Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 21   2011-2012 > Dorpsnieuws  jaargang 21  nummer 09

Dorpsnieuws  jaargang 21  nummer 09


23 november 2011 - 30 november 2011

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nl


Klik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 21 nr 09
KERKBERICHTEN

Zondag: 27 november 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor).

Wij gedenken in deze viering:

Overl.oud. Schepers – Verbakel en overl.fam.; Mnd.ged. Jo van de Wetering;

Harrie Langens, overl.ouders en Theo en Jan; Overl.oud. Johan en An van den

Oever- van Asseldonk en zoon André; Jrgt. Johan Schoenmakers en vader Jan;

Mnd.ged. Harrie van Sleuwen; André van der Heijden.

Vrijdag: 2 december 14.15 u. Huwelijksviering, Pastor H. van Bemmel van:

Rick van Lankvelt en Bianca Aarts.

Gedoopt: Inge: dochter van Peter van den Broek en Mirjan van Gorkum.

 

 

 

SFEERVOLLE  THEATERAVOND  MET  “PETAZZIE”  IN  ONS  DORPSHUIS

 

Het uitgangspunt om onze Zijtaartse inwoners een ontspannende en gezellige avond aan te bieden ter gelegenheid van de nieuwe accommodatie is volledig geslaagd. Dat de belangstelling voor de voorstelling van “Petazzie” groot was, bleek al bij de voorverkoop op 21 mei. Daarom stroomde afgelopen vrijdagavond het theatergedeelte van ons dorpshuis ook helemaal vol en waren alle 440 stoelen bezet. Het publiek heeft genoten van een enthousiast en spontaan optreden van de cabaretgroep uit Helmond, die zich in de totale aankleding van de nieuwe zaal goed thuis voelde en ook nog terugblikte op de vorige locatie. De sterke kwaliteiten van zang en bespelen van instrumenten werd afgewisseld met lachwekkende sketches en interacties met de zaal. Zowel publiek als artiesten konden terugkijken op een geslaagd en gezellig avondprogramma in een mooie entourage van ons nieuwe dorpshuis.

Door deze eerste theaterbezetting werd ook de ervaring opgedaan van dit gebruik. Natuurlijk was het grote aantal consumptiegebruikers tijdens de pauze en ook na afloop een belangrijk logistiek aandachtspunt. Dit verliep vlot en niemand heeft lang hoeven te wachten. Ook met zicht op het podium vanuit de evenementenzaal werd de gewenste ervaring opgedaan en kunnen daaruit mogelijk nog verbeterpunten gehaald worden.

Door de grote groep nablijvers na de voorstelling werd de gezelligheid van de avond nog flink voortgezet en werden er veel positieve reacties uitgewisseld.

Mede dankzij de grote belangstelling en door de fijne samenwerking met het bestuur van het dorpshuis, met de vrijwilligers van de carnavalsvereniging, met de medewerkers van NLG-productions en met de mensen van “Petazzie” is het doel, dat we als Dorpsraad hadden gesteld, volledig behaald. Hiermee betuigen wij nogmaals graag onze dank voor deze constructieve samenwerking en kunnen we samen met een goed gevoel terugkijken op een fantastische avond in Het Klooster!

Dorpsraad Zijtaart

 

 

 

Belangrijke Telefoonnummers:

Kerkberichten C.v. Helvoirt                   (0413) 36 58 61

Huisartsenpost:

  Avond, nacht en Het  weekend            0900-8860

Huisarts J.M.Bonnet                              (0413) 35 22 23

Meldpunt Ouderenzorg                          0900-8803

Thuiszorg en Kraamzorg                        0900-8803

Centraal Alarm nummer                          1 1 2

Politie/Brandweer/Ambulance spoed       1 1 2

Politie          direct                                  0900 8844

Brandweer   direct                                 (073) 612 31 23

Ambulance  direct                                 (0412) 63 15 15

Stadhuis Veghel                                    (0413) 38 66 44

Gem. Veghel Storingsnummer                (0413) 38 66 66

Basisschool "Edith Stein"                        (0413) 36 51 68

Tennispark Zijtaart                                 (0413) 76 90 25

De Korenmolen (dorpshuis)                   (0413) 36 66 79

De Vonders                                          (0413) 35 03 77

De Molensteen                                      (0413) 36 73 73

 

 

 

Prikpost in Zijtaart.

De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend (vanaf 8.15u. aanwezig zijn).

 

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

Meldingen en klachten in de openbare ruimte

Wanneer u gebreken in de openbare ruimte constateert, kunt u hiervan melding maken bij de gemeente. U kunt een melding doen over bijvoorbeeld de volgende zaken: reiniging (zwerfvuil), onderhoud groen, verharding (losliggende stoeptegels, gaten in de weg), riolering, verlichting, straatmeubilair, verkeer, ongediertebestrijding (overlast van wespen, ratten, muizen etc.).

