Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 21   2011-2012 > Dorpsnieuws  jaargang 21  nummer 30

Dorpsnieuws  jaargang 21  nummer 30


18 april 2012 - 25 april 2012

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nl


Klik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 21 nr 30
KERKBERICHTEN

Zondag: 22 april 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor).

Wij gedenken in deze viering:

Mnd.ged. Jo van de Wetering; Mnd.ged. Harrie van Sleuwen; Anna van Sleuwen–Ketelaars, dochter Rinie en zoon Ad; Jrgt. Bertha Oppers-van Erp; Jrgt. Pastoor Verra; Theo en Tineke van Zutphen–Pepers, zoon Rob en dochter Ellie; Overl.oud. van Berkel–van der Steen; Overl.oud. Kanters–Brugmans; Overl.oud. van Eert-van Eijndhoven; Overl.oud. Versteegden-der Kinderen en Rinie Versteegden–Verbruggen; Henk en Adriaan Brugmans, overl.oud. Brugmans-van den Biggelaar, overl.oud. van Asseldonk-van Roosmalen en overl.fam.leden; Jan en Jaan van den Tillaart-van Asseldonk.

Overleden: An van Erp–van Helvoort in de leeftijd van 92 jaar.

Mededeling: De vastenactie heeft dit jaar €. 1.193,44 opgebracht, hartelijk dank hiervoor. Ook willen wij de leden van de KBO bedanken voor het huis aan huis collecteren.

De MOV-groep

 

 

 

22 april: Ollandia - VOW supportersbus

 

Aanstaande zondag wordt om 14:30 uur de wedstrijd Ollandia tegen VOW gespeeld op sportpark Ekkerzicht in Olland.

In dit rechtstreeks duel van de nummers één en twee op de ranglijst kan VOW het kampioenschap binnenhalen. Hiervoor moet gelijk gespeeld of gewonnen worden. Ollandia, onder leiding van de Zijtaartse trainer Gerard van Zutphen, zal er echter alles aan gelegen zijn om te voorkomen dat VOW in Olland kampioen wordt.

Het belooft dus een spannend duel te worden.

Het bestuur stelt de supporters in de gelegenheid om met een bus naar deze wedstrijd te gaan kijken en onze selectie aan te moedigen. We willen zo veel mogelijk oranje zien langs de zijlijn en hiermee onze jongens steunen.

Na afloop nemen we de spelers met deze bus mee terug naar Zijtaart.

Kosten voor de bus zijn € 5,00 en de entree bedraagt € 2,00 (jeugd vanaf 6 jaar: € 2,00 en € 1,00 entree).

U kunt zich aanmelden tot en met donderdagavond in de kantine of via ons e-mail adres info@vow.nl.

Zondag voor vertrek worden de kaarten na betaling van € 7,00 uitgegeven aan de kassa van Sportpark De Vonders, vanaf 13:00 uur. Om 13:30 vertrekt de bus dan richting Olland.

Let op: vol is vol en de kaarten worden uitgegeven op volgorde van aanmelden!

 

 

 

Prikpost in Zijtaart.

De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend (vanaf 8.15u. aanwezig zijn).

 

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

 

 

Meldingen en klachten in de openbare ruimte

Wanneer u gebreken in de openbare ruimte constateert, kunt u hiervan melding maken bij de gemeente. U kunt een melding doen over bijvoorbeeld de volgende zaken: reiniging (zwerfvuil), onderhoud groen, verharding (losliggende stoeptegels, gaten in de weg), riolering, verlichting, straatmeubilair, verkeer, ongediertebestrijding (overlast van wespen, ratten, muizen etc.).

De gemeente onderzoekt naar aanleiding van uw melding het probleem en zorgt voor een passende oplossing. De melding wordt afgehandeld binnen een vastgestelde normtijd (afhankelijk van de melding).

U kunt uw melding telefonisch doorgeven aan de Servicemelddesk: (0413) 38 66 44.

 

 

 

Openingstijden Bibliotheekpunt Zijtaart in ‘Het Klooster’:

 

dinsdagmiddag 13.15 - 14.45 uur

dinsdagavond 18.00 - 19.00 uur

donderdagmiddag 13.30 - 14.30 uur

 

 

 

Op maandag 16 april 2012 is

op 83 jarige leeftijd overleden

 

Arie Krikke.

 

De crematie zal i n besloten kring plaats vinden op vrijdag 20 april.

 

Familie Krikke Raaijmakers

Nina – Jorg

Lisa

Pastoor Clercxstraat 31-33

5465 RD Zijtaart

 

 

 

 

 

BELANGETJES

 

Te koop: John van Zutphen Diervoeders, Antoniusstraat 40, Keldonk, tel. (0413) 21 20 24. Voor al uw voeders, vogelzaden, meststoffen, kalk, moskiller, houtvezel, zaagsel enz. (ook kleinverpakkingen). Afhalen dinsdag en vrijdag na 18.00 uur, zaterdag na 13.00 uur.

