Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 20   2010-2011 > Dorpsnieuws  jaargang 20  nummer 9

Dorpsnieuws  jaargang 20  nummer 9

10 nov - 17 nov  2010

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nl

 

Klik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 20 nr 9

KERKBERICHTEN

 

Zondag: 28 november 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor).

Wij gedenken in deze viering:

Overl.oud. Schepers-Verbakel (nms. de kinderen); Mnd.ged. Cor Oppers; Jrgt. Johan Schepers; Johan en An van den Oever-van Asseldonk; Overl.oud. van den Hurk-de Visser, overl.familie en tante Drika;

Harrie Langens, overl.oud. Langens-van Asseldonk en Jan en Theo; Riek van Zutphen-Daniëls nms. K.V.O.afd. Zijtaart); Overl.fam. van de Rijt-Verhoeven; Jrgt. Johan Schoenmakers en overl.familie; Zuster Casimira van Ravestein; Jrgt. Mien Habraken-Leenders; Uit Dankbaarheid.

Dopen:

14.00 u. Bent, zoon van Marcel van den Boom en Yvonne Verbruggen.

14.45 u. Yara, dochter van Jurgen en Jacqueline Pennings –van Berkel.

15.30 u. Kris, dochter van Twan Vermeulen en Esther van Erp.

 

 

 

 

 

BEZOEK VAN SINT MET ZIJN PIETEN AAN ZIJTAART

 

Sint Nicolaas zal zondag 28 november a.s. een bezoek brengen aan Zijtaart.

Onder begeleiding van fanfare St. Cecilia met de minirettes en majorettes wordt de Sint met zijn gevolg om ongeveer 14.00 uur op het dorpsplein verwacht. De organisatie heeft zoals gewoonlijk alles weer perfect geregeld en na een kort buitengebeuren gaan de beide binnenprogramma’s beginnen.

Voor de allerkleinsten tot en met de kinderen van groep 4 van de basisschool is in de sporthal de Molensteen een gevarieerd ontmoetingsprogramma met de Sint en zijn Pieten.

In dorpshuis de Korenmolen is er kienen voor de kinderen van groep 5 t/m 8 waarbij diverse prijsjes te winnen zijn. De kinderen van groep 5 mogen de keuze maken tussen de twee bovengenoemde programma’s.

Aan het einde van elk programma is er een traktatie voor de kinderen die door de Sint en de Pieten zal worden uitgedeeld. Daarvoor moet elk kind wel het bonnetje “Sint Nicolaas-actie” afgeven; vergeet dat dus niet mee te brengen. Bij slechte weersomstandigheden zal er geen buitengebeuren plaatsvinden. Om 14.00 uur zullen dan beide zalen geopend worden voor het binnenprogramma. In de sporthal is voldoende ruimte, dus ook de opa’s en oma’s zijn van harte welkom.

We wensen vooral de kinderen een prettige middag met het bezoek van de Sint en zijn Pieten.

                                                                                  Evenementengroep Zijtaart

 

 

 

 

Belangrijke Telefoonnummers:

Kerkberichten C.v. Helvoirt                   (0413) 36 58 61

Huisartsenpost:

  Avond, nacht en Het  weekend            0900-8860

Huisarts J.M.Bonnet                              (0413) 35 22 23

Meldpunt Ouderenzorg                          0900-8803

Thuiszorg en Kraamzorg                        0900-8803

Centraal Alarm nummer                          1 1 2

Politie/Brandweer/Ambulance spoed       1 1 2

Politie          direct                                  0900 8844

Brandweer   direct                                 (073) 612 31 23

Ambulance  direct                                 (0412) 63 15 15

Stadhuis Veghel                                    (0413) 38 66 44

Gem. Veghel Storingsnummer                (0413) 38 66 66

Basisschool "Edith Stein"                        (0413) 36 51 68

Tennispark Zijtaart                                 (0413) 76 90 25

De Korenmolen (dorpshuis)                   (0413) 36 66 79

De Vonders                                          (0413) 35 03 77

De Molensteen                                      (0413) 36 73 73

 

 

 

Prikpost in Zijtaart.

De prikpost is gevestigd in Dorpshuis de Korenmolen aan de Past. Clercxstraat 66a. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend (vanaf 8.15u. aanwezig zijn).

 

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

Meldingen en klachten in de openbare ruimte

Wanneer u gebreken in de openbare ruimte constateert, kunt u hiervan melding maken bij de gemeente. U kunt een melding doen over bijvoorbeeld de volgende zaken: reiniging (zwerfvuil), onderhoud groen, verharding (losliggende stoeptegels, gaten in de weg), riolering, verlichting, straatmeubilair, verkeer, ongediertebestrijding (overlast van wespen, ratten, muizen etc.).

De gemeente onderzoekt naar aanleiding van uw melding het probleem en zorgt voor een passende oplossing. De melding wordt afgehandeld binnen een vastgestelde normtijd (afhankelijk van de melding).

U kunt uw melding telefonisch doorgeven aan de Servicemelddesk: (0413) 38 66 44.

 

 

BELANGETJES

 

Te koop: John van Zutphen Diervoeders, Antoniusstraat 40, Keldonk, tel. (0413) 21 20 24. Voor al uw voeders, vogelzaden, meststoffen, kalk, moskiller, houtvezel, zaagsel enz. (ook kleinverpakkingen). Afhalen dinsdag en vrijdag na 18.00 uur, zaterdag na 13.00 uur.

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

Te Koop: Rieten poppenwagen, handgemaakt, zgan € 35,-

Wandelwagen Winnie de Poo zgan € 25,-

Heel veel  kerstspullen alles  € 100,-

Tel.:  06 12953265

 

Gevonden: een carnavalsinsigne met opschrift 009 terug te halen bij Raaijmakers Drukwerk

 

 

 

TE KOOP

 

Vrijstaand woonhuis

Gelegen aan

 

Pastoor van de Bultstraat 2

te Zijtaart

 

Vraagprijs € 470.000,00.

 

Voor inlichtingen: 06-125 068 74.

 

 

 
 

 

 

 

 

In memoriam Anton van Sleuwen

 

Anton van Sleuwen is op 62 jarige leeftijd overleden.

