Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 21   2011-2012 > Dorpsnieuws  jaargang 21  nummer 26

Dorpsnieuws  jaargang 21  nummer 26


21 maart 2012 - 28 maart 2012

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nl


Klik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 21 nr 26


KERKBERICHTEN

Zondag: 25 maart 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor)

Wij gedenken in deze viering:

Mnd.ged. Jo van de Wetering; Mnd.ged. Harrie van Sleuwen; Jrgt. Pastoor Magis; Mnd.ged. Bert en Martina van Sleuwen- van Dooren; Wim van der Burgt en overl.oud. van der Burgt en Timmers; Maria van Uden- Henst (vanwege verjaardag).

 

Mededeling:

In de aanloop naar Pasen willen wij even stilstaan bij mensen die het niet zo goed hebben als wij, en wel in het bijzonder bij hen uit de sloppenwijken in Ethiopië. Bij deze krant vindt U het Vastenactiezakje. Deze zakjes worden in de week van 26 maart t/m 31 maart door leden van de Kath.Bond van Ouderen bij U huis aan huis opgehaald.

De MOV-groep

 

 

40-jarig bestaan DAMES VOW

Binnenkort bestaan de Dames van VOW 40 jaar. Begonnen in mei 1972, is de damesafdeling bij VOW inmiddels uitgegroeid tot een belangrijk onderdeel van de voetbalvereniging. Momenteel heeft VOW 2 damesteams en 3 meisjesteams.

Natuurlijk zal dit jubileum niet onopgemerkt voorbij gaan. Op 8 juni 2012 zal dit gevierd worden met in de vooravond een wedstrijd van oud-leden tegen de huidige leden, gevolgd door een feestavond in de kantine van VOW. Hiervoor is de organisatie op zoek naar alle oud leden en oud trainers. Heb je bij de Dames van VOW gevoetbald of getraind, of ken je iemand die lid is geweest, stuur dan een mailtje naar vowdames40@live.nl met je adresgegevens. Kijk ook eens op facebook, VOW dames 40, waarop oude en nieuwe foto’s van de dames door de jaren heen zijn geplaatst.

 

 

Zwervers en sprookjesfiguren in Zijtaart

Aankomend weekend is het zover, de Zijtaartse toneelvereniging brengt hun toneelstukken op de planken. De volwassenen brengen het stuk “DE ZWERVER VAN NEW YORK” en de jeugd brengt hun stuk “DE HUILENDE SPIEGEL”. De toneelstukken zullen opgevoerd worden in het nieuwe dorpshuis in Zijtaart. De jeugd zal hun toneelstuk brengen op zaterdag 24 en zondag 25 maart om 14.00 uur en de zaal zal open gaan om 13.30 uur.

Het stuk van de volwassenen zal beginnen om 20.00 uur, ook op zaterdag 24 en zondag 25 maart en de zaal zal open gaan om 19.30 uur. De kaarten kunt u reserveren bij Marian van den Acker, tel. (0413) 36 62 66 en Joke van Zutphen, tel (0413) 34 04 33 en kaartjes zijn te koop à € 7,50 bij kassa in het dorpshuis. Graag zien wij u voor een leuke middag en/of avond toneel. Hopelijk tot gauw.

 

 

 

Prikpost in Zijtaart.

De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend (vanaf 8.15u. aanwezig zijn).

 

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

 

 

Meldingen en klachten in de openbare ruimte

Wanneer u gebreken in de openbare ruimte constateert, kunt u hiervan melding maken bij de gemeente. U kunt een melding doen over bijvoorbeeld de volgende zaken: reiniging (zwerfvuil), onderhoud groen, verharding (losliggende stoeptegels, gaten in de weg), riolering, verlichting, straatmeubilair, verkeer, ongediertebestrijding (overlast van wespen, ratten, muizen etc.).

De gemeente onderzoekt naar aanleiding van uw melding het probleem en zorgt voor een passende oplossing. De melding wordt afgehandeld binnen een vastgestelde normtijd (afhankelijk van de melding).

U kunt uw melding telefonisch doorgeven aan de Servicemelddesk: (0413) 38 66 44.

 

 

 

Openingstijden Bibliotheekpunt Zijtaart in ‘Het Klooster’:

 

dinsdagmiddag 13.15 - 14.45 uur

dinsdagavond 18.00 - 19.00 uur

donderdagmiddag 13.30 - 14.30 uur

 

 

BELANGETJES

 

Te koop: John van Zutphen Diervoeders, Antoniusstraat 40, Keldonk, tel. (0413) 21 20 24. Voor al uw voeders, vogelzaden, meststoffen, kalk, moskiller, houtvezel, zaagsel enz. (ook kleinverpakkingen). Afhalen dinsdag en vrijdag na 18.00 uur, zaterdag na 13.00 uur.

