Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 21   2011-2012 > Dorpsnieuws  jaargang 21  nummer 20

Dorpsnieuws  jaargang 21  nummer 20


8 februari 2012 - 15 februari 2012

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nl


Klik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 21 nr 20KERKBERICHTEN


Zondag: 12 februari 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor).
Wij gedenken in deze viering:
Mnd.ged. Jan Schoenmakers; Marietje van der Linden-van Schaijk en overl.fam.leden van Schaijk; Harrie en Nel van der Linden-van Berkel (vanwege verjaardag); Theo en Tineke van Zutphen-Pepers, zoon Rob en dochter Ellie; Bert van Sleuwen (nms.Kath.Bond van Oud.); Anna Verhoeven-Wijdeven; Mnd.ged. Truus van Boxmeer-van de Ven.
Gedoopt: Tom: zoon van Maarten en Janny van den Bogaart-van Bakel
                 Renate: dochter van Patrick en Marloes Pepers-van Gorp.
                 Jelte en Dieke: zoon en dochter van Jeroen en Anne van Eert-van Baarst.
Overleden: Piet van Heeswijk in de leeftijd van 83 jaar.DRIEBANDENTOERNOOI POEDELPRET ZIJTAART


Vanaf dinsdag 20 maart tot en met vrijdag 30 maart a.s. organiseert biljartvereniging Poedelpret haar jaarlijkse driebandentoernooi in zaal Kleijngeld. De mogelijkheid tot deelname aan dit toernooi is voor alle inwoners vanaf 16 jaar uit de gemeente Veghel. Het maximale aantal deelnemers is 84. De partijen beginnen dagelijks om 18.45 uur.

Aanvankelijk zou het toernooi beginnen op donderdag 22 maart en eindigen op donderdag 29 maart, maar door omstandigheden kan er op vrijdag 23 t/m zondag 25 maart niet worden gespeeld. In de uitnodigingen die veel spelers inmiddels hebben ontvangen, staat dit helaas verkeerd vermeld.

Niet alleen voor de hogere speler is dit driebandentoernooi, maar ook voor de minder geoefende speler. Er wordt gespeeld in sets en per set moet men tussen de 5 en 18 caramboles maken. De partijen gaan over 2 gewonnen sets. Verder wordt er gespeeld volgens het knock-out systeem en na de eerste ronde is er een verliezersronde. Men mag dus minimaal 2 keer spelen.

Het driebandentoernooi wordt in een kort tijdsbestek afgewerkt. De spelers die meedoen moeten er daarom rekening mee houden dat zij in de 2e week iedere dag moeten spelen, het verplaatsen van partijen is nagenoeg onmogelijk. Het inschrijfgeld bedraagt € 7,00.

Wie mee wil doen kan zich t/m donderdag 1 maart a.s. opgeven bij Café-Zaal Kleijngeld en bij Gerard Oppers, Past. Clercxstraat 79 in Zijtaart . Ook voor nadere informatie en het reglement kan men hier terecht, tel. 35 10 39. Het inschrijven kan alleen schriftelijk gebeuren en het inschrijfgeld moet bij de inschrijving
worden voldaan.

B.V. Poedelpret


Belangrijke Telefoonnummers:


Kerkberichten C.v. Helvoirt    (0413) 36 58 61
Huisartsenpost:
  Avond, nacht en het weekend    0900-8860
Huisarts J.M.Bonnet         (0413) 35 22 23
Meldpunt Ouderenzorg        0900-8803
Thuiszorg en Kraamzorg        0900-8803
Centraal Alarm nummer        1 1 2
Politie/Brandweer/Ambulance spoed    1 1 2
Politie    direct        0900 8844
Brandweer    direct        (073) 612 31 23
Ambulance    direct        (0412) 63 15 15
Stadhuis Veghel        14 - 0413
Gem. Veghel Storingsnummer    14 - 0413
Basisschool "Edith Stein"    (0413) 36 51 68
Tennispark Zijtaart        (0413) 76 90 25
Dorpshuis Zijtaart        (0413) 36 66 79
De Vonders (VOW)        (0413) 35 03 77

Prikpost in Zijtaart.

De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend (vanaf 8.15u. aanwezig zijn).

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

Meldingen en klachten in de openbare ruimte
Wanneer u gebreken in de openbare ruimte constateert, kunt u hiervan melding maken bij de gemeente. U kunt een melding doen over bijvoorbeeld de volgende zaken: reiniging (zwerfvuil), onderhoud groen, verharding (losliggende stoeptegels, gaten in de weg), riolering, verlichting, straatmeubilair, verkeer, ongediertebestrijding (overlast van wespen, ratten, muizen etc.).
De gemeente onderzoekt naar aanleiding van uw melding het probleem en zorgt voor een passende oplossing. De melding wordt afgehandeld binnen een vastgestelde normtijd (afhankelijk van de melding).
U kunt uw melding telefonisch doorgeven aan de Servicemelddesk: (0413) 38 66 44.Openingstijden Bibliotheekpunt Zijtaart in ‘Het Klooster’:


dinsdagmiddag 13.15 - 14.45 uur
dinsdagavond 18.00 - 19.00 uur
donderdagmiddag 13.30 - 14.30 uur


BELANGETJES


Te koop: John van Zutphen Diervoeders, Antoniusstraat 40, Keldonk, tel. (0413) 21 20 24. Voor al uw voeders, vogelzaden, meststoffen, kalk, moskiller, houtvezel, zaagsel enz. (ook kleinverpakkingen). Afhalen dinsdag en vrijdag na 18.00 uur, zaterdag na 13.00 uur.

