Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 21   2011-2012 > Dorpsnieuws  jaargang 21  nummer 04

Dorpsnieuws  jaargang 21  nummer 04


19 oktober 2011 - 26 oktober 2011

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nl


Klik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 21 nr 04
KERKBERICHTEN

Zondag: 23 oktober 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor).

Wij gedenken in deze viering:

Overl.oud. Langens-Gevers en zoon Harrie; Annie van de Ven-van Zutphen (vanwege verjaardag); Overl.oud. Hendrikus van de Ven en Lambertha van der Steen; Jrgt. Henrica van der Heijden; Maria van Ven-Sauels (vanwege verjaardag); Janus van Nunen; Jan Schoenmakers (vanwege verjaardag); Rob van de Ven (vanwege verjaardag); Jaargetijde Jan van den Hurk.

Overleden: Janus van Nunen in de leeftijd van 91 jaar.

Mededeling:

Zondag 23 oktober a.s. wordt weer de jaarlijkse kerkdeurcollecte gehouden voor WERELDMISSIEDAG, dit jaar is de opbrengst bestemd voor Vietnam, deze collecte wordt van harte bij U aanbevolen.

De MOV-groep.

 

Sloop Dorpshuis

Na de verhuizing naar het klooster staan de sloop van de Korenmolen en de gymzaal op het programma. Op 24 oktober wil de sloper aan de slag met het voormalige dorpshuis. Omdat niet alles is mee verhuisd naar het dorpshuis bieden wij u graag de mogelijkheid om te kijken of er iets van uw gading bij is. Tegen een geringe vergoeding kunt u de spullen gelijk meenemen. Het betreft met name tafels en stoelen.

De inloopdag voor spullen is op zaterdag 22 oktober vanaf 10.00 uur in de Korenmolen.
Openingsdagen Het Klooster

 

Wat een enorme belangstelling!

Wat een lange reeks van complimenten!

Wat een goed georganiseerd programma!

 

De openingsdagen van Het Klooster zijn voor ons dorp een groots onvergetelijk evenement geworden!

Mede dankzij het mooie weer, maar zeker ook door de tijdige aankondigingen hebben meer dan 2300 bezoekers Het Klooster (ons klooster) bezocht op de derde dag van de openingsactiviteiten. Een komen en gaan van veel Zijtaartse inwoners en van velen buiten ons dorp waaronder voormalige inwoners van Zijtaart. De grandioze opkomst begon zondagmiddag steeds meer te lijken op een dorpsreünie!

 

Nadat vrijdagochtend alle ouders van de leerlingen van de basisschool een openingsprogramma aangeboden kregen, was er ’s middags de officiële opening met genodigden. Dit programma verliep in een ontspannende en gevarieerde vorm doordat op verschillende plekken in het gebouw en op de binnenplaats de openingshandelingen werden verricht door mevr. Brigite van Haaften (gedeputeerde van het provinciebestuur), door burgemeester Adema, door de overdracht van de zusters aan de nieuwe gebruikers, door kunstenares Margriet Kemper, door kinderen van de basisschool en door een gezamenlijke handeling van provincie, gemeente, school en dorpshuis. In de verschillende toespraken werd volmondig de realisatie van de prachtige multifunctionele accommodatie geprezen. Met name de wijze waarop dit project tot stand is gekomen, de sterke betrokkenheid van alle partijen en het gebruik van duurzame materialen in het gebouw. Met recht mag Zijtaart trots zijn op dit gebouw en mag Het Klooster voor heel veel jaren “de huiskamer van Zijtaart”  worden genoemd!


Vrijdagavond
was er de Game-avond met muziek voor de jeugd in de evenementenzaal en een mooi muzikaal programma door Annelieke Merx en Nico v.d. Wetering in de volle ontmoetingszaal

Zaterdagavond was voor het eerst de grote open ruimte te zien van podium, gymzaal, evenementenzaal en bargedeelte. In het begin nog even een rustig verloop, later op de avond was de open ruimte goed gevuld en kon men het swingend optreden van Still Working aanschouwen. De eerste kennismaking met het gebruik van de gezamenlijke ruimten; iets wat in de toekomst diverse keren in het jaar zal gebeuren.

 

De Open-Dag van zondag 16 oktober begon met een viering in de kapel. De bezoekers zorgden voor volle  tribunetrappen en onder het thema van “Samen verder” werd de nieuwe bestemming van Het Klooster mondeling ingewijd door o.a. de vertrouwde woorden van pater Van Delden en mooie liederen van het parochieel koor.

De afloop van de viering was tegelijkertijd de start van een stroom van bezoekers. Vanaf 11.00 uur was het de hele middag een komen en gaan van ongeveer 2300 belangstellenden. Unaniem was iedereen vol bewondering over het eindresultaat! De indeling van de school en de indeling van het dorpshuis in de bestaande vleugels van het gebouw en de nieuwbouw als verbinding tussen beide delen zijn tezamen een verrassend prachtig en duurzaam multifunctioneel gebouw geworden. De hoeveelheid aan beschikbare ruimten en de mogelijkheden die het gebouw biedt, zijn voor onze Zijtaartse gemeenschap een groot waardevol bezit. We mogen er terecht trots op zijn, we willen niemand jaloers maken (jammer dat een correspondent die term wel gebruikt), maar als dorpsbewoners mogen we samen met alle direct betrokkenen met een gerust hart naar buiten brengen, dat we een unieke en prachtige nieuwe bestemming hebben gerealiseerd voor het mooie monumentale gebouw in de kern van ons dorp. Deze doelstelling uit de structuurvisie hebben we samen gehaald!

Voor het totaal van de openingsprogramma verspreid over 3 dagen is een flink compliment voor het  Bestuur van het Dorpshuis en voor het personeel van de school zeker op zijn plaats! Er was veel aan gedaan om alles vlot te laten verlopen en de vele vrijwillige hulp die ingeschakeld was, bewees het samengevoel om een organiserende groepering te ondersteunen. In dit geval bij de fantastische openingsdagen van Het Klooster, die als een groots evenement in de geschiedenis van ons dorp kunnen worden opgenomen!

 

Heel mooi passend in deze openingsdagen waren de drie Koninklijke Onderscheidingen, die door burgemeester Adema werden uitgereikt aan zuster Germana, Frans van Asseldonk en Willy Henst.

Vanuit de Zijtaartse gemeenschap van harte gefeliciteerd met deze welverdiende waardering!

