Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 21   2011-2012 > Dorpsnieuws  jaargang 21  nummer 37

Dorpsnieuws  jaargang 21  nummer 37


6 juni 2012 - 13 juni 2012

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nl
Klik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 21 nr 37KERKBERICHTEN

 

 

Zondag: 10 juni 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor)

Wij gedenken in deze viering:

Overl.oud. van Berkel-van der Steen; Cornelis en Sientje Pennings-van der Eerden en zoon Rien; Overl.oud. Munsters-de Visser, Harrie en Lenie Maas-Munsters, Mien Munsters-van de Ven en

Mariet Laurijssen; Bert Adriaans en overl.oud. Adriaans-van den Hurk en overl.fam.leden.

Vrijdag: 15 juni 13.30 u. Huwelijksviering Pastor H. van Bemmel van: Wilco van Tiel en Yvonne van Boxtel.

Gedoopt: Loïs: dochter van Maikel van den Donk en Petri van Schaijk

Mededeling:

Op maandag 11 juni vindt van 20.00 u. – 22.00 u. een belangrijke bijeenkomst plaats (voor Veghel en voor de 6 kerkdorpen) in de kerk van de H. Johannes in Veghel-Zuid. Hierbij worden alle belangstellende parochianen en alle vrijwilligers van harte uitgenodigd. We hopen op een zo groot mogelijke opkomst, zodat het Bisdom ziet dat velen ons beleid van de Nieuwe Parochie steunen.

 

 

 

Afscheid juf Gerda Verhoeven

 

Juf Gerda Verhoeven gaat onze school na 38 jaar verlaten. Gerda gaat haar onderwijsloopbaan met ingang van het volgende schooljaar voortzetten op Bs Bernadette in Veghel. In die 38 jaar heeft zij vele Zijtaartse kinderen begeleid in hun ontwikkeling. Velen van u hebben zelf als kind bij haar in de groep gezeten!

Haar inzet en betrokkenheid zijn voor Bs Edith Stein zeer waardevol geweest. Wij willen dit afscheid daarom een speciaal tintje geven en niet zomaar voorbij laten gaan.

Met de kinderen nemen we op dinsdagmiddag 26 juni in een speciale besloten viering afscheid van haar.

Wij nodigen u graag uit voor een afscheidsreceptie op dinsdagmiddag 26 juni. Tussen 16.00 en 17.00 uur is er de gelegenheid om Gerda de hand te schudden.

Wij hopen u te mogen begroeten.

Team Bs Edith Stein

 

 

 

Prikpost in Zijtaart.

 

 

De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend (vanaf 8.15u. aanwezig zijn).

 

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

 

 

Meldingen en klachten in de openbare ruimte

 

 

Wanneer u gebreken in de openbare ruimte constateert, kunt u hiervan melding maken bij de gemeente. U kunt een melding doen over bijvoorbeeld de volgende zaken: reiniging (zwerfvuil), onderhoud groen, verharding (losliggende stoeptegels, gaten in de weg), riolering, verlichting, straatmeubilair, verkeer, ongediertebestrijding (overlast van wespen, ratten, muizen etc.).

De gemeente onderzoekt naar aanleiding van uw melding het probleem en zorgt voor een passende oplossing. De melding wordt afgehandeld binnen een vastgestelde normtijd (afhankelijk van de melding).

U kunt uw melding telefonisch doorgeven aan de Servicemelddesk: (0413) 38 66 44.

 

 

 

Openingstijden Bibliotheekpunt Zijtaart in ‘Het Klooster’:

 

dinsdagmiddag 13.15 - 14.45 uur

dinsdagavond 18.00 - 19.00 uur

donderdagmiddag 13.30 - 14.30 uur

 

 

BELANGETJES

 

Te koop: John van Zutphen Diervoeders, Antoniusstraat 40, Keldonk, tel. (0413) 21 20 24. Voor al uw voeders, vogelzaden, meststoffen, kalk, moskiller, houtvezel, zaagsel enz. (ook kleinverpakkingen). Afhalen dinsdag en vrijdag na 18.00 uur, zaterdag na 13.00 uur.

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

 

 

KBO reis naar de Floriade

 

Mededeling voor degenen die zich hebben opgegeven.

Woensdag 13 juni a.s. vertrekt de bus

om 9.00 uur bij de kerk.

Hopelijk is iedereen tijdig aanwezig

Tot dan   het bestuur

 

 

 

 

 

 

Kledinginzameling van Mensen in Nood.

 

 

De kledinginzameling van Mensen in Nood die in april is gehouden, heeft 1980 kg. aan kleding opgebracht. Daarna is nog de overgebleven kleding van de vlooienmarkt opgehaald.

Sam’s kledingactie wil iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk danken. Met het aantal opgehaalde kilo’s worden projecten gesteund van Cordaid Mensen in Nood.

Voor meer informatie over Sam’s kledingactie of over de gesteunde projecten kijk op www.samskledingactie.nl .

De volgende kledingactie is in oktober. U kunt kleren tussentijds brengen bij T.van Kasteren, Biezendijk 26 en in de container bij J.v.Boxmeer, Pater Vervoortstraat 18.

Joh.v.Boxmeer

 

 

 

Dankbetuiging
 
24 mei was voor ons 
een geweldige dag, 
mede door uw felicitaties 
en wensen bij ons
 
50 jarig huwelijk.
 
Wij bedanken iedereen die 
hieraan hebben bijgedragen.
 

