Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 20   2010-2011 > Dorpsnieuws  jaargang 20  nummer 7

Dorpsnieuws  jaargang 20  nummer 7

10 nov - 17 nov  2010

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nl

 

Klik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 20 nr 7
KERKBERICHTEN

Zondag: 14 november 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor).

Wij gedenken in deze viering:

Has en Miet Vissers–Hermans (vanwege trouwdag); Riek van Zutphen–Daniëls; Frans en Riny Reijbroek; Piet en Cisca van Lankvelt–Aalders en kleinzonen Wilco en Piet; Herman Rovers en Anna van den Biggelaar (nms.”de buurt”); Jrgt. Maria van Uden–Henst; Dina van de Wetering–van den Biggelaar en overl.familie; Wim van Zutphen (vanwege verjaardag).

Mededeling:

De kerkdeurcollecte voor “Wereldmissiemaand” heeft €. 139,95 opgebracht.

Hiervoor hartelijk dank.

De MOV-groep

 

Kinderen basisschool Edith Stein, Ouderraad en de werkgroep Gezinsviering werken mee aan de landelijke actie ‘Schoenmaatjes gezocht’.

Misschien kunt u het zich nog herinneren; ook in 2003,2005 en 2007 steunden we deze actie. Omdat we toen zo veel enthousiaste reacties kregen, proberen we ook in 2010 in Zijtaart zo’n groot mogelijk aantal ‘schoenmaatjes’ te bereiken. ‘Schoenmaatjes’ zijn kinderen in Nederland die een schoenendoos vullen met schoolspullen en speelgoed voor kansarme kinderen wereldwijd.

Alle kinderen van onze basisschool hebben op dinsdag 2 november informatie over de actie mee naar huis gekregen. Waarom dan nog een artikel in ‘Zijtaarts Belang’? Misschien zijn er wel ‘Schoenmaatjes’ die nog niet naar school gaan, maar toch graag mee willen doen. Ook grote ‘Schoenmaten’ worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de actie.

Wilt u er meer over lezen? Interessante informatie kunt u vinden op www.edukans.nl/schoenmaatjes.

Vanaf maandag 8 november t/m vrijdag 19 november kunnen de dozen ingeleverd worden op school. (verzamelplaats: achter de voordeur!)

De gezinsviering van zaterdag 20 november 19.00 uur staat ook in het teken van deze actie. Alle verzamelde schoenendozen worden in de kerk gezet. Vandaar gaan ze naar het inleveradres in Nistelrode.

Bent u door het lezen van dit artikel ook enthousiast geworden om mee te doen? Kijk dan op de site, informeer bij een gezin met schoolgaande kinderen in uw buurt, op school of bij een van de leden van de werkgroep; álle ‘Schoenmaatjes’ zijn welkom!!

Bij voorbaat hartelijk dank voor ieders belangstelling en medewerking!

 

Werkgroep gezinsviering, Ouderraad en team basisschool Edith Stein.

 

 

 

Belangrijke Telefoonnummers:

Kerkberichten C.v. Helvoirt                   (0413) 36 58 61

Huisartsenpost:

  Avond, nacht en Het  weekend            0900-8860

Huisarts J.M.Bonnet                              (0413) 35 22 23

Meldpunt Ouderenzorg                          0900-8803

Thuiszorg en Kraamzorg                        0900-8803

Centraal Alarm nummer                          1 1 2

Politie/Brandweer/Ambulance spoed       1 1 2

Politie          direct                                  0900 8844

Brandweer   direct                                 (073) 612 31 23

Ambulance  direct                                 (0412) 63 15 15

Stadhuis Veghel                                    (0413) 38 66 44

Gem. Veghel Storingsnummer                (0413) 38 66 66

Basisschool "Edith Stein"                        (0413) 36 51 68

Tennispark Zijtaart                                 (0413) 76 90 25

De Korenmolen (dorpshuis)                   (0413) 36 66 79

De Vonders                                          (0413) 35 03 77

De Molensteen                                      (0413) 36 73 73

 

 

 

Prikpost in Zijtaart.

De prikpost is gevestigd in Dorpshuis de Korenmolen aan de Past. Clercxstraat 66a. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend (vanaf 8.15u. aanwezig zijn).

 

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

 

 

Meldingen en klachten in de openbare ruimte

Wanneer u gebreken in de openbare ruimte constateert, kunt u hiervan melding maken bij de gemeente. U kunt een melding doen over bijvoorbeeld de volgende zaken: reiniging (zwerfvuil), onderhoud groen, verharding (losliggende stoeptegels, gaten in de weg), riolering, verlichting, straatmeubilair, verkeer, ongediertebestrijding (overlast van wespen, ratten, muizen etc.).

De gemeente onderzoekt naar aanleiding van uw melding het probleem en zorgt voor een passende oplossing. De melding wordt afgehandeld binnen een vastgestelde normtijd (afhankelijk van de melding).

U kunt uw melding telefonisch doorgeven aan de Servicemelddesk: (0413) 38 66 44.

 

 

 

 

BELANGETJES

 

Te koop: John van Zutphen Diervoeders, Antoniusstraat 40, Keldonk, tel. (0413) 21 20 24. Voor al uw voeders, vogelzaden, meststoffen, kalk, moskiller, houtvezel, zaagsel enz. (ook kleinverpakkingen). Afhalen dinsdag en vrijdag na 18.00 uur, zaterdag na 13.00 uur.

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

 

 

Een geweldig park voor Zijtaart!

Wij gingen met uw ideeën uit de inspirerende brainstormsessie op 3 november aan de gang. Het resultaat is een drietal sprankelende ontwerpen voor de nieuwe natuurspeelleertuin!

 

Laat uw mening horen en kies met ons het leukste ontwerp!

100_0526.jpg15 november  20.00 tot 21.30 uur  Inloop: 19.45 uur

Ontvangst met koffie      Waar: Café Kleijngeld

Tot dan!

Jelle Havermans        Bram Kempers       Martijn Lauwen

 

 

 

 

Wij zijn opzoek naar

iemand die tijd over heeft

op de maandag en/of vrijdag/zaterdag

voor werkzaamheden

op ons paardenbedrijf.

 

Mirelle van Kemenade

Tel..nr.  06-43257021

Of   06-53761806

 

 

 

 

 

 

 

Jong Nederland Zijtaart: Lampiontocht 2010

 

Aanstaande vrijdag 12 november is het weer zover: de jaarlijkse lampiontocht van Jong Nederland. Deze tocht is voor zowel leden als niet-leden, dus iedereen mag meedoen. Het is gewenst dat je ouders meelopen.

De leden van Jong Nederland hebben tijdens hun clubavond al een lampion gemaakt. Als je geen lid bent, dan maak je gewoon thuis een mooie lampion. Mocht je nog een waxinelichtje nodig hebben, dan krijg je die van ons. We verzamelen om 18:30 uur bij het clubhuis Bij JoNZ aan de Corsica 17A en we lopen onderstaande route.

 

 

We vertrekken vanaf onze blokhut en gaan rechts via de Boskamp en dan zo verder.

Natuurlijk mag je ook tijdens de tocht aansluiten. Hoe meer lichtjes, hoe meer vreugd. Na de tocht kun je lekker opwarmen met een bekertje warme chocomel en een peperkoek. Voor jullie ouders is er natuurlijk een bakje koffie. We hopen natuurlijk op droog weer en een heldere avond. Dus loop met zijn allen mee en vergeet je lampion niet. Tot vrijdag!

