Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 21   2011-2012 > Dorpsnieuws  jaargang 21  nummer 13

Dorpsnieuws  jaargang 21  nummer 13


21 december 2011 - 28 december 2011

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nl


Klik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 21 nr 13
KERSTMIS: EEN VERHAAL OVER HEMEL EN AARDE

 

Er wordt een kind geboren. Reden genoeg om feest te vieren. Het gebeurt miljoenen keren iedere dag. Bij alle vreugde zijn er ook wel vragen. Wat is zo’n baby kwetsbaar, helemaal afhankelijk. Waarom huilt het?  Zal het een sterk en gezond mens worden? Welke weg zal het later gaan?

Die vragen waren er ook bij de geboorte van Jezus, ook vragen over de situatie in zijn land dat bezet was door de Romeinen. Zal het in vrede kunnen opgroeien? Zal het een timmerman worden zoals zijn vader?

Het duurt lang voordat zijn ouders een antwoord krijgen op hun vragen.

Geen gemakkelijk antwoord, want hij gaat zijn eigen weg. Hij neemt afscheid van zijn ouders en wordt een rondtrekkend leraar, een biddend en verhalen vertellend mens. Hij bidt tot God en vertelt over God. Dat roept weerstand op, want zijn verhalen vertellen iets nieuws en dat valt niet bij iedereen in goede aarde.

Het is dat nieuwe dat hem zo bijzonder maakt. Zo bijzonder dat wij nog elke jaar zijn geboortedag willen gedenken.

Hij brengt hemel en aarde bij elkaar. Zo kun je alles wat hij deed en vertelde samenvatten.

Hij vertelt hoe belangrijk ons leven is, het leven van iedere mens. Het leven met al het mooie, maar ook met al zijn vragen, met alle verlangens die in ons leven. Ons leven met al zijn tegenstrijdigheden, want wat wij ervan hopen en verlangen blijft vaak onvervuld. Alles en iedereen is voor hem belangrijk. Dat zégt hij niet alleen, je kunt het ook aan zijn omgang met mensen zien. Heel duidelijk besteedt hij aandacht en zorg aan mensen, die dat nauwelijks of niet van anderen krijgen. Mensen die verstoten worden uit de maatschappij, arme mensen die geen gehoor vinden voor hun zorgen. Hij vertelt dat liefde en respect voor mensen, vrede tussen mensen en volkeren, vrede tussen mensen van verschillende religies (Joden en Samaritanen). de belangrijkste, de hoogste waarden zijn in je leven. Hij maakt die waarden ‘waar’ maken door ze te doen. Hij heeft de mens en de aarde lief.

Nieuw is dat hij verkondigt dat die waarden oneindig hoog zijn, uit ‘de hemel komen’,  waarden zijn die van God komen. Je mag dat geloven. Je mag geloven dat God de mens, jou, oneindig lief heeft, jou respecteert en waardeert, wie je ook bent. Je mag geloven dat je met goddelijk werk bezig bent als je zoals Hij andere mensen respecteert en waardeert, wie ze ook zijn. Je mag geloven dat je dan met ‘hemels’ werk bezig bent en dat dus hemel, God,  en aarde bij elkaar horen. Dat is niet te begrijpen, je kunt het wel geloven dankzij Jezus die God en de mens met elkaar verbonden heeft. Hij leefde ‘hemels’ omdat hij liet horen en zien dat de hoogste, menselijke waarden in zijn leven verbonden zijn met God. Dat geloof maakt ons leven met al zijn goede bedoelingen niet gemakkelijker, maar wel belangrijker. God komt door dat geloof dichterbij in ons leven en dat vieren we door de geboorte van Jezus te herdenken.

 

Een gezegend Kerstfeest en een gezegend nieuw begin.

 

pater Ben van Delden ss.cc. .

 

 

 

 

BELANGETJES

 

Te koop: John van Zutphen Diervoeders, Antonius-straat 40, Keldonk, tel. (0413) 21 20 24. Voor al uw voeders, vogelzaden, meststoffen, kalk, moskiller, houtvezel, zaagsel enz. (ook kleinverpakkingen). Afhalen dinsdag en vrijdag na 18.00 uur, zaterdag na 13.00 uur.