De gemeente onderzoekt naar aanleiding van uw melding het probleem en zorgt voor een passende oplossing. De melding wordt afgehandeld binnen een vastgestelde normtijd (afhankelijk van de melding).

U kunt uw melding telefonisch doorgeven aan de Servicemelddesk: (0413) 38 66 44.

 

 

BELANGETJES

 

Te koop: John van Zutphen Diervoeders, Antoniusstraat 40, Keldonk, tel. (0413) 21 20 24. Voor al uw voeders, vogelzaden, meststoffen, kalk, moskiller, houtvezel, zaagsel enz. (ook kleinverpakkingen). Afhalen dinsdag en vrijdag na 18.00 uur, zaterdag na 13.00 uur.

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

Gevonden: ovale oorbel met parelmoer ovale steen. Bij trap viaduct. Terug te halen bij Raaijmakers Drukwerk.

 

 

Rode Kruis

Maandag 28 november 2011 om 14.00 uur is er door de werkgroep van het Rode Kruis een  ontspanningsmiddag gepland. Deze bijeenkomst is in het Dorpshuis de Korenmolen.

Nieuwe belangstellenden kunnen zich melden bij Mevr. Th. v. d. Hurk v.d. Biggelaar tel. 363734

of bij Mevr. M. Hooijmans Swinkels tel. 340113.

 

Dankbetuiging.

 

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor alle medeleven die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn vrouw,ons mam en onze oma.

 

Anneke v Zoggel-vd Linden

 

Namens Mies,kinderen,kleinkinderen en achterkleinkinderen.

 

 

 

 

 

Veldtoertocht WTC Zijtaart

 

Wielertoerclub Zijtaart  organiseert op zondag 27 november a.s. weer de jaarlijkse Zijtaartse Fietsenwinkel veldtoertocht voor ATB-liefhebbers.

Deelnemers kunnen zich inschrijven in café-zaal Kleijngeld te Zijtaart tussen 8.00 en 10.00 uur voor een tocht van 30 of 45 kilometer. Onderweg is er een pauzeplaats waar gratis warme drank en peperkoek of een banaan worden aangeboden.

Ook aan de veiligheid is gedacht. WTC Zijtaart zorgt voor assistentie bij de oversteekplaatsen en voor mobiele hulp bij pech en ongevallen onderweg.

De route voert door mooie natuurgebieden zoals  het Lijnt, de Lieshoutsebossen, Vresselsebossen, Eerdse Bergen en tenslotte de Zijtaartse Bulten.

Na afloop is er bij cafe-zaal Kleijngeld gelegenheid om na te praten onder het genot van soep, een broodje worst en natuurlijk een drankje. Kijk voor meer informatie op www.wtczijtaart.nl.

 

 

 

Vragenlijst vandalisme in Zijtaart

 

In onze openbare vergadering van 9 november jl. hebben wij medewerking toegezegd aan de gemeente voor het verspreiden van een vragenlijst over vandalisme. Deze lijst is apart aan deze editie van Zijtaarts Belang toegevoegd.

Wij vragen u om de vragenlijst in te vullen en te bezorgen op een van de onderstaande adressen. Graag ontvangen wij uw ingevulde lijst uiterlijk woensdag 23 november a.s..

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Dorpsraad Zijtaart

 

De lijst kan ingeleverd worden bij:

Wendy Vissers             Jekschotstraat 12

Henry v.d. Ven            Biezendijk 29

Jac Schuurmans         Corsica 10 a

Hélène v.d. Hurk        Reibroekstraat 27

Joop Versantvoort      Past.Clercxstraat 62/Ceciliastraat 11

Willem Timmers         Past. Clercxstraat 56

Ad van Nunen              Pater Thijssenstraat 26

 

Bond van Alleengaanden Kring Uden

 

De bond van alleengaanden nodigt U uit voor onze advent viering op 29 november 2011 om

18.30 uur in Gemeenschapshuis/Sportzaal D’n Brak Ericastraat 17 Mariaheide.

 Wij beginnen deze avond met een gebed en communiedienst met medewerking van het seniorenkoor. Deze dienst is in D’n Brak

Na deze dienst is er koffie/thee (2x) met een worstenbroodje en een consumptie in de pauze.

Om 20.00 uur zal voor U optreden, het toneelgezelschap D.I.O. uit Boekel met een vrolijk blijspel in twee bedrijven, met als titel,  “Pa sprong in ‘t Diepe”

De afsluiting van deze avond zal rond de klok van 22.30 uur zijn.

De kosten voor deze avond zijn € 10, - p.p. te voldoen bij binnenkomst in de zaal.

