Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 21   2011-2012 > Dorpsnieuws  jaargang 21  nummer 23

Dorpsnieuws  jaargang 21  nummer 23


29 februari 2012 - 7 maart 2012

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nl


Klik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 21 nr 23KERKBERICHTEN

Zondag: 4 maart 9.30 u. Pater van Delden (Samenzang)

Wij gedenken in deze viering:

Mnd.ged. Mies en Anneke van Zoggel- van der Linden; Overl.oud. Coppens- van Bakel en Frans; Overl.fam. Rijkers- van Zutphen; Overl.oud. Jan en Riek Vissers- Verbakel en Dorke Vissers; Dien Cissen- van Zutphen (vanwege verjaardag); Overl.oud. van Asseldonk- Rutten, dochter Marietje en zoon Bert; Uit Dankbaarheid.

Zaterdag: 10 maart 19.00 u. Presentatieviering H.Vormsel,

Pastor H. van Bemmel m.m.v. gitaarclub ‘Pizzicato’.

Overleden: Anna van Dommelen- Thijssen in de leeftijd van 78 jaar.

 

INSCHRIJVEN DRIEBANDENTOERNOOI POEDELPRET ZIJTAART

 

Vanaf dinsdag 20 maart tot en met vrijdag 30 maart a.s. organiseert biljartvereniging Poedelpret haar jaarlijkse driebandentoernooi in zaal Kleijngeld. De mogelijkheid tot deelname aan dit toernooi is voor alle inwoners vanaf 16 jaar uit de gemeente Veghel. Het maximale aantal deelnemers is 84. De partijen beginnen dagelijks om 18.45 uur.

Wie mee wil doen kan zich t/m donderdag 1 maart a.s. opgeven bij Café-Zaal Kleijngeld en bij Gerard Oppers, Past. Clercxstraat 79 in Zijtaart (ook voor nadere informatie en het reglement kan men hier terecht, tel. (0413) 35 10 39). Het inschrijven kan alleen schriftelijk gebeuren en het inschrijfgeld ad € 7,00 moet bij de inschrijving worden voldaan.

B.V. Poedelpret

 

 

De Zijtaartse Toneelverening presenteert!!

De Zwerver van New York. Dit stuk zullen de volwassenen voor u gaan brengen op 24 en 25 maart a.s. om 20.00 uur.

Onze jeugd zal het stuk “De Huilende spiegel”voor u gaan brengen en wel op 24 en 25 maart om 14.00 uur.

Dit zal allemaal plaats gaan vinden in ons nieuwe dorpshuis!!

Tot dan!! Komt dat zien, komt dat zien!!

 

 

Belangrijke Telefoonnummers:

Kerkberichten C.v. Helvoirt      (0413) 36 58 61

Huisartsenpost:

  Avond, nacht en het weekend 0900-8860

Huisarts J.M.Bonnet                 (0413) 35 22 23

Meldpunt Ouderenzorg             0900-8803

Thuiszorg en Kraamzorg                       0900-8803

Centraal Alarm nummer                       1 1 2

Politie/Brandweer/Ambulance spoed     1 1 2

Politie   direct               0900 8844

Brandweer       direct               (073) 612 31 23

Ambulance       direct               (0412) 63 15 15

Stadhuis Veghel                       14 - 0413

Gem. Veghel Storingsnummer   14 - 0413

Basisschool "Edith Stein"           (0413) 36 51 68

Tennispark Zijtaart                   (0413) 76 90 25

Dorpshuis Zijtaart                     (0413) 36 66 79

De Vonders (VOW)                 (0413) 35 03 77

 

 

Prikpost in Zijtaart.

De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend (vanaf 8.15u. aanwezig zijn).

 

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

 

 

Meldingen en klachten in de openbare ruimte

Wanneer u gebreken in de openbare ruimte constateert, kunt u hiervan melding maken bij de gemeente. U kunt een melding doen over bijvoorbeeld de volgende zaken: reiniging (zwerfvuil), onderhoud groen, verharding (losliggende stoeptegels, gaten in de weg), riolering, verlichting, straatmeubilair, verkeer, ongediertebestrijding (overlast van wespen, ratten, muizen etc.).

De gemeente onderzoekt naar aanleiding van uw melding het probleem en zorgt voor een passende oplossing. De melding wordt afgehandeld binnen een vastgestelde normtijd (afhankelijk van de melding).

U kunt uw melding telefonisch doorgeven aan de Servicemelddesk: (0413) 38 66 44.

 

 

 

Openingstijden Bibliotheekpunt Zijtaart in ‘Het Klooster’:

 

dinsdagmiddag 13.15 - 14.45 uur

dinsdagavond 18.00 - 19.00 uur

donderdagmiddag 13.30 - 14.30 uur

 

 

 

BELANGETJES

 

Te koop: John van Zutphen Diervoeders, Antoniusstraat 40, Keldonk, tel. (0413) 21 20 24. Voor al uw voeders, vogelzaden, meststoffen, kalk, moskiller, houtvezel, zaagsel enz. (ook kleinverpakkingen). Afhalen dinsdag en vrijdag na 18.00 uur, zaterdag na 13.00 uur.

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

Gevonden:

Leesbril incl. hoes Hans Anders Langs de Zuid Willemsvaart. Op te halen bij Raaijmakers Drukwerk

 

Gevonden:

Zwart hoesdoosje met rits merk koga in de Pastoor Clercxstraat . Op te halen bij Raaijmakers Drukwerk

 

Te  koop

Mooi wit prima printer papier

Data Copie 80 grams

van € 6,99 voor € 5,00 per pak van 500 vel

Raaijmakers Drukwerk

Reibroekstraat 5,

tel.: 366613

 

 

Gezocht!!??

