Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 21   2011-2012 > Dorpsnieuws  jaargang 21  nummer 03

Dorpsnieuws  jaargang 21  nummer 03


12 oktober 2011 - 19 oktober 2011

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nl


Klik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 21 nr 03
KERKBERICHTEN

 

Zondag: 16 oktober 9.30 u. Eucharistieviering in het klooster. Deze zal worden voorgegaan door Pater van Delden en Pater Janssen m.m.v. het Parochieel Gemengd Koor.

Wij gedenken in deze viering:

Rector Harry Beex en de overleden zusters, die in dit klooster zijn overleden; Voor alle levende en overleden parochianen en in het bijzonder Johan Schoenmakers en Evert Bosch; Sientje Pennings-van der Eerden (nms.Kath.Bond.van Oud.); Piet en Cisca van Lankvelt-Aalders en alle overl.fam.leden;

Toon en Miet Klaassen-Kerkhof en dochter Lianne; Mnd.ged. Cor en Bertha Oppers-van Erp; Jrgt. Herman Rovers; Henrica van den Tillaart (vanwege verjaardag); Overl.oud. van Asseldonk-Rutten, dochter Marietje en zoon Bert; Dina van Nunen (nms.K.V.O. afd. Zijtaart); Jan Schoenmakers.

Overleden: Jan Schoenmakers in de leeftijd van 77 jaar.

 

Afgelopen dinsdag is Janus van Nunen, in de leeftijd van 91 jaar overleden, voor hem wordt vrijdag 14 oktober om 19,30 u. de Avondwake in de H.Lambertuskerk te Veghel gehouden, de plechtige uitvaart vindt a.s. zaterdag 15 oktober om 10.30 u., eveneens in Veghel plaats, waarna hij hier in Zijtaart op onze parochiebegraafplaats zal worden begraven.

 

 

 

 

Opening Het Klooster

 

In juni 2005 legde het college van B&W haar voornemen om het klooster aan te kopen voor aan het bestuur van het Dorpshuis met de vraag of het Dorpshuis bereid was mee te werken aan een mogelijke verhuizing naar het klooster. Inmiddels zijn we ruim zes jaar verder en is de verhuizing van het Dorpshuis naar het klooster een feit!

We willen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan, op vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 oktober zijn er diverse activiteiten rond de opening van het klooster. Het volledige programma treft u achter op dit Zijtaarts Belang aan. In de afgelopen weken zijn diverse onderdelen van het programma toegelicht, nu als laatste de open dag.

Voor alle activiteiten in het openingsweekend wordt de hoofdingang gebruikt aan de voorzijde van het klooster. Op andere tijden is de toegang tot het Dorpshuis via de ingang aan de zijkant op de scheiding tussen de ‘oud’ bouw en de nieuwbouw.

 

Open dag

Met trots nodigen wij u uit om een kijkje te komen nemen in het klooster tijdens de open dag op zondag 16 oktober van 11.00 tot 16.00 uur.

In het klooster is gevestigd: de school, de gymzaal, het dorpshuis, de peuterspeelzaal, de kinderopvang, de buitenschoolse opvang en de bibliotheek.

Gedurende de open dag is er gelegenheid tot het bezichtigen van het gebouw en kunt u informatie krijgen over de bibliotheek, de kinderopvang, het dorpshuis, etc..

In het dorpshuis presenteren diverse gebruikers van het dorpshuis zich, er zijn optredens van Koor Vivace, De Vrolijke Zangers, Gitaarclub Pizzicato, Old Swing Band, het opleidingsorkest, de Boemelaars, de Majoretten e.a..

Voor deze, en vele andere gebruikers is het dorpshuis gebouwd. Graag laten zij u kennismaken met hun activiteiten.

 

Het volledige programma vindt u op www.zijtaart.nl/dorpshuis01.html

 

Bestuur dorpshuis

dorpshuis@zijtaart.nl

 

 

 

Belangrijke Telefoonnummers:

Kerkberichten C.v. Helvoirt                   (0413) 36 58 61

Huisartsenpost:

  Avond, nacht en Het  weekend            0900-8860

Huisarts J.M.Bonnet                              (0413) 35 22 23

Meldpunt Ouderenzorg                          0900-8803

Thuiszorg en Kraamzorg                        0900-8803

Centraal Alarm nummer                          1 1 2

Politie/Brandweer/Ambulance spoed       1 1 2

Politie          direct                                  0900 8844

Brandweer   direct                                 (073) 612 31 23

Ambulance  direct                                 (0412) 63 15 15

Stadhuis Veghel                                    14 - 0413

Gem. Veghel Storingsnummer                   14 - 0413

Basisschool "Edith Stein"                        (0413) 36 51 68

Tennispark Zijtaart                                 (0413) 76 90 25

Dorpshuis Zijtaart                                  (0413) 36 66 79

De Vonders                                          (0413) 35 03 77

De Molensteen                                      (0413) 36 73 73

 

Prikpost in Zijtaart.

De prikpost is gevestigd in Dorpshuis de Korenmolen aan de Past. Clercxstraat 66a. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend (vanaf 8.15u. aanwezig zijn).

 

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

 

BELANGETJES

 

Te koop: John van Zutphen Diervoeders, Antoniusstraat 40, Keldonk, tel. (0413) 21 20 24. Voor al uw voeders, vogelzaden, meststoffen, kalk, moskiller, houtvezel, zaagsel enz. (ook kleinverpakkingen). Afhalen dinsdag en vrijdag na 18.00 uur, zaterdag na 13.00 uur.

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

Mededeling
De collecte voor het Fonds Verstandelijk Gehandicapten heeft in Zijtaart 
660,61 euro opgebracht, waarvoor hartelijk dank.
Speciale dank aan de collectanten, die deze collecte hebben uitgevoerd.                              De coördinator.

 

 

 

Wederom criminaliteit in Zijtaart
 
In de nacht van 7 op 8 oktober zijn er diverse eieren gegooid tegen de ramen van Pater de Koningstraat 13. De bewoners van ruim 70 en 80 jaar oud zijn hier enorm van geschrokken. 
Heeft iemand iets gezien of heeft iemand informatie over de daders, bel dan met 0900-8844.
 
Ook zijn er de afgelopen weken diverse pogingen tot inbraken gedaan en op enkele plaatsen ook diverse spullen ontvreemd.
Indien iemand informatie heeft over deze inbraken of verdachte omstandigheden heeft opgemerkt, meldt dit dan via 0900-8844 of anoniem op 0800-7000.

