Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 21   2011-2012 > Dorpsnieuws  jaargang 21  nummer 31

Dorpsnieuws  jaargang 21  nummer 31


25 april 2012 - 2 mei 2012

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nl


Klik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 21 nr 31KERKBERICHTEN

 

Zondag: 29 april 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor)

Wij gedenken in deze viering:

Overl.oud. van de Ven-Aarts, dochter Zus en schoondochter Annie van deVen-van Zutphen; Mnd.ged. Bert en Martina van Sleuwen-van Dooren; Marietje van der Linden-van Schaijk (nms. Buurtver. Krijtenburg); Frits van Nunen (vanw.verjaardag); Uit dankbaarheid: voor de 100-ste verjaardag van Zuster Theodosia van Asseldonk en haar overl.fam.leden.

 

 

 

Beste dorpsgenoten:

De afgelopen week is het de week geweest van de Nederlandse Hartstichting.

We hebben in ons dorp een mooi bedrag opgehaald van € 759,41.

Namens de Hartstichting bedankt voor uw bijdrage.

 

Anja van Boxmeer

 

 

AANDACHT VOOR NATIONALE EN PLAATSELIJKE DODENHERDENKING

 

Op radio en TV wordt de laatste weken dagelijks aandacht besteed aan het belang van herdenken op 4 mei en vieren op 5 mei. Met dit artikel vestigen wij ook graag uw aandacht op deze data.

Reeds vele jaren besteden we vanuit de Zijtaartse gemeenschap aandacht aan de plaatselijke herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Dit gebeurt dit jaar op vrijdag 4 mei om 16.00 uur bij het monument aan de kanaaldijk.

Voorgaande jaren waren er nog steeds enkele oudstrijders van de meidagen van 1940 aanwezig om hun gevallen kameraden en medesoldaten te herdenken. Zij stonden dan altijd bewogen en met vele eigen herinneringen bij het monument. Vorig jaar bracht alleen nog de heer Piet van de Ven uit Den Bosch zijn groet en herdenking ter plekke bij het monument aan zijn door de oorlog overleden medestrijders.

Het ziet er naar uit dat deze oudstrijder (in de leeftijd van 95 jaar) er ook deze keer nog bij kan zijn. Naaste familieleden en vrienden of kennissen van de oudstrijders zijn uitgenodigd en zullen aanwezig zijn, maar ook deze groep wordt steeds kleiner.

Daarom doen wij met dit artikel een welgemeende oproep aan de inwoners van Zijtaart om de herdenking bij het monument aan de kanaaldijk bij te wonen. Het tijdstip is niet voor iedereen passend, maar dit staat al jaren zo vast i.v.m. de genodigden waarvan sommigen op flinke afstand wonen (o.a. Utrecht).

Het is voor de genodigden heel bijzonder als ook uit onze Zijtaartse gemeenschap een aantal belangstellenden de herdenking bijwoont. Meisjes en jongens van groep 7 en groep 8 van de basisschool zijn uitgenodigd en een lid van fanfare Sint Cecilia zal The Last Post ten gehore brengen. Voorgaande jaren brachten belangstellenden een bloemetje mee om bij het monument neer te leggen; dit mooie gebaar is ook deze keer weer van harte welkom.

De genodigden komen in de loop van de middag bij elkaar in zaal Kleijngeld en houden daar vanaf 14.00 uur hun jaarlijkse reünie. Onder de genodigden bevinden zich burgemeester Adema en wethouder Van Rinssum, die daarmee het gemeentebestuur van Veghel vertegenwoordigen en namens de gemeente een krans zullen leggen bij het monument. De groep genodigden brengt aan het einde van de middag ook nog een bezoek aan de militaire graven op het kerkhof van Zijtaart.

Voor de herdenking bij het monument op vrijdag 4 mei a.s. om 16.00 uur bent u als inwoner van Zijtaart van harte welkom. Graag hopen wij u daar te ontmoeten.

 

Evenementengroep Zijtaart

 

 

 

Prikpost in Zijtaart.

 

De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend (vanaf 8.15u. aanwezig zijn).

 

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

Meldingen en klachten in de openbare ruimte

 

Wanneer u gebreken in de openbare ruimte constateert, kunt u hiervan melding maken bij de gemeente. U kunt een melding doen over bijvoorbeeld de volgende zaken: reiniging (zwerfvuil), onderhoud groen, verharding (losliggende stoeptegels, gaten in de weg), riolering, verlichting, straatmeubilair, verkeer, ongediertebestrijding (overlast van wespen, ratten, muizen etc.).

De gemeente onderzoekt naar aanleiding van uw melding het probleem en zorgt voor een passende oplossing. De melding wordt afgehandeld binnen een vastgestelde normtijd (afhankelijk van de melding).

U kunt uw melding telefonisch doorgeven aan de Servicemelddesk: (0413) 38 66 44.

 

 

 

Openingstijden Bibliotheekpunt Zijtaart in ‘Het Klooster’:

 

dinsdagmiddag 13.15 - 14.45 uur

dinsdagavond 18.00 - 19.00 uur

donderdagmiddag 13.30 - 14.30 uur

 

 

BELANGETJES

 

Te koop: John van Zutphen Diervoeders, Antoniusstraat 40, Keldonk, tel. (0413) 21 20 24. Voor al uw voeders, vogelzaden, meststoffen, kalk, moskiller, houtvezel, zaagsel enz. (ook kleinverpakkingen). Afhalen dinsdag en vrijdag na 18.00 uur, zaterdag na 13.00 uur.

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

Te  koop

 

Mooi wit prima printer papier

Data Copie 80 grams

van € 6,99 voor € 5,00 per pak van 500 vel

Raaijmakers Drukwerk

Reibroekstraat 5,

tel.: 366613

 

 

 

 

 

BUITENVIERING BIJ

MARIA-KAPEL

 

Hiermee wordt de eerste aankondiging gedaan van de jaarlijkse buitenviering bij onze Maria-kapel. Deze houden we, zoals in onze Zijtaartse kalender staat vermeld, op zondag 13 mei om 9.30 uur (het is dan ook Moederdag).

