Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 21   2011-2012 > Dorpsnieuws  jaargang 21  nummer 14

Dorpsnieuws  jaargang 21  nummer 14


28 december 2011 - 4 januari 2012

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nl


Klik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 21 nr 14


KERKBERICHTEN

 

 

Zaterdag: 31 december 19.00 u. Oudejaarsavond Eucharistieviering

Pater van Delden m.m.v. het opleidingsorkest van fanfare “St. Cecilia”.

Wij gedenken in deze viering:

Jan Schoenmakers (nms. ZLTO afd. Zijtaart); André van der Heijden.

Tijdens deze viering worden alle overleden parochianen van het afgelopen jaar persoonlijk herdacht.

Zondag:1 januari Nieuwjaar 9.30 u. Pater van Delden (Samenzang).

Wij gedenken in deze viering:

Het welzijn van onze parochie en alle levende en overleden parochianen.

 

 

OUDERS VAN ZIJTAART

 

Waarom neemt een aantal van jullie niet de moeite om de fietsverlichting van je kinderen te controleren? Elke morgen zie ik in het donker kinderen uit Zijtaart naar school fietsen zonder licht op hun fiets. Ze zijn voor andere weggebruikers NIET ZICHTBAAR!

Gelukkig zijn er nog geen grote ongelukken gebeurd, maar waarom nemen jullie het risico dat er iets met je kind kan gebeuren? Als er een keer wél iets gebeurt, heb je spijt maar dan ben je te laat. Waarom wens je je kind en jezelf zoiets toe? Hopelijk nemen jullie mijn bezorgdheid ter harte.

Ik wens jullie allen een goed en veilig Nieuwjaar.

 

Piet van den Tillaart

 

 

 

Kerstboomverbranding 2012    Zaterdag 7 januari 2012

 

Plaats: ponyterrein de Leinsehoefslag

 

Inleveren van de kerstbomen kan vanaf 16.oo uur tot 17.30 uur op het ponyterrein de Leinsehoefslag

Per ingeleverde kerstboom krijg je wederom een lotje, waarmee je kans maakt op leuke prijzen! De prijsuitreiking is om 17.45 uur. Vanaf 17.30 uur staat de warme chocolademelk klaar. Om 18.00 uur wordt de stapel kerstbomen in de fik gestoken.

 

Dus jongens en meisjes doe je best en verzamel ( maximaal 10) kerstbomen en breng deze naar het ponyterrein.

 

We hebben dit jaar voor iedereen die een kerstboom of meerdere kerstbomen inlevert en leuke attentie.

 

 

Belangrijke Telefoonnummers:

 

Kerkberichten C.v. Helvoirt      (0413) 36 58 61

Huisartsenpost:

  Avond, nacht en het weekend 0900-8860

Huisarts J.M.Bonnet                 (0413) 35 22 23

Meldpunt Ouderenzorg             0900-8803

Thuiszorg en Kraamzorg                       0900-8803

Centraal Alarm nummer                       1 1 2

Politie/Brandweer/Ambulance spoed     1 1 2

Politie   direct               0900 8844

Brandweer       direct               (073) 612 31 23

Ambulance       direct               (0412) 63 15 15

Stadhuis Veghel                       14 - 0413

Gem. Veghel Storingsnummer   14 - 0413

Basisschool "Edith Stein"           (0413) 36 51 68

Tennispark Zijtaart                   (0413) 76 90 25

Dorpshuis Zijtaart                     (0413) 36 66 79

De Vonders (VOW)                 (0413) 35 03 77

 

Prikpost in Zijtaart.

De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend (vanaf 8.15u. aanwezig zijn).

 

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

Meldingen en klachten in de openbare ruimte

Wanneer u gebreken in de openbare ruimte constateert, kunt u hiervan melding maken bij de gemeente. U kunt een melding doen over bijvoorbeeld de volgende zaken: reiniging (zwerfvuil), onderhoud groen, verharding (losliggende stoeptegels, gaten in de weg), riolering, verlichting, straatmeubilair, verkeer, ongediertebestrijding (overlast van wespen, ratten, muizen etc.).

