Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 21   2011-2012 > Dorpsnieuws  jaargang 21  nummer 36

Dorpsnieuws  jaargang 21  nummer 36


30 mei 2012 - 6 juni mei 2012

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nlKlik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 21 nr 36

KERKBERICHTEN

 

 

Zondag: 3 juni 9.30 u. Pater van Delden (Seniorenkoor)

Wij gedenken in deze viering:

Jrgt. Hans van Zoggel en Marietje van der Linden- van Schaijk; Mnd.ged. Mies en Anneke van Zoggel-van der Linden; Jan Henst (vanwege verjaardag); Overl.oud. van den Hurk-van den Nieuwenhuizen en zoon Jan; Jan en Jaan van den Tillaart-van Asseldonk; Overl.oud. van der Linden-Verbruggen en overl.fam.; Hans Rooijackers en overl.oud. van Berkel- van Heijden.

Doop: 14.00 u. Loïs: dochter van Maikel van den Donk en Petri van Schaijk.

Mededeling:

Op 11 juni vindt van 20.00 u. – 22.00 u. een bijeenkomst plaats in de kerk van de H.Johannes in Veghel-Zuid. Met alle parochianen, vrijwilligers, betrokkenen en belangstellenden wordt de stand van zaken besproken van de Nieuwe Parochie. Diverse werkgroepen presenteren hun bevindingen in het startdocument. We hopen op een grote opkomst uit de 3 parochies uit Veghel en de 6 kerkdorpen, zodat het bisdom ziet, dat velen ons beleid van de Nieuwe Parochie steunen

 

Planning Dorpshuis Zijtaart

 

 

Na een zeer enerverende start in ons nieuwe Dorpshuis in het verbouwde klooster gaan wij ons alweer bezig houden met de planning voor het seizoen 2012 - 2013. We mogen gelukkig constateren dat de overgang van het oude naar het nieuwe dorpshuis vrijwel vlekkeloos is verlopen en dat is mede te danken aan de inzet en bereidheid van onze huurders om zich, indien nodig, flexibel op te stellen. Onze dank daarvoor!

In elk geval geeft de bezettingsgraad sinds de opening ons het vertrouwen dat het Dorpshuis een mooie toekomst tegemoet gaat en zeker een bestaansrecht heeft binnen de Zijtaartse gemeenschap. Wij als bestuur van het Dorpshuis zullen er alles aan doen om deze lijn door te trekken en met eenieders medewerking moet dat zeker lukken!

Wij verzoeken u aan te geven op welke dagen en tijden u van een bepaalde ruimte in het Dorpshuis gebruik wenst te maken. In principe willen we een planning van één jaar kunnen maken, dus van 13 augustus 2012 tot 1 september 2013. Ook dagen die op voorhand uitvallen (bijvoorbeeld in verband met feestdagen of om andere redenen) duidelijk bij de opgave vermelden. Wellicht ten overvloede merken wij hierbij nog op dat we de wens voor een bepaalde ruimte niet altijd kunnen garanderen.

De schriftelijke opgave bij voorkeur mailen: dorpshuis@zijtaart.nl. Eventueel afgeven aan onze beheerder André Schepers tijdens zijn werktijden in het dorpshuis of opsturen naar ons postadres: Pastoor Clercxstraat 50, 5465 RJ te Zijtaart is ook mogelijk. Graag ontvangen wij uw jaarplanning uiterlijk 1 juli aanstaande.

 

 

 

 

Prikpost in Zijtaart.

De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend (vanaf 8.15u. aanwezig zijn).

 

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

Meldingen en klachten in de openbare ruimte

 

Wanneer u gebreken in de openbare ruimte constateert, kunt u hiervan melding maken bij de gemeente. U kunt een melding doen over bijvoorbeeld de volgende zaken: reiniging (zwerfvuil), onderhoud groen, verharding (losliggende stoeptegels, gaten in de weg), riolering, verlichting, straatmeubilair, verkeer, ongediertebestrijding (overlast van wespen, ratten, muizen etc.).

De gemeente onderzoekt naar aanleiding van uw melding het probleem en zorgt voor een passende oplossing. De melding wordt afgehandeld binnen een vastgestelde normtijd (afhankelijk van de melding).

U kunt uw melding telefonisch doorgeven aan de Servicemelddesk: (0413) 38 66 44.

