Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 21   2011-2012 > Dorpsnieuws  jaargang 21  nummer 33

Dorpsnieuws  jaargang 21  nummer 33


9 mei 2012 - 16 mei 2012

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nl
Klik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 21 nr 33
KERKBERICHTEN

Zaterdag: 12 mei 15.00 u. H.Vormselviering, Mgr. Hurkmans en Pastor H. van Bemmel     Wij gedenken in deze viering:

Opa Jan Schoenmakers (nms. kleinkind Marloes) Oma Marietje van Hoof-van Asseldonk (nms. kleinzoon Stan) Opa en Oma van Stiphout-van Kemenade (nms. kleinkinderen Rens en Jolijn)

Zondag: 13 mei 9.30 u. Moederdagviering bij de Mariakapel, Pater van Delden m.m.v. het Gemengd Koor.     Wij gedenken in deze viering:

Overl.oud. van Zutphen-van Asseldonk; Marietje van der Linden-van Schaijk en Hans (vanw. trouwdag); Overl.oud. Schepers-Verbakel (nms. de kinderen); Jrgt. Hendricus Vogels; Mnd.ged. Truus van Boxmeer-van de Ven; Overl.oud. Adriaan en Anna van Dommelen-Thijssen; Albert van de Wetering (vanw.trouwdag); Gerard Kremers;

Riek van Zutphen-Daniëls (vanwege verjaardag); Uit Dankbaarheid;

Jos en Marinus van den Akker; Albert van Zutphen;.

Donderdag: 17 mei 9.30 u. Hemelvaartsdag Pater van Delden (Gem.Koor)

Wij gedenken in deze viering:    Toon en Lies Verhagen,

overl.oud. Steenbakkers-van Boxmeer en overl.familie;

Cornelis en Sientje Pennings-van der Eerden en zoon Rien.

 

Overleden: Albert van Zutphen in de leeftijd van 64 jaar

 

Stichting VentiVenti één van de geselecteerde goede doelen

tijdens de Trap-in op 28 mei 2012

De Trap-in 2012 - traditiegetrouw op 2de Pinksterdag - vindt dit jaar plaats op maandag 28 mei.  U steunt ook in 2012 het werk van missionarissen en andere harde werkers in de derde wereld?

Maar natuurlijk geeft het meedoen aan de sponsortour ook kleur aan uw eigen wereld. De Trap-in is immers een gezellige familiefietstocht. Dit jaar is Stichting VentiVenti, opgericht na het overlijden van de Zijtaartse pater Harry van de Ven, weer één van de goede doelen waar voor gefietst word. De opbrengst zal gaan naar het herstellen van de watervoorziening van het zielenhuis in Drodro.

Wat is de Trap-In?

Vanaf 1974 wordt door de organiseert Stichting Trap-In op 2e Pinksterdag een sponsorfietstocht georganiseerd waarvan de opbrengst bestemd is voor de Udense en Volkelse missionarissen en enkele kleinschalige derde wereldprojecten die gedragen worden door inwoners van Uden en Volkel.

En ... behalve het 'trappen voor het goede doel' is de Trap-in ook nog eens een gezellig familiegebeuren. Vele duizenden enthousiaste fietsers van alle leeftijden doen jaarlijks mee met de Trap-in. De fietstocht is elk jaar weer anders. U rijdt door de mooie omgeving van Uden, Volkel, Mariaheide en Nistelrode. Iedereen kan meedoen. In het verleden fietsten er al mensen uit Uden, Veghel en verre omgeving, ja zelfs uit onze buurlanden (en Zijtaart), mee. Uiteraard hebben we graag dat u zich laat sponsoren, maar ook met een startbijdrage van € 4,00 per fietser ondersteunt u het werk van missionarissen en ontwikkelingswerkers.

U bent dus van harte uitgenodigd om mee te fietsen op 2de Pinksterdag, maandag 28 mei 2012. Tot dan!

 

 

WTC weekuitslagen

 

Prikpost in Zijtaart.

De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend (vanaf 8.15u. aanwezig zijn).

 

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

Meldingen en klachten in de openbare ruimte

Wanneer u gebreken in de openbare ruimte constateert, kunt u hiervan melding maken bij de gemeente. U kunt een melding doen over bijvoorbeeld de volgende zaken: reiniging (zwerfvuil), onderhoud groen, verharding (losliggende stoeptegels, gaten in de weg), riolering, verlichting, straatmeubilair, verkeer, ongediertebestrijding (overlast van wespen, ratten, muizen etc.).

De gemeente onderzoekt naar aanleiding van uw melding het probleem en zorgt voor een passende oplossing. De melding wordt afgehandeld binnen een vastgestelde normtijd (afhankelijk van de melding).

U kunt uw melding telefonisch doorgeven aan de Servicemelddesk: (0413) 38 66 44.

