Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 21   2011-2012 > Dorpsnieuws  jaargang 21  nummer 06

Dorpsnieuws  jaargang 21  nummer 06


2 november 2011 - 9 november 2011

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nl


Klik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 21 nr 06
KERKBERICHTEN

 

Zondag: 6 november 9.30 u. Pater van Delden (Vivace),

Wij gedenken in deze viering:

Overl.oud. J. van Lankvelt-van der Linden en zoon Harrie; Antoon en Nolda Pepers-van den Tillaart; Overl.oud. Theo en Tineke van Zutphen-Pepers, zoon Rob en dochter Ellie; Overl.oud. Henst-Vogels; Hans van Zoggel (nms. Buurt Leinserondweg/Hoolstraat en Pater Vervoortstraat); Evert Bosch (vanwege verjaardag); Wim van der Burgt en overl.oud. van der Burgt-Timmers (vanwege verjaardag); fam. van Uden-van Stiphout en zoon Janus; Anneke van Zoggel- van der Linden.

.

Overleden: Harrie van Sleuwen in de leeftijd van 85 jaar.

 

Afgelopen maandag is Anneke van Zoggel- van der Linden in de leeftijd van 80 jaar overleden, voor haar wordt a.s. vrijdag 4 november om 19.00 u. de Avondwake gehouden en de plechtige Uitvaart vindt a.s. zaterdag om 10.30 u. plaats, waarna zij hier op onze parochiebegraafplaats zal worden begraven.

 

 

Geldautomaat Zijtaart verhuist naar Klooster

Oud klooster wordt nieuwe locatie voor Rabobank geldautomaat

 

De Rabobank geldautomaat in Zijtaart verhuist met ingang van 1 november van de Pater Thijssenstraat 1 naar de Pastoor Clercxstraat 50a. Aan de voorzijde van het gerenoveerde Klooster is een ruimte gecreëerd voor de geldautomaat, zodat deze een centrale plek heeft in Zijtaart, te midden van diverse andere publieke functies.

Toekomst van Zijtaartse historie veiliggesteld

Al meer dan honderd jaar is het klooster een beeldbepalend monument in Zijtaart. Al drie jaar was men bezig met de voorbereidingen om het pand te behouden, voordat op 1 februari 2006 de overdracht aan de gemeente Veghel plaatsvond. In de Structuur Visie Zijtaart nam de gemeente op dat het Klooster een nieuwe, publieke bestemming zou krijgen. Op 11 februari 2010 ging de verbouwing van het klooster feestelijk van start. Ruim 1,5 jaar later is het zover en nemen diverse faciliteiten en bewoners er hun intrek.

Multifunctioneel dorpscentrum

In het bestaande klooster wordt het Gemeenschapshuis De Korenmolen gevestigd, alsmede Basisschool Edith Stein, Peuterspeelzaal Pompeltje en een gymzaal. Ook zijn een aantal bijzondere ‘Klooster-appartementen’ gebouwd, zodat het pand voor een deel weer een woonfunctie heeft. Het oude klooster krijgt hierdoor een multifunctioneel, dorps karakter. Rabobank Uden Veghel is blij met de verhuizing van haar geldautomaat naar het verbouwde klooster. “We vinden het belangrijk zo dichtbij mogelijk te zijn voor iedereen. De geldautomaat is één van de meest gebruikte bancaire diensten en die is nu voor veel mensen in Zijtaart op een centrale plek gevestigd”, vertelt Sandy van de Ven, manager vestigingen van Rabobank Uden Veghel. Vanaf 1 november kunt u 24 uur per dag terecht bij de nieuwe geldautomaat in Zijtaart.

Op www.rabobankudenveghel.nl vindt u meer informatie over de automaten van Rabobank Uden Veghel.

Op www.zijtaart.nl/ver-bouw.html leest u over de geschiedenis en de verbouwing van het klooster in Zijtaart.

 

 

 

Prikpost in Zijtaart.

De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend (vanaf 8.15u. aanwezig zijn).

 

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

 

 

 

BELANGETJES

 

Te koop: John van Zutphen Diervoeders, Antoniusstraat 40, Keldonk, tel. (0413) 21 20 24. Voor al uw voeders, vogelzaden, meststoffen, kalk, moskiller, houtvezel, zaagsel enz. (ook kleinverpakkingen). Afhalen dinsdag en vrijdag na 18.00 uur, zaterdag na 13.00 uur.

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

Te koop:

Mooi wit prima printer papier Data Copie 80 grams

van € 6,99 voor € 5,00 per pak van 500 vel

Raaijmakers Drukwerk Reibroekstraat 5, tel.: 366613

 

Te koop:

50 m2  trottoirtegels, tegen elk aannemelijk bod. Broks Bloemen, Corsica 13A, (0413) 35 14 92.

 

Poesje aankomen lopen. terug te halen bij Meester v.d. Venstraat 19 Kleur: zwart-wit. Of heeft iemand een idee van wie hij is omdat het winter wordt

 

 

 

Let op:

 

de pinautomaat van de Rabobank Uden-Veghel is met ingang van 1 november verplaatst naar het Klooster, Past. Clercxstraat 50a, Zijtaart. Zie bericht elders in deze krant

 

 

 

Herinnering aan de kaartjesbezitters

 

Cabaretvoorstelling  van  “PETAZZIE”

Vrijdag 18 november   20.00 uur

In het dorpshuis van Het Klooster.

De voorstelling is geheel uitverkocht.

 

Nader informatie voor de kaartjesbezitters

volgende week in de openbare vergadering

en in Zijtaarts Belang

 

Dorpsraad Zijtaart

 

 

OPENBARE VERGADERING DORPSRAAD ZIJTAART

 

Beste inwoners van Zijtaart,

 

U bent van harte uitgenodigd op de openbare vergadering van Dorpsraad Zijtaart op woensdag 9 november om 20.00 uur in de ontmoetingszaal van het Klooster. Namens de gemeente Veghel is de heer Van Beers aanwezig in verband met het opstellen van een integraal Veiligheidsplan. Daarvoor zal hij tijdens de vergadering een enquête (over vandalisme in Zijtaart) onder de aanwezigen afnemen.

 

Op de agenda staan de volgende punten:

 

1.  Opening

2.  Notulen van de openbare vergadering op 16 maart 2011

3.  Diverse mededelingen

4.  Enquête vandalisme

5.  Het Klooster (terugblik en toekomstig gebruik)

6.  Centrumplan Zijtaart (locatie oude basisschool en

     dorpshuis)

7.  Woningbouw kloostertuin

8.  Verkeerssituatie Hoolstraat & Corsica

9.  Donatie Rabofonds t.b.v. Seitert Goes Proms /

     Proms 4 Kids

10.     Rondvraag

11.     Sluiting

 

Dorpsraad Zijtaart

 

 

 

 

Dankbetuiging

 

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de overweldigende en warme belangstelling, die wij mochten ondervinden bij het overlijden

van onze oom

 

Janus van Nunen

 

Dit heeft ons zeer goed gedaan.

 

Neven en nichten:

         Hans – Annie

         Martien – Mieke

         Antoon – Annemarie

         Rita – Henk

         en kinderen

 

 

 

 

Van uit de Bron

 

 

AGENDA

 

       Dinsdag 1 november: Allerheiligen.

       Woensdag 2 november: viering van Allerzielen.

       Zondag 6 november: viering m.m.v. koor ‘Vivace’.

       Zondag 27 november: begin van de Advent.

       Allerheiligen – Allerzielen. (1-2 november)

 

Stervenskunst.

 

In onze tijd lijkt het teneur te worden, dat we het lijden moeten zien kwijt te raken. Aan de ene kant is het te begrijpen, want soms is het zinloos. Aan de andere kant is het ook goed om te zoeken naar de zin van het lijden, al klinkt het op het eerste oog wat gemakkelijk. Momenten rond het levenseinde kunnen wonderlijk mooi zijn, als je ziet hoe mensen omgaan met het kwetsbare en het pijnlijke van het leven. Men kan dat “stervenskunst” noemen. Niet op alles hebben we grip, het komt in het leven ook aan op loslaten en onthechten, dat je je daaraan hebt over te geven.

 

Tijdens je leven moet je proberen om je die “machteloze kant” van het bestaan eigen te maken. Van nature vermindert ons gehoor. Het gezichtsvermogen gaat achteruit en we lopen meestal niet zo vlot meer. Het is een kunst om daarbij de moed niet te verliezen, maar toch positief in het leven te blijven staan.

Ons ouder worden met al wat daarbij hoort, durven we dan onder ogen te zien en het uiteindelijk sterven zal ons niet verontrusten. We kunnen er met onze “naasten” rustig over praten en dat geeft verlichting.

 

De stervensfase is vaak een verrijkende periode, ook voor de mensen er omheen. Er kunnen zich dan hele waardevolle momenten voordoen. Dingen die soms eindelijk gezegd worden. Het intensieve en intieme samenzijn, de ontroering over het afscheid. Juist op de grens van leven en dood kun je de waarde van het leven ervaren.

Het is mogelijk een rijke manier van afscheid nemen.

 

Zr. Germana van Ravenstein.

 

 

 

Vandalisme en overlast

 

We zijn enorm trots op onze prachtige nieuwe school en alles wat daarbij hoort. Daar zijn we zuinig op. Helaas krijgen we ook bij het nieuwe complex te maken met overlast van opgroeiende jongeren en de zorg omtrent vandalisme is niet onterecht.