Jan en Johanna van Boxmeer

 

 

 

 

 

 

W.T.C. Zijtaart

Heren: zondag 10 juni, Het Stuk, pauze in Baarschot, 90 km, vertrek 8.30 uur.

Dames: zondag 10 juni, Het Stuk, pauze in Baarschot, 80 km, vertrek 8.30 uur.

 

 

 

 

Zijtaartse Jeugdnatuurvereniging:

 

Bloemenwandeling

 

 

Zondag 10 juni worden alle leden van de Zijtaarts Jeugdnatuurvereniging verwacht voor een bloemenwandeling in de Moerkuilen in St. Oedenrode.

We fietsen gezamenlijke naar de Moerkuilen voor een wandeling door de bossen, langs het water en door de velden. Daar zijn veel vogels te horen en te zien, de geelgors, het goudhaantje, maar ook de buizerd, havik en zwarte specht en in dit gebied groeien heel veel wilde bloemen die nu in bloei staan. Maar we komen misschien ook nog wel koeien(vlaai) tegen als we door de wei lopen!

We zijn dit jaar in de winter al in de Moerkuilen geweest om dieren sporen te zoeken. Nu kun je mooi zien hoe veel er veranderd is nu alle bomen en struiken groen zijn en hoeveel bloemen en insecten er te zien zijn in de lente.

Zorg dat je om 08:00 uur met de fiets bij het Klooster bent!

Om ongeveer 11.00 uur zijn we weer terug in Zijtaart.

 

 

 

Beste Zijtaartse mensen,

 

 

De dorpszeskampcommissie is op zoek naar vrijwilligers voor tijdens de spelen. Wie heeft er zin en tijd om een spel te begeleiden of voor de catering te zorgen op die middag. De Zeskamp zal dit jaar zijn op zaterdag 16 juni. Zonder vrijwilligers kunnen we het dan ook niet waar maken om er weer een grandioze zeskamp van te maken. De start van de zeskamp is dit jaar om 14.00 uur.

Alle vrijwilligers dienen dus om 13.00 uur aanwezig te zijn.

Laat het ons even weten als je spelleider of medewerker wilt zijn en eventueel met wie samen. Dit kan via de mail of telefoon.

Alvast bedankt,

Dorpszeskamp Zijtaart         

  Tel: 06 - 527 167 65

Email:   paulschepers334@hotmail.com

 

 

 

 

 

KBO

 

AGENDA

Maandag 11 juni 13.30 uur: Fietsen

Dinsdag 12 juni 09.30 uur: Seniorenkoor

Dinsdag 12 juni 12.00 uur: Eetpunt

Dinsdag 12 juni 13.00 uur: Vrij biljarten

Woensdag 13 juni 09.00 uur: Dagreis Floriade

Woensdag 13 juni 13.30 uur: Kaarten

Donderdag 14 juni 12.00 uur: Eetpunt

Donderdag 14 juni 13.00 uur: Competitie biljarten

Vrijdag 15 juni 13.30 uur: Bridgen

 

 

KAARTEN

Uitslagen van de kaartmiddag op woensdag 30 mei 2012:

Rikken:             1. Martien v. Zutphen   127 pnt.

2. Piet v.d. Tillaart          74 pnt.

Poedelprijs:       Pieta v.d. Hurk             -20 pnt.

Loterij: Anny Vissers

 

 

BRIDGEN

 

Fietsdrive 29 mei 2012

 

Lijn A  (Top-integraal berekend)

1       Jan Rijkers & Toos v. Berlo                      66,44

2       Riek Rijkers & Annie v,d, Wijngaard         57,87

5       Cees v. Hout & Cor Mollen                      53,94

6       Bert Kanters & Diny Kanters                   53,70

(9)     Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk        51,16

14      Mien v. Berkel & Mien Verhoeven           46,06

15      Harrie v.d. Acker & Piet v. Schayk           45,60

(16)   Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt    45,14

19      Harrie vd Wijgert & Marietje vd. Wijgert   42,36

20      Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk            37,73

 

Lijn B (Top-integraal berekend)

3       Riet v. Hout & Corry Kastelijn                  57,18

4       Noud v. Zutven & Toos v. Zutven             55,09

7       AnnievBerkmortel & JosienvdBerkmortel 51,62

8       Marietje Mollen & Tonny Rijkers              51,39

(9)     Hein de Wit & Jo de Wit                          51,16

11      Mieke Toebast & Toos Vissers                 49,54

12      Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts        48,61

13      Ria Swinkels & Ria Veldhuis                    47,45

(16)   Piet Reijbroek & Toos Reijbroek               45,14

18      Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk           42,82

 

 

KBO     1 juni 2012

 

Lijn A

1    Cees v. Hout & Riet v. Hout                        65,00

2    Mien Verhoeven & Mien v. Berkel              57,08

3    Harrie v.d. Acker & Jana v.d. Acker           54,58

4    Jan v. Helvoirt & Mien v. Asseldonk            52,92

5    Mari v.d. Steen & Toon v. Schayk               51,67

6    Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout             51,25

7    Pieter v. Geffen & Jan Rijkers                     50,83

(8) Wim v. Schayk & Piet v. Schayk                 48,75

(8) Riek Rijkers & Anny v.d. Wijngaard             48,75

10   Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert   44,58

11   Jo Verhoeven & Tonny Rijkers                    43,75

12   Toon v. Creij & Wim v. Os                          41,25

13   Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt       39,58

 