 

 

 

Openingstijden Bibliotheekpunt Zijtaart in ‘Het Klooster’:

 

dinsdagmiddag 13.15 - 14.45 uur

dinsdagavond 18.00 - 19.00 uur

donderdagmiddag 13.30 - 14.30 uur

 

 

BELANGETJES

 

Te koop: John van Zutphen Diervoeders, Antoniusstraat 40, Keldonk, tel. (0413) 21 20 24. Voor al uw voeders, vogelzaden, meststoffen, kalk, moskiller, houtvezel, zaagsel enz. (ook kleinverpakkingen). Afhalen dinsdag en vrijdag na 18.00 uur, zaterdag na 13.00 uur.

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

 

 

Moederdagrit Motorclub Veghel

 

MCV (motorclub Veghel) gaat op moederdag weer een mooie tocht maken door Brabant, Limburg en stukje Duitsland. We verzamelen 13 mei om ca. 10:30 uur bij D’n Brouwer, Dobbelsteenplein 1 in

Mariaheide. In kleine groepjes vertrekken we om ca. 11:00 uur voor deze tocht van ca. 250 km. Iedereen met een motor is welkom. Wil je meer informatie over de club, kijk dan op onze site

www.motorclubveghel.nl

 

BUITENVIERING BIJ MARIA-KAPEL

 

Uitnodiging voor inwoners van Zijtaart en andere belangstellenden.

Aanstaande zondag 13 mei vindt de buitenviering plaats bij de Maria-kapel.

Aanvang 9.30 uur.

We hopen dat de weersomstandigheden zich gunstig voordoen.

In het geval dat de vooruitzichten wat minder zijn, wordt er een overkapping geplaatst.

Na afloop van de viering wordt een kopje koffie of thee aangeboden.

Wij hopen weer evenzoveel belangstellenden te mogen ontmoeten als vorig jaar.

 

Stichting Maria-kapel Zijtaart

 

 

Eerste buitenwedstrijd voor de ponyruiters in Uden.

 

Afgelopen zaterdag 5 mei 2012 is de eerste selectie dressuur alweer door onze ponyruiters verreden in Uden.  Zij hebben allen erg netjes gereden en mooie resultaten behaald. Toen de meiden klaar waren met hun proeven begon het behoorlijk te regenen. Gelukkig hebben zij het droog gehouden. Hieronder de uitslagen:

Lieke Blokxmet Pikachoin de klasse AB 180 punten.

Aniek van Kemenade met Pebblesin de klasse AL1 197 punten wat haar een 2e plaats opleverde.

Shirley van Dijk met Harley D in de klasse DB 176 punten.

Emma Boes met Perry in de klasse CL2 191 punten, 3e plaats.

 

 

 

 

Vakantiesluiting

dorpshuis en gymzaal

 

*Wij maken u erop attent dat Dorpshuis Zijtaart en de sporthal in verband met de zomervakantie gesloten zijn vanaf vrijdag 29 juni tot en met vrijdag 10 augustus 2012. Vanaf maandag 12 augustus bent u weer van harte welkom.

 

*_Uitzonderingen_* op de vakantiesluiting zijn het Eetpunt op dinsdag en donderdag (van 11.30 uur tot 13.00 uur) en de prikdienst op de donderdagochtend (vanaf 7.45 uur tot circa 9.00 uur).

Voor deze activiteiten kunt u dus ook tijdens de vakantieperiode gewoon in het dorpshuis terecht!

 

LET OP: afhankelijk van de beschikbaarheid van gastheren of gastvrouwen willen we dit jaar een proef houden om het dorpshuis aansluitend op het Eetpunt (dus op de dinsdag- en donderdagmiddagen) open te laten zijn tot 17.00 uur. Op deze twee middagen kan dan iedereen, onder het genot van

een kopje koffie of een drankje, gezellig met elkaar biljarten of kaarten, een krantje lezen of gewoon even een praatje maken. Ook kan gebruik gemaakt worden van de Jeu-de-boules banen. Allemaal met een vrijblijvend karakter, maar zoals aangegeven wel afhankelijk van de vraag of wij voldoende gastheren of gastvrouwen beschikbaar hebben. De komende tijd zullen wij onder onze vrijwilligers inventariseren of  hiervoor voldoende belangstelling bestaat om dit mede in te vullen.

Te zijner tijd zullen we bekend maken of dit experiment definitief doorgaat of niet.