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

 

 

 

 

Dodenherdenking 2012   ‘Vrijheid geef je door’
 
Tijdens de Dodenherdenking op 4 mei 2012 worden om 20.00 uur de Nederlandse 
slachtoffers herdacht die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog
in oorlogs-situaties en bij vredesoperaties zijn omgekomen. Het thema van
e herdenking 2012 is ‘Vrijheid geef je door’.
Herdenking in Zijtaart
In Zijtaart zijn belangstellenden vanaf 14.30 uur welkom in zaal Kleijngeld aan 
de Pastoor Clercxstraat. Het programma begint om 14.40 uur. Om 15.15 uur
staat een ontmoeting van de aanwezigen met burgemeester Adema en
wethouder Riny van Rinsum op het programma.
Vervolgens wordt om 16.00 uur een herdenking bij het monument aan 
de Kanaaldijk gehouden. Ook daar zal de burgemeester aanwezig zijn,
net als een aantal kinderen van de basisschool Edith Stein.
Daarna is er gelegenheid om in zaal Kleijngeld een kopje koffie te drinken.
Om 17.30 uur is een herdenking gepland op het kerkhof, bij 
 de graven van gesneuvelde militairen. Tussen 18.00 en 18.30 wordt 
de bijeenkomst afgesloten, opnieuw in zaal Kleijngeld.


Herdenking in Veghel
In Veghel bent u vanaf 18.15 uur welkom in de Blauwe Kei. 
Het programma is vrij toegankelijk en start om 18.45 uur. Hella van der Wijst,
bekend van het KRO programma De Wandeling, en zelf afkomstig uit Veghel,
speelt een grote rol bij dit binnenprogramma.
In het kader van ‘Vrijheid geef je door’ maakt zij, samen met een rasechte Veghelaar,
een wandeling door de verhalen en herinneringen die hij heeft over Veghel tijdens
de Tweede Wereldoorlog.
Ook zullen foto’s getoond worden die betrekking hebben op 
de periode mei 1940 –september 1944 in Veghel.
Vanaf de Blauwe Kei start rond 19.30 een stille tocht naar
de Veghelse monumenten aan de Kolonel Johnsonstraat. Om precies 20.00 uur
wordt daar twee minuten stilte in acht genomen, waarna de kranslegging plaatsvindt.
Harmonie Frisselstein en het St.Barbara gilde verlenen medewerking aan
de herdenking. Burgemeester Ina Adema en wethouder Annemieke van de Ven
zijn bij het gehele programma aanwezig.
 
 
 
 

 

In de  bron

Agenda:

 

 25 april: Feestdag van de Evangelist Marcus.

Zaterdag 12mei: 15.00 uur; H. Vormsel door Mgr. Hurkmans en  pastor H. van Bemmel.

Zondag 13 mei:  Moederdagviering m.m.v. koor “Vivace”.                  

Donderdag 17 mei: viering Hemelvaartsdag.

 

 Marcus. (eerste eeuw)

 

Wat over het leven van Jezus bekend is staat in de vier evangelies (‘blijde boodschappen’) van Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes. Van de vier ‘kerkelijke’ evangelies is dat van Marcus het oudste en het kortste. Mattheus en Lucas hebben het vrijwel zeker gekend, ook al kozen zij een afwijkende aanpak omdat zij andere lezers op het oog hadden. Zo begint Marcus pardoes met de doop van Jezus in de Jordaan om verder alleen diens leven als profeet en wonderdoener te beschrijven, met meer aandacht voor gebeurtenissen dan voor de leer – hij geeft geen theorie, zegt geen woord over geboorte en jeugd van Jezus, maar beeld de rest des te aanschouwelijker uit: met ‘hij ging’,

‘hij zei’ of ‘hij begon’ stort Marcus zich in almaar nieuwe episoden van hooguit één pagina. Toen hij schreef, waarschijnlijk op inspiratie van Petrus, leefden veel apostelen en discipelen nog, de leer werd door hem verkondigd, en wat Marcus eraan toevoegde was een onderbouw van feiten. Omdat zijn werk zich richtte tot christenen uit het heidendom stelde hij joodse bijzonderheden, zoals de afstamming van Jezus en verwijzingen naar het Oude Testament, niet of slechts terloops aan de orde.

Zo helder als zijn evangelie is, zo nevelig is Marcus’ leven. Hij woonde tijdens de prediking van Jezus in Jeruzalem, maar schijnt pas na diens dood tot het nieuwe geloof te zijn overgegaan en vond toen snel zijn plaats tussen de discipelen: als neef van de bijna-apostel Barnabas had hij waarschijnlijk vroeger al met hen in contact gestaan. Samen met Barnabas en soms Paulus – hun karakters botsten nu en dan – reisde hij als geloofsverkondiger door het Middellandse Zee-gebied, waarna hij als assistent en tolk van Petrus in Rome neerstreek. Dat moet de gelukkigste tijd van zijn leven zijn geweest: Petrus noemde hem ‘mijn zoon’ en je kunt je voorstellen dat zijn verhalen over vroeger de aanzet tot het schrijven van het evangelie gaven.

Dat ontstond kort na het jaar 60. Later zou Marcus de christengemeente Alexandrië hebben geleid en volgens een oncontroleerbaar verhaal stierf hij daar de marteldood doordat vijanden van de Kerk hem net zolang aan een touw door de straten sleepten tot hij doodbloedde.