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.


Te  koop

Mooi wit prima printer papier
Data Copie 80 grams
van € 6,99 voor € 5,00 per pak van 500 vel
Raaijmakers Drukwerk
Reibroekstraat 5,
tel.: 366613

Collecte voor Amnesty International.


In de week van 12 tot 19 februari wordt weer gecollecteerd voor Amnasty International.
Steeds weer blijkt het noodzakelijk om rechten van onschuldigen te verdedigen en barbaarse straffen uit te bannen.
Amnasty International steunt waar mogelijk mensen die voor hun recht opkomen en stelt misdaden tegen de menselijkheid aan de kaak.
Helaas worden eenvoudige rechten van een mens, als bijvoorbeeld een eerlijke procesgang, met de voeten getreden. Amnasty klaagt de regering aan over dit onrecht en brengt deze duidelijke schendingen in de publiciteit. Zij hoopt daarmee een bijdrage aan een zuivere toepassing van het internationale recht te doen en zo mogelijk de gevangene vrij te krijgen, danwel voor strafvermindering te pleiten door advocaten de zaak grondig te laten behandelen.
Op deze manier heeft Amnasty al vele honderden schuldloze gevangenen weten te redden. En... blijft daar – met uw hulp – zeker mee door gaan.
Alvast zeer bedankt voor uw steun.
Amnasty International. 

ZIJTAARTSE JEUGDNATUURVERENIGING


Vlinderkasten maken
Vlindersoorten die als vlinder overwinteren, zoeken beschutte plekjes op. Vaak verschuilen ze zich op rommelzolders, in schuurtjes of tussen de bladeren. Als het maar beschutte plekjes zijn om de koude winter door te komen. Je kunt de vlinders dus een handje helpen met een vlinderkast!
Hang de kast op een beschutte plek op. Dus op een plek uit de wind met de ingang naar het oosten, waar het niet kan inregenen. De hoogte maakt niets uit. Het vlinderkastje biedt bescherming tegen de wind en een plekje om te schuilen tegen het herfstweer. Door de vlinderkast te vullen met wat dorre blaadjes en takjes wordt het een waar hotel voor de vlinders.
Vlinderkasten kunt je ook zelf maken. Daarom gaan we op zaterdag 11 februari naar Timmerbedrijf vd Linden. Zorg dat je om 14.00 uur bij het Klooster bent! Van daaruit gaan we gezamenlijke met de fiets naar het industrieterrein in Veghel en rond half vier zijn weer terug.


Brabantse kampioenschappen in Schijndel


Afgelopen weekend zijn er in Schijndel de Brabantse kampioenschappen voor de pony’s  dressuur verreden. Aniek van Kemenade was als enige afgevaardigd van onze ponyclub De Reigertjes. Zij heeft in de klasse AL1 met haar pony Pebbles een mooie proef laten zien en kreeg 193 en 186 punten, wat haar een 4e plaats opleverde.  Gefeliciteerd namens alle ruiters van De Reigertjes!


Van Uit de Bron


Agenda:

Zondag 19 februari: Carnavalsviering m.m.v. koor ‘Vivace’ en
Blaaskapel ‘de Boemelaars’.
Woensdag 22 februari: 19.00 uur; Aswoensdagviering.

Solidariteitsmaaltijd.
Even iets minder voor een ander.

Op woensdag 22 maart wordt de solidariteitsmaaltijd gehouden in Dorpshuis
“Het Klooster”, Pastoor Clercxstraat 52 te Zijtaart.

Vastenactieproject 2012: Ethiopië.
Veel bewoners van de wijk Yeka komen oorspronkelijk uit het zuiden van Ethiopië. Aanhoudende droogte dreef hen naar de stad. Helaas is de werkeloosheid in Addis Adeba schrikbarend hoog en de armoede onvoorstelbaar groot. Veel wijkbewoners leven op de rand van de afgrond.
De congregatie Daughters of Charity, een lokale ontwikkelingsorganisatie die nauw samenwerkt met de katholieke kerk en de lokale overheid, heeft een project gestart om de bewoners te helpen. De congregatie kiest daarbij voor een heldere strategie. Drie jaar lang werkt zij in één wijk, nu dus Yeka. Daar zet de congregatie geen eigen projecten op, maar ze ondersteunt vooral bestaande activiteiten en groepen.
Na drie jaar voeren de wijkbewoners de initiatieven zelfstandig verder uit en verplaatst de congregatie haar werk naar de volgende sloppenwijk.