 

 Hallo,

 

De jeugd van de Zijtaartse Toneel Vereniging is al maanden druk bezig met repeteren voor hun stuk wat ze op 24 en 25 maart gaan opvoeren.

Nu zijn we nog op zoek naar een drietal dwergenpakken.

Wij zoeken 2 stuks met maat S en 1 in de maat XS.

Mocht u in het bezit van deze pakken dan graag even contact opnemen met Wiljan van Hoof 0413-353293 of 06-52451379

 

Alvast dank voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Namens de jeugd van de Zijtaartse Toneel Vereniging

Wiljan van Hoof

 

Collecte Amnesty International.

De midden februari gehouden collecte voor Amnesty International heeft het mooie bedrag van € 300,05 opgebracht. Namens de naamloze onschuldigen en verdrukten heel hartelijk dank hiervoor. Ook volgend jaar hopen we op uw steun voor deze verdrukten.

Werkgroep en collectanten Amnesty International Veghel.

Slapen of niet in Onderonsje Zijtaart

Veel mensenslapen slecht. In het bijzonder bij veel ouderen is het een probleem dat ze ’s nachts niet goed kunnen doorslapen. Op maandag 5 maart om 10.00 uur komt Piet van den Krommenacker in ’t Onderonsje in het Dorpshuis in Zijtaart met de bezoekers praten over dit onderwerp. Hij is geen opgeleide deskundige op het gebied van slapen, maar kan wel op een boeiende manier vertellen over zijn eigen ervaringen en de bezoekers mee laten praten. Ongetwijfeld hebben bezoekers van ‘t Onderonsje tips en ideeën voor anderen.

’t Onderonsje in Zijtaart is elke eerste maandag van de maand van 10.00 tot 11.00 uur open voor alle Zijtaartse mensen van 55 jaar en ouder. Het is gratis toegankelijk.

 

Cursus Nederlands voor Polen in het klooster te Zijtaart

 

Op dit moment zijn veel mensen uit Polen in onze regio aan het werk. Om goed te kunnen functioneren op de werkvloer en in de woonomgeving is het belangrijk dat deze mensen kunnen communiceren in het Nederlands.

Ela Adriaans komt ook uit Polen en woont al ruim 20 jaar in Nederland. Al vele jaren geeft ze lessen Nederlandse taal aan haar landgenoten. Door haar kennis van het Nederlands, Pools en haar pedagogische achtergrond heb ze al veel mensen vooruit geholpen. Op 13 maart wil ze starten met een beginnerscursus Nederlands voor Polen in het dorpshuis in Zijtaart.

Bent u geïnteresseerd, bel dan 06 - 139 510 84 of mail naar cursus@zijtaart.nl

 

 

 

 

Dreiging rondweg N279 wordt steeds groter

 

De provincie Noord-Brabant is druk bezig met de voorbereiding voor de zogenaamde project-M.E.R. (Milieu Effecten Rapportage) voor de Noordoostcorridor (NOC). In de vorig jaar vastgestelde Structuurvisie Ruimtelijke Ordening staat dat de N279 tussen ’s-Hertogenbosch en Asten (A67) opgewaardeerd moet gaan worden tot een zogenaamde regionale stroomweg. Dat is een weg met 2x2 rijbanen met ongelijkvloerse kruisingen en een ontwerpsnelheid van 100 km/uur.

De provincie heeft (bewust of onbewust, in ieder geval niet slim) het traject opgedeeld in drie stukken: het traject tussen ’s-Hertogenbosch en Veghel is al veel verder in ontwikkeling en de inspraakprocedure loopt tot 5 april. Voor Zijtaart is het traject tussen Veghel en Helmond natuurlijk belangrijker.

De afgelopen maand zijn er twee bijeenkomsten van de klankbordgroep midden (het middelste deel van de N279) geweest. Daarbij aanwezig waren vertegenwoordigers van zowat alle denkbare belangengroeperingen. Ook de dorpsraden van Eerde, Keldonk en Zijtaart waren vertegenwoordigd alsmede buurtvereniging Rond de Bulte en actiecomité De Kempkens.

Wat waren de opvallende zaken tijdens deze twee bijeenkomsten? Het meest opvallend was dat nagenoeg alle vertegenwoordigers het erover eens waren dat een 100 km/uur weg teveel verkeer zal gaan aantrekken. De nieuwe N279 dreigt een goed alternatief te worden voor het (vracht)verkeer tussen de Randstad en het Ruhrgebied. Alle aanwezigen waren het er dan ook over eens dat een 80 km variant zeker tot de alternatieven zou moeten behoren. De provincie houdt echter voet bij stuk en gaat (voorlopig) uit van 100 km/uur.

Verder werd duidelijk dat een tunnel bij Veghel (zoals verwacht) een utopie zal blijken vanwege de hoge kosten. Een dergelijke tunnel gaat ongeveer 170.000 Euro per strekkende meter kosten en deze variant zal dus vrij snel afvallen.

Samen met dorpsraad Eerde en actiecomité De Kempkens hebben we nogmaals ons alternatief bij de provincie doorgegeven: maak zoveel mogelijk gebruik van bestaande infrastructuur. Dat wil zeggen dat de verbrede N279 ‘gewoon’ op het huidige tracé kan worden geprojecteerd, eventueel in een verdiepte ligging of met een overkapping tegen het geluid en fijnstof. De ‘normale’ breedte voor een regionale stroomweg is 50 meter, maar in uitzonderingsgevallen (ter hoogte van Veghel dus) kan worden volstaan met 25 meter. Die ruimte is volgens ons aanwezig. Jammer genoeg (en ook wel begrijpelijk) zien de gemeente Veghel (en de bewoners van de Leest / Scheifelaar) deze optie niet zitten.