In de negende eeuw, toen Alexandrië naar de islam was overgegaan, roofden kooplieden uit Venetië zijn gebeente dat zij, toegedekt met onrein varkensvlees, naar hun vaderstad smokkelden: sindsdien is Marcus de stadspatroon. Conform het visioen van Ezechiël wordt hij afgebeeld met een leeuw.

 

 

 

 

Viering Koninginnedag Zijtaart 2012

 

Maandag 30 april a.s. wordt Koninginnedag gevierd.

Dit jaar zal het programma er als volgt uitzien:

13.15u                 Muzikale tocht met fanfare en
                           versierde fietsen.

13.40u – 16.00u    Spelenkermis.

16.00u                 Prijsuitreiking spelenkermis en
                           versierde fietsen.

De muzikale tocht met fanfare St. Cecilia zal wederom een kleurrijke stoet van deelnemers op versierde fietsen zijn. Bedenk iets leuks en doe mee!

 

Werkgroep Koninginnedag

 

ZIJTAARTS TONEEL

IN DE BLAUWE KEI

 

Wij als Zijtaartse Toneelvereniging doen mee aan het Veghels Toneel-toernooi.

Dit is een idee van de Blauwe Kei om alle toneelverenigingen binnen de gemeente Veghel bij elkaar te krijgen. Nu zal het toernooi gehouden worden zaterdag 21 en zondag 22 april. Dit wil zeggen dat Soufflé (Veghel) op zaterdag avond om 20.30 uur hun stuk gaat brengen.

Wij brengen ons stuk “De Zwerver van New York” op zondagavond om 20.30 uur.

Stel dat je ons stuk nog niet gezien hebt en graag wil zien, of misschien nog een keer wil zien,

kom dan dit weekend naar de Blauwe Kei in Veghel. De kaarten zijn verkrijgbaar voor € 7,50 aan de kassa bij de Blauwe Kei en ook bestelbaar via internet op WWW.BLAUWEKEI.NL

 

 

 

 

 

 

Busreis naar het heuvelland van Zuid-Limburg, het Klooster Wittem en Maastricht

 

Datum: dinsdag 15 mei

Vertrek vanaf het kerkplein in Zijtaart om 8.30 uur

De kosten voor de dagreis zijn € 50,00 voor de leden en € 55,00 voor niet-leden.

 

Dit is een geheel verzorgde busreis, georganiseerd door de Katholieke Vrouwen Beweging Zijtaart (KVBZ). Omdat er nog enkele plaatsen vrij zijn in de bus, stellen we ook niet-leden in de gelegenheid om mee te gaan. Iedereen die zin heeft in een gezellig dagje-uit naar Zuid- Limburg, kan zich hiervoor opgeven bij Julia Oostvogels, Past. Clercxstraat 75C door middel van het deponeren van een envelop met uw naam en het geld in haar brievenbus. Opgave kan uiterlijk tot maandag 23 april.

 

Onderweg stoppen we in Thorn voor een kopje koffie met een stuk vlaai. Dan gaan we via een toeristische route naar Wittem. Het Klooster Wittem is een van de belangrijkste bedevaartplekken in katholiek Nederland. Op vele plekken in het gebouw is de rijke historie nog duidelijk zichtbaar, zoals de prachtige barokkerk en de kapellen, de refter, de tuin, de grafkelder en de monumentale bibliotheek. Na afloop van de rondleiding gebruiken we hier de lunch.

Na een rondrit door het heuvelland van Gulpen- Wittem rijden we door naar Maastricht, waar we anderhalf uur op eigen gelegenheid rond kunnen lopen.

Hierna rijden we huiswaarts en onderweg in Soerendonk gebruiken we het diner in Restaurant ‘De Valk / PC Antoine’. Rond 21.00 uur hopen we weer terug te zijn in Zijtaart.

 

 

 

KBO

 

AGENDA

Maandag 23 april 13.30 uur: Kaarten

Dinsdag 24 april 9.30 uur: Seniorenkoor

Dinsdag 24 april 12.00 uur: Eetpunt

Dinsdag 24 april 13.00 uur: Vrij biljarten

Dinsdag 24 april 14.00 uur: Line dansen

Woensdag 25 april 13.30 uur: Kienen

Donderdag 26 april 12.00 uur: Eetpunt

Donderdag 26 april 13.00 uur: Competitie biljarten

Donderdag 26 april 13.30 uur: Kaarten

Vrijdag 27 april 13.30 uur: Bridgen

 

 

Kaarten: 

De uitslagen van donderdag 12 april 2012.

RIKKEN:                   1. Wim v. Schaijk         127 pnt.

                                   2. Jan v. Zutphen            66 pnt.

Poedelprijs:                Harrie v. Zutphen  - 47 pnt.

