Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 21   2011-2012 > Dorpsnieuws  jaargang 21  nummer 32

Dorpsnieuws  jaargang 21  nummer 32


2 mei 2012 - 9 mei 2012

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nlKlik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 21 nr 32


KERKBERICHTEN

Zondag: 6 mei 9.30 u. Pater van Delden (Seniorenkoor)

Wij gedenken in deze viering:

Mnd. ged. Jan Schoenmakers en zoon Johan (vanwege verjaardag); Overl.oud. J. van Lankvelt-van der Linden, zoon Harrie en dochter Bertha; Mnd.ged. Mies en Anneke van Zoggel-van der Linden; Jrgt. Jan van de Ven; Overl.oud. van den Oever-Verhoeven; Harrie van den Hurk (vanw.verjaardag); Piet en Cisca van Lankvelt-Aalders en overl.fam.leden; Jrgt. Jan van de Ven; Cor Habraken en overl.fam.; Chris Ketelaars; Overl.oud. Jonkers-van Asseldonk en overl.fam.; Janus en Anna Vervoort-van Eijndhoven (vanwege trouwdag); Marietje van Hoof-van Asseldonk; Dina en Janus van Nunen; Jrgt. Jan en Regina van Boxmeer-van Nunen; Mia Jonkers-van Boven.

Dinsdag: 8 mei 14.30 u. Pater van Delden, 60-jarige Huwelijksviering m.m.v. het Seniorenkoor van: Harrie en Fien van Boxmeer-Verbruggen

Zaterdag: 12 mei 15.00 u. H.Vormsel, Mgr. A. Hurkmans en Pastor H. van Bemmel.

Overleden: Mia Jonkers-van Boven in de leeftijd van 84 jaar.

 

Vlooienmarkt C.V. De Reigers

Zondag 20 mei organiseert carnavalsvereniging De Reigers weer haar jaarlijkse vlooienmarkt. Deze vlooienmarkt is in de Pastoor Clercxstraat tussen Café zaal Kleijngeld en ’t Dorpskaffee. De verkoop van de vele waardevolle spullen start om 10.00 uur en duurt tot 14.30 uur. Er wordt geen entree gevraagd, dus is er ook geen controle bij de toegang. Om de organisatie de kans te geven om alles rustig klaar te kunnen zetten, blijft het terrein tot 10.00 uur voor alle publiek en kopers gesloten. Om veel handel aan te kunnen bieden gaan we wederom huis-aan-huis spullen ophalen en wel op de volgende dagen.

Woensdag 16 mei vanaf 18.30 uur:

Hoolstraat, Leinserondweg, Pater Vervoortstraat, Pastoor Clercxstraat vanaf garage vd Heijden richting het kanaal, Doornhoek, De Hemel, Corsica, Hoge en Lage Biezen.

Vrijdag 18 mei vanaf 18.30 uur:

Pastoor Clercxstraat vanaf H vd Heijden richting Zondveldstraat, Korenmolenweg, Zondveldstraat, Jekschotstraat t/m Heihoef. Krijtenburg, Zijtaartseweg, Weievenseweg, Biezendijk, Logtenburg, Laarsweg, Kempkes

Zaterdag 19 mei vanaf 09.00 uur:

Centrum Past. Clercxstraat, Rudebroeck, De Voortstraat, Mr. Van de Venstraat, Keslaerstraat, Past. Kampstraat, Bresser, Boskamp, Grootveld en Reibroekstraat.

De carnavalsvereniging moet zelf de stortkosten betalen. Daarom vragen wij u beleefd geen waardeloze, kapotte en volstrekt onbruikbare spullen aan te bieden. Ook t.v.-toestellen, koelkasten , diepvriezers, betontegels, betonramen, wc-potten, wastafels en bankstellen worden door de carnavalsvereniging niet mee genomen.

Toch blijft er nog voldoende over wat u niet meer gebruikt maar wat voor anderen nog waardevol kan zijn. Denk o.a. eens aan boeken, speelgoed, laarzen, schaatsen, glaswerk, curiosa, bloemen enz. enz.

Ruim dus nu uw zolders en garages op zodat we de overtollige spullen bij u op kunnen komen halen. Wij verzoeken u deze spullen niet aan de weg te zetten. De leden van de carnavalsvereniging zullen huis-aan-huis aanbellen.

De vlooienmarkt op zondag 20 mei is nog een echte ouderwetse vlooienmarkt. Men kan er nog snuffelen tussen de spullen die staan uitgestald op de kramen of die nog in dozen zitten. Een bezoekje aan de Zijtaartse vlooienmarkt is daarom supergezellig en zeker de moeite waard.

C.V. De Reigers.

 

 

Prikpost in Zijtaart.

De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend (vanaf 8.15u. aanwezig zijn).

