Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 21   2011-2012 > Dorpsnieuws  jaargang 21  nummer 02

Dorpsnieuws  jaargang 21  nummer 02


5 oktober 2011 - 12 oktober 2011

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nl


Klik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 21 nr 02

KERKBERICHTEN

Zondag: 9 oktober 9.30 u. Woord- en Communieviering (Gem Koor).

Wij gedenken in deze viering:

Jrgt. Betsie van Rijbroek; Nel van der Linden-van Berkel; Overl.oud. Verbruggen-Ketelaars; Harrie van Eert (vanwege verjaardag); Sientje van Nunen-van de Burgt (vanwege verjaardag); Uit Dankbaarheid.

Gedoopt:        Loek: zoon van Gerard en Anne Hooijmans-van der Heijden

Esmée: dochter van Eric en Christel van Tiel-van der Linden.

Floor: dochter van Patrick en Marjan van Asseldonk-van der Burgt.

Mededeling:   Volgende week 16 oktober wordt de H.Mis

in het klooster opgedragen, dit i.v.m. de opening van “Het Klooster”

 

 

 

 

 

HET  IS  BIJNA  ZOVER……….!!

De nieuwe bestemming voor Het Klooster is bijna compleet.

 

Met ingang van deze week vinden de eerste activiteiten plaats in de nieuwe multifunctionele accommodatie in ons dorp. Het markante gebouw van Het Klooster heeft haar nieuwe bestemming gekregen. Na maanden van verbouwingen, restauraties, aanpassingen en nieuwbouw is na het gebruik onlangs door de basisschool nu ook de definitieve inrichting van het dorpshuis een feit. De school heeft haar gedeelte al sinds 22 augustus in gebruik en vanaf deze week geldt dat ook voor het dorpshuis. Een unieke aanwinst voor Zijtaart, een eenmalige bijzondere kans is gerealiseerd en de bestemming gaat gelden voor tientallen jaren!

Naast het gebruik van goede kwalitatieve materialen in het gebouw heeft het bestuur van het Dorpshuis er flink voor geijverd om ook de inrichting zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. Dit verdiend een stevig compliment, omdat het niet altijd gemakkelijk is gegaan. Maar met ijver, verstandige redenering en met visie op de toekomst is dit toch gelukt. Daarbij was de positieve medewerking van de gemeente wel van belang. 

Afgelopen maandagavond was het dorpshuisgedeelte al flink verlicht; een grote vergadering van de carnavalsvereniging vond er reeds plaats!

Een nieuwe vergaderruimte in een historisch vertrouwde ruimte: de voormalige meisjes-school bij de zusters! Zo zullen Zijtaartse inwoners nog regelmatig herinneringen ophalen aan het oude klooster. Geschiedenis en hedendaags gebruik lopen in elkaar over.

Mogelijk zullen we nog moeten wennen aan de nieuwe accommodatie, aan de verschillende ruimten die er ter beschikking staan en aan de nieuwe mogelijkheden die het gebouw biedt.

Het past bij onze Zijtaartse gemeenschap om gezamenlijk als huidige en toekomstige gebruikers er stevig de schouders onder te zetten om ons nieuw multifunctioneel gebouw zo optimaal mogelijk te gebruiken. Als Dorpsraad wensen wij de basisschool, de peuterspeelzaal, de kinderdagopvang, de bibliotheekbeheerders en alle andere gebruikers van het dorpshuis een heel functioneel, plezierig en waardevol gebruik toe van Het Klooster. Wij mogen er met  heel onze plaatselijke gemeenschap beslist trots op zijn dit te hebben bereikt voor de toekomst van ons dorp!

Tot ziens bij de officiële openingsdagen volgende week.

 

 

 

Dorpsraad Zijtaart

 

 

 

 

Belangrijke Telefoonnummers:

Kerkberichten C.v. Helvoirt                   (0413) 36 58 61

Huisartsenpost:

  Avond, nacht en Het  weekend            0900-8860

Huisarts J.M.Bonnet                              (0413) 35 22 23

Meldpunt Ouderenzorg                          0900-8803

Thuiszorg en Kraamzorg                        0900-8803

Centraal Alarm nummer                          1 1 2

Politie/Brandweer/Ambulance spoed       1 1 2

Politie          direct                                  0900 8844

Brandweer   direct                                 (073) 612 31 23

Ambulance  direct                                 (0412) 63 15 15

Stadhuis Veghel                                    (0413) 38 66 44

Gem. Veghel Storingsnummer                (0413) 38 66 66

Basisschool "Edith Stein"                        (0413) 36 51 68

Tennispark Zijtaart                                 (0413) 76 90 25

De Korenmolen (dorpshuis)                   (0413) 36 66 79

De Vonders                                          (0413) 35 03 77

De Molensteen                                      (0413) 36 73 73

 

 

 

Prikpost in Zijtaart.

De prikpost is gevestigd in Dorpshuis de Korenmolen aan de Past. Clercxstraat 66a. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend (vanaf 8.15u. aanwezig zijn).

 

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

BELANGETJES

 

Te koop: John van Zutphen Diervoeders, Antoniusstraat 40, Keldonk, tel. (0413) 21 20 24. Voor al uw voeders, vogelzaden, meststoffen, kalk, moskiller, houtvezel, zaagsel enz. (ook kleinverpakkingen). Afhalen dinsdag en vrijdag na 18.00 uur, zaterdag na 13.00 uur.

