Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 21   2011-2012 > Dorpsnieuws  jaargang 21  nummer 34

Dorpsnieuws  jaargang 21  nummer 34


16 mei 2012 - 23 mei 2012

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nl
Klik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 21 nr 34


KERKBERICHTEN

 

Donderdag: 17 mei 9.30 u. Hemelvaart Pater van Delden (Gem.Koor)

Wij gedenken in deze viering:

Toon en Lies Verhagen, overl.oud. Steenbakkers-van Boxmeer en overl.fam.; Cornelis en Sientje Pennings-van der Eerden en zoon Rien.

Zondag: 20 mei 9.30 u. Woord- en Communieviering (Gem.Koor)

Wij gedenken in deze viering:

Jo van de Wetering (vanw.verjaardag); Overl.oud. van Helvoort-van der Linden, dochter Joke en kleinzoon Michel; Cor en Bertha Oppers-van Erp (vanw.trouwdag); Pater Harry van de Ven (vanw.verjaardag); Overl.oud. Brugmans- Kanters; Overl.oud. Kanters-de Koning, kleinzoon Tonny Kanters en Pater de Koning; Jrgt. Evert Bosch; Overl.oud. Wuytenburg-van Stiphout en zonen Martien en Johan

Overleden: Antje Vervoort in de leeftijd van 87 jaar

 

 

 

KERMIS ZIJTAART

 

Vanaf zaterdag 19 tot en met dinsdag 22 mei a.s. is het kermis in Zijtaart.

Op het dorpsplein staan weer diverse attracties opgesteld, die vermaak bieden voor jong en oud. Zaterdagavond om 19.00 uur gaan de attracties draaien. Op zondag gaat de kermis om 13.00 uur open en op maandag en dinsdag direct na het uitgaan van de basisschool. De sluiting is dagelijks om uiterlijk 24.00 uur.

Op zaterdagavond begint de kermis met een traktatie. De kinderen en de jeugd (niet alleen uit Zijtaart), die om 19.00 uur aanwezig zijn, krijgen van de Evenementengroep twee gratis kaartjes voor een van de attracties. Voor de ouders en andere bezoekers is er gratis koffie en thee. Voor de gratis kaartjes is het wel de bedoeling dat men ook om 19.00 uur aanwezig is.

Tijdens de kermisdagen staan er nog meer evenementen op het programma. Zo organiseert “Wielertourclub Zijtaart” op zaterdag fietscrosswedstrijden voor de jeugd van de basisschool. De aanvang hiervan is om 13.30 uur en de plaats van handeling is paardensportterrein De Leinse Hoefslag. Op zondag is er de vlooienmarkt van carnavalsvereniging De Reigers. De aanvang hiervan is om 10.00 uur en duurt tot 14.30 uur. Deze markt wordt gehouden in het centrum. Tot slot is in café-zaal Kleijngeld iedere avond op muzikaal gebied het een en ander te beleven.

Met al deze activiteiten heeft Zijtaart gegarandeerd weer een paar gezellige kermisdagen.

 

 

 

Prikpost in Zijtaart.

De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend (vanaf 8.15u. aanwezig zijn).

 

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

 

Meldingen en klachten in de openbare ruimte

 

Wanneer u gebreken in de openbare ruimte constateert, kunt u hiervan melding maken bij de gemeente. U kunt een melding doen over bijvoorbeeld de volgende zaken: reiniging (zwerfvuil), onderhoud groen, verharding (losliggende stoeptegels, gaten in de weg), riolering, verlichting, straatmeubilair, verkeer, ongediertebestrijding (overlast van wespen, ratten, muizen etc.).

De gemeente onderzoekt naar aanleiding van uw melding het probleem en zorgt voor een passende oplossing. De melding wordt afgehandeld binnen een vastgestelde normtijd (afhankelijk van de melding).

U kunt uw melding telefonisch doorgeven aan de Servicemelddesk: (0413) 38 66 44.

 

 

 

Openingstijden Bibliotheekpunt Zijtaart in ‘Het Klooster’:

 

dinsdagmiddag 13.15 - 14.45 uur

dinsdagavond 18.00 - 19.00 uur

donderdagmiddag 13.30 - 14.30 uur

 

 

 

BELANGETJES

 

Te koop: John van Zutphen Diervoeders, Antoniusstraat 40, Keldonk, tel. (0413) 21 20 24. Voor al uw voeders, vogelzaden, meststoffen, kalk, moskiller, houtvezel, zaagsel enz. (ook kleinverpakkingen). Afhalen dinsdag en vrijdag na 18.00 uur, zaterdag na 13.00 uur.

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

Te Koop: Scheppach Vlak en van dikte bank, werkbreedte 30 cm hoogte 18 cm. Totale hoogte 85 cm, lengte 140 cm compleet. 

Henk vd ven (0413) 36 52 42

 

Te  koop

Mooi wit prima printer papier

Data Copie 80 grams

van € 6,99 voor € 5,00 per pak van 500 vel

Raaijmakers Drukwerk

Reibroekstraat 5,

tel.: 366613

 

 

 

COLLECTE ASTMA FONDS

 

Het huis aan huis collecteren voor het Astma Fonds heeft het mooie bedrag van € 563,67 opgebracht.

Hartelijk dank aan degenen die het Astma Fonds een warm hart toedragen, speciaal dank aan de collectanten en de gevers.

 

 

Opbrengst Collecte Nationaal Fonds Kinderhulp

De jaarlijkse collecte voor het Nationaal Fonds Kinderhulp in de week van 22 tot en met 28 april, heeft in Zijtaart het mooie bedrag van € 457,15 opgebracht.

Collectanten en gevers: hartelijk dank!

Het ingezamelde geld is bestemd voor kinderen in Nederland die in hun leven veel ellende hebben meegemaakt en ook ‘een beetje gewoon geluk’ verdienen. Dingen die soms zo gewoon lijken, zijn voor een grote groep kinderen in Nederland niet weggelegd. Daarom springt Kinderhulp financieel bij. En dat al meer dan 50 jaar!

In jeugdzorginstellingen of (pleeg)gezinnen met financiële beperkingen is vaak geen geld voor extraatjes. Kinderhulp vindt dat alle kinderen de kans moeten krijgen om hun talenten te ontwikkelen en leuke ervaringen op te doen. Dit kan bijvoorbeeld zijn door lid te worden van een sportclub, de aanschaf van een computer of een bijdrage voor de kamerinrichting als een kind voor het eerst op zichzelf gaat wonen. Ook een weekje kamperen kan hen helpen om even hun problemen te vergeten en gewoon kind te zijn. Wilt u volgend voorjaar ook een steentje bijdragen? Wij zijn nog op zoek naar collectanten voor de volgende straten:

Leindserondweg/Hoolstraat

Krijtenburg/Weievenseweg/Logtenburg

Jekschotstraat/Hool/Gerecht

U kunt contact opnemen met Lea van den Elzen, Pastoor v.d. Bultstraat 3, Zijtaart.  Telefoon 34 36 70 (na 18.00 uur)

 

 

 

RODE KRUIS

 

De werkgroep van het Rode Kruis ( Zijtaart ) organiseert op maandag 21 mei 2012 om 14.00 uur een ontspanningsmiddag. Deze bijeenkomst is in het Dorpshuis / Klooster.

Nieuwe belangstellenden kunnen zich melden bij mevr. Th. v. d. Hurk-v.d. Biggelaar, tel. 36 37 34 of

mevr. M. Hooijmans-Swinkels, tel. 34 01 13.

 

 
 
Gewijzigde openingstijden Stadhuis en Milieustraat 
rondom Hemelvaart
 
Op donderdag 17 mei zijn de Gemeentewerf, de Milieustraat en het Stadhuis gesloten.
Omdat de openstelling van donderdagavond 17 mei komt te vervallen, 
is het KlantContactCentrum
op woensdagavond 16 mei geopend van 17.00 uur tot 20.30 uur.
Op vrijdag 18 mei zijn de Gemeentewerf en het Stadhuis gesloten. 
Het sluiten van huwelijken is op vrijdag 18 mei van 09.00 tot 16.00 uur mogelijk.
De Milieustraat is vrijdag 18 mei wel geopend.
Uitsluitend voor storingen en de aanvraag van graven op de 
gemeentelijke begraafplaatsen is de afdeling Beheer Openbare Ruimte
bereikbaar via het storingsnummer tel. 0413 35 03 63.
 