 

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

Meldingen en klachten in de openbare ruimte

 

Wanneer u gebreken in de openbare ruimte constateert, kunt u hiervan melding maken bij de gemeente. U kunt een melding doen over bijvoorbeeld de volgende zaken: reiniging (zwerfvuil), onderhoud groen, verharding (losliggende stoeptegels, gaten in de weg), riolering, verlichting, straatmeubilair, verkeer, ongediertebestrijding (overlast van wespen, ratten, muizen etc.).

De gemeente onderzoekt naar aanleiding van uw melding het probleem en zorgt voor een passende oplossing. De melding wordt afgehandeld binnen een vastgestelde normtijd (afhankelijk van de melding).

U kunt uw melding telefonisch doorgeven aan de Servicemelddesk: (0413) 38 66 44.

 

 

 

Openingstijden Bibliotheekpunt Zijtaart in ‘Het Klooster’:

 

dinsdagmiddag 13.15 - 14.45 uur

dinsdagavond 18.00 - 19.00 uur

donderdagmiddag 13.30 - 14.30 uu

 

 

 

BELANGETJES

 

Te koop: John van Zutphen Diervoeders, Antoniusstraat 40, Keldonk, tel. (0413) 21 20 24. Voor al uw voeders, vogelzaden, meststoffen, kalk, moskiller, houtvezel, zaagsel enz. (ook kleinverpakkingen). Afhalen dinsdag en vrijdag na 18.00 uur, zaterdag na 13.00 uur.

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

 

Te  koop

Mooi wit prima printer papier

Data Copie 80 grams

van € 6,99 voor € 5,00 per pak van 500 vel

Raaijmakers Drukwerk

Reibroekstraat 5,

tel.: 366613

 

 

 

Uitnodiging voor de parochievergadering op maandag 14 mei in de ontmoetingszaal van “Het Klooster”, aanvang 20.00 uur.

 

Agenda:

1.         Opening.

2.         Gedachte door Zuster Germana

3.         Kort rondje langs de werkgroepen.

20.30 uur: Uitleg door Diaken Hans van Bemmel en Pastoraal werker Antoon van der Steen over de nieuw te vormen parochie ‘GROOT-VEGHEL’. Zij zullen aan de hand van een screen uitleg geven over de nieuwe ontwikkelingen “in samen parochie zijn”. Er zal genoeg ruimte zijn voor vragen, waar we zeker gebruik van moeten maken. Wij hebben voor deze opzet gekozen om U allen gelegenheid te geven mee te denken met onze Zijtaartse geloofsgemeenschap.

Deze avond is dus niet alleen voor de contactpersonen van de werkgroepen, maar voor alle vrijwilligers en betrokken parochianen bedoeld.

Graag willen wij deze vergadering om 22.00 uur sluiten. Om een indicatie te krijgen hoeveel personen wij kunnen verwachten, vragen wij U om tijdig op te geven bij Oda, tel.nr. 35 07 77.

Namens de Pastorale Kerngroep Zr.G.v.R/C.v.H/O.v.d.T.

 

 

 

 

Lente in Onderonsje Zijtaart

 

Het maandelijkse Onderonsje in dorpshuis het Klooster in Zijtaart staat op maandag 7 mei in het teken van de lente. Natuurliefhebber Rini Kersten komt van 10.00 uur tot 11.00 uur interessante verhalen vertellen over de ontluikende natuur. Over planten die uitbotten en dieren die na de winterse rustperiode gaan nestelen. Kerstens was biologieleraar en weet dus veel bijzonderheden over de schijnbaar gewone dingen. Bovendien is hij een begenadigd verteller, die over talloze onderwerpen prachtige verhalen weet op te dissen. Bezoekers van ’t Onderonsje krijgen volop de gelegenheid om mee te praten. De toegang is gratis.

 

 

AANSTAANDE  VRIJDAG  4  MEI

 

OM  16.00  UUR

 

HERDENKING  BIJ  MONUMENT  KANAALDIJK

 

Hiermee worden Zijtaartse inwoners uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de herdenking bij het oorlogsmonument aan de kanaaldijk. Ook kinderen (met name van groep 7 en 8) zijn van harte welkom. Het meebrengen van een klein boeketje is een passend gebaar. Op deze wijze leveren wij vanuit onze Zijtaartse gemeenschap een bijdrage aan de herdenkingen op 4 mei.

 

 

 

Zijtaartse  Toneelvereniging

valt 2 keer in de prijzen!!

 

 

Op zaterdag 21 april ging het Veghels Toneeltoernooi van start in de Blauwe Kei in Veghel.

Het initiatief werd genomen door de Blauwe Kei, waar alle toneelverenigingen binnen de gemeente Veghel aan mee mochten doen. Uiteindelijk bleven er maar 2 verenigingen over. Dat waren Soufflé uit Veghel en de Zijtaartste Toneelvereniging. Het was de bedoeling dat ieder hun stuk zouden opvoeren in de kleine zaal van de Blauwe Kei. Op zaterdag was de beurt aan Soufflé en op zondag waren wij aan de beurt. De uitvoeringen zijn beide goed bezocht, er werd ook beide avonden door officiële juryleden gejureerd. Ook had het plubliek een stem hierin, door middel van beoordelingsformulier. De uitslag werd donderdag 26 april in de Blauwe Kei bekend gemaakt.

