Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 21   2011-2012 > Dorpsnieuws  jaargang 21  nummer 35

Dorpsnieuws  jaargang 21  nummer 35


23 mei 2012 - 30 mei 2012

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nl
Klik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 21 nr 35


KERKBERICHTEN

Zondag: 27 mei 1e Pinksterdag 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor)

Wij gedenken in deze viering:

Harrie van Sleuwen (vanw.verjaardag); Overl.oud. de Wit-van Rijzingen en Janus Rooijakkers; Marinus van der Heijden, Anna Fassbender en Mien Vonk; Mnd.ged. Bert en Martina van Sleuwen-van Dooren; Harrie van den Berkmortel (vanwege verjaardag); Overl.oud. van Rijbroek-van Boxtel, dochter Betsie en overl.fam.; Overl.oud. van der Linden- Bouw; Martien van Kessel en Ties van Zutphen; Jrgt. Jan van Zutphen; Antje Vervoort (nms. de Buurt); Jrgt. Evert Bosch; Overl.oud. Wuytenburg-van Stiphout en zonen Martien en Johan.

Maandag: 28 mei 2e Pinksterdag 9.30 u. Pater van Delden (Samenzang)

Wij gedenken in deze viering:

Overl.oud. Johan en Dora van der Heijden-Pepers en zoon Hans.

Mededeling:

Zondag a.s. 1e Pinksterdag wordt weer de jaarlijkse kerkdeurcollecte gehouden voor “De Nederlandse Missionarissen” die werkzaam zijn in de ontwikkelingslanden. Zij zetten zich in voor de arme en uitgesloten medemens.

Deze collecte wordt van harte bij U aanbevolen

De MOV-groep

 

 

17 juni: Jubileumeditie familiebraderie ‘Zijtaart Biedt Meer!’

Zijtaart Biedt Meer krijgt een zilveren randje op zondag 17 juni! Tijdens Vaderdag pakt Zijtaart namelijk voor de 25e keer flink uit. Dat betekent een extra feestelijke editie in het centrum dat weer uit zijn voegen zal barsten. Met op elke straathoek volop vertier, muziek, eten en drinken, verrassende verkoopkramen, aanstekelijke gezelligheid en diverse gratis kinderattracties, zoals een bungeejump en een zweefmolen. Het zijn slechts enkele van de vele ingrediënten van onze oergezellige familiebraderie.

 

Het programma op Vaderdag 17 juni ziet er als volgt uit:

Openluchtmis: 09:30 uur

Braderie: 10:00 tot 17:00 uur

Vertrek oldtimerrit: 10:45 uur

 

Zijtaartse Oldtimer Vrienden

Zijtaart Biedt Meer is als vanouds het podium voor schitterende gemotoriseerde klassiekers. Zo hebben de vertrouwde Zijtaartse Oldtimer Vrienden een oldtimerrit uitgestippeld. Ook oldtimerbrommers en Solexen sluiten aan onder de vlag van Zijtaart Bromt Meer. Hier kunnen zowel leden als niet-leden van bromfietsclub De Bromvliegers aan deelnemen. Alle voertuigen worden als vanouds ingezegend door pater van Delden voor een behouden vaart. Naast de oldtimerrit zal de Klassieke Landbouw Werktuigen Vereniging (KLW) een speciale tocht houden met een groot aantal klassieke tractoren.

 

Muzikaal plein, openluchtmis en loterij

Van de vertrouwde oldtimers gaan we naar het muzikale plein voor Maickels Music show ‘Sterren Stralen’. Hier kunt u genieten van optredens van onder meer José Sep, Danny & Angelique, Leen Zijlmans, Gino Graus en Eddy Walsh die het pleinspektakel zal afsluiten. Deze aanstormende artiest brengt de dag naar een hoogtepunt met bekende nummers als ‘Zijn het je ogen’ en ‘Heerlijk naar mijn zin’. Uiteraard kunt u ook weer rekenen op de traditionele openluchtmis bij de Nieuwe Mariakapel en de loterij die rond 17.30 uur plaatsvindt tijdens deze zilveren editie van Zijtaart Biedt Meer.

Kortom: het wordt weer een familiedag die je zeker niet mag missen.

Dus, noteer in je agenda: Vaderdag 17 juni.

Tot dan!

 

Kinderen tot 12 jaar krijgen gratis toegang tot Zijtaart Biedt Meer. bovendien kunt u kosteloos parkeren nabij het centrum

 

 

 

 

Prikpost in Zijtaart.

De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend (vanaf 8.15u. aanwezig zijn).

 

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

 

Openingstijden Bibliotheekpunt Zijtaart in ‘Het Klooster’:

 

dinsdagmiddag 13.15 - 14.45 uur

dinsdagavond 18.00 - 19.00 uur

donderdagmiddag 13.30 - 14.30 uur  

 

 

 

BELANGETJES

 

Te koop: John van Zutphen Diervoeders, Antoniusstraat 40, Keldonk, tel. (0413) 21 20 24. Voor al uw voeders, vogelzaden, meststoffen, kalk, moskiller, houtvezel, zaagsel enz. (ook kleinverpakkingen). Afhalen dinsdag en vrijdag na 18.00 uur, zaterdag na 13.00 uur.

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

Gevraagd: 

Hulp voor 4 tot 5 uur per week 0413-36 32 18

 

 

 

Te  koop

Mooi wit prima printer papier

Data Copie 80 grams

van € 6,99 voor € 5,00 per pak van 500 vel

Raaijmakers Drukwerk

Reibroekstraat 5,

tel.: 366613

 

 

 

 

De Geest die levend maakt!