 

 

 

Openingstijden Bibliotheekpunt Zijtaart in ‘Het Klooster’:

 

dinsdagmiddag 13.15 - 14.45 uur

dinsdagavond 18.00 - 19.00 uur

donderdagmiddag 13.30 - 14.30 uur

 

 

BELANGETJES

 

Te koop: John van Zutphen Diervoeders, Antoniusstraat 40, Keldonk, tel. (0413) 21 20 24. Voor al uw voeders, vogelzaden, meststoffen, kalk, moskiller, houtvezel, zaagsel enz. (ook kleinverpakkingen). Afhalen dinsdag en vrijdag na 18.00 uur, zaterdag na 13.00 uur.

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

Bedankt

Wij willen iedereen bedanken die de afgelopen maanden met ons meegeleefd heeft tijdens de ziekte en het overlijden van mijn man, ons pap en opa

 

Albert van Zutphen

 

De vele kaarten, bezoekjes, bloemen en aandacht hebben ons goed gedaan.

Een speciaal woord van dank aan familie, muzikanten, vrienden en kennissen, buurt en collega’s van Koning Willem I College, de pastor en de avondwake groep. Wij willen met name fanfare St. Cecilia en De Boemelaars bedanken voor de muziek tijdens de diensten en de Fietsclub WTC voor de erehaag bij de kerk.

Het was een mooi en waardig afscheid.

 

Verder willen wij iedereen bedanken die, op welke manier dan ook, ons gesteund heeft. Het was hartverwarmend.

 

Ria v. Zutphen-Lunenburg – Frank –

Peter en Simone,Nova – Maike en Maurits

 

 

Onderonsje Zijtaart over gezonde voeding

 

 

Iedere eerste maandag van de maand is er in dorphuis Het Klooster in Zijtaart een Onderonsje. Mensen uit Zijtaart van 55 jaar en ouder kunnen daar dan van 10.00 uur tot 11.00 uur terecht voor een kopje koffie en een goed gesprek. Gewoonlijk is er dan een gastspreker. Op maandag 4 juni komt Carmen van den Boom met de bezoekers praten over gezonde voeding. Carmen is gediplomeerd diëtiste en bij het ouderenwerk van Vivaan verantwoordelijke voor de maaltijdservice. Er zijn schrikbarend veel ouderen die nooit meer een warme maaltijd gebruiken. Daar zijn allerlei redenen voor. Dat zij daarmee hun gezondheid ondermijnen, blijkt wel uit cijfers van ziekenhuizen. Ongeveer 30% van de ouderen die in het ziekenhuis opgenomen worden, is ondervoed. Niet dat ze mager zijn, maar ze komen veel noodzakelijke voedingsstoffen tekort.

Maar wat is nou gezonde voeding? In de media hoor en lees je steeds andere verhalen over wat gezond is. Om over voedingssupplementen en vitaminepreparaten nog maar te zwijgen. Ouderen kunnen volgens de reclame niet zonder. Je zou er fitter van worden, je hebt ze nodig om botontkalking te voorkomen, om je hersenfuncties te stimuleren en ga zo maar door. Maar is dat ook zo? Werken al die preparaten ook werkelijk? Moeten ouderen hun eetpatroon aanpassen of is dat allemaal maar reclamepraat? Op deze vragen kan Carmen van den Boom antwoord geven. Uiteraard is er voor de bezoekers volop de gelegenheid om vragen te stellen en mee te praten. Het Onderonsje is gratis toegankelijk, de bezoekers betalen alleen hun consumpties.

 

 

 

 

SPEELGOEDBEURS ZONDAG 7 OKTOBER 2012 IN ZIJTAART

 

 

Ook in 2012 organiseert buurtvereniging Rudebroeck weer haar jaarlijkse speelgoedbeurs. Dit jaar op zondag 7 oktober van 10.00 uur tot 12.30 uur in Zaal Kleijngeld, Past. Clercxstraat 55 te Zijtaart. Op de beurs wordt gebruikt baby- en kinderspeelgoed en ook kleding aangeboden.

Wanneer u een tafel wilt huren, kunt u contact opnemen met Annie Pennings, tel. (0413) 34 12 09 of met Marjan van Asseldonk via email: rudebroeck@hotmail.com.

Graag tot ziens!

 

Buurtvereniging Rudebroeck

 

 

 

Bond van Alleengaanden Kring Uden Uitnodiging voor een reisje op 21 juni 2012

 

 

Beste leden,

Wij hebben samen met EMA reizen voor jullie weer een mooie tocht uitgezocht.