Jong Nederland Zijtaart

 

 

"SINT NICOLAAS-ACTIE" 2010

Aanstaande zaterdag zal Sint Nicolaas met zijn pieten aankomen in Nederland.

Op zondag 28 november a.s. om 14.00 uur zal hij een bezoek brengen aan Zijtaart. Nader bericht hierover volgt nog.

Vanaf dinsdag 16 november komen leden van de Evenementengroep rond in verband met de Sint Nicolaas-actie. Door middel van uw geldelijke steun kunnen wij een programma opzetten voor de Zijtaartse kinderen.

Tevens vragen wij u om aan ons door te geven het aantal kinderen dat uw gezin heeft in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar (t/m groep 8 van de basisschool).

Door samenloop van omstandigheden kan het voorkomen dat gezinnen met kinderen vergeten worden. Is er op donderdag 25 november nog niemand bij u langs geweest laat dit dan even weten aan Antonet Habraken (tel. 34 04 20)

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage!

EVENEMENTENGROEP ZIJTAART

 

 

 

Rommelmarkt Erp

Zondagmiddag 12 december is er in het JJC aan de Ottenstraat in Erp van 10.00 tot 14.00 uur weer een gezellige rommelmarkt, waar particulieren hun tweedehands spullen kunnen aanbieden. De entree is € 1,00 per persoon, kinderen t/m 12 jaar gratis. Er zijn nog enkele tafels te huur, kosten € 10,00 per tafel, afmeting 2.50 x 0.75m. Aanmelden kan op vlooienmarkt@jjc-erp.nl. of via (06) 152 573 66.

 

 

 

 

Nieuws van de judomat uit Keldonk:

Afgelopen zondag 7 november werd er een regionaal judotoernooi gehouden in Boekel. Er deden 144 judoka’s van 8 verenigingen mee en onze judoka’s hebben een aantal mooie en verdiende prijzen binnen gehaald door in wedstrijden met mooie worpen of houdgrepen de wedstrijden in hun voordeel te beslissen.

De uitslagen van dit toernooi zijn als volgt:

Een 1 plaats:Roan Koolen, Tim Sledsens

Een 2 plaats:Daan Sledsens, Thijs Verbruggen

Een 3 plaats:Bram VerBruggen

Jongens, allemaal hartelijk gefeliciteerd.

Namens het bestuur van judoclub "De Jigoro's" te Keldonk

Voor meer informatie judoclubkeldonk@upcmail.nl

 

 

 

 

Prikpost in Zijtaart.

De prikpost is gevestigd in Dorpshuis de Korenmolen aan de Past. Clercxstraat 66a. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend (vanaf 8.15u. aanwezig zijn).

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

Meisjes 4 VOW in het nieuw!

Een goed gebruik binnen de voetbalsport is dat teams gesponsord worden en ook bij VOW kennen we zulke sponsors. Onlangs is het bestuur er in geslaagd om voor Meisjes 4 een nieuwe sponsor te vinden, het betreft Rob en Edith Kuijpers Transport uit Zijtaart. Het bestuur en de meisjes zijn zeer te spreken over deze leuke geste. Na een dankwoord aan Rob en Edith Kuijpers,uiteraard vergezeld van bloemen, is het eerste shirt officieel overhandigd.

Aansluitend is er een spontaan een teamfoto gemaakt waar ook Rob en Edith Kuijpers op staan. Het bestuur en de meisjes van VOW willen hierbij de familie Kuijpers nogmaals bedanken voor dit spontane initiatief.

 

 

Op de foto het meisjesteam met rechts de familie Kuijpers.

Notulen     Dorpsraad Zijtaart 3 november 2010

 

Notulen van: Openbare vergadering op 6 april 2010

Aanwezig : Namens Dorpsraad Zijtaart: Ad van Nunen (voorzitter), Peggy van Sleuwen, Jac Schuurmans, Joop Versantvoort, Henry van de Ven en Willem Timmers (secretaris). Er zijn ruim 40 belangstellenden aanwezig.

Afmeldingen: Helčne van den Hurk

 

1.Opening om 20:45 uur.

·   Voorzitter Ad van Nunen heet iedereen van harte welkom.

·   Ad houdt een korte terugblik over het laatste halfjaar. Genoemd wordt de verbouw van het klooster, het aanbiedingen van de handtekeningen aan gedeputeerde Yves de Boer, de zilveren medaille van de majorettes en de inzegening van de Mariakapel.

·   In zijn vooruitblik uit Ad onze zorgen over de dreiging van de omleiding van de N279. Ook zijn er positieve dingen te noemen: het nieuwe klooster, een mooi nieuw dorpscentrum op de plaats van de huidige school en dorpshuis en een nieuw seniorencomplex aan de Meester Van de Venstraat.

 

2. Vaststellen notulen van de openbare vergadering op 6 april 2010. Er zijn geen op- of aanmerkingen en de notulen zijn hierbij vastgesteld.

 

3.Mededelingen

·   Groenstrook Doornhoek: we hebben hierover twee keer overleg gehad met wethouder Van de Ven en enkele ambtenaren. Toegezegd is dat dit jaar nog extra aanplant zal worden aangebracht. We zijn uitgenodigd samen met wethouder Van de Ven te gaan kijken wanneer de beplanting is aangebracht.

·   Verkeerssituatie Meester Van de Venstraat: we hebben overleg met de bewoners gehad over de nieuwe verkeerssituatie na oplevering van het klooster. De aanwonenden hebben op eigen initiatief contact gezocht met de gemeente en de dorpsraad. Wij vinden dit een prima gang van zaken.

·   Fietsverbinding richting Veghel: we hebben hierover overleg gehad met de verkeersdeskundige van de gemeente Veghel. We hebben extra verlichting en verkeersremmende maatregelen gevraagd voor op de kanaaldijk (Sluishoek). Tijdens het overleg is ook de (illegale) fietsverbinding tussen de Doornhoek en het bedrijventerrein (langs het waterbergingsbassin) besproken. Ons voorstel was dit fietspad te legaliseren, maar de verkeersdeskundigen van de gemeente denken hier anders over. Vandaar ook de afsluiting met het hekwerk. De poorten zullen overigens op termijn worden gesloten, ondanks ons verzoek de poorten open te laten en de huidige situatie te gedogen.

·   Woningen kloostertuin: de aanwezigen krijgen een verkavelingsplan te zien voor de woningen in de kloostertuin. Op 3714 m˛ zijn in totaal acht woningen gepland op kavels variërend van ruim 300 m˛ tot ruim 600 m˛. Wethouder Van Burgsteden heeft vorige week nog toegezegd dat de kavels dit jaar nog worden uitgegeven. De mensen die staan ingeschreven voor bouwgrond zullen binnenkort worden benaderd.

 

4.Noordoostcorridor (omleiding N279) (door Willem Timmers)

·   De afgelopen weken zijn er behoorlijk wat ontwikkelingen en publicaties geweest op het gebied van de Noordoostcorridor. Het belangrijkste document, de provinciale Structuurvisie Ruimtelijke Ontwikkeling (deel D: Brainport Oost) is op 1 november openbaar geworden. De periode van inspraak loopt tot 13 december. De dorpsraad zal zeker een zienswijze indienen.

·   In de nieuwe Structuurvisie RO staat duidelijk dat de provincie één voorkeursalternatief heeft: het zogenaamde ‘Wilhelmina-alternatief inclusief opwaardering van de N279 tussen Veghel en de A67’. De oost-west verbinding tussen de A58 en de N279 komt definitief te liggen langs het Wilhelminakanaal (in welke variant dan ook).

