Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 21   2011-2012 > Dorpsnieuws  jaargang 21  nummer 27

Dorpsnieuws  jaargang 21  nummer 27


28 maart 2012 - 4 april 2012

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nl


Klik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 21 nr 27KERKBERICHTEN

Zondag: 1 april 9.30 u. Palmzondag Pater van Delden (Gem.Koor)

Wij gedenken in deze viering:

Overl.oud. J.van Lankvelt-van der Linden, zoon Harrie en dochter Bertha; Mnd.ged. Mies en Anneke van Zoggel-van der Linden; Marietje van der Linden-van Schaijk (vanwege verjaardag); Jan Henst (vanwege trouwdag); Overl.oud. van der Heijden-Termeer en Toon en André; Jrgt. Anna Rovers-van den Biggelaar; Mien Habraken-Leenders (vanwege verjaardag); Toon van den Hurk en overl.familie; Annelies van Zutphen en overl.fam. van Zutphen-Verhoeven.

Dopen:

14.00 u. Jill, dochter van Jorg en Dayenne Barten-van der Linden

14.45 u. Madelon, dochter van Herman en Lenny Rooijakkers-van Pinxteren.

Donderdag 5 april 19.00 u. Witte Donderdagviering

Vrijdag 6 april 19.00 u. Goede Vrijdagviering

Zaterdag 7 april 20.00 u. Paaswake

 

Onderonsje Zijtaart over gesneuvelde militairen

Elke eerste maandag van de maand is het Onderonsje in Zijtaart in dorpshuis Het Klooster. Van 10.00 tot 11.00 uur kunnen alle 55+-ers uit Zijtaart daar terecht voor een goed gesprek over een interessant onderwerp. Op 2 april komt Ton Verbakel vertellen over de lotgevallen van de militairen die in de Tweede Wereldoorlog in de regio gesneuveld zijn. Ton Verbakel heeft zich verdiept in die oorlog. Rond Veghel werd zowel aan het begin als aan het einde van de oorlog fel gevochten. Zijtaart ligt vlak bij de Corridor, waarover de geallieerden richting Arnhem trokken. Ongetwijfeld zijn daar veel verhalen over te vertellen. Voor de bezoekers van het Onderonsje is er volop gelegenheid om vragen te stellen en hun ervaringen te vertellen. De toegang is gratis, consumpties uiteraard voor eigen rekening.

 

Solidariteitsmaaltijd groot succes

Donderdag 22 maart heeft de MOV groep Zijtaart in Dorpshuis “Het Klooster” de solidariteitsmaaltijd van het dekenaat Veghel georganiseerd. Met 150 mensen was de opkomst groter dan ooit. Ook de opbrengst overtrof de verwachting: ruim € 1300,00.

Dit bedrag kon mede bereikt worden dankzij de inbreng van vele sponsoren, met als hoofdsponsor Eethuis de Reiger. De opbrengst gaat naar de Vastenaktie voor het project Daughters of Charity in Ethiopië.

Namens MOV groep hartelijk dank.

 

 

 

Prikpost in Zijtaart.

De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend (vanaf 8.15u. aanwezig zijn).

 

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

Meldingen en klachten in de openbare ruimte

Wanneer u gebreken in de openbare ruimte constateert, kunt u hiervan melding maken bij de gemeente. U kunt een melding doen over bijvoorbeeld de volgende zaken: reiniging (zwerfvuil), onderhoud groen, verharding (losliggende stoeptegels, gaten in de weg), riolering, verlichting, straatmeubilair, verkeer, ongediertebestrijding (overlast van wespen, ratten, muizen etc.).

De gemeente onderzoekt naar aanleiding van uw melding het probleem en zorgt voor een passende oplossing. De melding wordt afgehandeld binnen een vastgestelde normtijd (afhankelijk van de melding).

U kunt uw melding telefonisch doorgeven aan de Servicemelddesk: (0413) 38 66 44.

 

 

 

Openingstijden Bibliotheekpunt Zijtaart in ‘Het Klooster’:

 

dinsdagmiddag 13.15 - 14.45 uur

dinsdagavond 18.00 - 19.00 uur

donderdagmiddag 13.30 - 14.30 uur

 

 

BELANGETJES

 

Te koop: John van Zutphen Diervoeders, Antoniusstraat 40, Keldonk, tel. (0413) 21 20 24. Voor al uw voeders, vogelzaden, meststoffen, kalk, moskiller, houtvezel, zaagsel enz. (ook kleinverpakkingen). Afhalen dinsdag en vrijdag na 18.00 uur, zaterdag na 13.00 uur.