Lijn B

1    Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven         60,21

2    Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken    54,17

3    Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk          53,65

4    Mies v.d. Burgt & Jo v.d. Burgt                   52,92

5    Cor Mollen & Marietje Mollen                     52,08

6    Ad Koevoets & Riet Koevoets                     48,96

7    Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen                   48,44

8    Henk v.d. Linden & Fien v. Boxmeer           48,23

9    Rina v. Berlo & An Thijssen                        45,83

10   Marietje v.d. Horst & Pieta Verbakel           43,44

11   Harry v Boxmeer & Tonn Verbruggen         42,08

 

BILJARTEN

Nederlaag toernooi Zijtaart - Dinther 30 mei 2012

 

Cor v. Zutphen        71   40   -    G.v.Asselt         49   77

Wim v.d.Sanden      51   56   -    W.v.Uden         40   54

Rien Kemps            35   34   -    M.Verbakel      40   39

Rien Kemps            35   18   -    W.v.Uden         40   52

Johan v. zutphen      24   11   -    J.Roefs             31   18

Tonn Verbruggen    21   17   -    J.v.Schijndel      31   22

Jan Rijkers              20   24   -    B.v.Houtum      27   41

Cor Coppens           19   22   -    J.v.d. Heijden    25   20

Jan v. Uden            17   10   -    M.v.d.Boom      23   29

Chris v. Helvoirt      16   22   -    M.Habraken     18   28

 

 

Onderlinge competitie  1juli 2012

Wim v.d. Sanden     54   77   -    Rien Kemps            37   36

Cor v. Zutphen        64   84   -    Johan v. Zutphen     23   24

Grard v. Eert           18   25   -    Gerard Oppers        14   10

Wim v.d. Sanden     54   66   -    Grard v. Eert           18   22

Tonnie v. Uden       32   36   -    Martien v. Zutphen  17   12

Tonnie v. Uden       32   38   -    Piet v.d. Tillaart       38   36

Mies Gibbels           42   42   -    Jan Rijkers              18   17

Piet v.d. Tillaart       38   39   -    Jos Claassen           22   19

Willy Henst             30   24   -    Jan v.d.Oever         17   13

Willy Henst             30   24   -    Rien v. Tiel             25   14

Cor v. Zutphen        64   48   -    J.v.Uden                 19   15

 

Nederlaag toernooi Zijtaart - Boekel 1 4 juni 2012

Cor v. Zutphen           71   76   -    Th.v.Alphen         76   62

Wim v.d.Sanden         51   60   -    J.Mezenberg        41   36

Rien Kemps               35   33   -    M.v. Duren          34   46

Tonn Verbruggen       21   32   -    P.v.Duren            20   27

Cor Coppens              19   27   -    W.v.Hees            17   19

Tonn Verbruggen       21   17   -    P.Koonings          32   37

Jan Rijkers                 20   5    -    A.v.Asseldonk     27   25

Cor Coppens              19   17   -    A.v.d. Velden      26   27

Martien v. Zutphen     16   16   -    T.v.d.Heijden       17   9

Jan v.d. Oever           15   27   -    Fr.v.d. Bosch       13   27

 

 

 

VOW

 

Op dit moment zijn we volop bezig om het jeugdkader voor het seizoen 2012-2013 rond te krijgen. Hierbij hebben we nog een aantal vacatures:

 

·               TRAIN(ST)ER A1 (voor minimaal 1x per week)

·               TRAIN(ST)ER C1

·               TRAIN(ST)ER MC2

·               TRAIN(ST)ER D1

 

Heb je interesse in één van de bovenstaande functies, dan kun je contact opnemen met:

Twan Gijsbers              of         Frank Ketelaars

Tel. (0413) 35 23 89                 Tel. (0413) 34 27 90

 

 

ANNEKE VAN DER PLAATS

IN ALZHEIMERCAFÉ

 

“De wondere wereld van dementie” is het thema in het Alzheimercafé in Veghel op dinsdag 19 juni om 19.30 uur in de Blauwe Kei. Sociaal geriater Anneke van der Plaats combineerde de nieuwste inzichten over de werking van onze hersenen met de ervaringen van demente mensen. Zij geeft een totaal andere kijk op wat zich in het brein van demente mensen afspeelt en komt met oplossingen voor allerlei problemen in het omgaan met mensen met dementie. Met name voor mantelzorgers en voor professionals die voor mensen met dementie zorgen, belooft dit een bijzonder interessante avond te worden. De toegang tot het Alzheimercafé is gratis.

 

plaatjes

Van der Plaats heeft zeer veel ervaring met  demente mensen. Haar nieuwe ideeën zijn onder andere gebaseerd op haar bevindingen in praatgroepen van dementerenden die zij leidde. Zij legt haar bevindingen bijzonder beeldend uit, zowel de theoretische als de praktische kant. Van der Plaats spreekt over het geheugen als prentenboek, over denken in plaatjes, over bewegen als geleide spontane actie en over falen en afweer. Mensen die haar horen, krijgen meer begrip voor mensen met een hersenziekte. De inleiding is een aanzet voor de bezoekers om anders met hen om te gaan.

In het Alzheimercafé kunnen dementerenden, hun familie, vrienden en kennissen en de hulpverleners elkaar in een ongedwongen sfeer ontmoeten en met elkaar van gedachten wisselen. Het is elke tweede dinsdag van de maand open en er wordt steeds een bepaald aspect van de ziekte dementie als thema aan de orde gesteld. Het café is een intiatief van Alzheimer Nederland, afdeling Uden/Veghel, de GGZ Oost-Brabant, BrabantZorg en het ouderenwerk van Vivaan.