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of  (06) 222 477 39.

 

 

Gevonden:

 

3 kleine sleuteltjes aan ringetje,

Pastoor van de Bultstraaat.

Terug te halen bij Raaijmakers Drukwerk.

 

 

 

 

 

Visboerinneke

 

Het Visboerinneke is afwezig in week 52

en week 1, vanaf week 2 (11 januari)

bent u weer van harte welkom.

 

 

 

 

KERKBERICHTEN

 

Zaterdag: 24 december 15.30 u. “Kindje Wiegen” in de aula van het klooster.

Zaterdag: 24 december 19.00 u. Gezinsviering Pater van Delden (Vivace)

Wij gedenken in deze viering:

Antoon en Nolda Pepers-van den Tillaart en Huub Barten; André van den Oever; Cor en Bertha Oppers-van Erp (nms.Kath.Bond van Oud.); Hans van Zoggel (nms. Buurtver. Leinserondweg, Hoolstraat en Pater Vervoortstraat);Jan Schoenmakers (nms.Broederschap Hakendover; Graard van de Ven; Overl.oud. Antonius en Godefrida van Sleuwen en Hendricus en Johanna van de Ven; Cees Janssen en overl.oud. van den Biggelaar-van der Linden; Marietje van der Linden-van Schaijk (nms.Kath.Bond van Ouderen).

Zaterdag: 24 december 21.00 u. Nachtmis Pater van Delden (Gem.Koor)

Wij gedenken in deze viering:

Gerard Kremers; Mnd.ged. Jo van de Wetering; Mnd.ged. Harrie van Sleuwen; Overl.oud. Bosch-Vlemmings, Jurrie, Toos en Willem en Piet en Evert; André van der Heijden.

Zondag: 25 december 1e Kerstdag 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor).

Wij gedenken in deze viering:

Johan en Jos Schepers; Jrgt. Frits van Nunen; Johan Versantvoort en zoon Riny; Pater de Koning, Toon en Ant Kanters-de Koning en kleinzoon Tonny Kanters.

Maandag: 26 december 2e Kerstdag 9.30 u. Pater van Delden (Samenzang)

Wij gedenken in deze viering:

Marinus van der Heijden, Anna Fassbender en Mien Vonk; Johan en Dora van der Heijden-Pepers en zoon Hans; Zus van de Ven, overl.oud. van de Ven-Aarts en Annie van de Ven-van Zutphen; Overl.oud. Bert en Pieta Raaijmakers-Termeer (nms.fam. Raaijmakers; Jos Schepers (nms. Bert en Thea).

Zaterdag: 31 december Oudejaarsviering 19.00 u. Pater van Delden m.m.v. het opleidingsorkest van fanfare “St.Cecilia”.

Wij gedenken in deze viering:

Jan Schoenmakers (nms. ZLTO afd. Zijtaart); André van der Heijden.

 

 

 

 

 

 

 

Tips in het oplossen van een conflict

(Deze artikelen en columns zijn na te lezen op www.interpunctie-praktijkgevallen.nl)

Langdurige familieconflicten waarbij contacten verbroken zijn, houden je meestal niet elk uur van de dag bezig. Kun je normaal gesproken het probleem opzij zetten, met Kerst of familie- en feestdagen wordt het gemis extra voelbaar.

Vaak willen mensen dat de ander de eerste stap doet. Dat heeft vooral te maken met de indruk die de omgeving zou kunnen krijgen. Als de ander de eerste stap doet, lijkt dat iets te zeggen over schuld. Maar het zegt vooral iets over behoeften (een goed contact).

Uiteindelijk zie je bij programma’s als “Het Familiediner” dat men alles in één keer vergeeft zodra die ander de stap gezet heeft. Eigenlijk wil men erkenning voor het aangedane leed en heeft men behoefte om te horen dat men “gemist” is. Dat maakt (bijna) alles goed!

