Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 20   2010-2011 > Dorpsnieuws  jaargang 20  nummer 8

Dorpsnieuws  jaargang 20  nummer 8

10 nov - 17 nov  2010

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nl

 

Klik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 20 nr 8


KERKBERICHTEN

Zaterdag: 20 november 19.00 u. Gezinsviering met als thema “Schoenmaatjes”

m.m.v. het kinderkoor uit Loosbroek.

Zondag: 21 november 9.30 u. Woord- en Communieviering (Gem.Koor).

Wij gedenken in deze viering:

Alle levende en overleden leden van het “Gemengd Koor”; Adriaan van Dommelen; Mnd.ged. Marietje van Hoof-van Asseldonk; Overl.oud. Steenbakkers-van Boxmeer en overl.familie; Wim van der Burgt, overl.oud. van der Burgt en overl.oud. Timmers (vanwege verjaardag); Overl.fam. van Tiel-van der Heijden; Herman en Marie Hooijmans-van der Ham en dochter Annie; Driek Opheij (nms.fam. Raaijmakers).

 

Geachte inwoners van Zijtaart

Namens DDB en Hart voor Veghel willen we u attenderen op een informatieve bijeenkomst die o.a. zal gaan over de hoofdwegenstructuur rondom Veghel en dus ook Zijtaart. De provincie organiseert 18 november in de Blauwe Kei te Veghel deze avond. Toelichting op het project Brainpoort Oost, de plan MER Noordoostcorridor en het voorkeursalternatief.

Agenda van de avond:

19.00uur:         Ontvangst

19.30uur          Opening gespreksleider

19.35uur          Korte presentatie Brainpoort Oost door gedeputeerde Yves de Boer

19.50uur          Open discussie met mogelijkheden tot het stellen van vragen en uitwisselen van ideeën

21.00uur          sluiting

Tot 21.30uur    Napraten bij een drankje

Dit is een moment voor u als inwoner van Zijtaart om vragen te stellen en de ontwikkelingen ter discussie te brengen. Tevens  heeft het altijd invloed als men in grote getale van zich laat spreken. Als u zich betrokken voelt en uw agenda het toelaat adviseren wij jullie zeker hier gebruik van te maken.

Deze avond is afgelopen week ook georganiseerd in Helmond en Aarle-Rixtel.

 

Cor van de Aa                                                Alda Gloudemans

Democratisch Dorpsbelang                  Hart voor Veghel

 

 

 

Belangrijke Telefoonnummers:

Kerkberichten C.v. Helvoirt                  (0413) 36 58 61

Huisartsenpost:

  Avond, nacht en Het  weekend           0900-8860

Huisarts J.M.Bonnet                             (0413) 35 22 23

Meldpunt Ouderenzorg                         0900-8803

Thuiszorg en Kraamzorg                       0900-8803

Centraal Alarm nummer                          1 1 2

Politie/Brandweer/Ambulance spoed      1 1 2

Politie          direct                                 0900 8844

Brandweer  direct                                 (073) 612 31 23

Ambulance  direct                                 (0412) 63 15 15

Stadhuis Veghel                                    (0413) 38 66 44

Gem. Veghel Storingsnummer               (0413) 38 66 66

Basisschool "Edith Stein"                       (0413) 36 51 68

Tennispark Zijtaart                                (0413) 76 90 25

De Korenmolen (dorpshuis)                  (0413) 36 66 79

De Vonders                                          (0413) 35 03 77

De Molensteen                                     (0413) 36 73 73

 

 

Prikpost in Zijtaart.

De prikpost is gevestigd in Dorpshuis de Korenmolen aan de Past. Clercxstraat 66a. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend (vanaf 8.15u. aanwezig zijn).

 

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

Meldingen en klachten in de openbare ruimte

Wanneer u gebreken in de openbare ruimte constateert, kunt u hiervan melding maken bij de gemeente. U kunt een melding doen over bijvoorbeeld de volgende zaken: reiniging (zwerfvuil), onderhoud groen, verharding (losliggende stoeptegels, gaten in de weg), riolering, verlichting, straatmeubilair, verkeer, ongediertebestrijding (overlast van wespen, ratten, muizen etc.).