Vol spanning werd bekend gemaakt dat wij de juryprijs gewonnen hadden, waarbij ook iedere speler een oorkonde kreeg en wij als vereniging een grote wisselbeker. Later werd ook bekendgemaakt wie de publieksprijs gewonnen had en wederom met 0,10 verschil wonnen wij ook deze prijs: met een 8.3!!

Ook werden er eervolle vernoemingen uitgesproken voor zowel Soufflé als voor ons.

Bij ons werd Toos van Stiphout vernoemd voor haar rol en haar spel tijdens de uitvoering, wat ook zeer zeker terecht is en zeker verdiend.

Via deze weg willen we iedereen bedanken voor het bezoeken van ons stuk en voor het stemmen op ons. Wij gaan weer op zoek naar een leuk stuk voor het volgend jaar!!

En denk je dat je zelf ook toneel wilt gaan spelen, neem dat gewoon contact op, of kom een keer naar een repetitie kijken. Je kunt contact opnemen met Hanneke van der Linden (hjgavanderlinden@hotmail.com).

 

 

 

KBO

 

AGENDA

Maandag 7 mei 10.00 uur: Onderonsje

Maandag 7 mei 13.30 uur: Bedevaart Handel

Dinsdag 8 mei 09.30 uur: Seniorenkoor

Dinsdag 8 mei 12.00 uur: Eetpunt

Dinsdag 8 mei 13.00 uur: Vrij biljarten

Dinsdag 8 mei 14.00 uur: Line dansen

Woensdag 9 mei 13.30 uur: Kienen

Donderdag 10 mei 12.00 uur: Eetpunt

Donderdag 10 mei 13.00 uur: Competitie biljarten

Donderdag 10 mei 13.30 uur: Kaarten

Vrijdag 11 mei 13.30 uur: Bridgen

 

KAARTEN

Uitslagen van de kaartmiddag op donderdag 26 april 2012:

 

Jokeren:           1. Henk v.d. Linden      168 pnt.

Rikken:             1. Harry Rooyakkers    119 pnt.

                        2. Wim v. Hoof               65 pnt.

Poedelprijs:       Tiny v. Kasteren           - 2 pnt.

Loterij: Jan v. Zutphen

 

BRIDGEN

Zijtaartse Bridge Club 2001    uitslag 24 april 2012.

A-lijn:

1.       Toon v.d. zanden & Ria Delisse          69,10

2.       Mien v. Berkel & Mien Verhoeven     61,81

3.       Piet Thijssens & Riek Rijkers              54,17

4.       Wim & Piet v. Schaijk                        53,13

5.       Jana v.d. acker& Anny v.d. hurk         51,39

6.       Jan v. Dinter&Willemien Verhoeven   49,65

7.       Chris & Christien v. Helvoirt               47,92

8.       Cor &Marietje Mollen                        47,57

9.       Toon &Marietje v. Schaijk                  46,88

10.   Jan Rijkers& Toos v. Berlo                 46,53

11.   Riet v. Hout & Corry Kastelijn            43,75

12.   Hilly v. Bosbeek& Ria Swinkels          43,75

13.   Mieke Toebast& Toos Vissers            43,06

14.   Harry &Marietje v.d. Wijgert              41,32

B-lijn:

1.       Cees v. Hout & Jo Verhoeven                     61,25

2.       Henk v.d. Linden & Ria Veldhuis                 56,77

3.       Adriaan v.d. Tillart& Jack Sebrechts            55,21

4.       Noud& Toos v. Zutven                                55,00

5.       Hein & Jo de Wit                                        52,50

6.       Harrie &Rina v. Berlo                                 52,08

7.       Albert & Petra v.d. Hurk                             47,40

8.       Tonny Rijkers& Mien Vermeulen                 46,25

9.       Piet & Toos Reijbroek                                 44,79

10.   Cor & Nellie v.d. Berg                                43,13

11.   Anneke Jans & Maria Pepers                      34,38

 

Bridge  KBO 5   uitslag van  28 april 2012

 

Lijn A

(1) Bert Kanters & Diny Kanters                      57,29

(1) Ad Koevoets & Riet Koevoets                     57,29

(3) Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen                 55,56

(3) Cor v.d. Berg & Jo Verhoeven                    55,56

5    Cees v. Hout & Riet v. Hout                        52,78

(6) Mien Verhoeven & Ria Delisse                    51,74

(6) Harrie v.d. Acker & Jana v.d. Acker           51,74

8    Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout             51,39

9    Pieter v. Geffen & Tonnie Kivits                  50,35

10   Cor Mollen & Marietje Mollen                     46,53

11   Toon v. Creij & Wim v. Os                          44,44

12   Mari v.d. Steen & Toon v. Schayk               43,75

13   Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken    42,36

14   Wim v. Schayk & Piet v. Schayk                 39,24

 