Hij bracht zijn jeugd door op Krijtenburg als zoon van Doruske van Sleuwen, bekend van de “boerencoöperatie”. Hierbij waren boeren aangesloten die gezamenlijk landbouwwerktuigen aanschaften en gebruikten. Samen met zijn ouders ging hij in 1959 emigreren. Na een verblijf van 10 jaar keerde het gezin weer naar Nederland terug, en Anton enkele jaren later omdat hij zijn studie wilde afmaken. Anton studeerde bouwkunde, Duits en Russisch. Na zijn terugkeer in Nederland ging hij als vertaler werken bij Stork.

Anton was mede-oprichter van Wielertoerclub Zijtaart in 1981.Hij werd toen voorzitter en bleef dat 17 jaar lang tot in 1997.

Hij was de initiatiefnemer bij het aankopen van kleding, opstellen huishoudelijke reglementen, organiseren van tochten, werven van sponsoren, aankoop volgauto en het uitgeven van het eigen clubblad. Hij was een fanatiek fietser en een van de beste klimmers van de club.

Grote tochten werden gereden o.a. Luik-Bastenaken-Luik, Milaan-San Remo in Italië, Ötztaler Radmarathon in Oostenrijk en de Marmotte in de Franse Alpen.

Verder de vele tochten van de fietsclub zelf. Van alle tochten en jaren hield hij een keurig logboek bij.

Ook reed hij mee bij de sponsortocht voor fanfare St.Cecilia om het IJsselmeer, een tocht van 500 km in 1 dag.

De Zijtaartse wielertoerclub verliest in hem een zeer verdienstelijke en markante persoonlijkheid.

Wij wensen zoon Luuk en de familie veel sterkte met dit verlies.

 

Namens Wierlertoerclub Zijtaart

Albert van Zutphen, voorzitter

 

 

 

 

Rode Kruis

Maandag 29 november 2010 om 14.00 uur is er door de werkgroep van het Rode Kruis een ontspanningsmiddag gepland. Deze bijeenkomst is in het Dorpshuis de Korenmolen.

Nieuwe belangstellenden kunnen zich melden bij mevr. Th. v. d. Hurk-v.d. Biggelaar, tel. 36 37 34 of bij mevr. M. Hooijmans-Swinkels, tel. 34 01 13

 


 

 
 

Wij willen iedereen

 

bedanken

 

die onze receptie onvergetelijk

hebben gemaakt.
Een speciaal woord van dank gaat naar vriendengroep "Ut Flos"!


Deze fantastische dag

begon met een rondrit op unne skonne jeugdprinsenwagen!


Prins Twan d'n Urste & Adjudant Henri
Moniek & Cindy

 

 

Actie ‘Schoenmaatjes’

is weer prima verlopen!!

Zaterdag 20 nov. jl. is de actie ‘Schoenmaatjes gezocht’, georganiseerd door de Ouderraad, de werkgroep gezinsviering en basisschool Edith Stein, afgesloten met een mooie gezinsviering in de kerk. Daar stonden 108 prachtig versierde dozen met inhoud, allemaal gevuld door een van de kinderen van de school!

Daarnaast werd er nog een bedrag van €200,- opgehaald voor de verzendkosten!

De werkgroep gezinsviering brengt alle dozen naar het verzamelpunt in Nistelrode. Daar worden ze opgehaald, nagekeken en daarna verstuurd naar allerlei adressen over de hele wereld!!

Bij deze willen wij iedereen, die enthousiast meegeholpen heeft om ook dit jaar weer deze actie tot een groot succes te maken, heel hartelijk danken!

*Ouderraad, werkgroep gezinsviering en basisschool Edith Stein*

Het klokje van de Maria-kapel

Zoals op 30 okt. jl. bij de inzegening werd aangekondigd kregen Zijtaartse inwoners de kans om een idee voor het luiden van het klokje van de Mariakapel voor 15 november bekend te maken. Naar aanleiding van die oproep zijn er bij ons enkele voorstellen ingediend.

In onze vergadering vorige week hebben wij besloten om het klokje dagelijks om 18.00 uur te laten luiden en door het jaar heen op de Mariadagen.

Het dagelijks luiden is een ingezonden idee. De betekenis hiervan is:

-in veel gezinnen samen aan tafel, een gesprekje over het verloop van de werkdag of de dag op school, op dit tijdstip gaat de dag over op de avond. Dit moment krijgt door het luiden van het klokje een speciale aandacht.

Het luiden op de Mariadagen zal ’s morgens om 9.00 uur plaatsvinden. De eerste keer zal dit zijn op 8 december a.s. ter gelegenheid van Maria onbevlekte ontvangenis.

Wij merken dat de Mariakapel erg goed wordt bezocht en ook de teksten in het boek getuigen van een welgemeend bezoek door volwassenen en door kinderen. Hiermee wordt bewezen dat  de Zijtaartse gemeenschap dit nieuwe gebouwtje erg waardeert.

Afgelopen week zijn de door de gemeente toegezegde banken met tafel geplaatst; nog meer kans om bij het kapelletje een moment van rust te nemen.

                                   Stichting Maria-kapel Zijtaart.

 

 

 

Veldtoertocht WTC Zijtaart

Wielertoerclub Zijtaart (WTC Zijtaart) organiseert op zondag 28 november a.s. weer de jaarlijkse veldtoertocht voor ATB-liefhebbers.

Deelnemers kunnen zich inschrijven in café-zaal Kleijngeld te Zijtaart tussen 8.00 uur en 10.00 uur voor een tocht van 30 of 45 kilometer. Onderweg is er een pauzeplaats waar gratis warme drank en peperkoek of een banaan worden aangeboden.

Ook aan de veiligheid is gedacht. WTC Zijtaart zorgt voor assistentie bij de oversteekplaatsen en voor mobiele hulp bij pech en ongevallen onderweg.

Na afloop is er bij cafe-zaal Kleijngeld gelegenheid om na te praten onder het genot van soep, een broodje worst en natuurlijk een drankje. Kijk voor meer informatie op www.wtczijtaart.nl.