 

Ten dienste van het gezamenlijke gemeenschapsgevoel is dit verslag over de openingsdagen door

de voorzitter van  Dorpsraad Zijtaart opgesteld.BELANGETJES

 

Te koop: John van Zutphen Diervoeders, Antoniusstraat 40, Keldonk, tel. (0413) 21 20 24. Voor al uw voeders, vogelzaden, meststoffen, kalk, moskiller, houtvezel, zaagsel enz. (ook kleinverpakkingen). Afhalen dinsdag en vrijdag na 18.00 uur, zaterdag na 13.00 uur.

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

Gevonden: 1 bos sleutels, gevonden op 't fietspad bij Van Zutphen, Corsica. Terug te halen bij Raaijmakers Drukwerk.

 

 

Basisschool Edith Stein is op zoek naar:

 

Coördinator tussenschoolse opvang.

 

Om de tussenschoolse opvang door te kunnen laten gaan op de huidige manier, is het noodzakelijk dat iemand deze functie gaat overnemen.

 

Voor deze functie van gemiddeld 1 uur per week wordt een MBO-opleidingsniveau gevraagd. Verder is het belangrijk dat je affiniteit met kinderen hebt en dat je beschikt over goede contactuele eigenschappen. Ervaring als overblijfouder is niet noodzakelijk, maar wel gewenst.

Geïnteresseerden worden in de gelegenheid gesteld om een cursus TSO te volgen, toegespitst op tussenschools coördinator.

 

Mocht je interesse hebben, of graag meer informatie willen ontvangen, dan kun je je richten tot:

 

Jacqueline van Krieken

Heisteeg 9

5465 NZ Zijtaart

0413-352798

 

 

 

 

Het Klooster geopend!!!!

 

Afgelopen weekend is het klooster geopend met als hoogtepunt de uitreiking van maar liefst 3 Koninklijke onderscheidingen.

 Op vrijdag, tijdens de officiële opening werd zuster Germana onderscheiden vanwege haar verdiensten voor de Zijtaartse gemeenschap. Op zaterdagavond bracht de Burgemeester opnieuw een bezoek aan Zijtaart, dit keer om in een goed gevuld Dorpshuis Frans van Asseldonk en Willy Henst een Koninklijke onderscheiding uit te reiken.

Frans van Asseldonk vervult al sinds 1981 de rol van penningmeester bij het Dorpshuis en sinds 1995 is hij eveneens penningmeester bij de fanfare. Beide functies worden met zeer veel inzet vervuld, Frans neemt zijn bestuurstaak veel ruimer op dan alleen het penningmeesterschap. De koninklijke waardering is beslist en zeker verdiend.

Willy Henst werd onderscheiden voor zijn inzet voor het Dorpshuis, Jong Nederland en de Carnavalsvereniging. Vanaf de oprichting in 1981 tot 2009 was hij secretaris van het Dorpshuis. Vanaf 1967 tot 1987 zette hij zich in diverse rollen als leider, voorzitter en secretaris. Al sinds de oprichting is Willy lid van de carnavalsvereniging, ook hier zet hij zich voor in. Willy is te kenmerken als een harde werker die niet op de voorgrond wil staan, zeer terecht stond hij op zaterdagavond in de schijnwerpers.

Naast dit hoogtepunt kijken we terug op een zeer geslaagd openingsweekend, alle programmaonderdelen werden zeer goed bezocht. Op zondag kwamen er in plaats van de voorziene 1.000 mensen wel 2.300 belangstellenden een kijkje nemen. Een zeer groot compliment voor alle vrijwilligers die zich gedurende het weekend hebben ingezet voor het welslagen van het weekend.

 Ook nu bleek weer dat we een mooi gebouw hebben, maar zonder vrijwilligers lukt het niet. Heel veel dank aan alle vrijwilligers die zich dit weekend hebben ingezet voor het Dorpshuis.

Graag zien wij u nog vaak terug in het Dorpshuis.

 

Uitreiking predikaat Frisse scholen aan

Mariette van der Pas, Directeur van de Bs Edith Stein door mevr. Brigite van Haaften

(gedeputeerde van het provinciebestuur)

 

 

KBO

 

AGENDA:

Dinsdag  25 oktober 09.30 uur: Seniorenkoor

Dinsdag  25 oktober 12.00 uur: Eetpunt

Dinsdag  25 oktober 13.00 uur: Vrij biljarten

Dinsdag  25 oktober 14.00 uur: Line dansen

Woensdag  26 oktober 09.00 uur: Gym

Woensdag  26 oktober 13.00 uur: Regio biljarten

Woensdag  26 oktober 13.30 uur: Kienen

Donderdag  27 oktober 12.00 uur: Eetpunt

Donderdag  27 oktober 13.00 uur: Competitie biljarten

Vrijdag  28 oktober 13.30 uur: Bridgen

 

SPORTAGENDA

 

W.T.C. Zijtaart

Heren: zondag 23 oktober, Sluitingsrit, vertrek 9.00 uur.

Dames: zondag 23 oktober, Sluitingsrit, vertrek 9.00 uur.

 

VOW  jeugd zaterdag 22 oktober 2011

VOW B1          thuis     profdag                13:30u

VOW C1          thuis     profdag                13:30u

VOW C2          thuis     profdag                13:30u

VOW D1          thuis     profdag                13:30u

VOW E1          vrij

VOW E2          vrij

VOW E3          vrij

VOW F1          vrij

VOW F2          vrij

VOW F3          thuis     Handel F2            10:30u

VOW F4          vrij        vrij

VOW MA1      thuis     profdag                13:30u

VOW MC1       thuis     profdag                13:30u

VOW MD1      thuis     profdag                13:30u

VOW veteranen  zaterdag 22 oktober 2011

VOW Vet        thuis     ERP                            16.30u

V.O.W. senioren  zondag 23 oktober 2011

DAMES

BEKER VOW D1        uit        NLC’03           12.00u

VOW D2         uit        DAMES EVVC           11.00u

 

SPORTUITSLAGEN

VOW  jeugd zaterdag 15 oktober 2011

VOW B1          Nijnsel B1                                 1-5

VOW C1          Rhode C3                                 5-0

VOW C2          Gemert C6                                2-0

VOW D1          Gemert D3                                3-1

VOW E1          Blauw Geel'38/OtterW E3         1-6

VOW E2          Mariahout E2                            0-12

VOW E3          Blauw Geel'38/OtterW E12        0-4

VOW F1          Rhode F3                                  0-11

VOW F2          Nijnsel F1                                 1-6

VOW F3          Mariahout F2G                          4-2

VOW F4          Sparta'25 F9                              10-1

VOW MA1      vrij                                            x-x

VOW MC1       Schijndel/VITAM MC2             5-1

VOW MD1      OSS'20 MD2                            5-2

 

V.O.W. Uitslagen zondag 16 oktober

VOW H1         SDDL                                      4 - 2

VOW H2         MARIAHOUT 2                      2 - 5

VOW H3         VORSTENBOSCHE.B 3         3 - 3

VOW H4         WEC 6                                     0 - 3

DAMES

VOW  D1        ERP                                         2 - 0

VETERANEN

VOW Vet 1     DAW                                       2 - 2

 

 

Uitslag ballonnenwedstrijd.