Loterij:                        Jan v. Asseldonk

 
De uitslagen van de kaartmiddag maandag 16 april 2012:
RIKKEN:              1. Wim v. Schaijk     126 pnt.
                               2. Diny v. Heertum  106 pnt.
                               3. Wim v. Hoof          94 pnt.
                               4. Harrie v. Zutphen   76 pnt.
Poedelprijs            Grard Pepers           - 35 pnt.
Loterij:                  Karel Bekkers 

 

 

Biljarten

Nederlaag toernooi Zijtaart - St Oedenrode 11 april 2012

Cor v.Zutphen         71   49   -    Antoon Kluijtmans   45 57

Wim v.d. Sanden     51   22   -    Marijn Korsten        46 64

Gerard Kremers      29   9    -    Cor v. Alphen         41 39

Jan de Wit              25   16   -    Wim v.d. Rijt           38 45

Cor v. Zutphen        71   56   -    Ben v. Genugten     33 54

Tonn Verbruggen    21   24   -    Peter v. Kempen     26 19

Jan Rijkers              20   32   -    Jan Foolen              27 18

Wim v.d. Sanden     51   62   -    Wim v.d. Boogaard 30 33

Chris v.Helvoirt       16   15   -    Lia v.d. Ven            23 22

Jan v.d. Oever        15   15   -    Reneé Wisse           15 14

Nederlaag toernooi Zijtaart - Mariahout 16 april 2012

 

Cor v.Zutphen            71   63   - Piet v. Lierop          55   61

Wim v.d. Sanden        51   53   - Jan v.d. Heuvel       50   51

Mies Gibbels              41   52   - Martien Gilsing        45   64

Tonnie v.Uden           29   20   - Ad v.d. Heuvel       45   37

Johan v.Zutphen         24   21   - Tiny v. Leuken        36   42

Willy v.d.Berkmortel   23   13   - Noud Maas             36   45

Tonn Verbruggen       21   32   - Martien v.d. Broek  21   18

Jan Rijkers                 20   17   - Wim v.d. Berg        17   10

Cor Coppens              19   10   - Kees Eleveld          15   21

Martien v.Zutphen      16   8    - Albert Biemans       15   9

 

Onderling 12 april 2012

 

Jan Rijkers              18   34   -    Johan v.Zutphen      23   32

Rien Kemps            37   52   -    Cor Coppens           20   17

Mies Gibbels           42   58   -    Tonnie v.Uden        32   27

Wim v.d. Sanden     54   61   -    Jan de Wit              29   29

Willy Henst             30   35   -    Mies Gibbels           42   40

Piet v.d.Hurk          39   40   -    Grard v.Eert            18   16

Jos Claassen           22   23   -    Wim Kremers         29   24

Jan de Wit              29   31   -    Rien v.Tiel              25   22

Martien v. Zutphen  17   17   -    Gerard Oppers        14   7

Wim v.d. Sanden     54   53   -    Cor v. Zutphen        64   61

Jan v.d.Oever         17   16   -    Willy vdBerkmortel  24   12

Tonn Verbruggen    20   17   -    Cor v. Zutphen        64   39

Rien v.Tiel              25   19   -    Chris v.Helvoirt       20   9

 

Bridge KBO 5 13 april 2012

Lijn A

1       Pieter v. Geffen & Tonnie Kivits                  65,18

2       Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen                 60,42

3       Toon v. Creij & Wim v. Os                          55,65

4       Marietje v. Schayk & Toon v. Schayk          52,98

5       Cor v.d. Berg & Jan Rijkers                         51,79

6       Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken    51,19

7       Harrie Lucius & Anny v.d. Wijngaart           50,30

(8)     Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo                   49,11

(8)     Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout             49,11

10      Piet v. Schayk & Anny v.d. Hurk                 48,21

11      Mien Verhoeven & Mien Vissers                 47,62

12      Ad Koevoets & Riet Koevoets                     47,32

13      Bert Kanters & Diny Kanters                      47,02

14      Harrie v.d. Acker & Jana v.d. Acker           45,24

15      Cees v. Hout & Riet v. Hout                        41,96

16      Cor Mollen & Marietje Mollen                     36,90

Lijn B

1       Jo Verhoeven & Tonny Rijkers                    64,24

2       Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt       59,03

(3)     Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert   56,25

(3)     Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven         56,25

(3)     Jan v. Helvoirt & Mien v. Asseldonk            56,25

6       Henk v.d. Linden & Fien v. Boxmeer           52,08

7       Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk          51,04

8       Martien v Cleef & Marietje v.d. Horst          48,96

9       An Thijssen & Riek Vervoort                       48,26

10      Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort        44,44

11      Pieta Verbakel & Annie v. Berkmortel         43,75

12      Ger Aarts & Tonnie Lukassen                     43,06

13      Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen                   39,24

14      Harry v Boxmeer & Tonn Verbruggen         37,15

 

Bridge ZBC’01 10 april 2012

Lijn A

1       Wim v. Schayk & Piet v. Schayk                 55,56

2       Piet Thijssens & Riek Rijkers                       55,21

3       Mari v.d. Steen & Toon v.d. Zanden            54,86

4       Mieke Toebast & Toos Vissers                    52,08

5       Mien v. Berkel & Mien Verhoeven              51,04

6       Ria Delisse & Jo Verhoeven                        50,00

7       Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk           49,65

(8)     Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels                 49,31

(8)     Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk               49,31

(8)     Frans v.d. Boom & Willemien Verhoeven     49,31

11      Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert   48,61

(12)   Jan Rijkers & Toos v. Berlo                         45,83

(12)   Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt       45,83

14      Bert Kanters & Diny Kanters                      43,40

Lijn B

1 Mientje v.d. Tillaart & Ria Veldhuis                    67,50

(2) Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo                       58,13

