Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 21   2011-2012 > Dorpsnieuws  jaargang 21  nummer 10

Dorpsnieuws  jaargang 21  nummer 10


30 november 2011 - 7 december 2011

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nl


Klik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 21 nr 10KERKBERICHTEN

Vrijdag: 2 december 14.15 u. Huwelijksviering Pastor H. van Bemmel van:

Rick van Lankvelt en Bianca Aarts.

Zondag: 4 december 9.30 u. Pater van Delden (Samenzang).

Wij gedenken in deze viering:

Overl.oud. Coppens-van Bakel en Frans; Willem Jonkers (vanwege verjaardag); Zus van de Ven (nms.Kath.Bond van Ouderen); Jrgt. Maria van de Ven-Sauels; Jrgt. Johan Schepers; Mnd.ged. Anneke van Zoggel-van der Linden; Jrgt. Mien Habraken-Leenders; Overl.oud. van der Linden-Verbruggen; Mariet van der Linden-van Schaijk.

 

 

 

Parochies Samen? Samen Parochie!

We leven op dit moment op de grens van grote herzieningen. Het lijkt dat de hele maatschappij aan de vooravond staat van een herbezinning. Het politieke systeem, het financieel economische stelsel en onze zorgvoorzieningen zijn toe aan heroriëntatie en herijking.

De katholieke kerk staat (gelukkig) niet los van deze ontwikkelingen, ook zij is toe aan een gedegen reflectie.

De huidige 9 parochies van de gemeente Veghel (H. Lambertus Veghel, H. Hart Veghel, H. Johannes Veghel, H. Antonius Abt Eerde, H. Servatius Boerdonk, H. Servatius Erp, H. Lambertus Zijtaart, H. Antonius van Padua Keldonk en OLV. Moeder van Goede Raad Maria-Heide) bezinnen zich op dit moment op hun toekomst. Duidelijk is dat er op korte(re) termijn sprake zal zijn van een écht nieuwe situatie. Negen parochies worden één parochie, bestaande uit een centrale eenheid en negen geloofskernen.

Vanuit de centrale eenheid vindt aansturing, toerusting, coördinatie en inspiratie plaats.

In de afzonderlijke geloofskernen vindt de “eerstelijnszorg” plaats, dichtbij, op eigen maat en met een eigen kleur. Daarvoor zijn in elk van de kernen echt goede, dragende mensen nodig.

Duidelijk is dat niet alles meer in die negen geloofskernen afzonderlijk zal kunnen plaatsvinden. Praktisch zal er van alles anders worden. Er moet een evenwicht gevonden worden tussen vieringen en activiteiten die centraal worden gehouden en die welke in de eigen geloofskern kunnen plaatsvinden.

Negen parochies worden één parochie. De Nieuwe Parochie heeft één bestuur en één pastoraal team. Zij vormen de basis voor de Nieuwe Parochie en de negen geloofskernen. Het ideaalbeeld daarbij is “eenheid in verscheidenheid” en onderlinge solidariteit. Natuurlijk vanuit een gelovende en lerende houding.

Op dit moment zijn er twee stuurgroepen bezig met het denken over en werken aan deze ontwikkelingen. Een bestuurlijke stuurgroep – waarin onze parochie vertegenwoordigd wordt door Mari van Asseldonk – en een pastorale stuurgroep – waarin onze parochie vertegenwoordigd wordt door Oda van de Tillaart.

Eind januari 2012 zullen de beide stuurgroepen hun eerste gedachten en bevindingen samen bespreken. Daarna is het zeker ook een geschikt moment om met allen, die zich betrokken voelen bij onze parochie, nader van gedachten te wisselen en ieders inbreng te horen. Tijdig zal u een uitnodiging daartoe bereiken.

 

Met vriendelijke groet

Namens pastoraal team, Ard Smulders, beoogt pastoor Nieuwe Parochie.

Namens bestuur parochie H. Lambertus Zijtaart,voorzitter, Jan Nikkelen

 

 

Belangrijke Telefoonnummers:

Kerkberichten C.v. Helvoirt                   (0413) 36 58 61

Huisartsenpost:

  Avond, nacht en Het  weekend            0900-8860

Huisarts J.M.Bonnet                              (0413) 35 22 23

Meldpunt Ouderenzorg                          0900-8803

Thuiszorg en Kraamzorg                        0900-8803

Centraal Alarm nummer                          1 1 2

Politie/Brandweer/Ambulance spoed       1 1 2

Politie          direct                                  0900 8844

Brandweer   direct                                 (073) 612 31 23

Ambulance  direct                                 (0412) 63 15 15

Stadhuis Veghel                                    (0413) 38 66 44

Gem. Veghel Storingsnummer                (0413) 38 66 66

Basisschool "Edith Stein"                        (0413) 36 51 68

Tennispark Zijtaart                                 (0413) 76 90 25

De Korenmolen (dorpshuis)                   (0413) 36 66 79

De Vonders                                          (0413) 35 03 77

De Molensteen                                      (0413) 36 73 73

 

 

 

Prikpost in Zijtaart.

De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend (vanaf 8.15u. aanwezig zijn).

 

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

 

 

 

 

Negen parochies worden één parochie. De Nieuwe Parochie heeft één bestuur en één pastoraal team. Zij vormen de basis voor de Nieuwe Parochie en de negen geloofskernen. Het ideaalbeeld daarbij is “eenheid in verscheidenheid” en onderlinge solidariteit. Natuurlijk vanuit een gelovende en lerende houding.

Op dit moment zijn er twee stuurgroepen bezig met het denken over en werken aan deze ontwikkelingen. Een bestuurlijke stuurgroep – waarin onze parochie vertegenwoordigd wordt door Mari van Asseldonk – en een pastorale stuurgroep – waarin onze parochie vertegenwoordigd wordt door Oda van de Tillaart.

Eind januari 2012 zullen de beide stuurgroepen hun eerste gedachten en bevindingen samen bespreken. Daarna is het zeker ook een geschikt moment om met allen, die zich betrokken voelen bij onze parochie, nader van gedachten te wisselen en ieders inbreng te horen. Tijdig zal u een uitnodiging daartoe bereiken.

 

Met vriendelijke groet

Namens pastoraal team, Ard Smulders,

            beoogt pastoor Nieuwe Parochie.