 

Bestuur Dorpshuis Zijtaart

 

 

 

VRIJWILLIGER VAN OUD EN WIJS BETEKENEN ECHT IETS

 

De Bezoekdienst Oud en Wijs van het ouderenwerk van Vivaan is niet wat de naam doet vermoeden. De vrijwilligers van deze bezoekdienst gaan weliswaar wel bij ouderen in de gemeente Veghel op bezoek, maar niet alleen om gezellig een praatje te maken. Als de vrijwilligers van Oud en Wijs op afspraak langsgaan, hebben zij een map vol informatie bij zich, informatie die voor ouderen interessant of belangrijk is. Tijdens het bezoek bespreken zij wat voor die oudere van belang kan zijn en laten informatie op papier achter als mensen dat op prijs stellen. Ieder jaar benadert Oud en Wijs op deze manier ongeveer de helft van alle 75-plussers uit de gemeente Veghel. Door de toename van het aantal ouderen heeft Oud en Wijs dringend behoefte aan nieuwe vrijwilligers, die gemiddeld per week een bezoek van een uur willen afleggen. Mensen die dit werk graag zouden willen doen, kunnen zich aanmelden bij het ouderenwerk van Vivaan. Dat kan telefonisch, op werkdagen tussen 9 en 13 uur op telefoonnummer (0413) 367309 en via het e-mailadres ouderenwerk@vivaan.nl.

 

ingewikkelde wereld

De Nederlandse samenleving is een goed georganiseerde, maar daardoor ingewikkelde samenleving. Er zijn zo veel regeltjes en organisaties dat het haast ondoenlijk is om daar je weg in te vinden als je iets nodig hebt. De vrijwilligers van Oud en Wijs merken dat duidelijk. Met de ouderen waar zij komen, bespreken zij onderwerpen als vrijetijdsbesteding, wonen, financiën en de zorgvoorzieningen. “Vrijwel alle ouderen die bezocht worden, hebben vragen over een of ander onderwerp,” zegt Hanneke Vissers, die samen met Jan Derks de bezoeken coördineert. Jan en Hanneke zijn als vrijwilligers elke woensdagochtend enkele uren bezig om nieuwe bezoeken voor te bereiden. Zij bellen alle 75-plussers op om te vragen of zij een bezoek op prijs stellen. De adressen van mensen die positief reageren, geven zij door aan de vrijwilligers, die op hun beurt een afspraak maken voor een bezoek. “Na het bezoek krijgen wij van de vrijwilliger door waar die informatie over heeft gegeven en of mensen behoefte hebben aan meer informatie of een andere vorm van hulp,” vult Jan Derks aan. “De vrijwilligers van Oud en Wijs kunnen terugvallen op ons en op de beroepsouderenadviseurs van Vivaan.” Van de vrijwilligers horen zij dat die dat heel erg op prijs stellen, omdat zij soms geconfronteerd worden met probleemsituaties. “In zo’n geval is het fijn als je weet, dat je iemand in kunt schakelen en dat er iets aan die situatie wordt gedaan,” weet Hanneke, “als vrijwilliger bij Oud en Wijs beteken je zo echt iets voor de mensen.”

 

 

 

 

HETTY’S DORPSWINKEL

 

MOEDERDAG AANBIEDING

 

MOEDERDAG ONTBIJT

MINI BOTER

MINI APPELSTROOP

MINI 2 SOORTEN JAM

FLESJE JUS D’ORANGE

KLEINE PEPERKOEK

10 GESORTEERDE ZACHTE MINI BROODJES

4 MINI AFBAK CROISANTJES

SCHAALTJE GEMENGDE VLEESWAREN

 

€ 12,50 + GRATIS GROTE BIGSHOPPER

(graag tijdig bestellen)

 

 

MOEDERDAG KWARKTAARTJE    € 6,25

 

GEKOOKTE ACHTERHAM 100 GRAM    € 1,45

 

KIPSATE    5 HALEN 4 BETALEN

VERS OF KANT EN KLAAR (INCL. SATESAUS)

 

HAMBURGERS     6 HALEN 5 BETALEN

 

VERSE ASPERGESOEP

 

VERSE ASPERGE CREMESOEP MET GEROOKTE ZALM

 

 

Bestel tijdig uw gebak voor het vormsel.

 

Tel.nr. 06-239 590 39 / (0413) 35 40 29

 

 

 

 

KBO

AGENDA:

Maandag 14 mei 13.30 uur: Kaarten

Dinsdag 15 mei 09.30 uur: Seniorenkoor

Dinsdag 15 mei 12.00 uur: Eetpunt

Dinsdag 15 mei 13.00 uur: Vrij biljarten

Dinsdag 15 mei 14.00 uur: Line dansen

Woensdag 16 mei 13.30 uur: Kaarten

Donderdag 17 mei 12.00 uur: Eetpunt

Donderdag 17 mei 13.00 uur: Competitie biljarten

Vrijdag 18 mei 13.30 uur: Bridgen

 

 

 

KAARTEN:

Uitslagen van de kaartmiddag op woensdag 2 mei 2012:

Jokeren:           1. Marie Habraken       125 pnt.