Momenteel zijn we bezig met de voorbereidingen waarbij we weer spontane medewerking krijgen van Zijtaartse inwoners en van de carnavalsvereniging voor het opbouwen van een overkapping en andere zaakjes. In de komende edities van Zijtaarts Belang volgt nog nader informatie. Wij hopen weer evenzoveel belangstellenden te mogen ontmoeten als vorig jaar.

 

Stichting Maria-kapel Zijtaart

 

 

 

Dorpszeskamp Zijtaart

 

Op 16 Juni zal de strijd losbarsten tijdens het Dorpszeskamp. Vanaf nu kun jullie met je team inschrijven. In het Zijtaarts belang vind je het inschrijfformulier of bij; Cafe/zaal Kleijngeld, Eethuis de Reiger en het Dorpscafé. Vul dit in voor 30 Mei bij Paul Schepers, Past. Clercxstraat 103, Zijtaart.

Zoals jullie weten is de opzet anders dan voorgaande jaren. Er zal een feesttent komen te staan om samen een mooie avond er van te maken en het dorpszeskamp af te sluiten. Op die avond gaan we strijden om zo de laatste punten te verdienen voor je team en zal je coach nog aan de bak moeten. De Avond zal muzikaal worden opgeluisterd door DJ HANS.

De Zeskamp zal starten om 14:00 uur, de feesttent gaat vanaf 19:00 uur open en de teamspellen beginnen om 20:30 uur met aansluitend de prijsuitreiking.

 

Dorpszeskamp Zijtaart

 

 

MiK Minidans in Veghel

 

Speciaal voor kinderen uit groep 1 en 2 start MiK met een korte cursus van 4 lessen MiniDans. Deze begint direct na de meivakantie, op dinsdag 8 mei om 16.00 uur. Het is een leuke kennismaking om te kijken of dansen bij MiK iets voor je is! De lessen worden gegeven door de enthousiaste MiK dansdocente Berdy Maertens.

Heb je interesse, kijk op http://www.mikweb.nl   en meld je aan.

 

 

 

 

 

Viering Koninginnedag Zijtaart 2012

 

Maandag 30 april wordt Koninginnedag gevierd. Dit jaar zal het programma er als volgt uitzien:


13.15u        Muzikale tocht met fanfare en versierde fietsen.

13.40u – 16.00u              Spelenkermis

16.00u                            Prijsuitreiking spelenkermis

 

De muzikale tocht met fanfare St. Cecilia zal wederom een kleurrijke stoet van deelnemers op versierde fietsen zijn.

Kinderen met versierde fietsen kunnen tussen 13.00u en 13.15u opstellen in de De Voortstraat bij café Kleijngeld.

 

De route is: Pastoor Clercxstraat, Reibroekstraat, Keslaerstraat, Kapt S Klapwijkstraat, Pastoor Clercxstraat en het eindpunt is op het Dorpsplein.

 

Een vriendelijk verzoek om geen auto’s langs deze route te parkeren, zodat de kinderen hiervan geen last hebben. Voor iedere versierde fiets is er een verrassing en voor de leukst versierde fietsen zijn er nog een paar extra prijzen. Bedenk iets leuks en doe mee!

 

13.40u-16.00u

De spelenkermis is voor alle Zijtaartse kinderen van 0 t/m 14 jaar. Op het dorpsplein staan diverse spellen opgesteld. Alle kinderen kunnen d.m.v. een deelnemerskaart/envelop aan deze spelletjes deelnemen. De deelnemerskaart geeft op het einde van de middag recht op een beloning. Men kan zich tot 14.15u voor deze spelletjes inschrijven.

De kinderen worden verdeeld over 5 groepen en per groep zijn er ook nog extra prijzen te verdienen. De groepen worden als volgt ingedeeld:

ØKinderen die nog niet naar school gaan   – groep blauw

ØKinderen van groep 1 en 2                     – groep rood

ØKinderen van groep 3 en 4                     – groep geel

ØKinderen van groep 5 en 6                     – groep bruin

ØKinderen van groep 7 en 8                     – groep paars

ØKinderen die de basisschool verlaten hebben – groep paars

 

 

Bij alle spelletjes zijn “Zijtaartse Euro’s” te verdienen en bij elke groep worden bij twee spelletjes de prestaties genoteerd voor de extra te verdienen prijzen.

Tijdens de spelenkermis worden er pannenkoeken gebakken en zijn er enkele versnaperingen, koffie en frisdrank te koop. Daarnaast zal ook het College van Burgemeester en Wethouders een bezoek aan de spelenkermis brengen.

Natuurlijk hoopt de organisatie dit jaar op goed weer zodat we buiten kunnen genieten van alle spelletjes en een mooie muzikale tocht. Indien de weersomstandigheden niet meewerken, wordt er een aangepast binnenprogramma opgezet in de gymzaal/dorpshuis.

Graag zien we weer vele jongens en meisjes als sportieve deelnemers en veel ouders en andere belangstellenden als spontaan publiek!

 

Werkgroep Koninginnedag.

 

 

Afdeling Zijtaart

 

Dagreis, ook voor niet-KVO vrouwen.

 

Op dinsdag 8 mei organiseren we een dagreis voor onze leden en alle vrouwen uit de omgeving.

 

Het programma ziet er als volgt uit:

- 8.00 uur: Vertrek bij de kerk. Om ± 10.00 uur: Aankomst in Nieuw Beijerland, waar we een bezoek brengen aan Sams Kledingactie voor mensen in nood. We worden ontvangen met koffie/thee. Daarna krijgen we uitleg over de organisatie en hun werkwijze. Hierna volgt een rondleiding door het sorteercentrum.

