A en we lopen onderstaande route.

 

We vertrekken vanaf onze blokhut en gaan rechts via de Boskamp en dan zo verder.

Natuurlijk mag je ook tijdens de tocht aansluiten. Hoe meer lichtjes, hoe meer vreugd. Na de tocht kun je lekker opwarmen met een bekertje warme chocomel en een peperkoek. Voor jullie ouders is er natuurlijk een bakje koffie. We hopen natuurlijk op droog weer en een heldere avond. Dus loop met zijn allen mee en vergeet je lampion niet. Tot vrijdag!

Jong Nederland Zijtaart

 

 

 

KBO

AGENDA:

maandag    8 november  13.30 uur  Kienen

dinsdag    9 november  09.30 uur  Seniorenkoor

dinsdag    9 november  12.00 uur  Eetpunt

dinsdag    9 november  13.00 uur  Vrij biljarten

dinsdag    9 november  14.00 uur  Line dansen

woensdag    10 november  09.00 uur  Gym

woensdag    10 november  13.00 uur   Regio biljarten

donderdag    11 november  12.00 uur  Eetpunt

donderdag    11 november  13.00 uur  Competitie biljarten

donderdag    11 november  13.30-14.30 uur  Bibliotheek

vrijdag     12  november  13.30 uur  Bridgen

 

BRIDGEN:

De uitslagen van vrijdag 29 oktober 2010:

A-lijn:

1. Jan Rijkers en Jo Delisse                             67,19 %

2. Bert en Diny Kanters                                   56,25 %

3. Pieter v.Geffen en Tonnie Kivits                   54,17 %

4.Ben en Tiny v.d. Steen                                 51,56 %

5. Bert en Anneke v. Helvoort                          51,04 %

6. Mien Verhoeven en Mien Vissers                   49,48 %

7. Wim en Tiny v. Lieshout                              45,83 %

8. Marcel v.d.Akker en Toon v.Creij                   44,79 %

9. Cor Mollen en Riek Vervoort                        42,19 %

10. Toos v. Berlo en Willemien Verhoeven        37,50 %

B-lijn:

1. Henk v.d. Linden en Jo Verhoeven                66,67 %

2. Mien v. Asseldonk en Cor v.d. Berg              55,56 %

3. Anny en Jozien v.d. Berkmortel                    51,39 %

4. Harry v. Boxmeer en Tonn Verbruggen          49,31 %

    Mies en Joke v.d. Burgt                              49,31 %

6. Martien v. Cleef en Marietje v.d. Horst          45,83 %

    Chris en Christien v. Helvoirt                       45,83 %

8. Fien v. Boxmeer en An Thijssen                   36,11 %

 

 

BILJARTEN:

De uitslagen van Regiowedstrijd in Lieshout

van woensdag 27 oktober 2010:

Sj.v.d.Heuvel       101 ob 90-Cor v.Zutphen              67 86

Fr.v.Veggel         71 67-Mies Gibbels                       42 44

A.v.d.Boogaard    27 27-Jan de Wit                         31 14

H.Bekkers           24 19-Johan v.Zutphen                 25 15

W.Gilsing            24 23-Willy v.d.Berkmorte            21 26

A.Ketelaars         20 14-Chris v.Helvoirt                   20 21

L.v.d.Erenbeemd 17 18-Jan Rijkers                          20 18

M.v.Hoof                 17 30-Tonn Verbruggen           20 17

                           95,36 %                               97,96 %

 

 

De uitslagen van de onderlinge wedstrijden op

donderdag 28 oktober 2010:

Willy Henst           29 51-Willy vd.Berkmortel          23 19

Tonnie v. Ud        30 35-Jan Rijkers                        18 19

Cor Coppens        20 23-Mies Gibbels                      41 44

Wim Kremers       28 33-Cor v. Zutphen                   62 58

Gerard Oppers       14 16-Tonn Verbruggen              19 12

Chris v. Helvoirt    20 21-Jos Claassen                     22 21

Martien v. Zutphen 20 20-Willy Henst                    29 24

Jan v.d. Oever       15 14-Jan de Wit                      31 25

Tonn Verbruggen   19 16-Rien Kemps                     37 33

Piet v.d. Hurk        43 36-Martien v. Zutphen          20 16

Rien v. Tiel             23 19-Piet v.d. Tillaart            42 28

Jan v. Uden            20 17-Wim v.d. Sanden           54 36

Rien Kemps           37 20-Johan v. Zutphen            23   3

           