Als afsluiting van het 20 - jarig bestaan van het EF kamp hebben we dit jaar een ballonnenwedstrijd gehouden. Wij hebben van de 100 ballonnen die de lucht in zijn gegaan, 12 kaartjes retour mogen ontvangen, waarbij de ballon van de winnaar in Hambergen (383 km) in Duitsland terecht gekomen is. De uitslag van de winnaars van de ballonnenwedstrijd zal op woensdag 26 oktober aan het einde van de spelletjesmiddag bekend gemaakt worden.

Organisatie EF kamp

 

 

Uitnodiging algemene thema avond

 

“Leren en Opvoeden”

 

Dinsdag 8 nov., 20.00-22.00 uur

Locatie; bs Edith Stein

Aan deze avond werken mee: Centrum Jeugd en Gezin, GGD, HALT, Politie,

Aanzet, SOL.

 

Onder begeleiding van deze externe deskundigen willen we graag met u van gedachten wisselen over de volgende onderwerpen:

 

Grenzen en regels (waar liggen grenzen, waarom juist daar, hanteren we dezelfde grenzen?)

Veiligheid (een kind leert pas goed als het lekker in z’n vel zit, hoe zorgen we daar samen voor?)

Opgroeien in Zijtaart (veel van wat er gebeurt in Zijtaart komt samen op school, hoe kunnen we dat een plek geven?)

 

U bezoekt op deze avond in drie korte rondes alle drie de thema’s.

Het belooft een interessante avond te worden, waaraan ook de leerlingen van Bs Edith Stein hun steentje hebben bijgedragen in de vorm van het beantwoorden van een aantal stellingen op film. Tijdens deze avond kunt u kijken en luisteren naar wat leerlingen vinden van bepaalde stellingen.

In verband met een goede organisatie van deze avond willen we u vragen om u hiervoor aan te melden via: mvdpas@edithstein.skipov.nl

 

Namens alle organisaties die hieraan meewerken,

met vriendelijke groet,

Mariette van der Pas

Directeur

Bs Edith Stein

 

 

Cursus EHBO bij kinderen.

 

Het GVO van de Stichting Gezondheidszorg te Veghel organiseert in 2011 voor de derde maal een cursus EHBO bij kinderen. De cursusdata zijn; woensdag 23 en 30 november en woensdag 7 en 14 december. De aanvangstijd van de cursus is 20.00 uur. Locatie: Thuiszorg Pantein, Stadhuisplein 47 te Veghel. De cursisten betalen €. 25,00 voor de gehele cursus inclusief cursusboek.

Een certificaat van het Oranje Kruis kost €15,00.

De Stichting Gezondheidszorg Veghel neemt een aanzienlijk deel van de meer kosten voor haar rekening. Steeds meer ouders, verzorgers, een oppas of begeleider vinden het een geruststelling meer te weten hoe te handelen bij wonden met ernstige bloedingen, kneuzingen, botbreuken, brandwonden, vergiftigingen enz. enz.

De cursus wordt gegeven door mevrouw Hannie van Teeffelen.

U kunt zich aan melden bij Anny van den Hurk Verhoeven, tel.(0413) 36 31 87, email pvdhurk@hetnet.nl

 

 

 

Zondag 23 oktober

Try-out concert fanfare Sint Cecilia

 

Op zondag 23 oktober geeft fanfare Sint Cecilia een try-out concert in het nieuwe Dorpshuis.

Er wordt gestart met een repetitie, aansluitend vindt om 12.00 uur de presentatie plaats van de nummers die het fanfareorkest speelt tijdens het Jumbo Muziekfestival op zondag 6 november.

Het orkest speelt in het Dorpshuis op het podium. Het publiek kan vanuit de barruimte/evenementenzaal naar het concert luisteren. Dit is voor het fanfareorkest de 1e mogelijkheid om de akoestiek van het nieuwe Dorpshuis te ervaren.

De fanfare speelt de volgende werken:

 

Festive overture   Dmitri Shostakovich       Arr. Jeu Stevens

Hajj                     Stephen Melillo        Bew. Jan Nellestijn

MaPa                  Vincent Houdijk      Arr. Appie &  Okkie

 

Het Jumbo Muziekfestival is dit jaar in Zijtaart op zaterdag 5 november voor de slagwerkgroepen en zondag 6 november voor de fanfares en harmoniën.

De slagwerkgroep treedt op zaterdag op en bereidt zich voor met extra repetities en een uitwisselingsconcert met de slagwerkgroep van fanfare Hartog uit Oss. Dit uitwisselingsconcert is op zaterdag 29 oktober in het Dorpshuis. Op zondag 30 oktober heeft het fanfareorkest nog een repetitiedag ter voorbereiding. Dus wilt u de vorderingen van het fanfareorkest horen, kom dan zondag 23 oktober naar het Dorpshuis, start concert 12.00 uur.

 

 

 

Het  Visboerinneke

is op 26 oktober 2011 

niet aanwezig.

 

 

 

Te  koop

 

Mooi wit prima printer papier

Data Copie 80 grams

van € 6,99 voor € 5,00 per pak van 500 vel

Raaijmakers Drukwerk

Reibroekstraat 5,

tel.: 366613

 

 

 

Lastige uitspraken van een overledene

(meer lezen: www.interpunctie-praktijkgevallen.nl)

Het valt niet mee om een wens te negeren van mensen die ernstig ziek of zelfs overleden zijn. Hoe vaak hoor ik niet dat mensen hun vader of moeder op het sterfbed iets beloofd hebben, wat bijna niet waar te maken is. Zo zijn er dochters die beloven voor hun vader te zorgen totdat die overlijdt, waardoor deze dochter geen een eigen leven kan leiden. Vroeger bleef zo iemand zelfs vaak vrijgezel totdat beide ouders “aan het einde waren gebracht”, zo werd dat dan zo mooi gezegd….