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

 

Te  koop

Mooi wit prima printer papier

Data Copie 80 grams

van € 6,99 voor € 5,00 per pak van 500 vel

Raaijmakers Drukwerk

Reibroekstraat 5,

tel.: 366613

 

 

 

RODE KRUIS

De werkgroep van het Rode Kruis (Zijtaart) organiseert op maandag 26 maart 2012 om 14.00 uur een ontspanningsmiddag. Deze bijeenkomst is in het Dorpshuis / Klooster.

Nieuwe belangstellenden kunnen zich melden bij mevr. Th. v. d. Hurk-v.d. Biggelaar, tel. 36 37 34 of mevr. M. Hooijmans-Swinkels, tel. 34 01 13.

 

 

 

Collecte Reumafonds

Afgelopen week zijn de collectanten weer bij U aan de deur geweest voor de jaarlijkse collecte van het reumafonds. Dit keer gelukkig niet met vorst, zoals vorig jaar.

Zij hebben het mooie bedrag van € 620,00 euro opgehaald, daarvoor iedereen van harte bedankt!

 

 

 

Grote vlooienmarkt in  Sportcentrum de Beemd

Op zondag 1 april wordt weer een grote vlooienmarkt gehouden in Sportcentrum de Beemd met meer dan 100 particuliere standhouders. De openingstijden zijn van 10.00 - 17.00 uur en de entree bedraagt € 2,50 per persoon. Kinderen tot 10 jaar hebben gratis toegang.

 

Door omstandigheden gaat de modeshow bij Café –zaal Kleijngeld op 1 april niet door.

 

 

 

 

 

 

 

 

Langs deze weg willen wij iedereen heel hartelijk danken voor de belangstelling en medeleven bij het ziek zijn en overlijden van

 

Harrie Barten.

 

Speciaal dank aan Dr. Bouma en

Dr. Zoontjes, Thuiszorg Pantein en Claassen Uitvaartverzorging.

 

Ria Barten

Erik – Ilse

en de kinderen.

 

 

 

 

 

Inschrijven JAZ dagen 2012

Wij zijn al weer volop bezig met de voorbereiding voor de komende

JAZ dagen op  7-8-9 augustus 2012.

 

Het thema zal zijn Expeditie JAZZULU

 

Willen jullie mee op expeditie

Kom je dan inschrijven voor dit avontuur

op zondag 25 maart

van 11.00 uur tot 13.00 uur in het klooster.

Natuurlijk zijn jullie ouders dan ook van harte welkom, om zich op te geven als vrijwilliger.

 

Het JAZ team

 

 


Van uit de Bron

 

Agenda:

 

Donderdag 22 maart: Solidariteitsmaaltijd in “Het Klooster”.

Zondag 1 april: Palmzondag.

Donderdag 5 april: 19.00 uur; Witte Donderdagviering.

Vrijdag 6 april: 19.00 uur: Goede Vrijdagviering.

Zaterdag 7 april: 20.00 uur: Paaswake.

Zondag 8 april: Eerste Paasdagviering.

Maandag 9 april: Tweede Paasdagviering m.m.v. koor “Vivace”.

Zondag 15 april: 10.00 uur; Viering Eerst Heilige Communie.

 

 

 

De Kerk.

 

‘Als ze mij vragen:

wat vind je nu eigenlijk van de kerk?

Dan gebruik ik graag het beeld van de regenboog.

De regenboog is niet de zon alleen,

ook niet de regendruppels alleen,

maar het zonlicht dat in de druppels weerkaatst wordt.

Ieder druppeltje weerspiegelt op zijn manier

iets van het zonlicht, en alle druppels

vormen samen met de zon het prachtige

kleurenspectrum, het verbondsteken tussen God

en de mensen, dat na de zondvloed werd gegeven.

Ik vind dit een prachtige vergelijking

voor het kerk-zijn.

De kerk is niet Christus alleen,

die de zon en het licht is.

De kerk is ook niet de druppeltjes alleen.

Dan heb je een regenbui, die gauw minder fraai is.

Nee, kerk is Christus die weerspiegeld wordt

door de mensen, ieder op zijn eigen manier,

met zijn karakter, met zijn talenten,

op de plaats waar hij staat.

En samen zijn wij het nieuwe verbond van liefde,

teken van hoop dat God de wereld niet in de steek laat.’

 

 

 

 

 

Wanneer aan mensen gevraagd wordt, waarom zij ondanks alles wat daartegen pleit in de kerk blijven en zich voor de kerk inzetten, zijn de antwoorden verschillend. Ze kunnen te maken hebben met verleden, heden en toekomst.