Dit keer gaat de reis naar Scherpenheuvel in België. Scherpenheuvel is de meest bezochte bedevaartplaats van België met zijn O.L.V. Basiliek uit 1610.

Wij vertrekken om 12.15 uur vanaf het Hertog Janplein bij de kerk in Erp, en zijn rond de klok van 20.30 uur weer terug in Erp. Met deze middagtocht kunnen we de kosten drukken en blijft het toch een leuke dagtocht. Vanaf de opstapplaats rijden we via een mooie route door o.a. Reusel, Retie, Geel, Westerlo en Averbode naar de Ram in Scherpenheuvel voor 2x koffie met gebak. Na de koffie met gebak kunt u op uw gemak De Basiliek, de houten kapel, de koepelkapel, de Mariahal en de diverse souvenierskraampjes bekijken Om 18.00 uur is het diner in de kaasboerin in Postel.

De kosten voor deze mooie reis zijn € 45,00 per persoon, te voldoen voor 14 juni 2012 op rekeningnr.1201.93.221 van de Rabobank t.n.v. Bond van Alleengaanden, A.van Berlo.

Wanneer dit bedrag op onze rekening is bijgeschreven bent u deelnemer aan deze reis.

Let op dat U het juiste rekeningnummer invult.

Wij wensen alle deelnemers een fijne dag.

Namens de werkgroep, A.van Berlo, tel. (0492) 32 17 33

 

 

Damiaancentrum helpt voedselbank

 

 

Met een grote lading koffie schonk Damiaancentrum Nederland op 24 mei jl. een flinke ‘bak troost’ aan de Voedselbank Schijndel. De koffie werd ingezameld bij particulieren en bedrijven. Met deze schenking van meer dan 100 kilo kan de voedselbank de groeiende groep mensen, die een beroep op haar doet, van een lekker bakje koffie voorzien.

Omdat de aanvoer van allerlei artikelen van bedrijven afneemt, terwijl er steeds meer mensen een beroep doen op de voedselbanken, bood Damiaancentrum Nederland aan om koffie in te zamelen. Dit is een van de producten, waar de voedselbank via de reguliere kanalen moeilijk aan kan komen.

Met allerlei acties wordt gepoogd om van particulieren vacuüm verpakte koffie te krijgen. “Het is hartverwarmend om vast te stellen, hoe juist in deze tijden mensen klaar staan om anderen ‘een bakje troost’ te schenken,” aldus Piet van de Tillaart, coördinator van het koffieproject van het Damiaancentrum.

Naast een groot aantal pakken koffie bevatte de schenking, die voor een deel afkomstig was van Coffee United, ook thee, coffeepads e.d. “Des te beter,” reageerde coördinator van de voedselbank Schijndel, Lex Kamp. “Ook daarmee kunnen mensen geholpen worden!”

Damiaancentrum Nederland blijft voorlopig nog druk bezig met het koffieproject. Voor alle informatie, inzamelingspunten en info over de andere projecten van het centrum, zie www.damiaancentrum.nl . 

 

 

SPORTAGENDA

 

W.T.C. Zijtaart

 

Dames: zondag 3 juni, Golftocht, pauze in Kerkdriel, 95 km, vertrek 8.30 uur.

Dames: zondag 3 juni, Golftocht, pauze in Kerkdriel, 80 km, vertrek 8.30 uur.

 

 
 
 

 

 

 

Voetbalvereniging VOW

zoekt dames en begeleiding.

 

Voor het komende seizoen 2012-2013 zoekt voetbalvereniging VOW nog enkele dames.

De dames 1 komt uit in de 4e klasse en miste op een haar na het kampioenschap, het komende seizoen willen ze hier weer vol voor gaan.

De dames 2 komt uit in de 5e klasse en hier zal de uitdaging zijn om zich te handhaven en misschien wel een gooi te doen naar de 4e klasse.

Tevens zoeken we nog extra begeleiding, leider/leidster/vlagger/vlagster/trainer/trainster voor deze dames. Lijkt het je wat of wil je nadere informatie, neem dan contact op met de hoofdtrainer van de dames, Maico Bosch, tel. 06-105 538 25. Doe dit snel, want de inschrijftermijn voor het volgende seizoen is tot 15 juni a.s.