Zijtaartse Bridge Club 2001 (ZBC’01)

De uitslagen van dinsdag 26 oktober 2010:

A-lijn:

1. Ria Delisse en Sybille v.d.Rijdt                    62,92 %

2. Bert en Diny Kanters                                  57,50 %

3. Riet v.Hout en Corrie Kastelijn                    55,00 %

4. Jana v.d.Acker en Anny v.d. Hurk                 54,58 %

5. Mien v.Berkel en Mien Verhoeven                 51,25 %

6. Jan v.Stiphout en Adrie v. Gemert                50,83 %

    Jan Rijkers en Toos v. Berlo                        50,83 %

    Toon en Marietje  v. Schaijk                        50,83 %

9. Cor en Marietje Mollen                               46,25 %

10. Mari en Nelly v.d. Vleuten                         45,83 %

11. Jo Verhoeven en Cees v. Hout                    40,00 %

12. Toon v.d. Zanden en Anny v.d. Ven             34,17 %

B-lijn:

1. Mientje v.d. Tillaart en Ria Veldhuis             59,52 %

2. Harry en Marietje v.d. Wijgert                     58,04 %

3. Mieke Toebast en Toos Vissers                    53,57 %

    Harrie en Rina v. Berlo                                53,57 %

5. Piet Thijssens en Riek Rijkers                      52,38 %

6. Chris en Christien v. Helvoirt                       50,89 %

    Cor en Nellie v.d. Berg                               50,89 %

8. Wim en Piet v. Schaijk                                50,60 %

9. Albert en Petra v.d. Hurk                            49,70 %

10. Joke Petit en Maria Rijken                         49,40 %

11. Anny en Josien v.d. Berkmortel                  48,81 %

12. Henk v.d. Linden en Mien Verhoeven          48,51 %

13. Tonny Rijkers en Mien Vermeulen               48,21 %

14. Anneke Jans en Maria Pepers                     46,73 %

15. An Thijssen en Riek Vervoort                     40,77 %

16. Jack Sebrechts en Noud v. Zutven                                         38,39 %

 

 

Hallo Reigers en Reigerinnen,

We hebben nog een paar maandjes te gaan en dan is het carnaval 2011 met op zaterdag de grote carnavalsoptocht van Zijtaart. De optocht van 2010 is in Zijtaart goed verlopen. In andere plaatsen waren er een aantal problemen (denk bijvoorbeeld aan Erp, waar van een wagen de reling is afgebroken), die hebben geleid tot extra regionaal overleg over de optocht en de veiligheid tijdens en rond de optochten.

Onze optocht heeft een goede naam in de regio. We worden in de regio als een voorbeeld gezien m.b.t. de carnavaleskheid, organisatie en veiligheid van de optocht. Dat is iets is om met zijn allen heel erg trots op te zijn. We verwachten dat er in de regio in een aantal optochten activiteiten zullen zijn om de optocht te verbeteren. Wat dit inhoudt is nu nog niet duidelijk

We weten dat er in een aantal bouwschuren en garages al gestart is met de bouw van de wagens voor de optocht van 2011. De optochtcommissie is erg blij dat er weer met enthousiasme door mensen aan de betreffende wagencreaties wordt gewerkt.

We willen iedereen veel bouwplezier toewensen in de aankomende koude wintermaanden. De koude aanloop richting de winter kan in elk geval aangeven dat er een harde winter op komst is. Dit mag de (voor)pret niet drukken, goed stoken en alles komt op zijn pootjes terecht. We weten dat we hier in Zijtaart vaak mooie bouwplaatsen hebben, we zien dit in andere plaatsen vaak anders. We hopen alle bouwers weer te zien op 5 maart 2011 om er met zijn allen weer een prachtige optocht van te maken met veel leut en klets.

Bij deze Carnavalsgroeten van de Optochtcommissie in Zijtaart.