 

 

 

ZIJTAARTSE JEUGDNATUURVERENIGING

 

Paddenstoelenwandeling

 

Na de zomer beginnen de nachten wat kouder te worden en de bladeren al weer wat te verkleuren. Voor de dieren is dat ook een teken om zich weer voor te bereiden op de winter. Voor de vogels betekent dit bijvoorbeeld dat ze veel moeten eten om reserves op te bouwen en er zijn ook veel dieren die een wintervoorraad aanleggen van allerlei zaden. Met het vochtige en soms warme weer komen er verschillende paddenstoelen uit de grond geschoten.

 

Om te bekijken welke paddenstoelen er zijn in het bos gaan we zondag 16 oktober maar eens zelf kijken. Zorg daarom dat je om 8:00 uur aanwezig bent bij de school. We vertrekken van daaruit  met de auto naar ‘t Hurkske.

 

 

 

Ria Vissers,

 

proficiat met je onderscheiding.

Je hebt het verdiend!!!

Namens de Zijtaartse toneelclub

 

 

 

 

VAN UIT de BRON

Agenda:

 

      Zondag 16 oktober: 9.30 uur; viering in de oude kapel van het klooster

                                                                      m.m.v. het Gemengd koor.

      18 oktober: Feestdag van de H. Lucas.

      Zondag 30 oktober: Allerheiligenviering.

      Woensdag 2 november: Allerzielenviering.

      Zondag 6 november: Viering m.m.v. koor ‘Vivace’.

 

       18 oktober: Feestdag van de H. Lucas (evangelist, eerste eeuw)

 

Over het oude Palestina is men goed geïnformeerd, maar buiten de evangeliën heeft men nooit iets over Jezus aangetroffen. Dat wil niet zeggen dat hij een verzonnen personage is. De levens van bijvoorbeeld Petrus en Paulus zijn redelijk goed gedocumenteerd en de grote lijnen van de nieuwe religie stonden in de eerste eeuw al uitgetekend; maar de witte plek wat Christus zelf betreft dwingt ertoe de evangeliën anders te bekijken dan vroeger, minder door een theologische bril en meer vanuit de betekenisleer. Ze blijken dan vier variaties op een thema te zijn, vier verhalen met afwijkend perspectief.

Van de schrijver van het derde evangelie en de Handelingen der apostelen, Lucas, valt wel iets met zekerheid te zeggen. Op grond van het taalgebruik en visie moet hij een Griek zijn geweest, geen jood en evenmin een directe getuige van Jezus’optreden; hij kan heel goed, zoals de traditie zegt, door Paulus zijn bekeerd en in elk geval heeft tussen hen een langdurige omgang bestaan- alles wijst erop dat de geloofsverkondiger diverse missiereizen in het gezelschap van Lucas heeft gemaakt. Als diens beroep noemt hij geneesheer. Na de dood van de apostel moet de arts, uitgerust met meer intellectuele bagage dan de overige Christenen, besloten hebben om in alle rust de geschiedenis van Jezus en de apostelen zo compleet en levendig mogelijk op schrift te stellen. De teksten van Mattheus en Marcus kende hij al, hij had in de loop van de jaren veel bijzonderheden gehoord van ooggetuigen en het is zelfs denkbaar dat hij Maria de moeder van Jezus heeft ondervraagd, want zij treedt nergens zo sterk op de voorgrond als in het Lucas evangelie, dat rond het jaar 90 ontstaan is. De auteur ontpopt zich als een verteller met een voorkeur voor pittige verhalen en parabels (zo komt het kerstverhaal met herders en engelen alleen bij Lucas voor, net als de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan), en hij tekent Christus als iets zachter, iets lieflijker dan Mattheus en Marcus. Hij heeft duidelijk een ‘definitief’ evangelie voor een breed, niet joods publiek willen schrijven.

Dat werd beloond: geen evangelie heeft zoveel schilders geïnspireerd als het zijne. Door zijn levendige stijl ging men Lucas zelf voor een schilder houden en in combinatie met de plaats van Maria in zijn werk ontstond de legende dat hij haar nu en dan geportretteerd had: zogeheten Lucasmadonna’s (oosterse iconen die men in Europa niet kon thuisbrengen) zijn nog in verschillende kerken te vinden. Hij werd de schutspatroon van kunstenaars, verenigd in Sint-Lucasgilden, waarvan het wapen altijd was bekroond met zijn symbool, een ossenkop.

 

 

 

 

IVN Veghel

 

Spinnen en hun prachtige webben

 

Het IVN-Veghel heeft de heer Piet Tutelaers, spinnenspecialist, uitgenodigd om het leven van spinnen uit de doeken te doen. Wist u dat spinnen 8 poten hebben en meestal óók 8 ogen?

Wilt u er meer van weten, komt dan op 18 oktober a.s. om 20.00 uur naar Het Baken. (1ste verdieping), De toegang is gratis.

Het adres is J.P. Coenstraat 1,5463 HN Veghel

Op zondag 23 oktober zal hij ons gidsen door de Sonse Heide om niet alleen spinnen maar ook hun prachtige webben te bekijken. Vertrek Stadhuiplein: 10.00 uur, terugkomst 12.30 uur.

 

Wandeling door de kern van Veghel

Het IVN ( natuurvereniging) houdt zondag 16 oktober een wandeling door de kern van Veghel. Deze wandeling is toegankelijk voor iedereen (leden en niet-leden). Vertrek 14.00 uur Stadhuisplein, het einde 16.00 uur. De wandeling o.l.v. IVN gidsen gaat langs mooie, interessante bomen en een gedeelte van de route gaat door de Bloemenwijk en langs de mooiste tuin van de tuinwedstrijd van het project “De Bloemenwijk de Koning te rijk.” U zult volop kunnen genieten van de mooie prachtige herfstkleuren.

Deelname is gratis en voor informatie kunt u contact opnemen met Ad vd Donk, tel. (0413) 36 53 64.

 

 

 

Attentie Oproep

Beste mensen

Voor de toneelvereniging hebben wij een aanvraag gedaan bij het Coöperatiefonds van de Rabobank Uden Veghel. Om in aanmerking te komen voor een financiële ondersteuning hebben wij jullie stem nodig. Aarzel niet en stem op ons. Op die manier kunnen wij het benodigde geld bij elkaar krijgen om een nieuw decor te maken voor het podium in de prachtige nieuwe ontmoetingsruimte in het klooster.