 

 

 

 

KBO

 

AGENDA:

Maandag 29 november 13.00 uur: Biljarten

Maandag 29 november 13.30 uur: Kaarten

Dinsdag 30 november 09.30 uur: Seniorenkoor

Dinsdag 30 november 12.00 uur: Eetpunt

Dinsdag 30 november 13.00 uur: Vrij biljarten

Dinsdag 30 november 14.00 uur: Line dansen

Woensdag 1 december 09.00 uur: Gym

Woensdag 1 december 13.30 uur: Kienen

Donderdag 2 december 12.00 uur: Eetpunt

Donderdag 2 december 13.00 uur: Competitie biljarten

Donderdag 2 december 13.30-14.30 uur: Bibliotheek

Vrijdag 3 december 13.30 uur: Bridgen

 

BRIDGEN:

De uitslagen van vrijdag 19 november 2010:

Rode lijn:

1. Marcel v.d. Akker en Toon v. Creij               63,54 %

2. Cor v.d. Berg en Mari v.d. Steen                 60,83 %

3. Mien Verhoeven en Mien Visers                  59,48 %

4. Harrie en Marietje v.d. Wijgert                     54,69 %

5. Wim v.Os en Cor Rovers                            50,52 %

6. Bert en Anneke v. Helvoort                          49,58 %

7. Ben en Tiny v.d. Steen                                44,58 %

8. Henk v.d. Linden en Harrie Ploegmakers     43,23 %

9. Bert en Diny Kanters                                               42,71 %

10. Lida v.Houtum en Anny v.d. Hurk               41,15 %

11. Jo Delisse en Jan Rijkers                           39,69 %

Gele lijn:

1. Harrie en Jana v.d. Acker                            61,15 %

    Mies en Joke v.d. Burgt                               60,42 %

3. Wim en Tiny v. Lieshout                              60,42 %

4. Chris en Christien v. Helvoirt                       59,38 %

5. Mien vd. Crommenacker en Maria Rijken      51,67 %

6. Martien v. Cleef en Marietje v.d. Horst         48,33 %

7. Harrie v. Boxmeer en Riek Vervoort             46,77 %

8. Mien v. Asseldonk en Nelly v.d. Berg          45,73 %

9. Adriaan v.d. Tillart en Petra v.d. Hurk           42,19 %

10. Anny en Josien v.d. Berkmortel                   39,06 %

11. Fien v. Boxmeer en An Thijssen                  34,90 %

 

 

BILJARTEN:

De uitslagen van donderdag 18 november 2010:

Chris v.Helvoirt          20 31-Johan v. Zutphen        23 18

Wim v.d. Sanden        54 71-Rien Kemps               37 21

Chris v. Helvoirt         20 24-Mies Gibbels              41 39

Gerard Oppers           14 18-Johan v. Zutphen        23   7

Mies Gibbels              41 49-Jan v. Uden               20 18

Jan Rijkers                 18 21-Cor v. Zutphen           62 47

Jos Claassen              22 21-Rien Kemps               37 34

Grard v. Eert              18 17-Willy Henst                29 22

Jan de Wit                 31 29-Wim v.d. Sanden        54 34

Cor Coppens              20 19-Piet v.d. Hurk            43 22

Tonnie v. Uden          30 24-Piet v.d. Tillaart         42 18

Tonn Verbruggen       19 13-Cor Coppens              20 10

Willy v.d. Berkmortel 23 12-Wim Kremers            28 15

 

Zijtaartse Bridge Club 2001 (ZBC’01)

De uitslagen van dinsdag 16 november 2010:

A-lijn:

1. Jana v.d. Acker en Anny v.d. Hurk               61,98 %

2. Mien Verhoeven en Marietje v. Schaijk         54,27 %

3. Jan Rijkers en Toos v. Berlo                        54,16 %

4. Cor Mollen en Hilly v. Bosbeek                     53,65 %

5. Mari v.d. Steen en Toon v.d. Sanden             51,46 %

6. Ria Delisse en Sybille v.d. Rijdt                     50,00 %

7. Anny v.d. Ven en Jeanne v.d. Zanden          48,44 %

8. Bert en Diny Kanters                                               46,46 %

9. Mari en Nellie v.d. Vleuten                           44,69 %

10. Cor en Nellie v.d. Berg                               44,58 %

11. Mientje v.d. Tillaart en Ria Veldhuis           40,31 %

 

B-lijn:

1. Harrie en Rina v. Berlo                                62,33 %

3. Albert en Petra v.d. Hurk                              60,00 %

4. Anny en Josien v.d. Berkmortel                   57,42 %

5. Henk en Marietje v.d. Linden                        54,78 %

6. Chris en Christien v. Helvoirt                        52,42 %

7. Wim en Piet v. Schaijk                                52,17 %

8. Harry en Marietje v.d. Wijgert                     51,33 %

9. Adriaan v.d. Tillart en Jack Sebrechts          43,67 %

10. Tonny Rijkers en Mien Vermeulen              42,25 %        

11. Mieke Toebast en Toos Vissers                  37,83 %

12. An Thijssen en Riek Vervoort                    36,33 %

      Joke Petit en Maria Rijken                          36,33 %

 

 

 

 

 

OPEN AVOND OPLEIDINGSORKEST ST. CECILIA

Om te laten horen welke nummers we na de zomervakantie hebben ingestudeerd, mag iedereen op maandag 29 november om 18.30 uur een kijkje komen nemen op de repetitie van het opleidingsorkest.

De jonge muzikanten laten horen wat ze tijdens een repetitie allemaal leren en welke instrumenten er in het orkest meespelen. Ook wordt uitgelegd wat de verschillen tussen de instrumenten zijn en hoe een muziekstuk wordt opgebouwd. Natuurlijk kun je ook alles vragen en als je het leuk vindt, mag je ook zelf het opleidingsorkest dirigeren!

Iedereen is deze avond welkom, van jong tot oud! Dus vind je het leuk om te komen kijken en luisteren, wil je een instrument leren spelen of misschien speel je al een instrument en wil je weten hoe het is om in een écht orkest te spelen?