De gemeente onderzoekt naar aanleiding van uw melding het probleem en zorgt voor een passende oplossing. De melding wordt afgehandeld binnen een vastgestelde normtijd (afhankelijk van de melding).

U kunt uw melding telefonisch doorgeven aan de Servicemelddesk: (0413) 38 66 44.


BELANGETJES

 

Te koop: John van Zutphen Diervoeders, Antoniusstraat 40, Keldonk, tel. (0413) 21 20 24. Voor al uw voeders, vogelzaden, meststoffen, kalk, moskiller, houtvezel, zaagsel enz. (ook kleinverpakkingen). Afhalen dinsdag en vrijdag na 18.00 uur, zaterdag na 13.00 uur.

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

Gevonden: knuffelpopje, bij de school, tekst ‘Play in Kios’, terug halen bij Raaijmakers Drukwerk.

 

Zijtaartse Jeugdnatuurverening: avondwandeling

Vrijdagavond 19 november verzamelen we bij de school voor onze avondwandeling. ’s Avonds is er natuurlijk ook van alles te zien en is het extra spannend omdat het dan donker is. Door de duisternis zie je alle dingen anders en zie je dingen die je anders niet ziet, vleermuizen of uilen maar ook sterretjes (als je over een tak struikelt). Hopelijk is het dan mooi weer om de omgeving van Zijtaart eens in het donker te kunnen bekijken. Als je mee wilt zorg dan dat laarzen aan hebt en dat je om 19.00 uur bij de school bent. Tot dan!

 

 

 

 

 

 

Wij zijn opzoek naar

iemand die tijd over heeft

op de maandag en/of vrijdag/zaterdag

voor werkzaamheden

op ons paardenbedrijf.

 

Mirelle van Kemenade

Tel..nr.  06-43257021

Of   06-53761806

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorpsraad en denkgroepen.

 

Niet op donderdag 25 november,

maar wel op:

donderdag 9 december

om 20.00 uur in het dorpshuis.

 

Nader bericht volgt binnenkort.

 

Dorpsraad Zijtaart.

 

Van de redactie

 

Kerstwens

Volgende maand worden de kerstwensen weer geplaatst in ons Dorpsnieuws. De rekeningen van deze kerstwens (€ 20,00 ) worden deze week verzonden aan allen die vorige jaar in de krant stonden. Mochten er nu nog bedrijven zijn of verenigingen, buurtschappen of stichtingen die ook een kerstwens willen plaatsen, neem dan tijdig contact op met Bert Raaijmakers en lever een logo aan. Dit kunt u sturen naar dorpsnieuws@ zijtaartsbelang.nl of in de brievenbus doen bij Raaijmakers Drukwerk.

Adressengids

De nieuwe adressengids van Zijtaart is weer bijna klaar. Heeft u nog iets te wijzigen of bent u sinds kort verhuisd, laat dit weten vóór 1 december. Via de mail (dorpsnieuws@zijtaartsbelang.nl) of bij een van de redactieleden. Wijzigingsformulieren staan achter in de adressengids.

Donatie

Aan het einde van dit jaar zal ook weer de jaarlijkse donatie voor ons Dorpsnieuws worden geïnd. Dit jaar zal dit € 20,00 zijn. Zonder tegenbericht zal dit de 2e helft van december gebeuren. Ook degenen die per acceptgiro betalen krijgen binnenkort bericht. Wij verzoeken u nogmaals om zoveel mogelijk via een machtiging te voldoen, om kosten te besparen.

 

 

 

 

 

 

 

  

TE KOOP

 

Vrijstaand woonhuis

Gelegen aan

 

Pastoor van de Bultstraat 2

te Zijtaart

 

Vraagprijs € 470.000,00.

 

Voor inlichtingen: 06-125 068 74.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gezinsviering 20 november!

A.s. zaterdag 20 november is er weer een gezinsviering in de H. Lambertuskerk.

Het thema van deze viering is: “Schoenmaatjes, een cadeau van kind tot kind!” De kinderen hebben thuis een schoenendoos gevuld met wat kleine cadeautjes voor leeftijdgenootjes in ontwikkelingslanden, o.a. Malawi, Kenia en Oeganda. Voor deze kinderen is het heel bijzonder om een cadeau te krijgen!