Alle leden van de Rabobank Uden Veghel hebben een uitnodiging gehad voor de ledenontmoetingsavond van 8 november a.s. Wij roepen leden op hun stem uit te brengen. U kunt stemmen via de computer of via de antwoordkaart (bij de uitnodiging)

Via onderstaande link kom je bij het promotiefilmpje van ons. https://www.ledenudenveghel.nl/stemmen/stemmen.aspx?c_id=23&e_id=17

Naast de Zijtaartse toneelvereniging staat er nog een project genomineerd, namelijk de Zijtaartse EHBO vereniging. U kunt twee stemmen uitbrengen.

Dus Zijtaartse mensen, steun deze Zijtaartse verenigingen zodat we laten zien hoe belangrijk de verenigingen in Zijtaart zijn. Want een vereniging in Zijtaart deel je niet alleen met je leden maar met alle inwoners van Zijtaart.

 

Bestuur Zijtaartse Toneelvereniging

 

 

Dorpshuis Zijtaart is op zoek naar: nieuwe vrijwilligers!

 

Wilt u iets betekenen voor de Zijtaartse Gemeenschap?

Bent u graag onder de mensen?

Houdt u van aanpakken?

Dan zijn wij op zoek naar u!

Wij zoeken vrijwilligers voor de volgende taken:

* Interieurverzorging

* Tuinonderhoud

* Gastheer/gastvrouw op de volgende dagen/tijden:

                  Ochtend            Middag             Avond

maandag     09.00-12.30ur    12.30-17.00u     18.00-23.00u

dinsdag                                                       18.00-23.00u

woensdag   09.00-12.30u     12.30-17.00u

donderdag                                                   18.00-23.00u

vrijdag        09.00-12.30u                             18.00-20.30u

zaterdag      09.00-11.30u

 

Wilt u zich wel inzetten, maar bent u niet wekelijks beschikbaar? Meldt u aan! We bespreken dan graag de mogelijkheden.

Heeft u interesse?

Neem contact op met André Schepers of Lea van den Elzen (bestuur Dorpshuis Zijtaart).

André Schepers            Tel 36 66 79 en dagelijks aanwezig in het dorpshuis

Lea van den Elzen        Tel 34 36 70 's avonds na18.00 uur

 

 

KBO

 

AGENDA:

Dinsdag 11 oktober 09.30 uur: Seniorenkoor

Dinsdag 11 oktober 12.00 uur: Eetpunt

Dinsdag 11 oktober 13.00 uur: Vrij biljarten

Dinsdag 11 oktober 14.00 uur: Line dansen

Woensdag 12 oktober 09.00 uur: Gym

Woensdag 12 oktober 13.30 uur: Kienen

Donderdag 13 oktober 12.00 uur: Eetpunt

Donderdag 13 oktober 13.00 uur: Competitie biljarten

Vrijdag 14 oktober 13.30 uur: Bridgen

 

Dinsdag 18 oktober 09.30 uur: Seniorenkoor

Dinsdag 18 oktober 12.00 uur: Eetpunt

Dinsdag 18 oktober 13.00 uur: Vrij biljarten

Dinsdag 18 oktober 14.00 uur: Line dansen

Woensdag 19 oktober 09.00 uur: Gym

Woensdag 19 oktober 13.30 uur: Kaarten

Donderdag 20 oktober 12.00 uur: Eetpunt

Donderdag 20 oktober 13.00 uur: Competitie biljarten

Vrijdag 21 oktober 13.30 uur: Bridgen

 

KAARTEN:

De uitslagen van woensdag 5 oktober 2011:

 

Jokeren: 1. Henk v.d. Linden              138 pnt.

Rikken:  1. Piet v.d. Hurk                     91 pnt.

                2. Riek v.d.Heijden                 74 pnt.

                3. Jan v. Zutphen                    70 pnt.

                4. Anny v. Asseldonk             40 pnt.

Poedelprijs: Anny Vissers                  -15 pnt.

Loterij:        Mieke v.d.Linden 

 

 

 

KBO Zijtaart wijziging bibliotheek

 

Wij willen onze leden graag informeren over de wijziging voor wat betreft de bibliotheek. Tot op heden verzorgde de KBO de uitleen van de grootletterboeken vanuit de Korenmolen. Wij zijn de vrijwilligers veel dank verschuldigd voor de jaren dat ze dit gedaan hebben. Bij de opening van het nieuwe dorpshuis gaat er iets veranderen, want de KBO Zijtaart had een verenigingsabonnement en dat kan in de nieuwe situatie niet meer. De bibliotheek in het nieuwe dorpshuis wordt voortaan verzorgd door de Bibliotheek Veghel samen met vrijwilligers. Dit is geregeld op verzoek van de gemeente Veghel om zo te komen tot uniformiteit in alle kernen.

Dit houdt een wijziging in voor het lenen van boeken: als men boeken wil lenen moet men lid worden van de Bibliotheek Veghel. De contributie voor 65+ bedraagt  € 31,50 per jaar, voor de overige KBO-leden € 35,00 per abonnement. Men kan dan van alle faciliteiten van de Bibliotheek Veghel gebruik maken. Tijdens de opening op 16 oktober, van 11.00 tot 16.00 uur, en in die week t/m zaterdag 22 oktober krijgt men € 10,00 korting op een abonnement.

Het bibliotheekpunt is open op dinsdagmiddag van 13.15 tot 14.45 uur, dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur en donderdag van 13.30 tot 14.30 uur.

Het bestuur KBO

 

 

De EGZ organiseert :  Game Avond

 

Kom allen naar de Game Avond die op

14 oktober vanaf 20.30 uur plaatsvindt in het nieuwe dorpshuis te Zijtaart. Een avond voor de Youngtimers (12 t/m 16 jaar) om met vrienden te gamen op een xbox, playstation, Wii of psp. Er zijn genoeg spellen, maar je mag natuurlijk ook altijd je eigen apparatuur met spellen meenemen. Daarnaast staan er dartsborden en een voetbaltafel om een competitie aan te gaan. Kortom, genoeg speelvermaak met genoeg eten en drinken, onder het genot van je eigen muziek die je mag draaien.

De entree is GRATIS!!!