In de afgelopen weken is er zand tegen de ramen gegooid, is van de auto van een van de leerkrachten de autowisser afgebroken en het achterlicht vernield. Ook het kapelletje heeft het, zoals u al weet, moeten ontgelden.

Na een weekend en nu ook na de herfstvakantie vinden we rondom de buitentrap en bij de trappen van de gymzaal en zelfs op de onderbouwspeelplaats in de zandbak, nogal wat sigarettenpeuken en/of lege sigarettenpakjes. Bovendien hebben jongeren tijdens de herfstvakantie bij het Kinderdagverblijf voor overlast gezorgd door op de ramen te blijven bonken en op de onderbouw speelplaats te blijven "hangen" en daar (stiekum) te roken. Deze jongeren zijn meerdere keren weggestuurd, maar bleven terugkomen.

Zolang het terrein achter het Klooster nog niet verlicht is, is het voor jongeren een aantrekkelijke "hangplek'. Sociale controle is dan ook wenselijk. Ook medewerkers van het Dorpshuis houden een oogje in het zeil. Er is contact opgenomen met de politie adoptante Zijtaart, Danielle Michiels. Mochten we weten welke jongeren zich hieraan schuldig maken, dan zal er contact opgenomen worden met betreffende ouders.

In navolging van de realisatie van het Klooster, zal er nu doorgepakt worden met de realisatie van de Natuur Speel Leer Tuin. Daarin is ook de verlichting van het terrein achter het klooster opgenomen.

 

Na schooltijd mogen er geen kinderen, met uitzondering van de BSO kinderen, op de onderbouw speelplaats spelen. Dit is geen openbaar terrein, het behoort tot en valt onder de verantwoordelijkheid van de school. Als zodanig staat er ook een hek, om aan te geven dat het niet openbaar toegankelijk is. De afgelopen weken blijkt dat er toch kinderen / jongeren zijn die over het hek klimmen en daar gaan "spelen". Wilt u uw kinderen svp er op attenderen dat dit geen openbaar terrein is, men daar geen toegang heeft.

 

We hebben een prachtige accomodatie, laten we er samen voor zorgen dat het zo ook blijft. We kunnen niet alert genoeg zijn.

 

met vriendelijke groet,

Mariette van der Pas

directeur

bs Edith Stein

Zijtaart

tel: 0413-365168

email: mvdpas@edithstein.skipov.nl

 

 

 

Open repetitie Majoretten St. Cecilia

 

Op woensdag 23 november houden de majoretten van St. Cecilia een open repetitie in het Dorpshuis. Van 18.00 uur tot 19.00 uur zullen de majoretten laten zien wat zij zoal doen tijdens een repetitie en zullen we een demonstratie geven van een aantal showtjes. Tevens is er de gelegenheid om zelf mee te doen met de majoretten.

Na afloop van de demonstratie is er de gelegenheid om je op te geven voor proeflessen. Je moet dan wel voor 1 januari 2012 vier jaar zijn of worden. Er worden 6 proeflessen gratis aangeboden en wanneer je daarna door wilt gaan, kun je je opgeven als lid van St. Cecilia.

Bij vragen kun je altijd even contact opnemen met Anne-Marie van Dinter, tel. (0413) 34 44 14 of Marjan van Asseldonk, tel. (0413) 35 56 64 of marjanvanasseldonk@home.nl).

Hopelijk zien we jou op woensdag 23 november!!         

Groetjes van de majoretten St. Cecilia.             

 

 

 

Reactie van VVD is onsympathiek!

 

De afgelopen week hebben we in de media een paar keer de reactie van de VVD Veghel kunnen lezen over de kosten van het realiseren van de nieuwe bestemming van Het Klooster in Zijtaart.

Als Dorpsraad willen wij met dit artikel kenbaar maken, dat we deze reactie onsympathiek vinden en niet passend bij het resultaat van de nieuwe multifunctionele accommodatie.

Op een democratische wijze is in 2004 de structuurvisie vastgesteld waarin deze nieuwe bestemming werd opgenomen. In de raadsvergadering van januari 2009 werd een extra krediet van 2,1 miljoen voor Het Klooster met een duidelijke meerderheid van stemmen beschikbaar gesteld. Dat de VVD toen met dezelfde opmerkingen kwam over de hoge kosten en over de vergelijking met het inwonersaantal van Zijtaart, is bekend. En op zich mag dat ook, want daarvoor is het een agendapunt op de raadsvergadering. Dat de kosten hoog zouden worden, is toen ook uitgelegd. Ook is steeds zeer duidelijk als belangrijkste factor het behoud van het monumentale gebouw naar voren gebracht. Dit standpunt van het college, gebaseerd op de structuurvisie, was voor niemand nieuw. Als dan op democratische wijze een besluit genomen wordt (dat dan helaas voor de VVD niet in overeenstemming is met hun standpunt), dan dient men dat besluit te accepteren.

Dat er nu op het moment van de nieuwe opstart en het nieuwe beheer van het Dorpshuis de aandacht op het totale kostenplaatje wordt gelegd, komt niet sympathiek over. Het gebruik is net begonnen en dat zal zich voor tientallen gaan voordoen. Onze dorpsgemeenschap kennende zal de tijd ongetwijfeld uitwijzen, dat het exploiteren van deze gebruiksvriendelijke nieuwe MFA (multifunctionele accommodatie) zich positief ontwikkelt met vertrouwen in de opstelling en verantwoordelijkheid van alle betrokkenen.

Daarbij mag zeker niet uit het oog worden verloren, dat betreffende de financiële kant de gemeente vanaf het begin de opbrengst van verkoop van percelen in ons dorp heeft ingecalculeerd. Met nieuwe woningen in de kloostertuin en straks op de Edith Stein-locatie komt er een netto-opbrengst van ongeveer 3,5 miljoen euro in de gemeentekas. Ook is er door de gemeente veel werk van gemaakt om allerlei subsidies binnen te halen. Daarnaast is onderhoud en renovatie van de voormalige Edith Stein-school en dorpshuis De Korenmolen niet meer uitgevoerd vanwege de nieuwe bestemming; ook dat heeft een besparing opgeleverd. Tenslotte geldt het gebruik van de nieuwe bestemming voor tientallen jaren. Deze gegevens zijn bij de VVD allemaal bekend.

Dat een partij zich kritisch opstelt ten opzichte van de uitgaven van gemeenschapsgeld is een goede zaak. Maar om nu met opmerkingen en vragen te komen waarvan men de antwoorden al kan weten, is een bepaalde vorm van stemmingmakerij die (zeker voor Zijtaart) onsympathiek overkomt. Als men dan ook nog een berekening per inwoner erop loslaat, dan mag de VVD ook berekenen hoeveel de opbrengst van de verkoop van percelen op industrieterrein Doornhoek (omgerekend per inwoner) heeft opgebracht voor de gemeente.

Als Dorpsraad dragen wij uit, dat wij in Zijtaart een gezamenlijke verantwoordelijkheid op ons nemen om de nieuwe bestemming van Het Klooster zo optimaal mogelijk te gebruiken en om mede daardoor een duidelijke blijk van waardering te tonen voor de investering. De VVD hoeft zich daarover geen zorgen te maken!

Dorpsraad Zijtaart

 

 

 

Oud zeer kan verholpen worden

 

Een kopje koffie drinken en gezellig met elkaar buurten. Niet zomaar wat kletsen, nee, serieus praten over allerlei dingen die je bezighouden. Dat is de opzet van de Onderonsjes die het ouderenwerk van Vivaan in Zijtaart organiseert. Elke eerste maandag van de maand kunnen alle inwoners van Zijtaart van 55 jaar en ouder daarvoor van 10.00 uur tot 11.00 uur terecht in Het Klooster. Er zijn altijd twee Zijtaartse vrijwilligers aanwezig om de bezoekers gastvrij te onthalen en waar nodig de gesprekken in goede banen te leiden.

Elke maand wordt er iemand uitgenodigd om iets te komen vertellen over een interessant onderwerp. Op maandag 7 november komt Nellie Timmermans–van de Kamp met de bezoekers praten over haar werk. Zij heeft een praktijk voor psychosociale problemen en conflictbemiddeling en kan boeiend vertellen over het oude zeer, dat op latere leeftijd de levens van mensen kan gaan beheersen. Veel problemen blijken in slechts enkele gesprekken op te lossen. Nellie Timmermans helpt mensen, zoals zij zelf zegt, om beter met zichzelf en met anderen overweg te kunnen. De bezoekers krijgen volop gelegenheid om zelf vragen te stellen. De toegang tot het Onderonsje is gratis, de consumpties zijn voor eigen rekening.

 

Jumbo Muziekfestival

zaterdag 5 en zondag 6 november

12 Harmonieën en Fanfares en 8 Slagwerkgroepen nemen deel aan het Kringfestival in Het Klooster.

Totaal ongeveer 1.000 muzikanten nemen deel met als inzet de JumboCup. Slagwerkgroep en fanfare van St.Cecilia verzorgen slotoptredens.

De slagwerkgroep van St.Cecilia komt uit in de 3e divisie en speelt bij het festival voor de tweede keer  onder leiding van dirigent Henk Schellekens. De slagwerkgroep heeft 1 keer het Kringfestival gewonnen.

 

Programma Slagwerkgroep:

The Four Winds of Heaven – Leon Camp

Beats – Henk Mennens

Stickbeats – Leon Camp

All Time High – Leon Camp

 

De fanfare van St.Cecilia heeft aan alle 27 gehouden festivals deelgenomen. Zij spelen in de hoogste klasse, de 1e divisie. Dirigent is Albert-John Vervorst. Zij hebben al 4 maal het Kringfestival gewonnen.