 

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

Te  koop

Mooi wit prima printer papier Data Copie 80 grams

van € 6,99 voor € 5,00 per pak van 500 vel

Raaijmakers Drukwerk Reibroekstraat 5, tel.: 366613

 

 

 

 

 

 

 

Johnny

 

bedankt voor de

25-jarige trouwe dienst!

Nog veel succes, namens

Fam. Chr. van Sleuwen en personeel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit moeten we niet hebben……..!!

Beginnend vandalisme

in onze Mariakapel.

 

De afgelopen week zijn er op minstens twee momenten lichte vormen van vandalisme geweest in onze Mariakapel. Kaarsen werden weggenomen, er is met opzet kaarsvet over plateau en vloer geknoeid, kaarsen werden uitgeblazen en een stapeltje foldertjes/kaartjes over de Mariakapel werd in een nabije sloot gevonden.

Dit zijn zeer waarschijnlijk activiteiten van kinderen, die de afgelopen weken de nabijgelegen nieuwe parkeerplaats o.a. gebruiken om te skeeleren. Dit laatste is een sportieve bezigheid, maar om daarnaast in de kapel dingen te gaan doen die wij niet wensen en die ook niet mogen gebeuren, is een slechte zaak. Daarom vragen wij aan ouders van kinderen, die zich wel eens in de buurt van de Mariakapel begeven, erop te wijzen dat zij wegblijven bij de kapel. De reden waarop die kinderen de kapel in willen gaan is niet de juiste; er wegblijven is dan het beste. Indien buurtbewoners iets merken, geef het door aan onze stichting. Doordat het bovengenoemde zich heeft voorgedaan, zal de kapel dagelijks eerder worden gesloten.

Stichting Maria-kapel Zijtaart

 

 

 

 

Uitnodiging 60 jaar EHBO Zijtaart

 

Op 12 oktober 2011 bestaat de EHBO-vereniging al weer 60 jaar!

Wij zijn bijzonder trots dat we deze mijlpaal mogen bereiken en zijn blij dat onze vereniging nog steeds uit een 50-tal actieve EHBO-ers bestaat. De EHBO-vereniging draagt met haar vrijwilligers namelijk bij aan een veiligere leefomgeving van ons dorp, doordat we bij ongevallen, zowel groot als klein, snel ter plaatse kunnen zijn en kundige eerste hulp bieden aan slachtoffers. Daarnaast zorgen voor een stukje veiligheid op de Zijtaartse evenementen.

Om dit jubileum niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, willen wij dit graag samen met u vieren tijdens onze receptie op zaterdag 8 oktober 2011. De receptie is van 16.00 uur tot 18.00 uur bij Café-zaal Kleijngeld. Wij nodigen u hiervoor van harte uit!

Via deze weg willen wij ook uw aandacht vragen voor de Zijtaartse projecten van het Rabobank Coöperatiefonds. Gedurende de maand oktober kunt u, als u lid bent van de ledenraad van Rabobank Uden-Veghel, stemmen op 2 van de genomineerde projecten. Hiervoor heeft u onlangs een brief gehad. Wij hebben met onze vereniging het project “schone reanimatie” ingediend, met als doel 2 nieuwe reanimatiepoppen aan te kunnen schaffen. Deze poppen zijn erg duur, maar wel belangrijk om onze leden goed op te kunnen leiden.

Ook de Zijtaartse Toneelvereniging is genomineerd met een project. Wij hopen dat u de Zijtaartse verenigingen steunt en dat wij op uw stem kunnen rekenen!!!

Dus haal de brief a.u.b. weer even voor de dag en stem: dat is een mooi kado voor ons 60-jarig bestaan.

Wij zien u graag op zaterdag 8 oktober!

Bestuur EHBO Zijtaart

 

 

 

 

 

 

 

KIENEN

MET VLEESPRIJZEN

 

Datum: dinsdag 18 oktober

Plaats: zaal Kleijngeld, Zijtaart

 

Aanvang: 20.00 uur

 

Zaal open: 19.30 uur

 

De kosten zijn € 8,00 (alle 90 nummers)

 

16 rondes en 1 hoofdprijsronde.

 

Een gezellige avond voor iedereen!

 

Dus neem gerust een buur of familielid mee. 

 

 

 

 

 

 

Opening Het Klooster

 

 

Op maandag 3 oktober jl. zijn de activiteiten van het dorpshuis in het klooster van start gegaan. De officiële opening vind plaats op vrijdag 14 oktober, rond de opening is een gevarieerd programma samengesteld. Eerder al las u in Zijtaarts Belang over de Brabantse Avond en de Feestavond. In deze uitgave aandacht voor de game avond en de H.Mis.

 

Game Avond

Op vrijdag 14 oktober is er een game avond in het dorpshuis speciaal voor de jeugd van 12 tot 16 jaar, Youngtimers. Je kunt gamen op een xbox, playstation, Wii of psp. Er zijn genoeg spellen, maar je mag natuurlijk ook altijd je eigen apparatuur met spellen meenemen. Daarnaast staan er dartsborden en een voetbaltafel om een competitie aan te gaan. Kortom, genoeg speelvermaak met genoeg eten en drinken onder het genot van je eigen muziek die je mag draaien.