Maar ook nu gebeurt het nog wel dat ouders iets vragen wat hun kind eigenlijk niet kan opbrengen. Men denkt er misschien niet bij na. Mensen op hun sterfbed zullen zelden hun omgeving met een dergelijke zware last zorg willen achterlaten en toch gebeurt het.

Ik hoorde onlangs van een man, wiens vrouw op haar sterfbed vroeg of hij een nieuwe vrouw zou zoeken, wanneer zij er niet meer was. Hij wist het nog niet, had daar nog niet over nagedacht. Zodra hun zoontje binnenkwam zei moeder: “Je vader heeft net beloofd dat hij nooit met een andere vrouw gaat samenwonen!” Tja, daar zat hij dan!!

Vader voelde zich voor het blok gezet. Gezien haar te verwachten snelle overlijden heeft het maar zo gelaten…. Maar hij voelde wel dat dit problemen kon gaan geven als hij wel een vriendin zou vinden. Noch vader, noch ik weten wat haar bezield heeft om deze uitspraak te doen, maar het gaf wel een vervelend gevoel. Kort daarna overleed mevrouw.

Hij heeft (nog) geen nieuwe vriendin, het is allemaal nog te kort geleden, maar worstelt wel met de vraag hoe hij aan zijn zoontje kan duidelijk maken dat hij (als het ooit zo ver komt) niet alleen wil blijven.

Vader is wel van plan om hierin geen overhaaste stappen te zetten. Hi jwil rustig de tijd nemen om goed na te denken over een manier om de loyaliteit van zoontje naar moeder heel te laten en toch ook een eigen leven te mogen leiden. Je zou iedereen zo’n verstandige vader toewensen.

 

Mw. N. Timmermans-van de Kamp

Interpunctie, Smientdonk 2,

5467 CA  Veghel

tel. 06-21.59.24.35. 

 www.interpunctie.nl

 

 

11-11-11

11-11 BAL MET NIEUWE PRINS

 

Op vrijdag 11 november a.s. organiseert C.V. De Reigers haar jaarlijkse 11-11 bal.

Normaal gesproken is dit grootse evenement op zaterdagavond maar aangezien het maar een keer 11-11-11 is, wat voor ons natuurlijk niet carnavalesker kan, hebben we er voor gekozen om dit jaar naar de vrijdag te gaan. Voor het eerst zullen we het carnavalsseizoen openen in ons nieuwe dorpshuis.

Intussen traditiegetrouw, zal op deze avond de nieuwe Prins bekend worden gemaakt.

Deze gratis toegankelijke avond heeft weer het nodige aan u te bieden. De dansmariekes showen hun nieuwe dansen en de Boemelaars zullen voor de nodige vrolijke deunen zorgen.

Het afscheid van Prins Twan d`n Urste en zijn Adjudant Henri zal onvermijdelijk zijn.

Niet veel later zal onze nieuwe Prins zich aan u voorstellen.

De loterij mag natuurlijk ook niet ontbreken op deze avond.

Na het officiële gedeelte zal een diskjockey de avond muzikaal voortzetten en kan het grote feest losbarsten. Kortom, een avond die u niet mag missen.

Noteer dus alvast in uw agenda:

 

Vrijdag 11-11-11

aanvang 20.00 uur

Dorpshuis

Loterij 11-11 bal C.V. De Reigers

 

Binnenkort komen de leden van carnavalsvereniging De Reigers weer met loten bij u aan de deur voor de loterij welke gehouden wordt tijdens het 11-11 bal op vrijdag 11 november a.s.

De loten zijn te koop voor € 1,00 per stuk. De hoofdprijs bedraagt € 188,00, de tweede prijs € 133,00 en de derde prijs € 77,00. Natuurlijk zijn er nog diverse andere leuke prijzen te winnen.

Graag hopen wij u te zien tijdens het 11-11 bal op vrijdag 11 november.

C.V. De Reigers

 

 

 

Goede uitslagen tijdens concours te Breda

 

Deze week was het de beurt aan de C-, D- en E-groep van de majoretten St.Cecilia. Al vroeg vertrokken een 16-tal meiden naar het concours te Breda. Voor alle meiden was dit de eerste wedstrijd met de nieuwe showtjes, wat extra spanningen met zich mee bracht. Als eerste van Zijtaart mochten de jongste meiden met hun show op circusmuziek. Onder leiding van Senna en Marjan straalden zij tijdens hun optreden, ze hadden er zichtbaar zin in. De jury beoordeelde het optreden met 60,7 punten.

Vervolgens was het D-team aan de beurt. Hun indianenshow is lekker stoer en dit lieten zij ook goed zien aan de juryleden. Met pijl en boog, geweren en speren namen zij het publiek helemaal mee in de indianensfeer. Onder leiding van Anne-Marie en Marjan behaalden zij 63 punten. Dit was net 1 puntje te kort voor de Brabantse Kampioenschappen, dus tijdens het concours in Someren zullen zij er alles aan doen om de norm te behalen.

Tot slot trad het C-team op met de robotshow. Compleet met nieuwe, flitsende pakken werd een mooie show neergezet. Met mooie effecten wisten zij het publiek en de jury te verrassen. Zij behaalden 64,6 punten, nog 1,4 punt verwijderd van een ticket voor de Brabantse Kampioenschappen. Ook zij zullen op 6 november tijdens het concours in Someren gaan proberen om die norm te halen. Met het jurycommentaar kunnen hun instructrices Jolijn en Fieke weer aan de slag om dit doel te bereiken.

Bij thuiskomst hebben de drie teams hun shows nog laten zien aan het publiek dat massaal naar het nieuwe dorphuis was gekomen.

 

Gezocht aantrekkelijke vrouw

 

Op de feestavond van het klooster afgelopen zaterdag werd André gekozen als aantrekkelijkste “vrijgezelle” man van Zijtaart.

 

Voor vrouwen die nog op zoek zijn naar een aantrekkelijke man, bel (06) 296 057 84.
Proficiat met deze prijs namens “de Frotters”

 

 

 

 

Grote vlooien-markt in Sport-centrum de Beemd te Veghel

 

Op zondag 30 oktober wordt weer een grote vlooienmarkt gehouden in Sportcentrum de Beemd (Vlas en Graan 101) te Veghel. Er zullen meer dan honderd particuliere standhouders aanwezig zijn om hun overtollige huisraad te verkopen.

De openingstijden zijn van 10.00-17.00 uur en de entree bedraagt € 2,50 p.p. Kinderen tot 10 jaar hebben gratis toegang.