A.s zaterdag om 19.00uur begint de viering, we willen de kinderen vragen om tussen 18.30 uur en 18.45 uur de schoendozen op te halen in het halletje van de school en vandaar uit gaan we met z’n allen naar de kerk om daar de dozen een mooi plekje te geven. Vandaar gaan ze de week erop naar het inleveradres in Nistelrode.

We hopen er met z’n allen een mooie viering van te maken!

Tot zaterdag 20 november!

 

Let op uw zaak

Per 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van kracht. Zesentwintig vergunningen en 1.600 formulieren zijn vervangen door één omgevingsvergunning. Deze vergunning kan in één keer bij één gemeentelijk loket worden aangevraagd (zie ook www.omgevingsloket.nl). Veel gemakkelijker dus. Bovendien moet het College van B&W bij de behandeling van de aanvraag rekening houden met beslistermijnen. Voor eenvoudige aanvragen geldt 8 weken, bij complexe aanvragen geldt er 26 weken. En als B&W het niet binnen deze termijnen redt, dan moet de vergunning altijd worden verleend. Dit betekent meteen voor de burger, dat die niet langer kan afwachten, het is dan ook het raadzaam om onmiddellijk op een aanvraag te reageren. Dit voorkomt in elk geval dat er automatisch wordt beslist. En als dat gebeurt, zie dit dan maar eens terug te draaien.

Wim Steenbakkers

 

 

Lampiontocht:

We proberen het gewoon nog een keer!

Afgelopen vrijdag hebben we de lampiontocht vanwege de overvloedige regenval helaas moeten afgelasten. Aanstaande vrijdag (19 november) gaan we het nog een keer proberen! Deze tocht is voor zowel leden als niet-leden, dus iedereen mag meedoen. Het is gewenst dat je ouders meelopen.

De leden van Jong Nederland hebben tijdens hun clubavond al een lampion gemaakt. Als je geen lid bent, dan maak je gewoon thuis een mooie lampion. Mocht je nog een waxinelichtje nodig hebben, dan krijg je die van ons.

We verzamelen om 18:30 uur bij het clubhuis Bij JoNZ aan de Corsica 17A en we lopen onderstaande route.

We vertrekken vanaf onze blokhut en gaan rechts via de Boskamp en dan zo verder.

Natuurlijk mag je ook tijdens de tocht aansluiten. Hoe meer lichtjes, hoe meer vreugd. Na de tocht kun je lekker opwarmen met een bekertje warme chocomel. Voor jullie ouders is er natuurlijk een bakje koffie. We hopen natuurlijk op droog weer en een heldere avond. Mocht de regen weer met bakken uit de hemel vallen, dan zullen we de tocht definitief afgelasten. Tot vrijdag!

Jong Nederland Zijtaart

 

 

 

De Reigertjes vertegenwoordigd in Mariaheide en Uden.

In Maria-heide hebben Joyce van Heertum en Emma Boes weer hun beste beentje voorgezet.  Joyce heeft met Sally 192 punten gehaald in de klasse BB wat goed was voor een 9e plaats. Emma behaalde met Perry 206 punten in de klasse CL1 wat goed was voor een gedeelde 2e plaats. In Uden behaalde Dirkje Aarts met Silvano in de klasse EM1 190 en 191 punten wat haar een 1ste plaats opleverde.Meiden gefeliciteerd met de behaalde winstpunten

 

 

 

Rabobank Uden Veghel reikt

€ 100.000,00 uit in het kader van het Coöperatiefonds 2010.

Met als thema “Dichterbij dan ooit” nodigde Rabobank Uden Veghel op dinsdag 9 november alle leden uit Veghel-Eerde-Mariaheide-Zijtaart voor een ledenontmoetingsavond uit. De leden werden onder andere bijgepraat over de diverse maatschappelijke activiteiten van de bank in de lokale samenleving. De avond stond voor een belangrijk deel in het teken van de uitreiking van het Coöperatiefonds 2010.

Coöperatief dividend 2010

Rabobank Uden Veghel heeft in totaal € 100.000,00 beschikbaar gesteld aan de samenleving door maatschappelijke projecten te ondersteunen. Voor de projecten uit Veghel-Eerde-Mariaheide-Zijtaart was € 35.330,00 beschikbaar. De leden bepaalden door stemming de hoogte van de donaties die aan de 25 genomineerde projecten werden toegekend. Ruim 1.940 leden hebben online hun stem uitgebracht.