 

Beste mensen, ik wens u allen vrede en alle goeds.

 

Met Pinksteren wil ik vaak de aandacht vestigen op het diaconale handelen van de parochie. Naast liturgie en catechese is diaconie één van de drie pijlers waarop onze parochie gemeenschap gebouwd is. Deze staan beslist niet met elkaar in concurrentie, maar voeden elkaar en brengen vruchten voort die blijvend zijn. Als één van deze aandachtvelden weg zou vallen, is onze parochiegemeenschap niet compleet. In het diaconale handelen van de kerk wordt de levende Heer centraal gezet. Het is als het ware Zijn verrijzenis handen en voeten geven in het leven van alledag.

Diaconie is het handelen vanuit de kerken gericht op het voorkomen, opheffen, verminderen van met name sociaal-maatschappelijke nood van individuen of groepen mensen en op het scheppen van rechtvaardigheid.

Dit handelen kunnen wij doen zowel binnen en buiten onze kerkgemeenschap!

De kern van ons christelijk geloof is de liefde en die vindt zijn uiting in de diaconie.

Dit omvat, zegt Jezus, God liefhebben boven alles en de naaste lief hebben als jezelf.

Ook Jezus keek in zijn tijd op aarde niet naar afkomst, kleur of overtuiging! Jezus diende en wilde zelf niet gediend worden. Jezus wilde mensen helpen en gelukkig maken.

Veel respect heb ik voor alle mensen die zich inzetten in onze “Hulpdienst diaconie Veghel”en de werkgroep caritas. Zij maken de geest levend en brengen een bewustwordingsproces op gang in onze parochiegemeenschap.

Ik spreek de wens uit dat dit bewustwordingsproces met het komende Pinksterfeest nog verder mag gaan groeien. Dat onze kerk in Veghel en de kerkdorpen mogen uitgroeien tot een herberg, waar iedereen welkom is. Om steeds maar weer een stem te laten horen tegen onrecht en onrechtvaardigheid aan mensen aangedaan. Een stem die juist in 2012 steeds actueler zal moeten worden.

Diaken Hans van Bemmel ofm

 

 

 

Dankbetuiging

 

De dag dat wij ons diamanten huwelijksfeest mochten vieren op 8 mei jl. is voor ons heel bijzonder geweest.

 

Wij bedanken dan ook allen die hieraan hebben bijgedragen, middels een kaart, bloem of attentie en de velen die ons persoonlijk kwamen feliciteren tijdens de receptie.

Het was hartverwarmend!

 

Harrie en Fien van Boxmeer-Verbruggen

 

 

 

 

 

ZIJTAARTSE JEUGDNATUURVERENIGING

   

              Vogelwandeling

Na een rustperiode in de winter, begint de natuur weer wat meer kleur te krijgen. Voor de dieren is dat ook het teken om weer wat actiever te worden. Voor de vogels betekent dit bijvoorbeeld dat ze langzaam aan beginnen met het bouwen van een nestje. ’s Morgens vroeg zijn ze al actief en wordt er, zodra het licht begint te worden, al volop gefloten.

Om te bekijken welke vogels er allemaal actief zijn in het bos, gaan we zondag 27 mei maar eens zelf kijken. Dan willen we er natuurlijk ook vroeg bij zijn. Zorg daarom dat je al om 6:00 uur aanwezig bent bij het Klooster. We vertrekken van daaruit met de fiets naar ‘t Lijnt

 

 

Leden van fanfare St.Cecilia gaan weer op stap voor de Donateursactie

 

Vanaf 27 mei tot 10 juni komen de leden van fanfare St. Cecilia aan huis voor de jaarlijkse donateursactie voor onze muziekvereniging. De bijdrage gebruiken wij voor de opleiding van onze jeugdleden en de aankoop van instrumenten en kleding. Ook activiteiten als de Seitert goes Proms en Proms 4 Kids worden hierdoor mogelijk.

 

De fanfare staat midden in de samenleving van ons dorp. Dat blijkt nog steeds uit onze optredens tijdens Koninginnedag, herdenkingen, carnaval en serenades bij bijzondere gebeurtenissen. Graag ontmoeten wij u dan ook bij onze activiteiten waarvoor wij uw steun goed kunnen gebruiken. Mogen wij rekenen op een financiële bijdrage?

Daarvoor zeggen wij u bij voorbaat hartelijk dank.

 

Bestuur fanfare St.Cecilia

 

Koffieconcert Pizzicato

op 3 juni in het Klooster!

 

Iedere twee jaar houdt Gitaarclub Pizzicato een koffieconcert om te laten horen wat de gitaargroepen in huis hebben. Tijdens deze presentatiemiddag spelen en zingen de leden liedjes die ze de afgelopen 2 jaar geleerd hebben.

Dit varieert van de oldies tot de kersverse top 40 nummers: o.a. Birdy, Guus Meeuwis en het nieuwste nummer van Triggerfinger met I Follow Rivers zijn te beluisteren deze middag.

Gitaarclub Pizzicato bestaat uit 2 jeugdgroepen en 2 volwassengroepen en zij treden een paar keer per jaar op o.a. in de kerk, bij gehandicapten en feestelijke aangelegenheden. Vooral gezellig met de groep gitaarspelen en zingen op donderdag is erg ontspannend!

Zoals de vorige keer hebben we ook weer een gastoptreden, dit jaar komt de Brabantse zangeres Annelieke Merx uit Erp onze middag mee versterken. Annelieke zingt en speelt eigen geschreven liedjes met gitaar, allemaal gezongen in het Brabantse dialect. Erg Skon!