Namens bestuur parochie H. Lambertus Zijtaart,

            voorzitter, Jan Nikkelen

 

 

 

BELANGETJES

 

Te koop: John van Zutphen Diervoeders, Antoniusstraat 40, Keldonk, tel. (0413) 21 20 24. Voor al uw voeders, vogelzaden, meststoffen, kalk, moskiller, houtvezel, zaagsel enz. (ook kleinverpakkingen). Afhalen dinsdag en vrijdag na 18.00 uur, zaterdag na 13.00 uur.

 

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

 

 

TE KOOP

 

Pastoor Clercxstraat 4

 

Half vrijstaande woning

 

ca 420m3 met

 

vrijstaande garage 50m2

 

op een perceel van 1260m2

 

prijs op aanvraag

06 30375549

 

 

 

 

 

Te  koop

Mooi wit prima printer papier

Data Copie 80 grams

van € 6,99 voor € 5,00 per pak van 500 vel

Raaijmakers Drukwerk

Reibroekstraat 5,

tel.: 366613

 

 

 

Zijtaartse Jeugdnatuurvereniging: avondwandeling

 

Vrijdagavond 2 december 2011 verzamelen we bij de NIEUWE school voor onze avondwandeling. ’s Avonds is er natuurlijk ook van alles te zien en is het extra spannend omdat het dan donker is. Door de duisternis zie je alle dingen anders en zie je dingen die je anders niet ziet, vleermuizen of uilen maar ook sterretjes (als je over een tak struikelt). Hopelijk is het dan mooi weer om de omgeving van Zijtaart eens in het donker te kunnen bekijken.

Als je mee wilt, zorg dan dat laarzen of goede schoenen aan hebt en dat je om 19.00 uur bij de NIEUWE school bent. TOT DAN!

 

 

 

Verhuizing AED

I.v.m. de verhuizing van de Fa. Royal Canin Nederland B.V. is ook de AED mee verhuist.

Nieuwe locatie is:

Royal Canin Nederland B.V. Poort van Veghel 4930 5466 SB Veghel

Deze AED is inpandig geplaatst en derhalve beschikbaar tijdens de openingstijden van het bedrijf.

Op de website van Veghel Hartsave (www.veghelhartsave.nl) is dit gemarkeerd met een oranje logo.

K.Haan

Voorzitter Stichting Veghel HartSave.

 

 

 

KBO

 

AGENDA:

Maandag 5 december 10.00 uur: Onderonsje

Maandag 5 december 13.00 uur: Biljarten nederlaag toernooi

Dinsdag 6 december 09.30 uur: Seniorenkoor

Dinsdag 6 december 10.30-11.30 opgeven Kerstviering in Dorpshuis

Dinsdag 6 december 12.00 uur: Eetpunt

Dinsdag 6 december 13.00 uur: Vrij biljarten

Dinsdag 6 december 14.00 uur: Line dansen

Woensdag 7 december 09.00 uur: Gym

Woensdag 7 december 13.30 uur: Kaarten

Donderdag 8 december 12.00 uur: Eetpunt

Donderdag 8 december 13.00 uur: Competitie biljarten

Vrijdag 9 december 13.30 uur: Bridgen

 

KAARTEN:

 

RIKKEN:       1. Tiny v.Kasteren        157 pnt.

                        2. Martien v. Zutphen   115 pnt.

                        3. Harrie v.Asseldonk    86 pnt.

                        4.Mieke v. Boxmeer      79 pnt.

Poedelprijs           Lies v. Zutphen         - 32 pnt.

Loterij                 Diny v.Heertum

 

 

BRIDGEN:

De uitslagen van vrijdag 25 november 2011:

 

A-lijn:

1. Cor en Marietje Mollen                                 59,17 %

2. Jan Rijkers en Cor v.d. Berg                         58,33 %

3. Wim en Tiny v. Lieshout                               57,50 %

4. Mien Verhoeven en Mien Vissers                 57,08 %

5. Bert en Diny Kanters                                               55,83 %

6. Harrie en Rina v. Berlo                                49,17 %

7. Toos v. Berlo en Willemien Verhoeven          47,92 %

8. Wim v. Schaijk en Marie v.d. Steen               47,08 %

9. Pieter v. Geffen en Tonny Kivits                   46,67 %

10. Jan en Christien v.Helvoirt                          41,25 %

      Toon v. Creij en Wim v. Os                                    41,25 %

12. Ben en Tiny v.d. Steen                               38,75 %

 

B-lijn:

1. Harrie en Jana v.d. Acker                            65,42 %

2. Fien v. Boxmeer en Marietje v.d. Horst         59,58%

3. Jo Verhoeven en Tonny Rijkers                    59,17 %

4. Harrie en Marietje v.d. Wijgert                     54,17 %

5. Jo v. Boxtel en Mien Vermeulen                   52,92 %

6. Adriaan v.d. Tillart en Petra v.d. Hurk           50,42 %

7. Mien vd. Crommenacker & Maria Rijken      50,00 %

8. Bert en Anneke v. Helvoort                          45,42 %

9. Nellie v.d. Berg en Pieta Verbakel                44,17 %

10. Ad Koevoets en Riek Vervoort                   42,08 %

11. Mies en Joke v.d. Burgt                              41,25 %

12. Harry v. Boxmeer en Tonn Verbruggen       35,42 %

 

BILJARTEN:           

De uitslagen van het nederlaagtoernooi thuis tegen Erp 1 op maandag 21 november 2011:

 

Mies Gibbels                41 34-H.v.Zutphen        89 80

Piet v.d. Tillaart            39 28-H.v. Berlo           85 51

Rien Kemps                 35 18-P.Noyen             48 53

Tonnie v. Uden             29 32-G.v.d. Berg         48 56

Wim Kremers              29 17-H.vd. Wetering   41 37

Jos Claassen                23 26-H.v.Antwerpen   18   9

Tonn Verbruggen         21 25-J.v.Run               28 32

Jan Rijkers                   20 17-A.v.Houtum        21 15

Cor Coppens                19 17-C.Verwijst          19 18

Grard v. Eert                17 10-H.v.Antwerpen   18 12

 

De uitslagen van de onderlinge competitie op donderdag 24 november 2011:

Grard v. Eert           18 25-Rien Kemps              37 45

Jan de Wit              29 37-Piet v.d. Tillaart        38 25

Chris v. Helvoirt      20 24-Willy Henst               30 20

Wim v.d. Sanden     54 62-Johan v. Zutphen     23 25

Tonn Verbruggen    20 22-Jan v. Uden              19 15

Wim Kremers         29 27-Cor Coppens             20 12

Rien v. Tiel             25 20-Cor v. Zutphen        64 48

Jan v.d. Oever        17 14-Jos Claassen             22 16

Jan v. Uden            19 14-Gerard Oppers          14   8

Willy v.d. Berkmortel     24 19-Gerard Oppers    14   7

Jan Rijkers              18 14-Mart. v. Zutphen     17   9

Mies Gibbels                42 25-Piet v.d. Hurk     39 19

 

Zijtaartse Bridge Club 2001 (ZBC’01)

De uitslagen van dinsdag 22 november 2011:

Rode lijn:

1. Mien v. Berkel en Mien Verhoeven               59,17 %

2. Cees v. Hout en Jo Verhoeven                     57,08 %

3. Joke Petit en Maria Rijken                            55,00 %

4. Bert en Diny Kanters                                               53,33 %

5. Mien Vissers en Jeanne v.d. Zanden             51,67 %

6. Wim en Piet v. Schaijk                                 51,25 %

7. Jan Rijkers en Toos v. Berlo                         50,00 %

8. Hilly v. Bosbeek en Ria Swinkels                  49,17 %

9. Anneke Jans en Maria Pepers                                  46,67 % 

10. Harrie en Marietje v.d. Wijgert                    46,67 %

11. Cor en Marietje Mollen                               45,83 %

12. Ria Delisse en Sybille v.d. Rijdt                   43,75 %

13. Cor v.d. Berg en Corry Kastelijn                 40,32 %

Gele lijn:

1. Jana v.d. Acker en Anny v.d. Hurk               62,50 %

2. Mientje v.d. Tillaart en Ria Veldhuis              57,08 %

3. Mari v.d. Steen en Toon v.d. Zanden             55,83 %

4. Adriaan v.d. Tillart en Jack Sebrechts                       54,17 %

5. Chris en Christien v. Helvoirt                        51,25 %

6. Tonny Rijkers en Mien Vermeulen                50,00 %

7. Anny en Josien v.d. Berkmortel                    49,58 %

8. Hein en Jo de Wit                                        48 33 %

9. Nelly v.d. Berg en petra v.d. Hurk                46,25 %

10. Frans vd. Boom en Wilmien Verhoeven       45,83 %

11. Harrie en Rina v. Berlo                               45,00 %

12. Piet en Toos Reijbroek                                42 92 %

13. Mieke Toebast en Toos Vissers                  41,25 %

 

 

 

Verspreiding ZOV Kalender

Ook dit jaar is er weer de jaarlijkse kalender van de ZOV. Deze wordt door de leden van de JAZ verspreid. U kunt ons verwachten vanaf zaterdag 10 december tot 20 december.

Wij mogen 1 kalender per adres afgeven. De kalender is gratis, maar een vrijwillige bijdrage voor de JAZ dagen wordt natuurlijk zeer op prijs gesteld

                                                           De JAZ

 

 

 

 

Kerstbomen te koop

Blauwe Amorica en Nordman

in alle maten

Dagelijks van 8.00 - 20.00 uur bij:  M. van Gorkum

Zondveldstraat 7a, Zijtaart

Tel: (0413) 20 94 00
Ook voor kerststukjes!

 

 

 

 

Winterwandeling 2011

De EGZ organiseert dit jaar voor de tweede keer een winterwandeling in samen werking met Eethuis de Reiger. Op woensdag 28 december vindt deze plaats in en rond Zijtaart.

U kunt starten tussen 12.00 uur en 13.00 uur bij Eethuis de Reiger .

Er wordt 1 tocht uitgepijld van ongeveer 5 km en 1 tocht van 11 km, maar u kunt natuurlijk ook tussentijds nog van afstand wisselen. Meer informatie ziet u komende weken in het Zijtaarts Belang.

Tot ziens op 28 december bij de tweede winterwandeltocht.

 

Sluisstraat vanaf woensdag weer open voor verkeer

Vanaf woensdag 30 november is de Sluisstraat weer open voor verkeer. De herinrichting van de Sluisstraat is afgelopen zomer gestart en de komende weken worden de laatste werkzaamheden nog uitgevoerd. Verkeer kan vanaf woensdag wel weer door de straat. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden voor de kerst afgerond.

 

 

 

Controleer uw fietsverlichting!

 

Gelukkig hebben we nog heerlijk kunnen genieten van een mooi najaarszonnetje in de voorbije weken. Met het ingaan van de wintertijd wordt het helaas al weer eerder donker. De verlichting op onze fiets is nu van belang om ons goed zichtbaar te houden in het verkeer. Controleer daarom de verlichting op uw fiets en ook die van uw gezinsleden.

Batterijverlichting biedt uitkomst, zeker voor de jeugd. Er zijn natuurlijk ook al veel fietsen met naafdynamo. In allebei de gevallen fietst u veel lichter dan met een gewone dynamo en u heeft led-verlichting wat ook betere verlichting is dan een gewoon pitje. Er zijn nu ook handige setjes te verkrijgen in verband met noodgevallen, bijvoorbeeld uw licht is kapot gegaan en u moet toch nog naar de fietsenwinkel, dan kunt u deze gebruiken. Of voor de ‘kroegenfiets’ en ook voor kinderfietsjes is deze geschikt. Het is ook led-verlichting en gewoon goedgekeurd. Dus voorkom boetes en ongevallen en kijk het even na.

Ik heb nog een veiligheidstip meer voor de wintermaanden, maar die is van een andere aard. Schaf winterbanden aan als u van plan bent om door de sneeuw of gladheid te gaan fietsen. Hierdoor heeft u een betere grip op de weg bij gladheid en het kan valpartijen voorkomen. De waterafvoer onder deze banden is beter, doordat het profiel grover is en het rubber zachter, waardoor de band beter contact blijft houden met het wegdek.

Vertroetel uw tweewieler met een waxlaagje voor de winter, zodat hij in het voorjaar nog steeds straalt als een zonnetje. Laat hem regelmatig uit – dat is ook goed voor de baas – en leg hem in het donkere najaar beter aan de ketting voor het geval een vreemde uw rijwiel ook graag wil lenen. Heeft u nog vragen of wilt u eens een lichtje opsteken?