 

H.Mis

Ter gelegenheid van de opening wordt op zondag de H.Mis niet in de parochiekerk gevierd maar in de voormalige kapel van het klooster. Voorgangers zijn Pater Van Delden en Pater Janssen, de laatste rector van het klooster.

De mis wordt opgeluisterd door het parochieel koor. Iedereen is van harte welkom om 9.30 uur. U komt in de kapel via de hoofdingang van het klooster.

Na afloop van de H.Mis ontvangen wij u graag voor een kop koffie en bezichtiging van het klooster.

Het volledige programma bij de opening vindt u op www.zijtaart.nl/dorpshuis01.html

Om een beter inzicht te krijgen op het aantal te verwachten gasten en een en ander in goede banen te kunnen leiden, zijn er gratis toegangsbewijzen (tevens goed voor 2 consumptiebonnen) verkrijgbaar voor de navolgende openingsactiviteiten:

           Game-avond,

           Brabantse Avond voor 50-plussers,

           Feestavond.

Voor de H.Mis zijn geen toegangsbewijzen nodig. 

 

Bestuur Dorpshuis

dorpshuis@zijtaart.nl

 

 

 

 

Kledinginzameling Mensen in Nood.

 

Vrijdag 14 okt. is weer de halfjaarlijkse Sam’s kledingactie van Mensen in Nood.

U kunt dan goede draagbare kleding, schoeisel en huishoudelijk textiel afgeven in gesloten plastic zakken bij de bekende adressen. In 2011 steunt de kledingactie een project in Kenia waarin “droogte cyclus management” centraal staat. Droogte is een van de meest serieuze problemen in Kenia. Dit leidt regelmatig tot ondervoeding, ziekte en sterfte van mensen en dieren en veroorzaakt conflicten om de schaarse waterbronnen.

Voor meer informatie over Sam’s kledingsactie voor Mensen in nood en de gesteunde projecten kunt u kijken op www.samskledingsactie.nl

Vrijdag 14 oktober van 8.00 uur tot 12.30 uur kunt u goede draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten zakken brengen naar de volgende adressen:

 

J.v.Zutphen                  Krijtenburg 11

A. Egelmeers               Hool 62

J. Dortmans                 Past.Clercxstraat 44

A.v.d.Heijden               Past.Clercxstraat 10                                              

 

Op de volgende adressen  kunt u ook het gehele jaar kleding brengen.

T.v.Kasteren                 Biezendijk 26

J.v.Boxmeer                 Pater Vervoortstraat 18

 

 

 

 

JEUGDPRONKZITTING ZATERDAG 12 NOVEMBER 2011

 

Hallo jongens en meisjes,

Over enkele weken is het al weer zover. Op zaterdagmiddag 12 november wordt in de gymzaal van het “Klooster” de eugdpronkzitting gehouden.

Dan gaan we kijken wie komend carnavalsjaar de opvolgers zullen zijn van jeugdprins Milan, jeugdprinses Femke en hun gevolg.

Binnenkort krijgen de leerlingen van groep 6, 7 en 8 de inschrijfformulieren om zich kandidaat te stellen voor jeugdprins(es), adjudant(e), nar of lid van de jeugdraad van 11.

Dus lijkt het je leuk om eens een jaar het carnaval op een heel andere manier te beleven, geef je dan op. Natuurlijk is iedereen vanaf 13.15 uur van harte welkom om de kandidaten aan te moedigen!

Groetjes en graag tot ziens bij de jeugdpronkzitting.

Jeugdcommissie C.V. De Reigers

 

 

“Muziek aan het hof van Henry VIII” door het Ariosto Ensemble

 

Op vrijdag 7 oktober treedt het Ariosto Ensemble, met als één van de zangers Hans van de Ven, op in de St. Servatiuskerk in Boerdonk. De aanvang is 20.00 uur. In het programma is de centrale figuur de veelbesproken Henry VIII (1491-1547). Tijdens zijn flamboyante leven werd aan zijn hof, volgens vele bronnen, veelvuldig gemusiceerd, geacteerd, gedanst.

Het concert wordt uitgevoerd door 12 zangers en 6 instrumentalisten. Er worden werken uitgevoerd van diverse componisten uit die tijd waaronder een stuk van Hendrik V111 zelf. Het geheel staat onder leiding van Ludy Vrijdag.

Het gezelschap voert dit concert 9 keer uit in verschillende plaatsen in heel Nederland. We zijn er trots op dat de uitvoering van het eerste concert van deze tournee in de kerk van Boerdonk is.

We nodigen u van harte uit om te komen luisteren. De entree is gratis, collecte na afloop.

Na het concert wordt u een kop koffie of thee aangeboden door het parochiebestuur.                            

 

 

 

Stal je fiets in de vakken op het Bolkenplein

 

Op het Bolkenplein zijn nieuwe fietsenstallingen geplaatst, zogenaamde ‘nietjes’. Op deze manier wordt geprobeerd om de overlast door wild geparkeerde fietsen te verminderen en het gebruik van de fiets en de bus verder te stimuleren.

 

Iedereen wordt gevraagd om zijn/haar fiets in de daarvoor aangegeven vakken te stallen om zo min mogelijk wild geparkeerde fietsen te hebben op het Bolkenplein. Op die manier houden we een overzichtelijk plein en worden de hulpdiensten, bussen en voetgangers niet gehinderd. Daarnaast staan er soms ook fietsen voor winkeletalages, ook deze kunnen beter in de stallingen geplaatst worden. Mochten alle stallingen op het Bolkenplein vol zijn, dan kan men de fiets natuurlijk ook stallen bij D’n Doortrapper.