 

 

 

 

SPORTAGENDA

 

VOW jeugd zaterdag 15oktober 2011

VOW B1       uit      Nijnsel B1                           12:45u

VOW C1       uit      Rhode C3                           12:45u

VOW C2       this    Gemert C6                          13:00u

VOW D1       thuis  Gemert D3                          11:30u

VOW E1       thuis  Blauw Geel'38/OtterW E3   9:30u

VOW E2       thuis  Mariahout E2                      9:30u

VOW E3       uit      Blauw Geel'38/OtterW E12  9:15u

VOW F1       thuis  Rhode F3                            10:30u

VOW F2       uit      Nijnsel F1                           10:00u

VOW F3       thuis  Mariahout F2G                    10:30u

VOW F4       thuis  Sparta'25 F9                        10:30u

VOW MA1           vrij

VOW MC1    uit      Schijndel/VITAM MC2       13:15u

VOW MD1   uit      OSS'20 MD2                      10:15u

 

VETERANEN zaterdag 15oktober 2011

VOW vet    uit      DAW                       ZATERDAG

VOW zondag 16 oktober 2011

Senioren

VOW H1    thuis  SDDL                                  14.30U

VOW H2    uit      MARIAHOUT 2                  11.30U

VOW H3    thuis  VORSTENBOSCHE.B 3     11.00u

VOW H4    uit      WEC H6                              13.00u

DAMES

VOW  D1   thuis  ERP                                     11.30u

 

SPORTUITSLAGEN

 

VOW jeugd zaterdag 8 okt 2011

VOW B1       Schijndel/VITAM B2              2-0

VOW C1       Blauw Geel'38/OtterW C5      9-1

VOW C2       Boekel Sport C4                     6-1

VOW D1       Handel D1                             2-3

VOW E1       Rhode E3                               3-2

VOW E2       Blauw Geel'38/OtterW E9      0-8

VOW E3       S.V. Brandevoort E5              3-5

VOW F1       Erp F2                                   6-10

VOW F2       vrij                                         -

VOW F3       Ollandia F2G                          2-2

VOW F4       Mariahout F3G                       2-0

VOW MA1   HVCH MA2                          4-1

VOW MC1    Vorstenbossche Boys MC1     1-4

VOW MD1   Avesteyn MD1                      12-3

VOW veteranen zaterdag 8 okt 2011

VOW Vet 1     VET.VLIEGBASIS VOLKEL 3 - 1

VOW zondag 9 oktober 2011

Senioren

VOW H1         WHV                                      6 - 2

VOW H2         ROOD-WIT'62 2                     0 - 7

VOW H3         BLAUW-GEEL'38/OW 12       2 - 4

VOW H4         DVG 8                                    0 - 5

DAMES

VOW D1         OLLANDIA                            1 - 2

VOW D2         PRINSES IRENE 2                 2 - 5

Pony Dressuur wedstrijd

aan de Leinserondweg

Afgelopen zondag 9 Oktoberhebben we onze eerste binnen-wedstrijd georganiseerd voor onze pony ruiters. Ongeveer 40 combinaties hebben deelgenomen deze dag. Aniek van Kemenade behaalde een eerste plaats met Pebbles! Gefeliciteerd!

Hieronder volgen de uitslagen.

Aniek van Kemenade met Pebblesin de klasse AB, 197 en 185 punten

Joyce van Heertummet Sally in de klasse BB, 171 en 183 punten

Shirley van Dijk met Harley Davidson in de klasse DB, 167 en 160 punten

Emma Boes  met Perry  in de klasse CL2, 190 en 178 punten

Allemaal gefeliciteerd met de behaalde resultaten!

 

 

WTC:
 
Heren: zondag 16 oktober, S Bocht, pauze in in St. Agatha, 85 km, vertrek 8.30 uur.
Dames: zondag 16 oktober, S Bocht, pauze in in St. Agatha, 80 km, vertrek 8.30 uur.
Senioren: donderdag 20 oktober, Afsluitingstocht, pauze in Vresselseweg 'Kamphuis', 50 km, vertrek 9.00 uur.

 

Uniek kunstproject in Zijtaart

Leerlingen Basisschool Edith Stein maken in coproductie met beeldend kunstenaar

Pierre Cops en Pieter Brueghel

16 gebrandschilderde ramen

voor het verbouwde Ceciliaklooster

 

Deze week plaatst Pieter Brueghel zestien gebrandschilderde ramen in het verbouwde Sint Ceciliaklooster in Zijtaart. De ramen zijn gemaakt door dertig leerlingen uit groep 8 van Basisschool Edith Stein in Zijtaart, onder begeleiding van kunstenaar Pierre Cops, docent bij Pieter Brueghel.

Vanaf woensdag 5 oktober worden de ramen door Pierre Cops en Twan Verkuylen (medewerker van Pieter Brueghel) geplaatst in een speciale wand van het klooster.

Op vrijdag 14 oktober om 13.45 uur wordt het verbouwde Sint Ceciliaklooster in Zijtaart officieel heropend. Vanaf dat moment zijn ook de zestien ramen te bewonderen.

Ontwerpen, drukken en branden

Ter voorbereiding op dit kunstproject hebben de leerlingen van BS Edith Stein samen met beeldend kunstenaar Pierre Cops het klooster in Zijtaart bezocht en de daar aanwezige oude glas-in-loodramen bestudeerd. Ze zijn geïnspireerd geraakt door de historie van het klooster en haar ramen. Vervolgens zijn de leerlingen gestileerde bloem- en bladmotieven gaan ontwerpen, die Pierre Cops heeft verwerkt in 16 gebrandschilderde ramen. Met behulp van een zeefdruktechniek zijn de glazen ramen bedrukt, daarbij gebruik makend van een speciale brandverf. Tenslotte zijn de ramen gestookt in de speciale glasbrandoven van Pieter Brueghel.

Thema: bloemen en planten

De nieuwe ramen zijn allemaal eigentijds vormgegeven binnen het thema ‘Bloemen en planten en hun liturgische/symbolische achtergrond’. Ook een kleurrijke Magnolia, die centraal op de binnenplaats van het klooster staat, vormt een inspiratiebron. De leerlingen hebben gewerkt binnen het kleurschema van de oorspronkelijke neogotische ramen. De bloemrijke taferelen sluiten prachtig aan bij de bijzondere tuin, die wordt aangelegd bij het klooster.

 

 

 

 

 

 

KIENEN   MET VLEESPRIJZEN

 

Datum: dinsdag 18 oktober

Plaats: zaal Kleijngeld, Zijtaart

 

Aanvang: 20.00 uur

 

Zaal open: 19.30 uur

 

De kosten zijn € 8,00 (alle 90 nummers)

 

16 rondes en 1 hoofdprijsronde.