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

Vermist: Rode Kater, naam Sander. Graag bellen tel. (0413)36 61 78.

 

Te  koop

Mooi wit prima printer papier

Data Copie 80 grams

van € 6,99 voor € 5,00 per pak van 500 vel

Raaijmakers Drukwerk

Reibroekstraat 5,

tel.: 366613

 

 

 

Grote vlooienmarkt in Sportcentrum de Beemd

Op zondag 1 april wordt weer een grote vlooienmarkt gehouden in Sportcentrum de Beemd met meer dan 100 particuliere standhouders. De openingstijden zijn van 10.00 tot17.00 uur en de entree bedraagt € 2,50 per persoon. Kinderen tot 10 jaar hebben gratis toegang.

 

 

 

Oude handdoeken gevraagd

Wij zijn nog steeds oude handdoeken aan het inzamelen voor de zeehondencrèche in Pieterburen. Onze actie loopt zeer goed. We hebben inmiddels 4.000 handdoeken ingezameld en we gaan door met inzamelen tot eind april. U kunt de handdoeken afgeven op het adres Moerven 360 te Veghel of u kunt natuurlijk ook eerst contact opnemen met Wilma Pepers, tel. (06) 136 174 09 of (0413) 29 27 79. Alvast bedankt namens de zeehonden!

 

 

 

OPENBARE VERGADERING DORPSRAAD ZIJTAART

 

Beste inwoners van Zijtaart,

 

U bent van harte uitgenodigd op de openbare vergadering van Dorpsraad Zijtaart op woensdag 11 april om 20:00 uur in de ontmoetingszaal van het Klooster. Gastsprekers deze avond zijn de heer Ad Stas (Area) en wijkagente Daniëlle Michielse. De heer Stas zal een presentatie verzorgen over de nieuwbouwplannen van Area op het terrein van de voormalige basisschool. De wijkagente zal ingaan op thema’s als buurtpreventie een aangiftes via internet.

 

Op de agenda staan de volgende punten:

 1. Opening
 2. Notulen van de openbare vergadering op 9 november 2011
 3. Diverse mededelingen
 4. Presentatie nieuwbouwplannen Area (terrein Edith Steinschool)
 5. Wijkagente
 6. Ontwikkelingen Noordoostcorridor (omleiding N279)
 7. Uitslag enquête Rudebroeck (ook over toekomstige speelvoorziening)
 8. Wandelroutes Zijtaart
 9. Website dorpsraad Zijtaart
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

 

Dorpsraad Zijtaart

 

 

 

JAZ-expeditie Jazzulu

 

Afgelopen zondag hebben 99 enthousiaste deelnemers zich tijdens de inschrijfochtend gemeld om mee op expeditie te gaan.

Ben jij degene die ook nog mee wil en had je afgelopen zondag
geen tijd of was je het misschien vergeten,

geef je dan nog voor 8 april op bij Petra van Gorkum (Keslaerstraat 59).

Team JAZ

 

 

 

 

Uitnodiging oor

KBO-leden!

 

Onze dorpsgenoot Harrie v.d Hurk heeft de sportstimuleringsprijs 2011 van de Gemeente Veghel samen met zijn vrouw ontvangen. Als tegenprestatie biedt hij de Zijtaartse KBO-leden aan hen te begeleiden met actief bezig zijn. Oud worden is mooi, maar gezond ouder worden en blijven is nog mooier. Op donderdag 5 april om 09.00 uur kunnen belangstellenden zich verzamelen op het parkeerterrein bij ons Dorpshuis. Harrie zal dan uitleggen wat de bedoeling is van deze morgen met als thema: "Wij sporten om ouder te worden. Je krijgt er energie van". De deelname is gratis, dus meld je op donderdag 5 april om samen gezellig een uurtje bezig te zijn. Sportieve kleding mag, is niet verplicht, wel gemakkelijke stappers, het tempo wordt aangepast aan de groep.