Daughters of Charity heeft grote plannen, in drie jaar tijd wil de organisatie bereiken dat:
    200 jongeren een basisopleiding hebben gevolgd.
    450 jongeren en vrouwen een lening hebben gekregen.
    400 jongeren en vrouwen een training hebben gekregen in ondernemerschap, management en boekhouding.
    400 jongeren en vrouwen deel hebben genomen aan voorlichtingsprogramma’s, bijvoorbeeld over HIV/Aids of over seksueel geweld.
    13 wijkorganisaties zijn versterkt en beter functioneren op organisatorisch en financieel gebied.
   
Een leefbare en gezonde stad voor iedereen.

U bent van harte welkom op 22 maart a.s. in “Het Klooster” in Zijtaart. De zaal is open om 17.30 uur.
De maaltijd begint om 18.00 uur en sluit om 20.00 uur. De Kosten zijn € 10.00 per persoon.
De opbrengst van deze maaltijd wordt gestort op rekening van de vastenactie.
Aanmelden kan per telefoon: 0413-379390 of 0413-365552,

 of per e-mail: th.vanasseldonk@tiscali.nl of corvandewetering@kpnmail.nl

Aanmelden kan tot 15 maart. Graag tijdig reserveren.
Wilt u a.u.b. uw eigen bord, bestek en een beker meebrengen?

Werkgroep M.O.V. (Missie Ontwikkeling Vrede)


Verjaardag fanfare gevierd met nieuwe pakken


Op 2 februari 2012 is fanfare Sint Cecilia 110 jaar geworden. Om dit feit te vieren is op 4 februari de verjaardag gevierd met een verjaardagsconcert. Ook zijn er jubilarissen gehuldigd en de nieuwe concertpakken gepresenteerd. De nieuwe concertkleding is mede door een subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds mogelijk gemaakt.
Het concert werd gestart met een optreden van de slagwerkgroep onder leiding van Henk Schellekens. Na het zeer geslaagde optreden tijdens de pronkzittingen was het nu weer serieuzer. De nieuwe marimba werd natuurlijk ook meteen getoond. Met een mooie solopartij van Paul Schepers werd het nieuwe instrument voorgesteld aan het publiek.
Na een korte pauze nam het fanfareorkest zijn plaatsen in om het concert te vervolgen. De verschillende jubilarissen werden in dit blok gehuldigd.
Bedrijfsvloeren Van Berlo BV werd als eerste gehuldigd voor het 25 jaar Honorair lidmaatschap. Mede door de donaties van deze mensen kan een vereniging als de fanfare in leven blijven. De dank voor deze sponsoring werd door Anja Heerkens onder woorden gebracht
Hans Habraken werd gehuldigd voor zijn 40 jarig lidmaatschap van de Boemelaars. Hans heeft samen met Björn van der Heijden de leiding over de blaaskapel. Hij is belast met de muzikale bezetting van de blaaskapel, de consumpties, transport van de blaasfiets en samen met Cor van Zutphen het onderhoud van de fiets.
De gebroeders Jan en Cor van Zutphen zijn tijdens het concert gehuldigd voor hun 60 jarig lidmaatschap van de vereniging. Anja Heerkens had voor beiden een schitterend verhaal over de vele verdiensten van deze twee muzikanten. Ook vice-voorzitter van de bond Francien van de Ven-Van Lee was aanwezig om deze jubilarissen te huldigen namens de Brabantse Bond van Muziekverenigingen.
Na de huldiging van de heren was er natuurlijk nog een verzoeknummer voor beiden. Voor Cor was dit door de dames Van Zutphen geschonken mars Centenary. Jan koos voor het nummer Posaunen Duo. Samen met broer Albert vormt Jan het beruchte duo de 'Schuifzutjes' en dus werd deze solo in verve ten uitvoering gebracht.
Later op de avond was er nog schitterend een optreden van de kinderen van Zutphen (cz).
Het was een geslaagd feestje wat later dit jaar tijdens het Promsweekend van 21 en 22 april een vervolg krijgt.
Gemeentelijke ijsbanen officieel open

De ijsbanen de Aa-Broeken in Veghel en het Hackerom tussen Keldonk en Erp zijn officieel 'open'. Het ijs op heeft een dikte van ruim7 centimeter bereikt, wat voldoende is om veilig te schaatsen. De gemeente zorgt dat de verlichting blijft branden tot 23.00 uur. De kwaliteit van het ijs is goed dit jaar. Mede dankzij de inzet van de vrijwilligers kan er volop geschaatst worden. De gemeente controleert voortdurend de ijsdikte. Enkele kleine wakken bij het Hackerom zijn duidelijk afgezet. Zolang de winterse temperaturen aanblijven, is de baan dagelijks geopend. Zodra de ijsdikte echter niet meer voldoende is, wordt de baan gesloten. Daarna is het wachten op de volgende vorst periode.
Openingstijden Bibliotheekpunt Zijtaart in