 
 

 

Samen een Nieuwe Parochie

 

Het heeft al eerder in kranten gestaan dat het bisdom aan een reorganisatie begonnen is. Ook de Veghelse parochies ontkomen daar niet aan. Zoals u zelf kunt constateren, komen er niet meer zoveel mensen naar de kerk als 30-40-50 jaar geleden. Dat is niet alleen in ons bisdom zo, maar in de hele westerse wereld. De kerk stond vroeger centraal in de samenleving. Dat is op dit moment geenszins meer het geval. Ook de persoonlijke betrokkenheid van de mensen bij de kerk is sterk verminderd of geheel verdwenen. Minder mensen in de kerk en betrokken bij de kerk, levert minder kerkbijdrage op. Echter, de kosten van beheer en onderhoud van de kerken stijgen. Het gevolg is dat kerkgebouwen gaan sluiten of een herbestemming krijgen.

Een dergelijk proces vindt niet van de ene op de andere dag plaats. Daar is tijd voor nodig, onderzoek, overleg en begrip. Een parochiekerk, zeker in de kerkdorpen, is onderdeel van de identiteit van het hele dorp. Dopen, Eerste Heilige Communie, Vormsel, trouwen, uitvaart, dorpsfeesten en processies worden door de gemeenschap in en rondom de kerk gevierd. Parochie en dorp zijn voor veel inwoners sterk met elkaar verbonden. Maak je die los van elkaar dan voelen beiden het gemis.

De kerkbesturen van de negen parochies van de gemeente Veghel hebben een bestuurlijke en een pastorale stuurgroep gevormd met in beide groepen afgevaardigden van alle besturen. Deze twee groepen bekijken de mogelijkheden op juridisch/bestuurlijk gebied en de betekenis voor het pastoraat en de diaconie. Er wordt veel gesproken met elkaar en met vertegenwoordigers van het bisdom. Gezamenlijk is de conclusie getrokken dat het onvermijdelijk is dat er op termijn kerken gesloten gaan worden. Op dit moment zijn de parochies financieel nog gezond en is de noodzaak tot het sluiten van kerken niet groot. De twee stuurgroepen werken aan een startdocument dat leidt tot de vorming van één bestuur voor de nieuwe parochie, bestaande uit de parochies van Boerdonk, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Veghel en Zijtaart. De financiële situatie is nu gezond en in samenhang met elkaar kunnen besluiten voor de toekomst genomen worden. Dat nieuw te vormen bestuur creëert kansen voor de nieuwe geloofsgemeenschap.

Het slagen van dit proces is afhankelijk van het vertrouwen dat pastores en vrijwilligers krijgen van zowel de leden van de geloofsgemeenschap als van het bisdom. Het (beoogde) pastorale team gaat ervan uit dat de deskundigheid van de parochianen en hun bestuurders, voldoende waarborgen geeft om te komen tot de Nieuwe Parochie. Samen met de bestuurlijke stuurgroep en haar commissies en de pastorale stuurgroep wensen we het proces dat we gestart hebben verder te gaan en af te maken. De Nieuwe Parochie kan dan uitgroeien tot een gelovige ontmoetingsplaats die bijdraagt aan het geluk van de mensen en de gemeenschap.

Onlangs ontvingen de parochiebesturen een brief van het bisdom met verstrekkende gevolgen. In het verleden was de parochie zelf verantwoordelijk voor de zorg van de geloofsgemeenschap, nu doet het bisdom een beroep op diezelfde geloofsgemeenschap om op korte termijn kerken aan te geven welke gaan sluiten. Dit heeft ook te maken met een nieuwe koers van de kerk die sterk naar binnen is gericht en die oude waarden en een centrale machtsverhouding in ere hersteld. Een koers die van de volkskerk zoals wij die kennen, een keuzekerk met één waarheid wil maken.

Zo zijn we niet gewend te werken met elkaar. Een gelovige gemeenschap onderhoudt zich zelf. Parochianen zijn medeverantwoordelijk voor de bestuurlijke organisatie, de opbouw, de catechese, de liturgie en de diaconie. De wijze waarop het bisdom de Nieuwe Parochie wil realiseren en gelijktijdig de parochianen weer in de banken wil laten plaatsnemen, wordt door veel vrijwilligers ervaren als een ontkenning en diskwalificatie van hun inzet, betrokkenheid en deskundigheid. Deze ontkenning doet pijn en maakt veel praktiserende, gelovige parochianen verdrietig.

We hopen dat het bisdom vertrouwen toont in de inzet en verantwoordelijkheid van vrijwilligers, bestuurders en pastores in de parochies. Dat er ruimte en wederzijds respect is voor verschillende inzichten en rituele vormen.

Gaat het bisdom op de ingeslagen weg verder, dan zal de kerk wel blijven bestaan. Ze zal zich enerzijds manifesteren in de Nieuwe Parochie, de officiële kerk, maar anderzijds ook in kleine, tere, gelovige initiatieven bij mensen thuis, dorpsfeesten/vieringen rondom dorpskapelletjes, uitvaarten in schuren en wie weet waar. Gods Geest waait waarheen Hij wil en laat zich niet in een gouden kooi opsluiten.

Op 11 juni vindt van 20.00 -22.00 uur een bijeenkomst plaats in de kerk van de H. Johannes in Veghel-Zuid. Met alle parochianen, vrijwilligers, betrokkenen en belangstellenden wordt de stand van zaken besproken van de Nieuwe Parochie. Diverse werkgroepen presenteren hun bevindingen in het startdocument. We hopen op een grote opkomst uit alle windstreken van Veghel zodat het bisdom ziet dat velen ons beleid van de Nieuwe Parochie steunen.

 

Het beoogde pastorale team van

de Nieuwe Parochie ‘Samen’.

            Pastoor A. Smulders

            Diaken H. van Bemmel

            Dhr. A. van der Steen p.w.

 

Pastoor C. Rombouts

 

 

KBO

AGENDA

Dinsdag 22 mei 09.30 uur: Seniorenkoor

Dinsdag 22 mei 12.00 uur: Eetpunt

Dinsdag 22 mei 13.00 uur: Vrij biljarten

Dinsdag 22 mei 14.00 uur: Line dansen

Woensdag 23 mei 13.30 uur: Kienen

Donderdag 24 mei 12.00 uur: Eetpunt

Donderdag 24 mei 13.00 uur: Competitie biljarten

Donderdag 24 mei 13.30 uur: Kaarten

Vrijdag 25 mei 13.30 uur: Bridgen

 

KAARTEN

De uitslagen van donderdag 10 mei 2012:

Jokeren:         Mientje Raaijmakers                 119 pnt.

Rikken:          1.Harry v. Zutphen                   100 pnt.

                        2. Willy v.d. Berkmortel              59 pnt.

                        3. Jan v. Zutphen                       53 pnt.

Poedel prijs:      .Anny Vissers                          -80 pnt.

De uitslagen van maandag 14 mei 2012:

Rikken:             1. Jan v. Zutphen          109 pnt.

2. Piet v.d. Hurk           101 pnt.

Poedelprijs:       Karel Bekkers              - 39 pnt.