(2)  Henk v.d. Linden & Mien Vissers                   58,13

4  Piet Reijbroek & Toos Reijbroek                       55,00

5  Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk                   51,56

6  Noud v. Zutven & Toos v. Zutven                     49,38

7  Anneke Jans & Maria Pepers                           46,88

8  Tonny Rijkers & Mien Vermeulen                     45,00

9  Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts                42,71

10  Joke Petit & Maria Rijken                               41,15

11 Annie v. Berkmortel & Josien v.d. Berkmortel   40,10

 

Zomerlidmaatschap

Tennisvereniging Zijtaart

Nee;  Rafael Nadal komt u op onze banen niet tegen

Maar misschien lijkt het u leuk om op onze banen in de zomer een balletje te slaan

Tennisvereniging Zijtaart biedt met ingang van 2012 onder de naam “zomerlidmaatschap”   een tijdelijk lidmaatschap aan. Dit tijdelijk lidmaatschap geldt voor de maanden

                      April tot en met Augustus.

De kosten hiervoor bedragen € 50,00. Inschrijfgeld is niet verschuldigd.

Zomerleden zijn geen lid van de KNLTB en kunnen dus niet deelnemen aan toernooien e.d. die worden georganiseerd onder auspiciën van de tennisbond. Hieronder vallen ook de clubkampioenschappen van Tennisvereniging Zijtaart.

 

Voor het overige hebben zomerleden dezelfde rechten als de gewone leden zoals, onbeperkt vrij tennissen, deelname aan de inloopavonden en deelname aan specifieke eigen verenigingsactiviteiten (b.v. thuisblijverstoernooi in de vakantieperiode).

Belangstellenden kunnen zich opgeven door middel van het inschrijfformulier dat te verkrijgen is in het tennispaviljoen en dat ook is te downloaden vanaf de website www.tvzijtaart.nl

 

 

 

JAZ is op zoek naar vrijwilligers

Voor de JAZ dagen 7-8 en 9 augustus 2012

zoeken wij nog veel vrijwilligers die 155 kinderen helpen om mee op expeditie Jazzulu te gaan

 

wij zijn nog op zoek naar

·        Frietgezinnen

·        Spelbegeleiders: creatief, sportief of ondernemend

·        Opbouwers/opruimers

·        En mensen die gewoon hand- en spandiensten willen verrichten

 

Wil je ons maar, vooral de kinderen helpen,

bel dan Petra van Gorkum, tel: 35 55 17.

 

Doe mee en beleef samen met ons en

 alle 155 kinderen

als afsluiting van de zomervakantie

een leuk, fijn, te gek JAZ-avontuur!

 

 

IVN Dagwandeling Groesgoorpad

Zaterdag 21 april 9.00-18.00uur

Zaterdag 21 april kunt u met Natuurvereniging IVN Veghel een etappe van het Groesgoorpad (België) wandelen. De wandeling is ongeveer 10 km en gaat over zandwegen en deels over een kasseiweg, langs vijvers, rietvelden, broekbossen en stuifduinen. Stevige schoenen is aan te bevelen en lunchpakket meenemen.

Vertrek vanaf het stadhuis Veghel 9.00 uur, er wordt gecarpoold en benzinekosten gedeeld. Verwacht wordt om rond 18 uur weer in Veghel terug te zijn. Meer informatie bij Rob Knechten, tel. (0413) 34 01 12 of www.ivn-veghel.nl.
De wandeling start bij Dessel (ongeveer 10 km. over de grens, ten noorden van Mol), het kruispunt van drie kanalen. Deze kruising van kanalen bij Sas 4 is uniek in Europa. De Kempense kanalen werden niet alleen gegraven als transportweg tussen de Maas en de Schelde maar dienden ook voor het bevloeien van de arme Kempense zandgrond met het kalkrijke Maaswater. Op deze zandgronden werden bossen met den en populier aangeplant onder andere ten behoeve van de mijnbouw.

Aan het kanalenkruispunt werd een 37 meter hoge toeristische uitkijktoren opgericht. Boven is een prachtig panorama van de Kempense regio met zijn bossen, waterwegen en de immense plassen van de zandwinningexploitatie. Als er tijd is kunnen we deze toren nog beklimmen.

 

 

OPEN DAG                Golfpark De Leemskuilen Uden          Zaterdag 21 april 2012

Wanneer deed u voor het laatst iets voor de eerste keer?
Op zaterdag 21 april a.s. organiseert Golfpark De Leemskuilen aan de Doelenweg 1 te Uden, een open dag voor alle geïnteresseerden.
Tijdens deze OPEN DAG kunt u deelnemen aan een GRATIS GOLFCLINIC. Dit is een golfles in een groep waarbij verschillende aspecten van de golfsport aan bod komen. Putten-Chippen-Swingen-Spelen op de 6  holes oefenbaan. Er wordt u graag uitgelegd welke mogelijkheden er zijn betreffende het nemen van golflessen. Ervaar wat de sport voor u kan betekenen.
Start golfclinics:  11.00 uur  -  13.00 uur  -  15.00 uur  -  17.00 uur.
De dag staat in het teken van de snelst groeiende sport van Nederland; Golf. Zie hiervoor ook:
www.opengolfdagen.nl.
Deelnemers kunnen zich inschrijven voor de 1 ½ uur durende golfclinic via het telefoonnummer van de golfbaan: 0413-257701 of door het sturen van een e-mail naar
info@leemskuilen.nl .
Een routebeschrijving vanwege de wegomlegging vindt u op
www.leemskuilen.nl.
U bent van harte welkom op de open dag op zaterdag 21 april.