De gemeente onderzoekt naar aanleiding van uw melding het probleem en zorgt voor een passende oplossing. De melding wordt afgehandeld binnen een vastgestelde normtijd (afhankelijk van de melding).

U kunt uw melding telefonisch doorgeven aan de Servicemelddesk: (0413) 38 66 44.

 

 

 

Openingstijden Bibliotheekpunt Zijtaart in ‘Het Klooster’:

 

dinsdagmiddag 13.15 - 14.45 uur

dinsdagavond 18.00 - 19.00 uur

donderdagmiddag 13.30 - 14.30 uur

 

 

 

 

BELANGETJES

 

Te koop: John van Zutphen Diervoeders, Antoniusstraat 40, Keldonk, tel. (0413) 21 20 24. Voor al uw voeders, vogelzaden, meststoffen, kalk, moskiller, houtvezel, zaagsel enz. (ook kleinverpakkingen). Afhalen dinsdag en vrijdag na 18.00 uur, zaterdag na 13.00 uur.

 

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

Te  koop

 

Mooi wit prima printer papier

Data Copie 80 grams

van € 6,99 voor € 5,00 per pak van 500 vel

Raaijmakers Drukwerk

Reibroekstraat 5,

tel.: 366613

 

Hetty’s dorpswinkel

 

In verband met het overlijden van

 

Mark van Sonsbeek,

 

de echtgenoot van Hetty van de Dorpswinkel in Zijtaart, is de winkel gesloten tot en met 5 januari 2012.

Op vrijdag 6 januari zal de winkel weer op de normale tijden geopend zijn.

 

Voor eventuele vragen kunt u bellen met Ad en Gerry van Kessel, tel. 36 61 78.

Wij hopen op Uw begrip

 

 

Onderonsje Zijtaart

 

Zoals elke eerste maandag van de maand kunnen mensen van 55 jaar en ouder uit Zijtaart ook op 2 januari 2012 om 10.00 uur terecht in het Klooster voor een kop koffie en een goed gesprek. Er zijn dan twee Zijtaartse vrijwilligers aanwezig om de bezoekers te ontvangen en de gesprekken in goede banen te leiden. Deze keer is er geen speciale gast uitgenodigd. Bezoekers kunnen daardoor zelf onderwerpen aandragen. Het begin van het nieuwe jaar en ieders verwachtingen zouden bijvoorbeeld onderwerp van gesprek kunnen zijn. De toegang is gratis. ’t Onderonsje is een initiatief van het ouderenwerk van Vivaan en de KBO, de Katholieke Bond voor Ouderen uit Zijtaart. Ook mensen die geen lid zijn van de KBO zijn van harte welkom op het Onderonsje.

 

Oud-papier December:

 

In december wordt het oud-papier opgehaald op

 

Zaterdag 31 december.

 

Zorg er dus voor dat uw oud-papier tijdig en goed verpakt aan de weg staat zodat onze leden het op kunnen halen.

 

C.V. De Reigers

 

 

 

 

 

 

 

KBO AGENDA

 

Dinsdag 3 januari 09.30 uur: Seniorenkoor

Dinsdag 3 januari 12.00 uur: Eetpunt

Dinsdag 3 januari 13.00 uur: Vrij biljarten

Dinsdag 3 januari 14.00 uur: Line dansen

Woensdag 4 januari 13.30 uur: Kienen

Donderdag 5 januari 12.00 uur: Eetpunt

Donderdag 5 januari 13.00 uur: Competitie biljarten

Vrijdag 6 januari 13.30 uur: Bridgen

 

BRIDGEN:

De uitslagen van vrijdag 23 december 2011:

 

A-lijn:

1. Ben en Tiny v.d. Steen                                 62,50 %

2. Wim en Tiny v. Lieshout                               61,46 %

3. Pieter v.Geffen en Tonnie Kivits                   55,21 %

4. Henk v.d. Linden en Fien v. Boxmeer           54,86 %

5. Bert en Diny Kanters                                               53,82 %

6. Toon v. Creij en Marcel v.d. Akker               53,47 %

7. Mien vd.Crommenacker & Maria Rijken       50,35 %

 Mien Verhoeven en Mien Vissers                    50,35 %

9. Mari v.d. Steen en Toon v. Schaijk                48,61 %

10. Jo Verhoeven en Tonny Rijkers                   44,79 %

11.Wim en Piet v. Schaijk                                 43,06 %

12. Jan Rijkers en Anny v.d. Hurk                    42,36 %

13.Cor en Marietje Mollen                                41,32 %

14.Toos v.Berlo en Willemien Verhoeven          37,85 %

 

B-lijn:

1. Martien v.Cleef en Marietje v.d. Horst          67,36 %

2. Harry en Marietje v.d. Wijgert                      65,28 %

3. Jan v. Helvoirt en Mien v. Asseldonk             58,68 %

4. Anny en Josien v.d. Berkmortel                    58,33 %

5. Ad en Riet Koevoets                                    52,78 %

6. Chris en Christien v. Helvoirt                        52,08 %

7. Adriaan v.d.Tillart en Petra v.d. Hurk                       51,04 %

8. Ger Aarts en Tonnie Lukassen                      49,65 %

9. Harrie en Rina v. Berlo                                48,92 %

10. Harrie en Jana v.d. Acker                           47,22 %

11. Mies en Joke v.d. Burgt                              44,10 %

12. Jo v. Boxtel en Mien Vermeulen                 40,63 %

13. Pieta Verbakel en Riek Vervoort                 32,64 %

14. Harry v. Boxmeer en Tonn Verbruggen       31,25 %

 

 

BILJARTEN:

De uitslagen van het nederlaagtoernooi thuis tegen Veghel 1 op woensdag 21 december 2011:

 

Cor v. Zutphen             71 46-M.Kerkhof          61 35

Wim v.d. Sanden          51 54-P.de Koning        45 43

Rien Kemps                 35 37-W.Bartels           29 40

Wim Kremers              29 22-J.Roomers          37 34

Jan de Wit                    25 61-H.v.d.Burgt         25 14

Tonn Verbruggen         21 22-C.Claasse           23 13

Jan Rijkers                   20 20-M.v.d.Elzen        22 25

Jan v. Uden                  17 32-H.Ploegmakers   21 9

Martien v. Zutphen       16 11-G.v.Os                20 8

Jan v.d. Oever              15 17-W.Rovers           16 23

 

De uitslagen van de onderlinge competitie op donderdag 22 december 2011:

 

Piet v.d. Hurk            39 72-Jan de Wit                 29 33

Cor Coppens              20 27-Wim v.d. Sanden        54 20

Jan v. d.Oever           17 22-Chris v. Helvoirt         20 15

Ton Verbruggen         20 22-Cor v. Zutphen           64 70

Grard v. Eert              18 19-Jan Rijkers                 18 16

Rien Kemps               37 39-Piet v.d. Hurk            39 28

Willy Henst                30 29-Wim Kremers            29 22

Tonnie v. Uden          32 31-Johan v. Zutphen        23 16

Jan v. Uden               19 18-Martien v. Zutphen     17 7

Jos Claassen              22 18-Rien v. Tiel                25 15

Mies Gibbels              42 35-Gerard Oppers           14 9

Willy vd.Berkmortel    24 19-Piet v.d. Tillaart         38 28

 

 

Openingstijden Bibliotheekpunt Zijtaart in ‘Het Klooster’:

 

dinsdagmiddag 13.15 - 14.45 uur

dinsdagavond 18.00 - 19.00 uur

donderdagmiddag 13.30 - 14.30 uur

 

Tuinvogels, wat weet je ervan?