De werkgroep wenst U een hele fijne viering en een gezellige toneelavond.

Namens de werkgroep, Toon van Berlo.

 

 

 

 

Hou jij ook van dansen, twirlen en optreden?

 

Kom dan op woensdag 23 november naar de open repetitie van de majoretten van St.Cecilia! Van 18.00u tot 19.00u zullen de majoretten laten zien wat zij zoal doen tijdens een repetitie en zullen ze een demonstratie geven van hun shows. Natuurlijk mag je ook zelf meedoen met de majoretten.

 

Lid worden?

Na afloop van de open repetitie kun je je opgeven voor de gratis proeflessen. Deze proeflessen zijn bedoeld om te kijken of je majoretten leuk vindt! Wanneer je daarna door wilt gaan, kun je je opgeven als lid van St.Cecilia.

 

Vragen?

Neem even contact op met Anne-Marie van Dinter (344414) of

Marjan van Asseldonk (355664 of marjanvanasseldonk@home.nl)

 

Hopelijk zien we jou op woensdag 23 november!!

 

Sportieve groet van de majoretten

 

 

 

Wandeling van Eerde naar Sint Oedenrode

 

 

Zondag 27 november organiseert natuurvereniging IVN Veghel een ongeveer 20 km. lange wandeling langs de Dommel naar Sint Oedenrode. Verzameld wordt bij het Stadhuis in Veghel om 9.45 uur waar vandaan de bus genomen wordt naar Eerde.

Vanaf Eerde wordt er gewandeld over rustige zandwegen over de voormalig heide en dan door afwisselend akker – en weideland met bomenrijen, bosjes en poeltjes naar het bosgebied de Geelders. Na een rustpauze in het Café Groene Woud gaat de wandeling verder langs de Dommel met haar meanders naar Sint Oedenrode. Van daaruit wordt de bus terug naar Veghel genomen.

Onderweg wordt er gekeken naar het verschil in landschap, de lijnen in het landschap en meer specifieker naar de flora en fauna die men tegenkomt. Het is een dagwandeling, goede schoenen en een lunchpakket mee.

Meer informatie bij Anja Edwards van Muyen 0413-310466 of www.ivn-veghel.nl.

 

Optreden Annemieke Post bij De Compagnie

VEGHEL – Op zondag 27 november a.s. treedt de Veghelse zangeres Annemieke Post op bij De Compagnie. Zij wordt begeleid door Frans van Kimmenade op piano en Dieneke van Kimmenade zang/viool. Zij brengen fraaie toegankelijke klassieke muziek en mooie luisterliederen. Kunstgroep de Compagnie, gevestigd aan het Middegaal 23-25 in Veghel, is elke zondag vanaf 14.00 uur geopend. Het optreden vindt plaats tussen 15.00 uur tot 17.00 uur en de toegang is gratis. Kijk op www.kunstgroepdecompagnie.nl

 

 

 

Wilt u mee met de BoodschappenPlusBus?


Bel Vivaan, Ouderenwerk (0413-367309) op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur en vraag het programma aan. U kunt ook een e-mail sturen naar: bplusb@vivaan.nl.

U kunt dan thuis op uw gemak uitzoeken op welke tijd u met de BoodschappenPlusbus mee wilt. Geef dat weer door en op de afgesproken tijd komt de bus voorrijden.

U kunt het programma ook bekijken op de website www.vivaan.nl.

Voor het winkelen kunt u zich elke werkdag van 9.00 – 13.00 uur opgeven. Voor de uitstapjes van november en december kunt u op woensdag 30 november van 9.00 – 12.00 uur bellen of daarna op werkdagen voor de middag.

 

 

 

Kinderen reizen straks met hun eigen paspoort

Met ingang van 26 juni 2012 zijn kinderbij-schrijvingen in paspoorten en andere reisdocumenten niet meer geldig. Vanaf dat moment moeten kinderen een eigen reisdocument hebben als zij naar het buitenland willen reizen. Bestaande bijschrijvingen en kinderstickers in paspoorten komen op 26 juni 2012 automatisch te vervallen. Ook kunnen vanaf dat moment geen nieuwe bijschrijvingen meer worden aan-gevraagd. Het vervallen van de geldigheid van kinderbijschrijving geldt voor alle landen van het Koninkrijk der Nederlanden. Overigens heeft het vervallen van de geldigheid van de bijschrijvingen op 26 juni 2012 geen gevolgen voor de geldigheid van het paspoort van de ouder(s) of voogd waarin ze staan bijgeschreven.

 

Brabantse Kampioenen

mee naar Zijtaart!