 

 

 

Rijvereniging Sint Gregorius – July Schrama terug van weggeweest

 

Het was even rustig rondom deze dame, maar daar heeft ze nu verandering in gebracht. July Schrama heeft mooie resultaten behaald met haar paard Ziementa in de klasse M2. Zo behaalde zij een nette 2de en 3de plaats in Cromvoirt. Hiermee sleepte zij twee winstpunten binnen. Het begin is weer gemaakt!

 

 

 

DDB:

Over 5.000 bomen en oud papier

DDB hecht eraan uitleg te geven over besluiten die door de partij worden gesteund.

Recentelijk gaat dat over twee spraakmakende thema’s. Het eerste was een andere verrekeningssystematiek voor oud papier. Voorheen was het zo dat alle opbrengsten voor oud papier - minus de kosten - naar de verenigingen gingen. Dat kon voor één vereniging oplopen tot netto € 60.000,00! In het nieuwe voorstel krijgt men een gegarandeerde opbrengst per kg, onafhankelijk van de papierprijs. In praktijk komt men dan uit op het inkomstenniveau van 2006/2007. Zijn er meeropbrengsten (bijvoorbeeld als de papierprijs hoger is dan de garantieprijs) betekent dit een verlaging van de afvalstoffenheffing voor álle burgers.

Het tweede besluit dat is gesteund door DDB is de kap van ca. 5.000 bomen. Heel veel mensen vinden dat een onbegrijpelijke hoeveelheid. Waarom stemt DDB dan toch in? Deze bomen zouden de komende tien jaar volgens planning toch worden gekapt, bijvoorbeeld omdat ze teveel gaan overhellen, teveel wegbeschadiging geven of ziek zijn, echter zonder dat het ten koste gaat van de beeldkwaliteit. Het voorstel was om deze bomen versneld te kappen. Dit geeft een gunstige aanbesteding (lagere prijs) en minder onderhoudskosten. DDB heeft er wel voor gepleit om bij grote projecten extra aandacht te geven aan groen.

Relatie

Wat is nu de relatie tussen deze twee voorstellen? De relatie is dat ze onderdeel uitmaken van het 1e bezuinigingspakket van 5,5 miljoen euro, net zo als bijvoorbeeld de bezuinigingen op ambtelijk personeel, verhoging van leges en het stoppen van projecten. Bezuinigen doet pijn, dat beseft DDB zich terdege, maar is noodzakelijk om onze gemeente financieel gezond te houden en de voorzieningen die een wezenlijk onderdeel uitmaken van de leefbaarheid, zoals scholen en gemeenschapshuizen, zoveel mogelijk in tact te houden.

Voor reacties: info@ddb-veghel.nl.

 

 

 

Aanvragen van Koninklijke Onderscheidingen

 

De Algemene Gelegenheid 2012 (in de volksmond ook wel de Lintjesregen genoemd) is nog maar net geweest of de voorbereidingen voor de Algemene Gelegenheid 2013 gaan alweer van start.

Mensen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt op maatschappelijk gebied, kunnen voorgedragen worden voor een Koninklijke Onderscheiding. Van bijzondere verdiensten is sprake wanneer iemand zich geruime tijd heeft ingespannen voor de samenleving.

Mogelijkheden
Voor het indienen van een aanvraag bestaan twee mogelijkheden. De eerste is de Algemene Gelegenheid ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Hare Majesteit de Koningin. De tweede is de Tussentijdse Gelegenheid. De datum van uitreiking moet dan betrekking hebben op een bijzondere gebeurtenis, die een nauwe relatie dient te hebben met de verdiensten van betrokkene. Dit kan bijvoorbeeld een jubileum zijn.

Indieningtermijnen
Aanvragen voor onderscheidingen ter gelegenheid van de Algemene Gelegenheid 2013 dienen uiterlijk 15 juni 2012 in het bezit te zijn van de burgemeester.

Voor Tussentijdse Gelegenheden geldt een indieningtermijn van zes maanden voor de beoogde datum van uitreiking.

Het indienen van een verzoek betekent niet automatisch dat de Koninklijke Onderscheiding ook daadwerkelijk wordt toegekend. Het is daarom van groot belang dat aanvragers de voordracht met grote zorgvuldigheid en strikt vertrouwelijk behandelen.

Formulier
Voor het doen van een voordracht is een speciaal aanvraagformulier met toelichting ontwikkeld. Het is verkrijgbaar bij mevrouw H. van den Tillaart, tel. (0413) 38 63 75, e-mail; hetty.vanden.tillaart@veghel.nl. Vraag tijdig, voorafgaand aan de uiterlijke indieningdatum, een aanvraagformulier aan, gezien de benodigde gegevens die door de aanvrager verzameld dienen te worden!

 

 

 

 

 

 

 

 “Onze dochter is volledig de weg kwijt….”

 

(voor deze columns: lees verder op www.interpunctie-praktijkgevallen.nl)

De ouders kwamen binnen en moeder begon direct te huilen. Vader zei “onze dochter is volledig de weg kwijt”. Ze hadden een leuk gezinnetje, 2 zonen en 1 dochter. Het meisje was op school jarenlang gepest en de school had daar volgens de ouders onvoldoende aan gedaan.