 

 

Loterij 11-11 bal C.V. De Reigers

Binnenkort komen de leden van carnavalsvereniging De Reigers weer met loten bij u aan de deur voor de loterij, welke gehouden wordt tijdens het 11-11 bal op 13 november a.s.. De loten zijn te koop voor € 1,00 per stuk. De hoofdprijs bedraagt € 188,00, de tweede prijs € 133,00 en de derde prijs € 77,00. Natuurlijk zijn er nog diverse andere leuke prijzen te winnen.

Graag hopen wij u te ontmoeten tijdens het 11-11 bal op 13 november.                                             C.V. De Reigers

 

Duistere praktijken bij Hemelrijk

Ben jij weleens bang in het donker? Houd je niet van heksen en ook niet van spinnen?

Blijf dan maar uit de buurt van BillyBird Park Hemelrijk op zaterdag 6 en zondag 7 november. Daar is het twee dagen lang griezelen geblazen! Ben je niet zo bang uitgevallen, dan is het Griezelweekend zeker een aanrader. Het is niet alleen een spannend weekend met duistere praktijken, maar vooral ook heel gezellig. Zo kun je op bezoek bij de heks in het torentje die jouw toekomst voorspelt! En in de Smulkajuit in Zeeroversland staat een speciale wand opgesteld; de Griezelwand! Durf jij jouw arm door het grote zwarte gat te steken?? In het Poppentheater kun je dit keer om 14.30 en om 15.30 uur luisteren naar een Sterk Verhaal van de piraten Kaatje en Kattenkwaad. Dit sterke verhaal gaat over ‘De geest van Kapitein Krikkebeen’. Ook hiervoor geldt: niet geschikt voor bangeriken!

 

Alzheimercafé over gedragsverandering bij dementie

Dementie kan samengaan met gedragsveranderingen. Voor familie en naasten zijn deze vaak moeilijk te begrijpen en te hanteren. Op dinsdag 16 november, in het Alzheimercafé in de Eigen Herd in Uden, wordt dit aspect uitvoerig besproken. Een psycholoog, werkzaam in de ouderenzorg, vertelt over het hoe en waarom van deze veranderingen en geeft praktische tips voor mantelzorgers. De deuren van het Alzheimercafé gaan om 19.00 uur open. Het programma begint om 19.30 uur. De toegang is, zoals altijd, gratis.

andere persoon

Tijdens het verloop van de ziekte dementie verandert het gedrag van de patiënt. Ontkenning, achterdocht en boosheid zijn stemmingen die vaak voorkomen. Veranderingen in het karakter en het gedrag hebben een enorme impact op de mensen in de directe omgeving van de zieke. De partner krijgt te maken met een andere persoon dan waarmee hij of zij trouwde, de kinderen zien hun vader of moeder veranderen. Om met deze gedragsveranderingen beter om te gaan, helpt het als je je enigszins in de persoon met dementie kan verplaatsen en je realiseert dat het symptomen zijn, die bij het ziektebeeld horen.

ontspannen sfeer

Het Alzheimercafé is een initiatief van Alzheimer Nederland, afdeling Uden/Veghel, GGZ, BrabantZorg en het ouderenwerk van Vivaan. Iedere derde dinsdag van de maand is deze ontmoetingsplek geopend.

 

 

11-11 BAL MET NIEUWE PRINS

Op 13 november a.s. organiseert C.V. De Reigers weer haar jaarlijkse 11-11 bal. Intussen traditiegetrouw, zal op deze avond de nieuwe Prins bekend worden gemaakt. Deze gratis toegankelijke avond heeft weer het nodige aan u te bieden. Onze kersverse jeugdprins en -prinses met hun gevolg zullen zich aan u voorstellen, de dansmariekes showen hun nieuwe dansen en de Boemelaars zullen voor de nodige vrolijke deunen zorgen. Het afscheid van Prins Hans d`n Derde zal onvermijdelijk zijn. Niet veel later zal onze nieuwe Prins zich aan u voorstellen. De loterij mag natuurlijk ook niet ontbreken op deze avond. Na het officiële gedeelte zal een disc-jockey de avond muzikaal voortzetten en kan het feest losbarsten. Kortom, een avond die u niet mag missen.