 

In het weekend van 19 en 20 november stonden de Brabantse Kampioenschappen voor majoretten op het programma. In Waalwijk was het een enorme drukte met sportende meiden en hun vele supporters. Tijdens het afgelopen concours in Someren hadden een 4-tal groepen van Zijtaart voldoende punten weten te behalen om mee te mogen doen aan de Brabantse Kampioenschappen.

Zaterdagochtend vertrok de eerste groep, zij brachten hun Robotshow vol enthousiasme. De show zat er goed in en dat straalden zij prima uit. Na het optreden weer snel omkleden om terug te gaan naar de prinsenreceptie waar iedereen een andere rol in vervulling nam. Vanuit het thuisfront in spanning afwachten tot de punten bekend werden gemaakt. 

s’ Middags mochten de jongste meiden optreden met hun circusshow. Erg spannend, maar de meiden leken er weinig last van te hebben. Ze hadden er zichtbaar zin in en de show ging goed gelijk! Na het optreden wilden ze het liefst nog een keer optreden, maar helaas.. ook voor hun nog even wachten op de prijsuitreiking.

Ook de indianen mochten hun show laten zien, voor sommigen tussen twee optredens in van de dansmariekes en Toeternietoe. Deze show ging ook hartstikke goed. De formaties kwamen mooi over in een grote sporthal en ze voelden zich echte indianen!

Aan het einde van de dag was daar dan de prijsuitreiking.

 

 

• Circusartiesten; Anne, Lieke, Hieke en Marit werden Brabants Kampioen!!! En zij mogen Brabant vertegenwoordigen op de Nederlandse Kampioenschappen op 14 januari in Oss.

• Indianen; Eline, Emma, Janne, Janne, Julia, Nienke, Pienen Yara behaalden een 5e plek!!

• Robots; Alicia, Anouk, Floor & Marit behaalden 64,6 punten en daarmee een ticket voor de Nederlandse Kampioenschappen, omdat zij het beste kwartet van de dag waren in hun categorie.

Ook zondag mocht er een groep van St.Cecilia Zijtaart meedoen. Het AB-kwartet bestaande uit Brenda, Nicole, Colinda en Joyce hebben hun show met als thema tegenstellingen vol overtuiging gebracht voor de jury. Zij behaalden 65,2 punten, weer hoger dan de vorige wedstrijden.

Zo kunnen we spreken van wederom een succesvol weekend voor de Majoretten van St.Cecilia!

 

Data activiteiten seizoen 2011/2012

 

 

Noteer onderstaande data alvast in uw agenda of op uw kalender

 

            16 november 2011:      Kienen

            8 januari 2012:             Brunch

            18 januari 2012:           Kienen

            21 maart 2012:            Kienen

            16 mei 2012:               Buurtvoetbaltoernooi

              20 mei 2012:  Familie/vriendenvoetbaltoernooi

               23 mei 2012:            Buurtvoetbaltoernooi

               30 mei 2011: Buurtvoetbaltoernooi

 

 

KBO

AGENDA:

maandag    28 november  13.00 uur  Regio biljarten

dinsdag    29 november  09.30 uur  Seniorenkoor

dinsdag    29 november  12.00 uur  Eetpunt

dinsdag    29 november  13.00 uur  Vrij biljarten

dinsdag    29 november  14.00 uur  Line dansen

woensdag    30 november  09.00 uur  Gym

woensdag    30 november  13.30 uur  Kienen

donderdag    1 december  12.00 uur  Eetpunt

donderdag    1 december  13.00 uur  Competitie biljarten

vrijdag    2 december  13.30 uur  Bridgen

BRIDGEN:               

De uitslagen van vrijdag 18 november 2011.

A-lijn:

1. Toos v.Berlo en Willemien Verhoeven           65,42 %

2. Jan Rijkers en Cor v.d. Berg                         57,08 %

3. Bert en Diny Kanters                                               53,33 %

4. Wim en Piet v.Schaijk                                  52,08 %

5. Mari v.d. Steen en Toon v. Schaijk                51,67 %

6. Wim en Tiny v. Lieshout                               51,25 %

    Toon v. Creij en Wim v. Os                          51,25 %

8. Cor en Marietje Mollen                                 49,17 %

    Jan v. Helvoirt en Mien Verhoeven               49,17 %

10. Chris en Christien v.Helvoirt                       45,83 %

11. Ben en Tiny v.d. Steen                               42,08 %

12. Harrie en Rina v. Berlo                               31,67 %

B-lijn:

1. Harrie v. Boxmeer en Tonn Verbruggen        61,98 %

2. Harrie en Marietje v.d. Wijgert                     58,85%

3. Anny v.d. Hurk en Mientje v.d. Tillaart          57,50 %

4. Tonny Rijkers en Jo Verhoeven                    56,25 %

    Mien vd. Crommenacker & Maria Rijken      56,25 %

6. Fien v. Boxmeer en Marietje v.d. Horst         51,25 %

7. Ad en Riet Koevoets                                    43,75 %

8. Jo v. Boxtel en Jo v.d. Burgt                         43,13 %

9. Adriaan v.d. Tillart en Petra v.d. Hurk           40,63 %

10. Anny en Josien v.d. Berkmortel                   40,00 %

11. Riek Vervoort en Mieke Toebast                 36,46 %

 

BILJARTEN:                       

De uitslagen van de Regiowedstrijd uit tegen

St.Oedenrode B op maandag 14 november 2011.