± 12.30 uur: Lunch in hotel Maritiem in Rotterdam.

± 14.00 uur: Rondvaart met gids door de haven van Rotterdam.

±15.30 uur: Een uurtje vrij voor een terrasje of om te gaan winkelen in Rotterdam.

- 18.00 uur: Diner in “De Gouden Leeuw” in Ter Heijden.

± 20.45 uur: Weer terug in ons mooie Zijtaart.

 

De kosten voor deze dag bedragen voor niet leden € 55,00 per persoon.

Opgeven en betalen kan tot 30 april bij Fien Coppens (0413) 35 55 37 of per mail: ben.fien@home.nl  

Dus dames, vraag familie, vriendin of kennis mee en ga gezellig met onze K.V.O. een dagje op reis.

 

Het Bestuur

 

 

ALWEER EEN ZEER GESLAAGD EVENEMENT IN ONS

NIEUWE DORPSHUIS!

 

Velen hebben afgelopen zaterdagavond en zondagmiddag ervaren, hoe het evenement “Seitert goes Proms” i.v.m. het 110-jarig bestaan van onze fanfare zo ontzettend geslaagd is verlopen! Een groots compliment voor allen die zich hiervoor hebben ingezet; het was ontzettend mooi, heel erg sfeervol en knap georganiseerd! Een muziekspektakel ten top.

Als we alle evenementen sinds de opening van ons nieuwe dorpshuis op 16 oktober 2011 op een rijtje zetten, komen we heel simpel tot de conclusie, dat de Zijtaartse gemeenschap de mooie nieuwe multifunctionele accommodatie waard is! Met veel enthousiasme, met een grote groep vrijwilligers en met de bekende sterke samenwerking van Zijtaartse verenigingen en sponsors is nu al gebleken dat ons dorpshuis in Het Klooster de investering waardeert.

Betrokkenen (zoals bestuur Dorpshuis, bestuur Dorpsraad, besturen van verenigingen en de vele Zijtaartse vrijwilligers) hebben dit altijd positief uitgedragen. De successen van de evenementen die we reeds hebben mogen beleven in ons dorpshuis zijn daardoor beslist een beloning voor deze positieve uitgangsgedachte en zijn zeer zeker een stevige basis voor alle toekomstige activiteiten. Die zullen er beslist nog veel komen.

In ons overleg binnenkort met enkele wethouders van de gemeente Veghel zullen wij deze ervaringen vanuit onze Zijtaartse gemeenschap nadrukkelijk ter sprake brengen. Mogelijk is dat nadrukkelijke niet zo nodig, want deze mensen hebben zelf reeds ter plekke ondervonden hoe goed ons dorpshuis wordt gebruikt!

 

Namens dorpsraad Zijtaart.

Ad van Nunen, voorzitter

 

 

 

Zomerlidmaatschap

Tennisvereniging Zijtaart

 

Nee; Rafael Nadal komt u op onze banen niet tegen, maar misschien lijkt het u leuk om op onze banen in de zomer een balletje te slaan.

Tennisvereniging Zijtaart biedt met ingang van 2012 onder de naam “zomerlidmaatschap” een tijdelijk lidmaatschap aan. Dit tijdelijk lidmaatschap geldt voor de maanden april tot en met augustus. De kosten hiervoor bedragen € 50,00. Inschrijfgeld is niet verschuldigd.

Zomerleden zijn geen lid van de KNLTB en kunnen dus niet deelnemen aan toernooien e.d. die worden georganiseerd onder auspiciën van de tennisbond. Hieronder vallen ook de clubkampioenschappen van Tennisvereniging Zijtaart.Voor het overige hebben zomerleden dezelfde rechten als de gewone leden zoals, onbeperkt vrij tennissen, deelname aan de inloopavonden en deelname aan specifieke eigen verenigingsactiviteiten (b.v. thuisblijverstoernooi in de vakantieperiode).

Belangstellenden kunnen zich opgeven door middel van het inschrijfformulier dat te verkrijgen is in het tennispaviljoen en dat ook is te downloaden vanaf de website www.tvzijtaart.nl

 

 

 

KBO

 

AGENDA

dinsdag 1 mei 09.30 uur Seniorenkoor

dinsdag 1 mei 12.00 uur Eetpunt

dinsdag 1 mei 13.00 uur Vrij biljarten

dinsdag 1 mei 14.00 uur Line dansen

woensdag 2 mei 13.30 uur Kaarten

donderdag 3 mei 12.00 uur Eetpunt

donderdag 3 mei 13.00 uur Competitie biljarten

vrijdag 4 mei 13.30 uur Bridgen

 

KAARTEN:

 

Uitslagen van de kaartmiddag op woensdag 18 april 2012:

Jokeren:           1. Mien Raaijmakers 100 pnt.

Rikken:              1. Tiny v. Zutphen         76 pnt.

                        2. Wim v. Hoof              70 pnt.

                        3. Piet v.d. Tillaart        64 pnt.

                        4. Tiny v. Kasteren       56, pnt.

Poedelprijs:       Martin v. Zutphen - 24 pnt.

Loterij:             Jan v. Zutphen

 

Uitslagen van de kaartmiddag op maandag 23 april 2012.

Rikken:             1. Mien Ketelaars         119 pnt.

                        2. Wim v. Hoof              65 pnt.

                        3. Harry Rooyakkers    26 pnt.

Poedelprijs:       Harrie v. Zutphen - 80 pnt.