Genomineerde projecten

Er waren zeven genomineerde projecten in Veghel-Eerde-Mariaheide-Zijtaart. Basisschool Edith Stein ontvangt een bedrag van € 1.500,00 voor de aanleg van een insectenmuur nabij de nieuwe school. De KBO Mariaheide krijgt
 € 3.838,00 voor de aanschaf van een nieuwe geluidsinstallatie in het gemeenschapshuis. Een bedrag van € 7.500,00 gaat naar de Lambertuskerk voor de renovatie van het dak. Heilige Antonius Abt Eerde ontvangt  € 3.812,00 voor de aanschaf van apparatuur waarmee het vochtprobleem in de kerk wordt opgelost. Stichting Voedselbank Veghel e.o. ontvangt € 6.663,00 voor de aankoop van een koelbus. Een bedrag van € 6.576,00 gaat naar Zorgcentrum Aatrium voor de aanleg van een belevingstuin. Tenslotte ontvangt Stichting Dichterbij, Arbeid en Activiteiten ’t Ven € 5.441,00 voor de aankoop van een Thera trainer.

 Maatschappelijke betrokkenheid

Gerry en Patricia,

 

Proficiat met het geweldige kickbox gala van afgelopen zondag. Het was goed georganiseerd,. dankzij de geweldige voorbereiding van jullie en de medewerkers van Nin-Li op deze dag.

In Japan hebben ze zelfs lucht gekregen van dit Zijtaartse gala en waren dan ook aanwezig met een filmploeg. Het was heel prettig voor ons om aan de kassa te zitten en we danken vooral carnavals-vereniging de Reigers voor hun enorme hulp.

 

Bert en Thea Raaijmakers

 

 
 Met het Coöperatiefonds geeft Rabobank Uden Veghel invulling aan haar maatschappelijke betrokkenheid. Wim Bens, directievoorzitter: "Als coöperatieve bank kennen we geen individuele dividenduitkering aan leden. Wel worden er gelden gereserveerd ten laste van de winst die we investeren in het welzijn van de samenleving waar onze leden deel van uit maken.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Uitnodiging van de Bond van Alleengaanden Kring Uden.

Beste leden,

Wij willen jullie van harte uitnodigen voor onze adventviering op 8 december 2010 om 17.30 uur in Gemeenschapshuis ”de Stuik” te Vorstenbosch, Schoolstraat 14.

De gezangen in deze H. Mis zullen worden verzorgd door het Dameskoor. Na deze kerkdienst is er koffie (2x) met een worstenbroodje en een consumptie. Na het welkomstwoord zullen om ± 19.30 uur voor U optreden: toneelgezelschap D.I.O. uit Boekel met een kluchtig blijspel in drie bedrijven “Geld zoekt geld” Diny van de Burgt, onze voorzitster, zal ook weer meespelen in dit blijspel.

De afsluiting van deze avond zal rond de klok van 22.00 uur zijn. De kosten voor deze avond bedragen € 10,00 p.p.. Graag met gepast geld te voldoen bij binnenkomst in de zaal.

De werkgroep hoopt jullie allen weer te ontmoeten en wenst jullie een hele fijne viering en een gezellige toneelavond.

Tot ziens in Vorstenbosch, Namens de werkgroep,

A.van Berlo. Tel. (0492) 32 17 33.

 

 

 

Online geschiedenisboekjes gemeente Veghel vernieuwd!

Herinneringen ophalen aan Boerdonk, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Veghel en Zijtaart

Op donderdag 25 november 2010 van 20.00 – 22.30 uur organiseert het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in Café zaal De Paal in Erp een bijeenkomst over de geschiedenis van de oude dorpen die de huidige gemeente Veghel vormen, onder de titel ‘Het geheugen van Veghel’. Dit gebeurt aan de hand van de geheel vernieuwde online geschiedenisboekjes van Veghel, te vinden op: www.bhic.nl/veghel. Interessant voor iedereen met belangstelling voor de geschiedenis van de oude dorpen van Veghel.

Het gaat om verhalen.

Verhalen over bijvoorbeeld over het vetmesten en verhandelen van kalveren, ooit één van de specialiteiten van Veghel; dit en nog veel meer op: www.bhic.nl/veghel.