Rikken:             1. Piet v.d.Tillaart         122 pnt.

                        2. Wim v. Hoof              98 pnt.

                        3. Wim v.Schaijk           91 pnt.

Poedelprijs:       Anny Vissers               -49 pnt.

Loterij:             Mien Ketelaars

 

Bridge  ZBC’01 5 1 mei 202

Lijn A

1    Riet v. Hout & Corry Kastelijn                     60,07

2    Wim v. Schayk & Piet v. Schayk                 59,03

3    Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels                  56,94

4    Bert Kanters & Diny Kanters                      56,25

5    Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk           52,43

6    Mien v. Berkel & Mien Verhoeven              51,39

7    Cor Mollen & Marietje Mollen                     50,83

8    Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk               50,00

9    Jan Rijkers & Toos v. Berlo                         49,65

10   Ria Delisse & Henk v.d. Linden                   49,31

11   Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert   47,71

12   Mari v.d. Steen & Toon v.d. Zanden            46,53

13   Piet Thijssens & Riek Rijkers                       45,49

14   Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt       40,97

15   Mieke Toebast & Toos Vissers                    33,40

Lijn B

1    Cees v. Hout & Jo Verhoeven                     60,94

2    Maria Rijken & Ria Veldhuis                       59,38

3    Noud v. Zutven & Toos v. Zutven                57,29

4    Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts           52,19

5    Hein de Wit & Jo de Wit                             51,77

6    Anneke Jans & Maria Pepers                      51,56

7    Piet Reijbroek & Toos Reijbroek                  51,25

8    Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo                   43,23

(9) Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk              41,15

(9) Cor v.d. Berg & Nellie v.d. Berg                  41,15

11   Tonny Rijkers & Mien Vermeulen                40,10

 

 

Bridge KBO 4 mei 2012

Lijn A

1    Pieter v. Geffen & Tonnie Kivits                     59,03

2    Cor v.d. Berg & Jan Rijkers                            57,29

3    Mien Verhoeven & Mien Vissers                    56,60

4    Jo Verhoeven & Tonny Rijkers                       53,82

5    Harrie v.d. Acker & Jana v.d. Acker              53,13

6    Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo                      51,39

7    Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout                50,69

8    Bert Kanters & Diny Kanters                         49,31

9    Toon v. Creij & Marcel v.d. Akker                  48,96

10   Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen                    46,88

11   Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert      45,49

12   Christien v. Helvoirt & Mari v.d. Steen            43,40

(13) Lida v. Houtum & Annie v,d, Wijngaard         42,01

(13) Wim v. Schayk & Piet v. Schayk                   42,01

 

Lijn B

1    Martien v Cleef & Marietje v.d. Horst             66,32

2    Toos v. Berlo & Anny v.d. Hurk                     65,63

3    Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen                      59,38

4    Annie vBerkmortel & Josien vdBerkmortel      58,33

5    Cor Mollen & Marietje Mollen                        55,56

6    Adriaan v.d. Tillart & Riet Koevoets               54,17

7    Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort           51,74

8    Henk v.d. Linden & Fien v. Boxmeer              49,65

9    Jan v. Helvoirt & Mien v. Asseldonk               45,49

10   Harry v Boxmeer & Tonn Verbruggen            45,14

11   Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken       42,71

12   Nellie v.d. Berg & Pieta Verbakel                   40,97

13   An Thijssen & Riek Vervoort                          34,03

14   Ger Aarts & Tonnie Lukassen                        30,90

 

Biljarten regiocompetitie

Nederlaag toernooi Zijtaart - Veghel 2  op 2 mei 2012

Tonnie v. Uden          29   10   - J.Jongeneel          52   45

Johan v.Zutphen         24   21   - G.Willems            51   57

Tonn Verbruggen       21   18   - K.v.d.Biggelaar    39   21

Martien v. Zutphen     16   22   - H.Ploegmakers    22   13

Chris v. Helvoirt         16   15   - H.Timmerman     26   44

Jan Rijkers                 20   19   - J.v.Brakel            39   26

Wim Kremers            29   37   - P.v.d.Tillaart        41   36

Cor Coppens              19   17   - J.Reemers           36   25

Jan v.Uden                17   20   - W.Bartels            29   50

Willy v.d.Berkmortel   23   36   - L.Verhees           39   25

 

 

Onderlinge biljardcompetitie  03-mei 2012

Jan v.d.Oever            17   36   - Grard v. Eert          18   23

Rien v. Tiel                25   45   - Martien v Zutphen   17   10

Jan Rijkers                 18   30   - Willy vdBerkmortel 24   31

Jan de Wit                 29   49   - Tonnie v. Uden       32   27

Mies Gibbels              42   52   - Rien Kemps            37   41

Willy vd Berkmortel    24   30   - Tonn Verbruggen    20   19

Johan v. Zutphen        23   29   - Wim v.d. Sanden     54   33

Piet v.d.Hurk             39   43   - Willy Henst             30   31

Grard v.Eert               18   19   - Rien Kemps            37   29

Jos Claassen              22   20   - Jan Rijkers              18   16

Wim Kremers            29   28   - Mies Gibbels           42   26

Cor Coppens              20   16   - Gerard Oppers        14   8

 