Lijn B

1    Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt       60,00

2    Martien v Cleef & Marietje v.d. Horst          56,67

3    Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen                   56,25

4    Jan v. Helvoirt & Mien v. Asseldonk            54,17

5    Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven         53,75

6    Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk          51,25

7    Harry v Boxmeer & Tonn Verbruggen         47,92

(8) Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort        45,83

(8) Jo v.d. Burgt & Anny v.d. Hurk                   45,83

10   Nellie v.d. Berg & Pieta Verbakel                44,58

11   Henk v.d. Linden & Fien v. Boxmeer           44,17

12   An Thijssen & Riek Vervoort                       39,58

 

 

BILJARTEN      Onderlingen competitie 26 april 2012

Jan v.d.Oever         17   27   - Gerard Oppers        14   15

Willy vdBerkmortel  24   32   - Wim v.d. Sanden     54   52

Jan de Wit              29   38   - Jos Claassen           22   21

Piet v.d.Hurk          39   43   - Chris v. Helvoirt      20   18

Wim v.d. Sanden     54   54   - Martien v.Zutphen   17   14

Cor Coppens           20   19   - Jan v.d. Oever        17   15

Gerard Oppers        14   13   - Jos Claassen           22   12

Jan v. Uden            19   16   - Cor Coppens           20   17

Tonn Verbruggen    20   17   - Tonnie v. Uden       32   16

Martien v. Zutphen  17   12   - Johan v.Zutphen      23   18

Willy Henst             30   23   - Wim Kremers         29   17

Piet v.d.Hurk          39   25   - Wim Kremers         29   13

Grard v.Eert            18   9    - Wim Kremers         29   12

 

 

 

ALZHEIMERCAFÉ IN VEGHEL OVER MEDICIJNGEBRUIK

 

Mensen met dementie worden geconfronteerd met tal van problemen. Allerlei kleine, dagelijkse handelingen, die gezonde mensen bijna automatisch doen, zijn voor hen niet meer vanzelfsprekend. Het innemen van medicijnen is daar een voorbeeld van. Gewoonlijk gebruiken mensen met dementie verschillende medicijnen die op gezette tijden en in de juiste hoeveelheden ingenomen moeten worden. Als dat niet goed gaat, kan dat tot grote problemen leiden. In het Alzheimercafé in de Blauwe Kei in Veghel komt op dinsdag 15 mei om 19.30 uur een apotheker met de bezoekers praten over het medicijngebruik bij mensen met dementie. Zij kan vertellen of er medicijnen zijn tegen dementie en uitleg geven over de werking van medicijnen die vaak voorgeschreven worden bij dementie. Zij zal zeker diverse hulpmiddelen bespreken die beschikbaar zijn om het op tijd innemen van de juiste medicijnen gemakkelijker te maken. De apotheker is overigens meer dan alleen een medicijnenverstrekker. Niet zelden hoor je dat ernstig zieke mensen juist van de apotheker veel hulp hebben gehad. Tijdens het Alzheimercafé zal de apotheker uitleggen hoe zij de zieke en diens mantelzorgers kan ondersteunen.

 

 

 

 

SPORTAGENDA

 

V.O.W. Jeugd zaterdag 5 mei 2012

VOW B1       vrij    

VOW C1       vrij    

VOW C2       uit      Boekel Sport C3                  13:00u

VOW D1       vrij     vrij

VOW E1       thuis  Blauw Geel'38/OtterW E7   9:30u

VOW E2       uit      Stiphout Vooruit E3             10:45u

VOW E3       uit      Blauw Geel'38/OtterW E12  9:15u

VOW F1       uit      Mierlo Hout F2                    9:30u

VOW F2       thuis  Rhode F5                            10:30u

VOW F3       uit      Boekel Sport F6                  9:30u

VOW F4       thuis  DVG F5                             10:30u

VOW F5       thuis  VOW F5- VOW F5            10:30

VOW MA1   vrij    

VOW MC1    vrij    

VOW MD1   vrij    

09-mei-12

VOW E2       uit      Schijndel/VITAM E7           18:30

VOW E3       uit      SCMH E3                           18:30

10-mei-12

VOW C1       thuis  Blauw Geel'38/OtterW C4   19:00

V.O.W. senioren zondag 6 mei 2012

VOW H1         uit        SBV                14.30u

VOW H2         thuis     ELI 2               11.30U

VOW H3         thuis     AVESTEYN 5             11.00u

VOW H4         uit        SCHIJNDEL/VITAM 10  10.00u

VOW Dames zondag 6 mei 2012

VOW D1         uit        DAMES AVANTI’31  10.00u

VOW D2         thuis     AVESTEYN                10.00u

VOW VETERANEN  zaterdag 5 mei 2012

VOW  Vet 1    thuis     BLAUW-GEEL’38      17.00u

 