Voor iedereen die mee wil doen aan de Nationale Tuinvogeltelling op 21 en 22 januari  is er op donderdag 12 januari  een mogelijkheid om de vogelkennis wat op te vijzelen (of, als het de eerste keer is, kennis op te doen) over de verschillende vogels die in de tuintjes van Veghel te vinden zijn. Maar ook voor niet-tellers is dit een informatieve avond.

Natuurvereniging IVN organiseert op donderdag 12 januari een avond over wintertuinvogels in het Baken, J.P. Coenstraat 1 vanaf 20.00uur. Deelname is gratis. Twee enthousiaste vogelliefhebbers , Annemieke Van de Ven en Wolter Brongers, laten op interactieve wijze horen en zien welke vogels in de eigen omgeving voorkomen  en hoe je ze de winter door kunt helpen. Annemieke: “vogels geven aan hoeveel muziek in je tuin zit”, en volgens Wolter “vogels zijn grenzeloos”. Met hulp van foto’s, geluid, tips en een quiz geeft IVN handvaten om vogels te herkennen.

Meer informatie www.ivn-veghel.nl of Wolter Brongers 06-53322234

 

Stiefpubers

(meer lezen: www.interpunctie-praktijkgevallen.nl)

De puberteit is een turbulente periode. Pubers moeten volwassen worden en ze moeten een behoorlijke ontwikkeling doormaken. Soms gaat dat geleidelijk, maar vaak is dat zeer duidelijk merkbaar.

Geen wonder dat deze veranderingen botsingen geven. Ouders en pubers verbazen elkaar, omdat alles opeens anders is. Pubers moeten zich losmaken van het gezin, van hun ouders. Er is een natuurlijke drang om hun identiteit en seksualiteit te ontwikkelen.

Dat geeft in gezinnen onzekerheden en problemen. Maar in stiefgezinnen zijn deze problemen vaak nog veel groter. Alles ligt onder een vergrootglas. Bovendien is het incasseringsvermogen van stiefouders minder groot als dat van de natuurlijke ouder. De bloedband ontbreekt immers.

Het valt niet mee om als ouder rustig te blijven wanneer je zoon tegen je tekeer gaat, maar als het een stiefkind is wordt het nog lastiger. Zeker als hij ook gaat lopen roepen dat jij zijn vader/moeder niet bent, dat hij wel naar de andere ouder gaat. Vaak hebben kinderen het moeilijker in de puberteit omdat ze zich eenzaam voelen, bij stiefkinderen misschien nóg moeilijker, aangezien de andere ouder afwezig is.

Loyaliteit kan juist zichtbaar worden als de stiefouder het heel goed doet: als ik jou respecteer en een goede ouder vind, wat zeg ik dan van mijn afwezige natuurlijke moeder/vader? Kinderen hebben het daar zwaar mee, pubers ook.

De eerst goede relatie tussen stiefouder en stiefkind kan in de puberteit drastisch verslechteren. Van de stiefouder worden bovenmenselijke kwaliteiten verwacht, die vaak voor natuurlijke ouders al nauwelijks op te brengen zijn. De relatie met de stiefouder komt dan onder druk te staan door het verzet van de puber.

Onder dat vergrootglas kun je elkaar nog harder raken en kan een puber nog effectiever wegrennen (er is immers nog een onderdak). Bovendien is alles heftiger in de puberteit: liefde en haat, rivaliteit en strijd om aandacht, onzekerheid en het zoeken naar eigen identiteit.

Het is ook lastig voor de aanwezige natuurlijke ouder, die zich al gauw in de bemiddelende rol gedwongen voelt. En dit kan juist weer druk op de partnerrelatie geven. De stiefouder voelt zich bekritiseerd door de natuurlijke ouder (“ja hoor, hij mag alles zeggen van jou, jij vindt alles goed” of “jij weet het altijd beter”).