 

 

SPORTAGENDA

 

VOW jeugd

9 mei 2012

VOW E2    uit      Schijndel/VITAM E7           18:30u

VOW E3    uit      SCMH E3                           18:30u

10 mei 2012

VOW C1    thuis  Blauw Geel'38/OtterW C4   19:00u

11 mei 2012

VOW B1    thuis  toernooi avond 18:00-21:00   18:00u

12 mei 2012

VOW C1       vrij

VOW C2       vrij

VOW D1       vrij

VOW E1       uit      toern. Nooit Gedacht mid    12:45u

VOW E2       uit      toern. Boekel Sport mid      13:15u

VOW E3       uit      toern. Nooit Gedacht mid    12:45u

VOW F1       thuis  toernooi morgen 9:00-12:15u

VOW F2       thuis  toernooi morgen 9:00-12:15u

VOW F3       thuis  toernooi morgen 9:00-12:15u

VOW F4       thuis  toernooi morgen 9:00-12:15u

VOW F5       thuis  toernooi morgen 9:00-12:15u

VOW MA1   vrij

VOW MC1    thuis  toernooi middag 13:00-17:00u

VOW MD1   thuis  toernooi middag 13:00-17:00u

 

VETERANEN VOW    thuis  ODILIAPEEL ZATERDAG

 

V.O.W.Dames zondag 13 mei 2012

VOW  D1        thuis     ROOD-WIT’62                       11.30 UUR

VOW D2         thuis     OLLANDIA                10.00 UUR

 

SPORTUITSLAGEN

 

VOW jeugd teams 12 mei 2012

VOW C2         Boekel Sport C3           3-0

VOW D1         vrij       -

VOW E1          Blauw Geel'38/OtterW E7        5-2

VOW E2          Stiphout Vooruit E3       0-8

VOW E3          Blauw Geel'38/OtterW E12       3-4

VOW F1          Mierlo Hout F2 3-3

VOW F2          Rhode F5         1-6

VOW F3          Boekel Sport F6            1-11

VOW F4          DVG F5           1-2

V.O.W. senioren zondag 6 mei 2012

VOW H1         SBV                            3 - 2

VOW H2         ELI 2                           4 - 2

VOW H3         AVESTEYN 5                         0 - 2

VOW H4         SCHIJNDEL/VITAM 10         2 - 4

VOW Dames

VOW  D1        DAMES AVANTI’31  1 - 3

VOW D2         AVESTEYN                1 - 3

VETERANEN  VOW  - SV. OOSTRUM        6 - 0 

 

W.T.C. Zijtaart

Heren: zondag 13 mei, Moeders Dagtocht, pauze in Poeldonk, 90 km, vertrek 8.30 uur.

Dames: zondag 13 mei, Moeders Dagtocht, pauze in Poeldonk, 80 km, vertrek 8.30 uur.

 

 

 

Bond van Alleengaanden kring Uden: Uitnodiging voor een brunch.

 

Beste leden,

Wij willen u uitnodigen voor een heerlijke brunch op zondag 20 mei 2012, welke we houden bij AquaRest (Wildhorst), Meerstraat 30B, 5473 VX Heeswijk-Dinther.

De zaal is om 12.30 uur open.

Het brunchbuffet zal om 13.00 uur geopend zijn.

Het programma ziet er als volgt uit:

12.30-13.00 uur    Ontvangst met kopje koffie/thee.

13.00-14.30 uur    Brunchbuffet.

15.00-16.00 uur    Gaan we wandelen door de mooie
                           omgeving.

Voor degenen die niet willen wandelen, is er gelegenheid om in de bar een kaartje te leggen of bij mooi weer op het terras te gaan zitten of op eigen kosten een bezoek te brengen aan de museumboerderij.

16.00 uur             Terugkomst in de bar van AquaRest.
         Hier kun je, voor eigen rekening, nog iets drinken.

17.00 uur          Einde programma en afsluiting van deze
          middag.

De kosten voor deze mooie middag zijn € 22,00.

Te voldoen bij binnenkomst van de zaal.

De werkgroep wenst u een fijne middag.

A. van Berlo, tel. (0492) 32 17 33

 

 

 

 

 “Nou krijgen wij de schuld!!!”