SPORTUITSLAGEN

 

V.O.W. Jeugd   25-apr-2012

VOW MC1    Constantia MC1                           2-4

Zaterdag 28-apr-2012

VOW B1       WEC B1G                                   1-1

VOW C1       Sparta'25 C2                                4-8

VOW C2       Rhode C4                                    3-2

VOW D1       vrij-

VOW E1       Venhorst E1                                 4-7

VOW E2       vrij                                               -

VOW E3       vrij                                               -

VOW F1       Boekel Sport F3                           2-1

VOW F2       Gemert F3                                   6-4

VOW F3       Venhorst F2                                 0-6

VOW F4       Blauw Geel'38/OtterW F13           2-4

VOW F5       vrij                                               -

VOW MA1   vrij                                               -

VOW MC1    HVCH MC1                                3-4

VOW MD1   Olympia'18 MD3                          3-2

 

V.O.W. senioren zondag 29 april  2012

VOW H1         ULYSSES                    4 - 1

VOW H2         AVESTEYN 2             1 - 1

VOW H3         UDI’19/BB 11             0 - 3

VOW H4         AVESTEYN 8                         1 - 5

VOW DAMES zondag 29 april  2012

VOW D1         NIJNSEL                     0 - 0

VOW D2         HEESWIJK                 3 - 6

VETERANEN

VOW Vet 1     HANDEL                    0 – 5

 

 

W.T.C. Zijtaart

Heren: zondag 6 mei, Museumtocht, pauze in Overloon, 90 km, vertrek 8.30 uur.

Dames: zondag 6 mei, Museumtocht, pauze in Overloon, 80 km, vertrek8.30 uur.

 

 

 

40-jarig bestaan DAMES VOW

 

Op 8 juni aanstaande zal de damesafdeling van VOW in Zijtaart haar 40-jarig jubileum vieren.

Om 19.00 zal er eerst een voetbalwedstrijd plaatsvinden tussen de oudleden en een huidig damesteam van VOW. Daarna zal rond 20.30 uur  in de kantine een feestavond plaatsvinden waar volop herinneringen opgehaald kunnen worden.

 

Opgeven kan via vowdames40@live.nl. Graag vermelden of je aan de wedstrijd deel wilt nemen. Uiteraard zijn supporters ook van harte welkom.

Voor deze avond vraagt VOW een bijdrage van €10,- per persoon, over te maken op rekeningnummer 16.08.04.957 t.n.v. VOW Zijtaart o.v.v. Dames VOW 40 met daarbij  je naam.

 

Graag tot ziens op Sportpark de Vonders

 

 

 

 

Seizoensafsluiting pupillen

verplaatst naar vrijdag 18 mei

 

De seizoensafsluiting van de pupillen wordt verplaatst van vrijdag 1 juni naar vrijdag 18 mei i.v.m.

de kampioensreceptie van VOW 1 op vrijdag 1 juni. De aanvangstijd blijft 18.30 uur. De pupillen krijgen binnenkort nog een brief met informatie over de seizoensafsluiting.

 

 

Groeten, Jeugdbestuur VOW

 

Twee dagen wielerspektakel door

ons mooie Brabant!

 

De 22e Hel van Brabant: Zaterdag 19 mei 2012 en Zondag 20 mei 2012.

 

״De Hel van Brabant״ is DE tweedaagse wielerklassieker met wederom volle inschrijving we hebben weer vele renners moeten teleurstellen, het maximale aantal van 200 Amateur wielrenners uit Nederland, België en Duitsland aan de start.

 

De wielrenners strijden twee dagen, door onze mooie provincie Noord Brabant, om de fel begeerde  Mies van der Heijden Bokaal, de gele trui, de bloemen, de kussen van de rondemissen en de prijzen.

 

Zaterdag 19 mei Start: 13.00 uur 1e etappe  door de ”Meierij”  115 kilometer. / Finish: ± 15.30 uur.

 

Zondag   20 mei  Start: 13.00 uur 2e etappe  door de ”Kempen”125 kilometer met de finish beide dagen   op de Boschdijk thv GGzE wordt verwacht rond 15.50 uur.

Beide dagen is de Permanence in het conferentiegebouw op het GGzE terrein Eindhoven v.a. 10.30 uur.

Het startsein op de Boschdijk wordt gegeven om 13.00 uur door wethouders Mary Fiers en Joost Helms

 

De routes die zeer geliefd zijn, omgeven door prachtige natuur en liefelijke steden en dorpen, gaat ook over vele kilometers kasseienwegen die moeilijk te bereiden zijn voor de renners en daardoor een uitdaging zijn.      