 ‘Het Klooster’:
dinsdagmiddag 13.15 - 14.45 uur
dinsdagavond 18.00 - 19.00 uur
donderdagmiddag 13.30 - 14.30 uurPraktische tips in het Alzheimercafé


Het Alzheimercafé in de Blauwe Kei in Veghel, dat op 21 februari vanaf 19.00 uur open is, is vooral interessant voor mensen met dementie die thuis wonen en voor hun familieleden. Tijdens de avond krijgen zij veel oplossingen voor allerlei praktische, dagelijkse problemen waar mensen met dementie mee geconfronteerd worden. Zoals elke maand zijn er ook deze keer enkele professionals aanwezig om vragen te beantwoorden. En door de ongedwongen sfeer is het gemakkelijk om contact te leggen met lotgenoten. De toegang is gratis.

ergotherapeut
Door de dementie lopen mensen die aan deze ziekte lijden tegen uiteenlopende praktische problemen aan. Het zelfstandig wonen wordt hierdoor bemoeilijkt en zij worden afhankelijker van mensen in de omgeving. Die naasten kunnen hierdoor overbelast raken. Er zijn allerlei technische middelen waar zowel mensen met dementie als hun familieleden profijt van kunnen hebben. In het Alzheimercafé geeft een ergotherapeut van BrabantZorg informatie over die middelen. Zij vertelt ook welke praktische hulp zij kan bieden aan mensen met dementie in de thuissituatie. Haar verhaal wordt doorspekt met veel voorbeelden. Hoe kan iemand met dementie weer overweg met het koffiezetapparaat? Hoe kan iemand met dementie alleen thuis blijven als de partner even weg moet? Wat voor oplossingen zijn er als iemand buitenshuis de weg kwijt raakt? Voor de bezoekers van het Alzheimercafé is er volop gelegenheid om vragen te stellen en om ervaringen uit te wisselen.

interessant
Het Alzheimercafé is een plaats waar mensen elkaar een keer per maand kunnen ontmoeten. Iedere maand staat een bepaald aspect van de ziekte dementie centraal. Een deskundige geeft uitleg over dat onderwerp en beantwoordt vragen van de bezoekers. In de zaal is ook een stand met enorm veel informatie die voor mensen met dementie en hun familieleden interessant is. Het Alzheimercafé is een initiatief van Alzheimer Nederland, afdeling Uden-Veghel, GGZ, BrabantZorg en het ouderenwerk van Vivaan. Iedereen die iets heeft met dementie is er welkom, in het bijzonder inwoners van de gemeenten Boekel, Uden, Veghel, Bernheze, Landerd en Sint-Oedenrode.Belgisch vocaal jazztalent bij De Compagnie


Veghel – In het galeriecafé van Kunstgroep De Compagnie in Veghel kan men zondagmiddag 12 februari wederom genieten van een fantastisch optreden dat georganiseerd wordt in samenwerking met Stichting Jazz Veghel. Deze keer is Nadine Nix met haar formatie Asempa te gast. In België is Nadine een ‘Grande Dame of Jazz & Worldmusic’. De Compagnie is gevestigd aan het Middengaal 23-25 te Veghel en is elke zondag vanaf 14.00 uur geopend. Het optreden vindt plaats tussen 15.00 uur tot 17.00 uur en de toegang is wederom gratis.
Reeds als kind zocht Nadine Nix haar weg in de muziekwereld. Eerst als zangeres en percussionist in bij rock- en popbands. Later ontdekte ze de jazz. Met een diploma aan het conservatorium van Maastricht en een in Amsterdam en Enschede behaalde master op zak, richtte ze in 2007 haar eigen groep op: Asempa. Met haar warme en bekoorlijke stem en haar energieke aanwezigheid op het podium heeft deze multi-getalenteerde zangeres een vaste positie verworven in de internationale jazzscene. Naast haar activiteiten met Asempa is ze docente aan het Maastrichts Conservatorium en Kunsthumaniora Hasselt (BE). Ook is Nadine betrokken bij verscheidene projecten, zoals een muzikale hulde aan Joe Zawinul, samen met de wereldberoemde vocalist Bobby McFerrin. Ze brengt kwalitatieve en sprankelende jazzmuziek met invloeden uit de pop, folk en wereldmuziek. U komt ogen en oren tekort. Een werkelijk uniek concert op hoog niveau dat u niet mag missen!

Nadine Nix (vocals)        Frank Peerters (gitaar.)
Mike Roelofs (Rhodes)        Roman Korolik (Bas)
Ron van Stratum (drums)
Kijk voor meer informatie en videofragmenten op www.nadinenix.comPrikpost in Zijtaart.