 

Een gezellige avond voor iedereen!

 

Dus neem gerust een buur of familielid mee. 

 

 

 

 

Nieuws van de Prinsen Commissie:

Nog een paar weken en dan is het zover: 11-11-11 een mooiere Carnavalsdatum kunnen we ons niet voorstellen. Op deze magische dag in november zal Reigerland een nieuwe heerser krijgen. Het borrelvraagstuk in Reigerland is dan ook: wie? De eerste keer sinds het bestaan van CV de Reigers weet de Prinsen Commissie het nu zelf ook nog niet. Op dit moment hebben we 6 overgebleven sollicitanten die allemaal de juiste papieren op zak hebben voor de functie Prins van Reigerland. Op vrijdag 11-11-11 zal ‘s avonds in de gymzaal van ons Klooster de knoop worden door gehakt. Hoe we dat gaan doen, houden we nog even voor ons, maar spektakel is gegarandeerd. Tijdens deze avond nemen we traditioneel ook afscheid van Prins Twan en adjudant Henry. Dit zal zeker niet minder spectaculair zijn als andere jaren. U kunt dit meemaken.

Iedereen is van harte welkom vanaf 20:00 uur.

Zorg dat je er bij bent!

 

Met vriendelijke groet:

 

 

 

Managers en kwetsbaarheid

(columns zijn na te lezen op www.interpunctie-praktijkgevallen.nl)

Veel managers (en ondernemers) vinden het lastig om toe te geven dat ze iets niet weten of ervaren dat ze feedback geven moeilijk vinden. Ook mogen ze absoluut niet onzeker zijn, laat staan dat ze het mogen tonen. Fouten maken is dus ook eigenlijk niet toegestaan.

Gek eigenlijk, want de meeste mensen vinden het enorm krachtig als iemand zich kwetsbaar opstelt. Het toont lef en zorgt ervoor dat je meer respect krijgt voor die ander. Waarom vinden de meeste managers het dan toch zo moeilijk zich kwetsbaar op te stellen? Veel leidinggevenden hebben het idee dat ze alles moet weten, dat ze hun onzekerheid niet mogen laten zien. Het tonen van gevoelens past niet omdat dit een teken van zwakte zou kunnen zijn. Eigenlijk is het zelfverloochening: ieder mens is wel eens onzeker, en je kunt nu eenmaal niet alles weten. Nee, nee, ook jij niet!!

Het heeft ook niet het gewenste effect. Mensen verwachten dat jij (met al je perfectie) neerkijkt op hen, en zullen ook niet gauw eerlijk tegen je zijn. Zij praten evenmin over hun twijfels en worstelingen, vragen niks, doen zich (net als jij) groter voor dan ze zijn. Het is echter belangrijk om te weten wat er omgaat in jouw medewerkers. Wil je dat echt weten dan zul je zelf het voorbeeld moeten geven: kwetsbaar zijn.

En het mooiste is dat je door kwetsbaarheid te tonen juist krachtiger wordt van binnenuit! Maar het is lastig, als je het niet gewend bent. Je zult nl. moeten luisteren naar het stemmetje in je, dat je klein maakt, het kleine jochie of meisje, dat ooit afhankelijk was van de waardering van zijn ouders en allerlei andere volwassenen. Hoe meer commentaar men kreeg, hoe kleiner je van binnen bent.

Vaak schreeuwen deze mensen harder om hun gevoeligheden te overschreeuwen en naar buiten toe “zekerheid” uit te stralen. Hoe banger van binnen, hoe meer ze anderen naar beneden proberen te halen door hen slapjanus of watje te noemen. Maar vaak zijn “watjes” veel steviger geworteld dan “harde” managers.

Mw. N. Timmermans-van de Kamp

Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA  Veghel

tel. (0413) 31 07 95 of 06 215 924 35

www.interpunctie.nl   info@interpunctie.nl

 

 

 

 

 

JEUGDPRONKZITTING ZATERDAG 12 NOVEMBER 2011

 

Hallo jongens en meisjes,

Over enkele weken is het al weer zover. Op zaterdagmiddag 12 november wordt in de gymzaal van het “Klooster” de jeugdpronkzitting gehouden.

Dan gaan we kijken wie komend carnavalsjaar de opvolgers zullen zijn van jeugdprins Milan, Jeugdprinses Femke en hun gevolg.

Binnenkort krijgen de leerlingen van groep 6, 7 en 8 de inschrijfformulieren om zich kandidaat te stellen voor jeugdprins(es), adjudant(e),nar of lid van de jeugdraad van 11

Dus lijkt het je leuk om eens een jaar het carnaval op een heel andere manier te beleven, geef je dan op. Natuurlijk is iedereen vanaf 13.15 uur van harte welkom om de kandidaten aan te moedigen!

 

Groetjes en graag tot ziens bij de jeugdpronkzitting.

 

Jeugdcommissie C.V. De Reigers

 

 

 

Spelletjesmiddag VOW

 

Ook dit jaar zal VOW weer een spelletjesmiddag organiseren in de herfstvakantie voor de jongens en meisjes tot 10 jaar. De woensdag 26 oktober a.s. zal de middag om 13.00 uur beginnen en om 17.00 uur eindigen. Jullie kunnen je voor deze middag opgeven door te mailen naar Nicole van Zutphen.

Haar email-adres is : mark-nicolevanzutphen@home.nl

Iedereen kan zich opgeven voor deze middag, dus ook niet-leden van VOW zijn van harte welkom

 

 

 

Vivace   Oproep!!!

 

Om de balans binnen ons koor te herstellen is koor “Vivace” dringend op zoek naar sopranen die ons koor muzikaal willen versterken. Sinds februari 2009 staan wij onder de deskundige en enthousiaste leiding van Dorien Nieuwint-v.d.Tillart uit Veghel. Ons koor bestaat uit zowel dames als enkele heren, de leeftijd varieert tussen de 35 en 60 jaar.

Koor Vivace zingt leuke, eigentijdse liedjes voornamelijk in het Nederlands en Engels en wij worden begeleid door onze eigen 3-koppige band.

Zingen is ook een vorm van ontspanning en brengt altijd gezelligheid met zich mee. Zingen kun je leren en met het zingen in groepsverband heb je veel steun aan elkaar, dus zingt het gemakkelijker. Sopranen, schroom niet en kom gerust eens luisteren, misschien vind je het dan toch wel iets voor jou, natuurlijk blijven ook heren van harte welkom.