Antwoorden die gegeven worden, zijn: mijn ouders zijn mij voorgegaan, ik heb het in mijn jeugd geleerd, of ook: er is iets gebeurd in mijn leven en toen zijn mijn ogen open gegaan en zijn mijn oren gaan horen.

Ook geldt de overweging; geloven kun je niet alleen, evenmin als mens zijn.

En verder: het is van belang voor de kinderen en de jonge generatie. Wij willen ze ook inzake het geloof iets meegeven voor onderweg. Anders moeten ze niet alleen zoals iedereen hun weg vinden, maar ook nog zelf de wegwijzer zien te ontdekken en de bagage bij elkaar zoeken.

 

Opbouw van de kerk is niet; een instituut in stand houden, omwille van zichzelf.

Het is geloven dat wij in onze armzaligheid toch in staat zijn om door te geven aan onze tijdgenoten en aan hen die na ons komen wat wij zelf van de Heer

als overlevering hebben ontvangen.

 

Jaarlijkse vergadering Dorpshuis

 

Het bestuur van Stichting Dorpshuis Zijtaart nodigt u uit voor een vergadering voor alle gebruikers, potentiële gebruikers en alle andere belangstellenden van het Dorpshuis. Via deze weg nodigen wij eenieder, die niet reeds op een andere wijze door ons zijn uitgenodigd, van harte uit voor het bijwonen van deze vergadering.

 

Datum:             28 maart 2012

Aanvang:          20.00 uur

Plaats:              Dorpshuis Zijtaart

 

Agenda:

1.         Opening.

2.         Verslag vergadering met (potentiële) gebruikers
            op 30 maart 2011.

3.         Financieel verslag.

4.         Stand van zaken gebouw Het Klooster.

5.         Vrijwilligers.

6.         Huur en gebruik van de ruimten.

7.         Rondvraag.

8.         Sluiting.

 

Wij hopen u in grote getale te mogen ontmoeten op deze vergadering, zodat we er een nuttige en informatieve avond van kunnen maken.

Bestuur Stichting Dorpshuis De Zijtaart

 

 

 

Kick off  M25 groep Zijtaart

 

Verleg je grenzen door je in te zetten voor een ander! Daar draait het om bij M25. Op zaterdag 10 maart jl. zijn een groep jongeren uit Zijtaart symbolisch van start gegaan tijdens een sfeervolle presentatieviering.

In M25 worden jongeren in contact gebracht met andere kanten van de samenleving, met mensen die zij anders niet zo snel ontmoeten (bijvoorbeeld gehandicapten, ouderen, gevangenen etc.). Naast ontmoeting staat ook het ‘doen’ centraal. De jongeren gaan zich actief inzetten met en vóór de mensen die zij ontmoeten. Op donderdag 22 maart a.s. gaat de “M25 groep Zijtaart” voor de eerste keer echt aan de slag door mee te helpen bij de verzorging van de solidariteitsmaaltijd die wordt geserveerd in het Dorpshuis van 18.00-20.00 uur.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat de jongeren zich zelfstandig als vrijwilliger kunnen inzetten. M25 is afgeleid van Mattheüs 25, dit is de passage uit de Bijbel waarin Jezus aangeeft hoe wij met andere mensen kunnen omgaan en elkaar kunnen helpen. Zie jij het ook als een uitdaging om mensen die het moeilijk hebben te helpen en wil je op deze manier nieuwe ervaringen op doen? Dan is een M25 groep ook zeker iets voor jou. Ben je geïnteresseerd: voor meer info kun je terecht bij Diaken Hans van Bemmel, bereikbaar via tel. (0413) 36 31 15. Voor de M25 groep Zijtaart kun je terecht bij Marjon Vogels, tel. (0413) 35 25 13 of Anita van Uden, tel. (0413) 35 06 85.

 

 

 

Gehuld in nieuwe poloshirts met M25 logo, geschonken door het kerkbestuur van Zijtaart, poseerden de jongeren samen met de leiding: Diaken Hans van Bemmel, Marjon Vogels en Anita van Uden

 

 

 

OPROEP VOOR JEUGDSPELERS

DIE GAAN STOPPEN.

Jeugdspelers die aan het einde van dit seizoen gaan stoppen, willen die dit dan zo snel mogelijk doorgeven aan de ledenadministratie (uiterlijk voor zaterdag 19 mei a.s.), zodat wij als jeugdbestuur met de teamindeling hiermee rekening kunnen houden.

Alvast bedankt voor jullie medewerking.