De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend (vanaf 8.15u. aanwezig zijn).
De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.Carnavalskrant rondgebracht

Afgelopen zaterdag is de carnavalskrant weer rondgebracht door mensen van de carnavalsvereniging. Mocht u er geen hebben ontvangen, dan kunt u bellen met Hetty Pippel T 353164. Een mailtje sturen kan ook: krant@cvdereigers.nl
Voor de kleurwedstrijd zijn nog extra kleurplaten te halen bij Hetty’s dorpswinkel en bij de Fietswinkel Zijtaart.

Krantencommissie CV de ReigersOPTOCHT REIGERLAND 2012Afgelopen vrijdag was in ‘T Dorpskaffee de inschrijfavond voor de Zijtaartse optocht.
Het inschrijven begon om 19.30 uur en al vanaf het begin was er een gezellige drukte.
Na 2 uur kon de balans worden opgemaakt en deze kwam neer op 41 inschrijvingen en ruim 700 deelnemers.

Bij de kinderen waren er 6 inschrijvingen van groepjes en 2 individuele. Bij de wagens jongeren gaan tot nu toe 2 inschrijvingen dingen naar de 1e prijs. Bij de volwassenen zijn de volgende inschrijvingen binnengekomen: 7 groepen groot; 1 groep klein; 4 individuele. Bij de wagens algemeen zijn 7 inschrijvingen ontvangen en bij de wagens buitendorps zijn dit er 10. Natuurlijk kunnen deze aantallen de komende week nog wijzigen.
Als men zich nog niet heeft opgegeven en toch mee wil doen, dan kan men zich t/m a.s. vrijdag 10 februari opgeven bij Harrie en Sjaan v Nunen, Past. Clercxstraat 28 (men kan zich alleen maar schriftelijk opgeven). De inschrijftermijn voor buitendorpse deelnemers is inmiddels al gesloten.

DE ROUTE/HET EINDPUNT
De start a.s.  is om 13.30 uur ter hoogte van Gebr. v Lankvelt, Zondveldstraat 10a. De route is: Zondveldstraat – Past. Clercxstraat– Kapt. S. Klapwijkstraat – Keslaerstraat. Het eindpunt is aan het einde van de Keslaerstraat (bij de Reibroekstraat).

VERSIERDE GEVELS
Al jaren kunnen we rekenen op prachtig versierde gevel. Ook dit jaar hopen we dat de bewoners langs de route hun gevel weer willen versieren. Het geeft de hele optocht een nog feestelijker tint en het is tevens een waardering voor de deelnemers die vaak al maanden hebben gebouwd.

Afsluiting route voor het verkeer
Heeft u familie en/of kennissen, nodig deze dan uit om te komen kijken. Hou er wel rekening mee dat de route vanaf 13.30 uur kan worden afgesloten voor het verkeer. Ter hoogte van Gebr. v Lankvelt is de weg al vanaf 12.00 uur afgesloten.

PRIJSUITREIKING
De prijsuitreiking is in de sporthal van het klooster en begint om exact 17.30 uur. De zaal gaat al direct na de optocht om 15.00 uur open.
                De Optochtcommissie


Groot carnavalsbal op maandagavond


Op carnavalsmaandagavond organiseert C.V. De Reigers  ook dit jaar wederom een groot carnavalsbal in “Het Dorpshuis”
De avond zal muzikaal opgeluisterd worden door duo:
“Demitch”

De pauzes worden muzikaal opgevuld door onze eigen  “huis dj’s” die muziek draaien voor elk wat wils.
 
Natuurlijk zijn Prins Peer d´n Urste, Adjudant Rob, het bestuur en de Raad van 11 ook aanwezig. De aanvang van dit grote feest is 21.00 uur en natuurlijk is de entree gratis.

Graag zien wij u op maandagavond om samen met ons carnaval te vieren en ook daar gaan we
“Mi z’n alle de bist uithange”.

C.V. De Reigers.


INTERPUNCTIE


Dat is kicken!!!
(columns zijn na te lezen op www.interpunctie-praktijkgevallen.nl)