Kom dan op maandag 29 november om 18.30 uur naar Café-Zaal Kleijngeld.

 

 

 

 

 

SPORTAGENDA

VOW Jeugd Zaterdag 27 november 2010

VOW A-1           thuis     Irene A1                    14:30u

VOW MA1 M1   uit         Prinses Irene MA1     14:30u

VOW B-1            thuis     UDI'19/Beter Bed B5 14:30u

VOW M11B1 M2                                             vrij     

VOW C-1            thuis     Rhode C4                  13:00u

VOW D-1           thuis     Boekel Sport D2         11:30u

VOW D-2           uit         DVG D2                    11:30u

VOW MD1 M3   thuis     Vitesse'08 MD1         9:30u

VOW MD2 M4   uit         HVCH MD2              10:00u

VOW E-1            uit         Handel E1                  10:00u

VOW E-2            thuis     Boskant E2                9:30u

VOW F-1            uit         Venhorst F1               10:00u

VOW F-2            thuis     ELI F2                       10:30u

VOW F-3            thuis     Schijndel/VITAM F7  10:30u

VOW F-4            uit         Irene F3                     10:00u

VOW Veteranen zaterdag 27 nov 2010

VETERANEN VOW   Thuis    - VOLKEL      15.00u

V.O.W. senioren zondag 28 november:2010

VOW H2         Uit       VORSTENBOSSCHE B. 2 12.00u

VOW H3         Thuis    BOSKANT 4               11.00u

VOW H4         Thuis    BOEKEL SPORT 8     11.00u

 

SPORTUITSLAGEN

V.O.W. Jeugd Zaterdag  20 nov 2010

VOW A-1              Venhorst A1                 0-7

VOW MA1 M1      Festilent MA1               2-0

VOW B-1               Erp B2                          1-0

VOW M11B1 M2   SJVV MB1                   5-0

VOW C-1               Blauw geel C7              6-1

VOW D-1              Boskant D1                   2-3

VOW D-2              Boskant D2                   3-5

VOW MD1 M3      FC Uden MD1              8-1

VOW MD2 M4      Herpinia MD1               8-1

VOW E-1               Gemert E2                    1-16

VOW E-2               Stiphout Vooruit E4G     4-5

VOW F-1               ELI F1                          0-1

VOW F-2               Avanti'31 F3                 4-0

VOW F-3               vrij                                -

VOW F-4               Erp F7                          0-4

 

V.O.W. senioren zondag 21 november:2010

VOW H1         STIPHOUT-VOORUIT           0-3

VOW H3         DVG 4                                     6-

VOW H4         MARIAHOUT 5                      1-8

DAMES  VOW  1        JVC CUIJK                 2-1

Dames VOW 2  DAM.NOOIT-GEDACHT 2 uitgesteld

 

VOW               MIERLO-HOUT                     1-0

 

 

 

Nieuwjaarsbrunch

Het begint zo langzamerhand traditie te worden dat V.O.W. (Voetbalvereniging Oranje Wit) een nieuwjaarsbrunch organiseert. Ook nu zijn er al weer plannen. Zondag 9 januari 2011 om 12.00 uur houden we de nieuwjaarsbrunch in de kantine van V.O.W.

Ook u kunt daar bij zijn!

Wat moet u daar voor doen? Niets.... helemaal niets! U hoeft zich maar op te geven tot uiterlijk 20 december 2010 in de kantine van V.O.W. of bij Ad vd Heijden, Past Clercxstraat 7. Graag meteen betalen bij opgave en.... dan staat op zondag 9 januari 2011 ook voor u een stoel gereserveerd. De kosten bedragen € 5,00 per persoon t/m 12 jaar en € 12,00 per persoon vanaf 12 jaar. Er kunnen maximaal 100 personen deelnemen.

Dus haast je en geef je snel op!

Misschien een leuke suggestie voor de Sint?????

 

VOW heeft een nieuwe trainer!

 

Afgelopen dagen is VOW tot overeenstemming gekomen met een trainer voor de herenselectie, de 41-jarige Han van Rosmalen uit Stiphout. Met Van Rosmalen heeft men een trainer binnengehaald die een ruime ervaring heeft, wat een wens was van de gemiddeld jonge selectie van VOW. Zijn visie op het spelletje voetbal, zijn ambitie, enthousiasme en gedrevenheid waren voldoende ingrediënten voor het bestuur en een vertegenwoordiging uit de selectie, om met hem in zee te gaan. Het bestuur van VOW hechtte er veel waarde aan om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over de situatie voor volgend seizoen. Dat is nu gebeurd. Er is overeenstemming bereikt met de intentie voor een drie jarige samenwerking, maar ieder jaar zal men opnieuw met elkaar rond de tafel gaan om de verdere samenwerking van jaar tot jaar te bekijken.

Han van Rosmalen is getrouwd en heeft twee kinderen en heeft zelf actief gevoetbald in de jeugd van OJC en PSV en in de senioren bij OJC, DESK en Gemert. Hij heeft zijn trainersloopbaan stap voor stap opgebouwd en momenteel staat hij voor de spelersgroep van Avesteijn. Gezien de (jonge)gemiddelde leeftijd ligt er in Zijtaart een hele uitdaging voor hem. Aan de sfeer zal het niet liggen, want Van Rosmalen geeft aan bewust gekozen te hebben voor een vereniging in een dorp waar sfeer en ambitie belangrijk zijn.