 

 

 

KBO

 

AGENDA

Maandag 2 april 10.00 uur: Onderonsje

Maandag 2 april 13.30 uur: Filmmiddag

Dinsdag 3 april 09.30 uur: Seniorenkoor

Dinsdag 3 april 12.00 uur: Eetpunt

Dinsdag 3 april 13.00 uur: Vrij biljarten

Dinsdag 3 april 14.00 uur: Line dansen

Woensdag 4 april 13.30 uur: Kaarten

Donderdag 5 april 12.00 uur: Eetpunt

Donderdag 5 april 13.00 uur: Competitie biljarten

Vrijdag 6 april 13.30 uur: Bridgen

 

BILJARTEN

Onderlinge competitie van 22 maart 2012

Chris v.Helvoirt          20   29   - Cor Coppens        20    18

Tonn Verbruggen       20   27   - Jan Rijkers           18    24

Jos Claassen              22   30   - Willy Henst          30    38

Martien v.Zutphen      17   21   - Rien Kemps         37    23

Wim v.d.Sanden         54   60   - Tonnie v.Uden     32    26

Jan v.d.Oever            17   20   - Cor v.Zutphen      64    51

Grard v.Eert               18   18   - Mies Gibbels        42    29

Willy v.d.Berkmortel   24   23   - Piet v.d.Hurk       39    31

Rien v.Tiel                 25   22   - Jan v.Uden          19    14

Wim Kremers            29   24   - Jan v.d.Oever      17    11

 

Bridge KBO 5 zitting 23 maart 2012

Lijn A

1       Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen                    60,07

2       Pieter v. Geffen & Tonnie Kivits                     58,68

3       Cor v.d. Berg & Jan Rijkers                            55,90

(4)     Cor Mollen & Marietje Mollen                        55,56

(4)     Toon v. Creij & Wim v. Os                             55,56

6       Bert Kanters & Diny Kanters                         51,04

7       Mari v.d. Steen & Nellie v.d. Berg                  50,69

8       Cees v. Hout & Riet v. Hout                           49,31

9       Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo                      48,96

10      Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken       47,22

11      Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout                46,53

12      Harrie Lucius & Piet v. Schayk                       43,06

13      Mien Verhoeven & Mien Vissers                    39,58

14      Ad Koevoets & Riet Koevoets                        37,85

Lijn B

1       Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt          60,07

2       Jan v. Helvoirt & Mien v. Asseldonk               57,64

3       Mies v.d. Burgt & Jo v.d. Burgt                      56,60

(4)     Jo Verhoeven & Tonny Rijkers                       54,51

(4)     Mieke Toebast & Mien Vermeulen                 54,51

(6)     Henk v.d. Linden & Fien v. Boxmeer              53,47

(6)     Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort           53,47

8       Harry v Boxmeer & Tonn Verbruggen            50,35

9       Martien v Cleef & Marietje v.d. Horst             45,83

(10)   Annie v Berkmortel & Josien vd Berkmortel    45,49

(10)   Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert      45,49

12      Ger Aarts & Tonnie Lukassen                        44,10

13      Jan Pistorius & Riek Vervoort                         40,97

14      Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven            37,50

 

 

SPORTAGENDA

 

V.O.W. Jeugd zaterdag 31 maart 2012

VOW B1       thuis  Lierop B1                           14:30u

VOW C1       thuis  Rhode C2                           13:00u

VOW C2       uit      Schijndel/VITAM C4           11:45u

VOW D1       thuis  Sparta'25 D3                       11:30u

VOW E1       uit      Rhode E2                            9:15u

VOW E2       uit      ELI E2                               10:00u

VOW E3       uit      Gemert E6                          9:15u

VOW F1       thuis  Gemert F4                          10:30u

VOW F2       thuis  Erp F3                                10:30u

VOW F3       uit      WEC F4                             10:30u

VOW F4       uit      Venhorst F4G                     11:15u

VOW F5       uit      Blauw geel AZ                    10:15u

VOW MA1   vrij                                               U

VOW MC1    thuis  Olympia'18 MC1                 13:00u

VOW MD1   vrij                                               

VOW B1       thuis  Lierop B1                           14:30u

VOW Veteranen zaterdag 31 maary 2012

Vet 1             uit      VETERANEN VOLKEL

 

V.O.W. programma zondag 1 april 2012

VOW H1       uit      SDDL                                14.30u

VOW H2       thuis  MARIAHOUT 2                11.30u

VOW H3       uit      VORSTENBOSSCHE-BOYS 3 -10.30u

VOW H4       thuis  WEC 6                               11.00u

VOW Dames zondag 1 april 2012

VOW D1       uit      DAMES ROOD-WIT’62    11.00u

VOW D2       uit      DAMES OLLANDIA         10.00u

 

W.T.C. Zijtaart

Heren: zondag 1 april, Bossche Kastelen, pauze in Bokhoven, 85 km, vertrek 8.30 uur.