 

Mw. N. Timmermans-van de Kamp

Interpunctie, Smientdonk 2,

5467 CA Veghel

Privé ( 0413-310795 of 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

 

 

 

 

Gemeente VEGHEL

 

Nieuwjaarsreceptie 1 januari

Graag nodigt het college van burgemeester en wethouders alle inwoners en vertegenwoordigers van het Veghelse verenigings- en bedrijfsleven uit voor de nieuwjaarsreceptie op 1 januari van 12.30 tot 14.30 uur in de Blauwe Kei.

 

Aanvragen en afhalen rijbewijs niet mogelijk op 28 en 29 december

Op 28 en 29 december vindt er bij de RDW groot onderhoud plaats aan het computersysteem.

U kunt op die dagen bij de gemeente geen rijbewijs aanvragen of vernieuwen. Ook het afhalen van een eerder aangevraagd rijbewijs is niet mogelijk. Hiervoor kunt u weer terecht vanaf vrijdag 30 december. Kijk op www.veghel.nl voor onze openingstijden, informatie over rijbewijzen en het maken van een afspraak om een rijbewijs aan te vragen of af te halen.

Onze excuses voor het ongemak.

 

Gewijzigde openingstijden rondom Kerst en jaarwisseling

De Milieustraat is zaterdag 31 december gesloten.

Uitsluitend voor storingen en de aanvraag van graven op de gemeentelijke begraafplaatsen is de afdeling Beheer Openbare Ruimte bereikbaar via het storingsnummer tel. (0413) 35 03 63.

 

Piepschuim inleveren op de milieustraat

Vanaf 1 januari 2012 kan een onbeperkte hoeveelheid piepschuim of tempex (officiële naam is EPS) gratis ingeleverd worden in de daarvoor opgestelde inzamelzak op de Milieustraat Doornhoek te Veghel en op het afvalbrengpunt in Erp. Naast het positieve milieueffect levert de afzonderlijke inzameling van EPS de burger ook enig financieel voordeel op. Doordat piepschuim niet meer in de container terechtkomt, hoeft de container minder snel aan straat gezet te worden. Dit bespaart kosten.

EPS is zeer geschikt om te recyclen. Voorwaarde is wel dat het schoon en droog aangeleverd wordt. EPS kan tot vijfmaal de levensduur herverwerkt worden. Op de milieustraat en afvalbrengpunt kan 8-10 ton ingezameld worden.

Met de inzameling van EPS voegt de gemeente Veghel weer een afvalproduct toe aan de reeks van materialen die afzonderlijk van het restafval worden gehouden. Andere afvalproducten zijn: groente-, fruit- en tuinafval (GFT), papier en karton, textiel, wit- en bruingoed, luiers, asbest, klein chemisch afval en batterijen, alsmede plastic verpakkingsafval, harde kunststoffen, hout, puin en autobanden.

 

 

 

Voorzorgsmaatregelen vuurwerk

 

Vuurwerk is prachtig om te zien. Maar na het afsteken van vuurwerk blijft vaak veel afval op straat achter. En deze vuurwerkafval kan ook nog eens erg gevaarlijk zijn.

Voorzorgsmaatregelen

Om ongevallen te voorkomen én om ervoor te zorgen dat onze omgeving schoon blijft, neemt de gemeente jaarlijks voorzorgsmaatregelen.

In de laatste weken van december zullen een aantal afvalbakken tijdelijk afgedicht worden zodat er geen vuurwerk in de afvalbakken kan worden gegooid. Dit om schade te voorkomen. Verder zal gemeente via publicaties, posters en bannieren de komende tijd aandacht vragen voor een veilig en schoon Veghel.

Medewerkers van een aannemer en van de gemeente Veghel ruimen kort na de jaarwisseling de vuurwerkresten op een aantal belangrijke locaties op. De gemeente Veghel vraagt aan iedere inwoner van Veghel om vuurwerkafval direct op te ruimen. U kunt hiervoor gebruik maken van de gemeentelijke afvalzakken die u kunt afhalen bij de leveranciers die het vuurwerk binnen de gemeente Veghel verkopen. Deze afvalzakken met alleen vuurwerkresten kunnen gratis in de maand januari van 2012 worden afgeleverd bij de Milieustraat.