Het koffieconcert vindt plaats op zondag 3 juni in Dorpshuis het Klooster in Zijtaart. Licht en geluid wordt net als de vorige keer weer verzorgd door NLG Producties-Mari van Nunen waar wij als club heel erg blij mee zijn! Aanvang van de middag is om 14.00 uur en de toegang is gratis!

 

 

 

KBO

 

AGENDA

Dinsdag 29 mei 09.30 uur: Seniorenkoor

Dinsdag 29 mei 12.00 uur: Eetpunt

Dinsdag 29 mei 13.00 uur: Vrij biljarten

Dinsdag 29 mei 14.00 uur: Line dansen

Woensdag 30 mei 13.30 uur: Kaarten

Donderdag 31 mei 12.00 uur: Eetpunt

Donderdag 31 mei 13.00 uur: Competitie biljarten

Vrijdag 1 juni 13.30 uur: Bridgen

 

Vanaf maandag 4 juni begint het fietsen weer. Vertrek vanaf de kerk om 13.30 uur.

Het is dan op de maandagen geen kaarten meer.

 

 

KAARTEN:

Uitslagen  kaartmiddag op woensdag 16 mei 2012:

 

Jokeren:           1. Henk v.d. Linden     140 pnt.

Rikken:            1. Piet v.d. Hurk          142 pnt.

                        2. Mieke v.Boxmeer      71 pnt.

                        3. Wim v.Schaijk           44 pnt.

Poedelprijs:      Mien Ketelaars            - 30pnt.

Loterij:             Marie Habraken

 

 

 

Biljarten

Nederlaag toernooi Zijtaart - Schijndel 21 mei 2012

Wim v.d. Sanden     51   38   - Tiny Kuijpers          51    50

Mies Gibbels           41   30   - Martien Schevers    40    37

Piet v.d. Tillaart       39   31   - Frans v.Eindhoven   37    23

Rien Kemps            35   38   - Theo Koolen           36    28

Tonnie v. Uden       29   46   - Henk v.Overbeek    36    53

Johan v. Zutphen     24   17   - Ton Vink                35    33

Jos Claassen           23   47   - Jos Vorstenbosch    30    33

Tonn Verbruggen    21   31   - Tiny Smits              28    41

Cor Coppens           19   23   - Martien Metler        21    15

Jan v. Uden            17   22   - Hans v.d. Heuvel    18    32

 

 

 

Bridge  

ZBC ’01  15 mei 2012

Lijn A

1       Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels                  64,58

2       Mien Verhoeven & Ria Delisse                    60,42

3       Wim v. Schayk & Piet v. Schayk                 57,08

4       Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk               54,17

5       Riet v. Hout & Corry Kastelijn                     50,42

6       Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk           49,58

7       Henk v.d. Linden & Mien Vissers                49,17

8       Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert   46,25

9       Cor Mollen & Marietje Mollen                     44,17

10      Willemien Verhoeven & Toos v. Berlo         42,50

11      Piet Thijssens & Riek Rijkers                       41,67

12      Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt       40,00

 

 

 

Lijn B

1       Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts           68,33

2       Noud v. Zutven & Toos v. Zutven                64,17

3       Mieke Toebast & Toos Vissers                    63,75

4       Cor v.d. Berg & Nellie v.d. Berg                  55,83

5       Maria Rijken & Ria Veldhuis                       55,00

6       Tonny Rijkers & Mien Vermeulen                50,00

7       Hein de Wit & Jo de Wit                             48,33

8       Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo                   46,25

9       Piet Reijbroek & Toos Reijbroek                  41,67

10      Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk              40,00

11      Maria Rooijakkers & Fien Rooijkakkers        35,83

12      Anneke Jans & Maria Pepers                      30,83

 

 

 

KBO 6   18 mei 2012

Lijn A

1       Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen                 62,80

2       Mien Verhoeven & Mien Vissers                 62,20

3       Bert Kanters & Diny Kanters                      61,31

4       Wim v. Schayk & Anny v.d. Hurk                55,95

5       Cees v. Hout & Riet v. Hout                        55,36

6       Anny v.d. Wijngaard & Harrie Lucius          54,76

7       Harrie v.d. Acker & Jana v.d. Acker           52,38

8       Pieter v. Geffen & Tonnie Kivits                  51,79

9       Jan v. Helvoirt & Mien v. Asseldonk            49,11

10      Cor v.d. Berg & Jan Rijkers                         48,21

11      Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout             47,02

12      Mari v.d. Steen & Toon v. Schayk               45,83

13      Jo Verhoeven & Tonny Rijkers                    39,58

14      Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt       39,29

15      Toon v. Creij & Wim v. Os                          38,99

16      Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert   35,42

 

 

Lijn B

1       Ad Koevoets & Riet Koevoets                     64,17

2       Henk v.d. Linden & Fien v. Boxmeer           54,58

3       Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven         54,17

4       Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken    53,33

5       Nellie v.d. Berg & Pieta Verbakel                52,08

(6)     Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen                   51,67

(6)     Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk          51,67

8       An Thijssen & Mieke Toebast                      50,00

9       Harry v Boxmeer & Tonn Verbruggen         49,58

10      Martien v Cleef & Marietje v.d. Horst          46,25

11      Annie vBerkmortel & Josien vd Berkmortel 40,00

12      Ger Aarts & Tonnie Lukassen                     32,50

 

 

SPORTAGENDA

 