Dames: zondag 1 april, Bossche Kastelen, pauze in Bokhoven, 80 km, vertrek 8.30 uur.

 

 

 

 

SPORTUITSLAGEN

 

Uitslagen jeugd zaterdag 24 maart 2012

VOW B1         SSE B1            0-1

VOW C1         ASV'33 C2       3-2

VOW C2         Blauw Geel'38/OtterW C6        2-3

VOW D1         Handel D1        2-2

VOW E1          Nijnsel E1         3-6

VOW E2          DVG E3G        3-4

VOW E3          Blauw Geel'38/OtterW E8        7-4

VOW F1          Schijndel/VITAM F5    5-3

VOW F2          Mierlo Hout F4 5-0

VOW F3          Ollandia F2G    2-5

VOW F4          Mierlo Hout F9 1-3

VOW F5          Blauw Geel Feyenoord  0-4

VOW MA1      DSV MA1       8-1

VOW MC1      OSS'20 MC1    2-3

VOW MD1      HVCH MD1    2-7

 

V.O.W. Uitslagen zondag 25 maart

VOW H 1        WHV                           2 - 0 

VOW H2         ROOD-WIT’62 2         0 - 7

VOW H3         BLAUW-GEEL’38 12  0 - 1

VOW H4         DVG 8                        0 - 6

 

DAMES VOW

VOW D1         AVANTI’31                3 – 2

VOW D2         AVESTEYN                4 - 2

VETERANEN

VOW Vet        VENHORST                           2 - 7

 

 

 

 

Damiaancentrum Nederland

 

Het Damiaancentrum Nederland kiest voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving en zet zich voor hen in, met als doel hen sterker te maken en met elkaar te verbinden. De activiteiten zijn ondergebracht in een aantal projecten, gericht op verschillende groepen kansarme personen, de mensen die met hen werken en de organisaties die zich voor hen inspannen.

Naast het Koffieproject voor Voedselbanken en de projecten waarover ik u al enkele malen berichtte, loopt o.a. het volgende project.

Gesprekken te Pas.

Elke derde zondag van de maand wordt vanuit het Damiaancentrum Nederland een themawandeling gehouden. De deelnemers spreken al wandelend in groepjes met elkaar over het aangeboden onderwerp. De thema’s zijn onderwerpen die verband houden met kiezen voor kwetsbaren en de gesprekken zijn er op gericht om daartoe te inspireren. Ook kunnen de gesprekken leiden tot persoonlijke ontmoetingen en zodoende morele steun bieden aan de deelnemers. Alle Gesprekken te Pas zijn een nieuwe poging om al sprekend tot dieper inzicht te komen wat mensen beweegt, wat mensen kwetsbaar maakt en hoe daar mee om te gaan.

Het eerstvolgend Gesprek te Pas wordt gehouden op zondag 15 april van 10.00 uur tot 12.00 uur in en rond het Damiaancentrum Nederland.

Het Koffieproject loopt nog het gehele jaar door.

Het Damiaancentrum Nederland heeft 30 gezinnen als het ware geadopteerd door zich in te zetten om voor hen gemiddeld een pakje koffie per week te verzamelen. De ouders van deze gezinnen hebben een zodanig laag besteedbaar inkomen dat ze zelf geen koffie kunnen betalen. Wellicht kunt u als inwoner van Zijtaart ons daar een handje bij helpen. Veel mensen hebben al een bijdrage geleverd, waarvoor ik ze langs deze weg hartelijk wil bedanken. Ook al hebt u reeds een bijdrage geleverd en kunt u nog een pakje koffie missen, dan houden wij ons van harte aanbevolen. Mijn brievenbus op de Pastoor Clercxstraat 5b staat altijd voor u open.