Sommige gedragingen geven een zekere kick. Sensatiezoekers, mensen die geneigd waren om bij een brandje, een ongeluk of wat dan ook te komen kijken, waren er altijd al. En laat ik eerlijk zijn: ik kijk óók als er een aanrijding is geweest. En een brandje: als het eenmaal flink fikt, kijk ik ook.
Maar gedrag dat een kick geeft, kan ook verslavend zijn. Brandjes en ongelukken gebeuren niet op commando. Maar brand stichten voor de kick gebeurt wel en (te) hard rijden voor de kick ook. Zoiets kan flink ontaarden.
Net als bij drank: je hebt steeds meer nodig om dezelfde kick te krijgen. Dit geldt ook voor gamen, porno kijken, gokken, etc. Het gedrag geeft bevrediging, maar er ontstaat een steeds grotere behoefte.
Daarom is het ook gevaarlijk, er treedt verslaving op. Hoewel het een kick geeft, voelt men zich niet gelukkiger. Een kick is een vlaag van opwinding, maar uiteindelijk raakt men verslaafd. Letterlijk word je dus een slaaf.
Wanneer wordt het problematisch? Als het gedrag alsmaar toeneemt, de behoefte steeds groter wordt om het gedrag te herhalen. Als er steeds heftiger kicks nodig zijn om bevrediging te vinden. Er komt een moment dat er geen heftiger kicks meer zijn op het gebied waar je je bevindt.
Er kan een moment komen dat je grenzen overgaat, die je nooit voor mogelijk had gehouden. Ik bedoel dan bv. agressief gedrag: te hard rijden, rijden onder invloed, vernielzucht, of ruzie maken thuis, in de kroeg of op straat. Ook porno kijken kan ontaarden. Relaties kunnen eraan kapot gaan.
Het gedrag op zichzelf is vaak tamelijk onschuldig (net als “normaal” alcoholgebruik) maar de uitwassen, de totaal ongecontroleerde en steeds toenemende behoefte aan de kick is risicovol.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2,
5467 CA  Veghel
Privé  0413-310795 of 06-21.59.24.35.
 www.interpunctie.nlVoorloper op de tocht der tochten; Elfsterrentocht bij Hemelrijk!


Nederland is al dagenlang in de ban van het schaatsen. Zou de Elfstedentocht er dan eindelijk komen? Ook bij BillyBird Park Hemelrijk staat de telefoon roodgloeiend, want iedereen wil weten of het al mogelijk is om op de plas te schaatsen. Het goede nieuws: zoals het er nu uitziet, kan men dit weekend maar liefst twee dagen lang bij Hemelrijk terecht voor de Elfsterrentocht!
De laatste keer dat de plas volledig dichtvroor en er naar hartenlust geschaatst kon worden op de plas van Hemelrijk, was in hetzelfde jaar als de laatste Elfstedentocht in Nederland plaatsvond: 1997.
Fanatieke schaatsers die destijds de tocht bij Hemelrijk volledig uitreden, hebben de Hemelrijkbeker waarschijnlijk nog bewaard. Goed nieuws voor hen en alle andere schaatsfans; wanneer het zaterdag en zondag veilig is om te schaatsen op de plas, kan men er twee dagen lang de Elfsterrentocht schaatsen! Geen 200 km zoals de nationale variant, maar 5,5 km in 11 rondes, zodat iedereen kan deelnemen.
Oranje muts en medaille
Wie de Elfsterrentocht ‘officieel’ wil gaan afleggen (vrij schaatsen kan ook), kan in het park voor € 2,50 een stempelkaart kopen. Bij deze stempelkaart ontvang je een oranje Unox muts en wanneer je de kaart achteraf met 11 stempels inlevert (= 5,5 km), ontvang je de officiële Elfsterrentocht-medaille!
De echte diehards kunnen nog voor het dubbele aantal kilometers gaan; zij krijgen de extra twaalfde ‘rode stempel’! Uiteraard is er dit weekend ook gratis friet voor iedereen, want deze actie loopt nog door tot en met Carnaval en er is ook heerlijke erwtensoep en chocomel verkrijgbaar. Wanneer de Elfstedentocht dit weekend plaatsvindt, zal deze uiteraard ook bij Hemelrijk op een scherm worden vertoond. Het park is dit weekend* geopend van 10.00 uur tot 21.00 uur, toegang tot het park is tot 20.00 uur. Na 17.00 uur betaalt men nog slechts € 2,50 p.p. entree, voor abonnementhouders is de toegang gratis (excl. deelname Elfsterrentocht).

Haal je ijzers maar alvast uit het vet, want de kans dat de Elfsterrentocht er dit weekend komt, is zeer groot! Houd de actuele informatie* op www.billybird.nl in de gaten.

* De Elfsterrentocht vindt te allen tijde plaats onder voorbehoud. Indien de situatie niet voldoende veilig wordt geacht, zal de tocht geen doorgang vinden en zijn de normale openingstijden van kracht.
SPORTAGENDA


VOW Jeugd zaterdag 11 febr 2012
VOW B1    programma in overleg met leider
VOW C1    programma in overleg met leider
VOW C2    programma in overleg met leider
VOW D1    programma in overleg met leider
VOW E1    13:45u         gymzaal
VOW E2    13:00u         gymzaal
VOW E3    12:15u         gymzaal
VOW F1    9:15u         gymzaal
VOW F2    10:00u         gymzaal
VOW F3    10:45u         gymzaal
VOW F4    11:30u         gymzaal
VOW F5   
VOW MA1    programma in overleg met leider
VOW MC1    programma in overleg met leider
VOW MD1    8:30u         gymzaal


SPORTUITSLAGEN

VOW Jeugd zaterdag voor 4 februari 2012 zijn alle wedstrijden afgelast.
 