 

 

 

Tom Waits tribute door Ol’55

 

Veghel - Bij Kunstgroep De Compagnie in Veghel vindt op zondagmiddag 22 april om 15.00 uur een optreden plaats door het duo Ol’55. Zij brengen een muzikale ode aan Tom Waits. De Compagnie is gevestigd aan het Middengaal 23-25 te Veghel en is elke zondag vanaf 14.00 uur geopend. Het optreden vindt plaats tussen 15.00 uur en 17.00 uur en de toegang is gratis.

‘Ol '55’ is een nummer dat geschreven is door Tom Waits. Het is het openingnummer op het debuutalbum ‘Closing Time’ uit 1973. Fred (gitaar/zang) vond het eigenlijk gewoon leuk om te doen: Tom Waits imiteren door een zo rauw mogelijk doorrookte en van sterke drank doordrenkte stem op te zetten. Nadeel was dat hij nooit verder kwam dan twee liedjes omdat hij altijd in een fors droge hoestbui terecht kwam. Voordeel was dat hij samen met Geert (contrabas/zang) ontdekte dat die prachtige muziek ook mooie singer-songwriterliedjes kunnen zijn. Samen transponeerden ze hier en daar zodat de liedjes beter bij hun eigen stemmen pasten. Ze gingen op zoek naar wat voor hen de kern van Tom Waits’ muziek is en hebben als streven dit op de bühne te krijgen: melancholie, verlangen, zoete herinneringen, vertrouwen in een goede afloop, hoop, verlies, kwetsbaarheid, kleine onbelangrijke maar verbindende gebeurtenissen, verdwazing, gekte en liefde. `Looking for … that feel’ met Ol’55.

Muziekfragment: http://www.youtube.com/watch?v=43RRGOvBi84

 

 

 

MiK Torkest in Bernrode en naar Schotland!

 

Op vrijdag 20 april om 19.00 uur ben je van harte welkom bij een gevarieerd optreden van het accordeonensemble het Torkest, dat plaatsvindt in de schitterende aula van het Gymnasium Bernrode in Heeswijk-Dinther aan de Abdijstraat. Precies een week later vertrekken deze muzikanten met het vliegtuig naar Glasgow.

 

Het accordeonensemble Torkest van MiK Kunsteducatie heeft al een imposante internationale concertenreeks achter haar naam staan: België, Spanje, Hongarije, Zweden, Denemarken, Slowakije, Zwitserland, Rusland, Canada en zelfs China! Eind april wordt daar weer een geweldige concertreis aan toegevoegd in Schotland. In Glasgow is het Torkest te gast bij Jimmy Blair Accordion Orchestra voor 6 concerten in de grote concertzalen in en rondom Glasgow! Met een programma van folk tot pop en van Bach tot de hedendaagse componisten weten bijna 30 jeugdige accordeonisten, slagwerkers en saxofonist telkens het publiek van begin tot eind te boeien.

 

 

SPORTAGENDA

 

VOW Jeugd

15 april 2012

VOW F1       thuis  WEC F2                             13:30

 17 april 2012

VOW D1       uit      ELI D1                               19:00

 18 april 2012

VOW B1       uit      Lierop B1                           18:45

VOW E2       thuis  Boekel Sport E5                  18:30

 21 april 2012

VOW B1       thuis  Liessel B1                           14:30

VOW C1       uit      Boekel Sport C2                  13:00

VOW C2       thuis  WEC C2                             13:00

VOW D1       thuis  Ollandia D1G                      11:30

VOW E1       uit      Ollandia E1                         9:30

VOW E2       thuis  SCMH E2                           9:30

VOW E3       thuis  Erp E3                                9:30

VOW F1       thuis  MULO F4                          10:30

VOW F2       uit      WEC F2G                           10:30

VOW F3       thuis  Rhode F8                            10:30

VOW F4       uit      Rhode F10                          10:15

VOW F5       thuis  Heeswijk F                         10:30

VOW MA1   vrij                                               

VOW MC1    uit      Vorstenbossche Boys MC1  13:00

VOW MD1   thuis  JVC Cuijk MD1                  9:30

 25 april 2012

VOW MC1    uit      Constantia MC1                  19:00

 
VOW Senioren  ZONDAG 22 APRIL 2012
 
VOW H1                Uit       OLLANDIA              14.30u
VOW H2 Thuis       - BLAUW-GEEL'38/OW 5    10.30u
VOW H3 Uit           RHODE 6                             12.00 u
VOW H4                Uit       WHV 4                     10.00u
DAMES 
VOW D 1               Uit       EXELLENT              09.30u
VOW D2 Uit           MIERLO-HOUT 2                10.00u
 