 

 

 

Avondvliegen Volkel

 

Vliegbasis Volkel start met ingang van maandag 31 oktober met het avondvliegprogramma. Gedurende 5 weken vliegen F-16’s dan ook ’s avonds tot 23.00 uur. Op 25 en 26 oktober licht commandant vliegbasis, kolonel Peter Tankink het vliegprogramma nader toe aan geïnteresseerden in het Basis Informatie Centrum.

Ook dit jaar wordt het dagelijks vliegprogramma met het oog op de vroeg invallende duisternis weer uitgebreid met een avondvliegprogramma. Om zowel nationaal als internationaal bij te dragen aan vrede, veiligheid en stabiliteit is het nodig dat vliegers hun geoefendheid op peil houden. Dat gebeurt niet alleen overdag maar ook bij duisternis.

Geïnteresseerden krijgen tijdens deze avonden informatie over het waarom van avondvliegen, de taken en werkwijze en de procedures. De informatieavonden vinden plaats in het nieuwe Basis Informatie Centrum van de vliegbasis Volkel en beginnen beiden om 19.00 uur tot 22.00 uur. U vindt het informatiecentrum na de rotonde en links voor de hoofdpoort van de vliegbasis.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor een informatieavond op één van beide dagen door een email te richten aan volkel@luchtmacht.nl onder vermelding van uw naam, datum van de informatieavond en het aantal personen. Bij het overschrijden van het maximale aantal bezoekers zal

naar een alternatief gezocht worden.

 

 

BOODSCHAPPENPLUSBUS

Mensen van 55 jaar en ouder uit de gemeenten Uden en Veghel en uit Heeswijk, Dinther en Loosbroek worden op afspraak thuis opgehaald om met een groepje boodschappen te gaan doen. Na de boodschappen is er tijd voor een kopje koffie, waarna de deelnemers weer thuis worden afgezet. Vrijwilligers helpen de deelnemers bij het winkelen, als dat nodig is.

 

BOODSCHAPPENPLUSBUS PROGRAMMA NOVEMBER 2011

Dinsdag

1

10.00 u

uitstapje

Rondrit met diner in Zorgcentrum in Boekel

Woensdag

2

13.00 u

uitstapje

Brabant Goedgemutst en dineren in Schijndel

Donderdag

3

  9.00 u

13.00 u

 

Supermarkt Jan Linders, Erp

EM-TÉ Uden

Vrijdag

4

10.00 u

uitstapje

Rondje Maashorst en Bomenpark Heesch

Maandag

7

  9.00 u

 

Markt Uden en andere winkels

Dinsdag

8

  9.30 u

uitstapje

Rondrit en diner in in St.Oedenrode

Woensdag

9

13.30 u

uitstapje

Live Uitzending Tijd voor Max in Hilversum

Donderdag

10

  9.00 u

13.00 u

 

Supermarkt Jan Linders, Erp

EM-TÉ Uden

Vrijdag

11

10.00 u

uitstapje

Rondrit Mookerheide

Maandag

14

  9.00 u

13.30 u

 

Markt Uden

Van Tilburg en andere winkels in Nistelrode

Dinsdag

15

12.30 u

18.15 u

uitstapje

Bezoek aan Vliegveld Volkel

Alzheimercafé in Veghel

Woensdag

16

10.00 u

uitstapje

Overdekte Vrije markt in Tiel

Donderdag

17

  9.00 u

13.00 u

 

Supermarkt Jan Linders, Erp

EM-TÉ Uden

Vrijdag

18

10.00 u

uitstapje

Kerstmarkt Overvecht in Beuningen

Maandag

21

  9.00 u

 

Markt Uden

Dinsdag

22

  9.00 u

uitstapje

Winkelen in kerstsfeer in Kleef

Woensdag

23

12.30 u

uitstapje

Weverij Museum Geldrop

Donderdag

24

  9.00 u

13.00 u

 

Supermarkt Jan Linders, Erp

EM-TÉ Uden

Vrijdag

25

10.00 u

uitstapje

VerrassingsTOCHT

Zondag

27

13.00 u

uitstapje

Gregoriaanse zang Religieus Museum Uden

Maandag

28

  9.00 u

13.30 u

 

Markt Uden

Kerstmarkt Intratuin Veghel

Woensdag

30

  9.00 u

uitstapje

Kerstmarkt in centrum van Kevelaer

 

Wilt u mee met de BoodschappenPlusBus?

Bel Vivaan, Ouderenwerk (0413-367309) op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur en vraag het programma aan. U kunt ook een e-mail sturen naar: bplusb@vivaan.nl.

U kunt dan thuis op uw gemak uitzoeken op welke tijd u met de BoodschappenPlusbus mee wilt. Geef dat weer door en op de afgesproken tijd komt de bus voorrijden. U kunt het programma ook bekijken op de website www.vivaan.nl. Voor het winkelen kunt u zich elke werkdag van 9.00 – 13.00 uur opgeven. Voor de uitstapjes van november kunt u op woensdag 26 oktober van 9.00 – 12.00 uur bellen of daarna op werkdagen voor de middag.

 

 

CURSUS “RONDOM OVERLIJDEN”

Op zes donderdagochtenden in november en december organiseert het ouderenwerk van Vivaan een informatieve cursus waarin allerlei thema’s rond overlijden, uitvaart en rouwverwerking aan de orde komen. De zes thema’s die aan bod komen zijn: orde op zaken, notariële zaken, ethische begrippen, vrijwillige terminale zorg en intensieve thuiszorg, uitvaartverzorging en afscheid, verlies en rouw. De eerste les is op 17 november.

De cursus is bedoeld voor 55+-ers uit de gemeente Veghel die hierin geïnteresseerd zijn. De lessen worden gegeven in Het Klooster in Zijtaart. Deelname kost € 15,- en inschrijven kan tot 1 november bij het ouderenwerk van Vivaan, op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur, tel.(0413) 36 73 09 of op het e-mailadres ouderenwerk@vivaan.nl.

zes thema’s

De eerste bijeenkomst op 17 november heeft als thema “zaken op orde” en handelt over de vraag of je alles hebt geregeld wat je tevoren wilt en kunt regelen. De les behandelt de simpele vraag of er een adressenlijst is, maar laat de deelnemers ook nadenken over de laatste wilsbeschikking. Erfenissen, testament en andere zaken waaraan de notaris te pas komt, komen in de tweede les aan de orde. De derde les gaat over de zorg die mensen tijdens de laatste levensfase thuis kunnen krijgen. In de vierde bijeenkomst krijgen de deelnemers informatie over allerlei moeilijke begrippen en enkele ethische kwesties die verband houden met de laatste levensfase. Het gaat dan bijvoorbeeld over euthanasie. Wat betekent euthanasie, wat zijn de wettelijke regels en hoe gaan verschillende instanties daar mee om? In de vijfde bijeenkomst komen de verschillende mogelijkheden aan bod om de uitvaart op een persoonlijke manier vorm te geven. Tijdens de zesde en laatste bijeenkomst op 22 december geeft een deskundige inzicht in de verschillende fases in tijden van verlies en rouw.