·   De opwaardering van de N279 tussen Veghel en de A67 heeft voor Zijtaart onherroepelijk grote gevolgen. Na bestudering van de Structuurvisie blijkt dat de tunnelvariant door de provincie niet serieus zal worden bekeken. De extra kosten van deze tunnel, 730 miljoen Euro, zijn namelijk niet opgenomen in de voorlopige kostenraming. Er blijven dan nog twee varianten over: een omleiding ten noorden van Zijtaart en een omleiding ten zuiden van Zijtaart. De bijgevoegde plankaart met de zoekgebieden geeft aan dat beide varianten zeer dicht langs ons dorp komen te liggen.

·   Voor welke variant zal worden gekozen heeft veel te maken met de keuze van de snelheid, waarover de laatste week een paar artikelen in het Brabants Dagblad zijn verschenen. De discussie over 80 of 100 km/u is zeer wezenlijk voor de omleiding rond Zijtaart. Wordt gekozen voor 100 km/u dan valt de optie ‘Rondweg Noord’ af, vanwege de ‘te scherpe’ bochten. Navraag bij de projectleider van de provincie leert ons dat de planmakers van de provincie nog steeds uitgaan van 100 km/u.

·   Is het dan alleen maar een negatief verhaal? Nee, er zijn nog enkele strohalmen waar we ons aan vast kunnen klampen: De discussie 80 of 100 km/u is voor ons erg interessant, omdat het Rijk niets hoeft bij te dragen aan een 80 km/u weg. Waarschijnlijk wordt het project dan, wegens geldgebrek, op de zeer lange baan geschoven. Verder is het zo dat de tijd de plannen kan achterhalen (voortschrijdend inzicht). Na 2025 krimpt de bevolking en is de opwaardering van de N279 niet meer nodig.

·   In onze zienswijze zullen we zeker het verzoek doen aan de Gedeputeerde Staten om te komen tot een Gezondheids Effecten Onderzoek (GES), dat deel zal uitmaken van de project/besluit MER (Milieu Effecten Rapportage). Het provinciebestuur is (nog) niet verplicht zo’n onderzoek uit te voeren, maar zou daarmee wel veel goodwill kweken.

·   Vanuit de zaal komt de opmerking dat ook een gemeenschap als Zijtaart kan vragen om een GES. We zullen deze tip zeker meenemen.

·   Verder wordt er een opmerking gemaakt over de mogelijkheid tot (gedeeltelijke) overkapping van de nieuwe rondweg, waardoor overlast van met name geluid en fijnstof wordt gereduceerd.

 

5. Centrumplan Zijtaart en nieuwbouw Seniorencomplex (door Joop Versantvoort)

·   Het nieuwe centrumplan voor Zijtaart, op het terrein van de huidige school en dorpshuis, begint aardig vorm te krijgen.

·   Namens de dorpsraad zijn Ad van Nunen en Willem Timmers betrokken bij het overleg in de projectgroep. Joop Versantvoort zit namens Eethuis de Reiger in deze projectgroep.

·   Het beeldkwaliteitsplan is bijna gereed en het verkavelingplan is op een paar kleine punten na rond. Er wordt een voorlopige schets getoond van het plan.

·   Er komen 24 woningen en 1 appartement. Er is een grote diversiteit aan kavelgrootte en woningtypen. Woonbelang Veghel is ook betrokken bij dit plan en zal de bouw van 11 of 12 huur / sociale koop woningen op zich nemen.

·   Na de vaststelling van het beeldkwaliteitsplan moet het bestemmingsplan nog worden aangepast. Zoals het er nu uitziet, zal de uitvoering naadloos aansluiten op de sloop van de school en het dorpshuis.

·   Woonbelang Veghel heeft onlangs de nieuwbouwplannen voor het seniorencomplex aan de Meester Van de Venstraat gepresenteerd. De aanwezigen krijgen ook enkele schetsen te zien van het nieuwe complex.

·   Het is de bedoeling dat de huidige bewoners, na realisatie van de huur/sociale koopwoningen in het nieuwe centrumplan, verhuizen naar het nieuwe dorpscentrum. Daarna (op zijn vroegst in 2013) zal begonnen worden met de sloop en de bouw van het nieuwe complex, waarin plaats is voor negen seniorenwoningen en zes starterswoningen.

 

6. Verbouw klooster (door Noud van Asseldonk).

·   De verbouwing van het klooster ligt prima op schema.

·   Aanstaande zaterdag, 6 november, is er een inloopdag voor alle bewoners van Zijtaart. Er is ook een tentoonstelling, verzorgd door mensen van de monumentenzorg.

·   Op 26 november wordt het torentje geplaatst op de voorgevel en wordt het hoogste punt feestelijk gevierd door de aannemer. Dit is niet openbaar.

·   In april/mei zal een tweede inloopdag plaatsvinden. Verdere informatie hierover kunt u lezen in het Zijtaarts Belang.

·   Er is nog geen datum gepland voor de officiële opening.

·   De dorpsraad is door de gemeente benaderd voor de officiële naam van het nieuwe kloostergebouw. De dorpsraad heeft als naam ‘het oude klooster’ voorgesteld. Aanwezigen zijn het erover eens dat de naam ‘het klooster’ beter is, omdat deze naam waarschijnlijk toch het meest gebruikt zal worden.

7. Contact met onze achterban: oprichting werkgroepen (door Ad van Nunen)

·   De dorpsraad is van mening goed op de hoogte te zijn van aandachtspunten, die voor de ontwikkeling van ons dorp van belang zijn en dat inwoners niet schromen bij ons aan te kloppen. De voorzitter geeft aan dat de dorpsraad het contact met de achterban (de inwoners van Zijtaart) van wezenlijk belang vindt en daarvoor binnenkort een nieuwe mogelijkheid (kans) wil aanreiken. Het model van de werkgroepen, dat indertijd bij het samenstellen van de structuurvisie is gehanteerd, komt nu gedeeltelijk terug.

·   Onder “de paraplu” van de dorpsraad zullen 3 denkgroepen aan de slag kunnen gaan: denkgroep Leefbaarheid, denkgroep Ruimtelijke omgeving en denkgroep Lokale economie en infrastructuur.

·   Er wordt een oproep gedaan in Zijtaarts Belang en besturen van verenigingen en buurtschappen krijgen een brief om een afvaardiging te sturen naar een bijeenkomst op donderdag 25 november.

 

8.Rondvraag

·   De nieuwe vangrail bij de nieuwe sluis is zeer gevaarlijk, doordat de vangrail halverwege het sluiscomplex begint en een behoorlijk stuk uitsteekt. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties voor het verkeer. We zullen contact opnemen met Rijkswaterstaat en de gemeente Veghel om dit probleem opgelost te krijgen.

·   Wordt het logo van de Edith Steinschool (en het oude logo van de jongensschool, Sint Jacobus) meegenomen naar het nieuwe klooster? Beide logo’s krijgen een plaats in de nieuwe school.

·   De verkeerssituatie van de Reibroekstraat wordt steeds gevaarlijker, zowel het drukke verkeer als de toestand van het asfalt. We roepen de aanwonenden op alle defecten aan de weg te blijven doorgeven aan de gemeente Veghel via het servicenummer. De dorpsraad zal deze situatie nogmaals aankaarten bij de gemeente.