Tenslotte hebben we, samen met de Veghelse ondernemers en de Scheifelaar, het volgende alternatief genoemd: leg een (derde) parallelbaan aan op de A50 en wikkel het verkeer af over die A50 en de nieuw aan te leggen oost-west verbinding (langs het Wilhelminakanaal). De N279 tussen Veghel en Aarle-Rixtel kan dan worden afgewaardeerd. Deze optie werd door de provincie ook niet serieus genomen, want het was een oplossing buiten het zoekgebied… Erg flauw allemaal.

Kortom, de meest waarschijnlijke variant zou dan een rondweg bij Zijtaart worden. Daarvoor zijn er twee opties: boven Zijtaart langs (tussen bedrijventerrein Doornhoek en Zijtaart) of achter ons dorp langs (via de Kempkens, over de Biezen, Hool en dan aansluiten bij de nieuwe ontsluitingsweg Erp). De eerstgenoemde optie stuit op veel bezwaren: de boogstralen (bochten) worden eigenlijk te scherp om met 100 km/uur te nemen, Veghel heeft nog steeds last van de weg en het Aa-dal wordt doorsneden.

Wat overblijft is de rondweg om Zijtaart, waarvan we afgelopen maandag tijdens de tweede bijeenkomst al wat (ambtelijke) schetsen mochten zien. Als inwoner van Zijtaart wordt je daar niet vrolijk van..

Begin 2013 zal de variant door Gedeputeerde Staten worden vastgesteld en dan weten waar we als Zijtaart aan toe zijn. Mocht u meer informatie willen, neem dan een kijkje op onze nieuwe website: www.zijtaart.eu. Onder het kopje dorpsraad / projecten / noordoostcorriodor vindt u een aantal belangrijke documenten en tekeningen. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met ondergetekende en bij dezen nodigen wij u alvast uit op onze openbare vergadering van 11 april waarbij de Noordoostcorridor natuurlijk een belangrijk agendapunt zal zijn.

 

Willem Timmers

Dorpsraad Zijtaart

 

 

 

Damiaancentrum Nederland

 

Het Damiaancentrum Nederland (DCN) kiest voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving en zet zich voor hen in met als doel hen sterker te maken en met elkaar te verbinden. De activiteiten zijn ondergebracht in een aantal projecten, gericht op verschillende groepen kansarme personen, de mensen die met hen werken en de organisaties die zich voor hen inspannen.

Koffieproject voor Voedselbanken:

In de week voor carnaval heb ik mijn collega-vrijwilligers van het Damiaancentrum Nederland kunnen verrassen met meer dan 50 pakken koffie, die o.a. door de mensen uit Zijtaart bijeen zijn gebracht. Hartelijk dank daarvoor. Via de Voedselbank is de koffie is inmiddels doorgegeven aan de mensen die daarvoor in aanmerking komen. Ze zijn dus allemaal goed terecht gekomen. Het koffieproject blijft gewoon doorlopen en mijn brievenbus staat er dus nog steeds voor open.

Enkele andere projecten van het Damiaancentrum Nederland zijn:

Leuk: een dagje uit.

Voor cliënten van voedselbanken en mensen met een verstandelijke handicap organiseert het Damiaancentrum Nederland gratis of tegen een geringe vergoeding met de betreffende organisatie een leuk dagje uit. De ruimten die het DCN tot haar beschikking heeft zijn hiervoor uitermate geschikt. Naast lekker eten en een ontspanningsprogramma (muziek, toneel, enz.) is er ook gelegenheid te wandelen in de prachtige omgeving van het Damiaancentrum Nederland.

Inspiratiedagen voor vrijwilligers.

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de samenleving. Als zij actief zijn op het gebied van bestrijding van eenzaamheid en armoede, dan bieden wij ze graag een gezellige dag aan. De inspiratie komt dan vanzelf.

In samenwerking met de betreffende organisatie wordt een dagprogramma opgesteld. Het kan variëren over praten over het werk tot een puur ontspannend programma. Soms is het een combinatie.

De volgende keer vertel ik u iets over nog meer lopende projecten.

Voor meer informatie over de achtergrond van het Damiaancentrum Nederland en over de projecten kunt u contact opnemen met ondergetekende of kijken op www.damiaancentrum.nl.

Naast het doneren van koffie is het uiteraard ook mogelijk om het Damiaancentrum Nederland financieel te steunen. Het bankrekeningnummer is 1091.67.600. De mensen voor wie en met wie wij werken, danken u bij voorbaat hartelijk.

Piet van den Tillaart.

 

 

 

Bij deze willen wij iedereen bedanken voor een geweldige carnaval.

 

Het was een aaneenschakeling van hoogtepunten. Prachtige creaties tijdens de optocht, en een geweldig publiek uit Zijtaart, maar ook uit de wijde omgeving, dit maakte het geheel weer tot een optocht waar Zijtaart super trots op kan zijn.

Tijdens de bezoeken aan verzorgingshuizen en bij zieken thuis zijn wij heel hartelijk ontvangen.

We zijn met zijn allen de optocht in Veghel kleur gaan geven en de deelnemers hebben daarvoor de beloningen hoogstpersoonlijk van Prins Marco van Kuussegat bij ons in Zijtaart mogen ontvangen.

We hebben carnaval gevierd met z’n allen, van 0 tot 103 jaar.

Velen hebben speciaal voor ons nog wat extra’s gedaan, wat ons heeft ontroerd.

We wilden “mi z’n alle de bist uithange” en dat kan alleen maar als je het “mi z’n alle” doet. Volgens ons is dit gelukt..

 

Heel veel complimenten voor de organisatoren van de verschillende evenementen, maar ook voor de vele ondersteunende mensen achter de schermen die ervoor gezorgd hebben dat alles vlekkeloos verliep.

 

Voor ons is het een onvergetelijke ervaring geworden.