 

Om potentiële kandidaten kennis te laten maken met koor “Vivace”, ben je a.s. donderdag al van harte welkom om te luisteren of zelfs een enkel lied mee te zingen. Wij repeteren op donderdagavond van 20.30 uur tot 22.15 uur in het nieuwe dorpshuis, locatie klooster, te Zijtaart. Ook kun je ons horen tijdens de open dag op zondag 16 oktober, wij zingen dan in de voormalige kapel van het klooster, aanvang 13.45 uur. Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met Maria van der Aa, tel. 36 68 58.

 

 

 

Officiële opening op 16 oktober: € 10,00 korting voor nieuwe leden

 

Eigen bibliotheekpunt voor Zijtaart

 

Inwoners van Zijtaart kunnen vanaf zondag 16 oktober terecht in hun eigen bibliotheek! In het prachtig verbouwde klooster wordt op die dag het bibliotheekpunt officieel geopend. Behalve basisschoolleerlingen en senioren kunnen nu alle Zijtaartse leesliefhebbers boeken en tijdschriften komen lenen. Bovendien kunnen zij lenen uit de complete collectie van BasisBibliotheek Maasland. De materialen worden gratis bezorgd in Zijtaart.

 

Vroeger werd Zijtaart wekelijks bezocht door de bibliobus. Toen die stopte met rijden plaatste Bibliotheek Veghel een kinderboekencollectie in basisschool Edith Stein. Daarnaast werden via de KBO al grootletterboeken uitgeleend aan ouderen. In samenwerking met het bestuur van het dorpshuis, de basisschool en de KBO zijn beide collecties nu samengevoegd, uitgebreid en aangevuld met romans en tijdschriften. Alle boeken verhuisden naar het klooster, waar een speciale bibliotheekruimte is ingericht.

 

Abonnement

Het nieuwe bibliotheekpunt is bedoeld voor alle inwoners van Zijtaart. Zij kunnen er boeken lenen, maar ook via internet gereserveerde materialen ophalen. Bovendien kunnen boeken die bijvoorbeeld in Veghel geleend zijn, nu in Zijtaart teruggebracht worden en andersom. Het bibliotheekpunt is open op dinsdagmiddag van 13.15 tot 14.45 uur, dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur en donderdag van 13.30 tot 14.30 uur. De uitlening wordt verzorgd door vrijwilligers en een bibliothecaris van Bibliotheek Veghel. Wie een bibliotheekpas heeft van Veghel of Erp is automatisch lid. Andere belangstellenden kunnen ter plekke een abonnement nemen.

Opening

Op zondag 16 oktober wordt de Zijtaartse bibliotheek officieel geopend. Tijdens de open dag van het klooster, van 11.00 tot 16.00 uur, is het bibliotheekpunt geopend en wordt er getrakteerd. Wie zich inschrijft tijdens de open dag op 16 oktober of in de week daarna krijgt € 10,00 korting op het abonnementsgeld.

 

 

 

Lotgenotengroep voor partnerverlies met thuiswonende kinderen.

 

Na het overlijden van je partner komt er ontzettend veel op je af. Je eigen rouw om het verlies van je partner. Het verdriet van je kinderen en het alleen opvoeden. Het regelen en organiseren van je gezin. Dat zijn o.a zaken die aan bod komen in de lotgenotengroep. Herkennen en erkennen van elkaars ervaringen kan helend werken.

 

De volgende groep gaat van start op maandag 7 november 2011(min. 5 en max. 10 deelnemers). 8 Bijeenkomsten op maandagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur. 7-14-28 november, 12-19 december, 9-16-30 januari 2012. Kosten € 240,00 voor 8 bijeenkomsten, excl. kosten kennismakingsgesprek. Informeer bij uw zorgverzekeraar voor vergoedingen. Kijk hiervoor op site www.praktijkverliesbegeleiding.nl onder contact voor meer informatie. Ik ben lid van de beroepenverenigingen De NFG en Het NVPA.

 

De organisatie is in handen van Tineke van Asseldonk.

Door mijn ervaring met lotgenotengroepen weet ik wat de meerwaarde is van het delen van ervaringen. De combinatie van ruimte geven voor je eigen rouw en aandacht voor het alleen opvoeden van de kinderen, maakt deze groep uniek.

 

Voor informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met:

Praktijk Verliesbegeleiding.

Tineke van Asseldonk

Keslaerstraat 49

5465 RM Zijtaart

Tel: (0413) 85 14 16

Mob: (06) 169 944 41

E-mail: info@praktijkverliesbegeleiding.nl

Site: www.praktijkverliesbegeleiding.nl

 

 

 

Afghaanse volksmuziek bij De Compagnie

 

VEGHEL – Op zondag 16 oktober vindt bij Kunstgroep De Compagnie  in Veghel een speciaal optreden plaats van de Afghaanse musicus Zia Saraaj. Het optreden vindt plaats tussen 15.00 uur tot 17.00 uur en de toegang is gratis. De galerie en het galariecafé van Kunstgroep De Compagnie, gevestigd aan Middengaal 23-25, is op zondag geopend vanaf 14.00 uur.

 

De zanger en musicus Zia Saraaj woont inmiddels enkele jaren in Nederland en heeft in de afgelopen jaren al meerdere cd's uitgebracht. Hij wordt zeer gewaardeerd door een groeiende groep fans. Hij zingt en begeleidt zichzelf op een Afghaans harmonium en hij wordt tijdens het optreden ondersteund door een tabla speler. De muziek die bij Kunstgroep de Compagnie te horen zal zijn, heeft het karakter van volksmuziek. Tevens een bijzondere kennismaking met de muziek en cultuur van een land waarmee we de laatste jaren nauw betrokken zijn geweest.

 

 

 

Proeftrainingen voor nieuwe leden

 

Alle jongens en meisjes die voor augustus 2012 6 jaar worden en zin hebben om gaan te voetballen, kunnen vanaf woensdagavond 2 november deelnemen aan 4 proeftrainingen. Voordat je start met de training, moet je je naam en geboortedatum doorgeven aan de ledenadministratie van VOW;

Ruud v.d. Aa.