 

9. Sluiting om 22:40 uur

 

Willem Timmers

Secretaris Dorpsraad Zijtaart

 

 

 

Vier belangrijke positieve ontwikkelingen toekomst van Zijtaart

(Persoonlijke visie voorzitter dorpsraad)

In mijn openingswoord van de openbare vergadering van onze Dorpsraad afgelopen woensdagavond heb ik bewust de nadruk gelegd op een aantal positieve ontwikkelingen in ons dorp, die zich nu al en in de nabije jaren gaan voordoen.

Het is belangrijk om als dorpsgemeenschap het positieve gezamenlijk uit te dragen, ook al zullen er altijd wel wensen blijven bestaan en verbeteringen nodig zijn waarvoor we ons moeten blijven inzetten.

 

1. Bij de positieve ontwikkelingen voor ons dorp staat de realisatie van het kloostergebouw tot een nieuwe multifunctionele accommodatie hoog bovenaan. Na het bezoek tijdens de open-middag van het kloostergebouw zal iedereen het ermee eens zijn, dat de nieuwe bestemming van het klooster zeer nadrukkelijk bepalend is voor het toekomstbeeld van ons dorp. Het is nu al te zien, dat de invulling door basisschool en dorpshuis en naaste omgeving van het gebouw een uniek object bevat. Ongetwijfeld zullen er in de komende jaren verschillende architecten, andere bouwkundigen en belangstellenden een bezoek brengen om het resultaat van een prachtige multifunctionele bestemming te aanschouwen. Nogmaals mag gewezen worden op de belangrijke aankoop door de gemeente in februari 2006; dat besluit was absoluut noodzakelijk om dit project te kunnen uitvoeren.

2. Een andere ontwikkeling, die goede nieuwe kansen biedt voor inwoners van Zijtaart, betreft de bouw van 8 woningen in de kloostertuin. Ondanks het feit dat we als dorpsraad in maart van dit jaar werden overvallen door rigoureus neerhalen van de kloostertuin, toont de dorpsraad begrip voor het binnenhalen van financiële inkomsten, die door de verkoop van de percelen mogelijk wordt. Om de totale kosten van 11,2 miljoen euro voor het kloostergebouw te kunnen opbrengen, is dit een begrijpelijk gebeuren. Het geheel van 8 nieuwe percelen met verschillende oppervlakten wordt binnenkort aan ingeschrevenen bekend gemaakt.

(de afm van de percelen=>579-551-687-377-374-378-376-392m2)

3. De derde ontwikkeling voor ons dorp betreft het uitgeven van 22 percelen op de locatie “Edith Stein”, het nieuwe centrumplan. In de openbare vergadering is de indeling getoond en ook hier is een verscheidenheid van perceelsoppervlakten aanwezig. Zeer waarschijnlijk kunnen belangstellenden in het voorjaar van 2012 een concreet aanbod verwachten. Het totaal van de nieuwe woningen (waarvan er 11 door Woonbelang worden gebouwd) krijgt een sterk beeldbepalend karakter door een eenduidige uitstraling van bouwstijl en materiaalgebruik. Helaas is er in dit plan te weinig openbare ruimten overgebleven; een compromis was nodig ten opzichte van de optimale inrichting van het kloostergebouw.

4. Tenslotte staat de nieuwbouw van de seniorenwoningen reeds op de rol. In 2013 tot en met 2de kwartaal 2014 wordt de nieuwbouw gerealiseerd. Als het nieuwe complex in de zomer van 2014 klaar is, heeft het centrum van ons dorp in enkele jaren tijd een gigantische verandering ondergaan waarmee de Zijtaartse gemeenschap tientallen jaren vooruit kan.

 

Deze positieve ontwikkelingen wil ik graag voorop stellen, terwijl we momenteel ook heel actueel onze aandacht richten op een mogelijk negatief toekomstbeeld: een vierbaanse autoweg in de buurt van ons dorp. Dit blijft spannend, daar wij niet meer kunnen doen dan onze zorgen op het juiste moment en op de juiste plek kenbaar te maken; dit hebben we al gedaan en dit zullen we blijven doen. Hiermee ervaren wij dat het bij provinciale besluiten moeilijker is om concrete successen te boeken dan bij lokale ontwikkelingen.

Bij de vier bovengenoemde veranderingen hebben wij in overleg met het gemeentebestuur van Veghel constructieve gesprekken kunnen voeren en is er rekening gehouden met belangrijke aandachtspunten en wensen vanuit de Zijtaartse gemeenschap. Er zullen altijd wel grenzen blijven bestaan aan mogelijkheden; niet alles kan. Maar bij het tot stand komen van de vier toekomstige ontwikkelingen voor ons dorp hebben wij als dorpsraad een tevreden gevoel. Voor andere kwesties (verkeerssituatie Hoolstraat, drempels Corsica, groenstrook Doornhoek) blijven we druk op de ketel uitvoeren.

Tot zover een gedeelte van mijn openingswoord afgelopen woensdagavond.

 

Ad van Nunen

 

 

 

Contact dorpsraad met inwoners van Zijtaart

 

Als 7 bestuursleden van de Dorpsraad hechten wij veel waarde aan een goed contact met de inwoners van Zijtaart en aan het bewust omgaan met een gezamenlijke zorg en verantwoordelijkheid. Zoals in 2003 acht werkgroepen meegewerkt hebben aan de voorbereidingen voor de structuurvisie, zo willen wij in de komende wintermaanden 3 denkgroepen samenstellen, waarin belangstellende dorpsgenoten zitting kunnen nemen. Daarvoor houden we op donderdag 25 november a.s. de startavond; de bijeenkomst is in het Dorpshuis en begint om 20.00 uur. Naast andere belangstellenden ontmoeten wij dan heel graag ook een aantal jonge dorpsgenoten, die mee willen denken over de toekomst van Zijtaart. In onze openbare vergaderingen ontbreekt vaak een jonge garde; vandaar dat wij nu deze kans bieden. De denkgroepen komen in de periode december 2010 t/m maart 2011 twee keer bij elkaar (tenzij een denkgroep zelf anders beslist). De drie denkgroepen hebben de volgende thema’s:

1.  Leefbaarheid (wonen, voorzieningen, welzijn)  

2.  Ruimtelijke omgeving (agrarische gebieden, natuur en milieu, recreatie)  

3.  Lokale economie en infrastructuur. (bedrijventerrein, verkeerssituaties, lokale kansen). 

De bedoeling is, dat er in elke werkgroep belangrijke aandachtspunten worden vastgesteld, die door de dorpsraad in overleg met de gemeente (of met andere partijen) worden meegenomen. Lijkt het u wel iets om op deze manier een bijdrage te leveren aan de toekomst van Zijtaart, dan zien we u graag op 25 november a.s.

 

Dorpsraad Zijtaart

 


VAN UIT DE BRON
Agenda:
   
      Zaterdag 20 november: 19.00 uur; gezinsviering met als thema: “Schoenmaatjes”
                                              m.m.v. het kinderkoor uit Loosbroek.
     
      Lambertuskerk in Zijtaart is Schoenmaatje!
                       (Kinderen helpen leeftijdsgenootjes ver weg)

      Op de Edith Steinschool in Zijtaart gaan kinderen beginnen met de actie Schoen-
      maatjes. Zij vullen schoenendozen met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed
      voor kinderen in arme landen. Voor deze kinderen is het heel bijzonder om een
      cadeau te krijgen.
 