 

 

 

 

 

Koploper Stiphout Vooruit maatje te groot voor VOW

Vandaag stond wedstrijd 10 op het programma: uit tegen koploper Stiphout Vooruit, dat 6 wedstrijden al wist te winnen en 3 keer gelijk heeft gespeeld. Stiphout Vooruit pakte al direct het initiatief en creëerde al direct wat goede kansen met mooi combinatiespel. Het eerste kwartiertje kwam VOW ongeschonden door en de eerste diagonale dieptepass op Stiphout Vooruit spits Welten was direct prijs voor de thuisploeg. De wat twijfelende Remco van den Baar moest de keuze maken om uit het doel te komen of in zijn doel te blijven, maar Welten koos voor zijn beste optie en dat was de bal achter Remco van den Baar heen te lobben, 1-0. VOW bleef rustig vanuit zijn organisatie spelen en wist wat meer grip te krijgen op het snelle positiespel van Stiphout Vooruit. Een goede uitval van VOW (na dieptepass van Ruud van Asseldonk) kwam bij Michel Tielemans die de bal direct doorkopte op Martijn van de Ven die zijn volley net langs zag gaan. De ruimtes op het veld werden al na zo’n half uur spelen wat groter en leverde al direct tot wat kansen aan beide zijden. Stiphout Vooruit schoot in de 36e minuut van zo’n 30 meter op doel maar Remco van den Baar was op zijn hoede en pakte de bal klem uit de kruising. Nog geen 2 minuten later kon Remco wederom aan de bak, het eerste afstandschot kon hij nog net keren, maar uit de rebound kwam Remco wederom als winnaar naar voren. Zo ging VOW met een 1-0 achterstand de rust in.

Na de rust werd Yoeri Vissers vervangen door Juul van Erp. VOW startte erg gretig aan de tweede helft en wilde het initiatief naar zich toe trekken. Door dat goed positiespel kon VOW wat vaker tot de 16 van Stiphout Vooruit komen. De eerste de beste uitval van Stiphout Vooruit trof helaas voor VOW direct doel. Een afstandschot van zo’n 25 meter werd van richting veranderd en belandde achter doelman Remco van den Baar, 2-0. In de 62e minuut had Jan van der Heijden de 2-1 kunnen scoren, Rick van der Linden speelde Jan vrij voor doel maar Jan schoot de bal net langs. Nog geen minuut later had Rick van der Linden de kans om de 2-1 te scoren. Na een goede corner van Martijn van de Ven kon Rick net niet dat allerlaatste tikje geven op zo’n 7 meter van het doel. In de 72e minuut werd Niels Maas nog in het veld gebracht voor Jan van der Heijden. In de 79 minuut profiteerde Stiphout Vooruit van de weggegeven ruimte die VOW prijs gaf om toch nog die aansluitingstreffer te scoren. Een goede uitgespeelde counter werd simpel uitgespeeld en zo won Stiphout Vooruit, uiterst verdiend met 3-0.

 

 

 

 

Drukbezochte receptie Prins Twan d’n Urste en Adjudant Henri

 

Zondag was het een drukte van belang bij de prinsenreceptie van Prins Twan d’n Urste, Adjudant Henri, Moniek en Cindy. ’s Morgens vroeg om half tien waren het de vrienden van de Prins, Ut Flos, die met de eerste verrassing klaar stonden. Een uur lang hebben ze samen op een praalwagen door Zijtaart gereden. Verkleumd van de kou maar helemaal enthousiast konden ze daarna in de zaal genieten van een warm kopje koffie.

Na een muzikale huldiging van de fanfare kreeg ook de gehele carnavalsvereniging de gelegenheid om de heersers van Reigerland te feliciteren.

Het motto “Wit oewe moat te houwe” kwam door de gehele receptie heen regelmatig terug. Buurtvereniging Boskamp liet Prins Twan uit een ander vaatje tappen, Café Kleijngeld legde Prins Twan in de watten. De Teugelders uit Beek en Donk kwamen onze Prins verrassen met een bezoek, want oom André van Nunen is daar zaterdagavond gehuldigd als Prins Luuk XXXIX. Voor De Reigers is dat een reden om op 9 januari een tegenbezoek te brengen. De Pierenslikkers uit Vorstenbosch boden de Prins een duikcursus aan. Ondanks het gevaar dat hij al zijn botten zou kunnen breken liet de Prins Twan zich niet kennen en dook hij als volleerd keeper/duiker tot driemaal toe van de loopplank af. Ook de families van alle “kanten” waren van de partij. Zij brachten de verschillende werkzaamheden en hobby’s van de beide heren naar voren. Er kwam zelfs een weegschaal aan te pas om het huidige gewicht van beide heren te bepalen, om dat te vergelijken met hun gewicht na het carnaval.

Verschillende verenigingen waaronder dartclub Kleijngeld en VOW, kwamen om de Prins te feliciteren. Er zijn zelfs enkele maten van Trikeclub “3 Wheels” op het podium geweest. Alle carnavalsverenigingen uit de regio lieten zich van de beste kant zien, al dan niet begeleid door hun eigen blaaskapel en dansmariekes. Ut Flos bracht een zelf geschreven lied. Binnenkort wordt dat opgenomen in de studio zodat we daar nog vaak van kunnen genieten. VOW 2, waarvan Prins Twan keeper is, maakte zich zorgen over de tijd dat Twan niet kan keepen. Het zaalvoetbalteam kwam met een taart in de vorm van een schoen want een van de leden had tegen Twan gezegd: “Als jij Prins wordt, eet ik mijn schoen op”. De Boemelaars die na een hele middag geweldig spelen even vrij waren van hun instrumenten, boden aan om op alle recepties van dit seizoen mee te gaan.

Ten slotte kwamen Ex-prins Hans d’n Derde en Adjudant Toine naar boven om een heerlijke kop soep op het podium te serveren.

Na een bedankwoord richting alle mensen voor de geslaagde middag trok het gezelschap langs de Zijtaartse horecagelegenheden om uiteindelijk bij Prins Twan thuis te genieten van een bakje koffie en een broodje.

Het komende carnaval belooft een geweldige drukke en gezellige tijd te worden, maar samen met Prins Twan, Adjudant Henri, Moniek en Cindy onder hun motto “Wit oewe moat te houwe” én met de hele Zijtaartse gemeenschap moet carnaval in 2011 weer een geweldig feest worden.

 

 

 

 

Graag debat tijdens raadsvergaderingen!

 

Ongetwijfeld hebt u het artikel van TEL gelezen waarin men schrijft: “Veghel bezuinigt over de rug van de burger. De collegepartijen DDB, CDA en Hart voor Veghel, maken zich niet sterk voor het behoud van de onderlinge verbinding van burgers en de sociaal zwakkeren in ons dorp.”