Loterij:              Harrie Rooijakkers

 

 

BILJARTEN

Nederlaag toernooi 9 mei 2012 Zijtaart - Raamhoeve
Mies Gibbels            41     39   -   Th.v.d.Cruyse    49    29
Wim Kremers          29     22   -   A.v.d.Sangen     35    28
Tonnie v. Uden        29     62   -   H.Vogels           30    31
Johan v.Zutphen      24     18   -   T.Benerink         28    21
Willy vdBerkmortel  23     21   -   J.Oostermeijer    22    12
Tonn Verbruggen     21     17   -   I.Vinks               24    21
Jan Rijkers              20     15   -   P.v.Esch            23    34
Jan v.Uden              17     19   -   J.Oostermeijer    22    12
Martien v. Zutphen  16     21   -   H.v.Tiel             22    26
Jan v.d.Oever          15     15   -   C.v.Hees           13    11
 
Onderlinge competitie 10 mei
Chris v.Helvoirt    20   30   - Wim Kremers               29   29
Tonn Verbruggen 20   28   - Jan de Wit                    29   8
Rien v. Tiel          25   33   - Willy v.d. Berkmortel    24   30
Rien v. Tiel          25   31   - Cor Coppens                 20   23
Jan v.Uden          19   24   - Johan v. Zutphen           23   17
Rien Kemps         37   45   - Wim Kremers               29   16
Cor Coppens        20   22   - Jan Rijkers                    18   13
Mies Gibbels        42   47   - Jan v.d. Oever              17   10
Tonnie v.Uden     29   29   - Johan v. Zutphen           23   18
Jos Claassen        22   23   - Wim v.d. Sanden           54   39
Chris v.Helvoirt    20   21   - Wim v.d. Sanden           54   34
Rien Kemps         37   34   - Willy Henst                   30   17
Tonnie v.Uden     32   31   - Grard v. Eert                18   16
Tonn Verbruggen 20   16   - Martien v. Zutphen        17   8
 
Nederlaag toernooi Zijtaart - Eerde 14 mei 2012
Wim v.d. Sanden  51   45   - Peter Verkuijlen         63   66
Mies Gibbels        41   56   - Gijs Stapelbroek         62   48
Rien Kemps         35   45   - Antoon v.d. Boom      53   43
Johan v.Zutphen   24   14   - Henk v.d. Burgt         47   45
Jos Claassen        23   17   - Jan Vermeulen           39   36
Tonn Verbruggen 21   22   - Bert v. Heeswijk        31   29
Jan Rijkers           20   18   - Rien v.d. Pas             29   23
Cor Coppens        19   16   - Theo Vissers             23   28
Martien vZutphen 16   14   - Toon Verhoeven        23   18
Jan v.d. oever      15   23   - Johan v.d. Tillaart       23   30
 

BRIDGEN

ZBC ’01 8 mei 2012
Lijn A
1    Jan Rijkers & Toos v. Berlo                      59,58
2    Cees v. Hout & Jo Verhoeven                  57,08
3    Mien Verhoeven & Ria Delisse                 52,92
4    Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk            52,50
5    Harrie vd Wijgert & Marietje vd Wijgert    52,08
6    Cor Mollen & Marietje Mollen                  51,67
7    Hilly v. Bosbeek & Ria Veldhuis               51,25
8    Wim v. Schayk & Piet v. Schayk              50,42
9    Henk v.d. Linden & Mien Vissers             47,50
10   Bert Kanters & Diny Kanters                   42,50
11   Piet Thijssens & Riek Rijkers                    42,08
12   Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt    40,42
 
 
Lijn B
1    Anneke Jans & Maria Pepers                   60,42
2    Noud v. Zutven & Toos v. Zutven             59,17
3    Riet v. Hout & Corry Kastelijn                  55,00
4    Piet Reijbroek & Toos Reijbroek               54,58
5    Joke Petit & Maria Rijken                         50,83
6    Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo                50,00
7    Cor v.d. Berg & Nellie v.d. Berg               49,58
8    Tonny Rijkers & Mien Vermeulen             49,17
9    Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts        48,33
10   Hein de Wit & Jo de Wit                          44,17
11   Mieke Toebast & Toos Vissers                 43,33
12   Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk           35,42
 
KBO 6 11 mei 2012
Lijn A
1    Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen                 59,23
2    Bert Kanters & Diny Kanters                      56,25
3    Jan v. Helvoirt & Mien v. Asseldonk            55,36
4    Mien Verhoeven & Mien Vissers                 54,46
5    Pieter v. Geffen & Tonnie Kivits                  53,27
6    Cor v.d. Berg & Jan Rijkers                         52,38
7    Anny v.d. Wijngaart & Lida v. Houtum        52,08
8    Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert   51,79
9    Toon v. Creij & Wim v. Os                          50,00
10   Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt       48,81
11   Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout             48,21
12   Cees v. Hout & Riet v. Hout                        47,92
13   Jo Verhoeven & Tonny Rijkers                    47,62
14   Wim v. Schayk & Piet v. Schayk                 43,15
15   Mari v.d. Steen & Annie v. Berkmortel        42,56
16   Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo                   36,90
 
Lijn B

1    Toos v. Berlo & Anny v.d. Hurk                 62,50

2    Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk         59,38

3    Mies v.d. Burgt & Jo v.d. Burgt                  56,77

4    Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort       55,21

5    Cor Mollen & Marietje Mollen                   55,00

6    Martien v Cleef & Marietje v.d. Horst         54,38

7    Ad Koevoets & Riet Koevoets                   45,83

8    Jan Pistorius & Pieta Verbakel                    42,71

9    Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen                  42,50

10 Ger Aarts & Tonnie Lukassen                     40,10

11 Henk v.d. Linden & Tonn Verbruggen        37,50

 
 
 

Vlooienmarkt C.V. De Reigers

 

Zondag 20 mei organiseert carnavalsvereniging De Reigers weer haar jaarlijkse vlooienmarkt. Deze vlooienmarkt is in de Pastoor Clercxstraat tussen Café zaal Kleijngeld en ’t Dorpskaffee. De verkoop van de vele waardevolle spullen start om 10.00 uur en duurt tot 14.30 uur. Er wordt geen entree gevraagd, dus is er ook geen controle bij de toegang. Om de organisatie de kans te geven om alles rustig klaar te kunnen zetten, blijft het terrein tot 10.00 uur voor alle publiek en kopers gesloten. Om veel handel aan te kunnen bieden gaan we wederom huis-aan-huis spullen ophalen en wel op de volgende dagen.

Woensdag 16 mei vanaf 18.30 uur:

Hoolstraat, Leinserondweg, Pater Vervoortstraat, Pastoor Clercxstraat vanaf garage vd Heijden richting het kanaal, Doornhoek, De hemel, Corsica, Hoge en Lage Biezen.

Vrijdag 18 mei vanaf 18.30 uur:

Pastoor Clercxstraat vanaf H vd Heijden richting Zondveldstraat, Korenmolenweg, Zondveldstraat, Jekschotstraat t/m Heihoef. Krijtenburg, Zijtaartseweg,  Weievenseweg, Biezendijk, Logtenburg, Laarsweg, Kempkes

Zaterdag 19 mei vanaf 09.00 uur:
Centrum Past. Clercxstraat, Rudebroeck, De Voortstraat, Mr. Van de Venstraat, Keslaerstraat, Past. Kampstraat, Bresser, Boskamp, Grootveld en Reibroekstraat.

De carnavalsvereniging moet zelf de stortkosten betalen. Daarom vragen wij u beleefd geen waardeloze, kapotte en volstrekt onbruikbare spullen aan te bieden. Ook t.v.-toestellen, koelkasten , diepvriezers, betontegels, betonramen, wc-potten, wastafels en bankstellen worden door de carnavalsvereniging niet mee genomen. Toch blijft er nog voldoende over wat u niet meer gebruikt maar wat voor anderen nog waardevol kan zijn. Denk o.a. eens aan boeken, speelgoed, laarzen, schaatsen, glaswerk, curiosa, bloemen enz. enz. Ruim dus nu allen uw zolders en garages op zodat we de overtollige spullen bij u op kunnen komen halen. Wij verzoeken u deze spullen niet aan de weg te zetten. De leden van de carnavalsvereniging zullen huis-aan-huis aanbellen.

De vlooienmarkt op zondag 20 mei is nog een echte ouderwetse vlooienmarkt. Men kan er nog snuffelen tussen de spullen die staan uitgestald op de kramen of die nog in dozen zitten. Een bezoekje aan de Zijtaartse vlooienmarkt is daarom supergezellig en zeker de moeite waard.

C.V. De Reigers.

 

De Reigertjes deelgenomen in Nistelrode en Schaijk.

Afgelopen zaterdag  is in Nistelrode  de selectie voor de pony dressuurruiters 
verreden.  Lieke Blokx behaalde met haar pony Picacho in de
klasse BB: 184 en 178 punten. 
Aniek van Kemenade behaalde met haar pony Pebbles in
de klasse AL1: 195 en 192 punten , beide goed voor een eerste plaats!
Emma Boes met haar pony Perry in de klasse CL2 : 198 en 193 punten 
ook beide goed voor een eerste plaats!   In Schaijk heeft
Emma met Perry haar eerste springwedstrijd gereden in de klasse CB .
Zij reed een foutloos parcours en eindigde op een derde plaats.
 
Gefeliciteerd
 
 
Eethuis de Reiger

Gevraagd:

 

Afwashulp

vanaf 15 jaar.