Pater de Koningstraat 15

5465 SE Zijtaart

Tel. (0413) 78 60 38

Email: ledenadm.vow@zonnet.nl

 

De proeftrainingen zijn op de woensdagavond 2, 9, 16 en 23 november van 18.00 – 19.00 uur. Afhankelijk van het aantal en de leeftijd van de nieuwe leden kunnen we na de winterstop eventueel starten met een F5 (zevental of mini’s).

Voor het trainen van deze groep zijn we ook nog op zoek naar enthousiaste ouders. Dit is de kans om je zoon of dochter te gaan trainen. Dus meld je nu ook aan bij de technisch coördinator van de pupillen;

Twan Gijsbers

Tel. (0413) 35 23 89

Email: twan.en.anja@home.nl

 

Indien je nog vragen hebt, hoor ik het graag.

Tot ziens bij de proeftrainingen van VOW!

 

Patrick van Asseldonk

Jeugdbestuur VOW

Tel.(0413) 35 56 64

Email: pvasseldonk@home.nl

 

 

 

 

 

Nieuwe openingstijden BHIC per januari 2012

 

Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) past met ingang van januari 2012 zijn openingstijden aan op beide vestigingen (Den Bosch en Grave). De digitale dienstverlening zal meer aandacht krijgen, de studiezaal zal daarentegen minder uren geopend zijn. Daarmee verwacht de organisatie een goede, nieuwe balans te hebben gevonden tussen onderzoek op de studiezalen en onderzoek langs de digitale weg.

 

De redenen die tot dit besluit hebben geleid zijn dat het de laatste jaren op de studiezalen stiller is geworden dan tien jaar geleden.

Zo werd de studiezaal in Den Bosch in 2001 nog 15.742 keer bezocht. In 2010 werden de studiezalen in Den Bosch en Grave samen nog maar 7.726 keer bezocht. Een halvering dus.

De website van het BHIC (bhic.nl) werd in 2001 nog maar 25.150 keer bezocht. In 2010 was dat al 782.204 keer. Meer dan dertig keer zoveel! En het aantal bezoeken groeit nog steeds.

Toch zijn die halvering van het studiezaalbezoek en de enorme stijging van het websitebezoek niet de enige redenen waarom het BHIC zijn openingstijden aanpast. Naast het bezoek aan de website van het BHIC, doet het BHIC nog veel meer aan digitale dienstverlening. Zo zijn er de verschillende forums en kunnen belangstellenden iedere avond chatten met een archivaris. Daarnaast zijn er natuurlijk nog de vele emails met vragen, bestellingen van aktes enzovoort.

De afgelopen tien jaar is de verhouding tussen studiezaaldienstverlening en digitale dienstverlening dus volledig op z’n kop gezet. En dat krijgt nu ook zichtbaar gevolgen voor de inzet van het personeel, dat als enige níet in aantal groeit.

 

Openingstijden 2012

De precieze tijden per 1 januari 2012 worden als volgt:

Maandag          gesloten

Dinsdag            10.00 - 16.00 uur

Woensdag        10.00 - 16.00 uur

Donderdag       10.00 - 16.00 uur

Vrijdag             gesloten

Zaterdag          10.00 - 16.00 uur (in principe iedere 1e zaterdag v/d maand, alleen in Den Bosch)

 

Informatie-uurtjes

Het BHIC organiseert vanaf volgende week informatie-uurtjes om betrokkenen uitgebreider te informeren over deze aanpassing.

 

 

 

 

 

MATCH: Genieten voor duo’s!

 

Het verzorgen van dieren, pizza bakken, kaarten maken of samen wandelen in het bos. Zomaar een greep uit de activiteiten die deze twee dames al samen ondernomen hebben. Via vrijwilligersproject MATCH zijn ze aan elkaar gekoppeld. Wekelijks ondernemen ze als duo een ontspannen activiteit. En ze hebben het super samen.

Vrijwilligersproject MATCH is bedoeld voor kinderen en jongeren (6 t/m 16 jaar) die door omstandigheden een dosis extra aandacht goed kunnen gebruiken. De exclusieve en positieve aandacht die een kind van zijn of haar “maatje” krijgt, brengt veel teweeg: een vrolijke lach op het gezicht, meer openheid, nieuwe vaardigheden, een twinkeling in de ogen …

MATCH is op zoek naar enthousiaste mensen die het project willen komen versterken, ook uit Veghel en omgeving! Dus ben jij 18 jaar of ouder, positief ingesteld en wil je het verschil maken voor een kind of jongere? Meld je dan aan als matchvrijwilliger!

MATCH wordt uitgevoerd door Stichting Oosterpoort in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin in de regio. Op donderdag 20 oktober a.s. organiseert MATCH een informatiebijeenkomst voor belangstellenden. De bijeenkomst vindt plaats bij Stichting Oosterpoort aan de Kamperfoeliestraat 60 in Oss. De avond begint om 19:30 uur. Je bent van harte welkom. Voor meer informatie kun je ook kijken op www.oosterpoort.org (onder de kop ‘organisatie’) of bellen tel (0412) 46 53 00.

 

 

 

16.000 mensen met MS zoeken 16.000 collectanten

Eén op de duizend mensen in Nederland krijgt de diagnose Multiple Sclerose, een niet te genezen ziekte van het centrale zenuwstelsel.

De diagnose wordt vaak gesteld bij mensen tussen de 20 en 40 jaar, in een tijd dat je op het punt staat een studie te volgen of aan gezinsuitbreiding denkt.

Opeens is de toekomst niet meer zeker.

Wat kun je wel blijven doen en wat niet meer? Niemand weet hoe MS zich ontwikkelt.

 

Het streven is om voor elke MS-patiënt, een collectant op straat te zien tijdens de MS collecteweek.

16.000 mensen met Multiple Sclerose verdienen net zoveel collectanten.

De zoektocht naar 6.100 extra collectanten start nu! Doe mee!

De collecteweek is van 21 t/m 26 november.

Het Nationaal MS Fonds zet zich in voor mensen met MS.

Naast voorlichting en patiëntenondersteuning verricht zij onderzoek naar de ziekte en de problemen die mensen met MS ervaren.

Het Fonds kan haar werk alleen doen dankzij giften. De huis aan huis collecte in november is de belangrijkste inkomstenbron.

U kunt het Nationaal MS Fonds ook steunen door een gift over te maken naar giro 5057 te Maassluis.