 

informatief

De cursus heeft een informatief karakter. Er worden tijdens de lessen geen diepgaande discussies gevoerd, hoewel er wel veel ruimte is voor de inbreng van de cursisten. “Het doel van deze cursus is om mensen te informeren over mogelijkheden, over voorzieningen, over regelgeving,” aldus Thijs Braam, die vanuit Vivaan de cursus zal leiden. Elke les wordt dan ook verzorgd door een deskundige. Een medewerker van een bank behandelt het thema “zaken op orde.” De notaris komt over notariële zaken vertellen, een verpleegkundige van de thuiszorg over mogelijkheden voor intensieve thuiszorg. Ethische begrippen worden uitgelegd door iemand van het Netwerk Palliatieve zorg en een uitvaartverzorger vertelt wat mogelijk is bij het definitieve afscheid. Wie meer informatie over de cursus wil kan contact opnemen met Vivaan, Ouderenwerk.

 

Openbare vergadering COVM VOLKEL

De Commissie Overleg & Voorlichting Milieuhygiëne Volkel vergadert op woensdag

19 oktober 2011 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van de gemeente Veghel,

Stadhuisplein 1 te Veghel.

De vergaderingen van de COVM zijn openbaar en de zaal is vanaf 19.45 uur geopend.

De agenda luidt als volgt:

1.         Opening

2.         Mededelingen

3.         Ingekomen/uitgegane stukken

4.         Verslag plenaire vergadering d.d. 20 april 2011

5.         Klachtenoverzichten

6.         Rapportage Geluidbelasting Luchtvaartwet Vliegbasis Volkel 2010 (NLR)

7.         Voortgang Luchthavenbesluit

8.         Begroting 2012

9.         Vergaderschema 2012

10.       Rondvraag

11.       Sluiting

De vergaderstukken zullen uiterlijk 12 oktober 2011 digitaal beschikbaar zijn op de website van de gemeente Uden, www.uden.nl/Leven_in_Uden/

Duurzaamheid_milieu/Geluid.

De Commissie Overleg & Voorlichting Milieuhygiëne vliegbasis Volkel bestaat uit vertegenwoordigers van de Ministeries van Defensie en VROM, de provincie, gemeenten, belangenorganisaties en omwonenden van de vliegbasis en heeft als taak de Staatssecretaris van Defensie te adviseren over maatregelen die de geluidhinder van de vliegbasis kunnen beperken. Tevens geeft de COVM voorlichting over de geluidsaspecten behorende bij het vliegverkeer van de vliegbasis

 

 

Rijvereniging Sint Gregorius – Dressuurwedstrijd te Zijtaart wederom een succes..

Stralend weer, een mooie locatie en enthousiaste ruiters te paard. Alle elementen waren aanwezig om de dressuurwedstrijd van afgelopen zondag succesvol te laten verlopen.

De Zijtaartse ruiters hebben goed gepresteerd. Zo won Loes van Asseldonk twee maal met haar paard Aida. Ook wisten July Schrama en Yanieke Jussen een derde plaats te veroveren. Glenn van de Ven is het indoorseizoen uitstekend begonnen. Hij versloeg twee maal vele concurrenten door foutloos te rijden en een snelle tijd neer te zetten.

Hieronder de overige behaalde resultaten.

Dressuurwedstrijd 16 oktober te Zijtaart:

Klasse B                                                        Pl.     Pnt.

Yanieke Jussen             Emiel                         3de    183

Klasse L2                              Pl.        Pnt.      Pl.     Pnt.

Loes van Asseldonk      Aida  1ste      198       1ste   190

Klasse M1                                                     Pl.     Pnt.

July Schrama                         Ziementa          3de    189

Springwedstrijd 2 oktober te Boxtel:

Klasse M                                             Pl.        Pnt.

Glenn van de Ven         Ziezo                2de       2x foutloos

Springwedstrijd 9 oktober te Nistelrode:

Glenn van de Ven         Ziezo                6de       2x foutloos

 

Afgelopen zaterdag barstte de strijd los voor de Cor Coppens Wisselbokaal. De wedstrijd werd gereden op de nieuwe bodem van het ruitersportterein, die de club heeft kunnen financieren dankzij het succes van de Brabantse Kampioenschappen in 2008.

Er waren maar liefst 27 deelnemers van jong en oud die samen met hun pony en paard een proef hebben verreden. Ze hebben allemaal hun best gedaan, maar er konden er maar zeven overkampen. Zij mochten nog een keer laten zien wat zij in huis hadden. Maar uiteindelijk kon er maar één de winnaar zijn. En dat was Aniek van Kemenade met haar pony Pebbles! Zij is trotste eigenaresse van een grote wisselbeker. De rijvereniging feliciteert haar dan ook met dit mooie resultaat.

De overige uitslagen van de overkamping luiden als volgt:

1.         Aniek van Kemenade           Pebbles                389

2.         July Schrama                        Ziementa              380

3.         Marjolein van Erp                 Arlaika                 377

4.         Loes van Asseldonk              Aida                    372

5.         Joyce van Heertum               Sally                    368

6.         Tess Husmann                     Frits                     366

7.         Eva Verhagen                       Tessa                  365

Deze dag werd afgesloten met een gezellige barbecue tot in de late uurtjes.