 

Cafetariamedewerker

vanaf 16 jaar

 
 
 
Gerard van Maasakkers in het klooster

In oktober a.s. is het alweer één jaar geleden dat het dorpshuis naar het klooster verhuisde. Reden voor een klein feestje; Op zaterdag 20 oktober treedt Gerard van Maasakkers op in het klooster. Van Maasakkers is een Noord-Brabantse zanger die in zijn eigen Brabantse taal zingt. Zingen leerde hij op de kostschool en op zijn 17e krijgt hij zijn eerste gitaar. "House of the rising sun" en "Streets of London" klinken uit zijn studentenkamer in Nijmegen. Eind jaren 70 weet hij als een van de eersten met dialectzang een breed publiek aan te spreken.

In 1978 verschijnt de eerste elpee "Komt er mer in", een plaat met eigen liedjes in het Brabants dialect. Vanaf 1980 is Van Maasakkers professioneel in de muziek bezig.

Van Maasakkers treedt soms solo op en soms met ‘de vaste mannen’, zijn begeleidingsband. In Zijtaart treedt hij op samen met onze eigen Boemelaars.

Met het lied “Zomaar onverwacht’ won Gerard van Maasakkers in april jl. de Annie M.G.Schmidtprijs. Dit is de award voor het beste theaterlied van het afgelopen seizoen.

Noteer daarom alvast in uw agenda: 20 oktober Gerard van Maasakkers met De Boemelaars in het Dorpshuis te Zijtaart.

Meer informatie; www.zijtaart.nl/maasakkers.html

 

Rondleiding Zijtaart

Op 28 mei en op 10 juni wordt er een rondleiding door Zijtaart gegeven onder gidsbegeleiding van André Velthausz. Tijdens de wandeling van circa 2 kilometer vertelt de gids een en ander over de diverse monumenten en andere bijzondere plekjes die gepasseerd worden.

Een en ander wordt georganiseerd door UITpunt Veghel, in samenwerking met de Gidsenkring Veghel.

Om 14.30 uur wordt u ontvangen in het Dorpshuis met koffie/thee waar u een inleidende presentatie krijgt van André. Vervolgens start de rondleiding om 15.00 uur. De excursie wordt om 16.50 uur afgesloten bij Eethuis de Reiger onder het genot van een heerlijke soep.

De kosten bedragen € 7,50 p.p. Er kunnen maximaal 25 personen deelnemen. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.uitinveghel.nl of aan de balie bij het UITpunt in Veghel.

Meer informatie: www.uitinveghel.nl. 

 

 

 

Penaltybokaal seizoen 2011/2012
 
Op woensdag 23 mei zal de aftrap plaatsvinden van de penaltybokaal voor de E en F
pupillen van VOW.
Om 18.00 uur zullen de F pupillen beginnen aan hun eerste ronde en zij worden om
18.30 uur gevolgd door de E pupillen.
Dus papa"s en mama"s en broertjes en zusjes en opa"s en oma"s kom onze pupillen
aanmoedigen vanaf 18.00 uur op sportpark de Vonders
 

Jeugdbestuur VOW

 

 

 

Aan alle (senior) leden van TV Zijtaart,

 

Aanstaande dinsdag 22 mei is weer ons jaarlijks KERMISTOERNOOI

Inschrijven kan tot en met vrijdag 18 mei, de lijst hangt op het prikbord in het paviljoen.

Het toernooi begint om 18.30 uur, eventueel kun je ook de tweede ronde beginnen, dit is dan om 19.10 uur. Tot dan

Kleine Toernooien Commissie

 

 

SPORTAGENDA

 

VOW jeugd 18 mei 2012

VOW D, E,F     thuis  seizoensafsluiting DEF      18:30u

VOW B1          uit      toern Keldonk vrij 18 mei  18:00u

 

VOW jeugd 19 mei 2012

VOW C1          uit      toernooi Beek Vooruit       ???

VOW C2          uit      toernooi Blauw Geel         12:30u

VOW E1          thuis  toernooi morgen               9:00u

VOW E2          thuis  toernooi morgen               9:00u

VOW E3          thuis  toernooi morgen               9:00u

VOW F2          uit      toern Avanti'31 morgen     8:30u

 

VOW jeugd 23 mei 2012

VOW E1, E2, E3  thuis  voorronde penalty schieten  18:30u

VOW F1 F2 F3 F4 F5  thuis  voorronde penaltyschieten 18:00u

 

ZATERDAG 19 MEI 2012

VETERANEN KELDONK - VOW

 

SPORTUITSLAGEN

V.O.W. senioren zondag 13 mei 2012

DAMES VOW D1       - ROOD-WIT’62         0 - 3

DAMES VOW D2       - OLLANDIA              2 - 7

VETERANEN VOW   - ODILIAPEEL           3 -

 

W.T.C. Zijtaart

Heren: zondag 20 mei, Kermistocht, pauze in Vessem, 90 km, vertrek 8.30 uur.

Dames: zondag 20 mei, Kermistocht, pauze in Vessem, 80 km, vertrek 8.30 uur.

 

De 22e Hel van Brabant komt op zaterdag

19 mei 2012 door Zijtaart.

De geplande doorkomst is

13:46u gemeente Veghel  bij de verkeerssluis

             Jekschotstraat

13:48u  de verkeerssluis Zondveldstraat 

13:51u  doorkomst Reibroekstraat

13:52u  doorkomst Corsica

 

 

 

 

 

RABOBANK JEUGDFIETSCROSS 2012

 

 

Op zaterdag 19 mei 2012 is het tijd voor de jaarlijkse Rabobank Jeugdfietscross.

De fietscrosswedstrijden worden gehouden op het paarden- en ponyoefenterrein “De Leinse Hoefslag” aan de Leinserondweg te Zijtaart. Naast de vele inschrijvingen van Zijtaartse kinderen hebben zich ook enkele (klein)kinderen van WTC leden buiten Zijtaart opgegeven. Onder het motto “Hoe meer zielen, hoe meer vreugd” stellen wij het zeer op prijs dat zoveel kinderen zich hebben aangemeld.

Deelname is gratis dankzij de vele sponsors en begunstigers uit Zijtaart en omgeving die een advertentie hebben geplaatst in dit programmaboekje. Een extra woord van dank is op zijn plaats voor de Rabobank Uden-Veghel die als hoofdsponsor voor dit evenement optreedt.

Alle deelneemsters en deelnemers krijgen naast een traktatie, een penning voor de kermis en een mooie medaille. Tevens is er voor de nummers één, twee en drie van elke leeftijdsgroep een prachtige beker beschikbaar.

Voor deelnemers en publiek, vaders, moeders, opa’s, oma’s, broertjes, zusjes, ooms, tantes en iedereen verwachten we een middag vol sport, spanning en sensatie. De wedstrijden beginnen om 13.30 uur. Graag nodigen wij iedereen uit om onze jeugdige fietscrossers te komen aanmoedigen.

We rekenen op goed weer. Er wordt tevens een loterij gehouden waarbij als hoofdprijs een splinternieuwe professionele crossfiets is te winnen. Verder zijn er diverse andere waardevolle prijzen.

 

Het bestuur en de leden van WTC Zijtaart wensen iedereen een fijne middag en alle deelnemers heel veel succes!

Namens de organisatie,

Piet van den Tillaart.

 

STARTVOLGORDE AANVANG VANAF 13.30 UUR.

 

3-4-5 jaar meisjes

groep1:           startnummer   (oranje)

      101 Fleur van Moorsel         102 Anne Timmers

      103 Nynke Broens               104 Anke Timmermans

groep 2:           startnummer (oranje)

      105 Anke Adriaans              106 Anna Visser

      107 Mara van der Heijden    108  Liz Verkampen

We starten met de jongste deelneemsters. Fleur is zelfs nog maar drie jaar en wil al graag meedoen. Deze meisjes fietsen eerst in 2 groepen om rechtstreeks in de finale te komen. Via de herkansingen is dit ook nog mogelijk. Na de finale is bekend hoe de prijzen verdeeld gaan worden. Het is altijd spannend om voor de eerste keer aan zo´n fietscrosswedstrijd mee te doen. Een reden te meer voor alle papa´s en mama´s om hun kinderen te komen aanmoedigen.