 

Programma fanfarecorps:

Festive Overture – Dmitri Shostakovich   arr. Jeu Stevens

Hajj – Stephen Melillo                          bew. Jan Nellestijn

MaPa – Vincent Houdijk                      arr. Appie & Okkie

 

Het schema van de twee dagen:

Zaterdag 5 november:

12:45 uur     Slagwerkgroep “Sint-Willibrord” uit Heeswijk

13:30 uur     Slagwerkgroep E.M.M. Boekel      

14:15 u        Slagwerkgroep “De Echo der Bergen”

                  uit Eerde

15:00 uur     Slagwerkgroep St.Antonius Nijnsel

 

18:15 uur     Slagwerkgroep “Oefening Baart Kunst” uit Erp

19:00 uur     Slagwerkgroep “Sint-Caecilia” Volkel        

19:45 uur     Slagwerkgroep van “De Notenkrakers”

                   uit Vorstenbosch

20:30 uur     Slagwerkgroep “Sint-Cecilia” uit Zijtaart

 

Zondag 6 november

11:15 uur          Fanfare “Echo der Peel” uit Venhorst

12:00 uur          Harmonie “Sint-Servaes” uit Dinther

12:45 uur          Harmonie “Oefening Baart Kunst” uit Erp

13:30 uur          Fanfare “De Echo der Bergen” uit Eerde

14:15 uur          Fanfare “Sint-Willibrord” uit Heeswijk

15:00 uur          Harmonie “Sint-Caecilia” uit Lieshout

15:45 uur          Harmonie St. Antonius Nijnsel

 

17:30 uur          Harmonie “De Eendracht” uit Uden

18:15 uur          Harmonie “Frisselstein” uit Veghel

19:00 uur          Harmonie “Sint-Caecilia” Volkel

19:45 uur          Fanfare van “De Notenkrakers”

            uit Vorstenbosch

20:30 uur          Fanfare “Sint-Cecilia” uit Zijtaart

 

Hopelijk komen vele Zijtaartse supporters de leden van St. Cecilia aanmoedigen.

De toegang is gratis.

 

 

 

Lampiontocht 2011

Aanstaande vrijdag 4 november is het weer zover: de jaarlijkse lampiontocht van Jong Nederland. Deze tocht is voor zowel leden als niet-leden, dus iedereen mag meedoen. Het is gewenst dat je ouders meelopen.

De leden van Jong Nederland hebben tijdens hun clubavond al een lampion gemaakt. Als je geen lid bent, dan maak je gewoon thuis een mooie lampion. Mocht je nog een waxinelichtje nodig hebben, dan krijg je die van ons. We verzamelen om 18:30 uur bij het clubhuis Bij JoNZ aan de Corsica 17A en we lopen onderstaande route.

 

We vertrekken vanaf onze blokhut en gaan rechts via de Boskamp en dan zo verder

Natuurlijk mag je ook tijdens de tocht aansluiten. Hoe meer lichtjes, hoe meer vreugd. Na de tocht kun je lekker opwarmen met een bekertje warme chocomel en een peperkoek. Voor jullie ouders is er natuurlijk een bakje koffie. We hopen natuurlijk op droog weer en een heldere avond. Dus loop met zijn allen mee en vergeet je lampion niet. Tot vrijdag!                     

  Jong Nederland Zijtaart

 

 

 

KBO

 

AGENDA:

Maandag 7 november 10.00 uur: Onderonsje

Maandag 7 november 13.00 uur: Regio biljarten

Dinsdag 8 november 09.30 uur: Seniorenkoor

Dinsdag 8 november 12.00 uur: Eetpunt

Dinsdag 8 november 13.00 uur: Vrij biljarten

Dinsdag 8 november 14.00 uur: Line dansen

Woensdag 9 november 09.00 uur: Gym

Woensdag 9 november 13.30 uur: Kienen

Donderdag 10 november 12.00 uur: Eetpunt

Donderdag 10 november 13.00 uur: Competitie biljarten

Vrijdag 11 november 13.30 uur: Bridgen

 

BRIDGEN:               

De uitslagen van vrijdag 28 oktober 2011:

 

A-lijn:

1. Ben en Tiny v.d.Steen                                  58,08 %

2. Bert en Diny Kanters                                               56,96 %

3. Jan v.Helvoirt en Mien v.Asseldonk               56,17 %

4. Mien Verhoeven en Mien Vissers                 55,42 %

5. Cor v.d.Berg en Wim v.Schaijk                     53,50 %

6.Adriaan v.d.Tillart en Petra v.d.Hurk              51,50 %

7. Toon v.Schaijk en Mari v.d.Steen                  51,08 %

8. Pieter v.Geffen en Tonnie Kivits                   50,00 %

9. Jo Verhoeven en Maria Frankefort                48,00 %

10. Chris en Christien v.Helvoirt                       43,67 %

11. Wim v.Os en Toon v.Creij                           38,70 %

12. Toos v.Berlo en Willemien Verhoeven         36,75 %

B-lijn:

1. Anny en Josien v.d.Berkmortel                     57,92 %

2. Nellie v.d. Berg en Pieta Verbakel                54,58 %

3. Mien vd.Crommenacker en Maria Rijken       52,92 %

4. Martien v. Cleef en Marietje v.d. Horst         52,08 %

5. Fien v. Boxmeer en Henk v.d.Linden             51,67 %

    Anny v.d. Hurk en Mientje v.d. Tillaart         51,67 %

7. Mies en Joke v.d.Burgt                                 50,83 %

8. Cor en Marietje Mollen                                 49,58 %

9. Ad en Riet Koevoets                                    47,92 %

    Harrie en Rina v. Berlo                                47,92 %

11. Harrie v. Boxmeer en Tonn Verbruggen      44,58 %

12. Jo v.Boxtel en Mien Vermeulen                  38,33 %

 

BILJARTEN:                       

De uitslagen van de regiowedstrijd tegen Beek en Donk op 26 oktober 2011:

Cor v. Zutphen             71 57-Jan Verbakel       50 52

Wim v.d. Sanden          51 55-Mart. Swinkels    36 32   

Mies Gibbels                41 33-Ad de Koning      35 36

Piet vd.Tillaart              39 27-Frits Wilbers       32 36

Tonn Verbruggen         21 13-Antoon Maas      31 31

Jan v. Uden                  17 24-Frits Poulisse       21 21

Chris v. Helvoirt           16 25-Jan v.Dijk           18 40

Mart.v. Zutphen           16 24-Evert Daring       15 11

De uitslagen van de onderlinge competitie op donderdag 27 oktober 2011:

Tonn Verbruggen         20 35-Rien Kemps        37 41

Gerard Oppers              14 21-Jan de Wit          29 33

Jan Rijkers                   18 28-Tonn Verbruggen 20 18

Martien v. Zutphen       17 26-Rien Kemps        37 31

Willy vd.Berkmortel      24 33-Piet v.d. Hurk     39 50

Jan Rijkers                   18 22-Wim Kremers     29 21

Jan v.Uden                   19 22-Rien v. Tiel         25 22

Cor Coppens                 20 20-Chris v. Helvoirt 20 20

Tonnie v. Uden             32 35-Wim v.d. Sanden 54 41

Johan v. Zutphen          23 24-Wim Kremers     29 22

Willy vd.Berkmortel      24 26-Johan v. Zutphen 23 11

Mies Gibbels                 42 27-Grard v. Eert       18   9

Jos Claassen                 22 14-Willy Henst         30 12

 

Zijtaartse Bridge Club 2001 (ZBC’01)

 

De uitslagen van dinsdag 25 oktober 2011:

A-lijn:

1. Cor v.d. Berg en Toon v. Schaijk                  61,46 %

2. Ria Delisse en Sybille v.d. Rijdt                     60,28 %

3. Hilly v. Bosbeek en Ria Swinkels                  59,72 %

4. Toos v. Berlo en Jeanne vd. Zanden              54,17 %

5. Bert en Diny Kanters                                               53,82 %

6. Jana v.d. Acker en Anny v.d. Hurk               51,74 %

7. Mari v.d. Steen en Toon v.d. Zanden             49,31 %

8. Anneke Jans en Maria Pepers                                  48,89 %

9. Wim en Piet v. Schaijk                                 47,92 % 

      Mien v. Berkel en Mien Verhoeven             47,92 %

11. Piet Thijssens en Riek Rijkers                     47,43 %

12. Cees v. Hout en Jo Verhoeven                    45,49 %

13. Harrie en Marietje v.d. Wijgert                    41,67 %

14. Riet v. Hout en Corry Kastelijn                   40,97 %

15. Mieke Toebast en Toos Vissers                  39,24 %

 

B-lijn:

1. Henk en Marietje v.d. Linden                                    61,81 %

    Cor en Marietje Mollen                                61,81 %

3. Albert en Petra v.d. Hurk                             57,99 %

    Chris en Christien v. Helvoirt                                    57,99 %

5. Joke Petit en Maria Rijken                            53,13 %

6. Adriaan v.d. Tillart en Jack Sebrechts                       52,43 %

7. Harrie en Rina v. Berlo                                 49,79 %

8. Hein en Jo de Wit                                        49,31 %

    Anny en Josien vd. Berkmortel                     49,31 %

10. Mientje v.d. Tillaart en Ria Veldhuis            48,61 %

11. Noud en Toos v. Zutven                             45,28 %

12. Piet en Toos Reijbroek                                44,86 %

13. Frans vd. Boom & Willemien Verhoeven     43,75 %

14. Jo v. Boxtel en Willemien Vermeulen          42,71 %

15. Nelly v.d. Berg en Marietje v. Schaijk          31,25 %

 