 

D’n Doortrapper

Naast de uitbreiding van de fietsenstallingen op het Bolkenplein om fietsen te stallen, is er eveneens voldoende ruimte om de fiets bij D’n Doortrapper gratis en bewaakt te parkeren. Op werkdagen kunnen mensen van 6.45 uur tot 19.15 uur terecht om hun fiets of brommer te parkeren. Tegelijkertijd kunnen mensen hun fiets ook laten repareren.

 

 

 

 

Buurtvereniging Rudebroeck Zijtaart organiseert

 

Kinderkleding   &

Speelgoedbeurs

Alle tafels nu al verhuurd. Kom dus een kijkje nemen voor leuke tweedehands artikelen!

 

Wanneer?    Zondag 9 oktober 2011

Waar?           Café-zaal Kleijngeld

                        Pastoor Clercxstraat 53-55

                        5465 RE Zijtaart

Tijd?              10.00u tot 12.30u

Wat?              2e hands speelgoed,

                         kinderkleding, baby uitzet, etc.

Entree?         € 1,00

 

 

INTERPUNCTIE

 

 

Hulp van kinderen bij klusjes in huis  (deze columns zijn na te lezen op www.interpunctie-praktijkgevallen.nl.)

Door ouders wordt regelmatig gevraagd hoe ze ervoor kunnen zorgen dat kinderen hun rotzooi opruimen. Bij kleine kinderen wordt veel meer geaccepteerd dat ze hun rommel laten liggen. Toch zou ik aanraden om jong te beginnen met leren opruimen. Jong geleerd is tenslotte oud gedaan.

Als je kleine kinderen vraagt te helpen bij het opruimen van hun spullen (noem het geen rommel) en hen daarna een compliment geeft, zullen ze het op den duur automatisch doen (als je hier consequent mee omgaat).

Veel problemen ontstaan echter in de puberteit. Ouders hebben nooit iets verwacht van hun kinderen, en nu plotseling verwachten ze wel wat! Als je als ouder ineens beseft dat je ze vergeten bent iets te leren, kun je dat als volgt doen: Hou een korte, vriendelijke bespreking waarbij je vermeldt dat je beseft dat de kinderen ondertussen groot zijn geworden en dat je vindt dat ze inmiddels volwassen genoeg zijn om verantwoordelijkheid te kunnen dragen. Dat je daarom afspraken met ze wil maken. Doe een voorstel en vraag wat ze ervan vinden (positief formuleren, niet: als je nu eindelijk eens je rotzooi opruimt). Luister naar evt. bezwaren en doe een kleine aanpassing als dat kan en stel een heel kleine beloning in het vooruitzicht. Niet te groot! Bespreek van tevoren of je hen eraan herinnert (en hoe vaak) en hou je aan de afspraken. Succes!

Ik hoor soms ook wel mensen zeggen: “Je moet eens zien wat je allemaal hebt! Jij hebt meer dan je vriendjes, je kunt wel eens meehelpen!!” Dat zou ik achterwege laten. Je kind is meestal niet zo dankbaar en als je daarvoor plotseling iets in ruil terugverwacht, kom je van een koude kermis thuis.

Mw. N. Timmermans-van de Kamp

Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA  Veghel

tel. 06-21.59.24.35.   www.interpunctie.nl

 

 

 

KBO

 

AGENDA:

dinsdag    11 oktober  09.30 uur  Seniorenkoor

dinsdag    11 oktober  12.00 uur  Eetpunt

dinsdag    11 oktober  13.00 uur  Vrij biljarten

dinsdag    11 oktober  14.00 uur  Line dansen

woensdag    12 oktober  09.00 uur  Gym

woensdag    12 oktober  13.30 uur  Kienen

donderdag    13  oktober  12.00 uur  Eetpunt

donderdag    13 oktober   13.00 uur  Competitie biljarten

vrijdag    14 oktober  13.30 uur  Bridgen

 

 

BRIDGEN:               

De uitslagen van vrijdag 30 september 2011:

 

A-lijn:

1. Jan Rijkers en Cor v.d.Berg                          57,92 %

2. Mien Verhoeven en Mien Vissers                 56,67 %

3. Toon v.Schaijk en Mari v.d. Steen                 55,83 %

4. Bert en Diny Kanters                                   54,17 %

5. Pieter v.Geffen en Tonnie Kivits                   52,92 %

6. Mien v.Asseldonk en Piet v.Schaijk               51,67 %

7. Wim en Tiny v.Lieshout                                50,42 %

8. Wim v.Os en Toon v.Creij                            49,58 %

9. Harrie en Marietje v.d.Wijgert                      47,92 %

10. Ben en Tiny v.d. Steen                               44,58 %

11. Chris en Christien v.Helvoirt                       40,83 %

12. Bert en Anneke v.Helvoort                         37,50 %

 

B-lijn:

1. Ger Aarts en Tonnie Lukassen                      58,33 %

2. Ad en Riet Koevoets                                    57,50 %

3. Cor en Marietje Mollen                                 54,58 %

4. Fien v.Boxmeer en An Thijssen                    52,92 %

5. Henk en Marietje v.d.Linden                         51,67 %

6. Harrie en Jana v.d.Acker                             51,25 %

7. Harrie v.Boxmeer en Jo v.Boxtel                  50,83 %

8. Mies en Joke v.d.Burgt                                 49,58 %

9. Jo Verhoeven en Tonny Rijkers                    48,75%

10.Mien vd.Crommenacker & Maria Rijken      45,42%

11. Harrie en Rina v. Berlo                               42,92 %

12. Lieke Verberk en José v.Kessel                  36,25 %

De eerstvolgende bridgemiddag is 21 oktober a.s.

in het Klooster.