Loterij:             Piet v.d.Hurk

 

 

Bridge

ZBC’01 5 17 april 2012

 

Lijn A

1    Jan Rijkers & Toos v. Berlo                         58,93

2    Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert   58,04

3    Mien v. Berkel & Mien Verhoeven              56,55

4    Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt       54,17

5    Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk           52,68

6    Cor Mollen & Marietje Mollen                     52,38

7    Wim v. Schayk & Piet v. Schayk                 52,08

8    Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk               51,49

9    Mari v.d. Steen & Toon v.d. Zanden            50,30

10   Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels                  49,70

11   Piet Thijssens & Riek Rijkers                       49,40

12   Mieke Toebast & Toos Vissers                    45,54

13   Bert Kanters & Diny Kanters                      44,64

14   Riet v. Hout & Corry Kastelijn                     43,45

15   Frans v.d. Boom & Willemien Verhoeven     41,37

16   Ria Delisse & Ria Veldhuis                          39,29

 

Lijn B

1    Annie v Berkmortel & Josien vdBerkmortel 58,75

2    Anneke Jans & Maria Pepers                      57,50

3    Cees v. Hout & Jo Verhoeven                     56,25

(4) Tonny Rijkers & Mien Vermeulen                52,92

(4) Henk v.d. Linden & Mien Vissers                52,92

6    Cor v.d. Berg & Nellie v.d. Berg                  52,08

7    Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo                   50,00

8    Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts           49,58

9    Noud v. Zutven & Toos v. Zutven                48,33

10   Hein de Wit & Jo de Wit                             44,58

11   Joke Petit & Maria Rijken                            40,83

12   Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk              36,25

 

KBO 5 20 april 2012

Lijn A

1    Cor v.d. Berg & Jan Rijkers                         61,81

2    Wim v. Schayk & Piet v. Schayk                 60,76

3    Pieter v. Geffen & Tonnie Kivits                  55,21

(4) Harrie v.d. Acker & Jana v.d. Acker           53,13

(4) Marietje v. Schayk & Toon v. Schayk          53,13

(6) Mien Verhoeven & Mien Vissers                 52,08

(6) Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout             52,08

8    Ad Koevoets & Riet Koevoets                     50,00

9    Cees v. Hout & Riet v. Hout                        49,65

10   Cor Mollen & Marietje Mollen                     49,31

11   Rina v. Berlo & Jan v. Helvoirt                    45,14

(12)  Bert Kanters & Diny Kanters                    43,40

(12)  Toon v. Creij & Wim v. Os                        43,40

14   Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken    30,90

 

Lijn B

1    Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert      68,75

2    Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort           62,50

3    Jo Verhoeven & Tonny Rijkers                       56,94

4    An Thijssen & Riek Vervoort                          55,83

5    Mies v.d. Burgt & Jo v.d. Burgt                      52,08

6    Martien v Cleef & Marietje v.d. Horst             51,39

(7) Annie v Berkmortel & Josien vd. Berkmortel   50,00

(7) Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven            50,00

9    Ger Aarts & Tonnie Lukassen                        48,26

10   Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk             47,92

11   Henk v.d. Linden & Fien v. Boxmeer              47,57

12   Nellie v.d. Berg & Pieta Verbakel                   47,50

13   Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen                      39,93

14   Harry v Boxmeer & Tonn Verbruggen            38,54

15   Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt          36,46

 

Biljarten

 

Nederlaag toernooi Zijtaart - mariahout 16 april 2012

Cor v.Zutphen            71   63   -    Piet v. Lierop       55 61

Wim v.d. Sanden        51   53   -    Jan v.d. Heuvel    50 51

Mies Gibbels              41   52   -    Martien Gilsing     45 64

Tonnie v.Uden           29   20   -    Ad v.d. Heuvel     45 37

Johan v.Zutphen         24   21   -    Tiny v. Leuken     36 42

Willy v.d.Berkmortel   23   13   -    Noud Maas          36 45

Tonn Verbruggen       21   32   -    Martien vd Broek 21 18

Jan Rijkers                 20   17   -    Wim v.d. Berg     17 10

Cor Coppens              19   10   -    Kees Eleveld        15 21

Martien v.Zutphen      16   8    -    Albert Biemans    15 9

 

Nederlaag toernooi Zijtaart - Lieshout 23 april 2012

Wim v.d. Sanden        51   55   -    A.Korsten         69   69

Tonnie v. Uden          29   49   -    J.v.Leuken        60   43

Wim Kremers            29   23   -    L.v.Veggel        49   33

Jos Claassen              23   26   -    W.v.Veggel      29   27

Tonn Verbruggen       21   29   -    M.vd Biggelaar 28   35

Jan Rijkers                 20   10   -    G.Dekkers        25   28

Cor Coppens              19   18   -    M.Bekkers        17   15

Jan v. Uden               17   11   -    J.de Beer          20   24

Martien v. Zutphen     16   11   -    M.v.Hoof          15   10

Jan v.d. Oever           15   19   -    G.v.d. Broek     13   9

 

 

Onderling 19 april 2012

Jan de Wit                 29   44   -    Jan v.Uden          19 20

Jan v.d.Oever            17   25   -    Jos Claassen        22 14

Tonnie v.Uden           32   39   -    Cor Coppens        20 14

Piet v.d.Hurk             39   50   -    Martien vZutphen 17 9

Rien Kemps               37   43   -    Johan vZutphen    23 23

Jan Rijkers                 18   20   -    Martien vZutphen 17 12

Chris v. Helvoirt         20   23   -    Jan Rijkers           19 15

Tonn Verbruggen       20   20   -    Rien Kemps         37 38

Willy v.d.Berkmortel   24   26   -    Gerard Oppers     14 7

Willy Henst                30   30   -    Chris v.Helvoirt    20 9

Cor v.Zutphen            64   62   -    Rien v.Tiel           25 24

Piet v.d.Hurk             39   36   -    Mies Gibbels        42 32

Tonn Verbruggen       20   16   -    Jan v. Uden         19 15

Cor Coppens              20   16   -    Wim Kremers      29 25

Rien v.Tiel                 25   19   -    Johan v.Zutphen   23 12

 

 

 

SPORTAGENDA

 