 

SPORTAGENDA

V.O.W. Jeugd zaterdag 02-nov-11

VOW E1       uit      Ollandia E1                            18:30u

V.O.W. Jeugd zaterdag 05-nov-2011

VOW B1       thuis  Sparta'25 B2                          14:30u

VOW C1       thuis  Erp C2                                   13:00u

VOW C2       uit      Sparta'25 C4                          13:00u

VOW D1       uit      Stiphout Vooruit D2                12:45u

VOW E1       uit      DVG E2G                              9:30u

VOW E2       uit      Boskant E2                            9:30u

VOW E3       thuis  Mariahout E3G                       9:30u

VOW F1       uit      Avanti'31 F2                          10:30u

VOW F2       thuis  Erp F3                                   10:30u

VOW F3       uit      DVG F3                                10:30u

VOW F4       uit      Rhode F11                             10:15u

VOW MA1   uit      Vorstenbossche Boys MA1    14:30u

VOW MC1    thuis  DAW MC1                            13:00u

VOW MD1   vrij    

 

 

V.O.W. Jeugd zondag 06-nov-2011

VOW E2       thuis  Ollandia E2                            13:30u

 

VOW Veteranen zaterdag 5 nov 2011

VOW vet    thuis  BLAUW-GEEL’38 B

 

V.O.W. senioren zondag 6 november: 2011

VOW H1    thuis  OLLANDIA                             14.30u

VOW H2    Uit     BL.GEEL’38/OW 5                  11.00u

VOW H4    thuis  WHV                                       11.00u

 

V.O.W. dames zondag 6 november: 2011

VOW D 1   uit      DAMES ROOD-WIT’62          11.00u

VOW D2    thuis  BERGHEM-SPORT                 10.00u

 

SPORTUITSLAGEN

 

V.O.W. Jeugd zaterdag 29 oktober 2011

VOW B1       Handel B1                             11-3

VOW C1       Avanti'31 C2                          3-3

VOW C2       DVG C3                                9-0

VOW D1       vrij                                         -

VOW E1       vrij                                         -

VOW E2       Schijndel/VITAM E7              1-12

VOW E3       Rhode E7                               0-13

VOW F1       Irene F1                                 4-10

VOW F2       Odiliapeel F2                          8-1

VOW F3       vrij                                         -

VOW F4       vrij                                         -

VOW MA1   SES MA1                              3-4

VOW MC1    UDI'19/Beter Bed MC1         2-10

VOW MD1   vrij                                         -

 

V.O.W. senioren  zondag 30 oktober 2011

VOW H1         WEC                                       3 - 1

VOW PERIODE KAMPIOEN

VOW H2         RHODE 3                                1 - 7

VOW H3         BOEKEL-SPORT 5                 0 - 5

VOW H4         AVANTI’31 9                        2 - 0

Dames

VOW D1         DAMES HEESWIJK   -           2 - 4

VOW Vet        VETERANEN HANDEL        1 - 4

 

 

WEC- VOW ( 0-1) 1-3        30/10/2011

 

Vandaag kon de eerste prijs van het seizoen worden binnengehaald. Het was op te halen in Wijbosch, maar gezien de laatste keren in Wijbosch was er niet echt sprake van “ff ophalen”. Bij winst voor WEC bleef de top 5 in zicht en bij verlies was WEC voorlopig gezien. Ook even kijken wat die week niet voetballen met ons had gedaan.

De wedstrijd was begonnen en het zou een taaie pot gaan worden om hier met de drie punten richting Seitert te gaan vertrekken. Het eerste kwartier was er geen ploeg die echt beter was. Geen echte kansen voor niemand. Eigenlijk tot aan de rust was er geen bovenliggende partij. Wel kreeg WEC enkele super grote kansen door grote fouten van VOW achterin. Maar ook wij hebben een keeper die de ballen tegen moet houden en dit deed Vincent vandaag weer na behoren en WEC wist dus niet te scoren. Wij kregen enkele goede mogelijkheden, maar dit bleven mogelijkheden omdat de laatste pas in de zestien gewoonweg slecht was. De brilstand zou ook de ruststand gaan worden. Zo leek het in ieder geval. Echter een handsbal van de verdediger van de rood witten leverde een penalty op voor VOW. Onze aanvoerder greep deze kans en in de blessuretijd van de eerste helft zette hij VOW op voorsprong. De 0-0 stand zou een terechte ruststand zijn, maar goed dit was nog beter.

In de tweede minuut een afgekeurde goal van Rick van der Linden. Ronald van Eert kreeg een opgelegde kans om te scoren, maar raakte de bal niet goed. Hij viel met zijn hand op de bal en Rick, die de bal toen voor zijn voeten kreeg, schoot binnen. Maar terechte constatering van de scheids en het bleef dus 0-1. Zou mooi geweest zijn in twee minuten tijd de wedstrijd een heel eind te beslissen. In het vervolg kwam VOW beter in de wedstrijd en zou uiteindelijk ook aan het langste eind gaan trekken. Een goede actie van Rick, hun laatste man moest hem onderuit glijden en een tweede penalty voor VOW was het vervolg. Hun aanvoerder riep iets tegen de scheids, hij kreeg hierdoor zijn tweede geel en moest inrukken. Ruud maakte zijn elfde van het seizoen en we stonden met twee goals voor en tegen tien WECcers. De periode leek binnen. Het gepraat van de aanvoerder van WEC leek toch te werken. Een penalty uit het niets kwam er voor WEC en de spanning was weer terug. 1-2. VOW was even slordig en het werd even plots lastig. Een minuut of 5 duurde dit en daarna nam VOW het weer over. Dit resulteerde in een mooie goal van Juul van Erp, die hiermee de periodewinst veilig stelde. 1-3. Zo zou het ook blijven en volgende week komt de medekoploper Ollandia van Gradje op bezoek. Het belooft een mooie wedstrijd te gaan  worden. En zoals Han ooit zei over bier, dat nooit, hebben we Han toch mooi met een glaasje bier rond zien lopen en genieten. En dat al na 8 wedstrijden. Proost!!!

 

Ruud v. Asseldonk scoor vanuit penalty 0 - 2

 

Loterij 11-11 bal C.V.

De Reigers

 

Binnenkort komen de leden van carnavalsvereniging De Reigers weer met loten bij u aan de deur voor de loterij welke gehouden wordt tijdens het 11-11 bal op vrijdag 11 november a.s.

De loten zijn te koop voor € 1,00 per stuk.

De hoofdprijs bedraagt € 188,00, de tweede prijs € 133,00 en de derde prijs € 77,00

Natuurlijk zijn er nog diverse andere leuke prijzen te winnen.

 

Graag hopen wij u te zien tijdens het 11-11 bal

op vrijdag 11 november.

C.V. De Reigers

 

 

 

VEGHELSE BILJARTKAMPIOENSCHAPPEN DRIEBANDEN 2012

 

Sluitingsdatum inschrijving woensdag 9 november.

Na het succesvol verlopen Veghels Kampioenschap Libre zijn nu de driebanders aan de beurt. Van 30 november tot en met 9 december a.s. zal het Veghels Kampioenschap Driebanden gespeeld gaan worden in de zaal van het clubhuis “De Stapperij” aan de Bunders 3. Dit jaarlijks terugkerende evenement wordt georganiseerd door biljartverenging "Krijt Op Tijd". Deelname is alleen mogelijk voor inwoners uit de gemeente Veghel. De organisatie wordt mede mogelijk gemaakt door de hoofdsponsors “Reclameadviesbureau Verwegen Communicatie BV” en “Van Herwaarden interieurs”.

Inschrijving is mogelijk tot woensdag 9 november. Er wordt gespeeld in 4 klassen. De winnaars van de diverse klassen spelen kruisfinales om tot de uiteindelijke kampioen te komen. Er kan worden ingeschreven via de website: http//:www.krijt-op-tijd.nl . Ook zijn inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij "De Stapperij" of bij Joep van Creij, Vondelstraat 4 Veghel, tel. (06) 105 853 10. Inleveradressen De Bunders 3, Vondelstraat 4 of Vensestraat 13.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met voorzitter van "Krijt Op Tijd" Ad van Dongen, tel. 35 35 45.

 

 

Carnavalskrant 2012

 

De klok is weer een uur terug gezet en wij zijn weer van start gegaan met het maken van de carnavalskrant 2012!

Met een aantal personen zijn we al weer een indeling aan het maken, leuke foto’s aan het zoeken van het afgelopen jaar, en teksten verzamelen die de krant weer maken tot een gezellige carnavaleske krant!

Ook weer een verzoek aan jullie, verenigingen, vriendengroepen en iedereen die iets met carnaval te maken hebben, om ons te helpen hierbij.

Hebben jullie leuke teksten, moppen, anekdotes, stuur ze dan naar ons door!

Graag mailen naar: krant@cvdereigers.nl

Ook komen onze leden weer rond voor de advertenties, dankzij de steun van onze adverteerders is het voor ons mogelijk om een krant te maken! Nieuwe adverteerders zijn ook altijd welkom, dus mocht je interesse hebben mail ons voor verdere informatie!

 

Bedankt voor jullie medewerking!