Ledenadministratie: Ruud v/d Aa.

Pater de Koningstraat 15  5465 SE Zijtaart

Tel. (0413) 78 60 38    Email: ledenadm.vow@zonnet.nl

Met vriendelijke groeten,

Patrick van Asseldonk    Jeugdbestuur VOW

 

 

 

Trainingen voor nieuwe leden

Heb je zin om komend seizoen te gaan voetballen? En ben je in augustus 2012 6 jaar of ouder? Meld je dan aan voor 23 mei 2012 bij de ledenadministratie van VOW.

Alle jongens en meisjes van 6, 7 en 8 jaar, die komend seizoen willen gaan voetballen, kunnen vanaf woensdagavond 11 april komen trainen. Voordat je start met de training moet je je naam en geboortedatum doorgeven aan de ledenadministratie van VOW;

Ruud v/d Aa.                Pater de Koningstraat 15

5465 SE Zijtaart            Tel. (0413) 78 60 38

Email: ledenadm.vow@zonnet.nl

 

De proeftrainingen zijn op woensdagavond 11, 18 en 25 april van 18.00 – 19.00 uur.

Als je je na 23 mei opgeeft als lid van VOW kunnen wij niet garanderen dat je direct in een team geplaatst kunt worden. Wij moeten namelijk de teamindeling voor het seizoen 2012-2013 voor eind mei 2012 doorgeven aan de KNVB.

Indien je nog vragen hebt, hoor ik het graag.

Tot ziens bij de trainingen van VOW!

Patrick van Asseldonk

Jeugdbestuur VOW

Tel. (0413) 35 56 64

Email: pvasseldonk@home.nl

 

 

 

JONG NEDERLAND

 

KOM KIJKEN OF JN IETS VOOR JOU IS!

Dit kan geheel vrijblijvend op een van de clubavonden.

Hieronder zie je een overzicht van de groepen en de clubtijden.

 

Groep Jong Nederland

Groep School

Clubdag

Clubtijden

Minioren 1

Groep 1+2

Dinsdag

18:00 – 19:00 uur

Minioren 2

Groep 3+4

Dinsdag

18:30 – 20:00 uur

Maxioren 2

Groep 5

Donderdag

18:30 – 20:00 uur

Maxioren 3

Groep 6

Donderdag

18:30 – 20:00 uur

Junioren 1

Groep 7

Vrijdag

18:30 – 20:00 uur

Junioren 2

Groep 8

Vrijdag

18:30 – 20:00 uur

Senioren 3

1e klas

Vrijdag

18:30 – 20:00 uur

Senioren

2e, 3e en 4e klas

Woensdag

19:00 – 20:30 uur

 

Jong Nederland geeft je nu de kans om de rest van het seizoen voor maar 15,- lid te worden (minioren 1 betalen zelfs maar € 10,-). Als je jezelf aanmeldt vóór 1 mei, dan mag je ook nog mee op zomerkamp (alleen maxioren en junioren)!

Aanmeldingen kunnen doorgegeven worden aan:

Sonja Timmers via 0413 – 377092 of info@jongnederlandzijtaart.nl.

Graag aanmelden onder vermelding van de naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en zwemdiploma’s.

Jong Nederland Zijtaart

 

 

SPORTAGENDA

 

VOW jeugd zaterdag 24 maart 2012

VOW B1       uit         SSE B1                               14:45

VOW C1       uit         ASV'33 C2                         12:45

VOW C2       thuis     Blauw Geel'38/OtterW C6   13:00

VOW D1       uit         Handel D1                          11:15

VOW E1       thuis     Nijnsel E1                           9:30

VOW E2       thuis     DVG E3G                           9:30

VOW E3       thuis     Blauw Geel'38/OtterW E8   9:30

VOW F1       uit         Schijndel/VITAM F5           9:45

VOW F2       uit         Mierlo Hout F4                    9:30

VOW F3       thuis     Ollandia F2G                       10:30

VOW F4       thuis     Mierlo Hout F9                    10:30

VOW F5       thuis     Blauw Geel Feyenoord        10:30

VOW MA1   thuis     DSV MA1                          14:30

VOW MC1    uit         OSS'20 MC1                       14:15

VOW MD1   thuis     HVCH MD1                       9:30

VOW B1       uit         SSE B1                               14:45

 

VOW Veteranen zaterdag 24 maart 2012

VOW vet         thuis     VENHORST    ZATERDAG

 

V.O.W. Senioren zondag 25 maart 2012

VOW H1         thuis     WHV                          14.30u

VOW H2         uit        ROOD-WIT’62 2         11.00u

VOW H3         thuis     BLAUW-GEEL’38 12  11.00u

VOW H4         uit        DVG 8                         10.00u

DAMES

VOW  D1        thuis     AVANTI’31                11.30u

 

SPORTUITSLAGEN

V.O.W. Jeugd  zaterdag 17 maart 2012

VOW B1       Stiphout Vooruit B1                         1-1

VOW C1       Blauw Geel'38/OtterW C3               4-7

VOW C2       Erp C3                                            3-4

VOW D1       Schijndel/VITAM D4                      2-5

VOW E1       Irene E1                                         1-2

VOW E2       Boskant E2                                     ?-?