KBO


AGENDA
Maandag 13 februari 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 14 februari 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 14 februari 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 14 februari 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 14 februari 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 15 februari 13.30 uur: Kienen
Donderdag 16 februari 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 16 februari 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 16 februari 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 17 februari Carnaval

Uitslag van de kaartmiddag maandag 6 februari.
Kaarten:
Jokeren:       Mien Raaijmakers    101 pnt.
Rikken:      1.Dinyv.Heertum      97 pnt.
         2. Jan v.Zutphen      82 pnt.
         3. Harrie v.d.Acker      76 pnt.
         4. Henk v.d. Linden      66 pnt.
Poedelprijs:        Grard .Pepers    -11 pnt.
Loterij:    Mieke v.Boxmeer

Uitslag van de kaartmiddag op 2 februari 2012.
Rikken:
1.    Piet v.d.Hurk        130 pnt.
2.    Wim v. Hoof        102 pnt.
3.    Harrie Rooijakkers    102 pnt.
Poedelprijs:
Riek v. Asseldonk                 - 12 pnt.

Biljarten
Uitslagen  6 febr 2012  Zijtaart tegen Nijnsel regionaal
Mies Gibbels            41    29    - Martien v.Kessel    50    53
Piet v.d.Tillaart        39    52    - Ad Hurkmans    24    26
Rien Kemps             35    53    - Rinie v.Haaren    25    31
Wim v.d.Sanden      51    52- Leo Sanders    20    18
Jan Rijkers               20    16    - Harrie Raaymakers    15    17
Willy vd.Berkmortel    23    30- Martien Versantvoort    23    14
Tonn Verbruggen     21    22- Rien v.Eertwegh    22    16
Jan v.d. Oever          15    15    - Martien v.Nuland    17    18


2 febr  onderlinge competitie
Tonn Verbruggen          20    41    Chris vHelvoirt    20    13
Rien v.Tiel                      25    35    Wim Kremers    29    38
Grard v.Eert                   18    25    Cor v.Zutphen    64    36
Martien v.Zutphen         17    21    Jos Claassen    22    22
Tonnie v.Uden               32    33    Willy Henst    30    23
Mies Gibbels                 42    40    Jan de Wit    29    26
 Piet v.d.Hurk                39    33    Jan v.uden    19    16
Piet v.d.Tillaart              38    34    Rien Kemps    37    19
 Jan Rijkers                    18    14    Gerard Oppers    14    9


Uitslagen  6 febr 2012  Beek en Donk - Zijtaart regionaal
Henk v.d.Berg               61    55    Cor v.Zutphen    71    89
Gerrit v.Osch                41    33    Tonnie v.Uden    29    17
Martien Swinkels         36    48    Jos Claassen    23    18
Ad de Koning              35    48    Willy v.d.Berkmortel    23    28
Harrie Poulisse            31    40    Tonn Verbruggen    21    22
Frits Poulisse              21    23    Cor Coppens    19    19
Jan v.Dijk                     18    18    Martien v.Zutphen    16    18
Theo Verheijen           15    7    Jan v.d.Oever    15    12BRIDGE ZBC’01 3
Uitslagen van 31januarie 2012
Lijn A
1     Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk     62,50
2     Ria Swinkels & Ria Delisse     58,33
(3)     Bert Kanters & Diny Kanters     56,60
(3)     Cor Mollen & Marietje Mollen     56,60
(5)     Wim v. Schayk & Piet v. Schayk     54,17
(5)     Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert     54,17
7     Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk     52,92
8     Piet Thijssens & Riek Rijkers     52,78
9     Mien v. Berkel & Mien Verhoeven     51,25
10     Cees v. Hout & Jo Verhoeven     51,04
11     Jo Delisse & Maria Rijken     47,92
12     Mari v.d. Steen & Toon v.d. Zanden     44,44
13     Cor v.d. Berg & Nellie v.d. Berg     37,50
14     Jan Rijkers & Toos v. Berlo     36,46
15     Henk v.d. Linden & Mien Vissers     34,38Lijn B
1     Riet v. Hout & Corry Kastelijn     66,25
2     Frans v.d. Boom & Willemien Verhoeven     63,33
3     Noud v. Zutven & Toos v. Zutven     60,00
4     Anneke Jans & Maria Pepers     58,75
5     Mieke Toebast & Toos Vissers     55,00
6     Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt     50,42
7     Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts     49,58
8     Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk     47,50
9     Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo     42,50
10     Hein de Wit & Jo de Wit     39,17
11     Tonny Rijkers & Mien Vermeulen     34,58
12     Piet Reijbroek & Toos Reijbroek     32,92


KBO 4 uitslagen 3 febr 2012
Lijn A
1     Pieter v. Geffen & Tonnie Kivits     67,08
2     Cees v. Hout & Riet v. Hout     60,83
3     Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken     57,50
(4)     Mien Verhoeven & Mien Vissers     50,83
(4)     Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout     50,83
6     Cor v.d. Berg & Jan Rijkers     48,75
7     Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt     48,33
8     Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen     46,67
9     Cor Mollen & Marietje Mollen     46,25
10     Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert     45,83
11     Mari v.d. Steen & Tonn Verbruggen     45,42
12     Bert Kanters & Diny Kanters     41,67
13     Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo     40,00