VOW jeugd

23 mei 2012  VOW voorronde penalty schieten

VOW E1, E2, E3     thuis                                18:30u

VOW F1 F2 F3 F4 F5 thuis                             18:00u

26 mei 2012

VOW C1       thuis  toernooi middag 13:00u-16:30u

VOW C2       thuis  toernooi middag 13:00u-16:30u

VOW D1       thuis  toernooi morgen 9:00u-12:30u

 

VOW E1, E2, E3    thuis         kamp 25,26,27 mei

VOW F1 F2 F3 F4 F5   thuis   kamp 25,26,27 mei

 

27 mei 2012  VOW penaltybokaal E en F jeugd

VOW E1, E2, E3     thuis                                  13:30u

VOW F1 F2 F3 F4 F5  thuis                             13:30u

2 juni 2012

VOW C1       uit      toern. SCMH                   13:30u

VOW D1       uit      toern. SCMH                   8:45u

VOW F3       uit      toern. Gemert mid 13:30u-17:30u

VOW F4      uit      toern. WEC morg

VOW F5      uit      toern. WEC morg

VOW MA1   uit      toern. Olympia                 10:30u

VOW MC1    uit      toern. Olympia                 9:15u

VOW MD1   uit      toern. Olympia                 9:45u

3 juni 2012

VOW F1       uit      toern. Blauw Geel            9:00u

 

 

 

WTC

 

Dames 27-mei 2012 de Kraijenberg tocht start 08.30 uur pauze Linden       lengte 80 km

Heren 28-mei 2012    de Kraijenberg tocht start 08.30 uur pauze Linden lengte 95km

Dames_heren 27 mei 2012    TBT     Tilff

 

 

 

De Reigertjes in Zeeland

 

Op Hemelvaartsdag hebben Aniek, Emma en Shirley meegedaan met de selectie dressuurwedstrijd in Zeeland. Aniek van Kemenade heeft met Pebbels in de klasse AL1,  193 en 187 punten behaald wat goed was voor 2x een derde plaats.  Emma Boes heeft met Perry in de klasse CL2,  197 en 193 punten behaald wat goed was voor 2x een eerste plaats.  Shirley van Dijk heeft met Harley  in de klasse DB, 173 en 183 punten behaald.

In Heeswijk Dinther heeft Emma met Perry in de klasse CB een foutloos parcour  gesprongen en eindigde  op een 3e plaats.

 

 

 

Familie en vrienden voetbaltoernooi V.O.W.

 

Zondag jl. werd weer het jaarlijkse familie en vrienden voetbaltoernooi gespeeld op sportpark “de Vonders”. Dit jaar namen er 5 teams deel t.w. Voetbalschool Uden, De Kleats, De Zutjes, Boca Juniors en Pudding mi vel. Het zonnetje gaf dit jaar een feestelijk tintje aan het geheel. We dachten na de eerste wedstrijd al te kunnen voorspellen wie het toernooi zou gaan winnen, maar moesten onze voorspelling toch wel heel erg bijstellen. Alle teams lieten zich niet kennen en speelden een aardig partijtje voetbal, wat resulteerde in de volgende uitslagen:

1.      Boca Juniors

2.      Pudding mi vel

3.      De Kleats

4/5 De Zutjes en Voetbalschol Uden

Alle deelnemers bedankt voor jullie sportiviteit en inzet en met name ook de scheidsrechters Toon Cissen en Henk van Sleuwen bedankt voor jullie bijdrage. 


Inwoners van Veghel en Zijtaart willen graag geven, maar wie haalt t op?

 

De inwoners van Veghel en Zijtaart zijn gul en geven graag tijdens de MS Collecteweek. Maar wie wil dit geld ophalen?

Met het huidige aantal collectanten kan er niet bij alle voordeuren aangebeld worden.

 

Het Nationaal MS Fonds zoekt daarom meer collectanten voor de MS Collecte.

“Vorig jaar zijn er 13 collectanten langs de deuren gegaan, maar dat is echt te weinig”, zegt Pamela Zaat van het Nationaal MS Fonds.

“Om bij alle 37557 inwoners aan te bellen moeten er eigenlijk ruim 157 collectanten zijn”, vervolgt zij.

 

Over MS wordt vaak gedacht dat het een spierziekte is. Maar niets is minder waar: MS is een zenuwziekte, waarbij de beschermlaag rondom de zenuwen, het zogeheten myeline, wordt aangetast. Hierdoor kunnen de signalen vanuit de hersenen de spieren moeilijker bereiken of zelfs helemaal niet. Bewegen kan daardoor steeds moeilijk worden.

 

Het Nationaal MS Fonds is actief op de gebieden voorlichting, coaching én onderzoek.

De MS collecteweek is van 19 t/m 24 november.

 

Wilt u meer informatie? Neem contact op met Pamela Zaat, pamela@nationaalmsfonds.nl    

of bel met 010-591 98 39 of ga naar www.nationaalmsfonds.nl

Een donatie op giro 5057 is ook altijd welkom.Rolstoelpool

 

 

Wilt u graag een dagje uit, een keer winkelen of op familiebezoek en wilt u hiervoor gebruik maken van een rolstoel?

Met ingang van 1 maart 2011 is het voor alle inwoners van de gemeente Veghel mogelijk een rolstoel te lenen voor maximaal twee dagen.

Rolstoelen worden uitgeleend door de locaties:

AAtrium in Veghel, tel.(0413) 31 41 51

Simeonshof in Erp, tel. (0413) 21 44 44

Sint Joachim & Anna in Veghel, tel. (0413) 37 06 66

Watersteeg in Veghel, tel. (0413) 36 29 51

U kunt de rolstoel reserveren bij de receptie van de locaties via bovenstaande telefoonnummers.