 

 

 

VOOR ALGEHELE VERZORGING

VAN UW VOETEN
HET IS OOK MOGELIJK

THUIS TE BEHANDELEN


PEDICURE

GESINA VAN DIJKEN

 

 Met aantekening diabetische/ reumatische en overige
 risicovoeten
 Vergoeding is mogelijk via uw zorgverzekering

 

Mr. van de Venstraat 8, 5465 RS Zijtaart     
Tel: 0413-351956/ Mob: 06-41241948
Email:
gesinavandijken@home.nl

 

Een Gelukkig en Gezond 2012

 

 

 

Nieuwe bustijden

 

Vanaf 8 januari 2012 zijn er nieuwe bustijden in de provincie Noord-Brabant. Met deze nieuwe dienstregeling komen op een aantal trajecten betere verbindingen en hebben we ons best gedaan het vervoer betrouwbaarder te maken. Voor u betekent dit in veel gevallen minder overstappen en eerder op uw bestemming.

 

Wat verandert er nabij Veghel?

 

Lijn 25 Veghel-Helmond (via Boekel-Gemert-Beek en Donk-Aarle Rixtel)

 

In het weekend is lijn 25 uitgebreid. Op zaterdag en zondag is de dienstregeling uitgebreid met het traject tussen ‘Veghel, busstation’ en ‘Boekel, Nia Domo’.

Hiermee ontstaat in het weekend een rechtstreekse busverbinding tussen Helmond, Gemert en Veghel. De aankomst- en vertrektijden op zaterdag en zondag zijn vrijwel gelijk gebleven. Dit zorgt op zaterdag voor een goede aansluiting van lijn 158 tussen Veghel en 's-Hertogenbosch op lijn 25 en vice versa.

 

Lijn 158 Veghel-Den Bosch (via Heeswijk-Dinther-Berlicum-Rosmalen)

 

Vanwege het afnemen van het aantal reizigers is de extra rit om 15.17 uur van ‘'s-Hertogenbosch, CS’ naar ‘Veghel, busstation’ in 2012 niet meer opgenomen in de dienstregeling.

 

Lijn 160 sneldienst Uden-Den Bosch (via Veghel)

 

Vanwege een structurele toename van het aantal reizigers in de ochtendspits is er op lijn 160 ‘Uden, busstation’ naar ‘’s-Hertogenbosch, CS’ een extra rit opgenomen in de dienstregeling. De vertrektijd van deze rit uit Uden is 7.19 uur, de aankomsttijd in 's-Hertogenbosch is 8.21 uur.

 

Lijn 253 buurtbus Boerdonk-Keldonk-Erp-Veghel-Zijtaart-Mariahout-Lieshout

 

De route van lijn 253 is uitgebreid met de haltes ‘Lieshout, Servaasplein’ en de nieuw aangelegde halte ‘Lieshout, Bavaria’, ter hoogte van de rotonde bij de reeds bestaande halte van de lijnen 21 en 121. Vanaf de huidige eindhalte ‘Lieshout, Gemeentehuis’ rijdt de bus via de Ribbiusstraat en de provinciale weg naar de rotonde bij Bavaria. De buurtbus rijdt de hele rotonde rond en heeft een halte aan de provinciale weg. Na de halte voert de route via de Ribbiusstraat richting gemeentehuis.

De aankomst- en vertrektijden zijn op een aantal punten licht gewijzigd,

Kijk voor de volledige dienstregeling op www.arriva.nl

 

Fris het nieuwe jaar in bij Hemelrijk!

 

Traditiegetrouw staat op 1 januari bij BillyBird Park Hemelrijk in Volkel de gezellige Nieuwjaarsduik op het programma. Om klokslag 15.00 uur wordt het startsein gegeven voor deze frisse plons!