Deze uitlatingen berusten niet op waarheid. In het collegewerkprogramma hebben DDB, CDA en HVV aangegeven: “Bezuinigingen van deze omvang, 5 miljoen structureel, vormen geen gemakkelijk opgave.” Natuurlijk kunnen we de kop in het zand steken en doen alsof de burger niets merkt, maar dat is niet eerlijk. Het is zo ingrijpend dat iedere burger er wel links of rechtsom iets van zal merken. Wij blijven eerlijk en realistisch en geven aan dat ons uitgangspunt is:” de pijn zo eerlijk mogelijk verdelen en sociaal zwakkeren, minder draagkrachtigen en jongeren zo veel als mogelijk ontzien.” Dat kan bereikt worden door de kwaliteit van dienstverlening hoog te houden en door efficiënt en effectief te werken en de beschikbare middelen zorgvuldig in te zetten.

We betreuren het ten zeerste, dat toen er in de raad over de begroting gesproken werd er van de zijde van TEL geen alternatieve inbreng is geweest, men was er niet, maar men reageert nu wel op deze wijze,. dat is jammer.

Wat TEL nu naar buiten brengt hoort immers in het onderlinge debat tussen de diverse partijen tijdens de raadsvergadering thuis, dan krijg je hoor en wederhoor en draagt men bij aan het verantwoord besturen en verbeteren van Veghel.

Dat is de opdracht van de Veghelse politiek!

DDB, CDA en HVV hebben wel degelijk aangegeven een warm hart voor de verenigingen met zijn vele vrijwilligers, die onmisbaar zijn in onze gemeente, te hebben en dat weet ook TEL en dat er wel degelijk ook op de ambtelijke organisatie wordt bezuinigd weten ze ook.

In het artikel geeft de vertegenwoordiger van TEL aan: “Ik heb tot nu toe alleen de provincie horen vragen naar een snelweg om Zijtaart en naar nog meer industrieterreinen.” Echter de inwoners van Veghel geven ons wel degelijk aan dat Veghel dichtslibt en dat men verkeersoverlast ervaart.

TEL weet ook dat in het college -werkprogramma inbreiding voor uitbreiding staat opgenomen. Hierdoor zal met grote zorgvuldigheid eerst worden gekeken naar open plekken op de huidige industrieterreinen voordat er wordt overgegaan tot uitgifte van nieuwe kavels.

Jammer dat de fractie van TEL blijkbaar alleen maar de signalen van actiecomités opvangt en deze als polariserende opmerkingen in de pers brengt om zo de publieke opinie te beïnvloeden. Als fracties van DDB, CDA en HVV betreuren wij dit proces zeer en roepen TEL op om het debat in de raad te voeren op basis van feiten en – indien gewenst - het aandragen van alternatieven, met als enige doel het belang dienen van de gehele Veghelse bevolking.

Namens

DDB, fractievoorzitter Cor van der Aa

CDA, fractievoorzitter Frans Zegers

HVV, plv. fractievoorzitter Alda Gloudemans

 

 

 

 

Uitslag loterij Cv De reigers Zijtaart.

 

WAT                           t.w.v.         NUMMER          WIE

1    GELDPRIJS           € 188,00     2706     Familie Verbruggen

2    GELDPRIJS           € 133,00      1307     Familie Egelmeers

3    GELDPRIJS           € 77,00       2840     Familie vd Hurk

4    VERRASSINGSPAKKET 18   1676     Jo vd Wetering

5    VERRASSINGSPAKKET 17   1559     Familie Pennings

6    ZOV BON                               1558     Familie Pennings

7    2 x LANTAARN                      2732     Familie Hovens

8    ZOV BON                               2818     Familie van Lankvelt

9    VERRASSINGSPAKKET 23   1787     Familie Blom

10   GOURMET SET                      627       Paul Vervoort

11   ZOV BON                               1777     Familie Blom

12   BISON DOOS                          2817     Dhr van Uden

13   ONVOORSPEL BAARSPEL   2810     Familie vd Hurk

14   ZOV BON                               2973     Familie Adriaans

15   JUMBO PUZZEL                    303       Familie vd Linden

16   ZOV BON                               2469     J van Nunen

17   EZELTJE STEK JE SPEL        791       Familie Bekkers

18   VOGUE PAKKET                   1621     Familie van Asseldonk

19   ZOV BON                               2705     Wilco Brugmans

20   DOVE PAKKET                      796       ??

21   CHOCOLADE SPEL               800       Familie Bekkers

22   CHOCOLADE SPEL               2750     Martien Verbruggen

            spel en typfouten onder voorbehoud

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buurtbusvereniging Keldonk neemt afscheid van 3 trouwe vrijwilligers  

Een keer per jaar is er een feestavondje voor alle vrijwilligers van Buurtbusvereniging Keldonk. Dit feestavondje is bedoeld om de onderlinge contacten wat op te poetsen maar vooral als dank voor de vele uren die de vrijwilligers stoppen in het buurtbuswerk.  De buurtbus is namelijk onderweg van maandag tot en met vrijdag van 7:45 uur tot 18:15 uur en voorziet in een duidelijke behoefte aan openbaar vervoer in de kernen Boerdonk, Keldonk, Erp, Veghel, Zijtaart, Mariahout en Lieshout. Mede dankzij de vrijwilligers kan zo een buurtbusvereniging bestaan. Welnu; tijd voor een feestje en dat vond plaats op 18 november 2010 in hotel/restaurant Het Tramstation te Erp. De ongeveer 20 buurtbusvrijwilligers waren met hun partner aanwezig om te genieten van lekker eten en drinken. Er was tijd en aandacht voor elkaar, voor jubilarissen, voor anekdotes en voor afscheid van 3 trouwe vrijwilligers.  

Wie eenmaal besmet is door het buurtbusvirus komt er nooit meer vanaf. Nauwelijks komt het voor dat een lid eerder afscheid neemt van de buurtbusvereniging dan dat het volgens de statuten moet en dat is bij het bereiken van de 75-jarige leeftijd. Zo is dit ook het geval bij Theo van de Donk, Paul Laanen en Antoon Swinkels uit Veghel.  Theo was 13 lid, Paul maar liefst 26 jaar en Antoon 17 jaar. Al die tijd waren zei actief als chauffeur en/of als bestuurslid. Er waren lovende woorden van de voorzitter, een aardige attentie, een mooie bos bloemen en natuurlijk een donderend applaus voor Theo van de Donk, Paul Laanen en Antoon Swinkels als dank, maar eigenlijk meer als waardering voor hun jarenlange trouwe dienst.