Voor wie deze online geschiedenisboekjes al dacht te kennen: Het BHIC heeft ze voor Veghel opgefrist en uitgebreid met nieuwe mogelijkheden. Aparte knoppen voor foto’s van o.a. het religieuze, het economische en het verenigingsleven, een rondwandeling met regiohistoricus Henk Buijks door het hele gebied, een koppeling met Flickr (de belangrijke, internationale fotowebsite www.flickr.com/brabantbekijken) en een rubriek met oude filmfragmenten.

Heel belangrijk blijven echter de verschillende forums voor inwoners om te reageren en verhalen aan te vullen met hoe het vroeger was in Boerdonk, Erp, Eerde, Keldonk, Mariaheide, Veghel en Zijtaart. Dus als een webbezoeker een goed verhaal weet over vroeger, een leuke anekdote of een mooie herinnering of foto heeft, dan kan zij/hij dit op simpele wijze insturen. Op deze manier worden deze geschiedenisboekjes iets vóór en dóór de inwoners van de gemeente Veghel en blijft de lokale geschiedenis ook voor latere generaties behouden.
KBO

AGENDA:

maandag    22 november  13.30 uur  Kienen

dinsdag    23 november  09.30 uur  Seniorenkoor

dinsdag    23 november  12.00 uur  Eetpunt

dinsdag    23 november  13.00 uur  Vrij biljarten

dinsdag    23 november  14.00 uur  Line dansen

woensdag    24 november  09.00 uur  Gym

woensdag    24 november  13.30 uur  Kaarten

donderdag    25 november  12.00 uur  Eetpunt

donderdag    25 november  13.00 uur  Competitie biljarten

donderdag    25 november  13.30-14.30 uur Bibliotheek

vrijdag    26 november  13.30 uur  Bridgen  

BRIDGEN:

Rode lijn:

De uitslagen van vrijdag 12 november 2010:

1. Jan Rijkers en Toos v. Berlo                        67,71 %

2. Mien Verhoeven en Mien Vissers               62,85 %

3. Marlies v. Geffen en Lida v. Houtum            59,38 %

4. Wim v. Os en Cor Rovers                                       57,64 %

5. Pieter v. Geffen en Tonnie Kivits                  56,25 %

6. Cor v.d. Berg en Mari v.d. Steen                            48,96 %

7. Marcel v.d. Akker en Toon v. Creij                        47,92 %

8. Henk en Marietje v.d. Linden                      46,88 %

9. Harrie en Marietje v.d. Wijgert                    45,83 %

10. Bert en Diny Kanters                                 44,79 %

11. Ben en Tiny v.d. Steen                              44,44 %

12. Bert en Anneke v. Helvoort                        44,44 %

13. Jan Nijssen en Truus Rovers                      40,63 %

14. Cor en Marietje Mollen                             32,29 %

Gele lijn:

1. Harrie en Jana v.d. Acker                            65,10 %

2. Mien.vd. Crommenacker en Maria Rijken   58,85 %

3. Adriaan v.d. Tillart en Petra v.d. Hurk         56,77 %

4. Wim en Tiny v.Lieshout                               53,65 %

5. Anny en Josien v.d. Berkmortel                   51,88 %

6. Mies en Joke v.d. Burgt                              49,38 %

7. Harrie v.Boxmeer en Harrie Ploegmakers    45,00 %

8. Chris en Christien v. Helvoirt                       44,38 %

9. Nellie v.d.Berg en Riek Vervoort                 42,71 %

10. Martien v. Cleef en Marietje v.d. Horst      42,50 %

11. Fien v. Boxmeer en An Thijssen                34,38 %

BILJARTEN:

De uitslagen van donderdag 11 november 2010:

Tonnie v.Uden            30 51-Grard v.Eert                   18 14

Wim v.d. Sanden        54 89-Jan Rijkers                     18 27

Jan v.Uden                  20 32-Piet v.d.Tillaart              42 47

Cor v.Zutphen             62 94-Gerard Oppers             14 14 

Willy Henst                  29 40-Cor Coppens                20 21

Tonn Verbruggen         19 23-Wim v.d.Sanden           54 63

Johan v.Zutphen           23 28-Jan v.d.Oever               15 17

Rien Kemps                 37 39-Willy v.d.Berkmortel     23 10

Wim Kremers              28 27-Martien v.Zutphen         20 19

Jos Claassen                22 16-Piet v.d.Hurk                43 25

De uitslagen van de Regiowedstrijd thuis tegen

Beek en Donk op woensdag 10 november 2010:

Wim v.d.Sanden         52 47-H.v.d.Bergh 62 57

Willy v.d.Berkmortel 21 23-J.Verbakel    51 45

Martien v.Zutphen     20   8-A.de.Koning 37 44

Cor Coppens              20 13-A.Maas          31 45

Jan Rijkers                  20 13-H.Poulisse     30 38

Tonn Verbruggen      20 21-F.Poulisse      20 16

Jan v.Uden                 18 20-J.v.Dijk          17 16

Jan v.d.Oever            15 16-H.de Jager      15 16

                             186 161                    263 277                  

                           86,56 %                          105,32 %

Zijtaartse Bridge Club 2001 (ZBC’01)

De uitslagen van dinsdag 9 november 2010:

A-lijn:

1. Mari v.d. Steen en Toon v.d. Zanden                      60,42 %

2. Mien v. Berkel en Mien Verhoeven                         59,17 %

3. Cees v. Hout en Jo Verhoeven                                58,33 %

4. Jan v.Stiphout en Adrie v. Gemert                           56,67 %

5. Toon en Marietje v. Schaijk                                    54,58 %

6. Bert en Dinie Kanters                                  52,08 %

7. Hilly v. Bosbeek en Cor Mollen                              45,83 %

    Anny v.d. Ven en Jeanne v.d. Zanden         45,83 %

9. Riet v.Hout en Corry Kastelijn                                43,75 %

10. Jana.v.d. Acker en Anny v.d. Hurk                       43,33 %

11. Ria Delisse en Sybille v.d. Rijdt                             40,42 %

12. Jan Rijkers en Toos v. Berlo                                 39,58 %

B-lijn:

1. Joke Petit en Maria Rijken                                      59,72 %

2. Wim en Piet v. Schaijk                                            55,56 %

3. Albert en Petra v.d. Hurk                                        53,82 %

4. Adriaan v.d.Tillart en Jack Sebrechts           53,13 %

5. Harrie en Marietje v.d. Wijgert                    51,04 %

6. Tonny Rijkers en Mien Vermeulen                           50,00 %

7. An Thijssen en Riek Vervoort                                 49,65 %

8. Chris en Christien v.d. Wijgert                     49,65 %

9. Noud en Toos v. Zutven                              48,96 %

10. Anneke Jans en Maria Pepers                   47,92 %

      Cor en Nellie v.d. Berg                                         47,92 %

12. Henk en Marietje v.d. Linden                    47,22 %

13. Mientje v.d. Tillaart en Ria Veldhuis           44,10 %

14. Anny en Josien v.d. Berkmortel                 41,32 %

 

 

BELANGETJES

Te Koop:

Rieten poppenwagen, handgemaakt, zgan € 35,-

Wandelwagen Winnie de Poo zgan € 25,-

Heel veel  kerstspullen alles  € 100,-

Tel.:  06 12953265

 

 

SPORTUITSLAGEN

V.O.W. Jeugd Zaterdag  13nov 2010

Alle wedstrijden afgelast

V.O.W. senioren  zondag 14 november 2010

Alles afgelast

 