H.v.Dijk           45 31-Wim v.d. Sanden 51 54   

C.v. Alphen      41 49-Mies Gibbels                   41 43

A.Verbakel      34 25-Rien Kemps                    35 34

P.v.Kempen     26 12-Jan Rijkers                      20 24

P. de Baaij       26 16-Cor Coppens                   19 12

J.v.Roosmalen  20 34-Martien v. Zutphen          16 17

M.Oerlemans   15 28-Jan v.d. Oever                15 16

De uitslagen van de onderlinge competitie op

Donderdag 17 november 2011.

Rien v. Tiel                  25 27-Jan de Wit              29 29

Wim Kremers               29 31-Jos Claassen           22 21

Willy vd. Berkmortel     24 25-Jan v.d. Oever        17 16

Grard v. Eert                18 19-Piet v.d. Hurk         39 26

Cor v. Zutphen             64 66-Wim vd.Sanden    54 30

Tonnie v. Uden             32 29-Jan v. Uden            19 16

Cor Coppens                20 19-Rien Kemps            37 33

Johan v. Zutphen          23 19-Mart. v.Zutphen   17   7

Johan v. Zutphen          23 19-Gerard Oppers        14 10

Willy Henst                  30 25-Mies Gibbels           42 28

Piet v.d. Tillaart            38 29-Tonn Verbruggen 20 13

Martien v. Zutphen       17 12-Gerard Oppers        14   8

Jan Rijkers                   18 13-Rien Kemps            37 22

 

Zijtaartse Bridge Club 2001 (ZBC’01)

De uitslagen van dinsdag 15 november 2011.

Rode-lijn:

1. Mien v. Berkel en Mien Verhoeven               72,92 %

2. Cor v.d. Berg en Toon v. Schaijk                  57,64 %

3. Piet Thijssens en Riek Rijkers                       55,56 %

4. Hilly v. Bosbeek en Ria Swinkels                  53,82 %

5. Jan Rijkers en Toos v. Berlo                         52,08 %

6. Cees v. Hout en Jo Verhoeven                     50,56 %

7. Harry en Marietje v.d. Wijgert                      50,00 %

8. Bert en Diny Kanters                                               47,92 %

9. Cor en Marietje Mollen                                 47,29 % 

10. Mien Vissers en Jeanne v.d. Zanden                       46,18 %

11. Ria Delisse en Sybille v.d. Rijdt                   45,83 %

12. Corry Kastelijn en Anny v.d. Hurk               45,35 %

13. Wim en Piet v. Schaijk                                45,14 %

14. Anneke Jans en Maria Pepers                     40,21 %

15. Joke Petit en Maria Rijken                          39,51 %

Gele-lijn:

1. Frans vd. Boom & Willemien Verhoeven       60,73 %

2. Cor v.d. Berg en Toon v. Schaijk                  59,38 %

3. Mari v.d. Steen en Toon v.d. Zanden             57,08 %

4. Noud en Toos v. Zutven                               51,67 %

5. Anny v.d. Hurk en Tonny Rijkers                  50,94 %

6. Mieke Toebast en Toos Vissers                    50,00 %

7. Chris en Christien v. Helvoirt                        45,31 %

8. Adriaan v.d. Tillart en Jack Sebrechts                       44,69 %

9. Mientje v.d. Tillaart en Ria Veldhuis              36,98 %

10. Piet en Toos Reijbroek                                34,90 %

 

 

 

 

SPORTAGENDA

 

V.O.W. Jeugd  zaterdag 26 nov 2011

VOW B1          uit         RKPVV B1                     14:30u

VOW C1          uit         Boerdonk C1G                 13:00u

VOW C2          thuis     Mariahout C2G                13:00u

VOW D1          thuis     S.V. Brandevoort D2        11:30u

VOW E1          thuis     Gemert E4                       9:30u

VOW E2          uit         DVG E3G                        9:30u

VOW E3          thuis     Stiphout Vooruit E3          9:30u

VOW F1          thuis     Schijndel/VITAM F3        10:30u

VOW F2          uit         S.V. Brandevoort F4        9:00u

VOW F3          uit         Rhode F8                         10:15u

VOW F4          vrij       

VOW MA1      thuis     Festilent MA1                  14:30u

VOW MC1       uit         SBV MC1                       13:00u

V.O.W.veteranen zaterdag 26 nov 2011

VOW Vet 1      thuis     NIJSEL                           15.00u

V.O.W.senioren zondag 26 nov 2011

VRIENDSCHAPELIJK

VOW               Uit        ELI                                 12.00u

 