 

Dank jullie wel

 

Prins Peer d’n Urste en Vanessa

Adjudant Rob en Marissa

Jelt, Nomi en Mats

 

 

 

EEN DRUK BEZOCHTE KINDERMATINEE OP CARNAVALSMAANDAG !!

 

Een nieuwe accommodatie vraagt om een nieuwe opzet. Het kindermatinee op de maandag middag werd gecombineerd met de talentenshow. Om half 2 gingen de deuren van het Klooster open en het was al vroeg druk. Doordat jeugdprins Jonas zijn stem kwijt was opende onze jeugdprinses Marloes de middag met een woordje. Aansluitend lieten de dansmariekes voor de laatste keer dit jaar hun mooie showdans zien. Met het thema beroepen brachten zij een prachtige dans waarin politievrouwen, taxichauffeuses, brandweervrouwen en wasstraat medewerksters voorbij kwamen.

In de rest van de middag hebben we gezien dat er echt veel talent in Zijtaart is!  Er  veel variatie van dans, live zingen, playback en drummen. De jury bestond dit jaar uit jeugdprins Jonas, jeugdprinses Marloes, adjudanten Max en Anouk, prins Peer, adjudant Rob en Chris Ven (als scheidsrechter). Aan hen de moeilijk taak om uit de 12 acts de winnaars te kiezen.  Waaruit moet je kiezen ?? Het live zingen van de winnares van vorig jaar was wederom heel goed, een instrument bespelen is origineel. Het was echt een moeilijke opgave voor de jury, maar na flink beraad kwamen er toch de winnaars uit de bus. De originaliteitprijzen gingen naar het breakdance van Stijn en Luc (onderbouw) en grappige carnavaleske playbackact van Job, Rob en Thom (bovenbouw).  De eerste prijzen gingen naar:

Tatum en Sterre, playbackact op Undercover - Djumbo (onderbouw)

Rosa en Rychelle, dansact op We found love – Rihanna (bovenbouw)

Het was een zeer geslaagde middag, welke rond 17 uur werd afgesloten. Wij als jeugdcommissie hopen dat iedereen een leuke en gezellige middag heeft gehad. En mocht je dit jaar niet mee hebben gedaan aan de talentenshow dan weet je wat je volgende jaar te doen staat !!

Groetjes namens de jeugdcommissie van CV de Reigers

 

 

 

Woedende klant

(columns na te lezen op www.interpunctie-praktijkgevallen.nl)

Vanmorgen was ik op een Open Coffee waar ik sprak over een oude ervaring met een woedende cliënt uit mijn kinderbeschermingstijd. Deze cliënt was een zeer agressieve man, groot, getatoueerde armen (toen nog bijna niemand tattoos had), zwaar gebouwd en wóedend op de kinderbescherming (en dús op mij).

Ik kwam voor de eerste keer bij hem thuis en wist niet dat deze man zo boos en zo agressief was, maar ik kon moeilijk omdraaien….. Het was een man die me in eerste instantie angst inboezemde. Als hij me één klap zou verkopen dan was ik volledig uitgeschakeld.

Tijdens de Open Coffee vroeg men hoe ik dan met zo’n agressieve klant omging. De een opperde dat je meteen moest laten zien dat je “boven” zo’n cliënt stond. De ander dacht dat je hem maar beter in alles gelijk kon geven. Ik vertelde dat ik mijn zorg rondom de agressie besprak met de cliënt. Dat vond men vreemd. De reacties waren “je gaat toch niet zeggen dat je báng voor hem bent!!” Ik vertelde hoe ik mijn zorgen had besproken. Het is in zo’n geval belangrijk dat je iemand in zijn waarde laat. Iemand die zich zó agressief gedraagt, wordt vaak onaardig behandeld (wat begrijpelijk is, hij lokt het in wezen uit..). Hij wil echter graag gehoord worden!! Daarom is het belangrijk wél naar zo iemand te luisteren en hem zelfs gerust te stellen dat je dat gaat doen!

Ik zei daarom tegen deze cliënt: “Ik merk dat je boos bent. Ik wil graag van je horen hoe dat komt en ik beloof je dat ik zal luisteren naar je verhaal. Maar ik wil wel afspreken dat ik hier straks weer veilig naar buiten kan!!” Hij kalmeerde direct.

Wat had ik gedaan:

-           bevestiging van zijn emoties (boosheid benoemen)

-           belofte te luisteren

-           hem wijzen op zijn verantwoordelijkheid (veiligheid)

Sindsdien kon ik met deze man “lezen en schrijven”.

 

Mw. N. Timmermans-van de Kamp

Interpunctie, Smientdonk 2,

5467 CA  Veghel

tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

 

 

Prikpost in Zijtaart.

De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend (vanaf 8.15u. aanwezig zijn).

 

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

 

KBO

AGENDA:

maandag 5 maart 10.00 uur Onderonsje

maandag 5 maart 14.00 uur Filmmiddag

dinsdag 6 maart 09.30 uur Seniorenkoor

dinsdag 6 maart 12.00 uur Eetpunt

dinsdag 6 maart 13.00 uur Vrij biljarten

dinsdag 6 maart 14.00 uur Line dansen

woensdag 7 maart 13.30 uur Kaarten

donderdag 8 maart 12.00 uur Eetpunt

donderdag 8 maart 13.00 uur Competitie biljarten

vrijdag 9 maart 13.30 uur Bridgen

 

 

KAARTEN:

De uitslagen van woensdag 22 februari 2012:

RIKKEN:   1.Jan v. Zutphen           213 pnt.

                        2.Pieta v.d.Hurk           103 pnt.

                        3.Henk v.d.Linden        73 pnt.

                        4.Tiny v.Zutphen          67 pnt.