Noteer dus alvast in uw agenda:

13 november aanvang 20.00 uur gymzaal “De Molensteen”

 

 

 

 

Carnavalskrant 2011

Wij zijn weer van start gegaan met het maken van de carnavalskrant 2011! Met een aantal personen zijn we al weer een indeling aan het maken, leuke foto’s zoeken van het afgelopen jaar, en teksten verzamelen die de krant weer maken tot een gezellige carnavaleske krant! Ook weer een verzoek aan jullie, verenigingen , vriendengroepen en iedereen die iets met carnaval te maken hebben, om ons te helpen hierbij. Hebben jullie leuke teksten, moppen, anekdotes, stuur ze dan naar ons door!

Graag mailen naar: krant@cvdereigers.nl

Bedankt voor jullie medewerking!

De krantencommissie

 

Prikpost in Zijtaart.

De prikpost is gevestigd in Dorpshuis de Korenmolen aan de Past. Clercxstraat 66a. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend (vanaf 8.15u. aanwezig zijn).

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

 

Spannende tijd voor  nieuwe Prins van Seitert.

Als echte Seiterse zou IK niet weten hoe je Seitert moet schrijven, echt wel, het schreiffoutje heeft nogal stof doen opwaaien. Ik ben blij dat er zoveel mensen zijn die opletten. Gelijk kreeg ik ook te horen dat het verhaal op zich niet zo verhelderend was. Maar een goed verstaander heeft maar een half woord nodig en natuurlijk vertel ik niet wie ik ben. Maar we kunnen een poging doen.

Kennen jullie het spel "wie ben ik"!!

-  Man of vrouw: Nou ik kan jullie verzekeren dat dit jaar de keuze is gevallen op een echte man. Jammer voor de vrouwen, wie weet wat de toekomst nog zal brengen.

-  Lang haar of kaal: Lang haar is tot onder de schouder, het mijne is boven dit gedeelte en ik ben niet kaal.

-  Grootte: De tegenwoordige kozijnen zijn 2.31 cm, maar onder een kozijn van 2.01 pas ik ook nog ruimschoots.

-  Gelaatskleur: normaal, niet bleek of enorm bruin, zou ik me enorm inspannen of een tijdje minder actief zijn en van de zon genieten kan mijn gelaatskleur anders worden.

-  Tanden: valt niks aan op, die zijn niet witter als van de gemiddelde man, het is wel prettig als ik ze poets.

-  Oren:  kleiner als het gemiddelde oor, luisteren is dan ook niet mijn sterkste kant.

-  Benen: is niks mis mee, sportief gezien kijk ik graag naar een potje voetbal.

-  Voeten: zeg ik niets over, hebben ze vorig jaar al over gehad.

-  Karakter: grote mond, klein hartje, dus uiteindelijk heb ik het ook niet beter als de gemiddelde man.

Een gedeelte van de Zijtaartse mannen valt nu af, al zal dit percentage niet hoog zijn.

Prins van Seitert

 

 

Samenwerkende ouders na een echtscheiding

 

Vrouwen delven vaak het onderspit bij de echtscheiding in financiële aangelegenheden. Hoewel vrouwen worden aangemoedigd te zorgen voor een eigen inkomen, is wat zij verdienen meestal “extra” (voor de vakantie, voor luxe dingen, etc.). Financieel zijn zij er na een echtscheiding vaak slechter aan toe. Maar, zullen de mannen zeggen: wij betalen toch alimentatie! Inderdaad, maar er zijn ook mannen die daarmee schermen zodra ze op andere vlakken hun zin niet krijgen.

Onlangs hoorde ik van een vader die zijn tienerdochter toezegde dat hij zijn studiebijdrage zou betalen als ze langskwam (hoewel hij dat niet zo zag chanteerde hij zijn dochter).

Zijn vrouwen beter?? Tuurlijk niet, vrouwen kunnen er ook wat van! Er zijn beslist vrouwen die dreigen dat de vaders hun kinderen niet meer mogen zien, of die de kinderen zodanig weten te bespelen dat het kind zelf niet meer wil.