 

Geplande doorkomst zaterdag 19 mei  in Zijtaart;

 

13:46u gemeente Veghel  bij de verkeerssluis
             Jekschotstraat

13:48u  de verkeerssluis Zondveldstraat 

13:51u  doorkomst Reibroekstraat

13:52u  doorkomst Corsica

 

 

 

Buurtcompetitie Biljarten Zijtaart

 

Zaterdag 28 april jl. heeft in Zaal Kleijngeld de afsluiting plaatsgevonden van het 14e seizoen van de Buurtcompetitie Biljarten Zijtaart. Aan deze competitie werd deelgenomen door 10 buurtverenigingen/ buurtschappen met een totaal van 113 spelers, te weten 108 mannen en 5 vrouwelijke deelnemers.

De competitie begint half september en duurt tot eind april. In deze periode wordt een dubbele competitie afgewerkt, wat betekent dat er 18 speelavonden ingepland worden met in totaal 90 wedstrijden. Elke wedstrijd bestaat uit 6 partijen, wat inhoudt dat er 540 partijen gespeeld dienen te worden. Door de 113 deelnemende spelers moesten maar liefst 30.029 caramboles gemaakt worden, waarvan er daadwerkelijk 28.024 gemaakt zijn. In elke partij krijgt iedere speler 20 beurten, dus in totaal zijn er 21.600 beurten gespeeld. Het gemiddelde per beurt komt hiermee uit op 1,30 caramboles. In de 90 wedstrijden werden in totaal 9.467 punten bij elkaar gespeeld, ofwel bijna 52,6 punten per team per wedstrijd. Dit delen door 6 partijen betekent 8,75 punten gemiddeld per speler per partij. Opmerkelijk was wel het verschil tussen de nummer 1 en de nummer 10, namelijk 130 punten over 18 wedstrijden is 7,2 punten per wedstrijd.

De hoogste score in één wedstrijd was voor Rond de Kerk in de wedstrijd tegen Krijtenburg, te weten 73 wedstrijdpunten. De laagste score was voor Krijtenburg uit tegen Rond de Bulte en voor Leins./Hoolstraat uit tegen Jekschotstraat, met 6 spelers wisten zij slechts 35 punten te behalen. Er waren dit jaar 6 spelers, die het maximum aantal van 20 punten wist te behalen : Adr. v.d. Tillart, Ietje Rooijackers, Hans v. Lankvelt, Henk v. Heertum, Henri v.d. Linden en Martien Verbruggen. Ook dit jaar was er weer 1 speler, die in een zijner partijen slechts 1 punt wist te behalen: Jan v. Uden (Rond de Kerk) in de partij tegen Jan v. Asseldonk.

Het hoogste partijgemiddelde werd gespeeld door Martien Verbruggen, die in 20 beurten maar liefst 150 caramboles wist te maken. De hoogste serie werd door ook door Martien Verbruggen gemaakt, 33 caramboles in zijn partij tegen Cor v. Zutphen.

Alvorens de bekers overhandigd werden aan de diverse prijswinnaars, sprak de wedstrijdleider een bijzonder woord van dank uit richting Franc en Yvonne Kleijngeld voor het beschikbaar stellen van de prachtige zaal, waarin de feestavond alweer voor de 8e keer plaatsvond. Met een fantastische opkomst van 110 personen is het mogen gebruiken van hun zaal een absolute zegen. Als teken van dank werd door de wedstrijdleider een kadobon en een mooie bos bloemen overhandigd. Franc en Yvonne, namens alle deelnemers nogmaals hartelijk dank voor dit geweldige gebaar. Als verzorger van het plaatsen van de uitslagen en tussenstanden op Kliknieuws was er ook een applaus voor Ruud Cissen. Tevens was er een woord van dank voor alle contactpersonen, die ervoor zorgen dat de geplande wedstrijden op het juiste tijdstip gespeeld worden. Ook was er een bloemetje voor onze barhulp Marij, die voor de 1e keer het werk achter de bar prima wist te verzorgen. Tevens werd een woord van dank gericht aan Riek Jansen, die voor de voortreffelijke verzorging van het “hapje tussendoor” had gezorgd, waarvan door de aanwezigen naar hartelust gebruik zou worden gemaakt.

Dan de bekers die bij een prijsuitreiking horen. Dit jaar werden de bekers beschikbaar gesteld door Brugmans Springkussenverhuur. Begeleid met dankbaar applaus voor dit prachtige gebaar is aan Alco en Dianne een bos bloemen uitgereikt. Alco en Dianne, namens alle deelnemers nogmaals dank voor jullie bijdrage en succes met het verhuren van springkussens. Alvorens de bekers werden overhandigd door Toon Verbruggen en Alco Brugmans werd in vogelvlucht het competitieverloop doorgenomen. Onderin was er strijd om wie de laatste plaats zou gaan bezetten. Bovenin was de strijd om plaats 2 en 3 tot de laatste partij toe open. Verdiend kampioen was echter het team van Het Einde v.d. Straat, dat vanaf speelronde 10 de koppositie stevig in handen had gehouden. Heren en dame van Het Einde v.d. Straat van harte proficiat met het voor de 2e keer behalen van het kampioenschap.