Voetbalvereniging Oranje Wit speelt haar wedstrijden op sportpark De Vonders in Zijtaart. VOW staat voor plezier en prestatie en heeft naast een volwaardige en volledig geïntegreerde 40 jarige dames afdeling ook een bloeiende jeugd (jongens én meisjes), heren en veteranen afdeling.

Meer informatie over voetbalverenging VOW vindt u op onze website: www.vow.nl

 

 

 

 

Sportman van het jaar:

 

 

 

Tim Brugmans

 

Als afsluiting van de penaltybokaal is de sportman van het jaar bekend gemaakt.

Dit jaar is dat Tim Brugmans, speler van E2.

 

 

Tim, proficiat met deze prijs.

Jeugdbestuur VOW.

 

 

GESLAAGD EF KAMP

Afgelopen weekend heeft alweer het 21e EF kamp op de voetbalvelden van VOW plaats gevonden. 61 Kinderen met begeleiding hebben daar in tenten geslapen en diverse activiteiten gedaan, zoals een spellenavond, wandeltocht, diverse spellen op Bedaf, een quiz en een zeskamp. We kunnen met zijn allen terugkijken op een geslaagd jeugdkamp mede dankzij het mooie weer.

 

Wij willen graag de sponsors, Antoon en Franka van Eert, Eethuis de Reiger, Ad en Gerrie van Kessel en Hetty’s Dorpswinkel bedanken. Verder willen wij Jong Nederland en ponyclub de Reigertjes bedanken voor het beschikbaar stellen van de tenten. Ook willen wij alle leiders, nachtwakers en andere vrijwilligers die meegeholpen hebben aan het jeugdkamp bedanken, want zonder jullie hulp kunnen wij het kamp niet organiseren.

Organisatie EF kamp

 

 

Stadsplanten in Veghel

zondag 3 juni 13.30 uur- 16.00 uur

Stadsplanten zijn plantjes die zich aangepast hebben aan de voor planten vaak barre omstandigheden die in de stad heersen. Op zondag 3 juni organiseert natuurvereniging IVN een wandeling door Veghel met aandacht voor deze grote en kleine bijzonderheden. De ruim twee uur durende wandeling start bij het Stadhuis om 13.30 uur, deelname is gratis.

Wie zijn ogen de kost geeft ziet in het verstedelijkt gebied in achtergebleven hoekjes, tussen stoeptegels en op oude muren plantjes die vaak van oorsprong thuis horen in warmere oorden of berg- en steppeachtige streken. Maar ook het strooizout in de winter heeft zijn invloed op de flora. Onder leiding van een natuurgids wordt er gewandeld door winkelstraten, langs kerkhoven, de Aa, de haven, op zoek naar bijzondere planten die zich gevestigd hebben in de stad.

Meer informatie www.ivn-veghel.nl of Ton Hermans 0413-210216.

 

 

 

 

Keltische middag bij

De Compagnie

 

Veghel – Bij De Compagnie in Veghel kan men op zondag 3 juni volop genieten van een Keltische middag. Er is natuurlijk muziek, maar ook een sagenverteller, een Bard en nog veel meer. Natuurlijk wordt ook de inwendige mens niet vergeten met o.a. heerlijke speenvarkenham en origineel Murphy’s Beer. De Compagnie is gevestigd aan het Middengaal 23-25 te Veghel. De Keltische middag vindt plaats tussen 15.00 uur tot 19.00 uur en de toegang is gratis.

 

 

KBO

 

AGENDA:

Maandag 4 juni 10.00 uur: Onderonsje

Maandag 4 juni 13.30 uur: Fietsen

Dinsdag 5 juni 09.30 uur: Seniorenkoor

Dinsdag 5 juni 12.00 uur: Eetpunt

Dinsdag 5 juni 13.00 uur: Vrij biljarten

Dinsdag 5 juni 14.00 uur: Line dansen

Woensdag 6 juni 13.30 uur: Kienen

Donderdag 7 juni 12.00 uur: Eetpunt

Donderdag 7 juni 13.00 uur: Competitie biljarten

Donderdag 7 juni 13.30 uur: Kaarten

Vrijdag 8 juni 13.30 uur: Bridgen

 

KAARTEN:

Uitslagen van de kaartmiddag op donderdag 24mei 2012:

Rikken:             1. Martien v. Zutphen   100 pnt.

                        2. Harry Rooijakkers       91 pnt.

Poedelprijs:       Mien Ketelaars                        - 46 pnt.