3-4-5 jaar jongens

groep 1:          startnummer  (blauw)

      102 Wout Rooijakkers          103 Finn van de Donk

      104 Mas Verkampen           105 Lars van Hastenberg

      106 Tijme Verhoeven

groep 2:          startnummer   (blauw)

      107 Bram van Asseldonk     108 Floris Klein Breteler

      109 Martijn van Gorkum      110 Niels Looman

      111 Mats van de Berkmortel

De groep van 3, 4 en 5 jaar jongens brengt elk jaar spektakel. Hier is Wout met zijn 3 jaar de jongste deelnemer. Zeker voor de jongens die voor de eerste keer meedoen, is het erg spannend. Hier staan 9 stoere knapen aan de start. Wie van hen zal de sterkste zijn? Ouders, kom de jongens aanmoedigen, want ze zullen het nodig hebben.

 

6-7-jaar meisjes

 

groep 1: startnummer   (oranje)

      115 Maud van Dommelen    116 Wies van der Linden

      117 Sterre van Dinter          118 Isa Looman

      119 Annelie Zoete

 

Groep 2: startnummer           (oranje)

            120 Isa van de Kerkhof 121 Rachel Verhoeven

            122 Tatum van Dinter   123 Lieke Timmermans

 

Ook bij de meisjes van 6 en 7 jaar hebben we een mooi aantal deelneemsters. Deze dames beginnen al sterke kuitspieren te krijgen. Er zal hard geknokt moeten worden om zo’n mooie beker in de wacht te slepen. Zorg dat je fiets goed in orde is. De rest zul je zelf moeten doen. Veel succes!

 

6-7 jaar jongens

 

groep 1: startnummer   (blauw)

      112 Luuk van Asseldonk   113 Sjoerd van der Linden

      114 Joep van Zutphen       115 Joost van Gorkum

      116 Stijn van Uden

groep 2: startnummer  (blauw)   

      117 Alwin Broens                118 Benedict Maranon

      119 Ties Adriaans               120 Stijn van Kessel

      121 Sem Verhoeven

groep3:  startnummer  (blauw)   

      122 Gijs van der Linden       123 Tygo Rooijakkers

      124 Luc Brugmans              125 Thijs van Moorsel

 

Net als in andere jaren verschijnen in de groep 6 en 7 jaar jongens veel deelnemers aan de start. Het zal een moeilijke middag worden en er zal veel strijd geleverd moeten worden om uit te maken wie van jullie de sterkste is. Dat wordt trainen en nog eens trainen! Sommigen komen uit een lagere groep, anderen zijn weer een jaartje ouder en sterker geworden.

Hoe zal dit aflopen? Kom allemaal kijken!!

 

 

STARTVOLGORDE AANVANG VANAF 15.00  UUR.

 

8-9 jaar meisjesstartnummer:  (oranje)

         101 Julia Gottenbos           102 Quinty van Zutphen

         103 Pien Gijsbers              104 Amy Looman

         105 Nienke Zoete

Vijf meisjes durven het aan om met elkaar te strijden om de hoogste eer en om te kijken voor wie welke beker is. Ze zullen elkaar zeker niets cadeau doen, want iedereen wil graag op de hoogste trede van het erepodium staan. Meisjes, zet hem op, want hier is alles mogelijk!

 

8-9 jaar jongens

groep 1:    startnummer (blauw)

        102 Koen van de Braak    103 Bas van Lankvelt

        104 Stef van der Linden    105 Bart Visser

        106 Tim Brugmans           107 Lars Verhoeven

groep 2: startnummer (blauw)

     108 Levi van Dinter          109 Wesly van de Lockand

     110 Ruben van Boxmeer   111 Niels van Moorsel

     112 Baily van Lee            113 Cas van Zutphen

groep3:   startnummer (blauw)

        114 Luuk van den Oever   115 Martijn van de Braak

        116 Melvin Verhoeven      117 Bram van der Linden

        118 Janus Klein Breteler   119 Rob Martens

Weer zo’n grote groep sterke knapen aan de start bij de jongens van 8 en 9 jaar. Dit zijn de kampioenen van de toekomst. Van deze jongens gaan we nog meer horen. De geur van kettingvet is al te ruiken. Deze mannen zijn al begonnen met de training. Dat zal ook nodig zijn! Zet hem op!

 

10 jaar en ouder meisjes  startnummer  (oranje)

           110 Marloes van Kessel

Helaas hebben we in deze categorie slechts een deelneemster. De uitkomst van de strijd ligt dus al vast. Marloes hoeft alleen maar mee te doen en de wedstrijd uit te rijden om gekroond te worden tot

RABOBANK FIETSCROSSKONINGIN 2012

De organisatie zorgt er voor dat je niet alléén hoeft te fietsen.

 

10 jaar en ouder jongens Startnummer (blauw)

        120 Stein Klein Breteler       121 Nick Verbruggen

        122 Jeffrey Verhoeven        123 Rob van Dommelen

        124 Lloyd van de Lockant    125 Danny van Dijk

De kampioenen van vorig jaar zijn er niet meer bij, dus dat wordt dit jaar een geheel nieuw podium. Jongens, zorg dat je kuiten ingevet zijn en dat je ketting goed gesmeerd is. Je kunt je in deze race geen misstap veroorloven. Als je uit de bocht vliegt, gaat iemand anders je voorbij en kun je de mooie hoofdprijs vergeten!

 

De titel

RABOBANK FIETSCROSSKAMPIOEN 2012

     staat op het spel.

     Daarvoor zul alles uit de kast moeten rijden.

 

Alleen de allersterksten zijn hier de winnaars.!!!

 

 

 

Interpunctie

Scheiden met pubers…. (columns zijn na te lezen op www.interpunctie-praktijkgevallen.nl)

Relaties die stranden, leveren problemen op in de opvoeding, vooral bij pubers. Ouders maken soms grote (en vaak kleinere) fouten. Veel gemaakte fouten:

• De relatie van je kind met je ex-partner saboteren

• De puber als boodschapper gebruiken of informatiebron gebruiken

• Je puber belasten met jouw frustraties over de ander

• Het kind beïnvloeden om jouw “kant te kiezen” in een conflict

• Je afhankelijk opstellen (steunen op je dochter of zoon), omdat je je gekwetst en eenzaam voelt

• Je puber als een volwassene behandelen en volwassen problemen met ze bespreken

• Je puber schuldgevoelens bezorgen omdat ze omgaan met jouw ex, de vrienden, grootouders of anderen

• Je puber “kopen” door alles te geven wat ze vragen (soms uit schuldgevoel)

• De mening van je kind vragen in kwesties die met de scheiding te maken hebben.

Wat kun je wél doen?

Een neutrale manier van communiceren is voor kinderen van belang. Soms gaat dat niet met z’n tweeën lukken, dan kun je een bemiddelaar inschakelen. Om de kosten te beperken is het zinvol om ieder op papier te zetten wat je wilt. Het is verstandig om elk in je eigen omgeving een reële lijst op te stellen in het belang van je kind.

• Ga zitten en maak een constructief plan, gericht op de behoeften van je kinderen.

• Spreek af dat je elkaar niet in diskrediet brengt in het bijzijn van je kinderen.

• Onderhandel over het maken afspraken over hoe je in de toekomst het best kunt omgaan met de vakanties, feestdagen etc.

• Realiseer je dat je pubers het meest gebaat zijn met een neutrale relatie tussen de ouders en dat kan betekenen dat jij een stap terug moet doen, al is het dan in jouw nadeel!

• Spreek grenzen en gedragsrichtlijnen met elkaar af over de opvoeding en informeer elkaar

• Hoewel het misschien emotioneel pijnlijk voor de ander kan zijn, zorg ervoor dat jullie elkaar op de hoogte houden over veranderingen in je levensomstandigheden (gebruik je kind niet als informatiebron).        

 

Mw. N. Timmermans-van de Kamp

Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA  Veghel

tel. 06-21.59.24.35.   www.interpunctie.nl

 

 

VEGHELSE VERENIGINGEN COLLECTEREN VOOR ANJERACTIE

 

1/3 Deel van de opbrengst van de Anjercollecte is voor vereniging zelf.