In samenwerking met de ouderraad en de werkgroep gezinsviering heeft het Team van Basisschool Edith Stein besloten om weer mee te doen met ‘Actie Schoenmaatje’.
Met Sinterklaas en Kerstmis voor de deur is dit een heel geschikt moment om kinderen te leren om te geven en te delen. Zo maken we hen al op jonge leeftijd bewust van het feit, dat niet alle kinderen in dezelfde omstandigheden opgroeien. Als ‘schoenmaatje’ laat je deze kinderen weten, dat je hen niet  vergeet.
Tot 19 november kunnen de schoenendozen worden gevuld en ingeleverd in het halletje bij de entree (hoofdingang) van de school. De dozen worden in het voorjaar uitgedeeld in landen als Oeganda, Malawi en Irak. Veel kinderen daar leven in moeilijke omstandigheden. Een schoenendoos is voor hen een cadeau om nooit te vergeten.

Als afsluiting van het project wordt er op zaterdag 20 november een gezinsviering gehouden in onze parochiekerk.  Het thema van deze viering is dan ook: “Schoenmaatjes”.
De verzamelde schoendozen zullen dan vóór in onze kerk staan. Na het weekend worden ze naar het inleveradres in Nistelrode gebracht.
De viering wordt muzikaal verzorgd door het kinderkoor uit Loosbroek o.l.v. Ellen v/d Ven.

Schoenmaatjes is de najaarsactie van ontwikkelingsorganisatie Edukans, waarbij kinderen in Nederland een schoenendoos vullen met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor kinderen in arme landen.  De afgelopen jaren zijn 2 miljoen kinderen verrast met een prachtig cadeau.
Edukans vindt dat ieder kind in de wereld recht heeft op onderwijs. Ze steunt daarom onderwijsprojecten in ontwikkelingslanden, maar betrekt ook Nederlandse leerlingen bij ontwikkelingssamenwerking. Bijvoorbeeld met de actie Schoenmaatjes. Edukans is een kans op onderwijs voor alle kinderen!

Voor meer informatie over de actie ‘schoenmaatje’ kunt u contact opnemen met
Juffrouw José v/d Wassenberg of Maria Cissen.
Namens de werkgroep gezinsvieringen graag tot ziens in onze viering
 

SPORTAGENDA

 

VOW Jeugd zaterdag  13 nov 2010

VOW A-1        thuis     Schijndel/VITAM A2    14:30u

VOW MA1 M1             

VOW B-1        uit        SCMH B1                    14:30u

VOW M11B1 M2        uit        Volkel M11B1  14:30u

VOW C-1        thuis     Blauw geel C8              13:00u

VOW D-1        thuis     ELI D1                        10:00u

VOW D-2        uit        ELI D2                         10:00u

VOW MD1 M3            uit        GVV'57 MD1               9:00u

VOW MD2 M4                                   vrij      

VOW E-1        thuis     Schijndel/VITAM E4    9:30u

VOW E-2        thuis     Sparta'25 E6                 9:30u

VOW F-1         uit        Schijndel/VITAM F5    9:15u

VOW F-2         thuis     Boskant F2                   10:30u

VOW F-3         uit        DVG F4                       10:30u

VOW F-4         thuis     Boekel Sport F7            10:30u

 

VOW Veteranen zaterdag  13 nov 2010

VOW Vet        MARIAHOUT                                    15.00u

 

VOW Senioren Zondag  14 nov 2010

VOW H1         Thuis    ASV’33                       14.30u

VOW H2         Thuis    FC UDEN 2                 12.00u

VOW H3         Uit       SCHIJNDEL/V. 6        12.00u

VOW H4         Uit       BLAUW-GEEL’38/OW 12 10.00u

 

VOW DAMES Zondag  14 nov 2010

VOW D1         Uit       AVANTI’31               10.00 u

VOW D2         Thuis    GVV’57                       10.00u

 

SPORTUITSLAGEN

VOW Jeugd Zaterdag  6 nov 2010

VOW F-2         Schijndel/VITAM F8    5-0

VOW F-4         Blauw Geel'38/Otter-W F12      1-7

Overige wedstrijden afgelast

 

VOW Senioren Zondag  7 nov 2010

VOW H1         EVVC                                    0-3

VOW H2         VORSTENB.BOYS 2  AFGELAST

VOW H3         BOSKANT 4               AFGELAST

VOWH4          BOEKEL-SPORT 8     AFGELAST

DAMES VOW HBV                                       AFGELAST

VETERANEN VOW   GEMERT         AFGELAST

 

 

 

KBO

 

AGENDA

Maandag 15 november 13.30 uur: Kaarten

Dinsdag 16 november 09.30 uur: Seniorenkoor

Dinsdag 16 november 12.00 uur: Eetpunt

Dinsdag 16 november 13.00 uur: Vrij biljarten

Dinsdag 16 november 14.00 uur: Line dansen

Woensdag 17 november 09.00 uur: Gym

Woensdag 17 nov 13.30u NAJAARSVERGADERING

Donderdag 18 november 12.00 uur: Eetpunt

Donderdag 18 november 13.00 uur: Competitie biljarten

Donderdag 18 november 13.30-14.30 uur: Bibliotheek

Vrijdag 19 november 13.30 uur: Bridgen

 

BRIDGEN:

De uitslagen van vrijdag 5 november 2010:

A-lijn:

1. Jan v.Helvoirt en Mari v.d. Steen                  69,00 %

2. Wim v. Os en Cor Rovers                            62,92 %

3. Toos v. Berlo en Willemien Verhoeven          56,50 %

4. Pieter v. Geffen en Tonnie Kivits                  53,33 %

5. Marlies v. Geffen en Lida v.Houtum  52,08 %

6. Ben en Tiny v.d. Steen                                 49,50 %

7. Jan Rijkers en Jo Delisse                              49,17 %

8. Bert en Anneke v. Helvoort              49,00 %

9. Cor Mollen en Mien Verhoeven                    47,92 %

10. Harrie en Jana v.d. Acker                           47,08 %

11. Wim en Tiny v. Lieshout                             44,50 %

12. Bert en Diny Kanters                                  40,00 %

13. Jo Verhoeven en Ad Meijers                       30,42 %

 

B-lijn:

1. Anny v.d. Berkmortel en Anny v.d. Hurk      66,67 %

2. Harrie en Marietje v.d. Wijgert                     55,56 %

3. Henk en Marietje v.d. Linden                                    51,39 %

    Chris en Christien v. Helvoirt                                    49,31 %

5. Martien v. Cleef en Marietje v.d. Horst         49,31 %

6. Adriaan v.d. Tillart en Petra v.d. Hurk           45,83 %

    Fien v. Boxmeer en An Thijssen                   45,83 %

8. Harrie  v. Boxmeer en Riek Vervoort                        36,11 %

9. Harrie Ploegmakers en Maria Rijken             38,02 %

10. Mien v. Asseldonk en Joke v.d. Burgt          36,46 %

 

BILJARTEN:

De uitslagen van de onderlinge wedstrijden op

donderdag 4 november 2010:

Mies Gibbels                41 66-Grard v. Eert       18 23

Rien v. Tiel                  23 35-Jan v. Uden        20 23

Jan v.d. Oever              15 18-Cor v. Zutphen    62 45

Tonn Verbruggen         19 22-Jan v.d. Oever    15 13

Tonn Verbruggen         19 19-Jan Rijkers          18 15

Martien v. Zutphen       20 21`-Rien Kemps       37 26

Willy v.d. Berkmortel    23 25-Piet v.d. Hurk     43 31

Jos Claassen                22 18-Willy Henst         29 25

Cor Coppens                20 16-Chris v. Helvoirt 20 13

Gerard Oppers              14 12-Jan de Wit          31 15

Rien v. Tiel                  23 15-Tonny v. Uden    30 19

Wim Kremers              28 19-Johan v. Zutphen 23 12

 