Lijn B    
1     Wim v. Schayk & Piet v. Schayk     53,96
2     Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort     53,02
3     Ad Koevoets & Riet Koevoets     52,60
4     Ger Aarts & Tonnie Lukassen     52,08
5     Jan v. Helvoirt & Mien v. Asseldonk     51,56
6     Martien v Cleef & Marietje v.d. Horst     51,25
7     Annie v. Berkmortel & Henk v.d. Linden     49,69
8     Jo Verhoeven & Tonny Rijkers     48,96
9     Nellie v.d. Berg & Pieta Verbakel     47,29
10     Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk     46,35
11     Mies v.d. Burgt & Jo v.d. Burgt     43,23Gemeente Veghel


Gewijzigde openingstijden rondom Carnaval
Op maandag 20 februari en dinsdag 21 februari zijn het stadhuis en de milieustraat gesloten.
Het KlantContactCentrum is op beide dagen uitsluitend voor het doen van aangifte van geboorte en aangifte van overlijden geopend van 09.00-10.00 uur.
Op zaterdag 18 februari is de milieustraat normaal geopend van 08.00 uur tot 16.00 uur.
Het afvalbrengpunt Erp is op die dag van 13.00-16.00 uur geopend.
Uitsluitend voor storingen en de aanvraag van graven op de gemeentelijke begraafplaatsen is de afdeling Beheer Openbare Ruimte bereikbaar via het storingsnummer tel. 0413 35 03 63.
Informatieavond zonnepanelen


Op woensdag 15 februari 2012 wordt van 19:30 tot 21:30 uur op het gemeentehuis in Veghel een informatieavond georganiseerd over zonnepanelen.
De deelnemende gemeenten – Boxmeer, Bernheze, Cuijk, Maasdonk, Oss, Sint-Michielsgestel, Uden en Veghel – willen met dit grootschalige inkoopproject duurzame energie betaalbaar maken voor particulieren en bedrijven.
Tegelijkertijd geven ze hiermee een praktische invulling aan hun energie- en klimaatbeleid.
Bewoners en bedrijven die geïnteresseerd zijn in het plaatsten van zonnepanelen zijn van harte welkom.

Waarom NU een zonnepaneel aanschaffen?
Tijdens deze avond beantwoordt het bedrijf Sun & Wind energy uw vragen over de aanschaf en installatie van de zonnepanelen.Door de gezamenlijke inkoop van zonnepanelen voor inwoners en bedrijven uit de acht deelnemende gemeenten wordt de aanschaf ervan prijstechnisch heel aantrekkelijk.
De korting door collectieve inkoop is volgens de regio hét antwoord op het wegvallen van de landelijke subsidieregelingen.
Samen met de dalende prijzen van zonnepanelen wereldwijd, verdienen de zonnesystemen zich straks binnen tien jaar terug.

Aanmelden
In verband met de organisatie wordt u vriendelijk verzocht om zich aan te melden via: solarpanelenactie@veghel.nl.
Gratis servicecontract en kans op een reis 
Bij iedere nieuwe klant die u aanbrengt ontvangt u één jaar gratis onderhoud, met een maximum van tien jaar.
Daarnaast maakt u kans op een reis naar de zon.
Het RMB leidt dit project namens deze gemeenten.Thema-avond: Ontwikkelingen rondom pgb


Veel mensen met een beperking of chronische ziekte kopen hun zorg in middels een persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de AWBZ. Zij krijgen te maken met veranderingen. Over deze en andere veranderingen in de zorg organiseert MEE Noordoost Brabant samen met Zorgbelang Brabant een thema-avond. Deze is op dinsdag 28 februari op het kantoor van MEE aan de Volkelseweg 2 in Uden van 19.30 tot 22.00 uur. De toegang is gratis en alle geïnteresseerden zijn welkom. Meer informatie op www.mee-nob.nl.

Als u bijvoorbeeld een beperking of chronische ziekte heeft, bent u in Nederland door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) verzekerd voor zorg. Veel mensen kopen deze zorg in middels een pgb. Het kabinet heeft besloten om vanaf 1 januari 2012 minder mensen in aanmerking te laten komen voor een pgb. Deze maatregel is genomen om het beschikbare geld beheersbaar te houden. Maar wat betekent dit precies? Welke gevolgen heeft dit voor u?
Over de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de zorg en de (on)mogelijkheden van het pgb vertelt een medewerker van Naar Keuze (belangenorganisatie voor ouders/familie van mensen met een beperking die een pgb hebben) tijdens deze thema-avond. Een medewerker van MEE Noordoost Brabant vertelt wat MEE hierin voor u kan betekenen. Aanmelden kan tot 21 februari via e-mail rdboer@zorgbelang-brabant.nl of telefonisch 013 594 21 70 (alleen ’s ochtends). Vermeld hierbij uw naam, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en het aantal personen waarmee u de avond bezoekt.