Bij het afhalen dient u een borg van € 20,00 te betalen en een kopie van uw legitimatiebewijs achter te laten. Aan de uitleen zijn geen verdere kosten verbonden.

De rolstoelpool is een project van de gemeente Veghel samen met BrabantZorg.

 

 

 

 

Openingstijden Bibliotheekpunt Zijtaart in ‘Het Klooster’:

 

dinsdagmiddag 13.15 - 14.45 uur

dinsdagavond 18.00 - 19.00 uur

donderdagmiddag 13.30 - 14.30 uur

 

 

 

 

Beste basisschoolkinderen van Zijtaart,

 

Omdat BS Edith Stein heeft meegedaan aan het schooltennisproject van de KNLTB (tennisbond), willen wij, de jeugdcommissie van TV Zijtaart, natuurlijk niet achter blijven.

Op zondag 10 juni 2012 sluiten wij dit project af met een toernooi voor alle basisschoolkinderen van groep 4 t/m 8. Dus ook de kinderen die op een andere school zitten, mogen aan dit toernooi meedoen.

Dit toernooi is van 10.00 uur tot 12.00 uur. Er zullen verschillende speelvormen aanwezig zijn, waaronder het ballenkanon en er worden natuurlijk ook echte wedstrijden gespeeld. Deelname is gratis.

Voor degenen die op deze zondag meedoen aan het toernooi, hebben we een leuke aanbieding wat betreft lidmaatschap van onze vereniging.

Dus, vind je tennis een leuke sport en wil je graag sportief bezig zijn, kom dan op zondagmorgen 10 juni naar ons tennispark en doe mee!!

Voor tennisrackets en tennisballen wordt gezorgd. Je hoeft alleen maar gymschoenen en gym- of sportkleren te hebben.

Opgeven voor dit toernooi kan t/m woensdag 6 juni door onderstaand antwoordstrookje in de brievenbus bij het tennispark te stoppen of door een mail te sturen naar jeugd@tvzijtaart.nl

Vermeld dan je naam, leeftijd, groep, telefoonnummer en mailadres.

 

Graag tot zondag 10 juni op ons tennispark!!

 

Jeugdcommissie TV Zijtaart.

 

 

Naam:-----------------------------------------------------------

Adres:------------------------------------------------------------

Tel-nr:-----------------------------------------------------------

Mailadres:--------------------------------------------------------

 

 

 

Gemeentenieuws week

 

Gewijzigde openingstijden rondom Tweede Pinksterdag

Op maandag 28 mei zijn het stadhuis, de gemeentewerf en de milieustraat gesloten.

Uitsluitend voor storingen en de aanvraag van graven op de gemeentelijke begraafplaatsen is de afdeling Beheer Openbare Ruimte bereikbaar via het storingsnummer tel. 0413 35 03 63.

 

 

 

 

 

DE VEGHELSE SLAGWERKMIDDAG MiK - Frisselstein

 

Op tweede Pinksterdag maandag 28 mei organiseren MiK en Muziekvereniging Frisselstein “De Veghelse Slagwerkmiddag” waaraan alle slagwerkgroepen deelnemen. De middag duurt van 13.30 uur tot 16.30 uur. Het concert vindt plaats in de grote zaal van Zalencentrum Ambiance, aan de NCB-laan in Veghel. De toegang is gratis, dus neem mee: je vader, moeder, broers, zussen, vrienden, ooms, tantes, opa’s, oma’s, buren én iedereen die van leuke, spannende muziek houdt!

Het concert kent een extra feestelijk tintje, want het is precies 10 jaar geleden dat Frissbeat opgericht werd door MiK en muziekvereniging Frisselstein (Peter van Horik en Bernard Sloots). Frissbeatles bestaan 8 jaar , Frissbeat2Beat bestaat 6 jaar en na de zomervakantie wordt officieel gestart met een nieuwe slagwerkgroep “de Junior Frissbeatles”. Frissbeat heeft gedurende die 10 jaar tientallen optredens verzorgs in Veghel en omgeving. Frissbeat is iedere editie van Het Slokdarmfestival een belangrijke muzikale act gebleken.

Meer details:

De Veghelse slagwerkmiddag kent een opbouw: eerst de optredens van de minder ervaren slagwerkleerlingen en dat bouwt op naar zeer ervaren en afwisselende slagwerkgroepen (slagwerkensemble-Frissbeatles-Frissbeat-Frissbeat2Beat)

 

Het programma is als volgt:

13.30uur: optreden slagwerkensemble

1.Indianendans twee

2.Het publiek doet mee

3.Solo 7

4.Samba, samba

5.Boeruhh

6.Bro hymm

7.We will rock you

 

14.15uur: optreden Frissbeatles

1.Disco tornado

2.Tsolo3

3.Seventies party

4.Drumsolo

5.Petflessen tango

6.Peter gunn

7.Somebody to love

 

15.00uur: optreden Frissbeat

1.EZ funk

2.Lekker stevig

3.Calypso fantasy

4.eEigen stuk (moet nog een naam krijgen)

5.Riders on the storm

6.Safri duo

 

15.45uur: optreden Frissbeat2Beat:

1.Just Groove

2.Samba drums

3.Four Times

4.Trio for drumset

5.Basketballen

6.Drum connection

 

 

 

 

 

“Ik hang er maar wat bij…” (meer lezen: www.interpunctie-praktijkgevallen.nl)

 

Vrouwen die stiefmoeder worden (vooral degenen die zelf géén kinderen hebben) onderschatten vaak de moeilijkheden waar ze tegenaan lopen. Dit heeft enerzijds met haar eigen verwachtingen en romantische gevoelens te maken. Deze nieuwe relatie móet en zál slagen….