SPORTUITSLAGEN

 

VOW jeugd zaterdag 19 nov 2011

VOW B1          WHV B1                               10-1

VOW C1          Boekel Sport C3                     11-1

VOW C2          Schijndel/VITAM C5              2-0

VOW D1          Elsendorp D1CO                    4-6

VOW E1          vrij                                         x-x

VOW E2          WEC E3                                0-10

VOW E3          Boekel Sport E6G                   ?-?

VOW F1          Boekel Sport F2                     3-3

VOW F2          Blauw Geel'38/OtterW F5       6-2

VOW F3          Sparta'25 F6                           0-1

VOW F4          Schijndel/VITAM F8              1-3

VOW MA1      Volkel MA1                           6-0

VOW MC1       Heeswijk MC1                       4-0

VOW MD1      OSS'20 MD3                         2-1

V.O.W. Senioren zondag 20 november 2011

VOW H1         SBV                                        10 - 0

VOW H2         ELI 2                                       0 - 3

VOW H3         AVESTEYN 5                                   2 - 3

VOW H4         SCHIJNDEL/V. 10                  0 - 4

VOW D1         DAMES MVC                                     1 - 3

V.O.W. Dames zondag 20 november 2011

DAMES VOW D2       HVCH                         0 - 5

V.O.W. Veteranen zaterdag 19 nov, 2011

VOW VET 1    RKVV KELDONK                 6 – 3

 

VOW- SBV ( 4-0) 10-0                  20/11/2011

SBV had nog geen punt te pakken, maar dat is uiteraard geen garantie voor 3 punten. Maar met alle respect voor SBV, dit VOW was vandaag een maat te groot voor de gasten. In het begin ging het nog aardig, maar daar was na 10 minuten geen sprake meer van. Het was VOW dat de klok sloeg en door bleef slaan richting de goal van SBV. Een mooie aanval via Niels Maas, die de bal netjes teruglegde op de meegekomen Ruud van Asseldonk en die joeg de bal werkelijk de goal in. 1-0. Niet veel later werd Niels gevloerd door de keeper en de penalty was een koud kunstje voor Ruud. 2-0. Het zicht werd slechter door de mist maar niet voor de spelers van VOW. Zo bleek. Ook Jan van der Heijden mocht een doelpunt maken en tikte de bal over de lijn. 3-0. Nog voor de rust werd het 4-0 en leek de buit binnen. Ditmaal was het onze spits Rick van der Linden. Rust.

Een korte rust van een minuut of tien, want de mist kwam snel opzetten en die 5 minuten konden rond 16.15 wel eens van pas komen, want het zicht werd er niet beter om. De eerste tien minuten na rust was het rustig op het veld. Ietwat rommelig zonder kansen, maar toen Niels voor de 5-0 aantekende leek het lek niet meer te dichten achterin bij de gasten. Rick maakte even later 6-0 en met nog dik twintig minuten op de klok kon er wel eens een monsterscore gaan ontstaan. 7-0 Michel Tielemans en 8-0 was weer voor Niels Maas. De tien tien tien was zachtjes hoorbaar langs de kanten. Toen even later de ingevallen Martijn van der Heijden voor nummertje 9 zorgde was het wachten op nummer 10. Dit bleek nog een lastig geval. Uiteindelijk was het Rick van der Linden die zijn mannetje doldraaide en de bal de verre hoek injoeg. 10-0 en dit zou tevens de eindstand worden. En zo wonnen we dik verdiend, zonder hoogstaand voetbal van de nummer laatst van deze klasse en konden we gaan horen wat onze concurrenten hadden gedaan. Nu een week rust en over twee weken thuis tegen Maaskantse Boys en dus het begin van de terugronde. Die hebben 9 uit 3 en dus aan een goede reeks bezig. Maar wij ook. Een evenaring van het record van Han in zijn trainers loopbaan. Acht overwinningen op rij. Op naar nummer negen …

 

Tegenstander maakt sliding om bal te veroveren op Jeroen v. Sleuwen

 

 

 

 

Jeugdprinsenreceptie

In een gezellige gymzaal van het Klooster is afgelopen zaterdag de jeugdprinsenreceptie gehouden.

Jeugdprins Jonas, jeugdprinses Marloes, hun adjudanten Max en Anouk, nar Thom en de jeugdraad van 11 stonden deze middag in het middelpunt van belangstelling. De Nar had een nieuw pak aan.