VOW  jeugd  teams

25 april 2012

VOW MC1    uit      Constantia MC1                     19:00u

 

28 april 2012

VOW B1       uit      WEC B1G                             14:30u

VOW C1       thuis  Sparta'25 C2                          13:00u

VOW C2       uit      Rhode C4                              12:45u

VOW D1       vrij    

VOW E1       thuis  Venhorst E1                           9:30u

VOW E2       uit      Schijndel/VITAM E7              9:00u

VOW E3       vrij    

VOW F1       uit      Boekel Sport F3                     9:30u

VOW F2       thuis  Gemert F3                             10:30u

VOW F3       uit      Venhorst F2                           11:15u

VOW F4       thuis  Blauw Geel'38/OtterW F13     10:30u

VOW F5       vrij    

VOW MA1   vrij    

VOW MC1    thuis  HVCH MC1                          13:00u

VOW MD1   uit      Olympia'18 MD3                    11:00u

 

VOW Senioren zondag 29 APRIL 2012

VOW H1       thuis  ULYSSES                             14.30u

VOW H2       uit      AVESTEYN 2                       12.00u

VOW H3       uit      UDI'19/BB 11                        10.00u

VOW H4       thuis  AVESTEYN 8                       11.00u

 

DAMES

VOW D1       thuis  NIJNSEL                              11.30u

VOW D2       thuis  HEESWIJK                           10.00u

 

VETERANEN zaterdag

VOW Vet      thuis  HANDEL                              16.30u

 

SPORTUITSLAGEN

 

VOW jeugd teams

17 april 2012

VOW D1          ELI D1                                  2-2

 

18april 2012

VOW B1          Lierop B1                              2-4

VOW E2          Boekel Sport E5                     4-2

 

 21 april 2012

VOW B1          Liessel B1                              4-2

VOW C1          Boekel Sport C2                     2-1

VOW C2          WEC C2                                1-3

VOW D1          Ollandia D1G                         5-2

VOW E1          Ollandia E1                            1-5

VOW E2          SCMH E2                              3-7

VOW E3          Erp E3                                   7-4

VOW F1          MULO F4                             2-4

VOW F2          WEC F2G                              2-5

VOW F3          Rhode F8                               1-5

VOW F4          Rhode F10                             6-3

VOW F5          Heeswijk F                            1-11

VOW MA1      vrij                                       

VOW MC1       Vorstenbossche Boys MC1     2-5

VOW MD1      JVC Cuijk MD1                     2-5

VOW F4          Rhode F10                             6-3

 

VOW Senioren zondag 22 april 2012

VOW H1          OLLANDIA                          1 - 1

VOW H2          BLAUW-GEEL'38/OW 5       2 - 6

VOW H3          RHODE 6                             6 - 1

VOW H4          WHV 4                                   1 – 2

 

VOW Dames

VOW D 1         DAMES EXELLENT            3 - 0

VOW D 2         MIERLO-HOUT 2                0 – 2

 

VOW VETERANEN

VOW Vet         ERP                                      2 - 5

 

 

Festilent heeft extra steun nodig.

 

Aanstaande zaterdag 28 april

 

Festilent Ma1- FC de Rakt Ma1

13:30 te Zeeland.

 

Bij winst van Festilent is

VOW MA1 kampioen

 

 huidige stand:

      team                       gespeeld    punten    doelsaldo

1    FC de Rakt MA1          6          18            25

2    VOW MA1                  7          18            31

3    Festilent MA1               5          12            5

      opmerking: VOW MA1 heeft alle wedstijden
      gespeeld

 

 

Ollandia- VOW ( 0-1) 1-1      22/04/2012

 

Vandaag kon VOW kampioen worden in de vijfde klasse H. Eén punt zou voldoende zijn en ons de titel op leveren. In een regenachtig en nat Olland begon de wedstrijd en keken beide ploegen het eerste kwartier de kat uit de boom. Olland kreeg de eerste kans op een voorsprong, maar ging hier slecht mee om. Het was VOW dat aan leiding kwam. Een mooie aanval met een lekkere voorzet werd schitterend afgerond door ons spitsje Niels Maas. Echt een geweldige goal. Voorzet- eerste paal- binnentikken. Yes yes yes! Olland moest nu twee keer scoren om ons niet zat naar huis te laten gaan. En dat was dus nu ons strijdplan. De rust werd bereikt met een 0-1 voorsprong.

In de rust was iedereen er van doordrongen dat we er zeker nog niet waren. Een tweede helft waarin het zware veld van de gehele eerste helft na de hevige regenval toch wel voor beide kanten zijn tol ging eisen. Het werd vechten en knokkken voor iedere bal. VOW wist geen echt grote kansen meer te creëren en dat hield de spanning in de wedstrijd.

 

De VOW verdediging

 

Vijf minuten voor tijd kreeg een speler van Olland een vrije trap. De bal spatte uiteen in de muur, maar uit de rebound wist een speler alsnog op goal te schieten…en nog raak ook!

Vincent had geen schijn van kans: 1-1. Het weer werd er ook niet beter op. Het zou ons toch niet alsnog ontglippen……. Maar na deze goal, ging VOW heel slim, zakelijk en volwassen spelen en zorgde zo dat het ene punt ons de titel op zou gaan leveren. YES YES YES.

Ook Olland had wat te vieren, ze waren zeker van de nacompetitie. Proficiat namens VOW.

En ook wij hadden wat te vieren: waar is dat feestje.., …op Seitert is dat feestje. Kampioenen, Kampioenen, Kampioenen. Schitterend jongens. Een heel jaar voor gewerkt. Niet voor niets, …..en het bleef nog lang onrustig in Zijtaart...

 

 

 

Fanfare Sint Cecilia schittert 2 dagen met Seitert goes Proms en Proms 4 Kids.