Dochter had een wat verlate puberteit gehad en schold haar moeder regelmatig uit. De ouders pikten dit niet, gaven hun grenzen duidelijk aan en steunden elkaar. Maar het leek dat de puberteit niet over ging, het leek zelfs erger te worden. Dochter ging op kamers en men hoopte dat ze nu zou beseffen hoeveel haar ouders voor haar gedaan hadden. Vaak gaat dat ook zo. Kinderen moeten op een bepaalde tijd hun eigen weg gaan.

Maar bij hún dochter werd het steeds erger: ze sloot zich af van sommige vriendinnen, van familie en hemelde de mensen op die met haar mee praatten. Maar o wee, als iemand het oneens was met haar, dan vloekte ze en schold ze, terwijl ze van haar ouders toch echt wat anders had geleerd.

Het ging om een bijzonder slimme meid, maar ze deed de gekste dingen. Dan weer had ze een vriend, dan weer niet. Sommige vriendinnen stuurde ze de laan uit, andere prees ze de hemel in. Geld had ze nooit. Schulden des te meer. Op een gegeven moment werd er verteld dat ze door vrienden met een mes achterna was gezeten. Ze had brand gesticht in haar flat. Eerst had ze alles ontkend, later had ze aan een vriendin verteld dat dit allemaal de schuld van haar ouders was.

Ouders hadden alles geprobeerd om tot haar door te dringen. Ook de broers, die voorheen hun zus op handen droegen, deden vergeefse pogingen om in contact te komen. Dochter wilde haar ouders noch haar broers zien, liet hen niet eens binnen als ze voor de deur stonden. Wat konden ze doen???

Natuurlijk kan ik absoluut niet vaststellen wat er met dochter aan de hand is. Ik heb de ouders wel kunnen helpen om wat meer “los te laten” (voor zover dat ooit kan…), wat meer hun eigen leven te leiden. Ook kon ik hen tips geven hoe ze het best konden reageren als de dochter mogelijk toch contact zou opnemen. Want nu waren de ouders vaak geneigd om te vragen wat er toch aan de hand was, wat zij verkeerd hadden gedaan, wat zij hen verweet…. En dat leek niet erg productief.

De ellende is dat soms kinderen psychisch ziek zijn en de ouders niets te verwijten valt. Ouders doen hun best, en ook deze ouders probeerden te doen wat ze konden.

De machteloosheid is groot als er niks is wat je kunt doen.

Mw. N. Timmermans-van de Kamp

Interpunctie, Smientdonk 2,

5467 CA  Veghel

tel. 06-21.59.24.35.   www.interpunctie.nl

 

 

 

 

Midzomeravond in Sint Antonius

Van uit de Bron

 

Op woensdag 20 juni a.s. organiseert Sint Antonius in Volkel een feestelijke Midzomeravond. In de achtertuin van Sint Antonius kan vanaf 19.00 uur genoten worden van live muziek van het Kwartjesvolk uit Zeeland, een uilenshow en heerlijke hapjes en drankjes. U kunt een levend standbeeld bewonderen, er zijn diverse kraampjes en voor de liefhebbers is er een fotograaf. Door mee te doen met de grote loterij, maakt u kans op leuke prijzen.

De opbrengsten van deze avond komen geheel ten goede aan de bewoners van zorgcentrum Sint Antonius. De avond wordt georganiseerd door de ontspanningscommissie en Stichting vrienden van Sint Antonius. Iedereen van harte welkom, de entree is gratis.

Adres:  Sint Antonius   Capellerhof 60  5408 BK  Volkel

 

 

Agenda:

 

6 juni: Feestdag van H. Norbertus.

Zondag 17 juni: 10.00 uur; Vaderdagviering m.m.v. koor “Vivace”.

Zondag 24 juni: Naviering Communicanten en Vormelingen m.m.v. koor “Vivace”

 

Heilige Norbertus, ordestichter. ( 1080 – 1134)

 

In de Sint-Pieter in Rome kijken tientallen beelden van ordestichters de bezoekers aan, die zelden terugkijken, hoewel ze Norbertus gemakkelijk zouden herkennen: in de dracht van zijn orde, met schoudermanteltje, houdt hij als altijd een monstrans met de geconsacreerde hostie vast. Hij stamt uit een adellijke familie in Xanten aan de Rijn en koos om de gunstige vooruitzichten de geestelijke stand. Alles liep gladjes, want met alleen de subdiaken-wijding sleepte hij al voordelige posten in de wacht. Het duurde tot zijn dertigste voor een val van zijn paard hem zijn sterfelijkheid inscherpte en hij tot inzicht kwam: hij begaf zich in een klooster, werd als vijfendertigjarige in 1115 tot priester gewijd en bleek zo’n meeslepende predikant dat het storm liep zodra hij de kansel beklom. Hij kreeg toestemming van de paus om als vrije boeteprediker rond te trekken en liep toen barrevoets half Europa door tot de bisschop van Lyon besloot, hem in zijn ambtsgebied te houden. Hij schonk hem een lap grond in het afgelegen dal Prémontré om daar een klooster te stichten; door de ervaringen die Norbertus had opgedaan werd dat een ware opwekkingsgemeenschap. De leden van de nieuwe orde noemde men premon-stratenzers, naar hun eerste klooster, of norbertijnen. Het was echter niets voor de zwerflustige monnik om op één plek te blijven. Hij ging weer op pad en bezocht onder meer Vlaanderen, waar hij de wilde ketterij van Tanchelm of Tanchelijn met de gloed van zijn woord vernietigde. Zijn roem was nu zo groot, dat hij tot aartsbisschop van Maagdenburg werd benoemd. Onverwijld begon hij daar met een zuiveringsactie die priesters en gelovigen tegen de haren in streek, zodat hij zeker in de eerste jaren allesbehalve geliefd was. Beladen met vorstelijke eerbewijzen die hem onverschillig waren overleed hij in 1134.