VOW E3       Irene E2                                         4-4

VOW F1       Nijnsel F1                                       4-2

VOW F2       Blauw Geel'38/OtterW F6                0-0

VOW F3       Blauw Geel'38/OtterW F8                4-2

VOW F4       Blauw Geel'38/Otter-Westelaken F9M     1-5

VOW F5       Blauw geel fc twente                       0-10

VOW MA1   FC de Rakt MA1                            0-1

VOW MC1    Mifano MC1                                   2-3

VOW MD1   Constantia MD1                              1-5

 

V.O.W. Uitslagen zondag 18 maart

VOW H1         SCMH                                                4 – 0

VOW H2         SPARTA ’25 3                        4 - 1

VOW H3         VOLKEL 4                             1 - 1

VOW H4         SCMH  4                                 1 – 1

 

Dames VOW

VOW D1         DAMES NIJNSEL                  1 - 3

VOW D2         DAMES HEESWIJK               2 – 3

 

Veteranen VOW

VOW vet         VETERANEN ODILIAPEEL  1 - 0

 

W.T.C. Zijtaart

Heren: zondag 25 maart, Herperduin, pauze in Herpen, 75 km, vertrek 9.00 uur.

Dames: zondag 25 maart, Herperduin, pauze in Herpen, 70 km, vertrek 9.00 uur.

 

 

SCMH - VOW ( 0-2) 0-4        18/3/2012

Vandaag weer een derby op het programma. We moesten naar Mariaheide om tegen SCMH te gaan spelen. Een ploeg die redelijk goed uit de winterstop was gekomen en waar we het thuis zeker niet makkelijk tegen hebben gehad: een nipte 4-3 overwinning.

Al vroeg in de wedstrijd stond er 0-1 op het scorebord. Een mooie vrije trap werd door Mark van de Ven perfect op hoogte ingeschat en kopte net voor de keeper door de 0-1 binnen.

Enkele minuten later was het al 0-2. Een mooie aanval over rechts en Jan van der Heijden gaf de bal strak voor bij de eerste paal. Rick van der Linden liet zien ook goed aan de wedstrijd te zijn begonnen en kwam schitterend voor zijn mannetje uit en verschalkte de keeper mooi in de korte hoek: 0-2. Je kon geen mooiere start hebben gedroomd tegen een voor VOW altijd lastige tegenstander. Ook complimenten voor de heren achterin. Tot aan de rust was er weinig tot geen actie te bespeuren in onze eigen zestien. Enkele gevaarlijk lijkende vrije trappen, maar van Vincent werd geen actie vereist.

In de rust even de puntjes op de -i- voor de mogelijke stormloop van SCMH op onze goal, maar die zou er niet echt komen en VOW bleef de grip op de wedstrijd houden. We wisten dit wat later uit te breiden naar een 0-3 voorsprong. Jos de Wit kwam in één-tegen-één situatie en gebruikte het gaatje tussen verdediger en doelpaal en verschalkte ook de keeper, die kansloos was: 0-3. Het was Rick van der Linden die met zijn tweede goal voor de eindstand zou gaan zorgen en dus de 0-4 op het scorebord zette. Een mooie counter over rechts en Michel Tielemans gaf de bal netjes af aan de meegelopen Rick: 0-4

Nog 6 wedstrijden en een gat van 4 punten op Olland zijn het resultaat van deze zondag.

 

De verdediging van VOW blijft alert en maakt geen fouten

 

 

 

 

KBO

 

AGENDA

dinsdag 27 maart 09.30 uur Seniorenkoor

dinsdag 27 maart 12.00 uur Eetpunt

dinsdag 27 maart 13.00 uur Vrij biljarten

dinsdag 27 maart 14.00 uur Line dansen

woensdag 28 maart 13.30 uur Kienen

donderdag 29 maart 12.00 uur Eetpunt

donderdag 29 maart 13.00 uur Competitie biljarten

donderdag 29 maart 13.30 uur Kaarten

vrijdag 30 maart 13.30 uur Bridgen

 

KAARTEN

De uitslagen van donderdagmiddag 15 maart 2012:

Rikken:             1.Harrie Rooijakkers     67 pnt.