(voor deze columns: lees verder op www.interpunctie-praktijkgevallen.nl)

Ik werd gebeld door vader, hij wilde een afspraak omdat de kinderen zo lastig waren. Het ging om beginnende pubers. Ik vroeg hem om de kinderen bij het eerste gesprek thuis te laten. Maar dat vond hij geen goed idee. Uiteraard mogen mensen zelf weten wat ze doen, dus ik vond dat ook goed. Twee dagen later belde meneer onze afspraak af. Het ging een stuk beter. Hoe kon dat nu? Ik hoorde tussen de regels door dat de ouders gezegd hadden dat ze mee moesten naar die mevrouw van Interpunctie, als ze zo vervelend zouden blijven…… Zo werkt het echter niet!

Ik kon voorspellen dat het over een tijd weer slechter zou gaan. Ik deed dat niet, want mensen denken dan soms dat ik hen probeer te overreden, omdat ik dan geld aan hen kan verdienen…… Natuurlijk werk ik niet zo, dan zou ik me compleet ongeloofwaardig maken. Ik wil geen gesprekken met mensen die er zelf de noodzaak niet van inzien. Maar het ging inderdaad zoals ik verwachtte, enkele maanden later belde meneer weer voor een afspraak. Om twee dagen later weer te bellen dat de kinderen niet mee wilden komen…… Of ik ook op huisbezoek wilde komen. Dat doe ik inderdaad wel eens, maar alleen als ik geen andere mogelijkheid zie. Ik zag nu nog wel een andere mogelijkheid: ik vertelde dat ik veel liever eerst een gesprek met de ouders alleen had en dat mogelijk dan later nog een keer een gesprek met de kinderen zou volgen. Van pure ellende gingen de ouders akkoord en kwamen samen op gesprek. Ze waren nogal boos: “Nou krijgen wij de schuld omdat onze kinderen zo lastig zijn”, zeiden ze al voordat ik iets gezegd of gevraagd had. Ik vroeg hoe ze erbij kwamen, dat zij de schuld kregen. Het bleek dat zij dachten dat zij nu op hun donder zouden krijgen, omdat ze de kinderen niet goed hadden opgevoed. Vaak hebben de ouders ook wel een rol in het lastige gedrag van hun kids, maar meestal zijn ze niet schuldig, maar weten ze niet hoe ze het anders kunnen doen. Dat heeft niks met schuld te maken. Ouders doen hun best. Ik had hun kinderen niet eens nodig. Na drie gesprekken kregen ze de kinderen steeds beter onder controle. Enkele maanden later hadden we een afsluitend gesprek. De kinderen heb ik nog steeds nooit gezien. De ouders hadden wel een briefje bij van hun jongste zoon (12 jaar): “mevrouw, bedankt dat u papa en mama geholpen heeft weer de baas te worden over mijn zus”.

Mw. N. Timmermans-van de Kamp

Interpunctie, Smientdonk 2,

5467 CA  Veghel

tel. 06-21.59.24.35. 

 www.interpunctie.nl

 

 

 

MEGA VLOOIENMARKT  UDEN

op HEMELVAARTSDAG donderdag 17 Mei

 

Om de clubkas te spekken van de Reddingsbrigade uit  Uden zal er een gigantisch grote buitenvlooienmarkt georganiseerd worden op Hemelvaartsdag  donderdag 17 Mei.

De markt wordt gehouden in het Sportpark aan de Parklaan te Uden. Er zullen ruim 300 kramen opgesteld staan !!  Het park is gelegen nabij de Volkelseweg.

De Reddingsbrigade Uden heeft in totaal zo’n 120 leden.

De opbrengst van de vlooienmarkt zal aangewend worden voor de aanschaf van extra oefen-

materiaal. Zo kan men dan praktisch oefenen m.b.t. reddingswerkzaamheden in  of rondom het water.

De openingstijden zijn van 10-17 uur en de entree bedraagt 2.50 Euro per persoon. Kinderen

tot 10 jaar hebben gratis toegang. Parkeren rondom het terrein is gratis.

Voor nadere informatie kunt u bellen met  0161-456291

 

 

 

BUURTVOETBAL VOW 2012

 

 

Het buurtvoetbaltoernooi is elk jaar weer een groots spektakel.

Welke buurtvereniging gaat dit jaar als winnaar aan de haal? De deelnemende elftallen zijn:

 

Teams:

1 Rond de Bulte                             4 Doornhoek

2 Leinserondweg/Hoolstraat          5 Krijtenburg

3 Boskamp                                    6 Rond de Kerk

 

Enkele spelregels:

-          elk team zorgt zelf voor shirtjes

-          er moeten minimaal 2 dames in het veld staan of 2 jeugdspelers van 12 t/m 15 jaar of een combinatie hiervan. Is dit niet het geval, dan wordt het spel gespeeld met een speler minder.

-          Bij gelijke kleur shirts moet de uitspelende ploeg hesjes aan

De wedstrijden duren 2 x 25 minuten.