                                               De krantencommissie

 

 

 

Nieuws van de Prinsen Commissie:

 

Nog een paar dagen en het is zo ver.
Op 11-11-11 zal Reigerland dan toch een nieuwe heerser krijgen. Een rondje langs onze sollicitanten leert ons dat de zenuwen nu toch parten gaan spelen. Fysiek en mentaal zijn alle zes de kandidaten op hun eigen manier met de voorbereidingen bezig. Helaas kan er maar één Prins van Reigerland worden. Wie dat wordt zullen we in een spetterende show uit gaan maken.
Maar voor het zo ver is gaan we eerst nog afscheid nemen van Prins Twan en Adjudant Henri.

Om dat allemaal in goede banen te leiden hebben we de hulp en advies van diverse instanties in moeten roepen.
Waaronder Arbeidsinspectie, Brandweer, Politie, Ziekenhuis Bernhoven, Dela enzovoorts.
Wil je hier niets van missen zorg dan dat je Vrijdag 11-11-11 om 20:00 uur aanwezig bent in ons nieuwe dorpshuis. Dat mag je niet missen dus zorg dat je er bij bent !
Met vriendelijke groet:

 

11-11-11

11-11 BAL

MET NIEUWE PRINS

 

Op vrijdag 11 november a.s. organiseert C.V. De Reigers haar jaarlijkse 11-11 bal.

Normaal gesproken is dit grootse evenement  op zaterdagavond maar aangezien het maar een keer 11-11-11 is, wat voor ons natuurlijk niet carnavalesker kan, hebben we er voor gekozen om dit jaar naar de vrijdag te gaan. Voor het eerst zullen we het carnavalsseizoen openen in ons nieuwe dorpshuis.

Intussen traditiegetrouw, zal op deze avond de nieuwe Prins bekend worden gemaakt.

Deze gratis toegankelijke avond heeft weer het nodige aan u te bieden. De dansmariekes showen hun nieuwe dansen en de Boemelaars zullen voor de nodige vrolijke deunen zorgen.

Het afscheid van Prins Twan d`n Urste en zijn Adjudant Henri zal onvermijdelijk zijn.

Niet veel later zal onze nieuwe Prins zich aan u voorstellen.

De loterij mag natuurlijk ook niet ontbreken op deze avond.

Na het officiële gedeelte zal een diskjockey de avond muzikaal voortzetten en kan het grote feest losbarsten. Kortom, een avond die u niet mag missen.

Noteer dus alvast in uw agenda:

 

Vrijdag 11-11-11

aanvang 20.00 uur

 

Dorpshuis

 

GEBRUIK JE HANDEN EENS!

Een kennismaking met verschillende kunstdisciplines voor jongeren tussen 11 - 16 jaar.

Pieter Brueghel en Vivaan bieden jongeren tussen 11 en 16 jaar een afwisselend en boeiend programma aan om eens met kunst en cultuur in aanraking te komen. We bieden een drietal technieken aan in de vorm van workshops. Deze worden gegeven op vrijdagavond van 18.30 uur tot 20.30 uur. De kosten per bijeenkomst zijn € 3,50.

De tweede workshop is Fotografie. Denk aan Hollands Next Top Model, wil jij als model een fotoshoot ondergaan, dan kan je nu op je mooist gefotografeerd worden in deze workshop. Ook leer je zelf fotograferen zoals een echte fotograaf het doet. In teams fotografeer je elkaar in uiteenlopende poses. Een beetje overdrijven mag. Bereid je voor en breng een foto mee uit een tijdschrift als inspiratie. Wil je niet op de foto, maar alleen leren hoe je mooie foto's maakt. Dat kan ook!

Datum:             vrijdag 4 en 11 november

Tijd:                 18.30 uur - 20.30 uur

Locatie:            Pieter Brueghel, Middegaal 23-25, Veghel

Kosten:            € 3,50 per bijeenkomst

Inschrijven kan bij Latifa Laaroussi van Stichting Vivaan Veghel, tel.(0413) 34 08 42 of Latifa.laaroussi@vivaan.nl

Houd de komende maanden ook de aankondigingen van de andere workshops in de gaten!

 

 

VOOR ALGEHELE VERZORGING

VAN UW VOETEN
HET IS OOK MOGELIJK THUIS

TE BEHANDELEN


PEDICURE GESINA VAN DIJKEN


Met aantekening diabetische/ reumatische en overige risicovoeten
Vergoeding is mogelijk via uw zorgverzekering

 

Mr. van de Venstraat 8, 5465 RS Zijtaart
Tel: 0413-351956/ Mob: 06-41241948

Email: gesinavandijken@home.nl

 

 

 

 

Welkom op de Dag van de Mantelzorg op 10 november 2011.

Op donderdag 10 november a.s. organiseert De Mantelzorgwinkel wederom de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg, bestemd voor alle mantelzorgers uit de gemeenten Boekel, Landerd, Sint-Oedenrode, Uden en Veghel.

De Dag van de Mantelzorg is een blijk van waardering voor al die mensen die gedurende langere tijd zorgen voor een naaste die ziek, gehandicapt of op leeftijd is.

Deze middag bent u als mantelzorger welkom tussen 13.00 en 13.30 uur, waarbij we de heer Riny van Rinsum, wethouder van de gemeente Veghel bereid hebben gevonden deze bijeenkomst te openen. U kunt geheel vrijblijvend deelnemen aan diverse creatieve en actieve workshops of de fijne kneepjes leren van het bridgen of biljarten. En als afsluiting volgt er een vrolijk optreden van een verassende cabaretgroep met zang en korte sketches, onder het genot van een hapje en een drankje.

Deze ontspannende en creatieve dag, mede mogelijk gemaakt door vele vrijwilligers en sponsors, wordt gehouden in wijkcentrum de Lapvoet, gevestigd in multifunctioneel centrum De Magneet aan de Leest 45 in Veghel en duurt tot 16.45 uur.

Bent u mantelzorger en wilt u graag bij deze bijeenkomst aanwezig zijn, meldt u dan nu aan bij De Mantelzorgwinkel via tel. (0413) 33 47 80 of info@demantelzorgwinkel.nl.

 

 

Ik doe mee, Wmo bijeenkomst gemeente Veghel

 

De WMO-Raad en de gemeente vinden het belangrijk (opnieuw) met inwoners in gesprek te komen over de Wmo. Daarom hebben zij gezamenlijk het initiatief genomen tot een Wmo-bijeenkomst op 9 november in Ambiance, N.C.B. laan 95 te Veghel, waarvoor wij iedereen van harte uitnodigen. Het wordt een informatieve en vooral ook leuke avond met medewerking van FactorActeurs. Zij spelen een aantal scènes, soms grappig soms serieus, waarna er volop ruimte is voor uw reactie. Centraal staat het ‘gewoon’ meedoen en mee kunnen doen in de Veghelse samenleving. Alle inwoners van Veghel zijn van harte welkom deze bijeenkomst bij te wonen.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is volop in ontwikkeling. Bij de start van de Wmo heeft u onder andere via de bijeenkomsten van het Wmo-café uw inbreng kunnen leveren. Vervolgens is de WMO-Raad Veghel een belangrijke gesprekspartner geworden voor de gemeente. Maar ook u bent en blijft een belangrijke gesprekspartner.

 

Het programma voor 9 november is als volgt:

19.30    Zaal open, de koffie en thee staan voor u klaar

20.00 - 20.05    Welkom door de voorzitter van de WMO

            -Raad Veghel, mevrouw José de Boer.

20.05 - 21.00    Informatief programma verzorgt door  FactorActeurs.

21.00 - 21.30    Afsluitend samenzijn onder het genot  van een drankje.

Tijdens dit samenzijn zijn de leden van de WMO-Raad en de medewerkers van de gemeente beschikbaar voor vragen.

 

Belangstellenden kunnen zich melden via e-mail (ikdoemee@veghel.nl) of telefonisch (14 0143).

 

 

 

 

Het is griezelen geblazen  op Hemelrijk!

 

Ben jij weleens bang in het donker? Houd jij niet van spoken, spinnen, skeletten en andere griezelige plekjes? Blijf dan maar uit de buurt van BillyBird Park Hemelrijk op zaterdag 5 en zondag 6 november. Daar is het twee dagen lang griezelen geblazen! Ben je niet zo bang uitgevallen, dan is het Griezelweekend zeker een aanrader. Het is niet alleen een spannend weekend vol van duistere praktijken, het is vooral ook een heel erg gezellig weekend. Zo kun je dansen met twee te gek gave dansende skeletten en is er een heuse griezeltunnel en een super eng griezelhuis. Durf jij alleen naar binnen te gaan en je grootste angsten te overwinnen? In het Poppentheater kun je daarnaast kijken en luisteren naar een spannende griezelvoorstelling. Ook hiervoor geldt: niet geschikt voor angsthazen! Ben jij niet bang? Kom dan langs en griezel met ons mee!

BILLYBIRD PARK HEMELRIJK

BillyBird Park Hemelrijk biedt de bezoeker een unieke combinatie van zowel binnen- als buiten plezier. Kinderen kunnen zich in de winter uitleven in de grote binnenspeeltuinen Zeeroversland en de Kinderkermis. Daarnaast kunnen ze genieten van voorstellingen in het knusse Poppentheater en BillyBird in levende lijve ontmoeten. Buiten is er o.a. de klimberg Hemelaya en de Verkeersspeeltuin. Hemelrijk is 365 dagen per jaar geopend van 10.00 tot 18.00 uur. Het park bevindt zich aan de Zeelandsedijk in het Brabantse Volkel (gem. Uden). De all-in toegangsprijs in november (IJspegeltarief) bedraagt € 5,95 per persoon. Voor abonnementhouders en kinderen tot 3 jaar is de toegang gratis. Voor meer informatie kunt u www.billybird.nl raadplegen.