Zijtaartse Bridge Club 2001 (ZBC’01)

De uitslagen van dinsdag 2 november 2010:

A-lijn:

1. Piet Thijssens en Riek Rijkers                       62,92 %

2. Jan v. Stiphout en Marjo Vi8ssers                 57,08 %

3. Bert en Dinie Kanters                                  55,42 %

4. Anny v.d. Ven en Jeanne v.d. Zanden                       54,17 %

5. Cor Mollen en Hilly v. Bosbeek                     53,33 %

6. Ria Delisse en Sybille v.d. Rijdt                     52,08 %

7. Mien Verhoeven en Marietje v. Schaijk         50,00 %

8. Riet  v. Hout en Corry Kastelijn                    48,75 %

9. Mari en Nellie v.d. Vleuten                           48,33 %

10. Jan Rijkers en Toos v. Berlo                        44,17 %

11. Mari v.d. Steen en Toon v.d. Zanden           43,75 %

12. Jana v.d. Acker en Anny v.d. Hurk             42,08 %

13. Jo Verhoeven en Cees v. Hout                    37,92 %

B-lijn:

1. Tonny Rijkers en Mien Vermeulen                59,03 %

2. Cor en Nelly v.d. Berg                                 58,40 %

3. Mientje v.d. Tillaart en Ria Veldhuis              58,33 %

4. Wim en Piet v. Schaijk                                 54,86 %

5. Joke Petit en Maria Rijken                            53,13 %

6. Mieke Toebast en Toos Vissers                    51,74 %

7. Harrie en Marietje v.d. Wijgert                     49,65 %

8. Chris en Christien v. Helvoirt                        49,31 %

9. Albert en Petra v.d. Hurk                             47,08 %

10. Harrie en Rina v. Berlo                               46,53 %

11. Anny en Josien v.d. Berkmortel                   45,63 %

12. Henk en Marietje v.d. Linden                      45,42 %

13. An Thijssen en Riek Vervoort                     44,10 %

14. Anneke Jans en Maria Pepers                     43,75 %

15. Adriaan v.d. Tillart en Jack Sebrechts          43,06 %

 

 

 

JEUGDPRONKZITTING 2010

Zoals jullie weten, zal er op zaterdagmiddag 13 november de jeugdpronkzitting gehouden worden.

Tijdens deze middag zullen we afscheid nemen van jeugdprins Koen, jeugdprinses Loes, adjudant Mark, adjudante Loes, nar Anke en de jeugdraad van 11.

Vervolgens zullen de kandidaten via een spannende spelletjescompetitie uitmaken wie dit jaar de nieuwe jeugdprins en jeugdprinses van de Reigers worden. Ook zullen zij dan bekend maken wie dit jaar hun adjudanten, nar en jeugdraad van 11 zijn.

De slagwerkgroep van de fanfare heeft speciaal voor deze middag een stuk geoefend wat zeker de moeite waard is om te komen bekijken.

Kortom, je mag dit spektakel niet missen!

Waar   :           Gymzaal “De Molensteen”

Hoe laat          :13.30 uur (zaal open om 13.00 uur)

Einde  :           ± 17.00 uur

Toegang         :Gratis

Ben je nieuwsgierig naar wie er het komende jaar over “Jeugd”-Reigerland gaan regeren, kom dan kijken!

Groetjes en graag tot ziens bij de jeugdpronkzitting.

 

Jeugdcommissie C.V. De Reigers

 

St Cecilia terug op haar plek

Afgelopen week is het beeld van Sint Cecilia terug geplaatst boven de hoofdingang van het klooster. Na bijna 80 jaar boven de voordeur tegen de gevel te hebben gestaan is het beeld in 1979 naar beneden getakeld en met voetstuk en al in het gazon van de voortuin gezet. Het beeld werd destijds naar beneden gehaald omdat duiven op het beeld gingen zitten en met hun poep de stoep voor de voordeur bevuilden.

Cecilia is een Romeinse martelares en heilige in de Katholieke kerk. Ze vond troost in de muziek en stierf de marteldood omstreeks 230. Ze werd patrones van muziek, instrumentenmakers en zangers. Evenals andere is ook de Zijtaartse fanfare vernoemd naar St. Cecilia. Omdat een van de initiatiefnemers voor de bouw van het klooster algemeen overste Moeder Cecilia was, kreeg het klooster de naam Huize Cecilia.

Als onderdeel van de renovatie van het klooster is het beeld teruggeplaatst. Met speciale lijm is het beeld weer bevestigd op de oorspronkelijke sokkel, voor een goede hechting moet de lijm enkele dagen uitharden. Tijdelijk zijn lijmtangen aangebracht om te voorkomen dat St Cecilia op een ongecontroleerde wijze terug keert naar de voortuin.

Bouwcommissie Dorpshuis Zijtaart

 

 

 

Drukbezochte inloopmiddag  klooster Zijtaart

 

Afgelopen zaterdag was er een inloopmiddag in het klooster Zijtaart om belangstellenden de voortgang te tonen van de verbouwing. In januari 2010 is de verbouwing van het klooster tot multifunctionele accommodatie van start gegaan en inmiddels is goed te zien hoe het complex er straks uit zal zien.

Naar schatting 500 tot 600 belangstellenden, uit Zijtaart en uit andere plaatsen, hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om op de bouw rond te kijken. Zij werden ontvangen in de kapel, waar diverse informatiestands stonden opgesteld, bijvoorbeeld over de historie van het klooster. Alle aanwezigen kregen een rondleiding en met een toelichting op de plannen van verschillende gidsen. Dat waren vertegenwoordigers van de gemeente, de aannemer of participanten die straks in het klooster huizen.

De reacties waren positief. Vooral de ruimte die de diverse participanten straks tot hun beschikking krijgen voor hun activiteiten sprak de aanwezigen aan.

Als de afbouwfase zijn voltooiing nadert, waarschijnlijk in mei 2011, wordt een tweede inloopmiddag georganiseerd.

 

HANS VAN ERP BILJARTKAMPIOEN 2010

Afgelopen vrijdag zijn onder grote belangstelling de finales gespeeld van de Zijtaartse biljartkampioenschappen.

De finale om het algehele kampioenschap ging tussen Antoin vd Akker (70 caramboles) en Hans v Erp (80 caramboles). In de klasse-finale stonden ze ook al tegenover elkaar. Daarin had Antoin geen schijn van kans. Met series van 2 x 11, 14 en 31 caramboles had Hans de klus in slechts 10 beurten geklaard. In de finale ging het er echter anders aan toe. Hierin werd vooral het wapen van verdedigen ingezet, waardoor de hoge series uitbleven. De strijd ging dan ook lange tijd gelijk op. In de 18e beurt wist Hans met een serie van 17 caramboles een gat te slaan, dat hij ook niet meer afstond. Na 26 beurten had Hans 80 caramboles en bleef Antoin steken op 50 caramboles.

Eerder op de avond werden ook in de overige klasse de finales gespeeld. Stond de finale in het teken van verdedigen. In de lagere klasse was daarvan geen sprake. Zij zetten zich voor 100 procent in om de caramboles te maken, wat vaak verrassende wendingen in de partij kan laten geven.