De fietsspecialist wil u hier graag bij helpen en adviseren.

Tot ziens!

 

Nu nog even voor de sociale contacten:

we hebben weer hele mooie kerstkaarten.

4 sorti pakjes voor € 10,00

Op = Op

en natuurlijk zijn ook de voordelige kerstzegels verkrijgbaar.

 

 

 

 

SPORTAGENDA

V.O.W. jeugd zaterdag 3 dec 2011

VOW B1         thuis     WEC B1G        14:00u

VOW C1         thuis     WEC C1          13:00u 

VOW C2         thuis     Blauw geel C5  12:00u 

VOW D1         thuis     Rhode D5         11:30u 

VOW E1          thuis     Avanti'31 E1G  9:30u

VOW E2l         gymzaal            13:00u

VOW E3          gymzaal            12:15u

VOW F1          gymzaal            9:15u

VOW F2          gymzaal            10:00u

VOW F3          gymzaal            10:45u

VOW F4          gymzaal            11:30u

VOW MA1      vrij      

VOW MC1      thuis     Rhode MB1                  13:00u

VOW MD1      thuis     Boekel sport MD1        11:00u

 

V.O.W. Dames donderdag 1 december 2011

VOW D2         uit        Dames MARIAHOUT 19.30u

 

V.O.W. veteranen zaterdag 3 dec. 2011

VOW   uit       Veteranen  Blauw-Geel’38 A –17.00u

 

V.O.W. senioren zondag4 december 2011

VOW H1         thuis     Maaskantse-BOYS      14.30u

VOW H2         thuis     ASV’33 2                    11.30u

VOW H3         uit        SCMH 3                      11.30u

VOW H4         thuis     HVCH 9                      11.00u

 

V.O.W.seniorenzondag 11 december 2011

VOW H1         Uit       ODILIAPEEL/BG       14.30u 

VOW H2         Uit HVCH 3                            13.00u

VOW H3         thuis     SCHIJNDEL/V. 6        11.00u

VOW H2         Uit       Blauw-geel’38/OW 18  10.00u

 

 

SPORTUITSLAGEN

 

V.O.W.  jeugd teams    zaterdag 26-nov-2011

VOW B1          RKPVV B1                  5-1

VOW C1          Boerdonk C1G              21-0

VOW C2          Mariahout C2G             3-3

VOW D1          S.V. Brandevoort D2     8-1

VOW E1          Gemert E4                    3-6

VOW E2          DVG E3G                     1-3

VOW E3          Stiphout Vooruit E3       2-13

VOW F1          Schijndel/VITAM F3     2-8

VOW F2          S.V. Brandevoort F4     0-5

VOW F3          Rhode F8                      2-2

VOW F4          vrij

VOW MA1      Festilent MA1               3-3

VOW MC1       SBV MC1                    11-2

VOW MD1      vrij

 

V.O.W. Uitslagen zaterdag 26 november

VETERANEN

VOW               NIJNSEL                                2 - 3

VRIENDSCHAPELIJK           ELI    – VOW              3 - 2 

 

 

 

 

Han van Rosmalen verlengt contract als trainer van voetbalvereniging VOW!

 

In goed onderling overleg hebben de trainer en het bestuur besloten het contract voor een langer verblijf in Zijtaart aan te gaan. Van Rosmalen is bezig aan zijn eerste jaar als hoofdtrainer van de selectie van VOW, dat vorig seizoen degradeerde uit de vierde klasse. De taak voor Van Rosmalen was om samen met zijn jongens te proberen de nacompetitie te halen. Halverwege het seizoen mogen we concluderen dat het bijzonder goed gaat met het eerste team en de doelstelling al is gehaald door het behalen van de eerste periodetitel. Na de helft van de competitie gespeeld te hebben, voert VOW 1 zelfs trots de standenlijst aan. Ook Han van Rosmalen geeft aan het bij VOW goed naar zijn zin te hebben. Spelers, technische staf, bestuur en trainer willen daarom graag het komende seizoen deze succesvolle samenwerking voortzetten.

Voor de tweede helft van de competitie zal men er alles aan doen om de koppositie op de ranglijst te handhaven. Voor de supporters betekent dit genieten van mooie wedstrijden, die na afloop in het clubhuis van VOW nog eens haarfijn geanalyseerd kunnen worden.

 

 

Op de foto het Heren 1 team van VOW met staand tweede van links Han van Rosmalen

 

 

 

 

Onderonsje Zijtaart heeft geheugensteunpunt te gast

 

In het maandelijkse Onderonsje van Zijtaart in het Klooster is op maandag 5 december van 10.00 tot 11.00 uur het geheugensteunpunt te gast. Het steunpunt is gevestigd in de Watersteeg in Veghel en biedt begeleiding bij problemen die voortkomen uit geheugenverlies. Dat hoeft niet persé dementie te zijn. Iedereen kan immers tijdelijk of blijvend problemen met het geheugen krijgen, door allerlei oorzaken. In het Onderonsje in ‘t Span komt Carla van der Zanden van dat geheugensteunpunt met de bezoekers van ’t Onderonsje te praten over haar werk. Mensen met geheugenproblemen kunnen bij haar terecht voor informatie, advies en ondersteuning. Voor de bezoekers van ’t Onderonsje is er volop gelegenheid om vragen te stellen. De toegang is gratis.

Alle 55+-ers uit Zijtaart zijn elke eerste maandag van de maand welkom bij het Onderonsje. Zij kunnen daar met elkaar praten over een interessant onderwerp. Vaak is er een gastspreker die iets interessants vertelt over zijn werk of over zijn hobby. De andere keren hebben de vrijwilligers die het Onderonsje begeleiden een onderwerp achter de hand. Bezoekers kunnen ook zelf gespreksonderwerpen aandragen.

 

 

 

Laatste selectie dressuurwedstrijd in Uden

De winterseizoen loopt alweer op zijn einde voor de pony ruiters.  In Uden hebben de leden van de Reigertjes meegedaan aan de laatste selectie wedstrijd van deze winter. Aniek van Kemenade is in haar klasse kringkampioen geworden, gefeliciteerd namens de hele ponyclub! Hieronder volgen de uitslagen:

Emma Boes met Perry in de klasse CL2 behaalde 186 en 192 punten. (2e plaats)

Joyce van Heertum met Sally in de klasse BL1 behaalde 179 en 180 punten.