 

 

 

Consultatiebureaus van GGD

 

Thuiszorg naar GGD

In de zorg voor 0-4 jarigen gaat per 1 januari 2012 het een en ander veranderen. Per 1 januari valt de zorg voor 0-4 jarigen, waaronder de consultatiebureaus, niet meer onder de thuiszorgorganisaties Pantein, Vivent of Thebe, maar onder de GGD Hart voor Brabant. De GGD was al verantwoordelijk voor de zorg van 4-19 jarigen, zoals de schoolartsonderzoeken. De prenatale zorg en de zorg voor 0-4 jarigen komen daar nu bij. Dit betekent dat de GGD Hart voor Brabant nu verantwoordelijk is voor de hele Jeugdgezondheidszorg voor -9 maanden tot 19 jarigen. Het onderscheid tussen 0-4 en 4-19 jarigen is hiermee verdwenen en de gegevens over kinderen zijn daardoor altijd beschikbaar en ondergebracht bij één organisatie. De medewerkers Jeugdgezondheidszorg van de drie genoemde thuisorganisaties komen in dienst van de GGD Hart voor Brabant en blijven dezelfde taken uitvoeren.

 

Voor u en uw kind verandert er weinig. U blijft het consultatiebureau bezoeken met uw kind tot hij of zij vier jaar is. De consultatiebureaus blijven op dezelfde plek en ook de verpleegkundigen en artsen van die locatie blijft u ontmoeten bij de volgende bezoeken. Alleen als u vragen heeft, of een afspraak wilt maken, kunt u vanaf 1 januari niet meer terecht bij de thuisorganisatie. U neemt dan contact op met de GGD Hart voor Brabant, telefoon 0900 464 6443. De bestaande afspraken blijven gewoon bestaan.

 

 

 

 

Avondvliegen Volkel

 

Vliegbasis Volkel start met ingang van maandag 31 oktober met het avondvliegprogramma. Vanaf deze datum beoefenen F-16’s gedurende vijf weken het vliegen bij duisternis. In de weken 44 (31 oktober tot 4 november), 45 (7 tot 11 november), 48 (28 november tot 2 december), 49 (5 tot 9 december) en 50 (12 tot 16 december) wordt in principe gevlogen van maandag tot en met donderdag tot 23.00 uur. Tijdens het avondvliegen vertrekken de toestellen in de middag voor 17.00 uur en in de avond.

Avondvliegoefeningen zijn noodzakelijk om vliegers optimaal voor te bereiden op hun taak. De vroeg invallende duisternis de komende maanden, maakt het mogelijk een dergelijk oefenprogramma uit te voeren. Daadwerkelijke inzet van F-16 jachtvliegtuigen, zoals momenteel in Libië en Afghanistan, vindt steeds vaker plaats bij nacht. Het toestel is goed uitgerust voor nachtelijke operaties. Zo heeft de vlieger de beschikking over geavanceerde nachtzichtapparatuur. Regelmatig moet worden getraind om deze middelen optimaal te kunnen benutten tijdens huidige en toekomstige missies.

Vanwege operationele redenen of door onvoorziene omstandigheden kan van bovenstaand vliegprogramma worden afgeweken.

 

Voor informatie over vliegbewegingen zie www.defensie.nl/actueel/vliegbewegingen of NOS Teletekst pagina 766. Voor nadere vragen en eventuele klachten kan worden gebeld met sectie Communicatie vliegbasis Volkel, bereikbaar onder telefoonnummer 0413 27 66 01. Klachten kunnen eveneens worden ingediend via www.defensie.nl/actueel/vliegbewegingen of via het gratis nummer 0800-0226033

 

 

 

 

Last van rotopmerkingen…

(meer lezen: www.interpunctie-praktijkgevallen.nl)

Een cliënte van mij met last van overgewicht vertelde hoe misselijk mensen kunnen reageren. Zo ging zij onlangs zwemmen (dat is goed voor haar conditie en wie weet, helpt het ook bij gewichtsafname). Zij heeft veel moed moeten verzamelen om deze stap te zetten, want ze is niet bepaald trots op haar gewicht.

Mensen permitteren het zich om allerlei opmerkingen te maken:

-           wat ben jij dik zeg!

-           hardop lachen en wijzen

-           kijk jij wel eens naar het programma “Obese”?

-           nou, het wordt wél tijd dat jij gaat sporten…!!

Zo hoort ze nog veel andere vervelende opmerkingen, meestal achter haar rug om, soms ook recht in haar gezicht. Ze voelt zich dan ellendig en na thuiskomst is de kans op een eetbui alleen maar groter.

De mensen zullen het misschien niet zo slecht bedoelen, maar dit soort opmerkingen zijn verschrikkelijk. Wetend dat deze vrouw al alles gedaan heeft wat er maar te bedenken valt om af te vallen en dat dit steeds ook wel lukt, maar daarna komt mevrouw alleen maar meer aan. Men denkt ook vaak dat dikke mensen “luie” of “gemakzuchtige” mensen zijn. Meestal is dat niet zo.

Je moest eens weten wat sommigen lijden onder hun gewicht. Hoe hun dagelijkse leven wordt beperkt, hoe zij soms bijna niet onder de mensen durven komen, hoe zij worstelen met kleding kopen, hoe medische klachten gemakkelijk kunnen worden afgedaan (niet dat dit altijd gebeurt!!) met “val eerst maar eens 30 kg. af, dan zien we wel verder”!!!

Tijdens het sporten worden ze aangestaard en nagekeken, bij een feestje gaan ze liefst in een hoekje zitten, opdat niet datzelfde gebeurt.

Mw. N. Timmermans-van de Kamp

 Interpunctie, Smientdonk 2,

5467 CA  Veghel

tel. 06-21.59.24.35.   www.interpunctie.nl

 

 

BoodschappenPlusBus zoekt chauffeurs en bijrijders

 

Iedere doordeweekse dag en soms in het weekend gaat de BoodschappenPlusBus met drie tot zeven ouderen uit de gemeenten Uden en Veghel en uit Heeswijk-Dinther en Loosbroek op pad. Meestal gaan zij samen boodschappen doen en twee of drie keer per week is er een uitstapje. Deze dienst van het ouderenwerk van Vivaan kent inmiddels ongeveer 450 klanten die maandelijks een programma krijgen thuisgestuurd. Aan de hand van dit programma kunnen zij zich telefonisch aanmelden voor een rit met de BoodschappenPlusBus. Carmen van den Boom, coördinator van de BoodschappenPlusBus is op zoek naar vrijwilligers die op de bus willen rijden. Naast een chauffeur rijdt er altijd een bijrijder mee. Dit leuke vrijwilligerswerk kost minimaal een ochtend of middag per week. Belangstellenden kunnen contact opnemen met het ouderenwerk van Vivaan. Dat kan via tel. (0413) 36 73 09 op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur of via e-mail: carmen.van.den.boom@vivaan.nl.

Zowel de chauffeur van de BoodschappenPlusBus als de bijrijder helpen de mensen die met de bus meegaan. Tenminste, als dat nodig is. De mensen worden thuis opgehaald. Met een groepje van maximaal zeven ouderen gaat de bus op pad. Supermarkten in Veghel, Uden of Erp, overdekte winkelcentra in de regio staan iedere maand in het programma. Na het boodschappen doen of winkelen gaat het groepje altijd ergens een kopje koffie drinken. Een belangrijke doelstelling van de BoodschappenPlusBus is het vergroten van de sociale contacten van de deelnemers. Iedere week staan er ook enkele uitstapjes op het programma. Die beginnen meestal ’s ochtends en duren dan tot het einde van de middag. De uitstapjes vragen dus meer tijd van de vrijwilligers.

Van de vrijwilligers wordt een klantvriendelijke houding verwacht. Als gastheer of –vrouw van de BoodschappenPlusBus zijn zij de ogen, handen en de gids van de mensen die meegaan. Soms moeten mensen geholpen worden bij het in- en uitstappen en bij het boodschappen doen. De vrijwilligers dragen gewoonlijk de boodschappen voor de deelnemers en uiteraard tillen zij de rollators in de bus, als die mee moeten. Enige lichamelijke conditie is voor dit werk dus wel nodig; soms moet zelfs een rolstoel geduwd worden. Mensen die begeleider en chauffeur willen zijn, dienen uiteraard een geldig rijbewijs BE te hebben. Mensen zonder rijbewijs kunnen zich aanmelden als begeleider. Zoals alle vrijwilligers van Vivaan mogen ook de vrijwilligers van de BoodschappenPlusBus rekenen op ondersteuning door een beroepskracht en op vergoeding van de werkelijk gemaakte onkosten. Bovendien heeft Vivaan voor hen een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Een keer per jaar is er voor de vrijwilligers van de BoodschappenPlusBus zelf een gezellig uitstapje.

 

 

Sociaal raadsliedenwerk helpt bij consumentenzaken

 

Het Sociaal raadsliedenwerk wijst u de weg in het doolhof van sociale voorzieningen, wetten, regelingen, formulieren en instellingen. Voor Zijtaart vindt u hun kantoor aan de Pater van den Elsenlaan 13 te Veghel. U kunt dagelijks terecht na het maken van een afspraak, tel. (0413) 36 69 86. Het raadsliedenwerk is een onderdeel van “Aanzet” evenals het algemeen maatschappelijk werk, het schoolmaatschappelijk werk en het jeugdpreventiewerk.