Van een stiefmoeder wordt verwacht dat ze de kinderen aanvoelt, verzorgt en hun nukken accepteert. Kinderen verwachten onvoorwaardelijkheid. Stiefmoeder doet het niet gauw goed. Niet in de ogen van de kinderen, niet in de ogen van de vader en al helemaal niet in de ogen van de natuurlijke moeder!

Iedere moeder krijgt normaal gesproken een heleboel terug van haar kind, maar een stiefmoeder moet daar niet op rekenen. Voor de biologische moeder is de verzorging van een kind vanzelfsprekend, maar voor een stiefmoeder is het een opoffering (die ook nog eens vaak niet gewaardeerd wordt!

Stiefvaders zitten in een vergelijkbare positie, maar ondanks de emancipatie zijn het meestal de vrouwen die minder buitenshuis werken, die meer in het huishouden doen, en waarvan verwacht wordt dat ze zich beter kunnen inleven in de situatie van kinderen. De positie van stiefouder is vaak alsof men “een buitenbeentje” is. Sommige mannen denken zelfs dat ze, nu ze een nieuwe partner hebben, zich minder met de kinderen hoeven te bemoeien (alsof de situatie weer als voorheen wordt…). Enerzijds wordt er dus veel van stiefmoeders verwacht, anderzijds mogen ze zich nergens mee bemoeien. Want de natuurlijke moeder blijft toch de enige echte moeder (wat ook zo is) en voor de kinderen enorm belangrijk.

Een goede voorbereiding op het stiefouderschap is erg belangrijk. Stiefouders ontdekken dat vaak pas wanneer het fout dreigt te lopen. Soms heeft men al zo lang volgehouden, dat men de moed opgeeft, ook als het op zichzelf nog best goed zou kunnen gaan. Sarcasme en cynisme zijn een voorbode van het fout lopen van een relatie.

Gelukkig gaat het in veel gezinnen tamelijk goed, hoewel cijfers aantonen dat relaties in stiefgezinnen nog vaker fout lopen (ondanks alle goede bedoelingen) dan “gewone” gezinnen.

 

 

Mw. N. Timmermans-van de Kamp

Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA  Veghel

Privé ( 0413-310795 of 06-21.59.24.35.   www.interpunctie.nl

 

 

 

 

NACHTLEVEN IN HET MELVEN

 

IVN wandeling op vrijdag 25 mei 20.00 – 22.00 uur

 

Wat is er mooier dan op een mooie, zachte zwoele voorjaarsavond in de natuur op zoek te gaan naar het nachtleven. Geen disco’s met harde muziek maar op zoek naar de geheimzinnige houtsnippen. Natuurvereniging IVN Veghel verzorgt op vrijdag 25 mei een avondwandeling in het waterwingebied het Melven bij Veghel. Om 20.00 uur vertrekken de gidsen met de auto of fiets vanaf de parkeerplaats naast het gemeentehuis naar het Melven in Veghel. Daar maken we een rondwandeling en rond 22.00 uur bent u weer terug bij het gemeentehuis.

De wandeling is geschikt voor iedereen die ca. 3 km kan wandelen; gezinnen met kinderen die deze afstand kunnen lopen zijn welkom.

De houtsnip is een geheimzinnige vogel omdat die zich zelden laat zien. Vaak merk je hem alleen op als hij vlak voor je voeten ineens uit het gras opvliegt. De meeste kans om de houtsnip waar te nemen is in het voorjaar en vooral ’s avonds. Daarom heeft het IVN speciaal toestemming gevraagd en gekregen van het waterleidingbedrijf om een excursie in de avond te organiseren.

Het Melven is een jong bosgebied, in de jaren 90 aangeplant ter bescherming van de putten van het waterleidingbedrijf. Het is een stil gebied en daardoor aantrekkelijk voor allerlei dieren zoals reeën maar ook veel vogelsoorten. Ook de houtsnip voelt zich er thuis maar zoals gezegd: hij laat zich maar zelden zien. Misschien lukt het deze keer en anders zijn er zeker nog veel andere spannende waarnemingen te doen, misschien zien we wel een uil aan het jagen om voedsel te vangen voor z’n jongen.

 

Het IVN heeft elke maand wel een publieksactiviteit waarbij u van harte welkom bent, deze keer dus een avondwandeling. IVN Veghel, altijd iets bijzonders.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met F. Kalis, tel. (0413) 34 13 48 of e-mail secretariaat@ivn-veghel.nl.

 

 

 

Open dag Vlagheide op 2e Pinksterdag

 

In 2007 zijn de gemeenten Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel gestart met de voorbereiding van de uitvoering van het Masterplan Vlagheide.

Op 28 mei van 10.00 uur tot 17.00 uur willen ondernemers, particuliere initiatiefnemers en de gemeenten Veghel, Schijndel en Sint Oedenrode graag laten zien hoe de toekomst van de Vlagheide er uit gaat zien. De al gerealiseerde projecten houden Open Huis en de andere projecten laten op locatie zien wat hun plannen zijn. Op 17 plaatsen in het gebied organiseert men allerlei leuke activiteiten, ook voor kinderen zeer de moeite waard.