Dit soort gedrag, van moeders en vaders is schandalig en verwerpelijk. Maar het is ook soms best begrijpelijk. Als de andere partij zich lange tijd onaardig of zelfs ronduit slecht heeft gedragen wil je hem de rekening presenteren. Maar dat mag je niet doen via de kinderen, ook al lijkt het nog zo gemakkelijk. Mijn ervaring is wel, dat je zelf de rekening ook gepresenteerd krijgt als de kinderen ouder worden. Als je vader (of moeder) buitenspel hebt geprobeerd te zetten dan zijn de kinderen vaak niet mild als ze wat ouder worden. Je krijgt het dubbel en dwars terug.

Vrouwen schermen ermee dat ze hun kinderen beter aanvoelen (wat ook soms waar is) en dat hun kinderen hen nodig hebben. Vrouwen voelen hun kinderen beter aan omdat zij meer op gevoel zijn gericht. Mannen zijn een beter voorbeeld voor hun kinderen om “de wijde wereld” in te gaan (loslaten). Mannen en vrouwen (vaders en moeders) zijn beide belangrijk in het opvoeden van hun kinderen. Het zou goed zijn als mannen en vrouwen na een echtscheiding elkaar niet bevechten, maar samen blijven werken als ouders.

Mw. N. Timmermans-van de Kamp

Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA  Veghel

tel. 06 - 215 924 35.   www.interpunctie.nl

 

 

 

 

Rust en talenten ontdekken in teken- en schildergroep

Op dinsdagochtend heeft dienstencentrum De Peppelhof in Veghel wel iets weg van een schildersatelier. Dan heerst er rust in de ruimte waar op andere dagen vergaderingen zijn of waar groepen mensen kienen, line dansen of zingen. In opperste concentratie zitten de leden van de teken- en schildergroep aan tafel te werken aan hun werkstuk. In de groep zijn nog enkele plaatsen vrij. Mensen van 55 jaar en ouder die graag willen tekenen en aquarelleren zijn van harte welkom. Zij kunnen op dinsdagochtend gewoon binnenlopen in De Peppelhof, Wilgenstraat 15. Aanmelden kan ook telefonisch bij het ouderenwerk van Vivaan, op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur via tel. (0413) 36 73 09 of via het e-mailadres ouderenwerk@vivaan.nl.

De deelnemers werken met potlood en waterverf. De meeste tekenen en schilderen naar een voorbeeld; zij tekenen een afbeelding uit een boek of tijdschrift na. Een enkeling heeft een klein stilleven voor zich uitgestald en legt dat vast op papier. Er is geen docente die de groep leidt, de deelnemers geven elkaar aanwijzingen en tips. Het komt regelmatig voor dat mensen versteld staan van hun eigen talenten. Zij hebben vroeger op school wel eens getekend in de tekenles, maar er in hun verdere niets mee gedaan. Deelname in deze groep is dan niet zelden een echte ontdekkingstocht. Mensen herontdekken het plezier dat ze vroeger al hadden in tekenen of ze komen er achter dat ze wel degelijk kunnen tekenen. De positieve reacties van de andere deelnemers stimuleren hen om deze liefhebberij verder uit te bouwen. Deelname aan de teken- en schildercursus kost € 1,15 per ochtend. Gewoonlijk wordt per maand afgerekend. De cursisten zorgen zelf voor hun materiaal.

 

 

 

 

 

Vlooienmarkt Sportcentrum de Beemd

Zondag 7 november wordt er weer een grote vlooienmarkt gehouden in Sportcentrum de Beemd, Vlas en Graan 101 te Veghel. Er zullen meer dan honderd particuliere standhouders aanwezig zijn.

De openingstijden zijn van 10.00-17.00 uur en de entree bedraagt 2,50 euro per persoon. Kinderen tot 10 jaar hebben gratis toegang.