Als ordestichter leefde hij in de herinnering voort zonder dat er sprake was van een heiligverklaring. Pas tijdens de Contrareformatie in de zestiende eeuw kwam hij op de voorgrond als verdediger van Christus’ waarachtige aanwezigheid in de geconsacreerde hostie, door Tanchelm ontkend – een rol die op zijn minst twijfelachtig mag heten en die met onjuiste maar doeltreffende anekdotes werd verrijkt: het nieuwe offensief van de Kerk modelleerde de stichter van de norbertijnen naar behoefte, en toen dat was voltooid volgde bijna 450 jaar na zijn dood de heiligverklaring.

 

 

 

 

Aanstaande zaterdag is het dan zover.
 
Na een jaar lang strijden, zwetsen en trainen. 
Wordt er zaterdag 9 juni dan in het echt
om gestreden.
Wie is het sterkste zaalvoetbalteam van Zijtaart?
 
ZATERDAG 9 JUNI
 
OM 15.00 OP
 
SPORTPARK DE VONDERS:
 
AVEDO TEGELWERKEN vs KLEIJNGELD.
 
Kom kijken en je favoriete team
aanmoedigen tijdens deze Battle of Zijtaart.

 

 

 

 

Cursus voor mantelzorgers

 

MEE

 

MEE Noordoost Brabant biedt mantelzorgers de mogelijkheid mee te doen aan de cursus ‘Zorg de baas’, die in september 2012 start. Deelname is kosteloos. Inschrijven kan tot 10 augustus 2012. MEE biedt ondersteuning, advies en informatie aan mensen met een beperking en hun naasten. Een onderdeel daarvan is het verzorgen van cursussen en gespreksgroepen.

 

Als u zorgt voor uw zieke of gehandicapte partner, familielid, vriend of buur dan bent u 'mantelzorger'. Zoals de meeste mantelzorgers ziet u uw hulp waarschijnlijk als vanzelfsprekend en met liefde gedaan. Vaak wordt de zorg, om allerlei redenen en vrijwel ongemerkt, zwaarder naarmate de tijd verstrijkt. In deze cursus krijgt u aan de hand van uw eigen situatie handreikingen om zo goed mogelijk met soms moeilijke situaties om te gaan. De cursus bestaat uit zeven bijeenkomsten, eens per twee weken, op dinsdag van 09.30 tot 11.30 uur in Uden.

 

Meer informatie staat op www.mee-nob.nl. Ook aanmelden voor de cursus ‘Zorg de baas’ is via deze website mogelijk. Of neem contact op met de coördinator groepswerk, Inga Jacobs, telefoon 0413 33 47 33 of e-mail i.jacobs@mee-nob.nl.

 

 

 

 

MEE

Ondersteuning bij leven met een beperking

MEE ondersteunt mensen met een beperking en hun netwerk op alle levensgebieden en in alle levensfasen. Daardoor kunnen zij naar vermogen meedoen in de samenleving. Wij zijn onafhankelijk en staan naast onze cliënten. Wij helpen hen hun eigen kracht te versterken en de mogelijkheden van hun netwerk te benutten. Dit vergroot de zelfredzaamheid en kwaliteit van bestaan. Onze kennis en ervaring zetten wij in om de samenleving beter in te richten voor mensen met een beperking. Zo maakt MEE meedoen ook echt mogelijk.

Kijk op www.mee-nob.nl voor meer informatie.

 

 

Gratis zakken afhalen

Vanaf maandag 11 juni 2012 zijn de plasticzakken (ten behoeve van de kunststofinzameling) én de luierzakken voortaan gratis af te halen op de volgende locaties:

 

Veghel                 Gemeentehuis         Stadhuisplein 1

                           Gemeentewerf        Doornhoek 3740

                           Milieustraat             Doornhoek 3736

Boerdonk             Den Hazenpot         Past van Schijndelstraat 37

Erp                      Ter  Aa                  Den Uil 1a

Eerde                  Den Brink               Sint Antoniusplein 7

Keldonk               ’t  Span                   Kampweg 2

Mariaheide           D’n  Brak               Ericastraat 17

Zijtaart                 Dorpshuis               Pastoor Klercxstraat 50

 

 

 

Vergaderingen in juni

 

Op 7 juni wordt om 19.30 uur een presentatie gegeven over brandweerzorg. Deze bijeenkomst in het Stadhuis is bedoeld voor leden van de commissie Bestuurszaken en Economie, maar publiek is er ook welkom.

De commissie Publiek en Samenleving houdt op 14 juni 2012 om 19.30 uur en de commissie Bestuurszaken en Economie om 20.30 een vergadering in het Stadhuis. Agenda’s en bijbehorende stukken voor deze vergaderingen staan op
www.veghel.nl en liggen ter inzage in het Stadhuis. In openbare commissievergaderingen kunnen burgers gebruikmaken van spreekrecht; neem daarvoor contact op met de griffie: tel. 14 0413 of email griffie@veghel.nl.

De commissie Ruimte en Milieu houdt op 21 juni 2012 om 19.30 uur een vergadering in het Stadhuis. Agenda en bijbehorende stukken voor deze vergadering staan op www.veghel.nl en liggen ter inzage in het Stadhuis. In deze openbare vergadering kunnen burgers gebruikmaken van spreekrecht; neem daarvoor contact op met de griffie: tel. 14 0413 of email griffie@veghel.nl.