De muzikale klanken kwamen ook deze keer weer van Toeternietoe.

De paarse dansmariekes mochten als eerste hun dans laten zien en even later was het de beurt aan de groene dansmariekes.

Natuurlijk waren alle carnavalsverenigingen uit de regio aanwezig om de nieuwe jeugdprins en jeugdprinses met hun gevolg te feliciteren.

Maar ook de ouders, opa`s en oma`s, ooms en tantes, neefjes, nichtjes en vrienden en vriendinnen kwamen hun felicitaties overbrengen. Zo moesten onze jeugdprins en prinses een puzzel maken en met 1 hand een muntje uit een panty halen. Als laatste mocht onze grote Prins Peer d`n Urste, Adjudant Rob, de Raad van 11, het bestuur en de roze dansmariekes het podium op.

Tot slot zijn we met een flinke groep mensen Reigers gaan plaatsen bij Jonas en Marloes om rond de klok van zes uur moe maar voldaan richting huis te gaan.

Het was een kei leuke middag voor de nieuwe jeugdraad en we bedanken dan ook iedereen die een bezoek heeft gebracht aan de gymzaal.

 

De jeugdcommissie

 

 

 

Gezellige receptie Prins Peer d’n Urste en Adjudant Rob.

 

Zondag was het een drukte van belang bij de prinsenreceptie van Prins Peer d’n Urste, Adjudant Rob, Vanessa en Marissa. ’s Morgens vroeg om half tien waren het de vrienden van de Prins en Adjudant, The Nok, die met de eerste verrassing klaar stonden. Het viertal werd met een Buick cabriolet opgehaald en richting Zijtaart gereden. Halverwege stond echter Leentje de koe klaar met een kar waarin Prins Peer en Adjudant Rob plaats konden nemen De rest van The Nok liepen gezellig mee en zo kwamen ze bij het Dorpshuis aan.

Na een muzikale huldiging van de Fanfare kreeg ook de gehele Carnavalsvereniging de gelegenheid om de heersers van Reigerland te feliciteren.

Het motto “Mi z’n alle de bist uithange” kwam door de gehele receptie heen regelmatig terug.

De Familie van de Prins kwamen een test afnemen of hunne Peer wel Prins proof was en zij kwamen uiteindelijk tot de conclusie dat hij geslaagd was en ze waren dan ook trots een Prins in de familie te hebben.

Buurtvereniging Krijtenburg beloofde dat ze tijdens de carnaval wel een oogje op het huis zullen houden en de veestapel zullen verzorgen.

De “buurt” waren ook apetrots dat er eindelijk een Prins uit hun buurt kwam en kwamen ook “de bist uithange” en wisten zelfs anekdotes te vertellen waarvan de Prins dacht dat niemand ze wist.

De Nozems uit Erp (vriendengroep van Vanessa en de Prins) kwamen Vanessa een spoedcursus dialect (Seiterts) geven wat ze al snel leerde.

Verschillende verenigingen waaronder Dartclub Kleijngeld Zijtaart en de wielertoerclub, waarvan de Prins fanatiek lid is, kwamen om de Prins te feliciteren.

 Alle carnavalsverenigingen uit de regio lieten zich van de beste kant zien.  Al dan niet begeleid door hun eigen blaaskapel en dansmariekes.

Vriendengroep The Nok kwamen langs en zij lieten de Prins zijn Adjudant uitgebreid onderzoeken met als resultaat dat de Prins een barbecue moet organiseren voor The Nok en de Raad van Elf en Bestuur, wat met dankbaar applaus werd ontvangen. De Prins vond dit allemaal prima en beloofde dat dit zeker goed zou komen.

Tevens hadden zij een lied geschreven en brachten dit live op het podium. Dit was een echt swingend nummer waarvan we zeker en vast nog meer gaan horen.

Ten slotte kwamen Ex-prins Twan d’n Urste en Adjudant Henri naar boven om een paraplu te schenken waaronder de dames van de Prins en Adjudant konden schuilen als het slecht weer zou worden en waaraan de nodige versnaperingen hingen voor de inwendige mens.

Ook het Prinsenkado hadden ze bij zich en dat schonken zij aan de Prins en Adjudant.

De Boemelaars hebben de gehele dag muzikaal aan elkaar gespeeld en ze hebben vele groepen begeleid.

Na een bedankwoord richting alle mensen voor de geslaagde middag trok het gezelschap langs de Zijtaartse horecagelegenheden om uiteindelijk bij Prins Peer en Vanessa thuis te genieten van een bakje koffie en een broodje.