 

           De nieuwe Natuurcamping/Bistro Het Goeie Leven houdt Open Huis. Tussen 11.00 en 16.00 uur start ieder uur een leuke activiteit voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 10 jaar. Bij mooi weer buiten, anders binnen. Op het bosterras en in de bistro zijn er hapjes en drankjes.

           Bed- en Breakfast Hof van Eerde is al een jaar succesvol. Zakelijke klanten en toeristen weten de B&B te vinden. Ze houden de hele dag Open Huis.

           Op Landgoed de Rijt krijgt u alvast een voorproefje van de plannen te zien. In de thee/pluktuin Miss Hyacinth krijgt u alvast een voorproefje te zien van de plannen voor Landgoed De Rijt.

           De minicamping Favora houdt vanaf 12.00 uur Open Huis, met demonstraties beeldhouwen en mozaïeken.

           Natuurwandelingen met gids door NMC Schijndel en IVN Veghel, start 10.00 en 14.00 uur bij de bestaande poel van Gloudemans.

           In de Eerdse Bossen naast de natuurcamping Het Goeie Leven zit Ton Kusters met zijn bijenhouderij. U kunt daar kaarsen maken, honing proeven en overheerlijke streekproducten kopen.

 

De Vlagheide is tijdens de Open Dag beperkt toegankelijk voor auto's. Tip: ‘kom op de fiets naar de Vlagheide. Voor vervoer binnen het gebied rijden er busjes.

 

Meer informatie is te vinden op de website www.masterplanvlagheide.nl.

 

 

 

 

Ivonne van Heijningen–Vissers start een nieuwe fysiotherapie praktijk in Erp.

 

Met ingang van 1 april is Ivonne gestart met Vigor, een volledig gecertificeerde praktijk voor fysiotherapie aan huis. Dit als aanvulling op de sportmassages die zij al jaren vanuit huis geeft.

Vigor is Latijn voor energie; voor kracht; voor levenslust. Dat is precies wat zij mensen mee wil geven. “Mijn haren gaan recht overeind staan als mensen te horen krijgen dat ze maar met hun kwetsuur moeten leren leven. Er is altijd een oorzaak en er is altijd een manier om die oorzaak te verhelpen of om de pijn die daar mee gepaard gaat, op zijn minst te verlichten.”, zo vertelt ze enthousiast. En met haar jaren ervaring als sportmasseuse heeft ze al geleerd om verder te kijken dan alleen naar de plek waar de pijn zich voordoet.

Daarom begint ze altijd met een volledige inspectie van het lichaam. Dit staat aan de basis van een gedegen en gerichte behandeling. Men moet dan ook niet raar opkijken als je als patiënt de opdracht krijgt om je helemaal uit te kleden, ook al zit de pijn in de schouders of zelfs de onderarm. Het hele lichaam staat met elkaar in verbinding. Als de ene voet iets holler is dan de andere, beïnvloedt dat de houding en kan dat op zijn beurt klachten in de onderrug veroorzaken. “Ik ga altijd op zoek naar de oorzaak. Daar ligt voor mij als therapeut de grootste uitdaging: die vinden en aanpakken.”

Sommige behandelingen zijn niet altijd fijnzinnig, maar wel effectief. Haar uiterst tevreden klanten zijn daar het bewijs van. De praktijk is drie dagen per week geopend en twee avonden. Op die manier is er altijd wel een tijdstip dat past. Meer informatie over Fysiotherapie Vigor staat op www.fysiotherapievigor.nl, of bel voor een afspraak met tel. (0413) 28 83 13.

 

 

 

 

El-Cid in JJC een dansfestijn.

 

 

Zaterdagavond 19 mei El-Cid in het JJC. Om 20.30uur rollen de eerste klanken uit de speakers, de heavy sound van “Born to be wild”, de energie barst los, het wilde rock en roll dansen begint. Drie uur later, de dansers close tegen elkaar, slowen op het hartsgeluid van “It’s all over now, baby blue”, wat was het mooi.

Wie heeft er van genoten, een avond met een enthousiast publiek, een gedreven band, een volle dansvloer, alles met de herkenning van de sixties rhythm and blues klassiekers, Steppenwolf, Them, Rolling Stones, nostalgie bij elk nummer. Het eerste zaterdagavondconcert in het Jeugd en Jongerencentrum JJC, met El-Cid, een avond voor de fans, een jaartje ouder, de mannen een haartje minder, maar allemaal met het genot en de passie als toen ze jong waren.

El-Cid speelde in de originele bezetting van 1967, Wally Tomasouw: sologitaar, Ad van der Rijt: basgitaar, Tiny Manders: slaggitaar, Mari Manders: drums en Huub Brugmans: zang.

De twee sets die El-Cid speelde, met in de pauze opzwepende soul als Wilson Picket, Sam & Dave en James Brown, waren niet genoeg. Het publiek was op drift, de band was op stoom en verraste de zaal op een derde set met daarna nog driemaal een toegift. Tegen middernacht waren band en publiek voldaan en tevreden, wat wil je, drie uur dampende soul en rhythm and blues.

De band was goed, het publiek was goed, het geluid was goed, de zaal is goed. Genoeg redenen voor de werkgroep om door te gaan met het zaterdagavond concert. Meer info zie www.jjc-erp.nl.