2.Martien v.Zutphen     66 pnt.

Poedelprijs:         Harrie v.Zutphen   -    56 pnt.

Loterij:               Tiny v.Zutphen

 

De uitslagen van de kaartmiddag maandag 19 maart 2012:

Rikken:             1.Piet v.d.Hurk             95 pnt.

2.Wim v.Schaijk           65 pnt.

3.Martien v.Zutphen     64 pnt.

4.Harrie Rooijakkers     61 pnt.

Poedelprijs:          Tiny v.Zutphen          -66 pnt.

Loterij                 Mieke v.Boxmeer

 

Bridge ZBC’01 13 maart 2012

Lijn A

1       Frans v.d. Boom & Willemien Verhoeven     62,50

2       Piet Thijssens & Riek Rijkers                       59,38

(3)     Cees v. Hout & Jo Verhoeven                     58,33

(3)     Mien v. Berkel & Mien Verhoeven              58,33

(5)     Mari v.d. Steen & Toon v.d. Zanden            52,43

(5)     Piet v. Schayk & Ria Delisse                       52,43

(7)     Bert Kanters & Diny Kanters                      49,31

(7)     Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert   49,31

9       Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk           48,26

10      Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk               47,22

11      Cor Mollen & Marietje Mollen                     45,49

12      Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo                   44,10

13      Riet v. Hout & Corry Kastelijn                     37,15

14      Henk v.d. Linden & Mien Vissers                35,76

 

Lijn B

1       Cor v.d. Berg & Nellie v.d. Berg                  60,50

(2)     Mientje v.d. Tillaart & Ria Veldhuis              60,00

(2)     Jan Rijkers & Toos v. Berlo                         60,00

4       Annie v. Berkmortel & Josien v.d. Berkmortel     57,50

5       Mieke Toebast & Toos Vissers                    55,00

6       Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt       53,33

7       Hein de Wit & Jo de Wit                             52,50

(8)     Joke Petit & Maria Rijken                            51,67

(8)     Tonny Rijkers & Mien Vermeulen                51,67

10      Piet Reijbroek & Toos Reijbroek                  45,00

11      Anneke Jans & Maria Pepers                      38,75

12      Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts           32,50

13      Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk              28,50

 

Biljarten

Onderlinge competitie 15 maart 2012

Willy v.d.Berkmortel   38      Willy Henst                   36

Jan de Wit                 41      Jan v.d.Oever               21

Jan de Wit                 36      Cor Coppens                 15

Johan v.Zutphen         26      Wim Kremers               21

Grard v.Eert               19      Willy v.d.Berkmortel      18

Cor Coppens              20      Mies Gibbels                 37

Cor v.Zutphen            70     Wim Kremers               29

Tonn Verbruggen       19     Grard v.Eert                  12

Wim v.d.Sanden         53     Piet v.d.Hurk                27

Jos Claassen              20      Chris v.Helvoirt             12

Jan v.Uden                17      Wim v.d.Sanden            27

Jan Rijkers                 11      Tonnie v.Uden              18

 

 

 

Nederlaag toernooi 14 maart 2012 ZIJTAART - WIJBOSCH

Wim v.d.Sanden      51   65   -    A.v.Rijsbergen     52    57

Mies Gibbels           41   30   -    H.v.d.Eerden       44    49

Wim Kremers         29   19   -    W.Gevers            47    60

Jan de Wit              25   27   -    L.Vogels              34    20

Tonn Verbruggen    21   29   -    M.v.Weert           33    20

Jan Rijkers              20   6    -    A.Maas               11    14

Jan v.Uden             17   10   -    L.Vogels              34    53

Chris v.Helvoirt       16   25   -    A.v.Eck               27    41

Martien v.Zutphen   16   18   -    H.Vermeulen       20    25

Jan v.d.Oever         15   18   -    A.Maas               11    7

251                         247            313                      346

 

SENIOREN  Biljartcompetitie Regionaal 19 maart 2012

Zijtaart - Breugel B

Cor v.Zutphen            71   78   -  Frans Sanders      38    42

Wim v.d.Sanden         51   39   -  Fried Strijbosch    36    33

Mies Gibbels              41   30   -  Albert Thomassen       31        34

Johan v.Zutphen         24   10   -  Theo v.Cuijk        29    27

Jos Claassen              23   11   -  Peter v.d.Stappen 24    30

Willy v.d.Berkmortel   23   19   -  Nard der Kinderen 22  19

Cor Coppens              19   34   -  Peter v.Haandel   20    40

Jan v.Uden                17   19   -  Karel v.d.Ven      21    22

Totalen :                    269   240                               221   247

 

 

Grootouders na een scheiding

(columns zijn na te lezen op www.interpunctie-praktijkgevallen.nl)

De positie van grootouders na een scheiding is lastig. Voor kleinkinderen zijn opa en oma belangrijke figuren. Grootouders zijn vaak liever voor hun kleinkinderen dan ze ooit voor hun eigen kinderen zijn geweest. Dit heeft te maken met het feit dat ze het minder druk hebben, minder verantwoordelijkheid hebben en dat ze bijgeleerd hebben. Kinderen voelen zich vaak ook vrijer om te zeggen wat ze denken.