 

Tevens wordt van elke team per wedstrijd een bijdrage gevraagd van € 5,00 voor de scheidsrechter. Dit bedrag graag afdragen aan Ad vd Heijden.

 

1e wedstrijddag: 16 mei

Tijd

Team

Team

20.00u

Rond de Bulte

Doornhoek

20.00u

Leinserondweg/Hoolstraat

Rond de Kerk

20.00u

Boskamp

Krijtenburg

 

 

 

 

 

 

2e wedstrijddag: 23 mei

Tijd

Team

Team

20.00u

Krijtenburg

Rond de Bulte

20.00u

Doornhoek

Leinserondweg/Hoolstraat

20.00u

Rond de Kerk

Boskamp

 

 

3e wedstrijddag 30 mei

Tijd

Team

Team

20.00u

Krijtenburg

Rond de Kerk

20.00u

Boskamp

Doornhoek

20.00u

Rond de Bulte

Leinserondweg/Hoolstraat

We wensen iedereen een gezellige en sportieve avond toe en hopen op veel supporters.

                                   Activiteitencommissie V.O.W.

 

 

 

 

Lustrumeditie Jazz in Kerk en Kroeg Veghel

Stichting Jazz Veghel houdt op zondag 20 mei voor de vijfde keer het evenement Jazz in Kerk en Kroeg. De formule is gelijk aan eerdere edities, de muzikale invulling weer verrassend anders. Het programma start om 10.30 uur met een gospelviering in de Lambertuskerk. Het afsluitende concert vindt plaats om 16.00 uur in het café van De Blauwe Kei. De muzikale rode draad wordt wederom gevormd door het Streetparade Orkest Veghel. De toegang tot alle optredens is gratis. Kijk voor meer informatie op www.stichtingjazzveghel.nl

Het evenement start met een gospelconcert in de Veghelse Lambertuskerk dat wordt verzorgd door een speciaal gelegenheidskoor, met als kern het Veghelse Song of Joy (voormalige Jokola) o.l.v. Dan Loredan en met begeleiding van een jazzcombo. Vervolgens kan men om 13.00 uur genieten van een familieconcert in het oude Raadhuis aan de Markt onder de titel ‘De Kleine Louis’ m.m.v. Nederlandse jazzgiganten als Rolf Delfos (Houdini’s, Jazzinvaders) en Michael Varekamp (Dutch Swing College band eva). Daarna is het in dezelfde zaal om 14.30 uur de beurt aan blues/roots zanger/gitarist John Pippus (VS), een optreden in samenwerking met Kunstgroep De Compagnie. Het evenement wordt afgesloten in het jazzcafé van De Blauwe Kei met een optreden van één van de meest getalenteerde en toonaangevende moderne jazzgitaristen van deze tijd Marzio Scholten met zijn kwartet.   

 

Kom ik in Zijtaart nog aan de bak?

 

Waarom deze vraag gesteld in Zijtaarts Belang?

Niet uit eigen belang, maar uit KWF-belang, wat ik in dit schrijven van harte zal toelichten. Al maanden zocht ik een weg naar die bak maar de weg die ik me voorgesteld had bleek niet begaanbaar en dat leidde tot vertraging. Toen ik op 14 oktober 2011 in Brabants Dagblad een mooi stuk las onder de kop “een eeuw autogeschiedenis in Zijtaart”, vond ik het nog veel te vroeg om in de pen te klimmen, maar het leek me wel een geschikt aanknopingspunt om binnen te komen.

Op woensdag 2 maart (ook vorig jaar) stond er in het Brabants Dagblad nogmaals een artikel met kop van vergelijkbare grootte: “’Old-timer’ Jan van Asseldonk fietst met zijn zoon Paul zes keer de Alpe d’Huez op”. Die Jan van Asseldonk ben ik dus en voilà, ook uit Zijtaart. Bovendien schreef ik van ’88 of ’89 t/m 2002 een keer of acht per jaar een stukje in De Omroeper (Herpen; Ravenstein; Schaijk) voor fietsclub Het Stalen Ros, waar ik al meer dan 35 jaar lid van ben en waarvoor ik toen zo’n beetje de PR-functie vervulde. Omdat ik er niets voor voelde telkens mijn naam in dat blad te zien verschijnen, schreef ik altijd onder de schuilnaam ”De Old-timer”. (In de club vond men dat mijn fiets niet de modernste was).

De koppeling tussen die Zijtaartse old-timers leek me dus niet zo gek, maar de man van die echte old-timers, Harrie Grinsven, is naar ik begreep goed herstellende (of hersteld) van een ondergane operatie en zit (nog) niet op verdere/nieuwe publiciteit te wachten. Dan maar proberen “binnen te komen” op eigen Zijtaartse wortels, die ik niet heb laten afsterven, al is Zijtaart na mijn trouwen in 1960 niet meer mijn woonplaats geweest: mei ’60 – augustus ‘62 Elst (Gld.); dan tot einde ’64 Sas van Gent; van 1965 t/m maart 1975 Rosmalen en vanaf 1 april ’75 wonen we in Oss aan de Eikenboomgaard 25.