VETERANEN ERP             - VOW   ZATERDAG

 

 

SPORTUITSLAGEN

 

Jeugd VOW  14 april 2012

VOW B1       Mariahout B1                               1-3

VOW C1       Boskant C1                                  6-1

VOW C2       ELI C2                                        4-3

VOW D1       DVG D2G                                   3-1

VOW E1       Erp E2                                         6-4

VOW E2       Gemert E7                                   1-11

VOW E3       Nijnsel E2                                    3-1

VOW F1       Irene F1                                       3-3

VOW F2       Rood Wit'62 F4                            3-2

VOW F3       Nijnsel F2                                    3-4

VOW F4       Irene F3                                       0-3

VOW F5       Heeswijk F                                  ?-?

VOW MA1   HVCH MA2                                8-0

VOW MC1    UDI'19/Beter Bed MC1               1-3

VOW MD1   Sambeek MD1                             2-7
 
VOW Senioren zondag 15 april 2012
VOW H1                               WEC                                      1 - 1
VOW H 2                              RHODE 3                              0 - 2
VOW H3                -              BOEKEL-SPORT 5               0 - 4
VOW H4                AVANTI'31 9 -                      1 - 2
DAMES VOW D1  MVC                                     2 - 2
DAMES VOW 2     WHV                                    2 - 4
 
VETERANEN VOW             - DAW                   0 - 1
 
 
 
B Y T Z
 

Werkgroep van de Evenementengroep Zijtaart

organiseert voor de jeugd een potje luchtkussen voetbal

 

Voor wie:

iedereen die op het voortgezet onderwijs zit t/m 16 jaar.

Wanneer:

Vrijdag 27 april 2012.

Hoe laat:

19:00 uur achter het dorpshuis in Zijtaart

 

Dus heb je zin om met je vrienden een potje te gaan voetballen?

Dan zien we je graag op 27 april.

Teams worden op die avond gemaakt.

 
 
 
 

VOW- WEC 1-1 (0-1)          15/4/2012

 

Vandaag een derby op het programma thuis tegen WEC. Een team dat veilig is en niets meer te winnen heeft. Wij des te meer. Bij winst van ons en verlies van Ollandia waren we de besten van dit jaar in de vijfde klasse H. Maar dit moest uiteraard eerst nog gebeuren.

Vierde minuut corner WEC. 0-1. Vincent Hokke wilde de bal simpel opvangen, maar de bal weigerde dienst. Tegen zijn borstkas stuiterde de bal de goal in. Maar ook diezelfde Vincent zorgde ervoor dat wij niet met een kansloze achterstand de rust in zouden gaan. Wat was het slecht vandaag in de eerste helft. WEC was de betere, maar maakte maar 1 doelpunt en dus hadden we nog een hele tweede helft om dit recht te zetten.

In de tweede helft een iets meer geïnspireerd VOW. Meer druk, duels werden gewonnen en dit resulteerde in wat kansjes en mogelijkheden voor VOW. Het was uiteindelijk een vrije trap die voor de gelijkmaker moest zorgen. Ruud van Asseldonk legde van 18 meter aan en liet de keeper kansloos: 1-1. Hierna waren er voor beide teams nog mogelijkheden voor de winnende goal. VOW had in de tweede helft recht op meer, maar gezien de eerste helft was het een terechte uitslag voor deze derby: 1-1.

Ollandia speelde ook gelijk en dus blijft het gat 7 punten. Nog 3 wedstrijden.

Volgende week Ollandia- VOW: Kampioenswedstrijd. Help mee aan de oranje invasie in Olland en kom dus kijken. Tot volgende week!

 
 
 

W.T.C. Zijtaart

 

Heren: zaterdag 21 april, Maasheggen, 120 km, vertrek in Zijtaart om 8.00 uur.

Dames: zaterdag 21 april, Maasheggen, 110 km, vertrek in Zijtaart om 8.00 uur.
Heren: zondag 22 april, Campina, pauze in Moergestel, 90 km, vertrek 8.30 uur.

Dames: zondag 22 april, Campina, pauze in Moergestel, 80 km, vertrek 8.30 uur.

 

 

 

IVN VOGELWANDELING WATERBERGINGSGEBIED HAVELT

Vrijdag 20 april 19.00 uur -21.00 uur

Vorig jaar broedden drie paartjes blauwborst in het waterbergingsgebied Havelt en dat was bijzonder! Natuurvereniging IVN organiseert op vrijdag 20 april een avondwandeling door dit gebied en gaat op zoek naar dit markante vogeltje. Behalve blauwborsten zitten er veel andere zangvogels, zoals kleine karekieten, rietgorzen, grasmussen en zelfs een paartje spotvogels!

U bent van harte welkom om mee te wandelen. Er wordt om 19.00uur verzameld bij het Stadhuis en van daaruit doorgereden naar de Zuidergaard. De wandeling duurt ongeveer 2 uur. Meer informatie bij Jan Kivits, tel. (0413) 34 27 54 of www.ivn-veghel.nl.