Poedelprijs:    Gerard Pepers  -           52 pnt.

Loterij:           Harrie Rooijakkers

 

De uitslagen van maandag 27 februari 2012:

JOKEREN:    Jaantje v.d.Burgt          84 pnt.

RIKKEN:       1.Harrie v.Zutphen       87 pnt.

                        2.Piet v.d.Hurk             48 pnt.

Poedelprijs     Jan v.Zutphen       -      15 pnt.

Loterij:           Gerard Pepers 

 

 

BRIDGEN   KBO 4 24 febr 2012

 

Lijn A

1    Bert Kanters & Diny Kanters                      65,00%

(2) Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven         60,42%

(2) Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo                   60,42%

4    Pieter v. Geffen & Tonnie Kivits                  59,72%

5    Cees v. Hout & Riet v. Hout                        55,42%

6    Anny v.d. Wijngaart & Albert v.d. Hurk       52,08%

7    Cor Mollen & Marietje Mollen                     51,25%

8    Mien v. Berkel & Mien Vissers                    50,83%

9    Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen                 46,88%

10   Toon v. Creij & Wim v. Os                          46,53%

(11) Cor v.d. Berg & Jan Rijkers                        46,18%

(11) Mari v.d. Steen & Toon v. Schayk              46,18%

13   Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout             39,93%

14   Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert   38,19%

15   Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt       36,81%

 

Lijn B

1    Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen                59,72%

(2) Harrie v.d. Acker & Jana v.d. Acker        55,90%

(2) Piet v. Schayk & Anny v.d. Hurk              55,90%

(4) Martien v Cleef & Marietje v.d. Horst       54,86%

(4) Henk v.d. Linden & Fien v. Boxmeer        54,86%

6    Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort     53,47%

7    Jan v. Helvoirt & Mien v. Asseldonk         50,35%

8    Annie v. Berkmortel & Josien v.d. Berkmortel        48,96%

9    Mies v.d. Burgt & Jo v.d. Burgt                47,22%

10   Ad Koevoets & Riet Koevoets                  45,49%

11   Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk       45,14%

12   Harry v Boxmeer & Tonn Verbruggen      44,79%

13   Nellie v.d. Berg & Pieta Verbakel             43,75%

14   Jo Verhoeven & Tonny Rijkers                 39,58%

 

BILJARTEN

Senioren Biljartcompetitie regionaal 27 febr 2012

Zijtaart tegen St.Oedenrode

Cor v.Zutphen      71   82   -    Piet v.d.Vleuten      53   26

Rien Kemps         35   50   -    Marijn Korsten        46   64

Wim Kremers      29   19   -    Cor v.Alphen          41   47

Johan v.Zutphen   24   21   -    Peter v.Kempen      26   26

Jos Claassen        23   18   -    Peter de Baaij         26   24

Jan Rijkers           20   23   -    Noud Pouwels         22   23

Jan v.Uden          17   16   -    Joke v.Roosmalen   20   19

Jan v.d.Oever      15   21   -    Mari Oerlemans      16   7

Totalen                234 250                                     250 236

 

Onderlinge comp 23 febr 2012

Piet v.d.Tillaart     38   66   -    Jan v.d.Oever         17   19

Jan v.Uden          19   31   -    Chris v.Helvoirt       20   13

Jan de Wit           29   42   -    Piet v.d.Hurk          39   41

Mies Gibbels        42   49   -    Martien v. Zutphen  17   9

Rien v.Tiel           25   23   -    Gerard Oppers        14   11

Rien v.Tiel           25   23   -    Jan Rijkers              18   17

Gerard Oppers     14   13   -    Piet v.d.Tillaart        38   34

Jan v.Uden          19   17   -    Jan v.d.Oever         17   12

Johan v.Zutphen   23   18   -    Chris v.Helvoirt       20   14

Tonn Verbruggen 20   12   -    Jos Claassen           22   11

Tonnie v.Uden     32   20   -    Wim Kremers         29   20

Grard v.Eert         18   12   -    Johan v.Zutphen      23   13

 

 

Rijvereniging Sint Gregorius - Glenn van de Ven 4de en Indira Jussen 6de op de Brabantse Kampioenschappen!

 

Afgelopen weekend was het zover. Glenn van de Ven en Indira Jussen mochten hun kunsten vertonen op de Brabantse Kampioenschappen. Glenn deed dat samen met zijn paard Ziezo in de klasse M springen. Tijdens de eerste manche bleef hij keurig foutloos. Dit leek hem in de barrage ook te lukken, maar helaas sprong Ziezo een balk van de laatste hindernis af. Toch was dit goed voor een keurige 4de plaats. Dit is ruim voldoende voor een afvaardiging naar de Nederlandse Kampioenschappen!

Glenn was niet de enige die scoorde op de Kampioenschappen. Ook Indira Jussen deed dat met haar paard Souplesse. Ze sprong in de klasse B twee maal foutloos. Dit was goed voor een 6de plaats! Hiermee versloeg zij maar liefst 76 ruiters.

Rijvereniging Sint Gregorius feliciteert beiden met dit mooie resultaat en wenst Glenn alle geluk toe op de Nederlandse Kampioenschappen.

 

De overige behaalde resultaten:

Springwedstrijd 12 februari te Asten

Klasse M                               Pl.        Pnt.