In de D-klasse ging de strijd tussen Emiel van de Rijt (25 caramboles) en Ralph Vissers (29 carambole). Emiel had tot aan de finale een sterk toernooi gespeeld, maar moest nu toch de eer laten aan Ralph. Ging de strijd in het begin nog gelijk op, halverwege de wedstrijd ging Ralph een versnelling hoger spelen en wist hij de wedstrijd met 29-13 te winnen.

De strijd in de C-klasse ging tussen Ben Coppens (38 caramboles) en Alco Brugmans (35 caramboles). Tot de 25e beurt was het een gelijk opgaande strijd en was de stand 23-21 in het voordeel van Ben. Alco plaatste toen een klein tussensprintje wat net het verschil gaf. In de 30e beurt maakte Alco met een serie van 5 caramboles de partij uit. Ben bleef steken op 30 caramboles.

Theo Bosch (41 caramboles) en Wim Pepers (47 caramboles) stonden in de B-klasse in de finale. Wim nam vanaf het begin meteen een voorsprong, welke hij ook niet meer afstond. Na 34 beurten maakte Wim zijn laatste carambole en was daarmee kampioen in de B-klasse. Theo Bosch stond toen op 32 caramboles.

Voor de 25e werden de Zijtaartse biljartkampioenschappen gehouden en ook deze keer kan de organisatie weer terugkijken op een bijzonder goed geslaagd toernooi. Leuke en spannende wedstrijden en een grote belangstelling.

 

Uitslagen

D-Klasse                                C-Klasse

1. Ralph Vissers                       1. Alco Brugmans

2. Emiel vd Rijt                         2. Ben Coppens

3. Marco v Lankvelt                 3. Wiedy vd Oever

    Robert v Uden                         Eric v Tiel

B-klasse                                 A-klasse

1. Wim Pepers                         1. Hans v Erp

2. Theo Bosch                          2. Antoin vd Akker

3. Jeroen Bosch                                   3. Mark Verbruggen

    Frans v Leuken                        Harrie vd Rijt

Hoogste serie

A-klasse: Hans v Erp, 31 caramboles

B-klasse: Piet vd Tillaart, 16 caramboles

C-klasse: Gerdy Munsters, Dorus Dortmans en Johan v Zutphen, 11 caramboles

D-klasse: Robert v Uden, 10 caramboles

 

 

 

C.V. De Reigers Presenteert

PRONKZITTINGEN 2011

Zaterdag   15 januari,

Vrijdag   21 januari en

Zaterdag   22 januari


HEEFT U OOK ZO’N ZIN

OM MEE TE DOEN?????

 

AANMELDEN KAN NOG TOT 11-11.

 

Bij: Wiljan: 353293

of Gérard: 342456

 

Pronkzittingcommissie C.V. De Reigers

 

 

 

Interpunctie

 

Heftig

(columns na te lezen op www.interpunctie.nl)

Mevrouw kwam oorspronkelijk uit het noorden van het land. Ze was onlangs hierheen verhuisd, om haar verleden achter zich te laten. Jaren geleden was zij belaagd met een mes door haar toenmalige vriend. Op een haar na was haar hart geraakt en nog enkele vitale organen. Lichamelijk was ze er weer bovenop gekomen.

Destijds had ze hulp gehad van een psychiater en een psycholoog. De gesprekken en medicijnen hielpen haar er bovenop. Nadat ze enkele keren had gewisseld van hulpverlener was ze het beu en vond ze het wel goed. Het ging een stuk beter en mevrouw besefte ook dat ze niet eeuwig kon blijven leunen op de hulpverlening. Nu bleek dat de verhuizing, de daardoor ontstane eenzaamheid en allerlei andere kleine dingen haar opbraken. Haar heftige geschiedenis wilde ze laten rusten, daar was genoeg over gesproken. Ze voelde zich echter wegzakken in een depressie, ze kon haar bed nauwelijks uitkomen, liet haar post liggen, kookte niet, liet het huis verslonzen, etc.

Het was een bijzonder intelligente vrouw, die zelf heel goed wist wat ze nodig had. Eigenlijk heb ik geen therapie nodig, maar een wijze moeder, zei ze. Inderdaad, een wijze moeder die zegt dat ze op tijd moet opstaan, naar bed gaan, goed moet eten en die dat ook controleert. En die laat zien dat ze bezorgd over haar is.

Natuurlijk ga ik op een steunende en vriendelijke manier te werk, maar uiteindelijk moet zij zelf haar eigen wijze moeder worden. Daarom hebben wij aan de hand van een schema en regelmatige korte telefonische afspraken haar dag- nachtritme weer op gang gekregen. Door klussen overzichtelijk in te delen en met behulp van antidepressiva kreeg ze de zaak weer onder controle. Daarnaast heb ik haar gestimuleerd om (ondanks haar slechte ervaringen) weer mensen op te zoeken. Ze is nu bestuurslid van een vereniging, waarin zij als mens wordt gewaardeerd en waarin haar intelligentie van pas komt.

Mw. N. Timmermans-van de Kamp

Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA  Veghel

tel. 0413-310795 of 06-21.59.24.35. 

www.interpunctie.nl  info@interpunctie.nl

 

Veghel bezuinigt over rug burger

De collegepartijen DDB, CDA en Hart voor Veghel, maken zich niet sterk voor het behoud van de onderlinge verbinding van burgers en de sociaal zwakkeren in ons dorp. Het grootste deel van de geplande 5 miljoen bezuiniging, zoals donderdag 4 september werd voorgesteld in de raad, komt namelijk ten laste van de burger. Nagenoeg alle belastingen voor ondernemers en burgers gaan omhoog. Daarnaast wil het college fors gaan bezuinigen op accommodatiesubsidies voor jeugd en jongeren, maatschappelijk werk, mantelzorg ondersteuning, onderwijs achterstandbeleid, laagdrempelige toegang tot onderwijs (vrije universiteit) en ondersteuning van sportverenigingen. Op deze manier breekt het college af, wat gezamenlijk is opgebouwd.

 

Wat de gemeente in plaats daarvan af zou moeten breken is de eigen grondpolitiek. Het kopen en verkopen van grond leverde veel geld voor de gemeente op in de vorige eeuw, maar de tijden zijn veranderd. Onder meer als gevolg van de financiële crisis en de komst van krimp en vergrijzing. Het grondbeleid is volgens de account van de gemeente daarom nu al risicovol zoals ook onlangs werd gesteld in de rapportage van de rekenkamercommissie. We weten ondertussen dat de 60 miljoen aan aangekochte grond voor Veghels Buiten nooit terugverdient gaat worden, omdat er onvoldoende woningzoekenden voor zijn voor de dure woningen die daar moeten komen. Het volgende zwarte gat dient zich al aan. De gemeente heeft al meer dan 20 miljoen geďnvesteerd in de aankoop van grond in de Kempkens, zodat daar zware industrie en een snelweg kan komen. Ook komend jaar investeert het college maar liefst 9 miljoen in De Kempkens. Dat terwijl net als bij Veghels Buiten ook voor De Kempkens niet is aangetoond dat er voldoende interesse is uit de markt, laat staan dat de noodzaak is aangetoond van nog meer zware industrie. Stilleggen dus die aankoop, in ieder geval tijdelijk, want anders moet er in de toekomst nog veel harder bezuinigd worden. Met dit college is dat de burger die dan meer zal moeten gaan betalen via bijvoorbeeld de OZB, want de gemeentelijke organisatie blijft gespaard.