 

 

BILJARTEN:           

De uitslagen in de regionale biljartwedstrijd van

donderdag 29 september 2011 tegen Mariahout:

P.v. Lierop       55 48-Cor v. Zutphen                71 72

J.v.d. Heuvel    50 45-Wim v.d. Sanden             51 37

A. Leenders     46 34-Cor Coppens                   19 23

T.Gilsing           45 63-Jos Claassen                   23 13

N. Maas           36 21-M. Gibbels                      41 26

v.Alphen          30 18-Jan v.Uden                     17 16

G.Beniers         20 14-Martien v. Zutphen          16 14

P. Verberk       19 11-Jan v.d. Oever                15   6   

                        301  254                                   253  207

                        84,39 %                                   81,82 %

 

De uitslagen van de onderlinge wedstrijden op donderdag 29 september 2011:

Rien v. Tiel                   25   40-Wim Kremers   29 38

Cor v. Zutphen             64 101-Willy Henst       30 42

Cor Coppens                20   30-Jos Claassen     22 25

Grard v. Eert                18 28-Johan v. Zutphen 23   7

Willy Henst                  30   42-Rien v. Tiel       25 25

Tonnie v. Uden             32   32-Wim Kremers   29 23

Piet v.d. Tillaart            38   39-Gerard Oppers  14   9

Martien v. Zutphen       17   16-Mies Gibbels     42 39

Piet v.d. Tillaart            38   29-Jan Rijkers        18   7

Chris v. Helvoirt           20 12-Johan v. Zutphen 23 12

 

Zijtaartse Bridge Club 2001 (ZBC’01)

 

 

De uitslagen van dinsdag 27 september 2011:

 

A-lijn:

1. Jan Rijkers en Toos v. Berlo                         63,75 %

2. Piet Thijssens en Riek Rijkers                       63,19 %

3. Cor v.d. Berg en Toon v. Schaijk                  57,99 %

4. Jana v.d.Acker en Anny v.d.Hurk                 55,21 %

5. Anneke Jans en Maria Pepers                    54,17 %

6. Mien Verhoeven en Ria Swinkels                  53,82 %

7. Ria Delisse en Sybille v.d. Rijdt                     53,47 %

8. Harry en Marietje v.d. Wijgert                      50,49 %

9. Cees v. Hout en Jo Verhoeven                     48,75 %

10. Riet v. Hout en Corry Kastelijn                   47,15 %

11. Wim en Piet v. Schaijk                                46,18 %

12. Mien Vissers en Jeanne v.d. Zanden          42,01 %

13. Mieke Toebast en Frans v.d. Boom             41,53 %

14. Mari v.d. Steen en Toon v.d. Zanden           38,19 %

15. Bert en Diny Kanters                                 34,10 %

 

B-lijn:

1. Nellie v.d. Berg en Marietje v. Schaijk           60,08 %

2. Cor en Marietje Mollen                                 60,42 %

3. Tonny Rijkers en Mien Vermeulen                55,42 %

4. Noud en Toos v. Zutven                               52,92 %

5. Albert en Petra v.d. Hurk                             52,50 %

6. Hein en Jo de Wit                                        50,00 %

    Josien v.d. Berkmortel en Maria Rijken         50,00 %

8. Mientje v.d. Tillaart en Ria Veldhuis              49,58 %

9. Harrie en Rina v. Berlo                                46,67 %

10. Adriaan v.d. Tillart en Jack Sebrechts          44,58 %

11. Piet en Toos Reijbroek                                44,17 %

12. Chris en Christien v. Helvoirt                      43,75 %

13.Henk en Marietje v.d. Linden                       37,92 %

De eerstvolgende bridgeavond is dinsdag

11 oktober a.s. in het Klooster.       

 

 

SPORTAGENDA

 

VOW  jeugd zaterdag 08-okt-2011

VOW B1         thuis     Schijndel/VITAM B2    14:30u

VOW C1         thuis     Blauw Geel'38/OtterW C5 13:00u

VOW C2         uit        Boekel Sport C4           11:45u

VOW D1         thuis     Handel D1                    11:30u

VOW E1          thuis     Rhode E3                     9:30u

VOW E2          uit        Blauw Geel'38/OtterW E9 9:15u

VOW E3          thuis     S.V. Brandevoort E5    9:30u

VOW F1          thuis     Erp F2                          10:30u

VOW F2          vrij                 

VOW F3          uit        Ollandia F2G                10:30u

VOW F4          uit        Mariahout F3G             10:00u

VOW MA1      uit        HVCH MA2                15:00u

VOW MC1      thuis     Vorstenbossche Boys MC1 13:00u

VOW MD1      thuis     Avesteyn MD1             9:30u

 