Toon Verbruggen bedankte namens alle deelnemers en de wedstrijdleider voor zijn betoonde inzet.

De grootste waardering voor de wedstrijdleider was echter de geweldige opkomst op deze feestavond, want daar doe je het uiteindelijk voor.

Tot slot werden de wedstrijdverslagen en de behaalde resultaten per team uitgedeeld en werd de avond voortgezet met de nodige bijbehorende drank en het bekijken van de diverse resultaten, waarbij het te maken aantal caramboles voor het volgende seizoen altijd voor voldoende discussie zorgt.

Hieronder volgt nog de eindstand van het voorbije seizoen.

 

Eindstand Buurtcompetitie Biljarten Zijtaart 2011-2012

 

Plaats Naam deelnemer       Gesp. Punten             Punten         Gesp

                                                    voor     tegen    Gem

1    Het Einde v.d. Straat     18      1012     903       56,22

2    Rond de Bulte               18      985      968       54,72

3    Rudebroeck                  18      978      966       54,33

4    Krijtenburg                    18      974      1028     54,11

5    Leins./Hoolstraat           18      948      997       52,67

6    Rond de Kerk               18      945      953       52,50

7    Jekschotstraat               18      930      904       51,67

8    Den Doornhoek             18      907      913       50,39

9    Het Begin v.d. Straat     18      906      900       50,33

10   Grootveld/Corsica          18      882      935       49,00

 

Alle spelers van Het Einde v.d. Straat nogmaals van harte gefeliciteerd met het kampioenschap.

Namens de wedstrijdleider, Toon Cissen.

 

 

Gemeente Veghel ondersteunt landelijke Wecycle-actie

De gemeente Veghel ondersteunt de landelijke Wecycle-actie om mensen aan te sporen afgedankte elektrische apparaten en kapotte spaarlampen in te leveren bij de Milieustraat aan de Doornhoek. De actie (die loopt van 1 tot en met 15 mei 2012) is in het leven geroepen om te voorkomen dat na Koninginnedag veel onverkochte apparaten in kliko’s en containers verdwijnen, terwijl deze goed gerecycled kunnen worden. Wecycle is een landelijke stichting die de inzameling en recycling van elektrische apparaten en energiezuinige verlichting regelt.

De eerste honderd inwoners die vanaf 1 mei 2012 elektrische apparaten en/of spaarlampen inleveren bij de Milieustraat aan de Doornhoek, krijgen gratis een stuntvlieger. Ook ontvangen de eerste 150 inwoners een Jekko gratis. Een Jekko is een praktische verzamelbox voor de burger thuis, met aparte compartimenten voor gebruikte kleine elektrische apparaten, kapotte spaarlampen en lege batterijen. De Jekko zorgt ervoor dat dit netjes en op één centrale plek wordt bewaard om daarna gescheiden in te leveren bij de daarvoor bestemde inleverpunten, bijvoorbeeld de milieustraat. Het doel is om het scheiden van bovengenoemde stromen gemakkelijker te maken voor de burger zodat de burger ook daadwerkelijk meer zal gaan scheiden. Tot slot ontvangen de eerste 500 inwoners een kaart, waarmee ze kans maken op een luxe hotelovernachting. De vliegers, jekko’s en de mogelijkheid om een hotelovernachting te winnen worden geheel mogelijk gemaakt door de stichting Wecycle.

Recycling

De meeste mensen brengen nog geen kleine elektrische apparaten, tuingereedschap en spaarlampen naar de Milieustraat. Jaarlijks verdwijnt hiervan zo’n 33 miljoen kilo in de vuilnisbak. Daar valt nog heel veel te winnen. Zo kunnen elektrische apparaten voor 70 procent hergebruikt worden. Bij spaarlampen is dat zelfs meer dan 90 procent. Kleine elektrische apparaten, tuingereedschap en spaarlampen kunnen gratis bij de Milieustaat ingeleverd worden.

 

Vlooienmarkt Uden

Om de clubkas te spekken van de Reddingsbrigade Uden zal er een gigantisch grote Buiten-VLOOIENMARKT georganiseerd worden op HEMELVAARTSDAG donderdag 17 mei. Deze vlooienmarkt vindt plaats op Het Sportpark aan de Parklaan (nabij de Volkelseweg).

De openingstijden zijn van 10-17 uur en de entree bedraagt € 2,50 euro per persoon. Kinderen tot 10 jaar hebben gratis toegang. Parkeren rondom het terrein is gratis.

 

 

 

Milieustraat op zaterdag 5 mei gesloten

Op zaterdag 5 mei (Bevrijdingsdag) is de milieustraat in Veghel (Doornhoek) gesloten. De normale openingstijden zijn; maandag, dinsdag en vrijdag van 08.00 – 12.00 uur, woensdag en donderdag van 08.00 – 17.00 uur en zaterdag van 08.00 – 16.00 uur. Daarnaast is de milieustraat van april tot en met oktober op donderdag geopend van 08.00 – 20.30 uur.