De raad vergadert op 28 juni 2012 om 16.00 uur in het Stadhuis. Agenda en bijbehorende stukken voor deze openbare vergadering staan op www.veghel.nl en liggen ter inzage in het Stadhuis. Indien hiervoor een aanvullende agenda wordt uitgebracht, kan het tijdstip van aanvang voor deze raadsvergadering nog verschuiven.

 

 

Week van de Amateurkunst van start in Veghel

Dagelijks gratis workshops, voorstellingen en exposities

Aanstaande zaterdag 2 juni gaat in Veghel onder het motto ‘Ontmoet je passie’ voor de tweede keer de Week van de Amateurkunst (WAK) van start. Tot en met zondag 10 juni zijn op verschillende locaties Veghel dagelijks veelal gratis voorstellingen en exposities te bewonderen. U kunt deelnemen aan wonderlijke workshops en getuige zijn van repeterende muziekverenigingen in voorbereiding op het aanstaande Slokdarmfestival.

Tijdens de Veghelse WAK vinden bijna veertig exposities, voorstellingen, demonstraties, openbare repetities en workshops plaats. In tegenstelling tot vorig jaar, toen de activiteiten grotendeels plaatsvonden op een koopzondag, wordt nu gedurende negen dagen passie, enthousiasme en liefde voor de kunst gedeeld.

De WAK is een landelijk initiatief van Kunstfactor waaraan dit jaar 120 gemeenten deelnemen. De WAK biedt amateurkunstenaars de gelegenheid om in het volle licht te staan en hun passie met liefde en enthousiasme aan een breed publiek te tonen. De WAK in Veghel wordt gecoördineerd door Myriam Simons, namens MiK Pieter Brueghel.

Het volledige programma met locaties en tijdstippen is te vinden op www.pieterbrueghel.nl en via diverse lokale media.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Myriam Simons van MiK Pieter Brueghel, WAK-coördinator voor Veghel, via telefoonnummer 0413-365675 of info@pieterbrueghel.nl

 

 

Krachtvoer vanaf de gevels

Gevelconcert Veghel krijgt een vervolg

VEGHEL – Ondanks het succes van het eerste Gevelconcert tijdens Slokdarmfestival 2010 waren er geen concrete plannen voor een vervolg. Maar het komt wél degelijk. Noteer vrijdagavond 29 juni maar in de agenda. Krachtvoer vanaf de gevels… aan de Noordkade!

Dat het geen kopie wordt van de eerste editie mag een feit zijn. Het Slokdarmfestival zoekt immers elke editie naar vernieuwende elementen, ook bij eventuele terugkerende onderdelen. “Het verrassende element zit hem deze keer in het feit dat het gevelconcert niet in de Molenstraat plaatsvindt, maar aan de Noordkade”, legt Hans Bolder namens de organisatie uit. “Niet echt een voor de hand liggende locatie maar creatieve oplossingen zijn er zeker gevonden.” Hoe het allemaal aangekleed wordt, is nog het geheime ingrediënt. “Het is gewoon heel simpel: mensen moeten komen kijken.”

De Noordkade is vrijdagavond 29 juni sowieso de plek voor een muzikaal programma. Een landelijke artiest zal optreden met de Big Band Frisselstein, waarna het gevelconcert direct volgt. Wie wil muzikaal krachtvoer wil, moet vrijdagavond naar de Noordkade komen.

Meer over het gevelconcert: zie facebook.com/gevelconcertVeghel en via twitter @Gevelconcert

 

Stop wat muziek in een blender, voeg daar wat dans, theater, kunst en literatuur aan toe en maak het af met een flinke portie ‘food’. Laat dit drie dagen goed mixen, en je hebt een cultuursmoothie genaamd Slokdarmfestival. En hoe kan je een smoothie beter naar binnen werken dan via je slokdarm? Het Slokdarmfestival brengt je cultureel krachtvoer! Kom vrijdag 29 juni, zaterdag 30 juni en zondag 1 juli ook met honger naar Veghel.

 

 

 

 

Kraantje Pappie rapt op Slokdarmfestival

 

VEGHEL – Het Slokdarmfestival onthaalt Kraantje Pappie. Deze rapper klimt in een rap tempo naar de top in Nederland. Meemaken wat Kraantje Pappie kan en doet? Kom naar Veghel voor het gratis optreden tijdens het festival. 