V.O.W. veteranen zaterdag 8 oktober 2011

VOW VET.     Uit       VLIEGBASIS VOLKEL

 

V.O.W. senioren zondag 9 oktober 2011

VOW H1         Uit       WHV                          14.30u

VOW H2         Thuis    ROOD-WIT’62 2         11.30u

VOW H3         Uit       BLAUW-GEEL’38/OW 12 10.00u

VOW H4         Thuis    DVG 8                        11.00u

 

DAMES senioren zondag 9 oktober

VOW D1         Uit       OLLANDIA                10.00u

VOW D2         Thuis    -PRINSES IRENE 2    10.00u

 

SPORTUITSLAGEN

 

Uitslagen jeugd teams 01-okt-11

VOW B1         Boskant B1      10-2

VOW C1         Irene C1           1-2

VOW C2         Rhode C5         8-1

VOW D1         Avanti'31 D2    4-5

VOW E1          MULO E3        4-6

VOW E2          Venhorst E2     3-0

VOW E3          Schijndel/VITAM E7    3-11

VOW F1          Mariahout F1G 5-12

VOW F2          Rhode F5         2-0

VOW F3          Nijnsel F2         3-8

VOW F4          Blauw Geel'38/Otter-Westelaken F12G 2-2

VOW MA1      Rood Wit'62 MA1        0-5

VOW MC1                 ??

VOW MD1      NLC'03 MD1   11-2

 

 

V.O.W. Uitslagen zondag 2 oktober 2011

VOW                                     - SCMH           4 – 3

SPARTA’25 3                        - VOW 2          0 - 2

VOW 3                                  - VOLKEL 4    4 – 8

SCMH 4                                 - VOW 4          7 - 2

DAMES VOW                        - NIJNSEL       1 - 0

DAMES TOXANDRIA           - VOLKEL      4 – 4

 

 

 

W.T.C. Zijtaart

 

Heren: zondag 9 oktober, Vrij gezellen, pauze in Smakt, 85 km, vertrek 8.30 uur.

Dames: zondag 9 oktober, Vrij gezellen, pauze in Smakt, 80 km, vertrek 8.30 uur.

Senioren: woensdag 12 oktober, Vught/Esch, pauze in Boxtel, ‘Het Renpaard’, 67 km, vertrek 9.00 uur.

 

 

 

VEGHELSE BILJARTKAMPIOENSCHAPPEN LIBRE 2011.

 

In café-zaal-biljart De Stapperij zullen de heren Wim Verwegen en Ton van Herwaarden op woensdag 5 oktober a.s. om 18.45 uur de officiële opening verrichten van de Veghelse biljartkampioenschappen libre 2011.

Van 5 t/m 14 oktober zullen de Veghelse biljarters volop actief zijn in de zaal van “De Stapperij”. Op de 3 biljarts die daar opgesteld staan, zullen de 63 deelnemers gaan uitmaken wie de Veghels Kampioen libre 2011 gaat worden en volgend jaar Veghel dus zal gaan vertegenwoordigen tijdens de supercup, die dat jaar ook in Veghel gespeeld gaat worden. Onder de deelnemers mogen we ook veel mensen uit de kerkdorpen rekenen.

Alle biljartliefhebbers worden uitgenodigd een kijkje te komen nemen tijdens dit altijd spannende en gezellige toernooi. Op vrijdag 14 oktober zullen om 19.30 uur de halve finales gespeeld worden, waarna aansluitend de finalepartij de uiteindelijke kampioen zal bepalen.

De organisatie is in handen van biljartvereniging “Krijt Op Tijd” en Tiny van der Sanden, eigenaar van “De Stapperij”, staat als gastheer garant voor een goede ontvangst van spelers en publiek.

 

 

 

Majoretten behalen goed resultaat met nieuwe shows

 

Afgelopen zondag zijn de oudste drie groepen van de majoretten op concours geweest in Alphen. Als eerste mocht het AB-kwartet de wedstrijdvloer betreden. Met splinternieuwe, stoere pakken brachten zij een mooie show in het thema tegenstellingen. Zij staan onder leiding van Karen van Nunen en behaalden 63,8 punten.

De A-groep trad voor het eerst op met hun show in het thema “los-vast”. Met attributen als een kooi, handboeien en elastieken konden zij goed het thema weergeven. Onder leiding van Yvonne van Ingen wisten zij een sprankelende show neer te zetten. De juryleden vonden het een heel mooi concept wat nu verder uitgebouwd kan worden. Zij behaalden 69,7 punten wat zeer netjes is met de nieuwe puntentelling.

De B-groep heeft een show met het thema ‘on the street’. Compleet met graffitiwand, spuitbussen, stokken en stoelen. Het optreden ging heel mooi gelijk en er zitten verrassende effecten in. De pit mag nog meer naar voren komen in deze stoere show, maar daar kan goed aan gewerkt worden. Zij staan eveneens onder leiding van Yvonne en behaalden 69,05 punten.

Op zondag 6 november zullen zij de verbeterpunten laten zien tijdens het concours te Someren om daar een nog hoger resultaat te behalen.