Wethouder Annemieke van de Ven zal tijdens de wandeling het IVN inventarisatieverslag van het gebied in ontvangst nemen. Belangrijkste conclusie uit het rapport is dat de aanpassingen in dit gebied waardevol zijn gebleken voor de natuur: vogels zoals blauwborst en roodborsttapuit maken dankbaar gebruik van de verruiging en planten die thuishoren in een beekdal ontwikkelen zich hier goed.

 

 

 

Woede na overspel

 

 (columns zijn na te lezen op www.interpunctie-praktijkgevallen.nl) De namen van deze mensen zijn gefingeerd.

 

Anneke en Mart hadden enkele gesprekken gehad na een kortstondige buitenechtelijke relatie van Anneke. Ze vertelden dat het een stuk beter ging tussen hen. Mart was boos geweest maar zag ook zijn eigen aandeel in de problemen. Ik zou nu het laatste gesprek met hen hebben.

Bij binnenkomst leek alles prima. Totdat ik wat nadrukkelijker vroeg hoe Mart zich nu voelde. Hij antwoordde: “prima”, maar Anneke barstte los: “ja ja, dat zeg je híer, maar thuis kun je zó maar uit het níets uit je vel springen….

Ik stond versteld: Mart had na aanvankelijke boosheid, begripvol en rustig gereageerd en had beterschap beloofd over zijn eigen aandeel…… En ook Anneke had nooit aangegeven dat het slecht ging thuis. Nu bleek dat ze af en toe ronduit bang van hem was. Mart werd nu boos: of hij soms gek was, of hij niet boos mocht worden na zo’n vernedering….…….

Hè hè, dacht ik, gelukkig, het komt eruit…. Natuurlijk was Mart boos. Hij had dat steeds afgedaan als “dat is gelukkig voorbij”, maar nu bleek dat het helemáál niet voorbij was. Zelfs de kinderen moesten het ontgelden.

Toen we écht aandacht besteedden aan zijn boosheid en hij ook zijn verdriet de vrije loop liet, werd het beter. Hij had zijn eigen woede onderschat. Meestal vang ik signalen op van de ingeslikte boosheid, maar nu had ik niks gemerkt. Anneke had ook niks gezegd, hoewel zij al veel langer wist dat het niet goed zat.

Ik maakte nog een afspraak met Mart alleen, om te leren omgaan met zijn woede en hoe hij hierover met Anneke kon praten. Zijn boosheid moest hij kwijt maar zijn woede-uitbarstingen moest hij beteugelen. Als boosheid er niet uit mag, wordt deze vaak destructief.

Met Anneke maakte ik een afzonderlijke afspraak om haar te helpen hoe ze kon reageren op zijn emoties. Enerzijds: begrenzen van uitbarstingen, anderzijds erkenning van zijn pijn. Vanaf dat moment ging het écht beter met hen.

Het is begrijpelijk, maar wel jammer dat mensen hun werkelijke emoties zo lang verbergen. Meestal pik ik signalen op en maak ik die bespreekbaar (die dan vaak nog worden ontkend ook), maar in dit geval had ik niks gemerkt. Als ik die laatste vraag niet had gesteld, waren ze zogenaamd tevreden naar huis gegaan, maar zou het alsnog mis zijn gegaan…. Nu gaat het echt goed. Het heeft me weer met de neus op de feiten gedrukt: nooit onderschatten hoe goed mensen hun werkelijke gevoelens verbergen!

Mw. N. Timmermans-van de Kamp     

Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA  Veghel

Privé ( 0413-310795 of 06-21.59.24.35.  

www.interpunctie.nl   info@interpunctie.nl

 

 

 

De Reigertjes op z’n Paasbest!

 

De ponyruiters hebben op 2e Paasdag aan de Leinserondweg mooie dressuurproeven laten zien. Ongeveer 35 deelnemers uit kring Uden zijn naar Zijtaart gekomen om deel te nemen aan de allereerste buitenwedstrijd van deze zomer. Gelukkig bleef het droog zodat er nog gezellig nagepraat werd door ouders en ruiters op het voorterrein.

Iris van Berkel heeft met haar pony Mieke voor de allereerste keer meegedaan in de klasse CB en heeft mooie proeven laten zien. Goed gedaan hoor!! Lieke Blokx heeft met haar pony Pikacho in de klasse AB 174 punten behaald. Emma Boes heeft met Perry in de klasse CL2, 194 en 192 punten behaald, wat haar 2x een eerste plaats opleverde. Proficiat allemaal!

 

 

 

KIENEN

MET VLEESPRIJZEN

Datum: dinsdag 24 april   

Plaats: zaal Kleijngeld, Zijtaart

 

Aanvang: 20.00 uur

 

Zaal open: 19.30 uur

 

De kosten zijn € 8.00 (alle 90 nummers)

 

16 rondes en 1 hoofdprijsronde.

 

Een gezellige avond voor iedereen!

Dus neem gerust een buur

of familielid mee. 

 

 

 

The Blue Valley Country Dancers

 

Organiseren op 22 april 2012 een CD middag

 

Aanvang; 13.30 uur tot 17.30 uur.

 

DJ: Henkie

 

Gratis toegang

 

Feestzaal Kleijngeld  Pastoor Clercxstraat 53    Zijtaart

Info 06-13 47 63 65