Glenn van de Ven         Ziezo    3de        Twee keer foutloos

 

 

 

SPORTAGENDA

 

V.O.W. Jeugd  zaterdag 3 maart 2011

VOW B1       uit      Mifano B1                       14:30

VOW C1       thuis  Milheezer Boys C1           13:00

VOW C2       uit      Mierlo Hout C3                13:00

VOW D1       uit      SCMH D2                       11:30

VOW E1       thuis  Gemert E2                       9:30

VOW E2       uit      Venhorst E2                     10:00

VOW E3       uit      Boekel Sport E8               10:30

VOW F1       uit      Bruheze F2                      9:00

VOW F2       thuis  Schijndel/VITAM F4        10:30

VOW F3       uit      Avanti'31 F5                    10:30

VOW F4       thuis  Erp F6                             10:30

VOW F5       uit      Blauw Geel Feyenoord     10:15

VOW MA1   uit      SV Lottum MA1              15:00

VOW MC1    thuis  MVC MC1                      13:00

VOW MD1   uit      Vitesse'08 MD1               9:00

 

V.O.W. veteranen zaterdag 3 maart 2011

Vet VOW        uit        VETERANEN UDI’19/BB

 

V.O.W. Senioren  zondag 4 maart2011

VOW H1         uit        RKVV KELDONK     14.30u

VOW H2         thuis     SOMEREN 5               11.30u

VOW H3         uit        FC UDEN 4                 10.00u

VOW H4         thuis     UDI’19/BB 16             11.00u

 

V.O.W. Dames  zondag 4 maart2011

VOW D1         uit        DAMES MVC             10.00u

VOW D2         thuis     WHV                          10.00u

 

SPORTUITSLAGEN

VOW  jeugd 25 februari 2012

VOW B1         MULO B1       2-0       beker!!

VOW B1 zit bij de laatste teams voor de beker

VOW F1          Blauw Geel'38/OtterW F3         3-3

VOW F3          Erp F4  2-0      

 

 

VOW B1 bekert verder

 

VOW B1 heeft zich zaterdag 25 februari geplaatst voor de kwartfinale van de beker. Ze versloegen Mulo B1 met 2-0. In de eerste wedstrijd van de competitie verloren ze nog van Mulo met 10-0.

Proficiat jongens met dit geweldige resultaat

 

 

 

 

Experience-lan: Level 1

Het eerste Experience evenement, Experience LAN: Level 1 zal worden gehouden van 6 t/m 8 April. We hebben plaatsen voor 78 man inclusief de crew. Dit betekent dat er 72 mensen kunnen komen. Het evenement duurt 48 uur. De deuren gaan open om 16:00 (Indien je eerder wilt komen is dit te overleggen met de crew. Nog niet alles zal klaarstaan en/of functioneel zijn.)
Adres: N.C.B. Laan Bedrijvennummer 1575, 5462 GE Veghel  Deze locatie is niet moeilijk te vinden. Wanneer u op de goede weg zit, ziet u aan de kant van de weg een erg grote stalen witte poort. Deze zal altijd open zijn. Hier achter zit een hefboom. Wanneer u de hefboom voorbij bent, kunt u links uw auto plaatsen bij de ingang om snel uit te kunnen laden. Hierna kunt u de auto gratis parkeren op dezelfde parkeer plaats. ( A.U.B. niet voor de ingang blijven staan) Er is meer dan genoeg parkeer ruimte. ( Meer dan 200 auto's ) Ben je nieuwsgierig naar de ruimte? Bekijk hier de plattegrond!

 Wat moet ik meenemen?
De organisatie van het evenement probeert zo veel mogelijk spullen te regelen voor de deelnemers. Wij kunnen echter niet alles verzorgen. Je zult de volgende dingen altijd zelf moeten meenemen:  Je pc / laptop Slaap spullen (Een luchtbed, deken, en kussen, iets voor onder je luchtbed indien hij niet vies mag worden) Eten en drinken (Je kunt alle benodigdheden bij de catering halen. Dit kost wel geld) Een stekkerdoos (De Experience-LAN crew levert 2 stroomaansluitingen per persoon)

Details over E.V.T. andere spullen komen nog. Het is nu nog te vroeg om te bepalen wat de Experience-LAN crew kan regelen en wat er zelf mee genomen moet worden.

Catering De Experience-LAN crew zal zelf voor eten zorgen. De catering word verdeelt over acht diensten. per dienst zorgen twee man in de keuken voor simpel eten. Denk hierbij aan broodjes hamburger, broodjes bapao, friet, etc.  Op de zaterdag avond zal er speciaal een flinke pan pasta met overheerlijke saus gemaakt worden.

 Inschrijven, reserveren, en betalen.

 Om je in te kunnen schrijven voor Experience LAN: Level 1, moet je eerst een username hebben aangemaakt. Dit doe je door rechts boven op inloggen/registeren te klikken, en dan op "Hier" in de bovenstaande zin. Je hoeft je account niet te activeren. Nu je dit gedaan hebt, kun je je in het linkermenu "Inschrijven", inschrijven voor Experience LAN: Level 1. Als je de algemene voorwaarden accepteerd, word je automatisch ingeschreven. Nu kun je het entree geld overmaken naar:   56.58.55.891 Ten name van: B. van de Donk Onder vermelding van je Username (Nickname).

Dit werkt via een handmatig systeem. Het kan dus enkele dagen duren voor je op betaald komt te staan. Wanneer je op betaald staat, kun je in het linkermenu "Plattegrond" een plek kiezen. Onder de plattegrond staat een lijst met de plaatsen die bezet zijn. Deze kun je dan dus NIET meer kiezen.
De entreeprijs is € 17,50. Hierna zal het tot aan 2 weken dagen voor de LAN € 25 zijn. Aan de deur kost €30,-. Dus betaal snel!

Dit is terug te vinden op de link naar de LAN-party: http://www.experience-lan.nl/?page=informatie

 

 

 

Kom op voor kinderen en

geef aan de Jantje Beton Collecte!