Kraantje Pappie, wonend in en werkend vanuit Groningen, is sinds een aantal jaren hard bezig zichzelf omhoog te takelen naar het hoogste platform van rappend Nederland. Na het ontdekken van hiphop muziek (via Run-DMC en Bodycount)  en het zelf experimenteren met rappen, werd in 2008 de eerste stap omhoog gezet met de release van zijn Clubvoer Mixtape (inclusief een uitverkochte release party in Simplon).
Niet lang daarna voegde Kraantje Pappie zich bij het label van Jiggy Djé, Noah’s Ark. In 2009 werd op dit label de Boulimia EP uitgebracht met, juist, wederom een uitverkochte release party. Ook stond Kraantje al in de Melkweg (SENA POPNL Awards) en in Paradiso (Grote Prijs Finale). Tussendoor dropte hij ook nog een 101Barz sessie, die inmiddels een klassieke status heeft bereikt en meer dan twee miljoen views genereerde. Wat absoluut bijdraagt aan de rijzende status van Kraantje Pappie zijn de ijzersterke live-shows. Vergezeld door DJ Friss en Fiddox, zijn moshpits eerder regel dan uitzondering en Kraantje’s humoristische, platte maar zeer scherpe teksten krijgen live een extra dimensie.
En dit jaar gaat Kraantje gewoon lekker verder waar hij mee bezig was; klimmen naar de top. Aan het einde van dit jaar zal zijn langverwachte officiële debuut het daglicht zien. De plaat ‘Crane’ is af en is volledig geproduceerd door de wereldwijd bekende helden uit Groningen, het Drum-n-Bass collectief Noisia. Onder het alterego Nightwatch creëerden zij voor ‘Crane’ een genre overstijgende sound met hiphop, dubstep en pop invloeden. Eén ding is zeker; het beukt! De luisteraar kon dit voor het eerst horen en bevestigen na Kraantje’s tweede, wederom zeer gewaardeerde sessie bij 101Barz, waar nieuw materiaal van ‘Crane’ werd gespeeld.
Dat Kraantje Pappie/Noisia een gouden combinatie is blijkt uit o.a. een uiterst succesvol en lovend ontvangen optreden tijdens Lowlands 2011 (3voor12 bekroonde het met een 8 ) en evenzo succesvolle shows op de UITmarkt van Amsterdam en Nijmegen. Vanaf oktober zal Kraantje Pappie samen met Jiggy Djé de Nederlandse en Belgische podia onveilig maken tijdens hun gezamenlijke clubtour. Meer eerst het optreden tijdens Slokdarmfestival 2012.

Stop wat muziek in een blender, voeg daar wat dans, theater, kunst en literatuur aan toe en maak het af met een flinke portie ‘food’. Laat dit drie dagen goed mixen, en je hebt een cultuursmoothie genaamd Slokdarmfestival. En hoe kan je een smoothie beter naar binnen werken dan via je slokdarm? Het Slokdarmfestival brengt je cultureel krachtvoer! Kom vrijdag 29 juni, zaterdag 30 juni en zondag 1 juli ook met honger naar Veghel.

 

 

 

Ontwaken met Jan Rot
Songwriter brengt muziek en poëzie naar Veghel

VEGHEL – Nederlands meestervertaler komt naar Veghel. Slokdarmfestival brengt krachtvoer op het gebied van muziek en poëzie in de vorm van Jan Rot. Veghel ontwaakt zondagmorgen met Rot in het park.

Het Popinstituut noemt hem ‘Een van de meeste interessante figuren uit Nederlandstalige muziek.’ De Volkskrant sprak van ‘Virtuoos zanger, hartverwarmend theater.’ Muziekkrant OOR noemde hem de ‘misschien wel beste songschrijver van ons land’. Het NRC 'de beste tekstdichter' en 'meestervertaler'.  Liefde voor muziek en de drang jezelf steeds opnieuw uit te vinden, dat drijft zanger Jan Rot. Wat hem drijft laat hij ook zien tijdens het Slokdarmfestival.
Dat doet hij tijdens het ontbijtconcert op zondag 1 juli. Aanvang 9.15 uur in het Julianapark. Ontwaak ook met de muziek en de poëzie van Jan Rot.

Micheline van Hautem
Ook verwelkomt Veghel de Vlaamse deerne Micheline van Hautem. Zij brengt zondag 1 juli haar liefde voor de muziek van Jacques Brel ten gehore. Een akoestische setting waar eenvoud met passie wordt gecombineerd.

Stop wat muziek in een blender, voeg daar wat dans, theater, kunst en literatuur aan toe en maak het af met een flinke portie ‘food’. Laat dit drie dagen goed mixen, en je hebt een cultuursmoothie genaamd Slokdarmfestival. En hoe kan je een smoothie beter naar binnen werken dan via je slokdarm? Het Slokdarmfestival brengt je cultureel krachtvoer! Kom vrijdag 29 juni, zaterdag 30 juni en zondag 1 juli ook met honger naar Veghel.

 

 

Verzoek Ambulancedienst

 

 

Willen jullie dit lezen en doorsturen naar jullie eigen contactpersonen.

 

Wij, medewerkers van ambulance diensten, maken steeds vaker mee dat de patiënt wel een mobieltje bij zich heeft, maar dat we de hele gsm moeten doorspitten om het telefoonnummer te vinden van ouder/partner/contactpersoon. Dit hebben we landelijk in de groep gegooid en we zijn tot een slimme oplossing gekomen. De zgn. ICE code.

 

Wij vinden het een goed idee, een standaardnaam te hanteren, die verwijst naar een contactpersoon voor noodgevallen.

 

Wij stellen voor dat iedereen in zijn GSM een adres creëert onder de naam "ICE" (=In Case of Emergency). Onder deze naam sla je het telefoonnummer op van de persoon die geïnformeerd moet worden in geval van nood.

 

"ICE" IS ONDERTUSSEN AL INTERNATIONAAL ERKEND ALS AFKORTING.

 

Met deze codeletters weten politie, de ambulanciers, de dokter, enz... steeds wie ze moeten contacteren.

 

Indien u meerdere nummers wil opslaan, maak dan gebruik van de namen ICE1, ICE2, ICE3 ,...

 

't Is gemakkelijk te realiseren, kost niets en kan zeker een verschil maken als het snel moet gaan.

 

Creëer nu meteen een ICE-adres met telefoonnummer in je GSM.