 

Wat een geweldig weekend was het in het tot theaterzaal omgetoverde klooster. Mochten er nog mensen zijn die dachten dat een fanfare een suffe vereniging is, dan hebben alle bezoekers dit weekend kunnen zien dat muziek maken geweldig leuk en gevarieerd is en niet onderdoet voor professioneel theater.

Op zaterdag was de tot de nok gevulde zaal enthousiast over het gevarieerde programma. Het bood voor iedereen wat. Mooie muziek door fanfareorkest, slagwerkgroep en solisten. Zang door Klik en diverse solisten. Dans door majoretten en veel spektakel. Maar ook de inrichting en aankleding, de filmbeelden en het licht en geluid maakten de avond af.

Na afloop veel complimenten voor de geweldige show.

Op zondag werd dit nog eens overgedaan met de Proms 4 Kids in een volle zaal met muziek door opleidingsorkest, jeugdslagwerkers, majoretten, Yellow Pants, solisten, toneelspelers en de groepen 4 , 5 en 6 van de basisschool.

Ook hier weer een schitterende show die veel complimenten opleverde.

Op www.sintceciliazijtaart.nl vindt je de prachtige door Aard van Hoof gemaakte foto’s van deze dagen.

Bedankt aan alle sponsors, bezoekers, deelnemers, commissies en vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt.

 

 

 

Prikpost in Zijtaart.

De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend (vanaf 8.15u. aanwezig zijn).

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

 

 

Openingstijden Bibliotheekpunt Zijtaart in ‘Het Klooster’:

dinsdagmiddag 13.15 - 14.45 uur

dinsdagavond 18.00 - 19.00 uur

donderdagmiddag 13.30 - 14.30 uur

 

 

Buurtvereniging Leinserondweg/Hoolstraat

 

Maandag 9 april jl., 2e Paasdag, is de onderlinge biljartcompetitie seizoen 2011 - 2012 weer op feestelijke wijze afgesloten. Aan deze competitie, die gehouden wordt in de zaal bij Bart en Erna Vissers, werd door 12 spelers deelgenomen en na het spelen van 66 partijen (een halve competitie) streden de nummers 1 t/m 4 op de finale-avond om de bekers, die dit jaar wederom beschikbaar gesteld werden door Installatiebedrijf Coppens. De nummer 1 (Theo Coppens) was al verzekerd van een plaats in de finale en de nummers 2, 3 en 4 (resp. Huub v.d. Heijden, Henri Rovers en Peter v. Asseldonk) streden onderling in een halve competitie om de andere finaleplaats. De partijen werden gespeeld over 20 beurten en volgens het 10-puntenbonussysteem. Huub (9 car.) en Henri (15 car.) speelden als eerste tegen elkaar, waarbij Henri overduidelijk als winnaar te voorschijn kwam met 16 tegen 3 punten. Huub speelde vervolgens tegen Peter (15 car.) en deze partij eindigde in het voordeel van Peter met 11 tegen 4 punten. In de laatste partij speelde Henri tegen Peter. Laatstgenoemde was zeer gedreven om de opgelopen achterstand op Henri weg te werken, om zodoende in de finale tegen Theo te kunnen spelen. Halverwege de partij was hij daar al in geslaagd, maar Henri wist het tij te keren en maakte met enkele series van 3 een eind aan de illusies van Peter. Na 20 beurten was de stand 12 tegen 12 punten en ging Henri door naar de finale. De strijd om de 3e en 4e plaats wordt omwille van tijdsbesparing niet meer gespeeld. Besloten is dat, van de spelers die niet de finale halen degene die in de eindstand de hoogste positie heeft behaald, op de 3e plaats zal eindigen en de ander op de 4e plaats. Dit had tot gevolg, dat Peter als 4e eindigde en Huub als 3e.

In de strijd om het kampioenschap (Theo 15 tegen Henri 15) ging het tot de 10e beurt mooi gelijk op en was de stand 9 tegen 10 caramboles in het voordeel van Henri. In de 11e beurt kwam Theo gelijk, maar wist Henri een serie van 6 te produceren. Deze mokerslag kwam Theo niet meer te boven en na 20 beurten was de eindstand 15 tegen 20 caramboles. Voor het eerst werd daarmee de nummer 1 in de eindstand verslagen in de finale en behaalde Henri met 3 zeer goede partijen alsnog de titel binnen.

Alvorens de prijzen uitgereikt werden, werd aan Bart en Erna een bos bloemen en een kadobon overhandigd voor hun gastvrijheid en goede zorgen. Ook was er nog een woord van dank voor Ben en Fien van Installatiebedrijf Coppens voor het wederom beschikbaar stellen van de bekers, waarvoor wij hen al jaren zeer erkentelijk zijn. Vervolgens werden de diverse prijzen overhandigd en werd Toon Cissen door Gerard van Tiel namens de deelnemers bedankt voor zijn betoonde inzet. In het bijzijn van de partners van de deelnemers werd de avond afgesloten onder het genot van een prima verzorgd hapje en de daarbij behorende drank, dit jaar ook weer bekostigd en gesponsord door Vissers Vloerenbedrijf, dat op deze wijze een zeer welkome bijdrage leverde aan alweer een geslaagde seizoenafsluiting.

Nogmaals een hartelijk woord van dank aan de sponsors en de bekerwinnaars: van harte gefeliciteerd.

 

Eindstand : 1 Henri Rovers, 2 Theo Coppens,

                     3 Huub v.d. Heijden, 4 Peter v. Asseldonk.

 

Namens de wedstrijdleider, Toon Cissen

 

 

Op hangende pootjes (columns zijn na te lezen op www.interpunctie-praktijkgevallen.nl) De namen van deze mensen zijn gefingeerd.