Buurtbusvereniging Keldonk.

Er is nog meer; kijk op www.buurtbuskeldonk.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpunctie                  Op eieren lopen.

Jaren na het overlijden van zijn vrouw had vader een nieuwe vriendin ontmoet. De kinderen waren volwassen en hadden hun eigen gezin. Zij respecteerden zijn vriendin, totdat er een conflict ontstond met een dochter. Vader voelde zich tussen twee vuren staan. De overige kinderen probeerden er tussenuit te blijven, soms probeerden ze te bemiddelen. Het hielp allemaal niet. De conflicten bleven zich herhalen. De kinderen waren blij dat Helga goed was voor hun vader en zagen dat hun vader gelukkig was. Tegelijk voelden zij zich niet altijd welkom en hadden zij vaak het gevoel bij hun vader “op bezoek” te komen. De jongste dochter, die altijd vaders lievelingetje was, had vader voorzichtig aangegeven hoe ze had moeten wennen aan Helga. Vader had Helga fel verdedigd. Niemand durfde nog kritiek op Helga te leveren. Men liep op eieren.

Was Helga fout? Waren de kinderen fout? Of was de vader fout? Moest hij zijn vriendin opgeven? Kinderen blijven je kinderen, wat je ook doet. Het leek er steeds vaker op dat hij moest kiezen. En dat kon hij niet, hij hield immers van iedereen.

De kinderen deden hun best om goed met Helga om te gaan, maar de oudste dochter lukte dat niet meer. Helga begreep haar regelmatig verkeerd en zij kregen ronduit een hekel aan elkaar. In een gesprek met elke partij bemerkte ik hoe vader het opnam voor iedereen. Tegen Helga vertelde hij hoe trots hij op zijn kinderen was en tegen de kinderen vertelde hij hoe goed Helga voor hem zorgde. Daarmee kreeg Helga het idee dat hij partij koos voor zijn kinderen en de kinderen kregen het idee dat hij partij koos voor Helga.

Toen vader begreep dat hij zijn waardering (maar ook evt. kritiek) beter kon uitspreken tegen degenen die het betrof (positief tegen zijn kinderen over hen, en positief over Helga tegen haar) werd alles een stuk gemakkelijker. Een gesprek met beide partijen leidde tot een beter begrip tussen Helga en de kinderen. Men hoefde niet langer te concur-reren en vader bleef voortaan uit de strijd.

Mw. N. Timmermans-van de Kamp

Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel

tel. 06-21.59.24.35.   www.interpunctie.nl

 

 

 

 

UITSLAG NATIONALE ZONNEBLOEMLOTERIJ 2010

Datum trekking: 15 november 2010  Hier volgt de uitslag van de Nationale Zonnebloemloterij 2010. De Nationale Zonnebloemloterij 2010 is goedgekeurd door het Ministerie van Justitie (5631620/09/DSP d.d. 7 december 2009)

 

 

PRIJSNR LOTNR  PRIJSBEDRAG

1e prijs 0357730  € 15.000,00  

2e prijs 0128351  € 10.000,00  

3e prijs 0081376  € 10.000,00  

4e prijs 0757350     5.000,00  

5e prijs 1156943     5.000,00  

6e prijs 0029223     5.000,00  

7e prijs 0858942     2.500,00 

8e prijs 1197183     2.500,00 

9e prijs 0462639     2.500,00 

10e prijs 0824401     2.500,00 

11e prijs 1151230     1.000,00 

12e prijs 0415481     1.000,00 

13e prijs 0015792     1.000,00 

14e prijs 0601228     1.000,00 

15e prijs 0630730     1.000,00 

16e prijs 0063846        450,00 

17e prijs 0610756        450,00 

18e prijs 0358376        450,00 

19e prijs 0661504        450,00 

20e prijs 1196396        450,00 

21e prijs 1262592        450,00 

22e prijs 0031295        450,00 

23e prijs 0576695        450,00 

24e prijs 0049286        450,00 

25e prijs 1092366        450,00

 

DE VOLGENDE PRIJZEN OP LOTEN MET DE VOLGENDE EINDCIJFERS

26e prijs    29893       100,00

27e prijs    56930       100,00

28e prijs    75314       100,00

29e prijs      1607         50,00

30e prijs      6611         50,00

31e prijs      9000         50,00

32e prijs        851         15,00

33e prijs        309         15,00

34e prijs        972         15,00

 

 *Voor de prijzen 1 t/m 25 geldt dat ze uniek zijn en worden toegekend aan winnende lotnummers waarvan alle 7 cijfers correct zijn. De prijzen 26 t/m 34 worden toegekend aan de loten waarvan 3, 4 of 5 eindcijfers correct zijn. Dat betekent dat deze prijzen voor meerdere loten kunnen gelden

 

(onder voorbehoud van typefouten)

Kansspelbelasting is voor rekening van de Zonnebloem. Het recht op prijs vervalt een jaar na de trekking. Prijzen worden alleen uitgekeerd indien u het winnende lot volledig invult en stuurt naar Pondres, t.a.v. Zonnebloemloterij, Postbus 1279, 5004 BG Tilburg

 

 

 

 

 

KLUSSENDIENST VIVAAN MAAKT DAKGOTEN SCHOON

Het is alweer ruim zes jaar geleden, dat de Regionale Klussendienst voor mensen van 55 jaar en ouder en voor mensen met een beperking van start ging. Sinds augustus 2004 rijdt de klussenauto van Vivaan rond in de gemeenten Sint-Oedenrode, Boekel, Uden en Veghel én in Heeswijk, Dinther en Loosbroek. Tegen een kleine vergoeding verrichten zij klusjes bij mensen van 55 jaar en ouder en bij mensen met een beperking. Het gaat in principe om klusjes, die zo klein zijn, dat je er geen bedrijf voor laat komen. Vivaan hanteert de norm dat een klus binnen twee uur te doen moet zijn; “geen klus te klein” is het motto. Klussen kunnen op werkdagen, ’s morgens tussen 9.00 en 10.00 uur aangemeld worden door Vivaan te bellen, tel. (0413) 36 73 09. Op die tijd is een van de klussenmannen aanwezig om meteen een afspraak te maken. Aanmelden kan ook via de website www.vivaan.nl.