 

 

 

 

 

GGD prikt en beschermt tegen baarmoederhalskanker - opkomstcijfers
In het werkgebied van de GGD Hart voor Brabant konden meisjes van 12 jaar de afgelopen periode hun eerste twee prikken halen tegen baarmoederhalskanker. De GGD voert deze vaccinaties uit in opdracht van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

 

Opkomstcijfers

De gemiddelde opkomst onder de 12-jarige meisjes voor de eerste twee prikken was 71%. In totaal werden 7.822 12-jarige meisjes opgeroepen. Er zijn 5.592 vaccinaties toegediend. Uit de landelijke opkomstcijfers over 2011 van RIVM blijkt dat 53% van de 12-jarige meisjes de eerste vaccinatie tegen baarmoederhalskanker heeft gehaald. Over 2012 zijn er nog geen RIVM cijfers bekend. Het opkomstpercentage in 2011 onder 12-jarigen in onze regio was 63 %.  De gemiddelde opkomst in 2010 lag rond 61 %. Er is een stijgende lijn te ontdekken.

 

Het vaccineren
In totaal krijgen de meisjes drie verschillende prikken in de bovenarm: één in maart, één in april en één in september. Voor deze laatste prik ontvangen ze nog een aparte uitnodiging. Het is belangrijk dat de meisjes drie keer komen, want pas bij 3 prikken ben je voldoende beschermd. Informatie over locaties en data staan op de website van de GGD Hart voor Brabant: www.ggdhvb.nl/hpv. Ook leest u hier antwoorden op veelgestelde vragen over vaccinatie tegen baarmoederhalskanker.

 

Baarmoederhalskanker
Baarmoederhalskanker is een ernstige ziekte. Jaarlijks krijgen ongeveer 600 vrouwen in Nederland deze ziekte. Ongeveer 200 vrouwen overlijden aan baarmoederhalskanker. Zonder behandeling is de ziekte dodelijk. De inenting beschermt tegen het HPV-virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt. Meisjes kunnen zich nu al op een veilige manier tegen deze ziekte beschermen. De kans op baarmoederhalskanker wordt dan veel kleiner. Inenten heeft vooral zin bij meisjes die nog geen of weinig seks hebben gehad.

 

Organisatie

Het vaccineren van zo’n grote groep meisjes vergt veel voorbereiding. De GGD organiseert dit op 29 locaties en zorgt ervoor dat er geen lange wachtrijen ontstaan.

 

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie en het vaccinatieschema op www.ggdhvb.nl/hpv. De GGD Hart voor Brabant stelt tijdens de vaccinatierondes een informatienummer open voor vragen. Ronde 1 en 2 zijn nu afgesloten, voor de laatste ronde in september staat dit nummer weer op de website.

 
 

RABOBANK

JEUGDFIETSCROSS 2012

 

 Onder prima weersomstandigheden en met ruim 70 deelnemers is op

 zaterdag 19 mei ter gelegenheid van de Zijtaartse kermis

 de 29e Rabobank Jeugdfietscross gehouden.

 

De leden van WTC Zijtaart hadden op paardensportterrein De Leinse Hoefslag een geheel nieuw en gevarieerd parcours uitgezet met enkele lange rechte stukken en op het eind enkele verraderlijke bochten.

De kinderen hebben naar hartelust kunnen fietscrossen en het aanwezige publiek heeft volop genoten van spannende wedstrijden. Uiteraard waren er enkele kleine valpartijen, maar gelukkig heeft onze EHBO-er hiervoor niet in actie hoeven te komen. Een speciaal woord van dank gaat uit naar de sponsors en begunstigers die een advertentie in het programmaboekje hebben laten plaatsen, in het bijzonder hoofdsponsor Rabobank Uden-Veghel, de Stichting Ruitersport Zijtaart voor het beschikbaar stellen van het terrein en Carnavalsvereniging De Reigers voor het beschikbaar stellen van de geluidsapparatuur. Zo zien we maar weer waarin een klein dorp groot kan zijn.

 

 

De uitslagen van de Rabobank Jeugdfietscross 2012 zijn:

3-4- 5 jaar meisjes

1.  Mara van der Heijden

2.  Liz Verkampen

3.  Nynke Broens

 

3-4-5 jaar jongens

1. Floris Klein Breteler

2. Tijme Verhoeven

4.  3. Lars van Hastenberg

5.   

6 en 7 jaar meisjes

1. Isa van de Kerkhof

2. Annelie Zoete

6.  3. Isa Looman

7.   

6 en 7 jaar jongens

1. Sem verhoeven

2. Joost van Gorkum

3. Thijs van Moorsel

 

8 en 9 jaar meisjes

1. Nienke Zoete           

2. Quinty van Zutphen

3. Julia Gottenbos

 

8 en 9 jaar jongens

1. Baily van Lee

2. Tim Brugmans

3. Cas van Zutphen

 

10 jaar en ouder meisjes

1. Amy van Asseldonk 

2. Marloes van Kessel 

 

10 jaar en ouder jongens

1. Lloyd van de Lockant

2. Stein Klein Breteler

3. Danny van Dijk

 

 

Prijzen van de loterij die nog niet zijn opgehaald:  211 wit: Vlaglijn; 759 wit: Stoepkrijt; 744 wit: Waterpistool; 232 blauw: Vlaggetjesslinger; 344 rose: Beachballset; 411 geel: Jumping stick.

 

Deze prijzen kunnen worden afgehaald bij Willie van Asseldonk,

Pastoor Clercxstraat 24, bij voorkeur na 18.00 uur.

De fiets (van De Fietsenwinkel Zijtaart) is gewonnen door Jeffrey Verhoeven.

 

WTC-Zijtaart bedankt alle deelnemers voor hun sportieve strijd en tot volgend jaar.

 

Namens WTC Zijtaart, Piet van den Tillaart.