Sommige mensen willen daarbovenop nog excuses horen, wat bij grote fouten ook zeker gewenst is. Meestal zijn er fouten gemaakt van beide kanten. Dus als de ene partij zijn fouten toegeeft, kan de ander dat misschien ook. Soms lijkt een partij overtuigd van zijn/haar eigen gelijk en wil absoluut niet kijken naar zijn eigen aandeel in het conflict. Zo zijn er mensen die een bloemetje of doos bonbons “eisen” om dit als een soort trofee als “winnaar van het conflict” te kunnen tonen. Maar er zijn vooral winnaars als beide partijen respect en erkenning krijgen voor hetgeen zij hebben geïnvesteerd in de relatie.

 

           neem afstand en spreek af dat je er later op terugkomt;

           kom er ook echt op terug;

           denk na over wat je wilt, wees kritisch hierin naar jezelf;

           ben je echt eerlijk?

           kijk naar je eigen aandeel in het conflict (wat had jíj
            anders kunnen doen);

           verplaats je in de ander;

           stel geen eisen, maar formuleer wensen;

           praat niet in jij-termen maar in ik-termen;

           probeer niet je “gelijk” te halen;

           uitpraten zonder bemoeienis van anderen (zij gaan gauw partij kiezen); evt. wel een onafhankelijke bemiddelaar inschakelen

 

Mw. N. Timmermans-van de Kamp

Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA  Veghel

tel. 06-21.59.24.35.   www.interpunctie.nl

 

 

 

 

 

 

 

KBO

 

AGENDA:

Dinsdag 27 december 09.30 uur: Seniorenkoor

Dinsdag 27 december 12.00 uur: Eetpunt

Dinsdag 27 december 13.00 uur: Vrij biljarten

Woensdag 28 december 09.00 uur: Gym

Woensdag 28 december 13.30 uur: Kaarten

Donderdag 29 december 12.00 uur: Eetpunt

Donderdag 29 december 13.00 uur: Competitie biljarten

Vrijdag 30 december 13.30 uur: Bridgen

 

BILJARTEN:

De uitslagen van Regio competitie wedstrijd in Breugel vrijdag 9 december 2011:

 

F. Sanders        38 51-Cor v. Zutphen    71 62

F.Strijbosch      36 34-Wim v.d. Sanden 51 35

A.Thomassen   31 26-Mies Gibbels       41 19

Th.v.Kuijk        29 29-Rien Kemps        35 38

P.Verstappen   24 25-Jos Claassen       23 27

N.der Kinderen 22 17-Cor Coppens       19 13

K.v.d. Ven       22 17-Jan v. Uden        17   9

P.v.Haandel     20 22-Jan v.d. Oever    15 11

 

De uitslagen van de Regiowedstrijd thuis tegen Lieshout maandag 12 december 2011:

 

Cor v. Zutphen             71 48-S.v.d.Heuvel                   76 123

Wim v.d. Sanden          51 44-F.v.Veggel                      72 74

Piet vd.Tillaart              39 29-L.v.Veggel                     50 40

Rien Kemps                 35 42-A.v.d.broek                    35 23

Tonnie v.Uden              29 21-A.v.d.Broek                    35 53

Jos Claassen                 23 28-H.Bekkers                      20 21

Ton Verbruggen           21 11-M.v.Hoof                       17 13

Jan v.Uden                   17 24-L.vd.Eerenbeemd            16 13

 

De uitslagen van de onderlinge competitie op donderdag 15 december 2011:

 

Willy Henst                  30 46-Piet v.d.Hurk                  39 18

Cor v.Zutphen              64 85-Tonnie v. Uden               32 34

Chris v.Helvoirt            20 26-Wim Kremers                 29 28

Rien v. Tiel                  25 32-Willy v.d.Berkmortel       24 23

Jan v.d.Oever               17 21-Mies Gibbels                   42 38

Cor Coppens                20 24-Jan Rijkers                      18 16

Mart. v.Zutphen           17 20-Piet v.d.Tillaart                38 42

Cor Coppens                20 23-Gerard Oppers                14   6

Grard v.Eert                 18 18-Gerard Oppers                14 12

Johan v.Zutphen           23 23-Jan v.Uden                     19 14

Wim v.d.Sanden           54 51-Jos Claassen                   22 18

Jan v.d.Oever               17 13-Cor v.Zutphen                 64 37

Ton Verbruggen           20 12-Jan de Wit                      29 18

 