Loterij:              Tiny v. Zutphen

 

BRIDGEN

ZBC '01  6  22 mei 2012

Lijn A

1       Wim v. Schayk & Piet v. Schayk              57,92

2       Cees v. Hout & Jo Verhoeven                  57,00

3       Jan Rijkers & Toos v. Berlo                      55,00

4       Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk        54,17

5       Cor Mollen & Marietje Mollen                  52,92

6       Jana v.d. Acker & Harrie v.d. Acker        51,50

7       Bert Kanters & Diny Kanters                   50,83

8       Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels               50,50

9       Henk v.d. Linden & Mien Vissers             49,00

10      Mien v. Berkel & Ria Delisse                   46,67

11      Mari v.d. Steen & Ria Veldhuis                 46,25

12      Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt    38,50

13      Piet Thijssens & Riek Rijkers                    37,00

Lijn B

1       Tonny Rijkers & Mien Vermeulen             58,33

(2)     Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts        57,50

(2)     Riet v. Hout & Corry Kastelijn                  57,50

4       Maria Rooijakkers & Fien Rooijkakkers     55,42

5       Anneke Jans & Maria Pepers                   55,00

6       Annie vBerkmortel&Josien vdBerkmortel 51,25

7       Noud v. Zutven & Toos v. Zutven             48,33

8       Mieke Toebast & Toos Vissers                 47,08

9       Piet Reijbroek & Toos Reijbroek               45,83

(10)   Hein de Wit & Jo de Wit                          42,08

(10)   Cor v.d. Berg & Nellie v.d. Berg               42,08

12      Joke Petit & Maria Rijken                         39,58

KBO 6  25 mei 2012

Lijn A

1    Jan Rijkers & Jan v. Helvoirt                             56,67

(2) Pieter v. Geffen & Tonnie Kivits                        55,83

(2) Toon v. Creij & Wim v. Os                                55,83

4    Wim v. Schayk & Piet v. Schayk                       55,00

5    Bert Kanters & Diny Kanters                            53,75

6    Toon v. Schayk & Riet Koevoets                       51,67

7    Mien Verhoeven & Mien v. Berkel                    51,25

8    Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt             49,17

9    Riek Rijkers & Anny v.d. Wijngaard                   48,75

10   Harrie v.d. Acker & Jana v.d. Acker                 44,17

11   Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen                       40,00

12   Jo Verhoeven & Tonny Rijkers                          37,92

Lijn B

1    Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken          73,13

2    Cor Mollen & Marietje Mollen                           62,50

3    Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven               51,56

4    Henk v.d. Linden & Fien v. Boxmeer                 51,04

5    Ger Aarts & Tonnie Lukassen                           48,75

6    Adriaan v.d. Tillart & Marietje v.d. Horst           47,92

7    An Thijssen & Riek Vervoort                             45,63

8    Mies v.d. Burgt & Jo v.d. Burgt                         45,31

9    Annie v. Berkmortel & Josien v.d. Berkmortel    45,00

10   Harry v Boxmeer & Tonn Verbruggen               41,67

11   Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen                         40,00

BILJARTEN regiocompetitie

Nederlaag toernooi Zijtaart - Uden 1 23 mei 2012

Wim v.d. Sanden     51   51   -    Martien v. Delst      45 50

Rien Kemps            35   36   -    Jan de Bruin            42 31

Tonnie v. Uden       29   37   -    Martien Wagemans 40 24

Johan v. Zutphen     24   14   -    Leo v. Vugt            36 36

Tonn Verbruggen    21   24   -    Ben Kerkhof           36 35

Jan Rijkers              20   7    -    Harrie v.d. Elzen     31 22

Cor Coppens           19   15   -    Sjaak Wanten          28 37

Jan v. Uden            17   7    -    Fons Spierings         27 33

Martien v. Zutphen  16   14   -    Mari v.d. Cammen  18 25

Jan v.d. Oever        15   13   -    Thijs Blom              17 14


Zomeractiviteiten voor 55+-ers in de gemeente Veghel

 

 