SPORTAGENDA

V.O.W.senioren zondag 21 november

VOW H1         Uit       STIPHOUT-VOORUIT 14.30u

VOW H3         Thuis    DVG 4                         11.00u

VOW 4            Thuis    MARIAHOUT 5          11.00u

VOW Dames 1            Thuis    JVC CUIJK                 11.30u

VOW Dames 2            Uit DAM.NOOIT-GEDACHT 2  10.00u

Veteranen  zaterdag 20 november 2010

VOW Vet        Uit       MIERLO-HOU

V.O.W. Jeugd Zaterdag 20 november 2010

VOW A-1              uit      Venhorst A1        14:30u

VOW MA1 M1      thuis  Festilent MA1      14:30u

VOW B-1               uit      Erp B2                 14:45u

VOW M11B1 M2   thuis  SJVV MB1          13:00u

VOW C-1              uit      Blauw geel C7     13:00u

VOW D-1             uit      Boskant D1          9:30u

VOW D-2             thuis  Boskant D2          9:30u

VOW MD1 M3      uit      FC Uden MD1     9:30u

VOW MD2 M4      thuis  Herpinia MD1      9:30u

VOW E-1              thuis  Gemert E2           9:30u

VOW E-2              uit      Stiphout Vooruit E4G  10:45u

VOW F-1               thuis  ELI F1                 10:30u

VOW F-2              uit      Avanti'31 F3        10:30u

VOW F-3              vrij    

VOW F-4              thuis  Erp F7                 10:30u

 

JEUGDPRONKZITTING 2010

 

Afgelopen zaterdagmiddag, vond weer de jeugdpronkzitting plaats in gymzaal “De Molensteen”. Jeugdkapel “Toeternietoe”, zorgde voor een gezellig deuntje en de dansmariekes hebben hun nieuwe dansen getoond. Ook bracht de jeugdslagwerkgroep een mooi stukje muziek ten gehoor, dat speciaal voor deze middag ingestudeerd was.

Er was een spannende strijd tussen 10 meisjes en 4 jongens, die allemaal graag jeugdprins of jeugdprinses wilden worden.

Na 3 spelrondes waren er al een paar kinderen die flink wat punten hadden gehaald maar het vierde spel kon daar flink wat verandering in aanbrengen. Niets was dus zeker! In het laatste spel streden Prins Hans en Adjudant Toine om de winnende eer. Beiden zochten enkele mensen uit het publiek. Er werd een verhaal voorgelezen, wat zij daarna aan elkaar mochten doorvertellen. In elk verhaal waren een aantal woorden opgenomen die punten opleverden als ze ook in het verhaal van Prins Hans en Adjudant Toine voorkwamen. Vooraf hadden de kandidaten gegokt op een winnaar, waarbij ze een gedeelte van de punten die ze deze middag gehaald hadden mochten inzetten.

Toen adjudant Toine dit spel won werd bekend wie er het komende jaar over “Jeugd”-Reigerland gaat regeren: Jeugdprins Milan en Jeugdprinses Femke. Zij kozen Adjudant Glenn en Adjudante Lindy. Daarna werden d.m.v. een loting bekend: Nar Rob en de nieuwe Jeugdraad van 11: Nina, Max, Amy, Anouk, Stef, Danny, Marloes, Job, Stan, Guus en Anke.

 

Wij feliciteren hen van harte met hun benoeming en we gaan er samen een leuk carnavalsjaar van maken!

Jeugdcommissie C.V. De Reigers

 

 

 

 

 

Interpunctie

Omgaan met mensen die rouwen

(Columns na te lezen op www.interpunctie.nl onderaan home-pagina en/of de nieuwe site:

www.interpunctie-praktijkgevallen.nl)

Deze week sprak ik Marijke, een vrouw die een dierbare in de familie was verloren. Zij voelde zich tekort gedaan, want iedereen vroeg haar zo maar plotseling: “en hoe gaat het ermee?” Zij vond het verschrikkelijk. Wat ergerde Marijke nu het meest?

Ze kreeg het gevoel dat ze dankbaar hoorde te zijn omdat mensen belangstelling toonden. Alleen voelde die belangstelling als onecht. Ze kreeg het idee dat haar antwoord niet belangrijk was, omdat men niet echt leek te luisteren naar het antwoord van Marijke.

Want hoe vaak krijg je op zo’n vraag heel automatisch het antwoord “goed” en blijft het daarbij? En bovendien had ze het idee dat men toch wel kon begrijpen dat het antwoord in haar geval “niet goed” was en men dus niet verwachtingsvol hoefde te vragen hoe het ermee was….

Inderdaad is het in de omgang met rouwenden altijd lastig. Het ene wordt niet gewaardeerd, het andere verkeerd begrepen, en de omgeving weet niet wat men ermee aan moet.