 

Zijtaartse Bridge Club 2001 (ZBC’01)

De uitslagen van dinsdag 13 december 2011:

 

Rode-lijn:

1. Mien v.Berkel en Mien Verhoeven                65,28 %

2. Piet Thijssens en Riek Rijkers                       63,19 %

3. Cees v.Hout en Jo Verhoeven                      60,35 %

4. Bert en Diny Kanters                                               55,90 %

5. Henk v.d. Linden en Ria Delisse                   54,86 %

6. Cor v.d. Berg en Toon v. Schaijk                  53,82 %

7. Harrie en Marietje v.d.Wijgert                      51,74 %

8. Jan Rijkers en Toos v. Berlo                         47,92 %

9. Riet v.Hout en Corry Kastelijn                      47,50 %

10. Mien Vissers en Jeanne v.d.Zanden            46,88 %

11. Cor en Marietje Mollen                               46,46 %

12. Joke Petit en Maria Rijken                          42,43 %

13. Hilly v. Bosbeek en Ria Swinkels                40,63 %

14. Anneke Jans en Maria Pepers                     38,40 %

15.Wim en Piet v. Schaijk                                 34,65 %

 

Gele-lijn:

1. Adriaan v.d.Tillaart en Jack Sebrechts           62,08 %

2. Jo de Wit en Marietje v. Schaijk                    60,42 %

3. Jana v.d. Acker en Anny v.d. Hurk               57,92 %

4. Mari v.d. Steen en Toon v.d.Zanden              54,17 %

5. Harrie en Rina v. Berlo                                52,92 %

6. Noud en Toos v. Zutven                               51,67 %

7. Mieke Toebast en Toos Vissers                    50,00 %

8. Frans vd. Boom en Willemien Verhoeven      49,17 %

9. Albert en Petra v.d. Hurk                             47,08 %

    Mientje v.d. Tillaart en Ria Veldhuis              47,08 %

11. Chris en Christien v. Helvoirt                      41,67 %

12. Piet en Toos Reijbroek                                41,25 %

13. Tonny Rijkers en Mien Vermeulen              34,58 %

 

 

 

 

Buurtcompetitie biljarten Zijtaart.

Zoals u wellicht gemerkt hebt, is Skyline per 1 december gestopt met teletekst. Vanaf nu zullen de uitslagen en de tussenstanden te vinden zijn op Kliknieuws.

Met onderstaande link kom je op die pagina. veghel.kliknieuws.nl

Op de site ga je naar sport --> clubnieuws.

Voor eventuele vragen kun je bellen naar de wedstrijdleiding, tel. 34 11 71.

Toon Cissen.

 

 

 

DE REDACTIE

 

WENST U

 

FIJNE KERSTDAGEN!

 

 

 

 

Bedankt           Bedankt            Bedankt

Namens alle kinderen en JAZ leden willen wij

U bedanken voor uw financiële bijdrage die wij mochten

ontvangen voor de kalender.

Hiermee kunnen we weer onvergetelijke JAZ dagen organiseren.

 

Wij wensen u prettige feestdagen.

Het JAZ team

 

 

 

 

Kerstboomverbranding 2012

 

 

Het duurt nog even voordat het zover is, maar de kerstboomverbranding 2012 zal worden gehouden op zaterdag 7 januari 2012.

Prettige Feestdagen!

 

 

 

 

Winterwandeling 2011

 

De Evenementen Groep Zijtaart organiseert dit jaar voor de 2e keer, in samenwerking met Eethuis de Reiger, op 28 december 2011 een winterwandeling in en rondom Zijtaart. Er worden 2 tochten uitgezet met een lengte van 5,5 en 11 km. U kunt starten tussen 12.00 uur en 13.00 uur bij Eethuis de Reiger, Pastoor Clercxstraat 62 te Zijtaart. Kosten deelname € 3,00 per persoon.

We hebben bij fam. Habraken (Lage Biezen 2) een pauze, waar voor de deelnemers gratis koffie, thee, chocolademelk of ranja wordt geschonken.

De finish is weer bij Eethuis de Reiger en hier krijgt u, tegen inlevering van uw inschrijfkaart, een kopje soep aangeboden. Tot ziens op 28 december bij de 2e winterwandeltocht.