Bij een problematische scheiding tussen de ouders, komt het echter regelmatig voor dat de grootouders het contact met de kleinkinderen verliezen. Rancuneuze schoondochters of -zonen zorgen ervoor dat het contact verwatert. Vaak is daar veel aan vooraf gegaan. Een oma of opa die schoonzoon of -dochter vaak het gevoel gaf niet goed voor het gezin te zorgen, is vruchtbare grond voor groei van rancune. Voor zowel kleinkinderen als grootouders kan het een groot drama zijn, maar ook voor de kleinkinderen is dat een gemis. Grootouders geven meer zicht op je wortels, je roots. Maar grootouders hebben ook een andere functie: Kinderen willen vaak hun ouders troosten bij een scheiding. Je kunt de last van kinderen overnemen door als grootouder te zeggen dat JIJ papa of mama wel zult troosten. Hierdoor kunnen zij meer kind blijven.

 

Tips voor grootouders bij een scheiding:

     Besef dat aan elk verhaal twee kanten zitten.

     Een echtscheiding heeft bijna altijd een
      voorgeschiedenis, waar je niets vanaf weet.

     Laat je niet meeslepen door de emoties van de
      ander: moeilijk voor jezelf en de ander.

     Kies géén partij, maar biedt steun en begrip.

     Laat je niet verleiden tot de discussie over wat de
      kinderen wordt aangedaan en wat al dan niet in het
      belang van de kinderen is. Kinderen hebben maar één
      belang: namelijk dat ze van hun vader en moeder
      mogen  blijven houden.

     Minimaliseer de kans tot het “verlies” van de
      kleinkinderen: kies alleen partij voor de kleinkinderen.
      Het contact met het schoonkind niet verbreken, hoe
      moeilijk dat soms ook is wanneer het eigen, weliswaar
      volwassen, kind verdriet heeft.

      Aandringen op goed overleg tussen de ouders.

Helaas zijn er ook grootouders die het zelf verpesten, die bv. tegen de kleinkinderen zeggen dat hun vader teveel drinkt of hun moeder leugens over hun vader vertelt. Zelfs als het waar is: laat kinderen daar zelf dan maar achter komen. Soms is een slechte ouder nog beter dan een ouder die geen kans krijgt.

Mw. N. Timmermans-van de Kamp

Interpunctie, Smientdonk 2,

5467 CA  Veghel

tel. 06-215 924 35   www.interpunctie.nl

 

Openingstijden Bibliotheekpunt Zijtaart in ‘Het Klooster’:

 

dinsdagmiddag 13.15 - 14.45 uur

dinsdagavond 18.00 - 19.00 uur

donderdagmiddag 13.30 - 14.30 uur

 

Hulpdienst Diakonie Veghel

 

 

Waarde van de kerk

 

Om misverstanden te voorkomen: ik ben Antoon van der Steen, voorzitter van de Hulpdienst Diakonie Veghel en neef van de pastoraal werker Antoon van der Steen.

Diaken Hans van Bemmel geeft pastorale ondersteuning aan de parochies in de kerkdorpen en ondersteunt het bestuurlijke proces naar een Nieuw Parochie.

Op zijn verzoek schrijf ik dit artikel.

Naast liturgie en catechese is diaconie een van de kerntaken van de kerk.

In de drie parochies in de kern Veghel geeft de Hulpdienst Diakonie samen met de Protestantse Gemeente met 120 vrijwilligers invulling aan die kerntaak.

Het gaat slecht met de kerk, hoor ik veel mensen zeggen. De katholieke en protestantse kerken zijn te zeer naar binnen gekeerd en laten daardoor grote kansen liggen om hedendaagse bezoekers die hunkeren naar zingeving te bereiken. En als de kerken in het nieuws zijn wordt je er niet altijd vrolijk van. De kerken hebben het te druk met hun eigen reorganisatie naar een Nieuwe Parochie en slagen er onvoldoende in om hun schatten te tonen en aanwezig te zijn in de samenleving.