 

 

 

 

De dementieconsulent komt naar u toe

 

Geheugensteunpunt Veghel houdt op te bestaan in De Peppelhof. Het steunpunt is begin van dit jaar gestart. Uit evaluatie is gebleken dat het Geheugensteunpunt, zoals het werd georganiseerd, niet de manier is om mensen met geheugenproblematiek en hun mantelzorgers te bereiken. Daarom wordt gekozen voor een nieuwe werkwijze.

Vanaf 1 oktober a.s. komen de dementieconsulenten in de regio Veghel naar de mensen toe. De dementieconsulent is te benaderen via tel. (0412) 62 26 78, waarna een afspraak wordt gemaakt om thuis op bezoek te komen. De diensten van de dementieconsulenten zijn kosteloos en voor iedereen toegankelijk.

De dementieconsulenten in de regio Veghel zijn ook maandelijks aanwezig in het Alzheimercafé Veghel en de onderonsjes van Vivaan. Op verzoek kunnen de dementieconsulenten voorlichting verzorgen bijvoorbeeld bij ouderenbonden of thuiszorgteams. De dementieconsulenten zijn gehuisvest binnen BrabantZorg.

 

 

 

 

Reizen met strippenkaart onmogelijk vanaf 3 november

 

Vanaf 3 november is in heel Nederland de strippenkaart afgeschaft. Ook de laatste vier regio’s, waaronder Noord-Brabant, stappen dan definitief over naar de OV-chipkaart. Het ouderenwerk van Vivaan organiseert op woensdag 19 oktober in dienstencentrum De Peppelhof, Wilgenstraat 17 in Veghel een informatieavond over de OV-chipkaart. Herman Bouma van Reizigersoverleg Brabant komt om 19.00 uur uitleg geven over de aanschaf en het gebruik van de kaart, waarmee reizigers in heel Nederland kunnen reizen met bus, trein, tram en metro. Tijdens de gratis toegankelijke informatieavond worden alle vragen van de bezoekers beantwoord, anoniem of persoonlijk.

Een OV-chipkaart is een plastic kaart waarop de gebruiker een geldbedrag moet zetten. Aan het begin van een reis houdt de reiziger zijn kaart voor een apparaat. Dan wordt een voorschot van € 4,00 op de reis afgeboekt. Aan het einde van de reis houdt de reiziger weer zijn pasje voor een apparaat om zich af te melden. Dan worden de definitieve reiskosten verrekend met het voorschot.

Het aanschaffen van een OV-chipkaart kost € 7,50. Mensen kunnen een anonieme OV-chipkaart aanschaffen of een persoonlijke OV-chipkaart. Een anonieme kaart kan door iedereen gebruikt worden, maar er kan maar een persoon tegelijk met een kaart reizen. Deze kaart kan handig zijn voor bijvoorbeeld grootouders die af en toe met kleinkinderen uitstapjes gaan maken met bus of trein. Behalve OV-chipkaarten voor zichzelf kunnen zij enkele anonieme OV-chipkaarten aanschaffen, waarmee steeds andere kleinkinderen kunnen reizen.

Een persoonlijke OV-chipkaart staat op naam. De bezitter van zo’n kaart kan gebruik maken van allerlei voordeelregelingen die de vervoersbedrijven hebben. Mensen van 65 jaar en ouder krijgen bijvoorbeeld automatisch 40% korting op het reistarief als zij een persoonlijke OV-chipkaart gebruiken.

Losse kaartjes

Het blijft mogelijk om in de bus voor iedere rit een kaartje te kopen. Mensen van 19 tot 65 jaar, die maar een of twee keer per jaar met de bus reizen, krijgen op de website www.ovchipwijzer.nl het advies om in de bus zo’n ritkaartje te kopen. Dat kost € 3,00 en geldt voor een enkele reis zonder overstappen. Iedere keer als de reiziger overstapt, moet opnieuw zo’n kaartje gekocht worden. Wie per jaar meer dan twee ritten met de bus maakt, krijgt het advies een anonieme OV-chipkaart te kopen. Bij meer dan tien ritten per jaar wordt een persoonlijke OV-chipkaart geadviseerd.

Mensen van 65 jaar en ouder, die vaker dan twee keer per jaar met de bus reizen, krijgen het advies om een persoonlijke OV-chipkaart aan te schaffen.

 

 

 

 

Optreden Five A bij  De Compagnie

 

 Bij Kunstgroep De Compagnie komen zondagmiddag 9 oktober liefhebbers van sfeervolle luisterliedjes aan hun trekken. De formatie Five A uit Gemert verzorgt dan een optreden in het galariecafé.  De Compagnie is gevestigd aan het Middengaal 23-25 (Pieter Brueghel) te Veghel en is elke zondag vanaf 14.00 uur geopend. Het optreden vindt plaats tussen 15.00 uur tot 17.00 uur en de toegang is gratis.

 

De formatie Five A bestaat uit vier passievolle muzikanten die op geheel eigen wijze hun muziek schrijven, bewerken en spelen. Muzikale portretten van geloof, hoop. liefde, vreugde, kinderen, ouders, hartzeer, verlangen, verdriet, kortom alles wat zich in het leven afspeelt. Verpakt in soms rare tonen, soms enkele zinnen, een verhaaltje, soms spreekt de muziek, soms de tekst. Maar vooral verpakt in vele, mooie sfeervolle liedjes. Five A bestaat uit Willie van Dommelen (bas en mondharmonica), Heidi Buijtenweg (zang en accordeon), Ties Smits (gitaar), en Mirella Hunnersen (percussie)

 

 

 

Belastingaanslagen voortaan via Belastingsamenwerking Oost-Brabant

 

Burgers en bedrijven in de gemeente Veghel ontvangen voortaan één gecombineerde aanslag voor alle gemeenteheffingen en waterschapsbelastingen. Vanaf 1 oktober voert een nieuwe organisatie, de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB), de verschillende heffingen en invorderingen gezamenlijk uit namens de gemeente en het waterschap.