Aniek van Kemenade met Pebbles in de klasse AL1 behaalde 197 punten. (2e plaats)

Sharen van Malsen met Amirah’s in de klasse DM1 behaalde 171, 182 en 171 punten,

en met Kaliber 169, 179 en 170 punten

 

 

 

VOW C2 ongeslagen najaarskampioen in 3e klasse 207

 

Zaterdag 26 november is VOW C2 gehuldigd voor het behalen van het najaarskampioenschap in de 3e klasse 207. Na een spannende laatste wedstrijd tegen Mariahout C2, waarin C2 er 3x in slaagde om een achterstand weg te werken, werd het uiteindelijk 3-3. Dit was ruim voldoende om kampioen te worden in hun klasse. Uit 10 wedstrijden werden 28 punten gehaald met een doelsaldo van 43 goals voor en 10 goals tegen. Spelers, leider(ster)s (Arno van Dommelen, Will van Asseldonk en Harry vd Rijt) en trainers (Mark Verbruggen en Niels Jonkers)

proficiat met dit prachtige resultaat.

 

 

De Fietsenwinkel ATB Veldtoertocht 2011 groot succes!

Afgelopen zondag 27 november is de ATB tocht door onze club WTC Zijtaart georganiseerd.

Onze Zijtaartse ‘De Fietsenwinkel’ (met aan het hoofd Mirian) heeft haar naam aan dit evenement verbonden. Hartelijk dank voor de sponsoring.

Hans Bolk is de coördinator van dit evenement en had het draaiboek keurig op orde en onder zijn regie werd het een geweldig succes.

Het aantal deelnemers was 660, wat erg goed is. Het was ’s morgens vanaf 08.00 uur al druk in ons dorp met vele busjes en auto’s uit de verre omgeving, welke toch allemaal een parkeerplaats gevonden hebben, mede dankzij de nieuwe parkeerplaats bij Het Klooster.

Dankzij het zonnige weer en de droge bospaden en routes waren de omstandigheden optimaal. De tocht ging via het Leint, de Mariahoutse- en Lieshoutse bossen naar Vressel.

Langs de Hazenputten en de vele nieuw aangelegde vennen arriveerden de renners bij de pauzeplaats, stukadoorsbedrijf Verbakel, mooi gelegen in de Vresselse bossen. Hier kregen de deelnemers thee, peperkoek en bananen.

De route ging vervolgens via de Moerkuilen, over de A50 naar de Eerdse bergen, waar de vele heuveltjes voor een echte intervaltraining zorgden. Terug bij clubhuis zaal Kleijngeld kon men de inwendige mens versterken met erwtensoep, pasteitjes enz.. Een zeer geslaagd evenement van de Zijtaartse Wielertoerclub!

 

 

Teksten Carnavalskrant 2012

De krantencommissie is weer druk bezig met het maken van de krant voor 2012.

We zijn de foto’s aan het uitzoeken, we controleren teksten, we houden interviews en werken ze uit.

Maar wie weet heeft u of hebben jullie nog leuke teksten, anekdotes voor in de krant (misschien wel over Prins Peer I & adjudant Rob, jeugdprins Jonas & jeugdprinses Marloes of (jeugd) raad van 11), dan kunt u dat sturen naar krant@cvdereigers.nl.

Ook komen onze leden weer rond voor de advertenties, dankzij de steun van onze adverteerders is het voor ons mogelijk om een krant te maken! Nieuwe adverteerders zijn ook altijd welkom, dus mocht je interesse hebben mail ons voor verdere informatie!

Bedankt voor jullie medewerking!

De krantencommissie

 

 

 

Hallo Reigers en Reigerinnen,

De carnavalsactiviteiten zijn alweer in volle gang. 11-11 is nu ruim 2 weken geleden en vorige week zijn de prinsenrecepties geweest. Er wordt nu overal al hard gewerkt aan de Zijtaartse optocht van 2012. De een is nog bezig met het idee en de ander is al bezig met de constructie. Maar gewerkt wordt er! De optocht is in 2012 op zaterdag 18 februari.

Het wordt het eerste jaar dat het algemeen reglement van regio Veghel vanaf het begin gevolgd kan worden. Het is voor Zijtaart geen grote wijziging, maar het is verstandig om de regels in dit reglement nog eens door te nemen en te volgen. Je kunt voor dit reglement contact opnemen met ons.

Zoals jullie weten is er dit jaar veel gaande rond de bouwplaatsen voor de optochtwagens. Maar dat geldt niet voor Zijtaart. Wij zijn nog steeds in de gelukkige omstandigheid dat de bouwers voldoende ruimte hebben. Wees er zuinig op, want er komen steeds minder bouwplaatsen beschikbaar. Wij komen als optochtcommissie dus in de 2de week van februari jullie creaties bekijken

We hopen dan als vanouds veel mooie creaties te zien.

            Tot dan!           Alaaf, De optochtcommissie

 


 

 

 

 

Conflictvermijding, conflicten zoeken en conflicten oplossen

(Deze artikelen en columns zijn na te lezen op www.interpunctie-praktijkgevallen.nl)

Mensen hebben een hekel aan conflicten. Ruzie is niet prettig, maar soms wel eens nodig. De meeste mensen vermijden conflicten, sommige mensen hebben toch heel vaak ruzie (conflictzoekend gedrag).

Er zijn verschillende manieren van ruzie maken: schelden, vloeken, schreeuwen, beledigen en soms kan het zelfs tot een handgemeen leiden. Men zit dan volledig in de emoties. Om de emoties te beteugelen, kan een bemiddelaar structuur en leiding bieden.

Een constructieve manier van ruzie maken lukt het beste wanneer men de zaken rationeel kan bespreken, op een rustige, kalme manier. Voor het echt goed oplossen van een conflict is het verstand nodig.

Voordelen hiervan:

- Een conflict is een signaal dat jouw grens bereikt is. Men weet hoever men bij jou kan gaan;

- De waarheid (wat zit er écht dwars?) komt op tafel;

- Opluchting door eens uit te spreken wat je dwars zit;

- Versterken van de relatie bij een goed gevonden gezamenlijke oplossing waarbij ieder water bij de wijn doet;

- Soms ook een verbreken van de relatie: als belangen te ver uiteen liggen of de problemen onoplosbaar zijn.