Van 20 mei tot en met 26 mei 2012 wordt voor de 67e keer de Anjeractie van het Prins Bernhard Cultuurfonds gehouden. De inkomsten die het Prins Bernhard Cultuurfonds via deze actie verkrijgt, worden volledig uitgekeerd aan subsidies ten behoeve van cultuur en natuurbehoud in Nederland. Tot het brede terrein, waarop het Prins Bernhard Cultuurfonds zich richt, behoren muziek, letteren, theater, dans, beeldende kunst, wetenschap, culturele vorming, monumentenzorg en natuurbehoud. Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt jaarlijks ruim 450 projecten in Noord-Brabant op het gebied van cultuur en natuurbehoud. In totaal wordt daarmee voor een bedrag van bijna 1 miljoen euro projecten ondersteund.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds krijgt inkomsten van particulieren, bedrijven, loterijen en uit de collecte, die jaarlijks in mei/juni wordt gehouden. Bij de Anjeractie wordt de organiserende gemeente vaak bijgestaan door het plaatselijk verenigingsleven. Ook dit jaar stellen leden van verschillende verenigingen in Veghel zich beschikbaar om te collecteren.

 

Deelnemende verenigingen in 2012

Erp                                          Harmonie O.B.K.

Zijtaart                                     K.B.O. afdeling Zijtaart

Veghel – Mariaheide                Harmonie Frisselstein

Veghel                                     Heemkundekring Vehchele

                                                          

Wilt u ook met uw vereniging gaan collecteren, dan kunt u zich opgeven bij het UITpunt in Veghel, telefoonnummer: (0413) 35 35 40 email: info@uitinveghel.nl

 

 

VRIENDEN VOETBALTOERNOOI             2012

 

Dit jaar hebben zich 5 teams opgegeven die gaan strijden om de Seiturse titel op het vrienden voetbaltoernooi dat gehouden wordt op zondag 20 mei 2012 op sportpark De Vonders.

-          De wedstrijden duren 2 x 10 minuten en er wordt centraal gefloten bij begin/wissel/einde wedstrijd.

-          Elk team zorgt zelf voor shirtjes en een vlagger

-          Er moeten minimaal 2 dames in het veld staan of 2 jeugdspelers van 12 t/m 15 jaar of een combinatie hiervan. Is dit niet het geval, dan wordt het spel gespeeld met een speler minder.

-          Bij gelijke kleur shirts moet de uitspelende ploeg hesjes aan.

-          Elk team dient 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn. Is men niet op tijd aanwezig, dan is de wedstrijd met 5-0 verloren.

 

We wensen iedereen een gezellige en sportieve dag toe.

 

Activiteitencommissie V.O.W

 

De deelnemende teams:

·        Voetbalschool Uden

·        De Kleats

·        Fam. van Zutphen

·        Boca Juniors

·        Pudding mi vel

 

 

 

Het wedstrijdschema:

Aanvang        Veld 1                                   

11.00 Uur         Voetbalschool Uden – De Kleats

11.25 Uur         Fam. van Zutphen – Boca Juniors

11.50 Uur         Pudding mi vel - Voetbalschool Uden

12.15 Uur         De Kleats - Fam. van Zutphen

12.40 Uur         Boca Juniors - Pudding mi vel

13.05 Uur         Voetbalschool Uden - Fam. van Zutphen

13.30 Uur         De Kleats - Boca Juniors

13.55 Uur         Fam. van Zutphen - Pudding mi vel

14.20 Uur         Boca Juniors - Voetbalschool Uden

14.45 Uur         Pudding mi vel - De Kleats

 

 

Stichting VentiVenti één van de geselecteerde goede doelen

tijdens de Trap-in op 28 mei 2012

 

De Trap-in 2012 - traditiegetrouw op 2de Pinksterdag - vindt dit jaar plaats op maandag 28 mei.  U steunt ook in 2012 het werk van missionarissen en andere harde werkers in de derde wereld?

Maar natuurlijk geeft het meedoen aan de sponsortour ook kleur aan uw eigen wereld. De Trap-in is immers een gezellige familiefietstocht. Dit jaar is Stichting VentiVenti, opgericht na het overlijden van de Zijtaartse pater Harry van de Ven, weer één van de goede doelen waar voor gefietst word. De opbrengst zal gaan naar het herstellen van de watervoorziening van het zielenhuis in Drodro.

Wat is de Trap-In?

Vanaf 1974 wordt door de organiseert Stichting Trap-In op 2e Pinksterdag een sponsorfietstocht georganiseerd waarvan de opbrengst bestemd is voor de Udense en Volkelse missionarissen en enkele kleinschalige derde wereld-projecten die gedragen worden door inwoners van Uden en Volkel. En ... behalve het 'trappen voor het goede doel' is de Trap-in ook nog eens een gezellig familiegebeuren. Vele duizenden enthousiaste fietsers van alle leeftijden doen jaarlijks mee met de Trap-in. De fietstocht is elk jaar weer anders. U rijdt door de mooie omgeving van Uden, Volkel, Mariaheide en Nistelrode. Iedereen kan meedoen. In het verleden fietsten er al mensen uit Uden, Veghel en verre omgeving, ja zelfs uit onze buurlanden (en Zijtaart), mee. Uiteraard hebben we graag dat u zich laat sponsoren, maar ook met een startbijdrage van € 4,00 per fietser ondersteunt u het werk van missionarissen en ontwikkelingswerkers.

U bent dus van harte uitgenodigd om mee te fietsen op 2de Pinksterdag, maandag 28 mei 2012. Tot dan!

 

 

 

Matchvrijwilligers gezocht die ogen laten stralen!

 

Ben jij iemand die lol en plezier kan maken en houdt van gezellige activiteiten ondernemen met een kind of jongere? Iemand die een luisterend oor kan bieden, een voorbeeld is en een kind individuele aandacht kan geven? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Vrijwilligersproject MATCH koppelt een kind of jongere (6 t/m 16 jaar), voor wie ontspanning en plezier maken niet vanzelfsprekend is, aan een volwassen vrijwilliger. Als koppel ondernemen ze wekelijks gezellige activiteiten. Samen vliegeren bijvoorbeeld, tosti’s maken, knutselen of een potje badmintonnen. De exclusieve en positieve aandacht die een kind op deze manier krijgt, brengt veel teweeg; een vrolijke lach op het gezicht, meer openheid, nieuwe vaardigheden, een twinkeling in de ogen, …

MATCH is dringend op zoek naar enthousiaste mensen uit Veghel en omgeving, die het project willen komen versterken. Dus ben jij 18 jaar of ouder en wil je het verschil maken voor een kind? Meld je dan aan als matchvrijwilliger!  MATCH wordt uitgevoerd door Stichting Oosterpoort in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in je regio. Op woensdag 30 mei organiseren we een informatiebijeenkomst voor belangstellenden. De bijeenkomst vindt dit maal plaats bij het CJG inlooppunt aan de Aldentiendstraat 23 in Uden. De avond begint om 19:30 uur. Je bent van harte welkom!

Voor meer informatie over MATCH kun je ook kijken op www.oosterpoort.org of bellen, tel. (0412) 46 53 00.

Aanvragen van Koninklijke Onderscheidingen

De Algemene Gelegenheid 2012 (in de volksmond ook wel de Lintjesregen genoemd) is nog maar net geweest of de voorbereidingen voor de Algemene Gelegenheid 2013 gaan alweer van start.

Mensen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt op maatschappelijk gebied, kunnen voorgedragen worden voor een Koninklijke Onderscheiding. Van bijzondere verdiensten is sprake wanneer iemand zich geruime tijd heeft ingespannen voor de samenleving.

Mogelijkheden  Voor het indienen van een aanvraag bestaan twee mogelijkheden. De eerste is de Algemene Gelegenheid ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Hare Majesteit de Koningin. De tweede is de Tussentijdse Gelegenheid. De datum van uitreiking moet dan betrekking hebben op een bijzondere gebeurtenis, die een nauwe relatie dient te hebben met de verdiensten van betrokkene. Dit kan bijvoorbeeld een jubileum zijn.

Indieningtermijnen  Aanvragen voor onderscheidingen ter gelegenheid van de Algemene Gelegenheid 2013 dienen uiterlijk 15 juni 2012 in het bezit te zijn van de burgemeester.  Voor Tussentijdse Gelegenheden geldt een indieningtermijn van zes maanden voor de beoogde datum van uitreiking. Het indienen van een verzoek betekent niet automatisch dat de Koninklijke Onderscheiding ook daadwerkelijk wordt toegekend. Het is daarom van groot belang dat aanvragers de voordracht met grote zorgvuldigheid en strikt vertrouwelijk behandelen.