Het komende carnaval belooft een geweldige drukke en gezellige tijd te worden, maar samen met Prins Peer, Adjudant Rob, Vanessa en Marissa onder hun motto “Mi z’n alle de bist uithange” én met de hele Zijtaartse gemeenschap moet carnaval in 2012 weer een geweldig feest worden.

 

 

DDB praat in Boerdonk over structuurvisie

 

BOERDONK – Politieke partij DDB houdt op maandag 28 november een openbare bijeenkomst in Boerdonk, in Gemeenschapshuis Den Hazenpot aan Pastoor van Schijndelstraat 37. Daar wordt onder meer gesproken over de Structuurvisie Boerdonk. De bijeenkomst begint om 20.30 uur.

Tijdens de rondvraag kunnen andere thema’s aan de orde worden gesteld. DDB-wethouders en raadsleden zijn aanwezig en zijn na afloop van de bijeenkomst ook persoonlijk aanspreekbaar.

 

 

 

Interpunctie

Jaloezie en andere ongemakken

(meer lezen: www.interpunctie-praktijkgevallen.nl)

Jaloezie kan op zich allerlei vlakken manifesteren. De een heeft meer geld dan de ander (of de een dénkt dat alleen maar…), of de een is rapper van de tongriem gesneden. Sommige mensen hebben altijd hun woordje klaar, anderen zijn om niks totaal van de kaart. Inderdaad kun je dan wel eens wat jaloers worden: ik wou dat ik ook iets terug durfde zeggen….

Maar lang niet altijd is er sprake van jaloezie als men dat denkt. Zo sprak ik eens een mevrouw J die vertelde dat ze grote problemen had gehad met haar dochter. Ze had ooit geprobeerd hierover met een familielid te praten, maar die had niet zo goed gereageerd. Zij concludeerde hieruit dat er sprake moest zijn van jaloezie, want mevrouw J had meer geld dan de rest van de familie.

Soms is men ook echt jaloers. Jammer, want meestal wil je niet ruilen met anderen als je weet waar die ander allemaal last van heeft. Uiteindelijk denk ik dat de meeste mensen hun “eigen kruisje” weer zouden oppakken als ze wisten hoe anderen worstelen met het leven, met ziektes, met tegenvallers etc.

Iedereen denkt wel eens dat hij of zij het zwaarder heeft dan een ander, en niemand heeft echt gelijk. Alleen voel je je eigen ellende in alle facetten terwijl je andermans ellende maar gedeeltelijk kunt invoelen.

De grootste fout is dat men denkt te moeten troosten. Men zegt dan bv.”Het is inderdaad erg dat je auto in de kreukels is, maar gelukkig heb je geld om een andere te kopen” of “het is maar een auto, gelukkig heb je zelf niks”. Dat is misschien wel waar, maar liever had je gewoon geen ongeluk gehad. Er wordt dan al gauw gereageerd met “hij/zij heeft makkelijk praten, voor hem is een auto peanuts, maar voor mij is het een grote uitgave!”

Kortom: je kunt nooit weten wat voor de ander een groot of klein probleem is, en je kunt dus ook nooit doen alsof een probleem van de ander “minder erg” is dan jouw probleem. Jaloezie betekent vaak: onwetendheid, niet snappen wat het voor de ander betekent. Zo gauw als je ècht begrijpt hoe ernstig het probleem van de ander is, dan besef je meestal dat je liever niet zou ruilen.

Mw. N. Timmermans-van de Kamp

Interpunctie, Smientdonk 2,

5467 CA  Veghel

tel. 06-21.59.24.35.  

www.interpunctie.nl

 

Vivaan en Pieter brueghel presenteren:

Workshop Fotografie: Wannabee a model

Wil je als model een fotoshoot ondergaan dan kan kun je nu op je mooist gefotografeerd worden in deze workshop. Daarvoor heb nodig je: mooiste kleding en make-up. In teams fotografeer je elkaar in uiteenlopende poses. Een beetje overdrijven mag. Bereid je voor door een foto mee te nemen uit een magazine als inspiratie.

Datum: woensdagavond 7 en 14 december om 18.30-20.30 (workshop van 2 bijeenkomsten)

Kosten: 3,50 per bijeenkomst.

Schrijf je nu in bij latifa.laaroussi@vivaan.nl of bel naar 0413 340842

 

Keramisten uit heel Nederland

komen zoutstoken bij Pieter Brueghel

Donderdag 24 november tot en met zaterdag 26 november zijn veertien keramisten uit heel Nederland aan het werk bij Pieter Brueghel in Veghel. Daar vindt onder leiding van keramiste Bernadette Stokwielder een unieke zoutstook plaats, waarbij de keramische werkstukken via een speciale techniek met zout worden geglazuurd. Pieter Brueghel is een van de weinige plekken in Nederland waar deze techniek nog wordt uitgevoerd.