 

Het Damiaancentrum Nederland is gevestigd in een bijgebouw van Novadic-Kentron, Schijndelseweg 46 te Sint Oedenrode. Mocht u geïnteresseerd zijn geraakt in het vrijwilligerswerk van het Damiaancentrum Nederland of voor informatie over de achtergrond en over de projecten willen hebben, dan kunt u ook contact opnemen met ondergetekende of kijken op www.damiaancentrum.nl. Op deze site kunt u ook de agenda bekijken, zodat u kunt zien welke activiteiten de komende tijd in het Damiaancentrum Nederland plaatsvinden.

                                               Piet van den Tillaart.

 

 

 

Heemkundekring Vehchele organiseert op 14 en 15 april 2012 in de Trouwzaal van “Het Raadhuis” aan de Markt een Foto-expositie over onderwijs.

 

Bij deze fototentoonstelling over het onderwijs in Veghel in vroegere jaren, wordt vooral aandacht geschonken aan de tijd tussen 1920-1970.

De zusters en broeders in Veghel hebben heel veel betekend voor het onderwijs en ook in de kerkdorpen zijn deze al vroeg met onderwijs gestart.

Heemkundekring Vehchele heeft een groot aantal klassenfoto’s en ook ander materiaal verzameld uit Veghel, Eerde, Mariaheide en Zijtaart, waarmee wij willen laten zien hoe het vroeger was, en hoe de klederdracht in de tijd is veranderd.

Wij zijn zeer benieuwd of bezoekers personen op de foto’s herkennen en zo ja dan kunnen de namen bij die foto’s worden ingevuld. Er zal ook een doorlopende diavoorstelling te zien zijn op een groot scherm.

Openingstijden:  Zaterdag 14 april van 11.00 tot 16.00 u

Zondag 15 april van 11.00 tot 17.00 uur

Wij nodigen iedereen graag uit om de tentoonstelling te komen zien onder het genot van een gratis kopje koffie of thee.

Hebt u zelf nog foto’s met betrekking tot het onderwijs, laat het dan s.v.p. even weten, dan kunnen we de foto’s met de gegevens scannen en zo mogelijk nog toevoegen aan de expositie. Ook ander materiaal onderwijsmateriaal is welkom bij Henk van der Voort, tel (0413) 36 36 51of info@vehchele.nl)

 

 

Proeftrainingen voor meisjes 

VOW heeft al jaren een grote meisjes afdeling. Op dit moment wordt er in 3 verschillende leeftijdscategorieën (MA1, MC1 en MD1)gevoetbald. Heb je ook zin om te kijken of voetbal iets voor jou is, kom dan naar de proeftrainingen.

De trainingsavond voor de proeftrainingen is afhankelijk van de leeftijdscategorie.

• MA1 (geboortejaar 1994 t/m 1996)

Op maandagavond 16 en 23 april van 19.00- 20.30 uur

• MC1 (geboortejaar 1997 en 1998)

Op woensdagavond 11 en 18 april van 19.30 – 21.00 uur

• MD1 (geboortejaar 1999 en 2000)

Op dinsdagavond 10 en 17 april van 18.00 – 19.00 uur.

Voordat je start met de training moet je je naam en geboortedatum doorgeven aan Patrick van Asseldonk email: pvasseldonk@home.nl

 

Indien je nog vragen hebt, hoor ik het graag.

Tot ziens bij de trainingen van VOW!

 

Patrick van Asseldonk

Jeugdbestuur VOW

Tel. (0413) 35 56 64

 

Openingstijden Bibliotheekpunt Zijtaart in ‘Het Klooster’:

 

dinsdagmiddag 13.15 - 14.45 uur

dinsdagavond 18.00 - 19.00 uur

donderdagmiddag 13.30 - 14.30 uur

 

Zwerfafval opruimactie


Op 30 maart 2012 staat de opruimacties weer op stapel. Zo maken we onze openbare ruimtes eens per jaar extra schoon.

Wij nodigen iedereen uit, om op diverse locaties in  Zijtaart mee te helpen opruimen onder het motto: Zijtaart Schoon, Heel gewoon!

Opruimactiviteiten zijn op vrijdag 30 maart

Van basisschool Edith Stein  gaan alle kinderen om 13.15u het zwerfafval in Zijtaart opruimen.