 

Hoe levend zijn die Zijtaartse wortels?

Toen ik najaar 2000 hoorde dat mijn klasgenoot van de lagere school, pater Harry v.d. Ven in 2001 zijn 40-jarig priesterfeest zou vieren, heb ik Zus v.d. Ven gevraagd hoe zij dacht dat Harry het zou vinden dat ter gelegenheid daarvan een reünie van zijn lagere schoolklas zou worden georganiseerd. Zij dacht dat hij dat wel leuk zou vinden en samen met Thieu Peters heb ik die toen op de rails gezet. Op die 1e reünie op 14 juni 2001 in café Kleijngeld hebben we Harry een nieuw horloge aangeboden. Aanvankelijk hebben we daarna nog wel eens een jaar overgeslagen, maar de laatste jaren is een reünie vaste prik en is het beurtelings bij Bert en Mieke Kanters (2011) en Jan en Annie van Zutphen waar we (naar ik van uitga) dit jaar weer te gast zijn. Alle afspraken daarover moet ik nog maken, maar men zei me eens: “Hoe ouder je wordt, hoe drukker je het krijgt.” Daar zit enige waarheid in … en tot nu toe heeft zich niemand aangemeld om mijn coördinerende activiteiten over te nemen. Wat ik wel even moet melden is dat de bijdragen die op onze reünies aan het gastgezin worden gegeven als tegemoetkoming in de gemaakte kosten, steeds weer aan de stichting VentiVenti worden overgedragen, die het door pater v.d. Ven opgezette ontwikkelingswerk voortzet. Je ziet: ik heb Zijtaart niet losgelaten en mijn mooie groene petje met op de klep “Zijtaart” is niet te koop.

Dat petje leidde wat jaren geleden nog tot herkenning. Toen mijn vrouw en ik op een fietstocht in Limburg zaten te pauzeren en me de vraag werd gesteld hoe ik aan dat petje kwam, heb ik geantwoord: ”eerlijk”. In het gesprek dat volgde bleek dat me de vraag door mijn vroegere buurmeisje, An Huibers, gesteld was. Zonder petje hadden we elkaar nooit herkend. Intussen vraag je je wellicht … hopelijk af waarom ik in Zijtaart nog aan de bak zou willen komen.

 

Waarom nog aan de bak in Zijtaart?

Welnu, dat is vanwege mijn Alpe d’HuZes-aspiraties. Vorig jaar was ik een van die Alpe d’HuZes-fietsers voor het kankerfonds en dat zal ik dit jaar weer zijn. Deze keer in het team van De Harense Smid, die net als ik lid is van fietsclub Het Stalen Ros in Ravenstein. De gemiddelde leeftijd van onze 8 teamleden is bijna 61 jaar en ik span met mijn 78 jaar de kroon. De Harense Smid, Ruud van Schaijk, is 74 jaar. Dat vorig jaar maar 5 keer boven komen een rol speelde in mijn beslissing het nog eens over te doen, valt te lezen in het blog op mijn site.

Het zal wel bekend zijn dat de hele opbrengst van Alpe d’HuZes ten goede komt aan KWF, het kankerfonds waarvoor het ook georganiseerd wordt. Weet iedereen echter dat de hele organisatie uit vrijwilligers bestaat; dat er niet één betaalde kracht aan te pas komt? Dus hier: niks strijkstok! Het is onvoorstelbaar wat hier met puur vrijwilligerswerk tot stand wordt gebracht! Er wordt net iets meer afgedragen dan ontvangen, want alles wordt rechtstreeks op de bank gezet en daarna (vorig jaar was dat in oktober) met rente overgemaakt.

Zoals, naar ik aanneem elke deelnemer dat doet, streef ik naar een maximale opbrengst voor het KWF; als deelnemer vind ik dat je die verplichting op je neemt. Over wat ik tot nu toe heb binnengehaald, ben ik erg tevreden, maar ik bied Zijtaart graag de mogelijkheid tot verhoging van dat bedrag. Moet ik zeggen het grootste bedrag is het mooiste? … Ik mag niet liegen, dus zeg ik geen nee, maar iedereen weet: ook vele kleintjes maken één groot!

Wie het KWF via mijn actie wil steunen, vindt de weg daartoe op mijn site onder de knop donaties. Mijn site-naam: www.naarbovenjan.nl

Mijn hartelijke groeten aan heel Zijtaart en ik ga op de uitkijk staan naar reacties,

Jan van Asseldonk.