 

Werkeloosheid en relatieproblemen

Ik had mevrouw al enkele keren huilend aan de telefoon gehad. Ze was nu een jaar met een man getrouwd ook al had haar omgeving dit afgeraden. Hij kwam uit een ander land met een andere cultuur. Ze zei met hem getrouwd te zijn uit pure liefde. Nu hij werkloos was, hadden ze vaak ruzie, voorheen niet. Toen ze binnenkwamen, trof me onmiddellijk het zachte karakter van meneer. Maar daarnaast zag ik zijn hangende schouders, zijn treurige gezicht etc.. Mevrouw leek nu redelijk opgewekt. Hij sprak een beetje Nederlands en in combinatie met mijn Engels kwamen we een heel eind…. Meneer was intelligent, had een goede baan gehad als computerprogrammeur, maar was vanwege de slechte bedrijfsresultaten werkloos geworden. Hij had nog nauwelijks uitkering opgebouwd en kon zijn vrouw niet onderhouden. Hij had nog wel wat spaargeld en mevrouw ook, dus ze konden het nog wel even uitzingen. Meneer dacht dat hij vanuit deze omgeving beslist niet snel aan het werk zou raken, en wilde liever naar de Randstad verhuizen. Zij wilde dit absoluut niet en daar hadden ze vaak ruzie over. Zij had kinderen uit een eerder huwelijk en wilde het de kinderen niet aandoen dat zij hun vader minder vaak konden zien. Weliswaar was hun vader niet in staat om veel voor hen te doen, hij bleef toch hun vader. Maar meneer wilde werken! Hij voelde zich nutteloos, een profiteur, een loser. Hij had in de beginperiode in Nederland ook in de Randstad gewerkt, met veel plezier. Alleen was de reistijd vervelend en had vooral mevrouw bezwaren dat hij daarom zo weinig aan het gezin deelnam. Haar kinderen waren dól op hem. Hij deed vaak spelletjes met hen en gaf hen zelfvertrouwen. Ze hingen echt aan hem, alsof hij hun vader was. Hij had hen in dat opzicht veel meer te bieden dan hun eigen vader. Hij besefte echter beter dan mevrouw dat hij als “stiefvader” nooit de taken van een echte vader zou kunnen overnemen. Nadat ik vragen had gesteld over zijn leven in zijn vaderland, over hoe hij was opgevoed, hoe in zijn land gedacht werd over het hebben van werk en over de positie van mannen, kon mevrouw beter begrijpen dat werk voor hem van levensbelang was. Zij kon daardoor instemmen met sollicitaties in de Randstad, met desnoods enkele overnachtingen per week elders, om de reistijd te bekorten. Nadat hij zoveel over zijn emoties had kunnen vertellen, kon hij ook toegeven dat hij wel geneigd was om in paniek te raken en dan soms tot overhaaste besluiten kwam (verhuizen). De problemen kwamen in een ander perspectief en dit gaf hen allebei meer ruimte.

 

Mw. N. Timmermans-van de Kamp

Interpunctie, Smientdonk 2,

5467 CA  Veghel

tel. 06-21.59.24.35.  

www.interpunctie.nl

 

 Oprit 11 Veghel en oprit 12 Veghel-Noord (A50) afgesloten

Rijkswaterstaat voert van maandag 7 tot en met donderdag 9 mei onderhoudswerkzaamheden uit aan de A50 tussen Oss en Eindhoven. Tijdens deze werkzaamheden zijn oprit 11 Veghel en oprit 12 Veghel-Noord afwisselend afgesloten voor al het verkeer. Rijkswaterstaat verwacht hierbij nauwelijks verkeershinder.

Oprit 11 Veghel (A50) dicht

Oprit 11 Veghel naar de A50 richting Eindhoven wordt afgesloten van: dinsdag 8 mei 19.00 uur tot woensdag 9 mei 06.00 uur

Omleiding  Verkeer op de N279 richting Eindhoven wordt als volgt omgeleid:

-          Neem oprit 11 Veghel naar de A50 richting Oss

-          Neem afrit 12 Veghel-Noord

-          Ga aan het einde van de afrit linksaf

-          Neem de oprit naar de A50 richting Eindhoven

Oprit 12 Veghel-Noord (A50) dicht

Oprit 12 Veghel-Noord naar de A50 richting Eindhoven is afgesloten voor al het verkeer van:

maandag 7 mei 19.00 uur tot dinsdag 8 mei 06.00 uur

Omleiding:

Verkeer uit Veghel-Noord naar de A50 richting Eindhoven wordt als volgt omgeleid:

-     Neem op de Udenseweg oprit 12 Veghel-Noord naar
       de A50 richting Oss

-      Neem afrit 14 Zeeland

-     Ga aan het einde van de afrit linksaf en neem
       de oprit naar de A50 richting Eindhoven