 

Afvalzakken

Mensen die willen meehelpen, maar geen afvalzak hebben ontvangen, kunnen vanaf 26 maart een afvalzak ophalen bij het publieksplein van het stadhuis.

 

 

 

UITNODIGING

 

voor de

 

RABOBANK JEUGDFIETSCROSS ZIJTAART

19 mei 2012

 

Doe mee aan de Rabobank Jeugdfietscross.

 

Alle Zijtaartse meisjes en jongens van groep 1 tot en met groep 8 mogen gratis meedoen.

Vul daarom onderstaand strookje in en lever het in op school  of op onderstaand adres vóór 30 maart a.s.

Een mailtje sturen met je naam en geboortedatum naar ptillaart@ziggo.nl mag ook.

 

De fietscross wordt gehouden op het paarden- en ponyoefenterrein “De Leinse Hoefslag” aan de Leinserondweg.

 

Deelname is niet alleen gratis, maar alle deelnemers zijn winnaars!

Je wint niet alleen een penning voor de kermis en een mooie medaille,
 maar de nummers één, twee en drie van elke fietsgroep krijgen een echte beker!

 

Er wordt een programmaboekje gemaakt, met daarin de namen van alle deelnemers.
Zorg dus dat je naam ook in dit boekje komt.

 

Geef je op en doe mee aan de fietscross.

 

Wij rekenen op jullie!

 

WTC Zijtaart,

Piet van den Tillaart,

Pastoor Clercxstraat 5-b.

ptillaart@ziggo.nl

(0413) 35 04 94

 

Invulstrookje

 

Naam: ______________________________________________________________________  Meisje  /   jongen *

 

Leeftijd op 19 mei 2012: ____________________________

 

Vul dit strookje in en lever het in vóór 6 april 2012.

 

*doorhalen wat niet van toepassing is.

 

 

 

 

BOODSCHAPPENPLUSBUS

 

Mensen van 55 jaar en ouder uit de gemeenten Uden en Veghel en uit Heeswijk, Dinther en Loosbroek worden op afspraak thuis opgehaald om met een groepje boodschappen te gaan doen. Na de boodschappen is er tijd voor een kopje koffie, waarna de deelnemers weer thuis worden afgezet. Vrijwilligers helpen de deelnemers bij het winkelen, als dat nodig is.  

 

 

BOODSCHAPPENPLUSBUS PROGRAMMA APRIL 2012

Maandag

2

13.00 u

 

Winkelen op Drossaard in Uden

Woensdag

4

  9.30 u

uitstapje

Lentetocht door de Betuwe

Donderdag

5

  9.00 u

13.00 u

 

Supermarkt Jan Linders, Erp

EM-TÉ Uden

Vrijdag

6

10.15 u

uitstapje

Diner Nieuwehagen in ’s-Hertogenbosch

Dinsdag

10

13.30 u

uitstapje

Live Uitzending Tijd voor Max in Hilversum

Woensdag

11

  9.30 u

uitstapje

Lingetocht door de Betuwe

Donderdag

12

  9.00 u

13.00 u

 

Supermarkt Jan Linders, Erp

EM-TÉ Uden

Vrijdag

13

  9.30 u

uitstapje

Route Ooipolder met pannenkoek

Zaterdag

14

  9.00 u

uitstapje

ZieZo beurs in Houten

Maandag

16

13.00 u

 

Winkelen op Drossaard in Uden

Dinsdag

17

10.30 u

18.15 u

uitstapje

Diner in Zorgcentrum Oss

Alzheimercafé

Woensdag

18

  9.00 u

uitstapje

Diner “Maasduinen Staete” in Nieuw Bergen

Donderdag

19

  9.00 u

13.00 u

 

Supermarkt Jan Linders, Erp

EM-TÉ Uden

Vrijdag

20

  9.30 u

uitstapje

Lingetocht door de Betuwe

Zondag

22

12.00 u

uitstapje

Historische optocht in Gemert

Maandag

23

13.00 u

 

Winkelen op Drossaard in Uden

Dinsdag

24

  9.30 u

uitstapje

Rondrit Nijmegen, pannenkoek in Slijk-Ewijk

Woensdag

25

  9.30 u

uitstapje

Rit naar Limburg, bezoek aan Smakt

Donderdag

26

  9.00 u

13.00 u

 

Supermarkt Jan Linders, Erp

EM-TÉ Uden

Vrijdag

27

  9.30 u

uitstapje

Lentetocht door de Betuwe

 

Wilt u mee met de BoodschappenPlusBus?