Voor veel mensen is de vakantieperiode niet altijd de plezierigste periode van het jaar. Het verenigingsleven ligt vrijwel stil en veel mensen in hun omgeving zijn weg. Gelukkig worden de laatste jaren in steeds meer plaatsen zomeractiviteiten georganiseerd. Dat zijn gewoonlijk eenmalige of kortlopende activiteiten waaraan 55+-ers tegen een geringe vergoeding kunnen deelnemen. Mensen van 55 jaar en ouder uit Veghel, Eerde, Zijtaart, Mariaheide, Erp, Boerdonk en Keldonk kunnen in juli en augustus zes weken lang deelnemen aan een gevarieerd programma, dat samengesteld is door de Bibliotheek Veghel, de Katholieke Bonden voor Ouderen (KBO’s) en het ouderenwerk van Vivaan. Belangstellenden kunnen het programma gratis ophalen of bestellen bij Vivaan. Het is ook te zien op de website www.vivaan.nl/ouderenwerk/veghel. Voor de activiteiten Zomers Informatief, van de bibliotheek, hoeven deelnemers zich niet tevoren aan te melden. In verband met een beperkt aantal plaatsen is dat voor de andere activiteiten wel nodig. Aanmelden kan van 4 tot en met 22 juni bij Vivaan. Informeren en aanmelden kan telefonisch, op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur op tel. (0413) 36 73 09 en via het e-mailadres ouderenwerk@vivaan.nl.

Zes weken

Op de maandagmiddagen van 9 juli tot 6 augustus is dienstencentrum De Peppelhof in Veghel gereserveerd voor, vijf creatieve middagen, elke middag iets anders. Behalve dit deel Zomers Creatief organiseert Vivaan ook het deel Zomers Actief. Op zes dinsdagmiddagen verzorgt docente Gonnie van Zutven evenzoveel bijeenkomsten voor mensen die willen bewegen. Onder het kopje Zomers Informatief verzorgt de Bibliotheek Veghel in de bibliotheek op de Markt van 3 juli tot 7 augustus zes interessante lezingen en workshops. De wandelaar wordt van 5 juli tot 9 augustus door de KBO’s bediend in het programma-onderdeel Zomers op Stap, zes wekelijkse wandelingen in de verschillende kerkdorpen van de gemeente. In de Stadshobbywerkplaats in Veghel kunnen liefhebbers in vier lessen leren internetbankieren of twee lessen kennis maken met de social media. De korte computercursussen kregen de naam Zomers Surfen.

wachtlijst

In ieder groep kan slechts een beperkt aantal mensen meedoen. Als een groep vol zit, kunnen deelnemers zich op de wachtlijst laten zetten. Bij voldoende deelname wordt geprobeerd een activiteit nog een keer te laten plaatsvinden. Momenteel zijn de volgende activiteiten gepland.

 

PROGRAMMA-OVERZICHT

q

  2 juli

14.00 u

Peppelhof: Do-in

q

  3 juli

14.00 u

Peppelhof: Zitdans

u

 

14.00 u

Bibliotheek: Boeken proeven

q

  5 juli

13.45 u

wandelen Geerbosch Veghel

q

  6 juli

  9.00 u

Vivaan: internetbankieren
4 lessen

q

  9 juli

14.00 u

Peppelhof: Mozaïeken

q

10 juli

  9.00 u

Peppelhof: MBvO

u

 

14.00 u

Bibliotheek: Wat een kunst

q

12 juli

13.45 u

wandelen Hurkse bossen

q

16 juli

14.00 u

Peppelhof: Heerlijk tekenen

q

17 juli

  9.00 u

Peppelhof: Slow zumba

u

 

14.00 u

Bibliotheek: Schoenmaker blijf bij je leest

q

18 juli

13.45 u

wandelen Duits Lijntje Mariaheide

q

23 juli

14.00 u

Peppelhof: Bloemschikken

q

24 juli

  9.00 u

Peppelhof: MBvO

u

 

14.00 u

Bibliotheek: levensboek maken

q

26 juli

13.45 u

Ommetje Veghel Centrum

q

30 juli

14.00 u

Peppelhof: Beeldhouwen met speksteen

q

31 juli

  9.00 u

Peppelhof: Ismakogie

u

 

14.00 u

Bibliotheek: Ouder worden, opgave of gave?

q

  1 aug

  9.00 u

Vivaan: Social media 2 lessen

q

  2 aug

13.45 u

wandelen in en om Zijtaart

q

  6 aug

14.00 u

Peppelhof: Kleur, stijl en imago

q

  7 aug

  9.00 u

Peppelhof: Aerobics voor senioren

u

 

14.00 u

Bibliotheek: workshop I-pad

q

  9 aug

13.45 u

wandelen Achter om Eerde

 

 

 

 

u

Opgeven niet nodig.