 


Van 5 t/m 9 maart wordt de Jantje Beton Collecte georganiseerd: een collecte voor en door het jeugdwerk bij u uit de regio. 50% van de collecteopbrengst is bestemd voor de collecterende verenigingen. Met de andere helft van de opbrengst ondersteunt Jantje Beton projecten voor kinderen in Nederland die in de verdrukking dreigen te komen. In Zijtaart gaan de leden van Jong Nederland tijdens hun clubbijeenkomsten op pad voor Jantje Beton.

 

Hieronder een overzicht wanneer er in uw straat gecollecteerd wordt:

Dinsdag

18:00 – 19:30 uur

Grootveld, Boskamp, De Bresser, De Voortstraat

 

Woensdag

19:00 – 20:30 uur

Krijtenburg, Biezendijk, Laarsweg, Hoge Biezen,  Lage Biezen

Donderdag

18:30 – 20:00 uur

Past. Kampstraat, Keslaerstraat, Pater Vervoortstraat,

Meester vd Venstraat, Rudebroeck,

Vrijdag

18:30 – 20:00 uur

Past. Clercxstraat, Reibroekstraat, Corsica, Doornhoek,  De Hemel, Hoolstraat, Korenmolenweg, Leinserondweg, Zondveldstraat, Jekschotstraat

 

De collecterende clubs mogen de helft van de opbrengst zelf besteden. Het geld mag naar eigen inzicht worden besteed aan activiteiten of spelmaterialen, waar normaal gesproken geen geld voor is. Met de andere helft van het geld komt Jantje Beton op voor de speelkansen van alle kinderen in Nederland. Bijvoorbeeld door belangenbehartiging bij overheden of met het Speelruimte Actiepakket waarmee een buurt zelf in actie kan komen voor betere speelvoorzieningen. De meeste aandacht gaat uit naar de kwetsbare kinderen in ons land, voor wie zorgeloos spelen nooit vanzelfsprekend is. Juist voor deze kinderen steunt Jantje Beton duizenden speelprojecten. Dit kost veel geld en daarom vragen we u om een bijdrage te geven aan de collectanten. Alleen dan kunnen wij deze kinderen blijven helpen en helpt u de kinderen uit uw buurt.

                                                           Alvast bedankt voor uw bijdrage!         Jong Nederland Zijtaart

 

Een levensboek maken

In samenwerking met het ouderenwerk van Vivaan verzorgt Edith Timmers in Veghel vanaf maart een cursus levensboek maken. De eerste bijeenkomst is op donderdag 1 maart van 9.30 tot 11.30 uur bij Vivaan, Wilgenstraat 17 in Veghel. Tijdens deze gratis kennismakingsbijeenkomst legt Edith Timmers aan belangstellenden uit wat een levensboek is. In de eenvoudigste vorm is het een boek met foto’s, teksten en knipsels waarin iemand de eigen herinneringen aan zijn of haar leven vastlegt. Aan het einde van de eerste ochtend kunnen deelnemers zich definitief inschrijven voor de rest van de cursus. De resterende zes lessen worden gegeven op 8, 15, 22 en 29 maart en 12 en 19 april. De cursuskosten zijn € 50,00. Voor meer informatie kunnen belangstellenden terecht bij Edith Timmers: info@edithtimmers.nl of 06 - 383 546 20.

Mensen maken een levensboek om verschillende redenen. De één wil een feitelijk overzicht maken van zijn eigen leven, een ander wil aan de kinderen nalaten hoe hij of zij het leven heeft ervaren. Ook de technieken die verschillende deelnemers gebruiken zijn heel verschillend. Sommige mensen zijn ware schrijvers, terwijl anderen meer met foto’s doen. In een levensboek is in principe alles mogelijk. Tijdens de zeven bijeenkomsten werkt Edith Timmers samen met de cursisten aan hun levensboek. De deelnemers kunnen op hun eigen manier het levensboek invullen. Doordat ze samen in een groep zitten, zullen ze elkaar inspireren en vooruithelpen. Ook thuis kunnen de deelnemers verder werken aan hun boek. De ervaring leert dat het maken van een levensboek, samen met anderen een heel plezierige tijdsbesteding is. En het resultaat is altijd een waardevol werkstuk.

 

 

 

 

Concert talenten muziekschool

Bij Kunstgroep De Compagnie in Veghel vindt op zondagmiddag 4 maart om 15.00 uur een concert plaats van leerlingen van de Mik talentenklas. Het belooft een leuk en gevarieerd optreden te worden. De Compagnie is gevestigd aan het Middengaal 23-25 te Veghel en is elke zondag vanaf 14.00 uur geopend. Het optreden vindt plaats tussen 15.00 uur tot 17.00 uur en de toegang is gratis.

Eerst is het die middag de beurt aan Mathew Chen (piano). Hij speelt The Little Negro van Claude Debussy, Prelude in F majeur van J.S.Bach en Menuet in C majeur van W.A. Mozart. Na Mathew zal Simone Kouwenberg (dwarsfluit) optreden met het stuk Syrinx van C. Debussy en daarna de Steinbock Toccata van Fulvio Caldini. Vervolgens is de beurt aan Fenne van Wuijtswinkel (zang). Tot besluit spelen Imke van Lankveld (dwarsfluit) en Maarten van den Hoven (piano) drie tango’s van Astor Piazolla : Ausencias, Los Suenos en Street Tango.

Kunstgroep De Compagnie is dagelijks geopend tussen 09.00 en 17.00 uur en op zondag tussen 14.00 en 17.00 uur. Op zaterdag en tijdens vakanties zijn we gesloten. Kijk voor meer informatie op www.kunstgroepdecompagnie.nl

 

 

 

Ontdek een nieuwe wereld

Ieder jaar organiseert WTC Zijtaart een voorjaarsvakantie naar een Zuid Europees land, dit jaar naar het Kroatische schiereiland Istrië aan de Adriatische Zee.