 

 

PEELSESSIE MET SPECIAAL CONCERT VAN BOEKELSE COVERBAND IMPACT EN THE COVERBAND

De peelsessie is een laagdrempelig muziekevenement met iedere maand 2 livebands op twee podia met vooral muziek uit de SIXTIES, SEVENTIES & EIGHTIES wat nu al voor het vijfde (lustrum) jaar met veel succes word georganiseerd in de grote zaal van BoekelsVen te Boekel. Voor de peelsessie van  6 NOVEMBER a.s.  hebben we weer een geweldige keuze kunnen maken uit meer dan 500 bands uit Nederland en België die nog aangemeld staan voor een plaatsje op de peelsessie.  Komende zaterdag een spetterend optreden van de Boekelse coverband IMPACT (met Gemertse inbreng!!) en the 60-70´s band The Coverband.

 

IMPACT

Tijdens de evaluatie van de Sense of Harmony eind 2005 vonden Anja en Peter dat ze maar eens iets meer moesten gaan doen (ze wilden graag een muziekensemble oprichten met een meer eigen sound) Het liefst meestemmig zingen met meerdere muzikanten. In maart 2007 kwamen daar een bas (Mark) een gitaar (Gemmy) en drumms (Carlo) bij. Meteen The Basement als oefenruimte geregeld en aan de slag gegaan. Na enkele maanden oefenen moest er nog 1 instrument bij wat gevonden werd in een Keyboard (Leny) waarop het repertoire zienderogen groeide.

Impact is geen standaard band maar ze brengen iets wat kwalitatief zeer de moeite waard is. De muzikale eigenschappen van de band weten perfect de vocale mogelijkheden van het zangtrio te ondersteunen.

Tezamen geeft dit een ideale “Impactmix”

 

THE COVERBAND

Ook deze band bestaat nog niet zo heel lang maar weten nu al kwaliteit in hun muziek te brengen. Sinds december 2009 is deze band bezig met het opbouwen van een repertoire hoofdzakelijk uit de jaren ’60 en ’70. Houd u van Santana, Doobie Brothers, Cream, Clapton, Joe Cocker, CCR, dan is Leftover uw band. Vier doorgewinterde muzikanten brengen deze muziek met een enthousiasme waar de vonken van af springen. Onder het motto ‘What you see, is what you get’ brengt deze band pure muziek zonder tape, midi of andere computerbijkomstigheden.

 

DE SFEER VOLGENS DE GASTEN

De organisatie krijgt regelmatig complimenten over de invulling en de sfeer op de avonden is perfect want naast de oudere doelgroep krijgen we ook steeds meer dertigers en veertigers die perfect met elkaar integreren en iedere peelsessie erg veel muzikaal plezier beleven. Dit moet je meegemaakt hebben! Dit is ook weer een onderdeel van onze doelstelling om deze mensen het gevoel te geven dat er ook voor hen iets wordt georganiseerd. De Peelsessies worden altijd  gehouden op een vaste datum namelijk: Iedere eerste zaterdag van de maand.

Check de site voor alle informatie www.peelsessie.nl  (ook voor bands om in te schrijven)

We zien u graag komende zaterdag in de grote zaal van Camping Boekelsven Peelstraat 28 te Boekel

ENTREE = GRATIS

 

 

 

 

Landschapswandeling

 IVN Veghel organiseert op zondag 7 november 2010 eem landschapswandeling.

.De wandeling duurt van 10.00 - 17.00 uur en is 20 km lang, startend

in Veghel en eindigend in Middelrode.

Opgeven voor de wandeling voor 6 november.

Meer informatie: Anja Edwards van Muyen, tel 0413-310466 of via de

website: www.ivn-veghel.nl

 

 

 We lopen vanaf Veghel langs de Aa en Leijgraaf naar Middelrode, en zien

 onderweg de buitenplaatsen Zwanenburg, Kasteel Heeswijk en de ruine van

 Seldenzate. Ook komen we langs de unieke Kilsdonkse molen: ooit water- én

 windmolen. Bij de beken kijken we gericht: hoe beleven we de zichtlijnen

 en de watervogels?  Natuurgebiedjes waar we doorheen lopen zijn de

 Aa-broeken, Klotbeek, Heeswijkse bossen, Kasteel Heeswijk.

 

 In Middelrode nemen we de bus 158 terug naar Veghel, na evt. in een

 cafeetje wat bijgekomen te zijn.