Uit de praktijk van de Sociaal Raadsman…

Ans had voor haar dochter een spelcomputer gekocht. Na twee maanden werkte de computer niet meer goed en konden sommige spelletjes niet meer worden gespeeld. De teleurstelling was natuurlijk groot. In de winkel waar ze de spelcomputer had gekocht zei de verkoper dat er wel garantie op zat maar dat hij kon zien dat er niet goed met de spelcomputer was omgegaan. De knopjes waren te hard ingedrukt en dat viel niet onder de garantie. Een reparatie kwam voor eigen rekening van Ans. Ans begreep er niks van en ze heeft mij als sociaal raadsman ingeschakeld. We hebben met de verkoper gebeld maar die hield voet bij stuk. Een koper mag van een dure spelcomputer verwachten dat de knoppen niet na 2 maanden al kapot zijn en we hebben Ans geadviseerd om het te laten repareren. Wij schreven er een begeleidende brief bij. Ans heeft onze raad opgevolgd en na een week kreeg ze de gerepareerde spelcomputer terug zonder dat hiervoor kosten in rekening werden gebracht!

Zowel in de Europese richtlijnen als in het burgerlijk wetboek staat dat als je iets verkoopt dit ook goed moet zijn.

Voor zulke vragen kunt u bij de sociaal raadslieden terecht. Zij helpen u met het invullen van formulieren en aanvragen van voorzieningen. Ze geven u advies over allerlei financiële vragen en schrijven bezwaar- en beroepsschriften plus brieven.

Andre van Mierlo,

Sociaal Raadsman

 

 

 

 

 

LEEF JE UIT MET HET IVN VEGHEL

 

OP DE NATUURWERKDAG  2011

 

ZATERDAG 5 NOV. IN DORSHOUT LANGS DE AA.

 

Wat?

Een Natuurwerkdag is behoorlijk aanpoten. Je hebt er een goede regenjas, een paar laarzen of stevige schoenen en een behoorlijke conditie voor nodig. Maar dan heb je ook wat! Het is heerlijk om jezelf een dagje uit te leven in natuur en landschap. Een nuttige en gezellige dag om met vrienden en familie gezond bezig te zijn in het landschap.

 

Van 10.00 – 14.00 uur gaan we aan de slag om de wilgen te knotten. Dat doen we in het buurschap Dorshout tegenover de Aa-Broeken. Dorshout is een buurtschap in het buitengebied van Veghel in het beekdal van de Aa met veel oorspronkelijk boerderijen uit de vorige eeuw.

 

Waarom?

De Aa meanderde vroeger veel meer dan tegenwoordig. In het gebiedje Dorshout is dat nog goed te zien aan de beplanting. Een rij oude wilgen geven nog de loop van de vroegere Aa aan. De bomen staan dan ook op de monumentenlijst van de gemeente. De bomen moeten nodig geknot worden anders gaan ze kapot. De eigenaar is te oud om het werk te doen. Het IVN wil graag een bijdrage leveren aan een mooi landschap door een handje te helpen.

Het grove werk wordt gedaan door iemand van de gemeente met een kettingzaag. Maar er zijn veel handen nodig om de takken klein te krijgen en op een brandstapel te gooien.

Klein hout wordt verbrand en het grotere hout kan worden afgevoerd en meegenomen worden voor de open haard.

Waar?

We verzamelen op het erf,bij Dorshout 23 in Veghel.

Er wordt gewerkt vanaf 10.00 uur tot 14.00 uur. Uiteraard is er aan het eind van de ochtend voor iedereen een kop soep om de verbruikte energie weer wat aan te vullen.

 

Deelnemers wordt aangeraden stevige schoenen en werkkleding mee te nemen. Afhankelijk van het weer: laarzen en regenkleding. Per locatie is er een beperkte deelname mogelijk, dus meld je snel aan en leef je uit!

 

Aanmelden kan via www.natuurwerkdag.nl of via ivn-veghel.nl.

 

De Natuurwerkdag wordt georganiseerd door Landschapsbeheer Nederland in samenwerking met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Scouting Nederland en wordt ondersteund door IVN vereniging voor natuur- en milieueducatie, Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN), ANWB en KNNV vereniging voor veldbiologie. De Natuurwerkdag wordt mede gefinancierd door de Nationale Postcode Loterij.

 

 

 

 

 

 

 

Optreden Vagabound bij De Compagnie

 

VEGHEL – De uit Breda afkomstige formatie Vagabound treedt op zondag 6 november om 15.00 uur op in het galeriecafé van Kunstgroep De Compagnie te Veghel. Onder leiding van de markante zanger/gitarist Mario Petrus spelen ze met folk overgoten akoestische pop-rock van eigen makelij en covers van beroemde singer/songwriters.  Kunstgroep de Compagnie, gevestigd aan het Middegaal 23-25 in Veghel, is elke zondag vanaf 14.00 uur geopend. Het optreden vindt plaats tussen 15.00 uur tot 17.00 uur en de toegang is gratis. Kijk op www.kunstgroepdecompagnie.nl

 

Het Bredase muzikantencollectief Vagabound vertolkt op eigenzinnige wijze de muzikale hersenspinsels van zanger/gitarist Mario Petrus. Een songwriter met iets op zijn hart en op zijn kerfstok. De met folk overgoten akoestische pop-rock vormt een solide soundtrack voor de anekdotes, pleidooien en biechten van de zanger met de ongecultiveerde baard. Bij tijden zoet en integer, dan weer rauw en obscuur, altijd in dienst van het liedje. In wisselende bezettingen zwerft Vagabound langs kroegen, festivals, feesten, straathoeken en culturele podia om het publiek te verassen en te plezieren. Met inmiddels twee albums met daarop eigen werk in de knapzak en een derde op komst, heeft Vagabound genoeg noten op zijn zang om van ieder optreden een muzikale ontdekkingsreis te maken. Aangevuld met wat traditionele liederen en covers van grootheden als Dylan, Cohen en Van Zandt, staan de liedjes van Vagabound garant voor een luisterrijke ervaring voor ieder muziekminnend publiek.

 

Recensies:

Vagabound mengt singer/songwriter-repertoire met indierock, blues, folk en vaudeville - New Folk Sounds; Vagabound doet wat het zelf wil en doet dat goed - VPRO's 3 voor 12; Voor de liefhebber van het genre, een aanrader - LIVEXS Music Magazine

 

 

 

Aankondiging inloopavonden Bestemmingsplan Buitengebied Veghel

 

Zoals al op 7 september 2011 is aangekondigd, wordt het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Veghel geactualiseerd. Bestaande plannen in het buitengebied worden samengevoegd tot één plan dat voldoet aan de nieuwe wet- en regelgeving. De regels in het plan zullen worden vereenvoudigd met als doel om het bestemmingsplan toegankelijker en beter leesbaar te maken.

 

In een bestemmingsplan staat omschreven wat er op bepaalde gronden mag plaatsvinden: landbouw, woningbouw, recreatie, horeca etc. Ook staan in een bestemmingsplan bouwregels zoals de maximale hoogte en oppervlakte van bouwwerken.

 

Doel en karakter inloopavond

De inloopavonden zijn vooral bedoeld voor bewoners en ondernemers in het buitengebied die willen kijken of hun bestaande rechten goed zijn meegenomen op de kaarten van het conceptbestemmingsplan. Het betreft een actualisatie van het bestemmingsplan waarin in principe geen individuele ontwikkelingen/plannen worden meegenomen. Er wordt geen centrale presentatie gehouden. In de ruimte zullen verschillende kaarten hangen die u kunt bekijken en waarover u vragen kunt stellen. Als u denkt dat bestaande rechten niet goed zijn verwerkt op de kaart dan kunt u uw reactie via een formulier in de ter plekke aanwezige brievenbus doen.

 

Kaarten op internet

De kaarten met het genoemde formulier zijn vanaf 27 oktober 2011 via http://www.veghel.nl onder actueel en bestemmingsplannen ook beschikbaar op internet zodat u er ook voor kunt kiezen om uw  opmerkingen kenbaar te maken via het e-mailadres clusterRO@veghel.nl.

 

Locaties en data inloopavonden

In onderstaande tabel ziet u wanneer welke inloopavonden zijn ingepland.

 

Avond

 

 

 

1.       Erp

di 1 november

Ter Aa, Erp

19.00 – 21.00

2.       Keldonk/Boerdonk

do 3 november

Sport- en ontmoetingscentrum ’t Span

19.00 – 21.00

3.       Veghel/Mariaheide

di 8 november

Gemeentehuis Veghel

19.00 – 21.00

4.       Zijtaart/Eerde

do 10 november

Klooster Zijtaart

19.00 – 21.00

 

Vervolg

Na de inloopavonden worden de inventarisatiekaarten verwerkt tot een ontwerpbestemmingsplan, dat begin 2012 officieel ter inzage wordt gelegd.

 

 

 

WMO-Raadnieuws 

De Wmo-raad Veghel heeft de taak op zich genomen om u met regelmaat te informeren over de ontwikkelingen en haar activiteiten rondom de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

 

De Wmo-raad geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies.

Zij toetst de kwaliteit van de uitgevoerde taken en signaleert knelpunten.

De WMO is een wet waarin meedoen, participeren, centraal staat en deze wet wordt uitgevoerd door de gemeenten.

 

Het woord is aan: Vrony van Kol, lid regionale cliëntenraad Novadic Kentron

 

Achterban: een woord dat in de Wmo-raad veel gebruikt wordt. Logisch, want de Wmo-raad bestaat uit mensen die door hun achterban zijn aangewezen om  hen te vertegenwoordigen en  hun speciale wensen en behoeften bij de gemeente kenbaar te maken. Het succes van de Wmo-raad hangt voor een groot deel af van het draagvlak bij de achterban. Het is dan wel zaak om de achterban te kennen.