Door de samenwerking kan er efficiënter gewerkt worden tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Door de verschillende aanslagen te combineren op één biljet vallen de kosten voor de belastingheffingen lager uit. Ook verbetert de dienstverlening en kwaliteit. Belastingbetalers ondervinden vooral tijdsbesparing en gemak, doordat zij al hun zaken rondom gemeentelijke en waterschapsbelastingen kunnen afhandelen op één centraal punt.

 

Wat er verandert
Vanaf 1 januari 2012 betaalt u de gemeenteheffingen en de waterschapsbelastingen niet meer via Brabant Water maar via de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB).

Gecombineerde aanslag
Vanaf 1 januari ontvangt u één gecombineerde aanslag voor alle gemeenteheffingen en waterschapsbelastingen in plaats van aparte aanslagen van de gemeenten en het waterschap. U betaalt deze aanslagen dan niet meer aan Brabant Water maar aan de BSOB. De heffingen en belastingen staan dan ook niet meer op de nota die u van Brabant Water ontvangt.

Vanaf 1 januari 2012 ontvangt u van Brabant Water voorschotnota’s voor het gebruik van drinkwater. Op uw eind-of jaarnota staat het drinkwaterverbruik en eventueel nog gemeenteheffingen en/of waterschapsbelastingen over 2011.

 

Vragen
Voor vragen over uw aanslagbiljet of andere belasting-gerelateerde zaken kunt u dus niet meer terecht bij het waterschap, uw gemeente of Brabant Water, maar helpen we u graag bij BSOB. BSOB is op werkdagen van 9.00u tot 16.00u bereikbaar op onderstaand adres:


Belastingsamenwerking Oost-Brabant
Raadhuislaan 2
Postbus 154
5340 AD Oss
E-mail info@bs-ob.nl
www.bs-ob.nl

Op de website van BSOB staan telefoonnummers vermeld die gebeld kunnen worden voor eventuele vragen.

 

 

Chillen bij BreakOut.

 

De feest festivals hebben hun Chille met Nille, Van Haandel en het Schansoord hebben hun chill hoeken, het JJC had gisteren een compleet chill terras. Tijdens de pauzes van de 1e voorronde BreakOut was het, in het zonnetje, lekker ontspannen op de trappen van het JJC gebouw en op het bankje bij de jeu de boules baan.

Zondagmiddag 2 oktober was het jeugd en jongeren centrum JJC in Erp weer het domein voor lokale en regionale muziekliefhebbers. Terwijl het buiten met de temperatuur wel zomer leek, vulde in het JJC de ruimte zich met een breed scala aan muzikale klanken. In de 1e voorronde van de BreakOut / OpenErrup bandwedstrijd streden vier bands om een plaats voor de finale van 22 januari.

 

Na de loting gaf Backspin de aftrap. Dit viertal uit Veghel viel op door de kwaliteit van gitarist, bassist en drummer. Zeer professioneel, inventief en vol speelplezier doen ze hun akkoorden. Inbreng van de zangeres, dit was haar 2e optreden, geeft voor de toekomst zeker grote mogelijkheden

Jacky Checker, een 6-mans formatie uit Tilburg, was de verrassing van het festival. Een zwaar theatrale zanger, vol emo uitingen, neiging naar Van der Graaf Generator, trekjes van R.E.M. zanger Michael Stipe. Dit alles onder begeleiding van een ruimtevullend synthesizergeluid, zeer indrukwekkend

Luna One, helemaal uit Vlaardingen hadden er zin in. Voor de eerste keer onder de grote rivieren, spelen in Brabant. Muziek in de symfonische hoek, een trapje lichter dan Jacky Checker. Opvallend waren de felle gitaar partijen tegenover de lichte loopjes van de synthesizer.

Als laatste speelde One Joker Down, een jong bandje uit Elsendorp. Het pakkende openingsnummer “Sex on Fire“ van de Kings of Leon was meteen raak. Daarna speelden ze nog een fijne set covers en eigen nummers. Een hoofdrol voor de zangeres, een jonge dame met een breed zangbereik.

 

Na afloop volgde de publieksstemming, waarbij One Joker Down als winnaar uit de bus kwam. Zij gaan door naar de finale van 22 januari. Daar zal gespeeld worden om twee plaatsen voor OpenErrup, het succesvolle 2-daagse Erpse Koninginnedag festival. Een plaats via publieksstemming en een plaats via een deskundige jury, dus iedereen maakt een kans.

 

Alle bands waren dankbaar voor de gelegenheid dat ze mochten optreden. De geluidsman en het BreakOut team kreeg complimenten voor de perfecte organisatie. Dus zalen in de omgeving zet jullie deuren open en geef die muzikanten een kans. Wij van BreakOut gaan door. Beginnende bands kunnen zich weer aanmelden op breakout@jjc-erp.nl. Meer informatie op www.jjc-erp.nl.