 

Maaike belde mij op om de afspraak af te zeggen. Haar man Johan, vond dat de relatietherapie niets uithaalde en ook ik vond de vorderingen minimaal. Zij had hem gevraagd de afspraak zelf af te zeggen maar dit weigerde hij. Maaike wilde nog wel graag komen, want (zo vertelde zij) hier durfde ze een aantal dingen te zeggen die ze thuis niet zei. Maar in dit telefoongesprek kwam ik erachter dat ze Johan vaak spaarde, ook tijdens onze gesprekken. Het kwam er nu allemaal uit: hoe kinderachtig en woedend hij kon reageren, hoe hij soms (als zij geen behoefte had aan seks) haar bijna uit bed stampte en lelijk deed. Ook bleek hij haar te controleren: haar agenda, haar gsm, haar mail, alles werd door hem bekeken. En als hij een mannelijke naam tegenkwam, dan was ze nog niet jarig! Meestal zei hij dan weinig, maar op bed begon hij er dan over……

De laatste tijd ging ze met bonzend hart naar bed, uit angst wat hij nú weer zou zijn tegen gekomen. Niet dat er wat wás. Maar Maaike had nu eenmaal mannelijke collega’s, en zelfs mannelijke vrienden. En tja, die bellen wel eens, of ze mailen. En dan dacht hij dat er meer was…..

Johan had in een gesprek wel aangegeven dat hij soms jaloers was, maar had het direct ook weer gebagatelliseerd. Johan had met zijn relativerende humor mij een rad voor de ogen gedraaid. Hoewel ik érgens misschien iets vermoed heb, liet Maaike als ik haar aankeek op geen enkele manier merken het niet met zijn relativeringen eens te zijn. En ik kan alleen aan de slag met datgene wat men zegt of uitstraalt, niet met wat er níet gezegd wordt. Ik had niks gemerkt, en Maaike had niks laten merken. En Johan had gewoon zijn eigen verhaal verteld.

Ik bleef Maaike individueel ondersteunen. Zij leerde anders te reageren. En er veranderde wat. Zij stelde haar grenzen. Johan voelde dat hij niet wegkwam met alleen Maaike de schuld geven. Het werd hem duidelijk dat hij ook naar zijn eigen aandeel in de probleemsituatie moest kijken.

Ik moest nog wel even een manier vinden om hem weer te laten deelnemen aan de relatietherapie zonder dat hij het gevoel had van “op hangende pootjes” terug te komen, maar toen dat lukte ging het een stuk beter met de therapie. Het gaat nu weer goed.

 

Mw. N. Timmermans-van de Kamp

Interpunctie, Smientdonk 2,

5467 CA  Veghel

Privé ( 0413-310795 of 06-21.59.24.35.

www.interpunctie.nl   info@interpunctie.nl

 

 

BOODSCHAPPENPLUSBUS PROGRAMMA MEI 2012

Woensdag

2

12.30 u

uitstapje

Nationaal Monument Kamp Vught

Donderdag

3

  9.00 u

13.00 u

 

Supermarkt Jan Linders, Erp

EM-TÉ Uden

Vrijdag

4

12.30 u

uitstapje

Tuin “Hof van Lof” Kloostertuin in Megen

Maandag

7

  9.00 u

13.00 u

 

Markt Uden

Winkelen bij Jumbo in Uden

Dinsdag

8

  9.00 u

 

Route Maasduinen, diner in Nieuw Bergen

Woensdag

9

10.00 u

uitstapje

Rondrit door Brabants land naar Oisterwijk

Donderdag

10

  9.00 u

13.00 u

 

Supermarkt Jan Linders, Erp

EM-TÉ Uden

Vrijdag

11

  8.30 u

 

Intratuin Veghel, mogelijkheid om te ontbijten

Maandag

14

  9.00 u

13.00 u

 

Markt Uden

Winkelen bij de  Jumbo in Uden

Dinsdag

15

10.30 u    

18.15 u

 

uitstapje

Eten in Mariëngaarde in Aarle-Rixtel 

Alzheimercafé

Woensdag

16

10.00 u

 

Rondvaart op Gouden Ham

Donderdag

17

  9.00 u 13.00 u

 

Supermarkt Jan Linders, Erp

EM-TÉ Uden

Vrijdag

18

  9.30 u

uitstapje

VERRASSINGSTOCHT !!                         

Maandag

21

  8.30 u

13.00 u

 

Winkelen in Nistelrode o.a. bij van Tilburg

Winkelen bij de  Jumbo in Uden

Dinsdag

22

  9.00 u

uitstapje

Bezoek tuin “Evenhof” in Oirschot

Woensdag

23

  9.00 u

uitstapje

Floriade in Venlo

Donderdag

24

  9.00 u

13.00 u

 

Supermarkt Jan Linders, Erp

EM-TÉ Uden

Vrijdag

25

10.30 u

uitstapje

Eten in de “Ruijschenbergh” Gemert,
daarna naar Mariakapel in Handel

Dinsdag

29

10.00 u

 

Winkelen Helftheuvel ’s-Hertogenbosch

Woensdag

30

  9.30 u

uitstapje

Diner in de Leyenstein in Kerkdriel

Donderdag

31

  9.00 u

13.00 u

 

Supermarkt Jan Linders, Erp

EM-TÉ Uden

 

 
 

OPGAVE FAMILIE/VRIENDEN-VOETBALTOERNOOI 2012

Laatste kans!!!!!!

 

Het is weer zover. Ook het

familie/vriendenvoetbaltoernooi

staat weer voor de deur. Dit toernooi wordt gehouden op

zondag 20 mei 2012 op sportpark De Vonders te Zijtaart.

 

Vriendenclubs en families kunnen zich voor dit toernooi inschrijven bij Ad vd Heijden, Past. Clercxstraat 7, tel. (0413) 36 22 54
of 06 5341 5340.

 

 

Men kan zich op geven tot  30 april 2012
Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00 per team, bij opgave te voldoen.