Evenementen Groep Zijtaart.

 

 

SPORTUITSLAGEN

 

V.O.W. Jeugd

 

ZATERDAG 17 DECEMBER
VETERANEN  STIPHOUT – VOORUIT – VOW 3 - 1

 

 

VOW jeugd  17-dec-2011

VOW B1         ASV'33 B1                  -afg

VOW C1        Blauw geel C3 -afg

VOW C2        Gemert C4                   1-3

VOW D1        Gemert D2                   afg-

VOW MA1     Gemert MB1               afg-

 

 

Programma jeugd

Momenteel is het winterstop

 

De trainingen beginnen weer vanaf 8 januari.

De eerste vriendschappelijke wedstrijden beginnen op 14 januari.

 

Tijdens de winterstop wordt in de zaal het kerstzaalvoetbaltoernooi georganiseerd in Veghel en Erp.

 

Jeugdkerstzaalvoetbal toernooi 2011

 

Elk jaar is er weer het jaarlijkse kerstzaalvoetbal toernooi georganiseerd door ZVV Veghel. Dit jaar voor de 25e keer hebben ze weer 90 teams ingedeeld uit de gemeente Veghel.

Er gaat gespeeld worden in 3 sportzalen:

Sporthal “de Bunders” in Veghel

Sporthal “Ter Aa” in Erp

Sporthal “Zwijsen”in Veghel is nieuw dit jaar en hiermee is de Beemd komen te vervallen.

De leiders(sters) zijn allemaal op de hoogte over de indeling.

Ook hopen we dat er veel ouders een kijkje gaan nemen in een of meerdere sporthallen.

 

Spelers(sters) en leiders(sters) veel succes op het toernooi!!!!!

 

                        Dinsdag              Woensdag      donderdag          Vrijdag

                        27-dec                 28-dec             29-dec                 30-dec

B ( 2-teams)    18:00 - 21:30                                                          

C (4-teams)     09:30 - 14:10                                                          

D (2-teams)                                 09:30 - 14:45                              

E ( 3-teams)                                                        09:30 - 15:10

F ( 4-teams)                                                                                    09:30 - 14:45

MA (2-teams)                             19:00 - 21:45                              

MC (1-team)                               09:30 - 14:45                              

MD (2-teams)                                                     09:30 - 15:10      

 

 

 

 

 

 

Nieuwjaarsbrunch

 

 

Het lijkt nog lang weg, maar de tijd vliegt …. We zitten alweer richting 2012. Zoals we alweer jaren gewend zijn, starten we het nieuwe jaar met een brunch op zondag 8 januari 2012 om 12.00 uur in de kantine van V.O.W.

Ook u kunt daar bij zijn!

Ook u kunt zich hiervoor opgeven in de kantine van V.O.W. of bij Ad vd Heijden, Past Clercxstraat 7 tot uiterlijk donderdag 22 december 2011. Graag meteen betalen bij opgave en….. dan staat op zondag 8 januari 2012 ook voor u een stoel gereserveerd. De kosten bedragen € 5,00 per persoon t/m 12 jaar en € 12,00 per persoon vanaf 12 jaar. Er kunnen maximaal 100 personen deelnemen.

Dus haast je en geef je snel op!

 

 

 

 

Leren kan heel leuk zijn

 

 

Bij het woord cursussen denken mensen al gauw aan talencursussen en computercursussen. Maar de Cursuswijzer van het ouderenwerk van Vivaan laat zien dat 55-plussers uit de gemeenten Boekel, Uden en Veghel en uit Heeswijk-Dinther en Loosbroek veel meer dingen kunnen leren. Leren kan heel leuk zijn. In de Cursuswijzer staan zo veel interessante onderwerpen waarover een cursus, een college of een workshop gegeven wordt, dat er voor iedereen wel iets in te vinden is. Er staan cursussen in voor mensen die op universitair niveau nog colleges willen volgen. Maar ook mensen zonder ervaring die willen leren een bloemstuk voor Kerstmis te maken of bridgen of computeren. Zij kunnen in de Cursuswijzer een cursus van hun gading vinden. De Cursuswijzer is gratis af te halen bij de bibliotheken en in te zien op de website www.vivaan.nl. Hij kan ook gratis besteld worden bij het ouderenwerk van Vivaan. Dat is op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur bereikbaar op tel. nr. (0413) 36 73 09 en via e-mail: ouderenwerk@vivaan.nl.