 

 

Tonn Verbruggen

Veghels Kampioen Libre 2011

Zeer druk bezochte finaleavond

 

Vrijdagavond 14 oktober was in clubhuis van biljartvereniging Krijt Op Tijd, De Stapperij, de finaleavond van de Veghelse Kampioenschappen Libre 2011. Vanaf 5 oktober was er door 63 deelnemers strijd geleverd om uiteindelijk te komen tot de 4 finalisten, die op deze avond zouden moeten uitmaken wie de Veghels Kampioen Libre 2011 zou worden. Voor een groot publiek mochten zijn hun kunsten vertonen. De halve finales werden gelijktijdig gespeeld. Op tafel 1 speelden de kampioenen van de A-klasse (John v.d. Heuvel) en de C-klasse (Wim Verwegen) tegen elkaar en op tafel 2 werd gespeeld door de kampioenen van de B-klasse (Ad van Dongen) en de D-klasse (Tonn Verbruggen). De winnaar van de A-klasse, John v.d. Heuvel, die 130 caramboles moest maken, ging redelijk goed van start. Na 6 beurten stond hij op 29 caramboles en Wim Verwegen stond toen pas op 7, terwijl hij er in totaal 59 moest zien te maken. Vanaf toen ging Wim echter regelmatig kleine series maken, waarop John niet voldoende antwoord had. Na 20 beurten stond John op 66 caramboles en Wim op 55. Wim had dus nog maar 4 caramboles nodig om de partijwinst binnen te halen. John maakte in de volgende 4 beurten nog 36 caramboles, waardoor de spanning toch weer enigszins terug kwam, maar Wim maakte in de 24e beurt zijn 59e carambole en wist daarmee de finale te bereiken. Ad van Dongen moest 85 caramboles zien te maken en zijn opponent Tonn Verbruggen 29. Ad nam meteen flink afstand. Na 6 beurten had hij 30 caramboles geproduceerd en Tonn stond nog slechts op 4. In de 10e beurt kwamen de verhoudingen echter heel anders liggen, want Tonn maakte er 8 in een serie. In het verdere verloop van de partij was er sprake van een gelijk opgaande strijd. Het bleef spannend wie het eerste zijn benodigd aantal zou bereiken en daarmee de finaleplaats. In de 20e beurt moest Ton er nog 4 en Ad nog 7. Er was dus voor beiden een goede kans op de overwinning. Uiteindelijk kwam Ad van Dongen net te kort. In e 24e beurt werd de partij door Tonn Verbruggen in zijn voordeel beslist. Ad had geen antwoord meer in de nabeurt. Een finale dus tussen Wim Verwegen (59 caramboles) en Tonn Verbruggen (29 caramboles). Wim keek al snel tegen een achterstand aan. Na 4 beurten had hij er slechts 3, terwijl de teller van Tonn al op 10 stond. Daarna echter toch weer een sterke opmars van Wim. In de 24e beurt stond hij op 45 en Tonn op 20. De eindsprint van Tonn was echter net iets beter. In de 33e beurt maakte hij de 29 vol en Wim kon in zijn nabeurt niets meer toevoegen aan zijn totaal van 53. Tonn Verbruggen mag daarmee Veghel gaan vertegenwoordigen in de strijd om de supercup, die eind augustus 2012 in "De Stapperij" gehouden gaat worden. Direct na afloop werden de prijzen uitgereikt door hoofdsponsor van Herwaarden. Hij mocht dus ook een prijs uitreiken aan de andere hoofdsponsor van dit kampioenschap Wim Verwegen. Voorzitter Ad van Dongen sprak zijn dank uit aan alle deelnemers en medewerkers die dit kampioenschap weer mogelijk hebben gemaakt en hoopt iedereen weer te mogen begroeten bij de Veghelse Kampioenschappen Driebanden, die van 30 november t/m 9 december gespeeld gaan worden. Kampioen Tonn Verbruggen sprak dank uit voor de organisatie en hij vond het geweldig om in deze ambiance te hebben mogen spelen.

 

 

Nachtfotografie & Photoshop voor Dummies

Nieuwe korte fotografieworkshops  bij Pieter Brueghel

 

Fotografie is zoveel meer dan ‘klik & klaar’. Met iets meer verdieping kan iedere amateurfotograaf tot kleine meesterwerken komen. Begin november starten twee nieuwe, korte en specialistische fotografieworkshops bij Pieter Brueghel:  ‘Nachtfotografie’ en ‘Photoshop voor Dummies’.

 

Nachtfotografie

Om goed belichte avond- en nachtopnamen te maken is kennis van het statief, de afstandsbediening, ISO-instellingen, het gebruik van filters en het juiste objectief belangrijk. Tijdens de tweede bijeenkomst gaat u  foto’s maken tijdens het internationaal lichtfestival ‘GLOW’ in Eindhoven. De RAW beelden worden vervolgens bewerkt in Photoshop CS5.

Voor spiegelreflexgebruikers met basiskennis van hun camera.

 

Datum:                   3 bijeenkomsten: dinsdag 1, 8 en 15 november 2011

Tijd:                        19.30-22.00 uur

Prijs:                       € 90,00

Docent:                   Fons Strijbosch

 

Photoshop voor Dummies

Ziet u altijd de prachtigste fotobewerkingen bij anderen maar heeft u zelf geen idee hoe dit moet? In drie bijeenkomsten leert u het programma kennen dat hiervoor nodig is: Adobe Photoshop CS5. U maakt kennis met de mogelijkheden die het programma biedt en u gaat in lagen werken, delen van foto’s isoleren, variëren in kleurgebruik en collages maken.  Zo verandert u iedere foto in een klein kunstwerk!

 

Datum:                   3 bijeenkomsten: woensdag 2, 9 en 16 november 2011

Tijd:                        9.30-12.00 uur

Prijs:                       € 90,00

Docente:                 Hetty Hairwassers

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pieter Brueghel, via telefoonnummer 0413-365675.

 

 

 

 

 

Tom Wolkers bij De Compagnie

Veghel – Bij Kunstgroep De Compagnie treedt zondagmiddag 23 oktober de getalenteerde  singer/songwriter Tom Wolkers op. Het optreden begint om 15.00 uur, De Compagnie is open om 14.00 uur. Kunstgroep De Compagnie is gevestigd aan het Middegaal 23-25 in Veghel. Kijk voor meer informatie op www.kunstgroepdecompagnie.nl

 

Tom Wolkers, zoon van de bekende en inmiddels overleden schrijver Jan Wolkers, is een aantal jaren actief als singer/songwriter. Muzikaal wordt hij geïnspireerd door o.a. Jimi Hendrix, Lou Reed, Coldplay en Stereophonics. Hij schrijft zijn teksten over ogenschijnlijk gewone en veelvoorkomende onderwerpen. Met een groot en creatief observatievermogen laat hij op een haast filmische wijze diverse onderwerpen de revue passeren en weet hij de luisteraar te boeien. Hij heeft opgetreden in een vol Carré bij een programma over en met Jan Wolkers met als presentator Paul Witteman. Ook stond hij op het hoofdpodium van 013 waar hij tijdens het jaarlijkse festival ‘No Sleep’ als enige singer/songwriter tussen pop-,rock- en metalbands indruk maakte. Citaat recensie: “Wat die man doet is pure klasse en

 

 

 

GEBRUIK JE HANDEN EENS!

Een kennismaking met verschillende kunstdisciplines voor jongeren tussen 11 - 16 jaar.