Formulier  Voor het doen van een voordracht is een speciaal aanvraagformulier met toelichting ontwikkeld. Het is verkrijgbaar bij mevrouw H. van den Tillaart, tel. (0413) 38 63 75, e-mail; hetty.vanden.tillaart@veghel.nl. Vraag tijdig, voorafgaand aan de uiterlijke indieningdatum, een aanvraagformulier aan, gezien de benodigde gegevens die door de aanvrager verzameld dienen te worden!

 

 

 

A. vd Rakt

Keldonk

 

GEVRAAGD:

 

ENTHOUSIASTE ZATERDAGHULP

 

VOOR WERKZAAMHEDEN IN DE WINKEL

OP ZATERDAGOCHTEND

(van 6:00 uur tot 12:30 uur)

 

         Bakkerij van de Rakt

         Antoniusstraat 2

         Keldonk

         Tel.: (0413) 21 17 20

         E-Mail:  winkel@bakkerrakt.nl

 

 

Gratis Cursus IVA (Instructie Verantwoord alcoholgebruik) voor vrijwilligers

 

Op dinsdag 12 juni a.s. organiseren de vrijwilligerspunten bij Vivaan in samenwerking met Novadic-Kentron een gratis Instructieavond Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) voor barvrijwilligers in de gemeentes Uden, Veghel, Landerd, Oss, Bernheze en Maasdonk. De cursus zal plaatsvinden in Oss. Reageer snel want vol=vol.

 

Inhoud instructieavond en certificaat

De IVA bestaat uit een programma van minimaal twee uur. Het eerste deel van de avond is kennisgericht. Aan de hand van een video worden relevante wet- en regelgeving besproken. Het tweede deel behandelt de praktijk van het verantwoord schenken. Er zal aandacht zijn voor uw eigen praktijkvoorbeelden.

De IVA wordt gegeven door een speciaal daarvoor opgeleide docent. Deelnemers ontvangen na een paar weken het IVA-certificaat.

 

Waarom IVA?

De Drank- en Horecawet schrijft voor dat verenigingen en buurthuizen die alcohol schenken en daarvoor een vergunning hebben over gekwalificeerd barpersoneel dienen te beschikken. Dat betekent dat tijdens openingstijden van de bar er altijd ofwel een leidinggevende (iemand die beschikt over de Verklaring Sociale Hygiëne) ofwel een IVA-gekwalificeerde aanwezig moet zijn. Op momenten dat er geen leidinggevende aanwezig is, moet er een gekwalificeerde barvrijwilliger zijn.

 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden per e-mail: vpuvl@vivaan.nl

 

 

MiK geeft voorproef!

Muziekdocenten van MiK bezoeken komende weken ruim zestig basisscholen in de regio om kinderen te trakteren op een voorproefje van de cursus DOREMI-na-school-LATIDO, die na de zomervakantie van start gaat.

Muziek kan zoveel betekenen in je leven. De leeftijd van deze kinderen is bij uitstek geschikt om ze te laten proeven en ervaren wat muziek met je doet. Daarvoor is de cursus dan ook ontwikkeld. Bij DOREMI-na-school-LATIDO maken kinderen van groep 4 en 5 op een leuke en speelse manier kennis met muziek. MiK Kunsteducatie start hiermee na de grote vakantie in de gemeenten Boxtel, Haaren, Schijndel, Sint Oedenrode, Sint Michielsgestel, Veghel en Vught. De basisschoolleerlingen beleven nu dus een soort preview in de klas!

Waaruit bestaat de cursus?

Op een speelse manier wordt de eerste kennis van muziek, ritme en notenschrift bijgebracht aan leerlingen uit groep vier en vijf. De kinderen ontwikkelen melodisch en ritmisch gevoel en leren veel liedjes die ondersteund worden door spel en beweging. Daarnaast worden gedurende het schooljaar tal van instrumenten gepresenteerd, zoveel mogelijk in samenwerking met plaatselijke muziekverenigingen. Het uitgangspunt van de cursus is het plezier hebben in muziek. Alle leerlingen die nu in groep drie en vier zitten, kunnen zich via www.mikweb.nl aanmelden voor de cursus DOREMI-na-School-LATIDO.

 

 

Vakantiesluiting dorpshuis en gymzaal
*Wij maken u erop attent dat Dorpshuis Zijtaart en de sporthal in 
verband met de zomervakantie gesloten zijn vanaf vrijdag 29 juni tot en 
met vrijdag 10 augustus 2012. Vanaf maandag 12 augustus bent u weer van 
harte welkom.
 
*_Uitzonderingen_* op de vakantiesluiting zijn het Eetpunt op dinsdag en 
donderdag (van 11.30 uur tot 13.00 uur) en de prikdienst op de 
donderdagochtend (vanaf 7.45 uur tot circa 9.00 uur). Voor deze 
activiteiten kunt u dus ook tijdens de vakantieperiode gewoon in het 
dorpshuis terecht!
 
LET OP: afhankelijk van de beschikbaarheid van gastheren of gastvrouwen 
willen we dit jaar een proef houden om het dorpshuis aansluitend op het 
Eetpunt (dus op de dinsdag- en donderdagmiddagen) open te laten zijn tot 
17.00 uur. Op deze twee middagen kan dan iedereen, onder het genot van 
een kopje koffie of een drankje, gezellig met elkaar biljarten of 
kaarten, een krantje lezen of gewoon even een praatje maken. Ook kan 
gebruik gemaakt worden van de Jeu-de-boules banen. Allemaal met een 
vrijblijvend karakter, maar zoals aangegeven wel afhankelijk van de 
vraag of wij voldoende gastheren of gastvrouwen beschikbaar hebben. De 
komende tijd zullen wij onder onze vrijwilligers inventariseren of 
hiervoor voldoende belangstelling bestaat om dit mede in te vullen. Te 
zijner tijd zullen we bekend maken of dit experiment definitief doorgaat 
of niet.
 
Bestuur Dorpshuis Zijtaart

 

 

 

Ontmoet je Passie!

tijdens de

Week van de Amateurkunst

 

Van 2 tot en met 10 juni 2012 vindt de tweede landelijke editie van de Week van de Amateurkunst (WAK) plaats: een week met als thema ‘Ontmoet je passie’, waarin bevlogen amateur beeldend kunstenaars, dansers, fotografen, theatermakers en zangers hun passie tonen.

De WAK maakt het kostbare culturele kapitaal dat ruimschoots aanwezig is in Nederland zichtbaar en  toegankelijk, zodat iedereen ervan kan genieten. Optredens, exposities, open repetities, kunstmarkten, workshops… Het is allemaal mogelijk tijdens de WAK.

 

Ook Veghel RAAKT GEPASSIONEERD tijdens de WAK!

 

Na een zeer succesvolle eerste editie vorig jaar in Veghel wordt ook dit jaar weer een podium geboden aan iedereen die in zijn vrije tijd met kunst bezig is. Hiermee is Veghel een van de 120 deelnemende gemeenten in Nederland.

 

Een tipje van de sluier…

Van 2 tot en met 10 juni aanstaande vinden er bijna dagelijks creatieve, kunstzinnige en muzikale activiteiten plaats op verschillende binnen- en buitenlocaties in Veghel. De kinder- en teken ateliers van MiK Pieter Brueghel exposeren tijdens de hele WAK in de ruimte van het Veghels Kunstenaars Collectief in het Raadhuis, Er komen workshops Tai Chi, graffiti en DJ-en,  Kunstgroep De Compagnie organiseert een Keltische middag, er zijn cabaretvoorstelling en kleinkunstworkshops bij MiK Pieter Brueghel, damesorkest Onvermeidelijk, het Toekomstorkest en de Big Band van Harmonie Frisselstein houden openbare repetities,  verschillende dansgroepen lichten al een tipje van de sluier voor hun grote optreden in Blauwe Kei, er komt een verhalenvertelster naar de bibliotheek met een muzikale omlijsting door fluitisten, in het centrum van Veghel kunnen belangstellenden hun eigen passie ‘sandwichen’ tot een heuse ‘Kunst-Burger’, in de Molenwieken vindt een demonstratie papiermarmeren plaats, in de kledingzaak van Jeroen van den Akker  is Fashion & Fotografie te zien en ter afsluiting van de WAK exposeren op zondag 10 juni ruim vierhonderd amateurkunstenaars tijdens het open huis van MiK Pieter Brueghel. Bezoekers kunnen dan bijdragen aan een nieuw, gezamenlijke kunstwerk dat met ‘Splash- Art’ tot stand komt op het terrein MiK Pieter Brueghel. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk!