Bij de opgave graag doorgegeven worden hoeveel spelers het team heeft en wie de contactpersoon is met telefoonnummer

 

Enkele spelregels:

-         elk team zorgt zelf voor shirtjes

-         er moeten minimaal 2 dames in het veld staan of 2 jeugdspelers van 12 tm 15 jaar of een combinatie hiervan. Is dit niet het geval, dan wordt het spel gespeeld met een speler minder.

-         Bij gelijke kleur shirts moet de

            uitspelende ploeg hesjes aan.

Diegenen die niet mee voetballen, verwachten wij natuurlijk om hun favoriete elftal aan te moedigen.

Dus tot zondag 20 mei 2012

 

VOETBALVERENIGING V.O.W.

 

OPGAVE BUURTVOETBALTOERNOOI 2012

LAATSTE KANS!!!!!!!!!

Evenals voorgaande jaren organiseert V.O.W. ook dit jaar weer een voetbaltoernooi voor alle buurtschappen van Zijtaart.

Dit jaar vindt het evenement plaats op
woensdag 16 mei, woensdag 23 mei en woensdag 30 mei op sportpark De Vonders te Zijtaart.

De wedstrijden starten om 20.00 uur.

Bij onvoldoende spelers per elftal, bestaat de mogelijkheid dat het buurtvoetbaltoernooi wordt omgezet naar een toernooi met zevental. Bij de opgave moet dus doorgegeven worden hoeveel spelers het team heeft (dames/heren/jeugd) en wie de contactpersoon is met telefoonnummer. Mocht er in 7 tallen gespeeld worden, dan kan worden gevraagd om een 6e team samen te stellen uit de 5 opgegeven teams.

 

De deelname is gratis.

Wel wordt gevraagd per team€ 5,- te betalen per wedstrijd aan de scheidsrechter. Men kan zich inschrijven tot 30 april a.s. bij Ad vd Heijden,
Past. Clercxstraat 7, tel. (0413) 36 22 54 of tel 06 53 41 53 40.

Enkele spelregels:

-          elk team zorgt zelf voor shirtjes

-          er moeten bij het elftal minimaal 2 dames in het veld staan of 2 jeugdspelers van 12 tm 15 jaar of een combinatie hiervan.

-          Is dit niet het geval, dan wordt het spel gespeeld met een speler minder.

-          Bij gelijke kleur shirts moet de uitspelende ploeg hesjes aan

Het wedstrijdschema wordt te zijner tijd toegezonden.

VOETBALVERENIGING V.O.W.

 

 

Mensen van 55 jaar en ouder uit de gemeenten Uden en Veghel en uit Heeswijk, Dinther en Loosbroek worden op afspraak thuis opgehaald om met een groepje boodschappen te gaan doen. Na de boodschappen is er tijd voor een kopje koffie, waarna de deelnemers weer thuis worden afgezet. Vrijwilligers helpen de deelnemers bij het winkelen, als dat nodig is.

Om u een indruk te geven ziet u hieronder het programma van mei 2012. Elke maand is er een nieuw programma. Een vast onderdeel is het boodschappen doen op maandag en op donderdag.

 

Wilt u het nieuwste programma wel eens zien of meer weten?

Bel Vivaan, Ouderenwerk (0413-367309) op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur en vraag het programma aan. U kunt ook een e-mail sturen naar: bplusb@vivaan.nl of

 op de website www.vivaan.nl kijken.

 

Wilt u mee met de BoodschappenPlusBus?

Dan moet u voor € 12 lid worden van de BoodschappenPlusBus. Bel Vivaan, ouderenwerk (0413) 367309 om u aan te melden. Daarna kunt u thuis op uw gemak in het programma uitzoeken op welke tijd u met de BoodschappenPlusbus mee wilt. Geef dat weer door en op de afgesproken tijd komt de bus voorrijden.

Voor het winkelen kunt u zich elke werkdag van 9.00 – 13.00 uur opgeven. Voor de uitstapjes van een bepaalde maand kunt u op de laatste woensdagochtend van de maand daarvoor bellen (voorbeeld: opgeven voor de uitstapjes van mei kan op de laatste woensdagochtend van april). Als het op die woensdagochtend niet lukt, kunt u zich ook daarna nog op werkdagen opgeven voor uitstapjes.

 

 

 

 


4 gratis proeflessen bij Fanfare Sint Cecilia!

 

Heb jij afgelopen zondag ook zo genoten van Proms 4 Kids?

Niet alleen het opleidingsorkest, de jeugdslagwerkgroep en majoretten hebben er een geweldig spektakel van gemaakt. Ook de kinderen van groep 4, 5 en 6 van basisschool Edith Stein lieten horen veel talent in huis te hebben.

De afgelopen weken hebben zij veel geleerd over muziekinstrumenten, hoe je daarop speelt en zelfs nog theorie.

Na afloop van Proms 4 Kids was er gelegenheid om je op te geven voor 4 gratis proeflessen op een écht instrument.

Heb je je nog niet opgegeven en wil je toch graag een muziekinstrument leren bespelen? Doe dat dan nu en lever onderstaande strook voor 7 mei in bij:

Pastoor Clercxstraat 79.

 

 

Ondergetekende geeft zich op voor 4 gratis proeflessen

 

Naam:__________________________________________________________________________________________

 

Voorletters:______________________________________________________________________________________

 

Adres:__________________________________________________________________________________________

 

Postcode:_____________Woonplaats:________________________________________________________________

 

Telefoon nummer:________________________________________________________________________________

 

E-mail:_________________________________________________________________________________________

 

Geboorte datum:__________________________________________________________________________________

 

Ik wil graag dit instrument leren:

 

0 SLAGWERK                                                0 HOORN                               0 BUGEL                                 0 BARITON

0 TROMPET                                       0 SAXOFOON                        0 TROMBONE

Na het inleveren van de strook wordt er zo snel mogelijk contact met je opgenomen om de proeflessen in te plannen.