Pieter Brueghel en Vivaan bieden jongeren tussen 11 en 16 jaar een afwisselend en boeiend programma aan om eens met kunst en cultuur in aanraking te komen. We bieden een drietal technieken aan in de vorm van workshops. Deze worden gegeven op vrijdagavond van 18.30 uur tot 20.30 uur. De kosten per bijeenkomst zijn €3,50

De tweede workshop is Fotografie. Denk aan Hollands Next Top Model, wil jij als model een fotoshoot ondergaan, dan kan je nu op je mooist gefotografeerd worden in deze workshop. Ook leer je zelf fotograferen zoals een echte fotograaf het doet. In teams fotografeer je elkaar in uiteenlopende poses. Een beetje overdrijven mag. Bereid je voor en breng een foto mee uit een tijdschrift als inspiratie.

Wil je niet op de foto maar alleen leren hoe je mooie foto's maakt. Dat kan ook!

Datum:             vrijdag 4 en 11 november

Tijd:                 18. 30 uur - 20.30 uur

Locatie:            Pieter Brueghel, Middegaal 23-25, Veghel

Kosten:            € 3,50 per bijeenkomst

 

Inschrijven kan bij Latifa Laaroussi van Stichting Vivaan Veghel, tel. (0413) 34 08 42 of Latifa.laaroussi@vivaan.nl

Houdt de komende maanden ook de aankondigingen van de andere workshops in de gaten!

 

 

 

 

BillyBird houdt poorten open tijdens Nacht van de Nacht

Op zaterdagavond 29 oktober – de nacht waarin officieel de wintertijd ingaat - neemt BillyBird Park Hemelrijk in het Brabantse Volkel (gemeente Uden) alweer voor de vierde keer deel aan de Nacht van de Nacht. Alle attracties in het park blijven tot maar liefst 22.00 uur geopend en er worden tal val nachtelijke activiteiten georganiseerd.

Stichting Natuur en Milieu en de Provinciale Milieufederaties vragen op zaterdag 29 oktober extra aandacht voor de schoonheid en het nut van de nacht. Zij willen hiermee bereiken dat gemeentes en bedrijven permanent beleid gaan voeren waarbij duisternis voorop staat. Het doven of dimmen van lampen levert niet alleen een flinke energiebesparing op; het is ook beter voor dier en mens. Elk jaar wordt het lichter en lichter, terwijl veel mensen juist willen genieten van de donkerte, leegheid en weidsheid van de nacht en het heelal. Want wat is er nou mooier dan een hemel vol duizenden schitterende sterren?

Avondopenstelling

BillyBird Park Hemelrijk steunt dit jaarlijkse initiatief door met een speciaal avondprogramma deel te nemen aan de Nacht van de Nacht. De binnenspeeltuinen Zeeroversland en de Kinderkermis zijn op deze avond niet tot 18.00 uur, maar tot 22.00 uur geopend. Ook de supersnelle familie-achtbaan, de bootjesglijbaan Splash!, het spannende touwenparcours, de reusachtige klimberg Hemelaya én de waterfietsen zijn tijdens de Nacht van de Nacht geopend! Om klokslag 20.00 uur dooft het park de verlichting en treedt de duisternis in. De Fire Flowers uit Enschede geven dan een spectaculaire vuurshow in het park met vuurpoi’s. Verder staan er telescopen van de Nederlandse Jeugdvereniging voor Ruimtevaart en Sterrenkunde opgesteld waardoor je een glimp op kunt vangen van de prachtige sterrenhemel, is er een groot kampvuur op de kade waaraan je jezelf kunt opwarmen en worden er gratis marshmallows geroosterd. BillyBird heeft voor de Nacht van de Nacht ook enkele duistere figuren uitgenodigd in het park; heksen, monniken en andere engerds die je ’s nachts liever niet tegenkomt. Maar geen nood; deze bijzondere gasten komen niet om bang te maken! Zij vinden het zo leuk dat ze mogen komen dat ze beloofd hebben geen vlieg kwaad te doen! 

Vanaf 18.00 uur schakelt Hemelrijk over naar een speciale entreeprijs van slechts € 5,00 p.p. Alle activiteiten zijn bij de entreeprijs of het abonnement inbegrepen. Het is uiteraard ook mogelijk om op deze avond een kinderfeest te vieren bij Hemelrijk. Ook met een kinderfeestarrangement kan men tot 22.00 uur in het park verblijven en deelnemen aan alle activiteiten. Kijk voor meer informatie op www.billybird.nl of op www.laathetdonkerdonker.nl.

 

 

 

Café Brein Uden en Oss:

Muziek en ontspanning

 

Het thema muziek en ontspanning staat centraal tijdens de derde editie van Café Brein op 3 november in Oss en 8 november in Uden. Café Brein is een trefpunt voor mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), mantelzorgers, partners, familieleden, vrienden en professionals. NAH kan bijvoorbeeld ontstaan na een beroerte, ongeval, hersentumor of reanimatie. Kijk voor meer informatie op www.nahnobrabant.nl.

Mensen met NAH kunnen hun vrije tijd vaak niet meer invullen zoals vroeger. Afhankelijk van de gevolgen van het Niet Aangeboren Hersenletsel kunnen zij waarschijnlijk niet meer tennissen of voetballen, maar nog wel deelnemen aan andere activiteiten. Ook ontstaat er vaak meer vrije tijd omdat een betaalde baan deels of volledig wegvalt. Tijdens het komend Café Brein kunnen de aanwezigen kennismaken met verschillende mogelijkheden van vrijetijdsbesteding voor mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel. Er zijn workshops die de gelegenheid bieden een nieuwe invulling van de vrije tijd te vinden, zoals muziek, Tai Chi en de mogelijkheden en het gebruik van hulpmiddelen. Café Brein Oss is op donderdag 3 november  in Buurthuis De Kortfoort, Floraliastraat 93. Café Brein Uden is op dinsdag 8 november in D’n Eigen Herd, Rooijsestraat 32. Beide bijeenkomsten starten om 19.30 uur (19.00 uur zaal open) en duren tot 21.30 uur. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig.

In Café Brein worden wisselende onderwerpen besproken in een gezellige ontspannen sfeer. Het accent ligt op contact, erkenning, herkenning en voorlichting. Een plek waar je niet steeds hoeft uit te leggen wat er aan de hand is. Vrijwilligers organiseren Café Brein samen met SWZ, Thuiszorg Pantein, Brabant Zorg, Revalidatiecentrum Tolbrug, Pluryn, De Mantelzorgwinkel en MEE Noordoost Brabant.