Sommige mensen die rouwen kunnen verslaafd raken aan de aandacht die ze krijgen, steeds meer aandacht gaan vragen, zelfs lichamelijk ziek worden als ze onvoldoende aandacht krijgen. Dan gaan ze juist door hun aandachtvragend gedrag mensen verliezen. Deze mensen hebben wel aandacht nodig, maar hierin dient ook begrenzing te worden aangebracht. Zelf kan betrokkene dat niet, dat moet de omgeving doen. En vaak heeft die de moed niet, of weet hij niet hoe dit te doen. Of men gaat uit medelijden toch maar weer overstag. Maar juist door direct grenzen te stellen kun je betrokkene (en jezelf) het beste helpen.

Mw. N. Timmermans-van de Kamp 

Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA  Veghel

tel. 06-21.59.24.35.   www.interpunctie.nl

 

 

 

Graag debat tijdens raadsvergaderingen!

Ongetwijfeld hebt u het artikel van TEL gelezen waarin men schrijft: “Veghel bezuinigt over de rug van de burger. De collegepartijen DDB, CDA en Hart voor Veghel, maken zich niet sterk voor het behoud van de onderlinge verbinding van burgers en de sociaal zwakkeren in ons dorp.”

Deze uitlatingen berusten niet op waarheid. In het collegewerkprogramma hebben DDB, CDA en HVV aangegeven: “Bezuinigingen van deze omvang, 5 miljoen structureel, vormen geen gemakkelijk opgave.” Natuurlijk kunnen we de kop in het zand steken en doen alsof de burger niets merkt, maar dat is niet eerlijk. Het is zo ingrijpend dat iedere burger er wel links of rechtsom iets van zal merken. Wij blijven eerlijk en realistisch en geven aan dat ons uitgangspunt is:” de pijn zo eerlijk mogelijk verdelen en sociaal zwakkeren, minder draagkrachtigen en jongeren zo veel als mogelijk ontzien.” Dat kan bereikt worden door de kwaliteit van dienstverlening hoog te houden en door efficiënt en effectief te werken en de beschikbare middelen zorgvuldig in te zetten.

We betreuren het ten zeerste, dat toen er in de raad over de begroting gesproken werd er van de zijde van TEL geen alternatieve inbreng is geweest, men was er niet, maar men reageert nu wel op deze wijze,. dat is jammer.

Wat TEL nu naar buiten brengt hoort immers in het onderlinge debat tussen de diverse partijen tijdens de raadsvergadering thuis, dan krijg je hoor en wederhoor en draagt men bij aan het verantwoord besturen en verbeteren van Veghel.

Dat is de opdracht van de Veghelse politiek!

DDB, CDA en HVV hebben wel degelijk aangegeven een warm hart voor de verenigingen met zijn vele vrijwilligers, die onmisbaar zijn in onze gemeente, te hebben en dat weet ook TEL en dat er wel degelijk ook op de ambtelijke organisatie wordt bezuinigd weten ze ook.

In het artikel geeft de vertegenwoordiger van TEL aan: “Ik heb tot nu toe alleen de provincie horen vragen naar een snelweg om Zijtaart en naar nog meer industrieterreinen.” Echter de inwoners van Veghel geven ons wel degelijk aan dat Veghel dichtslibt en dat men verkeersoverlast ervaart.

TEL weet ook dat in het college -werkprogramma inbreiding voor uitbreiding staat opgenomen. Hierdoor zal met grote zorgvuldigheid eerst worden gekeken naar open plekken op de huidige industrieterreinen voordat er wordt overgegaan tot uitgifte van nieuwe kavels.

Jammer dat de fractie van TEL blijkbaar alleen maar de signalen van actiecomités opvangt en deze als polariserende opmerkingen in de pers brengt om zo de publieke opinie te beïnvloeden. Als fracties van DDB, CDA en HVV betreuren wij dit proces zeer en roepen TEL op om het debat in de raad te voeren op basis van feiten en – indien gewenst - het aandragen van alternatieven, met als enige doel het belang dienen van de gehele Veghelse bevolking.

Namens                                                                            

DDB, fractievoorzitter Cor van der Aa

CDA, fractievoorzitter Frans Zegers

HVV, plv. fractievoorzitter Alda Gloudemans

 

 

 

 

 

BELANGETJES

Te Koop:

Rieten poppenwagen, handgemaakt, zgan € 35,-

Wandelwagen Winnie de Poo zgan € 25,-

Heel veel  kerstspullen alles  € 100,-

Tel.:  06 12953264