Bel Vivaan, Ouderenwerk tel. (0413) 36 73 09 op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur of stuur een e-mail naar: bplusb@vivaan.nl en wordt lid van de BoodschappenPlusBus voor € 12,00 per jaar. U krijgt dan het programma thuisgestuurd. U kunt dan thuis op uw gemak uitzoeken op welke tijd u met de BoodschappenPlusbus mee wilt. Geef dat weer door en op de afgesproken tijd komt de bus voorrijden. U kunt het programma ook alvast gratis bekijken op de website www.vivaan.nl. Voor het winkelen kunt u zich elke werkdag van 9.00 – 13.00 uur opgeven. Voor de uitstapjes van april kunt u op woensdag 28 maart van 9.00 – 12.00 u bellen of daarna op werkdagen voor de middag.

 

 

 

Theaterfestival Windkracht 12

 

 

De dromen van Ko Piloot, een hippe Romeo en Julia, ontsnapte gevangenen, mama Momzilla, een kraakpand in New York, een schaap zonder naam en onvoorwaardelijke vriendschap. Het zijn slechts een paar van de inspiratiebronnen waarop de in totaal 12 voorstellingen van Theaterfestival Windkracht 12 zijn gebaseerd.

Tijdens Windkracht 12 brengen alle theater- en musicalgroepen van MiK-Pieter Brueghel hun voorstellingen op de planken in Theater Mariëndael Sint-Oedenrode. Van vrijdag 13 april tot en met zaterdag 21 april 2012 laten ze aan elkaar en aan het grote publiek zien waar ze maanden aan hebben gewerkt. Een uniek spektakel van zang, spel en dans, dat jaarlijks ruim 2500 enthousiaste bezoekers trekt. De tijd staat even stil en de sterren nemen het over… Er is storm op komst!

Kaarten voor de voorstellingen zijn te reserveren bij Pieter Brueghel via info@pieterbrueghel.nl of 0413-3656775. Tijdens het festival zijn er toegangskaarten te koop aan de kassa van Mariëndael. Kosten: Tot 16 jaar € 2,00 per voorstelling, vanaf 16 jaar € 3,00 per voorstelling.

 

 

 

 

 

Je gaat het pas zien als je het doorhebt…...

(voor deze columns: lees verder op www.interpunctie-praktijkgevallen.nl)

Ouders moeten elkaar steunen in de opvoeding. Dat weet iedereen. Toch valt dat niet altijd mee. Vaders gaan twijfelen als puberdochter steeds weer in conflict komt met (meestal) moeder. Moeders zijn nogal eens de gebeten hond bij puberdochters. Zonen komen eerder in opstand tegen hun vader.

Elke, de dochter van Jolanda en Peter, gedroeg zich vreselijk: schelden en tekeer gaan omdat ze zelf iets verprutst had. Zich afreageren op moeder omdat ze zichzelf bezeerd had. Jolanda reageerde daar overgevoelig op. Peter wist het ook niet meer….. Enerzijds had hij medelijden met Jolanda, anderzijds moest ze niet zo overgevoelig reageren. Hij suste de boel het liefst en dáár voelde Jolanda niet altijd voor. Vaak zorgde hij dan stilletjes dat de verprutste schoenen van Elke weer gelijmd waren. Elke dankbaar, het probleem leek opgelost. Maar hij bereikte er weinig mee, steeds opnieuw reageerde Elke zich op moeder af als ze zélf iets kapot maakte. Totdat ik hem aangeraden had om dochter het zélf te laten uitzoeken, haar niet meer te helpen herstellen. Peter was bang dat het daardoor nog erger zou worden en wilde van dat gedonder af elke keer. Hij zou het één keer proberen, beloofde hij me. Hij was blij verrast toen zijn dochter na wat geblaf bemerkte dat hij haar niet steunde en zelf de oplossing zocht. Nóg blijer werd hij door de reactie van Jolanda: ze voelde zich eindelijk eens gesteund door hem.