Na de allereerste keer op 1 januari 2008 is de Nieuwjaarsduik niet meer weg te denken in het activiteitenprogramma van het Volkelse recreatiepark. De Nieuwjaarsduik is inmiddels een echt familie- en vriendenfestijn geworden met ruim honderd duikers en honderden toeschouwers. Iedereen die bij BillyBird Park Hemelrijk het koude water induikt, kan dan ook rekenen op een gepersonaliseerd duikcertifcaat, de felbegeerde oranje Unox muts én gratis erwtensoep en Glühwein. En voor wie een beetje bijgelovig is, hopelijk ook op een goed jaar!

De duik wordt dit jaar aangekondigd door de rasechte Hemelrijker Wouter van den Berg en vindt plaats onder muzikale aanmoediging van Blaaskapel Panasch. Op het Winter Wonder Plein voor Zeeroversland staan vuurkorven en een gezellige après skihut opgesteld. Ook aan de kleine gasten is gedacht, zij kunnen skilat lopen en sleetje glijden. Daarnaast trakteert Hemelrijk alle bezoekers tijdens de Nieuwjaarsduik (de hele Kerstvakantie!) op gratis friet.

Deelname aan de Nieuwjaarsduik is gratis voor abonnementhouders, niet-abonnementhouders betalen de normale entreeprijs van € 5,95 per persoon. Abonnementhouders mogen per persoon gratis één introducé meenemen, dus wil je met je familie of vrienden Nieuwjaarsdag op originele wijze doorbrengen? Kom dan gezellig naar Hemelrijk en duik lekker fris samen het nieuwe jaar in! Of geniet gewoon van de heerlijke winterse sferen, dat mag natuurlijk ook. Vanwege de drukte wordt duikers aangeraden om uiterlijk om 14.30 uur in het park aanwezig te zijn.

 

Tips voor een veilige duik:

- Duik met (water)schoenen aan en een muts op je hoofd;

- Zorg dat je na afloop een warme badjas bij de hand hebt;

- Duik niet wanneer je zwanger bent of niet in optimale gezondheid verkeert.

 

 

 

BILLYBIRD PARK HEMELRIJK

 

BillyBird Park Hemelrijk biedt de bezoeker een unieke combinatie van zowel binnen als buiten plezier.

Kinderen kunnen zich uitleven in de grote binnenspeeltuinen Zeeroversland en de Kinderkermis. Buiten is er een nieuwe familie-achtbaan, een Verkeersspeeltuin en een uitgestrekt survivalgebied met daarin o.a. de klimberg Hemelaya, een touwenparcours en de bootjesglijbaan Splash. Hemelrijk is 365 dagen per jaar geopend van 10.00 uur tot 18.00 uur. Het park bevindt zich aan de Zeelandsedijk in het Brabantse Volkel. De all-in toegangsprijs in januari (IJspegeltarief) bedraagt € 5,95 per persoon. Onder het motto ‘gratis piepers in Pieperland’, trakteert Hemelrijk tot en met Carnaval al haar bezoekers op gratis friet. Voor abonnementhouders en kinderen tot 3 jaar is de toegang gratis. Voor meer informatie kunt u bellen met de infolijn (0413) 27 29 87 of www.billybird.nl raadplegen.

 

 

 

 

 

 

Talent krijgt podium bij muzikale productie in Uden Veghel

 

Woensdag 21 december jl. overhandigde Wim Bens, directievoorzitter van Rabobank Uden Veghel, aan Stichting BLUV (Boekel, Landerd, Uden Veghel), een cheque ter waarde van € 50.000,00 om een unieke muzikale productie van en voor de regio mogelijk te maken. Stichting BLUV bestaat uit een groep creatieve en enthousiaste mensen die in 2012 samen met regionale talenten een prachtige, eenmalige muzikale theaterproductie gaan produceren.

 

“2012 is het Jaar van de Coöperatie en daarom geven wij als coöperatieve Rabobank dit cadeau aan de gemeenschap. Onze regio kent heel veel muzikaal talent, zoals we onder andere bij onze ledenontmoetingsavonden hebben laten zien. Daar willen we graag meer mee doen,” vertelt Wim Bens. Met het mogelijk maken van deze productie ondersteunt de Rabobank een initiatief dat samenwerking tussen muzikale talenten in deze regio bevordert. Op deze manier bieden wij talent een podium en een kans om hun talenten verder te ontplooien. Met een productie die ook nog eens laat zien dat je samen meer kunt bereiken.”