 

Houd voor meer informatie en het volledige programma de komende weken de lokale media en www.pieterbrueghel.nl in de gaten en raak gepassioneerd!

 

 De coördinatie van de Veghelse Week van de Amateurkunst is in handen van MiK Pieter Brueghel. Neem voor meer informatie contact op met Myriam Simons via 0413-365675 of m.simons@pieterbrueghel.nl

 

 

 

El-Cid 19 mei optreden JJC Erp.

 

Erp staat in de regio bekend om zijn diversiteit aan bouwnijverheid, metselaars, stukadoors, timmerlui, complete bouwbedrijven. Een generatie Erpse jongelui is door en bij de optredens van El-Cid bouwrijp geworden. En zo werkschuw waren ze niet, die generatie “langharig werkschuw tuig”, menige danszaal werd door hen met volle toewijding vakkundig verbouwd.

 

BreakOut, het Erpse zondagmiddag podium voor beginnende bands, vierde afgelopen januari haar lustrum. Tijd voor uitbreiding van de activiteiten, want het is zonde dat die prachtige concertzaal in het JJC niet vaker het middelpunt is van een muziekgebeuren. De werkgroep is trots met de presentatie van het zaterdagavond festival. Wil je als band je cd en of video presenteren, wil je voor de fans een speciale avond organiseren of wil je gewoon met collega bands een package deal, dat kan. Het JJC heeft de concertzaal, jullie hebben de muziek, simpel toch?

Het eerste zaterdagavond concert is 19 mei, aanvang 20.30, zaal open 20.00 en meteen een kraker van jewelste. Een optreden van de legendarische Erpse band El-Cid met hun “Back to the Sixties Rock & Soul Party”, een feest speciaal voor de fans, en wie is dat niet? Gezellig een ouderwets avondje uit, met een drankje, een hapje, lekker buurten en natuurlijk dansen, heerlijk dansen op de muziek van Steppenwolf, Them, de Rolling Stones en al die andere sixties klanken. In de pauze en op de after party de opzwepende soul van artiesten als Wilson Picket, Sam & Dave, Arthur Conley en natuurlijk “King of Soul” James Brown.

El-Cid is in 1961 ontstaan uit de Kelbeats. Na hun 1e optreden in Erp in de Hezelbar, volgde zalen in de buurt en later door het hele land. Elk optreden was een grote happening, en tevens een grote bende, de zalen werden door de fans kort en klein geslagen. Hun roem werd hun einde, door de vernielingen durfden de zaalhouders El-Cid niet meer te laten optreden. Zaterdagavond speelt El-Cid in de originele bezetting van 1967, Wally Tomasouw: sologitaar, Ad van der Rijt: basgitaar, Tiny Manders: slaggitaar, Mari Manders: drums en Huub Brugmans: zang. Voor de voetballiefhebbers staat een TV in de koffie en broodjeshoek. Voor hen dubbel plezier, genieten van El-Cid en van de finale Champignons League.

 

Dus Erp en omstreken zaterdagavond 19 mei 20.30 JJC Erp, put on your dancing shoes, get on up and stay on the scene, like a, like a sex machine. Meer informatie www.jjc-erp.nl en

www.maureen-el-cid.blogspot.com.

 

 

 

 

 

Café Brein Uden en Oss

Vermoeidheid door NAH

 

Uden, 14 mei 2012

 

Het thema ‘vermoeidheid als gevolg van een niet-aangeboren hersenletsel’ staat centraal tijdens Café Brein op 29 mei in Uden en 14 juni in Oss. Café Brein is een trefpunt voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH), mantelzorgers, partners, familieleden, vrienden en professionals. NAH kan bijvoorbeeld ontstaan na een beroerte, ongeval, hersentumor of reanimatie. Kijk voor meer informatie op www.nahnobrabant.nl.

 

Soms vallen gevolgen van een NAH direct op, zoals een halfzijdige verlamming of het niet goed kunnen spreken. Maar vaak is aan de buitenkant niets te zien, waardoor de gevolgen vaak niet zo ernstig lijken. Vermoeidheid is zo’n onzichtbaar, veel voorkomend gevolg. Verschillende studies laten zien dat ongeveer 70 % van de mensen met een NAH vermoeidheidklachten hebben en dat 40% hiervan vermoeidheid als belangrijkste klacht noemt.

Tijdens Café Brein gaan we voor de pauze dieper in op vormen van vermoeidheid en hoeveel impact dit heeft op het functioneren. Na de pauze wisselen we in kleine groepjes aan de hand van een praktijkvoorbeeld eigen ervaringen uit. Café Brein Uden is op dinsdag 29 mei in D’n Eigen Herd, Rooijsestraat 32. Café Brein Oss is op donderdag 14 juni in Buurthuis De Kortfoort, Floraliastraat 93. Beide bijeenkomsten starten om 19.30 uur (19.00 uur zaal open) en duren tot 21.30 uur. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig.

 

In Café Brein worden wisselende onderwerpen besproken in een gezellige ontspannen sfeer. Het accent ligt op contact, erkenning, herkenning en voorlichting. Een plek waar je niet steeds hoeft uit te leggen wat er aan de hand is. Vrijwilligers organiseren Café Brein samen met SWZ, Thuiszorg Pantein, Brabant Zorg, Revalidatiecentrum Tolbrug, Pluryn, De Mantelzorgwinkel en MEE Noordoost Brabant.

 

 

 

 

Lezing vierde dimensie kunstenaar Harald Vlugt

 

VEGHEL – Bij Kunstgroep De Compagnie in Veghel is tot 10 juni een unieke expositie te bewonderen van de internationaal vermaarde kunstenaar Harald Vlugt onder de titel ‘Book my Hands’. Er worden onder andere sculpturen, collages en grafieken getoond. Op zondag 20 mei om 15.00 uur zal deze kunstenaar een exclusieve lezing en rondleiding verzorgen in de galerie, gelegen aan het Middegaal 23-25 te Veghel. De toegang is gratis. Voor meer informatie www.kunstgroepdecompagnie.nl

Harald Vlugt (1957) is beeldhouwer, collagist, illustrator en graficus. Hij woont en werkt in Amsterdam. Vlugt exposeert veelvuldig in internationale musea, woonde en werkte langere tijd in o.a. Sao Paolo, New York, Nagasaki, Caïro, Oranjestad, Auckland en Parijs. Van 1995-2002 deed Vlugt een mega-opdracht op de plaats van het voormalige Ajax stadion in Amsterdam. In 2009 vervaardigde hij een groot werk voor het nieuwe cruiseschip Nieuw Amsterdam van de Holland-Amerika Lijn. In september 2012 zal Vlugt samen met David Mach het grootste gedrukte kunstwerk ter wereld presenteren in Keulen. Zowel met dichter Pieter Boskma als met schrijvers Adriaan van Dis en Joost Zwagerman vonden speciale samenwerkingsprojecten plaats.

 

Plat beeldhouwen

Harald Vlugt zal in Veghel spreken over zijn twee-en driedimensionale kunstwerken, alsmede over zijn galerie - en museumervaringen en het werken met cultuurverschillen in de diverse plaatsen in de wereld waar hij actief was. Bovendien vertelt hij over hetgeen er speelt binnen zijn werk; de kijker op het verkeerde been willen zetten, het spelen met de historie, het manipuleren van een huid alsmede diens fascinatie voor het echtheidsniveau van onechtheid. Ook de samenwerking  met schrijvers, architecten, overheden, galeries, museummensen en verzamelaars komt aan bod.  Speciale aandacht bovendien  voor het fenomeen collage; iets wat hij "het sturen van het toeval" of ook wel "plat beeldhouwen " noemt. Het unieke van deze lezing is dat in de intieme ruimte van de galerie alwaar de lezing gehouden wordt, liefst  54 werken zijn geëxposeerd, waaronder werken ook uit het begin van zijn kunstenaarsloopbaan. Een unieke kans dus voor kunstliefhebbers. Kijk voor meer informatie op www.haraldvlugt.com