 

Met vriendelijke groet,

 

Mark van Heijst

IVN Veghel

 

 

 

 

Vele kunstuitingen in nieuwbouw De Watersteeg Veghel

 

De aanstaande donderdag 4 november te openen nieuwbouw van zorgcentrum De Watersteeg in Veghel is in samenwerking met Pieter Brueghel voorzien van vele kunstuitingen.

 

Table-top fotografie langs voordeuren

Langs de voordeuren van de nieuwe woningen worden op maandag 1 november herkenbare foto’s geplaatst, zodat bewoners zonder moeite hun eigen voordeur kunnen vinden. De gangen van het gebouw zijn straten geworden: ‘Houtwal’ met groene deuren, ‘Boomgaard’ met rode deuren en ‘Vogelven’ met blauwe deuren. Grote afbeeldingen van Hollandse elementen zoals een appel sieren de ‘straten’ verder op. Deze beelden zijn verzorgd door leden van de fotografiegroep ‘Zien en Doorzien’ van Pieter Brueghel. Zij hebben hiervoor gebruik gemaakt van table-top fotografie, een vorm van geënsceneerde fotografie waarbij op schaal een kleine set wordt gebouwd, die vervolgens gefotografeerd wordt. De visuele prikkels die bewoners van De Watersteeg door de verschillende beelden krijgen bieden een houvast voor het geheugen.

 

Foto-expositie Harrie van Liempd

Afgelopen vrijdag zijn de ‘Harrie van Liempd-wanden’ onthuld in de nieuwe Watersteeg. Jarenlang had fotograaf Harrie van Liempd een fotowinkel aan de Veghelse markt. Van Liempd legde veel dagelijkse beslommeringen van de ‘gewone Veghelse man’ vast op zijn foto’s en heeft het Veghel van na de oorlog uitgebreid in beeld gedocumenteerd.

Voor zijn overlijden kreeg Pieter Brueghel - van Van Liempd persoonlijk – de gehele fotocollectie in handen. In de vorm van een permanente expositie met de originele foto’s van Van Liemd in De Watersteeg heeft Pieter Brueghel nu een deel van de collectie ‘aan Veghel terug gegeven’.

 

Herbestemming glas-in-lood raam

Pieter Brueghel heeft samen met de Gemeente Veghel zorg gedragen voor de herplaatsing van het grote, monumentale glas in loodraam uit de oude Veghelse school De Wissel in de nieuwbouw van zorgcentrum De Watersteeg. Het kleurrijke raam is in de jaren zestig vervaardigd door de Limburgse glazenier Hugo Brouwer en is nu geïntegreerd in de aanstaande donderdag te openen nieuwbouw.

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pieter Brueghel via telefoonnummer 0413-365675.

 

 

 

 

GEBRUIK JE HANDEN EENS!

 

Een kennismaking met verschillende kunstdisciplines  voor jongeren tussen 11 - 16 jaar.

 

Pieter Brueghel en Vivaan bieden voor het 3e jaar een afwisselend en boeiend programma aan om eens met kunst en cultuur in aanraking te komen voor jongeren tussen 11 en 16 jaar. We bieden een zestal technieken aan in de vorm van workshops. Deze worden gegeven op vrijdagavond van 18.30 uur tot 20.30 uur. De kosten per bijeenkomst zijn €3,-

 

De tweede workshop is Digitaal beeldbewerken met Photoshop. Tijdens twee bijeenkomsten maak je een game-cover met het software programma Photoshop. Op een game-cover staan in een notendop de ingrediënten van een game. Welke omgeving, wij zijn de personages, welke attributen etc. Je maakt kennis met het programma photoshop en je leert de beginselen van het digitaal beeldbewerken. Ook makkelijk voor het maken van posters, flyers en een leuke presentatie voor op school.

 

Datum:            vrijdag 12 en 19 november

Tijd:                 18.30 uur - 20.30 uur

Locatie:           Pieter Brueghel, Middegaal 23-25, Veghel

Kosten:           € 3,- per bijeenkomst

 

Inschrijven kan bij Mieke Pepers van Stichting Vivaan Veghel, via 0413-340842 of mieke.pepers@vivaan.nl

 

Houd de komende maanden ook de aankondigingen van de andere workshops in de gaten!