Aan de Zelena lagune nabij Porec hebben wij bij Hotel Plavi direct aan zee een optie op 30 tweepersoonskamers lopen. Het is een prachtig gebied om te wandelen, te fietsen, te luieren of te ontdekken. 56 Personen uit Zijtaart/Veghel en omgeving hebben zich al aangemeld. Er zijn nog een tweetal tweepersoonskamer vrij.

De Reis

We reizen zoals altijd met een royal class bus van Solmar. Alle stoelen staan 94 cm uit elkaar en kunnen 45° graden naar achter gedraaid worden, de zogenaamde slaapstand. In de bus zijn tegen schappelijke prijzen warme en koude drankjes verkrijgbaar in de keukenhoek. In de bus mag niet gerookt worden, om de 4 uur wordt er gestopt voor een pauze. Iedereen krijgt een vast stoelnummer toegewezen.

Vertrek

We vertrekken op vrijdag 27 april 2012 rond 11.00 uur vanaf Zijtaart naar Porec (c.a. 1350 km). De terugkomst in Zijtaart is op zondag 6 mei 2012 rond het middaguur.

Ligging

Hotel Plavi *** ligt aan een lagune met meerdere hotels direct aan zee en 5 km van het middeleeuwse stadje Porec. Er lopen lijnbusdiensten en een toeristentreintje naar Porec.

Hotel faciliteiten

Receptie, lounge, bar, lift, T.V. lounge, groot zonneterras met ligstoelen, schitterend zwembad, buitenbar, stallingruimte, jeu de boules banen, internetfaciliteiten, biljart, tafeltennis, enz..

Verzorging

Halfpension: het uitgebreide ontbijt en diner zijn in buffetvorm, drankjes bij het diner inbegrepen. Ontbijt vanaf 7.30 uur. Diner vanaf 19.00 uur.

Excursie mogelijkheden

Het Limski fjord: een excursie naar de watervallen van Plitvica jezera of Venetië is ook mogelijk. Voor waaghalzen ligt langs de kustweg ten noorden van Poreç het adrenalinepark Akros, beveiligd met helmen en kabels kan men daar de behendigheid testen in apparaten als Flying Fox, Giant Swing of Tire Traverse. Voor fietsers en geïnteresseerden ligt op een afstand van ca.55 km op een bergtop in het binnenland het mooie middeleeuwse stadje Motovun. Een massieve stadsmuur met vestingtorens en stadspoorten omringen de stad. Vanaf de stadsmuur heeft men een schitterend uitzicht over het Mirna dal waar de begeerde witte truffels worden gevonden. 30 km van Poreç, gelegen op een bergrug aan een kloof van 130 meter diep, ligt Pazin met ca. 5000 inwoners (het geografische centrum van Istrië) tegenwoordig ook het bestuurlijke centrum van het schiereiland. Jules Verne heeft voor zijn roman Mathias Sandorf inspiratie geput uit het kasteel aan de Fojba kloof waar het riviertje Pazinçica in de diepte verdwijnt en ondergronds verder stroomt. Hoogtepunt is zonder twijfel Rovinj. Het stadje met bijna 13.000 inwoners is ongetwijfeld het schilderachtigste aan de Adriatische zee, dichte naaldboom bossen omzomen de baai en ook de weg er naar toe om het Limski fjord is adembenemend mooi.

 

De prijs

De prijs is € 340,00 p.p. op basis van 2-persoonskamer met onbijt, en diner (inclusief drank tijdens het diner) Extra onbijt bij aankomst, royal class toeslag en annuleringsverzekering inbegrepen. Inclusief afsluitingsfeestje en reünie later in Zijtaart.

Voor hen die een fiets mee willen nemen komt daar €15 ,00 bij voor het vervoer en stalling. Kamers zeezijde € 2,50 p.p.p.d. dag extra.

 

Inlichtingen

W Vissers: tel. (0413) 34 00 89

Email: visserswim@hotmail.com

 

 

 

 

 

Wonderlijk keramiek

Workshop Raku stoken

bij MiK-Pieter Brueghel

Raku is een van oorsprong Japanse stooktechniek, waarbij gloeiend hete, keramische vormen in zaagsel wordt gelegd. Het zaagsel gaat branden door de hitte van het werk. Hierdoor wordt er zuurstof onttrokken aan de klei en het glazuur. Ongeglazuurde delen worden zwart en door de zogenaamde 'reductie' ontstaan fraaie glazuureffecten. Toeval is de bepalende en verrassende  factor tijdens dit wonderlijke keramiekproces. 

Tijdens de workshop wordt aandacht besteed aan opbouwtechniek, vormgeving, decoreren met kleislib, oxides en pigmenten, uitsparing door wasdecoratie en afplakken of wegkrassen van glazuur. Tijdens de laatste bijeenkomst vindt er gedurende de hele dag een buitenstook plaats van de werkstukken.

 

Data:                           Zaterdag 10 maart tot en met 21 april 2012

Prijs:                            € 149,00 (exclusief materiaalkosten)

 

Voor meer praktische informatie of om u aan te melden kunt u contact opnemen met MiK-Pieter Brueghel, via www.pieterbrueghel.nl of  telefoonnummer 0413-365675.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEET JIJ ALLES OVER MUZIEK UIT DE 60's, 70's, 80's, 90's en 2000!!!

 

DOE DAN MEE MET DE ZIJTAARTSE MUZIEKQUIZ

 

DEZE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP:

 

ZATERDAG 3 MAART IN

 

'T DORPSKAFFEE

 

INSCHRIJVEN VOOR ZATERDAG 3 MAART 20:30 uur:

AAN DE BAR VAN 'T DORPSKAFFEE

 

INSCHRIJVEN € 5 PER KOPPEL, DIT IS INCLUSIEF 2 CONSUMPTIES

AANVANG QUIZ 21:00 UUR