Het werk van de drie klussenmannen van Vivaan is zeer gevarieerd. Een lekkende kraan repareren, een garagedeur gangbaar maken, de verwarming bijvullen, een deur schilderen, een paar kapotte tegeltjes in de keuken vervangen, een kapotte lamp vervangen, het is maar een kleine greep uit alle voorkomende werkzaamheden.

Nu de bladeren zijn gevallen, wordt de Klussendienst vaak gebeld om de dakgoten schoon te maken. Veel ouderen kunnen dit zelf niet doen en ze hebben niet altijd iemand in hun omgeving waar ze een beroep op kunnen doen. De klussenmannen brengen hun eigen ladder en gereedschap mee.

Het starttarief van de Klussendienst is € 6,00. Als de klussenmannen langer dan een half uur te werken hebben, komt daar € 3,00 per kwartier bij. Materiaalkosten zijn uiteraard voor rekening van de klant. Die kan de Klussendienst overigens wel vragen om de materialen te halen en mee te brengen.

 

 

 

 

 

 

 

Buikdansen voor volwassenen bij MiK: gratis proefles!

 

Wil je eens uitproberen of het leuk is om te buikdansen, dan grijp nu je kans! Bij MiK in het Spectrum in Schijndel geeft dansdocente Elmira Amirkhanova wekelijks buikdansles op de vrijdagavond en maandagavond. Het zijn moderne buikdanslessen waarbij zowel beginners als gevorderden uit de voeten kunnen. Sierlijke vrouwelijke vormen en pittige Shakira danspassen komen in de lessen aan bod. Voor de beginners is er een rustige opbouw van de dansen met duidelijke uitleg. Voor gevorderden zijn de lessen aangepast en meer gericht op danseressen die ook af en toe een optreden willen geven. De kosten voor de jaarcursus bedragen voor 38 lessen 203 euro, dat is net iets meer dan 5 euro per les van 60 minuten. De enthousiaste Elmira geeft op maandag les van 20.30 tot 21.30 uur en op vrijdag van 20.15 tot 21.15 uur. Met andere woorden: een heerlijk actief begin van je week of je weekend! Misschien is het iets voor jou! Je kunt het nu in deze periode gratis proberen. Meer info: zie www.mikweb.nl of bel naar 073-5492901.

 

 

 

BreakOut 2e voorronde Open Errup.

 

Déjà Vu, voor muziekkenners het album van de band Crosby, Stills, Nash and Young, voor psychologen het begrip voor een herinneringsbeleving. Zondag 28 november zal bij het horen van de nasale zangstem van Alex beslist een Déjà Vu gaan naar de legendarisch Cream zanger / drummer Ginger Baker.

BreakOut, het Erpse zondagmiddagpodium voor beginnende bands, heeft de line-up klaar voor de 2e voorronde van de BreakOut-Open Errup bandwedstrijd seizoen 2010/2011.

In een sfeervolle zaal met een ‘vette’ geluidsinstallatie en een wervelende lichtshow kunnen de groepen podiumervaring opdoen en zich aan het grote publiek voorstellen. Even weg uit die kleine oefenruimtes en proeven aan het echte werk.

Het festival, dat regionaal een goede naam heeft opgebouwd, vanwege het intieme karakter en haar mooie concertzaal, is voortaan extra interessant.

BreakOut nieuwe stijl, in drie voorrondes op 10 oktober, 28 november en 16 januari en een grote finale op 20 februari, zullen de groepen via een publieks en een deskundige jury prijs strijden om twee felbegeerde plaatsen voor Open Errup, het succesvolle 2-daagse Erpse Koninginnedag festival.

Uit de 1e voorronde hebben The Barefoot Trilbies uit Den Bosch zich al van een finale plaats verzekerd. De volgende bands zullen op de 2e voorronde om een finale plaats gaan spelen:

·         Defect, vier jonge punkrockers uit Veldhoven, mengen in hun eigen geschreven repertoire punk, pop en alternatieve rock. Drums, bas, solo en slaggitaar / zanger tussen Johnny Rotten van de Sex Pistols en Luke Pritchard van The Kooks. De band wist onlangs door te dringen tot finale van het Mariaheise Monstercup.

·         Moped, vier heren uit Eindhoven, spelen een mix van 70’s hard rock met stoner, progressive and psychedelic space rock, in de traditie van Hawkwind en Cream. De perfecte groep voor de belichting en de rookmachine, ijle psychedelische gitaarklanken, gehuld in regenboog kleuren en zweverige rookflarden.

·         NoiseSick, uit Gemert / Mariaheide, is druk bezig met het schrijven van eigen nummers, maar spelen nog voornamelijk poprock covers. Van Paramore tot Velvet Revolver en van Kane tot Nickelback. NoiseSick biedt het uiterste in de poprock muziek

·         Out of Defence, uit Oss, switcht in hun nummers tussen het snelle hardrock tempo met drijvende drums en snerpende gitaar en rustigere rockritmes voorzien van de sferische lyriek van zanger en zangeres. Dit geheel in de traditie van het eveneens Osse Gathering met Anneke van Giersbergen.

Wederom een gevarieerd programma, met verschillende muzikale stijlen, om de vingers bij af te likken. Tijd en plaats van handeling, zondagmiddag 10 oktober in het Jeugd en Jongerencentrum JJC aan de Ottenstraat in Erp. Aanvang 14.00uur, zaal open vanaf 13.30uur en de entree is gratis. Dus Come in en Break out. Beginnende bands kunnen zich weer aanmelden op breakout@jjc-erp.nl. Meer informatie op www.jjc-erp.nl.