Maar liefst 20 instellingen presenteren in de Cursuswijzer hun cursusaanbod voor ouderen. Dat zijn bijvoorbeeld instellingen in de zorgsector, zoals Aanzet en de GGZ of educatieve instellingen zoals de Volksuniversiteiten en de Eijnderic. Maar ook creatieve en kunstzinnige instellingen komen aan bod, net als de ouderenbonden. Daarnaast worden nog diverse instellingen genoemd, die voor ouderen geen specifieke cursussen organiseren, maar waar zij wel kunnen deelnemen aan het reguliere aanbod. En ook adressen voor het volgen van hoger onderwijs ontbreken niet. Mensen die zich voor een cursus willen inschrijven, moeten daarvoor contact opnemen met de organisatie die de cursus organiseert.

 

 

 

Cursus Omgaan met vermoeidheid

 

Op 24 januari 2012 starten de ergotherapeuten van BrabantZorg de cursus ‘Omgaan met vermoeidheid’. De cursus is bedoeld voor mensen die in hun dagelijkse functioneren worden gehinderd door ernstige vermoeidheid als gevolg van Multiple Sclerose (MS). De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten van twee uur.

Deelnemers aan de cursus leren efficiënt omgaan met hun energie. Het belang van rust, een juiste lichaamshouding en de juiste aanpassingen komen aan de orde. Ook wordt aandacht besteed aan een gebalanceerde leefstijl. Er wordt gebruik gemaakt van presentaties, discussies en praktijkoefeningen. Deelnemers krijgen ook oefeningen en opdrachten mee naar huis.

De cursus vindt plaats op dinsdagen van 08.45-11.00 uur in het behandel- en kenniscentrum van De Wellen (Driek van Erpstraat 2 in Oss). De eerste bijeenkomst is gepland op dinsdag 24 januari. Kosten van deelname bedragen € 30,00 per persoon. Van deelnemers wordt verwacht dat ze alle bijeenkomsten aanwezig zijn. Voor meer informatie over de cursus of aanmelden, neem contact op met BrabantZorg De Wellen (0412) 67 22 22 of BrabantZorg De Watersteeg (0413) 36 29 51.

 

 

Vlooienmarkt JJC Erp

 

 

Zondagmiddag 29 januari 2012 organiseert het Jeugd- en Jongerencentrum JJC in Erp weer een gezellige vlooienmarkt met ongeveer 40 kramen. Particulieren die overtollige gebruikte spullen willen verkopen, kunnen voor € 10,00 een tafel huren, afmeting 2.50x0.75m. De markt duurt van 10.00 tot 14.00 uur en vindt plaats in JJC gebouw aan de Ottenstraat in Erp. Aanmelden kan door een mail te sturen naar vlooienmarkt@jjc-erp.nl. of tel. nr. (06) 152 573 66, en wees er snel bij, want VOL = VOL!  Meer informatie op www.jjc-erp.nl.

 

 

 

Zaterdag 24 december

 

Kinderkerstviering / Kindje wiegen in

de kapel van het Klooster 15.30 uur

 

Ook dit jaar spelen kinderen uit groep 4 het Kerstverhaal.

Dit keer niet in de kerk maar in de kapel van het Klooster,

zodat iedereen alles goed kan zien.

Sabine en Dayenne v.d. Linden zorgen voor sfeervolle

muziek en zang.

Iedereen is van harte welkom om te komen kijken.

 

 

 

 

 

 

Wegens andere jeugdactiviteiten

van de Zijtaartse verenigingen wordt

onze talentenshow verzet van:

zaterdag 14-01-2012 naar

carnavalsmaandag 20-02-2012

Het inschrijfformulier volgt in januari

 

Jeugdcommissie C.V. de Reigers

 

 

 

 

 

 

Becoming YoungTimers Zijtaart (BYTZ)

 

 

 organiseert voor de jeugd een uitstapje naar UDEN ON ICE

 

Voor wie:

 iedereen die op het voortgezet onderwijs zit t/m 16 jaar.