Ik merk vaak dat mensen erg bang zijn om uit te spreken wat hen echt dwars zit. Vaak zeggen ze dan: zo erg is het allemaal niet, ik ga er niet dood van, ik vind dat ik me hier niet druk over moet maken. Maar juist, omdat men het allemaal maar niet zegt en inslikt, wordt de stapel ergernis hoger en hoger. Vaak zie je dan mensen ineens een woede-uitbarsting krijgen, terwijl niemand snapt wat er aan de hand is. In de gesprekken met mijn cliënten besteed ik veel aandacht aan hun conflictmijdend, conflictzoekend en conflictoplossend gedrag. Stress, onbalans in werk en privé kunnen sterk beïnvloed worden door je manier van conflicthantering.

 

Mw. N. Timmermans-van de Kamp

Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA  Veghel

tel. 06-21.59.24.35.   www.interpunctie.nl

 

 

 

 

 

VIVAAN SCHENKT AANDACHT AAN SPIRITUELE KANT VAN HET LEVEN

 

Het ouderenwerk van Vivaan brengt door zijn dienst Samen Doen mensen met dezelfde interesse met elkaar in contact. Dat gebeurt door middel van een advertentiekrantje, waarin de leden zich aan elkaar voorstellen. Alleen mensen die lid zijn van Samen Doen kunnen contact leggen met elkaar. Iedereen van 55 jaar of ouder die in de gemeenten Boekel, Uden of Veghel of in Heeswijk-DInther of Loosbroek woont, kan voor € 10 per jaar lid worden. Contact leggen met een ander lid kan echter alleen via Vivaan. “Door deze manier van werken bieden wij ouderen veiligheid,” legt Suzanne Cochius uit. Zij coördineert Samen Doen als beroepskracht van Vivaan en heeft met ieder nieuw lid een kennismakingsgesprek. Vorig jaar is Suzanne Cochius begonnen om, naast het stimuleren van contacten tussen individuele leden, groepjes te vormen van mensen met dezelfde interesse. Die komen op eigen initiatief regelmatig bij elkaar. Op deze manier zijn er al een kookclubje en een fietsclubje ontstaan. Nu wil de coördinator graag een clubje in het leven roepen van mensen die geïnteresseerd zijn in de spirituele kant van het leven. Mensen die zich hierdoor aangesproken voelen, kunnen zich melden bij Vivaan. Dat kan telefonisch op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur op telefoonnummer (0413) 367309 en via het e-mailadres ouderenwerk@vivaan.nl.

 

diversiteit

Ook mensen die nog geen lid zijn van Samen Doen kunnen zich melden. Zij ontvangen dan een uitnodiging voor een eerste bijeenkomst en kunnen daarna alsnog beslissen of zij lid willen worden. Door haar contacten met de leden weet Suzanne Cochius dat er veel mensen zijn die op zoek zijn naar antwoorden op allerlei levensvragen. “Bij het begrip spiritualiteit denk ik niet alleen aan de boodschap die door de wereldreligies wordt verkondigd,” zegt zij. “Bij de leden van Samen Doen bespeur ik een heel brede interesse. Dat gaat van de traditionele godsdiensten tot wat wij het alternatieve circuit noemen.” Reiki, engelen, healing, kruiden, enneagrammen, meditatie en levensbeschouwing zijn maar enkele van de vele begrippen die passen in haar idee over wat in zo’n groep geïnteresseerden aan de orde kan komen. “Mocht er iemand zijn, die het bijzonder leuk vindt om in zo’n divers samengestelde groep het voortouw te nemen, dan hoop ik dat die zich ook meldt,” zegt Suzanne Cochius tot besluit. Zij hoopt, dat er na een of twee bijeenkomsten een groep gevormd kan worden, die op eigen benen staat.

 

 

 

 

Kaplijst gemeentelijke bomen

 

Jaarlijks stelt de gemeente Veghel een kaplijst samen van gemeentelijke bomen die om verschillende redenen moeten worden gekapt. Uit een inventarisatie is gebleken dat er circa 370 bomen in de gemeente geveld moeten worden. Voor een aantal van deze bomen is al een kapvergunning verleend en een klein aantal is niet kapvergunningsplichtig. Eind november start Jos Kanters Groenvoorziening met het kappen van de bomen. Door in deze periode te kappen verstoren we het broedseizoen van vogels niet en werken we volgens de richtlijnen van de Flora- en Faunawet.

Op de website is kaartmateriaal te vinden, waar per locatie is aangegeven welke bomen worden gekapt.

Voor vragen over de te kappen bomen kunt u terecht bij het KlantContactCentrum van de gemeente Veghel, of via telefoonnummer 14 0413.

 

 

 

 

 

 

 

Cursus- en Coachingsvouchers voor

amateurkunstenaars ook beschikbaar in 2012

 

 

De Cursus- en Coachingsvouchers waar Brabantse amateurkunstenaars en –clubs gebruik van kunnen maken voor bijscholing blijven ook in 2012 beschikbaar. De vouchers worden aangeboden door de Kunstbalie in samenwerking met centra voor de kunsten, waaronder Pieter Brueghel. Ze kunnen gebruikt worden door amateurs binnen de disciplines beeldende kunst, fotografie, dans, film, urban, instrumentale en vocale muziek, musical en theater.

 

Ondanks barre tijden voor de kunstwereld worden de Cursus- en Coachingsvouchers, die in 2010 gelanceerd werden, ook in 2012 ingezet om de kwaliteit van afzonderlijke amateurclubs en –kunstenaars te bevorderen. De cursusvouchers zijn  bedoeld voor groepen amateurkunstenaars die behoefte hebben aan bijscholing. De coachingsvouchers bieden een ondersteunende kritische blik ter voorbereiding op een voorstelling, concert of beeldend werk. Alle amateurgezelschappen in de regio zijn van deze regeling op de hoogte gesteld. In 2010 en 2011 zijn er al 79 aanvragen toegekend.

 

Pieter Brueghel is voucher-inner  van deze subsidieregeling  binnen de regio Veghel.

Aanvraagformulieren voor de Cursus- en Coachingsvouchers zijn te vinden op:

www.pieterbrueghel.nl onder ‘workshops’ en vervolgens  ‘vouchers kunstbalie’.

 

 

 

 

Opening expositie

 met teken- en schilderwerken

van 19 amateurkunstenaars

 

Vrijdag 2 december aanstaande vindt bij Pieter Brueghel de officiële opening plaats van een nieuwe expositie met werk van 19 amateurkunstenaars. Het betreft teken- en schilderwerken, gemaakt door cursisten van docenten/kunstenaars Laura Hoek en Peter Linnartz.