Het blijft raadselachtig. Burgers in Zijtaart en Eerde vragen om ondersteuning voor hun vereniging, maar in plaats daarvan krijgen ze zware industrie en een snelweg. Naar wie luistert het college nu eigenlijk? Ik heb tot nu toe alleen de provincie horen vragen naar een snelweg om Zijtaart en naar nog meer industrieterreinen. Het college van deze gemeente zou de belangen moeten dienen van de inwoners van de gemeente, in plaats van het algemeen belang van de provincie.

Erik de Vries (burgerlid commissie R&M, TEL Veghel)

 

NB Raakt het u ook? Help TEL mee aan de bouw van een mooi en leefbaar Veghel. www.TELveghel.nl

 

 

 

 

Dialezing ONBEKEND - ONBEMIND ?   (DE ZOOGDIEREN VAN NEDERLAND) 

 

Zoogdieren hebben in het verleden weinig goeds van de mens te verwachten gehad en dat is een belangrijke reden waarom wij hen niet gemakkelijk te zien krijgen. Onder druk van menselijke activiteiten en urbanisatie hebben veel soorten hun activiteiten naar de nachtelijke uren verschoven. Daarbij hebben ze zeer goed ontwikkelde zintuigen, waardoor ze de mens veel eerder waarnemen dan andersom. Ze zorgen dus dat ze ongezien blijven, maar ze zijn er wel en ze vormen een bijzonder interessante groep van dieren. Als we hun sporen weten op te merken, geeft dat al een extra dimensie aan een uitstapje in de natuur en meer informatie over hun ecologie brengt de onbekende zoogdieren pas echt tot leven.

 

Deze dialezing laat u nader kennis maken met onze inheemse zoogdieren. Naast de bekende grote soorten, zoals herten en wilde zwijnen, worden ook de kleinere aan u voorgesteld en krijgt u informatie over hun uiterlijk, ecologie en voorkomen. De sporen geven vaak al boeiende informatie over hun gedrag. Na deze diaserie zullen de meeste zoogdieren voor u veelal ongezien blijven, maar zeker niet meer onbemind. U zult nooit meer schrikken van een 'muis', en wat aardiger is, u zult nooit meer kunnen zeggen dat u 'een muis gezien' hebt: nee, u zag een bosmuis, of een rosse woelmuis.

En het verschil tussen een boom- en een steenmarter is niet langer een vraag, maar een 'weet'.

 

 

 

Stadswandeling met rondleiding door het klooster van de Zusters Franciscanessen

 

Bijzonder bezoek aan Veghels klooster met Stadsgids

 

Uitpunt en Thuispunt organiseren, in samenwerking met Heemkundekring Vehchele, een stadswandeling met een bijzonder bezoek aan het klooster van de Zusters Franciscanessen. Deze wandeling is uniek aangezien je onder deskundige leiding van de stadsgids Veghel, André Velthausz, een kijkje kunt nemen achter de gesloten deuren van het klooster. Je komt op plaatsen die normaal gesproken niet toegankelijk zijn voor het publiek. De stadswandeling duurt ongeveer 2 uur.

Zondag 21 november 14.00 uur

Stadswandeling Zusters Franciscanessen

met rondleiding klooster, kloosterkapel en tuin.

 

Start- en eindpunt is het Raadhuis op Markt 1 in Veghel. De kosten zijn € 5,00 p.p. Er kunnen maximaal 25 personen deelnemen. Aanmelden kan bij het UITpunt aan de balie of via info@uitinveghel.nl

 

 

 

 

BreakOut 2e voorronde Open Errup.

 

BreakOut, het Erpse zondagmiddagpodium voor beginnende bands, heeft de line-up klaar voor de 2e voorronde van de Open Errup bandwedstrijd seizoen 2010/2011.

In een sfeervolle zaal met een ‘vette’ geluidsinstallatie en een wervelende lichtshow kunnen de groepen podiumervaring opdoen en zich aan het grote publiek voorstellen. Even weg uit die kleine oefenruimtes en proeven aan het echte werk.

Ook dit jaar is er weer de samenwerking met Open Errup. In drie voorrondes en een finale, zullen de groepen, via een publieks- en een juryprijs, strijden om twee fel begeerde plaatsen voor dit succesvolle 2-daagse Erpse Koninginnedag festival. Winnaar van de 1e voorronde waren the Barefoot Trilbies. In de 2e voorronde zijn de bands die zullen optreden:

           Defect, pop/punkrock uit Veldhoven

           Moped, stoner gitaarrock uit Eindhoven

           NoiseSick, rockcovers uit Mariaheide

           Out of Defence, sferische hardrock uit Oss

Wederom een gevarieerd programma met een breed scala muzikale stijlen, om de vingers bij af te likken. Tijd en plaats van handeling, zondagmiddag 28 november in het Jeugd en Jongerencentrum JJC aan de Ottenstraat in Erp. Aanvang 14.00uur, zaal open vanaf 13.30uur en de entree is gratis. Dus Come in en Break out. Beginnende bands kunnen zich aanmelden op breakout@jjc-erp.nl. Meer informatie op www.jjc-erp.nl.

 

 

 

 

 

Vivaan en Pieter Brueghel organiseren een unieke workshop Ringtones componeren

 

Onder de naam ‘Gebruik je handen eens!’ organiseert Pieter Brueghel in samenwerking met Vivaan, centrum voor participatie Veghel voor het derde jaar een serie korte workshops waarin jongeren van 11 tot en met 16 jaar kunnen kennismaken met verschillende creatieve technieken.

Vrijdag 10 december begint een unieke workshops Ringtones componeren voor op een mobiele telefoon. In deze workshop van twee bijeenkomsten leren jongeren alles over het componeren, opnemen en bewerken van de hipste, gekste en origineelste ringtones voor op hun mobieltje.

            Activiteit:          Ringtones componeren

            Voor:               Jongeren van 11 – 16 jaar

            Wanneer:         Vrijdag 10 en vrijdag 17 december 2010 (2 bijeenkomsten)

            Tijd:                 18.30 – 20.30 uur

            Locatie:            Pieter Brueghel, Middengaal 23-25 in Veghel

            Kosten: € 3,00 per bijeenkomst

            Docent:            Demian Geerlings

De inschrijvingen lopen via Vivaan, tel (0413) 34 08 42 of Mieke.pepers@vivaan.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pieter Brueghel, tel. (0413) 36 56 75. Zie ook: www.pieterbrueghel.nl

 

 

 

 

 

Feest in de bibliotheek!

 

Bibliotheek Veghel 'Beste Bibliotheek van Brabant'

Bibliotheek Veghel viert op zondag 28 november de uitverkiezing tot 'Beste Bibliotheek van Brabant' en iedereen is uitgenodigd!

Jazzmuziek, champagne, internationale hapjes, de poëzieober en een mystery guest: dat zijn de belangrijkste ingrediënten van het feest. Na de opening in de Raadzaal, met een bijzondere, mysterieuze gast, is het feest in het hele gebouw. Poëzieober Rop Janze serveert gedichten, de bieb trakteert op lekkere hapjes en... er mag gedanst worden op de muziek van The Backing Ground Trio.

Iedereen is van harte welkom op zondag 28 november van 13.00 tot 16.00 uur.

Aanmelden kan bij het UITpunt aan de balie of via info@uitinveghel.nl

 

Let op: vanaf heden is de Bibliotheek Veghel dagelijks geopend van 11.00 tot 19.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur.

Meer informatie: www.bibliotheekveghel.nl