Wilt u meer informatie? Kijk op www.nationaalmsfonds.nl of bel met 010-5919839

 

 

 

Topstatus voor BrabantZorg in landelijk vergelijkingsonderzoek zorg

BrabantZorg heeft de ‘triple A-status’ verworven in het landelijke vergelijkingsonderzoek Benchmark in de Zorg 2011. Dit is de hoogste status op het gebied van klantervaring, medewerkertevredenheid en financieel resultaat. BrabantZorg behoort hiermee tot de kwalitatieve koplopers van Nederland in de ouderenzorg.

Het vergelijkingsonderzoek is uitgevoerd door brancheorganisatie ActiZ en PwC (PricewaterhouseCoopers). Deelnemende zorgorganisaties worden grondig doorgelicht, waarbij de prestaties op het gebied van klantervaring, medewerkertevredenheid en bedrijfsvoering en financiële resultaten met elkaar vergeleken worden. Op ieder terrein is het mogelijk een A, B of C te scoren. BrabantZorg behaalde op alle drie de hoogste score A. Slechts één andere grote zorgorganisatie in de ouderenzorg in Nederland deed BrabantZorg dat na.

Het behalen van de triple A-status is een flinke opsteker voor BrabantZorg, erkent bestuursvoorzitter Henk van de Werfhorst: “We zijn trots op deze prestatie, die uitsluitend behaald kon worden door de inzet van al onze medewerkers en vrijwilligers. Het behalen van deze status is voor ons geen doel op zich, we zien in dit resultaat wel een bevestiging dat de organisatie op de goede koers zit. Maar het weerhoudt ons er niet van om dagelijks bezig te blijven met de verbetering van ons werk.”

BrabantZorg biedt verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg en thuiszorg in en vanuit 31 locaties in de regio’s Oss, Uden, Veghel, ‘s-Hertogenbosch en Bommelerwaard. Ruim 4800 medewerkers en 1900 vrijwilligers werken bij BrabantZorg zodat 6000 cliënten zo plezierig mogelijk zelfstandig kunnen wonen en regie kunnen voeren over hun eigen leven of beschermd kunnen wonen met ondersteuning.

 

 

 

Hemelrijk trakteert op speciale editie van Circus Bavaria!

 

Deze herfst trakteert BillyBird Park Hemelrijk in Volkel al voor het twaalfde jaar op rij alle bezoekers op het allerleukste kindercircus van de Benelux! Het vrolijke en authentieke Circus Bavaria verzorgt van maandag 24 t/m vrijdag 28 oktober maar liefst 4 voorstellingen per dag op het Brabantse familiepark. In het kader van het 25-jarig bestaan van zowel Hemelrijk als Circus Bavaria brengt het circus dit jaar wel een hele bijzondere voorstelling op de planken, een jubileumeditie!

 

CIRCUS BAVARIA, DE JUBILEUMEDITIE!

De circusweek is inmiddels een jarenlange traditie geworden bij BillyBird Park Hemelrijk en nog steeds onverminderd populair. Een week lang bivakkeert de bonte karavaan van Circus Bavaria op het terrein van Hemelrijk zodat het park haar bezoekers kan trakteren op een gratis circusvoorstelling. Circus Bavaria brengt niet alleen traditioneel circusvermaak met clowns, jongleurs en acrobaten, maar ook talloze leuke dierenacts passeren de revue.

 

Omdat zowel Hemelrijk als Circus Bavaria dit jaar 25 jaar bestaan hebben beide partijen besloten dit jaar een bijzondere voorstelling weg te geven, een speciale editie. En om alvast een tipje van de sluier op te lichten, dit wordt een voorstelling met heel veel dieren! Dappere honden, eigenwijze paarden, slimme slangen en nog veel meer andere vreemde vogels zullen de circustent betreden.

 

HEMELRIJK TRAKTEERT!

Bij binnenkomst in het park ontvangen alle bezoekers een gratis ticket voor de eerstvolgende beschikbare show. Er worden 4 voorstellingen per dag gegeven (11.00 uur, 13.00 uur, 14.30 uur en 16.00 uur). Een voorstelling duurt ongeveer een uur. Naast de circusvoorstellingen is er in de herfstvakantie uiteraard nog véél meer te beleven bij Hemelrijk. Zo kunnen bezoekers van maandag t/m vrijdag ook iedere middag genieten van spannende voorstellingen in het knusse Poppentheater. Of wat dacht u van een ritje in de spectaculaire familie-achtbaan of bootjesglijbaan Splash! Kortom, lekker spelen en genieten van het circus en het Poppentheater. Dat belooft een oergezellige dag!

 

RESERVEREN

Toegang tot het circus en het Poppentheater is bij de entreeprijs van het park inbegrepen, maar wees

er op tijd bij want vol = vol. Vanwege de grote belangstelling in voorgaande jaren is het mogelijk om kaartjes voor het circus tot daags voor de voorstelling tegen een kleine vergoeding (€ 2,50 per stuk) te reserveren via www.billybird.nl <http://www.billybird.nl/> . Reserveren heeft als voordeel dat u zelf de door u gewenste dag en het tijdstip van de voorstelling bepaalt en altijd verzekerd bent van een plaats. Wanneer u niet reserveert, betaalt u alleen de toegangsprijs voor het park en niets extra voor het circus. Om teleurstelling te voorkomen raden wij u wel aan om tijdig aanwezig te zijn in het park want traditie of niet, de combinatie van een dagje spelen in het recreatiepark met een voorstelling in de knusse rode circustent, is nog altijd een publiekstrekker van jewelste!

 

BILLYBIRD PARK HEMELRIJK

BillyBird Park Hemelrijk biedt de bezoeker een unieke combinatie van zowel binnen- als buitenplezier. Kinderen kunnen zich uitleven in de grote binnenspeeltuinen Zeeroversland en de Kinderkermis.

Buiten is er o.a. een spectaculaire familie-achtbaan, een Verkeersspeeltuin, de klimberg Hemelaya, een touwenparcours en de bootjesglijbaan Splash! Hemelrijk is 365 dagen per jaar geopend van 10.00 tot 18.00 uur. Het park bevindt zich aan de Zeelandsedijk in het Brabantse Volkel (gem. Uden). De all-in toegangsprijs bedraagt in de week van 24 t/m 28 oktober (trekvogeltarief) € 7,95 per persoon. Dit is inclusief alle attracties die het park te bieden heeft. Wanneer u vooraf reserveert via internet ontvangt u extra iEuro’s kado. Voor abonnementhouders en kinderen tot 3 jaar is de toegang gratis. Voor meer informatie kunt u www.billybird.nl <http://www.billybird.nl/>  raadplegen.