 

Datum:                  Vrijdag 2 december 2011

Tijd:                       16.00 uur

Locatie:                Publieksruimte Pieter Brueghel, Middegaal 23-25 in Veghel

 

De volgende amateurkunstenaars tonen hun werk:

Jo Voets, Lidy de Vries, Lilian Bogman, Louise Derksen, Monika Polak-Königswieser, Martje Kremers, Annette Simons, Jeanne Pennings, Albert van der Aa, Veronica van Boxtel, Rein Jansen, Frans Hulzink, Leny Mansveld, Gerrie Smulders, Toos van Oorschot, Marjo van Gelderen, Maria Rath-Donders, José van der Heijden, Jolanda van der Winkel.

 

De expositie is vervolgens  van 3 december 2011 tot en met 9 januari 2012 te zien in de publieksruimte van Pieter Brueghel.

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 9.00-20.30 uur en zaterdag van 10.00-12.00 uur.

Gratis toegang!

 

 

 

BreakOut / Open Errup 3e voorronde.

 

BreakOut, het Erpse zondagmiddagpodium voor beginnende bands, heeft de line-up klaar voor de 3e voorronde van de BreakOut-Open Errup bandwedstrijd seizoen 2011/2012.

In een sfeervolle zaal met een ‘vette’ geluidsinstallatie, grootbeeld videoscherm en een wervelende lichtshow kunnen de groepen podiumervaring opdoen en zich aan het grote publiek voorstellen. Even weg uit die kleine oefenruimtes en proeven aan het echte werk.

Ook dit jaar is er weer de samenwerking met Open Errup. In drie voorrondes en een finale, zullen de groepen, via een publieks en een jury prijs, strijden om twee fel begeerde plaatsen voor dit succesvolle 2-daagse Erpse Koninginnedag festival.

In de 3e voorronde zijn de bands die zullen optreden:

  • Ash One, power rock uit Nijmegen
  • Challenger, hard rock uit Roosendaal
  • Drunkass Delinquents, punk rock uit Beek en Donk
  • Dusty Rum, reggae rock uit Eersel

Wederom een gevarieerd programma met verschillende muzikale stijlen, om de vingers bij af te likken. Tijd en plaats van handeling, zondagmiddag 18 december in het Jeugd en Jongerencentrum JJC aan de Ottenstraat in Erp. Aanvang 14.00uur, zaal open vanaf 13.30uur en de entree is gratis. Dus Come in en Break out. Beginnende bands kunnen zich aanmelden op breakout@jjc-erp.nl. Meer informatie op www.jjc-erp.nl.

 

 

 

 

Leuke korte cursussen CKVU!

 

Voor jong en oud! Ben je creatief, vind je het leuk om met je handen bezig te zijn of wil dat eens uitproberen? Kinderen en volwassenen: grijp nu je kans! Bij CKVU aan het Mondriaanplein starten in januari boeiende korte cursussen, tegen betaalbare prijzen. Meld je nu aan en doe mee, want vol = vol. 

 

KINDEREN  BEELDEND. Lekker creatief bezig zijn met je handen! Voor kinderen (basisschool) is er de cursus keramiek en de cursus tekenen/schilderen op de woensdagmiddag. Nu bestaat de mogelijkheid om het uit te proberen: 3 proeflessen voor maar € 15,00!

GRIMEREN voor jong en oud. Zwarte pietjes, kinderfeestjes, kerst, carnaval… er zijn altijd momenten om te grimeren. Leer nu de kneepjes van dit vak tijdens de korte cursus grimeren die start op 11 januari 2012. ’s Middags voor kinderen vanaf 8 jr (6 lessen) en ‘s avonds voor volwassenen (4 lessen).

KOFFIE EN KUNST. Tien boeiende lessen waarin de collectie van het vermaarde Londense Victoria & Albert Museum centraal staat. De cursus start op dinsdag 9 januari 2012 om 10.00 uur. Onder het genot van een versgezet kopje koffie of thee neemt bevlogen docente Marie Christien Walraven je mee op deze inspirerende culturele “reis.”

PORTRET BOETSEREN. Een boeiende en uitdagende cursus, ook geschikt voor beginners! Je krijgt duidelijke richtlijnen aangereikt die je de opbouw van een gezicht laten zien. Deze korte cursus van 7 lessen start op woensdag 18 januari 2012. 

Voor meer info: www.ckvu.nl of bel: 0413-262285.

 

 

 

 

 

Koffie en een goed gesprek in Veghel

 

Voor een goed gesprek en een kop koffie kunnen mensen van 55 jaar en ouder uit Veghel elke woensdag van 10.00 tot 11.00 uur terecht in ’t Onderonsje in dienstencentrum De Peppelhof, Wilgenstraat 15. Elke week staat daar de koffie weer klaar. ‘t Onderonsje is geen gespreksgroep, waarin heel diep op thema’s wordt ingegaan. Desondanks wordt er serieus over allerlei onderwerpen gesproken. De krant en de televisie zijn vaak inspiratiebronnen voor de gesprekken, evenals de dingen die de deelnemers zelf meemaken. Er zijn steeds twee vrijwilligers als gastvrouw aanwezig om een sfeer te creëren waarin de bezoekers zich op hun gemak voelen en waarin een goed gesprek mogelijk is. Dit Onderonsje is een van de 15 Onderonsjes en koffie-met-thema-ochtenden in het werkgebied van het ouderenwerk van Vivaan. De toegang is gratis.

 

 

 

 

 

Huiselijk geweld: nu is het genoeg!

 

Vernedering, verwaarlozing, seksueel misbruik, financiële uitbuiting. Niet iedereen weet dat huiselijk geweld meer vormen kent dan alleen lichamelijke mishandeling. Over huiselijk geweld praat je liever niet. Als slachtoffer schaam je je, ben je bang of wil je de ander niet in problemen brengen. Als pleger ben je bang voor de gevolgen als je hulp zoekt. Maar huiselijk geweld stopt nooit vanzelf. Een eerste stap naar een oplossing is erover praten met bijvoorbeeld een vriend(in) of het Steunpunt Huiselijk Geweld.