Peter had ongewild het conflict tussen moeder en dochter aangemoedigd, door te sussen. Dat is begrijpelijk maar in dit soort gevallen juist niet productief. Dochterlief moet zelf in de gaten krijgen dat zij verantwoordelijk is voor haar fouten en niet dat ze haar moeder de schuld kan geven, terwijl vader haar meehelpt om het probleem op te lossen. Want daarmee krijgt Elke het gevoel dat haar vader haar (een beetje) gelijk geeft! Peter bemerkte dat de ruzies afnamen, maar ook dat zijn relatie met Jolanda beter werd.

Mw. N. Timmermans-van de Kamp

Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA  Veghel

tel. 06-21.59.24.35.   www.interpunctie.nl

 

 

 

De Bestse Verzamelaars Organiseerd

 

Op Organiseerd  Zondag1 APRILvan 9.00 tot 14.00 uur een GROTE  MINIATUUR TREINENBEURS in Zaal De SCHUIF  DORPSTRAAT 730  5692 AN Gemonde (Boxtel)

Info 040-2550041

 

en

 

Op Zondag 20 MEI  van 9.00 tot 14.00 uur een GROTE  MINIATUUR TREINENBEURS in Zaal De SCHUIF  DORPSTRAAT 730  5692 AN Gemonde (Boxtel)

Info 040-2550041

 

BUURTVOETBALTOERNOOI 2012

 

 

 

Evenals voorgaande jaren organiseert V.O.W. ook dit jaar weer een voetbaltoernooi voor alle buurtschappen van Zijtaart. 

Dit jaar vindt het evenement plaats op
woensdag 16 mei, woensdag 23 mei en woensdag 30 mei op sportpark De Vonders te Zijtaart.

De wedstrijden starten om 20.00 uur.

Bij onvoldoende spelers per elftal, bestaat de mogelijkheid dat het buurtvoetbaltoernooi wordt omgezet naar een toernooi met zevental. Bij de opgave moet dus doorgegeven worden, hoeveel spelers het team heeft (dames/heren/jeugd) en wie de contactpersoon is met telefoonnummer. Mocht er in 7 tallen gespeeld worden, dan kan worden gevraagd om een 6e team samen te stellen uit de 5 opgegeven teams.

 

De deelname is gratis.

Wel wordt gevraagd per team € 5,00 te betalen per wedstrijd aan de scheidsrechter.
Men kan zich inschrijven tot 30 april a.s. bij Ad vd Heijden,
Past. Clercxstraat 7, tel. (0413) 36 22 54 of tel 06 53 41 53 40.

Enkele spelregels:

-          elk team zorgt zelf voor shirtjes

-          er moeten bij het elftal minimaal 2 dames in het veld staan of 2 jeugdspelers van 12 t/m 15 jaar of een combinatie hiervan.

-          Is dit niet het geval, dan wordt het spel gespeeld met een speler minder.

-          Bij gelijke kleur shirts moet de uitspelende ploeg hesjes aan

Het wedstrijdschema wordt te zijner tijd toegezonden.

 

VOETBALVERENIGING V.O.W.

 

 

FAMILIE/VRIENDEN VOETBALTOERNOOI 2012

 

 

 

Het is weer zover. Ook het

familie/vriendenvoetbaltoernooi

staat weer voor de deur.

 

Dit toernooi wordt gehouden op

zondag 20 mei 2012 op

sportpark De Vonders te Zijtaart.

 

Vriendenclubs en families kunnen zich voor dit toernooi inschrijven bij Ad vd Heijden, Past. Clercxstraat 7, tel. (0413) 36 22 54
of 06 5341 5340.

 

 

Men kan zich op geven tot  30 april 2012
Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00 per team, bij opgave te voldoen.

Bij de opgave graag doorgegeven hoeveel spelers het team heeft en wie de contactpersoon is met telefoonnummer

 

 

Enkele spelregels:

-          elk team zorgt zelf voor shirtjes

-          er moeten minimaal 2 dames in het veld staan of 2 jeugdspelers van 12 tm 15 jaar of een combinatie hiervan. Is dit niet het geval, dan wordt het spel gespeeld met een speler minder.

-          Bij gelijke kleur shirts moet de

uitspelende ploeg hesjes aan.

Diegenen die niet mee voetballen, verwachten wij natuurlijk om hun favoriete elftal aan te moedigen.

Dus tot zondag 20 mei 2012

 

VOETBALVERENIGING V.O.W.