 

Wie vormt de achterban?

Alle Veghelse burgers; onderverdeeld in de landelijk vastgestelde 9 prestatievelden waarop elke gemeente zijn eigen meerjarig beleidsplan Wmo vaststelt.

  1. Leefbaarheid

Buurtverenigingen, besturen van buurthuizen, etc.

Vertegenwoordiging: gezamenlijke dorps- en wijkraden  / bonden van ouderen.

  1. Preventieve ondersteuning van jeugdigen en hun ouders

Veghelse jeugd en hun ouders

  1. Informatie, advies en cliëntondersteuning

Iedere inwoner met een hulpvraag.

Vertegenwoordiging: cliëntenraden zoals bijvoorbeeld Brabant Zorg / Platform Minima

  1. Ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers

Alle mantelzorgers en vrijwilligers.

Vertegenwoordiging door mensen met veel ervaring op dat gebied.

  1. Bevordering van deelname aan het maatschappelijk verkeer

Mensen uit de Geestelijke Gezondheidszorg, mensen met een lichamelijke handicap, ouderen en vereenzaamden.

Vertegenwoordiging: Rode Kruis / Zonnebloem / Hulpdienst Diaconie / Doelgroep Chronische zieken.

  1. Verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking

Iedere inwoner met een hulpvraag.

Vertegenwoordiging Gehandicaptenplatform / oudervereniging van verstandelijk gehandicapten.

  1. Maatschappelijke opvang en bestrijding van huiselijk geweld.

Iedere burger in de gemeente.

Vertegenwoordiging door de hele Wmo-raad.

  1. O.G.G.Z., Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

Vooral mensen uit de GGZ,

  9.Ambulante verslavingszorg.

Verslaafden en familie daarvan.

Vertegenwoordiging door een ex-client van de verslavingszorg.

 

Multiculturele samenleving:

Sinds kort hebben wij ook mensen in de Wmo-raad met een buitenlandse achtergrond, die de doelgroep migranten vertegenwoordigen.

 

Overdracht van informatie:

Al deze vertegenwoordigers krijgen hun informatie uit hun achterban, waar zij vaak zitting hebben in cliëntenraden, platforms of verenigingen. Zij brengen hun kennis in bij de wmo-raad  en kunnen soms een stempel drukken op het te voeren beleid. Veel zaken uit de Wmo overlappen elkaar en samenwerking tussen de vertegenwoordigers in de verschillende aandachtsgebieden is dan erg belangrijk. Dat gebeurt dan ook veelvuldig. De Wmo-raad in zijn geheel geeft aanmerkingen op het beleid en geeft ten slotte een advies aan de Gemeente. Zo wordt het beleid indirect meebepaald door de achterban, door u, de inwoners van Veghel!

 

Wat doet de Wmo-raad?

De Wmo-raad geeft aan welke problemen, behoeften en wensen er leven, maar de Wmo-raad is géén klachtenbureau: hiervoor bestaat een klachtenregeling via het KlantContactCentrum.

 

Contact: emailadres: wmoraad@veghel.nl,  postadres: Wmo-Raad  Postbus 10.001, 5460 DA  Veghel.

Notulen en informatie op website www.veghel.nl onder  KlantContactCentrum

Volgende vergaderdatum: 16 november / 14 december 2011(onder voorbehoud)

 

 

 

 

 

Hoesten of niezen?

Zakdoek kiezen!

Het seizoen waarin veel mensen een griep of verkoudheid oplopen is weer begonnen. Goede hygiëne kan verspreiding voorkomen. Daarom start de GGD Hart voor Brabant ook nu weer een voorlichtingscampagne over griep en verkoudheid.

 

De campagne gaat vooral over maatregelen die de kans op besmetting verkleinen. Zo adviseert de GGD Hart voor Brabant om altijd een hand of zakdoek voor uw mond te houden als u hoest of niest. Gebruik bij voorkeur een papieren zakdoek of tissue en gooi deze na één keer gebruik weg. En was vaak uw handen, ook na hoesten, niezen of snuiten. Zorg bovendien voor ventilatie in huis en maak bepaalde voorwerpen regelmatig schoon, zoals deurknoppen en speelgoed.

 

Voor meer informatie of voorlichtingsmateriaal kunt u contact opnemen met het bureau infectieziektebestrijding van de GGD Hart voor Brabant, via tel. 073 - 6404074.

 

 

 

 

 

 

 

Avondvliegen Volkel

 

Vliegbasis Volkel start met ingang van maandag 31 oktober met het avondvliegprogramma. Vanaf deze datum beoefenen F-16’s gedurende vijf weken het vliegen bij duisternis. In de weken 44 (31 oktober tot 4 november), 45 (7 tot 11 november), 48 (28 november tot 2 december), 49 (5 tot 9 december) en 50 (12 tot 16 december) wordt in principe gevlogen van maandag tot en met donderdag tot 23.00 uur. Tijdens het avondvliegen vertrekken de toestellen in de middag voor 17.00 uur en in de avond.

 

Avondvliegoefeningen zijn noodzakelijk om vliegers optimaal voor te bereiden op hun taak. De vroeg invallende duisternis de komende maanden, maakt het mogelijk een dergelijk oefenprogramma uit te voeren. Daadwerkelijke inzet van F-16 jachtvliegtuigen, zoals momenteel in Libië en Afghanistan, vindt steeds vaker plaats bij nacht. Het toestel is goed uitgerust voor nachtelijke operaties. Zo heeft de vlieger de beschikking over geavanceerde nachtzichtapparatuur. Regelmatig moet worden getraind om deze middelen optimaal te kunnen benutten tijdens huidige en toekomstige missies.

 

Op 25 en 26 oktober licht commandant vliegbasis, kolonel Peter Tankink, het avondvliegprogramma nader toe aan geïnteresseerden. Aanwezigen krijgen tijdens deze avonden informatie over het waarom van avondvliegen, de taken en werkwijze en de procedures. De informatieavonden vinden plaats in het nieuwe Basis Informatie Centrum van de vliegbasis Volkel en beginnen beiden om 19.00 uur tot 22.00 uur. U vindt het informatiecentrum na de rotonde en links voor de hoofdpoort van de vliegbasis. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor een informatieavond op één van beide dagen door een email te richten aan volkel@luchtmacht.nl onder vermelding van uw naam, datum van de informatieavond en het aantal personen. Bij het overschrijden van het maximale aantal bezoekers zal naar een alternatief gezocht worden.

 

Libië

Momenteel worden boven Libië dagelijks Nederlandse F16’s ingezet om de bevolking te beschermen door toezicht te houden op de naleving van het wapenembargo en het handhaven van de no-fly zone boven Libië. Ook in Afghanistan vliegen F-16’s dagelijks missies waarbij gebruik wordt gemaakt van RecceLite, een fotoverkenningssyteem, bij onder andere het verkennen van routes en het opsporen van bermbommen. 

 

Vanwege operationele redenen of door onvoorziene omstandigheden kan van bovenstaand vliegprogramma worden afgeweken.

 

Voor informatie over vliegbewegingen zie www.defensie.nl/actueel/vliegbewegingen of NOS Teletekst pagina 766. Voor nadere vragen en eventuele klachten kan worden gebeld met sectie Communicatie vliegbasis Volkel, bereikbaar onder telefoonnummer 0413 27 66 01. Klachten kunnen eveneens worden ingediend via www.defensie.nl/actueel/vliegbewegingen of via het gratis nummer 0800-0226033.

 

 

 

 

 

 

Nieuwe workshops:

Portret boetseren en Kartonreliëf

 

In de maand november gaan bij Pieter Brueghel verschillende nieuwe workshops van start. Soms betreft het eeuwenoude vaardigheden met een rijke historie, zoals portret boetseren. Soms gaat het om onbekendere, maar niet minder boeiende technieken zoals reliëfwerkstukken in karton.

 

Portret boetseren

Een mooie kop boetseren is van alle tijden! Portretten spelen in de hele kunstgeschiedenis dan ook een belangrijke rol. Deze workshop besteedt aandacht aan het goed ‘neerzetten’ van het hoofd van het model, het ruimtelijk maken van de kop en het daadwerkelijk aan alle kanten goed boetseren van het portret. Na vier bijeenkomsten wordt de kop uitgehold, gebakken en gepatineerd. Ga de uitdaging aan en realiseer een treffend portret!

 

Datum:             Zaterdagochtend 5 november tot en met 3 december 2011, afwerken op 14 januari 2012

Tijd:                 9.30-12.00 uur

Duur:               6 bijeenkomsten van 2,5 uur

Prijs:                € 125,00 (exclusief modelkosten)

Docente:                      Hester Pilz

 

 

Kartonreliëf: tekenen met het mes

Door vormen te snijden uit karton en vervolgens laagjes karton weg te halen ontstaat diepte en een kartontekening met subtiele reliëfwerking. Iedere deelnemer kiest zelf een foto – bijvoorbeeld uit de krant – om mee te werken, zodat er daadwerkelijk een persoonlijk kunstwerk naar eigen smaak ontstaat. De kartonreliëftechniek biedt een interessante ontmoeting tussen de tweedimensionale tekenkunst en driedimensionaal werken.

 

Datum:             Zaterdagochtend 12 en 19 november 2011

Tijd:                 9.30-12.00 uur

Duur:               2 bijeenkomsten

Prijs:                € 64,00

Docent:                        Dragan Despotovic

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pieter Brueghel, via telefoonnummer 0413-365675.