 

Hulp zoeken

 

David en zijn vriendin weten hoe moeilijk het is om de eerste stap richting hulp te zetten. David heeft uit woede zijn vriendin meerdere malen geslagen.

“Elke keer had ik achteraf spijt. Ik hou veel van haar, maar ik kon mezelf niet beheersen. Nadat het weer was misgegaan, heb ik al mijn moed verzameld en ben ik op zoek gegaan naar hulp. Voor ons allebei. De mensen van het Steunpunt hebben ons samen weer op weg geholpen.”

 

Steunpunt Huiselijk Geweld

 

Slachtoffers, plegers, familieleden, buren of vrienden kunnen eenvoudig de eerste stap naar hulp zetten door anoniem het Steunpunt Huiselijk Geweld te bellen: 0900 - 1262626 (vijf cent per minuut). De hulpverleners van het Steunpunt kunnen inschatten wat in een bepaalde situatie de beste aanpak is. Als je belt, geven zij direct telefonisch advies. Soms is dat al voldoende om zelf verder te kunnen. Maar soms is advies alleen niet voldoende. Bijvoorbeeld bij acute dreiging. Dan kan het Steunpunt ervoor zorgen dat hulpverleners of soms zelfs de politie worden ingeschakeld.

 

Zet zelf de eerste stap

 

Het Steunpunt Huiselijk Geweld kan helpen om geweld te laten stoppen. Maar jij

neemt de eerste stap. Daarmee help je jezelf. En ook de ander.

 

Bel daarvoor 0900 -1262626 of kijk op www.steunpunthuiselijkgeweld.nl.Trekkingsuitslag Grote Clubactie 2011

 

Vorige maand hebben de jeugdleden van fanfare St Cecilia 375 loten verkocht voor de Grote Clubactie. Alle lotenkopers hartelijk bedankt hiervoor. Hieronder vindt u de winnende lotnummers van de loterij  2011.

De trekking is verricht op 24 november 2011 door notaris J.A.H.G. van Tuijl.

 

HOOFDPRIJZEN

1e prijs

€ 100.000,- belastingvrij

2573446

2e prijs

€   10.000,- belastingvrij

1250908

 

 

 

 

 

 

OVERIGE PRIJZEN

3e prijs

16-daagse rondreis in Europa voor 2 personen t.w.v. € 2.500,-

 

2289687

 

 

 

 

4e- 8e prijs

Verblijf in vakantiehuis in de Dordogne van Topic Travel Vakantiehuizen t.w.v. €1.500,-

 

0548803

1381288

2262639

3095195

3251314

9e - 11e prijs

4-daagse citytrip naar een hoofdstad in Europa voor 2 personen t.w.v. € 750,-

 

0956552

2374486

3590550

 

 

12e - 31e prijs

Center Parcs voucher voor weekend/midweekverblijf in 4- of 6-persoons Comfort cottage.

 

0179745

0242430

0613022

0656990

0675720

 

0719544

0972079

1009589

1059266

2230168

 

2283159

2308032

2523975

2774093

2840518

 

3123168

3295437

3366931

3460037

3657884

32e - 37e prijs

3-daagse all-inclusive minicruise Newcastle DFDS Seaways voor 2 personen t.w.v. € 385,-

 

1372508

2574803

3286116

3410940

3470913

 

3651110

 

 

 

38e - 47e prijs

Spa Wellness Special Veluwse Bron voor 2 personen t.w.v. € 169,- p.p.

 

0339304

0795724

1011008

1349317

1364056

 

2370566

2796016

3144455

3211487

3668335

48e - 77e prijs

Duo Reflex Wellness Special Veluwse Bron voor 2 personen t.w.v. € 125,- p.p.

 

0040469

0325961

0334046

0338520

0397653

 

0522643

0578681

0716979

0879281

1004716

 

1090738

1263868

1293956

1314785

2205734

 

2212245

2232874

2435051

2556690

2680978

 

2710150

2761115

2992229

3230938

3236420

 

3397761

3483637

3577786

3578080

3642103

78e - 80e prijs

4 dagen Sauerland, Duitsland Pharos Reizen voor 2 personen

 

1288973

2675226

3624197

 

 

81e - 83e prijs

4 dagen Eiffel, Duitsland Pharos Reizen voor 2 personen

 

1321859

2753121

3502791

 

 

84e - 128e prijs

4 entreekaarten Veluwse Bron

 

0228616

0232390

0388082

0406916

0419392

 

0518817

0532604

0626787

0628825

0719472

 

0786171

0820933

0868756

0928028

1061802

 

1110164

1144753

1272081

1312251

1396067

 

2201906

2208415

2245125

2261048

2273953

 

2305950

2448165

2478105

2529441

2560405

 

2560939

2726075

2756314

2838755

2863142

 

2931459

2956568

3005370

3030547

3080457

 

3355787

3371483

3572465

3648597

3658475

129e -133e prijs

4 entreekaarten Bobbejaanland

 

0345465

0730130

1096778

3324515

3457674

134e -158e prijs

Cadeaubon t.w.v. € 100,- Canvassite.nl

 

0061293

0066604

0070818

0121571

0180451

 

0329969

0343284

0514169

0531128

0590739

 

0677773

0843035

0957498

1012841

1089064

 

1106879

1131988

1228419

1398303

2603490

 

3067634

3312124

3330385

3439607

3660341

159e - 168e prijs

4 entreekaarten De Tuinen van Appeltern

 

0033996

0106896

0597128

1231798

1242153

 

2830466

2835171

2922537

3048760

3124160

169e - 193e prijs

4 entreekaarten SnowWorld

 

0121106

0167941

0290652

0520611

0549444

 

0806935

0911407

1110683

1128763

1132036

 

1180426

1224969

2205985

2303457

2388963

 

2601655

3060612

3066747

3066824

3353592

 

3393153

3513324

3531209

3554260

3668374

194e - 203e prijs

4 entreekaarten Duinrell

 

0076328

0892188

1421548

2382282

2660383

 

2836169

2859817

3317414

3498478

3541731

PRIJZEN OP EINDCIJFERS

Laatste 6 cijfers goed

469403

Geldprijs t.w.v. € 450,-

Laatste 5 cijfers goed

53535

Geldprijs t.w.v. € 400,-

Laatste 4 cijfers goed

4714

Center Parcs voucher t.w.v.

€ 130,- incl. Friends World Wide trolley

en reistas t.w.v. € 170,-