Ik denk dat de kerken meer waarde hebben voor de samenleving dan wij allemaal beseffen. Ik zou wel eens willen uitrekenen wat de waarde van de kerken is op sociaal vlak. Ik weet zeker dat de kerken met bezoekwerk aan ouderen en zieken, met jongerenactiviteiten, met praktische  hulp aan mensen om zelfstandig te kunnen blijven wonen, met caritaswerk voor de minderbedeelden en interreligieuze activiteiten van onschatbare waarde zijn voor wijken, buurten en dorpen. Het zou mij niet verbazen als de kerken in Veghel met hun sociale activiteiten en onze Hulpdienst Diakonie jaarlijks vele honderden  mensen bereiken buiten het kerkgebouw en de gemeentelijke overheid vele duizenden euro’s besparen. Het gaat minder slecht dan we denken. Het probleem is vooral dat kerken een chronisch gebrek aan zelfvertrouwen hebben en niet benoemen wat ze voor de samenleving betekenen. In eerdere artikelen heb ik daar ook al eens aandacht aan geschonken.

Maar er komt verandering in. De kerken trekken aan de bel bij de geldwervingsactie: Vastenactie.

Afgelopen weken kon je en de komende weken kun je meedoen met de Vastenactie. Onze MOV-groepen in de parochies trekken, in de vastentijd voor Pasen, aan de bel en slaan op de trom.

Dat is ook diaconie.

De kerk slaat op de trom en laat zien dat zij van grote waarde is voor de samenleving, ook van waarde voor de kwetsbare mens buiten onze landsgrenzen.

Ik roep iedereen op die waarde te benoemen en financieel te ondersteunen.

Soms kom je inspirerende mensen tegen, Zo heb ik me bij dit artikel laten inspireren door een  eerder verschenen column in KRO – magazine van Leo Fijen, hoofd godsdienst en cultuur van de KRO.

Wees trots op onze eigen kerk en draag dat uit naar buiten.

Want kerken zijn onmisbaar in de samenleving.

Ik doe mee, u ook?

Een zalig Pasen.

 

Antoon van der Steen,

Voorzitter Hulpdienst Diakonie Veghel

 

 

 

DDB over Mariaheide en Noordkade

Veghelse grootste coalitiepartij DDB houdt op maandag 26 maart in Gemeenschapshuis D’n Brak aan Ericastraat 17 in Mariaheide een openbare bijeenkomst. Op de agenda staan diverse ontwikkelingen in Mariaheide. Daarnaast licht DDB haar standpunt inzake het cultuurcluster aan de Noordkade toe. De bijeenkomst begint om 20.30 uur.

Zo halverwege de rit tijdens de huidige coalitieperiode 2010-2014 maakt DDB de balans op. Aan de hand van de actiepunten uit het coalitieprogramma kijkt de partij, samen met de inwoners van Mariaheide, hoe het dorp ervoor staat. Ideeën over de nieuwe school, woningbouw, verkeersveiligheid zijn thema’s die in D’n Brak zeker aan de orde zullen komen.

Met het oog op de raadsvergadering van donderdag 29 maart agendeert DDB ook de ontwikkelingen rondom het cultuurcluster op de Noordkade. De fractie praat graag de aanwezigen bij over haar standpunt.

Tijdens de rondvraag kunnen aanwezigen ook andere onderwerpen inbrengen. De raadsleden en wethouders van DDB zijn die avond aanwezig en – voor wie dat wil – na afloop persoonlijk aanspreekbaar. De bijeenkomst begint om 20.30 uur. Iedereen die mee wil praten, is welkom.

 

 

 

 

TENTOONSTELLING

de jaren ‘50

Lieshout en Mariahout zestig jaar geleden in foto’s, voorwerpen en verhalen

1e weekend

vrijdag 23 maart: 19.00 - 22.00 uur

zaterdag 24 maart: 10.00 - 17.00 uur

zondag 25 maart: 10.00 - 17.00 uur

2e weekend

vrijdag 30 maart: 19.00 - 22.00 uur

zaterdag 31 maart: 10.00 - 17.00 uur

zondag 1 april: 10.00 - 17.00 uur

Groepen op afspraak

Locatie VAN HEESWIJK MEUBELEN

Oranjeplein 1

Mariahout

 

Opening door burgemeester Ubachs

vrijdag 23 maart 2012 om 19.00 uur
Entree € 1,50  
Info: J.M.C. Babin, 0499 - 42 20 05

 

 

 

 

KIENEN V.O.W.

 

WOENSDAG

 

21 maart 2012

 

KANTINE SPORTPARK DE VONDERS

HOOFDPRIJS € 250,00

AANVANG 20.00 UUR