 

Wanneer:

Vrijdag 6 Januari 2012

 

Hoe laat:

19:00 uur verzamelen op het plein in Zijtaart

Terug ± 22:30 uur

 

Entree:

€ 4,00 incl. consumpties

 

Voor degenen die geen schaatsen hebben,

ze zijn daar te huur voor € 3,00

 

 

 

 

 

 

TV Zijtaart

 

Beste seniorleden,

Op vrijdag 30 december a.s. nemen we afscheid van het jaar 2011 met het =

oliebollen toernooi (en natuurlijk ook oliebollen).

Aanvangstijd van het toernooi is 18.30 uur, maar het is ook mogelijk in =

te schrijven voor 19.10 uur. Dit wel even aangeven op het =

inschrijfformulier.

Degene die geen voorkeurtijd opgeeft dient om 18.25 uur aanwezig te zijn =

en wordt dus ook niet gebeld.

De kosten bedragen =E2=82=AC 2,50 per persoon.

Het inschrijfformulier hangt op het prikbord in het paviljoen.

 

Met vriendelijke groet,

Kleine Toernooien Commissie

 

 

 

 

 

 

 

De redactie bedankt:

 

de adverteerders

de sponsors

de donateurs

 

voor de ontvangen steun in

2011

 

 

en wenst de lezers

 

 

een voorspoedig en

 

gezond

 

2012

 

 

 

 

 

ZIJTAARTSE DECEMBERAKTIE

 

In de periode van 1 december t/m 31 december 2011 ontvangt u bij uw aankopen bij de deelnemende ondernemers voor elke 5 euro tot maximaal € 500,00 1 gratis decemberbon.

Vul deze bonnen in en doe ze in de speciale bussen bij onderstaande ondernemers t/m 31 december 2011.

Hoe meer decemberbonnen, hoe meer kans op onderstaande prijzen.

 

 

1e   prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 200,00

2e   prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 150,00

3e   prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 100,00

4e   prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 75,00

5e   prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 50,00

6e   prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 40,00

7e   prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 30,00

         8e   prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 20,00

         9e   prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 15,00

         10e prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 15,00

 

 

De prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht plus een uitnodiging voor 2 januari, voor de prijsuitreiking in ‘t Dorpskaffee.

De hele trekkingsuitslag zal worden bekend gemaakt in het Dorpsnieuws Zijtaarts Belang van 4 januari 2012.

 

 

De deelnemers zijn:

   Autocentrum Zijtaart BV  M. v.d. Heijden

   Café-zaal Kleijngeld

   ‘T Dorpskaffee

   Eethuis de Reiger

   Raaijmakers drukwerk

   De fietsenwinkel Zijtaart

   Ad van Kessel BBQ specialist

   Uw bakker Jeanny en René van Houtum

   Zuivelhandel Theo Bosch

   Hetty’s dorpswinkel

   ’t Visboerinneke

 

 

 

 

Eethuis en Partyservice

“De Reiger”

 

Voor de jaarwisseling:

 

Haal tijdig uw bestellijst.

 

Deze liggen er voor U in ons Eethuis of Cafetaria.

 

Op Kerstavond 24 december,

1e Kerstdag 25 december en

2e Kerstdag 26 december

zijn wij gesloten.

 

Oudejaarsavond

zijn wij gesloten.

 

Nieuwjaarsdag 1 januari

zijn wij geopend vanaf 16.00 uur.

 

Ook 2 januari zijn wij vanaf 16.00 uur geopend.

 

Eethuis “De Reiger”

Pastoor Clercxstraat 62

Zijtaart

Tel. (0413) 34 33 82

 

Wij wensen u allen prettige en smakelijke Feestdagen!

 

 

 

 

 

‘T Dorpskaffee

 

 

Kerstavond & 1e kerstdag 20.00 uur open

 

2e kerstdag gesloten

 

Oudejaarsavond 21.00 uur open

 

Nieuwjaarsdag 17.00 uur open

Met een presentje voor iedereen