 

Een muzikaal verhaal over samenwerken
De muzikale productie waarin een verhaal over samenwerken wordt gespeeld én gezongen door regionale talenten, is geschreven naar een idee van de film ‘As it is in heaven’. Betrokkenheid, de kracht van het lied en vooral sámen problemen aanpakken en oplossen worden verteld in dit bijzondere verhaal. De eigen productie, organisatie en uitvoering is in handen van een groep enthousiaste en professionele vrijwilligers onder leiding van Marc Tooten, bekend van de stichting Stage Affairs. Regie en Harold Schraven, die een aantal grote regionale producties leidde. Het stuk wordt opgevoerd in één van de tenten op het Festylandterrein in Volkel en vindt plaats in het weekend voorafgaand aan het popfestival en wel op 5, 6 en 7 oktober 2012. Een prachtige kans om inwoners kennis te laten maken met wat de regio te bieden heeft.

 

Talenten gezocht
Ben jij een muzikaal of acteertalent en wil je deelnemen aan deze unieke muzikale productie geef je dan op voor de audities. Meld je aan of kijk voor meer informatie op www.stichtingbluv.nl.

 

 

 

 

Trouwen in 2012

 

Pasgehuwden die in Veghel getrouwd zijn, zijn zeer tevreden over de huwelijksvoltrekking. Dit blijkt uit een enquête. Elk bruidspaar dat in gemeente Veghel is getrouwd, ontvangt een maand na het huwelijk de enquête. Uiteraard waren er ook verbeterpunten. Zo werd de wens uitgesproken om te trouwen op een zogenaamde brugdag, zoals de dag na Hemelvaart. Vanwege het nieuwe reglement Burgerlijke Stand (BS) is dit per 1 januari 2012 mogelijk.

Uit de enquête kwam ook de wens naar voren om de trouwmogelijkheden bij het Raadhuis aan de Markt uit te breiden. Met ingang van 1 januari 2012 is het ook mogelijk om te trouwen op maandag, dinsdag en woensdag tussen 09.00- 17.00 uur en op donderdagochtend tussen 09.00- 13.00 uur. De huidige trouwtijden voor deze locatie blijven overigens staan. Deze zijn donderdagmiddag/ avond (13.00 – 21.00 uur), vrijdag (09.00- 21.00 uur) en zaterdag (09.00- 17.00 uur). Deze informatie is vanaf begin januari ook terug te vinden via www.veghel.nl (Leven- Trouwen in Veghel)

 

Gratis trouwen

Vanaf 1 januari 2012 is het mogelijk om, zonder inkomenstoets, op maandag om 09.00 uur of om 09.30 uur gratis te trouwen. Deze huwelijken vinden plaats in een spreekkamer en zijn vooral gericht op de administratieve afhandeling. Van 1 januari 2009 t/m 31 december 2011 konden burgers alleen kosteloos trouwen als zij op of onder de inkomenstoets vielen. Tot nu toe is hier geen gebruik van gemaakt.

 

Ondertrouw op afspraak

De gemeente Veghel gaat steeds meer op afspraak werken. Vanaf 2012 kan de persoonlijke ondertrouw alleen via een afspraak geregeld worden. De persoonlijke ondertrouw vindt plaats op een werkdag tussen 09.00 en 17.00 uur. De afspraak voor persoonlijke ondertrouw kan op verschillende manieren gemaakt worden, via tel.nr. 14 04 13, www.veghel.nl, aan de balie of aan receptie op het Stadhuis van Veghel.

Als het aanstaande bruidspaar aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan de ondertrouw ook schriftelijk geregeld worden. Meer informatie is hierover te vinden via www.veghel.nl